Załącznik # 2 do zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia Herdis sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik # 2 do zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia 29.04.2013 Herdis sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik # 2 do zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia Herdis sp. z o.o. Punkty 1. b), 15. a), 15. b), 17. d) wniosku o dofinansowanie nr WND-POIG /12 I. Krótki opis projektu Pomysłodawca projektu analizując rynek medyczny oraz potrzeby podmiotów działających na tym rynku zidentyfikował nisze w zakresie dostępu do zaawansowanego narzędzia komunikacyjnego umożliwiającego rozbudowaną komunikację między wieloma użytkownikami w środowisku rozproszonym pozwalającego na rozwój TELEMEDYCYNY w tych jednostkach. Jednolita komunikacja definiowana jest, jako proces, w którym wszystkie środki komunikacji, urządzenia i media są zintegrowane, pozwalając użytkownikom pozostawać ze sobą w kontakcie w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce pobytu. Celem Wnioskodawcy jest zagospodarowanie tej niszy poprzez wprowadzenie na rynek e- usługi MediCOD (z angielskiego: Medical Contact On Demand). Projekt będzie polegał na stworzeniu zaawansowanej oraz innowacyjnej e-usługi MediCod, platformy komunikacyjnej z dostępem przez urządzenia mobilne, pozwalającej na: przeprowadzanie spotkań online oraz publikacji i wymiany informacji medycznych. komunikacja ujednolicona, dedykowane funkcje zapewnią pełną komunikację i współpracę: transmisja audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaborację na dokumencie, łatwe organizowanie spotkań oraz konferencji online na zasadach wielu do wielu, dzięki modułowi harmonogramowania, pełna analityka kontaktu wraz z możliwością synchronicznej rejestracji kanałów audio i video na serwerze, Telemedycyna (medycyna na odległość) jest to najnowsza forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. Przykładowe zastosowania telemedycyny w życiu: konsultacje specjalistyczne, badania, szkolenia medyczne, długotrwałe leczenie, monitorowanie pacjentów i wyników leczenia. 2. Podstawowy opis planowanych e-usług Powstanie koncepcji na niniejszy projekt jest wynikiem doświadczeń zarządu, który jest związany ze środowiskiem medycznym oraz obserwacji trendów zmian na światowym rynku medycznym. Rozwojowi telemedycyny sprzyjać będzie niewydolny system państwowej służby zdrowia, która od wielu lat boryka sie z chronicznym zadłużeniem, brakiem wystarczających środków finansowych i nieefektywnym pożytkowaniem otrzymywanych już środków. Taka sytuacja wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę lub konsultacje refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskutek niezadowolenia, a także rosnących oczekiwań pacjentów w ostatnich latach, zauważalny jest wzrost wydatków Polaków na

2 prywatną opiekę zdrowotną. Spowodowane jest to także zwiększeniem zamożności ludności oraz rosnąca dbałością o zdrowie. Coraz większym problemem jest otyłość, brak ruchu oraz stres, których następstwem w najczęstszych przypadkach są choroby układu krążenia. Powszechność schorzeń układu sercowo-naczyniowego wśród Polaków oraz nieefektywność państwowej służby zdrowia będzie powodować wzrost zainteresowania usługami telemedycznymi. W 2004 roku, Komisja Europejska wyznaczyła określony plan działań w celu stworzenia Europejskiego Obszaru e-zdrowia. Na tej podstawie powstał dokument pt. "An action plan for a European e-health Area". Celem owego planu jest wdrożenie niezbędnych technologii e-zdrowia. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały wezwane do rozwijania narodowej i regionalnej strategii e-zdrowia. Szczególny nacisk Komisji położono na: redukcje czasu oczekiwania na wizytę, przeciwdziałanie powstawaniu kolejek pacjentów chcących skorzystać ze świadczeń zdrowotnych oraz minimalizacje powstawania bledów podczas diagnozowania pacjentów. Jednym z celów, jakie powinny były zostać osiągnięte do końca 2008 roku to uruchomienie usług on-line takich jak: tele-konsulatcje, e-recepty, telemonitoring, tele-opieka medyczna. Zgodnie z założeniem Wnioskodawcy powstanie e-usługa, która umożliwi zaawansowaną komunikację telemedyczną jednostkom medycznym oraz podmiotom realizującym szkolenia w zakresie medycyny. Bedzie ona świadczona z wykorzystaniem Internetu. Użytkownicy będą z niej korzystali za pomocą urządzeń tradycyjnych, typu komputer oraz urządzeń mobilnych, np. Smartphone, tablet. Użytkownicy po polaczeniu z Internetem będą mogli z niej korzystać za pomocą serwisu internetowego MediCOD (domena najwyższego poziomu, prawdopodobnie który będzie działał bardzo szybko, a jego wygład będzie sie cechować prostotą usability i uniwersalnością, portalu społecznościowego lub strony własnej danej firmy, pod którą podpięte zostanie rozwiązanie MediCOD. Zaoferowanie na rynku e-usługi MediCOD będzie oznaczało praktyczne wykorzystanie innowacji: produktowej (nie istnieje na rynku produkt o tak szerokim zakresie funkcjonalności, cech, tak kompleksowym charakterze, stosującym tak nowoczesne podejście do pojęcia komunikacji w medycynie), procesowej (innowacyjny sposób komunikacji pacjent-lekarz, lekarz-lekarz, umożliwiający zapewnienie pełnego odzwierciedlenia sytuacji klasycznego spotkania face-to-face), marketingowej (innowacyjny model biznesowy świadczenia e-usługi opracowany przez Wnioskodawcę koncept biznesowy polegający na opłacaniu rzeczywistego czasu korzystania z platformy komunikacyjnej udostępnionej przez Wnioskodawcę.) E-usługa ma charakter innowacji w skali międzynarodowej. Na rynku polskim oraz czeskim e-usługa będzie Stanowic całkowita nowość. W obszarze technologicznym (komunikacja zintegrowana dostępna przez przeglądarkę www) nie ma na polskim rynku podobnego rozwiązania. E- usługa MediCOD zmienia podejście do zagadnienia świadczenia usług medycznych przez Internet. Należy podkreślić, iż wykorzystanie e-usługi nie wymaga inwestycji w kosztowne rozwiązania po stronie uczestników komunikacji. Innowacyjność MediCOD zmienia również perspektywę kontaktu miedzy użytkownikami. Tradycyjna forma spotkań związana jest z osobistym kontaktem stron w celu prezentacji, spotkania oraz wymiany informacji. E-usługa MediCOD rozumie i zachowuje formę kontaktu na zasadach face-to-face, dzięki wykorzystaniu kamer i mikrofonów, a jednocześnie umożliwia przekazywanie wyników badan, dokumentów oraz wszelkich innych działań związanych z uczestnictwem w standardowym spotkaniu, w którym jego uczestnicy znajdują się w tej samej lokalizacji. Ponadto opłacane będzie rzeczywiste wykorzystanie e-usługi (płatność za godzinę). Użytkownicy nie będą płacić za e-usługę w czasie, w którym nie będą z niej korzystać. E-usługa umożliwi także jednoczesna: publikacje i wymianę informacji,

3 integracje wszystkich kanałów komunikacji, transmisje audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaboracje na dokumencie, organizowanie spotkań oraz konferencji online na zasadach wielu do wielu, pełną analitykę kontaktu wraz z możliwością synchronicznej rejestracji kanałów audio i wideo na serwerze. Możliwe będzie, co stanowi absolutna nowość korzystanie z e-usługi z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, jak również możliwością komunikacji poprzez nawigowanie ruchem. W chwili obecnej mimo istniejącej infrastruktury niezbędnej do komunikacji zaawansowanej, firmy i instytucje nie oferują tak zaawansowanych form komunikacji w medycynie. Obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja inwestycjom w specjalistyczny, kosztowny sprzęt do komunikacji interaktywnej, co spowalnia rozwój społeczeństwa informacyjnego i zawęża spojrzenie na tematykę e-usług w obszarze komunikacji. Dzięki e-usłudze komunikacja będzie się natomiast odbywała w jednym punkcie dostępowym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania czy zakupu dodatkowego sprzętu przez uczestników spotkania. Dedykowane funkcje zapewnią pełną komunikację i współpracę. Ponadto o innowacyjności e-usługi decyduje każda z jej cech wskazana w punkcie 15.c): Kompatybilność, Innowacyjny sposób rozliczania Mobilność, Zastosowanie technologii WEB 3.0, Scalability & customizability system (skalowalność systemu) Wykorzystanie elementów rozszerzonej rzeczywistości, Propagacja serwisu, Nawigowanie ruchowe Integracja z systemem wykorzystywanym w medycynie DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie). Wskazane powyżej czynniki decydujące o innowacyjności maja charakter innowacji w skali światowej. Na rynkach docelowych świadczenia e-usługi nie są one obecnie stosowane. Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią również wartość dodaną wobec dostępnych obecnie na rynku narzędzi do organizacji i prowadzenia komunikacji i konsultacji medycznych. E-usługa zaoferowana przez Wnioskodawcę będzie łączyć najmocniejsze strony narzędzi o podobnym przeznaczeniu, a także wprowadzać nowe, niedostępne dotychczas funkcjonalności, eliminując zarazem słabe strony konkurencji. Zasadnicza funkcjonalność planowanej do wdrożenia e-usługi stanowi umożliwienie zaawansowanej komunikacji podmiotom medycznym, w tym komunikacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Wnioskodawca na podstawie swojego doświadczenia w marketingu wykorzystał nazwę handlową stanowiąca skrót od słów, które w branżach docelowych, przez które w zamierzeniu będzie wykorzystywana e-usługa, jest kojarzony jednoznacznie. Nazwa MediCOD jest skrótem od angielskiego Medical Contact On Demand oznaczającym Medyczny Kontakt Na Zadanie. W celu oferowania usługi na rynku polskim oraz czeskim oraz jej promocji stworzona będzie witryna pod adresem oraz Zalety nowej e- usługi przyczynia sie do wzrostu jej popularności, co będzie miało bezpośredni wpływ na stymulacje podaży na e-usługi, rozpowszechnianie produktów cyfrowych, jak również, będzie prowadziło do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w newralgicznym obszarze, poprawiając przede wszystkim położenie firm o rozproszonych strukturach z Polski oraz Republiki Czeskiej.

4 E-usługa będzie również wywierała pozytywny wpływ na przełamanie wykluczenia cyfrowego oraz zwiększy dostępność do usług medycznych. Umożliwi ona dostęp do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych osobom, które ze względu na miejsce zamieszkania, wiedzę lub cenę nie mogły z nich korzystać. Ponadto przełamie wykluczenie cyfrowe polskich i czeskich podmiotów medycznych, które ze względu na cenę usług o podobnych funkcjonalnościach, nie mogły z nich korzystać. Wnioskodawca będzie świadczył e-usługi dla branży medycznej oraz szkoleniowej (realizującej szkolenia medyczne np. dla studentów medycyny) Powodzenie świadczonej przez niego e-usługi doprowadzi w ten sposób do rozwoju telemedycyny na rynku polskim oraz czeskim. Osiągniecie celów biznesowych Wnioskodawcy umożliwi również spopularyzowanie nowoczesnych metod komunikacji kosztem tradycyjnych często nieskutecznych metod. Realizacja projektu doprowadzi także do wykształcenia nowych specjalistów łączących wiedze merytoryczną z rożnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej. 3. Sposób świadczenia e usługi; opis funkcjonalny serwisu Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek i zaprezentowanie jak najszerszej rzeszy odbiorców jednej zaawansowanej e-usługi MediCOD - zaawansowana platforma komunikacyjna i szkoleniowa dla podmiotów medycznych i pacjentów. Dostęp do e-usług będzie zdalny, a użytkownicy nie będą musieli znajdować sie w tej samej lokalizacji, wystarczy, że będą posiadać dostęp do Internetu. E- usługa będzie świadczona na indywidualne zadanie usługobiorcy poprzez założone w serwisie MediCOD konto podmiotu medycznego lub pacjenta i uzupełnienie formularza rejestracyjnego, bądź z wykorzystaniem API logowania Facebook. Narzędziem korzystania z e-usługi będą nie tylko postrzegane dziś, jako tradycyjne komputery, ale co stanowi absolutna nowość na tym rynku urządzenia mobilne, np. smartphony, tablety. Wykorzystanie wszystkich funkcjonalności MediCOD przebiegać będzie automatycznie w oparciu o stworzone produkty cyfrowe. Celem funkcjonowania serwisu komunikacyjnego MediCOD jest umożliwienie rozbudowanej komunikacji miedzy wieloma użytkownikami w środowisku rozproszonym. Funkcjonalności planowanej do zaoferowania e-usługi: - możliwość prowadzenia spotkań online oraz publikacji i wymiany informacji (tele-wizyta, tele-konsultacja), - możliwość prezentowania treści statycznych typu bitmapy, animacji flash oraz treści wideo, - współtworzenie materiału z użyciem narzędzi kreatywnych, - komunikacja ujednolicona, czyli integracja wszystkich kanałów komunikacji w jednym punkcie dostępowym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, czy zakupu dodatkowego sprzętu przez uczestników spotkania, - dedykowane funkcje zapewnia pełna komunikacje i współprace: transmisja audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaboracja na dokumencie, - organizowanie spotkań oraz konferencji online na zasadach wielu do wielu, dzięki modułowi harmonogramowania, - pełna analityka kontaktu wraz z możliwością synchronicznej rejestracji kanałów audio i wideo na serwerze,

5 - ankietowanie i testy w czasie rzeczywistym. Uczestnicy komunikacji mogą być ankietowani podczas spotkania. Wyniki ankiet oraz testów zbierane są w systemie i natychmiast publikowane, - komunikacja poprzez nawigowanie ruchowe możliwość wykorzystania stream wideo zamieniane na system gestów interpretowanych na funkcje, - rozszerzenie kanałów dostępu do serwisu i komunikacji interaktywnej na urządzenia mobilne, - gotowość na współprace z rożnymi urządzeniami peryferyjnymi np. urządzenia wykorzystywanymi przez cukrzyków do badania poziomu cukru we krwi czy monitorowania pracy serca oraz wszystkich innych posiadających możliwość przesyłania danych do komputer np. poprzez port USB, - możliwość dostępności do rozwiązania wideokonferencyjnego poza serwisem macierzystym. Schemat świadczenia e-usługi e-platformy komunikacyjnej dla MediCOD umożliwiającej rozbudowana komunikacje miedzy wieloma użytkownikami w środowisku rozproszonym: a)rejestracja i logowanie. Każde spotkanie musi być zorganizowane, czyli należy zdefiniować organizatora, odbiorcę i parametry spotkania. W tym przypadku konieczne będzie jedynie stworzenie konta podmiotu medycznego lub pacjenta w serwisie MediCOD. Będzie się to odbywać poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego bądź z wykorzystaniem API logowania Facebook. Podmioty medyczne będą mogły założyć konto dla pracowników, tworząc w ten sposób grupę użytkowników. Każdy użytkownik będzie mógł zbudować i edytować swój profil. b)zalogowany użytkownik będzie mógł odnaleźć poszukiwane informacje o wydarzeniach (wideokonferencja, spotkanie, webcast) przez następujące moduły: - Katalog wydarzeń - jest modułem agregującym komplet informacji skatalogowanych tematycznie o spotkaniach lub wideokonferencjach wraz z opisem wydarzenia, terminem, prezentacją materiałów oraz ewentualnym koszcie udziału. Użytkownik będzie mógł przeglądać katalog wybierając odpowiednie kryteria wyboru: temat, termin, stopień zaawansowania, prowadzących, grupę docelową, region. Po dokonaniu wyboru, Wydarzenie trafi do profilu użytkownika lub koszyka zakupów i będzie znajdowało sie tam do chwili wniesienia opłaty. Opłata dokonywana jest online w wykorzystaniem e-płatności. - Wyszukiwarka wydarzeń - pozwoli na szybkie wyszukanie Wydarzenia/e-usługi według słów kluczowych. Użytkownicy mogą być przypisani do grupy stworzonej przez podmiot. W takiej sytuacji będą otrzymywać głównie dedykowane dla ich organizacji treści oraz bieżące informacje. Podmioty medyczne, jako użytkownicy serwisu sklasyfikowani zostają, jako organizatorzy wydarzeń oraz uczestnicy, czyli osoby organizacyjnie zależne od organizatora. Uczestnicy korzystając z wyszukiwarki będą mogli znaleźć tematyczne spotkanie lub konferencje opatrzone kompletem informacji o terminie, ilości uczestników, dołączonych materiałach. Uczestnicy będą mogli zostawić także otwarty anons woli uczestnictwa w innych wydarzeniach, co pozwoli odnaleźć ich przez organizatorów. Kolejnym krokiem będzie zakup Wydarzenia, jako e-usługi. Zakup będzie sie odbywał poprzez moduł transakcyjny z płatnościami online. Na tę czynność użytkownik ma 24 godziny od momentu wyrażenia woli udziału w płatnym Wydarzeniu. Jeżeli w tym czasie opłata nie zostanie wniesiona zakup zostanie anulowany. Jeżeli transakcja przebiegnie pomyślnie użytkownik serwisu otrzyma

6 powiadomienie na adres ze specjalnym linkiem, który będzie aktywny w określonym czasie Wydarzenia. Użytkownik po utworzeniu konta będzie mógł korzystać z modułów: - Publikacja treści - serwis MediCOD umożliwi użytkownikom umieszczanie w nim treści multimedialnych w postaci zdjęć, filmów, plików aplikacji biurowych, prezentacji slajdowych. Serwis będzie zbudowany w oparciu o moduły odpowiedzialne za kolejne zdarzenie związane z przebiegiem wydarzeń i ich obsługą. Każdy użytkownik organizujący wydarzenie otrzyma panel do dodawania treści, ich edycji oraz usuwania. - Harmonogramowanie spotkań i wideokonferencji - w celu zapewnienia obsługi wszystkim użytkownikom, serwis będzie posiadał moduł harmonogramowania spotkań. - Komunikacja - jest kluczowa funkcjonalnością serwisu. Zawiera dedykowane funkcje: transmisja audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaboracja na dokumencie, nawigowanie ruchem. E-usługa MediCOD zaoferowana przez Wnioskodawcę łączy w sobie cechy innowacji produktowej i procesowej. W obszarze technologicznym (komunikacja zintegrowana dostępna przez przeglądarkę www) nie ma odpowiednika na polskim i czeskim rynku. MediCOD zmienia również zasadniczo podejście do zagadnienia świadczenia usług medycznych znosząc barierę przestrzenną. Także sposób organizacji spotkań online i współpracy w podmiotach medycznych bez konieczności inwestycji w kosztowne rozwiązania po stronie uczestników komunikacji jest rozwiązaniem o charakterze innowacyjnym. Wnioskodawca opracował również innowacyjny model pobierania opłat za e- usługę. Mianowicie w przypadku realizacji wideokonferencji (tele-konsultacji, tele-porady, tele-szkolenia) koszt będzie pobierany w zależności od czasu trwania konferencji. Moderator organizator spotkania po zarejestrowaniu wydarzenia i określeniu liczby użytkowników oraz czasu trwania dokonuje płatności za określony czas. Natomiast stali klienci będą mogli dokonywać rozliczenia bieżącego np. po zakończeniu konferencji. 4. Zapotrzebowanie w zakresie usług informatycznych 1.Usługi informatyczne związane będą ze stworzeniem i uruchomieniem poszczególnych modułów oprogramowania, stworzeniem wszystkich funkcjonalności e-usługi. Ze względu na specjalistyczną wiedzę doradczą, potrzebną do przeprowadzenia powyższych zadań zasadne jest zlecenie wykonania ich, jako usług obcych, doświadczonej firmie informatycznej. W ramach powyższej kategorii ponoszone będą następujące wydatki: a)opracowanie specyfikacji systemu e-usługi - opisana zostanie architektura rozwiązania, działania całego systemu, poszczególnych modułów, jego funkcji oraz współzależności miedzy funkcjami systemu. Określone zostaną użyte technologie, wielkość systemu oraz metodyka jego rozwoju, czyli opracowanie projektu infrastruktury sprzętowej na każdym etapie działania e-usługi. Stworzenie specyfikacji systemu pozwala na uściślenie oczekiwań odbiorcy e-usługi, sformułowanie wymagań, formalne ustalenie zadań i odpowiedzialności stron. Tylko na bazie specyfikacji technicznej będzie mógł powstać harmonogram wdrażania całego systemu odpowiedzialnego za funkcjonowanie e-usługi. b)wytworzenie aplikacji komunikacyjnej - zagwarantuje użyteczność, wykorzystanie WEB 3.0., kompatybilność, komunikację poprzez nawigowanie ruchowe, c)wytworzenie API do szybkiej propagacji serwisu d)wytworzenie interfejsu konsumenckiego.

7 e)wytworzenie modułu transakcyjnego za użytkowanie serwisu f)wytworzenie skalowalności systemu g)testy użyteczności serwisu, które powinny być wykonane przez osoby nie związane bezpośrednio z projektem, co umożliwi zwrócenie uwagi na elementy, które mogłyby zostać przeoczone lub pominięte na etapie testów realizowanych przez programistów podczas prac nad budową systemu. Testy te powinny także skorygować ergonomie korzystania z aplikacji. h)implementacja bibliotek rozszerzonej rzeczywistości - zastosowanie elementów rozszerzonej rzeczywistości w e-usłudze. i)zabezpieczenia komunikacji poprzez mechanizm SSL - e-usługa jest skierowana do rynku B2B i B2C, które wymagają wyższych standardów bezpieczeństwa, niz. zwykły użytkownik Internetu. Aby komunikacja była bezpieczna musi być zabezpieczona także mechanizmem szyfrującym, jako najbezpieczniejszym protokołem znanym i używanym w Internecie. j)porting na urządzenia mobilne wydatek jest związany z uzyskaniem mobilności. k) Testy funkcjonalności systemu - Testy funkcjonalności systemu zamkną zakres prac związanych z wytworzeniem e-usługi. l)hosting - platforma MediCOD będzie rozwiązaniem webowym. Zgodnie z założeniem Wnioskodawcy konieczne będzie wynajęcie powierzchni serwerowej: Open Linux, Server Apach, Server JAVA Tomcat, Baz danych MySQL, Biblioteki JAVA, Bibliotek Flash AR (rozszerzona rzeczywistość). Konieczne będzie zapewnienie łącza o przepustowości 100 Gbitów transferu danych w ciągu miesiąca. Ze względu na możliwe istotne wahania ruchu w ramach świadczonej e-usługi, wynajem powierzchni serwerowej gwarantuje dużo większa elastyczność i możliwość przystosowania do zmieniających sie warunków.

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków

Zagadnienia: Informatyczna Platforma Fuzji Badań Obrazowych Serca 27 listopada 2015 SCO Kiece KSS JP2 Kraków Zagadnienia: 1. Definicja telemedycyny 2. Rodzaje usług telemedycznych 3. Cele telemedycyny 4. Prognoza zapotrzebowania 5. Bariery rozwoju runku telemedycznego 6. Zalety telemedycyny 7. Perspektywy Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

System do komunikacji on-line

System do komunikacji on-line System do komunikacji on-line CoSurfing.net Cloud Firma WebLive Systems jest pionierem technologii wspólnego surfowania po stronach polskim. internetowych Nasza innowacyjne w na platforma skali rynku posiada

Bardziej szczegółowo

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia

Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Anna Płusa Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Wideokonferencja w ramach pracy sieci współpracy i samokształcenia Nowatorski kanał komunikacji dla nauczycieli W ramach projektu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Oferta usług telemedycznych Medgo.pl dla

Oferta usług telemedycznych Medgo.pl dla Oferta usług telemedycznych Medgo.pl dla Założenia projektowe» Usługi Oferta Medgo zostanie zaimplementowana do usług świadczonych przez. Każda nowa usługa Medgo ( np. Integracja sensoryczna, logopedia,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

BcnSoft Piotr Paul Kom.: 0 505 032 069 E-mail: biuro@bcnsoft.com.pl Strony WWW, sklepy internetowe, programy użytkowe, systemy baz danych i inne.

BcnSoft Piotr Paul Kom.: 0 505 032 069 E-mail: biuro@bcnsoft.com.pl Strony WWW, sklepy internetowe, programy użytkowe, systemy baz danych i inne. Portfolio: strony internetowe apartamenty aparts Technologia: PHP, XHTML, MySQL, CSS, AJAX, MSSQL, ODBC, SQL SERVER 2008, WINDOWS 2008 SERVER Czas realizacji: 30 dni Projekt strony internetowej i systemu

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów Robo NET Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 30 listopada 2009 r. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP:9571023335 REGON: 220787917 KRS: 0000333062 Zapytanie ofertowe Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych

oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych incentive.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników wyjazdów firmowych platforma generowania leadów biznesowych Serwis incentive.nf.pl umożliwia organizatorom wyjazdów skuteczne pozyskiwanie leadów

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto

Pakiety podstawowe. Cena: 8750 zł netto Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Powstaliśmy z połączenia wielu doświadczeń zdobytych w różnych dziedzinach marketingu, informatyki oraz finansów, co sprawia, że potrafimy dopasować

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r.

Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów. Konferencja KIG. Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia szybsza diagnoza, lepsza opieka, obniŝanie kosztów Konferencja KIG Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. 1 Orange Polska a Integrated Solutions oczekiwania pacjenta wobec

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

Zdalne monitorowanie stanu pacjenta. Michał Ciesielski Orest Hrycyna

Zdalne monitorowanie stanu pacjenta. Michał Ciesielski Orest Hrycyna Zdalne monitorowanie stanu pacjenta Michał Ciesielski Orest Hrycyna Plan prezentacji 1. Telemedycyna 2. Ogólna koncepcja 3. Standardy wymiany danych 4. Przegląd systemów 5. Podsumowanie 2 Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

mobilne rozwiązania www.theappcreate.com

mobilne rozwiązania www.theappcreate.com mobilne rozwiązania www.theappcreate.com Rynek mobilny w Polsce 2015r. 58 proc. Polaków posiada smartfona, co oznacza, że w grupie 15+ jest ich około 19 mln. Dynamika wzrostu wynosi obecnie około 3-4 p.p.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta

Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych. do elewacji budynku klienta Symulator doboru koloru i przetłoczenia bramy garażowej oraz wzoru drzwi wejściowych do elewacji budynku klienta Wszechobecna nowa technologia Smartfony obecnie coraz częściej zastępują zwykłe telefony

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Kompleksowe usługi informatyczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NA. Kompleksowe usługi informatyczne Rzeszów, dn 07.05.2012r. DREAM/POIG/ZO/3/12 ZAPYTANIE OFERTOWE NA Kompleksowe usługi informatyczne DREAM/POIG/ZO/3/12 Szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 14 000 euro W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

07.05.2012 Warszwa, Polska. Platforma do wymiany obrazów radiologicznych oraz telekonsultacji. www.ives-system.com

07.05.2012 Warszwa, Polska. Platforma do wymiany obrazów radiologicznych oraz telekonsultacji. www.ives-system.com 07.05.2012 Warszwa, Polska Platforma do wymiany obrazów radiologicznych oraz telekonsultacji Czym jest invisium MED Narzędziem do efektywnego przekazywania oraz przeglądania obrazów radiologicznych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl

MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY. Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl MEDIAFLEX PREZENTACJA FIRMY Mediaflex Sp. z o. o.. ul. Wodna 17, 30-556 Kraków www.mediaflex.pl Mediaflex oferta Oferujemy kompleksowe działania wspomagające działalność naszych Klientów w Internecie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-198/12 pt.: Planujemy budowę - Stworzenie kompleksowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak

Serwery. Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Serwery Autorzy: Karol Czosnowski Mateusz Kaźmierczak Czym jest XMPP? XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), zbiór otwartych technologii do komunikacji, czatu wieloosobowego, rozmów wideo i

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Zapytanie ofertowe. Chorzów, 13 luty 2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Chorzów, 13 luty 2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn.: Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Obszary zapytania ofertowego

Obszary zapytania ofertowego ZGIERZ: 10/01/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy: zapytanie w zakresie realizacji systemu automatyzacji procesów biznesowych W związku z realizacją przez firmę JASZPOL sp. z o.o.. projektu unijnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Nowocześnie zaprojektowana e-usługa - studium przypadku

Nowocześnie zaprojektowana e-usługa - studium przypadku 2012 Nowocześnie zaprojektowana e-usługa - studium przypadku Piotr Kocjan Wyzwania w projektowaniu i programowaniu e-usługi Poznań, 11 października 2012 Problem Wyzwania w projektowaniu i programowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

System wspomagający organizację konferencji MARBLE PROJECT

System wspomagający organizację konferencji MARBLE PROJECT System wspomagający organizację konferencji MARBLE PROJECT SPIS TREŚCI Wprowadzenie Biznesowe tło oferty Aspekty biznesowe oferowanego systemu Wprowadzanie do koncepcji rozwiązania Założenia oraz kocepcja

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/07/2014 z dnia 06.11.2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEPROWADZENIE TESTÓW FUNKCJONALNYCH INTERNETOWEJ ORAZ MOBILNEJ CZĘŚCI PLATFORMY

Bardziej szczegółowo

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA II Seminarium Technologiczne Warszawa, ORE, 30.08.2013 Autorzy: Krzysztof Kurowski, Piotr Dziubecki Agenda 10.40 12.30 Interfejsy programistyczne i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury!

stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! stronakultury.pl Numer 1 lider usług dla ośrodków kultury! Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferowanych przez nas usług. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo