Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku 2015."

Transkrypt

1 Ogólne zasady dotyczące rejestrowania danych w systemie KS-SOMED zgodnie ze sprawozdawczością do NFZ w roku I. REJESTROWANIE DANYCH NA POTRZEBY PROWADZENIA KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH W roku 2015 należy raportować do NFZ kolejki oczekujących poniższego typu: 1. Kolejka LIOCZ *.klx bez procedur Rejestrowane dane w systemie KS-SOMED muszą spełniać poniższe wymagania: b) Tryb kolejki S:stabilny, C:pilny. Na karcie rezerwacji musi być wybrany tryb kolejki stabilny lub pilny. 2. Kolejka LIOCZ *.klx z procedurami: Rejestrowane dane w systemie KS-SOMED muszą spełniać poniższe wymagania: b) Tryb kolejki S:stabilny, C:pilny. Na karcie rezerwacji musi być wybrany tryb kolejki stabilny lub pilny. c) Usługa rezerwacyjna z odpowiednią procedurą terapeutyczną. Na karcie usługi, na którą jest rezerwacja musi być wskazana odpowiednia procedura terapeutyczna. Strona 1 z 7

2 3. AP-KOLCE aplikacja zewnętrzna Można na początku zasilić aplikację AP-KOLCE danymi z SOMED. Opis w biuletynie do wersji W SOMED rejestrujemy: b) Tryb kolejki S:stabilny, C:pilny. Na karcie rezerwacji musi być wybrany tryb kolejki stabilny lub pilny. c) Odpowiedni kod procedury terapeutycznej: albo usługa z odpowiednią procedurą terapeutyczną. Na karcie usługi, na którą jest rezerwacja musi być wskazana odpowiednia procedura terapeutyczna, albo w module Refundacje/ Inne/ Wiązanie poradni z procedurą. erdzając rezerwację w systemie KS-SOMED spełniającą powyższe wymagania otrzymujemy komunikat: Powyższy komunikat jest również informacją, że dana rezerwacja nie będzie sprawozdawana w kolejkach oczekujących generowanych z systemu KS-SOMED (kolejki LIOCZ *.klx). Strona 2 z 7

3 4. AP-KOLCE DILO aplikacja zewnętrzna W SOMED rejestrujemy: b) Tryb kolejki O:onkologia. erdzając rezerwację w systemie KS-SOMED spełniającą powyższe wymagania otrzymujemy komunikat analogicznie jak w punkcie 3 kolejka AP-KOLCE. Komunikat jest również informacją, że dana rezerwacja nie będzie sprawozdawana w kolejkach oczekujących generowanych z systemu KS-SOMED (kolejki LIOCZ *.klx). Podsumowując: Jak system KS-SOMED rozróżnia poszczególne typy kolejek oczekujących. 1. AP-KOLCE Onkologia rozróżniana po typie kolejki O:onkologia. Taki tryb kolejki nie jest brany pod uwagę przy tworzeniu kolejek LIOCZ *.klx jak również nie jest brany pod uwagę przy tworzeniu raportu dostępnego w module Refundacje Komunikat KOL AP-KOLCE rozróżniane po odpowiednim kodzie usługi terapeutycznej + musi być tryb kolejki S lub C. Rezerwacje z odpowiednią procedurą terapeutyczną lub rezerwacje na poradnię z odpowiednią procedurą terapeutyczną nie są brane pod uwagę przy tworzeniu kolejek LIOCZ *.klx. Takie rezerwacje są dodawane do raportu dostępnego w module Refundacje - Komunikat KOL Dodatkowo NFZ rezerwacje, które muszą być sprawozdawane w kolejkach AP-KOLCE weryfikuje pod kątem danych: Kod ICD10 musi zostać wskazany. Adres pacjenta. Nazwa miejscowości musi być zgodna z nazwą miejscowości występującą w danej gminie. Jeżeli do tej pory przy zakładaniu miejscowości w SOMED nie zwracaliście Państwo uwagi czy nazwa jest prawidłowa, NFZ może odrzucać pacjentów w kolejce AP-KOLCE. Do systemu KS-SOMED zaimportujemy bazę miejscowości, tak abyście Państwo mogli wyszukać w swoich bazach miejscowości o nieprawidłowej nazwie i je poprawić. Aktualizacja zawierająca bazę miejscowości powinna zostać udostępniona do Na karcie miejscowości trzeba będzie wprowadzić właściwą nazwę. Nie trzeba będzie poprawiać kartę każdego pacjenta, wystarczy poprawić daną miejscowość. Strona 3 z 7

4 Przykłady jak rejestrować kolejki oczekujących: 1. Mamy poradnię, dla której tworzona jest kolejka zwykła oraz onkologiczna, to: dla rezerwacji, które są onkologiczne wybieramy odpowiedni tryb kolejki = O:onkologia, dla rezerwacji, które są raportowane w LIOCZ wybieramy tryb kolejki = S:stabilny lub tryb kolejki = C:pilny. 2. Mamy poradnię, dla której jest tworzona kolejka zwykła i KOLCE to: dla rezerwacji KOLCE rezerwujemy: na konkretną usługę. System na podstawie kodu procedury terapeutycznej wie, że jest to rezerwacja KOLCE, na konkretną poradnię, która ma przypisaną procedurę terapeutyczną. System na podstawie kodu procedury terapeutycznej wie, że jest to rezerwacja KOLCE, dla rezerwacji, które są raportowane w LIOCZ: rezerwujemy na konkretną poradnię. System na tej podstawie wie, że jest to kolejka LIOCZ, rezerwujemy na konkretną poradnię oraz usługę, mającą konkretny kod procedury terapeutycznej. System na podstawie kodu procedury terapeutycznej wie, że jest to rezerwacja LIOCZ na procedurę. II. BADANIA DIAGNOSTYCZE Badania diagnostyczne będą sprawozdawane w trzech raportach: 1. Raport zbiorczy ZBPOZ Od roku 2015 jest to raport kwartalny. Dotychczas był to raport półroczny. W tym raporcie nie będą uwzględniane badania: onane podczas wizyty z usługą główną PORADA LEKARSKA ZWIĄZANA Z WYDANIEM KARTY DILO. wozdawane w raporcie indywidualnym SWIAD (nowy raport) jeżeli Świadczeniodawca wybrał taką formę sprawozdawczości. W tym raporcie muszą być sprawozdawane: Badania, które nie zostały dopuszczone do możliwości sprawozdawania w raporcie indywidualnym. Badania, które zostały dopuszczone do sprawozdawczości indywidualnej, ale Świadczeniodawca nie skorzystał z tej możliwości, czyli nie wysyła do NFZ raportu indywidualnego SWIAD (nowy raport). 2. Raport indywidualny SWIAD (nowy raport) W tym raporcie muszą być sprawozdawane: Badania, które były wykonane związku z diagnozowaniem cukrzycy lub przewlekłej choroby układu krążenia. W tym raporcie mogą być sprawozdawane: Badania, które zostały dopuszczone do sprawozdawczości indywidualnej jeżeli Świadczeniodawca wybrał taką formę sprawozdawczości. W tym raporcie nie będą uwzględniane badania: onane podczas wizyty z usługą główną PORADA LEKARSKA ZWIĄZANA Z WYDANIEM KARTY DILO. Badania, które zostały dopuszczone do sprawozdawczości indywidualnej, ale Świadczeniodawca nie skorzystał z tej możliwości, czyli nie wysyła do NFZ raportu indywidualnego SWIAD (nowy raport). System KS-SOMED będzie tworzył taki raport na podstawie wprowadzonych danych w poniższy sposób to znaczy badania diagnostyczne można dodawać do systemu na różne sposoby: Pierwszy sposób: W module Zlecenia F2 Dodaj wykonywane badanie diagnostyczne musi być powiązane z umową POZ: moduł Umowy/Funkcje/Dodawanie usług do umowy NFZ, Strona 4 z 7

5 wybieramy rodzaj specyfikacji = usługa dla komunikatu zbiorczego POZ. Tworzymy nowe usługi, jeżeli jeszcze nie mamy badań diagnostycznych lub wiążemy usługi diagnostyczne, które są już w bazie. Podsumowując: ważne jest, aby każda usługa diagnostyczna była powiązana z umową i miała uzupełniony podtyp świadczenia: Jeżeli w systemie badania diagnostyczne zostały już powiązane z umową POZ można je wykonywać. Na karcie wykonania usługi wybieramy konkretne badanie, które wcześniej powiązaliśmy z umową POZ: Drugi sposób: W module Gabinet Dodaj nową usługę. Karta usługi wypełniana analogicznie jak wyżej. Strona 5 z 7

6 Trzeci sposób: W module Gabinet Zabiegowy Dodaj nową usługę. Karta usługi wypełniana analogicznie jak wyżej. Czwarty sposób: Badanie wprowadzone jako podzlecenie do usługi głównej na zakładce Podzlecenia. na karcie procedury wybieranej jako podzlecenie musi być uzupełniony konkretny podtyp świadczenia, Piąty sposób: Badania wprowadzane jako procedury do usługi głównej. włączona opcja modułu Zleceń Używaj procedur celem przekazania kodów ICD9, UWAGA: System podczas generowania raportu będzie dla procedury dodawał odpowiedni podtyp świadczenia, ale tylko dla procedur, dla których jednoznacznie można określić podtyp. Są badania diagnostyczne, które dla jednego kodu ICD9 mają możliwe do sprawozdawania dwa podtypy np. L43 Glukoza podtyp L43 Test obciążenia glukozą podtyp Dla powyższych przypadków rejestracja badań, aby była uwzględniana w raporcie, musi być innym sposobem niż jako procedury. Szósty sposób: W module Gabinet wprowadzony wynik badania (ręcznie lub automatycznie, jeżeli jest integracja z laboratorium) w panelu Skierowania/wyniki badań. na karcie badania, dla którego jest wprowadzony wynik musi być uzupełniony konkretny podtyp świadczenia. Strona 6 z 7

7 UWAGA: jeżeli mamy integrację z pracownią diagnostyczną i wyniki badań przechodzą do systemu automatycznie na podstawie elektronicznego skierowania, to taki wynik badania również zostanie uwzględniony w raporcie. Oczywiście pod warunkiem, że badanie (usługa) będzie miało uzupełniony podtyp świadczenia. Jest to przypadek, gdy wykonane zostało badanie, a nie odbyła się wizyta, na której diagnozowano pacjenta na podstawie wyniku badania. 3. Raport SWIAD (Komunikat świadczeń) Od 1 kwietnia w tym raporcie dla usługi PORADA LEKARSKA ZWIĄZANA Z WYDANIEM KARTY DILO muszą być sprawozdawane badania diagnostyczne, badania diagnostyczne muszą mieć uzupełniony na karcie usługi kod ICD9. Takie badania muszą być zarejestrowane w systemie jako podzlecenia do usługi głównej związanej z wydaniem karty DILO. Można je dodawać: w module Zlecenia, na zakładce Podzlecenia. w module Gabinet dodawane jako wyniki badań (ręcznie lub automatycznie, w przypadku integracji). W takim przypadku musi być zaznaczona opcja zleceń Automatycznie dodawaj potencjalne procedury JGP do umów POZ. Usługi, dla których wprowadzono wynik będą automatycznie dodawane jako podzlecenia. UWAGA: w przypadku badań diagnostycznych związanych z wizytą DILO nie wystarczy, by w systemie pojawił się wynik badania (jeżeli jest integracja z pracownią diagnostyczną). Taki wynik badania musi być zarejestrowany jako podzlecenie do porady związanej z wydaniem karty DILO. Strona 7 z 7

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0. Zielona Góra 2014-09-30

Dokumentacja programu. Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0. Zielona Góra 2014-09-30 Dokumentacja programu Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0 Zielona Góra 2014-09-30 Moduł Gabinet Zmiany wprowadzone w wersji 1.63.0 Wprowadzono obowiązek określania typu wizyt (wizyta NFZ/komercyjna). Do

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007

O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 O b s ł u g a p r o g r a m u K S - S W D Krok po kroku z programem KS-SWD Konkurs ofert w roku 2007 Katowice 2006-08-25 Uwaga! Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy i uzupełniający, i nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1

E-rejestracja. Opis modułu. Rejestracja w systemie. E-rejestracja 1 E-rejestracja 1 E-rejestracja Opis modułu Moduł E-rejestracja przeznaczony jest dla pacjentów placówek medycznych. Przy jego pomocy pacjenci mogą zdalnie dokonywać rejestracji wizyt do wybranego lekarza

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA

JGP w AOS. Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA . Zakres obsługi poprzez aplikacje MMEDICA Wersja 1.0 2012-06-03 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Ewidencja danych w aplikacji mmedica.... 6 2.1. Mechanizm pierwszy.... 6 2.2. Mechanizm drugi: Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły):

Dostawy obejmować będą: 2.1. Medyczny System Informatyczny. Medyczny System Informatyczny obejmuje następujące oprogramowanie aplikacyjne (moduły): Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna (ST) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie Medycznego Systemu Informatycznego dla potrzeb Małopolskiego Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat.

Definicja zakresu świadczeń u pacjenta pierwszorazowego jest niezmienna od lat. Pytania odpowiedzi: 1. Definicja pacjent pierwszorazowy - to taki, który nie był 2 lata w poradni u danego świadczeniodawcy czy we wszystkich poradniach w danym zakresie np. dermatologicznych w kraju?

Bardziej szczegółowo

Pytanie do sformułowania na piśmie czego możemy się spodziewać, w jakim momencie jeśli chodzi o wizyty pierwszorazowe.

Pytanie do sformułowania na piśmie czego możemy się spodziewać, w jakim momencie jeśli chodzi o wizyty pierwszorazowe. W dniu 22.01.2015 z inicjatywy ZPOZDŚ odbyło się spotkanie w siedzibie DIL św-ów AOS z przedstawicielami NFZ. Poprzedzone było licznymi pytaniami nurtującymi lekarzy wysłanymi za pośrednictwem Związku

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert

Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert Specyfikacja do zaproszenia do składania ofert Zakres systemu: Stworzenie kompleksowego rozwiązania dla osób poszukujących porad medycznych oraz dla tych, którzy je zapewniają, czyli lekarzy i klinik.

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, październik 2012 1 Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacja konkursowa NFZ-KO

Aplikacja konkursowa NFZ-KO Aplikacja konkursowa NFZ-KO Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert Katowice, lipiec 2014 1 Wstęp... 4 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS

PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS PODSTAWOWY PROGRAM ŚWIADCZENIODAWCY KS-PPS WINDOWS Rozliczenia z NFZ Katowice 2006 2153PI02.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo