Załącznik # 2 do zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia Herdis sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik # 2 do zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia 29.04.2013 Herdis sp. z o.o."

Transkrypt

1 Załącznik # 2 do zapytania ofertowego nr 1/2013 z dnia Herdis sp. z o.o. Punkty 1. b), 15. a), 15. b), 17. d) wniosku o dofinansowanie nr WND-POIG /12 I. Krótki opis projektu Pomysłodawca projektu analizując rynek medyczny oraz potrzeby podmiotów działających na tym rynku zidentyfikował nisze w zakresie dostępu do zaawansowanego narzędzia komunikacyjnego umożliwiającego rozbudowaną komunikację między wieloma użytkownikami w środowisku rozproszonym pozwalającego na rozwój TELEMEDYCYNY w tych jednostkach. Jednolita komunikacja definiowana jest, jako proces, w którym wszystkie środki komunikacji, urządzenia i media są zintegrowane, pozwalając użytkownikom pozostawać ze sobą w kontakcie w czasie rzeczywistym bez względu na miejsce pobytu. Celem Wnioskodawcy jest zagospodarowanie tej niszy poprzez wprowadzenie na rynek e- usługi MediCOD (z angielskiego: Medical Contact On Demand). Projekt będzie polegał na stworzeniu zaawansowanej oraz innowacyjnej e-usługi MediCod, platformy komunikacyjnej z dostępem przez urządzenia mobilne, pozwalającej na: przeprowadzanie spotkań online oraz publikacji i wymiany informacji medycznych. komunikacja ujednolicona, dedykowane funkcje zapewnią pełną komunikację i współpracę: transmisja audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaborację na dokumencie, łatwe organizowanie spotkań oraz konferencji online na zasadach wielu do wielu, dzięki modułowi harmonogramowania, pełna analityka kontaktu wraz z możliwością synchronicznej rejestracji kanałów audio i video na serwerze, Telemedycyna (medycyna na odległość) jest to najnowsza forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. Przykładowe zastosowania telemedycyny w życiu: konsultacje specjalistyczne, badania, szkolenia medyczne, długotrwałe leczenie, monitorowanie pacjentów i wyników leczenia. 2. Podstawowy opis planowanych e-usług Powstanie koncepcji na niniejszy projekt jest wynikiem doświadczeń zarządu, który jest związany ze środowiskiem medycznym oraz obserwacji trendów zmian na światowym rynku medycznym. Rozwojowi telemedycyny sprzyjać będzie niewydolny system państwowej służby zdrowia, która od wielu lat boryka sie z chronicznym zadłużeniem, brakiem wystarczających środków finansowych i nieefektywnym pożytkowaniem otrzymywanych już środków. Taka sytuacja wpływa na wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę lub konsultacje refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskutek niezadowolenia, a także rosnących oczekiwań pacjentów w ostatnich latach, zauważalny jest wzrost wydatków Polaków na

2 prywatną opiekę zdrowotną. Spowodowane jest to także zwiększeniem zamożności ludności oraz rosnąca dbałością o zdrowie. Coraz większym problemem jest otyłość, brak ruchu oraz stres, których następstwem w najczęstszych przypadkach są choroby układu krążenia. Powszechność schorzeń układu sercowo-naczyniowego wśród Polaków oraz nieefektywność państwowej służby zdrowia będzie powodować wzrost zainteresowania usługami telemedycznymi. W 2004 roku, Komisja Europejska wyznaczyła określony plan działań w celu stworzenia Europejskiego Obszaru e-zdrowia. Na tej podstawie powstał dokument pt. "An action plan for a European e-health Area". Celem owego planu jest wdrożenie niezbędnych technologii e-zdrowia. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zostały wezwane do rozwijania narodowej i regionalnej strategii e-zdrowia. Szczególny nacisk Komisji położono na: redukcje czasu oczekiwania na wizytę, przeciwdziałanie powstawaniu kolejek pacjentów chcących skorzystać ze świadczeń zdrowotnych oraz minimalizacje powstawania bledów podczas diagnozowania pacjentów. Jednym z celów, jakie powinny były zostać osiągnięte do końca 2008 roku to uruchomienie usług on-line takich jak: tele-konsulatcje, e-recepty, telemonitoring, tele-opieka medyczna. Zgodnie z założeniem Wnioskodawcy powstanie e-usługa, która umożliwi zaawansowaną komunikację telemedyczną jednostkom medycznym oraz podmiotom realizującym szkolenia w zakresie medycyny. Bedzie ona świadczona z wykorzystaniem Internetu. Użytkownicy będą z niej korzystali za pomocą urządzeń tradycyjnych, typu komputer oraz urządzeń mobilnych, np. Smartphone, tablet. Użytkownicy po polaczeniu z Internetem będą mogli z niej korzystać za pomocą serwisu internetowego MediCOD (domena najwyższego poziomu, prawdopodobnie który będzie działał bardzo szybko, a jego wygład będzie sie cechować prostotą usability i uniwersalnością, portalu społecznościowego lub strony własnej danej firmy, pod którą podpięte zostanie rozwiązanie MediCOD. Zaoferowanie na rynku e-usługi MediCOD będzie oznaczało praktyczne wykorzystanie innowacji: produktowej (nie istnieje na rynku produkt o tak szerokim zakresie funkcjonalności, cech, tak kompleksowym charakterze, stosującym tak nowoczesne podejście do pojęcia komunikacji w medycynie), procesowej (innowacyjny sposób komunikacji pacjent-lekarz, lekarz-lekarz, umożliwiający zapewnienie pełnego odzwierciedlenia sytuacji klasycznego spotkania face-to-face), marketingowej (innowacyjny model biznesowy świadczenia e-usługi opracowany przez Wnioskodawcę koncept biznesowy polegający na opłacaniu rzeczywistego czasu korzystania z platformy komunikacyjnej udostępnionej przez Wnioskodawcę.) E-usługa ma charakter innowacji w skali międzynarodowej. Na rynku polskim oraz czeskim e-usługa będzie Stanowic całkowita nowość. W obszarze technologicznym (komunikacja zintegrowana dostępna przez przeglądarkę www) nie ma na polskim rynku podobnego rozwiązania. E- usługa MediCOD zmienia podejście do zagadnienia świadczenia usług medycznych przez Internet. Należy podkreślić, iż wykorzystanie e-usługi nie wymaga inwestycji w kosztowne rozwiązania po stronie uczestników komunikacji. Innowacyjność MediCOD zmienia również perspektywę kontaktu miedzy użytkownikami. Tradycyjna forma spotkań związana jest z osobistym kontaktem stron w celu prezentacji, spotkania oraz wymiany informacji. E-usługa MediCOD rozumie i zachowuje formę kontaktu na zasadach face-to-face, dzięki wykorzystaniu kamer i mikrofonów, a jednocześnie umożliwia przekazywanie wyników badan, dokumentów oraz wszelkich innych działań związanych z uczestnictwem w standardowym spotkaniu, w którym jego uczestnicy znajdują się w tej samej lokalizacji. Ponadto opłacane będzie rzeczywiste wykorzystanie e-usługi (płatność za godzinę). Użytkownicy nie będą płacić za e-usługę w czasie, w którym nie będą z niej korzystać. E-usługa umożliwi także jednoczesna: publikacje i wymianę informacji,

3 integracje wszystkich kanałów komunikacji, transmisje audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaboracje na dokumencie, organizowanie spotkań oraz konferencji online na zasadach wielu do wielu, pełną analitykę kontaktu wraz z możliwością synchronicznej rejestracji kanałów audio i wideo na serwerze. Możliwe będzie, co stanowi absolutna nowość korzystanie z e-usługi z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, jak również możliwością komunikacji poprzez nawigowanie ruchem. W chwili obecnej mimo istniejącej infrastruktury niezbędnej do komunikacji zaawansowanej, firmy i instytucje nie oferują tak zaawansowanych form komunikacji w medycynie. Obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja inwestycjom w specjalistyczny, kosztowny sprzęt do komunikacji interaktywnej, co spowalnia rozwój społeczeństwa informacyjnego i zawęża spojrzenie na tematykę e-usług w obszarze komunikacji. Dzięki e-usłudze komunikacja będzie się natomiast odbywała w jednym punkcie dostępowym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania czy zakupu dodatkowego sprzętu przez uczestników spotkania. Dedykowane funkcje zapewnią pełną komunikację i współpracę. Ponadto o innowacyjności e-usługi decyduje każda z jej cech wskazana w punkcie 15.c): Kompatybilność, Innowacyjny sposób rozliczania Mobilność, Zastosowanie technologii WEB 3.0, Scalability & customizability system (skalowalność systemu) Wykorzystanie elementów rozszerzonej rzeczywistości, Propagacja serwisu, Nawigowanie ruchowe Integracja z systemem wykorzystywanym w medycynie DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie). Wskazane powyżej czynniki decydujące o innowacyjności maja charakter innowacji w skali światowej. Na rynkach docelowych świadczenia e-usługi nie są one obecnie stosowane. Wszystkie wymienione powyżej czynniki stanowią również wartość dodaną wobec dostępnych obecnie na rynku narzędzi do organizacji i prowadzenia komunikacji i konsultacji medycznych. E-usługa zaoferowana przez Wnioskodawcę będzie łączyć najmocniejsze strony narzędzi o podobnym przeznaczeniu, a także wprowadzać nowe, niedostępne dotychczas funkcjonalności, eliminując zarazem słabe strony konkurencji. Zasadnicza funkcjonalność planowanej do wdrożenia e-usługi stanowi umożliwienie zaawansowanej komunikacji podmiotom medycznym, w tym komunikacji z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Wnioskodawca na podstawie swojego doświadczenia w marketingu wykorzystał nazwę handlową stanowiąca skrót od słów, które w branżach docelowych, przez które w zamierzeniu będzie wykorzystywana e-usługa, jest kojarzony jednoznacznie. Nazwa MediCOD jest skrótem od angielskiego Medical Contact On Demand oznaczającym Medyczny Kontakt Na Zadanie. W celu oferowania usługi na rynku polskim oraz czeskim oraz jej promocji stworzona będzie witryna pod adresem oraz Zalety nowej e- usługi przyczynia sie do wzrostu jej popularności, co będzie miało bezpośredni wpływ na stymulacje podaży na e-usługi, rozpowszechnianie produktów cyfrowych, jak również, będzie prowadziło do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w newralgicznym obszarze, poprawiając przede wszystkim położenie firm o rozproszonych strukturach z Polski oraz Republiki Czeskiej.

4 E-usługa będzie również wywierała pozytywny wpływ na przełamanie wykluczenia cyfrowego oraz zwiększy dostępność do usług medycznych. Umożliwi ona dostęp do nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych osobom, które ze względu na miejsce zamieszkania, wiedzę lub cenę nie mogły z nich korzystać. Ponadto przełamie wykluczenie cyfrowe polskich i czeskich podmiotów medycznych, które ze względu na cenę usług o podobnych funkcjonalnościach, nie mogły z nich korzystać. Wnioskodawca będzie świadczył e-usługi dla branży medycznej oraz szkoleniowej (realizującej szkolenia medyczne np. dla studentów medycyny) Powodzenie świadczonej przez niego e-usługi doprowadzi w ten sposób do rozwoju telemedycyny na rynku polskim oraz czeskim. Osiągniecie celów biznesowych Wnioskodawcy umożliwi również spopularyzowanie nowoczesnych metod komunikacji kosztem tradycyjnych często nieskutecznych metod. Realizacja projektu doprowadzi także do wykształcenia nowych specjalistów łączących wiedze merytoryczną z rożnych dziedzin z doświadczeniem w gospodarce elektronicznej. 3. Sposób świadczenia e usługi; opis funkcjonalny serwisu Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek i zaprezentowanie jak najszerszej rzeszy odbiorców jednej zaawansowanej e-usługi MediCOD - zaawansowana platforma komunikacyjna i szkoleniowa dla podmiotów medycznych i pacjentów. Dostęp do e-usług będzie zdalny, a użytkownicy nie będą musieli znajdować sie w tej samej lokalizacji, wystarczy, że będą posiadać dostęp do Internetu. E- usługa będzie świadczona na indywidualne zadanie usługobiorcy poprzez założone w serwisie MediCOD konto podmiotu medycznego lub pacjenta i uzupełnienie formularza rejestracyjnego, bądź z wykorzystaniem API logowania Facebook. Narzędziem korzystania z e-usługi będą nie tylko postrzegane dziś, jako tradycyjne komputery, ale co stanowi absolutna nowość na tym rynku urządzenia mobilne, np. smartphony, tablety. Wykorzystanie wszystkich funkcjonalności MediCOD przebiegać będzie automatycznie w oparciu o stworzone produkty cyfrowe. Celem funkcjonowania serwisu komunikacyjnego MediCOD jest umożliwienie rozbudowanej komunikacji miedzy wieloma użytkownikami w środowisku rozproszonym. Funkcjonalności planowanej do zaoferowania e-usługi: - możliwość prowadzenia spotkań online oraz publikacji i wymiany informacji (tele-wizyta, tele-konsultacja), - możliwość prezentowania treści statycznych typu bitmapy, animacji flash oraz treści wideo, - współtworzenie materiału z użyciem narzędzi kreatywnych, - komunikacja ujednolicona, czyli integracja wszystkich kanałów komunikacji w jednym punkcie dostępowym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, czy zakupu dodatkowego sprzętu przez uczestników spotkania, - dedykowane funkcje zapewnia pełna komunikacje i współprace: transmisja audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaboracja na dokumencie, - organizowanie spotkań oraz konferencji online na zasadach wielu do wielu, dzięki modułowi harmonogramowania, - pełna analityka kontaktu wraz z możliwością synchronicznej rejestracji kanałów audio i wideo na serwerze,

5 - ankietowanie i testy w czasie rzeczywistym. Uczestnicy komunikacji mogą być ankietowani podczas spotkania. Wyniki ankiet oraz testów zbierane są w systemie i natychmiast publikowane, - komunikacja poprzez nawigowanie ruchowe możliwość wykorzystania stream wideo zamieniane na system gestów interpretowanych na funkcje, - rozszerzenie kanałów dostępu do serwisu i komunikacji interaktywnej na urządzenia mobilne, - gotowość na współprace z rożnymi urządzeniami peryferyjnymi np. urządzenia wykorzystywanymi przez cukrzyków do badania poziomu cukru we krwi czy monitorowania pracy serca oraz wszystkich innych posiadających możliwość przesyłania danych do komputer np. poprzez port USB, - możliwość dostępności do rozwiązania wideokonferencyjnego poza serwisem macierzystym. Schemat świadczenia e-usługi e-platformy komunikacyjnej dla MediCOD umożliwiającej rozbudowana komunikacje miedzy wieloma użytkownikami w środowisku rozproszonym: a)rejestracja i logowanie. Każde spotkanie musi być zorganizowane, czyli należy zdefiniować organizatora, odbiorcę i parametry spotkania. W tym przypadku konieczne będzie jedynie stworzenie konta podmiotu medycznego lub pacjenta w serwisie MediCOD. Będzie się to odbywać poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego bądź z wykorzystaniem API logowania Facebook. Podmioty medyczne będą mogły założyć konto dla pracowników, tworząc w ten sposób grupę użytkowników. Każdy użytkownik będzie mógł zbudować i edytować swój profil. b)zalogowany użytkownik będzie mógł odnaleźć poszukiwane informacje o wydarzeniach (wideokonferencja, spotkanie, webcast) przez następujące moduły: - Katalog wydarzeń - jest modułem agregującym komplet informacji skatalogowanych tematycznie o spotkaniach lub wideokonferencjach wraz z opisem wydarzenia, terminem, prezentacją materiałów oraz ewentualnym koszcie udziału. Użytkownik będzie mógł przeglądać katalog wybierając odpowiednie kryteria wyboru: temat, termin, stopień zaawansowania, prowadzących, grupę docelową, region. Po dokonaniu wyboru, Wydarzenie trafi do profilu użytkownika lub koszyka zakupów i będzie znajdowało sie tam do chwili wniesienia opłaty. Opłata dokonywana jest online w wykorzystaniem e-płatności. - Wyszukiwarka wydarzeń - pozwoli na szybkie wyszukanie Wydarzenia/e-usługi według słów kluczowych. Użytkownicy mogą być przypisani do grupy stworzonej przez podmiot. W takiej sytuacji będą otrzymywać głównie dedykowane dla ich organizacji treści oraz bieżące informacje. Podmioty medyczne, jako użytkownicy serwisu sklasyfikowani zostają, jako organizatorzy wydarzeń oraz uczestnicy, czyli osoby organizacyjnie zależne od organizatora. Uczestnicy korzystając z wyszukiwarki będą mogli znaleźć tematyczne spotkanie lub konferencje opatrzone kompletem informacji o terminie, ilości uczestników, dołączonych materiałach. Uczestnicy będą mogli zostawić także otwarty anons woli uczestnictwa w innych wydarzeniach, co pozwoli odnaleźć ich przez organizatorów. Kolejnym krokiem będzie zakup Wydarzenia, jako e-usługi. Zakup będzie sie odbywał poprzez moduł transakcyjny z płatnościami online. Na tę czynność użytkownik ma 24 godziny od momentu wyrażenia woli udziału w płatnym Wydarzeniu. Jeżeli w tym czasie opłata nie zostanie wniesiona zakup zostanie anulowany. Jeżeli transakcja przebiegnie pomyślnie użytkownik serwisu otrzyma

6 powiadomienie na adres ze specjalnym linkiem, który będzie aktywny w określonym czasie Wydarzenia. Użytkownik po utworzeniu konta będzie mógł korzystać z modułów: - Publikacja treści - serwis MediCOD umożliwi użytkownikom umieszczanie w nim treści multimedialnych w postaci zdjęć, filmów, plików aplikacji biurowych, prezentacji slajdowych. Serwis będzie zbudowany w oparciu o moduły odpowiedzialne za kolejne zdarzenie związane z przebiegiem wydarzeń i ich obsługą. Każdy użytkownik organizujący wydarzenie otrzyma panel do dodawania treści, ich edycji oraz usuwania. - Harmonogramowanie spotkań i wideokonferencji - w celu zapewnienia obsługi wszystkim użytkownikom, serwis będzie posiadał moduł harmonogramowania spotkań. - Komunikacja - jest kluczowa funkcjonalnością serwisu. Zawiera dedykowane funkcje: transmisja audio, wideo, czat tekstowy, współdzielenie plików, kolaboracja na dokumencie, nawigowanie ruchem. E-usługa MediCOD zaoferowana przez Wnioskodawcę łączy w sobie cechy innowacji produktowej i procesowej. W obszarze technologicznym (komunikacja zintegrowana dostępna przez przeglądarkę www) nie ma odpowiednika na polskim i czeskim rynku. MediCOD zmienia również zasadniczo podejście do zagadnienia świadczenia usług medycznych znosząc barierę przestrzenną. Także sposób organizacji spotkań online i współpracy w podmiotach medycznych bez konieczności inwestycji w kosztowne rozwiązania po stronie uczestników komunikacji jest rozwiązaniem o charakterze innowacyjnym. Wnioskodawca opracował również innowacyjny model pobierania opłat za e- usługę. Mianowicie w przypadku realizacji wideokonferencji (tele-konsultacji, tele-porady, tele-szkolenia) koszt będzie pobierany w zależności od czasu trwania konferencji. Moderator organizator spotkania po zarejestrowaniu wydarzenia i określeniu liczby użytkowników oraz czasu trwania dokonuje płatności za określony czas. Natomiast stali klienci będą mogli dokonywać rozliczenia bieżącego np. po zakończeniu konferencji. 4. Zapotrzebowanie w zakresie usług informatycznych 1.Usługi informatyczne związane będą ze stworzeniem i uruchomieniem poszczególnych modułów oprogramowania, stworzeniem wszystkich funkcjonalności e-usługi. Ze względu na specjalistyczną wiedzę doradczą, potrzebną do przeprowadzenia powyższych zadań zasadne jest zlecenie wykonania ich, jako usług obcych, doświadczonej firmie informatycznej. W ramach powyższej kategorii ponoszone będą następujące wydatki: a)opracowanie specyfikacji systemu e-usługi - opisana zostanie architektura rozwiązania, działania całego systemu, poszczególnych modułów, jego funkcji oraz współzależności miedzy funkcjami systemu. Określone zostaną użyte technologie, wielkość systemu oraz metodyka jego rozwoju, czyli opracowanie projektu infrastruktury sprzętowej na każdym etapie działania e-usługi. Stworzenie specyfikacji systemu pozwala na uściślenie oczekiwań odbiorcy e-usługi, sformułowanie wymagań, formalne ustalenie zadań i odpowiedzialności stron. Tylko na bazie specyfikacji technicznej będzie mógł powstać harmonogram wdrażania całego systemu odpowiedzialnego za funkcjonowanie e-usługi. b)wytworzenie aplikacji komunikacyjnej - zagwarantuje użyteczność, wykorzystanie WEB 3.0., kompatybilność, komunikację poprzez nawigowanie ruchowe, c)wytworzenie API do szybkiej propagacji serwisu d)wytworzenie interfejsu konsumenckiego.

7 e)wytworzenie modułu transakcyjnego za użytkowanie serwisu f)wytworzenie skalowalności systemu g)testy użyteczności serwisu, które powinny być wykonane przez osoby nie związane bezpośrednio z projektem, co umożliwi zwrócenie uwagi na elementy, które mogłyby zostać przeoczone lub pominięte na etapie testów realizowanych przez programistów podczas prac nad budową systemu. Testy te powinny także skorygować ergonomie korzystania z aplikacji. h)implementacja bibliotek rozszerzonej rzeczywistości - zastosowanie elementów rozszerzonej rzeczywistości w e-usłudze. i)zabezpieczenia komunikacji poprzez mechanizm SSL - e-usługa jest skierowana do rynku B2B i B2C, które wymagają wyższych standardów bezpieczeństwa, niz. zwykły użytkownik Internetu. Aby komunikacja była bezpieczna musi być zabezpieczona także mechanizmem szyfrującym, jako najbezpieczniejszym protokołem znanym i używanym w Internecie. j)porting na urządzenia mobilne wydatek jest związany z uzyskaniem mobilności. k) Testy funkcjonalności systemu - Testy funkcjonalności systemu zamkną zakres prac związanych z wytworzeniem e-usługi. l)hosting - platforma MediCOD będzie rozwiązaniem webowym. Zgodnie z założeniem Wnioskodawcy konieczne będzie wynajęcie powierzchni serwerowej: Open Linux, Server Apach, Server JAVA Tomcat, Baz danych MySQL, Biblioteki JAVA, Bibliotek Flash AR (rozszerzona rzeczywistość). Konieczne będzie zapewnienie łącza o przepustowości 100 Gbitów transferu danych w ciągu miesiąca. Ze względu na możliwe istotne wahania ruchu w ramach świadczonej e-usługi, wynajem powierzchni serwerowej gwarantuje dużo większa elastyczność i możliwość przystosowania do zmieniających sie warunków.

OPIS PROJEKTU. zakupami operacyjnymi w MSP. GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG.08.01.00-04-113/12-00

OPIS PROJEKTU. zakupami operacyjnymi w MSP. GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG.08.01.00-04-113/12-00 GLOBPROC sp. z o.o. Umowa nr UDA-POIG.08.01.00-04-113/12-00 OPIS PROJEKTU Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzania zakupami operacyjnymi w MSP Koncepcja

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

E-USŁUGI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

E-USŁUGI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kornelia Batko Grażyna Billewicz E-USŁUGI W BIZNESIE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym Internet stał się medium determinującym prawie każdą sferę działalności

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo