WAHlE PRe JEKTU W RAMĄCH KONKURSU NR 21PDKU PRIORYTET vm POKL. PODDZIAŁANIE Liczba Kwota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WAHlE PRe JEKTU W RAMĄCH KONKURSU NR 21PDKU8.1.112010. PRIORYTET vm POKL. PODDZIAŁANIE 8.1.1 Liczba Kwota"

Transkrypt

1 Lp. 1. \,AJTA Nazwa beneficjenta Opolska Izba Gospodarcza Tytuł projektu Siedziba Podnosimy kwalifikacje pracujących,. UllCIWO Okres realizacji ul. Krakowska Opole Firma N?we. ul. Niemodlińska Szkoleniowa ESB kwalifikacje Joanna Snieżek szansą na rynku Opole pracy WAHlE PRe JEKTU W RAMĄCH KONKURSU NR 21PDKU PRIORYTET vm POKL. PODDZIAŁANIE Liczba Kwota Data Ogólna wartość otrzymanych dofinansowania (PLN) umowy zawarcia Formy wsparcia Grupy docelowe projektu (PLN) punktów , , , ,60 101, Szkolenia zawodowe: - spawanie w oslonie gazów aktywnych MAGfTlG, - operator wózków jezdniowych, - kursy zawodowe kat. prawa jazdy C,D,E, - pracownik ochrony I stopnia, - księgowośc komputerowa, - księgowość pod kątem malej firmy, - kadry i place, - prawo pracy w praktyce firm, - specjalista ds. zasobów ludzkich. Szkolenia teoretyczne: - bezpieczeństwo i higiena pracy, - drewnoznawstwo, - rodzaje i budowa maszyn stolarskich, - narzędzioznawstwo, - miemictwo i kontrola jakości w stolarstwie. Szkolenia praktyczne: - zakład stolarski - praktyczna organizacja procesów, - obsługa wiertarki poziomej. wiertarki pionowej i wiertarki poziomej wielowrzecionowej. - obsługa frezarki dolnowrzecionowej oraz frezarki górnowrzecionowej, - obsługa piły formatowej. piły taśmowej, piły tarczowej oraz piły tarczowej z regulowanym kątem nachylenia, - obsługa wielopiły, - obsługa strugarki "grubościówki" oraz strugarki "wyrównarki", - obsługa obrabiarki sześciogłowicowej. - obsługa tokarki uniwersalnej. - obsługa szlifierki walcowej. szlifierki profilowej (elastycznej), szlifierki dwutarczowej. szlifierki taśmowej i taśmowokątowej. - prasa pneumatyczna oraz stół pneumatyczny, - obsłuoa suszarni drewna. 284 pracujące osoby dorosłe uczestniczące w szkoleniach poza godzinami pracy, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego. 50% uczestników będą stanowiły osoby po 45 r.ż. 30 pracujących osób dorosłych zamieszkujących na terenie województwa opolskiego, deklarujących chęć nabycia nowych lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy.

2 3. Audy10r wewnętrzny ISO ABI-SECURITY ul. Oamrota nowy zawód, Sp. zoo o Opole nowe perspektywy , , Szkolenia na audy10ra wewnętrznego ISO: - audytor wewnętrzny ISO 27001, - audytor wewnętrzny ISO 14001, - sudytor wewnętrzny ISO Szkolenie e-iearningowe. Certyfikacja. 120 pracujących os6b dorosłych z terenu województwa opolskiego, w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn, kt6re zgłoszą z \'Aasnej inicjatywy chęć podwyższania lub zmiany kwalifikacji. Są to mieszkańcy woj. opolskiego i m. Opole posiadający wykształcenie średnie, policealne lub wyższe. "TOMRAO" Niepubliczny Szkolenia dla 4. Ośrodek pracownik6w Kształcenia budowlanych Ustawicznego ul. Mieszka I 22b Radom , ,00 89, dorosłych osób pracujących Szkolenia: mieszkających w woj. opolskim - operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń i pracujących w podmiotach budowlanych oraz maszyn do robót posiadających siedzibę lub drogowych, oddział na terenie woj. - rusztowania budowlano-montażowe, opolskiego. Powyżej 50% - warsztaty dla osób 45+. stanowić będą osoby powyżej 45 r. Ż. Szkolenia zawodowe: - techniki sprzedaży, Gotowi na - obsługa klienta, Oomaszewska kryzys. Program ul. Mickiewicza 9 - Tajfun - zarządzanie celami, czasem Helena Firma wsparcia , , energią, Handlowa PAW. pracujących na Głog6wek - zakładanie własnej firmy, Opolszczyżnie - z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.. Ooradztwo zawodowe przezd i po szkolemu. 80 pracujących osób dorosłych (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy, zamieszujących na terenie województwa opolskiego. Co najmniej 50% uczestników stanowić będą osoby po 45 r. Ż.

3 6. TRANSBAD- Ośrodek ul. Kępska Auto - Szansa II Szkolenia Opole Kierowców Szkolenia: - kurs prawa jazdy Kat. C - 6 kursów po 10 osób, - kurs prawa jazdy kat. C+E - 2 kursy po 10 osób, - kurs prawa jazdy kat. D - 2 kursy po 10 osób, , , kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców wykonujących transport drogowy - 5 kursów po 10 osób, - kurs ratownictwa drogowego - 10 edycji po 10 osób, - kurs obsługi komputera - 10 edycji po 10 osób. Projekt skierowany będzie do 100 pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkujących na terenie województwa opolskiego. Grupa docelowa: dorosłe osoby Planuje się zorganizowanie 22 kursów, w tym: pracujące - ogółem 255 osób, Kurs zawodowy - 4 kursy CCNA 1, pl. Kopernika w tym 55 kobiet, z wyłączeniem Uniwersytet na kursy CCNA2, 7. 11a , ,00 88, osób fizycznych prowadzących Opolski administratora kursów CCNA security, Opole działalność gospodarczą sieci rozległych - 6 kursów CCNP1, zamieszkujące teren woj. - 1 kurs CCNP2. opolskiego. 8. Szkolenia: Projekt skierowany jest do 180 Liga Obrony - prawo jazdy kat. C dla 90 osób, 31h praktyki, pracujących osób dorosłych, Kraju Biuro 21hteorii zamieszkałych na terenie woj. Droga ku Zarządu ul. Grabowa 3c prawo jazdy kat C+E dla 90 osób, 26h opolskiego, które chcą zmianie - zawód , ,00 90, Głównego Katowice praktyki, 21h teorii dostosować swoje umiejętności kierowcy Oddział w - szkolenia językowe dla 180 osób, SOhna zawodowe do wymogów Katowicach poziomach: podstawowy nowoczesnego i otwartego i średniozaawansowany. rynku pracy.

4 Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkujących Projekt przewiduje realizację 3 modułów Tworzenie (w rozumieniu Kodeksu szkoleniowych: aplikacji www Cywilnego) na terenie woj. Depart Sp. ul. Damrota 4/ Wprowadzenie do technologii APEX; 9. w oparciu , ,00 84, opolskiego oraz podmiotów zo.o Opole APEX - poznanie narzędzi, zastosowanie, o technologię i pracowników podmiotów przykłady; Oracle APEX posiadających siedzibę/oddział 3. Ćwiczenia praktyczne APEX 4.0. na terenie woj. opolskiego, uczestniczących w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy - łącznie 24 osoby, w tym 6 kobiet oraz 18 mężczyzn. Działania (szkolenia): 1. szkolenie techniki badań dróg żółciowych i trzustki metodą EUS (część teoretyczna 5h, część praktyczna 55h). Grupa docelowa projektu to Indywidualna Medycyna XXI 2. zastosowanie endoskopii w diagnozowaniu mieszkańcy Opolszczyzny Praktyka wieku na i leczeniu chorób przewodu pokarmowego. powyzej 18 r. ż., pracownicy Opolszczyźnie. ul. Piłsudskiego Lekarska Gabinet zasady i techniki pracy w pracowni sektora ochrony zdrowia 10. Endoultrasono- 12a , , Chirurgiczny endoskopowej. w tym pielęgniarki i lekarze - grafia dla Nysa Krzysztof profesjona- 4. doradztwo zawodowe grupowe ogółem 50 osób. W grupie Kamiński listów i indywidualne przed i po szkoleniach. docelowej znajdzie się co 5. medyczny język angielski dla najmniej 26 BO powyżej 45 r.ż. pielęgniarek/pielęgniarzy. 6. równość szans kobiet i mężczyzn w placówce medycznej.

5 11. SOTRONIC Sp. z 0.0. Świadectwo ul. Przemysłowa Kwalifikacyjne E 25 id Balice Szkolenie obejmuje przygotowanie teoretyczne do egzaminu Świadectwo , ,00 92, kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych oraz dozoru oraz sam egzamin. Szczegółowa Grupa docelowa: pracujące tematyka szkoleń: osoby dorosłe (powyżej 18 roku 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone życia), z wyłączeniem osób do krajowej sieci elektroenergetycznej bez fizycznych prowadzących względu na wysokość napięcia znamionowego działalność gospodarczą, - 4h uczestniczące 2. urządzenia, instalacje i sieci w szkoleniach poza godzinami elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym pracy. Będą to osoby niż lkv - 2h zamieszkujące teren woj. 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu opolskiego oraz podmioty znamionowym powyżej 1kV - 2h.. i pracownicy podmiotów 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyzej posiadających siedzi bę/oddzial 50kW -1h na terenie woj. opolskiego. 5. urządzenia elektrotermiczne, urządzenia W ramach projektu do elektrolizy - 2h zaplanowano przeszkolenie sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego - pracujących osób dorosłych 1h (w tym 19 kobiet i min 65 osób 7. elektryczna sieć trakcyjna - 2h w wieku 45+). 8. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - 2h 9. aparatura kontrolno - pomiarowa - 2h 10. bezpieczeństwo i higiena pracy - 2h 11. egzamin - 4h.

6 Lechaa 12. Consulting Rynek Wiedzy Sp. z o. o. ul. Fiołkowa Lublin , ,00 86, Każdy uczestnik projektu weżmie udział w grupowym i indywidualnym doradztwie zawodowym oraz jednym szkoleniu zawodowym i w warsztatach z zakresu Projekt jest skierowany do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu osób pracujących 45+ Doradztwo zawodowe - kurs w formie 12 godz. (w tym min. 162 kobiety), warsztatowych oraz 3godz.los. z wyłączeniem osób fizycznych indywidualnego poradnictwa - jobcoachingu. prowadzących działalność Szkolenia zawodowe - 18 edycji kursów gospodarczą, które z własnej w grupach 15 osobowych z zakresu: inicjatywy są zainteresowane - kadry i płace z obsługą programów Symfonia nabyciem nowych kwalifikacji i Płatnik, i umiejętności (poza godzinami - zamówienia publiczne, pracy). Grupę docelową - kosztorysowanie robót budowlanych, stanowią osoby zamieszkałe - komputerowa obsługa magazynu, (w rozumieniu KC) na terenie - zarządzanie logistyczne woj. opolskiego. w przedsiębiorstwie, - marketing i techniki sprzedaży. Warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Nowoczesny Management model rozowju 13. Service zawodowego Robert Głębocki pracowników wue ul. Reymonta Opole , ,00 81, Grupę docelową stanowią pracujące osoby dorosłe, zamieszkujące W projekcie przewidziano 3 cykle szkoleń (w rozumieniu Kodeksu o następującej tematyce: Cywilnego) Opolszczyznę, 1. Rachunkowość i finanse; uczestniczące w szkoleniach 2. Prawo pracy i prawo gospodarcze; i kursach poza godzinami pracy, 3. Ekonomia; z wyłączeniem osób fizycznych 4. Psychologia zarządzania. prowadzących działalność Dodatkowo każdy uczestnik odbędzie 16 gospodarczą. Planuje się objąć godzin doradztwa (coaching). wsparciem 120 BO w tym 78 kobiet i 42 mężczyzn, co najmniej połowa BO powyżej 45 r.ż.

7 Przedsiębior- stwo Szkoleniowo 14. Usługowe "POLIFACH" Sp. z 0.0. Kursy: 1. kierowca sam.ciężar.i ciągnika siodłowego kat.e ice, Osobami objętymi wsparciem 2. kierowca sam.ciężar.i ciągnika siodłowego są pracujące osoby dorosłe kat. C ice, (powyżej 18 roku życia 3.kierowca ciągnika siodłowego kat.ce z wyłącz. osób fizycznych (dla kier. z kat.c i upraw. do wyk. zawodu) prowadzących działalność z upraw. operat. wózków jezdniowych, gosp.), uczestniczące 4. asystent rachunkowości z uprawnieniami w szkoleniach i kursach poza kier. sam. osobowego kat.b, godzinami pracy, które Doskonalenie ul Marka 5. asystent rachunkowości z obsługą arkusza z własnej inicjatywy są ustawiczne Prawego kalkulacyjnego EXCEL, zainteresowane nabyciem , ,87 79, gwarancją Strzelce florysta z obsługą kasy fiskalnej, nowych, uzupełnieniem lub dobrej pracy Opolskie 7. florysta z edytorem Word, podwyższeniem kwalifikacji, 8. spawacz ręczny gazowy i łukiem elekt. met. zamieszkujące MAG, (w rozumieniu KC) na terenie 9. opiekunka domowa z uprawnieniami woj.opolskiego. Wsparcie jest kierowcy sam. osobowego kat.b, adresowane 10. ogrodnik terenów zieleni z prawem jazdy w co najmniej 50% do osób, kat.b, które ukończyły 45 rok życia. Wszystkie kursy rozpoczną się warsztatami Projekt obejmie wsparciem 100 "doradztwo zawodowe przed kursem" osób. a kończą warsztatami "doradztwo zawodowe po kursie".

8 'ł I. PROFESJONALNA KSIĘGOWA (ZAWÓD:341990) moduły: 1. Kurs księgowości z mogułem płatnika (119h!gnupę), Wsparciem zostanie objętych 2. Kurs (38h/gr.) z wykorzystaniem platformy e- 120 pracujących osób dorosłych learningowej. powyżej 18 roku życia (w \ym II. PROFESJONALNY PRZEDSTAWICIEL min. 60 os. w wieku powyżej 45 HANDLOWY (ZAWÓD: ) moduły: lat), zamieszkałych illub 1.Efektywne techniki sprzedaży (24h/gr.), pracujących w woj.opolskim, 2.Mobilne systemy sprzedaży (36h/gr.), wykonujących pracę na 3.0bsługa klienta (24h/gr.), 4.System zarządzania relacjami z klientem podstawie umowy o pracę, Prywatna Szkoła (23h/gr.), powołania, wyboru, mianowania, Języków Obcych 5.Kurs j.angielskiego (34h/gr.)-egzamin spółdzielczej umowy WYŻSZE JUNIOR s.c. ul. Sosnkowskiego międzynarodowy TOEIC. o pracę, umowy zlecenia lub KWALlFIKACJE Jolanta 4a , ,00 84, III. PROFESJONALNY PRACOWNIK BIUROWY umowy o dzieło, które LEPSZA Frączkowska, Opole (ZAWÓD: Sekretarka ) moduły: z własnej inicjatywy PRZYSZŁOŚĆ Roman 1.Prowadzenie podstawowej administracji firmy zainteresowane są nabyciem Frączkowski (12h/gr.), nowych, uzupełnieniem lub 2. Kreowanie Public Relations firmy (36h/gr.), podwyższeniem kwalifikacji 3. Tworzenie materiałów prezentujących i umiejętności poza godzinami firmę(36h/gr.), 4. Obsługa technicznych urządzeń biurowych pracy; (6h/gr.), w szczególności osoby o niskich 5. Korzystanie z internetowych technik lub zdezaktualizowanych komunikacyjnych (12h/gr.), kwalifikacjach zawodowych 7. Planowanie i motywowanie zasobów ludzkich i zamieszkujące obszary w firmie (17h/gr.), wiejskie. 8. J.angielski (38h/gr) z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i e-iearningu -egzamin międzynarodowy TOEIC.

9 16. "STOP" Spółka z 0.0. Szkolenia: 1.kod zawodu samodzielny księgowy dla 10 osób, 140 godz., 2.kod zawodu florysta dla 12 osób, 80 godz., 3.kod zawodu grafik komputerowy dla 10 osób, 100 godz., Projekt skierowany jest do 4.kod zawodu specjalista d/s kadr dla 20 kobiet i mężczyzn zatrudnionych osób (2 gr po 1a osób), 75 godz. dla każdej grupy, i zamieszkałych na terenie woj. 5. kod zawodu sanitariusz szpitalny dla opolskiego 20 osób (2 gr po 10 osób), 150 godz. dla każdej a w szczególności do osób grupy, z terenu powiatu glubczyckiego. Nowe ul. Reymonta kod zawodu ogrodnik terenów Osoby zamieszkałe na terenie kwalifikacje , ,00 82, zielonych (projektant) dla 10 osób, 80 godz., Opole powiatu głubczyckiego mają ze pewne jutro 7. kod zawodu specjalista d/s projektów/programów unijnych dla 1a osób, 90 względu na odległość godz., utrudniony a nawet niemożliwy 8. kod zawodu masażysta dla 10 osób, dostęp do edukacji, zwłaszcza 150 godz., do korzystania z form wsparcia 9. kod zawodu spawacz (MAG) dla 24 jakie dają projekty osób (2 gr po 12 osób, 145 godz. dla każdej grupy, współfinansowane z EFS. 10. kod zawodu kierowca wózków jezdniowych dla 24 osób (2gr po 12 osób), 66 godz. dla każdej grupy, 11. kod zawodu kierowca samochodu ciężarowego (kat. C) dla 20 osób (2 gr po 1a osób), 50 godz. dla każdej grupy.

10 IIlustro Szkolenia ul. Alei Przyjażni Profesjonalny 17. Doradztwo 59F17 pracownik Grzegorz Rippel Opole Szkolenia: 1. Skuteczny/a przedstawiciel/ka handlowy/a- Grupa docelowa to: 60 os. (kod zawodu: przedstawiciel handlowy - dorosłych (min.36k) przedstawiciel regionalny).szkolenie zakłada zatnudnionych realizację tematów związanych z technikami w przedsiębiorstwach (w tym os. sprzedaży(32h),prowadzeniem negocjacji wykonujące pracę na pods\. (16h),technikami NLP(16h), wykorzystaniem umowy cywilno-prawnej), Excela w pracy handlowca(16h), profesjonalnq zamieszkujących woj.opolskie , ,00 84,S obsługą klienta(16h), przygotowaniem oferty (KC), które dobrowolnie handlowej(8h); pozyskiwanie klientów (8h). i z własnej inicjatywy chcą 2. Pracownik biurowy-(kod zawodu: zaktualizować/nabyć ).Szkolenie zakłada realizację kwalifikacje zawodowe następujących tematów: organizacja w obrębie zawodów pracy;pods\. prawa pracy; obsługa klienta deficytowych i savoir-vivre; dok.handlowa (fa,r-k),rozl. w woj.opolskim. podróży slużb.;obsługa urządzeń biurowych i aplikacji:ms Office SKIERUJ SWÓJ KURS NA FINANSE- ul. PHIN Consulting akademia Częstochowska Sp. z o. o. finansów dla pracujących kadr 63, Łódż województwa opolskiego , , Projekt skierowany jest do 100 dorosłych os. Zatrudnionych i zameldowanych na terenie 1.Kurs z zakresu finansów oraz szkolenia woj. opolskiego, które z własnej miękkie tj. kurs finansów publ.(2 edycje po 20 inicjatywy, poza godzinami os. w gr-40 as.) 180 h lekcyjnych/kurs=9 pracy chcą nabyć nowe, zjazdów x 20 h. uzupełnić lub podwyższyć 2. Doradztwo zawodowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu zarządzania finansami. Profesjonalny pilot wycieczek 1. Realizacja specjalisytycznego kursu 19. Oświata gwarancją zawodowego dla 4 grup 25 -osobowych pilot ul. Ruska 46b Spółdzielnia podwyższenia , , wycieczek 120h szkoleniowych, 3 dniowe Wrocław Pracy atrakcyjności wyjazdowe warsztaty terenowe 2 grupy po 50 turystycznej Ziemi osób. Opolskiej Projekt skierowany jest do 100 pracujących osób dosrosłych (min.60% kobiety po 45 roku życia).

11 f. Szkolenia i kursy skierowane do 1 Szkolenia:-kadry i płace kurs 60h dla 10 Doskonalenie 60 pracujących osób dorosłych osób, -księgowość pod kątem małej firmy, zawodowe (min. 35kobiet), które z własnej Biskupice 58 kurs 80 h dla 10 osób,- grawer-metaloplasta Spółdzielnia zatrudnionych inicjatywy są zainteresowane , ,00 BO kurs 100h dla 10 osób, - wikliniarz- kurs 120h Socjalna "Gród" w obsłudze ruchu nabyciem poza godzinami pracy turystycznego Biskupice dla 10 osób,-kowal kurs 164h dla 7 osób,- nowych, uzupełnieniem lub Opolszczyzny stolarz- kurs 184 h dla 6 osób,-garncarz- kurs podwyższeniem kwalifikacji 156h dla 7 osób. i umiejętności masażysta 150h dla 10 osób, 164 osoby powyżej 18 roku 2.specjalista ds. kadr 75 h dla 30 osób życia w tym 90 kobiet, które 3.kierowca wózków jezdniowych 66 h dla 24 z własnej inicjatywy osób, zainteresowane są Remikar Pracująca Nysa ul. Kośnego 15/ spawacz metodą MAG 145 h dla 20 osób, uczestnictwem , ,00 80, Opole kierowca samochodu ciężarowego w szkoleniach i zdobyciem prawojazdy kat. C dla 20 osób, nowego zawodu, zamieszkałych 6.samodzielny księgowy 140 h dla 20 osób, na terenie woj. opolskiego 7.grafik komputerowy 100 h dla 20 osób B. a w szczególności na terenie florysta BOh dla 20 osób. powiatu nyskiego. Uczestnikami projektu jest 45 Projekt zakłada dostosowanie kwalifikacji 45 pracujących osób dorosłych uczestników do potrzeb gospodarki regionu. zamieszkujących na terenie Modrzew-Andrzej Specjalista ds. Przełęcz 8/ Dzialania podjęte w ramach projektu to: , ,00 96,S woj.opolskiego, które z własnej Słaby funduszy UE Łódż przeprowadzenie 3 edycji szkoleń, wykłady inicjatywy chcą dokształcać z prezentacjami oraz metoda warsztatowa swoje umiejętności poza craze-learning. godzinami pracy. 1.Kurs kwalifikacja wstępna-140h, 2.Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca- 35h, 3.Szkolenie okresowe-35h, Naczelna 4.Kurs na instruktorów nauki jazdy kat.b-20bh, Wsparciem w ramach projektu Organizacja Kierowca 5.Kurs obsługi samojezdnych wózków zostanie objętych 12 dorosłych Techniczna zawodowy- widłowych-67h, Ki 232 dorosłych M, Federacja ul. Katowicka kobiety , ,00 82,S Kurs burty samowyładowawcze-10h, pracujących i zamieszkałych Stowarzyszeń Opole i mężczyżni na 7.Kurs na prawo jazdy kat. C-50h, wwo, w tym 6K i 116M Naukowonowej drodze 8.Kurs na prawo jazdy kat. C+E-45h -20h, w wieku 45+ (kry1erium Technicznych 9.Kurs na prawo jazdy kat. D-80h, strategiczne). Rada w Opolu 1O.Kurs przewożników widłowych-64h, 11.Kurs ADR-40h, 12.Zajęcia z doradcą zawodowym-4h dyżuru przy każdej rekrutacji na kurs.

12 .. Grupę docelową w projekcie Zasadniczym działaniem projektowym będą stanowią osoby zamieszkujące dwustopniowe szkolenia zawodowe (w rozumieniu KC) na terenie woj. (kod zawodu audy1or): opolskiego oraz podmioty i pracownicy podmiotów 1. Część teoretyczno-praktyczna: posiadających siedzibę/oddział Podstawy prawne (wykład 2 h) terenie woj. opolskiego na Ocena stanu ochrony cieplnej budynku - 96 (26 k/7d m) pracujących osób (wykład 4 h) dorosłych (powyżej 16 r. ż., Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia z wyłączeniem osób fizycznych Certyfikator w ciepłą wodę (wykład 4 h) prowadzących działalność 24. FIRMA energetyczny- ul. Podwisłocze Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji gospodarczą) uczestniczących "KONSTAT" nowy zawód, 26/ , ,00 94, z uwzględnieniem wymagań ochrony w szkoleniach i kursach z własnej Witold Borowski lepsza Rzeszów przeciwpożar. i akustycznej (wykład 10h) inicjatywy poza godzinami pracy przyszłość Ocena instalacji oświetleniowej w budynku a) 46 BO to osoby w wieku powyżej (wykład 4 h) 45 roku życia Metodyka obliczeń(wykład, ćwiczenia 6h) b) osoby z ukończonymi studiami magisterskimi albo inżynierskimi na Metodyka opracowania świadectw(wykład, kierunkach: architektura, ćwiczenia 8h) budownictwo, inżynieria 2. Część praktyczna: środowiska, energetyka lub Wykonanie szkoleniowych świadectw dla pokrewnych w rozumieniu budynku i lokalu mieszkalnego(8 h) przepisów o szkolnictwie wyższym 3. Sprawdzian umiejętności(4 h) c) osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych. WOjewodzkl Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydział Realizacji Projektów Zespół ds. Priorytetu VI, VIII POKL Opole, dn r WICE~TOR WOJEW6DZ, OU PRAC~ Milena Pi rh.,j1r

1.ISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 2/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL POODZIALANIE 8.1.1. Liczba Kwota Nazwa

1.ISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 2/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL POODZIALANIE 8.1.1. Liczba Kwota Nazwa 1.ISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 2/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL POODZIALANIE 8.1.1 Lp. Liczba Kwota Nazwa Okres Ogólna wartość otrzy- Tytuł projektu Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Tytuł projektu Z@inwestuj w siebie Doskonaleni e zawodowe na miarę sukcesu

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2015 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Regionalnemu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

1 Specjalistyczny przewoźnik

1 Specjalistyczny przewoźnik DODATKOWE SZKOLENIA DO PLANU SZKOLEŃ PRZYJĘTEGO NA 2015 ROK L. p. Nazwa Zakres Ilość 1 Specjalistyczny przewoźnik 2 Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona - ADR (kurs podstawowy i specjalistyczny)

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI

AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI Projekt pn. AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE SZKOLENIA DO PLANU SZKOLEŃ PRZYJĘTEGO NA 2015 ROK. szkolenia. 6 III-IV kwartał 2015

DODATKOWE SZKOLENIA DO PLANU SZKOLEŃ PRZYJĘTEGO NA 2015 ROK. szkolenia. 6 III-IV kwartał 2015 L. p. Nazwa Zakres Ilość 1 Specjalistyczny przewoźnik 2 Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona - ADR (kurs podstawowy i specjalistyczny) - obsługa wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data

~':~~~~~~~~~~~... 71~~~~-? --,;-''''''~~~-;-~~~~':r~~=;.-'7~r:'~)-~~~:nr -r-:''''''''''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data ~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data Okres Ogólna wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2009 ROK PODSTAWA PRAWNA: 1. Art. 40 i 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 roku Dz. U. Nr 69,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2010 W okresie od 01.01.2010r. 31.12.2010r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu.

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu. Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.2 A1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (stan na dzień 15 września 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie cyklu szkoleń na prawo jazdy kategorii C, C+E, kwalifikacji wstępnej, ADR, HDS w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie cyklu szkoleń na prawo jazdy kategorii C, C+E, kwalifikacji wstępnej, ADR, HDS w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie cyklu szkoleń na prawo jazdy kategorii C, C+E, kwalifikacji wstępnej, ADR, HDS w ramach projektu VADEMECUM ZAWODOWEGO KIEROWCY kursy dające uprawnienia Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2009 W okresie od 01.01.2009r. 31.12.2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku skierował na szkolenia i przekwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.

Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Rynek szkoleniowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Cel i źródła danych Przedstawienie szczegółowej oferty szkoleń

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-10-217/11

Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-10-217/11 Strona 1/8 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla (stan na dzień 15 października 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w 214 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie W 214 roku Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie realizował szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Okrzei 8 a, 57300 Kłodzko, tel. 74 865-74-10 Kłodzko, dnia 15.01.2014 r. C/RU.PR.410.1.2014 ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ZORGANIZOWANYCH W 2013 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

Eureka - cennik. Strona 1

Eureka - cennik. Strona 1 Kierunki policealne z tytułem technika I semestr II semestr III semestr IV semestr KIERUNEK - ZAWÓD 1 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 89 zł 445 zł 2 technik usług kosmetycznych

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol

Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki. ul. Leśna 1, Annopol Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki ul. Leśna 1, 23-235 Annopol Projekt systemowy Przyszłość to już jutro-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Annopol VII Promocja

Bardziej szczegółowo

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0

60/10 Lakiernik samochodowy 01.09-29.10.2010 8 8 25 25 61/10 Monter kominków 15.09-08.10.2010 5 5 0 0 EFEKTYWNOŚĆ SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH W 2010 ROKU Nazwa szkolenia Termin szkolenia Skierow ani Ukoń czyli do 3 do 6 1/10 Grafika komputerowa z elementami 12.05-02.07.2010 8 8 25 38 projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba osób Charakterystyka osób, dla których przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Żagańskiego na lata Analiza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Sporządzona zgodnie z 71.1 rozporządzenia MPiPS z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Analiza skuteczności i efektywności szkoleń za rok 2012 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r w sprawie standardów i

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010

KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2013 roku Ropczyce 2014 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

str. 1 SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO POKL od 15 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. L p Tytuł Planowany

str. 1 SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO POKL od 15 kwietnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku. L p Tytuł Planowany SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO POKL L p Tytuł projektu Nazwa projektodaw c y Okres realizacji projektu Dane kontaktowe Zakres i tematyka szkoleń/ innych form wsparcia Planowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Tytuł projektu: Vademecum Pracy program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim

Akademia szkoleń 87,5. Aspiracje. Zintegrowany program szkoleń dla sfery budownictwa w województwie lubuskim Lista rankingowa projektów złożonych w konkursie otwartym działania 8.1.1 z pomocą publiczną -Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw- w ramach posiedzenia KOP otwartego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) Wymagania podstawowe:

UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) Wymagania podstawowe: Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na kurs: Operator sprzętu ciężkiego (do wyboru jeden typ maszyny) wykształcenie min. zawodowe (preferowane mechaniczne lub pokrewne). posiadających min.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH W 2012 ROKU Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników BRUKARZ PODSTAWOWE SZKOLENIE KOMPUTEROWE - techniczne podstawy budownictwa i robót brukarskich; - podstawy wiedzy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/34/2009 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Starogardzie Gdańskim z dnia 4.12.2009 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2010 ROK L.P. ŹRÓDŁO FINANSO- WANIA NAZWA LICZBA OSÓB OKRES REALIZACJI,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

SEP G1; szkolenie otwarte z egzaminem 25 lutego 2013

SEP G1; szkolenie otwarte z egzaminem 25 lutego 2013 SEP G1; szkolenie otwarte z egzaminem 25 lutego 2013 O firmie OTTIMA plus Sp. z o.o. od kilkunastu lat wskazuje przedsiębiorstwom kierunki rozwoju w zakresie zagadnień ekonomicznych i technicznych. Zaufanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Ona i On - otwarci na wiedzę, gotowi do zmian realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2010 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 38 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. ( Dz. U. Nr 77, Poz.93). Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego

Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenów powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego O PROJEKCIE Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Tomaszów Maz. 2011

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny)

Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan Szkoleń na rok 2013 (Europejski Fundusz Społeczny) Plan szkoleń na rok 2013 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

2.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin projektu Zawodowo aktywni kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego 1 Informacje ogólne 1.Projekt Zawodowo aktywni - kursy dla dorosłych osób pracujących z województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

LP NUMER WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

LP NUMER WNIOSKU NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU 4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Lista projektów pozytywnie ocenionych w ramach I fazy oceny naboru nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17 w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen.

DANE KONTAKTOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. telefon +48 691 660 317. +48 602458301. Inny sposób kontaktu. fax e-mail global2-72@tlen. E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T DANE KONTAKTOWE telefon +48 691 660 317. +48 602458301 fax e-mail global2-72@tlen.pl miejscowość Inny sposób kontaktu Płeć(opcjonalnie) Wiek(opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku Ropczyce 2015 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo