~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data"

Transkrypt

1 ~':~~~~~~~~~~~... 7"1~~~~-?" -""-,;-''''''~~~-;-~~~~'":""r~~""=;.-""'7~r:'~)-~~~:nr -"r-:'''''"''"'''~''~,~-:''''~{~ Kwota Liczba Data Okres Ogólna wartość Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba dofinansowania otrzymanych zawarcia Fonny wsparcia Grupy docelowe realizacji projektu (PLN) (PLN) punktów umowy Ośrodek Szkolenia 1. Kierowców "TRANSBAD" Beneficjentami ostatecznymi Projektu będzie 150 osób pracujących, które ukończyły 45 rok -kurs prawa jazdy kat. C, C+E oraz D; życia ( z wyłączeniem osób fizycznych Zawód kierowcy szansą ul Kępska kurs ratownictwa drogowego; prowadzących działalność gospodarczą), , , na lepsze jutro Opole kurs obsługi systemów nawigacyjnych; zamieszkujących na terenie województwa -kurs obsługi komputera. opolskiego ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) uczestniczące w kursach realizowanych w ramach Projektu poza godzinami pracy. Celem projektu jest wyposażenie opolskich przedsiębiorców w umiejętności skutecznego Projekt skierowany jest do 26 przedsiębiorców, zarządzania ukierunkowanego na rezultat,podniesienie posiadających siedzibę na terenie efektywności działań menadżerskich, zdobycie woj.opolskiego. Opierając się na parytecie Świadome zarządzanie - umiejętności budowania relacji z pracownikami opartych ul.reymonta /60 projekt skierowany jest do 16 kobiet 2. Habilis Sp. z 0.0. siłą opolskich , , na zaufaniu, nabycie umiejętności lepszej organizacji i Opole prowadzących przedsiębiorstwo na terenie przedsiębiorstw planowania czasu pracy, zdobycie umiejętności woj.opolskiego oraz do 10 mężczyzn wspierania motywacji w pracownikach, stworzenie prowadzących przedsiębiorstwo na terenie jednolitej strategii komunikacji z klientami w obrębie woj.opolskiego. danego przedsiębiorstwa, nabycie umiejętności delegowania/zlecania zadań. Celem ogólnym projektu jest poprawa sytuacji, adaptacyjności i konkurencyjności na rynku pracy Projekt skierowany do 96 pracujących osób poprzez wyposażenie 96 osób w kwalifikacje i dorosłych ( powyżej 18 roku życia z umiejętnośo z zakresu: sprzedaży i marketingu, wyłączeniem osób fizycznych prowadzących CRUX Consulting pozyskiwania środków zewnętrznych, praca metodą działalność gospodarczą) uczestniczących w s.c. projektu; szkoleniach i kursach poza godzinami pracy, Nowoczesna Akademia ul Krakowska49 Anna Matusiak, kształtowanie kompetencji kluczowych pracowników, mających miejsce zamieszkania w 3. Własnego Rozwoju Strzelce , , Krzysztof W tym zakresie ICT; woj.opolskim, posiadających co najwyżej NAWR Opolskie Kowalczuk - zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników na średnie wykształcenie, które z własnej Strzelce Opolskie rynku pracy, inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje -upowszechnianie wiedzy gospodarczej w zakresie zawodowe. Wnioskodawca zamierza w ramach sprzedaży i marketingu, prawa, finansów, zarządzania projektu objąć wsparciem min.50% osób po zespołem, korzystania ze środków UE; 45r ż.. - promocja edukacji na całe życie.

2 4. szkolenia dla pracowników szczebla podstawowego: -księgowość komputerowa: - kadry i płace: - księgowość symfonia; - księgowość pod katem małej firmy; - prawo pracy w praktyce; Projekt skierowany do pracujących osób - spawanie w osłonie gazów aktywnych; dorosłych (powyżej 1B roku życia) - operator wózków jezdniowych; wykonujących pracę na podstawie umowy o uprawnienia typu E; pracę, powołania, wyboru, mianowania, - kurs prawa jazdy kat.c; Opolska Izba Wykwalifikowane kadry ul.krakowska spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia , ,00 72, oraz szkolenia dla pracowników średniego oraz Gospodarcza opolszczyzny Opole lub umowy o dzieło, które z własnej inicjatywy wyższego szczebla: są zainteresowane nabyciem nowych, - diagnozowanie potrzeb kadrowych i planowanie uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i zatrudnienia; umiejętności, zamieszkujących na terenie - zarządzanie rozwojem pracowników; województwa opolskiego. - zarządzanie kluczowymi kompetencjami; - wpływ komunikacji na funkcjonowanie firmy; - zarządzanie wizerunkiem firmy; - zarządzanie procesem produkcyjnym; - zarządzanie sprzedażą; - zarządzanie czasem. Grupę docelową projektu stanowi 55 MŚP Organizacja szkoleń na: branży budowlanej, które posiadają siedzibę - operatorzy ciężkich maszyn i urządzeń budolanych (lub oddział) na terenie woj.opolskiego, oraz WYG International Wsparcie szkoleniowe ul. Żelazna 28/ oraz maszyn do robót drogowych; , ,90 80, mieszkających i pracujących na tym Sp. z 0.0. branży budowlanej Warszawa pracownicy realizacji budów; obszarze pracowników ww. firm, którzy nie - urządzenia podlegające Urzędowi Dozoru posiadają kwalifikacji do obsługi maszyn i Technicznego urządzeń budowlanych. Szkolenia: - profesjonalna obsługa klienta w zakresie B2B; - efektywne techniki sprzedaży z wykorzystaniem metod NLP; 6. ees.a - negocjacje handlowe; Grupa docelowa, to 3D-osobowa kadra firmy GB Kapitał ludzki kluczowym ul Marka z JemleInIcy , , sztuka prezentacji i wystąpień publicznych; SA, tworząca strategiczne działania firmy, to zasobem firmy CB SA Opole zarządzanie marką; jest dział handlowy i dział marketingu. - tworzenie efektywnego planu marketingowego; - grafika komputerowa; - tworzenie stron internetowych; - szkolenia językowe

3 Projekt skierowany do 30 osób, kobiet i mężczyzn, którzy ukończyli 18 r.ż, wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, są zainteresowani pracą w zawodzi instruktora rekreacji o specjalności jazda konna, dobrowolnie przystępują do projektu poza miejscem i godzinami pracy, mieszkają na terenie Kurs instruktora rekreacji województwa opolskiego, szukają wsparcia w Klub Jeździecki ul Wrocławska zdobycie kwalifikacji instruktora rekreacji o specjalności 7. o specjalności jazda , ,29 89, zakresie dostępu do nauki nowego zawodu, "OSTROGA" Opole jazda konna konna posiadają świadectwo ukończenia szkoty średniej, posiadają umiejętności jazdy konnej ( pomyślnie przejdą jeździecki egzamin kwalifikacyjny na poziomie klasy L), zdają sobie sprawę,że mają niskie kwalifikacje, aby utrzymać się lub konkurować na rynku pracy i chcą je uzupełnić, ich stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w kursie ( posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej) 8. Wyższe umiejętności i kwalifikacje podstawą International House elastycznego rozwoju ul. Leszczyńskiego Sp. z.o.o zawodowego na Wrocław dynamicznym rynku pracy Szkolenia skierowane do pracujących osób dorosłych ( powyżej 18 roku życia z Szkolenia: wyłączeniem osób fizycznych prowadzących - Szkolenia językowe działalność gospodarczą), zamieszkujących i - Przedstawiciel handlowy pracujących na terenie woj.opolskiego. Projekt - Sekretarka obejmie osoby, które z własnej inicjatywy są , , Kelner, Barman zainteresowane nabyciem nowych, - Specjalista ds. obsługi klienta uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji i - Skuteczny kierownik zespołu umiejętności. Na szczególną uwagę zasługują: - Podstawy prowadzenia indywidualnej działalności kobiety, osoby powyżej 45 roku życia, os. z gospodarczej wykształceniem max. średnim oraz mieszkańcy terenów wiejskich, miejsko-wiejskich lub miejskich do 25 tys. mieszk "ZOSTAŃ CERTYFIKOWANYM ADMINISTRATOREMK Kurs skierowany do pracujących osób OMPUTEROWYCH dorosłych (powyżej 18 roku życia z SIECI ROZLEGŁYCH wyłączeniem osób fizycznych prowadzących 9. EMM Consulting (AKSR)"- KURS Z ul. 1a Sudeckiej DywtzJI Kurs certyfikowanego administratora komputerowych działalność gospodarczą), mieszkających na WYKORZYSTANIEM Zmechanizowanej , ,00 88, sieci rozległych (AKSR) z wykorzystaniem technologii terenie woj. opolskiego. Projekt obejmie osoby TECHNOLOGII CISCO 4/ Opole CISCO odczuwające braki w posiadanej wiedzy i Z MOŻLIWOŚCIĄ kwalifikacjach z dziedziny zarzadzania sieciami UZYSKANIA komputerowymi, chcących z własnej inicjatywy MIĘDZYNARODOWEG dokształcić się. O CERTYFIKATU KOMPETENCJI

4 Grupę docelową stanowią pracujące osoby dorosłe powyżej 45 roku życia ( z wyłączeniem Stowarzyszenie Nowe kwalifikacje Formy wsparcia to: szkolenia zawodowe - Opiekun osób ul Haffner 3111, osób fizycznych prowadzących działalność 10 "DLA szansą dla Ciebie, , ,80 81,S starszych, warsztaty psychologiczne oraz poradnictwo 717 Sopol gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach PRZYSZŁOŚCI" pomocą dla innych zawodowe poza godzinami pracy, które zamieszkują teren woj. opolskiego. Kwalifikacje zawodowe XXI wieku - czyli jak 11. Izba Rzemieślnicza przetrwać w warunkach spowolnienia gospodarczego Realizacja kursów: - kurs przygotowawczy do egzaminów na świadectwa kwalifikacyjne "D"(dozór) i "E" (eksploatacja)' - kurs elektromonterów w zakresie prac pomiarowokontrolnych, - kurs fryzjerski podnoszący kwalifikacje na główkach treningowych certyfikat BERGMAN NA, - kurs stylizacji paznokci, - kurs fryzjerstwo kompleksowe, - kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki ul Katowicka 55, zawodu, , , Opole kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym, - kurs księgowości małej firmy, - kurs podstawy oprogramowania i obsługi maszyn CNC - Tokarka i Frezerka, - kurs podstawowy z florystyki, - kurs zautocada, - kurs księgowości z wykorzystaniem programów Płatnik i Rachmistrz, - szkolenie w zakresie sprzedaży przez Internet, - kursy językowe. Projekt skierowany jest do pracujacych osób dorosłych (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), które posiadają miejsce zamieszkania na terenie woj. opolskiego, deklarujące chęć uczestnictwa w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy W projekcie będą preferowane osoby powyżej 45 roku życia. Grupa Doradcza 12. Human Power Sp. Z 0.0. Kapitał Ludzki - inwestycja a nie koszt!. Kompleksowy program doskonalenia ul Odkryta 46/ umiejętności Warszawa zarządzania personelem pracowników MMŚP w województwie opolskim. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wiedzy i Grupę docelową stanowią przedsiębiorcy umiejętności przedsiębiorców oraz pracowników działów MMŚP posiadający siedzibę/oddział na terenie , ,00 78,S personalnych / kadr MMŚP woj.opolskiego w zakresie woj.opolskiego i ich pracownicy mieszkający na profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi (192 terenie wo.opolskiego (w tym zatrudnieni na uczestników szkoleń otwartych). podstawie umowy cywilno-prawnej.

5 13. Biuro doradcze DOBRY PROJEKT Joanna Kasprzak Dźyberti Quest3D- zdobądź innowacyjne kwalifikacje Grupa docelowa to przedsiębiorcy i ich w zakresie ul Pawlety 33 Szkolenie z zakresu obsługi programu QUEST3D pracownicy ( w tym zatrudnieni na podstawie trójwymiarowego i ChrząstoWlce , , (innowacyjnego oprogramowania do wizualizacji umowy cywilno-prawnej) prowadzący interaktywnego Suchy Bór procesów). działalność na terenie woj. opolskiego. projektowania wszystkiego 14. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej ul Krakowska Zawodowcy na start Fundacja Rozwoju Opole Demokracji Lokalnej kurs prawa jazdy kat A kurs prawa jazdy kat C kurs prawa jazdy kat C+E szkolenie z technicznej jazdy samochodem Odbiorcami projektu są grupy dyspozycyjne z kurs prowadzenia pojazdu w trudnych warunkach terenu woj. opolskiego, odpowiedzialne za kurs stermotorzysty bezpieczeństwo mieszkańców regionu. kurs płetwonurkowy Działania projektowe kierowane są do osób , ,00 84, kurs obsługi dźwigów i podnośników hydraulicznych dorosłych (powyżej 18 roku życia z HDS wyłączeniem osób fizycznych prowadzących kurs obsługi zbiorników ciśnieniowych i ładowania butli działalność gospodarczą) - kobiet i mężczyzn, kurs obsługi i ekspluatacji urządzeń elektrycznych o chcących uczestniczyć w szkoleniach poza napięciu powyżej 1 kv godzinami pracy. kurs zarządzania zasobami ludzkimi z elementami prawa kurs komunikacji interpersonalnej z negocjacjami

6 Szkolenia: - szkolenia z finansów. - szkolenia komputerowe. Grupę docelową projektu stanowi Przedsiębiorstwo - szkolenia marketingowe, przedsiębiorstwo LAT EX i jego pracownicy, tj. Produkcyjno - Rozwój regionu - to - szkolenia Ogólne Menadżerów. 98 osób na każdym szczeblu organizacji. ul KrapkoWlcka 18a Ol Handlowe rozwój naszych , ,00 72, szkolenia Ogólne Handlowców, kobiety i mężczyźni bez względu na Opole Latex pracowników - szkolenia Ogólne Dział: Serwis, Warsztat, Magazyn, wykształcenie. Wszyscy pracownicy stanowiący Groehl Gerard - szkolenia z organizacji Pracy - procedury w organizacji, grupę docelową zamieszkują (w rozumieniu - szkolenie z Logistyki, K.C) na terenie woj. opolskiego. - szkolenia Ogólne Coachingowe z Zarządzania Zasobami ludzkimi WOjewódzkI Urząd Pracy w Opolu ( IP 2) Wydzlal Reahzacjl Projektów Zespól ds Pnorytetu VI. VIII POKL , ,37 Opole dn r

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009.

Wartość projektu ogółem Data podpisania umowy o dofinansowanie. osoby nieaktywne 55 243 570,00 26.06.2009 01.07.2008-30.04.2009. Zestawienie projektów dofinansowanych z EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lata 2008-2009 według stanu na dzień 30 września 2009

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WYKAZ KURSÓW OFEROWANYCH PRZEZ INSTYTUCJE SZKOLENIOWE DZIAŁĄJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Stan na dzień 15.10.2014r. POWIAT BUSKI Lp. Nazwa jednostki szkolącej 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Skorygowana lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 2/POKL//2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów z dnia... 2010

Bardziej szczegółowo

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego

XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego XV. Rozwój Zasobów Ludzkich wdrażanie ZPORR i Sektorowego Programu Operacyjnego W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania związane z kreowaniem rynku pracy i rozwojem zasobów ludzkich zostały powierzone

Bardziej szczegółowo

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu Lista podpisanych we wrześniu 2012 roku umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr: 1/POKL/8.1.1/2012 Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta 1 091/12 Centrum Promcji Innowacji i Rozwoju Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo