WAHlE PRe JEKTU W RAMĄCH KONKURSU NR 21PDKU PRIORYTET vm POKL. PODDZIAŁANIE Liczba Kwota

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WAHlE PRe JEKTU W RAMĄCH KONKURSU NR 21PDKU8.1.112010. PRIORYTET vm POKL. PODDZIAŁANIE 8.1.1 Liczba Kwota"

Transkrypt

1 Lp. 1. \,AJTA Nazwa beneficjenta Opolska Izba Gospodarcza Tytuł projektu Siedziba Podnosimy kwalifikacje pracujących,. UllCIWO Okres realizacji ul. Krakowska Opole Firma N?we. ul. Niemodlińska Szkoleniowa ESB kwalifikacje Joanna Snieżek szansą na rynku Opole pracy WAHlE PRe JEKTU W RAMĄCH KONKURSU NR 21PDKU PRIORYTET vm POKL. PODDZIAŁANIE Liczba Kwota Data Ogólna wartość otrzymanych dofinansowania (PLN) umowy zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe projektu (PLN) punktów , , , ,60 101, Szkolenia zawodowe: - spawanie w oslonie gazów aktywnych MAGfTlG, - operator wózków jezdniowych, - kursy zawodowe kat. prawa jazdy C,D,E, - pracownik ochrony I stopnia, - księgowośc komputerowa, - księgowość pod kątem malej firmy, - kadry i place, - prawo pracy w praktyce firm, - specjalista ds. zasobów ludzkich. Szkolenia teoretyczne: - bezpieczeństwo i higiena pracy, - drewnoznawstwo, - rodzaje i budowa maszyn stolarskich, - narzędzioznawstwo, - miemictwo i kontrola jakości w stolarstwie. Szkolenia praktyczne: - zakład stolarski - praktyczna organizacja procesów, - obsługa wiertarki poziomej. wiertarki pionowej i wiertarki poziomej wielowrzecionowej. - obsługa frezarki dolnowrzecionowej oraz frezarki górnowrzecionowej, - obsługa piły formatowej. piły taśmowej, piły tarczowej oraz piły tarczowej z regulowanym kątem nachylenia, - obsługa wielopiły, - obsługa strugarki "grubościówki" oraz strugarki "wyrównarki", - obsługa obrabiarki sześciogłowicowej. - obsługa tokarki uniwersalnej. - obsługa szlifierki walcowej. szlifierki profilowej (elastycznej), szlifierki dwutarczowej. szlifierki taśmowej i taśmowokątowej. - prasa pneumatyczna oraz stół pneumatyczny, - obsłuoa suszarni drewna. 284 pracujące osoby dorosłe uczestniczące w szkoleniach poza godzinami pracy, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego. 50% uczestników będą stanowiły osoby po 45 r.ż. 30 pracujących osób dorosłych zamieszkujących na terenie województwa opolskiego, deklarujących chęć nabycia nowych lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy.

2 3. Audy10r wewnętrzny ISO ABI-SECURITY ul. Oamrota nowy zawód, Sp. zoo o Opole nowe perspektywy , , Szkolenia na audy10ra wewnętrznego ISO: - audytor wewnętrzny ISO 27001, - audytor wewnętrzny ISO 14001, - sudytor wewnętrzny ISO Szkolenie e-iearningowe. Certyfikacja. 120 pracujących os6b dorosłych z terenu województwa opolskiego, w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn, kt6re zgłoszą z \'Aasnej inicjatywy chęć podwyższania lub zmiany kwalifikacji. Są to mieszkańcy woj. opolskiego i m. Opole posiadający wykształcenie średnie, policealne lub wyższe. "TOMRAO" Niepubliczny Szkolenia dla 4. Ośrodek pracownik6w Kształcenia budowlanych Ustawicznego ul. Mieszka I 22b Radom , ,00 89, dorosłych osób pracujących Szkolenia: mieszkających w woj. opolskim - operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń i pracujących w podmiotach budowlanych oraz maszyn do robót posiadających siedzibę lub drogowych, oddział na terenie woj. - rusztowania budowlano-montażowe, opolskiego. Powyżej 50% - warsztaty dla osób 45+. stanowić będą osoby powyżej 45 r. Ż. Szkolenia zawodowe: - techniki sprzedaży, Gotowi na - obsługa klienta, Oomaszewska kryzys. Program ul. Mickiewicza 9 - Tajfun - zarządzanie celami, czasem Helena Firma wsparcia , , energią, Handlowa PAW. pracujących na Głog6wek - zakładanie własnej firmy, Opolszczyżnie - z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.. Ooradztwo zawodowe przezd i po szkolemu. 80 pracujących osób dorosłych (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy, zamieszujących na terenie województwa opolskiego. Co najmniej 50% uczestników stanowić będą osoby po 45 r. Ż.

3 6. TRANSBAD- Ośrodek ul. Kępska Auto - Szansa II Szkolenia Opole Kierowców Szkolenia: - kurs prawa jazdy Kat. C - 6 kursów po 10 osób, - kurs prawa jazdy kat. C+E - 2 kursy po 10 osób, - kurs prawa jazdy kat. D - 2 kursy po 10 osób, , , kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących transport drogowy - 5 kursów po 10 osób, - kurs ratownictwa drogowego - 10 edycji po 10 osób, - kurs obsługi komputera - 10 edycji po 10 osób. Projekt skierowany będzie do 100 pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkujących na terenie województwa opolskiego. Grupa docelowa: dorosłe osoby Planuje się zorganizowanie 22 kursów, w tym: pracujące - ogółem 255 osób, Kurs zawodowy - 4 kursy CCNA 1, pl. Kopernika w tym 55 kobiet, z wyłączeniem Uniwersytet na kursy CCNA2, 7. 11a , ,00 88, osób fizycznych prowadzących Opolski administratora kursów CCNA security, Opole działalność gospodarczą sieci rozległych - 6 kursów CCNP1, zamieszkujące teren woj. - 1 kurs CCNP2. opolskiego. 8. Szkolenia: Projekt skierowany jest do 180 Liga Obrony - prawo jazdy kat. C dla 90 osób, 31h praktyki, pracujących osób dorosłych, Kraju Biuro 21hteorii zamieszkałych na terenie woj. Droga ku Zarządu ul. Grabowa 3c prawo jazdy kat C+E dla 90 osób, 26h opolskiego, które chcą zmianie - zawód , ,00 90, Głównego Katowice praktyki, 21h teorii dostosować swoje umiejętności kierowcy Oddział w - szkolenia językowe dla 180 osób, SOhna zawodowe do wymogów Katowicach poziomach: podstawowy nowoczesnego i otwartego i średniozaawansowany. rynku pracy.

4 Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkujących Projekt przewiduje realizację 3 modułów Tworzenie (w rozumieniu Kodeksu szkoleniowych: aplikacji www Cywilnego) na terenie woj. Depart Sp. ul. Damrota 4/ Wprowadzenie do technologii APEX; 9. w oparciu , ,00 84, opolskiego oraz podmiotów zo.o Opole APEX - poznanie narzędzi, zastosowanie, o technologię i pracowników podmiotów przykłady; Oracle APEX posiadających siedzibę/oddział 3. Ćwiczenia praktyczne APEX 4.0. na terenie woj. opolskiego, uczestniczących w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy - łącznie 24 osoby, w tym 6 kobiet oraz 18 mężczyzn. Działania (szkolenia): 1. szkolenie techniki badań dróg żółciowych i trzustki metodą EUS (część teoretyczna 5h, część praktyczna 55h). Grupa docelowa projektu to Indywidualna Medycyna XXI 2. zastosowanie endoskopii w diagnozowaniu mieszkańcy Opolszczyzny Praktyka wieku na i leczeniu chorób przewodu pokarmowego. powyzej 18 r. ż., pracownicy Opolszczyźnie. ul. Piłsudskiego Lekarska Gabinet zasady i techniki pracy w pracowni sektora ochrony zdrowia 10. Endoultrasono- 12a , , Chirurgiczny endoskopowej. w tym pielęgniarki i lekarze - grafia dla Nysa Krzysztof profesjona- 4. doradztwo zawodowe grupowe ogółem 50 osób. W grupie Kamiński listów i indywidualne przed i po szkoleniach. docelowej znajdzie się co 5. medyczny język angielski dla najmniej 26 BO powyżej 45 r.ż. pielęgniarek/pielęgniarzy. 6. równość szans kobiet i mężczyzn w placówce medycznej.

5 11. SOTRONIC Sp. z 0.0. Świadectwo ul. Przemysłowa Kwalifikacyjne E 25 id Balice Szkolenie obejmuje przygotowanie teoretyczne do egzaminu Świadectwo , ,00 92, kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz dozoru oraz sam egzamin. Szczegółowa Grupa docelowa: pracujące tematyka szkoleń: osoby dorosłe (powyżej 18 roku 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone życia), z wyłączeniem osób do krajowej sieci elektroenergetycznej bez fizycznych prowadzących względu na wysokość napięcia znamionowego działalność gospodarczą, - 4h uczestniczące 2. urządzenia, instalacje i sieci w szkoleniach poza godzinami elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym pracy. Będą to osoby niż lkv - 2h zamieszkujące teren woj. 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu opolskiego oraz podmioty znamionowym powyżej 1kV - 2h.. i pracownicy podmiotów 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyzej posiadających siedzi bę/oddzial 50kW -1h na terenie woj. opolskiego. 5. urządzenia elektrotermiczne, urządzenia W ramach projektu do elektrolizy - 2h zaplanowano przeszkolenie sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - pracujących osób dorosłych 1h (w tym 19 kobiet i min 65 osób 7. elektryczna sieć trakcyjna - 2h w wieku 45+). 8. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - 2h 9. aparatura kontrolno - pomiarowa - 2h 10. bezpieczeństwo i higiena pracy - 2h 11. egzamin - 4h.

6 Lechaa 12. Consulting Rynek Wiedzy Sp. z o. o. ul. Fiołkowa Lublin , ,00 86, Każdy uczestnik projektu weżmie udział w grupowym i indywidualnym doradztwie zawodowym oraz jednym szkoleniu zawodowym i w warsztatach z zakresu Projekt jest skierowany do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu osób pracujących 45+ Doradztwo zawodowe - kurs w formie 12 godz. (w tym min. 162 kobiety), warsztatowych oraz 3godz.los. z wyłączeniem osób fizycznych indywidualnego poradnictwa - jobcoachingu. prowadzących działalność Szkolenia zawodowe - 18 edycji kursów gospodarczą, które z własnej w grupach 15 osobowych z zakresu: inicjatywy są zainteresowane - kadry i płace z obsługą programów Symfonia nabyciem nowych kwalifikacji i Płatnik, i umiejętności (poza godzinami - zamówienia publiczne, pracy). Grupę docelową - kosztorysowanie robót budowlanych, stanowią osoby zamieszkałe - komputerowa obsługa magazynu, (w rozumieniu KC) na terenie - zarządzanie logistyczne woj. opolskiego. w przedsiębiorstwie, - marketing i techniki sprzedaży. Warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Nowoczesny Management model rozowju 13. Service zawodowego Robert Głębocki pracowników wue ul. Reymonta Opole , ,00 81, Grupę docelową stanowią pracujące osoby dorosłe, zamieszkujące W projekcie przewidziano 3 cykle szkoleń (w rozumieniu Kodeksu o następującej tematyce: Cywilnego) Opolszczyznę, 1. Rachunkowość i finanse; uczestniczące w szkoleniach 2. Prawo pracy i prawo gospodarcze; i kursach poza godzinami pracy, 3. Ekonomia; z wyłączeniem osób fizycznych 4. Psychologia zarządzania. prowadzących działalność Dodatkowo każdy uczestnik odbędzie 16 gospodarczą. Planuje się objąć godzin doradztwa (coaching). wsparciem 120 BO w tym 78 kobiet i 42 mężczyzn, co najmniej połowa BO powyżej 45 r.ż.

7 Przedsiębior- stwo Szkoleniowo 14. Usługowe "POLIFACH" Sp. z 0.0. Kursy: 1. kierowca sam.ciężar.i ciągnika siodłowego kat.e ice, Osobami objętymi wsparciem 2. kierowca sam.ciężar.i ciągnika siodłowego są pracujące osoby dorosłe kat. C ice, (powyżej 18 roku życia 3.kierowca ciągnika siodłowego kat.ce z wyłącz. osób fizycznych (dla kier. z kat.c i upraw. do wyk. zawodu) prowadzących działalność z upraw. operat. wózków jezdniowych, gosp.), uczestniczące 4. asystent rachunkowości z uprawnieniami w szkoleniach i kursach poza kier. sam. osobowego kat.b, godzinami pracy, które Doskonalenie ul Marka 5. asystent rachunkowości z obsługą arkusza z własnej inicjatywy są ustawiczne Prawego kalkulacyjnego EXCEL, zainteresowane nabyciem , ,87 79, gwarancją Strzelce florysta z obsługą kasy fiskalnej, nowych, uzupełnieniem lub dobrej pracy Opolskie 7. florysta z edytorem Word, podwyższeniem kwalifikacji, 8. spawacz ręczny gazowy i łukiem elekt. met. zamieszkujące MAG, (w rozumieniu KC) na terenie 9. opiekunka domowa z uprawnieniami woj.opolskiego. Wsparcie jest kierowcy sam. osobowego kat.b, adresowane 10. ogrodnik terenów zieleni z prawem jazdy w co najmniej 50% do osób, kat.b, które ukończyły 45 rok życia. Wszystkie kursy rozpoczną się warsztatami Projekt obejmie wsparciem 100 "doradztwo zawodowe przed kursem" osób. a kończą warsztatami "doradztwo zawodowe po kursie".

8 'ł I. PROFESJONALNA KSIĘGOWA (ZAWÓD:341990) moduły: 1. Kurs księgowości z mogułem płatnika (119h!gnupę), Wsparciem zostanie objętych 2. Kurs (38h/gr.) z wykorzystaniem platformy e- 120 pracujących osób dorosłych learningowej. powyżej 18 roku życia (w \ym II. PROFESJONALNY PRZEDSTAWICIEL min. 60 os. w wieku powyżej 45 HANDLOWY (ZAWÓD: ) moduły: lat), zamieszkałych illub 1.Efektywne techniki sprzedaży (24h/gr.), pracujących w woj.opolskim, 2.Mobilne systemy sprzedaży (36h/gr.), wykonujących pracę na 3.0bsługa klienta (24h/gr.), 4.System zarządzania relacjami z klientem podstawie umowy o pracę, Prywatna Szkoła (23h/gr.), powołania, wyboru, mianowania, Języków Obcych 5.Kurs j.angielskiego (34h/gr.)-egzamin spółdzielczej umowy WYŻSZE JUNIOR s.c. ul. Sosnkowskiego międzynarodowy TOEIC. o pracę, umowy zlecenia lub KWALlFIKACJE Jolanta 4a , ,00 84, III. PROFESJONALNY PRACOWNIK BIUROWY umowy o dzieło, które LEPSZA Frączkowska, Opole (ZAWÓD: Sekretarka ) moduły: z własnej inicjatywy PRZYSZŁOŚĆ Roman 1.Prowadzenie podstawowej administracji firmy zainteresowane są nabyciem Frączkowski (12h/gr.), nowych, uzupełnieniem lub 2. Kreowanie Public Relations firmy (36h/gr.), podwyższeniem kwalifikacji 3. Tworzenie materiałów prezentujących i umiejętności poza godzinami firmę(36h/gr.), 4. Obsługa technicznych urządzeń biurowych pracy; (6h/gr.), w szczególności osoby o niskich 5. Korzystanie z internetowych technik lub zdezaktualizowanych komunikacyjnych (12h/gr.), kwalifikacjach zawodowych 7. Planowanie i motywowanie zasobów ludzkich i zamieszkujące obszary w firmie (17h/gr.), wiejskie. 8. J.angielski (38h/gr) z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i e-iearningu -egzamin międzynarodowy TOEIC.

9 16. "STOP" Spółka z 0.0. Szkolenia: 1.kod zawodu samodzielny księgowy dla 10 osób, 140 godz., 2.kod zawodu florysta dla 12 osób, 80 godz., 3.kod zawodu grafik komputerowy dla 10 osób, 100 godz., Projekt skierowany jest do 4.kod zawodu specjalista d/s kadr dla 20 kobiet i mężczyzn zatrudnionych osób (2 gr po 1a osób), 75 godz. dla każdej grupy, i zamieszkałych na terenie woj. 5. kod zawodu sanitariusz szpitalny dla opolskiego 20 osób (2 gr po 10 osób), 150 godz. dla każdej a w szczególności do osób grupy, z terenu powiatu glubczyckiego. Nowe ul. Reymonta kod zawodu ogrodnik terenów Osoby zamieszkałe na terenie kwalifikacje , ,00 82, zielonych (projektant) dla 10 osób, 80 godz., Opole powiatu głubczyckiego mają ze pewne jutro 7. kod zawodu specjalista d/s projektów/programów unijnych dla 1a osób, 90 względu na odległość godz., utrudniony a nawet niemożliwy 8. kod zawodu masażysta dla 10 osób, dostęp do edukacji, zwłaszcza 150 godz., do korzystania z form wsparcia 9. kod zawodu spawacz (MAG) dla 24 jakie dają projekty osób (2 gr po 12 osób, 145 godz. dla każdej grupy, współfinansowane z EFS. 10. kod zawodu kierowca wózków jezdniowych dla 24 osób (2gr po 12 osób), 66 godz. dla każdej grupy, 11. kod zawodu kierowca samochodu ciężarowego (kat. C) dla 20 osób (2 gr po 1a osób), 50 godz. dla każdej grupy.

10 IIlustro Szkolenia ul. Alei Przyjażni Profesjonalny 17. Doradztwo 59F17 pracownik Grzegorz Rippel Opole Szkolenia: 1. Skuteczny/a przedstawiciel/ka handlowy/a- Grupa docelowa to: 60 os. (kod zawodu: przedstawiciel handlowy - dorosłych (min.36k) przedstawiciel regionalny).szkolenie zakłada zatnudnionych realizację tematów związanych z technikami w przedsiębiorstwach (w tym os. sprzedaży(32h),prowadzeniem negocjacji wykonujące pracę na pods\. (16h),technikami NLP(16h), wykorzystaniem umowy cywilno-prawnej), Excela w pracy handlowca(16h), profesjonalnq zamieszkujących woj.opolskie , ,00 84,S obsługą klienta(16h), przygotowaniem oferty (KC), które dobrowolnie handlowej(8h); pozyskiwanie klientów (8h). i z własnej inicjatywy chcą 2. Pracownik biurowy-(kod zawodu: zaktualizować/nabyć ).Szkolenie zakłada realizację kwalifikacje zawodowe następujących tematów: organizacja w obrębie zawodów pracy;pods\. prawa pracy; obsługa klienta deficytowych i savoir-vivre; dok.handlowa (fa,r-k),rozl. w woj.opolskim. podróży slużb.;obsługa urządzeń biurowych i aplikacji:ms Office SKIERUJ SWÓJ KURS NA FINANSE- ul. PHIN Consulting akademia Częstochowska Sp. z o. o. finansów dla pracujących kadr 63, Łódż województwa opolskiego , , Projekt skierowany jest do 100 dorosłych os. Zatrudnionych i zameldowanych na terenie 1.Kurs z zakresu finansów oraz szkolenia woj. opolskiego, które z własnej miękkie tj. kurs finansów publ.(2 edycje po 20 inicjatywy, poza godzinami os. w gr-40 as.) 180 h lekcyjnych/kurs=9 pracy chcą nabyć nowe, zjazdów x 20 h. uzupełnić lub podwyższyć 2. Doradztwo zawodowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu zarządzania finansami. Profesjonalny pilot wycieczek 1. Realizacja specjalisytycznego kursu 19. Oświata gwarancją zawodowego dla 4 grup 25 -osobowych pilot ul. Ruska 46b Spółdzielnia podwyższenia , , wycieczek 120h szkoleniowych, 3 dniowe Wrocław Pracy atrakcyjności wyjazdowe warsztaty terenowe 2 grupy po 50 turystycznej Ziemi osób. Opolskiej Projekt skierowany jest do 100 pracujących osób dosrosłych (min.60% kobiety po 45 roku życia).

11 f. Szkolenia i kursy skierowane do 1 Szkolenia:-kadry i płace kurs 60h dla 10 Doskonalenie 60 pracujących osób dorosłych osób, -księgowość pod kątem małej firmy, zawodowe (min. 35kobiet), które z własnej Biskupice 58 kurs 80 h dla 10 osób,- grawer-metaloplasta Spółdzielnia zatrudnionych inicjatywy są zainteresowane , ,00 BO kurs 100h dla 10 osób, - wikliniarz- kurs 120h Socjalna "Gród" w obsłudze ruchu nabyciem poza godzinami pracy turystycznego Biskupice dla 10 osób,-kowal kurs 164h dla 7 osób,- nowych, uzupełnieniem lub Opolszczyzny stolarz- kurs 184 h dla 6 osób,-garncarz- kurs podwyższeniem kwalifikacji 156h dla 7 osób. i umiejętności masażysta 150h dla 10 osób, 164 osoby powyżej 18 roku 2.specjalista ds. kadr 75 h dla 30 osób życia w tym 90 kobiet, które 3.kierowca wózków jezdniowych 66 h dla 24 z własnej inicjatywy osób, zainteresowane są Remikar Pracująca Nysa ul. Kośnego 15/ spawacz metodą MAG 145 h dla 20 osób, uczestnictwem , ,00 80, Opole kierowca samochodu ciężarowego w szkoleniach i zdobyciem prawojazdy kat. C dla 20 osób, nowego zawodu, zamieszkałych 6.samodzielny księgowy 140 h dla 20 osób, na terenie woj. opolskiego 7.grafik komputerowy 100 h dla 20 osób B. a w szczególności na terenie florysta BOh dla 20 osób. powiatu nyskiego. Uczestnikami projektu jest 45 Projekt zakłada dostosowanie kwalifikacji 45 pracujących osób dorosłych uczestników do potrzeb gospodarki regionu. zamieszkujących na terenie Modrzew-Andrzej Specjalista ds. Przełęcz 8/ Dzialania podjęte w ramach projektu to: , ,00 96,S woj.opolskiego, które z własnej Słaby funduszy UE Łódż przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, wykłady inicjatywy chcą dokształcać z prezentacjami oraz metoda warsztatowa swoje umiejętności poza craze-learning. godzinami pracy. 1.Kurs kwalifikacja wstępna-140h, 2.Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca- 35h, 3.Szkolenie okresowe-35h, Naczelna 4.Kurs na instruktorów nauki jazdy kat.b-20bh, Wsparciem w ramach projektu Organizacja Kierowca 5.Kurs obsługi samojezdnych wózków zostanie objętych 12 dorosłych Techniczna zawodowy- widłowych-67h, Ki 232 dorosłych M, Federacja ul. Katowicka kobiety , ,00 82,S Kurs burty samowyładowawcze-10h, pracujących i zamieszkałych Stowarzyszeń Opole i mężczyżni na 7.Kurs na prawo jazdy kat. C-50h, wwo, w tym 6K i 116M Naukowonowej drodze 8.Kurs na prawo jazdy kat. C+E-45h -20h, w wieku 45+ (kry1erium Technicznych 9.Kurs na prawo jazdy kat. D-80h, strategiczne). Rada w Opolu 1O.Kurs przewożników widłowych-64h, 11.Kurs ADR-40h, 12.Zajęcia z doradcą zawodowym-4h dyżuru przy każdej rekrutacji na kurs.

12 .. Grupę docelową w projekcie Zasadniczym działaniem projektowym będą stanowią osoby zamieszkujące dwustopniowe szkolenia zawodowe (w rozumieniu KC) na terenie woj. (kod zawodu audy1or): opolskiego oraz podmioty i pracownicy podmiotów 1. Część teoretyczno-praktyczna: posiadających siedzibę/oddział Podstawy prawne (wykład 2 h) terenie woj. opolskiego na Ocena stanu ochrony cieplnej budynku - 96 (26 k/7d m) pracujących osób (wykład 4 h) dorosłych (powyżej 16 r. ż., Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia z wyłączeniem osób fizycznych Certyfikator w ciepłą wodę (wykład 4 h) prowadzących działalność 24. FIRMA energetyczny- ul. Podwisłocze Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji gospodarczą) uczestniczących "KONSTAT" nowy zawód, 26/ , ,00 94, z uwzględnieniem wymagań ochrony w szkoleniach i kursach z własnej Witold Borowski lepsza Rzeszów przeciwpożar. i akustycznej (wykład 10h) inicjatywy poza godzinami pracy przyszłość Ocena instalacji oświetleniowej w budynku a) 46 BO to osoby w wieku powyżej (wykład 4 h) 45 roku życia Metodyka obliczeń(wykład, ćwiczenia 6h) b) osoby z ukończonymi studiami magisterskimi albo inżynierskimi na Metodyka opracowania świadectw(wykład, kierunkach: architektura, ćwiczenia 8h) budownictwo, inżynieria 2. Część praktyczna: środowiska, energetyka lub Wykonanie szkoleniowych świadectw dla pokrewnych w rozumieniu budynku i lokalu mieszkalnego(8 h) przepisów o szkolnictwie wyższym 3. Sprawdzian umiejętności(4 h) c) osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych. WOjewodzkl Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydział Realizacji Projektów Zespół ds. Priorytetu VI, VIII POKL Opole, dn r WICE~TOR WOJEW6DZ, OU PRAC~ Milena Pi rh.,j1r

~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data

~':~~~~~~~~~~~... 71~~~~-? --,;-''''''~~~-;-~~~~':r~~=;.-'7~r:'~)-~~~:nr -r-:''''''''''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data ~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data Okres Ogólna wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1 Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL.08.01.01-24-283/09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009

Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 Baza projektów w ramach konkursu 2/6.1.1/2009 LP. Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon Liczba punktów Wnioskowana kwota Kwota przyznana Typy szkoleń Data podpisania umowy Grupa docelowa Czy

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2009 ROKU I STYCZNIU 2010 ROKU

RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2009 ROKU I STYCZNIU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE RYNEK PRACY W MIEŚCIE SZCZECINIE W 2009 ROKU I STYCZNIU 2010 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE ul. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-78 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2009

Bardziej szczegółowo