Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r."

Transkrypt

1 Strategia KDPW na lata dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

2 Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki w grudniu 2009 r. Dokument powstał w oparciu o wnikliwą analizę głównych trendów zachodzących na międzynarodowych rynkachfinansowych finansowych, doświadczenia i kompetencje Zarządu oraz kadry menedżerskiej. W 2011 r., w wyniku analizy trendów zachodzących na rynkach kapitałowych w Europie, konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz zmian dotyczących sposobu funkcjonowania KDPW, wynikających z realizacji projektów strategicznych (w tym utworzenia spółki KDPW_CCP) przygotowano dokument aktualizujący Strategię. d i d i d d j ł d k W dniu 12 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza przyjęła dokument Strategia KDPW S.A. na lata Aktualizacja 2011 r.

3 Uwarunkowania biznesowe działania KDPW Trendy i zdarzenia dotyczące platform obrotu: wzrost konkurencji i procesów konsolidacyjnych na rynkach globalnych: fuzje: Deutsche Börse NYSE Euronext, Chi X Europe BATS, wzrost aktywności podmiotów amerykańskich w Europie), niestabilność koniunkturygospodarczej i rynkowej, integracja i harmonizacja infrastruktury w Regionie Europy Środkowo Wschodniej j (Austria, Bałkany, Rosja, j, Turcja), j), zmiany na rynku lokalnym: uruchomienie nowego systemu obrotu na GPW, zmiany na rynku towarowym, wzrost zainteresowania rynkiem polskim ze strony inwestorów i y p y pośredników zagranicznych.

4 Uwarunkowania biznesowe działania KDPW (2) Trendy i zdarzenia dotyczące izb rozliczeniowych: wzrost znaczenia CCP na rynkach światowych i powstawanie nowych izb rozliczeniowych w Regionie (CCPCEE (CCP.CEE, Ukraina, Rosja), rozszerzenie zakresu rozliczanych przez nie rynków i instrumentów finansowych (derywatyotc), nasilenie konkurencji poprzez zniesienie ograniczeń tworzenia połączeń operacyjnych typu interoperability pomiędzy CCP, wzrost wymogów dotyczących szacowania ryzyka rozliczeniowego.

5 Uwarunkowania biznesowe działania KDPW (3) Trendy i zdarzenia dotyczące działalności depozytowo rozrachunkowej: inicjatywy europejskie: TARGET2 Securities, Link Up Markets, rozwój depozytów w Europie Środkowo Wschodniej (Austria, Rosja, Ukraina, Turcja), rozwój nowych usług ł świadczonych id hprzez CSD (zarządzanie zabezpieczeniami), i t h k i i ż P l zmiana systemu rozrachunku pieniężnego w Polsce (SORBNET2).

6 Szanse rozwoju KDPW_CCP Wzrost liczby inwestorów i pośredników zagranicznych na rynku polskim; Wzrost zainteresowania emitentów zagranicznych obecnością na polskim rynku i liczby transakcji rozliczanych na akcjach spółek zagranicznych; Wzrost liczby rozliczanych transakcji zawieranych na rynkach towarowych; Prowadzenie rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach zagranicznych; Pełnienie ł i funkcji jiccp dla dotychczas nie obsługiwanych ł rynków w Polsce; Uzyskiwanie przychodów z inwestowania środków z tytułu zabezpieczeń przechowywanych przez KDPW_CCP, Okresowa stabilność konkurencyjna umożliwiająca realizację projektów O eso astab ość o u e cyj au o ająca ea ację pojetó poprawiających pozycję w Regionie.

7 Zagrożenia rozwoju KDPW_CCP Obniżenie tempa wzrostu rynków kapitałowych Presja na obniżanie opłat rozliczeniowych w wyniku bezpośredniej konkurencji zagranicznej; Potencjalna utrata rozliczanych wolumenów na rzecz zagranicznych CCP; Zmiany otoczenia (systemu obrotu, koniunktury rynkowej) wymagające szybkiego dostosowywania jakości usług i parametrów bezpieczeństwa.

8 Szanse rozwoju KDPW Okresowa stabilność tbil konkurencyjna k umożliwiająca i realizację projektów poprawiających pozycję w Regionie; Wzrostzainteresowania zainteresowania emitentówzagranicznych obecnością na rynku polskim; Wzrostobecności obecności depozytów i banków depozytariuszy z Regionu na rynku polskim; Świadczenieusług depozytu macierzystegodlazagranicznych zagranicznych emitentów; Świadczenie usług w zakresie zarządzania ą zabezpieczeniami.

9 Zagrożenia rozwoju KDPW Potencjalny spadek obecności uczestników i emitentów zagranicznych w wyniku konkurencji ze strony depozytów zagranicznych; Konsolidacja uczestników oraz zwiększenie ich otwartości do działania na rynkach międzynarodowych; Zmniejszenie przychodów z tytułu rozrachunku na skutek spadku wolumenu rozrachunku i zmniejszenia marży po wdrożeniu T2S dla transakcji rynku krajowego; Obniżenie tempa wzrostu rynków kapitałowych; Zagrożenie realizacji projektów KDPW ze względu na ograniczenie możliwości zmian w systemach uczestników.

10 Misja Grupy Kapitałowej KDPW oferowanie usług rozliczeniowych oraz depozytoworozrachunkowych, obsługa zdarzeń korporacyjnych podmiotów krajowych i zagranicznych, tworzenie instrumentów tó wspomagających operacje rynku kapitałowego dla polskich i zagranicznych uczestników rynku orazusług obejmujących obszary biznesowe pozostające w ścisłej relacji z podstawową działalnością KDPW w sposób szybki, tani i bezpieczny.

11 Wizja Grupy Kapitałowej KDPW Prężna organizacja reagująca zwyprzedzeniem na wyzwania konkurencji, budująca zintegrowany portfel usług rozliczeniowych, rozrachunkowych oraz depozytowych opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych tworzących wartość dla uczestników rynku finansowego, wspierająca budowę centrum regionalnego w Warszawie i działająca na rzecz bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania infrastruktury rynku finansowego, będących warunkami utrzymania stabilności systemu finansowego w Polsce, przy aktywnej współpracy z innymi polskimi i zagranicznymi uczestnikami tego rynku oraz z GPW i BondSpot. Wiodąca instytucja depozytowa i rozliczeniowa w Europie Środkowej i Wschodniej, wykorzystująca efektywnie swoje zasoby i potencjał oraz budująca wartość dla swoich akcjonariuszy.

12 Naczelne wartości KDPW innowacyjność technologiczna i operacyjna ukierunkowana na wprowadzanie nowych usług, dynamiczne reagowanie na potrzeby rynkowe i ograniczenie kosztów rozliczeń i rozrachunków, zgodność z międzynarodowymi standardami rozliczeń i rozrachunku oraz wysokiej jakości infrastruktura informatyczna, wiarygodność i niezawodność dił działania i zapewniająca ij bezpieczeństwo, ciągłość, jakość i terminowość rozliczeń i rozrachunku.

13 Działania biznesowe służące realizacji celów strategicznych przez KDPW i KDPW_CCP Rozwój nowych usług, ukierunkowanych na: obsługę nowych instrumentów finansowych, obsługę nowych rynków w sektorze usług finansowych, obsługę dotychczasowych i nowych klientów krajowych i zagranicznych, wykorzystanie y szans i minimalizację zagrożeń wynikających y z uwarunkowań zewnętrznych do budowania wartości dla akcjonariuszy. Wprowadzanie rozwiązań zgodnych ze standardami i regulacjami międzynarodowymi w obszarze systemów informatycznych i oferowanych usług. Umacnianie konkurencyjnościpolskiego rynku finansowego poprzez: zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, tworzenie rozwiązań zgodnych z potrzebami polskiego rynku finansowego, kształtowanie relacji zagranicznych wspomagających rozwój rynku, działania na rzecz bezpieczeństwa i efektywności funkcjonowania rynku finansowego, stanowiących warunki stabilności systemu finansowego w Polsce. Zapewnienie efektywności działania poprzez maksymalizację wykorzystania posiadanych zasobów.

14 Cele strategiczne Cel główny Przygotowanie KDPW i KDPW_ CCP do poprawy p ypozycji konkurencyjnej j na rynku międzynarodowym oraz budowa wartości Grupy Kapitałowej przy wykorzystaniu potencjału rozwoju polskiego rynku finansowego oraz specyfiki rynków kapitałowych w Regionie realizowany poprzez cele strategiczne: 1. Wzmocnienie nowego modelu biznesowego Grupy Kapitałowej KDPW 2. Pozycjonowanie Grupy Kapitałowej KDPW w Regionie jako wiodącej instytucji integrującej się ze strukturami europejskimi 3. Zwiększenie wartości Grupy Kapitałowej KDPW poprzez wprowadzenie nowych usług 4. Podniesienie jakości i efektywności obecnie oferowanych usług 5. Pozyskanie nowych uczestników i inwestorów dla polskiego rynku kapitałowego

15 Cele strategiczne CEL GŁÓWNY: Przygotowanie KDPW i KDPW_CCP do poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym oraz budowa wartości Grupy Kapitałowej przy wykorzystaniu potencjału rozwoju polskiego rynku finansowego oraz specyfiki rynków kapitałowych w Regionie 1. Wzmocnienie nowego modelu biznesowego KDPW 2. Pozycjonowanie Grupy Kapitałowej KDPW w Regionie jako wiodącej instytucji integrującej się ze strukturami europejskimi 3. Zwiększenie wartości Grupy Kapitałowej KDPW poprzez wprowadzenie nowych usług 4. Podniesienie jakości i efektywności obecnie oferowanych usług 5. Pozyskanie nowych uczestników i inwestorów dla polskiego rynku kapitałowego

16 Krajowy Depozyt tpapierów Wartościowych ś hsa S.A. ul. Książęca 4, Warszawa 16

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r.

Nowa strategia KDPW. Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW. Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Nowa strategia KDPW Projekty dla rynku korzyści dla inwestorów dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW Zakopane, 11 czerwca 2010 r. Obecne postrzeganie KDPW 1. Centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KDPW wobec przystąpienia

Stanowisko KDPW wobec przystąpienia Stanowisko KDPW wobec przystąpienia do systemu TARGET2-Securities 1. Cel opracowania KDPW przedstawia poniżej analizę trzech scenariuszy współpracy z platformą TARGET2- Securities: Scenariusz 1. Nieprzystąpienie

Bardziej szczegółowo

PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT

PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT PLN jako waluta rozrachunku na platformie T2S analiza SWOT 1. Przewidywane uwarunkowania związane z funkcjonowaniem rynku polskiego w 2015r., niezależne od przystąpienia KDPW do inicjatywy T2S Zmiany regulacyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GPW.2020 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał stanowi własność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ( Giełda,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP to dopiero początek

KDPW_CCP to dopiero początek Izba rozliczeniowa KDPW_CCP KDPW_CCP to dopiero początek 1 lipca 2011 r. nastąpi przekazanie przez Krajowy Depozyt spółce KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku

Bardziej szczegółowo

KDPW Raport Roczny 2011

KDPW Raport Roczny 2011 Spis treści 3 4 5 6 6 7 9 10 11 11 13 16 17 19 19 20 21 22 25 36 36 37 37 38 39 40 41 42 47 49 LIST PREZESA ZARZĄDU WSTĘP KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2011 ROKU KDPW: JEDEN Z FILARÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6

1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5. 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 Raport Roczny 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 5 2.1 Przedmiot działalności 5 2.2 Organy statutowe Spółki 6 2.2.1 Walne Zgromadzenie 6 2.2.2 Rada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego

Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Nowe rozwiązania w systemach informatycznych oraz ich wpływ na uczestników rynku finansowego Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Leszno, 14 marca 2013 r. Wpływ nowych regulacji UE na rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OPEN-NET S.A. NA LATA 2014-2016

STRATEGIA ROZWOJU OPEN-NET S.A. NA LATA 2014-2016 STRATEGIA ROZWOJU OPEN-NET S.A. NA LATA 2014-2016 I. WIZJA SPÓŁKI 1. Główne tendencje rozwojowe w otoczeniu branżowym Spółki W okresie najbliższych kilku lat w otoczeniu branżowym Spółki spodziewane są

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2010 Zgodnie z częścią III, punkt 1, obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 roku Spis treści CZĘŚĆ I 1. Wynik finansowy... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2010 ROK Wrocław, 24 lutego 2011 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za rok 2010 Prezes Zarządu Tomasz Bogus Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Szymon Midera Piotr Gawron Michał Sobiech Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo