W połowie drogi. rozmowa z Jarosławem Brózdą Starostą Bełchatowskim str milionów? o inwestycjach w roku 2009 str. 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W połowie drogi. rozmowa z Jarosławem Brózdą Starostą Bełchatowskim str. 8. 6 milionów? o inwestycjach w roku 2009 str. 10."

Transkrypt

1 Nr 1 (1) Marzec 2009 Jak dobrze wydać 6 milionów? o inwestycjach w roku 2009 str. 10 Mecenas Polskiej Ekologii jesteśmy najlepsi w kraju str. 3 Jednością silni rozmowa z Ks. Prałatem Januszem Krakowiakiem str. 12 Poznaj swój powiat drewniany kościół w Kaszewicach str. 16 W połowie drogi rozmowa z Jarosławem Brózdą Starostą Bełchatowskim str. 8

2 INFORMATOR Telefony alarmowe Z komórkowych 112 Pogotowie 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (kier. 044) Ośrodek Interwencyjno-Socjalizacyjny ul. Czapliniecka 66, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Targowa 20, Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Czapliniecka 96 tel , fax Bursa Szkolna ul. Czapliniecka 66, ul. Czapliniecka 98 W. Edukacji W. Strategii i Rozwoju Powiatu Referat ds. edukacji ekol. i gosp. odpadami , Szkoły ponadgimnazjalne I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego ul. 1 Maja 6, tel , fax ZSP Nr 2 im. J. Kochanowskiego ul. Czapliniecka 72, tel , fax ZSP Nr 3 im. L. Czyżewskiego, ul. Czapliniecka 96 tel , fax ZSP Nr 4 im. R. Traugutta, ul. Czapliniecka 98 tel , fax ZSP im. J. Kilińskiego w Zelowie ul. Kilińskiego 5, tel./fax ul. Pabianicka 17/19 Obsługa Interesanta , fax Sekretariat Wydz. Organizacyjny W. Zamówień Publicznych i Inwestycji W. Spraw Obywatelskich W. Geodezji, Kartografii i Katastru W. Komunikacji i Dróg W. Promocji, Kultury i Współpracy Międzyregionalnej W. Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Zespół ds. Mienia Powiatu Biuro Rzecznika Prasowego Biuro Rady Powiatu Szpital Wojewódzki ul. Czapliniecka 123, Izba przyjęć , KP Państwowej Straży Pożarnej ul. Wspólna 7, , fax KP Policji ul. 1 Maja 7, Powiatowy Zarząd Dróg ul. Lipowa 67 tel , fax Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 72/74, tel , fax Powiatowy Urząd Pracy ul. Bawełniana 3, tel./fax Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2, tel./fax Dom Pomocy Społecznej, Zabłoty Zelów, tel./fax Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Łękawa 9, tel , fax Dom Dziecka, Dąbrowa Rusiecka Rusiec, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Czapliniecka 66, Urzędy Gmin Urząd Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1 tel , fax Urząd Gminy w Bełchatowie ul. Kościuszki 13 tel , Urząd Gminy w Drużbicach Drużbice 77a tel Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, Kleszczów tel./fax Urząd Gminy w Klukach Kluki 88 tel./fax Urząd Gminy w Ruścu ul. Wieluńska 35, Rusiec tel./fax (043) Urząd Gminy w Szczercowie ul. Pułaskiego 8, Szczerców tel./fax Urząd Miejski w Zelowie ul. Żeromskiego 28, Zelów tel./fax ECHO MIESIĘCZNIK POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO Wydawca: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (www.powiat-belchatowski.pl) ul. Pabianicka 34 W. Ochrony Środowiska W. Architektury i Budownictwa Powiatowy Rzecznik Konsumentów Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Zespół redakcyjny: Anna Dembska, Krzysztof Borowski, Agnieszka Zawadzka (redaktor naczelna) Współpraca: Anna Kurzydlak, Barbara Kutera, Agnieszka Marecka-Zbrojewska, Piotr Porzeżyński, Magdalena Stachacz oraz Urzędy Gmin Powiatu Bełchatowskiego Kontakt z redakcją: tel. (044) ; Przygotowanie do druku i druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, ul. Kutrzeby 15, Stare Babice Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych tekstów, nie zwraca ich oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i opracowania redakcyjnego, a także umieszczania artykułów na stronie 2

3 TO JEST WAŻNE Drodzy Państwo Rozpoczął się trzeci rok obecnej kadencji samorządu powiatowego. Patrząc z optymizmem w przyszłość i realizując zaplanowane zadania przeznaczyliśmy w tegorocznym budżecie Powiatu Bełchatowskiego ponad 6 milionów złotych na wydatki inwestycyjne. Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć dokończenie budowy i oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego sztucznego lodowiska na terenie Powiatowego Centrum Sportu oraz budowę ekologicznej ścieżki rowerowej z Domiechowic do Parzna. Ponadto podjęliśmy decyzję o powstaniu nowej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Chcę dołożyć starań, by było to miejsce nie tylko spotkań czytelników, ale naszych lokalnych twórców, artystów, ciekawych osób. Naszym priorytetem jest konstruktywna współpraca z Gminami w zakresie realizacji wielu zadań powiatowych, w tym inwestycji drogowych i ekologicznych, na które w budżecie starostwa nie ma wystarczających środków finansowych. Współnie z Gminami Powiatu Bełchatowskiego modernizować będziemy w tym roku również wiele naszych powiatowych dróg. Chciałbym podzielić się z Państwem ogromnym powodem do dumy, którym jest przyznanie naszemu Powiatowi tytułu Mecenasa Polskiej Ekologii. To prestiżowe wyróżnienie jest uznaniem dla naszych inwestycji w ochronę środowiska i potwierdzeniem, że ekologia jest i zawsze będzie ważna w Powiecie Bełchatowskim. Z racji ukazania się pierwszego numeru nowej edycji Echa naszego biuletynu samorządowego, życzę Państwu jak najwięcej pozytywnych wrażeń z zawartych w nim treści. Biuletyn będzie się ukazywał raz w miesiącu i tak jak dotąd będzie bezpłatny. Naszym celem jest pokazywać ważne powiatowe sprawy i wydarzenia, przybliżać ideę samorządności, wyjaśniać trudne zagadnienia. Ponadto wciąż pozostajemy otwarci na Państwa uwagi i potrzeby co do zawartości tego pisma. Jarosław Brózda Starosta Bełchatowski Powiat Bełchatowski Mecenasem Polskiej Ekologii Starostwo Powiatowe w Bełchatowie zdobyło tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Prestiżową statuetkę odebrał podczas gali w Warszawie Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Nasz powiat jest pierwszym w kraju, któremu przyznano to wyróżnienie. Ponieważ bełchatowskie starostwo jest trzykrotnym laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kategorii Promotor Ekologii, w tym roku mogliśmy się ubiegać o tytuł Mecenasa... mówi Jarosław Brózda. Ocenie komisji konkursowej poddaliśmy działania powiatu w zakresie gospodarki odpadami i promowania odnawialnych źródeł energii. W ostatnich pięciu latach na działalność ekologiczną ogółem wydaliśmy 40 milionów złotych, co obrazuje, jak dużo w tej dziedzinie robimy. Tytuł Mecenasa Ekologii to nagroda za realizowany od kilku lat projekt Powiat Bełchatowski mniej śmie(r)ci, więcej energii. Zawiera się w nim zorganizowany system gospodarki odpadami na terenie wszystkich gmin (zbiórka odpadów segregowanych, wielkogabarytowych, odbiór odpadów zawierających azbest) oraz działania wspierające i popularyzujące odnawialne źródła energii (instalacje solarne). Starostwo ubiegało się również o Europejską Nagrodę Ekologiczną (European Ecological Award Environment Friendly). Zgłoszono przedsięwzięcie pt. Inwestycje dla historii, ekologii i nowoczesno- Jarosław Brózda odbiera statuetkę Mecenasa Polskiej Ekologii ści w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łękawie. Decyzją Narodowej Rady Ekologicznej Powiat Bełchatowski awansował do drugiego etapu konkursu i znalazł się w gronie dziewięciu najlepszych samorządów z kraju. Źródłem pieniędzy na wymienione działania jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar- ki Wodnej w Bełchatowie, gdzie trafiają opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska uiszczane przez przedsiębiorstwa. W latach do PFOŚiGW wpłacono zł, z czego na ekologię wydaliśmy zł. Pozostałą sumę zł odprowadziliśmy do WFOŚiGW w Łodzi. 3

4 Stop wypalaniu traw Starostwo Powiatowe w Bełchatowie kontynuuje w tym roku akcję Stop wypalaniu traw!. Wydrukowano plakaty i ulotki, które trafią do naszych gmin i sołectw, szkół i innych instytucji. Kampania informacyjna na ten temat pojawi się w lokalnych mediach. Akcja ma zapobiec bezmyślnemu niszczeniu zieleni. mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Wypalanie traw czyni wiele szkód środowisku, a nie przynosi korzyści. Poza tym niesie za sobą ogromne ryzyko pożarów. Naszą akcją chcemy zminimalizować ten proceder. Około 20 procent wyjazdów strażaków z KP Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie dotyczy palących się łąk i traw. Godzinna akcja jednego zastępu straży kosztuje około 500 zł. Pochwalam tę akcję. mówi Tomasz Lottko, prezes bełchatowskiego oddziału Ligi Ochrony Przyrody. Trzeba społeczeństwu jak najwięcej tłumaczyć szkodliwość wypalania łąk. W ogniu płoną płazy, gady, ptaki, drobne ssaki, cały świat mikrobiologiczny. Straty dla przyrody są ogromne i potrzeba wielu lat, aby natura ponownie pojawiła się na pogorzelisku. A często, niejako przy okazji zaczynają płonąć lasy, czy nawet zabudowania. śmierć ptaków, które mają na łąkach swoje gniazda, zniszczenie miejsc bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, pożary lasów, zabudowań, zagród, stwarzanie niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego, wysokie koszty dla budżetu państwa w związku z wyjazdami jednostek gaśniczych. Wypalanie traw jest prawnie zabronione! 1, 2, 3 Ekologiem zostań Ty! Konkurs międzyszkolny w SP nr 4 w Bełchatowie, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe. To nie była prosta rywalizacja. Może dlatego na zaproszenie do tego konkursu wszystkich szkół podstawowych z terenu powiatu odpowiedziało tylko pięć z Bełchatowa: SP 1, SP 5, SP 9, SP 12 i SP 13. Pięcioosobowe zespoły wykazały się przede wszystkim wiedzą o przyrodzie i ochronie środowiska. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, pisali test, odpowiadali na pytania. W części sprawnościowej konkursu segregowali odpady. W części plastycznej popisywali się zdolnościami manualnymi i pomysłami na przedstawienie problemów ekologicznych w artystyczny sposób. Najlepiej wypadła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 12 w składzie: Katarzyna Eko-Echo Ile mleka od rolnika? Zaproszenie na bezpłatne szkolenia na temat kwotowania produktów mlecznych i dopłat do materiału siewnego. Jak odnaleźć się w nowych warunkach funkcjonowania rynku rolnego, zarządzać stadem, ubiegać o przydział z rezerwy kwot mlecznych? Odpowiedzi na te pytania usłyszą rolnicy Powiatu Bełchatowskiego, którzy wezmą udział w darmowych szkoleniach zorganizowanych na terenie dwóch gmin. 26 marca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach szkolić się będą gospodarze z gmin: Bełchatów, Drużbice, Zelów. Natomiast 28 marca do Publicznego Gimnazjum w Szczercowie (ul. Rzeczna 7) zaproszeni są rolnicy z Kleszczowa, Ruśca, Kluk i Szczercowa. Naborem chętnych zajmują się urzędy poszczególnych gmin. Ustanowienie kwot mlecznych stanowi dla rolników gwarancję zbytu dla swojej produkcji, co w erze nadprodukcji żywności w krajach Unii Europejskiej jest kluczowym problemem. Dzięki staraniom naszego kraju Komisja Europejska zgodziła się na zwiększenie kwot mlecznych. Począwszy od 1 kwietnia br. będą one wzrastać przez 5 lat o 1% rocznie. Szkolenia poprowadzi Bartłomiej Borkowski z Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. Bliższe informacje w referacie ds. edukacji ekologicznej i gospodarki odpadami Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, tel az Kula, Idalia Cieciura, Klaudia Tyluś, Adam Pytlewski, Michał Lewandowski pod opieką Danuty Oleszczyk. az Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Prawdziwe skutki wypalania traw: obniżenie wartości plonów (o 5 8%), erozja gleby, wymywanie i wywiewanie jej warstwy próchnicznej, zniszczony zostaje świat mikrobiologiczny gleby, śmierć pożytecznych owadów zapylających rośliny, Najlepsi ekolodzy ze Szkoły Podstawowej nr 12 4

5 Eko-Echo WYDARZENIA Firmy na medal Starostwo Powiatowe w Bełchatowie z Regionalną Izbą Gospodarczą, Fundacją Rozwoju Gminy Zelów, Agencją Rozwoju Regionalnego Arreks S.A., Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kleszczów i Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Sp. z o.o. zorganizowało konkurs Firma na Medal. Jego celem jest promowanie tych przedsiębiorstw, które wyróżniają się sprawnym zarządzaniem, wysoką efektywnością finansową, nie zapominają o ochronie środowiska, pomagają innym i sięgają po pieniądze unijne. Do tegorocznej rywalizacji zgłosiło się 15 firm zarejestrowanych i działających na terenie Powiatu Bełchatowskiego. Zaszeregowano je w trzech kategoriach: I. przedsiębiorstwa zarejestrowane w okresie ostatnich 2 lat, II. przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat i zatrudniające do 50 osób, III. przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat i zatrudniające powyżej 50 osób. Tegoroczni laureaci: 1. Business Solutions Wojciech Karłowski Agencja zatrudnienia tj. agencja pracy tymczasowej, agencja pośrednictwa pracy, doradztwo personalne, szkolenia unijne oraz komercyjne, coaching, doradztwo w zakresie wizerunku firmy, obsługi klienta, prowadzenie networkingowych klubów biznesu dla przedsiębiorców z sektora MSP (Business Contact Club). Firma została wyróżniona za dynamiczny wzrost wskaźników ekonomicznych oraz za wykorzystywanie środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. 2. Interlogos s.c. prowadzona przez Annę i Jarosława Olejniczaków Prywatna szkoła języków obcych istnieje od 1989 r. Oprócz kursów językowych prowadzi kursy zawodowe, szkoły średnie i policealne dla dorosłych. Nagrodę przyznano firmie za dobrą sytuację finansową, wiele działań inwestycyjnych oraz innowacyjnych. Firma Interlogos korzysta także ze środków unijnych, dzięki którym powstała np. nowa pracownia komputerowa. Medalowi przedsiębiorcy: Anna Olejniczak (Interlogos), Wojciech Karłowski (Business Solutions), Witold Dubiński (Constantia Teich Poland) 3. Constantia Teich Poland Sp. z o.o. prezes Krzysztof Miszczak Constantia Teich Poland jest członkiem austriackiego holdingu Constantia Flexibles Holding, zaliczanego do europejskich liderów wytwórców opakowań. Produkty Constantia Teich Poland przeznaczone są do pakowania artykułów spożywczych takich jak: produkty mleczne i zbożowe, wyroby cukiernicze, zupy w proszku. Kapituła konkursu wysoko oceniła wskaźniki ekonomiczne firmy, podjęte inwestycje, jakość produktów związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie środków unijnych. Firma otrzymała maksymalną punktację za dbałość o środowisko naturalne. Nowi od polityki pracy Starosta Bełchatowski Jarosław Brózda nominował 17 osób do pracy w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Jest to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki pracy. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby reprezentujące m.in. organizacje związkowe, organizacje pracodawców, jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką rynku pracy. Do bełchatowskiej PRZ zostali powołani: 1. Zbigniew Matyśkiewicz (M. Bełchatów) przewodniczący PRZ 2. Andrzej Krala (Forum Związków Zawodowych PGE KWB Bełchatów) 3. Barbara Szczepanik (G. Szczerców) 4. Barbara Pietrzyk (G. Kleszczów) 5. Sławomir Szymański (G. Bełchatów) 6. Krzysztof Gajda (G. Rusiec) 7. Zbigniew Kowara G. Drużbice) 8. Henryk Kęsy (G. Kluki) 9. Sławomir Malinowski (G. Zelów) 10. Bogdan Gołąb (Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego) 11. Jadwiga Jędraszak (NSZZ Solidarność) 12. Anna Łastowska (LEWIATAN Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych) 13. Jacek Bakalarczyk (ZZ Samoobrona RP) 14. Władysław Berłowski (Cech Rzemiosł Różnych) 15. Józef Wiśniewski (Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) 16. Piotr Radziwon (Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot) 17. Jan Juszczyk (Rada OPZZ Województwa Łódzkiego) Powiatowa Rada Zatrudnienia ustala ze starostą politykę pracy Główne kompetencje Powiatowej Rady Zatrudnienia to m.in.: 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie; 2) ocena racjonalności gospodarowania środkami Funduszu Pracy; 3) opiniowanie propozycji podziału środków tego funduszu; 4) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie; 5) ocena okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. Posiedzenia plenarne PRZ powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Kadencja rady trwa 4 lata. 5

6 WYDARZENIA Pechowa sala gimnastyczna Zarząd Powiatu w Bełchatowie podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Bełchatowie. Styczniowa kontrola wykryła mierne postępy w budowie Skąd te podatki? Wyjaśnienie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie odnośnie informacji prasowej Urzędu Miasta dotyczącej zmian w podatku od nieruchomości. W 2007 roku na terenie Bełchatowa trwały prace geodezyjne mające na celu uaktualnienie istniejącej ewidencji gruntów i budynków. Starostwo Powiatowe weryfikowało informacje, które znajdują się w powiatowym zasobie geodezyjnym z rzeczywistą sytuacją na każdej działce w mieście. Zebrano m.in. informacje o budynkach: ile mają pięter, jaką powierzchnię, z czego są wykonane, w którym roku powstały. Zbiór tych wielu danych to cenne źródło informacji, ale przede wszystkim podstawa dla gmin w zakresie gospodarki nieruchomościami, ewidencji gospodarstw rolnych, planowania przestrzennego oraz dla obliczenia wymiaru podatku płaconego przez właścicieli nieruchomości. Starostwo sfinansowało z własnego portfela tę akcję za prawie 800 tysięcy złotych. Natomiast wpływy z podatków od nieruchomości trafiają do kasy Urzędu Miasta. Obowiązująca do tej pory ewidencja gruntów Bełchatowa oparta była na pomiarach z lat osiem- Zerwano umowę z niesolidnym wykonawcą sali gimnastycznej Budowa sali gimnastycznej dla ZSP nr 4 przy ul. Czaplinieckiej 98 rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku. Przetarg na wykonanie tego zadania wygrał Zakład Rolny s.c. Teresa Stępin i Ignacy Mrozek z Baranowa. Według umowy zawartej z tą firmą, do końca 2008 roku miały być wykonane roboty ziemne, fundamenty, przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe. Jednak Zakład nie wywiązał się z zobowiązań. Po przeprowadzonej na początku stycznia br. kontroli na miejscu budowy, inspektor nadzoru obliczył stan zaawansowania prac na niecałe 30 procent, w tym roboty ziemne 90 procent, fundamenty 36 procent, przyłącze kanalizacji deszczowej 90 procent, natomiast konstrukcje żelbetowe, przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej 0 procent. Mimo wielokrotnych zapewnień wykonawcy o przyspieszeniu prac, niestety nie stwierdziliśmy większych postępów przy budowie sali, dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z niesolidnym wykonawcą mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Ogłosimy więc w najbliższym czasie drugi przetarg na budowę sali, aby zgodnie z wcześniejszymi założeniami dokończyć budowę w tym roku. Koszt budowy sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 to zł. dziesiątych ub. wieku, a rzeczywisty stan znacznie odbiegał od danych zawartych w tej ewidencji. Wiele działek zmieniło swój pierwotny charakter i klasyfikację. Jeżeli ktoś zbudował dom na działce rolnej, a obecnie po weryfikacji okazało się, że nie jest rolnikiem, to powinien płacić podatek od działki budowlanej. Ten ostatni bywa wyższy od podatku rolnego. Tymczasem urzędnicy magistratu nie wyjaśniają zdezorientowanym klientom urzędu powodów zmian w wymiarze podatku, lecz odsyłają ich do starostwa, które wskazują jako winowajcę w tej sprawie. Dodajmy, że niektóre gminy same występowały do starostwa o zaktualizowanie danych geodezyjnych na swoim terenie, aby w ten sposób sprawdzić faktyczny stan działek i ewentualnie zwiększyć wpływy do swojej kasy. Obecnie starostwo za własne pieniądze, 40 tys. zł, uaktualnia klasyfikację gruntów zalesionych na terenie Bełchatowa. W kolejnych latach planuje się podobne działania na terenie pozostałych gmin powiatu (do tej pory, oprócz Bełchatowa, prace nad uaktualnieniem danych trwały na terenie miasta Zelowa, gminy Drużbice oraz części gmin Zelów, Bełchatów i Szczerców). Śledztwa nie będzie Brak znamion czynu zabronionego. tak Prokuratura Rejonowa w Bełchatowie uzasadniła swoją odmowę wszczęcia śledztw, o które wnioskowali Leszek Chrzanowski i Edward Olszewski, radni Rady Powiatu Bełchatowskiego, a dotyczących: przekroczenia uprawnień przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, rzekomo zbędnego zakupu programu do ewidencji dróg, niedopełnienia obowiązków przez Starostę Bełchatowskiego. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim potwierdziła decyzję Prokuratury w Bełchatowie. Radni powiatowi złożyli zawiadomienie w sprawach: 1. przekroczenia uprawnień przez Tomasza Kijankę, dyrektora PZD w Bełchatowie, polegającego na wydaniu sprzecznej z prawem decyzji administracyjnej, na skutek której budżet powiatu poniósł stratę ,64 zł; 2. przekroczenia uprawnień przez dyrektora PZD, polegającego na zakupie za ,80 zł programu komputerowego do inwentaryzacji i ewidencji dróg oraz tworzenie bazy danych, mimo działającego od 2002 r. w PZD systemu EWIDR; 3. niedopełnienia obowiązków przez starostę, polegającego na zaniechaniu zawiadomienia organów ścigania o popełnionym przestępstwie przekroczenia uprawnień przez dyrektora PZD w związku z wydaniem ww. decyzji. W pierwszej sprawie prokuratura postanowiła odmówić wszczęcia śledztwa, ponieważ: (...) w postępowaniu dyrektora PZD brak jest celowego zachowania, które z góry prowadziłoby do narażenia na straty budżet powiatu (...). Stwierdzono, że działania Tomasza Kijanki były zgodne z obowiązującym prawem i podejmowane na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć SKO. W sprawie drugiej odmówiono wszczęcia śledztwa, gdyż czynu nie popełniono: (...) W świetle zebranego materiału, podnoszony w zawiadomieniu zarzut, że to dyrektor PZD sam przeznaczył kwotę w wysokości ,80 zł na zakup systemu komputerowego, nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości (...). Zasadność zakupu programu do ewidencji dróg badał też Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bełchatowie. Członkowie Zespołu: Elżbieta Kudaj i Marek Jasiński stwierdzili, że (...) podjęcie decyzji o zakupie programu do ewidencji wraz z obsługą polegającą na inwentaryzacji dróg i wprowadzania danych do systemu jako kompleksowego zadania, było niezbędne. (...). Protokół z kontroli został przyjęty przez Komisję Rewizyjną 28 stycznia br., która stwierdziła, że zakup programu był potrzebny. W trzeciej, ostatniej sprawie prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, ponieważ czynu nie popełniono. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: (...) należy stwierdzić, iż Starosta Bełchatowski Jarosław Brózda nie dopuścił się niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego poprzez zaniechanie zawiadomienia organów ścigania o przestępstwie stwierdzonym w związku z pełnioną funkcją. Podjęte przez organ działania nie potwierdziły takiego przestępstwa.(...). 6

7 WYDARZENIA Policja coraz lepsza Mniej przestępstw, dobra organizacja pracy, nowoczesny sprzęt to lista powodów do zadowolenia, które wskazuje Krzysztof Michalski. Właśnie mijają dwa lata pełnienia przez niego funkcji Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie. Wiele inwestycji i zakupów dla policji jest efektem dobrej współpracy z samorządami Kiedy obejmowałem to stanowisko, zdziwiła mnie organizacja pracy. Pocztą, zamówieniami materiałów biurowych i administracją zajmowali się policjanci, a nie, jak to powinno być, cywile. mówi Krzysztof Michalski. Przez pierwsze miesiące następowały więc zmiany personalne, inaczej podzielono obowiązki. Pracownicy byli początkowo przeciwni, dziś za zmiany dziękują. Komendant docenia tez wymierną pomoc udzieloną przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. W 2007 r. kupiono dla jednostki dwa radiowozy, udało się częściowo wyremontować posterunki w Kleszczowie, Szczercowie i Ruścu. W 2008 r. starostwo przekazało policji trzy dotacje, łącznie 140 tysięcy złotych. Dzięki temu zmodernizowano powiatowe stanowisko kierowania, odnowiono plac manewrowy, a nowy radiowóz otrzymał posterunek w Drużbicach. Ale miniony rok był dobry także z innych powodów. Dzisiaj już coraz rzadziej mówi się o rozbojach, kradzieżach i innych przestępstwach, co nas przekonuje, że Bełchatów jest miejscem coraz bardziej bezpiecznym. mówi komendant Krzysztof Michalski. Bełchatowska policja jako jedna z trzech powiatowych jednostek w województwie zrealizowała wszystkie nałożone na nią zadania, osiągając wyznaczone progi satysfakcji, obrazujące rzeczywiste zaangażowanie policjantów i odzwierciedlające realny stan bezpieczeństwa. Anna Dembska Odnowiona dyżurka KPP w Bełchatowie Ocalone powiaty Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego z powodu protestów Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP, nie będzie zajmować się sprawą nadania miastom prezydenckim statusu miasta na prawach powiatu. Po raz pierwszy zdarzyło się, że jednostka samorządu terytorialnego wnosiła o zmiany w ustawie samorządowej dotyczącej innego szczebla samorządu. Prezydenci miast stolic powiatów, liczących powyżej 50 tys. mieszkańców, w tym prezydent Bełchatowa, zaproponowali przejęcie kompetencji powiatowych. Gdyby w Bełchatowie powstał powiat grodzki, powiat bełchatowski ziemski straciłby wiele kompetencji, np. prowadzenie na terenie miasta placówek oświatowych, wychowawczych i pomocy społecznej. Straciłby też pieniądze 43 miliony złotych. To absurd, mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski aby powiatom ziemskim odbierać ważne zadania i niepotrzebnie powiększać administrację. Prezydentom niektórych miast brakuje raczej dobrej woli do dogadania się z władzami powiatów w rozwiązywaniu palących problemów. Konwenty Starostów w poszczególnych województwach oraz Związek Powiatów Polskich też skrytykowali ten pomysł. W województwie łódzkim problem dotyczył 8 miast/powiatów (Kutno, Zgierz, Pabianice, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Sieradz, Zduńska Wola), co stanowi 1/3 wszystkich powiatów z województwa. W skali kraju dotyczył 42 miast/powiatów. Zawód rodzic zastępczy Chcesz stworzyć dom dla potrzebujących dzieci? Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie zaprasza na szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne. Najlepszym miejscem życia i rozwoju dla dziecka jest jego rodzina naturalna, a gdy jej zabraknie inne środowisko rodzinne zastępcze rodzicielstwo. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dzieci powinny trafiać do domów dziecka dopiero wtedy, jeśli nie znajdzie się dla nich miejsca w rodzinnych formach opieki zastępczej. W Powiecie Bełchatowskim mieszka 105 rodzin zastępczych, w których przebywa ponad 130 dzieci. Ponadto 6 zawodowych rodzin zastępczych pełni rolę pogotowia rodzinnego dla 15 dzieci. Jest też jedna zawodowa wielodzietna rodzina zastępcza wychowująca czwórkę dzieci. Jak zostać rodziną zastępczą? W tym celu należy: 1. ukończyć kurs dla kandydatów na rodziny zastępcze, 2. zaprzyjaźnić się z dzieckiem, dla którego poszukuje się rodziny zastępczej, 3. wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o utworzenie rodziny zastępczej dla wybranego dziecka. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te: dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej; mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich; nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona; wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu; nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim; mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Czy więzy krwi są konieczne? Nie ma takiego wymogu. Rodziny zastępcze dzielą się na: spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne, specjalistyczne, o charakterze pogotowia rodzinnego. Rodziny zastępcze otrzymują wynagrodzenie. Zawodowe wielodzietne rodziny zastępcze tworzy się w przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa (od 3 do 6 dzieci). W specjalistycznych rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki. Na czym polega kurs? PCPR w Bełchatowie szkoli kandydatów na rodziców zastępczych programem PRIDE stanowiącym podstawę nowoczesnych programów wychowawczych i programów wspierania rodzin. Potencjalni rodzice uczą się jak chronić i opiekować się dziećmi, zaspokajać ich potrzeby rozwojowe, wspierać więzi z rodziną naturalną. Większość teorii przekazuje się metodą warsztatową. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (44) lub w siedzibie PCPR, ul. Czapliniecka 66, pokój

8 PRZYJAZNY URZĄD Nowe szkoły Od 1 września 2009 roku w Kleszczowie zaczną działać dwie nowe szkoły ponadgimnazjalne: liceum ogólnokształcące z klasami o profilu językowym i sportowym oraz technikum nowoczesnych technologii, które kształcić będzie mechatroników. Powołanie tych szkół średnich samorząd Gminy Kleszczów zapowiedział już w uchwalonej w 1998 roku Strategii rozwoju gminy. Zarząd Powiatu i Rada Powiatu Bełchatowskiego wyraziły zgodę na prowadzenie zadań szkoły ponadgimnazjalnej przez Gminę Kleszczów. Stosowne porozumienie zostało podpisane 29 grudnia 2008 r., a miesiąc później Rada Gminy Kleszczów podjęła uchwały o utworzeniu nowych placówek oświatowych i przyjęła ich statuty. Do tej pory absolwenci naszego gimnazjum kontynuowali naukę w miastach oddalonych od Kleszczowa o ponad 20 kilometrów. mówi Kazimiera Tarkowska, wójt gminy. Już od najbliższego roku szkolnego będą mogli zdobywać wykształcenie na miejscu, w nowoczesnym obiekcie, którego budowę finansuje gmina. Nabór przez internet Gimnazjalisto! Pamiętaj, że swoją następną szkołę możesz wybrać przez internet. Koniec ze stresem i bieganiem po mieście z dokumentami. Specjalny program komputerowy Nabór Optivum służący do naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych za pośrednictwem internetu kupiło Starostwo Powiatowe w Bełchatowie. Dodatkowa usługa do tej formy rekrutacji kosztowała złotych. Dzięki temu gimnazjaliści mają możliwość zarejestrowania się w każdej szkole ponadgimnazjalnej z terenu województwa łódzkiego. wyjaśnia Jarosław Brózda Starosta Bełchatowski. Do tej pory system umożliwiał rejestrację elektroniczną jedynie w szkołach z terenu powiatu. Pierwszy krok należy do szkoły, która umieszcza swoją ofertę i regulamin rekrutacji do klas pierwszych. Z kolei gimnazja przekazują do bazy informacje o kandydatach. Każdy uczeń ostatniej klasy gimnazjum otrzymuje własny login i hasło uprawniające do korzystania z internetowych stron naboru i weryfikowania swoich danych. Kandydat może się starać o miejsce w maksymalnie trzech szkołach, ale może wybrać dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach. Po podjęciu decyzji, kandydat drukuje z systemu podanie i zanosi tylko do szkoły pierwszego wyboru. Na koniec roku szkolnego gimnazja przekazują do systemu wyniki egzaminów. System wylicza punkty i przydziela kandydata do preferowanego przez niego oddziału, tj. tego znajdującego się najwyżej na liście preferencji, do którego ma wystarczającą liczbę punktów. Gimnazja otrzymują dane o losach swoich absolwentów, szkoły ponadgimnazjalne gotowe listy przyjętych z danymi osobowymi. Starostwo już po raz piąty dokonywać będzie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych używając programu elektronicznego działającego on-line. Firma obsługująca system wprowadziła również płatną usługę powiadamiania o wynikach rekrutacji za pośrednictwem SMS. Montaż okien w szkolnej części kompleksu Solpark Kleszczów PYTANIA OD CZYTELNIKÓW W dużych hipermarketach, jak i niewielkich sklepach samoobsługowych może nas spotkać nieprzyjemna sytuacja, gdy swoim zachowaniem, nawet nieświadomym, damy ochronie powód do interwencji. Zdarza się, że niczego nie kupujemy, a mimo to wychodząc ze sklepu podczas przejścia przez bramkę słyszymy pisk alarmu. Zwłaszcza rodzice robiący zakupy z dziećmi bywają narażeni na nieprzyjemności. Dzieci czasem odłączają się, bawią drobnymi artykułami i niepostrzeżenie mogą wrzucić coś do torby opiekuna. No i mamy posądzenie o kradzież. Co może ochrona? Jeśli pracownicy ochrony zachowują się kulturalnie, uprzejmie proszą o pokazanie paragonu lub zawartości torebki, możemy się na to zgodzić, o ile uznamy, że sprawa zostanie wyjaśniona. Jest to nasza dobra wola, nie musimy bowiem poddawać się kontroli. Pracownicy ochrony mogą zatrzymać klientów sklepu, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniono kradzież towaru. W takiej sytuacji powinniśmy bezwzględnie żądać przyjazdu policji. Pamiętajmy, że tylko policja ma prawo legitymować i przeszukiwać klienta (żądać okazania zawartości torebki, teczki, reklamówki itp.). Podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego. Gdzie skarżyć się na aroganckich i niekompetentnych pracowników ochrony? Skargi można składać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W kompleksie dydaktyczno-sportowym SOLPARK Kleszczów obok szkół ponadgimnazjalnych działać będzie także gimnazjum. Uczniowie z dalszych miejscowości znajdą miejsce w internacie. Zajęcia z wychowania fizycznego będą organizowane w nowej hali sportowej, na boisku ze sztuczną i podgrzewaną murawą oraz na krytej pływalni. Wszystkie te obiekty wchodzą w skład kompleksu. js Czy ochrona sklepu może zrewidować klienta? i Administracji, Departament Zezwoleń i Koncesji, ul. Domaniewska 36/38, Warszawa. W przypadkach, kiedy ochrona rzeczywiście przekroczyła swoje uprawnienia, Departament może firmie ochroniarskiej cofnąć koncesję. Piotr Porzeżyński Powiatowy rzecznik konsumentów Gdzie po paszport? W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, od 28 sierpnia 2006 roku przestało funkcjonować biuro paszportowe w bełchatowskim starostwie. Dlatego mieszkańcy Powiatu Bełchatowskiego wnioski o wydanie paszportu składają i nowe paszporty odbierają wyłącznie w Referacie ds. paszportowych w Delegaturze Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Adres: Referat paszportowy w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego, Piotrków Tryb., ul. Sienkiewicza 16a, tel.: dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów: piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego. redakcja 8

9 PRZYJAZNY URZĄD Rozmowa w połowie drogi Agnieszka Zawadzka: Jesteśmy na półmetku obecnej kadencji samorządu. Jakie ma Pan poczucie co do minionych 2 lat na stanowisku Starosty Bełchatowskiego? Jarosław Brózda: Pierwsze dwa lata tej kadencji to bardzo dynamiczny i pracowity czas. Cieszę się, że udało się zrealizować wiele planów i przedsięwzięć. Te największe, choćby w aspekcie ekonomicznym, to rozpoczęcie budowy Powiatowego Centrum Sportu oraz działania na rzecz ekologii. Nasze przyjazne środowisku inwestycje są coraz bardziej nowoczesne, jak np. instalacje solarne na Domach Pomocy Społecznej w Bełchatowie i Zabłotach. W planach są kolejne. Jestem naprawdę dumny, że Powiat Bełchatowski jest jedynym powiatem w Polsce, który ma zaszczyt i prawo nazywać się Liderem Polskiej Ekologii i Mecenasem Polskiej Ekologii. AZ: Jak układała się współpraca z gminami przez ten czas? JB: Pomoc gminom zawsze była i będzie dla nas ważna. Co roku udzielamy wsparcia finansowego na szereg działań inwestycyjnych służących mieszkańcom od Ruśca zaczynając, a na Drużbicach kończąc. Pamiętamy także o stolicy powiatu Bełchatowie, który jest ważny z punktu widzenia gospodarczego naszego regionu. Gminy dostają od nas dotacje na termomodernizacje budynków, kanalizacje, wodociągi, sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest, tworzenie terenów zieleni. Także razem z gminami rozwiązujemy problem stanu naszych dróg na terenie powiatu, wspólnie finansując ich utrzymanie. Ponadto za ważną kwestię uznaliśmy bezpieczeństwo w szkołach. Jego poprawie służy prowadzony w szkołach ponadgimnazjalnych monitoring. AZ: Co nie wyszło? JB: Nasze plany i potrzeby nie zawsze odpowiadają możliwościom. Tak było np. z pomysłem na powstanie centrów treningowych dla Euro Jego powodzenie zależało od jednoczesnego zaangażowania kilku podmiotów. Wycofanie się potencjalnych i znaczących partnerów tego przedsięwzięcia spowodowało, że tej inicjatywy nie zrealizowaliśmy. AZ: Ma Pan zawodowe doświadczenie w administracji rządowej oraz samorządowej. Czy praca w samorządzie powiatowym przebiega dotąd tak, jak Pan to sobie wyobrażał? JB: Skłamałbym mówiąc, że wydarzenia i praca w ciągu minionych dwóch lat wyglądały tak, jak to sobie zaplanowałem i wymarzyłem. AZ: Co Pana zaskoczyło? JB: Zaskoczyli mnie ludzie. Mam na myśli sytuację, która wydarzyła się rok temu. Próba odwołania mnie z funkcji starosty uwidoczniła prawdziwe oblicze i prywatne ambicje niektórych osób. Od tamtego czasu nabrałem dystansu do tego, co się wokół mnie dzieje. AZ: Może był Pan po prostu zbyt naiwny? JB: Nie, tak nie uważam. Zawsze byłem i jestem nadal otwartym człowiekiem, podchodzę do innych z dużą ufnością. Tymczasem spotkałem na swojej drodze osoby, które to zaufanie wykorzystały i zawiodły. Mimo tego przykrego doświadczenia wciąż uważam, że każda ludzka istota jest z gruntu dobra, i to przede wszystkim staram się dostrzec w drugim człowieku. Ale przyznaję jednocześnie, że uczucie tak zwanego ograniczonego zaufania też już nie jest mi obce. AZ: A jakieś bardziej przyjemne wspomnienia i niespodzianki? JB: To też ludzie. Życzliwość, z którą się spotkałem, dobre rady i ciepłe słowa, choćby w tej wspomnianej sytuacji, były dla mnie czymś szczególnie wyjątkowym i budującym. Potwierdziło to też wyznawaną przeze mnie zasadę, że w życiu najważniejsi są ludzie, moralność i etyka. AZ: Jak ma się do tego polityka? JB: W polityce liczy się skuteczność. Niektórzy uważają, że bez względu na cenę trzeba przeć do przodu. Moim zdaniem polityczne cele można i należy tak planować, realizować i osiągać, by szacunek i moralność nie zostały naruszone. Gdybym w to nie wierzył, nie podjąłbym się dwa lata temu funkcji starosty bełchatowskiego. AZ: W tej chwili jest Pan jay w połowie drogi. Co jest napisane na drogowskazach na najbliższą przyszłość? JB: Praca, działanie, entuzjazm, wiara i optymizm. AZ: Dziękuję za rozmowę. Dzień czerwonego serduszka Zabawa dała uśmiech Bal na 100 par... XVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już jest historią. Zebrane w całym kraju ponad 33 miliony złotych posłużą wczesnemu wykrywaniu nowotworów u dzieci. Wśród bełchatowskich wolontariuszy można też było spotkać osoby publiczne. Jarosław Brózda z żoną Anetą zbierali pieniądze już po raz trzeci. W SP nr 1 w Bełchatowie swoją tradycję ma bal choinkowy dla podopiecznych Koła Dzieci i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Występy wokalne, konkursy i dyskoteka sprawiły wszystkim, w tym także rodzicom i zaproszonym gościom, wiele radości....czyli bal studniówkowy, na który każdy maturzysta czeka z utęsknieniem. Przypominamy te chwile, by nieco uprzyjemnić uczniom wszystkich bełchatowskich szkół ponadgimnazjalnych pracowite przygotowania do egzaminu dojrzałości. 9

10 INWESTYCJE Jak dobrze wydać ponad 6 milionów złotych? To pytanie zadał sobie Zarząd Powiatu planując kilka miesięcy temu wydatki na rok Potrzeb jest wiele, a wraz z nimi świadomość społecznych oczekiwań. Co wybrać, z czym poczekać, co rozłożyć na kilka lat? Jak dobrze wydać publiczne pieniądze, by w naszym powiecie żyło się lepiej? zastanawiano się, nim odpowiedzi poznało najważniejsze gremium, tj. Rada Powiatu. Radni ostatecznie podzielili pieniądze na szereg inwestycji, w tym w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i ochronę środowiska, w sumie ponad 6 mln złotych. Powiatowe lodowisko powstanie za popularnym Energetykiem (ZSP nr 3). Ma wyglądać jak to na zdjęciu w Pawlowicach posażone w oświetlenie i monitoring za 94 tys. złotych. W niedalekiej przyszłości powiat planuje modernizację szkół i przebudowę szkolnych hal sportowych. Zarówno miastu, jak i powiatowi przydałby się mówi Szczepan Chrzęst, wicestarosta stadion lekkoatletyczny. Ciesząc się z dobrej współpracy koalicyjnej ufamy, że mieszkańcy docenią nasze intencje. *** Powiat Bełchatowski przy każdej okazji promuje wszelkie działania proekologiczne. Tu należy podkreślić, jak wielką wagę przywiązujemy do kontynuacji budowy ścieżek rowerowych mówi Szczepan Chrzęst. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnej ścieżki rowerowej. Planowane jest połączenie rowerowe między Domiechowicami a Parznem. Ścieżka będzie asfaltowa o długości 6 km. Jest to odpowiedź na liczne społeczne głosy. Zwłaszcza starsi mieszkańcy Domiechowic, Zalesnej czy Emilina podróżują rowerami np. na niedzielne msze do Parzna. Budowa ścieżki poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego przy tej trasie. Zaplanowano na to zadanie 765 tys. złotych. Każde nasze działania są z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ludzi przyznaje wicestarosta. Poza tym wierzę, że działania przynoszące ulgę środowisku docenią w przyszłości i nowe pokolenia dodaje Szczepan Chrzęst. 250 tys. zł przeznaczono na docieplenie dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, tyle samo będzie kosztować opracowanie projektu oraz zainstalowanie solarów dla Bursy Szkolnej w Bełchatowie. *** Kolejnym przedsięwzięciem jest decyzja o powstaniu biblioteki powiatowej, która będzie się mieścić obok Biblioteki Pedagogicznej, w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Czaplinieckiej 98. Na remont i malowanie sal dydaktycznych w CKP zaplanowano 150 tysięcy złotych. Skąd taka decyzja? Dotychczas w ramach porozumienia z 2000 r. między Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta Bełchatowa, to Miejskiej Bibliotece Publicznej powierzono wykonywanie zadań powiatowej biblioteki. Starostwo co roku przekazywało do biblioteki pieniądze. W 2008 r. było to zł (tak jak w 2007 r.). Pod koniec ub.roku starosta otrzymał wniosek prezydenta o zwiększenie tej dotacji do ponad *** Obecna koalicja władz powiatowych konsekwentnie realizuje wytyczone cele. Opracowano dokumenty, kosztorysy podejmowanych prac i uzyskano pozwolenia na rozpoczęcie budowy Powiatowego Centrum Sportu. Tak monumentalna inwestycja długo pozostawała solą w oku opozycji powątpiewającej w jej słuszność. mówi Jarosław Brózda, Starosta Bełchatowski. Ja zaś wierzę, że nowoczesny obiekt sportowy ucieszy wielu mieszkańców. Wielką inwestycją powiatu jest rozpoczęcie budowy lodowiska za ZSP nr 3 (zwanym potocznie Energetykiem ). Wartość zadania to ponad 7 milionów złotych. W tym roku zaplanowano w budżecie na tę inwestycję zł. Obiekt będzie służył cały rok. Zimą do jazdy na łyżwach, gry w hokeja i curling. Latem płyta lodowiska zmieni się na 2 boiska do tenisa, 2 do koszykówki, 1 boisko do piłki ręcznej. Otwarte w 2008 r. boisko ze sztuczną murawą na terenie PCS zostanie w tym roku wy- Niedawno otwarte boisko ze sztuczną murawą będzie oświetlone i monitorowane 10

11 INWESTYCJE Szczepan Chrzęst, wicestarosta w miejscu planowanej ścieżki rowerowej ulicy Pabianickiej 34. starego budynku gospodarczego. Po jego wyburzeniu powstanie nowy budynek starostwa z przeznaczeniem dla Wydziału Komunikacji (rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy). Obiekt ma być dwukondygnacyjny, połączony z istniejącym już obok. Wydział Komunikacji zyska pomieszczenia o odpowiedniej wielkości w stosunku do liczby odwiedzających go klientów. Zajmie on cały parter (powierzchnia 455 m. kw.). Obok znajdzie się archiwum (teraz w podziemiach starostwa), co przyspieszy załatwianie wielu spraw. Z kolei na pierwszym piętrze nowego budynku (powierzchnia 421 m. kw.) ulokują się te wydziały, które obecnie funkcjonują przy ulicy Czaplinieckiej 98 (patrz Informator, str. 2). 100 tysięcy. Zwiększenie wynikało m.in. z pojawienia się w kalkulacji sum na wyższe wynagrodzenia dla dyrektora biblioteki i dla głównego księgowego. W tej sytuacji Zarząd Powiatu zdecydował o rozwiązaniu umowy z Prezydentem Miasta, ponieważ mimo przekazywanych corocznie dotacji dla biblioteki miejskiej, starostwo i tak praktycznie nie miało wpływu na działalność tej placówki. Powstanie więc nowa Powiatowa Biblioteka Publiczna. Chcemy, by była ona miejscem wypożyczania książek i by stała się centrum życia kulturalnego powiatu z wieczorkami autorskimi, spo- tkaniami z twórcami, wernisażami itp. mówi Jarosław Brózda. Nowa biblioteka zatrudni 6 pracowników. Roczny koszt ich utrzymania wyniesie ok. 150 tysięcy złotych. W tym roku starostwo kupi 10 zestawów komputerowych, zestawów biurowych, pół tysiąca książek. *** 100 tysięcy złotych zaplanowano na opracowanie dokumentacji związanej z budową nowego budynku i rozbiórką stojącego przy Po wyburzeniu tego budynku przy ulicy Pabianickiej 34 powstanie nowe lokum m.in. dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bełchatowie PLAN INWESTYCJI POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO NA ROK 2009 (Na podst. Uchwały Nr 216/XXXI/2008 Rady Powiatu w B-wie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2009rok z późn.zm.) Lp. Nazwa przedsięwzięcia Koszt [zł] Dla sportu i kultury fizycznej 1 Budowa sztucznego lodowiska w Powiatowym Centrum Sportu w Bełchatowie, w tym opracowanie studium wykonalności (2009/2010) Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr * 4 Remont części sportowej w ZSP nr Dla ochrony środowiska 5 Opracowanie dokumentacji i budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na odcinku Domiechowice Parzno Instalacja solarna na Bursie Szkolnej w Bełchatowie Docieplenie dachu budynku ZSP Nr Dla kultury 8 Remont pomieszczeń i malowanie sal dydaktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego biblioteka powiatowa Dla osób niepełnosprawnych 9 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie Dla poprawy jakości obsługi klientów urzędu 10 Opracowanie dokumentacji na budowę nowego budynku oraz dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Pabianickiej 34; zakup komputerów i kserokopiarek Łącznie: * Rozstrzygnięto już przetarg na to zadanie. 92 tys. zł będzie kosztować oświetlenie i monitoring; ok. 2 tys. zł nadzór i obsługa. Opracowanie: K. Borowski, A. Zawadzka 11

12 WYWIAD MIESIĄCA Jednością silni 10-lecie istnienia odnowionego powiatu zbiega się z 10-leciem posługi kapłańskiej Ks. Prałata Janusza Krakowiaka w Bełchatowie. O problemach Kościoła z Ks. Prałatem Januszem Krakowiakiem rozmawia Barbara Kutera Ksiądz Prałat powiedział kiedyś: Jestem księdzem nowoczesnym. Co Ksiądz Prałat miał na myśli? Innymi słowy: co to znaczy być księdzem nowoczesnym? Jesteśmy kapłanami Jana Pawła II, według którego być nowoczesnym to być podobnym do pierwotnego Kościoła, a jednocześnie być otwartym na wszelkie potrzeby społeczne. Jan Paweł II powiedział: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Znaczy to, że Kościół, zepchnięty w PRL do zakrystii i kruchty, ma się otworzyć na świat współczesny. To jest właśnie nowoczesność otwarcie się Kościoła na potrzeby współczesnego człowieka, powrót Kościoła do krajów, które jako niegdyś ateistyczne walczyły z wiarą, z Bogiem i Jego Kościołem. W ten sposób Kościół staje się w tych krajach z powrotem misyjny i powszechny, czyli otwarty na wszystkich, podobny do Kościoła czasów apostolskich. Jak zatem mają się w Kościele tradycja i nowoczesność? To jest tak: tradycja, a więc historia, dotyczy Chrystusa niosącego miłość, nowoczesność zaś znaczy, że Kościół ma być otwarty dla wszystkich. Chrystus był na weselu. A jeśli On był, to i my powinniśmy być obecni we wszystkich momentach życia człowieka i towarzyszyć człowiekowi w pracy i zabawie, we wszystkich chwilach jego życia. Czy ta nowoczesność pomaga Księdzu Prałatowi w Jego relacjach z władzami samorządowymi? Współpraca Kościoła z władzami samorządowymi pomaga ludziom zrozumieć, że wszyscy sobie nawzajem służymy. Mamy, jak Matka Boża z Lourdes, dostrzegać wszelkie potrzeby ludzkie, potrzeby ludzi chorych i cierpiących. Władze samorządowe bez pomocy Kościoła tych potrzeb nie zaspokoją. Także Kościół bez pomocy władz samorządowych nie będzie mógł otwierać drzwi Chrystusowi. Pracować razem dla dobra człowieka to zadanie wspólne Kościoła i władz samorządowych. Taka powinna być relacja, o którą Pani pyta. Pracować razem dla dobra człowieka to zadanie wspólne Kościoła i władz samorządowych Jesteśmy kapłanami Jana Pawła II, według którego być nowoczesnym to być podobnym do pierwotnego Kościoła A propos relacji z miejskimi władzami samorządowymi: Jak został rozwiązany problem cmentarza? Cmentarz wymagał daleko idącej odnowy, m.in. zmiany ogrodzenia i dokończenia budowy kaplicy, przystosowanej nie tylko do posługi zmarłym, ale i żywym przez sprawowanie Mszy św. w niedziele i święta. Zadaniem Kościoła bowiem jest posługiwanie tak żyjącym, jak zmarłym. Wspomniana zatem kaplica dzięki współpracy z samorządem powiatowym i Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego została zmodernizowana, a więc docieplona przez wymianę ogrzewania. Cmentarz jest własnością Parafii Narodzenia NMP. Zgodnie z decyzją synodu archidiecezjalnego z 1997 roku cmentarz należy do całości wszystkich cmentarzy w naszej archidiecezji. Ale jest pod zarządem administracji tej Parafii. Co zdaniem Księdza Prałata było przyczyną pretensji miejskich władz samorządowych do cmentarza? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaka była przyczyna, bo tej przyczyny nie widzę, i przez nikogo nie została ona podana ani jasno wyjaśniona. Czy może być jakakolwiek przyczyna, która spowoduje, że powstanie właśnie cmentarz komunalny czy cmentarz miejski? Pytanie to jest najbardziej zasadnicze: Jak powinny mieć się do siebie w życiu społecznym moralność prywatna i moralność publiczna? Czy to są dwie różne moralności, czy też jedna i ta sama moralność obowiązuje nas prywatnie i publicznie? Istnieje tylko jedna moralność. Nie jest tak, jak było w PRL-u, że w niedziele możesz sobie po cichu chodzić do kościoła, bo to jest twoja osobista sprawa, a w tygodniu jesteś obywatelem kraju socjalistycznego, który ma swoje perspektywy rozwojowe, inne niż te, które ukazuje Kościół. Jest więc jedna moralność, która realizuje się przez niedzielną Mszę św., objawia się zaś w naszym życiu i pracy w ciągu tygodnia. Moralność ta sprawia, że przez obecność na Mszy św., wysłuchanie Słowa Bożego, karmienie się Eucharystią stajemy się w pełni dojrzałymi ludźmi. Spełnia się ta moralność dalej przez miłość drugiego człowieka. Tak uczyniła NMP idąc po zwiastowaniu do swej krewnej Elżbiety, aby jej służyć w miłości. To jest ta jedyna moralność, którą trzeba nieść w życie społeczne, życie zawodowe i rodzinne. Wydaje się, że 10 lat mego posługiwania tu w Bełchatowie to jest właśnie ta postawa służenia sobie nawzajem. Wiemy, że niemałe są potrzeby duszpasterskie Kościoła. Dlatego chciałabym zapytać o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne w Parafii Księdza Prałata i w całym Dekanacie? W naszym Dekanacie jest 8 parafii. Są to z wyjątkiem Łękawy parafie miejskie. Niegdyś była w Bełchatowie jedna parafia. Niegdyś w całym Bełchatowie było 7 czy 8 kapłanów, dziś jest ich ponad 20. Generalnie są to duże parafie, ale nie znaczy to, że gdzieś brakuje kapłana. To nie jest teren misyjny. Tu nie ma sytuacji, że jeden kapłan obsługuje kilka parafii, jak jest na zachodzie. Powołań jednak brakuje i dlatego winniśmy się modlić, by nie brakło robotników na żniwo Pańskie. Za Jana Pawła II powołań było więcej, ponieważ był On takim szczególnym znakiem. Był On bowiem świadkiem potrzeby służby w Kościele. Ksiądz Prałat jest że posłużę się utworzonym na użytek tej rozmowy neologizmem pro- Janowo-Pawłowy, bo to i Oratorium im. Jana Pawła II, i pomnik papieża Polaka, i pielgrzymka Księdza Prałata do Rzymu. Jak Ksiądz Prałat wspomina swoje rzymskie spotkanie z Janem Pawłem II? 12

13 WYWIAD MIESIĄCA Jubileuszowy rok 2000 był naznaczony uroczystościami w poszczególnych ośrodkach duszpasterskich. Jednym z nich był Bełchatów, gdzie uroczystości jubileuszowe miały miejsce roku. Zrodziła się wtedy myśl, aby upamiętnić to wydarzenie postawieniem pomnika. Ponieważ Jan Paweł II wzbraniał się przed takimi znakami za życia, dlatego wręczając Mu miniaturkę bełchatowskiego pomnika powiedziałem, że pomnik powstał po to, aby był sam w sobie przesłaniem papieskim. Ojciec Święty przyjął to z uśmiechem, po czym pobłogosławił nas wszystkich. Takich znaków obecności papieża w Bełchatowie jest więcej. Wymienimy niektóre: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II, realizujący papieskie zawołanie świadczyć dobro cierpiącemu ; pomnik na 2000-lecie chrześcijaństwa, Oratorium papieskie. Wszystko to są miejsca przypominające o miłości, której znakiem jest Kościół. Jest aleja honorowych obywateli naszego miasta, którą otwiera Jan Paweł II. Z okazji rocznicy powołania na Stolicę Piotrową Rada Miasta mianowała Jana Pawła II Honorowym Obywatelem Bełchatowa. Ile razy zatem ludzie przechodzą obok Jego pomnika, tyle razy mogą czytać te piękne słowa: Na tej ziemi mieszka naród, który jest moim narodem, a my odpowiadamy Janowi Pawłowi II: Ty jesteś naszym Pasterzem, jesteś naszym Przewodnikiem, jesteś głosem Chrystusa, chcemy Twój głos słyszeć i żyć według Twoich wskazań. To jest właśnie Janowo-Pawłowe przesłanie, co do którego chcemy, aby było ciągle aktualne. Kościół więc służy wszystkim ludziom, także tym niewierzącym. Jak Ksiądz Prałat postrzega i ocenia życie publiczne w naszym mieście, a także i w powiecie? Kościół, jak wiadomo, ma prawo do takiej oceny. Taka ocena jest potrzebna. Patrzę na życie publiczne jako na przeplatanie się w nim służby publicznej i służby religijnej. Bo to nie może być tak, że Sejm idzie swoją drogą, samorząd wojewódzki swoją i samorząd powiatowy swoją, a dopiero gdzieś tam na zapleczu są sprawy Kościoła i ludzi wierzących. To wszystko powinno się przeplatać, gdyż Kościół wskazuje człowiekowi drogę do celu ostatecznego, a w tej drodze samorząd winien mu pomagać, aby człowiek mógł zaspokajać swoje wielorakie potrzeby. Władzom samorządowym powinna przyświecać więc idea otwarcia na potrzeby drugiego człowieka. Takie jest posłannictwo tak Kościoła, jak i samorządu. Dlatego doceniamy tę rzeczywistość, jaką są samorządy. Bełchatów jest chyba jedynym miastem, gdzie od wielu lat przeżywamy Dzień Samorządu Terytorialnego. Jest to wyjątkowe święto. W archidiecezji łódzkiej mamy potencjalną kandydatkę na ołtarze Wandę Malczewską. Dlaczego do tej pory nie wszczęto jej procesu beatyfikacyjnego? Przygotowania do procesu trwają od wielu lat i wszystkie potrzebne dane są zebrane. Potrzeba jeszcze tylko cudu. Dlatego oczekujemy na świadectwo, które byłoby zwornikiem wszystkich momentów jej życiorysu i jej posługi. Mówimy Sługa Boża, czyli o jej służebności bożej jesteśmy przekonani i modlimy się do Boga przez jej wstawiennictwo w nadziei, że objawi się ostatecznie ten znak, który pomoże wynieść ją na ołtarze. Jakie są plany Księdza Prałata na przyszłość? Pomnik powstał po to, aby był sam w sobie przesłaniem papieskim Plany kapłana są praktycznie zawsze te same: posługa człowiekowi w Kościele. Ale każdego roku są chwile, które chcielibyśmy przeżywać w sposób szczególny. W naszej Archidiecezji obecny rok przeżywamy jako rok Pawłowy oraz przygotowujemy się do nawiedzenia Archidiecezji przez Matkę Bożą Jasnogórską, która przybędzie do naszej Archidiecezji we Szanowni Państwo wrześniu br., a od 10 października będzie odwiedzała parafie Bełchatowa. Dlatego przygotowujemy się do godnego przyjęcia Matki Najświętszej. Dla poszczególnych parafii będzie to czas szczególnych misji. ZAPROSZENIE Dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Barbara Kutera Serdecznie zapraszamy na uroczystości związane z IV rocznicą odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, które odbędą się w dniu 2 kwietnia br. w Parafii Farnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ul. Kościuszki 2 w Bełchatowie. W programie: Msza św. celebrowana przez Ks. Prałata Janusza Krakowiaka Spektakl słowno-muzyczny pt. Spieszmy się kochać ludzi... w wykonaniu Krzysztofa Kolbergera, Konstantego Andrzeja Kulki oraz Roberta Grudnia (Oratorium) Apel Jasnogórski. Po spektaklu promocja książki Krzysztofa Kolbergera Przypadek. Nie przypadek. Ks. Prałat Janusz Krakowiak Starosta Bełchatowski Jarosław Brózda 13

14 Dobry start dla dzieci z Zelowa Ponad 1000 uczniów, ponad 200 przedszkolaków i ich rodziców mieszkańców gminy Zelów uczestniczy w dwóch projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Na realizację tych projektów zatytułowanych: Równy start i Sukces zaczyna się w przedszkolu Gmina Zelów otrzymała dofinansowanie w wysokości pond 950 tys. złotych. Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Bujnach Szlacheckich W pierwszym z projektów Równy start uczestniczą uczniowie pięciu szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i jednego liceum ogólnokształcącego. Biorą oni udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i kompetencje humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze i językowe. Na zajęciach wykorzystuje się materiały i pomoce dydaktyczne kupione za europejską dotację. Są to m.in. drukarki, programy multimedialne, materiały piśmiennicze, zestawy ćwiczeń i testów. Uczniowie chętnie biorą udział w tych spotkaniach, gdyż oprócz typowo szkolnej wiedzy, mają szansę zdobyć też takie umiejętności jak praca w zespole, zachowania asertywne czy autoprezentacja. Realizacja projektu potrwa do końca czerwca 2009 r. W drugim projekcie pt. Sukces zaczyna się w przedszkolu uczestniczą dzieci, uczęszczające do dwóch przedszkoli gminnych z terenu Zelowa oraz do trzech nowo utworzonych punktów przedszkolnych przy szkołach wiejskich. Całkowita wartość projektu wynosi 660 tys. zł, w tym dofinansowanie UE 540 tys. zł. Do projektu przystąpiło blisko 440 osób, z czego połowa to rodzice przedszkolaków. W punktach przedszkolnych w Bujnach Szlacheckich, Kociszewie i Wygiełzowie przeprowadzono niezbędne prace porządkowo-organizacyjne, kupiono meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i sprzęt audio-wideo. Dzieci otrzymały tzw. wyprawki. W przedszkolach gminnych odbywają się zajęcia z języka angielskiego, plastyczno-techniczne, muzyczne, taneczne, zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej na basenie, spotkania teatralne, zajęcia logopedyczne oraz terapia psychologiczno-pedagogiczna. Podczas zajęć przedszkolaki korzystają ze specjalnych podręczników, pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych, materiałów plastycznych, instrumentów muzycznych. Uczestniczą również w przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych przygotowywanych przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne. Celem projektu Sukces zaczyna się w przedszkolu jest pomoc dzieciom w nabyciu ważnych w dorosłym życiu umiejętności. Rodzicom z kolei chce się uświadomić korzyści dla dalszego rozwoju dziecka płynące z wczesnej edukacji. Rodzice dowiadują się jak ważny jest rozwój emocjonalny, umysłowy i społeczny ich dzieci, jak rozwijać uzdolnienia i zwiększać szanse swoich pociech na późniejsze sukcesy edukacyjne i życiowe. Projekt realizowany będzie do końca lipca 2010 r. Olena Krawczuk-Chojnacka Urząd Miejski w Zelowie Budżet Gminy Kleszczów Prawie 210 mln zł zostanie przeznaczone na realizację inwestycji komunalnych. Największy wydatek w liczącym 79 zadań planie inwestycji wieloletnich związany będzie z dokończeniem budowy Kompleksu Dydaktyczno-Sportowego SOLPARK Kleszczów. Na to zadanie zaplanowana została kwota 121 mln zł. Na inwestycje drogowe, w tym budowę czwartego odcinka obwodnicy gminnej oraz budowę dróg na terenie Strefy Przemysłowej nr 4 (Bogumiłów), samorząd zaplanował wydatki na poziomie 20 mln zł. Na budowę mieszkań komunalnych gmina zamierza przeznaczyć 10 mln zł. Tyle samo zaplanowano na rozbudowę gminnej sieci energetycznej. Po zakończeniu kompleksowego uzbrajania Strefy Przemysłowej w Żłobnicy główne zadania związane z rozbudową infrastruktury technicznej realizowane teraz będą w liczącej ponad 150 hektarów Strefie Przemysłowej w Bogumiłowie. Na budowę sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w tej strefie gmina przeznaczy 11,5 mln zł. Jak co roku znaczącą pozycję po stronie wydatków będzie stanowiło janosikowe, które z budżetu Z GMIN Czas dla fotografików Amatorzy i zawodowcy sprawnie posługujący się aparatami fotograficznymi i szukający niebanalnych punktów widzenia mogą spróbować swoich sił w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Urząd Gminy w Kleszczowie. Otwarty konkurs fotograficzny GMINA KLESZ- CZÓW NA FOTOGRAFII rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 18 i powyżej lat 18. Szczegółowe warunki, które spełniać muszą przesyłane na konkurs prace, opisane zostały w regulaminie. Konkurs ma popularyzować ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo miejsca Gminy Kleszczów, dokumentować ważne wydarzenia gospodarcze i kulturalne, a także pomagać w działaniach promocyjnych prowadzonych przez gminę. Choć konkurs już został ogłoszony, prace fotograficzne przyjmowane będą w Urzędzie Gminy dopiero od 15 czerwca do 20 lipca. Uczestnicy mają zatem ponad 3 miesiące, by poszukać interesujących miejsc i trafić na tę najlepszą chwilę, która często decyduje o niepowtarzalnej aurze zdjęcia. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na sierpień. Komisja konkursowa przyzna po trzy nagrody główne w każdej z kategorii. Nagroda za I miejsce w kategorii do lat 18 wyniesie 500 zł, a za I miejsce w kategorii powyżej 18 lat 1000 zł. Jeden uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 5 fotografii nigdzie wcześniej nie publikowanych. JS Ponad 150 milionów zlotych po stronie dochodów, ponad 309 milionów złotych po stronie wydatków to dwie najważniejsze dane liczbowe dotyczące tegorocznego budżetu Gminy Kleszczów. Brakujących 158 milionów gmina nie musi pożyczać, ponieważ już ma te pieniądze z nadwyżki budżetowej, która powstała w gminnym portfelu w poprzednich latach. Gminy Kleszczów trafi do budżetu centralnego z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty subwencji ogólnej, wypłacanej uboższym gminom. W 2009 roku wydatek ten wyniesie ponad 37 mln zł. O wielkości budżetu Gminy Kleszczów po stronie dochodów w największym stopniu decyduje podatek od nieruchomości. W prognozie dochodów budżetowych na 2009 rok pieniądze z tego podatku będą stanowić ponad 58 proc. wszystkich wpływów. Zostały zaplanowane na poziomie 88 mln zł, podobnie jak w 2008 roku, bowiem Rada Gminy pozostawiła stawki podatku od nieruchomości na dotychczasowym poziomie. Wniosek o nie podwyższanie stawek tego podatku zgłosiła wójt Kazimiera Tarkowska. Swoją propozycję uzasadniła m.in. potrzebą poprawienia możliwości rozwojowych firm, działających na terenie gminy, a także zwiększeniem ich szans na przetrwanie spowolnienia gospodarczego. Jerzy Strachocki Urząd Gminy w Kleszczowie 14

15 TALENTY Nagrody za sukcesy Kilkunastu osobom oraz dwóm zespołom Starosta Bełchatowski przyznał nagrody pieniężne w uznaniu za ich szczególne osiagnięcia w takich dziedzinach, jak sport, kultura i sztuka. W ten sposób doceniono sportowców, którzy osiagnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i miedzynarodowym. Nagrodami Starosty Bełchatowskiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej oraz na rzecz upowszechniania i ochrony kultury wyrózniono m.in. twórców, animatorów i artystów z Powiatu Bełchatowskiego. Nagrodzone osoby odebrały gratulacje i dyplomy podczas sesji Rady Powiatu Bełchatowskiego. Nagrody z zakresu sportu przyznano 4 zawodnikom oraz 1 trenerowi: 1. Patrykowi Okoniowi zawodnikowi LSKK Lityński Fazbud Bełchatów (1 500 zł) 2. Konradowi Okoniowi zawodnikowi LSKK Lityński Fazbud Bełchatów (1 500 zł) 3. Tomaszowi Jończykowi zawodnikowi Akademickiego Klubu Karate Łódź (500 zł) 4. Arielowi Kameckiemu zawodnikowi Akademickiego Klubu Karate Łódź (500 zł) 5. Piotrowi Szczepaniakowi trenerowi sekcji karate Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka (1 500 zł). Nagrody z zakresu kultury przyznano: 1. Ks. Antoniemu Sawickiemu za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (2000 zł) 2. Ś.P. Piotrowi Kudybie, dyrektorowi artystycznemu Schola Cantorum Gospel Choir w Bełchatowie, prekursorowi muzyki gospel w Powiecie Bełchatowskim, za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej oraz na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (2000 zł) 3. Marii Bińczyk, członkowi Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę z/s w Łodzi, artystce malarce, za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (1000 zł) Biada mi... Paweł Mielczarek, uczeń klasy IIIa Gimnazjum w Klukach zdobył I miejsce w etapie szkolnym i IV miejsce w etapie archidiecezjalnym konkursu pt. Biada mi, gdybym nie głosił ewangelii życie i nauka św. Pawła. Konkurs dla gimnazjalistów zorganizował Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Łodzi z okazji Roku Św. Pawła Apostoła. W etapie archidiecezjalnym wzięło udział ponad 60 uczniów z 27 gimnazjów z województwa łódzkiego. redakcja 4. Wandzie Cerklewicz, instruktorowi terenowemu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. J. I. Kraszewskiego w Bełchatowie, za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (1000 zł) 5. Adrianowi Czajce, członkowi Klubu Twórców Kultury działającego w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, artyście malarzowi, za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej (1000 zł) 6. Mariuszowi Gosławskiemu, członkowi Klubu Twórców Kultury działającego w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, poecie, artyście malarzowi, fotografowi, za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej (1000 zł) 7. Mirosławowi Grzybowskiemu, kapelmistrzowi orkiestry OSP Dobrzelów, za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (1000 zł) 8. Lidii Liszewskiej, autorce tekstów, wokalistce zespołu Bełchatów Gospel Singers Bełchatowskiego Stowarzyszenia Gospel, za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej (1000 zł) 9. Bartoszowi Maliszewskiemu, dyrygentowi zespołu Bełchatów Gospel Singers Bełchatowskiego Stowarzyszenia Gospel, za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (1000 zł) 10. Marcinowi Plisieckiemu, dowódcy Z. S. Strzelec OSW Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. J. Głuchowskiego w Bełchatowie, społecznikowi, za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (1000 zł) 11. Amatorskiej Orkiestrze Dętej OSP Szczerców, za całokształt działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury (1000 zł) 12. Zespołowi Z potrzeby Serc Stowarzyszenia Serce Gospel w Bełchatowie, za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej (1000 zł). Turniej rocznika 95 W hali widowiskowo-sportowej młode talenty piłki nożnej walczyły o Puchar Starosty Bełchatowskiego. W V Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Rocznik 95 Bełchatów Cup 2009 wzięło udział 10 piłkarskich drużyn 14-latków z różnych regionów kraju. Długie i ciężkie zmagania młodych zawodników mogły zarazić widzów niezwykle rozwiniętym, zważywszy na wiek sportowców, profesjonalizmem i wolą walki. Zwieńczeniem Turnieju było wręczenie pucharów: drużynie Ceramika Opoczno za zdobycie I miejsca oraz zespołom Naprzód Skórzec i Pogoń Zduńska Wola (odpowiednio II i III lokata). Dla bełchatowskiej drużyny nie wystarczyło już miejsca na podium, zdobyła IV lokatę. Czyżby powrót do dzieciństwa? A tak serio, Szczepan Chrzęst, wicestarosta przekazał przedszkolu w Wadlewie zabawki i maskotki. Przywiózł je dopiero po południu, kiedy dzieci poszły już do domu. Ale z pewnością maluchy ucieszyły się nazajutrz, znajdując na pólkach w swoim niedawno otwartym przedszkolu, kolorowe i puszyste przytulanki. Prośba Jarosław Brózda, starosta do Agnieszki Ludwiczak-Maszewskiej, dyrektor ZSP nr 2: Jak już się skończy ta część oficjalna studniówki, czy mógłbym prosić o zapisanie mnie w karneciku na pierwszy taniec z Panią Dyrektor? Z uśmiechem 15

16 DO ZOBACZENIA POZNAJ SWÓJ POWIAT Drewniany kościół św. Trójcy w Kaszewicach, gm. Kluki W centrum Kaszewic, miejscowości znanej od 1391 r., stoi drewniany, modrzewiowy kościół, wzniesiony w 1612 r. z fundacji Michała Koniecpolskiego, właściciela okolicznych dóbr. O osobie fundatora informuje napis zachowany na murze okalającym kościół: Ecclesia haec a Michaele Koniecpolski Dominii Kaszewice Possesore AD 1612 Extructa est. Inny właściciel wsi, łowczy królewski Kacper Cieński ufundował dobudowaną do kościoła w 1725 r. kaplicę pw. Matki Bożej. Do drugiej połowy XIX w. świątynia ta była kościołem filialnym parafii w Parznie (gm. Bełchatów). W 1862 r. Biskup włocławski Michał Jan Marszewski ustanowił Kaszewice siedzibą samodzielnej parafii rzymskokatolickiej. Kaszewicki kościół to budowla o konstrukcji zrębowej, oszalowana, posiadająca kwadratową nawę, storczykowe wiązania dachowe oraz dwuspadowy, dwukalenicowy dach kryty gontem. Dach nad nawą zdobiony jest ośmioboczną wieżyczką zwieńczoną blaszanym hełmem i kutym żelaznym krzyżem. Do nawy przylega węższe od niej prezbiterium zamknięte trójbocznie, od południa zakrystia, a od północy kruchta. We wnętrzu świątyni znajdują się zabytkowe drewniane ołtarze, główny i boczne z XVII XVIII w., drewniana ambona, kamienna chrzcielnica w kształcie kielicha oraz cenne rzeźby i obrazy z XV XVIII stulecia. Od strony zachodniej, tuż za ogrodzeniem stoi kapliczka z figurką św. Jana Nepomucena. Przy kościele wznosi się też murowana dzwonnica. Naprzeciwko świątyni stoi murowana plebania licząca ponad 100 lat. Obok kościoła rośnie stara lipa o obwodzie 630 cm oraz grupa 10 dębów (pomniki przyrody). A na cmentarzu parafialnym znajdziemy kolejne cenne przyrodniczo okazy, 21 dębów szypułkowych, także uznanych za pomniki przyrody. (Na podstawie wydawnictwa Powiat bełchatowski przewodnik turystyczny, Wydawca: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie)

Książka telefoniczna urzędu

Książka telefoniczna urzędu Książka telefoniczna urzędu UL. PABIANICKA 17/19 CENTRALA 44 635 86 00 Starosta Waldemar Wyczachowski Sekretariat tel. 44 635 86 01 Wicestarosta Grzegorz Gryczka Sekretariat tel. 44 635 86 69 Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać rodzicem zastępczym?

Jak zostać rodzicem zastępczym? Jak zostać rodzicem zastępczym? AKTY PRAWNE Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku aktach prawnych poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach wykonawczych kończąc.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ ROK 2009 ROKIEM RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia (Albert Einstein) ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM STWÓRZ DOM DZIECIOM POZBAWIONYM OPIEKI RODZICIELSKIEJ Wiele dzieci

Bardziej szczegółowo

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Załącznik do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia... FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Grudzień 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2012/2013. Przejdź do rekrutacji elektronicznej. *******************************************************

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XXIII/146/2016 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/../2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2016 r. Projekt w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie na 2017 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 3144 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY POWIATU W WIELUNIU z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Komisji Rekrutacyjnej. przy Zespole Szkół w Pilicy. w sprawie przyjęć do klas pierwszych. na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN. Komisji Rekrutacyjnej. przy Zespole Szkół w Pilicy. w sprawie przyjęć do klas pierwszych. na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN Komisji Rekrutacyjnej przy Zespole Szkół w Pilicy w sprawie przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 1. Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej powołuje Dyrektor Szkoły. 2. Pracą Komisji

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji z budżetu Powiatu na 2012 rok Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Powiatu nr... z dnia...

Plan dotacji z budżetu Powiatu na 2012 rok Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Powiatu nr... z dnia... Plan dotacji z budżetu Powiatu na 212 rok Załącznik nr 3 Do Uchwały Rady Powiatu nr... z dnia... Dział Rozdz. Nazwa zadania Nazwa jednostki realizującej zadanie 211 podmiot cel 212 podmiot cel Jednostki

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 1016 UCHWAŁA NR XXXII/233/17 RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY i ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA oraz SAMORZĄDOWA Wynagrodzenia BRUTTO

SAMORZĄDY i ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA oraz SAMORZĄDOWA Wynagrodzenia BRUTTO SAMORZĄDY i ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA oraz SAMORZĄDOWA Wynagrodzenia BRUTTO 13 492 - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewody Łódzkiego Sławomir Wasilczyk (w tym wynagrodzenie zasadnicze 11243 zł, dod. staŝowy

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/117/15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/117/15 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK Lp. Nr z dnia w sprawie Zarządzenia 1. 1/07 12 stycznia 2007 r. Powołania Zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 2. 2/07 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA

SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA SZKOLNY PROGRAM BRD SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PRZERYTEM LUCYNA CYGANOWSKA IWONA RADOMSKA STEFANIA MAJEWSKA Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 133 / 2005

PROTOKÓŁ NR 133 / 2005 1 PROTOKÓŁ NR 133 / 2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lutego 2005 roku, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 9.00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) Starostwo Powiatowe załącznik nr 1 do Uchwały w Ełku Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r.... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny) PLAN

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 I. Rekrutację do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu opolskiego na lata 2012-2014. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku w roku szkolnym 2013 / 2014 Podstawa prawna : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana Pawła II i TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII im. Jana Pawła II W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7 załącznik 2 do Statutu ROK SZKOLNY 2012/2013 Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 7 (w zawodzie technik pojazdów samochodowych), do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 (w zawodzie mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba

Zebranie sprawozdawcze. 21.02.2012 r. Poręba Zebranie sprawozdawcze 21.02.2012 r. Poręba Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rodzicielstwo Zastępcze

Rodzicielstwo Zastępcze Rodzicielstwo Zastępcze Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Powinna ona być pierwszą i podstawową szkołą miłości. Dorastanie poza środowiskiem rodzinnym moŝe skutkować w przyszłości róŝnorodnymi

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny, zadania samorządu

Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny, zadania samorządu Podział administracyjny Polski Jednostka administracyjna Liczba w Polsce Organ uchwałodawczy Organ wykonawczy Nazwa urzędu Szczebel gminy Gmina wiejska 1586 Rada

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 4/07. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław Łacwik Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 4/07 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 22.03.2007r. godz. 14.00 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r.

Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r. Protokół Nr 3/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 28 maja 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VI/71/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 27 lutego 2015 r. Uchwała Nr VI/71/15 w sprawie przyjęcia Planów pracy komisji stałych Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BANINIE 2015/2016

ZESPÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BANINIE 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM O PROFILU LEKKOATLETYKA w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie na rok szkolny 2016/17 PODSTAWA PRAWNA: 1. UCHWAŁA NR XXI/221/2016

Bardziej szczegółowo

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000

9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 9 czerwca 2015r. Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie składa się z następujących szkół: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH Rok szkolny 2012/2013 Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM Przyjmuje się następujące zasady przyznawania punktów:

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2015 r. Poz. 821 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam.

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam. 17 20 bu po d lę w że bo ia t rs tu ki eg o Szanowni Państwo, Rada Powiatu Lęborskiego przyjęła w grudniu 2016 r. zaproponowany przez obecny Zarząd budżet na 2017 r. Ten bardzo istotny dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024. UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW. z dnia 10 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1024 UCHWAŁA Nr 221 RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo