MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik"

Transkrypt

1 stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W TYM NUMERZE DODATEK dodatek nr 8 nr 13/14(277/278) Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. Nominalny wymiar czasu pracy w 2015 r... 3 DZIAŁ II. WYNAGRODZENIA 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę Najniższe wynagrodzenie za pracę Współczynnik ekwiwalentowy na 2015 r Dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 r ZMIANA! Przeciętne wynagrodzenie ZMIANA! Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku ZMIANA! Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na 2015 r ZMIANA! Wynagrodzenie młodocianych... 5 DZIAŁ III. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 1. Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2014 r Zasiłek pogrzebowy ZMIANA! Wskaźnik waloryzacji... 6 DZIAŁ IV. SKŁADKI 1. Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców Składka na Fundusz Pracy w 2015 r. za przedsiębiorców Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców Składki dla rozpoczynających działalność gospodarczą Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych... 8 Wskaźniki i stawki i. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Jak prawidłowo wyznaczyć pracownikom wolne za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę Zmiany w uzyskaniu i rozliczeniu pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź Z jakiego źródła można opłacić podatek od świadczenia na wypoczynek sfinansowanego z zfśs Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r O to pytają kadrowi Czy umowa o powierzenie mienia małej wartości musi być dołączana do akt osobowych pracownika Jak przebywanie w areszcie tymczasowym wpłynie na urlop wypoczynkowy pracownika Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu II. AKTUALNOŚCI 1. Najnowsze wskaźniki i stawki Nominalny wymiar czasu pracy Wynagrodzenie młodocianych Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i ubezpieczenie zdrowotne Minimalne kwoty odsetek Zmiany prawa weszły w życie r Nowe stawki wynagrodzeń członków zespołów powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki Przynależność do związków zawodowych wyłącznie pracowników niezgodna z konstytucją Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie > ISSN X INDEKS cena 63 zł (w tym 5% VAT)

2 Polecamy! Dodatki specjalnie na życzenie Czytelników. W tym roku otrzymają Państwo jeszcze następujące dodatki: Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem Umowy cywilnoprawne po zmianach praktyczne rozliczenia Korespondencja pracodawcy z ZUS i PIP wzory dokumentów z komentarzem Obowiązki pracodawcy na przełomie roku w praktyce Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń: Biuro Obsługi Klienta: tel , , faks , Zmiany w rozkazie personalnym funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Zmiany w zakresie wojskowej służby zdrowia Zmiany w zasadach wypłaty świadczeń pracodawcom, których pracownicy zostali powołani do służby wojskowej Projekty Zmiany w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Ujednolicono termin na złożenie przez niepełnosprawnych przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie składek ZUS przez PFRON Prawo do emerytury dla osób posiadających okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat Najnowsze orzecznictwo Kontrakty menedżerskie z członkami zarządu ozusowane jak umowy o świadczenie usług III. TEMAT NUMERU 1. Jakie zmiany wprowadzono w wystawianiu zwolnień lekarskich i ustalaniu prawa do zasiłków Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu i zasiłku macierzyńskiego Zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą Okres przejściowy dla osób niebędących pracownikami Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiłku e-zwolnienia Rozszerzenie przesłanek uprawniających do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego iv. PRAWO PRACY 1. Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych Jak w aktach osobowych przechowywać orzeczenia lekarskie z badań profilaktycznych po zmianie przepisów Jak ustalać prawo do dni opieki na dziecko pracownicy, która ma dzieci z dwóch związków małżeńskich

3 VI. 4. Czy choroba kadrowej i brak odpowiedzi związku zawodowego uzasadniają przekroczenie terminu na odrzucenie sprzeciwu od kary porządkowej Czy dojazd na miejsce postoju pojazdu może być traktowany jako czas odpoczynku kierowcy v. WYNAGRODZENIA 1. Kiedy pracodawca naraża się na spór z pracownikiem o dyskryminację płacową Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi przywróconemu do pracy 3 praktyczne wskazówki Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie, aby nie został zakwestionowany przez organy kontroli Czy niewypracowanie czasu pracy z przyczyn organizacyjnych obniża pensję pracownika Jaką kwotę należy wypłacić pracownikowi za sprzedane udziały w spółce z o.o UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Jak prawidłowo opłacać składkę na FEP 4 najczęstsze problemy płatników składek Czy partner życiowy może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny Czy od dodatku stażowego wypłacanego w okresie pobierania świadczeń chorobowych należy opłacić składki ZUS Czy rolnik-przedsiębiorca, który zatrudni pracownika, musi zgłosić się w ZUS Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe pracownika w przypadku zakwestionowania przez ZUS wysokości jego wynagrodzenia VII. zasiłki 1. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy przed pełnym miesiącem ubezpieczenia Jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego Jak wykazać dodatek do umowy zlecenia w Z-3a po ustaniu zatrudnienia VIII. BHP W FIRMIE 1. Czy pobicie pracownika w pracy należy uznać za wypadek przy pracy ix. PLATFORMA KSIĘGOWYCH I KADROWYCH PODPOWIADA 1. Poznaj codzienne aktualności prawne Ponadto na l Broszura informacyjna ZUS Program Płatnik l Wideoporady eksperta dotyczące nowej wersji programu Płatnik l Audiokomentarz eksperta Nowy Płatnik

4 4 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> praca w niedziele i święta, dni wolne od pracy, pracownik niepełnoetatowy 1. Jak prawidłowo wyznaczyć pracownikom wolne za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę W 2015 r. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę 15 sierpnia. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinni wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy. Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę powinno nastąpić w dniu, który przypada w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypadało to święto. Święto przypadające w sobotę W sierpniu 2015 r. święto NMP (15 sierpnia) przypada w sobotę. Obniża ono zatem wymiar czasu pracy o 8 godzin, ponieważ przypada w innym dniu niż niedziela (art. 130 Kodeksu pracy). Jednak pracownikom, którzy z tytułu zachowania 5-dniowego tygodnia pracy mają wolne soboty, należy zapewnić jeszcze jeden dzień dodatkowo wolny ze względu na wystąpienie święta w sobotę. Pracownicy ci będą mieli bowiem wolną sobotę, w którą przypada święto, właśnie z tytułu tego święta. Pracodawca dopiero po wyznaczeniu dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętem w sobotę zapewni im inny dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Przykład Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy ma wolne soboty. Takiemu pracownikowi za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę, tj. w jego dniu wolnym, należy zapewnić inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym, w którym to święto występuje. Pracownik musi mieć bowiem 1 dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i 1 dzień wolny z tytułu święta. W związku z tym pracodawca wyznaczył mu dodatkowy dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w piątek 21 sierpnia. Sierpień 2015 r. Pon. 3 (8 godz.) 10 (8 godz.) 17 (8 godz.) 24 (8 godz.) 31 (8 godz.) Wt. 4 (8 godz.) 11 (8 godz.) 18 (8 godz.) 25 (8 godz.) Śr. 5 (8 godz.) 12 (8 godz.) 19 (8 godz.) 26 (8 godz.) Czw. 6 (8 godz.) 13 (8 godz.) 20 (8 godz.) 27 (8 godz.) Pt. 7 (8 godz.) 14 (8 godz.) 21 (W5) 28 (8 godz.) Sob. 1 (W5) 8 (W5) 15 (WŚ) 22 (W5) 29 (W5) Nd. 2 (WN) 9 (WN) 16 (WN) 23 (WN) 30 (WN) WN niedziela, WŚ święto, W5 dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

5 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 5 Dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę nie trzeba natomiast oddawać pracownikom pracującym w systemie weekendowym. Wynika to z charakteru tego systemu czasu pracy. Pracownicy pracujący w systemie weekendowym wykonują pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy). Ustalając ich wymiar czasu pracy, należy wziąć pod uwagę liczbę godzin, jaka przypada do przepracowania w sierpniu 2015 r. Pracownicy weekendowi mogą zatem przepracować w sierpniu 2015 r. 160 godzin. Ustalenie wymiaru czasu pracy na tym poziomie nie powoduje obowiązku oddania 8 godzin za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Ponadto w sierpniu 2015 r. przypada 14 dni, w które pracownik weekendowy może pracować. Wykonywanie pracy przez UWAGA! Pracownikom weekendowym nie trzeba oddawać dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. pracownika weekendowego nawet w te wszystkie dni nie naruszy zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Również w przypadku niektórych innych systemów czasu pracy, np. systemu równoważnego, pracy w ruchu ciągłym, systemu zadaniowego, nie zawsze trzeba oddawać pracownikom dzień wolny za 15 sierpnia. Aby w tych systemach czasu pracy nie trzeba było oddawać pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, wystarczy zaplanować pracę w sierpniu 2015 r. na 160 godzin (taki wymiar czasu pracy obowiązuje w tym miesiącu). Dzień wolny za 15 sierpnia 2015 r. trzeba oddać pracownikom, którzy w sobotę 15 sierpnia będą przebywali na zwolnieniu lekarskim. Pracownicy ci chorują bowiem w dzień, który mają wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Natomiast oddanie dnia wolnego następuje za święto. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że pracownik chorował w dniu, w którym to święto przypadło. Może również dojść do sytuacji, gdy pracownik będzie chorował w dniu, który miał wyznaczony jako wolny za święto przypadające w sobotę. Wówczas pracodawca nie będzie miał obowiązku udzielenia mu innego dnia wolnego. Pracownik bowiem już wykorzystał taki dzień, lecz spędził go na chorobowym. Sposoby udzielenia dnia wolnego za święto Pracodawca powinien wyznaczyć pracownikom dzień wolny za 15 sierpnia 2015 r. przypadający w sobotę w okresie rozliczeniowym, w którym to święto wypadało. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiło to święto, pracodawca nie może udzielić dnia wolnego nawet na wniosek pracownika. Nie ma również przeszkód, aby pracownicy odebrali dzień wolny za święto w okresie rozliczeniowym, w którym ono występuje, ale w dniu przypadającym przed tym świętem. PRZYKŁAD W zakładzie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Obejmuje on okres od 1 maja do 31 sierpnia 2015 r. Pracodawca wyznaczył pracownikom za święto 15 sierpnia przypadające w tym miesiącu w sobotę dzień wolny w piątek 5 czerwca 2015 r. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe, ponieważ wyznaczony dzień wolny za święto przypada w okresie rozliczeniowym, w którym to święto wystąpiło. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Wyznaczając dodatkowy dzień wolny za święto, pracodawca powinien to zrobić w sposób przyjęty w zakładzie pracy, np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, pocztą elektroniczną itp. Pracodawca może wyznaczyć dzień wolny za święto poszczególnym grupom pracowników lub nawet pojedynczym pracownikom w różne dni. PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnia w salonie sprzedaży telefonów komórkowych 3 osoby obsługujące klientów. Nie chce, aby za święto 15 sierpnia 2015 r. wszyscy pracownicy mieli wolne tego samego dnia, bo musiałby zamknąć sklep. W tym przypadku pracodawca może udzielić każdemu z pracowników innego dnia wolnego za święto. Pracodawca nie może oddać dnia wolnego za święto w ten sposób, że obniży pracownikom wymiar czasu pracy w poszczególne dni pracy, tak aby łącznie obniżyć go o 8 godzin. Za święto w sobotę trzeba bowiem oddać cały dzień, ponieważ pracownik ma wolną sobotę z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a nie dnia świątecznego. Sobota 15 sierpnia nie może być wolna jednocześnie z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i święta. Niepełnoetatowcy a oddanie dnia wolnego W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża ich wymiar czasu pracy proporcjonalnie do etatu. PRZYKŁAD W zakładzie pracuje 3 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeden z nich jest zatrudniony na 1/2 etatu, drugi na 1/3 etatu, a trzeci na 1/4 etatu. W przypadku tych pracowników święto przypadające w sierpniu 2015 r. obniża wymiar czasu pracy odpowiednio o: 4 godziny pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu (8 godz. 1/2 etatu = 4 godz.), 2 godziny i 40 minut pracownikowi zatrudnionemu na 1/3 etatu [8 godz. 1/3 etatu = = 2,66 godz., czyli 2 godziny i 40 minut (0,66 godz. 60 minut)], 2 godziny pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu (8 godz. 1/4 etatu = 2 godz.). W praktyce ustalając wymiar czasu pracy pracownikom zatrudnionym na niepełny etat w danym miesiącu należy: przyjąć wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na pełny etat, obniżyć go proporcjonalnie do etatu danego niepełnoetatowca. PRZYKŁAD W zakładzie jest zatrudnionych 3 niepełnoetatowców. Jeden z nich pracuje na 1/2 etatu, drugi na 1/3 etatu, a trzeci na 1/4 etatu. W ich przypadku wymiar czasu pracy w sierpniu 2015 r. wyniesie odpowiednio: MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 dla pracownika pracującego na 1/2 etatu 80 godzin (1/2 etatu 160 godz.), dla pracownika pracującego na 1/3 etatu 53 godziny i 20 minut (1/3 etatu 160 godz.), dla pracownika pracującego na 1/4 etatu 40 godzin (1/4 etatu 160 godz.). Planując pracę w sierpniu 2015 r. pracownikom zatrudnionym na niepełny etat należy zatem rozplanować taką liczbę godzin pracy, jaka wynika z obliczenia proporcji ich wymiaru etatu i liczby godzin do przepracowania na pełny etat. W przypadku gdy niepełnoetatowiec pracuje np. na 1/2 etatu od poniedziałku do piątku po 4 godziny, należy mu oddać za sobotę 15 sierpnia dodatkowy jeden dzień wolny. Jeżeli natomiast niepełnoetatowiec pracuje tylko 2 lub 3 razy w tygodniu, to w sierpniu 2015 r. trzeba mu zaplanować pracę zgodną z wymiarem godzin właściwym dla jego wymiaru etatu. Nie trzeba mu natomiast oddawać dodatkowego dnia wolnego, ponieważ i tak ma więcej dni wolnych, niż wynika z zasady 5-dniowego tygodnia pracy. 4465a e-473c-b7da-38be770a3f0e Podstawa prawna: art. 130, art. 144 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 Marek Skałkowski prawnik, ekspert w zakresie prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy >> zmiany prawa, powódź, szkoda, przedsiębiorca 2. zmiany w uzyskaniu i rozliczeniu pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie z funduszu pożyczkowego na usunięcie szkód wyrządzonych w wyniku powodzi będzie musiał m.in. przedstawić dokumentację, na podstawie której dokonano oszacowania poniesionych strat. Ponadto możliwe będzie przesunięcie środków na naprawienie szkody w innych składnikach majątku przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi w lipcu 2012 r. oraz w lipcu 2013 r. mają możliwość otrzymania pożyczek z funduszu pożyczkowego na usuwanie szkód majątkowych w prowadzonym przez nich przedsiębiorstwie. Po raz trzeci pomoc zostanie udzielona przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Przedsiębiorca, który spełnia warunki do otrzymania pożyczki (w czasie wystąpienia powodzi wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi lub zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników (art. 41 ust. 2 3 ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi), może przeznaczyć otrzymane wsparcie na: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej; usuwanie szkód w środkach trwałych oddanych mu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze; remont lub przystosowanie do prowadzenia działalności gospodarczej innego lokalu lub budynku, w sytuacji gdy usuwanie szkód w dotychczasowym miejscu jej prowadzenia wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem powtórnego zniszczenia przez powódź w przyszłości. O udzielenie pożyczki może ubiegać się również przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. W wyniku zmian przepisów w zakresie udzielania i rozliczania pożyczek uregulowano kwestie dotyczące m.in.: ustalenia kwoty pożyczki udzielanej przez fundusz pożyczkowy podstawą określenia wysokości wsparcia będzie oszacowanie szkód poniesionych przez przedsiębiorcę dokonane przez: komisję powołaną przez fundusz pożyczkowy, rzeczoznawcę lub biegłego uprawnionego do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych, rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z usług wymienionych rzeczoznawców, biegłego albo ubezpieczyciela, będzie zobowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pożyczki dokumentację, na podstawie której zostało dokonane oszacowanie. Nie wszystkie bowiem wydatki przedsiębiorców związane z likwidacją poniesionych w wyniku powodzi szkód, wskazane w tej dokumentacji, będą wydatkami, na które może zostać przeznaczona pożyczka; możliwości dokonywania zmian w przeznaczeniu pożyczki pożyczka nadal będzie mogła być wykorzystana wyłącznie na usuwanie szkód powstałych w majątku przedsiębiorstwa w wyniku wystąpienia powodzi i wykazanych w dokumentacji dotyczącej udzielenia pożyczki. Będzie możliwe dokonywanie przesunięć środków finansowych pomiędzy różnymi składnikami tego majątku (kategoriami wydatków), w przypadku gdy w trakcie usuwania poniesionych przez przedsiębiorcę szkód okaże się, że część z nich została usunięta mniejszym nakładem finansowanym, niż przewidziano w oszacowaniu, a na usunięcie niektórych z tych szkód należy przeznaczyć więcej pieniędzy. Obecnie przedsiębiorca nie może dokonywać zmian pomiędzy kategoriami wydatków; sposobu postępowania z niewykorzystaną pożyczką w części lub w całości niewykorzystana pożyczka lub jej część będzie podlegać zwrotowi. Przedsiębiorca będzie zobowiązany, razem z rozliczeniem wykorzystania udzielonej mu pożyczki, złożyć do MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 funduszu pożyczkowego potwierdzenie dokonania wpłaty niewykorzystanej kwoty pożyczki. Wówczas fundusz pożyczkowy nie może naliczać od tej kwoty kar lub odsetek. Niedokonanie zwrotu niewykorzystanej pożyczki we wskazany sposób będzie się wiązać z sankcją w postaci naliczania odsetek ustawowych od tej kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia zawarcia umowy pożyczki. Obecnie obowiązuje jedynie przepis, że fundusz pożyczkowy odmawia umorzenia pożyczki niewykorzystanej lub nierozliczonej; harmonogramu spłaty pożyczki umożliwiono przedsiębiorcy znajdującemu się w przejściowych trudnościach, np. finansowych, spłatę pożyczki na zasadach ustalonych z funduszem pożyczkowym, m.in. przez dopasowanie wysokości rat i terminów ich spłat do możliwości podmiotu. Okres karencji w spłacie pożyczki będzie wynosił 9 miesięcy, a okres spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie będzie mógł przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki; postępowania z przedsiębiorcami w przypadku braku spłaty lub zwrotu całej pożyczki lub jej części z powodów od nich niezależnych umożliwiono zakończenie umów pożyczkowych i jednocześnie rozliczenie pożyczek w szczególności udzielonych przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, którzy stali się trwale niezdolni do prowadzenia działalności gospodarczej i nie dysponują majątkiem, z którego można byłoby dochodzić należności. Umorzenie należności funduszu pożyczkowego z uwagi na ważny interes dłużnika lub interes publiczny będzie stanowić pomoc de minimis. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości umorzenia należności z tytułu pożyczki. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. cf10d67b-e5ec-42b8-8a2e-42e88d0898a2 PODSTAWA PRAWNA: art. 1 2, art. 8 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta art. 1 ust. 2 3, art ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi Dz.U. Nr 234, poz. 1385; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 art ustawy z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Dz.U. Nr 148, poz. 992 Bożena Pęśko specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym >> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opodatkowanie przychodu, pracownik 3. z jakiego źródła można opłacić podatek od świadczenia na wypoczynek sfinansowanego z zfśs problem W lipcu będziemy przyznawać pracownikom świadczenia pieniężne na wypoczynek z zfśs. Niektórzy z zatrudnionych będą musieli zapłacić MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! podatek od wartości otrzymanych świadczeń (ze względu na przekroczenie rocznej kwoty 380 zł). Czy podatek powinien zostać opłacony ze środków funduszu czy z przychodu pracownika? RADA Jeżeli przyznają Państwo świadczenia w kwocie z podatkiem (brutto), pracownicy otrzymają je w wysokości pomniejszonej o należny podatek. W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane w kwocie netto, należy je ubruttowić, a wtedy pracownik powinien opłacić podatek z własnych środków, tj. z wynagrodzenia za pracę. UZASADNIENIE Przekazanie pracownikom świadczeń sfinansowanych ze środków zfśs zasadniczo powoduje powstanie u tych osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Jednak przychody te są zwolnione z podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). W pozostałym zakresie są one opodatkowane podatkiem dochodowym. Warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego jest przyznanie świadczeń z zastosowaniem kryterium socjalnego, tj. po uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, wymienionej w regulaminie zfśs (art. 8 ust. 1 2 ustawy o zfśs). W przypadku przyznania świadczeń w kwocie brutto powinni Państwo odliczyć od nich ewentualny podatek i wypłacić pozostałą kwotę. Podatek należny urzędowi skarbowemu trzeba wówczas opłacić ze środków funduszu (od przychodów wypłaconych z tego źródła). Jeżeli jednak pracownikom przyznano wsparcie z zfśs w kwocie do wypłaty (netto), to taki przychód należy ubruttowić, a podatek potrącić z wynagrodzenia za pracę. Z przepisów ustawy o zfśs ani z przepisów ustawy o pdof nie wynika bowiem, aby w tym drugim przypadku podatek mógł zostać sfinansowany ze środków funduszu. Od finansowania podatku ze środków zfśs należy odróżnić przyznanie pracownikom dodatkowych kwot z funduszu na pokrycie zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Należy przyjąć, że taka możliwość istnieje, jeżeli przewiduje to regulamin zfśs i takie dodatkowe wsparcie zostanie przyznane z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Wówczas pracownik otrzymuje świadczenie o zwiększonej wartości, którego część jest przeznaczana na pokrycie podatku od tego świadczenia (a w konsekwencji otrzymanie świadczenia jest dla pracownika neutralne podatkowo). PRZYKŁAD Anna G. samotnie wychowuje czworo dzieci. W lipcu 2015 r. pracodawca przyznał jej z zfśs świadczenie pieniężne na wypoczynek w wysokości netto 1200 zł. W 2015 r. pracownica nie korzystała ze świadczeń z funduszu. Osiągnęła przychód w wysokości 820 zł netto (1200 zł 380 zł kwota zwolniona z podatku), co stanowi 1000 zł brutto: 1000 zł x 18% = 180 zł (podatek), 1000 zł 180 zł = 820 zł. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11 Kwotę podatku (180 zł) pracodawca powinien potrącić z najbliższego wynagrodzenia przysługującego Annie G. PRZYKŁAD Załóżmy, że Anna G. o której mowa w przykładzie powyżej, otrzymała wsparcie pieniężne na wypoczynek z zfśs w kwocie 1200 zł brutto. Pracownica otrzyma do wypłaty 1052 zł, zgodnie z następującym wyliczeniem: 1200 zł 380 zł (kwota zwolniona z podatku) = 820 zł (kwota podlegająca opodatkowaniu); 820 zł x 18% = 148 zł (podatek po zaokrągleniu); 820 zł 148 zł = 672 zł (kwota netto z opodatkowanego świadczenia); 380 zł zł = 1052 zł. PODSTAWA PRAWNA: art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 860 art. 8 ust. 1 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 111 e4672db9-f466-4c74-804d-8c3d3b25eb37 Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym >> dokumentacja, świadczenia rodzinne 4. Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania świadczeń rodzinnych. Zostanie wprowadzona zasada złotówka za złotówkę, która spowoduje, że po przekroczeniu progu dochodowego przez daną rodzinę nie będzie ona automatycznie tracić prawa do świadczeń rodzinnych. Świadczenie będzie przysługiwać rodzinie nadal, ale pomniejszone o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe. W obecnym stanie prawnym rodzina, która przekroczy próg dochodowy nawet nieznacznie, traci prawo do świadczeń rodzinnych. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego świadczenia przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty: 574 zł lub 664 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

12 12 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Od 1 stycznia 2016 r. osoby, które przekroczą podane progi, nie zostaną pozbawione prawa do świadczeń rodzinnych. Wypłata zasiłków będzie jedynie pomniejszona o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Świadczenia, których będzie dotyczyć zmiana od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w świadczeniach rodzinnych będą dotyczyć: zasiłku rodzinnego dodatków z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego urodzenia dziecka (becikowe) rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Gdy nowela wejdzie w życie, po przekroczeniu kryterium świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium dochodowe. Kwota minimalnego świadczenia nie będzie mogła być niższa niż 20 zł. PRZYKŁAD Rodzina przekroczyła kryterium dochodu o 360 zł. Jest uprawniona do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł. W związku z przekroczeniem progów rodzina nie zostanie pozbawiona prawa do zasiłku i dodatków od kwoty 400 zł zostanie odjęta kwota 360 zł i rodzina otrzyma 40 zł. Gdyby przekroczyła dochód o 385 zł, nie otrzymałaby żadnego świadczenia, ponieważ kwota świadczenia byłaby niższa niż 20 zł (400 zł 385 zł = 15 zł). Osoby, które już straciły prawo do zasiłków, będą mogły ponownie wystąpić o świadczenia. Ponadto osoba pobierająca świadczenia będzie miała obowiązek powiadomienia organu o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość świadczeń rodzinnych. Taka konieczność wynika z doprecyzowanego brzmienia art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 69bc9784-b2bd-4979-a7cb-a ceb2 Podstawa prawna: art. 2 3, art. 5, art. 25 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 693 ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych w dniu oddania numeru do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta Katarzyna Kalata doktor nauk prawnych, praktyk z 13-letnim doświadczeniem w działach personalnych MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

13 O to pytają Kadrowi Czy umowa o powierzenie mienia małej wartości musi być dołączana do akt osobowych pracownika Chcemy powierzyć pracownikowi mienie o małej wartości (mniej niż 200 zł). Czy w tej sytuacji umowa o powierzenie mienia musi być dołączana do akt osobowych pracownika? Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej mówią wprost, że w części B akt osobowych pracownika powinny znaleźć się dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Przepisy nic nie wspominają o wartości powierzonego pracownikowi mienia, dlatego należy przyjąć, że do akt osobowych powinno się włączyć każdą umowę, która te sprawy reguluje, bez względu na wartość powierzonych przedmiotów. Jak przebywanie w areszcie tymczasowym wpłynie na urlop wypoczynkowy pracownika Nasz pracownik przebywał w areszcie przez 2 miesiące. Co w tej sytuacji należy zrobić z jego urlopem wypoczynkowym? Beata Skrobisz- -Kaczmarek radca prawny Ewa Preis radca prawny Urlop wypoczynkowy tego pracownikowi powinien zostać proporcjonalnie zmniejszony. Zmniejszenie dotyczy każdego pełnego miesiąca, w którym pracownik przebywał w areszcie tymczasowym. Ponieważ areszt trwał 2 miesiące, urlop wypoczynkowy należy zmniejszyć o 2/12 przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu Pracownik ma skończone studia wyższe i pracuje u nas 2 lata, ale tylko na pół etatu. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego mu przysługuje? Pracownikowi przysługuje 13 dni urlopu. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, w pierwszej kolejności należy zaliczyć 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej. Do tego trzeba doliczyć 2 lata pracy w Państwa firmie. W efekcie pracownik ma 10-letni staż urlopowy i należy mu się urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni. Ze względu na pracę na 1/2 etatu wymiar tego urlopu obniżamy proporcjonalnie do etatu, czyli pracownik ma prawo do 13 dni urlopu (26 dni x 1/2 etatu). Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

14 14 II. AKTUALNOŚCI 1. Najnowsze wskaźniki i stawki (stan prawny na r.) aktualizowane na Nominalny wymiar czasu pracy Lipiec Miesiąc Wymiar czasu pracy 184 godziny Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz Wynagrodzenie młodocianych Okres obowiązywania I rok nauki II rok nauki III rok nauki Od czerwca do sierpnia 2015 r. 162,20 zł 202,74 zł 243,29 zł Od marca do maja 2015 r. 157,71 zł 197,13 zł 236,56 zł Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2014 r., poz Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i ubezpieczenie zdrowotne* Rodzaj składki/konto Okres obowiązywania Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne ** konto: ,67 zł 696,47 zł od kwietnia Ubezpieczenie zdrowotne do grudnia konto: r. Fundusz Pracy 279,41 zł 279,41 zł konto: ,20 zł 58,20 zł * Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015). ** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób, obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689; Dz.U. z 2015 r., poz Minimalne kwoty odsetek Rodzaj zaległości ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP ubezpieczenie zdrowotne pozostałe zaległości podatkowe Kwota, do której nie nalicza się odsetek za zwłokę 6,60 zł 8,70 zł 8,70 zł Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689, j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

15 II. AKTUALNOŚCI Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 21 czerwca 2015 r. 1 czerwca 2015 r. 88f56d04-b2b1-43b4-9f7e-bd6393bdb86c 2.1. Nowe stawki wynagrodzeń członków zespołów powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki Wynagrodzenie przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (powoływanego przez ministra właściwego ds. nauki) zostało podwyższone do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, tj. do 5390 zł (dotychczas wynosiło ono 3830 zł). Określono wynagrodzenie za udział w posiedzeniu zespołu doradczego nowo powołanej Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dla członków w wysokości 1000 zł, dla przewodniczącego lub członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego 1200 zł. Za udział w posiedzeniu zespołów powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki, jeśli posiedzenie to trwa dłużej niż jeden dzień, przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł dla członka zespołu oraz 1200 zł dla przewodniczącego zespołu lub członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie. Ujednolicono wysokość wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej recenzji, ekspertyzy, oceny i opinii dotyczącej rozliczenia środków finansowych na naukę w zakresie zadań wynosi ono obecnie 500 zł (dotychczas 600 zł, 800 zł i 400 zł w zależności od rodzaju zadania). Ponadto wprowadzono możliwość wynagradzania ekspertów sporządzających opinie w sprawie kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostki naukowej. Za sporządzenie takiej opinii przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 500 zł do 3830 zł, w zależności od przedmiotu i zakresu opinii. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów Dz.U. z 9 czerwca 2015 r., poz czerwca 2015 r. c30be9f5-89f df-7b5288e Przynależność do związków zawodowych wyłącznie pracowników niezgodna z konstytucją Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące w Polsce unormowania ustawowe dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją. Trybunał stwierdził, że uprawnieni do zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. Oznacza to, że pracownikiem jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy, oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Przy określaniu zasad korzystania z wolności zrzeszania się w ustawie o związkach zawodowych ustawodawca musi uwzględniać konstytucyjne rozumienie pojęcia pracownik. Nie może zatem MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

16 16 II. AKTUALNOŚCI w prosty sposób przenosić na grunt tej ustawy definicji pracownika przyjętej w Kodeksie pracy. O ile bowiem istnienie specyficznej definicji kodeksowej samo w sobie nie budzi wątpliwości, o tyle nie może być ono wykorzystywane wprost do określania sposobu korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13 Dz.U. z 12 czerwca 2015 r., poz. 791 Więcej na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 12/2015 w artykule Zleceniobiorcy i samozatrudnieni będą mogli zakładać związki zawodowe 23 czerwca 2015 r. 3fd6c6b1-1dca c59-1a1a4967f48d 2.3. Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej Określony został sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej, niezbędny do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie to przysługuje funkcjonariuszowi, który wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby doznał uszczerbku na zdrowiu. Wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, uwzględnia aktualny stan wiedzy medycznej oraz odrębności wynikające ze specyfiki i warunków służby w więziennictwie. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej Dz.U. z 15 czerwca 2015 r., poz czerwca 2015 r. a52a911f-e b-8d0f-3ed8e11c Zmiany w rozkazie personalnym funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Z katalogu spraw osobowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wyłączono m.in. kwestie udzielania urlopu bezpłatnego lub odmowy jego udzielenia oraz udzielania urlopu wychowawczego lub jego przerwania, ponieważ zostały one uregulowane w innych aktach prawnych. Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym w rozkazie personalnym wydanym w niektórych sprawach osobowych niezbędne jest zamieszczanie pouczenia o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie w tym trybie przysługuje od osobowych spraw administracyjnoprawnych dotyczących: mianowania na stanowisko służbowe; przeniesienia, delegowania lub oddelegowania; przeniesienia, zwolnienia i odwołania ze stanowiska służbowego; zawieszenia i uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych; mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej po upływie okresu służby przygotowawczej lub po skróceniu służby przygotowawczej; przedłużenia lub skrócenia okresu służby przygotowawczej; przyznania, podwyższenia, obniżenia lub zawieszenia wypłaty uposażenia zasadniczego lub dodatków do uposażenia; zaliczenia okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględ- MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

17 II. AKTUALNOŚCI 17 nianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego oraz w celu ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej; powierzenia i cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Dz.U. z 12 czerwca 2015 r., poz lipca 2015 r. 255ccf3e-9c6f b-e6e3b0700e7f 2.5. Zmiany w zakresie wojskowej służby zdrowia Określono, że świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych przekazuje informację o wykonaniu szczepienia ochronnego do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia jego wykonania. Dotychczas świadczeniodawca przekazywał tę informację do jednostki wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej. Zmiana wynika z rozformowania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i utworzenia od 1 kwietnia 2015 r. departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych Dz.U. z 16 czerwca 2015 r., poz lipca 2015 r. c523c0c c-8edd b5e 2.6. Zmiany w zasadach wypłaty świadczeń pracodawcom, których pracownicy zostali powołani do służby wojskowej W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem określono, że pracodawca zatrudniający pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. Do tej pory na złożenie wniosku pracodawca miał 30 dni i składał go szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na położenie jednostki wojskowej, w której żołnierz-pracownik odbywał ćwiczenia. Jednocześnie zmianie uległ sposób naliczania wysokości zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń lub służby wojskowej. Dotychczasowy wskaźnik wynoszący 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes GUS, zastąpiono wskaźnikiem 1/21. Ponadto we wniosku o wypłatę świadczenia (stanowiącym załącznik do rozporządzenia) w pkt 7 Dane dotyczące żołnierza rezerwy pominięto numer NIP. Zgodnie bowiem z obecnie MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

18 18 II. AKTUALNOŚCI obowiązującymi przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem VAT jest numer PESEL. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej Dz.U. z 18 czerwca 2015 r., poz Projekty Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 22 czerwca 2015 r Zmiany w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. W załączniku do rozporządzenia w części VII Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi przewidziano dodanie punktu 3, który będzie uwzględniał prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grup 2 4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa kobiet albo niekorzystny wpływ na ciążę lub karmienie dziecka piersią. W części VIII załącznika Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych jako prace, których nie powinny wykonywać kobiety w ciąży lub karmiące piersią, wskazano prace w narażeniu na substancje i mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji zgodnie z przepisami unijnymi (dotychczas wydanymi na podstawie upoważnienia zawartego w Kodeksie pracy). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet opublikowany przez MPiPS 12 czerwca 2015 r., skierowany do konsultacji międzyresortowych 3.2. Ujednolicono termin na złożenie przez niepełnosprawnych przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie składek ZUS przez PFRON W celu ujednolicenia terminów składania wszystkich wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON w projekcie rozporządzenia zmieniono termin na złożenie wniosku Wn-U-A przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Ostateczny termin przypada na ostatni dzień miesiąca (dotychczas wniosek można było składać do 20 dnia miesiąca) MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 następującego po miesiącu, w którym upłynął termin dokonania zapłaty składek za dany kwartał. W załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia wprowadzono m.in. pozycję 44 (we wniosku Wn-U-G) oraz pozycję 36 (we wniosku Wn-U-A) Data opłacenia składek, w której wnioskodawca, zgodnie z objaśnieniem, powinien podać datę zgodną z datą na dowodzie potwierdzającym opłacenie w całości obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (lub ubezpieczenia społeczne rolników) wykazanych we wniosku, np. datą przelewu czy datą przekazu pocztowego. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2015 r. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych opublikowany przez MPiPS 9 czerwca 2015 r., skierowany do konsultacji międzyresortowych 3.3. Prawo do emerytury dla osób posiadających okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat W poselskim projekcie zaproponowano prawo do emerytury dla osób, które posiadają okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników. Obliczanie okresów składkowych odbywałoby się na obecnie obowiązujących zasadach. W projekcie ustawy proponuje się zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę stanowiącą sumę wcześniej pobieranych emerytur (np. wcześniejszej, z Karty Nauczyciela, częściowej). Zasada ta jest identyczna jak obecnie funkcjonująca w przypadku składania wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego i wcześniejszego pobierania świadczenia. Analogiczną możliwość uzyskania prawa do emerytury dla osób, które posiadają 40-letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przewidziano dla rolników indywidualnych. Wypłata emerytury nie będzie podlegać zawieszeniu w przypadku, gdy emeryt prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż ubezpieczony, który rozpoczął pracę w gospodarstwie rolnym w wieku 16 lat, będzie mógł skorzystać z prawa do emerytury (kobieta i mężczyzna) w wieku 56 lat. Dodatkowo wypłata emerytury nie będzie zawieszana, gdy działalność rolniczą emeryt będzie kontynuował z ubezpieczonym małżonkiem. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wniesiony do Sejmu 22 czerwca 2015 r., skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacji Oprac. Anna Seroczyńska Aktualności Czytaj na bieżąco w INFORorganizerze codzienne aktualności prawne. Dowiesz się z nich o wszystkich zmianach w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pobierz bezpłatnie: MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

20 20 II. AKTUALNOŚCI 4. Najnowsze orzecznictwo 4.1. Kontrakty menedżerskie z członkami zarządu ozusowane jak umowy o świadczenie usług Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (uchwała Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2015 r., III UZP 2/15). Spółka akcyjna zawarła z członkami zarządu kontrakty menedżerskie o zarządzanie. Osoby te prowadziły własną działalność gospodarczą, której przedmiotem było świadczenie usług zarządzania. Spółka uznała, że nie jest zobowiązana oskładkowywać tych kontraktów, ponieważ członkowie zarządu, jako przedsiębiorcy, odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Firma zwróciła się jednak do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji w tym zakresie. Organ rentowy uznał, że składki na ubezpieczenia społeczne za członków zarządu należy naliczać i odprowadzać jak od umowy o świadczenie usług. Sprawa trafiła na drogę sądową. Sąd I instancji stwierdził, że stanowisko organu rentowego jest nieprawidłowe. ZUS złożył apelację. Sąd II instancji uznał ją za uzasadnioną. Zdaniem sądu apelacyjnego spółka powinna oskładkować kontrakty menedżerskie tak jak umowy o świadczenie usług. Spółka wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy rozpoznający skargę w składzie 3 sędziów uznał, że zagadnienie prawne, jakie wyłoniło się na tle tej sprawy, powinien rozstrzygnąć powiększony skład SN. Zagadnienie prawne i stanowisko Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy orzekł, że tytułem do ubezpieczenia członka zarządu spółki akcyjnej zawierającego z tą spółką kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej jest umowa o świadczenie usług. W ustnym uzasadnieniu uchwały SN uznał, że członek zarządu-przedsiębiorca nie działa we własnym imieniu, ale w imieniu i na rzecz spółki (działa jako organ spółki). Podkreślił, że uprawnienia członka zarządu do działania w spółce wynikają z faktu powołania danej osoby do zarządu, a nie z zawartego ze spółką kontraktu. Prowadzenie działalności gospodarczej ma znaczenie drugorzędne, bo to nie z niej członek zarządu czerpie umocowanie do działania w zarządzie. SN nadał uchwale moc zasady prawnej. Przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały, tj. od 17 czerwca 2015 r. Wnioski z uchwały Kontrakt menedżerski o zarządzanie zawarty między prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, powołanym do zarządu, a spółką kapitałową, stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń. A zatem osoba, z którą zawarto kontrakt menedżerski, podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej). Aneta Olędzka doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne

1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR. Ściągakadrowego:Minimalne wynagrodzenie w 2015 r. i świadczenia od niego zależne dwutygodnik 1 grudnia 2014 nr 23(263) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE www.inforfk.pl Prawo pracy, ZUS, PIT, PFRON zm!any W 2015

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

1 sierpnia 2014 nr 15(255)

1 sierpnia 2014 nr 15(255) dwutygodnik 1 sierpnia 2014 nr 15(255) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl spis treści: Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Bardziej szczegółowo

15 września 2014 nr 18(258)

15 września 2014 nr 18(258) dwutygodnik 15 września 2014 nr 18(258) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 24,90 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z AMI ZUS PRAWO

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 23 (967) Prawno-Pracowniczy www.serwispp.infor.pl DODATEK: PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Postępowanie przy ubieganiu się o pomoc z urzędu pracy TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 17 czerwca 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 33 (977) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Kierowanie pracowników na dokształcanie instrukcje dla pracodawców TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 2 września 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 15 (959) Prawno-Pracowniczy DODATEK: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATEK: Kompendium Kadrowe procedury Oddawanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 15 kwietnia 2014 Rok XIX CENA 30 zł (w tym 5% VAT) Serwis

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla ofiar powodzi. e-poradnik. egazety Prawnej. Praktyczne wskazówki i przydatne wzory pism

Poradnik. dla ofiar powodzi. e-poradnik. egazety Prawnej. Praktyczne wskazówki i przydatne wzory pism e-poradnik egazety Prawnej Poradnik dla ofiar powodzi Praktyczne wskazówki i przydatne wzory pism Na jaką pomoc mogą liczyć ofiary powodzi Kto zapłaci pensje pracownikom Kiedy firma uniknie płacenia kary

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Dla Prenumeratorów MONITORA księgowego książki z cyklu KODEKS księgowego GRATIS!

Dla Prenumeratorów MONITORA księgowego książki z cyklu KODEKS księgowego GRATIS! VI. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 1. Jak rozliczyć wydatki ponoszone w związku z uzyskaniem dostępu do sieci energetycznej w budowanym środku trwałym.............................. 82 2. Czy odsetki

Bardziej szczegółowo

D O R A D C A P O D A T K O W Y

D O R A D C A P O D A T K O W Y w r z e s i e ń 2 0 1 0 n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo