Projektowy młyn. Jarosław Milewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowy młyn. Jarosław Milewski"

Transkrypt

1 Projektowy młyn Klasyczne, ciężkie metodyki zarządzania projektami, oparte na dokładnym planowaniu wszystkich działań, niezbyt przystają do projektów o wysokim stopniu niepewności, do których należą projekty programistyczne. Tutaj bardzo ciekawym rozwiązaniem jest metodyka Scrum. Czy czujesz się na tyle lekki i zwinny, aby zagrać w rugby? Zespoły zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania już dawno przekonały się, jak ważne jest wczesne dostarczanie kolejnych wersji systemu - być może mocno okrojonego, ale mimo wszystko działającego (wówczas odbiorca może ocenić, czy prace postępują we właściwym kierunku). Dlatego powstały iteracyjne techniki produkcyjne, takie jak metoda spiralna, wczesne prototypowanie czy programowanie ekstremalne (extreme programming, XP). Metody te są jednak ściśle związane ze specyficzną dziedziną wytwarzania oprogramowania, a ponadto nie obejmują pełnego cyklu życia produktu. Klasyczne sposoby zarządzania projektami są zbyt kaskadowe w przypadku przedsięwzięć o wysokim stopniu niepewności i innowacyjności, do jakich z natury rzeczy należą projekty programistyczne, koniecznym stało się opracowanie alternatywnych metodyk prowadzenia projektów, które byłyby bardziej odpowiednie dla tego typu przedsięwzięć. W ten sposób narodził się Scrum, który jest jedną z lekkich (zwinnych) metodyk zarządzania projektami, realizowaną zgodnie z zasadami The Agile Manifesto. Jest stosowany z powodzeniem od połowy lat 90-tych przez różne firmy zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania, w tym przez Microsoft. Sam termin scrum wywodzi się z gry w rugby i oznacza młyn, czyli rodzaj rzutu wolnego, w którym dwie splecione ze sobą drużyny przepychają się nad leżącą na murawie piłką. Jak przystało na metodykę lekką, Scrum koncentruje się na dostarczaniu wyników projektu metodą kolejnych przybliżeń, bezpośrednim zaangażowaniu przyszłego użytkownika w proces wytwórczy oraz na samoorganizacji zespołu projektowego. 1

2 Zespół projektowy we młynie Ścisły zespół Młyna liczy zwykle od 5 do 9 osób (magiczne 7±2) i ma zwykle charakter interdyscyplinarny, to znaczy poza programistami może w nim uczestniczyć również kontroler jakości, dokumentalista, grafik, a także specjalista biznesowy lub psycholog. Wszyscy członkowie zespołu są zaangażowani w stu procentach i nie mogą uczestniczyć w żadnych innych pracach. Jedynym wyjątkiem mogą być pracownicy usługowi, np. administrator zajmujący się obsługą komputerów członków zespołu, który jest wzywany w miarę potrzeb. Co ciekawe, struktura taka odpowiada dokładnie zespołowi chirurgicznemu, postulowanemu ponad 30 lat temu przez Freda Brooksa w jego znanym Mitycznym osobo-miesiącu. Rolę kierownika projektu pełni Mistrz Młyna (Scrum Master), którego zadaniem nie jest jednak ani planowanie, ani przydzielanie, ani kontrolowanie wykonania zadań, lecz przede wszystkim usuwanie wszelkich przeszkód w pracy zespołu, a także zapewnianie zgodności wyników prac z celami biznesowymi sponsora projektu. Mistrz pilnuje również przestrzegania obowiązujących reguł gry (np. dba o samoorganizację zespołu, ale zwalcza kliki) oraz reprezentuje zespół na zewnątrz. Ważną rolę pełni odbiorca aplikacji, zwany też właścicielem produktu. W przypadku projektu realizowanego na zamówienie zewnętrzne będzie nim reprezentant klienta, natomiast w przypadku wewnętrznego projektu mającego na celu wytworzenie nowego produktu na rynek masowy, właścicielem jest zwykle ktoś z działu marketingu. Jednostką pracy zespołu projektowego jest przebieg (sprint), który trwa zwykle od 2 do 6 tygodni. Zaleca się jednak stosowanie przebiegów o stałym czasie trwania (np. 1 miesiąc), co pomaga zespołowi w wypracowaniu regularnego rytmu pracy. Naczelną zasadą pracy młyna jest to, że każdy przebieg musi dostarczyć użytkownikowi kolejną działającą wersję produktu, którą byłby w stanie dotknąć i ocenić. Nie jest przy tym ważne, jak wiele nowych funkcji systemu zostanie dodanych w ciągu miesiąca. Liczy się to, że każde kolejne wydanie musi dodawać nową wartość, którą daje się zweryfikować w praktycznym użytkowaniu, nie zaś na papierze. Do biegu... Każdy przebieg jest poprzedzony fazą przygotowawczą, w której uaktualniana jest lista wymagań użytkownika. Poprawniej byłoby zresztą mówić o liście życzeń, ponieważ wymagania gromadzone są w postaci historyjek (stories), mówiących o tym, jak właściciel wyobraża sobie swój przyszły produkt. Opowiadanie sensownych historyjek nie jest jednak wcale takie łatwe, w związku z czym wielu praktyków zaleca wcześniejsze szkolenie użytkowników w sztuce ciekawego opowiadania. Historyjki muszą być krótkie i treściwe najlepiej, aby z jednej historyjki wynikała wprost jedna cecha systemu. Pomysły użytkownika można gromadzić na zwykłych kartonikach, albo wpisywać je do kolejnych wierszy arkusza kalkulacyjnego. Zanim zespół przystąpi do pracy, właściciel produktu proszony jest jeszcze o ustalenie priorytetów wymagań oraz o wyznaczenie głównego celu przebiegu. 2

3 Jeśli chodzi o priorytety, to nie muszą być one ułożone według bardzo wyrafinowanej skali. W wielu przypadkach wystarczy wskazanie tych cech, bez których realizacja systemu w ogóle mija się z celem (must be), tych, których obecność bardzo ułatwiłaby pracę (should be) i wreszcie tych, których obecność sprawiłaby właścicielowi niekłamaną przyjemność (nice to have). Jak wiadomo, użytkownicy mają naturalną skłonność do początkowego zaliczania prawie wszystkich swoich pomysłów do najwyższej kategorii, w związku z czym tu także potrzebna jest odrobina treningu i negocjacji. Lista czekających na spełnienie życzeń wraz z ustalonymi priorytetami tworzy rejestr wymagań na produkt (product backlog). Konieczność dodatkowego wyznaczenia głównego celu przebiegu wynika z tego, że mechaniczne wybranie cech o najwyższym priorytecie mogłoby prowadzić do realizacji słabo skorelowanych, czy nawet wzajemnie sobie przeszkadzających zadań. Podobnie jak wymagania cząstkowe, główny cel przebiegu musi być krótki i jasny. Przykładowo, w dziedzinie usług finansowych mogłoby to być hasło zapewnić dostęp do bieżących notowań giełdowych w czasie poniżej 1 minuty, w dziedzinie badań psychologicznych stworzyć koncepcję badania samooceny działającego na telefonie komórkowym, czy też po prostu przenieść centralną bazę danych z platformy MS SQL Server na platformę Oracle. Jak widać, niektóre cele mogą mieć charakter czysto techniczny, wynikający z bieżącego stanu rozwoju systemu, są więc wówczas proponowane przez sam zespół wykonawczy. Cel przebiegu zaakceptowany wspólnie przez właściciela produktu i przez zespół powinien zostać wypisany dużymi literami i przymocowany na ścianie pokoju Młyna. Rysunek 1: Cykl Pracy Młyna 3

4 Gotowi... Teraz następuje kluczowy moment: zespół projektowy zdejmuje z wierzchu stosu dokładnie tyle wymagań, ile będzie w stanie zrealizować w czasie najbliższego przebiegu. Wybierane są zadania o najwyższym priorytecie, zgodne z wyznaczonym celem. Prawidłowe wykonanie tej czynności wymaga przejścia przez krótką - co wcale nie znaczy, że mało precyzyjną - fazę wewnętrznego planowania. Najpierw życzenia klienta zostają rozbite na bardziej elementarne czynności techniczne niezbędne dla ich realizacji. Pracochłonność każdej czynności jest szacowana z dokładnością do pojedynczej roboczogodziny, a zespół sam ustala, kto jest najbardziej odpowiedni do wykonania każdego z zadań. W przypadku uzyskania zbyt dużej lub zbyt małej łącznej liczby roboczogodzin, zespół dodaje lub zwraca wymagania do rejestru w ten sposób, by zmieścić się możliwie dokładnie w ramach czasu trwania przebiegu. Ostatecznie ustalona lista zadań wraz z szacowaną pracochłonnością nosi nazwę rejestru zadań przebiegu (sprint backlog). Do jego implementacji także wystarcza zwykły arkusz kalkulacyjny. W sumie, uaktualnienie rejestru wymagań oraz stworzenie rejestru zadań stanowią główne wyniki jednego wspólnego spotkania planistycznego, w którym uczestniczy zespół Młyna, właściciel produktu, doradcy biznesowi i techniczni, przedstawiciele wyższego kierownictwa, itd. Obecność sponsora projektu i innych przedstawicieli biznesu wpływa na określenie celu przebiegu, natomiast eksperci techniczni mogą pomóc w uściśleniu rejestru zadań i dokładniejszym oszacowaniu pracochłonności. Spotkanie planistyczne trwa zwykle kilka godzin, maksimum 1 dzień. Start! Zespół rzuca się do pracy. Każdy wykonuje swoje zadania z największą efektywnością, na jaką go stać, co wcale nie znaczy, że zespół ma pracować ponad siły. Przeciwnie w celu utrzymania na dłuższą metę wysokiej jakości wyników praca w nadgodzinach (podobnie jak w XP) traktowana jest jako wyjątek, którego należy unikać. W trakcie przebiegu właścicielowi produktu nie wolno wtrącać się do pracy zespołu, a w szczególności zmieniać wymagań lub ich priorytetu. Zabronione jest także zmienianie składu Młyna. Wszelkie zmiany koncepcji produktu i składu osobowego zespołu dozwolone są jedynie pomiędzy przebiegami. Podstawowym narzędziem kontroli postępów jest wykres spalania dla przebiegu (sprint burndown chart). Jednostką spalania są godziny pracy zespołu: na wykresie codziennie jest odnotowywana szacowana liczba roboczogodzin, jaka jeszcze pozostała do realizacji zadań. Za pomocą prostej aproksymacji liniowej ocenia się, czy dotychczasowa linia wykresu trafia w punkt zakończenia przebiegu. Jeśli przewidywany punkt przecięcia znajduje się poza dniem zakończenia, zespół ma prawo obciąć zakres prac przewidzianych dla przebiegu. I odwrotnie - jeśli przewidywana data całkowitego zakończenia prac wypada przed planowaną datą oddania wyników, zespół może dołożyć więcej wymagań z rejestru produktowego, 4

5 tak, aby nie siedzieć bezczynnie pod koniec przebiegu. Należy jedynie pamiętać o tym, że zarówno jedna jak i druga modyfikacja jest dozwolona tylko pod warunkiem, że końcowy efekt przebiegu będzie zamkniętą, nadającą się do oceny wersją produktu. Wykres spalania również powinien wisieć na honorowym miejscu w pokoju Młyna. Niektórzy nazywają go wręcz sygnaturą zespołu projektowego, ponieważ okazuje się, że już po kilku przebiegach każdy z zespołów wypracowuje sobie typowy styl obciążenia zadaniami, prowadzący do charakterystycznego kształtu wykresu. Jak widać, opisana metoda kontroli postępów bardzo się różni od metod śledzenia harmonogramu w ujęciu klasycznym. Interesująca jest natomiast analogia do wykresów zużycia buforów czasowych, które są podstawą kontroli projektu w metodzie łańcucha krytycznego. Rysunek 2: Przykładowy wykres spalania 5

6 Codzienne spotkanie Obowiązkowym elementem metodyki Scrum jest codzienne spotkanie całego zespołu, na którym każdy wstaje i odpowiada na podstawowe 3 pytania: Co robiłem wczoraj?, Co będę robić dziś? i Co mi przeszkadza w pracy?. Odpowiedź na trzecie pytanie stanowi ewidentne zadanie dla Mistrza Młyna. Dwa pierwsze są równie ważne, ponieważ pozwalają członkom zespołu zorientować się na bieżąco w postępie prac i w indywidualnych problemach każdego z kolegów. Ponadto, odpowiedź na pytanie Co będę robił dzisiaj? nosi cechy publicznej deklaracji wobec pozostałych członków zespołu, co bardzo mobilizuje do dotrzymania słowa na następnym spotkaniu. Zebranie nie służy natomiast do rozwiązywania problemów te omawia się poza kadrem. Wystarcza, że uczestnicy zorientowali się sytuacji i ustalili, kto danym problemem powinien się zająć. Odprawa powinna odbywać się codziennie o tej samej porze (najlepiej rano) i nie zajmować więcej niż 15 minut. Uświęconą tradycją odpraw Młyna jest podział uczestników na Prosiaki i Kurczaki. Prosiaki to ścisły zespół projektowy i tylko on ma prawo głosu. Kurczaki to wszyscy ci, którzy maja ochotę przyjść i posłuchać, ale nie mogą wypowiadać się na jakikolwiek temat. Nawet, jeśli na odprawie zjawi się Prezes Zarządu, to musi zrozumieć, że jest Kurczakiem i nie powinien zakłócać przebiegu spotkania kwadrans wyjęty z pracy zespołu jest zbyt cenny, aby go przeciągać w nieskończoność. Koniec przebiegu Ukoronowaniem przebiegu jest spotkanie przeglądowe, na którym zespół Młyna prezentuje kolejne wydanie swojego produktu. Ponieważ istotą spotkania jest demonstracja działającego systemu, zespół nie powinien poświęcać zbyt wiele czasu na przygotowania do prezentacji (maksimum 2 godziny) bowiem produkt powinien mówić sam za siebie. W spotkaniu przeglądowym uczestniczy rzecz jasna właściciel produktu, a także sponsor, przedstawiciele wyższego kierownictwa, koledzy z innych projektów. Tym razem prawo głosu mają wszyscy, a produkt zostaje poddany wszechstronnej ocenie zewnętrznej. Nie zastępuje to oczywiście standardowych testów i innych procedur kontroli jakości, które powinny były zostać uwzględnione w rejestrze zadań właśnie zakończonego przebiegu. Spotkanie przeglądowe trwa zwykle kilka godzin. W jego trakcie powinno się zmierzać do tego, by rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące najnowszego wydania produktu. Ostatnim punktem spotkania przeglądowego jest ustalenie terminu spotkania planistycznego dla następnego przebiegu. Zawodnicy młyna ponownie zwierają szeregi... 6

7 Zakres stosowalności metodyki W naszej skróconej prezentacji metodyki Scrum zabrakło miejsca dla takich jej elementów, jak analiza ryzyka, skalowalność ( młyn młynów ), czy specyfika zarządzania zespołem projektowym. Warto jednak zastanowić się nad szerszym kontekstem stosowalności tej metodyki. Po pierwsze, Scrum jest metodyką zarządzania projektami, a nie metodą wytwarzania oprogramowania, co odróżnia go w szczególności od XP, również wywodzącego się wprost z filozofii Agile. Każdy przebieg zamyka w sobie pełen cykl rozwoju oprogramowania od planowania, poprzez kodowanie i integrację aż po testowanie a Scrum nie zakłada z góry żadnej konkretnej metody wytwarzania oprogramowania, która będzie leżała pod spodem każdego z przebiegów. Ze względów kulturowych rzeczywiście często wybierane jest programowanie ekstremalne, jednakże niektóre jego cechy stoją wręcz w sprzeczności z zaleceniami Młyna. Przykładowo, w metodyce Scrum przyszły użytkownik jest pytany o zdanie tylko pomiędzy przebiegami, natomiast w XP niemalże śpi on w pokoju programistów. Jako szersza metodyka zarządzania projektami, Scrum znajduje zastosowanie nie tylko w IT, lecz również we wszelkich przedsięwzięciach o słabo zdefiniowanych wymaganiach, takich jak projekty badawczo-rozwojowe, a także usługi medialne (np. projektowanie kampanii reklamowych). Porównując Scrum z klasycznymi metodykami zarządzania projektami, takimi jak chociażby PMI/PMBOK czy PRINCE2, przekonujemy się, że metodyki lekkie wcale nie są mniej precyzyjnie zdefiniowane niż metodyki ciężkie po prostu gdzie indziej leżą ich priorytety. Zamiast koncentrować się na planowaniu i kontroli projektu w ramach potrójnego ograniczenia, czyli zakresu, harmonogramu i budżetu, metodyki takie jak Scrum koncentrują się na dynamicznym definiowaniu zakresu projektu, opartym na serii kolejnych eksperymentów, oraz na udrożnieniu kanałów komunikacyjnych - zarówno pomiędzy odbiorcą i dostawcą, jak i wewnątrz samego zespołu wykonawczego. Na pewno jednak stosowanie metodyk zwinnych nie powinno być zastępczą nazwą na brak stosowania jakiejkolwiek metodyki. Mimo, że wywodzą się one z teorii chaosu (a może właśnie dlatego!), ich stosowanie wymaga od uczestników nawet większej dyscypliny niż w metodach klasycznych. W dziedzinie metodyki Scrum można się zresztą certyfikować zawodowo (Certified Scrum Master), podobnie jak ma to miejsce z certyfikatem PMP czy PRINCE2 Practitioner. Nie można jednak zaprzeczyć, że metodyki lekkie posiadają również swoje ograniczenia. Nie nadają się dla zespołów słabo zintegrowanych oraz rozproszonych geograficznie codzienny bezpośredni kontakt jest jednym z kluczowych czynników sukcesu. Niektórzy twierdzą również, że Scrum nie nadaje się do tworzenia aplikacji o znaczeniu krytycznym. Z tą akurat opinią można polemizować uzyskanie aplikacji o wymaganym poziomie niezawodności może być sprawą leżącej na niższym poziomie technologii wytwarzania oprogramowania. Nikt przecież nie zabrania włączenia do każdego przebiegu Młyna sformalizowanych metod kontroli poprawności programu czy dowolnie zaawansowanych procedur testowych. 7

8 Umowa z klientem Oddzielnym problemem jest przekonanie odbiorcy do wytworzenia zamówionego systemu metodą kolejnych przybliżeń. Zwróćmy uwagę, że harmonogramu oczekiwanego przez większość klientów właściwie nie ma. Projekt prowadzony metodyką Scrum jest planowany każdorazowo w horyzoncie czasowym tylko jednego przebiegu, natomiast liczbę przebiegów ogranicza w zasadzie tylko cierpliwość inwestora. W przypadku projektów programistycznych prowadzonych na zewnętrzne zamówienie można próbować namówić klienta na kontrakt typu time & material zamiast ustalania stałej ceny, a jeśli się nie uda, to można po prostu zaproponować zadaną z góry liczbę przebiegów (czyli pseudo-harmonogram). Innym rozwiązaniem jest przejście z metodyki lekkiej na ciężką po uzyskaniu pierwszej wersji systemu, po której klient jest już w stanie precyzyjnie określić kierunek jej dalszego rozwoju. W przypadku wewnętrznych projektów programistycznych, których celem jest np. opracowanie nowego produktu na rynek masowy, również można ograniczyć całkowity horyzont czasowy prac (co sprowadza się do ograniczenia z góry liczby dopuszczalnych przebiegów), a także zarezerwować sobie prawo do przerwania projektu w przypadku braku zadowalających postępów. Istotne jest również planowanie co pewien czas tzw. przebiegów stabilizujących, których celem jest nie tyle dalsze rozwijanie funkcjonalności aplikacji, co wygładzenie kantów i doprowadzenie produktu do poziomu kolejnej beta-wersji. Przykładem jest rozszerzenie metodyki Scrum stosowane przez Microsoft, określane mianem synchronizuj i stabilizuj (synchronize and stabilize). Nazwa pochodzi stąd, że przebiegi stabilizujące służą zarazem do integracji wyników prac kilku równolegle pracujących zespołów. Drogi Czytelniku, czy ten artykuł przekonał Ciebie do zmierzenia się z Młynem? Scrum, podobnie jak rugby, jest ostrą grą dla dżentelmenów. Kto raz poznał jej smak, już nigdy nie powróci do żmudnego planowania przebiegu rozgrywki, której rezultatu i tak nie da się przewidzieć. Jarosław Milewski pracuje w Instytucie Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Posiada tytuł doktora uzyskany w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz tytuł MBA Francuskiego Instytutu Zarządzania w Warszawie i certyfikat Project Management Professional (PMP). Członek-założyciel i sekretarz pierwszego zarządu warszawskiego oddziału Project Management Institute (PMI WPC). Praktyczne doświadczenia zdobywał w trakcie pracy w kilku firmach z branży IT. Artykuł ukazał się 1 sierpnia 2005 w COMPUTERWORLD nr

Wprowadzenie do metodyki SCRUM. mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska

Wprowadzenie do metodyki SCRUM. mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska Wprowadzenie do metodyki SCRUM mgr inż. Remigiusz Samborski Instytut Informatyki Politechnika Wrocławska SCRUM Scrum (skrót od scrummage) - metoda ponownego uruchomienia gry w rugby zwana również formacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Scrum. Zwinna metodyka prowadzenia projektów

Scrum. Zwinna metodyka prowadzenia projektów Scrum Zwinna metodyka prowadzenia projektów Plan prezentacji 1. Ogólna idea 2. Najważniejsze elementy 3. Role 4. Czynności 5. Artefakty 6. Wnioski 7. Literatura Źródło ilustracji: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:scrum.jpg

Bardziej szczegółowo

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny

SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce. Adam Krosny SCRUM niełatwe wdrażanie metodyki w praktyce Adam Krosny 1 Czym się zajmujemy Realizujemy projekty informatyczne średniej wielkości Ilość osób w projekcie 10-50 Architektura SOA, EBA Wiele komponentów

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w NGO

Zarządzanie projektami w NGO Zarządzanie projektami w NGO Warsztaty dla Grupy Nowe Technologie Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA 4 września 2012 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SCRUM. Metodyka prowadzenia projektów. Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora

SCRUM. Metodyka prowadzenia projektów. Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora SCRUM Metodyka prowadzenia projektów Na podstawie prezentacji B. Kuka i W. Sidora Wprowadzenie. Scrum jest metodyką prowadzenia projektów zaliczaną do metodyk zwinnych, zgodnych z Agile Manifesto. Scrum

Bardziej szczegółowo

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz

Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Analiza i projekt systemu pracy grupowej z zastosowaniem metodyki SCRUM w technologii SharePoint Karolina Konstantynowicz Promotor dr inż. Szymon Supernak Warszawa, 22.05.2014 Plan prezentacji 1. Cel i

Bardziej szczegółowo

Klasyczna organizacja też może być zwinna! Zarządzaj zwinnie projektami!

Klasyczna organizacja też może być zwinna! Zarządzaj zwinnie projektami! Klasyczna organizacja też może być zwinna! Dynamika zmian w dzisiejszym świecie IT wymaga niezwykłej elastyczności i błyskawicznego adaptowania się do nowych warunków. Klasyczne techniki zarządzania projektami

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA

KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA CZĘŚĆ I. KILKA SŁÓW O ROLI PRODUCT MANAGERA Product manager pracuje na styku świata IT i biznesu. Analizuje potrzeby użytkowników i klientów, współpracuje ze wszystkimi działami firmy maksymalizując wartość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Lekkie metodyki. tworzenia oprogramowania

Lekkie metodyki. tworzenia oprogramowania Lekkie metodyki tworzenia oprogramowania Programowanie zwinne ( Agile software development) grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego o programowanie iteracyjne (model przyrostowy). Wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16

Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Temat: Zwinne Zarządzanie Projektami IT (Agile / Scrum) Data: 06-07 marca 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Cena: 980 zł netto (1 osoba / 2 dni

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie Zespołowe

Programowanie Zespołowe Programowanie Zespołowe Programowanie zwinne dr Rafał Skinderowicz mgr inż. Michał Maliszewski Programowanie zwinne Grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na modelu iteracyjno-obiektowym Powstała

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzanie Scruma w ImmobilienScout24 4.1. Opis sytuacji

4. Wprowadzanie Scruma w ImmobilienScout24 4.1. Opis sytuacji Spis treści Przedmowa 1. Wstęp 1.1. Jak czytać tę książkę 1.2. Studia projektów 1.3. Dodatek 2. Zwinny projekt to nie bułka z masłem 2.1. Pobudka 2.2. Zespół się formuje 2.3. Właściwe zlecenie 2.4. Od

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl

Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum. www.cts.com.pl Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum www.cts.com.pl SPIS TREŚCI Opisy szkoleń dla certyfikatów Agile Scrum...2 Istniejące certyfikacje agile...2 Szkolenia oferowane przez CTS...3 Agile Tester (zgodne

Bardziej szczegółowo

Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16. Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8

Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16. Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) METRYCZKA: Szkolenie Scrum Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Temat: Zwinne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy WWW

Asynchroniczne interfejsy WWW Asynchroniczne interfejsy WWW Metodyki zwinnego wytwarzania oprogramowania mgr inż. Rafał Grycuk Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, 12-14

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Wskazówki projektowe. Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Wskazówki projektowe Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Przydatne zasady SOLID Wzorce struktury aplikacji MVC MVP MVVM Metody wytwarzania oprogramowania Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią

Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Organizacja procesu projektowania, rozwoju i serwisowania systemu wspomagającego zarzadzanie uczelnią Marek Bieniasz Sławomir Umpirowicz Piotr Miszewski Kraków, 10 13 września 2012 Plan prezentacji Informacje

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile)

Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) METRYCZKA: Szkolenie Scrum Szkolenie Scrum w projektach IT (Agile) Data: 06-07 marzec 2014 r. (2 dni, czwartek-piątek), godz. 9-16 Miejsce: Eureka Technology Park, Innowatorów 8 Temat: Zwinne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań

Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań 2012 Koszty związane z tworzeniem aplikacji on demand versus zakup gotowych rozwiązań Mateusz Kurleto NEOTERIC Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Mateusz Kurleto Od 2005 r. właściciel NEOTERIC,

Bardziej szczegółowo

Systemy Open Source w zarządzaniu projektami, na przykładzie Redmine i OpenProject. Rafał Ciszyński

Systemy Open Source w zarządzaniu projektami, na przykładzie Redmine i OpenProject. Rafał Ciszyński IT can be done! Systemy Open Source w zarządzaniu projektami, na przykładzie Redmine i OpenProject Rafał Ciszyński Agenda Wstęp Krótki opis funkcjonalności dwóch rozwiązań: Redmine i OpenProject Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Metody wytwarzania oprogramowania. Metody wytwarzania oprogramowania 1/31

Metody wytwarzania oprogramowania. Metody wytwarzania oprogramowania 1/31 Metody wytwarzania oprogramowania Metody wytwarzania oprogramowania 1/31 Metody wytwarzania oprogramowania 2/31 Wprowadzenie Syndrom LOOP Late Późno Over budget Przekroczono budżet Overtime nadgodziny

Bardziej szczegółowo

Marta Ożóg 183858 Agnieszka Pastusińska 183875

Marta Ożóg 183858 Agnieszka Pastusińska 183875 Marta Ożóg 183858 Agnieszka Pastusińska 183875 Mistrz młyna to osoba, która pomaga wszystkim zaangażowanym osobom w zrozumieniu i przestrzeganiu wartości, zasad i praktyk Scruma. Scrum Master może kojarzyć

Bardziej szczegółowo

Inne spojrzenie na wytwarzanie SI ZWINNE METODOLOGIE.

Inne spojrzenie na wytwarzanie SI ZWINNE METODOLOGIE. Inne spojrzenie na wytwarzanie SI ZWINNE METODOLOGIE. Maciej Socha Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska msocha@stud.elka.pw.edu.pl Streszczenie: Klasyczne metody wytwarzania

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania

Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania Wykład 1 Marcin Młotkowski 7 października 2014 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 1 Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 2 3 Marcin Młotkowski

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie zwinne

Programowanie zwinne Programowanie zwinne Wykład 1 Marcin Młotkowski 10 października 2012 Plan wykładu Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 1 Sprawy organizacyjne Organizacja pracowni 2 3 Marcin Młotkowski Programowanie

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management

Agile Project Management Charles G. Cobb, pmp Zrozumieć Agile Project Management Równowaga kontroli i elastyczności przekład: Witold Sikorski APN Promise Warszawa 2012 Spis treści Wstęp...vii Kto powinien przeczytać tę książkę?...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Projekty IT w praktyce biznesowej

Projekty IT w praktyce biznesowej Projekty IT w praktyce biznesowej Wojciech Murzyn wojciech@murzyn.pl (501) 217 547 1 Korzyści z inwestycji w IT 10% szefów firm uważa, że inwestycje w IT przyniosły planowane, duże korzyści 10% 47% 43%

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style

Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Jak patrzymy na testy czyli Jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Click Piotr Kałuski to edit Master subtitle style Punkty widzenia Zespół Testów Manager Projektu Użytkownik końcowy Zespół Testów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość

Zarządzanie Projektami IT. - Nowoczesny Project Manager Nowość Zarządzanie Projektami IT - Nowoczesny Project Manager Nowość Unikalność studiów Zarządzanie Projektami IT polega nie tylko na zgodności programu standardem PMI ale również na kompleksowym ujęciu problematyki

Bardziej szczegółowo

Innowacje w IT czyli dlaczego to takie trudne? Jakub Dąbkowski

Innowacje w IT czyli dlaczego to takie trudne? Jakub Dąbkowski 2011 Innowacje w IT czyli dlaczego to takie trudne? Jakub Dąbkowski Projekt Projekt - to zbiór aktywności charakteryzujący się następującymi cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób, zmierzają do

Bardziej szczegółowo

Podejście zwinne do zarządzania projektami

Podejście zwinne do zarządzania projektami Podejście zwinne do zarządzania projektami na przykładach projektów wytwarzania oprogramowania Wojciech Czujowski, Łukasz Sienkiewicz Tieto Poland Agenda CZĘŚĆ I-sza: Kilka słów o Tieto SCRUM w organizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum

Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum MetaPack IT Academy Uniwersytet Zielonogórski Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum Paweł Przybyła Professional Scrum Master (www.scrum.org) Planowanie i realizacja zadań w zespole Scrum Agenda:

Bardziej szczegółowo

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy

know 5 W, : filary wzrostu WHAT WHEN WHO WHY WHERE model biznesowy nasza misja model biznesowy 5 W, : filary wzrostu know WHAT WHEN WHO WHY WHERE zwinne oprogramowanie, oparte o wybór właściwej technologii, outsourcing specjalistów odpowiednia strategia, wyprzedzanie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Umowy w branży IT. Jak je konstuować, żeby uniknąć późniejszych nieporozumień. Tomasz Wiese Łukasz Marszał

Umowy w branży IT. Jak je konstuować, żeby uniknąć późniejszych nieporozumień. Tomasz Wiese Łukasz Marszał Umowy w branży IT Jak je konstuować, żeby uniknąć późniejszych nieporozumień Tomasz Wiese Łukasz Marszał Cel prezentacji Pokazanie różnic pomiędzy zakupem oprogramowania w pudełku a stworzeniu go na zamówienie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki

Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework. Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki Acceptance Test Driven Development wspierane przez narzędzie ROBOT Framework Edyta Tomalik Grzegorz Ziemiecki 1 Nokia Siemens Networks 2013 Tradycyjne podejście analityk programista tester implementacja

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Dlaczego odniesiesz porażkę Czyli jak nie prowadzić biznesu Tomasz Grochowski, Project Management Institute Tomasz Grochowski Uniwersytet Ekonomiczny metody ilościowe w zarządzaniu Analityk w firmach FMCG

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach JAK DOBRZE ROZPOCZĄĆ PROJEKT 2010-05-14 Krzysztof Kamiński Przemysław Kotecki AGENDA Wprowadzenie do Zarządzania Projektami Rola rozpoczynania projektów

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Techniki komputerowe w robotyce

Techniki komputerowe w robotyce Techniki komputerowe w robotyce Wykład V Adaptacyjne zarządzanie projektami Robert Muszyński KCiR, W4, PWr Skład FoilTEX c R. Muszyński 2009-2015 Metodologie prowadzenia projektu Dążenie do opracowania

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS.

Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań. The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS. Międzynarodowa Rada Inżynierii Wymagań The International Requirements Engineering Board (IREB e.v.) Szkolenia IREB w CTS www.cts.com.pl MISJA IREB Misją IREB jest udoskonalenie praktyki inżynierii wymagań

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto zarządzać projektem informatycznym

Dlaczego warto zarządzać projektem informatycznym Dlaczego warto zarządzać projektem informatycznym Każdy realizuje projekty Jakkolwiek je nazwiemy: - złożoną sytuacją, - skomplikowanym zadaniem, - zaplanowaną zmianą, - skoordynowanym działaniem Każdy

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - Studia w WSB w Bydgoszczy Zarządzanie projektami przestaje być domeną dużych korporacji. Również coraz wię

Bardziej szczegółowo

Metodyki programowania. Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Metodyki programowania. Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl Metodyki programowania Tomasz Kaszuba 2015 kaszubat@pjwstk.edu.pl Wybrane metodyki zwinne TRADYCYJNE: RUP (Rational Unified Process) spiralny, rozbudowany PRINCE2 (Projects In Controlled Environments)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Agile Project Management WHITEPAPER

Agile Project Management WHITEPAPER 1 Wstęp... 2 Historia... 2 DSDM ATERN... 3 Agile w zarządzaniu projektami... 4 Szkolenia i certyfikacja... 6 Certyfikaty Agile Project Management Foundation i Practitioner... 6 Szkolenie Agile Project

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektów

Zarządzanie projektów Zarządzanie projektów Część 3 Etapy projektów Rozpoczęcie projektu Planowanie projektu Współpraca z zarządem Tworzenie budżetu Organizacja zespołu projektowego Tworzenie planu projektu Optymalizacja projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami Plan kursu

Zarządzanie Projektami Plan kursu Zarządzanie Projektami Plan kursu opracował Wojciech Walczak Dokument ten przedstawia plan kursu Zarządzanie projektami. Uczestnicy kursu zobowiązują się do przeprowadzenia wybranego przez siebie projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Scrum w praktyce. Michał Piórek

Scrum w praktyce. Michał Piórek Scrum w praktyce Michał Piórek Slajd 2 z 28 Plan prezentacji Scrum metodyka prowadzenia projektów Opis projektu systemu do rozliczania podatków Struktura zespołu i jego role Zespół w firmie Podatnik.info

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych)

Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Szukanie rozwiązań funkcji uwikłanych (równań nieliniowych) Funkcja uwikłana (równanie nieliniowe) jest to funkcja, która nie jest przedstawiona jawnym przepisem, wzorem wyrażającym zależność wartości

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy

Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Jak opisać wymagania zamawiającego wybrane elementy Adam Rzeźnicki, Grzegorz Sobolewski PIIT Listopad, 2012 Agenda Kontekst ma znaczenie - na przykładzie cyklu wytwórczego systemu aplikacyjnego Rodzaje

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska

Scaling Scrum with SAFe. Małgorzata Czerwińska Scaling Scrum with SAFe Małgorzata Czerwińska Agenda 1. Wstęp 2. Współpraca zespołów scrumowych 3. Zarządzanie Programem 4. Podsumowanie Wstęp Skuteczność zespołów developerskich, realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Start-up y sposób budowania zespołów a przyczyny niepowodzeo

Start-up y sposób budowania zespołów a przyczyny niepowodzeo Start-up y sposób budowania zespołów a przyczyny niepowodzeo Wojciech Dymowski, PMP Członek Zarządu PMI Poland, Oddział Poznao wojciech.dymowski@pmi.org.pl Poznao, 2010-03-26 Konsultant Zarządzający w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA UŻYTKOWNIKA W METODYCE SCRUM. Hubert Wawrzyniak Grupa Allegro

PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA UŻYTKOWNIKA W METODYCE SCRUM. Hubert Wawrzyniak Grupa Allegro PROJEKTOWANIE ZORIENTOWANE NA UŻYTKOWNIKA W METODYCE SCRUM Hubert Wawrzyniak Grupa Allegro PLAN PREZENTACJI 1. Projektowanie zorientowane na użytkownika 2. Model kaskadowy 3. Metodyka scrum 4. UCD w scrumie

Bardziej szczegółowo