Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz. w latach 2011-2013. województwo kujawsko-pomorskie. Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku"

Transkrypt

1 Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Wyniki egzaminów w zewnętrznych w latach jako wskaźniki skuteczności ci kształcenia województwo kujawsko-pomorskie Bydgoszcz, 12 listopada 2013 roku 1 1

2 Rok Uczestnicy sprawdzianu z uwzględnieniem lokalizacji szkoły w województwie kujawsko-pomorskim w latach Województwo kuj.-pom. Kraj Sprawdzian W latach zmalała populacja zdających sprawdzian w woj. kuj.-pom. o osoby w kraju o osoby. W szkołach wiejskich i zlokalizowanych w miastach poniŝej 20 tys. mieszkańców do sprawdzianu przystąpiło łącznie ponad 60% zdających z województwa. 2

3 Wyniki uczniów ze sprawdzianów w latach w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju Sprawdzian Rok Woj. kujawskopomorskie Kraj RóŜnica wyniku % 63% % 57% % 60% -1 W latach róŝnica w wynikach sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju wynosi -1 lub -2 punkty procentowe. 3 3

4 RóŜnice między wynikami sprawdzianów w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Sprawdzian Rok Szkoły wiejskie Szkoły w miastach poniŝej 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyŝej 100 tys Największe róŝnice między wynikami ogółu zdających z województwa kujawsko-pomorskiego i z kraju występują w miastach powyŝej 100 tys. mieszkańców. Ogół 4 4

5 RóŜnice między wynikami zdających sprawdzian ze szkół wiejskich a wynikami zdających w miastach o liczbie mieszkańców powyŝej 100 tys. w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Województwo kujawsko- -pomorskie Kraj Sprawdzian Rok Wynik średni zdających ze szkół wiejskich w miastach powyŝej 100 tys. RóŜnica wyniku Wynik średni zdających ze szkół wiejskich w miastach powyŝej 100 tys. RóŜnica wyniku % 63% -6 61% 67% % 59% -6 54% 62% % 63% -6 58% 65% -7 RóŜnice między wynikami zdających ze szkół wiejskich a wynikami zdających ze szkół wielkomiejskich w województwie kujawsko-pomorskim są mniejsze niŝ w kraju. 5

6 RóŜnice między wynikami sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Sprawdzian - kwiecień 2013 Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych RóŜnica wyniku I. Czytanie -1 II. Pisanie 3 III. Rozumowanie -2 IV. Korzystanie z informacji -1 V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Zestaw zadań

7 Wyniki zdających w obszarach standardów wymagań z uwzględnieniem lokalizacji szkół w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju 2013 rok Sprawdzian - kwiecień 2013 RóŜnica między wynikami szóstoklasistów ze szkół wiejskich a wynikami uczniów ze szkół wielkomiejskich w województwie jest największa w obszarze korzystanie z informacji wynosi 10 punktów procentowych. W kraju największa róŝnica wystąpiła w obszarze czytanie 9 punktów procentowych. Najmniejsza róŝnica w województwie wystąpiła w obszarach rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce po 5 pkt procentowych. W kraju najmniejsza róŝnica wystąpiła w obszarze pisanie 6 punktów procentowych. W obszarach: pisanie, rozumowanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce w województwie wyniki uczniów z małych miast są niŝsze od wyników uczniów ze środowisk wiejskich. 7

8 Normalizacja wyników egzaminacyjnych procent szkół 25% 20% 15% 10% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% Stanin Nazwa stanina 1 najniŝszy 2 bardzo niski 3 niski 4 niŝej średni 5 średni 5% 4% 4% 6 wyŝej średni 0% numer stanina 7 wysoki 8 bardzo wysoki 9 najwyŝszy Skalę staninową wykorzystuje się do porównania wyników uczniów i szkół w danym roku oraz w poszczególnych latach. Przedziały punktowe odpowiadające poszczególnym staninom ustala kaŝdego roku Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników w kraju. Staniny 1-3 wyniki niskie. Staniny 4-6 wyniki średnie. Staniny 7-9 wyniki wysokie. 8 8

9 Rozkłady liczebności wyników ogółu zdających w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (lata ) Sprawdzian

10 Rozkłady liczebności wyników sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem płci zdających Sprawdzian RóŜnica poziomu wykonania zestawu zadań przez dziewczęta i chłopców wyniosła w: 2011 około 3 punkty procentowe ( w kraju około 3 punkty procentowe) 2012 około 3 punkty procentowe ( w kraju około 3 punkty procentowe) 2013 około 4 punkty procentowe ( w kraju około 5 punktów procentowych). 10

11 Rozkłady liczebności wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim z uwzględnieniem lokalizacji szkół Sprawdzian Największy odsetek zdających, którzy uzyskali wyniki wysokie odnotowuje się wśród uczniów szkół wielkomiejskich, a najmniejszy wśród uczniów szkół wiejskich i małomiejskich. Największy odsetek zdających, którzy uzyskali wyniki niskie odnotowuje się wśród uczniów szkół wiejskich i małomiejskich. 11

12 Rozkłady liczebności wyników zdających sprawdzian w 2013 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego 12 12

13 Procent punktów uzyskany przez zdających z województwa kujawsko-pomorskiego w trzech przedziałach wyników z uwzględnieniem obszarów standardów wymagań 2013 rok Sprawdzian - kwiecień 2013 Przedziały wyników: I wyniki niskie (od 0 do 16 punktów) II wyniki średnie (od 17 do 31 punktów) III wyniki wysokie (od 32 do 40 punktów) Największe zróŝnicowanie wyników między uczniami, którzy uzyskali wynik z przedziału wyników niskich i uczniami o wyniku z przedziału wyników wysokich zaobserwowano w obszarze wykorzystywanie wiedzy w praktyce 78 punktów procentowych. Najmniejsze zróŝnicowanie wyników zaobserwowano w obszarze pisanie 45 punktów procentowych. 13

14 Sprawdzian - kwiecień 2013 Procent punktów uzyskany przez zdających z obszaru czytanie, którzy uzyskali ze sprawdzianu wyniki niskie, średnie i wysokie Powiat Wyniki średnie uczniów w strefach wyników niskich średnich wysokich aleksandrowski 49% 73% 92% brodnicki 45% 74% 93% bydgoski 45% 77% 93% chełmiński 48% 76% 92% golubsko-dobrzyński 47% 74% 92% grudziądzki 45% 75% 94% inowrocławski 45% 75% 92% lipnowski 44% 74% 90% m. Bydgoszcz 45% 78% 94% m. Grudziądz 41% 72% 93% m. Toruń 43% 75% 94% m. Włocławek 45% 75% 92% mogileński 40% 74% 92% nakielski 42% 75% 93% radziejowski 44% 75% 91% rypiński 44% 74% 93% sępoleński 43% 74% 91% świecki 45% 75% 92% toruński 43% 75% 93% tucholski 43% 73% 92% wąbrzeski 43% 74% 93% włocławski 42% 73% 93% Ŝniński 43% 74% 91% 14

15 Sprawdzian - kwiecień 2013 Procent punktów uzyskany przez zdających z obszaru pisanie, którzy uzyskali ze sprawdzianu wyniki niskie, średnie i wysokie Powiat Wyniki średnie uczniów w strefach wyników niskich średnich wysokich aleksandrowski 38% 65% 85% brodnicki 41% 62% 83% bydgoski 43% 67% 85% chełmiński 41% 62% 82% golubsko-dobrzyński 34% 60% 79% grudziądzki 42% 62% 85% inowrocławski 44% 66% 86% lipnowski 41% 66% 84% m. Bydgoszcz 41% 69% 88% m. Grudziądz 47% 70% 89% m. Toruń 41% 73% 92% m. Włocławek 43% 68% 88% mogileński 42% 66% 84% nakielski 40% 66% 86% radziejowski 45% 68% 88% rypiński 41% 66% 85% sępoleński 46% 69% 85% świecki 41% 62% 85% toruński 44% 69% 87% tucholski 46% 70% 88% wąbrzeski 46% 73% 89% włocławski 48% 74% 92% Ŝniński 41% 65% 86% 15

16 Sprawdzian - kwiecień 2013 Procent punktów uzyskany przez zdających z obszaru rozumowanie, którzy uzyskali ze sprawdzianu wyniki niskie, średnie i wysokie Powiat Wyniki średnie uczniów w strefach wyników niskich średnich wysokich aleksandrowski 22% 49% 84% brodnicki 22% 49% 85% bydgoski 22% 49% 83% chełmiński 22% 49% 83% golubsko-dobrzyński 22% 50% 84% grudziądzki 19% 51% 82% inowrocławski 21% 49% 85% lipnowski 22% 48% 83% m. Bydgoszcz 20% 49% 83% m. Grudziądz 20% 47% 83% m. Toruń 21% 46% 83% m. Włocławek 19% 47% 84% mogileński 21% 49% 85% nakielski 22% 48% 81% radziejowski 23% 53% 84% rypiński 20% 49% 85% sępoleński 21% 49% 85% świecki 22% 48% 83% toruński 21% 49% 83% tucholski 21% 47% 82% wąbrzeski 20% 47% 87% włocławski 21% 45% 82% Ŝniński 19% 49% 83% 16

17 Sprawdzian - kwiecień 2013 Procent punktów uzyskany przez zdających z obszaru wykorzystywanie wiedzy w praktyce, którzy uzyskali ze sprawdzianu wyniki niskie, średnie i wysokie Powiat Wyniki średnie uczniów w strefach wyników niskich średnich wysokich aleksandrowski 10% 42% 87% brodnicki 9% 45% 89% bydgoski 10% 44% 87% chełmiński 10% 45% 88% golubsko-dobrzyński 11% 45% 89% grudziądzki 7% 43% 87% inowrocławski 9% 45% 89% lipnowski 9% 40% 91% m. Bydgoszcz 9% 41% 87% m. Grudziądz 8% 37% 87% m. Toruń 8% 38% 87% m. Włocławek 7% 40% 87% mogileński 12% 44% 87% nakielski 9% 41% 84% radziejowski 8% 43% 87% rypiński 9% 40% 86% sępoleński 9% 42% 85% świecki 9% 41% 89% toruński 9% 43% 86% tucholski 9% 39% 91% wąbrzeski 10% 33% 83% włocławski 8% 37% 86% Ŝniński 9% 43% 86% 17

18 Sprawdzian w 2013 roku Najwięcej problemów sprawiło uczniom: język polski określenie rodzaju tekstu kultury na podstawie jego fragmentu wnioskowanie na podstawie informacji z tekstu popularnonaukowego odczytanie głównej myśli tekstu popularnonaukowego rozpoznanie bezpośrednich zwrotów do adresata tekstu popularnonaukowego przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych. matematyka wnioskowanie o przebiegu zjawiska, mającego charakter prawidłowości, na podstawie jego opisu (ustalanie kolejnego terminu powtarzanej regularnie czynności) uwzględnienie informacji z róŝnych źródeł do ustalenia przebiegu kilkuetapowego zdarzenia obliczenie powierzchni figury przedstawionej na rysunku (obliczenie wymagało podziału figury na prostokąty) wyznaczenie objętości opadów na całym obszarze przy danej ilości opadów przypadających na jednostkę powierzchni. 18

19 Podsumowanie wyników sprawdzianu w 2013 roku Sprawdzian - kwiecień 2013 Największą róŝnicę miedzy wynikami zdających ze szkół wiejskich i wielkomiejskich odnotowano w obszarze korzystanie z informacji (10 punktów procentowych). W obszarach czytanie i pisanie róŝnice te wyniosły po 6 punktów procentowych, natomiast w obszarach rozumowanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce po 5 punktów procentowych. Wyniki dziewcząt są wyŝsze od wyników chłopców o 4 punkty procentowe. W przedziale wyników niskich mieści się wynik co piątej dziewczynki oraz co czwartego chłopca, natomiast w przedziale wyników wysokich mieści się wynik niemal co czwartej dziewczynki i niemal co piątego chłopca. Wyniki zdających z województwa kujawsko-pomorskiego róŝnią się najbardziej od wyników w kraju w obszarach pisanie (wynik województwa jest wyŝszy o 3 punkty procentowe od krajowego) oraz wykorzystywanie wiedzy w praktyce (wynik województwa jest niŝszy 3 punkty procentowe od krajowego). Wyniki zdających z województwa kujawsko-pomorskiego róŝnią się najbardziej od wyników w kraju dla uczniów pochodzących z miast powyŝej 100 tys. mieszkańców (wynik uczniów ze szkól zlokalizowanych w wielkich miastach województwa jest niŝszy o 2 punkty procentowe niŝ wynik uczniów zlokalizowanych w wielkich miastach w kraju)

20 Podsumowanie wyników sprawdzianu w 2013 roku Sprawdzian - kwiecień 2013 Uczniowie ze zdiagnozowaną dysleksją stanowili 11,6% wszystkich uczniów przystępujących do sprawdzianu w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku. W kraju odsetek ten wyniósł 11,9%. Najmniejszy odsetek dyslektyków w województwie przystąpił do sprawdzianu w szkołach połoŝonych w średnich miastach (ok. 9,6% szóstoklasistów wypełniających zestawy standardowe). Największy odsetek dyslektyków w województwie przystąpił do sprawdzianu w szkołach wielkomiejskich (ok. 13,5% szóstoklasistów wypełniających zestawy standardowe). Największy odsetek dyslektyków przystąpił do sprawdzianu w powiecie włocławskim (ok. 20,1% zdających wypełniających zestawy standardowe), natomiast najmniejszy odsetek w powiecie rypińskim (ok. 2,6% zdających wypełniających zestawy standardowe). Wynik średni sprawdzianu uzyskany w województwie i w kraju przez uczniów ze stwierdzona dysleksją był porównywalny z wynikiem średnim uczniów bez zdiagnozowanej dysleksji

21 Uczestnicy egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem lokalizacji szkół w województwie kujawsko-pomorskim w latach Egzamin gimnazjalny Rok Województwo kuj.-pom. Kraj W latach zmalała populacja zdających egzamin gimnazjalny województwie o 914 osób w kraju o osób W latach odsetek zdających w poszczególnych warstwach niemal nie zmienił się. W szkołach wiejskich i zlokalizowanych w miastach poniŝej 20 tys. mieszkańców do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło łącznie blisko 60% 21 zdających z województwa. 21

22 Wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w latach w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju Część humanistyczna Egzamin gimnazjalny Rok Rok 2012 Zakres egzaminu Woj. kuj.-pom. Kraj RóŜnica wyniku Język polski 64% 65% -1 Historia i WOS 59% 61% -2 Język polski 61% 62% -1 Historia i WOS 56% 58% -2 Zakres egzaminu Część matematyczno-przyrodnicza Woj. kuj.-pom. Kraj RóŜnica wyniku Matematyka 46% 47% -1 Przedmioty przyrodnicze 49% 50% Matematyka 46% 48% -2 Przedmioty przyrodnicze 57% 59%

23 Wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w latach w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju Język angielski Egzamin gimnazjalny Rok Rok 2012 Poziom egzaminu Woj. pomorskie Kraj RóŜnica wyniku Poziom podstawowy 60% 63% -3 Poziom rozszerzony 44% 46% -2 Poziom podstawowy 60% 63% -3 Poziom rozszerzony 43% 45% -2 Poziom egzaminu Język niemiecki Woj. pomorskie Kraj RóŜnica wyniku Poziom podstawowy 54% 57% -3 Poziom rozszerzony 30% 33% Poziom podstawowy 55% 58% -3 Poziom rozszerzony 37% 40%

24 RóŜnice między wynikami egzaminów gimnazjalnych w danej grupie szkół w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Część humanistyczna Egzamin gimnazjalny Rok Zakres egzaminu Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyŝej 100 tys. Język polski Historia i WOS Język polski Historia i WOS Największe róŝnice między wynikami zdających z województwa kujawsko-pomorskiego i z kraju występują w grupie szkół wielkomiejskich. Ogół 24 24

25 RóŜnice między wynikami egzaminów gimnazjalnych w danej grupie szkół w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Część matematyczno-przyrodnicza Egzamin gimnazjalny Rok Zakres egzaminu Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyŝej 100 tys. Matematyka Przedmioty przyrodnicze Największe róŝnice między wynikami ogółu zdających z województwa kujawsko-pomorskiego i z kraju występują w grupie szkół wielkomiejskich. Ogół Matematyka Przedmioty przyrodnicze

26 RóŜnice między wynikami egzaminu gimnazjalnego w latach w danej grupie szkół w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Egzamin gimnazjalny Rok Poziom egzaminu Język angielski Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyŝej 100 tys. Podstawowy Rozszerzony Podstawowy Rozszerzony Największe róŝnice między wynikami ogółu zdających z województwa kujawsko-pomorskiego i z kraju występują w grupie szkół wiejskich. Ogół 26 26

27 RóŜnice między wynikami egzaminu gimnazjalnego w latach w danej grupie szkół w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju (w punktach procentowych) Język niemiecki Egzamin gimnazjalny Rok Poziom egzaminu Szkoły wiejskie Szkoły w miastach do 20 tys. Szkoły w miastach od 20 tys. do 100 tys. Szkoły w miastach powyŝej 100 tys. Podstawowy Rozszerzony Podstawowy Rozszerzony Największe róŝnice między wynikami ogółu zdających z województwa kujawsko-pomorskiego i z kraju występują w grupie szkół wielkomiejskich. Ogół 27

28 Rozkład wyników zdających egzamin gimnazjalny w 2013 roku w strefach wyników niskich, średnich i wysokich z uwzględnieniem lokalizacji szkoły z języka polskiego z historii i wiedzy o społeczeństwie z matematyki z przedmiotów przyrodniczych 28 28

29 Rozkład wyników zdających egzamin gimnazjalny w 2013 roku w strefach wyników niskich, średnich i wysokich z uwzględnieniem lokalizacji szkoły z języka angielskiego 29 29

30 Powiaty w województwie kujawsko-pomorskim, z których gimnazjaliści uzyskali średnie wyniki powyŝej średniej w kraju (uporządkowano malejąco wg wyniku egzaminu) Egzamin gimnazjalny - kwiecień 2013 język polski (kraj: 62%) m. Bydgoszcz m. Toruń Powiat włocławski Powiat radziejowski Część humanistyczna i część matematyczno przyrodnicza Część humanistyczna historia i WOS (kraj: 58%) m. Toruń m. Bydgoszcz Powiat rypiński Powiat aleksandrowski Część matematyczno-przyrodnicza matematyka (kraj: 48%) m. Toruń m. Bydgoszcz przedmioty przyrodnicze (kraj: 59%) m. Toruń m. Bydgoszcz 30 30

31 Powiaty w województwie kujawsko-pomorskim, z których gimnazjaliści uzyskali średnie wyniki powyŝej średniej w kraju (uporządkowano malejąco wg wyniku egzaminu) Egzamin gimnazjalny - kwiecień 2013 Poziom podstawowy (kraj: 63%) m. Toruń m. Bydgoszcz m. Włocławek Język angielski Część trzecia język obcy nowoŝytny Poziom rozszerzony (kraj: 45%) m. Toruń m. Bydgoszcz m. Włocławek Uwzględniono powiaty z liczbą co najmniej 10 zdających. Poziom podstawowy (kraj: 58%) Powiat radziejowski Powiat tucholski Powiat chełmiński Powiat nakielski Powiat rypiński Powiat grudziądzki Język niemiecki Poziom rozszerzony (kraj: 40%) Powiat włocławski m. Toruń Powiat golubsko-dobrzyński m. Bydgoszcz Powiat radziejowski Powiat rypiński Powiat chełmiński 31 31

32 Rozkład wyników zdających egzamin gimnazjalny z języka polskiego w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 32 32

33 Rozkład wyników zdających egzamin gimnazjalny z historii i WOS w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 33 33

34 Rozkład wyników zdających egzamin gimnazjalny z matematyki w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 34 34

35 Rozkład wyników zdających egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 35 35

36 Rozkład wyników zdających egzamin gimnazjalny z języka angielskiego w 2013 roku w powiatach w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 36 36

37 Egzamin gimnazjalny w 2013 roku część humanistyczna Najwięcej problemów sprawiło uczniom: z zakresu historii i WOS umiejętność interpretowania informacji podanych w róŝnych tekstach lub/i wynikających z posiadanej wiedzy formułowania wniosków sytuowania wydarzeń, zjawisk i procesów w czasie znajomości podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. z języka polskiego świadomość językowa, w tym stosowanie reguł w zakresie poprawności językowej stosowanie norm interpunkcyjnych w korelacji ze składnią odczytywania funkcji środków językowych z zakresu składni i świadomego ich stosowania uogólnianie wnioskowanie na podstawie informacji wyszukanych w podanych tekstach brak znajomości lektur. 37

38 Egzamin gimnazjalny w 2013 roku część matematyczno-przyrodnicza Najwięcej problemów sprawiło uczniom: z zakresu przedmiotów przyrodniczych wykazanie się znajomością róŝnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych opanowanie czynności praktycznych, w tym projektowanie doświadczenia wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zaleŝności fizycznych stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce, w tym dotyczących środowiska przyrodniczego. z zakresu matematyki zaplanowanie i wykonanie ciągu czynności prowadzących do rozwiązania problemu niewynikającego wprost z treści zadania podawaniem argumentów uzasadniających poprawność rozumowania wyprowadzenie wniosku z prostego układu przesłanek. 38

39 Podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku RóŜnice wyników uczniów ze szkół wiejskich i wielkomiejskich są : porównywalne dla zdających w województwie i w kraju w zakresie historii i WOS, matematyki i przyrody mniejsza w województwie niŝ w kraju z języka polskiego większa w województwie niŝ w kraju na poziomie podstawowym z języka angielskiego i języka niemieckiego. Wyniki dziewcząt są porównywalne z wynikami chłopców w zakresie historii i WOS oraz przedmiotów przyrodniczych, natomiast w zakresie języka polskiego są wyŝsze niŝ wyniki chłopców (o 8 punkty procentowe), a z matematyki są niŝsze niŝ wyniki chłopców (o 2 punkty procentowe). Wyniki dziewcząt są wyŝsze od wyników chłopców z języka angielskiego na obu poziomach egzaminu (4 punkty procentowe dla poziomu podstawowego i 6 dla rozszerzonego). W obu zakresach pierwszej i drugiej części egzaminu gimnazjalnego wyniki uczniów z dysleksją są wyŝsze od wyników uczniów bez dysleksji (o 3 punkty procentowe w zakresie języka polskiego, 4 punkty procentowe w zakresie historii i WOS, 5 punktów procentowych w zakresie matematyki oraz 4 punkty procentowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych). Wyniki uczniów z dysleksją rozwojową z języka angielskiego są niŝsze niŝ uczniów bez dysfunkcji (1 punkt procentowy dla poziomu podstawowego i 2 dla rozszerzonego)

40 Uczestnicy egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach Zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Zdający Liczba osób zdających LO LP T LU TU Ogółem Woj. kuj.-pom Kraj Woj. kuj.-pom Kraj Woj. kuj.-pom Kraj W latach zmalała populacja zdających egzamin maturalny województwie kujawsko-pomorskim o osób w kraju odpowiednio o osób 40 40

41 Zdawalność egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach Zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Zdający Procent osób, które zdały egzamin LO LP T LU TU Ogółem Woj. kuj.-pom Kraj RóŜnica Woj. kuj.-pom Kraj RóŜnica Woj. kuj.-pom Kraj RóŜnica źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, CKE ( Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, OKE (

42 Wyniki średnie w % z przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach (wszyscy zdający) źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, CKE ( Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, OKE (

43 Wyniki średnie w % z przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach (wszyscy zdający) źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, CKE ( Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, OKE (

44 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w latach w województwie kujawsko-pomorskim w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 44 44

45 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych w latach w województwie kujawsko-pomorskim w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 45 45

46 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z języka polskiego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 46 46

47 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z matematyki w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 47 47

48 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z języka angielskiego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 48 48

49 Rozkład wyników zdających egzamin maturalny z języka niemieckiego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim w strefach wyników niskich, średnich i wysokich 49 49

50 Wybór przedmiotów dodatkowych w województwie kujawsko-pomorskim na egzaminie maturalnym w latach Liczba przedmiotów dodatkowych Odsetek zdających Jeden 34,9 30,5 37,8 Dwa 20,0 21,4 29,2 Trzy 6,8 9,2 21,1 Cztery 1,3 1,9 9,4 Pięć 0,2 0,2 2,2 Sześć 0,03 0,05 0,27 Razem 63,2 63,3 62,2 Egzamin maturalny wyłącznie z przedmiotów obowiązkowych zdawało w: 2011 roku 36,8% maturzystów 2012 roku 36,7% maturzystów 2013 roku 37,8% maturzystów 50 50

51 Wybór przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym w województwie kujawsko-pomorskim na egzaminie maturalnym w latach Przedmioty dodatkowe PP PR PP PR Język polski - 7% - 7% Matematyka - 11 % - 12% Biologia 8% 8% 8% 8% Chemia 2% 5% 2% 6% 2013 Fizyka i atronomia 3% 3% 4% 3% Geografia 14% 6% 12% 7% Historia 3% 2% 3% 2% Języka angielski 0,4% 10% 1% 15% WOS 9% 4% 10% 4% 51 51

52 Wyniki średnie w % z przedmiotów dodatkowo wybranych z egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach Poziom podstawowy wszyscy zdający źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, CKE ( 52 Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, OKE ( 52

53 Wyniki średnie w % z przedmiotów dodatkowo wybranych z egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach Poziom podstawowy wszyscy zdający źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, CKE ( Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, OKE (

54 Wyniki średnie w % z przedmiotów dodatkowo wybranych z egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach Poziom rozszerzony wszyscy zdający źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, CKE ( Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, OKE (

55 Wyniki średnie w % z przedmiotów dodatkowo wybranych z egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju w latach Poziom rozszerzony wszyscy zdający źródło: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, CKE ( Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2011, 2012, 2013, OKE (

56 Zestawienie zdawalności egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku Zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Termin główny i dodatkowy Typ szkoły Liczba zdających osoby, które zdały egzamin osoby, które nie zdały więcej niŝ jednego egzaminu obowiązkowego osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego liczba % liczba % liczba % LO , , ,3 LP , , ,4 T , , ,0 LU , , ,1 TU , , ,6 Ogółem , , ,

57 Zestawienie zdawalności egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku Zdający po raz pierwszy, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych Termin poprawkowy Łącznie Typ szkoły liczba przystępujących do egzaminu poprawkowego liczba % uprawn. osoby, które zdały egzamin osoby, które nie zdały egzaminu liczba przystępujących do egzaminu osoby, które zdały egzamin liczba % liczba % liczba % LO , , , ,9 LP , , , ,0 T , , , ,7 LU , , , ,3 TU 41 82, , , ,6 Ogółem , , , ,

58 Wnioski dotyczące wyników egzaminu maturalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach Świadectwo dojrzałości otrzymało w % maturzystów, w 2012 roku - 87% maturzystów, a w 2013 roku - 88% maturzystów. RóŜnica w wynikach średnich z przedmiotów obowiązkowych w województwie kujawsko-pomorskim w porównaniu do wyników średnich w kraju wahała się: z języka polskiego od -1 do 0 punktów procentowych z matematyki 0 punktów procentowych z języka angielskiego od -1 do 0 punktów procentowych z języka niemieckiego od -3 do -2 punktów procentowych Z egzaminu z języka polskiego zmalał odsetek uczniów o wynikach wysokich z 26% w 2010 roku do 22% w 2012 roku. Z egzaminu z matematyki zmalał odsetek uczniów o wynikach niskich z 19% w 2011 roku do 15% w 2013 roku. Zmalał odsetek zdających, którzy wybierali co najmniej jeden przedmiot dodatkowy 63% w 2011 roku do 62% w 2013 roku. Wzrósł odsetek uczniów wybierających egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z 10% w 2011 roku do 17% w 2013 roku

59 Zakładka BIP Egzaminy Dziękuję za uwagę! Zapraszam! Strona internetowa Sprawdzian Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Egzamin zawodowy Zamieszczone są wyniki wszystkich szkół, gmin, powiatów w latach Strona główna Opracowania wyników , , , , , m.in.: Sprawozdania z egzaminów, Aneksy do sprawozdań, prezentacje wyników, opisy osiągnięć uczniów (dla województwa), Raporty z badań, opracowania zestawień wyników, normalizacje wyników, analizy osiągnięć uczniów, artykuły

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie kujawsko-pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego W 2002 roku pierwsi

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim

Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w województwie pomorskim O K E Gdańsk Zestawienie wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2010-2014 w województwie pomorskim Podstawowe dane statystyczne Gdańsk, październik 2014 roku 1. Populacja zdających Tabela

Bardziej szczegółowo

Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych

Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych Tendencje w rozwoju pomorskiej edukacji na podstawie wybranych wyników egzaminów zewnętrznych II FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI Gdańsk, 18 listopada 2013 roku 1 1 1. Utrzymuje się odsetek uczniów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach

Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach Barbara Przychodzeń Analiza wyników sprawdzianu w województwie pomorskim latach 2012-2014 W niniejszym opracowaniu porównano uzyskane w województwie pomorskim wyniki zdających, którzy rozwiązywali zadania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w roku 2015 województwo kujawsko-pomorskie Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa tel. 022 536 65 00, fax 022 536 65 04

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim 3 Opracowanie dr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny

Szanowni Pa stwo! kujawsko-pomorskiego ogólna przedmiotowa Zeszyt ogólny Szanowni Państwo! Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku. województwo kujawsko-pomorskie Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego w 2017 roku województwo kujawsko-pomorskie 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2017 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (MMA_PP)

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (MMA_PP) Barbara Przychodzeń Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Analiza wyników egzaminów maturalnych z matematyki oraz fizyki i astronomii w województwie pomorskim w latach - z uwzględnieniem płci zdających

Bardziej szczegółowo

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem

Szkoły LO LP T LU TU Razem. Województwo kujawsko-pomorskie Województwo pomorskie Razem Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku 3 listopada 2009 roku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Nowa formuła egzaminu województwo pomorskie (zestawy standardowe) ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku uczniowie trzecich klas gimnazjów na terenie całego kraju przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Jego celem było sprawdzenie stopnia opanowania

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Informacja

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. Informacja O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o liczbie szkół i liczbie absolwentów do egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2014/2015 na terenie objętym działalnością

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie)

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie) O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2017 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Wstępna informacja na temat egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego 23, 24 i 25 kwietnia 2014 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Fot. Anna Rappe Sprawozdanie z egzaminu maturalnego w 28 roku Osiągnięcia maturzystów w 28 roku Kraków, czerwiec 28 Materiał opracowano

Bardziej szczegółowo

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych

Normalizacja wyników egzaminów maturalnych Normalizacja wyników egzaminów maturalnych 2005-2007 Skale znormalizowane umożliwiają porównanie wyników poszczególnych zdających, średnich wyników szkół i średnich wyników powiatów w różnych latach. W

Bardziej szczegółowo

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie)

O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA. (województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie) O K E Gdańsk O K E W G KRĘGOWA OMISJA GZAMINACYJNA DAŃSKU Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2016 roku na terenie objętym działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2010 roku w trzecich klasach gimnazjów w województwie kujawsko-pomorskim Szanowni Państwo! 27, 28 i 29 kwietnia 2010 roku uczniowie trzecich klas gimnazjów na terenie całego kraju przystąpili do obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Jego celem było sprawdzenie stopnia opanowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach 2012-2014 (zestawy ) Tabela 1. 2012-2014 w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim oraz w kraju zakres GH-P Liczebność 22 060 21 149 20 019 23 569 23 141 22

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA WYNIKÓW MATURALNYCH 2011 Sprawozdanie analiza wyników matur z języka polskiego 2011r. Niniejsza analiza dokonana została,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach 2007-2009 Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki w województwie kujawsko-pomorskim w latach - Egzamin maturalny z matematyki, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim. Zeszyt ogólny Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w województwie pomorskim Zeszyt ogólny 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk tel. (58)

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011

Analiza EGZAMINU MATURALNEGO. w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Analiza EGZAMINU MATURALNEGO w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie ROK SZKOLNY 2010/2011 Przedstawiono: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 06.10.2011 r. 2. Radzie Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (086) 216-44-95, (086) 473-71-20, (086) 473-71-21, (086) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA WSTĘPNA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH PRZEPROWADZONYCH W SESJI WIOSENNEJ 2006 ROKU I. OPIS POPULACJI ZDAJĄCYCH Na terenie działania Okręgowej

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013 1. Język obcy nowożytny. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu. Rok 13 Opracował Przemysław Murawski, 13 W Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu do egzaminu z języka obcego

Bardziej szczegółowo

1. Zdawalność egzaminu

1. Zdawalność egzaminu Wybrane wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w sesji wiosennej roku szkolnego 2004/2005 na terenie województwa pomorskiego W 2002 roku pierwsi absolwenci

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 14 Opracował Przemysław Murawski, 14 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM

WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM 2015 MATURA 2015- NOWA FORMUŁA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo 6 egzaminów: - na poziomie podstawowym: język polski

Bardziej szczegółowo

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych

Jakość edukacji. egzaminów zewnętrznych Jakość edukacji interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych 2013-11-12 1 Interpretując wyniki egzaminów zewnętrznych należy prowadzić analizę stosując różne wskaźniki w odniesieniu do szkół podobnego

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju

Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju Egzamin maturalny 2013 Zasady ogólne Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 15 Opracował Przemysław Murawski, 15 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013

Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 Informacja o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Powiecie Sępoleńskim za rok szkolny 2012/2013 AGENDA 1. Dane podstawowe dotyczące liczby maturzystów w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA egzaminu maturalnego 2013 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach

ANALIZA egzaminu maturalnego 2013 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach ANALIZA egzaminu maturalnego 2013 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Chojnicach Chojnice 2013r. Analiza wyników matur z języka polskiego. Oprac. Eugenia Majewska Niniejsza analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Szkołach Gimnazjalnych podległych Gminie Wieruszów Opracował: dr inż.. Henryk Ogorzelski Wieruszów, 20 września

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Wstępna analiza egzaminu maturalnego 2014 w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (dot. absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu pierwszy raz) Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół im.

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010 W POLSCE

MATURA 2010 W POLSCE MATURA 2010 W POLSCE Przystąpiło do matury: 366,6 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 96% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. dolnośląskim,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W GLIWICACH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W GLIWICACH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W GLIWICACH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE EGZAMIN MATURALNY OKE wyniki MAJ / WRZESIEŃ 2014 Opracowanie lipiec 2014 / wrzesień 2014: mgr Halina Miłkowska 1 WYNIKI UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

MATURA 2009 W POLSCE

MATURA 2009 W POLSCE MATURA 2009 W POLSCE Przystąpiło do matury: 426 tysięcy absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 93% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. małopolskim:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 16 Opracował Przemysław Murawski, 16 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa 3 GD A 3 GD B 3 GD C Łącznie średni wynik punktowy 3 5 3 średni wynik procentowy 73% 77% 73% 7% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu.

Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Por. Stefana Jasieńskiego w. Oświęcimiu. Analiza wyników egzaminu maturalnego w Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół. W Powiatowym Zespole Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w egzamin maturalny zdawało łącznie we wszystkich typach szkół 224

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach

Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz owa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Zestawienie wyników egzaminów gimnazjalnych przeprowadzanych w latach 2002-2004 Od 2002 roku w klasie trzeciej gimnazjum dla

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników matur z języka polskiego

Analiza wyników matur z języka polskiego Analiza wyników matur z języka polskiego Opracowała: Eugenia Majewska 2012 r. Niniejsza analiza dokonana została, według wskazań OKE, w celu podniesienia jakości pracy nauczyciela i ustalenia jakie kroki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono trzy sprawdziany umiejętności uczniów organizowane przez

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim

Analiza wyników egzaminu maturalnego. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim Analiza wyników egzaminu maturalnego 17 Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim Do egzaminu maturalnego przystąpiło 67 absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa GD A GD B Łącznie średni wynik punktowy,,9, średni wynik procentowy,5%,5%,5% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szanowni Państwo! Dyrekcja i Pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku Szanowni Państwo! 3 kwietnia 2012 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce został przeprowadzony kolejny egzamin zewnętrzny badający poziom umiejętności uczniów szóstej klasy. Prezentujemy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 Analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Egzamin maturalny w I LO Mikołów Do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok.

Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok. Oferta bezpłatnych kursów na 2010 rok. (22.03.2010) 1. Nr i nazwa Działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 2. Tytuł projektu: Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2017

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2017 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 217 Opracował Przemysław Murawski, 217 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 214 w kraju: Do egzaminu w kraju przystąpiło 294 942 tegorocznych absolwentów, a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim Szanowni Państwo! Przekazuję Państwu sprawozdanie z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2013 roku, w którym przedstawiono informacje dotyczące wyników absolwentów zdających egzamin po raz pierwszy,

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

MATURA 2011 W POLSCE

MATURA 2011 W POLSCE MATURA 2011 W POLSCE Przystąpiło do matury: 355 116 absolwentów, tegoroczni absolwenci stanowili 97% zdających. Zdawalność matury wśród tegorocznych absolwentów: w woj. śląskim: w woj. łódzkim, mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje kluczowe gimnazjalistów w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego w 2012 i 2013 roku

Kompetencje kluczowe gimnazjalistów w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego w 2012 i 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Kompetencje kluczowe gimnazjalistów w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego w 2012 i 2013 roku województwo pomorskie 29 października 2013 roku 1 1 Kompetencje

Bardziej szczegółowo