Wizja. Misja. Wartości. Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizja. Misja. Wartości. Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2005

2 Wizja Bank DnB NORD Polska S.A. to bank dynamiczny, profesjonalny i nowoczesny, godzien najwyższego zaufania, o wyraźnej kulturze korporacyjnej. Bank DnB NORD Polska S.A. chce być jednym z 10 najlepszych działających w Polsce banków obsługujących segment korporacyjny. Misja Bank DnB NORD Polska S.A. pomaga swoim klientom w realizacji ich biznesowych celów, idei i marzeń. Oferuje najwyższej jakości, nowoczesne, specjalistyczne produkty i usługi finansowe, które przyczyniają się do szybkiego i efektywnego rozwoju przedsiębiorstw. Bank DnB NORD Polska S.A. wyzwania postrzega jako szanse. Jest partnerem Klientów, działającym w obopólnym interesie, co pozwala na umocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku i na pomyślną realizację strategii biznesowych. Wartości Dynamizm Działamy profesjonalnie, sprawnie i szybko Rzetelność Nasz bank opieramy na zaufaniu, uczciwości i wysokich standardach etycznych Praca zespołowa Praca zespołowa jest naszą receptą na sukces Proste rozwiązania Proste rozwiązania są najlepsze

3 Spis treści S 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej t5 2. List Prezesa Zarządu 3. Podstawowe informacje o Banku 3.1. Bank DnB NORD Polska członek Grupy Bankowej DnB NORD 3.2. Profil i specjalizacja Banku 3.3. Model biznesowy 3.4. Szczególne obszary kompetencji 3.5. Władze Banku 3.6. Ogólna oferta produktowa 4. Działalność Banku w roku Strategiczne założenia działań 4.2. Dynamiczny rozwój działalności Wzrost wyników finansowych Rozwój regionalny Nowe produkty Technologie informatyczne Kadry i kultura korporacyjna 4.3. Zmiany właścicielskie wejście w skład nowej Grupy Bankowej 4.4. Polityka kredytowa i gwarancyjna 4.5. Zarządzanie ryzykiem Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej i wartości godziwej Ryzyko płynności Ryzyko operacyjne 4.6. Działalność Departamentu Skarbu 4.7. Bankowość transakcyjna 4.8. Obsługa transakcji handlowych 4.9. Najważniejsze osiągnięcia roku 2005 Bank na rynku kredytów konsorcjalnych Bank w rankingach Bank animatorem ważnych debat gospodarczych 5. Wyniki i sytuacja finansowa Banku 5.1. Podstawowe dane bilansowe 5.2. Rachunek zysków i strat 5.3. Podstawowe wskaźniki charakteryzujące działalność Banku 5.4. Sprawozdanie Banku za rok Zamierzenia Banku na przyszłość 7. Kontakt z Bankiem [ ]

4 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Grupa Bankowa DnB NORD została powołana w połowie roku 2005 na mocy umowy pomiędzy dwoma silnymi partnerami: jednym z największych banków niemieckich NORD/LB Norddeutsche Landesbank oraz największym bankiem norweskim DnB NOR. Naszą strategię określić można jasno: chcemy uzyskać pozycję wiodącego, dynamicznego banku regionu Północno-Wschodniej Europy, przede wszystkim basenu Morza Bałtyckiego. Polska, zarówno z kulturowego, jak i ekonomicznego punku widzenia, jest ważną częścią regionu, bardzo dużym rynkiem i szybko rozwijającym się regionem gospodarczym. Dlatego DnB NORD bardzo dużo obiecuje sobie po tym rynku, zaś Bank DnB NORD Polska jest znaczącym elementem naszej Grupy Bankowej. Rok 2005 był w działalności Banku DnB NORD Polska działającego jeszcze pod marką NORD/LB okresem dalszego rozwoju. Zarząd Banku konsekwentnie i z sukcesami realizował strategię dynamicznego wzrostu zarówno w sferze organicznej budowy Banku, jak i w zakresie wyników finansowych. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że Bank zrealizował wszystkie stawiane przed nim cele. Rada Nadzorcza wysoko ocenia osiągnięcia roku Rozwój Banku oraz wyniki finansowe uzyskane przez NORD/LB Bank Polska, a obecnie już Bank DnB NORD Polska, potwierdzają słuszność naszego zaangażowania w Polsce. W imieniu Rady Nadzorczej chciałbym wyrazić uznanie zarządowi oraz wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w rozwój Banku i osiągnięcie wszystkich zakładanych celów biznesowych. Chciałbym także podziękować za dotychczasową współpracę wszystkim Klientom i Partnerom Biznesowym. Naszym nadrzędnym celem jest aktywne zaangażowanie w rozwój Państwa firm i pomoc w realizacji Państwa idei. Z poważaniem, Sven Herlyn Przewodniczący Rady Nadzorczej [ 6 ]

5 2. List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Jest to dla naszego Banku wydarzenie szczególne, bowiem Raport dotyczący naszej działalności pod marką NORD/LB publikujemy już jako członek nowej, dynamicznej Grupy Bankowej DnB NORD, pod zmienioną już nazwą: Bank DnB NORD Polska S.A. Grupa bankowa DnB NORD została utworzona przez naszego dotychczasowego udziałowca NORD/LB Norddeutsche Landesbank oraz największy bank norweski DnB NOR. Jej ambicją jest zajęcie znaczącego miejsca na bankowej mapie Europy Środkowej i Północno- -Wschodniej. W Raporcie Rocznym znajdą Państwo szereg szczegółowych informacji o Grupie Bankowej DnB NORD, a także o jej założycielach: NORD/LB i DnB NOR. Rok 2005 był dla naszego banku okresem dalszego dynamicznego wzrostu. Kontynuowaliśmy, zapoczątkowany dwa lata wcześniej, proces organicznej budowy wysoko wyspecjalizowanego, dynamicznego i nowoczesnego banku korporacyjnego. Proces ten przebiegał w kilku kluczowych obszarach: tworzenia unikalnej kultury korporacyjnej i wzrostu zatrudnienia, wprowadzania nowych produktów i rozwoju kanałów dystrybucji, rozwoju regionalnego, dalszego rozwoju technologicznego. Dzięki temu już dzisiaj jesteśmy w stanie połączyć zindywidualizowane podejście do Klientów z najwyższymi standardami międzynarodowej bankowości korporacyjnej. 005 Taki model działania oznaczał naturalnie znaczny poziom inwestycji. Naszym celem było jednak równoległe zachowanie tendencji dynamicznego wzrostu wyniku finansowego. Cel ten udało się osiągnąć. Bank zakończył ubiegły rok zyskiem brutto w wysokości 14,40 mln zł, co dało 12,13 mln zł zysku netto. To wynik wyższy niemal o połowę w porównaniu z rokiem Suma bilansowa banku wyniosła na koniec 2005 roku 1,92 mld zł o przeszło 64% więcej niż rok wcześniej. Plasuje nas to w ścisłej czołówce najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Rozwój i wyniki Banku uzyskane w 2005 roku pokazują, iż przyjęta strategia działania jest prawidłowa. Bank wykorzystał dobrą koniunkturę gospodarczą, osiągając zakładane cele biznesowe. Dotychczasowe działania stanowią dla nas źródło satysfakcji i optymizmu. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu. Naszym celem jest bowiem wejście do czołowej 10 banków obsługujących sektor korporacyjny. Ale nie tylko. Ostatnie dwa lata to okres budowania praktycznie od podstaw specjalistycznego banku korporacyjnego. W tej chwili chcemy pozostać dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym bankiem korporacyjnym, który ma jednak ambicje znaczącego wejścia w sektor małych i średnich firm (MSP), a nawet bankowość detaliczną. Szczegółowe analizy będziemy prowadzić w najbliższych miesiącach. Być może jeszcze w tym roku podejmiemy pierwsze decyzje. Dziś pozostajemy bankiem korporacyjnym, partnerskim, ściśle współpracującym z klientami bankiem stworzonym dla firm. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym Klientom za dotychczasową współpracę, deklarując jednocześnie, że w dalszym ciągu dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Państwa wymaganiom. Dziękuję też wszystkim Pracownikom Banku za ich zaangażowanie i wysiłek. Bez nich te wyjątkowe osiągnięcia nie byłyby możliwe. Z wyrazami szacunku, Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu [ 7 ]

6 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O BANKU 3.1. Bank DnB NORD Polska S.A. członek Grupy Bankowej DnB NORD Grupa Bankowa DnB NORD obszar działania Grupa bankowa DnB NORD została utworzona w roku 2005 przez NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (49% akcji) i największy bank norweski DnB NOR (51% akcji). Grupa rozpoczęła działalność z początkiem tego roku. Jej marka to połączenie dwóch członów nazw obu założycieli. Grupa bankowa DnB NORD koncentruje swoją działalność w krajach regionu Morza Bałtyckiego w Polsce, Danii, Finlandii, na Łotwie, Litwie i w Estonii w jej skład weszły m.in. banki działające wcześniej pod marką NORD/LB w tych krajach. Aktywa Grupy DnB NORD wynoszą ponad 4,1 miliarda euro, zatrudnienie ponad 1800 pracowników w 130 placówkach i filiach. Ambicją DnB NORD jest osiągnięcie pozycji wiodącego banku w Europie Północno-Wschodniej, szczególnie w rejonie basenu Morza Bałtyckiego. Oslo Kopenhaga Hanower Warszawa Helsinki Tallin Ryga Wilno Rynki macierzyste DnB NOR i NORD/LB Rynek DnB NORD Bank DnB NORD Polska S.A., działający jeszcze pod marką NORD/LB Bank Polska, wszedł w skład nowej grupy bankowej w styczniu 2006 roku, zachowując profil banku korporacyjnego, banku stworzonego dla firm. Polska jest bardzo istotnym rynkiem dla Grupy DnB NORD, zaś Bank DnB NORD Polska S.A. jest ważnym elementem nowej struktury bankowej m.in. ze względu na fakt prowadzenia przez przedsiębiorstwa polskie żywej wymiany handlowej z firmami niemieckimi i norweskimi, a także obecność w Polsce wielu inwestorów niemieckich i norweskich. [ 8 ]

7 O założycielach Korzenie Grupy NORD/LB sięgają XVIII wieku, a konkretnie roku 1765, kiedy to bank rozpoczął działalność pod nazwą Braunschweigische Staatsbank. W roku 1970 powstała w wyniku połączenia czterech dużych północnoniemieckich banków Grupa NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale z siedzibą w Hanowerze. Obecnie Grupa NORD/LB z aktywami na poziomie ponad 200 mld euro należy do 10 największych banków w Niemczech. Bank posiada także wysokie oceny klasyfikacyjne (ratingi) przyznane przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe. NORD/LB w ocenie agencji ratingowych Agencja ratingowa Rating Moody s Aa3 Standard & Poor s A Fitch A DnB NOR to największa norweska grupa finansowa oraz trzecia co do wielkości grupa bankowa w krajach skandynawskich. DnB NOR jest bankiem uniwersalnym, zajmującym się zarówno bankową obsługą przedsiębiorstw, w tym małych i średnich firm, jak i klientów indywidualnych. Jest największym na rynku norweskim dostawcą produktów kredytowych i depozytowych, funduszy inwestycyjnych, usług zarządzania aktywami (asset management), a także produktów ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz usług związanych z rynkiem pieniężnym i kapitałowym. DnB NOR dysponuje największą w Norwegii siecią dystrybucji produktów i usług finansowych (ponad 240 oddziałów plus sieć urzędów pocztowych). Obsługuje prawie 170 tys. firm i ponad 2,1 mln klientów indywidualnych (niemal połowa ludności Norwegii). Aktywa Grupy wynoszą ponad 170 miliardów euro. DnB NOR zatrudnia blisko 10 tys. pracowników. Bank jest reprezentowany poprzez filie i oddziały w 13 krajach świata. DnB NOR jest doceniany przez największe i najbardziej renomowane agencje ratingowe DnB NOR w ocenie agencji ratingowych NORD/LB jest wiodącym bankiem w północnych Niemczech. Pełni funkcję banku krajowego dla czterech krajów związkowych Niemieckiej Republiki Federalnej: Dolnej Saksonii, Saksonii Anhalt, Meklemburgii Przedpomorza i Bremy. Jest też bankiem centralnym dla 90 kas oszczędnościowych (Sparkassen) w tych krajach. Placówki banku ulokowane są także we wszystkich najważniejszych centrach finansowych świata. Agencja ratingowa Moody s Standard & Poor s Rating Aa3 A+ [ 9 ]

8 3.2. Bank DnB NORD Polska S.A. profil i specjalizacja Bank DnB NORD Polska S.A. rozpoczął działalność na polskim rynku w 2002 r. Do końca kwietnia 2006 r. działał pod marką NORD/LB Bank Polska S.A. (jedynym akcjonariuszem banku był NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale). Bank DnB NORD Polska S.A. jest dynamicznie rozwijającym się bankiem o profilu korporacyjnym bankiem stworzonym dla firm. Specjalizuje się w segmencie obsługi dużych i średnich przedsiębiorstw, ma doświadczenie w realizacji dużych i złożonych przedsięwzięć finansowych i biznesowych, wyróżnia go profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość działania. Głównym obszarem działalności banku jest finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie bieżącej działalności firm, szczególnie finansowanie krótko- i średnioterminowe, a także długoterminowe finansowanie strukturyzowane dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. Bank zajmuje się również finansowaniem transakcji handlu zagranicznego i bankową obsługą przedsiębiorstw, jest też organizatorem dużych konsorcjów kredytowych. Obok finansowania bank oferuje nowoczesny system bankowości internetowej NORD NET oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Bank stara się przy tym być doradcą i partnerem klientów, a nie wyłącznie dostawcą produktów bankowych. Bank DnB NORD Polska S.A. jest ponadto animatorem i organizatorem debat gospodarczych dyskusji z udziałem polityków, przedsiębiorców, finansistów, przedstawicieli niezależnych ośrodków analitycznych dotyczących ważnych kwestii gospodarczych, mających bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstw Model biznesowy Bank DnB NORD Polska S.A. ma specyficzny model biznesowy, różniący się od modelu stosowanego np. przez duże banki uniwersalne. Najwyższe wartości, którymi się kieruje, to oprócz bezpieczeństwa transakcji finansowych specjalizacja, szybkość i mobilność działania oraz wygoda obsługi rozumiana jako błyskawiczne reagowanie na potrzeby klientów. Właśnie te cechy determinują model działania banku. Jego najważniejsze elementy to: płaska struktura organizacyjna, która pozwala do maksimum skrócić proces decyzyjny, a co za tym idzie prowadzić aktywną politykę kredytową; bliskie związki biznesowe z klientem, wspierane aktywną obecnością na wybranych rynkach lokalnych poprzez mobilną sieć doradców klienta ulokowanych w Regionalnych Centrach Korporacyjnych pokrywających swoim zasięgiem obszary kraju o największym potencjale; specjalistyczna i selektywna oferta produktowa, przy czym bank nie chce być wyłącznie dostawcą produktów i usług, stara się być doradcą klientów, dopasowując rozwiązania do ich indywidualnych potrzeb biznesowych oferta dostosowana jest do specyficznych potrzeb firm; oparcie procesów biznesowych na bezpiecznej platformie internetowej, dzięki czemu wzrasta mobilność i szybkość działań; koncentracja na jasno sprecyzowanym rynku docelowym: duże i średnie przedsiębiorstwa zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, w tym inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce oraz klienci Grupy NORD/LB i DnB NOR działający w Polsce, a także importerzy i eksporterzy; specjalizacja sektorowa; orientacja na klienta przy jednoczesnej budowie efektywnej, wzrostowej organizacji o nowoczesnej kulturze korporacyjnej. [ 10 ]

9 3.4. Szczególne obszary kompetencji Bank DnB NORD Polska S.A. stara się wyodrębnić obszary kompetencji, które z jednej strony będą wyróżniać bank na rynku, zaś z drugiej wykreują wartości dodane dla klientów. Jedną z takich wartości jest specjalizacja sektorowa, dzięki której bank lepiej rozumie potrzeby klientów z poszczególnych branż, może zapewnić finansowanie dostosowane do specyfiki danej branży. Sektory, w których szczególnie specjalizuje się Bank DnB NORD Polska S.A., to m.in.: przemysł stoczniowy, przetwórstwo spożywcze, sprzedaż hurtowa i detaliczna, technologie informatyczne, nieruchomości. 005 Bank stara się ponadto tworzyć wartość dodaną dla swoich klientów na kilku innych płaszczyznach, obejmujących m.in.: profesjonalny zespół menedżerski, skupiający doskonałych specjalistów, z dużym doświadczeniem w bankowości korporacyjnej; szybki i efektywny proces podejmowania decyzji kredytowych; wysoki poziom kompetencji i doświadczenie w branżach będących przedmiotem specjalizacji banku; bankowość internetową NORD NET; profesjonalną i elastyczną ofertę produktów Departamentu Skarbu; szeroką i elastyczną ofertę finansowania, m.in. wieloopcyjne i wielowalutowe limity kredytowe oraz kredyty na stałą stopę, a także finansowanie strukturyzowane i finansowanie transakcji handlowych; German & Nordic Desk specjalny serwis dla klientów skandynawskich i niemieckich oraz polskich firm aktywnych w Niemczech oraz w krajach z regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki tej usłudze klienci obsługiwani są w jednym miejscu, w którym uzyskują dostęp do informacji o możliwościach i zasadach prowadzenia działalności na obcych rynkach, mają dostęp do szerszych kontaktów handlowych, a dzięki brakowi barier językowych negocjacje prowadzone mogą być w języku polskim, angielskim lub niemieckim. [ 11]

10 Zarząd Banku DnB NORD Polska S.A., od lewej: Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu, Zbigniew Karwowski Członek Zarządu, Artur Tomaszewski Członek Zarządu, Cord Meyer Członek Zarządu 3.5. Władze Banku Władzami Banku DnB NORD Polska S.A. są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Kompetencje władz Banku oraz ich podstawowe zadania określają Kodeks Spółek Handlowych, Statut Banku oraz regulaminy: Rady Nadzorczej, Zarządu oraz inne przepisy prawne. Podstawową strukturę organizacyjną banku tworzą departamenty. Akcjonariusze Właścicielem 100% akcji Banku DnB NORD Polska S.A. jest DnB NORD A/S z siedzibą w Kopenhadze, utworzony przez NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale (49% akcji) oraz największy bank norweski DnB NOR (51% akcji). Rada Nadzorcza W roku 2005, którego dotyczy niniejszy Raport Roczny, skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: dr Gunter Dunkel Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 2 grudnia 2005 r., po tym terminie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) Sven Herlyn Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 2 grudnia 2005 r., po tym terminie Przewodniczący Rady Nadzorczej) dr Jürgen Allerkamp Członek Rady Nadzorczej Peter-Jürgen Schmidt Członek Rady Nadzorczej Janusz Filipiak Członek Rady Nadzorczej (od 26 kwietnia 2005 r.) Jürgen Kösters Członek Rady Nadzorczej (do 19 maja 2005 r.) Zarząd W roku 2005 miała miejsce jedna zmiana w składzie Zarządu Banku. W dniu 19 kwietnia 2005 r. Rada Nadzorcza powołała pana Corda Meyera na Członka Zarządu. Obecnie skład Zarządu Banku przedstawia się następująco: Jarosław Dąbrowski Prezes Zarządu Cord Meyer Członek Zarządu Zbigniew Karwowski Członek Zarządu Artur Tomaszewski Członek Zarządu [ 12 ]

11 3.6. Ogólna oferta produktowa 005 Bank DnB NORD Polska S.A. koncentruje się na obsłudze dużych i średnich przedsiębiorstw oferta banku wychodzi naprzeciw potrzebom takich właśnie firm i obejmuje wyspecjalizowane produkty i usługi, które każdorazowo dopasowywane są do wymagań klientów. Podstawowa oferta produktowa banku to: obsługa bieżąca, rachunki i rozliczenia w PLN i walutach obcych; instrumenty finansowania rozwoju i bieżącej działalności firm (finansowanie krótko- i średnioterminowe, długoterminowe finansowanie strukturyzowane dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów, kredyty obrotowe i w rachunku bieżącym, kredyty inwestycyjne, kredyt na stałą stopę, konsorcja kredytowe); instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej; instrumenty inwestycyjne; transakcje wymiany walut; gwarancje (m.in. celne, płatnicze, przetargowe); obsługa transakcji handlowych (akredytywy, inkaso, faktoring, faktoring odwrotny, kredyt dyskontowy); zarządzanie należnościami; bankowość transakcyjna i serwis bankowości internetowej NORD NET; obsługa gotówkowa. Bank ma ponadto wiedzę i doświadczenie w realizacji dużych i złożonych transakcji i przedsięwzięć finansowych jest w stanie zaproponować rozwiązania specyficzne dla danej branży, rodzaju firmy, czy specyfiki danego przedsięwzięcia biznesowego. [ 13 ]

12 4. DZIAŁALNOŚĆ BANKU W ROKU Strategiczne założenia działań W roku 2005, którego dotyczy niniejszy Raport Roczny, Bank działał jeszcze pod marką NORD/LB. W całym roku kontynuowany był, zapoczątkowany rok wcześniej, proces organicznej budowy wysoko wyspecjalizowanego, dynamicznego i nowoczesnego banku korporacyjnego. Proces ten przebiegał w kilku kluczowych obszarach: dalszego rozwoju kultury korporacyjnej i wzrostu zatrudnienia, wprowadzania nowych produktów i rozwoju kanałów dystrybucji, rozwoju regionalnego, dalszego rozwoju technologicznego. Takie podejście oznaczało znaczny poziom inwestycji w poszczególnych obszarach, przy jednoczesnym zachowaniu tendencji dynamicznego wzrostu wyniku finansowego. Bank DnB NORD Polska S.A. dynamika zysku netto w mln zł ,13 8,41 2, Bank DnB NORD Polska S.A. dynamika sumy bilansowej w mln zł Dynamiczny rozwój działalności Wzrost wyników finansowych , ,41 808, W planach na rok 2005 Bank założył znaczący wzrost zysku netto i sumy bilansowej. W ubiegłym roku udało się zrealizować te prognozy Bank zakończył rok zyskiem netto w wysokości 12,13 mln zł o 45% wyższym niż rok wcześniej. Znacząco wzrosła także suma bilansowa, która na koniec grudnia 2005 r. wyniosła 1,92 mld zł o przeszło 64% więcej niż na koniec roku Dobre wyniki finansowe Bank zawdzięcza w głównej mierze rosnącej sprzedaży kredytów, a także coraz większym przychodom generowanym przez Departament Skarbu oraz bankowość transakcyjną. Wzrost wyników finansowych znalazł odzwierciedlenie w rankingach, w których Bank plasował się w czołówce najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych. Osiągnięte wyniki stanowią też potwierdzenie, że Bank konsekwentnie realizuje przyjętą strategię dynamicznego wzrostu organicznego w segmencie bankowości korporacyjnej i ma solidne podstawy organizacyjne i biznesowe do dalszego szybkiego rozwoju. Dynamika wyników DnB NORD na tle sektora bankowego* I miejsce pod względem dynamiki przyrostu depozytów (199,6% wzrost rok do roku); III miejsce pod względem dynamiki przyrostu sumy bilansowej (63,9% wzrost rok do roku); IV miejsce pod względem dynamiki przyrostu akcji kredytowej (50,6% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki przychodów z odsetek (57,3% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki wyniku z działalności bankowej (42,1% wzrost rok do roku). * Źródło: Rzeczpospolita, , na podst. wyników banków za rok [ 14 ]

13 Rozwój regionalny W roku 2005 kontynuowany był, rozpoczęty rok wcześniej, proces rozbudowy sieci otwarto kolejne Regionalne Centra Korporacyjne w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Obecnie jest ich sześć (oprócz wymienionych także Warszawa, Poznań i Trójmiasto). Rozwój regionalny jest bardzo istotny w działalności Banku, a przy tym oparty na specyficznym i nowoczesnym modelu biznesowym, który jednocześnie umożliwia optymalizację kosztów. Działalność operacyjna skupiona jest w centrali Banku w Warszawie, zaś zadaniem doświadczonych doradców klientów w regionach jest reprezentowanie i opieka nad klientami Banku prowadzącymi działalność w regionach Polski o największym potencjale rozwoju. Takie rozwiązanie pozwala być blisko klienta, zaoferować najlepszy serwis przy utrzymaniu kosztów na niskim poziomie. Docelowo Bank chce mieć kilkanaście Regionalnych Centrów Korporacyjnych na terenie całego kraju. Gdańsk Poznań Wrocław Warszawa Katowice Kraków Nowe produkty Rok 2005 był okresem wzbogacania oferty produktowej. Systematycznie powiększał się wachlarz produktów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej, a także produktów finansowania transakcji handlowych oraz bankowości transakcyjnej. Bank rozbudował też ofertę produktów kredytowych, aktywnie angażując się nie tylko w obsługę firm, ale także wzmacniając swoją pozycję na rynku kredytów konsorcjalnych (w ubiegłym roku był uczestnikiem ośmiu konsorcjów kredytowych, w tym organizatorem trzech z nich). Bank zamknął rok rozbudowanym pakietem produktów dla sektora korporacyjnego, w skład którego wchodziły m.in.: obsługa bieżąca, rachunki i rozliczenia, instrumenty służące do finansowania bieżącej działalności i rozwoju przedsiębiorstw, instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kursowym i ryzykiem stopy procentowej, gwarancje, zarządzanie należnościami, transakcje wymiany walut, obsługa transakcji handlowych, instrumenty inwestycyjne. Nowe produkty, wprowadzone do oferty w roku 2005, to: instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej: Forward Rate Agreement (FRA) stosowany do ustalania oprocentowania przyszłych transakcji na rynku pieniężnym (depozyty, kredyty krótkoterminowe) w celu zabezpieczenia przed niekorzystnymi ruchami stóp procentowych, Interest Rate Swap (IRS) stosowany do zabezpieczania przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych na rynku pieniężnym pozwala firmie zamienić zmienne oprocentowanie kredytu na stałe i odwrotnie bez konieczności negocjacji istniejących umów kredytowych, Cross Currency Interest Swap (CIRS) wykorzystywany przez kredytobiorców posiadających kredyty w walucie obcej do zabezpieczenia się przed wzrostem poziomu kursu walutowego i np. ustabilizowania poziomu stopy procentowej, instrumenty zabezpieczające ryzyko kursowe: Forward transakcja terminowa umożliwiająca ustalenie kursu walutowego rozliczenia transakcji eksportowej lub importowej w przyszłości przed jej realizacją, a także Non Deliverable Forward (NDF) transakcje terminowe bez rzeczywistej dostawy walut, Rollback/Rollover przesunięcie pozycji walutowej powstałej w wyniku zawarcia transakcji forward na termin wcześniejszy/późniejszy po kursie historycznym, Faktoring W roku 2005 Bank rozwijał także system bankowości transakcyjnej, w tym serwis bankowości internetowej NORD NET [ 15 ]

14 Technologie informatyczne Kadry i kultura korporacyjna DnB NORD jest bankiem nowoczesnym, opierającym swoją działalność na zaawansowanych technologiach w dużej mierze opartych na sieci internetowej. Stąd ogromny nacisk na rozwój efektywnych rozwiązań informatycznych. W roku 2005 rozwijana była platforma technologiczna zarówno w zakresie zaplecza informatycznego dla procesów biznesowych i prowadzonych projektów, jak i w warstwie bankowości transakcyjnej. Nową funkcjonalność poprawiającą wygodę obsługi oraz poszerzającą możliwości zabezpieczeń transakcji uzyskał serwis bankowości internetowej dla firm NORD NET. W roku 2005 system uzyskał także funkcjonalność dającą klientom dostęp do wszystkich produktów Banku, dzięki czemu pełni on obecnie funkcję nie tylko transakcyjną, ale także kanału dystrybucji. Obecnie system jest już jednym z najnowocześniejszych rozwiązań tego typu na rynku bankowości korporacyjnej. W kolejnych latach serwis będzie w dalszym ciągu rozwijany. W zakresie wsparcia wprowadzono szereg rozwiązań, które usprawniły funkcjonowanie Banku, są też ułatwieniem dla klientów, m.in. automatyzację procesów płatności krajowych i zagranicznych, wsparcie dla nowych produktów bankowych, automatyzację raportów w celu eliminacji wydruków papierowych. Uruchomiono ponadto centrum zapasowe głównego systemu bankowego (tzw. disaster recovery center), gwarantującego niezakłócone działanie banku w sytuacjach awaryjnych. Rok 2005 był dla Banku okresem ważnych inwestycji inwestycji w ludzi. Aby osiągnąć zakładane cele budżetowe i operacyjne, Bank w dalszym ciągu zwiększał zatrudnienie, pozyskując wielu specjalistów i menedżerów bankowości korporacyjnej, z doświadczeniem zdobytym zarówno w polskich, jak i zagranicznych bankach. Ich wiedza i umiejętności, wspomagane przez szkolenia i programy budujące zespół przygotowane przez Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, przyczyniły się do znaczącego wzrostu efektywności i pozwoliły na zbudowanie unikalnej kultury korporacyjnej, której odzwierciedleniem jest jedna z wartości wyznawanych przez Bank pasja i radość tworzenia. W roku 2005 liczba pracowników Banku wzrosła niemal o 50%. Najbardziej widoczny był wzrost liczby zatrudnionych w centrali Banku w Warszawie przede wszystkim w departamentach sprzedażowych i produktowych. Znacząco rozbudowany został także Departament Skarbu oraz Departament Bankowości Transakcyjnej. W ramach Departamentu Bankowości Korporacyjnej rozwijana była działalność tzw. GERMAN & NORDIC DESK specjalnego serwisu dla klientów skandynawskich i niemieckich oraz polskich firm aktywnych w Niemczech oraz w krajach z regionu Morza Bałtyckiego. Aby móc wypełniać zobowiązania wobec klientów oraz konkurować na rynku jakością i szybkością, niezbędne było rozbudowanie Departamentu Ryzyka i Administracji Kredytów. Wagę tego departamentu podkreśla fakt, iż jeden z członków zarządu Banku jest odpowiedzialny niemal wyłącznie za tę sferę. Bank DnB NORD Polska S.A. liczba pracowników (stan na koniec okresu) Rok Liczba pracowników * 124* * Plany Banku [ 16 ]

15 Duży nacisk położony został na rozwój Regionalnych Centrów Korporacyjnych, gdzie zatrudnieni zostali kolejni doradcy i opiekunowie klientów. Rozwiązanie takie pozwala klientom na bezpośredni i szybki kontakt z przedstawicielem Banku w regionie, gdzie prowadzona jest działalność firmy. Na koniec 2005 roku Bank obecny był w sześciu regionach Polski. Zarządzanie doświadczonym zespołem, przed którym stoi trudny cel, jest możliwe tylko wtedy, jeżeli ten cel jest jasno sprecyzowany i odpowiednio zakomunikowany. Cały system komunikacji wewnętrznej Banku skonstruowany został tak, aby pracownicy wszystkich szczebli byli na bieżąco informowani o strategii, zadaniach operacyjnych i osiąganych wynikach. Służą temu bieżące informacje, biuletyn dla pracowników, comiesięczne spotkania wszystkich pracowników z zarządem. Na wszelkich wyjazdach i szkoleniach wewnętrznych aspekt informacyjny jest również niezwykle istotny. Realizacja postawionych przed pracownikami zadań stała się także możliwa dzięki wprowadzeniu systemu Zarządzania przez Cele. Pierwsza, pilotażowa implementacja systemu odbyła się w czwartym kwartale 2004 roku. Rok 2005 został systemem objęty w całości. W projekcie uczestniczyli wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Rezultaty należy ocenić pozytywnie dzięki zrozumieniu celów i poczuciu współodpowiedzialności za wynik, założenia poczynione na rok 2005 zostały przez zdecydowaną większość pracowników zrealizowane mimo sporych wyzwań i stopnia trudności Zmiany właścicielskie wejście w skład nowej Grupy Bankowej W czerwcu 2005 r. ówczesny jedyny udziałowiec Banku NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale oraz największy bank norweski DnB NOR podpisały umowę joint venture, na mocy której utworzona została nowa Grupa Bankowa o nazwie DnB NORD (połączenie części nazw obu założycieli banków macierzystych). Bank NORD/LB objął 49% akcji, zaś DnB NOR 51% akcji. Dotychczasowy akcjonariusz Banku Norddeutsche Landesbank Girozentrale w Hanowerze wniósł aportem 100% akcji Banku (działającego wówczas jeszcze pod marką NORD/LB Bank Polska) do nowej struktury bankowej. Tym samym jedynym akcjonariuszem Banku stał się Bank DnB NORD A/S z siedzibą w Kopenhadze (tam mieści się centrala nowej Grupy Bankowej). Jednocześnie pośrednim akcjonariuszem Banku został norweski bank DnB NOR ASA (drugim pośrednim akcjonariuszem pozostał Norddeutsche Landesbank Girozentrale). Rok 2006 będzie kolejnym etapem w rozwoju organizacji w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Największy nacisk położony zostanie na intensywny rozwój działalności Departamentu Finansowania Strukturyzowanego oraz Departamentu Finansowanie Handlu (Trade Finance). Pracownicy Banku zostaną ponadto objęci unikalnym programem szkoleń, zaś do Banku zostaną wprowadzeni praktykanci w ramach nowego programu Bankers of the Future. W dalszym ciągu wzmacniana będzie obecność Banku w regionach, intensywnie rozwijane będą departamenty produktowe, a także zespół wsparcia. [ 17 ]

16 4.4. Polityka kredytowa i gwarancyjna 4.5. Zarządzanie ryzykiem W roku 2005 Bank prowadził aktywną politykę kredytową i gwarancyjną, starając się zapewnić klientom optymalny poziom finansowania dostosowany do specyfiki ich działalności oraz możliwości spłat. Decyzje kredytowe każdorazowo podejmowane były przez Komitet Kredytowy Banku, po uprzedniej analizie i rekomendacji Departamentu Ryzyka. Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dywersyfikację portfela, czemu służy m.in. system monitorowania ryzyka i analiza struktury portfela (metody zarządzania ryzykiem zostały opisane w następnym rozdziale). W roku 2005 Bank utrzymywał wyważony poziom ryzyka i dywersyfikacji portfela kredytowego. Na koniec roku wskaźnik kredytów klasyfikowanych (poniżej standardów, wątpliwych i straconych) był na znacznie niższym poziomie niż średnia rynkowa. Ponad 91,5% portfela kredytowego to kredyty normalne, a jedynie niecałe 8,5% to kredyty klasyfikowane, w tym jedynie 1,6% wątpliwe i stracone. Znaczna część ekspozycji kredytowej jest zabezpieczona poręczeniami wystawionymi przez Skarb Państwa. Kredyty normalne 91,63 Kredyty pod obserwacją 5,34 Kredyty poniżej standardu 1,40 Kredyty wątpliwe 0,33 Kredyty stracone 1,30 Bank był ponadto aktywny w sferze kredytów konsorcjalnych. W roku 2005 uczestniczył w 8 konsorcjach kredytowych, z czego był organizatorem trzech. Łączne zobowiązania Banku z tego tytułu wyniosły 278,3 mln zł, zaś kwota największego jednorazowego zaangażowania to 52,7 mln zł. W 2005 roku Bank kontynuował aktywną politykę zabezpieczania się przed ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością. Obok stosowanych sposobów mierzenia, nadzorowania i ograniczania występującego ryzyka, Bank konsekwentnie stosował przepisy o rachunkowości zabezpieczeń instrumentów pochodnych wyznaczonych jako zabezpieczenia ujętych w sprawozdaniu finansowym składników aktywów Ryzyko kredytowe Bank narażony jest na ryzyko kredytowe, czyli ryzyko, że kontrahent nie będzie mógł spłacić całości zobowiązania wobec Banku w terminie. W związku z tym ekspozycja na ryzyko kredytowe jest dokładnie monitorowana. Monitorowanie ryzyka kredytowego służy do określania zagrożenia związanego z klientem, uzyskiwanymi przez niego wynikami finansowymi i ewentualną częściową lub całkowitą niewypłacalnością. Pomiary tego ryzyka dokonywane są zarówno w oparciu o określone przepisami limity, jak i o wewnętrzne procedury. Bank zarządza poziomem ryzyka kredytowego, jakie podejmuje, ustalając limity akceptowanego ryzyka w odniesieniu do jednego kredytobiorcy lub grupy kredytobiorców oraz w odniesieniu do koncentracji terytorialnej i branżowej swojego zaangażowania. Ryzyko kredytowe monitoruje się na bieżąco i podlega ono corocznym lub częstszym przeglądom. Zaangażowanie wobec jednego kredytobiorcy (włączając banki i brokerów) podlega dalszym ograniczeniom w formie szczegółowych limitów dotyczących narażenia na ryzyko bilansowe i pozabilansowe oraz dzienne limity ryzyka dostaw dotyczące pozycji takich jak walutowe kontrakty terminowe. Faktyczna ekspozycja na ryzyko jest codziennie porównywana z dopuszczalnym limitem. [ 18 ]

17 Poziomem ekspozycji na ryzyko kredytowe zarządza się poprzez regularną analizę zdolności kredytobiorców oraz potencjalnych kredytobiorców do spłaty odsetek i kapitału oraz w razie potrzeby poprzez zmianę limitów kredytowych. Poziomem narażenia na ryzyko kredytowe zarządza się również częściowo poprzez uzyskiwanie zabezpieczeń oraz gwarancji, z wyjątkiem kredytów, dla których nie można uzyskać tego rodzaju zabezpieczeń. Dodatkowym czynnikiem minimalizującym ryzyko kredytowe jest ścisłe organizacyjne rozdzielenie funkcji pomiędzy departamenty sprzedażowe oraz departamenty ryzyka kredytowego i administracji kredytów. Dodatkowym, instytucjonalnym i organizacyjnym, czynnikiem ograniczającym ryzyko kredytowe jest Komitet Kredytowy, który podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą udzielenia kredytu Ryzyko rynkowe Bank jest narażony na ryzyko rynkowe, ponieważ posiada otwarte pozycje zarówno stopy procentowej, jak i pozycji walutowej. Bank stosuje metodologię scenariuszy odsetkowych przy szacowaniu ryzyka rynkowego posiadanych otwartych pozycji stopy procentowej oraz przewidywanych strat w ramach ustalonych limitów, w oparciu o założenia co do zmian warunków rynkowych. Zarząd ustala limity wartości zagrożonej, jaka jest do przyjęcia, które są na bieżąco monitorowane. Dzienna miara wartości zagrożonej to potencjalna strata szacowana dla zakładanych zmian rynkowych stóp procentowych, jaka mogłaby powstać, gdyby bieżące pozycje pozostały bez zmian do końca okresu przeszacowań. Regularnie monitoruje się faktyczne wyniki w celu sprawdzenia trafności założeń oraz parametrów wykorzystanych przy wyliczaniu scenariuszy odsetkowych Ryzyko walutowe 2005 Bank jest narażony na ryzyko wpływu wahań kursowych na swoją sytuację finansową i przepływy pieniężne. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Banku ustala limity poziomu ekspozycji na ryzyko globalnie dla pozycji overnight, która jest na bieżąco monitorowana. Zarządzanie ryzykiem walutowym odbywa się poprzez limity dozwolonej otwartej pozycji walutowej Ryzyko stopy procentowej i wartości godziwej Ryzyko zmiany stopy procentowej ma wpływ na przepływy pieniężne, ponieważ przyszłe przepływy pieniężne związane z danym instrumentem finansowym mogą wahać się z powodu zmian rynkowych stóp procentowych. Wpływ ryzyka zmiany stopy procentowej na wartość godziwą polega na możliwych zmianach wartości instrumentu finansowego z powodu zmian rynkowych stóp procentowych. Bank narażony jest na fluktuacje rynkowe stóp procentowych, które mają wpływ na jego wartość godziwą i przepływy pieniężne. Na skutek takich zmian mogą wzrosnąć marże odsetkowe, jednak w przypadku nieoczekiwanych zmian Bank może ponieść straty. Zarząd ustala akceptowalne limity poziomu niedopasowania zmian oprocentowania, które są na bieżąco monitorowane. [ 19 ]

18 Ryzyko płynności 4.6. Działalność Departamentu Skarbu Bank codziennie musi posiadać dostępne środki pieniężne w celu zaspokojenia zobowiązań wobec klientów w związku z lokatami overnight, rachunkami bieżącymi, depozytami o bliskim terminie zapadalności, wypłatami kredytów, gwarancjami oraz rozliczeniami instrumentów pochodnych. Bank nie utrzymuje jednak środków pieniężnych w wysokości pozwalającej na zaspokojenie wszystkich tych potrzeb. Z dużym prawdopodobieństwem można bowiem przewidzieć, jaki procent środków o bliskim terminie zapadalności zostanie ponownie zainwestowanych. Zarząd ustala zatem minimalne limity środków, jakie muszą być dostępne w celu zaspokojenia tych potrzeb oraz minimalne limity w odniesieniu do kredytów (w tym z banków), które muszą być dostępne w przypadku niespodziewanie dużych wypłat środków Ryzyko operacyjne Bank określa ryzyko operacyjne jako ryzyko strat spowodowanych niewłaściwymi procedurami lub ich nieprzestrzeganiem, ryzykiem związanym z personelem oraz systemami teleinformatycznymi. Bank wdrożył procedury określające zakresy obowiązków poszczególnych departamentów w tym zakresie. W roku 2005 Bank wdrażał regulacje przyjęte przez Komitet Bazylejski II w zakresie monitorowania ryzyka operacyjnego. Rok 2005 to znaczne przyspieszenie tempa rozwoju działalności Departamentu Skarbu. Aby zwiększyć skalę działalności znacząco wzrosło zatrudnienie, przy czym nowo zatrudnieni dealerzy to osoby z dużym doświadczeniem zdobytym w instytucjach wiodących w sferze treasury. Najważniejsze kierunki działalności Departamentu Skarbu w roku ubiegłym to: rozwój zakresu współpracy i obsługi dużych i średnich firm, rozwijanie współpracy z klientami skandynawskimi, obsługa klientów bezpośrednio przez dealing room w Warszawie, rozbudowa zespołu doświadczonych dealerów, wprowadzenie instrumentów zabezpieczających ryzyko kursowe, wprowadzenie instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej, znaczące zwiększenie obrotów na rynku walutowym, rozpoczęcie implementacji systemu Front Office, znaczący wzrost zysków z pozycji wymiany. W roku 2006 planowany jest dalszy dynamiczny wzrost udziału w rynku klientów korporacyjnych. Do oferty wprowadzone zostaną opcje walutowe i strategie opcyjne, a także produkty inwestycyjne z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. Planowane jest także zacieśnienie współpracy z obszarem Financial Markets w NORD/LB i DnB NOR pośrednich akcjonariuszach Banku. [ 20 ]

19 4.7. Bankowość transakcyjna Rok 2005 był okresem rozbudowy Departamentu Bankowości Transakcyjnej. Kolejno utworzone zostały sekcje sprzedaży, implementacji oraz obsługi klienta. Jednak za największe osiągnięcie uznać należy komercyjne wykorzystanie, uruchomionego pod koniec 2004 roku, Serwisu Bankowości Internetowej NORD NET. W ciągu roku kilkukrotnie wzrosła liczba korzystających z systemu klientów obecnie korzysta z niego już przeszło 63% klientów Banku. Dynamicznie wzrosła także liczba wykonanych za pośrednictwem serwisu płatności w grudniu 2005 roku aż 99,1% z nich było przetworzonych w pełni elektronicznie. Odsetek płatności elektronicznych 2005 Na bazie systemu NORD NET oparto także konstrukcję kilku ciekawych transakcji takich jak reverse factoring czy rachunków powierniczych. Działanie systemu w trybie on-line umożliwia szybkie rozliczanie i monitoring tego typu transakcji, niezależnie od geograficznej lokalizacji faktoranta, firmy faktoringowej czy właściciela rachunku powierniczego. Bank zorientowany jest na obsługę wymagających klientów korporacyjnych stąd pod koniec roku do oferty zostały wprowadzone płatności pilne. Dzięki elastycznym rozwiązaniom technicznym umożliwiono klientom sterowanie za pomocą bankowości internetowej sposobem realizacji płatności. Dzięki temu płatności krajowe mogą dotrzeć do kontrahenta nawet jeśli są wysyłane do banku późnym popołudniem. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 99.1% 89% 39% I VI XII W 2005 roku zostali też wybrani partnerzy, z którymi Bank rozpoczął wdrażanie kolejnych produktów bankowości transakcyjnej. W pierwszym kwartale 2006 planowane jest uruchomienie usług odsileń i zasileń gotówkowych. W przypadku tego produktu także postawiono na innowacyjność i nowoczesne technologie zasilenia będą mogły być zlecane przez Internet, a w kolejnym etapie wprowadzona zostanie możliwość śledzenia drogi gotówki przez NORD NET. Drugim wdrażanym produktem będą płatności masowe. Także w tym przypadku postawiono na nowoczesne rozwiązania, które umożliwią klientom wysyłanie przelewów po bardzo niskich kosztach. Nowatorski Moduł Zarządzania Należnościami umożliwi natomiast dostęp on-line do informacji o rozliczonych i nierozliczonych fakturach wszystkich kontrahentów. [ 21]

20 4.8. Obsługa transakcji handlowych Rok 2005 był okresem dalszego rozwoju grupy produktów wspierających finansowanie handlu. Poza operacjami dokumentowymi, Bank oferował klientom możliwość zbycia wierzytelności pieniężnej oraz możliwość finansowania krótkoterminowych należności. Podobnie jak rok wcześniej, aktywność Banku w sferze finansowania handlu skupiała się w znacznej mierze na finansowaniu istniejących należności przysługujących klientom od odbiorców krajowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Bank zaproponował między innymi rozwiązania dla odbiorców towarów, które umożliwiają wsparcie finansowe dostawców, a także rozwiązania dla typowych pośredników działających na rynku towarów masowych, czyli produkty finansowania międzynarodowego obrotu handlowego. Wprowadzenie nowych usług spowodowało zmianę struktury portfela transakcji handlowych. W 2005 roku portfel transakcji finansowania handlu powiększył się o finansowanie realizowane w ramach tak zwanego odwrotnego faktoringu, przedpłaty do zagranicznych dostawców towarów masowych, czy też wykupy wierzytelności wekslowych. Rok 2005 był rokiem dalszego wzrostu wolumenu operacji dokumentowych, zwłaszcza akredytyw dokumentowych. Sztandarowym produktem Banku w tym zakresie są akredytywy dla branży stoczniowej, a głównym celem stawianym na najbliższe lata są: dywersyfikacja branżowa portfela i dalszy, wspierany rozwojem innych grup produktów, wzrost wolumenu akredytyw. Bank przyjął, że najbardziej stabilne są konstrukcje bazujące na trzech nogach i właśnie taką stabilną konstrukcję zaczęto tworzyć w ubiegłym roku. Nogi tej konstrukcji to: operacje dokumentowe, produkty wspierające międzynarodową wymianę handlową, w tym export finance i ostatnia, ale nie najmniej ważna noga faktoring oraz różne jego odmiany. Podjęta w połowie 2005 roku decyzja o szerokim wprowadzeniu faktoringu podyktowana była w głównej mierze chęcią zapewnienia klientom dostępu do jak najszerszej gamy produktów. Naturalną konsekwencją tej decyzji była decyzja o stworzeniu systemu do obsługi tego typu transakcji. System, którego tworzenie rozpoczęto w 2005 roku, będzie w pełni dostępny dla klientów w połowie 2006 roku. [ 22 ] Zmiany w sposobie postrzegania transakcji finansowania handlu, jakie dokonywały się na przestrzeni całego roku 2005, oraz podjęte decyzje znajdują swoje odzwierciedlenie w wyniku za rok Poziom osiągniętych w tym roku przychodów z tytułu finansowania transakcji handlowych stanowił jeszcze co prawda relatywnie niewielką pozycję w strukturze przychodów operacyjnych Banku, jednakże o ile w 2004 roku była to wartość nieprzekraczająca 3% przychodów operacyjnych, o tyle w 2005 było to już blisko 6%. Plany na kolejne dwa trzy lata zakładają ustabilizowanie tej pozycji na poziomie 8 10% przychodów operacyjnych ogółem. Temu celowi służyły będą między innymi konsekwentna zmiana i poszerzanie oferty Banku o nowe produkty oraz stałe dostosowywanie oferty do rosnących wymagań rynku, a także zakup systemu, który uczyni ofertę Banku jeszcze bardziej atrakcyjną dla firm Najważniejsze osiągnięcia roku 2005 W roku 2005 Bank DnB NORD S.A., działając jeszcze pod marką NORD/LB, osiągnął wszystkie zakładane cele biznesowe, wprowadził szereg nowych produktów, znacząco zwiększył zatrudnienie, pozyskał kilkudziesięciu nowych, dużych klientów, zakończył też rok zyskiem mimo dużych nakładów inwestycyjnych. To jednak nie jedyny powód do satysfakcji. Zgodnie z przyjętą strategią Bank DnB NORD ma ambicje bycia nie tylko dostawcą produktów i usług bankowych, ale również instytucją specjalizującą się w realizacji dużych i złożonych transakcji. Bank ma także ambicje kreowania wartości dodanej dla klientów. Realizując tę misję, Bank pochwalić się może wieloma udanymi projektami, przy czym na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie Banku w finansowanie przemysłu stoczniowego. Jest to przykład aktywnego udziału Banku w rozwoju polskiej gospodarki i jednocześnie umiejętności sprawnego realizowania projektów w trudnym i wymagającym sektorze gospodarki jakim jest dziś przemysł stoczniowy. Bank aktywnie angażuje się również w finansowanie transakcji eksportowych polskich przedsiębiorstw, po raz pierwszy został także doceniony w tzw. lidze syndykacyjnej prestiżowym rankingu banków udzielających kredytów konsorcjalnych. Warto też wspomnieć o aktywności Banku w obszarach wykraczających poza podstawową działalność bankową. Bank jest pomysłodawcą, animatorem i organizatorem debat gospodarczych, w których uczestniczą znane osobistości świata gospodarki, biznesu, finansów czy polityki.

21 Bank na rynku kredytów konsorcjalnych. Rok 2005 to dla Banku okres rozbudowy oferty produktów kredytowych. Bank aktywnie wzmacniał także swoją pozycję na rynku kredytów konsorcjalnych był uczestnikiem ośmiu konsorcjów kredytowych, z czego organizował trzy. Łączne zobowiązania banku z tego tytułu wyniosły 278,3 mln zł, zaś kwota największego jednorazowego zaangażowania to 52,7 mln zł. Aktywność Banku w tym zakresie została zauważona i doceniona. Po raz pierwszy Bank znalazł się w tzw. lidze syndykacyjnej prestiżowym rankingu banków udzielających kredytów konsorcjalnych prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita, zajmując od razu wysokie, 11 miejsce wśród wszystkich działających w Polsce banków obsługujących sektor korporacyjny. Bank w rankingach. Dynamiczny rozwój Banku w roku 2005 znalazł odzwierciedlenie w rankingach i zestawieniach publikowanych przez media gospodarcze. W zestawieniu opublikowanym przez dziennik Rzeczpospolita Bank zajął: I miejsce pod względem dynamiki przyrostu depozytów (199,6% wzrost rok do roku); III miejsce pod względem dynamiki przyrostu sumy bilansowej (63,9% wzrost rok do roku); IV miejsce pod względem dynamiki przyrostu akcji kredytowej (50,6% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki przychodów z odsetek (57,3% wzrost rok do roku); V miejsce pod względem dynamiki wyniku z działalności bankowej (42,1% wzrost rok do roku). W rankingu banków o największej dynamice przychodów w roku 2005, opublikowanym przez tygodnik Gazeta Finansowa DnB NORD zajął 4, prestiżowe miejsce. Bank po raz pierwszy znalazł się w rankingu banków uczestniczących w konsorcjach kredytowych (tzw. liga syndykacyjna) publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita, zajmując od razu 11 pozycję wśród wszystkich działających w Polsce banków obsługujących sektor korporacyjny. [ 23 ]

22 Bank animatorem ważnych debat gospodarczych. DnB NORD chce być partnerem swoich klientów nie tylko w zakresie podstawowej działalności bankowej. Bank ma ambicje kreowania wartości dodanej dla swoich klientów. Właśnie dlatego był w ubiegłym roku pomysłodawcą, animatorem i organizatorem cyklu spotkań, debat i dyskusji ludzi biznesu, polityki, finansów, przedsiębiorców, menedżerów wiodących polskich firm, w tym spółek notowanych na Giełdzie, przedstawicieli niezależnych ośrodków analitycznych. Debaty każdorazowo poświęcone były istotnym i aktualnym tematom gospodarczym, mającym wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Stworzenie takiego forum wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń ma w założeniu przyczyniać się do lepszego rozwoju firm Nowej Polskiej Gospodarki. Patronat medialny nad debatami sprawowały redakcje wiodących mediów gospodarczych, m.in. Rzeczpospolitej, TVN24, Manager Magazine. W roku 2006 Bank kontynuuje cykl debat. Polska na drodze do euro. Pod takim tytułem Bank zorganizował cykl spotkań i dyskusji z udziałem prof. Hanny Gronkiewicz-Waltz Przewodniczącej Sejmowej Komisji Skarbu, byłej prezes NBP oraz członkini zarządu EBOiR. W swoich wykładach prof. Gronkiewicz-Waltz oceniała szanse i możliwości stojące przed polskimi firmami w erze gospodarki globalnej. Analizowała wskaźniki ekonomiczne, trendy gospodarcze i giełdowe, omawiała tendencje na rynkach walutowych. Szeroko i obszernie prezentowała skutki i efekty wejścia Polski do strefy euro. Czy polskie przedsiębiorstwa wykorzystują swoją szansę.? To tytuł debaty poświęconej sytuacji polskich przedsiębiorstw, zorganizowanej w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. W dyskusji udział wzięli m.in.: dr Wiesław Rozłucki Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, prof. Witold Orłowski Szef Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP, Antoni F. Reczek Prezes Zarządu PricewaterhouseCoopers Polska oraz prof. Janusz Filipiak właściciel i prezes zarządu spółki ComArch S.A. Wszyscy uczestnicy debaty byli zgodni co do tego, że polska gospodarka dobrze reaguje na nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Polskie firmy radzą sobie coraz lepiej na wspólnym rynku. Z drugiej strony wiele zagranicznych koncernów zwiększa inwestycje w Polsce, przenosi tu swoje centra rozliczeniowe. To wszystko jest jednym z elementów napędzających gospodarkę. Paneliści zgodnie też podkreślali rolę corporate governance, otwartości i przejrzystości firm. Zgodni byli też co do tego, że przed Polską stoi wielka szansa na dalszy rozwój. Twierdzili, że Polska jest konkurencyjna w stosunku do państw starej Unii. Trzeba jednak pamiętać, że ten czas przewagi nie będzie trwał wiecznie i przedsiębiorcy muszą maksymalnie wykorzystać najbliższe lata. [ 24 ]

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw.

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw. Prostota w finansowaniu Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży Witamy w DnB NORD Leasing Podnoszenie konkurencyjności i rozwój biznesu wymagają inwestycji

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta

Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta Grupa BRE Banku Recepta na kryzys Przemyślany pomysł na inwestycje i rozwój Dobre wykorzystanie możliwości finansowania we współpracy z właściwym partnerem Bogata oferta nowoczesna, zaawansowana technologicznie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE

WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE WIODĄCY PARTNER W BIZNESIE BANK ZACHODNI WBK I GRUPA SANTANDER Aktualna struktura korporacyjna Grupa Santander Największa grupa finansowa w strefie euro i jedna z największych na świecie Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA

UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA UMOŻLIWIAMY WYMIANĘ PONAD 120 WALUT Z CAŁEGO ŚWIATA Transakcje Spot (Transkacje natychmiastowe) Transakcje terminowe (FX Forward) Zlecenia rynkowe (Market Orders) Nasza firma Powstaliśmy w jednym, jasno

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Berliner Volksbank eg. Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych

Berliner Volksbank eg. Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych Berliner Volksbank eg Idealny Partner w Berlinie dla firm na rynkach zagranicznych Treść O nas Nasi klienci Nasza oferta Nasi partnerzy Dane kontaktowe 2 O nas Jeden z największych banków spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków. Warszawa, 4 maja 2015 r. Bank BGŻ BNP Paribas połączenie dwóch komplementarnych banków Warszawa, 4 maja 2015 r. 1 Fuzja prawna połączenie dwóch Banków W wyniku połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska, dwóch banków należących

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014

Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie. Warszawa 5.09.2014 Finansowanie współpracy z Chinami - skutecznie i bezpiecznie Warszawa 5.09.2014 1 HANDEL ZAGRANICZNY SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE Ryzyko handlowe Ryzyko polityczne Ryzyko walutowe Ryzyko kredytowe Ryzyko stopy

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa

Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego. Doradcy24 sp. z o.o., ul. Pańska 73, Warszawa Doradcy24 - Strategia i założenia modelu biznesowego AGENDA 1. Informacje o spółce 2. Rynek 3. Działalność Doradcy24 4. Strategia na lata 2008-2012 5. Cele emisji i debiutu na NewConnect Profil firmy W

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r.

Grupa Nordea na świecie i w Polsce. Gdynia, 01.09.2011 r. Grupa Nordea na świecie i w Polsce Gdynia, 01.09.2011 r. Nordea stwarzamy możliwości Naszą misją jest stwarzanie możliwości naszym klientom, pracownikom, akcjonariuszom. Cele naszych Klientów są istotą

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Produkty skarbowe dla firm

Produkty skarbowe dla firm Produkty skarbowe dla firm 2 BANK BPH OFERUJE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE PROFESJONALNE WSPARCIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM ORAZ NADWYŻKAMI FINANSOWYMI. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst

Mówimy TAK, gdy inni mówią nie. Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Debiut obligacji na okaziciela serii B AOW Faktoring Sp. z o.o. na rynku Catalyst Częstochowa, 2011 Informacje o Emitencie AOW Faktoring Sp. z o.o. (Emitent, Spółka) jest to rodzinna firma z tradycjami,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo