Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku"

Transkrypt

1 Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień r. wynosiła i zwiększyła się o osób w stosunku do roku Liczba ludności miast w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008 zmniejszyła się o osób a na wsi wzrosła o osób. Przyrost naturalny ( współczynnik na 1 tysiąc ludności ) w roku 2008 kształtował się na poziomie 1,6 promila a w roku ,3 promila i zmniejszył się o 0,3 promila. Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego wystąpił w powiecie włocławskim - minus 1,1 promila oraz w miastach Włocławek minus 7,1 promila i Bydgoszczy minus 5,4 promila. Najwyższy wskaźnik przyrostu naturalnego odnotowały dwa powiaty ziemskie: sępoleński 4,0 promile i nakielski 3,0 promile. Liczba populacji dziecięco młodzieżowej w roku 2009: Ogółem osób 0 4 lat osób 5 9 lat osób lat osób lat osób Liczba urodzeń żywych wg Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w 2009 r. wyniosła (według GUS ) i zmalała w porównaniu z 2008 r. o 194 urodzeń. Liczba urodzeń żywych wg GUS w 2009 roku wyniosła i zmalała w porównaniu z rokiem 2008 o 206 urodzeń. Od połowy lat 80 tych występuje malejący trend urodzeń, których liczba zmniejszyła się w ciągu minionych lat o połowę. Utrzymywanie się malejącego trendu urodzeń świadczy o zmianie postaw prokreacyjnych polskich kobiet. Jak wynika z długookresowej prognozy GUS, nie należy oczekiwać w naszym kraju znaczącego wzrostu liczby urodzeń. 1

2 W Polsce utrwala się proces reprodukcji ludności poniżej prostej zastępowalności pokoleń. Powodowane jest to dużym spadkiem dzietności kobiet, który kształtuje się na poziomie 1,22 dziecka na kobietę w okresie rozrodczym. Dla prostej zastępowalności pokoleń dzietność powinna wynosić około 2,10 dziecka na kobietę w okresie rozrodczym. Umieralność niemowląt w województwie ( zgony od 0 do 11 m-cy 29 dni wg wskaźnika na 1000 urodzeń) 2005 rok ,7 promila 2006 rok ,7 promila 2007 rok ,1 promila 2008 rok ,0 promili 2009 rok ,4 promila Zgony niemowląt według powiatów we wskaźniku na 1000 urodzeń w 2009 roku powiaty i miasta współczynnik na 1000 urodzeń żywych aleksandrowski 3,18 brodnicki 1,93 bydgoski 5,10 chełmiński 7,82 golubsko-dobrzyński 0,00 grudziądzki 8,83 inowrocławski 4,56 lipnowski 8,14 mogileński 2,09 nakielski 4,60 radziejowski 2,26 rypiński 13,54 sępoleński 7,18 świecki 2,59 toruński 5,44 tucholski 4,98 wąbrzeski 4,68 2

3 włocławski 4,55 żniński 11,00 Bydgoszcz 11,80 Grudziądz 6,63 Toruń 6,01 Włocławek 5,27 Zgony niemowląt wg wieku w liczbach bezwzględnych lata zgony ogółem 0 6 dni 7 27dni 28 dni i więcej brak danych Umieralność okołoporodowa wczesna ( 0 6 dni życia) na 1000 urodzeń lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,9 8, ,2 8, ,0 7, ,0 7, ,96 7,2 Wskaźnik umieralności niemowląt w 2009 roku wzrósł w porównaniu z rokiem 2008 o 0,36 a w liczbach bezwzględnych o 11 zgonów. Umieralność niemowląt jest zróżnicowana w zależności od wieku i masy urodzeniowej noworodka. Największe natężenie umieralności notuje się w ciągu pierwszych 6 dni życia. Współczynnik umieralności okołoporodowej ( 0 6 dnia życia) w naszym województwie kształtuje się na poziomie 7,0 promili i taki wskaźnik utrzymuje się od trzech lat. 3

4 Z ogólnej liczby zmarłych niemowląt w 2009 roku ponad połowa (53 %) nastąpiła w okresie pierwszego tygodnia życia. Najczęstszą przyczyną zgonów w tej grupie są stany chorobowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym czyli w późnym okresie trwania ciąży i w pierwszych 6 dniach życia noworodka, takie jak: zespoły niedotlenienia, zakażenia wewnątrzmaciczne oraz wady rozwojowe. Wśród wad rozwojowych najczęściej występują wady serca, układu moczowego oraz centralnego układu nerwowego. Umieralność okołoporodowa i umieralność niemowląt jest wyraźnie związana z masą urodzeniową noworodka. Na przestrzeni lat w naszym województwie wskaźnik umieralności niemowląt, jak i umieralności okołoporodowej wzrasta z 81,5 w 2007 roku do 89,1 w 2009 roku, co jest rezultatem zwiększonego ryzyka zgonu noworodków o niskiej masie urodzeniowej ciała tj. od 500g do 2499g. Urodzenia o niskiej masie W 2009 roku w skali województwa odnotowano urodzeń żywych o niskiej masie urodzeniowej, w tym urodzeń w przedziale od 1000g do 2499g oraz 116 urodzeń w przedziale od 500g do 999g ( 1 urodzenie o nieustalonej wadze). Urodzenia według masy ciała ( w % ) lata urodzenia powyżej 1000g-2499g 500g-999g ogółem 2500g ,9 % 5,63 % 0,42 % ,8 % 5,61 % 0,55 % ,1 % 5,41 % 0,50 % Umieralność okołoporodowa według masy ciała 500g 2499g liczona jako stosunek liczby urodzeń martwych i zgonów do liczby 1000 urodzeń żywych wg danych GUS: 4

5 lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,5 92, ,2 94, ,1 90,7 Umieralność okołoporodowa powyżej 2500g liczona jako stosunek liczby urodzeń martwych i zgonów do liczby 1000 urodzeń żywych wg danych GUS: lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,2 2, ,9 2, ,75 1,68 Umieralność okołoporodowa ogółem lata współczynnik współczynnik wojewódzki krajowy ,0 7, ,0 7, ,96 7,19 Najwyższy współczynnik umieralności niemowląt w 2009 r. odnotował powiat rypiński - 13,6 i miasto Bydgoszcz - 11,8. Najniższy współczynnik umieralności niemowląt w 2009 r. wystąpił w powiatach: golubsko - dobrzyńskim - 0,0, brodnickim - 1,9 oraz mogileńskim - 2,9. Według dokonanej analizy na przestrzeni ostatnich 5 lat najwyższe wskaźniki umieralności niemowląt odnotowują powiaty: grudziądzki, włocławski, lipnowski i aleksandrowski. 5

6 II. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad noworodkiem, niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą Organizację opieki zdrowotnej nad noworodkiem, niemowlęciem, dziećmi i młodzieżą określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139. poz z późn. zm.) Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmują opieką profilaktyczną noworodki, niemowlęta, dzieci i młodzież zgodnie z określonymi przez Ministerstwo Zdrowia warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej. Opieka profilaktyczna nad noworodkiem i matką stanowi ważny element polityki prorodzinnej i opieki zdrowotnej państwa. Zapobieganie urodzeniom noworodków o niskiej masie urodzeniowej prowadzi do oszczędności w wydatkach państwa na kosztowną intensywną opiekę nad wcześniakiem, natomiast zapobieganie wcześniactwu ma wpływ na poprawę stanu zdrowia dorosłych. Osoby urodzone z niską masą ciała są w wieku dorosłym bardziej podatne na choroby układu krążenia, choroby płuc, nadciśnienia, choroby układu kostnego, cukrzycę insulinozależną i inne choroby wieku dorosłego. W podstawowej opiece zdrowotnej opiekę profilaktyczną nad noworodkiem sprawuje położna środowiskowo rodzinna. Opieka profilaktyczna nad noworodkiem powinna rozpoczynać się zaraz po wypisaniu go z oddziału noworodkowego najpóźniej do 48 godzin i trwać przez 6 tygodni. W tym okresie położna powinna zapewnić noworodkowi minimum 4 wizyty patronażowe, w czasie których udziela położnicy porad w zakresie pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, identyfikuje czynniki ryzyka w rodzinie, obserwuje adaptację noworodka do środowiska zewnętrznego, jego rozwój psychoruchowy oraz wykrywa ewentualne objawy chorobowe. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości położna kieruje do lekarza poz. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje opieką profilaktyczną noworodka jak najwcześniej, zawsze jednak w 1-szym miesiącu życia. Przez kolejne miesiące życia dziecka kontroluje jego rozwój fizyczny poprzez dokonywanie pomiarów antropometrycznych i porównaniu ich z odpowiednimi normami (siatki centylowe ) oraz rozwój psycho motoryczny. Do zadań lekarza należy również kwalifikacja do szczepień ochronnych i nadzór nad ich realizacją oraz opieka profilaktyczna nad całą populacją wieku rozwojowego (0 18 lat) poprzez tak zwane badania bilansowe w odpowiednich rocznikach wiekowych. 6

7 Badania bilansowe mają na celu wczesne wykrycie chorób, wad genetycznych i rozwojowych. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych oraz podjęcie odpowiedniego leczenia pozwala na zahamowanie procesu chorobowego, niepełnosprawności lub dysfunkcji. Pielęgniarka środowiskowo rodzinna oraz pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania przeprowadzają testy przesiewowe określone w rozporządzeniu. Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz z późn. zm.) i przygotowują dzieci do badań bilansowych wykonywanych przez lekarza poz. Zaniedbanie badań profilaktycznych i nie podejmowanie wczesnej korekcji zaburzeń spowoduje w przyszłości wzrost liczby osób niepełnosprawnych. Realizacja opieki profilaktycznej przez położne u noworodków i niemowląt do 6 tego tygodnia życia wg powiatów w 2009 roku powiaty 14 dnia życia 2-6 tyg.ż. średnia liczba porad do (%) (%) 6 tyg. życia aleksandrowski 97,4 2,6 3,8 brodnicki 76,4 11,0 5,1 bydgoski 82,0 15,0 4,7 chełmiński 77,0 23,0 3,2 golubsko-dobrzyński 93,3 6,7 5,0 grudziądzki 91,9 7,9 4,1 inowrocławski 90,1 8,3 4,9 lipnowski 76,5 5,1 3,8 mogileński 70,0 8,3 4,0 nakielski 93,1 6,7 4,9 radziejowski 92,0 7,8 4,9 rypiński 90,0 10,0 4,4 sępoleński 94,9 4,5 4,1 świecki 96,1 3,7 3,2 toruński 80,9 19,1 3,0 tucholski 72,9 1,4 5,7 7

8 wąbrzeski 92,1 7,7 2,9 włocławski 96,3 3,2 4,4 żniński 95,7 4,3 4,4 Bydgoszcz 88,3 7,0 4,8 Grudziądz 53,4 46,5 4,2 Toruń 86,0 12,8 5,1 Włocławek 92,5 4,0 6,7 Opiekę profilaktyczną nad noworodkami i niemowlętami do 6 tygodnia życia zapewniają położne środowiskowo rodzinne na dobrym poziomie, oprócz położnych z Grudziądza, gdzie tylko 53 % noworodków objęto opieką patronażową do 14 dnia życia. W powiecie mogileńskim wizytami patronażowymi noworodków do 14 dnia życia zostało objętych 70,0 % noworodków, w brodnickim - 76,4 % a w chełmińskim - 77,0 %. Średnia liczba wizyt patronażowych na 1 noworodka w województwie wynosi 4,6. W następujących powiatach liczba patronaży na 1 noworodka jest najniższa: wąbrzeski - 2,9, toruński - 3,0, świecki - 3,2, chełmiński - 3,2, aleksandrowski - 3,8 i lipnowski - 3,8. Położne z tych powiatów nie realizują w dostatecznym stopniu przepisów Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, według których opieką patronażową powinny być objęte noworodki w ciągu 48 godzin po wypisaniu ze szpitala oraz położna powinna zapewnić co najmniej 4 patronaże w ciągu 6 tygodni. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad niemowlętami realizowana przez lekarza według powiatów w 2009r: powiaty Udzielone porady: do 1-go roku ż. do 1-go miesiąca ż. średnia liczba porad % % aleksandrowski 86,9 85,3 3,4 brodnicki 97,8 91,7 4,8 bydgoski 94,7 80,3 4,3 chełmiński 92,4 69,1 4,8 golubsko-dobrzyński 98,3 80,0 4,4 8

9 grudziądzki 95,3 71,3 4,6 inowrocławski 104,1 97,0 6,2 lipnowski 93,1 70,0 4,4 mogileński 60,9 41,9 2,2 nakielski 107,1 66,4 4,6 radziejowski 98,7 94,8 4,8 rypiński 110,8 98,6 5,5 sępoleński 86,8 79,7 5,0 świecki 84,0 84,0 3,8 toruński 71,5 61,9 3,7 tucholski 92,0 85,7 4,4 wąbrzeski 98,8 96,2 5,2 włocławski 101,1 77,3 3,9 żniński 84,7 77,3 4,2 Bydgoszcz 94,6 83,8 4,8 Grudziądz 80,3 75,5 5,4 Toruń 113,0 95,7 7,9 Włocławek 107,0 104,1 5,9 Profilaktyczna opieka zdrowotna nad niemowlętami realizowana jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na dość dobrym poziomie, oprócz realizowanej w powiecie mogileńskim, w którym tylko 41,9% niemowląt objęto opieką profilaktyczną w 1-szym miesiącu życia a 60,9 % w 1-szym roku życia. Średnia liczba porad profilaktycznych lekarskich w tym powiecie na dziecko do 1-go roku wynosi 2,2. Ta liczba porad budzi niepokój, gdyż nie gwarantuje niemowlętom nawet badań lekarskich przed szczepieniami. W powiecie toruńskim zbyt mała liczba wykonanych badań profilaktycznych przeprowadzonych u niemowląt wynika z objęcia ich badaniami przez lekarzy poz w mieście Toruniu. 9

10 Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży (bilanse zdrowia) w 2009 roku Procentowy udział dzieci i młodzieży zbadanych w stosunku do podlegających. w określonym wieku: powiaty 2 lata 4 l. 6 l. 10 l. 13 l. 16 l. 18/19 l. aleksandrowski 99,2 99,6 99,8 99,8 95,1 91,9 88,3 brodnicki 92,0 92,8 96,0 97,5 93,1 88,4 90,6 bydgoski 77,7 67,3 95,8 87,6 79,8 54,7 46,8 chełmiński 83,1 80,6 92,9 87,9 94,3 88,3 85,9 golubsko-dobrzyńsk 88,9 94,3 90,7 92,6 90,2 88,3 85,2 grudziądzki 96,9 96,2 91,8 91,8 83,1 70,4 70,0 inowrocławski 88,5 75,2 87,3 82,1 89,1 75,1 62,8 lipnowski 96,2 96,4 98,9 97,6 96,2 92,7 79,5 mogileński 74,8 64,2 95,2 98,3 95,9 89,8 71,0 nakielski 80,3 78,3 85,8 79, ,5 49,7 radziejowski 97,1 93,8 96,8 98,4 98,4 86,6 58,6 rypiński 78,6 78,9 75,9 72,1 72,4 69,6 34,5 sępoleński 89,9 82,0 98,9 99,7 96,6 84,6 82,0 świecki 88,1 75,5 95,1 93,5 93,6 80,8 73,8 toruński 89,6 82,9 92,0 89,3 79,6 63,1 53,0 tucholski 73,8 67,7 98,6 98,9 90,9 62,7 60,0 wąbrzeski 96,0 95,9 96,0 94,2 90,5 79,7 75,5 włocławski 86,8 77,3 90,9 87,7 83,1 73,5 62,4 żniński 88,5 81,4 86,3 94,0 85,9 82,9 73,2 Bydgoszcz 73,1 56,0 78,6 79,0 73,2 58,7 40,8 Grudziądz 85,9 83,9 90,0 98,3 91,9 83,7 82,1 Toruń 89,6 82,6 88,6 74,9 72,9 71,3 61,7 Włocławek 72,5 62,7 85,0 79,9 87,7 70,7 55,3 Jedną z głównych cech opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w naszym kraju jest jej czynny charakter. Wyrazem tego jest przeprowadzanie badań przesiewowych i bilansowych, które umożliwiają wczesne wykrywanie wad i schorzeń wymagających leczenia, rehabilitacji lub 10

11 korekcji. Badania przesiewowe wykonują pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania przy pomocy prostych testów. Wynik badania przesiewowego nie ustala rozpoznania, lecz umożliwia wyselekcjonowanie dzieci, które w dalszym etapie poddawane są badaniom diagnostycznym. Badania tzw. bilansowe przeprowadza lekarz poz. Bilanse zdrowia umożliwiają ocenę stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych dziecka. Badanie bilansowe kończy się wystawieniem wniosku bilansowego, określającego stan zdrowia badanego dziecka i zawierającego opinię czy wymaga ono czynnej opieki medycznej i jakiego rodzaju. W naszym województwie w ostatnich latach opieka profilaktyczna nad dziećmi, a szczególnie młodzieżą w wieku 18/19 lat ulega systematycznemu pogorszeniu np. w powiecie rypińskim objęto badaniami bilansowymi tylko 34,5 % młodzieży, w bydgoskim 46,8 %, nakielskim - 49,7 %, a w mieście Bydgoszczy - 40,8%. Wszyscy lekarze zgodnie podkreślają, że wysoki odsetek wykonanych badań bilansowych w poprzednich latach był spowodowany przeprowadzaniem tych badań w placówkach oświatowych, gdy obecnie na badanie młodzież musi się zgłosić bezpośrednio do przychodni lekarskiej. Młodzież niechętnie zgłasza się na badania profilaktyczne do poradni, a rodzice również nie dopilnowują dzieci w tej kwestii, przy czym do 16-go roku życia rodzic musi uczestniczyć w badaniu bilansowym a młodzież 18/19- letnia zgłasza się samodzielnie. Wydaje się, że brak nadzoru nad realizacją zadań profilaktycznych nad całą populacją dzieci i młodzieży ma również wpływ na pogarszanie się wskaźników w innych grupach wiekowych. W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwrócono się z prośbą o przypomnienie przez dyrektorów szkół rodzicom o konieczności wykonywania obowiązkowych badań profilaktycznych u dzieci i młodzieży szkolnej. Po analizie przedstawionych wyników uznano, iż należy zintensyfikować nadzór nad jednostkami realizującymi opiekę nad matką i dzieckiem w sposób nieprawidłowy, wobec czego zaplanowane na 2011 rok kontrole zostaną skierowane do podstawowej opieki zdrowotnej w powiatach najsłabiej wykonujących zadania w zakresie obligatoryjnej opieki profilaktycznej. Opracowano na podstawie Biuletynu Statystycznego Ochrona zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku oraz broszury Umieralność okołoporodowa wczesna płodów i noworodków w 2009 roku w Polsce wydanej przez Pracownię Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. 11

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Część I Charakterystyka Województwa

Część I Charakterystyka Województwa Część I Charakterystyka Województwa 1. Diagnoza stanu zdrowia populacji województwa Województwo Kujawsko Pomorskie zajmuje środkowopółnocną część Polski i graniczy z województwami pomorskim, warmińsko-

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/770/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Proponowane zmiany w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 Nowe, 27 czerwca 2017 r. Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne

Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne Prognozy rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego 2030+ BYDGOSZCZ TORUŃ 2010 PUBLIKACJA ZOSTAŁA SFINANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q3 2017 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna-

Polityka Terytorialna- Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 27 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 14 i 17 września 2012r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 2. osoba fizyczna: Anna Doszel, ( ) 3. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Na

Bardziej szczegółowo

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia?

Chcesz wspólnie z sąsiadami lub znajomymi zrobić coś na rzecz otoczenia? Granty na lokalne inicjatywy oddolne II edycja Ośrodek TŁOK w ramach projektu INICJUCJ Z FIO przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/764/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie zmian w spełnianiu obowiązku szkolnego w województwie kujawsko-pomorskim na poziomie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 oraz zróżnicowanie w spełnianiu

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań

Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Rodzina w centrum Lista partnerów z opisem działań Partner Jednostka Opis 01. 02. 03. 04. Społecznej w Bydgoszczy Toruń e Włocławku Grudziądzu W ramach

Bardziej szczegółowo

2. Zakres Konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

2. Zakres Konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej przedmiotu Wiedza o społeczeństwie. Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu

Bardziej szczegółowo

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach 2011-2013 2013 jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 23, 24 i 25 kwietnia 2014 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl

Wykaz domów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Adres e-mail. 52 372-91-51 dps@sloneczko.bydgoszcz.pl e-mail 1 2 Bydgoszcz 3 4 Grudziądz Słoneczko w Bydgoszczy ul. Gałczyńskiego 2 85-322 Bydgoszcz "Promień Życia" w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 54 85-836 Bydgoszcz "Jesień Życia" w Bydgoszczy ul. Mińska 15a

Bardziej szczegółowo

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 1356 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia f sierpnia 2017 r. ZP-ZPSM.9612.38.2017.IS Pan Mirosław Frunze Kierownik Ośrodka Zdrowia JELMED Mirosław Frunze Wystąpienie pokontrolne N a podstawie art. 111, art. 112

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 1985 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy

Bardziej szczegółowo

efektywności energetycznej oraz OZE

efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok.

Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok. Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok. (22.03.2010) 1. Nr i nazwa Działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2. Tytuł projektu: Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z FIZYKI KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986. z dnia 26 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 1986 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 23 i 24 maja 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NOVA-MED spółka cywilna ANNA HAWEŁKA

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej w województwie kujawsko-pomorskim. Numer telefonu 52 371-67-21 1 Caritas Diecezji Bydgoskiej ul. Cienista 2 85-817 Bydgoszcz 52 371-67-21 Tęcza AL. Planu 6 Letniego 37 85-806 Bydgoszcz 52 345-02-80 wtz@caritas.pl 2 Liga Kobiet Polskich Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

bydgoszcz.stat.gov.pl

bydgoszcz.stat.gov.pl Dane o zarejestrowanych urodzeniach opracowano na podstawie sprawozdawczości urzędów stanu cywilnego. Źródłem danych o urodzeniu jest, wykorzystywany wtórnie przez statystykę publiczną, dokument Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 maja 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Jolanta Błażejczyk, ( ) 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Karta Mz-11. Wersja: Data wydania: Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska Warszawa

INSTRUKCJA. Karta Mz-11. Wersja: Data wydania: Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska Warszawa INSTRUKCJA Karta Mz-11 Wersja: Data wydania: 2016-11-15 Wydawca: Atende Medica Sp. z o.o. Al. Wilanowska 313 02-665 Warszawa Spis treści 1. Generowanie Karty MZ-11...3 2. Wyświetlanie danych... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. ZP-ZPSM.9612.14.2017.IS Pani Elżbieta Młyńczyk-Pokutycka Prezes Zarządu YISIO-MED Sp. z o.o. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII KONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 10 i 15 stycznia 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: VITA Zespół Lekarza Rodzinnego spółka cywilna Elżbieta Tomiak i wspólnicy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/765/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r.

Uchwała Nr XLIX/765/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. Uchwała Nr XLIX/765/06 Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pn. Regionalny Program Edukacji w Zakresie Profilaktyki Jelita Grubego i Prostaty

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo