Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014"

Transkrypt

1 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia

2 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości, bez ograniczeń, w zakresie dalszego rozwoju działalności oraz wyników finansowych. Twierdzenia te przedstawiają nasze sądy i oczekiwania dotyczące rozwoju działalności, niemniej jednak ze względu na różne rodzaje ryzyka i inne znaczące czynniki, rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od naszych oczekiwań. Czynniki te obejmują, ale nie ograniczają się do: (1) ogólnych rynkowych, makroekonomicznych, rządowych i regulacyjnych trendów; (2) zmian na lokalnych i międzynarodowych rynkach papierów wartościowych, zmian kursów wymiany walut oraz stóp procentowych; (3) presji konkurencyjnej; (4) nowości technologicznych oraz (5) zmian dot. sytuacji finansowej lub jakości kredytowej naszych klientów, dłużników i kontrahentów. Czynniki ryzyka wskazane w naszych poprzednich i przyszłych raportach oraz sprawozdaniach mogą w odwrotny sposób wpłynąć na naszą działalność i wyniki. Ponadto, inne nieznane lub nieprzewidywalne czynniki mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od tych twierdzeń. Twierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się jedynie do daty, w której powstały i są oparte o wiedzę, dostępne informacje i opinie z dnia, w którym powstały. Wiedza ta, informacje i opinie mogą ulec zmianie w każdej chwili. BZ WBK nie jest zobowiązany do uaktualniania lub poddawania przeglądowi żadnych twierdzeń, w tym w przypadku nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych kwestii. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji należy rozpatrywać w kontekście innych publicznie dostępnych informacji, szczególnie szerszych raportów publikowanych przez BZ WBK i muszą być interpretowane zgodnie z nimi. Osoba nabywająca papiery wartościowe powinna działać na podstawie własnych sądów dotyczących wartości i przydatności papierów wartościowych do jego celów oraz jedynie na podstawie publicznie dostępnych danych, biorąc pod uwagę rady profesjonalistów i inne, które uzna za niezbędne lub właściwe w danych okolicznościach, a nie polegając na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji. Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako rekomendacja do kupna, sprzedaży, przeprowadzenia innych transakcji dotyczących udziałów BZ WBK lub innych papierów wartościowych czy dokonania inwestycji. Niniejsza prezentacja i informacje w niej zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Uwaga: Twierdzenia dotyczące danych historycznych lub przyrostu wartości majątku nie oznaczają, że przyszłe wyniki, cena akcji lub przyszłe zyski (w tym zysk na akcję) za dowolny okres będą odpowiadać wynikom z lat poprzednich czy je przewyższą. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane jako prognoza zysku. 2

3 Przegląd transakcji W dniu 4 grudnia 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła fuzję Banku Zachodniego WBK SA (BZ WBK) oraz Kredyt Banku SA, w konsekwencji czego Banco Santander SA zobowiązał się wobec KNF do przeprowadzenia restrukturyzacji Polskich firm wchodzących w skład Grupy Santander. W konsekwencji tego zobowiązania BZ WBK uzgodnił przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. od Santander Consumer Finance S.A. ( SCF ) w zamian za nowo wyemitowane akcje BZ WBK do wartości 2.156,4 mln zł. 8 kwietnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła włączenie Santander Consumer Bank SA w struktury Grupy Banku Zachodniego WBK SA. Liczba Nowych Akcji, które zostaną wyemitowane przez BZ WBK, została ustalona według ilorazu wartości akcji SCB (2.156,4 mln zł) i średniej arytmetycznej średnich dziennych cen akcji BZ WBK ważonych wolumenem obrotu w okresie trzech miesięcy przed dniem odniesienia - zdefiniowanym jako dzień pierwszej sesji notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA po otrzymaniu przez Bank Decyzji KNF o Braku Sprzeciwu. Cena nabycia 2.156,4 mln zł za 60% SCB stanowi: Cena/Wartość księgowa: 1,75x prognozowanej wartości księgowej na koniec roku 2014 Cena/Zysk: 10,5x prognozowanych zysków za rok 2014 Szacuje się,że przejęcie zakończy się w 3 kwartale 2014 roku. 3

4 Cena akcji na podstawie, której zostaną wyemitowane nowe akcje jest oparta na średniej arytmetycznej średniego dziennego kursu akcji BZ WBK ważonego wolumenem obrotu w okresie trzech miesięcy przed otrzymaniem decyzji KNF Wykorzystując do obliczeń średni kurs akcji z trzech ostatnich miesięcy w wysokości 400,53 zł za akcję, zostanie wyemitowane 5,4 miliona dodatkowych akcji, Po zamknięciu transakcji Santander będzie posiadał 71,6% kapitału akcyjnego, natomiast udziałowcy mniejszościowi - 28,4%. Profil akcjonariatu po zamknięciu transakcji Udziałowcy mniejszościowi 28,4% Banco Santander 71,6% 4

5 Podsumowanie atrakcyjna transakcja dla akcjonariuszy BZ WBK Transakcja wzmacnia pozycję Grupy BZ WBK jako trzeciego banku w Polsce. BZ WBK zyska zaangażowanie na atrakcyjnym segmencie rynku Consumer Finance poprzez 60% udział w Santander Consumer Bank, lidera w tym segmencie rynku. SCB będzie przyczyniać się do rozwoju Grupy BZ WBK poprzez wyspecjalizowany, sprawdzony model biznesowy, poparty sukcesami w przeszłości. Przewiduje się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na EPS w roku 2014 i w dalszej przyszłości. Oczekuje się, że w przyszłości zostaną osiągnięte dodatkowe synergie dla Grupy BZ WBK które zostaną oszacowane po przejęciu. 5

6 Planowana agenda 6

7 SCB Przegląd Santander Consumer Bank zapewnia unikalny dostęp do rynku consumer finance, Dobra sytuacja finansowa oparta na silnej bazie kapitałowej Banku, Operacje o zasięgu krajowym bazujące na efektywnie zarządzanych sieciach dystrybucji: zewnętrznej (partnerzy) oraz wewnętrznej (oddziały), Pozycja lidera zakresie kredytów ratalnych, gotówkowych i samochodowych, Bardzo duża i zdywersyfikowana baza klientów, Sprawdzony i efektywny model biznesu oparty na rynku consumer finance, zróżnicowanej ofercie produktowej oraz efektywności kanałów dystrybucji, Efektywna identyfikacja i zarządzanie ryzykiem, silne pokrycie kredytów niepracujących rezerwami, Utalentowana, doświadczona i zmotywowana kadra pracownicza, oraz SCB nadal będzie korzystał z wiedzy i doświadczenia Santander Consumer Finance S.A., globalnego lidera w rynku consumer finance. 7

8 Przegląd połączonego BZ WBK z SCB BZ WBK I SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Dane połączone wg stanu na PLN m BZ WBK SCB Razem AKTYWA RAZEM BALANCE BILANS SHEET KREDYTY BRUTTO DEPOZYTY KLIENTÓW KAPITAŁ OTHER ZYSK NETTO ZYSK NETTO PRACOWNICY (tys.) INNE KLIENCI (tys.) * Źródło: BZ WBK, SCB. * Klienci aktywni.

9 BZ WBK: Struktura portfela kredytowego Przed i Po PORTFEL KREDYTOWY BRUTTO NA 31 GRUDNIA 2013 (Pro Forma) Portfel kredytowy brutto Grupy BZ WBK Zagregowany portfel kredytowy brutto BZ WBK i SCB (pro forma) Detal/SME 58% Korporacje 42% Detal/SME 65% Korporacje 35% 11% 18% 8% 5% 37% Kredyty hipoteczne Consumer finance MSP Kredyty komercyjne Kredyty property Leasing, Faktoring GB&M 15% 9% 7% 5% 37% Kredyty hipoteczne Consumer finance MSP Kredyty komercyjne Kredyty property Leasing, Faktoring GB&M 10% 11% 8% 19% 71,6 mld zł 84,8 mld zł 9 Źródło: BZ WBK, SCB.

10 SCB wyniki 2013 Kluczowe dane finansowe PLN m 2012* 2013 Aktywa Kredyty netto Depozyty Kapitał Zysk netto L/D (%) C/I (%) 36,6 48,6 ROE (%) 24,8 19,7 ROA (%) 4,3 3,5 CAR (%) 15,18 14,36 10 Źródło: SCB. * Dane przekształcone zgodnie ze zaudytowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2013.

11 SCB: Bilans stan na SCB: Portfel kredytowy brutto SCB: Profil Finansowania 13,2 mld zł 11,5 mld zł 0,2mld; 1% 0,3mld; 3% 1,9; 14% 2,1; 16% 1,2; 9% 2,9; 22% 5,2; 39% Hipoteki Kredyty gotówkowe Kredyty ratalne Auta Inne 2,2mld; 19% 2,0mld; 17% 6,8mld; 60% Depozyty terminowe Finansowanie Grupy (wł. BZ WBK) Emisja obligacji Dług podporządkowany Inne Wskaźnik NPL s na poziomie 11.9% na koniec 2013 roku. Wskaźnik pokrycia kredytów niepracujących rezerwami na poziomie 91,8%. 11 Źródło: SCB.

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Ocena sytuacji Getin Noble Bank S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Getin Noble Bank S.A. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2013 Grupy mbanku S.A. Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mbanku S.A. za 2013 rok. w tys. zł w tys. EUR Rok Rok Rok Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo