Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku"

Transkrypt

1 Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień r. wynosiła i zwiększyła się o osób w stosunku do roku Liczba ludności miast w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 zmniejszyła się o osób a na wsi wzrosła o osób. Przyrost naturalny ( współczynnik na 1 tysiąc ludności ) w roku 2008 kształtował się na poziomie 1,6 promila a w roku ,3 promila i zmniejszył się o 0,3 promila. Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego wystąpił w powiecie włocławskim - minus 1,1 promila oraz w miastach Włocławek minus 7,1 promila i Bydgoszczy minus 5,4 promila. Najwyższy wskaźnik przyrostu naturalnego odnotowały dwa powiaty ziemskie: sępoleński 4,0 promile i nakielski 3,0 promile. Liczba populacji dziecięco młodzieżowej w roku 2009: Ogółem osób 0 4 lat osób 5 9 lat osób lat osób lat osób Liczba urodzeń żywych wg Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w 2009 r. wyniosła (według GUS ) i zmalała w porównaniu z 2008 r. o 194 urodzeń. Liczba urodzeń żywych wg GUS w 2009 roku wyniosła i zmalała w porównaniu z rokiem 2008 o 206 urodzeń. Od połowy lat 80 tych występuje malejący trend urodzeń, których liczba zmniejszyła się w ciągu minionych lat o połowę. Utrzymywanie się malejącego trendu urodzeń świadczy o zmianie postaw prokreacyjnych polskich kobiet. Jak wynika z długookresowej prognozy GUS, nie należy oczekiwać w naszym kraju znaczącego wzrostu liczby urodzeń. 1

2 W Polsce utrwala się proces reprodukcji ludności poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Powodowane jest to dużym spadkiem dzietności kobiet, który kształtuje się na poziomie 1,22 dziecka na kobietę w okresie rozrodczym. Dla prostej zastępowalności pokoleń dzietność powinna wynosić około 2,10 dziecka na kobietę w okresie rozrodczym. Umieralność niemowląt w województwie ( zgony od 0 do 11 m-cy 29 dni wg wskaźnika na 1000 urodzeń) 2005 rok ,7 promila 2006 rok ,7 promila 2007 rok ,1 promila 2008 rok ,0 promili 2009 rok ,4 promila Zgony niemowląt według powiatów we wskaźniku na 1000 urodzeń w 2009 roku powiaty i miasta współczynnik na 1000 urodzeń żywych aleksandrowski 3,18 brodnicki 1,93 bydgoski 5,10 chełmiński 7,82 golubsko-dobrzyński 0,00 grudziądzki 8,83 inowrocławski 4,56 lipnowski 8,14 mogileński 2,09 nakielski 4,60 radziejowski 2,26 rypiński 13,54 sępoleński 7,18 świecki 2,59 toruński 5,44 tucholski 4,98 wąbrzeski 4,68 2

3 włocławski 4,55 żniński 11,00 Bydgoszcz 11,80 Grudziądz 6,63 Toruń 6,01 Włocławek 5,27 Zgony niemowląt wg wieku w liczbach bezwzględnych lata zgony ogółem 0 6 dni 7 27dni 28 dni i więcej brak danych Umieralność okołoporodowa wczesna ( 0 6 dni życia) na 1000 urodzeń lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,9 8, ,2 8, ,0 7, ,0 7, ,96 7,2 Wskaźnik umieralności niemowląt w 2009 roku wzrósł w porównaniu z rokiem 2008 o 0,36 a w liczbach bezwzględnych o 11 zgonów. Umieralność niemowląt jest zróżnicowana w zależności od wieku i masy urodzeniowej noworodka. Największe natężenie umieralności notuje się w ciągu pierwszych 6 dni życia. Współczynnik umieralności okołoporodowej ( 0 6 dnia życia) w naszym województwie kształtuje się na poziomie 7,0 promili i taki wskaźnik utrzymuje się od trzech lat. 3

4 Z ogólnej liczby zmarłych niemowląt w 2009 roku ponad połowa (53 %) nastąpiła w okresie pierwszego tygodnia życia. Najczęstszą przyczyną zgonów w tej grupie są stany chorobowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym czyli w późnym okresie trwania ciąży i w pierwszych 6 dniach życia noworodka, takie jak: zespoły niedotlenienia, zakażenia wewnątrzmaciczne oraz wady rozwojowe. Wśród wad rozwojowych najczęściej występują wady serca, układu moczowego oraz centralnego układu nerwowego. Umieralność okołoporodowa i umieralność niemowląt jest wyraźnie związana z masą urodzeniową noworodka. Na przestrzeni lat w naszym województwie wskaźnik umieralności niemowląt, jak i umieralności okołoporodowej wzrasta z 81,5 w 2007 roku do 89,1 w 2009 roku, co jest rezultatem zwiększonego ryzyka zgonu noworodków o niskiej masie urodzeniowej ciała tj. od 500g do 2499g. Urodzenia o niskiej masie W 2009 roku w skali województwa odnotowano urodzeń żywych o niskiej masie urodzeniowej, w tym urodzeń w przedziale od 1000g do 2499g oraz 116 urodzeń w przedziale od 500g do 999g ( 1 urodzenie o nieustalonej wadze). Urodzenia według masy ciała ( w % ) lata urodzenia powyżej 1000g-2499g 500g-999g ogółem 2500g ,9 % 5,63 % 0,42 % ,8 % 5,61 % 0,55 % ,1 % 5,41 % 0,50 % Umieralność okołoporodowa według masy ciała 500g 2499g liczona jako stosunek liczby urodzeń martwych i zgonów do liczby 1000 urodzeń żywych wg danych GUS: 4

5 lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,5 92, ,2 94, ,1 90,7 Umieralność okołoporodowa powyżej 2500g liczona jako stosunek liczby urodzeń martwych i zgonów do liczby 1000 urodzeń żywych wg danych GUS: lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,2 2, ,9 2, ,75 1,68 Umieralność okołoporodowa ogółem lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,0 7, ,0 7, ,96 7,19 Najwyższy współczynnik umieralności niemowląt w 2009 r. odnotował powiat rypiński - 13,6 i miasto Bydgoszcz - 11,8. Najniższy współczynnik umieralności niemowląt w 2009 r. wystąpił w powiatach: golubsko - dobrzyńskim - 0,0, brodnickim - 1,9 oraz mogileńskim - 2,9. Według dokonanej analizy na przestrzeni ostatnich 5 lat najwyższe wskaźniki umieralności niemowląt odnotowują powiaty: grudziądzki, włocławski, lipnowski i aleksandrowski. 5

6 II. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad noworodkiem, niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą Organizację opieki zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139. poz z późn. zm.) Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmują opieką profilaktyczną noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Zdrowia warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej. Opieka profilaktyczna nad noworodkiem i matką stanowi ważny element polityki prorodzinnej i opieki zdrowotnej państwa. Zapobieganie urodzeniom noworodków o niskiej masie urodzeniowej prowadzi do oszczędności w wydatkach państwa na kosztowną intensywną opiekę nad wcześniakiem, natomiast zapobieganie wcześniactwu ma wpływ na poprawę stanu zdrowia dorosłych. Osoby urodzone z niską masą ciała są w wieku dorosłym bardziej podatne na choroby układu krążenia, choroby płuc, nadciśnienia, choroby układu kostnego, cukrzycę insulinozależną i inne choroby wieku dorosłego. W podstawowej opiece zdrowotnej opiekę profilaktyczną nad noworodkiem sprawuje położna środowiskowo rodzinna. Opieka profilaktyczna nad noworodkiem powinna rozpoczynać się zaraz po wypisaniu go z oddziału noworodkowego najpóźniej do 48 godzin i trwać przez 6 tygodni. W tym okresie położna powinna zapewnić noworodkowi minimum 4 wizyty patronażowe, w czasie których udziela położnicy porad w zakresie pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, identyfikuje czynniki ryzyka w rodzinie, obserwuje adaptację noworodka do środowiska zewnętrznego, jego rozwój psychoruchowy oraz wykrywa ewentualne objawy chorobowe. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości położna kieruje do lekarza poz. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje opieką profilaktyczną noworodka jak najwcześniej, zawsze jednak w 1-szym miesiącu życia. Przez kolejne miesiące życia dziecka kontroluje jego rozwój fizyczny poprzez dokonywanie pomiarów antropometrycznych i porównaniu ich z odpowiednimi normami (siatki centylowe ) oraz rozwój psycho motoryczny. Do zadań lekarza należy również kwalifikacja do szczepień ochronnych i nadzór nad ich realizacją oraz opieka profilaktyczna nad całą populacją wieku rozwojowego (0 18 lat) poprzez tak zwane badania bilansowe w odpowiednich rocznikach wiekowych. 6

7 Badania bilansowe mają na celu wczesne wykrycie chorób, wad genetycznych i rozwojowych. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych oraz podjęcie odpowiedniego leczenia pozwala na zahamowanie procesu chorobowego, niepełnosprawności lub dysfunkcji. Pielęgniarka środowiskowo rodzinna oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania przeprowadzają testy przesiewowe określone w rozporządzeniu. Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz z późn. zm.) i przygotowują dzieci do badań bilansowych wykonywanych przez lekarza poz. Zaniedbanie badań profilaktycznych i nie podejmowanie wczesnej korekcji zaburzeń spowoduje w przyszłości wzrost liczby osób niepełnosprawnych. Realizacja opieki profilaktycznej przez położne u noworodków i niemowląt do 6 tego tygodnia życia wg powiatów w 2009 roku powiaty 14 dnia życia 2-6 tyg.ż. średnia liczba porad do (%) (%) 6 tyg. życia aleksandrowski 97,4 2,6 3,8 brodnicki 76,4 11,0 5,1 bydgoski 82,0 15,0 4,7 chełmiński 77,0 23,0 3,2 golubsko-dobrzyński 93,3 6,7 5,0 grudziądzki 91,9 7,9 4,1 inowrocławski 90,1 8,3 4,9 lipnowski 76,5 5,1 3,8 mogileński 70,0 8,3 4,0 nakielski 93,1 6,7 4,9 radziejowski 92,0 7,8 4,9 rypiński 90,0 10,0 4,4 sępoleński 94,9 4,5 4,1 świecki 96,1 3,7 3,2 toruński 80,9 19,1 3,0 tucholski 72,9 1,4 5,7 7

8 wąbrzeski 92,1 7,7 2,9 włocławski 96,3 3,2 4,4 żniński 95,7 4,3 4,4 Bydgoszcz 88,3 7,0 4,8 Grudziądz 53,4 46,5 4,2 Toruń 86,0 12,8 5,1 Włocławek 92,5 4,0 6,7 Opiekę profilaktyczną nad noworodkami i niemowlętami do 6 tygodnia życia zapewniają położne środowiskowo rodzinne na dobrym poziomie, oprócz położnych z Grudziądza, gdzie tylko 53 % noworodków objęto opieką patronażową do 14 dnia życia. W powiecie mogileńskim wizytami patronażowymi noworodków do 14 dnia życia zostało objętych 70,0 % noworodków, w brodnickim - 76,4 % a w chełmińskim - 77,0 %. Średnia liczba wizyt patronażowych na 1 noworodka w województwie wynosi 4,6. W następujących powiatach liczba patronaży na 1 noworodka jest najniższa: wąbrzeski - 2,9, toruński - 3,0, świecki - 3,2, chełmiński - 3,2, aleksandrowski - 3,8 i lipnowski - 3,8. Położne z tych powiatów nie realizują w dostatecznym stopniu przepisów Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, według których opieką patronażową powinny być objęte noworodki w ciągu 48 godzin po wypisaniu ze szpitala oraz położna powinna zapewnić co najmniej 4 patronaże w ciągu 6 tygodni. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad niemowlętami realizowana przez lekarza według powiatów w 2009r: powiaty Udzielone porady: do 1-go roku ż. do 1-go miesiąca ż. średnia liczba porad % % aleksandrowski 86,9 85,3 3,4 brodnicki 97,8 91,7 4,8 bydgoski 94,7 80,3 4,3 chełmiński 92,4 69,1 4,8 golubsko-dobrzyński 98,3 80,0 4,4 8

9 grudziądzki 95,3 71,3 4,6 inowrocławski 104,1 97,0 6,2 lipnowski 93,1 70,0 4,4 mogileński 60,9 41,9 2,2 nakielski 107,1 66,4 4,6 radziejowski 98,7 94,8 4,8 rypiński 110,8 98,6 5,5 sępoleński 86,8 79,7 5,0 świecki 84,0 84,0 3,8 toruński 71,5 61,9 3,7 tucholski 92,0 85,7 4,4 wąbrzeski 98,8 96,2 5,2 włocławski 101,1 77,3 3,9 żniński 84,7 77,3 4,2 Bydgoszcz 94,6 83,8 4,8 Grudziądz 80,3 75,5 5,4 Toruń 113,0 95,7 7,9 Włocławek 107,0 104,1 5,9 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad niemowlętami realizowana jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na dość dobrym poziomie, oprócz realizowanej w powiecie mogileńskim, w którym tylko 41,9% niemowląt objęto opieką profilaktyczną w 1-szym miesiącu życia a 60,9 % w 1-szym roku życia. Średnia liczba porad profilaktycznych lekarskich w tym powiecie na dziecko do 1-go roku wynosi 2,2. Ta liczba porad budzi niepokój, gdyż nie gwarantuje niemowlętom nawet badań lekarskich przed szczepieniami. W powiecie toruńskim zbyt mała liczba wykonanych badań profilaktycznych przeprowadzonych u niemowląt wynika z objęcia ich badaniami przez lekarzy poz w mieście Toruniu. 9

10 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży (bilanse zdrowia) w 2009 roku Procentowy udział dzieci i młodzieży zbadanych w stosunku do podlegających. w określonym wieku: powiaty 2 lata 4 l. 6 l. 10 l. 13 l. 16 l. 18/19 l. aleksandrowski 99,2 99,6 99,8 99,8 95,1 91,9 88,3 brodnicki 92,0 92,8 96,0 97,5 93,1 88,4 90,6 bydgoski 77,7 67,3 95,8 87,6 79,8 54,7 46,8 chełmiński 83,1 80,6 92,9 87,9 94,3 88,3 85,9 golubsko-dobrzyńsk 88,9 94,3 90,7 92,6 90,2 88,3 85,2 grudziądzki 96,9 96,2 91,8 91,8 83,1 70,4 70,0 inowrocławski 88,5 75,2 87,3 82,1 89,1 75,1 62,8 lipnowski 96,2 96,4 98,9 97,6 96,2 92,7 79,5 mogileński 74,8 64,2 95,2 98,3 95,9 89,8 71,0 nakielski 80,3 78,3 85,8 79, ,5 49,7 radziejowski 97,1 93,8 96,8 98,4 98,4 86,6 58,6 rypiński 78,6 78,9 75,9 72,1 72,4 69,6 34,5 sępoleński 89,9 82,0 98,9 99,7 96,6 84,6 82,0 świecki 88,1 75,5 95,1 93,5 93,6 80,8 73,8 toruński 89,6 82,9 92,0 89,3 79,6 63,1 53,0 tucholski 73,8 67,7 98,6 98,9 90,9 62,7 60,0 wąbrzeski 96,0 95,9 96,0 94,2 90,5 79,7 75,5 włocławski 86,8 77,3 90,9 87,7 83,1 73,5 62,4 żniński 88,5 81,4 86,3 94,0 85,9 82,9 73,2 Bydgoszcz 73,1 56,0 78,6 79,0 73,2 58,7 40,8 Grudziądz 85,9 83,9 90,0 98,3 91,9 83,7 82,1 Toruń 89,6 82,6 88,6 74,9 72,9 71,3 61,7 Włocławek 72,5 62,7 85,0 79,9 87,7 70,7 55,3 Jedną z głównych cech opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w naszym kraju jest jej czynny charakter. Wyrazem tego jest przeprowadzanie badań przesiewowych i bilansowych, które umożliwiają wczesne wykrywanie wad i schorzeń wymagających leczenia, rehabilitacji lub 10

11 korekcji. Badania przesiewowe wykonują pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania przy pomocy prostych testów. Wynik badania przesiewowego nie ustala rozpoznania, lecz umożliwia wyselekcjonowanie dzieci, które w dalszym etapie poddawane są badaniom diagnostycznym. Badania tzw. bilansowe przeprowadza lekarz poz. Bilanse zdrowia umożliwiają ocenę stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych dziecka. Badanie bilansowe kończy się wystawieniem wniosku bilansowego, określającego stan zdrowia badanego dziecka i zawierającego opinię czy wymaga ono czynnej opieki medycznej i jakiego rodzaju. W naszym województwie w ostatnich latach opieka profilaktyczna nad dziećmi, a szczególnie młodzieżą w wieku 18/19 lat ulega systematycznemu pogorszeniu np. w powiecie rypińskim objęto badaniami bilansowymi tylko 34,5 % młodzieży, w bydgoskim 46,8 %, nakielskim - 49,7 %, a w mieście Bydgoszczy - 40,8%. Wszyscy lekarze zgodnie podkreślają, że wysoki odsetek wykonanych badań bilansowych w poprzednich latach był spowodowany przeprowadzaniem tych badań w placówkach oświatowych, gdy obecnie na badanie młodzież musi się zgłosić bezpośrednio do przychodni lekarskiej. Młodzież niechętnie zgłasza się na badania profilaktyczne do poradni, a rodzice również nie dopilnowują dzieci w tej kwestii, przy czym do 16-go roku życia rodzic musi uczestniczyć w badaniu bilansowym a młodzież 18/19- letnia zgłasza się samodzielnie. Wydaje się, że brak nadzoru nad realizacją zadań profilaktycznych nad całą populacją dzieci i młodzieży ma również wpływ na pogarszanie się wskaźników w innych grupach wiekowych. W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwrócono się z prośbą o przypomnienie przez dyrektorów szkół rodzicom o konieczności wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych u dzieci i młodzieży szkolnej. Po analizie przedstawionych wyników uznano, iż należy zintensyfikować nadzór nad jednostkami realizującymi opiekę nad matką i dzieckiem w sposób nieprawidłowy, wobec czego zaplanowane na 2011 rok kontrole zostaną skierowane do podstawowej opieki zdrowotnej w powiatach najsłabiej wykonujących zadania w zakresie obligatoryjnej opieki profilaktycznej. Opracowano na podstawie Biuletynu Statystycznego Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku oraz broszury Umieralność okołoporodowa wczesna płodów i noworodków w 2009 roku w Polsce wydanej przez Pracownię Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 11

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Powiat aleksandrowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat aleksandrowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+ BYDGOSZCZ TORUŃ 2010 PUBLIKACJA ZOSTAŁA SFINANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Granty na lokalne inicjatywy oddolne II edycja Ośrodek TŁOK w ramach projektu INICJUCJ Z FIO przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 2. osoba fizyczna: Anna Doszel, ( ) 3. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

efektywności energetycznej oraz OZE

efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok.

Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok. Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok. (22.03.2010) 1. Nr i nazwa Działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2. Tytuł projektu: Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

bydgoszcz.stat.gov.pl

bydgoszcz.stat.gov.pl Dane o zarejestrowanych urodzeniach opracowano na podstawie sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. Źródłem danych o urodzeniu jest, wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną, dokument Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/765/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/765/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/765/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko pomorskim

w województwie kujawsko pomorskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Pomoc społeczna w województwie kujawsko pomorskim w latach 2005 2007 Wybrane elementy Toruń, 2008 r. W przypadku korzystania z danych zawartych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

NOWE KOMPETENCJE KLUCZ DO SUKCESU 2

NOWE KOMPETENCJE KLUCZ DO SUKCESU 2 2 KOMPONENT WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ INFORMACJE O PROJEKCIE CEL KOMPONENTU WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ: Zwiększenie świadomości pracowników działów personalnych/kadr przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej. 9.00 10.30 Powitanie uczestników Informacje ogólne dotyczące ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: VITA Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII KONKURS PRZEDMIOTOWY ORGANIZOWANY PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW RODNYCH KOBIET W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 Bydgoszcz, 2008 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat

Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Lista szkół zakwalifikowanych do udziału w projekcie Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat Nazwa powiatu Nazwa placówki Data zgłoszenia Uwagi Powiat grodzki Bydgoszcz Powiat grodzki Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie

powiat nakielski, powiat sepoleński, powiat żniński województwo kujawskopomorskie Lista projektów realizowanych w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem spolecznym (konkurs 1/POKL/7.2.1/2009) Lp. Beneficjent Siedziba Beneficjenta Tytuł

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia /

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Kryteria szczegółowe wyboru projektu Działanie: 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie: 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej Oś priorytetowa: 8 Aktywni na rynku pracy Priorytet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Toruń, 8 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.3 II. FORMY I PRZEBIEG KONSULTACJI

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014

Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014 wersja robocza Gminny Program Opieki nad Kobietą w Ciąży 2011-2014 Pomysłodawcy: Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Profilaktyki Rady Gminy Izabelin Autor: Anita Mamczur 1 I. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY KONKURSU POLONISTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 Organizator konkursu Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 85-067

Bardziej szczegółowo

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO

ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO ŚWIADOMA MAMA - ZDROWE DZIECKO - LEPSZE JUTRO program zwiększenia liczby urodzeń w Tarnowie i powiecie tarnowskim PODSUMOWANIE PROJEKTU TARNÓW - 25 LISTOPADA 2016 Fundusze pomocowe Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota woj. kujawsko pomorskie PROGRAM ZDROWOTNY

Urząd Gminy Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota woj. kujawsko pomorskie PROGRAM ZDROWOTNY Urząd Gminy Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota woj. kujawsko pomorskie PROGRAM ZDROWOTNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W GMINIE BIAŁE BŁOTA na lata 2015-2016

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo