MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR. prawa pracy i ubezpieczeń. 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) dwutygodnik"

Transkrypt

1 stan prawny na dzień 24 czerwca 2015 r. Wypróbuj za darmo s Bezpłatne szkolenie z certyfikatem! Sprawdź na dwutygodnik 5 lipca 2015 nr 13/14(277/278) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń Z PRZYKŁADAMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W TYM NUMERZE DODATEK dodatek nr 8 nr 13/14(277/278) Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. Nominalny wymiar czasu pracy w 2015 r... 3 DZIAŁ II. WYNAGRODZENIA 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę Najniższe wynagrodzenie za pracę Współczynnik ekwiwalentowy na 2015 r Dodatek za pracę w porze nocnej w 2015 r ZMIANA! Przeciętne wynagrodzenie ZMIANA! Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwartale w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku ZMIANA! Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na 2015 r ZMIANA! Wynagrodzenie młodocianych... 5 DZIAŁ III. ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA 1. Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2014 r Zasiłek pogrzebowy ZMIANA! Wskaźnik waloryzacji... 6 DZIAŁ IV. SKŁADKI 1. Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców Składka na Fundusz Pracy w 2015 r. za przedsiębiorców Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców Składki dla rozpoczynających działalność gospodarczą Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych... 8 Wskaźniki i stawki i. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 1. Jak prawidłowo wyznaczyć pracownikom wolne za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę Zmiany w uzyskaniu i rozliczeniu pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź Z jakiego źródła można opłacić podatek od świadczenia na wypoczynek sfinansowanego z zfśs Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r O to pytają kadrowi Czy umowa o powierzenie mienia małej wartości musi być dołączana do akt osobowych pracownika Jak przebywanie w areszcie tymczasowym wpłynie na urlop wypoczynkowy pracownika Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu II. AKTUALNOŚCI 1. Najnowsze wskaźniki i stawki Nominalny wymiar czasu pracy Wynagrodzenie młodocianych Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i ubezpieczenie zdrowotne Minimalne kwoty odsetek Zmiany prawa weszły w życie r Nowe stawki wynagrodzeń członków zespołów powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki Przynależność do związków zawodowych wyłącznie pracowników niezgodna z konstytucją Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej ciąg dalszy spisu treści na następnej stronie > ISSN X INDEKS cena 63 zł (w tym 5% VAT)

2 Polecamy! Dodatki specjalnie na życzenie Czytelników. W tym roku otrzymają Państwo jeszcze następujące dodatki: Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem Umowy cywilnoprawne po zmianach praktyczne rozliczenia Korespondencja pracodawcy z ZUS i PIP wzory dokumentów z komentarzem Obowiązki pracodawcy na przełomie roku w praktyce Zamówienia MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń: Biuro Obsługi Klienta: tel , , faks , Zmiany w rozkazie personalnym funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Zmiany w zakresie wojskowej służby zdrowia Zmiany w zasadach wypłaty świadczeń pracodawcom, których pracownicy zostali powołani do służby wojskowej Projekty Zmiany w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Ujednolicono termin na złożenie przez niepełnosprawnych przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie składek ZUS przez PFRON Prawo do emerytury dla osób posiadających okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat Najnowsze orzecznictwo Kontrakty menedżerskie z członkami zarządu ozusowane jak umowy o świadczenie usług III. TEMAT NUMERU 1. Jakie zmiany wprowadzono w wystawianiu zwolnień lekarskich i ustalaniu prawa do zasiłków Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do urlopu i zasiłku macierzyńskiego Zmiany w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób prowadzących działalność gospodarczą Okres przejściowy dla osób niebędących pracownikami Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiłku e-zwolnienia Rozszerzenie przesłanek uprawniających do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego iv. PRAWO PRACY 1. Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych Jak w aktach osobowych przechowywać orzeczenia lekarskie z badań profilaktycznych po zmianie przepisów Jak ustalać prawo do dni opieki na dziecko pracownicy, która ma dzieci z dwóch związków małżeńskich

3 VI. 4. Czy choroba kadrowej i brak odpowiedzi związku zawodowego uzasadniają przekroczenie terminu na odrzucenie sprzeciwu od kary porządkowej Czy dojazd na miejsce postoju pojazdu może być traktowany jako czas odpoczynku kierowcy v. WYNAGRODZENIA 1. Kiedy pracodawca naraża się na spór z pracownikiem o dyskryminację płacową Jakie wynagrodzenie należy wypłacić pracownikowi przywróconemu do pracy 3 praktyczne wskazówki Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie, aby nie został zakwestionowany przez organy kontroli Czy niewypracowanie czasu pracy z przyczyn organizacyjnych obniża pensję pracownika Jaką kwotę należy wypłacić pracownikowi za sprzedane udziały w spółce z o.o UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1. Jak prawidłowo opłacać składkę na FEP 4 najczęstsze problemy płatników składek Czy partner życiowy może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny Czy od dodatku stażowego wypłacanego w okresie pobierania świadczeń chorobowych należy opłacić składki ZUS Czy rolnik-przedsiębiorca, który zatrudni pracownika, musi zgłosić się w ZUS Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe pracownika w przypadku zakwestionowania przez ZUS wysokości jego wynagrodzenia VII. zasiłki 1. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik stał się niezdolny do pracy przed pełnym miesiącem ubezpieczenia Jak dokonać jednoczesnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego Jak wykazać dodatek do umowy zlecenia w Z-3a po ustaniu zatrudnienia VIII. BHP W FIRMIE 1. Czy pobicie pracownika w pracy należy uznać za wypadek przy pracy ix. PLATFORMA KSIĘGOWYCH I KADROWYCH PODPOWIADA 1. Poznaj codzienne aktualności prawne Ponadto na l Broszura informacyjna ZUS Program Płatnik l Wideoporady eksperta dotyczące nowej wersji programu Płatnik l Audiokomentarz eksperta Nowy Płatnik

4 4 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! >> praca w niedziele i święta, dni wolne od pracy, pracownik niepełnoetatowy 1. Jak prawidłowo wyznaczyć pracownikom wolne za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę W 2015 r. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę 15 sierpnia. W związku z tym pracodawcy, u których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, powinni wyznaczyć pracownikom dodatkowy dzień wolny od pracy. Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę powinno nastąpić w dniu, który przypada w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypadało to święto. Święto przypadające w sobotę W sierpniu 2015 r. święto NMP (15 sierpnia) przypada w sobotę. Obniża ono zatem wymiar czasu pracy o 8 godzin, ponieważ przypada w innym dniu niż niedziela (art. 130 Kodeksu pracy). Jednak pracownikom, którzy z tytułu zachowania 5-dniowego tygodnia pracy mają wolne soboty, należy zapewnić jeszcze jeden dzień dodatkowo wolny ze względu na wystąpienie święta w sobotę. Pracownicy ci będą mieli bowiem wolną sobotę, w którą przypada święto, właśnie z tytułu tego święta. Pracodawca dopiero po wyznaczeniu dodatkowego dnia wolnego w związku ze świętem w sobotę zapewni im inny dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Przykład Pracownik pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy ma wolne soboty. Takiemu pracownikowi za święto 15 sierpnia przypadające w sobotę, tj. w jego dniu wolnym, należy zapewnić inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym, w którym to święto występuje. Pracownik musi mieć bowiem 1 dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i 1 dzień wolny z tytułu święta. W związku z tym pracodawca wyznaczył mu dodatkowy dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w piątek 21 sierpnia. Sierpień 2015 r. Pon. 3 (8 godz.) 10 (8 godz.) 17 (8 godz.) 24 (8 godz.) 31 (8 godz.) Wt. 4 (8 godz.) 11 (8 godz.) 18 (8 godz.) 25 (8 godz.) Śr. 5 (8 godz.) 12 (8 godz.) 19 (8 godz.) 26 (8 godz.) Czw. 6 (8 godz.) 13 (8 godz.) 20 (8 godz.) 27 (8 godz.) Pt. 7 (8 godz.) 14 (8 godz.) 21 (W5) 28 (8 godz.) Sob. 1 (W5) 8 (W5) 15 (WŚ) 22 (W5) 29 (W5) Nd. 2 (WN) 9 (WN) 16 (WN) 23 (WN) 30 (WN) WN niedziela, WŚ święto, W5 dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

5 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 5 Dnia wolnego z tytułu święta przypadającego w sobotę nie trzeba natomiast oddawać pracownikom pracującym w systemie weekendowym. Wynika to z charakteru tego systemu czasu pracy. Pracownicy pracujący w systemie weekendowym wykonują pracę wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy). Ustalając ich wymiar czasu pracy, należy wziąć pod uwagę liczbę godzin, jaka przypada do przepracowania w sierpniu 2015 r. Pracownicy weekendowi mogą zatem przepracować w sierpniu 2015 r. 160 godzin. Ustalenie wymiaru czasu pracy na tym poziomie nie powoduje obowiązku oddania 8 godzin za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Ponadto w sierpniu 2015 r. przypada 14 dni, w które pracownik weekendowy może pracować. Wykonywanie pracy przez UWAGA! Pracownikom weekendowym nie trzeba oddawać dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. pracownika weekendowego nawet w te wszystkie dni nie naruszy zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Również w przypadku niektórych innych systemów czasu pracy, np. systemu równoważnego, pracy w ruchu ciągłym, systemu zadaniowego, nie zawsze trzeba oddawać pracownikom dzień wolny za 15 sierpnia. Aby w tych systemach czasu pracy nie trzeba było oddawać pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, wystarczy zaplanować pracę w sierpniu 2015 r. na 160 godzin (taki wymiar czasu pracy obowiązuje w tym miesiącu). Dzień wolny za 15 sierpnia 2015 r. trzeba oddać pracownikom, którzy w sobotę 15 sierpnia będą przebywali na zwolnieniu lekarskim. Pracownicy ci chorują bowiem w dzień, który mają wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy. Natomiast oddanie dnia wolnego następuje za święto. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że pracownik chorował w dniu, w którym to święto przypadło. Może również dojść do sytuacji, gdy pracownik będzie chorował w dniu, który miał wyznaczony jako wolny za święto przypadające w sobotę. Wówczas pracodawca nie będzie miał obowiązku udzielenia mu innego dnia wolnego. Pracownik bowiem już wykorzystał taki dzień, lecz spędził go na chorobowym. Sposoby udzielenia dnia wolnego za święto Pracodawca powinien wyznaczyć pracownikom dzień wolny za 15 sierpnia 2015 r. przypadający w sobotę w okresie rozliczeniowym, w którym to święto wypadało. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym wystąpiło to święto, pracodawca nie może udzielić dnia wolnego nawet na wniosek pracownika. Nie ma również przeszkód, aby pracownicy odebrali dzień wolny za święto w okresie rozliczeniowym, w którym ono występuje, ale w dniu przypadającym przed tym świętem. PRZYKŁAD W zakładzie obowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Obejmuje on okres od 1 maja do 31 sierpnia 2015 r. Pracodawca wyznaczył pracownikom za święto 15 sierpnia przypadające w tym miesiącu w sobotę dzień wolny w piątek 5 czerwca 2015 r. Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe, ponieważ wyznaczony dzień wolny za święto przypada w okresie rozliczeniowym, w którym to święto wystąpiło. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

6 6 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Wyznaczając dodatkowy dzień wolny za święto, pracodawca powinien to zrobić w sposób przyjęty w zakładzie pracy, np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, pocztą elektroniczną itp. Pracodawca może wyznaczyć dzień wolny za święto poszczególnym grupom pracowników lub nawet pojedynczym pracownikom w różne dni. PRZYKŁAD Pracodawca zatrudnia w salonie sprzedaży telefonów komórkowych 3 osoby obsługujące klientów. Nie chce, aby za święto 15 sierpnia 2015 r. wszyscy pracownicy mieli wolne tego samego dnia, bo musiałby zamknąć sklep. W tym przypadku pracodawca może udzielić każdemu z pracowników innego dnia wolnego za święto. Pracodawca nie może oddać dnia wolnego za święto w ten sposób, że obniży pracownikom wymiar czasu pracy w poszczególne dni pracy, tak aby łącznie obniżyć go o 8 godzin. Za święto w sobotę trzeba bowiem oddać cały dzień, ponieważ pracownik ma wolną sobotę z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, a nie dnia świątecznego. Sobota 15 sierpnia nie może być wolna jednocześnie z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy i święta. Niepełnoetatowcy a oddanie dnia wolnego W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża ich wymiar czasu pracy proporcjonalnie do etatu. PRZYKŁAD W zakładzie pracuje 3 pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeden z nich jest zatrudniony na 1/2 etatu, drugi na 1/3 etatu, a trzeci na 1/4 etatu. W przypadku tych pracowników święto przypadające w sierpniu 2015 r. obniża wymiar czasu pracy odpowiednio o: 4 godziny pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu (8 godz. 1/2 etatu = 4 godz.), 2 godziny i 40 minut pracownikowi zatrudnionemu na 1/3 etatu [8 godz. 1/3 etatu = = 2,66 godz., czyli 2 godziny i 40 minut (0,66 godz. 60 minut)], 2 godziny pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu (8 godz. 1/4 etatu = 2 godz.). W praktyce ustalając wymiar czasu pracy pracownikom zatrudnionym na niepełny etat w danym miesiącu należy: przyjąć wymiar czasu pracy dla pracownika zatrudnionego na pełny etat, obniżyć go proporcjonalnie do etatu danego niepełnoetatowca. PRZYKŁAD W zakładzie jest zatrudnionych 3 niepełnoetatowców. Jeden z nich pracuje na 1/2 etatu, drugi na 1/3 etatu, a trzeci na 1/4 etatu. W ich przypadku wymiar czasu pracy w sierpniu 2015 r. wyniesie odpowiednio: MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

7 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 7 dla pracownika pracującego na 1/2 etatu 80 godzin (1/2 etatu 160 godz.), dla pracownika pracującego na 1/3 etatu 53 godziny i 20 minut (1/3 etatu 160 godz.), dla pracownika pracującego na 1/4 etatu 40 godzin (1/4 etatu 160 godz.). Planując pracę w sierpniu 2015 r. pracownikom zatrudnionym na niepełny etat należy zatem rozplanować taką liczbę godzin pracy, jaka wynika z obliczenia proporcji ich wymiaru etatu i liczby godzin do przepracowania na pełny etat. W przypadku gdy niepełnoetatowiec pracuje np. na 1/2 etatu od poniedziałku do piątku po 4 godziny, należy mu oddać za sobotę 15 sierpnia dodatkowy jeden dzień wolny. Jeżeli natomiast niepełnoetatowiec pracuje tylko 2 lub 3 razy w tygodniu, to w sierpniu 2015 r. trzeba mu zaplanować pracę zgodną z wymiarem godzin właściwym dla jego wymiaru etatu. Nie trzeba mu natomiast oddawać dodatkowego dnia wolnego, ponieważ i tak ma więcej dni wolnych, niż wynika z zasady 5-dniowego tygodnia pracy. 4465a e-473c-b7da-38be770a3f0e Podstawa prawna: art. 130, art. 144 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz art. 1 pkt 1 lit. i ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 Marek Skałkowski prawnik, ekspert w zakresie prawa pracy, redaktor naczelny MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, były pracownik działu porad prawnych Państwowej Inspekcji Pracy >> zmiany prawa, powódź, szkoda, przedsiębiorca 2. zmiany w uzyskaniu i rozliczeniu pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie z funduszu pożyczkowego na usunięcie szkód wyrządzonych w wyniku powodzi będzie musiał m.in. przedstawić dokumentację, na podstawie której dokonano oszacowania poniesionych strat. Ponadto możliwe będzie przesunięcie środków na naprawienie szkody w innych składnikach majątku przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi w lipcu 2012 r. oraz w lipcu 2013 r. mają możliwość otrzymania pożyczek z funduszu pożyczkowego na usuwanie szkód majątkowych w prowadzonym przez nich przedsiębiorstwie. Po raz trzeci pomoc zostanie udzielona przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi, która miała miejsce w maju 2014 r. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

8 8 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Przedsiębiorca, który spełnia warunki do otrzymania pożyczki (w czasie wystąpienia powodzi wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku powodzi lub zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników (art. 41 ust. 2 3 ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi), może przeznaczyć otrzymane wsparcie na: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej; usuwanie szkód w środkach trwałych oddanych mu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze; remont lub przystosowanie do prowadzenia działalności gospodarczej innego lokalu lub budynku, w sytuacji gdy usuwanie szkód w dotychczasowym miejscu jej prowadzenia wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem powtórnego zniszczenia przez powódź w przyszłości. O udzielenie pożyczki może ubiegać się również przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. W wyniku zmian przepisów w zakresie udzielania i rozliczania pożyczek uregulowano kwestie dotyczące m.in.: ustalenia kwoty pożyczki udzielanej przez fundusz pożyczkowy podstawą określenia wysokości wsparcia będzie oszacowanie szkód poniesionych przez przedsiębiorcę dokonane przez: komisję powołaną przez fundusz pożyczkowy, rzeczoznawcę lub biegłego uprawnionego do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych, rzeczoznawcę majątkowego lub ubezpieczyciela. Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z usług wymienionych rzeczoznawców, biegłego albo ubezpieczyciela, będzie zobowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie pożyczki dokumentację, na podstawie której zostało dokonane oszacowanie. Nie wszystkie bowiem wydatki przedsiębiorców związane z likwidacją poniesionych w wyniku powodzi szkód, wskazane w tej dokumentacji, będą wydatkami, na które może zostać przeznaczona pożyczka; możliwości dokonywania zmian w przeznaczeniu pożyczki pożyczka nadal będzie mogła być wykorzystana wyłącznie na usuwanie szkód powstałych w majątku przedsiębiorstwa w wyniku wystąpienia powodzi i wykazanych w dokumentacji dotyczącej udzielenia pożyczki. Będzie możliwe dokonywanie przesunięć środków finansowych pomiędzy różnymi składnikami tego majątku (kategoriami wydatków), w przypadku gdy w trakcie usuwania poniesionych przez przedsiębiorcę szkód okaże się, że część z nich została usunięta mniejszym nakładem finansowanym, niż przewidziano w oszacowaniu, a na usunięcie niektórych z tych szkód należy przeznaczyć więcej pieniędzy. Obecnie przedsiębiorca nie może dokonywać zmian pomiędzy kategoriami wydatków; sposobu postępowania z niewykorzystaną pożyczką w części lub w całości niewykorzystana pożyczka lub jej część będzie podlegać zwrotowi. Przedsiębiorca będzie zobowiązany, razem z rozliczeniem wykorzystania udzielonej mu pożyczki, złożyć do MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

9 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 9 funduszu pożyczkowego potwierdzenie dokonania wpłaty niewykorzystanej kwoty pożyczki. Wówczas fundusz pożyczkowy nie może naliczać od tej kwoty kar lub odsetek. Niedokonanie zwrotu niewykorzystanej pożyczki we wskazany sposób będzie się wiązać z sankcją w postaci naliczania odsetek ustawowych od tej kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia zawarcia umowy pożyczki. Obecnie obowiązuje jedynie przepis, że fundusz pożyczkowy odmawia umorzenia pożyczki niewykorzystanej lub nierozliczonej; harmonogramu spłaty pożyczki umożliwiono przedsiębiorcy znajdującemu się w przejściowych trudnościach, np. finansowych, spłatę pożyczki na zasadach ustalonych z funduszem pożyczkowym, m.in. przez dopasowanie wysokości rat i terminów ich spłat do możliwości podmiotu. Okres karencji w spłacie pożyczki będzie wynosił 9 miesięcy, a okres spłaty pożyczki przez przedsiębiorcę nie będzie mógł przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki; postępowania z przedsiębiorcami w przypadku braku spłaty lub zwrotu całej pożyczki lub jej części z powodów od nich niezależnych umożliwiono zakończenie umów pożyczkowych i jednocześnie rozliczenie pożyczek w szczególności udzielonych przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, którzy stali się trwale niezdolni do prowadzenia działalności gospodarczej i nie dysponują majątkiem, z którego można byłoby dochodzić należności. Umorzenie należności funduszu pożyczkowego z uwagi na ważny interes dłużnika lub interes publiczny będzie stanowić pomoc de minimis. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości umorzenia należności z tytułu pożyczki. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. cf10d67b-e5ec-42b8-8a2e-42e88d0898a2 PODSTAWA PRAWNA: art. 1 2, art. 8 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta art. 1 ust. 2 3, art ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi Dz.U. Nr 234, poz. 1385; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 598 art ustawy z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Dz.U. Nr 148, poz. 992 Bożena Pęśko specjalista z zakresu prawa pracy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziale kadrowo-płacowym >> zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opodatkowanie przychodu, pracownik 3. z jakiego źródła można opłacić podatek od świadczenia na wypoczynek sfinansowanego z zfśs problem W lipcu będziemy przyznawać pracownikom świadczenia pieniężne na wypoczynek z zfśs. Niektórzy z zatrudnionych będą musieli zapłacić MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

10 10 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! podatek od wartości otrzymanych świadczeń (ze względu na przekroczenie rocznej kwoty 380 zł). Czy podatek powinien zostać opłacony ze środków funduszu czy z przychodu pracownika? RADA Jeżeli przyznają Państwo świadczenia w kwocie z podatkiem (brutto), pracownicy otrzymają je w wysokości pomniejszonej o należny podatek. W przypadku gdy świadczenie zostanie przyznane w kwocie netto, należy je ubruttowić, a wtedy pracownik powinien opłacić podatek z własnych środków, tj. z wynagrodzenia za pracę. UZASADNIENIE Przekazanie pracownikom świadczeń sfinansowanych ze środków zfśs zasadniczo powoduje powstanie u tych osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o pdof). Jednak przychody te są zwolnione z podatku łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). W pozostałym zakresie są one opodatkowane podatkiem dochodowym. Warunkiem zastosowania zwolnienia podatkowego jest przyznanie świadczeń z zastosowaniem kryterium socjalnego, tj. po uwzględnieniu sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, wymienionej w regulaminie zfśs (art. 8 ust. 1 2 ustawy o zfśs). W przypadku przyznania świadczeń w kwocie brutto powinni Państwo odliczyć od nich ewentualny podatek i wypłacić pozostałą kwotę. Podatek należny urzędowi skarbowemu trzeba wówczas opłacić ze środków funduszu (od przychodów wypłaconych z tego źródła). Jeżeli jednak pracownikom przyznano wsparcie z zfśs w kwocie do wypłaty (netto), to taki przychód należy ubruttowić, a podatek potrącić z wynagrodzenia za pracę. Z przepisów ustawy o zfśs ani z przepisów ustawy o pdof nie wynika bowiem, aby w tym drugim przypadku podatek mógł zostać sfinansowany ze środków funduszu. Od finansowania podatku ze środków zfśs należy odróżnić przyznanie pracownikom dodatkowych kwot z funduszu na pokrycie zobowiązania wobec urzędu skarbowego. Należy przyjąć, że taka możliwość istnieje, jeżeli przewiduje to regulamin zfśs i takie dodatkowe wsparcie zostanie przyznane z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Wówczas pracownik otrzymuje świadczenie o zwiększonej wartości, którego część jest przeznaczana na pokrycie podatku od tego świadczenia (a w konsekwencji otrzymanie świadczenia jest dla pracownika neutralne podatkowo). PRZYKŁAD Anna G. samotnie wychowuje czworo dzieci. W lipcu 2015 r. pracodawca przyznał jej z zfśs świadczenie pieniężne na wypoczynek w wysokości netto 1200 zł. W 2015 r. pracownica nie korzystała ze świadczeń z funduszu. Osiągnęła przychód w wysokości 820 zł netto (1200 zł 380 zł kwota zwolniona z podatku), co stanowi 1000 zł brutto: 1000 zł x 18% = 180 zł (podatek), 1000 zł 180 zł = 820 zł. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

11 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! 11 Kwotę podatku (180 zł) pracodawca powinien potrącić z najbliższego wynagrodzenia przysługującego Annie G. PRZYKŁAD Załóżmy, że Anna G. o której mowa w przykładzie powyżej, otrzymała wsparcie pieniężne na wypoczynek z zfśs w kwocie 1200 zł brutto. Pracownica otrzyma do wypłaty 1052 zł, zgodnie z następującym wyliczeniem: 1200 zł 380 zł (kwota zwolniona z podatku) = 820 zł (kwota podlegająca opodatkowaniu); 820 zł x 18% = 148 zł (podatek po zaokrągleniu); 820 zł 148 zł = 672 zł (kwota netto z opodatkowanego świadczenia); 380 zł zł = 1052 zł. PODSTAWA PRAWNA: art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 860 art. 8 ust. 1 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 111 e4672db9-f466-4c74-804d-8c3d3b25eb37 Bożena Goliszewska-Chojdak ekonomistka, specjalista z zakresu kadr i płac, redaktor MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziale personalnym >> dokumentacja, świadczenia rodzinne 4. Jakie zmiany w świadczeniach rodzinnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania świadczeń rodzinnych. Zostanie wprowadzona zasada złotówka za złotówkę, która spowoduje, że po przekroczeniu progu dochodowego przez daną rodzinę nie będzie ona automatycznie tracić prawa do świadczeń rodzinnych. Świadczenie będzie przysługiwać rodzinie nadal, ale pomniejszone o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe. W obecnym stanie prawnym rodzina, która przekroczy próg dochodowy nawet nieznacznie, traci prawo do świadczeń rodzinnych. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego świadczenia przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty: 574 zł lub 664 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

12 12 I. O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ! Od 1 stycznia 2016 r. osoby, które przekroczą podane progi, nie zostaną pozbawione prawa do świadczeń rodzinnych. Wypłata zasiłków będzie jedynie pomniejszona o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Świadczenia, których będzie dotyczyć zmiana od 1 stycznia 2016 r. Zmiany w świadczeniach rodzinnych będą dotyczyć: zasiłku rodzinnego dodatków z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego urodzenia dziecka (becikowe) rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Gdy nowela wejdzie w życie, po przekroczeniu kryterium świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przeciętną, miesięczną wysokością wszystkich świadczeń, o które ubiega się rodzina, a kwotą, o którą przekracza kryterium dochodowe. Kwota minimalnego świadczenia nie będzie mogła być niższa niż 20 zł. PRZYKŁAD Rodzina przekroczyła kryterium dochodu o 360 zł. Jest uprawniona do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł. W związku z przekroczeniem progów rodzina nie zostanie pozbawiona prawa do zasiłku i dodatków od kwoty 400 zł zostanie odjęta kwota 360 zł i rodzina otrzyma 40 zł. Gdyby przekroczyła dochód o 385 zł, nie otrzymałaby żadnego świadczenia, ponieważ kwota świadczenia byłaby niższa niż 20 zł (400 zł 385 zł = 15 zł). Osoby, które już straciły prawo do zasiłków, będą mogły ponownie wystąpić o świadczenia. Ponadto osoba pobierająca świadczenia będzie miała obowiązek powiadomienia organu o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość świadczeń rodzinnych. Taka konieczność wynika z doprecyzowanego brzmienia art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 69bc9784-b2bd-4979-a7cb-a ceb2 Podstawa prawna: art. 2 3, art. 5, art. 25 ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 114; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 693 ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych w dniu oddania numeru do druku ustawa oczekiwała na podpis prezydenta Katarzyna Kalata doktor nauk prawnych, praktyk z 13-letnim doświadczeniem w działach personalnych MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

13 O to pytają Kadrowi Czy umowa o powierzenie mienia małej wartości musi być dołączana do akt osobowych pracownika Chcemy powierzyć pracownikowi mienie o małej wartości (mniej niż 200 zł). Czy w tej sytuacji umowa o powierzenie mienia musi być dołączana do akt osobowych pracownika? Joanna Skrobisz specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń Przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej mówią wprost, że w części B akt osobowych pracownika powinny znaleźć się dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Przepisy nic nie wspominają o wartości powierzonego pracownikowi mienia, dlatego należy przyjąć, że do akt osobowych powinno się włączyć każdą umowę, która te sprawy reguluje, bez względu na wartość powierzonych przedmiotów. Jak przebywanie w areszcie tymczasowym wpłynie na urlop wypoczynkowy pracownika Nasz pracownik przebywał w areszcie przez 2 miesiące. Co w tej sytuacji należy zrobić z jego urlopem wypoczynkowym? Beata Skrobisz- -Kaczmarek radca prawny Ewa Preis radca prawny Urlop wypoczynkowy tego pracownikowi powinien zostać proporcjonalnie zmniejszony. Zmniejszenie dotyczy każdego pełnego miesiąca, w którym pracownik przebywał w areszcie tymczasowym. Ponieważ areszt trwał 2 miesiące, urlop wypoczynkowy należy zmniejszyć o 2/12 przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu Pracownik ma skończone studia wyższe i pracuje u nas 2 lata, ale tylko na pół etatu. Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego mu przysługuje? Pracownikowi przysługuje 13 dni urlopu. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, w pierwszej kolejności należy zaliczyć 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej. Do tego trzeba doliczyć 2 lata pracy w Państwa firmie. W efekcie pracownik ma 10-letni staż urlopowy i należy mu się urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni. Ze względu na pracę na 1/2 etatu wymiar tego urlopu obniżamy proporcjonalnie do etatu, czyli pracownik ma prawo do 13 dni urlopu (26 dni x 1/2 etatu). Precyzyjna wyszukiwarka Codziennie aktualizowana baza wiedzy Codzienny kontakt z Ekspertami Najlepsze narzędzia w pracy każdego Kadrowego MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

14 14 II. AKTUALNOŚCI 1. Najnowsze wskaźniki i stawki (stan prawny na r.) aktualizowane na Nominalny wymiar czasu pracy Lipiec Miesiąc Wymiar czasu pracy 184 godziny Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz Wynagrodzenie młodocianych Okres obowiązywania I rok nauki II rok nauki III rok nauki Od czerwca do sierpnia 2015 r. 162,20 zł 202,74 zł 243,29 zł Od marca do maja 2015 r. 157,71 zł 197,13 zł 236,56 zł Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2014 r., poz Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i ubezpieczenie zdrowotne* Rodzaj składki/konto Okres obowiązywania Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Ubezpieczenia społeczne ** konto: ,67 zł 696,47 zł od kwietnia Ubezpieczenie zdrowotne do grudnia konto: r. Fundusz Pracy 279,41 zł 279,41 zł konto: ,20 zł 58,20 zł * Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2375,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2015). ** Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób, obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r. Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689; Dz.U. z 2015 r., poz Minimalne kwoty odsetek Rodzaj zaległości ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP ubezpieczenie zdrowotne pozostałe zaległości podatkowe Kwota, do której nie nalicza się odsetek za zwłokę 6,60 zł 8,70 zł 8,70 zł Podstawa prawna: j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 689, j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 581 MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

15 II. AKTUALNOŚCI Zmiany prawa weszły w życie r. Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 21 czerwca 2015 r. 1 czerwca 2015 r. 88f56d04-b2b1-43b4-9f7e-bd6393bdb86c 2.1. Nowe stawki wynagrodzeń członków zespołów powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki Wynagrodzenie przewodniczącego Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (powoływanego przez ministra właściwego ds. nauki) zostało podwyższone do wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, tj. do 5390 zł (dotychczas wynosiło ono 3830 zł). Określono wynagrodzenie za udział w posiedzeniu zespołu doradczego nowo powołanej Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dla członków w wysokości 1000 zł, dla przewodniczącego lub członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego 1200 zł. Za udział w posiedzeniu zespołów powoływanych przez ministra właściwego ds. nauki, jeśli posiedzenie to trwa dłużej niż jeden dzień, przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł dla członka zespołu oraz 1200 zł dla przewodniczącego zespołu lub członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie. Ujednolicono wysokość wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej recenzji, ekspertyzy, oceny i opinii dotyczącej rozliczenia środków finansowych na naukę w zakresie zadań wynosi ono obecnie 500 zł (dotychczas 600 zł, 800 zł i 400 zł w zależności od rodzaju zadania). Ponadto wprowadzono możliwość wynagradzania ekspertów sporządzających opinie w sprawie kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostki naukowej. Za sporządzenie takiej opinii przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 500 zł do 3830 zł, w zależności od przedmiotu i zakresu opinii. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów Dz.U. z 9 czerwca 2015 r., poz czerwca 2015 r. c30be9f5-89f df-7b5288e Przynależność do związków zawodowych wyłącznie pracowników niezgodna z konstytucją Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące w Polsce unormowania ustawowe dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją. Trybunał stwierdził, że uprawnieni do zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. Oznacza to, że pracownikiem jest każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy, oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Przy określaniu zasad korzystania z wolności zrzeszania się w ustawie o związkach zawodowych ustawodawca musi uwzględniać konstytucyjne rozumienie pojęcia pracownik. Nie może zatem MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

16 16 II. AKTUALNOŚCI w prosty sposób przenosić na grunt tej ustawy definicji pracownika przyjętej w Kodeksie pracy. O ile bowiem istnienie specyficznej definicji kodeksowej samo w sobie nie budzi wątpliwości, o tyle nie może być ono wykorzystywane wprost do określania sposobu korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13 Dz.U. z 12 czerwca 2015 r., poz. 791 Więcej na ten temat pisaliśmy w MPPiU nr 12/2015 w artykule Zleceniobiorcy i samozatrudnieni będą mogli zakładać związki zawodowe 23 czerwca 2015 r. 3fd6c6b1-1dca c59-1a1a4967f48d 2.3. Ustalanie uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej Określony został sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej, niezbędny do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania. Odszkodowanie to przysługuje funkcjonariuszowi, który wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby doznał uszczerbku na zdrowiu. Wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, uwzględnia aktualny stan wiedzy medycznej oraz odrębności wynikające ze specyfiki i warunków służby w więziennictwie. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 maja 2015 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej Dz.U. z 15 czerwca 2015 r., poz czerwca 2015 r. a52a911f-e b-8d0f-3ed8e11c Zmiany w rozkazie personalnym funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Z katalogu spraw osobowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu wyłączono m.in. kwestie udzielania urlopu bezpłatnego lub odmowy jego udzielenia oraz udzielania urlopu wychowawczego lub jego przerwania, ponieważ zostały one uregulowane w innych aktach prawnych. Ponadto dodano przepis, zgodnie z którym w rozkazie personalnym wydanym w niektórych sprawach osobowych niezbędne jest zamieszczanie pouczenia o przysługującym funkcjonariuszowi środku odwoławczym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie w tym trybie przysługuje od osobowych spraw administracyjnoprawnych dotyczących: mianowania na stanowisko służbowe; przeniesienia, delegowania lub oddelegowania; przeniesienia, zwolnienia i odwołania ze stanowiska służbowego; zawieszenia i uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych; mianowania funkcjonariuszem w służbie stałej po upływie okresu służby przygotowawczej lub po skróceniu służby przygotowawczej; przedłużenia lub skrócenia okresu służby przygotowawczej; przyznania, podwyższenia, obniżenia lub zawieszenia wypłaty uposażenia zasadniczego lub dodatków do uposażenia; zaliczenia okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględ- MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

17 II. AKTUALNOŚCI 17 nianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego oraz w celu ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej; powierzenia i cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku służbowym. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 1 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Dz.U. z 12 czerwca 2015 r., poz lipca 2015 r. 255ccf3e-9c6f b-e6e3b0700e7f 2.5. Zmiany w zakresie wojskowej służby zdrowia Określono, że świadczeniodawca wykonujący szczepienia ochronne żołnierzy zawodowych przekazuje informację o wykonaniu szczepienia ochronnego do jednostki organizacyjnej wojskowej służby zdrowia wyznaczonej przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia jego wykonania. Dotychczas świadczeniodawca przekazywał tę informację do jednostki wyznaczonej przez szefa jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zdrowia podległej Ministrowi Obrony Narodowej. Zmiana wynika z rozformowania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i utworzenia od 1 kwietnia 2015 r. departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 25 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych Dz.U. z 16 czerwca 2015 r., poz lipca 2015 r. c523c0c c-8edd b5e 2.6. Zmiany w zasadach wypłaty świadczeń pracodawcom, których pracownicy zostali powołani do służby wojskowej W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem określono, że pracodawca zatrudniający pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przesyła wniosek w sprawie wypłaty świadczenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej. Do tej pory na złożenie wniosku pracodawca miał 30 dni i składał go szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na położenie jednostki wojskowej, w której żołnierz-pracownik odbywał ćwiczenia. Jednocześnie zmianie uległ sposób naliczania wysokości zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń lub służby wojskowej. Dotychczasowy wskaźnik wynoszący 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w miesiącu poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes GUS, zastąpiono wskaźnikiem 1/21. Ponadto we wniosku o wypłatę świadczenia (stanowiącym załącznik do rozporządzenia) w pkt 7 Dane dotyczące żołnierza rezerwy pominięto numer NIP. Zgodnie bowiem z obecnie MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

18 18 II. AKTUALNOŚCI obowiązującymi przepisami ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub niebędącej zarejestrowanym podatnikiem VAT jest numer PESEL. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej Dz.U. z 18 czerwca 2015 r., poz Projekty Na podstawie aktów prawnych opublikowanych do 22 czerwca 2015 r Zmiany w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. W załączniku do rozporządzenia w części VII Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi przewidziano dodanie punktu 3, który będzie uwzględniał prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grup 2 4 zagrożenia, zgodnie z przepisami w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa kobiet albo niekorzystny wpływ na ciążę lub karmienie dziecka piersią. W części VIII załącznika Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych jako prace, których nie powinny wykonywać kobiety w ciąży lub karmiące piersią, wskazano prace w narażeniu na substancje i mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji zgodnie z przepisami unijnymi (dotychczas wydanymi na podstawie upoważnienia zawartego w Kodeksie pracy). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet opublikowany przez MPiPS 12 czerwca 2015 r., skierowany do konsultacji międzyresortowych 3.2. Ujednolicono termin na złożenie przez niepełnosprawnych przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie składek ZUS przez PFRON W celu ujednolicenia terminów składania wszystkich wniosków o refundację składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON w projekcie rozporządzenia zmieniono termin na złożenie wniosku Wn-U-A przez niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Ostateczny termin przypada na ostatni dzień miesiąca (dotychczas wniosek można było składać do 20 dnia miesiąca) MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

19 II. AKTUALNOŚCI 19 następującego po miesiącu, w którym upłynął termin dokonania zapłaty składek za dany kwartał. W załącznikach 1 i 2 do rozporządzenia wprowadzono m.in. pozycję 44 (we wniosku Wn-U-G) oraz pozycję 36 (we wniosku Wn-U-A) Data opłacenia składek, w której wnioskodawca, zgodnie z objaśnieniem, powinien podać datę zgodną z datą na dowodzie potwierdzającym opłacenie w całości obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (lub ubezpieczenia społeczne rolników) wykazanych we wniosku, np. datą przelewu czy datą przekazu pocztowego. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2015 r. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych opublikowany przez MPiPS 9 czerwca 2015 r., skierowany do konsultacji międzyresortowych 3.3. Prawo do emerytury dla osób posiadających okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat W poselskim projekcie zaproponowano prawo do emerytury dla osób, które posiadają okres składkowy wynoszący co najmniej 40 lat opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne od podstawy wymiaru nie niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników. Obliczanie okresów składkowych odbywałoby się na obecnie obowiązujących zasadach. W projekcie ustawy proponuje się zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę stanowiącą sumę wcześniej pobieranych emerytur (np. wcześniejszej, z Karty Nauczyciela, częściowej). Zasada ta jest identyczna jak obecnie funkcjonująca w przypadku składania wniosku o emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego i wcześniejszego pobierania świadczenia. Analogiczną możliwość uzyskania prawa do emerytury dla osób, które posiadają 40-letni okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przewidziano dla rolników indywidualnych. Wypłata emerytury nie będzie podlegać zawieszeniu w przypadku, gdy emeryt prowadzi działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż ubezpieczony, który rozpoczął pracę w gospodarstwie rolnym w wieku 16 lat, będzie mógł skorzystać z prawa do emerytury (kobieta i mężczyzna) w wieku 56 lat. Dodatkowo wypłata emerytury nie będzie zawieszana, gdy działalność rolniczą emeryt będzie kontynuował z ubezpieczonym małżonkiem. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw wniesiony do Sejmu 22 czerwca 2015 r., skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacji Oprac. Anna Seroczyńska Aktualności Czytaj na bieżąco w INFORorganizerze codzienne aktualności prawne. Dowiesz się z nich o wszystkich zmianach w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pobierz bezpłatnie: MONITOR PPiU nr 13/14(277/278)

20 20 II. AKTUALNOŚCI 4. Najnowsze orzecznictwo 4.1. Kontrakty menedżerskie z członkami zarządu ozusowane jak umowy o świadczenie usług Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (uchwała Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2015 r., III UZP 2/15). Spółka akcyjna zawarła z członkami zarządu kontrakty menedżerskie o zarządzanie. Osoby te prowadziły własną działalność gospodarczą, której przedmiotem było świadczenie usług zarządzania. Spółka uznała, że nie jest zobowiązana oskładkowywać tych kontraktów, ponieważ członkowie zarządu, jako przedsiębiorcy, odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Firma zwróciła się jednak do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji w tym zakresie. Organ rentowy uznał, że składki na ubezpieczenia społeczne za członków zarządu należy naliczać i odprowadzać jak od umowy o świadczenie usług. Sprawa trafiła na drogę sądową. Sąd I instancji stwierdził, że stanowisko organu rentowego jest nieprawidłowe. ZUS złożył apelację. Sąd II instancji uznał ją za uzasadnioną. Zdaniem sądu apelacyjnego spółka powinna oskładkować kontrakty menedżerskie tak jak umowy o świadczenie usług. Spółka wniosła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy rozpoznający skargę w składzie 3 sędziów uznał, że zagadnienie prawne, jakie wyłoniło się na tle tej sprawy, powinien rozstrzygnąć powiększony skład SN. Zagadnienie prawne i stanowisko Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy orzekł, że tytułem do ubezpieczenia członka zarządu spółki akcyjnej zawierającego z tą spółką kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej jest umowa o świadczenie usług. W ustnym uzasadnieniu uchwały SN uznał, że członek zarządu-przedsiębiorca nie działa we własnym imieniu, ale w imieniu i na rzecz spółki (działa jako organ spółki). Podkreślił, że uprawnienia członka zarządu do działania w spółce wynikają z faktu powołania danej osoby do zarządu, a nie z zawartego ze spółką kontraktu. Prowadzenie działalności gospodarczej ma znaczenie drugorzędne, bo to nie z niej członek zarządu czerpie umocowanie do działania w zarządzie. SN nadał uchwale moc zasady prawnej. Przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały, tj. od 17 czerwca 2015 r. Wnioski z uchwały Kontrakt menedżerski o zarządzanie zawarty między prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, powołanym do zarządu, a spółką kapitałową, stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń. A zatem osoba, z którą zawarto kontrakt menedżerski, podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej). Aneta Olędzka doktor nauk prawnych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i prawa cywilnego MONITOR PPiU nr 13/14(277/278) 5 lipca 2015 r.

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON

PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON PRACA ZBIOROWA REFUNDACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA Z URZĘDÓW PRACY PFRON SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 DOFINANSOWANIE ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH... 6 Pomoc de minimis... 6 Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP...

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W STRZELINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2272). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2692-A DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia Tychy, dnia 21.09.2009 r. Członkowie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW Najniższe wynagrodzenie pracowników od 1 stycznia. 2009 r. I rok pracy - 80 % minimalnego wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego

Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Kryteria przyznawania zasiłku rodzinnego Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców - opiekunowi prawnemu dziecka - opiekunowi faktycznemu dziecka - osobie uczącej się Osoba

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. z dnia 11 grudnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 1300 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ I ZUS PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Od 1 stycznia 2004 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne

Spis treści. Część I. Akty prawne Spis treści Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia, audycje radiowe) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencje zatrudnienia Nowe wzory wniosków i formularzy dla agencji

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo