Wizja. Misja. Wartości. Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizja. Misja. Wartości. Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2005

2 Wizja Bank DnB NORD Polska S.A. to bank dynamiczny, profesjonalny i nowoczesny, godzien najwyższego zaufania, o wyraźnej kulturze korporacyjnej. Bank DnB NORD Polska S.A. chce być jednym z 10 najlepszych działających w Polsce banków obsługujących segment korporacyjny. Misja Bank DnB NORD Polska S.A. pomaga swoim klientom w realizacji ich biznesowych celów, idei i marzeń. Oferuje najwyższej jakości, nowoczesne, specjalistyczne produkty i usługi finansowe, które przyczyniają się do szybkiego i efektywnego rozwoju przedsiębiorstw. Bank DnB NORD Polska S.A. wyzwania postrzega jako szanse. Jest partnerem Klientów, działającym w obopólnym interesie, co pozwala na umocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku i na pomyślną realizację strategii biznesowych. Wartości Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko Rzetelność Nasz bank opieramy na zaufaniu, uczciwości i wysokich standardach etycznych Praca zespołowa Praca zespołowa jest naszą receptą na sukces Proste rozwiązania Proste rozwiązania są najlepsze

3 Spis treści S 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej t5 2. List Prezesa Zarządu 3. Podstawowe informacje o Banku 3.1. Bank DnB NORD Polska członek Grupy Bankowej DnB NORD 3.2. Profil i specjalizacja Banku 3.3. Model biznesowy 3.4. Szczególne obszary kompetencji 3.5. Władze Banku 3.6. Ogólna oferta produktowa 4. Działalność Banku w roku Strategiczne założenia działań 4.2. Dynamiczny rozwój działalności Wzrost wyników finansowych Rozwój regionalny Nowe produkty Technologie informatyczne Kadry i kultura korporacyjna 4.3. Zmiany właścicielskie wejście w skład nowej Grupy Bankowej 4.4. Polityka kredytowa i gwarancyjna 4.5. Zarządzanie ryzykiem Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej i wartości godziwej Ryzyko płynności Ryzyko operacyjne 4.6. Działalność Departamentu Skarbu 4.7. Bankowość transakcyjna 4.8. Obsługa transakcji handlowych 4.9. Najważniejsze osiągnięcia roku 2005 Bank na rynku kredytów konsorcjalnych Bank w rankingach Bank animatorem ważnych debat gospodarczych 5. Wyniki i sytuacja finansowa Banku 5.1. Podstawowe dane bilansowe 5.2. Rachunek zysków i strat 5.3. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność Banku 5.4. Sprawozdanie Banku za rok Zamierzenia Banku na przyszłość 7. Kontakt z Bankiem [ ]

4 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Grupa Bankowa DnB NORD została powołana w połowie roku 2005 na mocy umowy pomiędzy dwoma silnymi partnerami: jednym z największych banków niemieckich NORD/LB Norddeutsche Landesbank oraz największym bankiem norweskim DnB NOR. Naszą strategię określić można jasno: chcemy uzyskać pozycję wiodącego, dynamicznego banku regionu Północno-Wschodniej Europy, przede wszystkim basenu Morza Bałtyckiego. Polska, zarówno z kulturowego, jak i ekonomicznego punku widzenia, jest ważną częścią regionu, bardzo dużym rynkiem i szybko rozwijającym się regionem gospodarczym. Dlatego DnB NORD bardzo dużo obiecuje sobie po tym rynku, zaś Bank DnB NORD Polska jest znaczącym elementem naszej Grupy Bankowej. Rok 2005 był w działalności Banku DnB NORD Polska działającego jeszcze pod marką NORD/LB okresem dalszego rozwoju. Zarząd Banku konsekwentnie i z sukcesami realizował strategię dynamicznego wzrostu zarówno w sferze organicznej budowy Banku, jak i w zakresie wyników finansowych. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że Bank zrealizował wszystkie stawiane przed nim cele. Rada Nadzorcza wysoko ocenia osiągnięcia roku Rozwój Banku oraz wyniki finansowe uzyskane przez NORD/LB Bank Polska, a obecnie już Bank DnB NORD Polska, potwierdzają słuszność naszego zaangażowania w Polsce. W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym wyrazić uznanie zarządowi oraz wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w rozwój Banku i osiągnięcie wszystkich zakładanych celów biznesowych. Chciałbym także podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim Klientom i Partnerom Biznesowym. Naszym nadrzędnym celem jest aktywne zaangażowanie w rozwój Państwa firm i pomoc w realizacji Państwa idei. Z poważaniem, Sven Herlyn Przewodniczący Rady Nadzorczej [ 6 ]

5 2. List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Jest to dla naszego Banku wydarzenie szczególne, bowiem Raport dotyczący naszej działalności pod marką NORD/LB publikujemy już jako członek nowej, dynamicznej Grupy Bankowej DnB NORD, pod zmienioną już nazwą: Bank DnB NORD Polska S.A. Grupa bankowa DnB NORD została utworzona przez naszego dotychczasowego udziałowca NORD/LB Norddeutsche Landesbank oraz największy bank norweski DnB NOR. Jej ambicją jest zajęcie znaczącego miejsca na bankowej mapie Europy Środkowej i Północno- -Wschodniej. W Raporcie Rocznym znajdą Państwo szereg szczegółowych informacji o Grupie Bankowej DnB NORD, a także o jej założycielach: NORD/LB i DnB NOR. Rok 2005 był dla naszego banku okresem dalszego dynamicznego wzrostu. Kontynuowaliśmy, zapoczątkowany dwa lata wcześniej, proces organicznej budowy wysoko wyspecjalizowanego, dynamicznego i nowoczesnego banku korporacyjnego. Proces ten przebiegał w kilku kluczowych obszarach: tworzenia unikalnej kultury korporacyjnej i wzrostu zatrudnienia, wprowadzania nowych produktów i rozwoju kanałów dystrybucji, rozwoju regionalnego, dalszego rozwoju technologicznego. Dzięki temu już dzisiaj jesteśmy w stanie połączyć zindywidualizowane podejście do Klientów z najwyższymi standardami międzynarodowej bankowości korporacyjnej. 005 Taki model działania oznaczał naturalnie znaczny poziom inwestycji. Naszym celem było jednak równoległe zachowanie tendencji dynamicznego wzrostu wyniku finansowego. Cel ten udało się osiągnąć. Bank zakończył ubiegły rok zyskiem brutto w wysokości 14,40 mln zł, co dało 12,13 mln zł zysku netto. To wynik wyższy niemal o połowę w porównaniu z rokiem Suma bilansowa banku wyniosła na koniec 2005 roku 1,92 mld zł o przeszło 64% więcej niż rok wcześniej. Plasuje nas to w ścisłej czołówce najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Rozwój i wyniki Banku uzyskane w 2005 roku pokazują, iż przyjęta strategia działania jest prawidłowa. Bank wykorzystał dobrą koniunkturę gospodarczą, osiągając zakładane cele biznesowe. Dotychczasowe działania stanowią dla nas źródło satysfakcji i optymizmu. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu. Naszym celem jest bowiem wejście do czołowej 10 banków obsługujących sektor korporacyjny. Ale nie tylko. Ostatnie dwa lata to okres budowania praktycznie od podstaw specjalistycznego banku korporacyjnego. W tej chwili chcemy pozostać dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym bankiem korporacyjnym, który ma jednak ambicje znaczącego wejścia w sektor małych i średnich firm (MSP), a nawet bankowość detaliczną. Szczegółowe analizy będziemy prowadzić w najbliższych miesiącach. Być może jeszcze w tym roku podejmiemy pierwsze decyzje. Dziś pozostajemy bankiem korporacyjnym, partnerskim, ściśle współpracującym z klientami bankiem stworzonym dla firm. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym Klientom za dotychczasową współpracę, deklarując jednocześnie, że w dalszym ciągu dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa wymaganiom. Dziękuję też wszystkim Pracownikom Banku za ich zaangażowanie i wysiłek. Bez nich te wyjątkowe osiągnięcia nie byłyby możliwe. Z wyrazami szacunku, Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu [ 7 ]

6 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O BANKU 3.1. Bank DnB NORD Polska S.A. członek Grupy Bankowej DnB NORD Grupa Bankowa DnB NORD obszar działania Grupa bankowa DnB NORD została utworzona w roku 2005 przez NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (49% akcji) i największy bank norweski DnB NOR (51% akcji). Grupa rozpoczęła działalność z początkiem tego roku. Jej marka to połączenie dwóch członów nazw obu założycieli. Grupa bankowa DnB NORD koncentruje swoją działalność w krajach regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, Danii, Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Estonii w jej skład weszły m.in. banki działające wcześniej pod marką NORD/LB w tych krajach. Aktywa Grupy DnB NORD wynoszą ponad 4,1 miliarda euro, zatrudnienie ponad 1800 pracowników w 130 placówkach i filiach. Ambicją DnB NORD jest osiągnięcie pozycji wiodącego banku w Europie Północno-Wschodniej, szczególnie w rejonie basenu Morza Bałtyckiego. Oslo Kopenhaga Hanower Warszawa Helsinki Tallin Ryga Wilno Rynki macierzyste DnB NOR i NORD/LB Rynek DnB NORD Bank DnB NORD Polska S.A., działający jeszcze pod marką NORD/LB Bank Polska, wszedł w skład nowej grupy bankowej w styczniu 2006 roku, zachowując profil banku korporacyjnego, banku stworzonego dla firm. Polska jest bardzo istotnym rynkiem dla Grupy DnB NORD, zaś Bank DnB NORD Polska S.A. jest ważnym elementem nowej struktury bankowej m.in. ze względu na fakt prowadzenia przez przedsiębiorstwa polskie żywej wymiany handlowej z firmami niemieckimi i norweskimi, a także obecność w Polsce wielu inwestorów niemieckich i norweskich. [ 8 ]

7 O założycielach Korzenie Grupy NORD/LB sięgają XVIII wieku, a konkretnie roku 1765, kiedy to bank rozpoczął działalność pod nazwą Braunschweigische Staatsbank. W roku 1970 powstała w wyniku połączenia czterech dużych północnoniemieckich banków Grupa NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale z siedzibą w Hanowerze. Obecnie Grupa NORD/LB z aktywami na poziomie ponad 200 mld euro należy do 10 największych banków w Niemczech. Bank posiada także wysokie oceny klasyfikacyjne (ratingi) przyznane przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe. NORD/LB w ocenie agencji ratingowych Agencja ratingowa Rating Moody s Aa3 Standard & Poor s A Fitch A DnB NOR to największa norweska grupa finansowa oraz trzecia co do wielkości grupa bankowa w krajach skandynawskich. DnB NOR jest bankiem uniwersalnym, zajmującym się zarówno bankową obsługą przedsiębiorstw, w tym małych i średnich firm, jak i klientów indywidualnych. Jest największym na rynku norweskim dostawcą produktów kredytowych i depozytowych, funduszy inwestycyjnych, usług zarządzania aktywami (asset management), a także produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz usług związanych z rynkiem pieniężnym i kapitałowym. DnB NOR dysponuje największą w Norwegii siecią dystrybucji produktów i usług finansowych (ponad 240 oddziałów plus sieć urzędów pocztowych). Obsługuje prawie 170 tys. firm i ponad 2,1 mln klientów indywidualnych (niemal połowa ludności Norwegii). Aktywa Grupy wynoszą ponad 170 miliardów euro. DnB NOR zatrudnia blisko 10 tys. pracowników. Bank jest reprezentowany poprzez filie i oddziały w 13 krajach świata. DnB NOR jest doceniany przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe DnB NOR w ocenie agencji ratingowych NORD/LB jest wiodącym bankiem w północnych Niemczech. Pełni funkcję banku krajowego dla czterech krajów związkowych Niemieckiej Republiki Federalnej: Dolnej Saksonii, Saksonii Anhalt, Meklemburgii Przedpomorza i Bremy. Jest też bankiem centralnym dla 90 kas oszczędnościowych (Sparkassen) w tych krajach. Placówki banku ulokowane są także we wszystkich najważniejszych centrach finansowych świata. Agencja ratingowa Moody s Standard & Poor s Rating Aa3 A+ [ 9 ]

8 3.2. Bank DnB NORD Polska S.A. profil i specjalizacja Bank DnB NORD Polska S.A. rozpoczął działalność na polskim rynku w 2002 r. Do końca kwietnia 2006 r. działał pod marką NORD/LB Bank Polska S.A. (jedynym akcjonariuszem banku był NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale). Bank DnB NORD Polska S.A. jest dynamicznie rozwijającym się bankiem o profilu korporacyjnym bankiem stworzonym dla firm. Specjalizuje się w segmencie obsługi dużych i średnich przedsiębiorstw, ma doświadczenie w realizacji dużych i złożonych przedsięwzięć finansowych i biznesowych, wyróżnia go profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość działania. Głównym obszarem działalności banku jest finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie bieżącej działalności firm, szczególnie finansowanie krótko- i średnioterminowe, a także długoterminowe finansowanie strukturyzowane dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. Bank zajmuje się również finansowaniem transakcji handlu zagranicznego i bankową obsługą przedsiębiorstw, jest też organizatorem dużych konsorcjów kredytowych. Obok finansowania bank oferuje nowoczesny system bankowości internetowej NORD NET oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Bank stara się przy tym być doradcą i partnerem klientów, a nie wyłącznie dostawcą produktów bankowych. Bank DnB NORD Polska S.A. jest ponadto animatorem i organizatorem debat gospodarczych dyskusji z udziałem polityków, przedsiębiorców, finansistów, przedstawicieli niezależnych ośrodków analitycznych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych, mających bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw Model biznesowy Bank DnB NORD Polska S.A. ma specyficzny model biznesowy, różniący się od modelu stosowanego np. przez duże banki uniwersalne. Najwyższe wartości, którymi się kieruje, to oprócz bezpieczeństwa transakcji finansowych specjalizacja, szybkość i mobilność działania oraz wygoda obsługi rozumiana jako błyskawiczne reagowanie na potrzeby klientów. Właśnie te cechy determinują model działania banku. Jego najważniejsze elementy to: płaska struktura organizacyjna, która pozwala do maksimum skrócić proces decyzyjny, a co za tym idzie prowadzić aktywną politykę kredytową; bliskie związki biznesowe z klientem, wspierane aktywną obecnością na wybranych rynkach lokalnych poprzez mobilną sieć doradców klienta ulokowanych w Regionalnych Centrach Korporacyjnych pokrywających swoim zasięgiem obszary kraju o największym potencjale; specjalistyczna i selektywna oferta produktowa, przy czym bank nie chce być wyłącznie dostawcą produktów i usług, stara się być doradcą klientów, dopasowując rozwiązania do ich indywidualnych potrzeb biznesowych oferta dostosowana jest do specyficznych potrzeb firm; oparcie procesów biznesowych na bezpiecznej platformie internetowej, dzięki czemu wzrasta mobilność i szybkość działań; koncentracja na jasno sprecyzowanym rynku docelowym: duże i średnie przedsiębiorstwa zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, w tym inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce oraz klienci Grupy NORD/LB i DnB NOR działający w Polsce, a także importerzy i eksporterzy; specjalizacja sektorowa; orientacja na klienta przy jednoczesnej budowie efektywnej, wzrostowej organizacji o nowoczesnej kulturze korporacyjnej. [ 10 ]

9 3.4. Szczególne obszary kompetencji Bank DnB NORD Polska S.A. stara się wyodrębnić obszary kompetencji, które z jednej strony będą wyróżniać bank na rynku, zaś z drugiej wykreują wartości dodane dla klientów. Jedną z takich wartości jest specjalizacja sektorowa, dzięki której bank lepiej rozumie potrzeby klientów z poszczególnych branż, może zapewnić finansowanie dostosowane do specyfiki danej branży. Sektory, w których szczególnie specjalizuje się Bank DnB NORD Polska S.A., to m.in.: przemysł stoczniowy, przetwórstwo spożywcze, sprzedaż hurtowa i detaliczna, technologie informatyczne, nieruchomości. 005 Bank stara się ponadto tworzyć wartość dodaną dla swoich klientów na kilku innych płaszczyznach, obejmujących m.in.: profesjonalny zespół menedżerski, skupiający doskonałych specjalistów, z dużym doświadczeniem w bankowości korporacyjnej; szybki i efektywny proces podejmowania decyzji kredytowych; wysoki poziom kompetencji i doświadczenie w branżach będących przedmiotem specjalizacji banku; bankowość internetową NORD NET; profesjonalną i elastyczną ofertę produktów Departamentu Skarbu; szeroką i elastyczną ofertę finansowania, m.in. wieloopcyjne i wielowalutowe limity kredytowe oraz kredyty na stałą stopę, a także finansowanie strukturyzowane i finansowanie transakcji handlowych; German & Nordic Desk specjalny serwis dla klientów skandynawskich i niemieckich oraz polskich firm aktywnych w Niemczech oraz w krajach z regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki tej usłudze klienci obsługiwani są w jednym miejscu, w którym uzyskują dostęp do informacji o możliwościach i zasadach prowadzenia działalności na obcych rynkach, mają dostęp do szerszych kontaktów handlowych, a dzięki brakowi barier językowych negocjacje prowadzone mogą być w języku polskim, angielskim lub niemieckim. [ 11]

10 Zarząd Banku DnB NORD Polska S.A., od lewej: Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu, Zbigniew Karwowski Członek Zarządu, Artur Tomaszewski Członek Zarządu, Cord Meyer Członek Zarządu 3.5. Władze Banku Władzami Banku DnB NORD Polska S.A. są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Kompetencje władz Banku oraz ich podstawowe zadania określają Kodeks Spółek Handlowych, Statut Banku oraz regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne przepisy prawne. Podstawową strukturę organizacyjną banku tworzą departamenty. Akcjonariusze Właścicielem 100% akcji Banku DnB NORD Polska S.A. jest DnB NORD A/S z siedzibą w Kopenhadze, utworzony przez NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (49% akcji) oraz największy bank norweski DnB NOR (51% akcji). Rada Nadzorcza W roku 2005, którego dotyczy niniejszy Raport Roczny, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: dr Gunter Dunkel Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 2 grudnia 2005 r., po tym terminie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) Sven Herlyn Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 2 grudnia 2005 r., po tym terminie Przewodniczący Rady Nadzorczej) dr Jürgen Allerkamp Członek Rady Nadzorczej Peter-Jürgen Schmidt Członek Rady Nadzorczej Janusz Filipiak Członek Rady Nadzorczej (od 26 kwietnia 2005 r.) Jürgen Kösters Członek Rady Nadzorczej (do 19 maja 2005 r.) Zarząd W roku 2005 miała miejsce jedna zmiana w składzie Zarządu Banku. W dniu 19 kwietnia 2005 r. Rada Nadzorcza powołała pana Corda Meyera na Członka Zarządu. Obecnie skład Zarządu Banku przedstawia się następująco: Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu Cord Meyer Członek Zarządu Zbigniew Karwowski Członek Zarządu Artur Tomaszewski Członek Zarządu [ 12 ]

11 3.6. Ogólna oferta produktowa 005 Bank DnB NORD Polska S.A. koncentruje się na obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw oferta banku wychodzi naprzeciw potrzebom takich właśnie firm i obejmuje wyspecjalizowane produkty i usługi, które każdorazowo dopasowywane są do wymagań klientów. Podstawowa oferta produktowa banku to: obsługa bieżąca, rachunki i rozliczenia w PLN i walutach obcych; instrumenty finansowania rozwoju i bieżącej działalności firm (finansowanie krótko- i średnioterminowe, długoterminowe finansowanie strukturyzowane dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów, kredyty obrotowe i w rachunku bieżącym, kredyty inwestycyjne, kredyt na stałą stopę, konsorcja kredytowe); instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej; instrumenty inwestycyjne; transakcje wymiany walut; gwarancje (m.in. celne, płatnicze, przetargowe); obsługa transakcji handlowych (akredytywy, inkaso, faktoring, faktoring odwrotny, kredyt dyskontowy); zarządzanie należnościami; bankowość transakcyjna i serwis bankowości internetowej NORD NET; obsługa gotówkowa. Bank ma ponadto wiedzę i doświadczenie w realizacji dużych i złożonych transakcji i przedsięwzięć finansowych jest w stanie zaproponować rozwiązania specyficzne dla danej branży, rodzaju firmy, czy specyfiki danego przedsięwzięcia biznesowego. [ 13 ]

12 4. DZIAŁALNOŚĆ BANKU W ROKU Strategiczne założenia działań W roku 2005, którego dotyczy niniejszy Raport Roczny, Bank działał jeszcze pod marką NORD/LB. W całym roku kontynuowany był, zapoczątkowany rok wcześniej, proces organicznej budowy wysoko wyspecjalizowanego, dynamicznego i nowoczesnego banku korporacyjnego. Proces ten przebiegał w kilku kluczowych obszarach: dalszego rozwoju kultury korporacyjnej i wzrostu zatrudnienia, wprowadzania nowych produktów i rozwoju kanałów dystrybucji, rozwoju regionalnego, dalszego rozwoju technologicznego. Takie podejście oznaczało znaczny poziom inwestycji w poszczególnych obszarach, przy jednoczesnym zachowaniu tendencji dynamicznego wzrostu wyniku finansowego. Bank DnB NORD Polska S.A. dynamika zysku netto w mln zł ,13 8,41 2, Bank DnB NORD Polska S.A. dynamika sumy bilansowej w mln zł Dynamiczny rozwój działalności Wzrost wyników finansowych , ,41 808, W planach na rok 2005 Bank założył znaczący wzrost zysku netto i sumy bilansowej. W ubiegłym roku udało się zrealizować te prognozy Bank zakończył rok zyskiem netto w wysokości 12,13 mln zł o 45% wyższym niż rok wcześniej. Znacząco wzrosła także suma bilansowa, która na koniec grudnia 2005 r. wyniosła 1,92 mld zł o przeszło 64% więcej niż na koniec roku Dobre wyniki finansowe Bank zawdzięcza w głównej mierze rosnącej sprzedaży kredytów, a także coraz większym przychodom generowanym przez Departament Skarbu oraz bankowość transakcyjną. Wzrost wyników finansowych znalazł odzwierciedlenie w rankingach, w których Bank plasował się w czołówce najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych. Osiągnięte wyniki stanowią też potwierdzenie, że Bank konsekwentnie realizuje przyjętą strategię dynamicznego wzrostu organicznego w segmencie bankowości korporacyjnej i ma solidne podstawy organizacyjne i biznesowe do dalszego szybkiego rozwoju. Dynamika wyników DnB NORD na tle sektora bankowego* I miejsce pod względem dynamiki przyrostu depozytów (199,6% wzrost rok do roku); III miejsce pod względem dynamiki przyrostu sumy bilansowej (63,9% wzrost rok do roku); IV miejsce pod względem dynamiki przyrostu akcji kredytowej (50,6% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki przychodów z odsetek (57,3% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki wyniku z działalności bankowej (42,1% wzrost rok do roku). * Źródło: Rzeczpospolita, , na podst. wyników banków za rok [ 14 ]

13 Rozwój regionalny W roku 2005 kontynuowany był, rozpoczęty rok wcześniej, proces rozbudowy sieci otwarto kolejne Regionalne Centra Korporacyjne w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Obecnie jest ich sześć (oprócz wymienionych także Warszawa, Poznań i Trójmiasto). Rozwój regionalny jest bardzo istotny w działalności Banku, a przy tym oparty na specyficznym i nowoczesnym modelu biznesowym, który jednocześnie umożliwia optymalizację kosztów. Działalność operacyjna skupiona jest w centrali Banku w Warszawie, zaś zadaniem doświadczonych doradców klientów w regionach jest reprezentowanie i opieka nad klientami Banku prowadzącymi działalność w regionach Polski o największym potencjale rozwoju. Takie rozwiązanie pozwala być blisko klienta, zaoferować najlepszy serwis przy utrzymaniu kosztów na niskim poziomie. Docelowo Bank chce mieć kilkanaście Regionalnych Centrów Korporacyjnych na terenie całego kraju. Gdańsk Poznań Wrocław Warszawa Katowice Kraków Nowe produkty Rok 2005 był okresem wzbogacania oferty produktowej. Systematycznie powiększał się wachlarz produktów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej, a także produktów finansowania transakcji handlowych oraz bankowości transakcyjnej. Bank rozbudował też ofertę produktów kredytowych, aktywnie angażując się nie tylko w obsługę firm, ale także wzmacniając swoją pozycję na rynku kredytów konsorcjalnych (w ubiegłym roku był uczestnikiem ośmiu konsorcjów kredytowych, w tym organizatorem trzech z nich). Bank zamknął rok rozbudowanym pakietem produktów dla sektora korporacyjnego, w skład którego wchodziły m.in.: obsługa bieżąca, rachunki i rozliczenia, instrumenty służące do finansowania bieżącej działalności i rozwoju przedsiębiorstw, instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej, gwarancje, zarządzanie należnościami, transakcje wymiany walut, obsługa transakcji handlowych, instrumenty inwestycyjne. Nowe produkty, wprowadzone do oferty w roku 2005, to: instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej: Forward Rate Agreement (FRA) stosowany do ustalania oprocentowania przyszłych transakcji na rynku pieniężnym (depozyty, kredyty krótkoterminowe) w celu zabezpieczenia przed niekorzystnymi ruchami stóp procentowych, Interest Rate Swap (IRS) stosowany do zabezpieczania przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych na rynku pieniężnym pozwala firmie zamienić zmienne oprocentowanie kredytu na stałe i odwrotnie bez konieczności negocjacji istniejących umów kredytowych, Cross Currency Interest Swap (CIRS) wykorzystywany przez kredytobiorców posiadających kredyty w walucie obcej do zabezpieczenia się przed wzrostem poziomu kursu walutowego i np. ustabilizowania poziomu stopy procentowej, instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe: Forward transakcja terminowa umożliwiająca ustalenie kursu walutowego rozliczenia transakcji eksportowej lub importowej w przyszłości przed jej realizacją, a także Non Deliverable Forward (NDF) transakcje terminowe bez rzeczywistej dostawy walut, Rollback/Rollover przesunięcie pozycji walutowej powstałej w wyniku zawarcia transakcji forward na termin wcześniejszy/późniejszy po kursie historycznym, Faktoring W roku 2005 Bank rozwijał także system bankowości transakcyjnej, w tym serwis bankowości internetowej NORD NET [ 15 ]

14 Technologie informatyczne Kadry i kultura korporacyjna DnB NORD jest bankiem nowoczesnym, opierającym swoją działalność na zaawansowanych technologiach w dużej mierze opartych na sieci internetowej. Stąd ogromny nacisk na rozwój efektywnych rozwiązań informatycznych. W roku 2005 rozwijana była platforma technologiczna zarówno w zakresie zaplecza informatycznego dla procesów biznesowych i prowadzonych projektów, jak i w warstwie bankowości transakcyjnej. Nową funkcjonalność poprawiającą wygodę obsługi oraz poszerzającą możliwości zabezpieczeń transakcji uzyskał serwis bankowości internetowej dla firm NORD NET. W roku 2005 system uzyskał także funkcjonalność dającą klientom dostęp do wszystkich produktów Banku, dzięki czemu pełni on obecnie funkcję nie tylko transakcyjną, ale także kanału dystrybucji. Obecnie system jest już jednym z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu na rynku bankowości korporacyjnej. W kolejnych latach serwis będzie w dalszym ciągu rozwijany. W zakresie wsparcia wprowadzono szereg rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie Banku, są też ułatwieniem dla klientów, m.in. automatyzację procesów płatności krajowych i zagranicznych, wsparcie dla nowych produktów bankowych, automatyzację raportów w celu eliminacji wydruków papierowych. Uruchomiono ponadto centrum zapasowe głównego systemu bankowego (tzw. disaster recovery center), gwarantującego niezakłócone działanie banku w sytuacjach awaryjnych. Rok 2005 był dla Banku okresem ważnych inwestycji inwestycji w ludzi. Aby osiągnąć zakładane cele budżetowe i operacyjne, Bank w dalszym ciągu zwiększał zatrudnienie, pozyskując wielu specjalistów i menedżerów bankowości korporacyjnej, z doświadczeniem zdobytym zarówno w polskich, jak i zagranicznych bankach. Ich wiedza i umiejętności, wspomagane przez szkolenia i programy budujące zespół przygotowane przez Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przyczyniły się do znaczącego wzrostu efektywności i pozwoliły na zbudowanie unikalnej kultury korporacyjnej, której odzwierciedleniem jest jedna z wartości wyznawanych przez Bank pasja i radość tworzenia. W roku 2005 liczba pracowników Banku wzrosła niemal o 50%. Najbardziej widoczny był wzrost liczby zatrudnionych w centrali Banku w Warszawie przede wszystkim w departamentach sprzedażowych i produktowych. Znacząco rozbudowany został także Departament Skarbu oraz Departament Bankowości Transakcyjnej. W ramach Departamentu Bankowości Korporacyjnej rozwijana była działalność tzw. GERMAN & NORDIC DESK specjalnego serwisu dla klientów skandynawskich i niemieckich oraz polskich firm aktywnych w Niemczech oraz w krajach z regionu Morza Bałtyckiego. Aby móc wypełniać zobowiązania wobec klientów oraz konkurować na rynku jakością i szybkością, niezbędne było rozbudowanie Departamentu Ryzyka i Administracji Kredytów. Wagę tego departamentu podkreśla fakt, iż jeden z członków zarządu Banku jest odpowiedzialny niemal wyłącznie za tę sferę. Bank DnB NORD Polska S.A. liczba pracowników (stan na koniec okresu) Rok Liczba pracowników * 124* * Plany Banku [ 16 ]

15 Duży nacisk położony został na rozwój Regionalnych Centrów Korporacyjnych, gdzie zatrudnieni zostali kolejni doradcy i opiekunowie klientów. Rozwiązanie takie pozwala klientom na bezpośredni i szybki kontakt z przedstawicielem Banku w regionie, gdzie prowadzona jest działalność firmy. Na koniec 2005 roku Bank obecny był w sześciu regionach Polski. Zarządzanie doświadczonym zespołem, przed którym stoi trudny cel, jest możliwe tylko wtedy, jeżeli ten cel jest jasno sprecyzowany i odpowiednio zakomunikowany. Cały system komunikacji wewnętrznej Banku skonstruowany został tak, aby pracownicy wszystkich szczebli byli na bieżąco informowani o strategii, zadaniach operacyjnych i osiąganych wynikach. Służą temu bieżące informacje, biuletyn dla pracowników, comiesięczne spotkania wszystkich pracowników z zarządem. Na wszelkich wyjazdach i szkoleniach wewnętrznych aspekt informacyjny jest również niezwykle istotny. Realizacja postawionych przed pracownikami zadań stała się także możliwa dzięki wprowadzeniu systemu Zarządzania przez Cele. Pierwsza, pilotażowa implementacja systemu odbyła się w czwartym kwartale 2004 roku. Rok 2005 został systemem objęty w całości. W projekcie uczestniczyli wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Rezultaty należy ocenić pozytywnie dzięki zrozumieniu celów i poczuciu współodpowiedzialności za wynik, założenia poczynione na rok 2005 zostały przez zdecydowaną większość pracowników zrealizowane mimo sporych wyzwań i stopnia trudności Zmiany właścicielskie wejście w skład nowej Grupy Bankowej W czerwcu 2005 r. ówczesny jedyny udziałowiec Banku NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale oraz największy bank norweski DnB NOR podpisały umowę joint venture, na mocy której utworzona została nowa Grupa Bankowa o nazwie DnB NORD (połączenie części nazw obu założycieli banków macierzystych). Bank NORD/LB objął 49% akcji, zaś DnB NOR 51% akcji. Dotychczasowy akcjonariusz Banku Norddeutsche Landesbank Girozentrale w Hanowerze wniósł aportem 100% akcji Banku (działającego wówczas jeszcze pod marką NORD/LB Bank Polska) do nowej struktury bankowej. Tym samym jedynym akcjonariuszem Banku stał się Bank DnB NORD A/S z siedzibą w Kopenhadze (tam mieści się centrala nowej Grupy Bankowej). Jednocześnie pośrednim akcjonariuszem Banku został norweski bank DnB NOR ASA (drugim pośrednim akcjonariuszem pozostał Norddeutsche Landesbank Girozentrale). Rok 2006 będzie kolejnym etapem w rozwoju organizacji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Największy nacisk położony zostanie na intensywny rozwój działalności Departamentu Finansowania Strukturyzowanego oraz Departamentu Finansowanie Handlu (Trade Finance). Pracownicy Banku zostaną ponadto objęci unikalnym programem szkoleń, zaś do Banku zostaną wprowadzeni praktykanci w ramach nowego programu Bankers of the Future. W dalszym ciągu wzmacniana będzie obecność Banku w regionach, intensywnie rozwijane będą departamenty produktowe, a także zespół wsparcia. [ 17 ]

16 4.4. Polityka kredytowa i gwarancyjna 4.5. Zarządzanie ryzykiem W roku 2005 Bank prowadził aktywną politykę kredytową i gwarancyjną, starając się zapewnić klientom optymalny poziom finansowania dostosowany do specyfiki ich działalności oraz możliwości spłat. Decyzje kredytowe każdorazowo podejmowane były przez Komitet Kredytowy Banku, po uprzedniej analizie i rekomendacji Departamentu Ryzyka. Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dywersyfikację portfela, czemu służy m.in. system monitorowania ryzyka i analiza struktury portfela (metody zarządzania ryzykiem zostały opisane w następnym rozdziale). W roku 2005 Bank utrzymywał wyważony poziom ryzyka i dywersyfikacji portfela kredytowego. Na koniec roku wskaźnik kredytów klasyfikowanych (poniżej standardów, wątpliwych i straconych) był na znacznie niższym poziomie niż średnia rynkowa. Ponad 91,5% portfela kredytowego to kredyty normalne, a jedynie niecałe 8,5% to kredyty klasyfikowane, w tym jedynie 1,6% wątpliwe i stracone. Znaczna część ekspozycji kredytowej jest zabezpieczona poręczeniami wystawionymi przez Skarb Państwa. Kredyty normalne 91,63 Kredyty pod obserwacją 5,34 Kredyty poniżej standardu 1,40 Kredyty wątpliwe 0,33 Kredyty stracone 1,30 Bank był ponadto aktywny w sferze kredytów konsorcjalnych. W roku 2005 uczestniczył w 8 konsorcjach kredytowych, z czego był organizatorem trzech. Łączne zobowiązania Banku z tego tytułu wyniosły 278,3 mln zł, zaś kwota największego jednorazowego zaangażowania to 52,7 mln zł. W 2005 roku Bank kontynuował aktywną politykę zabezpieczania się przed ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Obok stosowanych sposobów mierzenia, nadzorowania i ograniczania występującego ryzyka, Bank konsekwentnie stosował przepisy o rachunkowości zabezpieczeń instrumentów pochodnych wyznaczonych jako zabezpieczenia ujętych w sprawozdaniu finansowym składników aktywów Ryzyko kredytowe Bank narażony jest na ryzyko kredytowe, czyli ryzyko, że kontrahent nie będzie mógł spłacić całości zobowiązania wobec Banku w terminie. W związku z tym ekspozycja na ryzyko kredytowe jest dokładnie monitorowana. Monitorowanie ryzyka kredytowego służy do określania zagrożenia związanego z klientem, uzyskiwanymi przez niego wynikami finansowymi i ewentualną częściową lub całkowitą niewypłacalnością. Pomiary tego ryzyka dokonywane są zarówno w oparciu o określone przepisami limity, jak i o wewnętrzne procedury. Bank zarządza poziomem ryzyka kredytowego, jakie podejmuje, ustalając limity akceptowanego ryzyka w odniesieniu do jednego kredytobiorcy lub grupy kredytobiorców oraz w odniesieniu do koncentracji terytorialnej i branżowej swojego zaangażowania. Ryzyko kredytowe monitoruje się na bieżąco i podlega ono corocznym lub częstszym przeglądom. Zaangażowanie wobec jednego kredytobiorcy (włączając banki i brokerów) podlega dalszym ograniczeniom w formie szczegółowych limitów dotyczących narażenia na ryzyko bilansowe i pozabilansowe oraz dzienne limity ryzyka dostaw dotyczące pozycji takich jak walutowe kontrakty terminowe. Faktyczna ekspozycja na ryzyko jest codziennie porównywana z dopuszczalnym limitem. [ 18 ]

17 Poziomem ekspozycji na ryzyko kredytowe zarządza się poprzez regularną analizę zdolności kredytobiorców oraz potencjalnych kredytobiorców do spłaty odsetek i kapitału oraz w razie potrzeby poprzez zmianę limitów kredytowych. Poziomem narażenia na ryzyko kredytowe zarządza się również częściowo poprzez uzyskiwanie zabezpieczeń oraz gwarancji, z wyjątkiem kredytów, dla których nie można uzyskać tego rodzaju zabezpieczeń. Dodatkowym czynnikiem minimalizującym ryzyko kredytowe jest ścisłe organizacyjne rozdzielenie funkcji pomiędzy departamenty sprzedażowe oraz departamenty ryzyka kredytowego i administracji kredytów. Dodatkowym, instytucjonalnym i organizacyjnym, czynnikiem ograniczającym ryzyko kredytowe jest Komitet Kredytowy, który podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą udzielenia kredytu Ryzyko rynkowe Bank jest narażony na ryzyko rynkowe, ponieważ posiada otwarte pozycje zarówno stopy procentowej, jak i pozycji walutowej. Bank stosuje metodologię scenariuszy odsetkowych przy szacowaniu ryzyka rynkowego posiadanych otwartych pozycji stopy procentowej oraz przewidywanych strat w ramach ustalonych limitów, w oparciu o założenia co do zmian warunków rynkowych. Zarząd ustala limity wartości zagrożonej, jaka jest do przyjęcia, które są na bieżąco monitorowane. Dzienna miara wartości zagrożonej to potencjalna strata szacowana dla zakładanych zmian rynkowych stóp procentowych, jaka mogłaby powstać, gdyby bieżące pozycje pozostały bez zmian do końca okresu przeszacowań. Regularnie monitoruje się faktyczne wyniki w celu sprawdzenia trafności założeń oraz parametrów wykorzystanych przy wyliczaniu scenariuszy odsetkowych Ryzyko walutowe 2005 Bank jest narażony na ryzyko wpływu wahań kursowych na swoją sytuację finansową i przepływy pieniężne. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Banku ustala limity poziomu ekspozycji na ryzyko globalnie dla pozycji overnight, która jest na bieżąco monitorowana. Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się poprzez limity dozwolonej otwartej pozycji walutowej Ryzyko stopy procentowej i wartości godziwej Ryzyko zmiany stopy procentowej ma wpływ na przepływy pieniężne, ponieważ przyszłe przepływy pieniężne związane z danym instrumentem finansowym mogą wahać się z powodu zmian rynkowych stóp procentowych. Wpływ ryzyka zmiany stopy procentowej na wartość godziwą polega na możliwych zmianach wartości instrumentu finansowego z powodu zmian rynkowych stóp procentowych. Bank narażony jest na fluktuacje rynkowe stóp procentowych, które mają wpływ na jego wartość godziwą i przepływy pieniężne. Na skutek takich zmian mogą wzrosnąć marże odsetkowe, jednak w przypadku nieoczekiwanych zmian Bank może ponieść straty. Zarząd ustala akceptowalne limity poziomu niedopasowania zmian oprocentowania, które są na bieżąco monitorowane. [ 19 ]

18 Ryzyko płynności 4.6. Działalność Departamentu Skarbu Bank codziennie musi posiadać dostępne środki pieniężne w celu zaspokojenia zobowiązań wobec klientów w związku z lokatami overnight, rachunkami bieżącymi, depozytami o bliskim terminie zapadalności, wypłatami kredytów, gwarancjami oraz rozliczeniami instrumentów pochodnych. Bank nie utrzymuje jednak środków pieniężnych w wysokości pozwalającej na zaspokojenie wszystkich tych potrzeb. Z dużym prawdopodobieństwem można bowiem przewidzieć, jaki procent środków o bliskim terminie zapadalności zostanie ponownie zainwestowanych. Zarząd ustala zatem minimalne limity środków, jakie muszą być dostępne w celu zaspokojenia tych potrzeb oraz minimalne limity w odniesieniu do kredytów (w tym z banków), które muszą być dostępne w przypadku niespodziewanie dużych wypłat środków Ryzyko operacyjne Bank określa ryzyko operacyjne jako ryzyko strat spowodowanych niewłaściwymi procedurami lub ich nieprzestrzeganiem, ryzykiem związanym z personelem oraz systemami teleinformatycznymi. Bank wdrożył procedury określające zakresy obowiązków poszczególnych departamentów w tym zakresie. W roku 2005 Bank wdrażał regulacje przyjęte przez Komitet Bazylejski II w zakresie monitorowania ryzyka operacyjnego. Rok 2005 to znaczne przyspieszenie tempa rozwoju działalności Departamentu Skarbu. Aby zwiększyć skalę działalności znacząco wzrosło zatrudnienie, przy czym nowo zatrudnieni dealerzy to osoby z dużym doświadczeniem zdobytym w instytucjach wiodących w sferze treasury. Najważniejsze kierunki działalności Departamentu Skarbu w roku ubiegłym to: rozwój zakresu współpracy i obsługi dużych i średnich firm, rozwijanie współpracy z klientami skandynawskimi, obsługa klientów bezpośrednio przez dealing room w Warszawie, rozbudowa zespołu doświadczonych dealerów, wprowadzenie instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe, wprowadzenie instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej, znaczące zwiększenie obrotów na rynku walutowym, rozpoczęcie implementacji systemu Front Office, znaczący wzrost zysków z pozycji wymiany. W roku 2006 planowany jest dalszy dynamiczny wzrost udziału w rynku klientów korporacyjnych. Do oferty wprowadzone zostaną opcje walutowe i strategie opcyjne, a także produkty inwestycyjne z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. Planowane jest także zacieśnienie współpracy z obszarem Financial Markets w NORD/LB i DnB NOR pośrednich akcjonariuszach Banku. [ 20 ]

19 4.7. Bankowość transakcyjna Rok 2005 był okresem rozbudowy Departamentu Bankowości Transakcyjnej. Kolejno utworzone zostały sekcje sprzedaży, implementacji oraz obsługi klienta. Jednak za największe osiągnięcie uznać należy komercyjne wykorzystanie, uruchomionego pod koniec 2004 roku, Serwisu Bankowości Internetowej NORD NET. W ciągu roku kilkukrotnie wzrosła liczba korzystających z systemu klientów obecnie korzysta z niego już przeszło 63% klientów Banku. Dynamicznie wzrosła także liczba wykonanych za pośrednictwem serwisu płatności w grudniu 2005 roku aż 99,1% z nich było przetworzonych w pełni elektronicznie. Odsetek płatności elektronicznych 2005 Na bazie systemu NORD NET oparto także konstrukcję kilku ciekawych transakcji takich jak reverse factoring czy rachunków powierniczych. Działanie systemu w trybie on-line umożliwia szybkie rozliczanie i monitoring tego typu transakcji, niezależnie od geograficznej lokalizacji faktoranta, firmy faktoringowej czy właściciela rachunku powierniczego. Bank zorientowany jest na obsługę wymagających klientów korporacyjnych stąd pod koniec roku do oferty zostały wprowadzone płatności pilne. Dzięki elastycznym rozwiązaniom technicznym umożliwiono klientom sterowanie za pomocą bankowości internetowej sposobem realizacji płatności. Dzięki temu płatności krajowe mogą dotrzeć do kontrahenta nawet jeśli są wysyłane do banku późnym popołudniem. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 99.1% 89% 39% I VI XII W 2005 roku zostali też wybrani partnerzy, z którymi Bank rozpoczął wdrażanie kolejnych produktów bankowości transakcyjnej. W pierwszym kwartale 2006 planowane jest uruchomienie usług odsileń i zasileń gotówkowych. W przypadku tego produktu także postawiono na innowacyjność i nowoczesne technologie zasilenia będą mogły być zlecane przez Internet, a w kolejnym etapie wprowadzona zostanie możliwość śledzenia drogi gotówki przez NORD NET. Drugim wdrażanym produktem będą płatności masowe. Także w tym przypadku postawiono na nowoczesne rozwiązania, które umożliwią klientom wysyłanie przelewów po bardzo niskich kosztach. Nowatorski Moduł Zarządzania Należnościami umożliwi natomiast dostęp on-line do informacji o rozliczonych i nierozliczonych fakturach wszystkich kontrahentów. [ 21]

20 4.8. Obsługa transakcji handlowych Rok 2005 był okresem dalszego rozwoju grupy produktów wspierających finansowanie handlu. Poza operacjami dokumentowymi, Bank oferował klientom możliwość zbycia wierzytelności pieniężnej oraz możliwość finansowania krótkoterminowych należności. Podobnie jak rok wcześniej, aktywność Banku w sferze finansowania handlu skupiała się w znacznej mierze na finansowaniu istniejących należności przysługujących klientom od odbiorców krajowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Bank zaproponował między innymi rozwiązania dla odbiorców towarów, które umożliwiają wsparcie finansowe dostawców, a także rozwiązania dla typowych pośredników działających na rynku towarów masowych, czyli produkty finansowania międzynarodowego obrotu handlowego. Wprowadzenie nowych usług spowodowało zmianę struktury portfela transakcji handlowych. W 2005 roku portfel transakcji finansowania handlu powiększył się o finansowanie realizowane w ramach tak zwanego odwrotnego faktoringu, przedpłaty do zagranicznych dostawców towarów masowych, czy też wykupy wierzytelności wekslowych. Rok 2005 był rokiem dalszego wzrostu wolumenu operacji dokumentowych, zwłaszcza akredytyw dokumentowych. Sztandarowym produktem Banku w tym zakresie są akredytywy dla branży stoczniowej, a głównym celem stawianym na najbliższe lata są: dywersyfikacja branżowa portfela i dalszy, wspierany rozwojem innych grup produktów, wzrost wolumenu akredytyw. Bank przyjął, że najbardziej stabilne są konstrukcje bazujące na trzech nogach i właśnie taką stabilną konstrukcję zaczęto tworzyć w ubiegłym roku. Nogi tej konstrukcji to: operacje dokumentowe, produkty wspierające międzynarodową wymianę handlową, w tym export finance i ostatnia, ale nie najmniej ważna noga faktoring oraz różne jego odmiany. Podjęta w połowie 2005 roku decyzja o szerokim wprowadzeniu faktoringu podyktowana była w głównej mierze chęcią zapewnienia klientom dostępu do jak najszerszej gamy produktów. Naturalną konsekwencją tej decyzji była decyzja o stworzeniu systemu do obsługi tego typu transakcji. System, którego tworzenie rozpoczęto w 2005 roku, będzie w pełni dostępny dla klientów w połowie 2006 roku. [ 22 ] Zmiany w sposobie postrzegania transakcji finansowania handlu, jakie dokonywały się na przestrzeni całego roku 2005, oraz podjęte decyzje znajdują swoje odzwierciedlenie w wyniku za rok Poziom osiągniętych w tym roku przychodów z tytułu finansowania transakcji handlowych stanowił jeszcze co prawda relatywnie niewielką pozycję w strukturze przychodów operacyjnych Banku, jednakże o ile w 2004 roku była to wartość nieprzekraczająca 3% przychodów operacyjnych, o tyle w 2005 było to już blisko 6%. Plany na kolejne dwa trzy lata zakładają ustabilizowanie tej pozycji na poziomie 8 10% przychodów operacyjnych ogółem. Temu celowi służyły będą między innymi konsekwentna zmiana i poszerzanie oferty Banku o nowe produkty oraz stałe dostosowywanie oferty do rosnących wymagań rynku, a także zakup systemu, który uczyni ofertę Banku jeszcze bardziej atrakcyjną dla firm Najważniejsze osiągnięcia roku 2005 W roku 2005 Bank DnB NORD S.A., działając jeszcze pod marką NORD/LB, osiągnął wszystkie zakładane cele biznesowe, wprowadził szereg nowych produktów, znacząco zwiększył zatrudnienie, pozyskał kilkudziesięciu nowych, dużych klientów, zakończył też rok zyskiem mimo dużych nakładów inwestycyjnych. To jednak nie jedyny powód do satysfakcji. Zgodnie z przyjętą strategią Bank DnB NORD ma ambicje bycia nie tylko dostawcą produktów i usług bankowych, ale również instytucją specjalizującą się w realizacji dużych i złożonych transakcji. Bank ma także ambicje kreowania wartości dodanej dla klientów. Realizując tę misję, Bank pochwalić się może wieloma udanymi projektami, przy czym na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Banku w finansowanie przemysłu stoczniowego. Jest to przykład aktywnego udziału Banku w rozwoju polskiej gospodarki i jednocześnie umiejętności sprawnego realizowania projektów w trudnym i wymagającym sektorze gospodarki jakim jest dziś przemysł stoczniowy. Bank aktywnie angażuje się również w finansowanie transakcji eksportowych polskich przedsiębiorstw, po raz pierwszy został także doceniony w tzw. lidze syndykacyjnej prestiżowym rankingu banków udzielających kredytów konsorcjalnych. Warto też wspomnieć o aktywności Banku w obszarach wykraczających poza podstawową działalność bankową. Bank jest pomysłodawcą, animatorem i organizatorem debat gospodarczych, w których uczestniczą znane osobistości świata gospodarki, biznesu, finansów czy polityki.

21 Bank na rynku kredytów konsorcjalnych. Rok 2005 to dla Banku okres rozbudowy oferty produktów kredytowych. Bank aktywnie wzmacniał także swoją pozycję na rynku kredytów konsorcjalnych był uczestnikiem ośmiu konsorcjów kredytowych, z czego organizował trzy. Łączne zobowiązania banku z tego tytułu wyniosły 278,3 mln zł, zaś kwota największego jednorazowego zaangażowania to 52,7 mln zł. Aktywność Banku w tym zakresie została zauważona i doceniona. Po raz pierwszy Bank znalazł się w tzw. lidze syndykacyjnej prestiżowym rankingu banków udzielających kredytów konsorcjalnych prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita, zajmując od razu wysokie, 11 miejsce wśród wszystkich działających w Polsce banków obsługujących sektor korporacyjny. Bank w rankingach. Dynamiczny rozwój Banku w roku 2005 znalazł odzwierciedlenie w rankingach i zestawieniach publikowanych przez media gospodarcze. W zestawieniu opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita Bank zajął: I miejsce pod względem dynamiki przyrostu depozytów (199,6% wzrost rok do roku); III miejsce pod względem dynamiki przyrostu sumy bilansowej (63,9% wzrost rok do roku); IV miejsce pod względem dynamiki przyrostu akcji kredytowej (50,6% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki przychodów z odsetek (57,3% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki wyniku z działalności bankowej (42,1% wzrost rok do roku). W rankingu banków o największej dynamice przychodów w roku 2005, opublikowanym przez tygodnik Gazeta Finansowa DnB NORD zajął 4, prestiżowe miejsce. Bank po raz pierwszy znalazł się w rankingu banków uczestniczących w konsorcjach kredytowych (tzw. liga syndykacyjna) publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita, zajmując od razu 11 pozycję wśród wszystkich działających w Polsce banków obsługujących sektor korporacyjny. [ 23 ]

22 Bank animatorem ważnych debat gospodarczych. DnB NORD chce być partnerem swoich klientów nie tylko w zakresie podstawowej działalności bankowej. Bank ma ambicje kreowania wartości dodanej dla swoich klientów. Właśnie dlatego był w ubiegłym roku pomysłodawcą, animatorem i organizatorem cyklu spotkań, debat i dyskusji ludzi biznesu, polityki, finansów, przedsiębiorców, menedżerów wiodących polskich firm, w tym spółek notowanych na Giełdzie, przedstawicieli niezależnych ośrodków analitycznych. Debaty każdorazowo poświęcone były istotnym i aktualnym tematom gospodarczym, mającym wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Stworzenie takiego forum wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń ma w założeniu przyczyniać się do lepszego rozwoju firm Nowej Polskiej Gospodarki. Patronat medialny nad debatami sprawowały redakcje wiodących mediów gospodarczych, m.in. Rzeczpospolitej, TVN24, Manager Magazine. W roku 2006 Bank kontynuuje cykl debat. Polska na drodze do euro. Pod takim tytułem Bank zorganizował cykl spotkań i dyskusji z udziałem prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz Przewodniczącej Sejmowej Komisji Skarbu, byłej prezes NBP oraz członkini zarządu EBOiR. W swoich wykładach prof. Gronkiewicz-Waltz oceniała szanse i możliwości stojące przed polskimi firmami w erze gospodarki globalnej. Analizowała wskaźniki ekonomiczne, trendy gospodarcze i giełdowe, omawiała tendencje na rynkach walutowych. Szeroko i obszernie prezentowała skutki i efekty wejścia Polski do strefy euro. Czy polskie przedsiębiorstwa wykorzystują swoją szansę.? To tytuł debaty poświęconej sytuacji polskich przedsiębiorstw, zorganizowanej w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. W dyskusji udział wzięli m.in.: dr Wiesław Rozłucki Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prof. Witold Orłowski Szef Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, Antoni F. Reczek Prezes Zarządu PricewaterhouseCoopers Polska oraz prof. Janusz Filipiak właściciel i prezes zarządu spółki ComArch S.A. Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że polska gospodarka dobrze reaguje na nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Polskie firmy radzą sobie coraz lepiej na wspólnym rynku. Z drugiej strony wiele zagranicznych koncernów zwiększa inwestycje w Polsce, przenosi tu swoje centra rozliczeniowe. To wszystko jest jednym z elementów napędzających gospodarkę. Paneliści zgodnie też podkreślali rolę corporate governance, otwartości i przejrzystości firm. Zgodni byli też co do tego, że przed Polską stoi wielka szansa na dalszy rozwój. Twierdzili, że Polska jest konkurencyjna w stosunku do państw starej Unii. Trzeba jednak pamiętać, że ten czas przewagi nie będzie trwał wiecznie i przedsiębiorcy muszą maksymalnie wykorzystać najbliższe lata. [ 24 ]

Nordic Walking. Stąd Nordic Walking na okładce i jako motyw przewodni Raportu Rocznego 2006. Zapraszamy do lektury!

Nordic Walking. Stąd Nordic Walking na okładce i jako motyw przewodni Raportu Rocznego 2006. Zapraszamy do lektury! RAPORT ROCZNY 2006 Nordic Walking To, według definicji, najbardziej naturalna aktywność ruchowa czyli marsz wzbogacona o uruchomienie obręczy barkowej, poprzez użycie specjalnie zaprojektowanych kijów.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007

Raport Roczny 2007. Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 Raport Roczny 2007 1 Prostota jest szczytem wyrafinowania. Leonardo da Vinci Przestrzeń, postęp, rozwój. Z jednej strony swoboda - a z drugiej precyzja. Wizja i odpowiedzialność. Prostota

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz Raport Roczny 2013 1 Bank International w Europie Adresy międzynarodowe English Bankowy usz Gwarancyjny w Polsce Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz ekonomiczny Sprawozdanie List Prezesa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Raport Roczny 2009 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2012 roku...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Raport Roczny 2008 Spis treści Spis treści Wizja, Misja, Wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. www.bzwbk.pl 0801 666 444. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks

Raport Roczny. www.bzwbk.pl 0801 666 444. Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks 2008 Raport Roczny 2008 Bank Zachodni WBK S.A. jest członkiem Grupy Allied Irish Banks www.bzwbk.pl 0801 666 444 2008 Spis treści Raport Roczny 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16

RAPORT ROCZNY LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 1 RAPORT ROCZNY 2 0 0 8 LIST PREZESA ZARZĄDU 3 OTOCZENIE RYNKOWE W 2008 ROKU 6 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BRE BANKU HIPOTECZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI BANKU W 2008 ROKU 16 WŁADZE BANKU 48 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2009 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W 2009 ROKU MARZEC 2010 1 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2009 ROKU... 4 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...4 2. RYNEK PIENIĘŻNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2011r. 1 List Prezesa Zarządu Warszawa, 29 lutego 2012 r. Szanowni Państwo! W 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treêci Spis treêci Wizja, Misja, WartoÊci Sprawozdanie Rady Nadzorczej List od Prezesa Zarzàdu Sprawozdanie Zarzàdu Grupy Kapita owej Raiffeisen Bank Polska S.A. Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo