52 ODBIORCA. 52 UNIKALNY CHARAKTER OBIEKTU. 52 WARTOŚD EDUKACYJNA. 52 OGÓLNE ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA. 52 ELEMENTY EMOCJONALNE. 53 TAB. V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "52 ODBIORCA. 52 UNIKALNY CHARAKTER OBIEKTU. 52 WARTOŚD EDUKACYJNA. 52 OGÓLNE ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA. 52 ELEMENTY EMOCJONALNE. 53 TAB. V."

Transkrypt

1 Strona1 JURAPARK oraz PARK NAUKI i EWOLUCJI CZŁOWIEKA w Krasiejowie STOWARZYSZENIE DELTA ul. 1 Maja 10, Krasiejów, Telefony. PNiEC: , ; JuraPark: Spis treści ZAŁOŻENIA WSTĘPNE TAB. I. Przebieg zajęd Scenariusz zajęd dla dzieci objętych I etapem nauczania Klasy I-III TAB. II. Scenariusz zajęd dla dzieci objętych I etapem nauczania Klasy I-III TAB. III. Przebieg zajęd dla dzieci objętych II etapem nauczania Klasy IV-VI TAB. IV. Scenariusz zajęd dla dzieci objętych II etapem nauczania Klasy IV-VI Krótka historia powstawania obiektów naukowo-dydaktycznych zbudowanych przez Stowarzyszenie Delta JuraPark Krasiejów ODBIORCA UNIKALNY CHARAKTER OBIEKTU WARTOŚD EDUKACYJNA OGÓLNE ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA ELEMENTY EMOCJONALNE TAB. V. KOMPONENTY JURAPARKU W KRASIEJOWIE I SPOSÓB ICH ZWIEDZANIA TUNEL CZASU WYSTAWA PLENEROWA JURAPARKU PAWILON Z KOŚDMI WYKOPALISKA OCEANARIUM ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM W JURAPARKU Park Nauki i Ewolucji Człowieka (PNiEC) NAWIĄZANIE DO POPRZEDNICH WYSTAW STOWARZYSZENIA DELTA ODBIORCA UNIKALNY CHARAKTER OBIEKTU WARTOŚD EDUKACYJNA OGÓLNE ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA TECHNOLOGIA PRZEKAZU, KOMFORT ZWIEDZANIA, HIGIENA I BEZPIECZEOSTWO ELEMENTY EMOCJONALNE NAWIĄZANIE DO PRZYSZŁYCH WYSTAW STOWARZYSZENIA DELTA ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM W PNiEC I ANIMOWANY PRZEWODNIK CYFROWY

2 TAB. VI. KOMPONENTY PNiEC I SPOSÓB ICH ZWIEDZANIA WYSTAWA OKNA PREHISTORII POCZĄTEK PRZYGODY HANGAR Z DOKAMI POCZEKALNIE I ICH WZBOGACENIE CYFROWE PROMY KOSMICZNE WEHIKUŁ CZASU OKNA PREHISTORII CZAS POBYTU NA WYSTAWIE OKNA PREHISTORII WYSTAWA ŚWIADECTWA EWOLUCJI EKSPOZYCJA INTERAKTYWNA DRZEWO RODOWE SSAKÓW NACZELNYCH EKSPOZYCJA INTERAKTYWNA WSZYSCY JESTEŚMY BRADMI EKSPOZYCJA GRÓB KSIĘCIA Z KULTURY MIERZANOWICKIEJ EKSPOZYCJA ROZWÓJ NOŻA (rozwój narzędzi) EKSPOZYCJA OETZI NAJSTARSZA MUMIA EKSPOZYCJA INTERAKTYWNA ROZWÓJ NACZYO EKSPOZYCJA INTERAKTYWNA ROZWÓJ SZTUKI EKSPOZYCJA INTERAKTYWNA ROZWÓJ PISMA CZAS POBYTU NA WYSTAWIE ŚWIADECTWA EWOLUCJI KLASA PRZYSZŁOŚCI I KINO 3D PREPARATORNIA I MAGAZYN OKAZÓW HOTEL, KAWIARNIA I JADŁODAJNIA Strona2

3 Strona3 JuraPark Krasiejów oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie Opiekę naukową, merytoryczną i edukacyjną sprawuje autor projektu dr Andrzej Boczarowski Oferta Edukacyjna Zajęcia przeznaczone dla dzieci objętych I i II etapem nauczania, w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE. 1. Zajęcia w okresie jesienno-zimowym mogą byd realizowane dowolnego dnia w tygodniu, niezależnie od pogody. Wszystkie odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych. 2. Zajęcia edukacyjne dostosowane są do nowej podstawy programowej. 3. Program materiału nawiązuje do tematów lekcyjnych realizowanych w klasach I-III (Edukacja polonistyczna; Język obcy nowożytny; Edukacja plastyczna; Edukacja przyrodnicza; Edukacja społeczna; Edukacja matematyczna) oraz IV-VI (Przyroda; Plastyka; Matematyka; Język polski; Język angielski; Język niemiecki i Język czeski). 4. Jednocześnie podział materiału koresponduje z wersją jaka została zatwierdzona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu pt.,,e-podręczniki do kształcenia ogólnego. 5. Scenariusz wspomaga pracę z dziedmi młodszymi na I etapie nauczania. 6. Materiał scenariusza nawiązuje do treści zawartych w nowym podręczniku elementarza Nasz Elementarz autorstwa Marii Lorek i Lidii Wollman, a wydanego w 2014 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 7. Lekcje muzealne stanowią dobre uzupełnienie podstawy programowej w zakresie przedmiotu Przyroda. 8. Dodatkowo lekcje mogą się przyczynid do wzbogacenia słownictwa w zakresie języka angielskiego, czeskiego, niemieckiego i polskiego. 9. Materiał przedstawiony w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie jest doskonałą formą powtórki do egzaminu po szkole podstawowej Sprawdzian szóstoklasisty. 10. Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowanych przewodników pracujących na co dzieo z dziedmi i grupami zorganizowanymi. Przewodnicy są zatrudnieni na miejscu. 11. Nad kontrolą realizacji projektu czuwa kadra pedagogiczna oraz naukowa. 12. W ramach opłaty zapewnia się: - ubezpieczenie OC i NW na terenie obiektu; - profesjonalną opiekę medyczną (osoba z uprawnieniami ratownika medycznego); - szatnię; - osobną przebieralnię i przewijalnię; - dostępnośd obiektu dla osób niepełnosprawnych (ścieżki edukacyjne, sale kinowe, winda, toalety, podjazdy);

4 Strona4 - kompletnośd ścieżki edukacyjnej w wymienionym zakresie; - pomieszczenia do realizacji zajęd; - pomieszczenia gastronomiczne; - ogromny, wybrukowany parking przystosowany dla autokarów. 13. Za dodatkową opłatą możemy zapewnid: - jeden klub dwa posiłki podczas pobytu na terenie obiektów (śniadania, obiady i suchy prowiant na drogę powrotną); - transport grupy; - nowoczesną salę kinową dostosowaną do emisji filmów 3D stereo wraz z ofertą repertuarową inna dla dzieci młodszych i inną dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych; - warsztaty plastyczne; - 40 miejsc hotelowych przystosowanych dla grup dziecięcych oraz pokój dla nauczyciela. 14. Zajęcia w wersji podstawowej trwają 4 godziny zegarowe w tym znajdują się 4 lekcje edukacyjne oraz czas na posiłki, toaletę i przejścia. Wybranie z oferty dodatkowych zajęd skutkuje przedłużeniem czasu pobytu na terenie obiektu. 15. Oferta obejmuje usługę skierowaną głównie na okres jesienno-zimowy i wczesnowiosenny, ale może byd zrealizowana w dowolnej porze roku. 16. Kontakt i rezerwacja. JuraPark: Tel.: ; Park Nauki i Ewolucji Człowieka: Tel.: lub ; adres: ul. 1 Maja 10, Krasiejów (gmina Ozimek) Terminy wycieczek dla grup zorganizowanych należy rezerwowad z wyprzedzeniem. 17. Ceny należy weryfikowad telefonicznie.

5 Strona5 TAB. I. Przebieg zajęd Scenariusz zajęd dla dzieci objętych I etapem nauczania Klasy I-III. Temat Zadania Grupa Miejsce realizacji JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI (90 minut) ŚWIADECTWA EWOLUCJI (50 minut) TAJEMNICE NAUKI (90 minut) Czas trwania zajęd podstawowych w minutach Czas trwania zajęd uzupełniających w minutach 0 I Przyjazd i przywitanie grupy w recepcji. Przejście do sali gastronomicznej. Cała PNiEC Recepcja PNiEC 30 0 Śniadanie. PNiEC sala gastronomiczna 0 II Przejście do Poczekalni odlotu promów kosmicznych i pobranie PNiEC Poczekalnia odlotu promów 0 kasków. kosmicznych Cała 15 PNiEC Poczekalnia odlotu promów Udział w grach edukacyjnych w oczekiwaniu na odlot promu. 0 kosmicznych III Udział w wyprawie naukowej OKNA PREHISTORII. Cała PNiEC wystawa Okna prehistorii 45 0 Przejście z wystawy Okna prehistorii do Preparatorni. do 26 PNiEC 5 0 IV Warsztaty w Preparatorni. osób PNiEC Preparatornia 20 0 Przejście z Preparatorni do wystawy Świadectwa Ewolucji. do 26 PNiEC 5 0 Pobyt na wystawie Świadectwa Ewolucji. osób PNiEC Sala Wystaw Tematycznych 20 0 V-A Przejście do Sali Kinowej. OPCJONALNIE. Cała PNiEC 0 5 V-B Projekcja filmu 3D Jak odtworzyd przeszłośd. OPCJONALNIE. Cała PNiEC Kino 3D 0 25 V-C Spotkanie z jaskiniowcami film animowany 3D dla dzieci młodszych. OPCJONALNIE. Cała PNiEC Kino 3D 0 60 VI Przejazd do Prehistorycznego Oceanarium w JuraParku. Cała JuraPark 15 0 VII Pobyt w Prehistorycznym Oceanarium. Cała JuraPark 25 0 VIII Przejście do sali gastronomicznej w JuraParku. Cała JuraPark 5 0 IX Warsztaty plastyczne. OPCJONALNIE. Cała JuraPark 0 60 X XI Podsumowanie całego dnia pracy. Cała JuraPark 0 30 Obiad. Cała JuraPark 0 Rozdanie upominków edukacyjnych. Cała JuraPark 0 15 Pożegnanie i odjazd. Cała JuraPark 0 należy doliczyd SUMA 240 minut dodatkowy czas

6 Strona6 TAB. II. Scenariusz zajęd dla dzieci objętych I etapem nauczania Klasy I-III. 1. Temat zajęd (4 godziny dydaktyczne) TEMATY realizowane w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka (PNiEC) w Krasiejowie oraz w JuraParku Krasiejów: 1. JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI 1 godzina lekcyjna. 2. ŚWIADECTWA EWOLUCJI 1 godzina lekcyjna (w tym warsztaty edukacyjne). 3. TAJEMNICE NAUKI 2 godziny lekcyjne (w tym warsztaty edukacyjne). 2. Opis treści podstawy programowej realizowanych w ramach zajęd (z rozróżnieniem na przedmioty humanistyczne, matematycznoprzyrodnicze, uczniów zdolnych oraz uczniów z dysfunkcjami /trudnościami w nauce, a także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) Punkty podstawy programowej i odpowiadające im tematy materiału realizowanego w I etapie edukacyjnym w klasie I, II i III. Tematy realizowane w PNiEC i w JuraParku: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI. ŚWIADECTWA EWOLUCJI. TAJEMNICE NAUKI Jak odtwarza się prehistorię (OPCJONALNIE). TAJEMNICE NAUKI Tajemnice Oceanów. Oferta edukacyjna Jura Parku Krasiejów na okres jesieo- zima-wiosna jest odpowiedzą na zadania szkoły zawarte w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej w następujących punktach: Punkt 4. Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy. Punkt 7. Dbałośd o to, aby dziecko mogło nabywad wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich. Odpowiada również na zapisy dotyczące treści nauczania. Edukacja przyrodnicza. Uczeo kooczący klasę III pkt. 7. zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin: a) wpływ światła słonecznego na cyklicznośd życia na Ziemi;

7 Strona7 b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt; c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny); W zalecanych warunkach i sposobach realizacji czytamy ( ) Edukacja przyrodnicza powinna byd realizowana przede wszystkim w naturalnym środowisku poza szkołą ( ). Scenariusz tych zajęd wspomaga pracę z uczniem w zakresie różnych przedmiotów. Edukacja polonistyczna wspomagana jest przez: poprawę rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się; poprawianie dbałości o kulturę języka; naukę słuchania wypowiedzi innych osób (tu przewodnika) i zrozumienia treści, które są przekazywane; naukę przekazywania w jasny sposób spostrzeżeo i odczud dziecka; dwiczenie mówienia na temat; poprawę zdolnośd zadawania pytao; dwiczenie rozumienia sensu kodowania oraz dekodowania informacji; naukę odczytywania uproszczonych rysunków, znaków informacyjnych i napisów. Język obcy nowożytny wspomagany jest przez: wzbogacenie nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu (tu słówka stowarzyszone z oglądana treścią); proces kojarzenia nowych słówek z oglądanymi obiektami w muzeum. Treści nauczania-wymagania szczegółowe język angielski, język niemiecki. 2) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela; 3) rozumie wypowiedzi ze słuchu: c) rozumie ogólny sens krótkich opowiadao i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów; 7) w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystad ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych 8) współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

8 Strona8 Edukacja plastyczna wzbogacona jest przez: ukazanie nowego dla ucznia zastosowania malarstwa i rzeźby tu w służbie nauki; poprawę wyrażanie własnych myśli i uczud w różnorodnych formach plastycznych; korzystanie z medialnych środków przekazu; posługiwanie się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura; zachęca do wykonania własnej pracy inspirowanej wyobraźnią (tu tworzenie podobizny przodka). Edukacja przyrodnicza wspomagany jest przez: naukę poszanowania przyrody; naukę rozpoznawania roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych; wzbogacenie wiedzy na temat sposobów przystosowania się organizmów żywych do trudnych warunków życia n p.: zimno, brak pożywienia, zagrożenia naturalne; poznanie początków zagrożeo dla środowiska przyrodniczego spowodowanych przez człowieka pierwotnego: wypalanie lasów, łąk i ściernisk, wybijanie zwierząt; uświadomienie zagrożeo ze strony zwierząt; lepsze rozumienie wpływu warunków atmosferycznych na życie; umiejętnośd porównywania organizmów z sobą. W zajęciach dotyczących zakresu przyrodniczego wykorzystane zostaną pomysły i zalecenia jakie zawarła w swojej książce: prof. dr hab. Dorota Klus-Staoska W nauczaniu początkowym inaczej scenariusze lekcji; w szczególności rozdział poświęcony projektowi zastosowanemu w pedagogice wczesnoszkolnej - "Dinozaury" s Edukacja społeczna wspomagana jest przez: współpracę uczniów z innymi w zabawie, nauce, zadaniach grupowych; przestrzeganie zasad bezpieczeostwa; to, że uczeo wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. archeolog, geolog, paleontolog. Edukacja matematyczna wspomagana jest przez: odczytywanie liczb w zakresie do 1000, liczeniem w zakresie do 1000; wykonywaniem łatwych obliczeo liczbowych (wiek, ilośd, cena, wartośd) i radzeniem sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;

9 Strona9 mierzenie i zapisywanie wyniku pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; odczytywanie i zapisywanie liczb w systemie rzymskim od I do XII; podawanie i zapisywanie daty; wykonywanie obliczeo kalendarzowych. Zajęcia komputerowe wspomagane przez: odtwarzanie animacji i prezentacji multimedialnych; poznanie techniki 3D. 4. Cele ogólne Cele Myślenie naukowe - umiejętnośd formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeostwa. Umiejętnośd komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Umiejętnośd posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji. Uczeo: przyswaja podstawową wiedzę o ewolucji człowieka; poznaje ewolucję małp; rozumie i czyta dzieje Ziemi; wie czym są skamieniałości i rozumie ich znaczenie w bezpośrednich dowodach ewolucji; zna rozwój ewolucyjny człowieka i posługuje się fachową terminologią; ma bezpośredni kontakt z minerałami i skamieniałościami w preparatorni, dotyka i ogląda przez lupę; potrafi odpowiedzied na pytanie jakie cechy odróżniają ludzi od zwierząt/małp naczelnych?

10 Strona10 Temat realizowany w PNiEC: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI. Poznanie głównych etapów ewolucji człowieka. Czym różnią się ludzie od małp i innych zwierząt. Temat realizowany w PNiEC: ŚWIADECTWA EWOLUCJI. Jak zdobywamy wiedzę o przeszłości Ziemi? Jakie są bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji oraz jej mechanizmy i prawidłowości? Temat realizowany w JuraParku: TAJEMNICE NAUKI. W jaki sposób odtwarzamy dzieje Ziemi? (OPCJONALNIE). Poznajemy prehistoryczne zwierzęta morskie. 5. Cele szczegółowe (określające umiejętności uczniów jakie nabędą w ramach zajęd) Temat realizowany w PNiEC: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI. Wystawa edukacyjna Okna prehistorii. Uczniowie dowiadują się: w jaki sposób staliśmy się ludźmi? co odróżnia nas od małp i innych zwierząt? kiedy powstały ssaki? kiedy i dlaczego u homininów pojawiła się dwunożnośd? dlaczego praludzie przestali mieszkad na drzewach? kiedy powstały pierwsze ludzkie rodziny?; kiedy pojawiła się empatia i miłośd oraz jakie są dowody na ich istnienie w przeszłości? po co człowiekowi ceremonie i wierzenia? Jakie były ceremonie i wierzenia? jakie były zmiany środowiska naturalnego wywołane działalnością grup łowieckozbierackich? kiedy człowiek zaczął stosowad żelazo i inne metale? jak i dlaczego powstała ludzka mowa? Uczniowie poznają: różnorodnośd form rodzaju Homo (dziwne gatunki karłowatych i gigantycznych ludzi); ostatniego wspólnego przodka współczesnych ludzi; kulturę neandertalczyków; kulturę kromaniooczyków;

11 Strona11 trudy życia człowieka prehistorycznego. Uczniowie wyciągają wnioski z poznanych treści: w jaki sposób konkurencja międzygatunkowa wpłynęła na naszą społecznośd; w jaki sposób zmiana diety człowieka wpłynęły na jego rozwój; czy zmiany klimatyczne na Ziemi przyczyniły się do ewolucji rodzaju człowieka. Uczniowie uświadamiają sobie: rolę harmonii we współistnieniu człowieka z naturą; znaczenie sztuki w życiu. Uczniowie szukają związków: pomiędzy wzniecaniem i wykorzystaniem ognia a rozwojem społeczeostwa; pomiędzy zastosowaniem prostych narzędzi, a rozwojem ludzkości. Uczniowie wyobrażają sobie: jak będzie wyglądał człowiek przyszłości; jak będzie wyglądał rozwój społeczeostwa w celu podboju Kosmosu. Uczniowie poszerzają słownictwo językowe: Uczniowie poznają fachową terminologię czterech językach. Temat realizowany w PNiEC: ŚWIADECTWA EWOLUCJI. Wyboru zagadnieo dokonuje przewodnik i dostosowuje je do grupy. Uczniowie zdobędą wiedzę: o bezpośrednich i pośrednich dowodach przebiegu ewolucji organizmów na Ziemi; skąd i w jaki sposób zdobywamy wiedzę na temat przeszłości Ziemi; na czym polega i czym się różni praca geologa, paleontologa i archeologa; czym jest zapis geologiczny i paleontologiczny; w jaki sposób możemy odczytywad informacje o zmianach środowiska naturalnego badając skały; czym są skamieniałości i jak powstają; jaka jest rola genetyki w ustalaniu pokrewieostwa międzygatunkowego organizmów; prześledzą migracje ludzi na przestrzeni ostatnich 200 tys. lat;

12 Strona12 w jaki sposób rozwijały się najważniejsze dziedziny życia i działalności człowieka? prześledzą proces rozwoju myśli technologicznej, zmiany sposobu wytwarzania i zdobienia naczyo, pismo oraz sztukę naskalną. Uczniowie poznają: fachową terminologię związaną z naukami o Ziemi; źródła wiedzy o przeszłości; okazy paleontologiczne zwierząt morskich (zęby i szkielety), których rekonstrukcje zobaczą później w Oceanarium; etapy zasiedlania kuli ziemskiej organizmów żywych; główne etapy ewolucji człowieka; galerię różnych gatunków ssaków naczelnych; różnice pomiędzy człowiekiem a innymi naczelnymi, zwłaszcza małpami człekokształtnymi. Uczniowie oglądają: eksponaty szkieletowe różnych gatunków małp; eksponaty szkieletowe przodków człowieka; mumię Oetzi ego czyli człowieka z lodowca ; grób księcia z kultury mierzanowickiej wraz darami grobowymi. Uczniowie oglądają i dotykają: okazy skał i minerałów z całego Świata z wykorzystaniem lup; okazy paleontologiczne z całego Świata z wykorzystaniem lup. Uczniowie uświadamiają sobie: że wszyscy współcześni ludzie są bardzo blisko z sobą spokrewnieni; rasizm nie ma żadnych podstaw biologicznych. Uczniowie udowadniają: że skamieniałości są bezpośrednimi świadectwami ewolucji życia na Ziemi; że problem rasizmu nie ma uzasadnienia naukowego.

13 Strona13 Temat realizowany w PNiEC i JuraParku: TAJEMNICE NAUKI. Uczniowie klas młodszych I-III oglądają (OPCJONALNIE): film animowany 3D o życiu ludzi prehistorycznych utrzymany w konwencji bajkowej. Uczniowie klas młodszych I-III wykonują na warsztatach (OPCJONALNIE): samodzielną, plastyczną rekonstrukcję wyglądu człowieka prehistorycznego w oparciu o wiedzę zdobytą w Jura Parku oraz wyobraźnię dziecka. Uczniowie oglądają: prehistoryczne zwierzęta morskie w cyfrowym oceanarium. Uczniowie porównują: morską faunę kopalną z współczesną. animowane rekonstrukcje wielkich wymarłych zwierząt morskich z ich skamieniałymi szczątkami, które oglądali wcześniej w preparatorni. 6. Metody i techniki pracy służące osiągnięciu efektów opisanych w celach szczegółowych. ODBIORCA. Wystawa jest skierowana dla widzów w każdym wieku powyżej 6 lat i o każdych zainteresowaniach. GRUPA. Praca z całym zespołem klasowym odbywa się w grupach do 54 osób. Tylko niektóre zajęcia wymagają podziału grupy na dwa zespoły złożone z 27 osób. TECHNIKI PRACY Z GRUPĄ METODY WIODĄCE. Pokazy multimedialne korzystają z technik obrazu animowanego i statycznego 2D oraz 3D; rzeźbiarskich dioram 3D; scenografii filmowej, po której i wśród której uczeo się porusza. Ewenementem w skali europejskiej jest zmieszanie technik przestrzenności cyfrowej z fizyczną np. system jaskio i kopalo, po którym wędrują uczniowie, a przez okna jaskiniowe wyglądają na zewnątrz tych światów i obserwują przeszłośd zilustrowaną materiałem filmowym. W oknach jaskiniowych są dyskretnie zamontowane i wtopione w dekorację systemy projekcji 3D STEREO, poprzez które emituje się właśnie ten materiał filmowy. Metody problemowe narracja: non ex cathedra, prowadzący pokazuje, że nauka nie rozwiązała wszystkich problemów i inspiruje dzieci do zainteresowania się nią. Prowadzący wskazuje problemy i nierozwiązane zagadki nauki, zachęca do zadawania pytao i uczy ich

14 Strona14 zadawania. Ekspozycje ułożone liniowo samoistnie narzucają grupie kolejnośd poznawanych treści. Ekspozycje ułożone nieliniowo pozwalają na dokonanie wyboru tego co uczeo chce obejrzed. Wystawa "Okna prehistorii zwiedzana jest liniowo. Odpowiada na pytanie Jak staliśmy się ludźmi? Wystawa "Świadectwa ewolucji zwiedzana jest w sposób dowolny. Odpowiada na pytanie Skąd czerpiemy wiedzę dotyczącą ewolucji człowieka? Wystawa "Prehistoryczne oceanarium 3D zwiedzana jest liniowo. Odpowiada na pytanie Jak wyglądali i żyli mieszkaocy prehistorycznych mórz i oceanów? Preparatornia pozwala obejrzed i dotknąd eksponaty. Zajęcia praktyczne (warsztaty) uczniowie dotykają eksponatów geologicznych, mineralogicznych i paleontologicznych. Dokonują obserwacji przez duże wolnostojące lupy. Wzbogacenie słownictwa. Wzdłuż wystawy ustawione są tablice z charakterystycznymi słówkami w czterech językach (angielski, czeski, niemiecki, polski) odnoszącymi się do danego okna prehistorii. UNIKALNY CHARAKTER PROWADZENIA ZAJĘD. Scenariusz skupia się przede wszystkim na ewolucji człowieka. Każdy uczestnik zajęd staje się częścią scenariusza filmowego członkiem wyprawy badawczej. Zwiedzający zwani są TEMPONAUTAMI (podróżnikami w czasie), a poszczególne stanowiska zwane są OKNAMI PREHISTORII. Temponauci poruszają się po scenografii filmowej, a film jest dosłownie dokoła nich. Dzieci starsze skorzystają z hełmów wirtualnych oraz z narracji przewodnika cyfrowego. Dzieci młodsze skorzystają z samodzielnych, lekkich okularów 3D, a narracja zostanie przekazana ustnie przez opiekuna (przewodnika). Sposób oprowadzania grup przedstawiono szczegółowo w tabelach: TAB. V. KOMPONENTY JURAPARKU W KRASIEJOWIE I SPOSÓB ICH ZWIEDZANIA. TAB. VI. KOMPONENTY PNiEC I SPOSÓB ICH ZWIEDZANIA. 7. Materiały dydaktyczne oraz środki (np. prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, filmy, nagrania itp.). MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Do najważniejszych można zaliczyd: hełmy wirtualne dla dzieci starszych zaopatrzone w okulary 3D i słuchawki;

15 Strona15 samodzielne, lekkie okulary 3D dla dzieci młodszych; samodzielne, lekkie okulary 3D dla kina; trójwymiarowy Animowany Przewodnik Cyfrowy; tablice edukacyjne z słówkami opracowanymi w czterech językach (angielski, czeski, polski, niemiecki); teksty i tabliczki z opisami muzealnymi; teksty interaktywne dostępne poprzez system ekranów dotykowych; karty pracy nauczyciela; systemy nagłośnienia stereo i 5.1 w całym obiekcie PNiEC; klipy dźwiękowe nagrane w czterech językach (angielski, czeski, polski, niemiecki); muzyka skomponowana specjalnie dla PNiEC; dźwięki natury nagrane specjalnie dla każdej z wystaw PNiEC z osobna; klipy animowane QTVR (środowisko rzeczywistości wirtualnej); klipy animowane 3D STEREO wyświetlane w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej; klipy tradycyjne 3D STEREO wyświetlane w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej; filmy pełnometrażowe animowane i tradycyjne wyświetlane w technologii polaryzacji aktywnej; rysunki statyczne 3D STEREO przystosowane do wyświetlania w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej (ponad ilustracji); rysunki 2D (kilkaset sztuk); rysunki będące tłem dioram największy z nich ma 30 m długości i 10,5 m wysokości w jednym kawałku (tło dioramy afrykaoskiej); fotografie statyczne 3D STEREO przystosowane do wyświetlania w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej (kilkaset sztuk); fotografie 2D okazów i różnych zwierząt głównie małp (kilka tysięcy sztuk); prezentacje 2D i 3D przystosowane do wyświetlania w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej; wykłady multimedialne; fotorealistyczne rzeźby ludzi, zwierząt i roślin; nowa strona internetowa dedykowana specjalnie dla JuraParku i PNiEC; oprogramowanie interaktywne dedykowane specjalnie dla JuraParku i PNiEC; oprogramowanie kinetyczne dedykowane specjalnie dla PNiEC; cyfrowe gry edukacyjne napisane specjalnie dla PNiEC;

16 Strona16 gry na komórkę i tablet dedykowana specjalnie dla JuraParku i PNiEC; oprogramowanie nauczycielskie (konsola do tworzenia własnych prezentacji); setki eksponatów muzealnych; czaszki małp i praludzi wykonane z dokładnością 1/10 mm (kopie cyfrowe wykonano w USA na zamówienie); setki eksponatów archeologicznych; setki eksponatów oryginalnych skały, minerały i skamieniałości z całego Świata; dioramy rzeźbiarskie 3D; dioramy rzeźbiarskie 3D zmieszane z techniką stereoskopii pasywnej; gigantyczna scenografia filmowa, po której widzowie poruszają się przez 45 minut (promy kosmiczne; wnętrze kosmicznego wehikułu czasu; jaskinie; kopalnie i inne); jedno kino 3D Stereo; dwa kina 5D Stereo z ruchomą podłogą (jedyne takie platformy w Europie zabierające jednocześnie 54 osoby); cyfrowy system zarządzania ruchem turystycznym. 8. Przebieg zajęd. I. PRZEBIEG ZAJĘD. Opis, jak powinny wyglądad warsztaty-może byd np. z podziałem na wstęp, II. Grupa pozostaje pod nieustanną opieką kadry PNiEC i nauczycieli, którzy przyjechali z dziedmi. częśd główną i koocową. Powinien zawierad takie elementy jak: - sformułowanie problemu; - zmotywowanie do pracy nad jego rozwiązaniem z pomocą różnorodnych ZADANIE minut. metod i technik pracy (im bardziej zróżnicowane zadania, tym lepsze efekty Przyjazd i przywitanie grupy w recepcji PNiEC. kształcenia) ukierunkowanych na odkrywanie, przeżywanie, analizowanie, Przejście do sali gastronomicznej. dociekanie, dyskusję, zabawę, doświadczenie, eksperyment; - rozwiązanie problemu; Śniadanie. - wspólne podsumowanie zajęd; - koocowe uznanie wspólnych osiągnięd. ZADANIE minut Przejście do Poczekalni odlotu promów kosmicznych i pobranie kasków Udział w grach edukacyjnych w oczekiwaniu na odlot promu (lista dostępnych gier edukacyjnych znajduje się w tekście opisowym w rozdziale: POCZEKALNIE I ICH WZBOGACENIE CYFROWE). ZADANIE minut. Temat realizowany w PNiEC: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI.

17 Sformułowanie problemów: Główne etapy ewolucji człowieka. Czym różnią się ludzie od małp i innych zwierząt Zmotywowanie do pracy. Uczestnicy, stają się częścią ekspedycji naukowej, która podróżując w czasie ma poznad przeszłośd gatunku ludzkiego. Zgodnie ze scenariuszem stają się temponautami, czyli podróżnikami w czasie. Temponauci zajmują miejsca w promie kosmicznym (sala kinowa 5D) i uczestniczą w spektaklu Zagłada wielkich dinozaurów. Sala kinowa swoją scenografią i treścią nawiązuje do lotu w przestrzeni kosmicznej. Ruchoma podłoga i efekty specjalne potęgują symulację lotu. Prom kieruje się w stronę Wehikułu Czasu, który orbituje wokół Ziemi, jednocześnie dokonują przeskoku w czasie (szczegóły patrz rozdział: WYSTAWA OKNA PREHISTORII ) Rozwiązanie problemów uczeo poznaje stopniowo w trakcie wędrówki poprzez wehikuł czasu i prehistoryczne światy, do których zagląda zgodnie z fabułą scenariusza zwiedzania obiektu. Zwiedzanie Okien prehistorii ten etap uczestnicy pokonują pieszo, przemieszczając się w obrębie scenografii filmowej. Wędrówką steruje przewodnik cyfrowy i sygnalizacja świetlna. Okna prehistorii to zasadnicza częśd wystawy. Poprzez nie temponauci zaglądają w przeszłośd gatunku ludzkiego. W pewnym momencie przekraczają fizykalnośd świata ludzi prehistorycznych i wędrują całym systemem jaskio i kopalo. (szczegóły patrz rozdział: WYSTAWA OKNA PREHISTORII ) Okno prehistorii: Zagłada wielkich dinozaurów. Uczniowie dowiadują się kiedy powstały ssaki i dlaczego zaczęły panowad na Ziemi. Jednocześnie wystawa jest nawiązaniem do kooca ścieżki edukacyjnej w JuraParku, która właśnie kooczy się 66 milionów lat temu na momencie zagłady wielkich dinozaurów Okno prehistorii: Początki dwunożności Uczniowie dowiadują się kiedy i dlaczego staliśmy się dwunożni Okno prehistorii: Zejście z drzew Uczniowie poznają różnice pomiędzy ludźmi a małpami oraz w relacji do innych zwierząt. Dowiadują się także kiedy przestaliśmy mieszkad na drzewach Okno prehistorii: Pierwsza rodzina Uczniowie dowiadują się jak powstała pierwsza rodzina Okno prehistorii: Zabójcy i ofiary Uczniowie przekonują się, że chociaż życie praludzi było bardzo ciężkie i niebezpieczne, to przeciwności losu tak ich zahartowały, że obecnie mogliśmy Strona17

18 opanowad cały Świat Okno prehistorii: Pierwsza miłośd Uczniowie uświadamiają sobie, że najważniejszym elementem rozwoju człowieka jest jego bogate życie emocjonalne. Dowiadują się, że miłośd i współczucie pojawiły się bardzo dawno temu i wpłynęły na humanizację naszego rodzaju Okno prehistorii: Konkurencja Uczniowie wyciągają wnioski z historii opowiadającej o tym, że człowiek pierwotny miał wielu konkurentów, z którymi musiał rywalizowad o pokarm i przestrzeo do życia. Jednocześnie uczniowie zostają uświadomieni jak ważną jest harmonia we współistnieniu człowieka z naturą Okno prehistorii: Karły Uczniowie poznają dziwne gatunki ludzi, którzy przez krótki czas współistnieli razem z nami. Przykładem jest tutaj karłowaty człowiek z indonezyjskiej wyspy Flores Okno prehistorii: Giganci Uczniowie stykają się z rekonstrukcją człowieka z Heidelbergu ostatniego wspólnego przodka wszystkich ludzi Okno prehistorii: Łowcy mamutów Uczniowie wyciągają wioski - jak zmiany diety człowieka wpłynęły na jego rozwój. Poznają przyczyny zmian klimatycznych na Ziemi i ich wpływ na naszą ewolucję. Spotykają się z kulturą neandertalczyków Okno prehistorii: Pierwszy pogrzeb Uczniowie dowiadują się jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają ceremonie, zwyczaje, wierzenia oraz tzw. życie duchowe Okno prehistorii: Początki sztuki W replice fragmentu jaskini Chauveta uczniowie spotykają się z prehistoryczną sztuką naskalną. Poznają kulturę kromaniooczyków naszych bezpośrednich przodków Okno prehistorii: Epoka kamienia Poruszając się po zrekonstruowanej replice kopalni krzemieni pasiastych uczniowie poznają kultury ludzkie posługujące się narzędziami krzemiennymi. Dowiadują się jak wytwarzano narzędzia krzemienne. Poznają przyczyny początków dewastacji środowiska naturalnego przez człowieka Okno prehistorii: Epoka żelaza Uczniowie dowiadują jak i kiedy człowiek zaczął stosowad żelazo i inne metale Okno prehistorii: Cywilizacja ognia i krzemu Uczniowie uświadamiają sobie znaczenie odkrycia ognia i zastosowania krzemu i krzemieni na różnych etapach dziejów ludzkości. Zostaje rozbudzona ich wyobraźnia Strona18

19 Strona19 w kwestii przyszłego rozwoju człowieka. Wspólne podsumowanie pierwszych dwóch problemów i ich wyjaśnienie odbywa w trakcie lotu powrotnego. Podsumowania dokonuje kapitan wyprawy wraz z załogą ekspedycji czyli temponautami (tu uczniowie). Uczestnicy zajmują miejsca w promie kosmicznym (sala kinowa 5D), którym zgodnie z fabułą filmowa powrócą na Ziemię. Biorą udział w spektaklu Cywilizacja ognia i krzemu. Sala kinowa swoją scenografią i treścią nawiązuje do lotu w przestrzeni kosmicznej. Ruchoma podłoga i efekty specjalne potęgują symulację lotu. (szczegóły patrz rozdział: WYSTAWA OKNA PREHISTORII ). ZADANIE minut. Temat realizowany w PNiEC: ŚWIADECTWA EWOLUCJI Sformułowanie nowych problemów, które pojawiają się samoistnie po I części: Jak zdobywamy wiedzę o przeszłości? Jakie znamy źródła wiedzy o przeszłości? Przejście z wystawy Okna prehistorii do Preparatorni 5 minut. A. Preparatornia (do 26 osób zamiennie z punktem B. Sala Wystaw Tematycznych) 20 minut Jak zdobywamy wiedzę o przeszłości. Uczniowie dowiadują się na czym polega praca geologa, paleontologa i archeologa. Uczestnicy poznają specjalistyczne słownictwo związane z naukami o Ziemi (dostępnych jest kilka języków do wyboru, w zależności od tego, którego języka się uczą). Ważne z punktu widzenia uczniów przynależnych do mniejszości narodowych. Źródła wiedzy o przeszłości Dowody geologiczne minerały i skały. Uczniowie oglądają unikalny zbiór skał i minerałów. Dotykają okazów i przyglądają im się przez lupy. Dowiadują się czym jest zapis geologiczny i jak odczytad informacje o środowisku naturalnym, w którym te skały powstawały Dowody paleontologiczne skamieniałości. Uczniowie oglądają zbiór skamieniałości z całego Świata.

20 Strona20 Dotykają okazów i przyglądają się im przez lupę. Dowiadują się czym jest zapis paleontologiczny i jak odczytad informacje o środowisku naturalnym, w którym żyły organizmy dostarczające skamielin oraz o tym jak były zbudowane te organizmy za życia i jak się odżywiały. Uczestnicy pokazu dowiadują się na czym polega proces powstania skamieniałości. Uczniowie udowadniają, że skamieniałości są bezpośrednimi świadectwami ewolucji życia na Ziemi Przejście z Preparatorni do wystawy Świadectwa Ewolucji. B. Sala Wystaw Tematycznych (do 26 osób zamiennie z punktem A. Preparatornia) 20 minut. Zakres materiału wybiera prowadzący Dowody genetyczne wystawa Wszyscy jesteśmy bradmi. Dowiadują się jak genetyka pomaga ustalid pokrewieostwo pomiędzy gatunkami. Dowiadują się także jak wyglądały migracje ludzi w ciągu ostatnich 200 tys. lat. Poznają problem rasizmu i dowiadują się na czym polega zróżnicowanie etniczne ludzi. Poznają etapy zasiedlania kuli ziemskiej. Uświadamiają sobie, że wszyscy ludzie są bardzo blisko z sobą spokrewnieni Dowody filogenetyczne wystawa Drzewo rodowe ssaków naczelnych. Uczniowie poznają główne etapy ewolucji człowieka. Przeglądają galerię znanych rodzajów małp w postaci eksponatów fizycznych oraz cyfrowych. Przeglądają galerię przodków człowieka w postaci eksponatów fizycznych oraz cyfrowych Dowody archeologiczne, etniczne i kulturowe obejmują wystawy: Rozwój noża ; Rozwój naczyo ; Rozwój sztuki ; Rozwój pisma ; Oetzi najstarsza mumia ; Pochówek księcia z kultury mierzanowickiej. Uczniowie dowiadują się jak człowiek rozwijał najważniejsze dziedziny swojej działalności. Porównują najstarsze wytwory tej działalności z najnowszymi.

21 Strona21 Temat realizowany w PNiEC: TAJEMNICE NAUKI. ZADANIE 05A 5 minut. (OPCJONALNIE) Przejście z Sali Wystaw Tematycznych do kina 3D PNiEC. ZADANIE 05B 25 minut. (OPCJONALNIE) Sala kinowa 3D PNiEC projekcja filmu Jak odtworzyd przeszłośd - 20 minut. Podsumowania dokonuje wykwalifikowany pracownik PNiEC w trakcie krótkiej prezentacji: Sposoby odtwarzania prehistorii. Krótki film dokumentalny wykonany w technice 3D Stereo pokazujący jak powstały rekonstrukcje przeszłości w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, czyli jak odtwarza się przeszłośd w sposób naukowy. ZADANIE 05C 60 minut. (OPCJONALNIE) Sformułowanie problemu: Jak żyli ludzie prehistoryczni. Poznajemy życie ludzi prehistorycznych Kino 3D w PNiEC. (OPCJONALNIE) Film 3D. Temat realizowany w JuraParku Prehistoryczne Oceanarium: TAJEMNICE NAUKI. ZADANIE minut. 06. Przejazd do Prehistorycznego Oceanarium w JuraParku. ZADANIE minut Sformułowanie problemu, które pojawia się automatycznie po I części: Czy zwierzęta rekonstruuje się podobnie jak ludzi? Pobyt w Prehistorycznym Oceanarium. Poznajemy prehistoryczne zwierzęta morskie. Uczniowie zapoznają się z różnymi prehistorycznymi organizmami. Porównują faunę współczesną i kopalną. Porównują animowane rekonstrukcje wielkich wymarłych zwierząt morskich z ich

22 Strona22 skamieniałymi szczątkami, które oglądali wcześniej w preparatorni. ZADANIE 08 5 minut. 08. Przejście do sali gastronomicznej w JuraParku. ZADANIE minut. (OPCJONALNIE) Tematyczne warsztaty plastyczne do wyboru. Samodzielna rekonstrukcja praczłowieka. Każde dziecko dostaje od przewodnika replikę czaszki prehistorycznego człowieka. Przy pomocy plasteliny i wiedzy zdobytej na zajęciach rekonstruują wygląd człowieka prehistorycznego. Uczniowie naklejają ciało na twarz tej postaci. Samodzielne przedstawienie człowieka przyszłości. Każde dziecko dostaje od przewodnika replikę czaszki prehistorycznego człowieka. Przy pomocy plasteliny i wiedzy zdobytej na zajęciach rekonstruują wygląd człowieka prehistorycznego. Uczniowie naklejają ciało na twarz tej postaci. Preparowanie dinozaura (tylko dzieci młodsze). Preparowanie z gipsowego bloku (ewentualnie jaja) szkieletu dinozaura. Opiekun opowiada historie o prawdziwych wyprawach i wykopaliskach paleontologicznych. Preparowanie dinozaura (tylko dzieci młodsze). Warsztaty plastyczno-paleontologiczne, polegają na malowaniu figurek dinozaurów i amonitów. Podczas zajęd dzieci zapoznają się z ciekawostkami z życia dinozaurów. Opiekun weryfikuje również wiedzę uczestników na temat dinozaurów (pytania uzależnione są od tego, czy warsztaty obywają się przed czy po zwiedzaniu JuraParku. Warsztaty kooczą się wręczeniem wszystkim uczniom dyplomów i certyfikatów. ZADANIE minut Podsumowanie całego dnia pracy odbędzie się na terenie sali gastronomicznej w JuraParku Obiad, rozwiązanie wycieczki i rozdanie upominków edukacyjnych. ZADANIE minut. 11. Rozdanie upominków edukacyjnych i pożegnanie.

23 Strona23 9. Opis miejsca realizacji zajęd. z uwzględnieniem warunków jakie muszą byd spełnione w czasie zajęd, tzn. strefy socjalnej, sposobu realizacji zajęd w razie niepogody, dostępu dla osób niepełnosprawnych, itp. Park Nauki i Ewolucji Człowieka; Oceanarium oraz JuraPark Krasiejów. Opis warunków realizacji zajęd: wszystkie pomieszczenia są swobodnie dostępne dla osób niepełnosprawnych; tylko budynek PNiEC ma jedno piętro, ale oprócz normalnej klatki schodowej prowadzi na nie winda dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich; na terenie całego kompleksu edukacyjnego spośród wszystkich toalet 7 jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (3 toalety w PNiEC i 4 toalety w JuraParku i Oceanarium; wszystkie pomieszczenia oraz strefy są zaopatrzone w drzwi i drogi ewakuacyjne; budynek PNiEC ze względu na swoją specyfikę jest wyposażony dodatkowo w interkom informujący o ewentualnych zagrożeniach; w okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną zajęcia odbywają się tylko w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych; obiekty posiadają własne kuchnie i sale gastronomiczne; przerwy na posiłki mogą byd ruchome i dostosowane do przebiegu zajęd; obiekty posiadają własne szatnie oraz przebieralnie; sale kinowe z ruchomą podłogą mogą pomieścid do 54 osób jednocześnie; w ciągu jednej godziny przez PNiEC mogą przejśd 4 zmiany po 54 osoby czyli 220 osób; przez JuraPark może przejśd w ciągu jednej godziny nawet 1000 osób; obiekt pracuje przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia od 10:00 do 17:00 lub dłużej w sezonie letnim lub po ustaleniu tego z Dyrekcją; sale kinowe z ruchomą podłogą mają dwa miejsca przystosowane do mocowania wózków inwalidzkich; informacje na temat bezpieczeostwa i higieny odbioru obrazu 3D i dźwięku przestrzennego znajdują się w rozdziale: TECHNOLOGIA PRZEKAZU, KOMFORT ZWIEDZANIA, HIGIENA I BEZPIECZEOSTWO; w obiekcie nie ma scen emanujących przemocą czy rozlewem krwi patrz rozdział: ELEMENTY EMOCJONALNE; na wystawie sceny prezentujące nagośd człowieka nie emanują seksualnością, a cechy płciowe są przedstawione dyskretnie lub są przysłonięte patrz rozdział: ELEMENTY EMOCJONALNE; obiekt cechuje bardzo zaawansowany, cyfrowy system zarządzania ruchem turystycznym, który wspomaga w istotny sposób pracę przewodników ( w zasadzie obiekt może działad samodzielne), patrz rozdział ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM W JURAPARKU oraz ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM W

24 Strona24 PNiEC I ANIMOWANY PRZEWODNIK CYFROWY; cały kompleks zajmuje ponad 40 hektarów i dysponuje wieloma innymi atrakcjami edukacyjnymi, nie wymienionymi w tym scenariuszu ze względu na ograniczenia czasowe zwiedzania lub z powodu gorszej dostępności w tzw. zimnych miesiącach np. gigantyczne obszarowo Wystawy Plenerowe; Pawilon z Kośdmi; Wykopaliska; Tunel Czasu; Kino Emocji 5D, Parki Rozrywki i inne patrz rozdziały w tekście poniżej; wszystkie komponenty kompleksu edukacyjnego w Krasiejowie są unikalne i nie maja swoich odpowiedników gdzie indziej; na terenie wszystkich obiektów jest dużo miejsca, co gwarantuje swobodę oglądania i przekazu merytorycznego. 10. Ilośd uczniów, którzy mogą jednorazowo wziąd udział w zajęciach (wraz z uzasadnieniem) JuraPark i PNiEC 1. Minimalna ilośd uczniów 20 osób w grupie. Uzasadnienie. Grupy nie powinny byd mniejsze ze względu na ekonomikę działania obiektu. 2. Maksymalna ilośd uczniów 54 osoby w grupie. Uzasadnienie. Istotną częścią zajęd jest odpowiednie przyswojenie przekazywanych treści i odbiór obrazu, dlatego taka ilośd dzieci gwarantuje dostępnośd miejsca i kompletnośd przekazu. Sale kinowe z ruchomą podłogą zabierają jednorazowo 54 osoby (jedyne takie w Europie), co zapewnia integralnośd typowej grupy autokarowej w trakcie zwiedzania. 3. Zwiedzanie Preparatorni i Sali Wystaw Tematycznych odbywa się w podgrupach złożonych maksymalnie z 27 osób ze względu na dostępnośd miejsca w Preparatorni. Uzasadnienie. W praktyce jedna duża grupa dzielona jest dwie, które pracują symultanicznie i wymiennie w tym samym czasie. Pomieszczenia znajdują się obok siebie, co stwarza komfort dla nauczyciela, który z oddzielającego je korytarza, stojąc pośrodku widzi jednocześnie wszystkie dzieci. Oczywiście poszczególne podgrupy pozostają pod oddzielną kontrolą przewodnika.

25 Warsztaty paleontologiczne preparowanie szkieletu dinozaura. Warsztaty paleontologiczne malowanie figurek dinozaurów. Warsztaty paleontologiczne malowanie odlewów amonitów. Strona25

26 Strona26 TAB. III. Przebieg zajęd dla dzieci objętych II etapem nauczania Klasy IV-VI. Temat Zadania Grupa Miejsce realizacji JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI (90 minut) ŚWIADECTWA EWOLUCJI (50 minut) TAJEMNICE NAUKI (90 minut) Czas trwania zajęd podstawowych w minutach Czas trwania zajęd uzupełniających w minutach 0 01 Przyjazd i przywitanie grupy w recepcji. Przejście do sali gastronomicznej. Cała PNiEC Recepcja PNiEC 30 0 Śniadanie. PNiEC sala gastronomiczna 0 02 Przejście do Poczekalni odlotu promów kosmicznych i pobranie PNiEC Poczekalnia odlotu promów 0 kasków. kosmicznych Cała 15 PNiEC Poczekalnia odlotu promów Udział w grach edukacyjnych w oczekiwaniu na odlot promu. 0 kosmicznych 03 Udział w wyprawie naukowej OKNA PREHISTORII. Cała PNiEC wystawa Okna prehistorii 45 0 Przejście z wystawy Okna prehistorii do Preparatorni. do 26 PNiEC Warsztaty w Preparatorni. osób PNiEC Preparatornia 20 0 Przejście z Preparatorni do wystawy Świadectwa Ewolucji. do 26 PNiEC 5 0 Pobyt na wystawie Świadectwa Ewolucji. osób PNiEC Sala Wystaw Tematycznych A Przejście do Sali Kinowej. OPCJONALNIE. Cała PNiEC B Projekcja filmu 3D Jak odtworzyd przeszłośd. OPCJONALNIE. Cała PNiEC Kino 3D C Poznajemy Układ Słoneczny film edukacyjny 3D dla dzieci starszych. OPCJONALNIE. Cała PNiEC Kino 3D Przejazd do Prehistorycznego Oceanarium w JuraParku. Cała JuraPark Pobyt w Prehistorycznym Oceanarium. Cała JuraPark Przejście do sali gastronomicznej w JuraParku. Cała JuraPark Warsztaty plastyczne. OPCJONALNIE. Cała JuraPark Podsumowanie całego dnia pracy. Cała JuraPark 0 30 Obiad. Cała JuraPark 0 Rozdanie upominków edukacyjnych. Cała JuraPark 0 15 Pożegnanie i odjazd. Cała JuraPark 0 należy doliczyd SUMA 240 minut dodatkowy czas

27 Strona27 TAB. IV. Scenariusz zajęd dla dzieci objętych II etapem nauczania Klasy IV-VI. 11. Temat zajęd (4 godziny dydaktyczne) TEMATY realizowane w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka (PNiEC) w Krasiejowie oraz w JuraParku Krasiejów: 12. JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI 1 godzina lekcyjna. 13. ŚWIADECTWA EWOLUCJI 1 godzina lekcyjna. 14. TAJEMNICE NAUKI 2 godziny lekcyjne. 15. Opis treści podstawy programowej realizowanych w ramach zajęd (z rozróżnieniem na przedmioty humanistyczne, matematycznoprzyrodnicze, uczniów zdolnych oraz uczniów z dysfunkcjami /trudnościami w nauce, a także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) Punkty podstawy programowej i odpowiadające im tematy materiału realizowanego w II etapie edukacyjnym w klasie IV, V i VI w ramach przedmiotu przyroda, język polski, język angielski, matematyka. Temat realizowany w PNiEC: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI. Odnosi się do następujących zagadnieo realizowanych w ramach przedmiotu Przyroda i odpowiednich punktów podstawy programowej: 53. Twoje ciało Podaje nazwy układów budujących organizm człowieka: kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy; wskazuje główne narządy tych układów Wymienia podstawowe funkcje poznanych układów człowieka. 54. Jak się poruszamy? 8.1. (...) a) układ kostny elementy układu: czaszka, kręgosłup, klatka piersiowa, kooczyny górne, kooczyny dolne. 55. Jak się odżywiamy? 8.1. (...) b) układ pokarmowy jama ustna, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube, odbytnica. 56. Jak oddychamy? 8.1. (...)

28 Strona28 c) układ oddechowy jama nosowa, krtao, tchawica, oskrzela, płuca. 58. Krew drogi i autostrady organizmu (...) d) układ krwionośny serce, naczynia krwionośne: żyły i tętnice. 59. Co to znaczy byd kobietą i mężczyzną (...) e) układ rozrodczy żeoski jajniki, jajowody, macica, pochwa i układ rozrodczy męski jądra, nasieniowody, prącie. 62. Jak widzimy? 1.6. nazywa zmysły człowieka i wyjaśnia ich rolę w poznawaniu przyrody, stosuje zasady bezpieczeostwa podczas obserwacji przyrodniczych Opisuje rolę zmysłów w odbieraniu wrażeo ze środowiska zewnętrznego. 64. Dźwięki wokół nas Opisuje rolę zmysłów w odbieraniu wrażeo ze środowiska zewnętrznego Lasy równikowe Przyroda tropików Sawanny Pustynie Przyroda pustyni Stepy Przyroda stepu Nad Morzem Śródziemnym Przyroda śródziemnomorska Lasy liściaste Tajga Przyroda tajgi Tundra Przyroda tundry Pustynia lodowa Przyroda blisko biegunów.

29 Strona Charakteryzuje warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych organizmów w różnych krajobrazach strefowych Opisuje krajobrazy świata: lasu równikowego, sawanny, pustyni gorącej, stepu, tajgi, tundry, pustyni lodowej, rozpoznaje je na ilustracji i wskazuje na mapie Rozpoznaje i nazywa rośliny i zwierzęta typowe dla poznanych krajobrazów. 51. Jak pogoda i klimat wpływają na istoty żywe Podaje przykłady współzależności między składnikami krajobrazu, a rozmieszczeniem roślin i zwierząt Czy przyroda wpływa na ludzi? 5.5. podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka Podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka. 82. Jak ludzie zmieniają krajobraz Podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem działalności człowieka Podaje przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka Jak ludzie zagrażają przyrodzie podaje przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka Zmiany klimatu Prowadzi obserwacje i proste doświadczenia wykazujące zanieczyszczenie najbliższego otoczenia (powietrza, wody i gleby) Temat realizowany w PNiEC: ŚWIADECTWA EWOLUCJI. Odnosi się do następujących zagadnieo realizowanych w ramach przedmiotu Przyroda i odpowiednich punktów podstawy programowej: 83. Nie każda skała jest twarda Rozpoznaje i nazywa skały typowe dla miejsca zamieszkania (piasek, glina i inne charakterystyczne dla okolicy).

30 Strona Bada właściwości ogniskujące lupy, powstawanie obrazu widzianego przez lupę i podaje przykłady zastosowania lupy. Tematy realizowane w PNiEC: TAJEMNICE NAUKI Jak odtwarza się prehistorię (OPCJONALNIE). Tematyka jest rozszerzeniem ponadprogramowym. TAJEMNICE NAUKI Trójwymiarowy Układ Słoneczny (OPCJONALNIE). Odnosi się do następujących zagadnieo realizowanych w ramach przedmiotu Przyroda i odpowiednich punktów podstawy programowej: 116. Układ Słoneczny Jak urządzony jest Wszechświat Wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słooca Wyjaśnia założenia teorii heliocentrycznej Kopernika TAJEMNICE NAUKI Tajemnice Oceanów. Odnosi się do następujących zagadnieo realizowanych w ramach przedmiotu Przyroda i odpowiednich punktów podstawy programowej: 138. Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki Opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów lądowych do środowiska na wybranych przykładach Jak żyje się pod wodą? Wymienia i charakteryzuje czynniki warunkujące życie w wodzie Przedstawia proste zależności pokarmowe występujące w środowisku wodnym, posługując się modelem lub schematem.

31 Strona Wodnista Ziemia Wskazuje na mapie świata bieguny, równik, kontynenty, oceany, równik, południki zerowy i 180, bieguny W morskiej toni Charakteryzuje wybrane organizmy oceanu, opisuje ich przystosowania w budowie zewnętrznej do życia na różnych głębokościach. Cele kształcenia wymagania ogólne język polski. I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeo rozwija sprawnośd uważnego słuchania. Rozwija umiejętnośd poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania. Zalecane warunki i sposób realizacji: Rozwijanie w uczniu ciekawości świata; motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji. Nauczyciel powinien tak organizowad proces dydaktyczno-wychowawczy, by stał się on dla uczniów przygodą prowadzącą do samopoznania, zachętą do nieustannego poznawania świata i porządkowania jego obrazu. Treści nauczania wymagania szczegółowe: I.1 Czytanie i słuchanie. Uczeo: I.1.3 identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, słuchacza); I.1.4 identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny; rozpoznaje formy gatunkowe np. ogłoszenie, instrukcję. Treści nauczania- wymagania szczegółowe: język angielski, język niemiecki. 1.Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie następujących tematów: 1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania) 12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

32 Strona32 2. Uczeo rozumie wypowiedzi ze słuchu: 1) reaguje na polecenia; 2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia; 3) rozumie ogólny sens prostego tekstu; 4. Uczeo tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru: 1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; 10. Uczeo współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych. Cele kształcenia wymagania ogólne matematyka. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeo interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeo prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejnośd czynności (w tym obliczeo) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąd wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. Treści nauczania wymagania szczegółowe: 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeo: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; 5) liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim. 2. Działania na liczbach naturalnych 1).dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, 2) dodaje i odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie, a także za pomocą kalkulatora; 3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, dwucyfrową lub trzycyfrową pisemnie, w pamięci (w najprostszych przykładach) i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach); 5) stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemiennośd i łącznośd dodawania i mnożenia; 3. Liczby całkowite. Uczeo: 1) podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych;

33 Strona33 3) stosuje jednostki pola: m 2, cm 2, km 2, mm 2, dm 2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeo); 5) stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm 3, m 3, cm 3, mm Obliczenia praktyczne. Uczeo: 3) wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; 4) wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; 6) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; 7) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona; 9) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkośd przy danej drodze i danym czasie, czas przy danej drodze i danej prędkości; stosuje jednostki prędkości: km/h, m/s. 13. Elementy statystyki opisowej. Uczeo: 1) gromadzi i porządkuje dane. 16. Cele ogólne Uczeo: przyswaja podstawową wiedzę o ewolucji człowieka; poznaje ewolucję małp; uczy się czytania dziejów Ziemi; rozumie na czym polega znaczenie skamieniałości w badaniu ewolucji człowieka; wie na czym polegał proces uczłowieczenia; dotyka skał, minerałów i skamieniałości w preparatorni; potrafi odpowiedzied na pytanie jak staliśmy się ludźmi. Temat realizowany w PNiEC: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI. Poznanie głównych etapów ewolucji człowieka. Czym różnią się ludzie od małp i innych zwierząt. Temat realizowany w PNiEC: ŚWIADECTWA EWOLUCJI. Jak zdobywamy wiedzę o przeszłości. Źródła wiedzy o przeszłości. Temat realizowany w PNiEC i w JuraParku: TAJEMNICE NAUKI. Sposoby odtwarzania prehistorii. Poznajemy Układ Słoneczny.

34 Strona34 Poznajemy prehistoryczne zwierzęta morskie. 17. Cele szczegółowe (określające umiejętności uczniów jakie nabędą w ramach zajęd) Temat realizowany w PNiEC: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI. Wystawa edukacyjna Okna prehistorii. Uczniowie dowiadują się: jak staliśmy się ludźmi; co odróżnia nas od małp i innych zwierząt; kiedy powstały ssaki; kiedy i dlaczego staliśmy się dwunożni; kiedy przestaliśmy mieszkad na drzewach; kiedy powstały pierwsze ludzkie rodziny; jaką rolę w życiu ludzi odgrywa miłośd bliźniego i współczucie oraz jakie mamy dowody ich istnienie w przeszłości; jaką rolę w życiu człowieka odgrywają ceremonie i wierzenia; jakie były początkowe przyczyny dewastacji środowiska naturalnego spowodowane przez ludzi; kiedy człowiek zaczął stosowad żelazo i inne metale; jak powstała ludzka mowa. Uczniowie klas starszych (w szczególności z klasy VI) powtarzają materiał do egzaminu szóstoklasisty: z zakresu historii życia na Ziemi; obserwując jak zmieniał się człowiek, mają okazję do powtórki z budowy i funkcji różnych układów narządów ludzkiego ciała; przystosowania naszego ciała do życia (patrz punkty podstawy programowej powyżej). Uczniowie poznają: dziwne gatunki karłowatych i gigantycznych ludzi; ostatniego wspólnego przodka wszystkich współczesnych ludzi; kulturę neandertalczyków; kulturę kromaniooczyków; jak ciężko pracował człowiek prehistoryczny. Uczniowie wyciągają wnioski z poznanych treści:

35 Strona35 jak konkurencja innych gatunków wpłynęła na naszą społecznośd; jak zmiany diety człowieka wpłynęły na jego rozwój; jak zmiany klimatyczne na Ziemi wpłynęły na naszą ewolucję. Uczniowie uświadamiają sobie: jaką rolę odgrywa harmonia we współistnieniu człowieka z naturą; jaką rolę odgrywa sztuka w naszym życiu. Uczniowie szukają związków: pomiędzy odkryciem ognia a rozwojem naszego społeczeostwa; pomiędzy zastosowaniem krzemieni i krzemu a rozwojem ludzkości. Uczniowie wyobrażają sobie: przyszły rozwój społeczeostwa ludzkiego (podbój Kosmosu); jak będzie wyglądał człowiek przyszłości. Uczniowie poszerzają słownictwo językowe: wzdłuż wystawy ustawione są tablice z charakterystycznymi słówkami w czterech językach (angielski, czeski, niemiecki, polski) odnoszącymi się do danego okna prehistorii. Temat realizowany w PNiEC: ŚWIADECTWA EWOLUCJI. Uczniowie dowiadują się: jak zdobywamy wiedzę o przeszłości; na czym polega praca geologa, paleontologa i archeologa; dowiadują się czym jest zapis geologiczny i paleontologiczny; jak odczytad informacje o środowisku naturalnym na podstawie skał; na czym polega proces powstania skamieniałości; jak genetyka pomaga ustalid pokrewieostwo pomiędzy gatunkami; jak wyglądały migracje ludzi w ciągu ostatnich lat; jak rozwijały się najważniejsze dziedziny działalności człowieka; jak wyglądał rozwój narzędzi; jak wyglądał rozwój naczyo;

36 Strona36 jak wyglądał rozwój sztuki; jak wyglądał rozwój pisma. Uczniowie poznają: specjalistyczne słownictwo związane z naukami o Ziemi; źródła wiedzy o przeszłości; okazy paleontologiczne zwierząt morskich (zęby i szkielety), które później zobaczą w Oceanarium; etapy zasiedlania kuli ziemskiej; główne etapy ewolucji człowieka; różne gatunki małp. Uczniowie oglądają: eksponaty szkieletowe różnych gatunków małp; eksponaty szkieletowe przodków człowieka; najstarszą mumia na Świecie Oetzi ; pochówek księcia z kultury mierzanowickiej wraz darami grobowymi. Uczniowie oglądają i dotykają: okazów skał i minerałów z całego Świata i przyglądają im się przez lupy; okazów paleontologicznych z całego Świata i przyglądają im się przez lupy. Uczniowie uświadamiają sobie: że wszyscy ludzie są bardzo blisko z sobą spokrewnieni. Uczniowie udowadniają: że skamieniałości są bezpośrednimi świadectwami ewolucji życia na Ziemi; że problem rasizmu nie ma uzasadnienia naukowego. Temat realizowany w PNiEC i JuraParku: TAJEMNICE NAUKI. Uczniowie klas starszych (w szczególności z klasy VI) powtarzają materiał do egzaminu szóstoklasisty (OPCJONALNIE): film dokumentalny 3D pokazujący jak odtwarza się przeszłośd w sposób naukowy;

37 Strona37 film dokumentalny 3D o powstaniu i budowie Układu Słonecznego dla dzieci starszych. Uczniowie oglądają: prehistoryczne zwierzęta morskie w cyfrowym oceanarium. Uczniowie porównują: morską faunę kopalną z współczesną. animowane rekonstrukcje wielkich wymarłych zwierząt morskich z ich skamieniałymi szczątkami, które oglądali wcześniej w preparatorni. 18. Metody i techniki pracy służące osiągnięciu efektów opisanych w celach szczegółowych. ODBIORCA. Wystawa jest skierowana dla widzów w każdym wieku powyżej 6 lat i o każdych zainteresowaniach. GRUPA. Praca z całym zespołem klasowym odbywa się w grupach do 54 osób. Tylko niektóre zajęcia wymagają podziału grupy na dwa zespoły złożone z 27 osób. TECHNIKI PRACY Z GRUPĄ METODY WIODĄCE. Pokazy multimedialne korzystają z technik obrazu animowanego i statycznego 2D oraz 3D; rzeźbiarskich dioram 3D; scenografii filmowej, po której i wśród której uczeo się porusza. Ewenementem w skali europejskiej jest zmieszanie technik przestrzenności cyfrowej z fizyczną np. system jaskio i kopalo, po którym wędrują uczniowie, a przez okna jaskiniowe wyglądają na zewnątrz tych światów i obserwują przeszłośd zilustrowaną materiałem filmowym. W oknach jaskiniowych są dyskretnie zamontowane i wtopione w dekorację systemy projekcji 3D STEREO, poprzez które emituje się właśnie ten materiał filmowy. Metody problemowe narracja: non ex cathedra, prowadzący pokazuje, że nauka nie rozwiązała wszystkich problemów i inspiruje dzieci do zainteresowania się nią. Prowadzący wskazuje problemy i nierozwiązane zagadki nauki, zachęca do zadawania pytao i uczy ich zadawania. Ekspozycje ułożone liniowo samoistnie narzucają grupie kolejnośd poznawanych treści. Ekspozycje ułożone nieliniowo pozwalają na dokonanie wyboru tego co uczeo chce obejrzed. Wystawa "Okna prehistorii zwiedzana jest liniowo. Odpowiada na pytanie Jak staliśmy się ludźmi?

38 Strona38 Wystawa "Świadectwa ewolucji zwiedzana jest w sposób dowolny. Odpowiada na pytanie Skąd czerpiemy wiedzę dotyczącą ewolucji człowieka? Wystawa "Prehistoryczne oceanarium 3D zwiedzana jest liniowo. Odpowiada na pytanie Jak wyglądali i żyli mieszkaocy prehistorycznych mórz i oceanów? Preparatornia pozwala obejrzed i dotknąd eksponaty. Zajęcia praktyczne (warsztaty) uczniowie dotykają eksponatów geologicznych, mineralogicznych i paleontologicznych. Dokonują obserwacji przez duże wolnostojące lupy. Powtórka materiału. Materiał edukacyjny przedstawiony w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie został specjalnie dopasowany do powtórki z przedmiotu Przyroda, co przyda się podczas zdawania egzaminu po szkole podstawowej Sprawdzian szóstoklasisty. Wzbogacenie słownictwa. Wzdłuż wystawy ustawione są tablice z charakterystycznymi słówkami w czterech językach (angielski, czeski, niemiecki, polski) odnoszącymi się do danego okna prehistorii. UNIKALNY CHARAKTER PROWADZENIA ZAJĘD. Scenariusz skupia się przede wszystkim na ewolucji człowieka. Każdy uczestnik zajęd staje się częścią scenariusza filmowego członkiem wyprawy badawczej. Zwiedzający zwani są TEMPONAUTAMI (podróżnikami w czasie), a poszczególne stanowiska zwane są OKNAMI PREHISTORII. Temponauci poruszają się po scenografii filmowej, a film jest dosłownie dokoła nich. Dzieci starsze skorzystają z hełmów wirtualnych oraz z narracji przewodnika cyfrowego. Dzieci młodsze skorzystają z samodzielnych, lekkich okularów 3D, a narracja zostanie przekazana ustnie przez opiekuna (przewodnika). Sposób oprowadzania grup przedstawiono szczegółowo w tabelach: TAB. V. KOMPONENTY JURAPARKU W KRASIEJOWIE I SPOSÓB ICH ZWIEDZANIA. TAB. VI. KOMPONENTY PNiEC I SPOSÓB ICH ZWIEDZANIA. 19. Materiały dydaktyczne oraz środki (np. prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, filmy, nagrania itp.). MATERIAŁY DYDAKTYCZNE. Do najważniejszych można zaliczyd: hełmy wirtualne dla dzieci starszych zaopatrzone w okulary 3D i słuchawki;

39 Strona39 samodzielne, lekkie okulary 3D dla dzieci młodszych; samodzielne, lekkie okulary 3D dla kina; trójwymiarowy Animowany Przewodnik Cyfrowy; tablice edukacyjne z słówkami opracowanymi w czterech językach (angielski, czeski, polski, niemiecki); teksty i tabliczki z opisami muzealnymi; teksty interaktywne dostępne poprzez system ekranów dotykowych; karty pracy nauczyciela; systemy nagłośnienia stereo i 5.1 w całym obiekcie PNiEC; klipy dźwiękowe nagrane w czterech językach (angielski, czeski, polski, niemiecki); muzyka skomponowana specjalnie dla PNiEC; dźwięki natury nagrane specjalnie dla każdej z wystaw PNiEC z osobna; klipy animowane QTVR (środowisko rzeczywistości wirtualnej); klipy animowane 3D STEREO wyświetlane w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej; klipy tradycyjne 3D STEREO wyświetlane w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej; filmy pełnometrażowe animowane i tradycyjne wyświetlane w technologii polaryzacji aktywnej; rysunki statyczne 3D STEREO przystosowane do wyświetlania w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej (ponad ilustracji); rysunki 2D (kilkaset sztuk); rysunki będące tłem dioram największy z nich ma 30 m długości i 10,5 m wysokości w jednym kawałku (tło dioramy afrykaoskiej); fotografie statyczne 3D STEREO przystosowane do wyświetlania w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej (kilkaset sztuk); fotografie 2D okazów i różnych zwierząt głównie małp (kilka tysięcy sztuk); prezentacje 2D i 3D przystosowane do wyświetlania w technologii polaryzacji pasywnej i aktywnej; wykłady multimedialne; fotorealistyczne rzeźby ludzi, zwierząt i roślin; nowa strona internetowa dedykowana specjalnie dla JuraParku i PNiEC; oprogramowanie interaktywne dedykowane specjalnie dla JuraParku i PNiEC; oprogramowanie kinetyczne dedykowane specjalnie dla PNiEC; cyfrowe gry edukacyjne napisane specjalnie dla PNiEC;

40 Strona40 gry na komórkę i tablet dedykowana specjalnie dla JuraParku i PNiEC; oprogramowanie nauczycielskie (konsola do tworzenia własnych prezentacji); setki eksponatów muzealnych; czaszki małp i praludzi wykonane z dokładnością 1/10 mm (kopie cyfrowe wykonano w USA na zamówienie); setki eksponatów archeologicznych; setki eksponatów oryginalnych skały, minerały i skamieniałości z całego Świata; dioramy rzeźbiarskie 3D; dioramy rzeźbiarskie 3D zmieszane z techniką stereoskopii pasywnej; gigantyczna scenografia filmowa, po której widzowie poruszają się przez 45 minut (promy kosmiczne; wnętrze kosmicznego wehikułu czasu; jaskinie; kopalnie i inne); jedno kino 3D Stereo; dwa kina 5D Stereo z ruchomą podłogą (jedyne takie platformy w Europie zabierające jednocześnie 54 osoby); cyfrowy system zarządzania ruchem turystycznym. 20. Przebieg zajęd. Opis, jak powinny wyglądad warsztaty-może byd np. z podziałem na wstęp, częśd główną i koocową. Powinien zawierad takie elementy jak: - sformułowanie problemu; - zmotywowanie do pracy nad jego rozwiązaniem z pomocą różnorodnych metod i technik pracy (im bardziej zróżnicowane zadania, tym lepsze efekty kształcenia) ukierunkowanych na odkrywanie, przeżywanie, analizowanie, dociekanie, dyskusję, zabawę, doświadczenie, eksperyment; - rozwiązanie problemu; - wspólne podsumowanie zajęd; - koocowe uznanie wspólnych osiągnięd. PRZEBIEG ZAJĘD. Grupa pozostaje pod nieustanną opieką kadry PNiEC i nauczycieli, którzy przyjechali z dziedmi. ZADANIE minut Przyjazd i przywitanie grupy w recepcji PNiEC Przejście do sali gastronomicznej Śniadanie. ZADANIE minut Przejście do Poczekalni odlotu promów kosmicznych i pobranie kasków Udział w grach edukacyjnych w oczekiwaniu na odlot promu (lista dostępnych gier edukacyjnych znajduje się w tekście opisowym w rozdziale: POCZEKALNIE I ICH WZBOGACENIE CYFROWE).

41 ZADANIE minut. Temat realizowany w PNiEC: JAK STALIŚMY SIĘ LUDŹMI Sformułowanie problemów: Główne etapy ewolucji człowieka. Czym różnią się ludzie od małp i innych zwierząt Zmotywowanie do pracy. Uczestnicy, stają się częścią ekspedycji naukowej, która podróżując w czasie ma poznad przeszłośd gatunku ludzkiego. Zgodnie ze scenariuszem stają się temponautami, czyli podróżnikami w czasie. Temponauci zajmują miejsca w promie kosmicznym (sala kinowa 5D) i uczestniczą w spektaklu Zagłada wielkich dinozaurów. Sala kinowa swoją scenografią i treścią nawiązuje do lotu w przestrzeni kosmicznej. Ruchoma podłoga i efekty specjalne potęgują symulację lotu. Prom kieruje się w stronę Wehikułu Czasu, który orbituje wokół Ziemi, jednocześnie dokonują przeskoku w czasie (szczegóły patrz rozdział: WYSTAWA OKNA PREHISTORII ) Rozwiązanie problemów uczeo poznaje stopniowo w trakcie wędrówki poprzez wehikuł czasu i prehistoryczne światy, do których zagląda zgodnie z fabułą scenariusza zwiedzania obiektu. Zwiedzanie Okien prehistorii ten etap uczestnicy pokonują pieszo, przemieszczając się poprze scenografię filmową. Wędrówką steruje przewodnik cyfrowy i sygnalizacja świetlna. Okna prehistorii to zasadnicza częśd wystawy. Poprzez nie temponauci zaglądają w przeszłośd gatunku ludzkiego. W pewnym momencie przekraczają fizykalnośd Świata ludzi prehistorycznych i wędrują całym systemem jaskio i kopalo. (szczegóły patrz rozdział: WYSTAWA OKNA PREHISTORII ) Okno prehistorii: Zagłada wielkich dinozaurów. Uczniowie dowiadują się kiedy powstały ssaki i dlaczego zaczęły panowad na Ziemi. Jednocześnie wystawa jest nawiązaniem do kooca ścieżki edukacyjnej w JuraParku, która właśnie kooczy się 66 milionów lat temu na momencie zagłady wielkich dinozaurów Okno prehistorii: Początki dwunożności Uczniowie dowiadują się kiedy i dlaczego staliśmy się dwunożni Okno prehistorii: Zejście z drzew Uczniowie poznają różnice pomiędzy ludźmi a małpami oraz w relacji do innych zwierząt. Dowiadują się także kiedy przestaliśmy mieszkad na drzewach Okno prehistorii: Pierwsza rodzina Uczniowie dowiadują się jak powstała pierwsza rodzina. Strona41

42 Okno prehistorii: Zabójcy i ofiary Uczniowie przekonują się, że chociaż życie praludzi było bardzo ciężkie i niebezpieczne, to przeciwności losu tak ich zahartowały, że obecnie mogliśmy opanowad cały Świat Okno prehistorii: Pierwsza miłośd Uczniowie uświadamiają sobie, że najważniejszym elementem rozwoju człowieka jest jego bogate życie emocjonalne. Dowiadują się, że miłośd i współczucie pojawiły się bardzo dawno temu i wpłynęły na humanizację naszego rodzaju Okno prehistorii: Konkurencja Uczniowie wyciągają wnioski z historii opowiadającej o tym, że człowiek pierwotny miał wielu konkurentów, z którymi musiał rywalizowad o pokarm i przestrzeo do życia. Jednocześnie uczniowie zostają uświadomieni jak ważną jest harmonia we współistnieniu człowieka z naturą Okno prehistorii: Karły Uczniowie poznają dziwne gatunki ludzi, którzy przez krótki czas współistnieli razem z nami. Przykładem jest tutaj karłowaty człowiek z indonezyjskiej wyspy Flores Okno prehistorii: Giganci Uczniowie stykają się z rekonstrukcją człowieka z Heidelbergu ostatniego wspólnego przodka wszystkich ludzi Okno prehistorii: Łowcy mamutów Uczniowie wyciągają wioski - jak zmiany diety człowieka wpłynęły na jego rozwój. Poznają przyczyny zmian klimatycznych na Ziemi i ich wpływ na naszą ewolucję. Spotykają się z kulturą neandertalczyków Okno prehistorii: Pierwszy pogrzeb Uczniowie dowiadują się jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają ceremonie, zwyczaje, wierzenia oraz tzw. życie duchowe Okno prehistorii: Początki sztuki W replice fragmentu jaskini Chauveta uczniowie spotykają się z prehistoryczną sztuką naskalną. Poznają kulturę kromaniooczyków naszych bezpośrednich przodków Okno prehistorii: Epoka kamienia Poruszając się po zrekonstruowanej replice kopalni krzemieni pasiastych uczniowie poznają kultury ludzkie posługujące się narzędziami krzemiennymi. Dowiadują się jak wytwarzano narzędzia krzemienne. Poznają przyczyny początków dewastacji środowiska naturalnego przez człowieka Okno prehistorii: Epoka żelaza Uczniowie dowiadują jak i kiedy człowiek zaczął stosowad żelazo i inne metale. Strona42

43 Strona Okno prehistorii: Cywilizacja ognia i krzemu Uczniowie uświadamiają sobie znaczenie odkrycia ognia i zastosowania krzemu i krzemieni na różnych etapach dziejów ludzkości. Zostaje rozbudzona ich wyobraźnia w kwestii przyszłego rozwoju człowieka. Wspólne podsumowanie pierwszych dwóch problemów i ich wyjaśnienie odbywa w trakcie lotu powrotnego. Podsumowania dokonuje kapitan wyprawy wraz z załogą ekspedycji czyli temponautami (tu uczniowie). Uczestnicy zajmują miejsca w promie kosmicznym (sala kinowa 5D), którym zgodnie z fabułą filmowa powrócą na Ziemię. Biorą udział w spektaklu Cywilizacja ognia i krzemu. Sala kinowa swoją scenografią i treścią nawiązuje do lotu w przestrzeni kosmicznej. Ruchoma podłoga i efekty specjalne potęgują symulację lotu. (szczegóły patrz rozdział: WYSTAWA OKNA PREHISTORII ). ZADANIE minut. Temat realizowany w PNiEC: ŚWIADECTWA EWOLUCJI Sformułowanie nowych problemów, które pojawiają się automatycznie po I części: Jak zdobywamy wiedzę o przeszłości? Jakie znamy źródła wiedzy o przeszłości? Przejście z wystawy Okna prehistorii do Preparatorni. C. Preparatornia (do 26 osób zamiennie z punktem B. Sala Wystaw Tematycznych) 20 minut Jak zdobywamy wiedzę o przeszłości. Uczniowie dowiadują się na czym polega praca geologa, paleontologa i archeologa. Uczestnicy poznają specjalistyczne słownictwo związane z naukami o Ziemi (dostępnych jest kilka języków do wyboru, w zależności od tego, którego języka się uczą). Ważne z punktu widzenia uczniów przynależnych do mniejszości narodowych. Źródła wiedzy o przeszłości Dowody geologiczne minerały i skały. Uczniowie oglądają unikalny zbiór skał i minerałów. Dotykają okazów i przyglądają im się przez lupy.

44 Strona44 Dowiadują się czym jest zapis geologiczny i jak odczytad informacje o środowisku naturalnym, w którym te skały powstawały Dowody paleontologiczne skamieniałości. Uczniowie oglądają zbiór skamieniałości z całego Świata. Dotykają okazów i przyglądają się im przez lupę. Dowiadują się czym jest zapis paleontologiczny i jak odczytad informacje o środowisku naturalnym, w którym żyły organizmy dostarczające skamielin oraz o tym jak były zbudowane te organizmy za życia i jak się odżywiały. Uczestnicy pokazu dowiadują się na czym polega proces powstania skamieniałości. Uczniowie udowadniają, że skamieniałości są bezpośrednimi świadectwami ewolucji życia na Ziemi Przejście z Preparatorni do wystawy Świadectwa Ewolucji. D. Sala Wystaw Tematycznych (do 26 osób zamiennie z punktem A. Preparatornia) 20 minut. Zakres materiału wybiera prowadzący Dowody genetyczne wystawa Wszyscy jesteśmy bradmi. Dowiadują się jak genetyka pomaga ustalid pokrewieostwo pomiędzy gatunkami. Dowiadują się także jak wyglądały migracje ludzi w ciągu ostatnich lat. Poznają problem rasizmu i dowiadują się na czym polega zróżnicowanie etniczne ludzi. Poznają etapy zasiedlania kuli ziemskiej. Uświadamiają sobie, że wszyscy ludzie są bardzo blisko z sobą spokrewnieni Dowody filogenetyczne wystawa Drzewo rodowe ssaków naczelnych. Uczniowie poznają główne etapy ewolucji człowieka. Przeglądają galerię znanych rodzajów małp w postaci eksponatów fizycznych oraz cyfrowych. Przeglądają galerię przodków człowieka w postaci eksponatów fizycznych oraz cyfrowych Dowody archeologiczne, etniczne i kulturowe obejmują wystawy: Rozwój noża ; Rozwój naczyo ; Rozwój sztuki ; Rozwój pisma ; Oetzi najstarsza mumia ; Pochówek księcia z kultury mierzanowickiej.

45 Strona45 Uczniowie dowiadują się jak człowiek rozwijał najważniejsze dziedziny swojej działalności. Porównują najstarsze wytwory tej działalności z najnowszymi. Temat realizowany w PNiEC: TAJEMNICE NAUKI. ZADANIE 05A 5 minut. (OPCJONALNIE) Przejście z Sali Wystaw Tematycznych do kina 3D PNiEC. ZADANIE 05B 25 minut. (OPCJONALNIE) Sformułowanie problemu: Jak robi się rekonstrukcje prehistorycznych światów. Projekcja filmu Jak odtworzyd przeszłośd Sala kinowa 3D PNiEC (OPCJONALNIE). Podsumowania dokonuje wykwalifikowany pracownik PNiEC w trakcie krótkiej prezentacji: Sposoby odtwarzania prehistorii. Krótki film dokumentalny (10 minut) wykonany w technice 3D Stereo pokazujący jak powstały rekonstrukcje przeszłości w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, czyli jak odtwarza się przeszłośd w sposób naukowy. ZADANIE 05C 60 minut. (OPCJONALNIE) Sformułowanie problemu: Jak zbudowany jest Układ Słoneczny. Powtórka materiału z Przyrody do egzaminu szóstoklasisty. Poznajemy Układ Słoneczny Kino 3D w PNiEC (OPCJONALNIE). Nowy film dokumentalny wykonany w technice 3D Stereo. Uczniowie mają okazję do powtórzenia materiału dotyczącego powstania i budowy Układy Słonecznego w bardzo atrakcyjnej i przystępnej formie. ZADANIE minut. Przejazd do Prehistorycznego Oceanarium w JuraParku.

46 Strona46 ZADANIE minut. Temat realizowany w JuraParku Prehistoryczne Oceanarium: TAJEMNICE NAUKI Sformułowanie problemu, które pojawia się automatycznie po I części: Czy zwierzęta rekonstruuje się podobnie jak ludzi? Wspólne podsumowanie problemów i ich wyjaśnienie odbywa w JuraParku w Prehistorycznym Oceanarium. Poznajemy prehistoryczne zwierzęta morskie. Uczniowie zapoznają się z różnymi prehistorycznymi organizmami. Porównują faunę współczesną i kopalną. Porównują animowane rekonstrukcje wielkich wymarłych zwierząt morskich z ich skamieniałymi szczątkami, które oglądali wcześniej w preparatorni. ZADANIE 08 5 minut. Przejście do sali gastronomicznej w JuraParku. ZADANIE minut. (OPCJONALNIE) Warsztaty plastyczne. Samodzielna rekonstrukcja praczłowieka. Każde dziecko dostaje od przewodnika replikę czaszki prehistorycznego człowieka. Przy pomocy plasteliny i wiedzy zdobytej na zajęciach rekonstruują wygląd człowieka prehistorycznego. Uczniowie naklejają ciało na twarz tej postaci. Samodzielne przedstawienie człowieka przyszłości. Każde dziecko dostaje od przewodnika replikę czaszki prehistorycznego człowieka. Przy pomocy plasteliny i wiedzy zdobytej na zajęciach rekonstruują wygląd człowieka prehistorycznego. Uczniowie naklejają ciało na twarz tej postaci. Warsztaty kooczą się wręczeniem wszystkim uczniom dyplomów i certyfikatów. ZADANIE minut Podsumowanie całego dnia pracy odbywa się na terenie sali gastronomicznej w JuraParku Obiad, rozwiązanie wycieczki i rozdanie upominków edukacyjnych.

47 Strona47 ZADANIE minut. Rozdanie upominków edukacyjnych i pożegnanie. 21. Opis miejsca realizacji zajęd. z uwzględnieniem warunków jakie muszą byd spełnione w czasie zajęd, tzn. strefy socjalnej, sposobu realizacji zajęd w razie niepogody, dostępu dla osób niepełnosprawnych, itp. Park Nauki i Ewolucji Człowieka; Oceanarium oraz JuraPark Krasiejów. Opis warunków realizacji zajęd: wszystkie pomieszczenia są swobodnie dostępne dla osób niepełnosprawnych; tylko budynek PNiEC ma jedno piętro, ale oprócz normalnej klatki schodowej prowadzi na nie winda dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich; na terenie całego kompleksu edukacyjnego spośród wszystkich toalet 7 jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (3 toalety w PNiEC i 4 toalety w JuraParku i Oceanarium; wszystkie pomieszczenia oraz strefy są zaopatrzone w drzwi i drogi ewakuacyjne; budynek PNiEC ze względu na swoją specyfikę jest wyposażony dodatkowo w interkom informujący o ewentualnych zagrożeniach; w okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną zajęcia odbywają się tylko w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych; obiekty posiadają własne kuchnie i sale gastronomiczne; przerwy na posiłki mogą byd ruchome i dostosowane do przebiegu zajęd; obiekty posiadają własne szatnie oraz przebieralnie; sale kinowe z ruchomą podłogą mogą pomieścid do 54 osób jednocześnie; w ciągu jednej godziny przez PNiEC mogą przejśd 4 zmiany po 54 osoby czyli 220 osób; przez JuraPark może przejśd w ciągu jednej godziny nawet 1000 osób; obiekt pracuje przez cały rok, we wszystkie dni tygodnia od 10:00 do 17:00 lub dłużej w sezonie letnim lub po ustaleniu tego z Dyrekcją; sale kinowe z ruchomą podłogą mają dwa miejsca przystosowane do mocowania wózków inwalidzkich; informacje na temat bezpieczeostwa i higieny odbioru obrazu 3D i dźwięku przestrzennego znajdują się w rozdziale: TECHNOLOGIA PRZEKAZU, KOMFORT ZWIEDZANIA, HIGIENA I BEZPIECZEOSTWO; w obiekcie nie ma scen emanujących przemocą czy rozlewem krwi patrz rozdział: ELEMENTY EMOCJONALNE; na wystawie sceny prezentujące nagośd człowieka nie emanują seksualnością, a cechy płciowe są przedstawione dyskretnie lub są przysłonięte patrz rozdział: ELEMENTY EMOCJONALNE; obiekt cechuje bardzo zaawansowany, cyfrowy system zarządzania ruchem turystycznym, który wspomaga w istotny sposób pracę przewodników ( w zasadzie

48 Strona48 obiekt może działad samodzielne), patrz rozdział ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM W JURAPARKU oraz ZARZĄDZANIE RUCHEM TURYSTYCZNYM W PNiEC I ANIMOWANY PRZEWODNIK CYFROWY; cały kompleks zajmuje ponad 40 hektarów i dysponuje wieloma innymi atrakcjami edukacyjnymi, nie wymienionymi w tym scenariuszu ze względu na ograniczenia czasowe zwiedzania lub z powodu gorszej dostępności w tzw. zimnych miesiącach np. gigantyczne obszarowo Wystawy Plenerowe; Pawilon z Kośdmi; Wykopaliska; Tunel Czasu; Kino Emocji 5D, Parki Rozrywki i inne patrz rozdziały w tekście poniżej; wszystkie komponenty kompleksu edukacyjnego w Krasiejowie są unikalne i nie maja swoich odpowiedników gdzie indziej; na terenie wszystkich obiektów jest dużo miejsca, co gwarantuje swobodę oglądania i przekazu merytorycznego. 22. Ilośd uczniów, którzy mogą jednorazowo wziąd udział w zajęciach (wraz z uzasadnieniem) JuraPark i PNiEC 4. Minimalna ilośd uczniów 20 osób w grupie. Uzasadnienie. Grupy nie powinny byd mniejsze ze względu na ekonomikę działania obiektu. 5. Maksymalna ilośd uczniów 54 osoby w grupie. Uzasadnienie. Istotną częścią zajęd jest odpowiednie przyswojenie przekazywanych treści i odbiór obrazu, dlatego taka ilośd dzieci gwarantuje dostępnośd miejsca i kompletnośd przekazu. Sale kinowe z ruchomą podłogą zabierają jednorazowo 54 osoby (jedyne takie w Europie), co zapewnia integralnośd typowej grupy autokarowej w trakcie zwiedzania. 6. Zwiedzanie Preparatorni i Sali Wystaw Tematycznych odbywa się w podgrupach złożonych maksymalnie z 27 osób ze względu na dostępnośd miejsca w Preparatorni. Uzasadnienie. W praktyce jedna duża grupa dzielona jest dwie, które pracują symultanicznie i wymiennie w tym samym czasie. Pomieszczenia znajdują się obok siebie, co stwarza komfort dla nauczyciela, który z oddzielającego je korytarza, stojąc pośrodku widzi jednocześnie wszystkie dzieci. Oczywiście poszczególne podgrupy pozostają pod oddzielną kontrolą przewodnika.

49 Strona49 Krótka historia powstawania obiektów naukowo-dydaktycznych zbudowanych przez Stowarzyszenie Delta. Najstarszym w Polsce i najbardziej znanym jest JuraPark w Bałtowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego, położony we wschodniej części Gór Świętokrzyskich. JuraPark w Bałtowie ma tylko cztery hektary powierzchni i powstał w 2004 roku. Obecnie cały kompleks turystyczno-edukacyjny (Bałtowski Kompleks Turystyczny) ma blisko dwierd tysiąca hektarów. Sam zwierzyniec bałtowski ma około 60 hektarów powierzchni, gdzie żyje około 1500 zwierząt z całego Świata. Dodajmy do tego małe, ale piękne muzeum prehistorii, badawcze stanowiska naukowe z tropami dinozaurów, zabytki, spływ tratwami, ścieżki edukacyjne, trasy turystyczne, hipodrom, stok narciarski, kino, drugi tzw. mały zwierzyniec z ptakami i mniejszymi zwierzętami, oceanarium, place zabaw, restauracje, sklepiki, parkingi, hotele, a przede wszystkim życzliwych gospodarzy i przepiękny krajobraz Gór Świętokrzyskich. Oto turystyczny i edukacyjny Raj. Bałtów Czarcia stopka. Na zdjęciu dr Gerard Gierlioski odkrywca tropu. Bałtów Żydowski Jar w tym miejscu odkryto kolejne tropy dinozaurów. Bałtowski Kompleks Turystyczny z lotu ptaka. Bałtów Zwierzyniec Bałtowski Bałtów - Kolejka grawitacyjna Rollercoaster. Stacja narciarska Szwajcaria Bałtowska

50 Strona50 Drugim naszym obiektem jest siostrzany JuraPark w Solcu Kujawskim, położony w pobliżu Torunia i Bydgoszczy. Został otwarty w 2008 roku i chociaż znany jest z wielu atrakcji, jego wizytówką jest piękne muzeum paleontologiczne. Na wystawach zaprezentowane są oryginalne eksponaty z całego Świata. Między innymi można tam zobaczyd dużą kolekcję skamieniałości dinozaurów i prehistorycznych bestii. Słynna na całą okolicę jest Restauracja Jaskiniowa. JuraPark Solec Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha JuraPark Solec Ogród zimowy JuraPark Solec Restauracja Jaskiniowa JuraPark w Krasiejowie otwarto w czerwcu 2010 roku. To największy plenerowy park prehistoryczny w Europie i byd może na Świecie. JuraPark w Krasiejowie ma powierzchnię około 40 hektarów. Od 1993 czyli od momentu odkrycia cmentarzyska kości kręgowców w Krasiejowie było wiadomo, że ziemia ta skrywa naukowe skarby. Lata prac terenowych zaowocowały unikalnymi odkryciami wielkich zwierząt sprzed ponad 220 milionów lat. Krasiejów to tak zwane Muzeum żywe jedno z niewielu na Świecie, gdzie na terenie muzeum prowadzone są regularne wykopaliska naukowe. Z gliny krasiejowskiej wydobyto tysiące kości wielkich, prehistorycznych zwierząt, a niektóre z nich można zobaczyd w Pawilonie Wystawienniczym. Co roku dokonuje się tutaj prawdziwych odkryd to wielka nadzieja polskiej nauki i edukacji. Stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie to przysłowiowe oczko w głowie polskiej nauki. Park plenerowy i muzeum zachowują autentycznośd tego miejsca.

51 Strona51 JuraPark Krasiejów zdjęcie z lotu ptaka. JuraPark Krasiejów częśd ścieżki dydaktycznej. JuraPark Krasiejów Kapsuła Czasu. Wszystkie obiekty są autentyczne i stworzone wyłącznie rękami pracowników i współpracowników Stowarzyszenia Delta. Siłą tych obiektów jest to, że na każdym etapie ich powstawania brali udział zawodowcy: naukowcy, dokumentaliści, budowlaocy, inżynierowie i biznesmeni, artyści plastycy, a przede wszystkim życzliwi ludzie. Bez tych wszystkich osób JuraParki nie powstałyby. Budowane są tam, gdzie żyły prehistoryczne zwierzęta i dlatego każdy obiekt jest unikalny.

49 ODBIORCA. 49 UNIKALNY CHARAKTER OBIEKTU. 49 WARTOŚD EDUKACYJNA. 49 OGÓLNE ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA. 49 ELEMENTY EMOCJONALNE. 50 TAB. V.

49 ODBIORCA. 49 UNIKALNY CHARAKTER OBIEKTU. 49 WARTOŚD EDUKACYJNA. 49 OGÓLNE ZAŁOŻENIA SCENARIUSZA. 49 ELEMENTY EMOCJONALNE. 50 TAB. V. Strona1 JURAPARK oraz PARK NAUKI i EWOLUCJI CZŁOWIEKA w Krasiejowie STOWARZYSZENIE DELTA ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów, Telefony. PNiEC: 774654815, 774654816; JuraPark: 774651467 e-mail: rezerwacja.krasiejow@jurapark.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta Edukacyjna Zajęcia przeznaczone dla dzieci objętych I i II etapem nauczania, w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE.

Oferta Edukacyjna Zajęcia przeznaczone dla dzieci objętych I i II etapem nauczania, w okresie jesienno-zimowym i wczesną wiosną. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE. Strona1 JuraPark Krasiejów oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie Opiekę naukową, merytoryczną i edukacyjną sprawuje autor projektu dr Andrzej Boczarowski Oferta Edukacyjna Zajęcia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Spotkanie z lasem. Mali tropiciele zwierząt na szlaku Dotyczy I etapu edukacyjnego: klas I-III Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012 Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody Anna Kimak-Cysewska 2012 Podstawa programowa to dokument w randze rozporządzenia, w którym zapisano to, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie zdolnego

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SZKOLNE OFERTA SPECJALNA. Oferta ważna od 1 września do 31 października 2012 R.

WYCIECZKI SZKOLNE OFERTA SPECJALNA. Oferta ważna od 1 września do 31 października 2012 R. WYCIECZKI SZKOLNE OFERTA SPECJALNA Oferta ważna od 1 września do 31 października 2012 R. Wieloletnia współpraca Partnerstwa Krzemienny Krąg z JuraPark Bałtów oraz uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 9 I. Tytuł scenariusza zajęć : Znaczenie lasów, parków i łąk" II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Knurowie Porównanie podstawy programowej w oddziale 0 i 1 klasie szkoły Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Wakacyjne plany. To już lato. Dokąd pojedziemy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia. tygodniowy Temat dnia Tropiciele wiosny. Jedna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji;

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji; PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA PRZYRODNICZEGO. 1.PROWADZĄCA ZAJĘCIA: WIOLETTA PIENIO 2.ROK SZKOLNY 2016/2017 3.CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:- budzenie szacunku do przyrody; -uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego;

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Skąd się bierze papier Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Dotyczy II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.

The world around us. przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Program nauczania języka angielskiego The world around us przygotowany w ramach projektu Coaching i tutoring- w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Anna Popiela 1. Charakterystyka programu oraz jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

Program W Poszukiwaniu Magicznego Jajka

Program W Poszukiwaniu Magicznego Jajka Program W Poszukiwaniu Magicznego Jajka OPIS To magiczna i magnetyczna podróż przez kontynenty, niezwykłe wyspy, rozległe oceany i wysokie góry. Wystarczy kilka chwil, aby odwiedzić pałac rosyjskiego cara,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 3 I. Tytuł scenariusza: Co tworzą rośliny w lesie? II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI. Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY KL. IV VI Do programu Na tropach przyrody I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Zaciekawienie światem przyrody. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących

Bardziej szczegółowo

Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego

Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego Dział programowy - Człowiek i środowisko Dział w podręczniku - Zanim zostaniesz rodzicem 1. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane:

Scenariusz zajęć. Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu. II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe. Treści kształcenia: Cele zoperacjonalizowane: Scenariusz zajęć II etap edukacyjny, zajęcia komputerowe Temat: Obcojęzyczne zasoby Internetu Treści kształcenia: Zajęcia komputerowe: 6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III WYMAGANIA DLA UCZNIA KOŃCZĄCEGO KLASĘ PIERWSZĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄPROGRAMOWĄ) Uczeń kończący

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz

Sześciolatek w pierwszej klasie. Opracowała: Olga Ocetkiewicz Sześciolatek w pierwszej klasie Opracowała: Olga Ocetkiewicz Uczeń 6 letni w klasie I Cechy sześciolatka Jaki to uczeń? Stwarzamy możliwości Jak uczymy? Treści nauczania w kl.i Czego go uczymy? Cechy sześciolatka

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Jak powstaje masło i ser Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Dotyczy I etapu edukacyjnego: klas I-III Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 1. Na końcową ocenę z przedmiotu PRZYRODA składają się oceny bieżące. Uczeń może je uzyskać za: a. odpowiedzi ustne b. sprawdziany pisemne i kartkówki

Bardziej szczegółowo

Przyroda Szkoła podstawowa

Przyroda Szkoła podstawowa Przyroda Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autorzy: Blandyna Zajdler, Ewa Kłos Ogólne założenia zmian: stopniowe wprowadzanie uczniów w kształcenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 6

Scenariusz zajęć nr 6 Opracowała: Lucyna Górecka Blok tematyczny: W szkole tydzień 4 Scenariusz zajęć nr 6 Temat dnia: Ogród jesienią. Temat lekcji: Zmiany w przyrodzie jesienią. I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Mali odkrywcy świata roślin i zwierząt Dotyczy I etapu edukacyjnego: klas I-III Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych

Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Scenariusz zajęć do realizacji w gospodarstwach edukacyjnych Znaczenie wybranych gatunków zwierząt dla człowieka oraz dostrzeganie walorów kulturowych i turystycznych naszego regionu Dotyczy II etapu edukacyjnego:

Bardziej szczegółowo

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW 114 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Małgorzata Sieńczewska 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Cele ogólne w szkole podstawowej zdobycie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody Szkoła Podstawowa w Lisewie Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujący uczniów klasy VI do sprawdzianu kompetencji z przyrody Autor programu: Monika Wrońska-Nowicka Lisewo 04 I Wstęp Priorytetem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia w odniesieniu do nowej podstawy programowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia w odniesieniu do nowej podstawy programowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia w odniesieniu do nowej podstawy programowej. Klasy: 1, 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1, 2 Technikum Zawodowe 1 Liceum Ogólnokształcące dla

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznaję mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Warszawa,stolica Polski. Wizyta w stolicy.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Domy dawno temu i dziś Pożyteczne urządzenia dawniej i dziś Zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA POGRAM ZAJĘĆ. Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska.

EKOLOGIA POGRAM ZAJĘĆ. Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska. POGRAM ZAJĘĆ EKOLOGIA Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska. Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ogień. Ogień. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Ogień. Ogień. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat ŻYWIOŁY I KOLORY. ZJAWISKA PRZYRODNICZE. tygodniowy Temat dnia Ogień. Ogień. Zagadnienia z podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Jak Zdobyć Zamek?

Program Jak Zdobyć Zamek? Program Jak Zdobyć Zamek? OPIS Program wypełnia gra fabularna, oparta na opowieści o podstępnym zdobyciu zamku w Miliczu przez Jana Luksemburskiego. Historyczne tło wydarzeń zostaje, adekwatnie do możliwości

Bardziej szczegółowo

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości.

+ umiejętności/wiadomości opanowane, / umiejętność wymaga ćwiczeń/ wiadomości wymagają uzupełnienia - brak umiejętności /wiadomości. KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Na lekcje uczniowie zobowiązani są przynosić: podręcznik oraz ćwiczenia. 2.W ramach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20).

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). 1. Wymieniam różnice między geocentryczną, a heliocentryczną teorią budowy wszechświata. 2. Wyjaśniam

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS Oceniając ucznia należy brać pod uwagę różne aspekty, należy uwzględniać cztery główne elementy: merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 2

Scenariusz zajęć nr 2 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Ziemia - planeta szczęśliwa Scenariusz zajęć nr 2 I. Tytuł scenariusza zajęć : "Ruchy Ziemi ". II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3. III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JĘZYK ANGIELSKI KLASY 1-3 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych I.

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych. Tematykę warsztatów dostosowaliśmy dla poszczególnych grup wiekowych: WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Egzotyczne zwierzaki rozpoznawanie gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

Kompetencje kluczowe gimnazjalistów w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego w 2012 i 2013 roku

Kompetencje kluczowe gimnazjalistów w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego w 2012 i 2013 roku Barbara Przychodzeń Wydział Badań i Analiz Kompetencje kluczowe gimnazjalistów w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego w 2012 i 2013 roku województwo pomorskie 29 października 2013 roku 1 1 Kompetencje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

PODSTAWA PRAWNA. Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 1

Scenariusz zajęć nr 1 Opracowała: Lucyna Górecka tydzień 4 Scenariusz zajęć nr 1 Temat dnia: Drzewa w parku I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne. II. Czynności przedlekcyjne: przygotowanie wcześniejsze doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Kuś Ewa Sulejczak Przyroda DKW-4014-165/99 - Maria

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 klasa 4 (3 godz. tyg.) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Nr Treści nauczania działu Nr lekcji Podręcznik Działy i tematy lekcji 1 O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Teresa Rup. Zespół Szkół w Ozimku. Klasa III AG

Teresa Rup. Zespół Szkół w Ozimku. Klasa III AG Teresa Rup Zespół Szkół w Ozimku Klasa III AG Stanowisko paleontologiczne sprzed ok. 225 mln lat, odkryte na początku lat osiemdziesiątych XX wieku w Krasiejowie, ukazało prehistoryczny świat, jakiego

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 6

Scenariusz zajęć nr 6 Autor: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: W świecie zwierząt i roślin Scenariusz zajęć nr 6 Temat dnia: Dinozaury. I. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. II. Czynności przed lekcyjne: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE

WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach edukacyjnych. Tematykę warsztatów dostosowaliśmy dla poszczególnych grup wiekowych: WSZYSTKIE GRUPY WIEKOWE Egzotyczne zwierzaki rozpoznawanie gatunków zwierząt

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-II GIMNAZJUM W RAMACH PROJEKTU COACHING i TUTORING W STRONĘ NOWOCZESNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ Autor: mgr Krzysztof Otfinowski Tytuł: Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 27 Temat: Co to za wypukłe kropki? w świecie osób niewidomych.

Scenariusz zajęć nr 27 Temat: Co to za wypukłe kropki? w świecie osób niewidomych. Scenariusz zajęć nr 27 Temat: Co to za wypukłe kropki? w świecie osób niewidomych. Cele operacyjne: Uczeń: rozpoznaje pismo punktowe i opisuje jego przeznaczenie, wymienia trudności, z jakimi stykają się

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 5

Scenariusz zajęć nr 5 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Wycieczka do lasu Scenariusz zajęć nr 5 Temat dnia: U fotografa I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności przedlekcyjne: wyszukanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w roku szkolnym 2012/1013 N auczyciel: m gr A nna Kądziołka PSO został stworzony

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki Beata Cieślewicz KONSPEKT LEKCJI Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki 1. Cele ogólne : 1) Wzbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej 2) Wyrabianie w dzieciach

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika) w klasie V szkoły podstawowej Opracowanie Anna Nowak Blok tematyczny: Człowiek a środowisko Temat: Podstawowe potrzeby życiowe człowieka Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zajęcie zaplanowane na 3 godziny lekcyjne (przyroda + technika)

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI I. WYMANGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomośd środków językowych. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 7

Scenariusz zajęć nr 7 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Przedwiośnie Scenariusz zajęć nr 7 I. Tytuł scenariusza: Węgiel skarb ziemi. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące) polonistyczna

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Opracowała: mgr Bożena Szkopińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze Cele

Bardziej szczegółowo

DINOLANDIA NAUKA, SPORT, ZABAWA

DINOLANDIA NAUKA, SPORT, ZABAWA DINOLANDIA NAUKA, SPORT, ZABAWA OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓŁ Zapraszamy do Dinolandii na wycieczki połączone z nauką, sportem i zabawą. Nasi przewodnicy oprowadzą dzieci po parku, mogą też przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. REGULAMIN OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP nr 36 W POZNANIU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. 1. W klasach I-III uczniowie są oceniani w sposób opisowy uwzględniający rozwój indywidualny ucznia i jest dostosowana

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESIENNE OBSERWACJE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Poznaję swój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o smoku wawelskim. Historia krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo