IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm."

Transkrypt

1 IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1

2 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy do firm innowacyjnych. Jednocześnie wszyscy wiemy, że żadna innowacja nie trwa długo konkurenci mogą skopiować każdy nowy pomysł. Aby osiągać przewagę, nie wystarczy mieć dobre pomysły, ale trzeba umieć szybko wprowadzać je w życie. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę jak trudno jest wprowadzać zmiany w organizacjach - bez względu na to, jakich obszarów dotyczą. Podobna sytuacja dotyczy IBM. Jesteśmy organizacją, która sama na sobie testuje innowacyjne pomysły i sprawdza granice możliwości różnorodnych technik i metodologii w tej dziedzinie. To właśnie dlatego nasze doświadczenie jest tak doceniane przez klientów, a marka i tradycja IBM cieszą się ogromnym zaufaniem firm z różnych branż i sektorów gospodarki. Aby uczynić naszą współpracę z klientami jeszcze lepszą, postanowiliśmy stworzyć katalog oferty usługowej IBM w obszarze IT. Znajdą w nim Państwo uporządkowany spis kategorii i konkretnych usług, zaprojektowanych z myślą o innowacyjności w różnych obszarach organizacji, w których informatyka przenika się z biznesem i vice versa. Dzięki jasno zdefiniowanym celom i zakresom, usługi IBM opisane w niniejszym katalogu umożliwiają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w trzech podstawowych obszarach: Zarządzania ryzykiem, czyli minimalizacji ryzyka przy zachowaniu sprawności operacyjnej, Optymalizacji infrastruktury IT, co oznacza budowanie niezawodnej, elastycznej i sprawnej infrastruktury IT, Stymulowania wzrostu, czyli wykorzystywania informatyki do wspierania wzrostu w organizacjach. Zapraszam Państwa do lektury i życzę sukcesów we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. z poważaniem, Znajdź usługi, których potrzebujesz. Poniższe ikony symbolizują cele, jakie realizują poszczególne produkty usługowe: MITIGATE zarządzanie RISK ryzykiem optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu Anna Sieńko Dyrektor Global Technology Services IBM Polska zarządzanie ryzykiem usługi służące minimalizacji ryzyka przy zachowaniu sprawności operacyjnej. optymalizacja infrastruktury it usługi umożliwiające budowę niezawodnej, elastycznej i sprawnej infrastruktury IT. stymulowanie wzrostu usługi, których celem jest wykorzystanie informatyki do wspierania wzrostu w organizacjach. 2

3 Spis treści Usługi projektowania strategii i architektury informatycznej 4 Gdzie szukać odpowiedzi na niemierzalność i brak powtarzalności procesów IT? Czy wiesz co zrobić, by wewnętrzny dział IT działał jak firma usługowa? Co to jest ITIL? Jak zarządzać zmianami w obszarze IT? Jak sprawić, aby nowa infrastruktura IT wytrzymała próbę czasu i nie wymagała całkowitej wymiany już za rok? W jaki sposób najlepiej wdrożyć architekturę zgodną z koncepcją SOA? Usługi warstwy pośredniej i SOA 6 Jak projektować elastyczne środowiska aplikacyjne? Skąd wziąć pomysły na budowę niezawodnej infrastruktury dla biznesu w Internecie? Jak zdefiniować i wdrożyć procesy IT zgodne z oczekiwaniami biznesu? Jak automatyzować zarządzanie procesami biznesowymi? Jak zbudować infrastrukturę Na Żądanie? Usługi optymalizacji środowisk użytkowników 9 Jak zorganizować usługi wsparcia użytkowników, by dać im poczucie obsługi wysokiej jakości? W jaki sposób zapewnić wysoką jakość wsparcia bez wydawania fortuny na help desk? Jak można długofalowo obniżyć koszty związane z aktualizacją oprogramowania? Jak ograniczyć koszty związane z częstymi awariami? Czy infrastrukturę desktop da się scentralizować? Zintegrowane sieciowe usługi komunikacyjne 12 Jak w jednej sieci zaoferować wiele usług komunikacyjnych, jak głos, dane i wideo? Co to są uniwersalne skrzynki usługowe? Jak sprawnie przeprowadzić migrację tradycyjnej centralki PBX do nowoczesnego systemu telefonii IP? Od czego zależy powodzenie projektów budowy sieci wielousługowych? Jak zbudować niezawodną, bezprzewodową sieć publiczną i czerpać z niej dochody? W jaki sposób zdiagnozować problemy z wydajnością sieci firmowej? Czy istniejąca sieć będzie w stanie obsłużyć rozwiązania RFID? Usługi zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa działania 16 Jak analizować zakres ryzyka, jakiemu podlega firma? Jak wyliczyć jego wartość? Co powinno znaleźć się w planach awaryjnych? Jak postępować i komunikować się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej? Jak zapewnić wysoką dostępność aplikacjom obsługującym kluczowe procesy biznesowe? Jak ochronić dane przed utratą i niedostępnością? Czy szybkie odtwarzanie danych po awarii może być jeszcze szybsze? Usługi bezpieczeństwa i ochrony prywatności 20 Jakie założenia przyjąć tworząc strategię firmy w dziedzinie bezpieczeństwa? Jak zaprojektować skuteczną politykę bezpieczeństwa? Gdzie szukać najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji? Na czym polega skuteczna klasyfikacja informacji? Czy zgodność z przepisami wystarczy? Co zrobić w sytuacji kryzysowej, takiej jak epidemia wirusowa w firmowej sieci? Jak postąpić w przypadku wykrycia włamania do sieci? Dlaczego tożsamości elektroniczne użytkowników są tak ważne? Usługi wyposażenia ośrodków obliczeniowych 26 Jaki może być okres wykorzystania centrum danych? Czy centrum danych musi być niezniszczalne? Ile może kosztować centrum danych dla mojej firmy? Kto buduje profesjonalne centra danych? Czy do mojego centrum danych można wstawić więcej serwerów? Kto może niezależnie ocenić projekt centrum danych? Jak przenieść centrum danych z dotychczasowej do nowej lokalizacji bez przerywania pracy firmy? Czy kilka centrów danych da się połączyć w jedno? Co to jest program Big Green? Usługi serwerowe 30 Jak projektować architekturę serwerową? Jakie korzyści można odnieść dzięki wirtualizacji serwerów? Czy zarządzanie firmowymi serwerami można przekazać firmie zewnętrznej? Jak często trzeba sprawdzać serwer pod kątem problemów? Co zrobić, aby w razie awarii serwera ważne aplikacje działały? Jak obniżyć koszty wdrożenia rozwiązań na platformie Linux? Jak przeprowadzić migrację do nowej wersji platformy Microsoft Windows Server? Ile dysków można połączyć w trybie RAID na potrzeby środowiska IBM System i? Usługi w zakresie pamięci masowych 32 Czy można mieć pewność, że backup został wykonany prawidłowo? Co można zrobić, aby dane z głównej serwerowni były natychmiast dostępne w spójnej formie w centrum zapasowym? Jak odtwarzać tylko wybrane zakresy danych po awarii serwera? Czy dane można kopiować na inny serwer bez wyłączania aplikacji? Gdzie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące archiwizacji danych? Czy i jak przechowywać dane, aby zachować zgodność z przepisami? Usługi serwisowe i wsparcia technicznego 36 Jakie usługi wsparcia wybrać: zdalne, czy na miejscu? Ile czasu może zająć wymiana uszkodzonego sprzętu na sprawny? W jakich godzinach można zgłaszać awarie i jakie są skutki takiego zgłoszenia? Czy aktualne warunki serwisowe mogą być korzystniejsze? Jak można bezpiecznie używać sprzęt, na który gwarancja dobiegła końca? Jak ograniczyć nieplanowane przestoje systemów? Finansowanie projektów IT 38 Jak sfinansować całość projektu IT? Czy finansowanie może objąć usługi? Jak sfinansować projekt realizowany wspólnie przez kilku dostawców lub integratorów? Co zrobić ze sprzętem, na który finansowanie właśnie się kończy? Kupić rozwiązanie, czy wynająć je? Jaka jest elastyczność w definiowaniu harmonogramu spłat?

4 U s ł u g i p r o j e k t o w a n i a s t r a t e g i i i a r c h i t e k t u r y i n f o r m a t y c z n e j Sprawność informatyki przekłada się w sposób bezpośredni na efekty biznesowe firm. IBM pomaga firmom zapanować nad infrastrukturą informatyczną i procesami IT, umożliwiając im, z jednej strony uzyskanie pełnego obrazu zasobów, procesów i problemów, z drugiej zaś wytworzenie mechanizmów sprawnego zarządzania nimi. IBM odwołuje się do koncepcji zarządzania informatyką na podobieństwo biznesu, której sednem jest uczynienie z informatyki prawdziwego partnera działów biznesowych, oferującego im najwyższej jakości produkty, procesy i usługi informatyczne wspierające ich cele. Ostatecznym celem usług IBM w dziedzinie strategii IT i architektury systemów jest przygotowanie firm do tego, by dzięki posiadanym zasobom IT były w stanie lepiej wykorzystać nadarzające się okazje biznesowe, tworzyć wartość i generować wzrost. Droga do realizacji tej wizji wiedzie przez wykorzystanie sprawdzonych architektur, najlepszych światowych praktyk, a także doświadczeń w dziedzinie definiowania i pomiaru procesów. IBM pomaga klientom nie tylko wypracować strategie, lecz również zaplanować wprowadzenie ich w życie w najdrobniejszych szczegółach. W koncepcji IBM, obszar IT to zbiór procesów i zasobów realizujący jasno określone funkcje na jasno określonych zasadach. ITIL zakłada więc, że obszarem IT można zarządzać tak, jak każdym innym obszarem przedsiębiorstwa. Usługi IBM w tej dziedzinie mają na celu ułatwienie menedżerom precyzyjnego zdefiniowania roli IT w biznesie ustalenie strategii dla obszaru IT oraz wypracowanie szczegółowych wymagań dla procesów i usług IT. Potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania usług IBM w dziedzinie strategii IT i architektury systemów to m.in.: Zdolność do dostosowania inicjatyw IT do rzeczywistych potrzeb biznesu poprzez: wzmocnienie związków między inwestycjami IT i celami biznesowymi, poprawę jakości, szybkości i efektywności dostarczania usług IT dla biznesu, zwiększenie satysfakcji głównych uczestników projektów IT. Poprawa wydajności i efektywności infrastruktury IT poprzez: poprawę sprawności operacyjnej i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, obniżenie kosztów operacyjnych, przyspieszone wdrażanie nowych, innowacyjnych technologii. Zdolność do przekształcenia firmowej infrastruktury w infrastrukturę zgodną z koncepcją SOA (Services Oriented Architecture) poprzez: rzetelną ocenę długofalowych szans i korzyści wynikających z budowy architektury SOA i gromadzenie praktycznych kompetencji w tej dziedzinie, umożliwienie współpracy firmowej infrastruktury IT z infrastrukturą partnerów biznesowych, zdolność do szybkiego wprowadzania nowych usług IT. ZARZĄDZANIE OBSZAREM IT Na podstawie wieloletnich doświadczeń i obserwacji IBM zakłada, że obszarem IT można zarządzać tak, jak każdym innym obszarem przedsiębiorstwa. Usługi IBM w tej dziedzinie mają na celu ułatwienie menedżerom precyzyjnego zdefiniowania roli IT w biznesie, ustalenie strategii dla obszaru IT oraz wypracowaniu szczegółowych wymagań dla procesów i usług IT. IT jako obszar biznesowy warsztaty dla menedżerów Strategia IT i nadzór nad jej realizacją Zarządzanie usługami IT strategia i planowanie Projektowanie usług IT na poziomie procesów Monitorowanie usług IT konsole menedżerskie Celem warsztatów jest pomoc klientom w zdefiniowaniu roli IT w ich biznesie i opracowaniu strategii IT wspierającej strategię biznesową firmy i poszczególne cele w ramach tej strategii, związane np. ze wzrostem obrotów i/lub rentowności, poprawą efektywności i/lub obsługi klientów, budową pozycji rynkowej i/lub przewag konkurencyjnych. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom w doprecyzowaniu strategii oferowania usług IT, wypracowaniu planu wprowadzania strategii w życie oraz w zdefiniowaniu metod i miar do oceny zgodności inicjatyw IT ze strategią. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom wypracować strategię i szczegółowy plan wprowadzenia w życie zasad zarządzania usługami IT. IBM pomaga klientom nakreślić szczegółowe kształty poszczególnych procesów w ramach usług IT, opierając się na sprawdzonych metodykach i najlepszych praktykach światowych. Istotą zarządzania jest możliwość sprawdzenia, czy procesy przebiegają zgodnie z podjętymi decyzjami. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga firmom zdefiniować potrzeby, zaplanować wdrożenie i wdrożyć rozwiązania służące do bieżącego nadzorowania jakości usług IT w sposób syntetyczny, za pomocą dedykowanych konsol menedżerskich.

5 ARCHITEKTURA IT OPARTA NA USŁUGACH (SOA) Tradycyjne aplikacje monolityczne zastępowane są zbiorami prostych usług stąd nazwa SOA Services Oriented Architecture. Relacje między usługami można łatwo kształtować w zależności od potrzeb, bez dokonywania zmian w nich samych. Taka architektura umożliwia dokonywanie dowolnie częstych zmian funkcjonalnych bez konieczności dużych zmian programistycznych w całej aplikacji. Pozwala także w prosty sposób dodawać nowe usługi. IBM jest prekursorem architektur SOA, liderem w dziedzinie wdrożeń SOA i dostawcą rozwiązań umożliwiających łatwe i tanie utrzymanie środowisk SOA. Architektura SOA strategia i planowanie Architektura SOA ocena zdolności do wdrożenia Architektura SOA projektowanie i wdrożenia Projektowanie usług (serwisów SOA) na poziomie procesów Architektura SOA monitorowanie i zarządzanie W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom w dostosowaniu ich strategii IT do założeń SOA, a także w planowaniu działań zmierzających do przebudowy firmowej infrastruktury zgodnie z koncepcją SOA. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM analizują istniejącą infrastrukturę i procesy IT pod kątem wykonalności technicznej i kosztów związanych z potencjalnym wdrożeniem architektury SOA. W zależności od skali i celów organizacji, architektura SOA może mieć wiele różnych wcieleń. IBM pomaga klientom wybrać właściwy zakres wdrożenia oraz narzędzia SOA odpowiednie z punktu widzenia długofalowych potrzeb biznesowych firmy. Usługi obejmują także planowanie i realizację wdrożeń rozwiązań zgodnych z koncepcją SOA w środowisku produkcyjnym. IBM pomaga klientom nakreślić szczegółowe kształty poszczególnych procesów biznesów w ramach usług opartych na architekturze SOA wykorzystując sprawdzoną metodykę projektową. Wprowadzanie zmian w środowisku IT działającym zgodnie z koncepcją SOA jest znacznie łatwiejsze, niż w środowiskach tradycyjnych. Nie znaczy to jednak, że środowiska te nie wymagają monitorowania i zarządzania. IBM pomaga firmom opracować wymagania oraz wdrożyć rozwiązania, dzięki którym nową architekturą rzeczywiście można zarządzać i osiągać założone cele: niższe koszty, elastyczność itd. TRANSFORMACJA I OPTYMALIZACJA OBSZARU IT Optymalizacja obszaru IT, by działał w zgodzie z wymaganiami biznesu, wymaga dokonania istotnych zmian w infrastrukturze, wobec której stawiane są nowe wymagania w dziedzinie monitorowania, zarządzania procesowego i raportowania. Przekształcenie tradycyjnego obszaru IT w obszar IT zgodny z potrzebami biznesu jest przedsięwzięciem z gruntu trudnym, dlatego IBM pomaga klientom w planowaniu i wdrożeniu zmian w taki sposób, aby zminimalizować koszty i ryzyko. Analiza infrastruktury IT pod kątem możliwości optymalizacji Strategia i planowanie zmian w dziedzinie infrastruktury IT Projektowanie zmian w infrastrukturze IT W ramach tych usług IBM pomaga klientom upewnić się, czy i w jakim zakresie istniejąca infrastruktura IT nadaje się do realizacji określonych planów biznesowych oraz jakie kroki można ewentualnie podjąć, by ją do nich dostosować. Usługi te pomagają klientom zdefiniować długofalowe wymagania wobec infrastruktury IT, ustalić konieczne zmiany i zaplanować ich wprowadzanie. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM projektują architekturę docelowych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury IT, dzięki którym może ona spełnić nowe oczekiwania w dziedzinie wspierania biznesu. optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu 5

6 U s ł u g i w a r s t w y p o ś r e d n i e j i S O A Cały proces biznesowy w jednej aplikacji to marzenie, którego prawie nigdy nie udaje się spełnić. A jeśli nawet, radość zwykle nie trwa długo, bowiem procesy ciągle zmieniają się i komplikują. Równolegle zmieniają się wymagania wobec sposobu monitorowania i zarządzania procesami, a także danymi tymi, które są potrzebne do realizacji procesów, jak również tymi, które powstają w ich efekcie. Tę postępującą zmienność można ujarzmić tylko w jeden sposób przenosząc zarządzanie procesami i danymi z poszczególnych aplikacji do dedykowanej warstwy infrastruktury, tzw. warstwy pośredniej (ang. middleware). Zarządzanie procesami biznesowymi obejmującymi wiele aplikacji pozwala wprowadzać zmiany w przebiegu procesów bez modyfikowania kodu aplikacji. To zmiana zasadnicza, umożliwiająca znaczne skrócenie cyklu wprowadzania nowych wersji procesów. Takie podejście daje także firmom wielką elastyczność dzięki warstwie middleware dowolny proces może korzystać z dowolnej firmowej aplikacji, a nawet ze wszystkich łącznie. Co więcej w procesach biznesowych uczestniczyć mogą także aplikacje dostawców i partnerów handlowych. IBM od wielu lat pomaga klientom budować skalowalne, niezawodne i wydajne środowiska middleware. Konsultanci IBM Global Technology Services wspomagają klientów m.in. w: projektowaniu długofalowej koncepcji architektury środowiska IT w kontekście wymagań branżowych, projektowaniu i wdrażaniu zmian w istniejącej infrastrukturze IT, projektowaniu środowisk ułatwiających częste wprowadzanie zmian w definicjach procesów, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi, projektowaniu zmian w środowisku IT mających na celu obniżenie kosztów jego utrzymania. PROJEKTOWANIE ŚRODOWISK APLIKACYJNYCH Architektury aplikacyjne działające w firmach są pochodną wielu czynników, m.in. specyfiki branżowej, przyjętych historycznie założeń, efektów fuzji i przejęć itd. Zmian w architekturze zwykle unika się, jeśli nie są konieczne, ponieważ są kosztowne i ryzykowne. Przychodzi jednak czas, gdy stają się nieuniknione. Do firm stojących przed takimi wyzwaniami IBM kieruje swoją ofertę projektowania architektur środowisk aplikacyjnych. Usługi mogą obejmować pomoc w modernizacji istniejącej infrastruktury lub zaprojektowanie całkiem nowej, do której firma będzie dochodzić etapami. W każdym przypadku IBM dostarcza projekt dający gwarancję długookresowej elastyczności, skalowalności, wysokiej dostępności i bezpieczeństwa. Projektowanie środowisk aplikacyjnych serwery aplikacji Projektowanie środowisk aplikacyjnych platformy portalowe Projektowanie środowisk aplikacyjnych infrastruktura internetowa W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują wszechstronnej analizy potrzeb klientów w dziedzinie infrastruktury aplikacyjnej i proponują kierunki zmian. Zmiany mogą polegać na modernizacji lub stopniowej wymianie elementów istniejącej infrastruktury. Specjaliści IBM pomagają klientom stworzyć listę długofalowych wymagań dla środowiska aplikacyjnego, uwzględniających uwarunkowania w dziedzinie wysokiej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa; projektują docelowe rozwiązania, wykorzystując najbogatszą na rynku rodzinę oprogramowania integracyjnego IBM WebSphere Integration; pomagają także w planowaniu wdrożeń i nadzorują ich realizację. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services oceniają potrzeby klientów w dziedzinie komunikacji i integracji procesów biznesowych i informacji. Usługi obejmują opracowanie długookresowej koncepcji architektury środowiska portalowego, w tym sposobów jego skalowania i mechanizmów służących do integrowania go z aplikacjami własnymi i zewnętrznymi. Specjaliści IBM wspomagają klientów w wyborze odpowiedniej platformy (IBM, Microsoft, BEA, SAP, Oracle), a także w planowaniu i realizacji wdrożeń. Ten zestaw usług ma na celu pomóc klientom w budowaniu dużych środowisk serwerowych dla aplikacji WWW. Usługi nakierowane są na przygotowanie architektury zapewniającej elastyczność i skalowalność wraz ze wzrostem liczby serwerów/usług/klientów itd. Drugim celem jest przyspieszenie wdrożeń dzięki najwyższym kompetencjom technicznym, wykorzystaniu sprawdzonych konfiguracji i najlepszych praktyk. IBM projektuje i wdraża infrastrukturę internetową, wykorzystującą zarówno własne rozwiązania (platforma IBM WebSphere Application Server), jak i rozwiązania firm trzecich, m.in. Apache, Tomcat, WebLogic i PHP.

7 INFRASTRUKTURA NA ŻĄDANIE DLA DANYCH Przekształcanie danych w użyteczne informacje polega na uzyskiwaniu odpowiedzi na trudne pytania i rozwiązywaniu skomplikowanych dylematów decyzyjnych w skończonym czasie. Tempo i skuteczność wyciągania właściwych wniosków na podstawie ogromu danych oraz zdolność do natychmiastowego wykorzystania tych wniosków w podejmowanych decyzjach tak IBM definiuje rozwiązania On Demand, czyli Na Żądanie. Projektowanie i wdrażanie środowisk do przechowywania danych Projektowanie i wdrażanie środowisk do konsolidacji danych Ten zestaw usług ma na celu pomóc klientom w budowaniu dużych środowisk serwerowych, zdolnych do efektywnego przechowywania danych dowolnego typu: danych relacyjnych, struktur XML, dokumentów itp. i zapewniających spójne mechanizmy zarządzania zasobami. Usługi opierają się na możliwościach tkwiących w najnowszej wersji serwera baz danych IBM DB2 v W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom w projektowaniu i wdrażaniu środowisk do gromadzenia w jednym miejscu danych z wielu różnych źródeł: baz danych, systemów plików, zbiorów dokumentów itp. Konsolidowanie danych może mieć na celu budowę m.in.: firmowej hurtowni danych wspierającej procesy analityczne i raportowe, operacyjnej bazy danych na potrzeby zarządzania procesami i integracji aplikacji, środowiska do zarządzania informacją na potrzeby usług wyszukiwania pełnotekstowego w portalach. ZARZĄDZANIE PROCESAMI DZIAŁU IT Współczesna informatyka ma ambicje aktywnego wspomagania biznesu w realizowaniu celów strategicznych. Aby rzeczywiście tak było, działy IT muszą zdefiniować swoją działalność jako powtarzalne procesy, które można na bieżąco monitorować, i którymi da się łatwo zarządzać. Usługi IBM w tej dziedzinie obejmują pomoc w stworzeniu definicji procesów IT i miar służących ocenie jakości ich realizacji, definiowaniu wymagań i projektowaniu rozwiązań do zarządzania procesami IT, a także procedur i narzędzi do bieżącego zarządzania usługami, które składają się na procesy IT na poziomie operacyjnym. Zarządzanie procesami IT poziom operacyjny Zarządzanie procesami IT poziom procesowy W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom zdefiniować podstawowe wymagania dla poszczególnych usług IT i miary do oceny poprawności i jakości ich dostarczania. Usługi obejmują także definiowanie wymagań, projektowanie i wdrażanie środowisk do monitorowania usług w sposób syntetyczny za pośrednictwem konsol menedżerskich. Ten zestaw usług ma na celu stworzenie szerokich ram do zarządzania procesami IT w firmie. Na podstawie strategii biznesowej i powiązanej z nią strategii działu IT, konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom opracować długofalowe definicje procesów IT, ogólne założenia dla porozumień SLA (wewnętrznych i z dostawcami zewnętrznymi), wymogi dla dokumentacji służącej do opisu procesów i zmian w procesach, zdefiniować wymogi funkcjonalne i standaryzacyjne dla rozwiązań do zarządzania procesami i usługami IT itp. optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu 7

8 U s ł U g i w a r s t w y p o ś r e d n i e j i s o a PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE ARCHITEKTUR SOA Architektury IT dążą do większej elastyczności, pozwalającej na łatwiejsze wprowadzanie zmian w procesach biznesowych i tańsze utrzymanie skomplikowanych środowisk aplikacyjnych. Na potrzeby realizacji takich celów powstała nowa koncepcja architektury, zwana architekturą usługową (SOA Services Oriented Architecture). Zakłada ona podział infrastruktury na niewielkie aplikacje (usługi) pozwalające na wywoływanie ich funkcjonalności przez dowolne inne aplikacje/usługi za pomocą standardowych interfejsów komunikacyjnych. Architektury SOA zakładają także udostępnienie aplikacjom środowiska usług infrastrukturalnych, np. usług katalogowych, usług uwierzytelniania itd. Projektowanie architektur SOA Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zgodnych z SOA W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom zdefiniować oczekiwania wobec nowoczesnej architektury, zaprojektować jej części składowe i ich wzajemne relacje. Ta praca koncepcyjna jest konieczna, zanim firmy przystąpią do wdrażania architektur SOA w swoich środowiskach produkcyjnych. Ten zestaw usług obejmuje projektowanie rozwiązań realizujących wizję SOA, zgodnie z wypracowaną wcześniej koncepcją architektury, oraz wdrażanie ich w środowisku produkcyjnym. IBM wykorzystuje wiedzę i doświadczenie konsultantów, by zaoferować klientom rozwiązania dostosowane do ich długofalowych potrzeb i specyfiki branżowej, a jednocześnie niezawodne, skalowalne i bezpieczne. Środowiska SOA budowane są przy użyciu komponentów technicznych wchodzących w skład rodzin produktów IBM WebSphere, m.in. Message Broker, Enterprise Service Bus, Process Server, Service Registry, a także Tivoli i DB2. 8

9 U s ł u g i o p t y m a l i z a c j i ś r o d o w i s k u ż y t k o w n i k ó w Produktywność pracowników zależy dziś w dużej mierze od tego, czy we właściwym czasie mają dostęp do właściwych systemów i danych. Oprogramowanie ma być nie tylko zainstalowane, ale powinno działać bezbłędnie. Co więcej, powinno umożliwiać pracę z dowolnego miejsca na świecie o każdej porze bez przerwy. Oczywiście, równolegle istnieją wymagania kosztowe sprawnie działające środowiska trzeba budować w taki sposób, aby koszty ich utrzymania w długim okresie były możliwie najniższe. IBM przychodzi z pomocą firmom stojącym przed takimi wyzwaniami. Oferuje doradztwo strategiczne, pomoc w doborze architektury rozwiązań, pomoc w szczegółowym planowaniu i realizowaniu wdrożeń kompletnych rozwiązań, a także outsourcing procesów i zarządzanie cyklem życia rozwiązań wykorzystywanych przez pracowników firm. OPTYMALIZAJCA PROCESÓW HELP DESK Wsparcie dla użytkowników to nieodłączny element pracy działów IT, który jednak generuje spore koszty. IBM pomaga klientom optymalizować procesy wsparcia użytkowników, umożliwiając obniżenie ich kosztów, przy jednoczesnym wzroście jakości tych usług i satysfakcji użytkowników. Projektowanie procesów i rozwiązań Help Desk Budowa zoptymalizowanych rozwiązań Help Desk Outsourcing procesów wsparcia użytkowników W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują wszechstronnej analizy procesów i rozwiązań do wsparcia użytkowników, porównują je z najlepszymi praktykami światowymi i sporządzają rekomendacje zmian. W ramach usług IBM pomaga klientom zdefiniować długofalowe wymagania wobec procesów i rozwiązań Help Desk, a także zaprojektować je szczegółowo na potrzeby wdrożenia. Ten zestaw usług ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań spełniających długofalowe cele firmy w dziedzinie wsparcia użytkowników. IBM pomaga klientom zaprojektować i wdrożyć rozwiązania Help Desk, zapewniające obniżenie kosztów wsparcia, m.in. przez automatyzację i samoobsługę, a także poprawę satysfakcji użytkowników z efektów pracy działów wsparcia, m.in. dzięki śledzeniu statusów zleceń. Oprócz doradztwa strategicznego i pomocy przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań Help Desk, IBM oferuje klientom outsourcing procesów wsparcia użytkowników. Usługi obejmują zarówno wsparcie zdalne, jak i wsparcie w siedzibie klienta. IBM świadczy usługi wsparcia na najwyższym poziomie, wykorzystując najlepsze światowe praktyki i rozwiązania. Dzięki usługom IBM klienci mogą skrócić czas usuwania problemów i zwiększyć satysfakcję użytkowników, obniżając jednocześnie koszty związane z zapewnieniem wsparcia. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI Dążąc do zachowania wysokiej produktywności pracowników, organizacje standaryzują sprzęt i działające na nim oprogramowanie. Standaryzacja pozwala uniknąć wielu problemów podczas eksploatacji, a gdy się zdarzą ułatwia ich diagnozowanie i eliminowanie. Standaryzacja pozwala także ujednolicić procedury, a w efekcie obniżyć koszty wdrożenia i utrzymania. IBM pomaga klientom zaplanować i zrealizować standaryzację platform sprzętowych i działającego na nich oprogramowania, utrzymać standard w trakcie całego cyklu życia rozwiązań, a także zutylizować je po okresie użytkowania. Zarządzanie zakupem i przygotowaniem sprzętu do instalacji W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom w specyfikowaniu i zamawianiu rozwiązań sprzętowych (komputery, serwery, urządzenia sieciowe, kioski informacyjne, urządzenia PDA, telefony komórkowe itp.). W imieniu klienta IBM standaryzuje oprogramowanie instalowane na urządzeniach i testuje je na zgodność z postawionymi wymaganiami. Instalowanie i testowanie odbywa się przed dostarczeniem i uruchomieniem sprzętu w docelowej lokalizacji. Dzięki temu, instalowanie sprzętu nie dezorganizuje pracy w docelowych lokalizacjach, a jednocześnie ryzyko wystąpienia problemów już po instalacji, a więc także ryzyko powstania nieplanowanych kosztów, znacząco spada.

10 U s ł u g i o p t y m a l i z a c j i ś r o d o w i s k u ż y t k o w n i k ó w Instalacja i integracja rozwiązań sprzętowych Obsługa dzierżawy sprzętu Odtwarzanie konfiguracji i/lub wycofywanie sprzętu z eksploatacji Ten zestaw usług ma na celu sprawne zainstalowanie i uruchomienie urządzeń w docelowej lokalizacji zgodnie z ustalonymi procedurami. Dzięki tym usługom, klienci IBM mają pewność, że roll-out większej ilości sprzętu zmieści się w określonym czasie oraz że po instalacji wszystko będzie działać zgodnie z planem. IBM może standaryzować sprzęt i jego oprogramowanie w ramach stałych umów z firmami, które świadczą usługi za pośrednictwem sprzętu dzierżawionego klientom. Usługi mogą także obejmować instalowanie sprzętu u klientów w imieniu firmy. W ramach tego zestawu usług IBM oferuje klientom pomoc w szybkim przywróceniu uszkodzonych urządzeń do normalnej pracy, a jeśli nie jest to możliwe, przejmuje na siebie utylizację zgodnie z przepisami. ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM Utrzymanie oprogramowania na komputerach pracowników w należytym porządku i zapewnienie mu aktualności pochłania znaczący odsetek czasu i budżetów działów IT. IBM pomaga klientom zaprojektować i wdrożyć rozwiązania, dzięki którym mogą znacząco obniżyć koszty utrzymania środowisk desktop. Usługi IBM obejmują m.in. standaryzację konfiguracji stacji roboczych, procesy przygotowania i dystrybucji aktualizacji, a także usługi migracji do najnowszych wersji oprogramowania, m.in. Microsoft Windows Vista i IBM Lotus Notes 8. Projektowanie standardowych obrazów systemów Przygotowywanie pakietów instalacyjnych Projektowanie rozwiązań do dystrybucji oprogramowania Migracja środowisk desktop do Microsoft Windows Vista Migracja środowisk IBM Lotus Notes/Domino do wersji 8 W ramach tego zestawu usług specjaliści IBM Global Technology Services pomagają klientom przygotować standardowe obrazy systemów dla poszczególnych grup użytkowników. Obrazy zawierają skonfigurowany system operacyjny i odpowiedni zestaw aplikacji, dzięki czemu przygotowanie nowego komputera do pracy (lub przywrócenie do normalnej pracy po awarii) trwa bardzo krótko i może odbywać się prawie całkowicie automatycznie. Ten zestaw usług ma na celu pomóc klientom we wdrożeniu procedur i rozwiązań służących do przygotowywania pakietów instalacyjnych oprogramowania. Za ich pomocą firma może tworzyć pakiety do dystrybucji wewnątrz firmowej sieci, jak i dla swoich klientów. Usługa może mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub stały. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają firmom zaprojektować i wdrożyć kompleksowe środowiska do dystrybucji oprogramowania we własnych sieciach, jak i w sieciach należących do klientów i/lub partnerów. IBM może przygotować szczegółowy projekt środowiska osadzony w konkretnych realiach, zaproponować rozwiązania spełniające wymagania projektu, a także wdrożyć je. W ramach tego zestawu usług IBM przeprowadza audyt zdolności klienta do wdrożenia systemu Windows Vista. Konsultanci ustalają, na których komputerach można zainstalować Windows Vista, które wymagają aktualizacji, a które nie spełniają wymogów nowego systemu. IBM pomaga również klientom przygotować się do zmian w firmowej infrastrukturze sieciowej i aplikacyjnej, koniecznych do uzyskania maksymalnych korzyści z wdrożenia systemu Windows Vista. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom zaplanować i przeprowadzić migrację istniejących środowisk IBM Lotus Notes/Domino do wersji 8. Usługa obejmuje analizę istniejącego środowiska oraz przygotowanie szczegółowego planu migracji, wraz z wykazem czynności do wykonania przed wdrożeniem. IBM może również przeprowadzić migrację w imieniu klienta. ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu Optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury IT 10

11 CENTRALIZACJA ŚRODOWISK DESKTOP Rozproszenie i mobilność pracowników zwiększają koszty utrzymania aplikacji i wsparcia użytkowników. Tradycyjne architektury klient-serwer można jednak przekształcić w łatwe i tanie w zarządzaniu środowiska scentralizowane, nie wymuszając na pracownikach kompromisów użytkowych. IBM pomaga firmom projektować i budować takie środowiska. Budowa uniwersalnych środowisk terminalowych Budowa środowisk portalowych W ramach tego zastawu usług IBM pomaga klientom scentralizować heterogeniczne środowiska desktop i udostępnić je poprzez rozwiązania oparte na terminalach graficznych. Rozwiązania projektowane przez IBM umożliwiają zdalne korzystanie z dowolnych aplikacji (Windows, Unix, Linux, Mainframe) za pośrednictwem jednego środowiska dostępowego. Środowisko to obejmuje dodatkowo mechanizmy jednokrotnego logowania, które zwiększają bezpieczeństwo i wygodę korzystania z aplikacji. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom zaprojektować i wdrożyć środowiska portalowe, które udostępniają wybrane funkcje aplikacji biznesowych za pośrednictwem uniwersalnego klienta współpracującego z dowolną przeglądarką WWW. Portal umożliwia wygodne i bezpieczne korzystanie z aplikacji biznesowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, zarówno w trybie online, jak i offline. 11

12 Z i n t e g r o w a n e s i e c i o w e u s ł u g i k o m u n i k a c y j n e Telefon, , faks, wideokonferencja, komunikator tekstowy każdy z tych sposobów komunikacji ma swoje miejsce i zastosowanie. Dotychczas każda z usług komunikacyjnych wymagała oddzielnego systemu dostarczania i zarządzania, jednak upowszechnienie się standardowych technologii, jak Ethernet, TCP/IP, czy SIP (Session Initialization Protocol) umożliwia scalenie dotychczas odrębnych platform w spójne rozwiązania wielousługowe. Zaletą jest uwspólnienie transportu i lepsze wykorzystanie pasma, większa kontrola nad użytkownikami i uprawnieniami, obniżenie kosztów utrzymania, a także wzrost produktywności pracowników. IBM Global Technology Services oferuje jasno zdefiniowane pakiety usług, dzięki którym klienci mogą zasadniczo zwiększyć funkcjonalność swoich systemów komunikacyjnych, ograniczając jednocześnie koszty ich funkcjonowania i przygotowując grunt pod przyszłe usługi. SIECI WIELOUSŁUGOWE Sieci wielousługowe to termin odnoszący się do platform technologicznych, dzięki którym możliwe jest połączenie wielu usług komunikacyjnych w ramach jednej infrastruktury sieciowej i wspólne zarządzanie nimi. W sieciach wielousługowych udostępniane są m.in. poczta elektroniczna, telefonia, poczta głosowa, usługi faksowe, usługi wideo i telekonferencyjne oraz szereg innych usług opcjonalnych. Wdrożenie jednej, spójnej platformy komunikacyjnej działającej w jednej, spójnie zarządzanej sieci w miejsce kilku niezależnych rozwiązań z własnymi sieciami, zmniejsza łączne zapotrzebowanie na pasmo sieciowe, obniża koszty administracji usługami oraz eliminuje szereg kosztów związanych z integrowaniem usług. Sieci wielousługowe telefonia IP Sieci wielousługowe zintegrowane usługi komunikacyjne Sieci wielousługowe współpraca online w czasie rzeczywistym Sieci wielousługowe uniwersalne skrzynki usługowe Strategiczne usługi doradcze w dziedzinie sieci wielousługowych Usługi doradcze związane z migracją z tradycyjnych centralek PBX do platform IP PBX Usługi doradcze w dziedzinie wydajności i zarządzania sieciami wielousługowymi Kompleksowe usługi doradcze, integracyjne i wdrożeniowe w dziedzinie sieci wielousługowych Usługi IBM związane z telefonią IP obejmują pomoc w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu infrastruktury dla usług telefonii IP. Usługi te nakierowane są na wygenerowanie oszczędności w wyniku rezygnacji z oddzielnej sieci i procedur zarządzania dla telefonii i transmisji danych. Przez wiele lat IBM zgromadził praktyczne doświadczenia w dziedzinie budowania sieci wielousługowych, obejmujących transmisję danych, głosu i obrazu wideo w dowolnych sieciach. Wiedza i doświadczenie konsultantów IBM Global Technology Services daje klientom pewność, że ich środowiska będzie można w przyszłości bezproblemowo rozszerzać o nowe usługi, formy komunikacji i rodzaje sieci. Usługi IBM w dziedzinie komunikacji w czasie rzeczywistym służą temu, aby firmy maksymalnie wykorzystały istniejący potencjał do poprawy produktywności pracowników mających bezpośredni wpływ na wyniki firmy. Uniwersalne skrzynki usługowe służą do konsolidowania w ramach jednej usługi różnych form komunikacji: poczty elektronicznej, poczty głosowej i faksów. Celem usług IBM w tej dziedzinie jest zwiększenie produktywności pracowników, jak również optymalizacja kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem systemów komunikacyjnych. Sieci wielousługowe to dziedzina łącząca aspekty technologiczne i biznesowe. Dział IBM Global Technology Services pomaga firmom ocenić ich długofalowe potrzeby biznesowe w dziedzinie sieci wielousługowych, a następnie rekomenduje rozwiązania techniczne i architektury, dzięki którym będą w stanie zrealizować założone cele. IBM przeprowadził dotychczas bardzo wiele migracji tradycyjnych systemów telefonicznych do nowoczesnych, wielousługowych platform komunikacyjnych. Projekty migracyjne to jedna ze sztandarowych usług IBM Global Technology Services, gwarantująca klientom brak przestojów biznesu i optymalne koszty całego przedsięwzięcia. IBM posiada kompetencje w dziedzinie wszystkich liczących się platform komunikacyjnych, zarówno tradycyjnych, jak i IP PBX (m.in. Avaya, Cisco i Nortel Networks). W ramach tego zestawu usług IBM wspiera klientów w osiąganiu określonych celów lub przygotowaniu studiów zmian koniecznych do osiągnięcia tych celów. Celem może być wdrożenie nowych usług dla klientów, nowych usług komunikacyjnych, poprawa wydajności lub rozbudowa infrastruktury sieciowej, wsparcie przez infrastrukturę sieciową określonych procesów biznesowych lub aplikacji, obniżenie kosztów operacyjnych związanych z bieżącym zarządzaniem sieciami itp. IBM pomaga klientom we wszystkich fazach przygotowania, wdrażania i zarządzania sieciami wielousługowymi. W ramach kompleksowych usług IBM wspomaga klientów w ocenie stanu obecnego środowiska komunikacyjnego i ustalaniu strategicznych kierunków inwestowania w komunikację. Konsultanci IBM Global Technology Services mają kompetencje procesowe i techniczne, dzięki którym są w stanie zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązania długofalowo zaspokajające potrzeby firm. 12

13 USŁUGI MOBILNE I BEZPRZEWODOWE Rosnąca mobilność pracowników jest faktem powszechnie obserwowanym, lecz przebywanie coraz większej liczby pracowników poza firmą stwarza nowe wyzwania dla efektywności pracy i współpracy z otoczeniem. Usługi IBM są skierowane do klientów biznesowych, którzy potrzebują niezawodnych, skalowalnych, wydajnych i bezpiecznych rozwiązań wspomagających pracowników w podróży. IBM oferuje także usługi skierowane do samorządów, innowacyjnie myślących wspólnot mieszkaniowych i firm świadczących usługi dla szerokiej publiczności, jak stadiony czy restauracje. Sieci bezprzewodowe są dla nich sposobem na dodatkowe przychody, a jednocześnie integrują społeczności lokalne. Usługi mobilne i bezprzewodowe sieci publiczne Usługi doradcze w dziedzinie projektowania, wdrażania i integracji usług w sieciach mobilnych Usługi doradcze w dziedzinie projektowania, wdrażania i integracji usług w firmowych sieciach WLAN (Wi-Fi) Usługi doradcze w dziedzinie wdrażania i integracji usług mobilnych dla urządzeń kieszonkowych (PDA) W ramach tych usług IBM doradza klientom z sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie strategii oferowania usług bezprzewodowych, wspomaga klientów w formułowaniu wymagań, projektowaniu infrastruktury, planowaniu i realizacji wdrożeń, integrowaniu nowej infrastruktury z tą już istniejącą, a także w zarządzaniu dostępem i usługami udostępnianymi w sieciach bezprzewodowych i mobilnych. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom zebrać wymagania, zaprojektować i wdrożyć niezawodne i skalowalne usługi dostępne w publicznych sieciach mobilnych. Współpraca z IBM daje klientom gwarancję, że wdrożone usługi będą dobrze zintegrowane z firmowymi sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Ten zestaw usług IBM ułatwia klientom projektowanie, wdrażanie i integrację sieci WLAN (wykorzystujących technologie Wi-Fi). Dzięki współpracy z IBM klienci są w stanie zbudować niezawodne i skalowalne sieci WLAN o wysokim poziomie bezpieczeństwa, pokrywające zasięgiem całą planowaną powierzchnię użytkową i zintegrowane z istniejącą infrastrukturą przewodową. Celem tej oferty usługowej jest wsparcie klientów w wyborze właściwego rozwiązania mobilnego i właściwych urządzeń mobilnych dla przewidywanego zakresu zastosowań. Doświadczenie w budowaniu rozwiązań biznesowych wykorzystujących platformy PDA pozwala IBM doradzać klientom w dziedzinie strategii, zakresu usług, sposobów integracji i doboru odpowiednich do ich potrzeb urządzeń i oprogramowania. Outsourcing/hosting rozwiązań mobilnych IBM pomaga firmom i instytucjom zaoferować dotychczasowe usługi za pośrednictwem sieci mobilnych. Oferta ma charakter hostingowy mobilne wersje aplikacji klientów działają na platformach administrowanych i zarządzanych przez IBM. USŁUGI INTEGRACJI SIECI Dobrze zaprojektowane sieci lokalne (LAN) i rozległe (WAN) stanowią fundament wszelkich poważniejszych zastosowań informatyki w biznesie. Od wyboru topologii sieci, jej parametrów fizycznych, architektury i zakresu funkcjonalności platform usługowych zależy to, jakie aplikacje będzie można w niej uruchamiać, jakie będą koszty jej utrzymania, zarządzania nią oraz jej modernizacji w przyszłości. Oferta usługowa IBM nakierowana na uproszczenie zarządzania i zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury sieciowej klientów. Usługi integracji sieci projektowanie i wdrożenia W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom w projektowaniu architektury i wdrażaniu sieciowych platform usługowych, a także ich integracji. Usługi IBM obejmują także m.in. pomoc przy instalacji i testowaniu sprzętu sieciowego, budowę środowisk do spójnego zarządzania wieloma sieciami, w tym wykorzystujących różne technologie, a także optymalizację ich wydajności i niezawodności. optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu 1

14 Z i n t e g r o w a n e s i e c i o w e u s ł u g i k o m u n i k a c y j n e STRATEGIE WYKORZYSTANIA I OPTYMALIZACJI SIECI Sieci są bardzo istotnymi składnikami systemów informatycznych firm. Od ich niezawodności, skalowalności, wydajności i funkcjonalności zależy działanie aplikacji, a więc ciągłość i szybkość realizacji procesów biznesowych. Sieci to zasób strategiczny, dlatego IBM pomaga klientom w wyborze strategii budowy i rozbudowy sieci, modelu wykorzystania sieci, doborze zestawu usług i rozwiązań spełniających ustalone oczekiwania. Usługi IBM są także nakierowane na rzetelne wyspecyfikowanie wymagań dla obecnych i przyszłych usług i aplikacji. Analizy strategiczne i projektowanie architektur sieciowych W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują kompleksowej analizy dzisiejszych i przyszłych potrzeb biznesowych klienta i przewidują rozwój potrzeb w dziedzinie sieci. Na podstawie zebranych informacji konsultanci proponują klientom studia techniczno-finansowe koniecznych zmian w infrastrukturze sieciowej oraz analizy rezultatów zmian, w tym analizy wydajności, kosztów utrzymania i całkowitych kosztów posiadania, uwzględniające różnorodne czynniki m.in. zmianę pozycji konkurencyjnej i wzrost produktywności pracowników. USŁUGI DLA ROZWIĄZAŃ RFID Wykorzystanie tagów radiowych (RFID) umożliwia doskonalenie tego, co doskonalone było już niejednokrotnie. Zarządzanie majątkiem, ruchem towarów w magazynach, przepływem pracy i materiałów w procesie produkcji to jednak obszary, w których nawet drobne optymalizacje przynoszą wymierne rezultaty. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom w definiowaniu potrzeb w dziedzinie zbierania danych w czasie rzeczywistym, projektowaniu infrastruktury sieciowej i aplikacyjnej na potrzeby rozwiązań wykorzystujących tagi radiowe (RFID), a także pomoc w optymalizowaniu procesów biznesowych za pomocą systemów RFID. Analiza i projektowanie rozwiązań wykorzystujących tagi radiowe W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services opracowują koncepcje oraz architektury systemów i sieci do pozyskiwania i przetwarzania danych z tagów radiowych w czasie rzeczywistym. Tworzą także studia wykonalności rozwiązań i analizują zarówno koszty, jak i korzyści wynikające z wprowadzenia tagów radiowych do procesów biznesowych. Projekty i analizy uwzględniają zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa rozwiązaniom, danym i procesom biznesowym. ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu Optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury IT 14

15 15

16 U s ł u g i z a p e w n i e n i a c i ą g ł o ś c i i b e z p i e c z e ń s t w a d z i a ł a n i a Sprawność biznesowa składa się z wielu elementów. Oprócz zdolności do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i zdolności efektywnego zarządzania procesami wewnętrznymi, współczesne firmy muszą być w stanie trwać i działać nieprzerwanie w każdych warunkach. Ciągłość procesów i odporność firm na przeciwności rynkowe i losowe zależy w dużej mierze od skutecznego przygotowania się do stawienia im czoła. Na przygotowanie to składają się plany i procedury awaryjne, sprawne mechanizmy audytowe i zarządzania zmianami, a także odpowiednio przygotowane środki techniczne. IBM Global Technology Services świadczy usługi, w ramach których pomaga firmom i instytucjom na całym świecie rzetelnie ocenić ryzyko, przygotować plany działania w sytuacjach kryzysowych oraz wdrożyć rozwiązania, dzięki którym ciągłość podstawowych procesów może zostać utrzymana bez względu na okoliczności. UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH IBM Global Technology Services pomaga klientom w ocenie ich obecnych strategii zapewnienia ciągłości procesom biznesowym i wskazuje kierunki działań i inwestycji, które zwiększają odporność procesów na czynniki mogące je zakłócać. IBM korzysta przy tym zarówno z własnych, bogatych doświadczeń w dziedzinie zarządzania procesami, jak i z najlepszych światowych praktyk. Ocena zdolności do utrzymania ciągłości procesów biznesowych Projektowanie i wdrażanie planów i procedur awaryjnych W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services analizują ryzyko i skalę potencjalnych zagrożeń dla ciągłości procesów biznesowych. Dokonują też przeglądu planów awaryjnych, zwracając szczególną uwagę na ich wykonalność, a także na zakresy odpowiedzialności przyznane poszczególnym rolom organizacyjnym. Usługi obejmują ponadto wykonanie szczegółowej mapy zależności między procesami biznesowymi i systemami informatycznymi, a także warsztaty, podczas których analizowane są skutki określonych decyzji i działań w określonych (symulowanych) okolicznościach. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services przygotowują plany awaryjne i szczegółowe procedury postępowania w określonych okolicznościach oraz szczegółowe harmonogramy wprowadzenia ich w życie. Usługi obejmują weryfikację i praktyczne testowanie skuteczności planów awaryjnych, a także warsztaty, podczas których analizowane są skutki określonych decyzji i działań w określonych (symulowanych) okolicznościach. Konsultanci IBM Global Technology Services mogą również w imieniu klienta zarządzać procesem wdrażania zmian w planach i procedurach awaryjnych oraz prowadzić stały lub cykliczny monitoring (w tym raportowanie) gotowości firmy na wypadek zagrożenia dla ciągłości procesów. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI Firmy podlegają rosnącej liczbie szczegółowych przepisów i regulacji branżowych, wymuszających na nich określone postępowanie lub zapewnienie możliwości sprawdzenia określonych informacji. IBM pomaga firmom upewnić się, że podejmowane przez nie działania czynią zadość wymogom formalnym, jak również stwierdzić, czy w razie audytu będą w stanie to bezsprzecznie wykazać. Analiza zgodności działania systemów informatycznych z przepisami, zasadami ładu korporacyjnego lub wymogami branżowymi Projektowanie zmian w systemach informatycznych w celu uzyskania ich zgodności z wymogami prawa, zasadami ładu korporacyjnego lub wymogami branżowymi W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują szczegółowej analizy procesów i procedur pod kątem ich zgodności z przepisami, zasadami ładu korporacyjnego lub innymi regulacjami, np. wymogami branżowymi. Usługa obejmuje ustalenie faktu zgodności oraz zdolność firmy do wiarygodnego wykazania tej zgodności. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują przeglądu istniejących rozwiązań IT pod kątem zgodności z przepisami/ wymogami, wskazują konieczne zmiany oraz wspomagają klientów w zaplanowaniu skutecznego wprowadzenia tych zmian w życie. 16

17 Projektowanie rozwiązań ułatwiających audyt i raportowanie W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services projektują narzędzia ułatwiające przeprowadzanie audytów i raportowanie stanu zgodności z przepisami/wymogami. UTRZYMANIE WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISK IT Wysoka dostępność aplikacji stale zyskuje na znaczeniu, dlatego IBM oferuje zestaw usług, dzięki którym firmy mogą zminimalizować koszty związane z planowanymi i nieplanowanymi przestojami aplikacjami. Usługi IBM Global Technology Services obejmują kompleksową ocenę obecnych i przyszłych potrzeb w dziedzinie wysokiej dostępności, planowanie i realizację programów zmian zwiększających dostępność oraz skracających czas przywracania środowisk aplikacyjnych i sieciowych do pełnej sprawności po awariach. Ocena istniejących rozwiązań podwyższających dostępność Analiza istniejących procesów i procedur Analiza ryzyka i kosztów określonych scenariuszy zdarzeń Projektowanie procesów i procedur zapewnienia wysokiej dostępności Projektowanie architektury rozwiązań wspierających wysoką dostępność Budowa środowisk IT o wysokiej dostępności Skalowanie środowisk na potrzeby wysokiej dostępności Wynajem przestrzeni w centrum danych IBM oraz przestrzeni pomocniczej Ten zestaw usług ma na celu szczegółowe opisanie obecnego stanu rozwiązań, mających na celu zapewnienie wysokiej dostępności, w tym mechanizmów monitorujących i raportujących. Dzięki nim możliwe jest rzetelne zdefiniowanie długofalowych wymagań. Ten zestaw usług ma na celu szczegółową weryfikację istniejących planów, procesów i procedur związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności sieci i aplikacji, w tym także ról organizacyjnych i przypisanych do nich zakresów kompetencji w kontekście ustalonego poziomu usług. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services oceniają prawdopodobieństwo określonych zdarzeń (awarii sprzętu i oprogramowania) i ich wpływ na dostępność usług sieci i aplikacji. Ten zestaw usług ma na celu przygotowanie firmy do podniesienia sprawności organizacyjnoproceduralnej i procesowej w dziedzinie dostępności sieci i aplikacji. Konsultanci IBM Global Technology Services przygotowują dla klientów optymalne przebiegi procesów, opierając się na standardach wewnętrznych IBM i najlepszych praktykach światowych. Pomagają także klientom zaplanować i wdrożyć inicjatywy wprowadzające zaprojektowane procesy i procedury w życie. Usługi obejmują również stworzenie systemu monitorowania i raportowania dostępności systemów, sieci i aplikacji. Ten zestaw usług ma na celu zaprojektowanie architektury środowiska serwerowego (IBM System z, IBM System i, IBM System p oraz IBM System x, serwery innych producentów), a także środowiska sieciowego i systemów pamięci masowych, zapewniających wysoką dostępność systemów i aplikacji. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services projektują i wdrażają rozproszone rozwiązania klastrowe typu GDOC (Geographically Dispersed Open Cluster) oraz GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex ) dla systemów operacyjnych IBM AIX i Microsoft Windows. Ten zestaw usług pomaga klientom ocenić i cyklicznie weryfikować potrzeby w dziedzinie mocy obliczeniowej, pamięci i innych parametrów środowisk serwerowych (IBM System z, IBM System i, IBM System p, a także dla serwerów innych dostawców), a także sieci i systemów pamięci masowych, na potrzeby zapewnienia wysokiej dostępności systemów i aplikacji. Usługa skierowana jest do firm, które nie posiadają własnego centrum zapasowego, lecz chciałyby zapewnić ciągłość procesów biznesowych w razie awarii lub zdarzenia losowego. MITIGATE zarządzanie RISK ryzykiem 17

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marzec 2009. E. Brent Kelly, starszy analityk i partner, Wainhouse Research Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Niepodważalne zalety wirtualnych konferencji Jak konferencje elektroniczne mogą przyczynić się do poprawy wyników biznesowych i jednocześnie obniżenia kosztów w trudnych czasach E. Brent Kelly, starszy

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Kwiecień 2007 Spis treści: I. WPROWADZENIE... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji

Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji Wymagania przy obsłudze infrastruktury NCPI dla centrów danych nowej generacji Richard Sawyer White Paper 12 Streszczenie Centra danych stanowią znaczną inwestycję dla korporacji i działów IT. To, czy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo