IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm."

Transkrypt

1 IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1

2 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy do firm innowacyjnych. Jednocześnie wszyscy wiemy, że żadna innowacja nie trwa długo konkurenci mogą skopiować każdy nowy pomysł. Aby osiągać przewagę, nie wystarczy mieć dobre pomysły, ale trzeba umieć szybko wprowadzać je w życie. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę jak trudno jest wprowadzać zmiany w organizacjach - bez względu na to, jakich obszarów dotyczą. Podobna sytuacja dotyczy IBM. Jesteśmy organizacją, która sama na sobie testuje innowacyjne pomysły i sprawdza granice możliwości różnorodnych technik i metodologii w tej dziedzinie. To właśnie dlatego nasze doświadczenie jest tak doceniane przez klientów, a marka i tradycja IBM cieszą się ogromnym zaufaniem firm z różnych branż i sektorów gospodarki. Aby uczynić naszą współpracę z klientami jeszcze lepszą, postanowiliśmy stworzyć katalog oferty usługowej IBM w obszarze IT. Znajdą w nim Państwo uporządkowany spis kategorii i konkretnych usług, zaprojektowanych z myślą o innowacyjności w różnych obszarach organizacji, w których informatyka przenika się z biznesem i vice versa. Dzięki jasno zdefiniowanym celom i zakresom, usługi IBM opisane w niniejszym katalogu umożliwiają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w trzech podstawowych obszarach: Zarządzania ryzykiem, czyli minimalizacji ryzyka przy zachowaniu sprawności operacyjnej, Optymalizacji infrastruktury IT, co oznacza budowanie niezawodnej, elastycznej i sprawnej infrastruktury IT, Stymulowania wzrostu, czyli wykorzystywania informatyki do wspierania wzrostu w organizacjach. Zapraszam Państwa do lektury i życzę sukcesów we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. z poważaniem, Znajdź usługi, których potrzebujesz. Poniższe ikony symbolizują cele, jakie realizują poszczególne produkty usługowe: MITIGATE zarządzanie RISK ryzykiem optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu Anna Sieńko Dyrektor Global Technology Services IBM Polska zarządzanie ryzykiem usługi służące minimalizacji ryzyka przy zachowaniu sprawności operacyjnej. optymalizacja infrastruktury it usługi umożliwiające budowę niezawodnej, elastycznej i sprawnej infrastruktury IT. stymulowanie wzrostu usługi, których celem jest wykorzystanie informatyki do wspierania wzrostu w organizacjach. 2

3 Spis treści Usługi projektowania strategii i architektury informatycznej 4 Gdzie szukać odpowiedzi na niemierzalność i brak powtarzalności procesów IT? Czy wiesz co zrobić, by wewnętrzny dział IT działał jak firma usługowa? Co to jest ITIL? Jak zarządzać zmianami w obszarze IT? Jak sprawić, aby nowa infrastruktura IT wytrzymała próbę czasu i nie wymagała całkowitej wymiany już za rok? W jaki sposób najlepiej wdrożyć architekturę zgodną z koncepcją SOA? Usługi warstwy pośredniej i SOA 6 Jak projektować elastyczne środowiska aplikacyjne? Skąd wziąć pomysły na budowę niezawodnej infrastruktury dla biznesu w Internecie? Jak zdefiniować i wdrożyć procesy IT zgodne z oczekiwaniami biznesu? Jak automatyzować zarządzanie procesami biznesowymi? Jak zbudować infrastrukturę Na Żądanie? Usługi optymalizacji środowisk użytkowników 9 Jak zorganizować usługi wsparcia użytkowników, by dać im poczucie obsługi wysokiej jakości? W jaki sposób zapewnić wysoką jakość wsparcia bez wydawania fortuny na help desk? Jak można długofalowo obniżyć koszty związane z aktualizacją oprogramowania? Jak ograniczyć koszty związane z częstymi awariami? Czy infrastrukturę desktop da się scentralizować? Zintegrowane sieciowe usługi komunikacyjne 12 Jak w jednej sieci zaoferować wiele usług komunikacyjnych, jak głos, dane i wideo? Co to są uniwersalne skrzynki usługowe? Jak sprawnie przeprowadzić migrację tradycyjnej centralki PBX do nowoczesnego systemu telefonii IP? Od czego zależy powodzenie projektów budowy sieci wielousługowych? Jak zbudować niezawodną, bezprzewodową sieć publiczną i czerpać z niej dochody? W jaki sposób zdiagnozować problemy z wydajnością sieci firmowej? Czy istniejąca sieć będzie w stanie obsłużyć rozwiązania RFID? Usługi zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa działania 16 Jak analizować zakres ryzyka, jakiemu podlega firma? Jak wyliczyć jego wartość? Co powinno znaleźć się w planach awaryjnych? Jak postępować i komunikować się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej? Jak zapewnić wysoką dostępność aplikacjom obsługującym kluczowe procesy biznesowe? Jak ochronić dane przed utratą i niedostępnością? Czy szybkie odtwarzanie danych po awarii może być jeszcze szybsze? Usługi bezpieczeństwa i ochrony prywatności 20 Jakie założenia przyjąć tworząc strategię firmy w dziedzinie bezpieczeństwa? Jak zaprojektować skuteczną politykę bezpieczeństwa? Gdzie szukać najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji? Na czym polega skuteczna klasyfikacja informacji? Czy zgodność z przepisami wystarczy? Co zrobić w sytuacji kryzysowej, takiej jak epidemia wirusowa w firmowej sieci? Jak postąpić w przypadku wykrycia włamania do sieci? Dlaczego tożsamości elektroniczne użytkowników są tak ważne? Usługi wyposażenia ośrodków obliczeniowych 26 Jaki może być okres wykorzystania centrum danych? Czy centrum danych musi być niezniszczalne? Ile może kosztować centrum danych dla mojej firmy? Kto buduje profesjonalne centra danych? Czy do mojego centrum danych można wstawić więcej serwerów? Kto może niezależnie ocenić projekt centrum danych? Jak przenieść centrum danych z dotychczasowej do nowej lokalizacji bez przerywania pracy firmy? Czy kilka centrów danych da się połączyć w jedno? Co to jest program Big Green? Usługi serwerowe 30 Jak projektować architekturę serwerową? Jakie korzyści można odnieść dzięki wirtualizacji serwerów? Czy zarządzanie firmowymi serwerami można przekazać firmie zewnętrznej? Jak często trzeba sprawdzać serwer pod kątem problemów? Co zrobić, aby w razie awarii serwera ważne aplikacje działały? Jak obniżyć koszty wdrożenia rozwiązań na platformie Linux? Jak przeprowadzić migrację do nowej wersji platformy Microsoft Windows Server? Ile dysków można połączyć w trybie RAID na potrzeby środowiska IBM System i? Usługi w zakresie pamięci masowych 32 Czy można mieć pewność, że backup został wykonany prawidłowo? Co można zrobić, aby dane z głównej serwerowni były natychmiast dostępne w spójnej formie w centrum zapasowym? Jak odtwarzać tylko wybrane zakresy danych po awarii serwera? Czy dane można kopiować na inny serwer bez wyłączania aplikacji? Gdzie poszukiwać odpowiedzi na pytania dotyczące archiwizacji danych? Czy i jak przechowywać dane, aby zachować zgodność z przepisami? Usługi serwisowe i wsparcia technicznego 36 Jakie usługi wsparcia wybrać: zdalne, czy na miejscu? Ile czasu może zająć wymiana uszkodzonego sprzętu na sprawny? W jakich godzinach można zgłaszać awarie i jakie są skutki takiego zgłoszenia? Czy aktualne warunki serwisowe mogą być korzystniejsze? Jak można bezpiecznie używać sprzęt, na który gwarancja dobiegła końca? Jak ograniczyć nieplanowane przestoje systemów? Finansowanie projektów IT 38 Jak sfinansować całość projektu IT? Czy finansowanie może objąć usługi? Jak sfinansować projekt realizowany wspólnie przez kilku dostawców lub integratorów? Co zrobić ze sprzętem, na który finansowanie właśnie się kończy? Kupić rozwiązanie, czy wynająć je? Jaka jest elastyczność w definiowaniu harmonogramu spłat?

4 U s ł u g i p r o j e k t o w a n i a s t r a t e g i i i a r c h i t e k t u r y i n f o r m a t y c z n e j Sprawność informatyki przekłada się w sposób bezpośredni na efekty biznesowe firm. IBM pomaga firmom zapanować nad infrastrukturą informatyczną i procesami IT, umożliwiając im, z jednej strony uzyskanie pełnego obrazu zasobów, procesów i problemów, z drugiej zaś wytworzenie mechanizmów sprawnego zarządzania nimi. IBM odwołuje się do koncepcji zarządzania informatyką na podobieństwo biznesu, której sednem jest uczynienie z informatyki prawdziwego partnera działów biznesowych, oferującego im najwyższej jakości produkty, procesy i usługi informatyczne wspierające ich cele. Ostatecznym celem usług IBM w dziedzinie strategii IT i architektury systemów jest przygotowanie firm do tego, by dzięki posiadanym zasobom IT były w stanie lepiej wykorzystać nadarzające się okazje biznesowe, tworzyć wartość i generować wzrost. Droga do realizacji tej wizji wiedzie przez wykorzystanie sprawdzonych architektur, najlepszych światowych praktyk, a także doświadczeń w dziedzinie definiowania i pomiaru procesów. IBM pomaga klientom nie tylko wypracować strategie, lecz również zaplanować wprowadzenie ich w życie w najdrobniejszych szczegółach. W koncepcji IBM, obszar IT to zbiór procesów i zasobów realizujący jasno określone funkcje na jasno określonych zasadach. ITIL zakłada więc, że obszarem IT można zarządzać tak, jak każdym innym obszarem przedsiębiorstwa. Usługi IBM w tej dziedzinie mają na celu ułatwienie menedżerom precyzyjnego zdefiniowania roli IT w biznesie ustalenie strategii dla obszaru IT oraz wypracowanie szczegółowych wymagań dla procesów i usług IT. Potencjalne korzyści wynikające z wykorzystania usług IBM w dziedzinie strategii IT i architektury systemów to m.in.: Zdolność do dostosowania inicjatyw IT do rzeczywistych potrzeb biznesu poprzez: wzmocnienie związków między inwestycjami IT i celami biznesowymi, poprawę jakości, szybkości i efektywności dostarczania usług IT dla biznesu, zwiększenie satysfakcji głównych uczestników projektów IT. Poprawa wydajności i efektywności infrastruktury IT poprzez: poprawę sprawności operacyjnej i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, obniżenie kosztów operacyjnych, przyspieszone wdrażanie nowych, innowacyjnych technologii. Zdolność do przekształcenia firmowej infrastruktury w infrastrukturę zgodną z koncepcją SOA (Services Oriented Architecture) poprzez: rzetelną ocenę długofalowych szans i korzyści wynikających z budowy architektury SOA i gromadzenie praktycznych kompetencji w tej dziedzinie, umożliwienie współpracy firmowej infrastruktury IT z infrastrukturą partnerów biznesowych, zdolność do szybkiego wprowadzania nowych usług IT. ZARZĄDZANIE OBSZAREM IT Na podstawie wieloletnich doświadczeń i obserwacji IBM zakłada, że obszarem IT można zarządzać tak, jak każdym innym obszarem przedsiębiorstwa. Usługi IBM w tej dziedzinie mają na celu ułatwienie menedżerom precyzyjnego zdefiniowania roli IT w biznesie, ustalenie strategii dla obszaru IT oraz wypracowaniu szczegółowych wymagań dla procesów i usług IT. IT jako obszar biznesowy warsztaty dla menedżerów Strategia IT i nadzór nad jej realizacją Zarządzanie usługami IT strategia i planowanie Projektowanie usług IT na poziomie procesów Monitorowanie usług IT konsole menedżerskie Celem warsztatów jest pomoc klientom w zdefiniowaniu roli IT w ich biznesie i opracowaniu strategii IT wspierającej strategię biznesową firmy i poszczególne cele w ramach tej strategii, związane np. ze wzrostem obrotów i/lub rentowności, poprawą efektywności i/lub obsługi klientów, budową pozycji rynkowej i/lub przewag konkurencyjnych. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom w doprecyzowaniu strategii oferowania usług IT, wypracowaniu planu wprowadzania strategii w życie oraz w zdefiniowaniu metod i miar do oceny zgodności inicjatyw IT ze strategią. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom wypracować strategię i szczegółowy plan wprowadzenia w życie zasad zarządzania usługami IT. IBM pomaga klientom nakreślić szczegółowe kształty poszczególnych procesów w ramach usług IT, opierając się na sprawdzonych metodykach i najlepszych praktykach światowych. Istotą zarządzania jest możliwość sprawdzenia, czy procesy przebiegają zgodnie z podjętymi decyzjami. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga firmom zdefiniować potrzeby, zaplanować wdrożenie i wdrożyć rozwiązania służące do bieżącego nadzorowania jakości usług IT w sposób syntetyczny, za pomocą dedykowanych konsol menedżerskich.

5 ARCHITEKTURA IT OPARTA NA USŁUGACH (SOA) Tradycyjne aplikacje monolityczne zastępowane są zbiorami prostych usług stąd nazwa SOA Services Oriented Architecture. Relacje między usługami można łatwo kształtować w zależności od potrzeb, bez dokonywania zmian w nich samych. Taka architektura umożliwia dokonywanie dowolnie częstych zmian funkcjonalnych bez konieczności dużych zmian programistycznych w całej aplikacji. Pozwala także w prosty sposób dodawać nowe usługi. IBM jest prekursorem architektur SOA, liderem w dziedzinie wdrożeń SOA i dostawcą rozwiązań umożliwiających łatwe i tanie utrzymanie środowisk SOA. Architektura SOA strategia i planowanie Architektura SOA ocena zdolności do wdrożenia Architektura SOA projektowanie i wdrożenia Projektowanie usług (serwisów SOA) na poziomie procesów Architektura SOA monitorowanie i zarządzanie W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom w dostosowaniu ich strategii IT do założeń SOA, a także w planowaniu działań zmierzających do przebudowy firmowej infrastruktury zgodnie z koncepcją SOA. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM analizują istniejącą infrastrukturę i procesy IT pod kątem wykonalności technicznej i kosztów związanych z potencjalnym wdrożeniem architektury SOA. W zależności od skali i celów organizacji, architektura SOA może mieć wiele różnych wcieleń. IBM pomaga klientom wybrać właściwy zakres wdrożenia oraz narzędzia SOA odpowiednie z punktu widzenia długofalowych potrzeb biznesowych firmy. Usługi obejmują także planowanie i realizację wdrożeń rozwiązań zgodnych z koncepcją SOA w środowisku produkcyjnym. IBM pomaga klientom nakreślić szczegółowe kształty poszczególnych procesów biznesów w ramach usług opartych na architekturze SOA wykorzystując sprawdzoną metodykę projektową. Wprowadzanie zmian w środowisku IT działającym zgodnie z koncepcją SOA jest znacznie łatwiejsze, niż w środowiskach tradycyjnych. Nie znaczy to jednak, że środowiska te nie wymagają monitorowania i zarządzania. IBM pomaga firmom opracować wymagania oraz wdrożyć rozwiązania, dzięki którym nową architekturą rzeczywiście można zarządzać i osiągać założone cele: niższe koszty, elastyczność itd. TRANSFORMACJA I OPTYMALIZACJA OBSZARU IT Optymalizacja obszaru IT, by działał w zgodzie z wymaganiami biznesu, wymaga dokonania istotnych zmian w infrastrukturze, wobec której stawiane są nowe wymagania w dziedzinie monitorowania, zarządzania procesowego i raportowania. Przekształcenie tradycyjnego obszaru IT w obszar IT zgodny z potrzebami biznesu jest przedsięwzięciem z gruntu trudnym, dlatego IBM pomaga klientom w planowaniu i wdrożeniu zmian w taki sposób, aby zminimalizować koszty i ryzyko. Analiza infrastruktury IT pod kątem możliwości optymalizacji Strategia i planowanie zmian w dziedzinie infrastruktury IT Projektowanie zmian w infrastrukturze IT W ramach tych usług IBM pomaga klientom upewnić się, czy i w jakim zakresie istniejąca infrastruktura IT nadaje się do realizacji określonych planów biznesowych oraz jakie kroki można ewentualnie podjąć, by ją do nich dostosować. Usługi te pomagają klientom zdefiniować długofalowe wymagania wobec infrastruktury IT, ustalić konieczne zmiany i zaplanować ich wprowadzanie. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM projektują architekturę docelowych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury IT, dzięki którym może ona spełnić nowe oczekiwania w dziedzinie wspierania biznesu. optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu 5

6 U s ł u g i w a r s t w y p o ś r e d n i e j i S O A Cały proces biznesowy w jednej aplikacji to marzenie, którego prawie nigdy nie udaje się spełnić. A jeśli nawet, radość zwykle nie trwa długo, bowiem procesy ciągle zmieniają się i komplikują. Równolegle zmieniają się wymagania wobec sposobu monitorowania i zarządzania procesami, a także danymi tymi, które są potrzebne do realizacji procesów, jak również tymi, które powstają w ich efekcie. Tę postępującą zmienność można ujarzmić tylko w jeden sposób przenosząc zarządzanie procesami i danymi z poszczególnych aplikacji do dedykowanej warstwy infrastruktury, tzw. warstwy pośredniej (ang. middleware). Zarządzanie procesami biznesowymi obejmującymi wiele aplikacji pozwala wprowadzać zmiany w przebiegu procesów bez modyfikowania kodu aplikacji. To zmiana zasadnicza, umożliwiająca znaczne skrócenie cyklu wprowadzania nowych wersji procesów. Takie podejście daje także firmom wielką elastyczność dzięki warstwie middleware dowolny proces może korzystać z dowolnej firmowej aplikacji, a nawet ze wszystkich łącznie. Co więcej w procesach biznesowych uczestniczyć mogą także aplikacje dostawców i partnerów handlowych. IBM od wielu lat pomaga klientom budować skalowalne, niezawodne i wydajne środowiska middleware. Konsultanci IBM Global Technology Services wspomagają klientów m.in. w: projektowaniu długofalowej koncepcji architektury środowiska IT w kontekście wymagań branżowych, projektowaniu i wdrażaniu zmian w istniejącej infrastrukturze IT, projektowaniu środowisk ułatwiających częste wprowadzanie zmian w definicjach procesów, projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi, projektowaniu zmian w środowisku IT mających na celu obniżenie kosztów jego utrzymania. PROJEKTOWANIE ŚRODOWISK APLIKACYJNYCH Architektury aplikacyjne działające w firmach są pochodną wielu czynników, m.in. specyfiki branżowej, przyjętych historycznie założeń, efektów fuzji i przejęć itd. Zmian w architekturze zwykle unika się, jeśli nie są konieczne, ponieważ są kosztowne i ryzykowne. Przychodzi jednak czas, gdy stają się nieuniknione. Do firm stojących przed takimi wyzwaniami IBM kieruje swoją ofertę projektowania architektur środowisk aplikacyjnych. Usługi mogą obejmować pomoc w modernizacji istniejącej infrastruktury lub zaprojektowanie całkiem nowej, do której firma będzie dochodzić etapami. W każdym przypadku IBM dostarcza projekt dający gwarancję długookresowej elastyczności, skalowalności, wysokiej dostępności i bezpieczeństwa. Projektowanie środowisk aplikacyjnych serwery aplikacji Projektowanie środowisk aplikacyjnych platformy portalowe Projektowanie środowisk aplikacyjnych infrastruktura internetowa W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują wszechstronnej analizy potrzeb klientów w dziedzinie infrastruktury aplikacyjnej i proponują kierunki zmian. Zmiany mogą polegać na modernizacji lub stopniowej wymianie elementów istniejącej infrastruktury. Specjaliści IBM pomagają klientom stworzyć listę długofalowych wymagań dla środowiska aplikacyjnego, uwzględniających uwarunkowania w dziedzinie wysokiej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa; projektują docelowe rozwiązania, wykorzystując najbogatszą na rynku rodzinę oprogramowania integracyjnego IBM WebSphere Integration; pomagają także w planowaniu wdrożeń i nadzorują ich realizację. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services oceniają potrzeby klientów w dziedzinie komunikacji i integracji procesów biznesowych i informacji. Usługi obejmują opracowanie długookresowej koncepcji architektury środowiska portalowego, w tym sposobów jego skalowania i mechanizmów służących do integrowania go z aplikacjami własnymi i zewnętrznymi. Specjaliści IBM wspomagają klientów w wyborze odpowiedniej platformy (IBM, Microsoft, BEA, SAP, Oracle), a także w planowaniu i realizacji wdrożeń. Ten zestaw usług ma na celu pomóc klientom w budowaniu dużych środowisk serwerowych dla aplikacji WWW. Usługi nakierowane są na przygotowanie architektury zapewniającej elastyczność i skalowalność wraz ze wzrostem liczby serwerów/usług/klientów itd. Drugim celem jest przyspieszenie wdrożeń dzięki najwyższym kompetencjom technicznym, wykorzystaniu sprawdzonych konfiguracji i najlepszych praktyk. IBM projektuje i wdraża infrastrukturę internetową, wykorzystującą zarówno własne rozwiązania (platforma IBM WebSphere Application Server), jak i rozwiązania firm trzecich, m.in. Apache, Tomcat, WebLogic i PHP.

7 INFRASTRUKTURA NA ŻĄDANIE DLA DANYCH Przekształcanie danych w użyteczne informacje polega na uzyskiwaniu odpowiedzi na trudne pytania i rozwiązywaniu skomplikowanych dylematów decyzyjnych w skończonym czasie. Tempo i skuteczność wyciągania właściwych wniosków na podstawie ogromu danych oraz zdolność do natychmiastowego wykorzystania tych wniosków w podejmowanych decyzjach tak IBM definiuje rozwiązania On Demand, czyli Na Żądanie. Projektowanie i wdrażanie środowisk do przechowywania danych Projektowanie i wdrażanie środowisk do konsolidacji danych Ten zestaw usług ma na celu pomóc klientom w budowaniu dużych środowisk serwerowych, zdolnych do efektywnego przechowywania danych dowolnego typu: danych relacyjnych, struktur XML, dokumentów itp. i zapewniających spójne mechanizmy zarządzania zasobami. Usługi opierają się na możliwościach tkwiących w najnowszej wersji serwera baz danych IBM DB2 v W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom w projektowaniu i wdrażaniu środowisk do gromadzenia w jednym miejscu danych z wielu różnych źródeł: baz danych, systemów plików, zbiorów dokumentów itp. Konsolidowanie danych może mieć na celu budowę m.in.: firmowej hurtowni danych wspierającej procesy analityczne i raportowe, operacyjnej bazy danych na potrzeby zarządzania procesami i integracji aplikacji, środowiska do zarządzania informacją na potrzeby usług wyszukiwania pełnotekstowego w portalach. ZARZĄDZANIE PROCESAMI DZIAŁU IT Współczesna informatyka ma ambicje aktywnego wspomagania biznesu w realizowaniu celów strategicznych. Aby rzeczywiście tak było, działy IT muszą zdefiniować swoją działalność jako powtarzalne procesy, które można na bieżąco monitorować, i którymi da się łatwo zarządzać. Usługi IBM w tej dziedzinie obejmują pomoc w stworzeniu definicji procesów IT i miar służących ocenie jakości ich realizacji, definiowaniu wymagań i projektowaniu rozwiązań do zarządzania procesami IT, a także procedur i narzędzi do bieżącego zarządzania usługami, które składają się na procesy IT na poziomie operacyjnym. Zarządzanie procesami IT poziom operacyjny Zarządzanie procesami IT poziom procesowy W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom zdefiniować podstawowe wymagania dla poszczególnych usług IT i miary do oceny poprawności i jakości ich dostarczania. Usługi obejmują także definiowanie wymagań, projektowanie i wdrażanie środowisk do monitorowania usług w sposób syntetyczny za pośrednictwem konsol menedżerskich. Ten zestaw usług ma na celu stworzenie szerokich ram do zarządzania procesami IT w firmie. Na podstawie strategii biznesowej i powiązanej z nią strategii działu IT, konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom opracować długofalowe definicje procesów IT, ogólne założenia dla porozumień SLA (wewnętrznych i z dostawcami zewnętrznymi), wymogi dla dokumentacji służącej do opisu procesów i zmian w procesach, zdefiniować wymogi funkcjonalne i standaryzacyjne dla rozwiązań do zarządzania procesami i usługami IT itp. optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu 7

8 U s ł U g i w a r s t w y p o ś r e d n i e j i s o a PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE ARCHITEKTUR SOA Architektury IT dążą do większej elastyczności, pozwalającej na łatwiejsze wprowadzanie zmian w procesach biznesowych i tańsze utrzymanie skomplikowanych środowisk aplikacyjnych. Na potrzeby realizacji takich celów powstała nowa koncepcja architektury, zwana architekturą usługową (SOA Services Oriented Architecture). Zakłada ona podział infrastruktury na niewielkie aplikacje (usługi) pozwalające na wywoływanie ich funkcjonalności przez dowolne inne aplikacje/usługi za pomocą standardowych interfejsów komunikacyjnych. Architektury SOA zakładają także udostępnienie aplikacjom środowiska usług infrastrukturalnych, np. usług katalogowych, usług uwierzytelniania itd. Projektowanie architektur SOA Projektowanie i wdrażanie rozwiązań zgodnych z SOA W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom zdefiniować oczekiwania wobec nowoczesnej architektury, zaprojektować jej części składowe i ich wzajemne relacje. Ta praca koncepcyjna jest konieczna, zanim firmy przystąpią do wdrażania architektur SOA w swoich środowiskach produkcyjnych. Ten zestaw usług obejmuje projektowanie rozwiązań realizujących wizję SOA, zgodnie z wypracowaną wcześniej koncepcją architektury, oraz wdrażanie ich w środowisku produkcyjnym. IBM wykorzystuje wiedzę i doświadczenie konsultantów, by zaoferować klientom rozwiązania dostosowane do ich długofalowych potrzeb i specyfiki branżowej, a jednocześnie niezawodne, skalowalne i bezpieczne. Środowiska SOA budowane są przy użyciu komponentów technicznych wchodzących w skład rodzin produktów IBM WebSphere, m.in. Message Broker, Enterprise Service Bus, Process Server, Service Registry, a także Tivoli i DB2. 8

9 U s ł u g i o p t y m a l i z a c j i ś r o d o w i s k u ż y t k o w n i k ó w Produktywność pracowników zależy dziś w dużej mierze od tego, czy we właściwym czasie mają dostęp do właściwych systemów i danych. Oprogramowanie ma być nie tylko zainstalowane, ale powinno działać bezbłędnie. Co więcej, powinno umożliwiać pracę z dowolnego miejsca na świecie o każdej porze bez przerwy. Oczywiście, równolegle istnieją wymagania kosztowe sprawnie działające środowiska trzeba budować w taki sposób, aby koszty ich utrzymania w długim okresie były możliwie najniższe. IBM przychodzi z pomocą firmom stojącym przed takimi wyzwaniami. Oferuje doradztwo strategiczne, pomoc w doborze architektury rozwiązań, pomoc w szczegółowym planowaniu i realizowaniu wdrożeń kompletnych rozwiązań, a także outsourcing procesów i zarządzanie cyklem życia rozwiązań wykorzystywanych przez pracowników firm. OPTYMALIZAJCA PROCESÓW HELP DESK Wsparcie dla użytkowników to nieodłączny element pracy działów IT, który jednak generuje spore koszty. IBM pomaga klientom optymalizować procesy wsparcia użytkowników, umożliwiając obniżenie ich kosztów, przy jednoczesnym wzroście jakości tych usług i satysfakcji użytkowników. Projektowanie procesów i rozwiązań Help Desk Budowa zoptymalizowanych rozwiązań Help Desk Outsourcing procesów wsparcia użytkowników W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują wszechstronnej analizy procesów i rozwiązań do wsparcia użytkowników, porównują je z najlepszymi praktykami światowymi i sporządzają rekomendacje zmian. W ramach usług IBM pomaga klientom zdefiniować długofalowe wymagania wobec procesów i rozwiązań Help Desk, a także zaprojektować je szczegółowo na potrzeby wdrożenia. Ten zestaw usług ma na celu zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań spełniających długofalowe cele firmy w dziedzinie wsparcia użytkowników. IBM pomaga klientom zaprojektować i wdrożyć rozwiązania Help Desk, zapewniające obniżenie kosztów wsparcia, m.in. przez automatyzację i samoobsługę, a także poprawę satysfakcji użytkowników z efektów pracy działów wsparcia, m.in. dzięki śledzeniu statusów zleceń. Oprócz doradztwa strategicznego i pomocy przy projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań Help Desk, IBM oferuje klientom outsourcing procesów wsparcia użytkowników. Usługi obejmują zarówno wsparcie zdalne, jak i wsparcie w siedzibie klienta. IBM świadczy usługi wsparcia na najwyższym poziomie, wykorzystując najlepsze światowe praktyki i rozwiązania. Dzięki usługom IBM klienci mogą skrócić czas usuwania problemów i zwiększyć satysfakcję użytkowników, obniżając jednocześnie koszty związane z zapewnieniem wsparcia. ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI Dążąc do zachowania wysokiej produktywności pracowników, organizacje standaryzują sprzęt i działające na nim oprogramowanie. Standaryzacja pozwala uniknąć wielu problemów podczas eksploatacji, a gdy się zdarzą ułatwia ich diagnozowanie i eliminowanie. Standaryzacja pozwala także ujednolicić procedury, a w efekcie obniżyć koszty wdrożenia i utrzymania. IBM pomaga klientom zaplanować i zrealizować standaryzację platform sprzętowych i działającego na nich oprogramowania, utrzymać standard w trakcie całego cyklu życia rozwiązań, a także zutylizować je po okresie użytkowania. Zarządzanie zakupem i przygotowaniem sprzętu do instalacji W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom w specyfikowaniu i zamawianiu rozwiązań sprzętowych (komputery, serwery, urządzenia sieciowe, kioski informacyjne, urządzenia PDA, telefony komórkowe itp.). W imieniu klienta IBM standaryzuje oprogramowanie instalowane na urządzeniach i testuje je na zgodność z postawionymi wymaganiami. Instalowanie i testowanie odbywa się przed dostarczeniem i uruchomieniem sprzętu w docelowej lokalizacji. Dzięki temu, instalowanie sprzętu nie dezorganizuje pracy w docelowych lokalizacjach, a jednocześnie ryzyko wystąpienia problemów już po instalacji, a więc także ryzyko powstania nieplanowanych kosztów, znacząco spada.

10 U s ł u g i o p t y m a l i z a c j i ś r o d o w i s k u ż y t k o w n i k ó w Instalacja i integracja rozwiązań sprzętowych Obsługa dzierżawy sprzętu Odtwarzanie konfiguracji i/lub wycofywanie sprzętu z eksploatacji Ten zestaw usług ma na celu sprawne zainstalowanie i uruchomienie urządzeń w docelowej lokalizacji zgodnie z ustalonymi procedurami. Dzięki tym usługom, klienci IBM mają pewność, że roll-out większej ilości sprzętu zmieści się w określonym czasie oraz że po instalacji wszystko będzie działać zgodnie z planem. IBM może standaryzować sprzęt i jego oprogramowanie w ramach stałych umów z firmami, które świadczą usługi za pośrednictwem sprzętu dzierżawionego klientom. Usługi mogą także obejmować instalowanie sprzętu u klientów w imieniu firmy. W ramach tego zestawu usług IBM oferuje klientom pomoc w szybkim przywróceniu uszkodzonych urządzeń do normalnej pracy, a jeśli nie jest to możliwe, przejmuje na siebie utylizację zgodnie z przepisami. ZARZĄDZANIE OPROGRAMOWANIEM Utrzymanie oprogramowania na komputerach pracowników w należytym porządku i zapewnienie mu aktualności pochłania znaczący odsetek czasu i budżetów działów IT. IBM pomaga klientom zaprojektować i wdrożyć rozwiązania, dzięki którym mogą znacząco obniżyć koszty utrzymania środowisk desktop. Usługi IBM obejmują m.in. standaryzację konfiguracji stacji roboczych, procesy przygotowania i dystrybucji aktualizacji, a także usługi migracji do najnowszych wersji oprogramowania, m.in. Microsoft Windows Vista i IBM Lotus Notes 8. Projektowanie standardowych obrazów systemów Przygotowywanie pakietów instalacyjnych Projektowanie rozwiązań do dystrybucji oprogramowania Migracja środowisk desktop do Microsoft Windows Vista Migracja środowisk IBM Lotus Notes/Domino do wersji 8 W ramach tego zestawu usług specjaliści IBM Global Technology Services pomagają klientom przygotować standardowe obrazy systemów dla poszczególnych grup użytkowników. Obrazy zawierają skonfigurowany system operacyjny i odpowiedni zestaw aplikacji, dzięki czemu przygotowanie nowego komputera do pracy (lub przywrócenie do normalnej pracy po awarii) trwa bardzo krótko i może odbywać się prawie całkowicie automatycznie. Ten zestaw usług ma na celu pomóc klientom we wdrożeniu procedur i rozwiązań służących do przygotowywania pakietów instalacyjnych oprogramowania. Za ich pomocą firma może tworzyć pakiety do dystrybucji wewnątrz firmowej sieci, jak i dla swoich klientów. Usługa może mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub stały. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają firmom zaprojektować i wdrożyć kompleksowe środowiska do dystrybucji oprogramowania we własnych sieciach, jak i w sieciach należących do klientów i/lub partnerów. IBM może przygotować szczegółowy projekt środowiska osadzony w konkretnych realiach, zaproponować rozwiązania spełniające wymagania projektu, a także wdrożyć je. W ramach tego zestawu usług IBM przeprowadza audyt zdolności klienta do wdrożenia systemu Windows Vista. Konsultanci ustalają, na których komputerach można zainstalować Windows Vista, które wymagają aktualizacji, a które nie spełniają wymogów nowego systemu. IBM pomaga również klientom przygotować się do zmian w firmowej infrastrukturze sieciowej i aplikacyjnej, koniecznych do uzyskania maksymalnych korzyści z wdrożenia systemu Windows Vista. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom zaplanować i przeprowadzić migrację istniejących środowisk IBM Lotus Notes/Domino do wersji 8. Usługa obejmuje analizę istniejącego środowiska oraz przygotowanie szczegółowego planu migracji, wraz z wykazem czynności do wykonania przed wdrożeniem. IBM może również przeprowadzić migrację w imieniu klienta. ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu Optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury IT 10

11 CENTRALIZACJA ŚRODOWISK DESKTOP Rozproszenie i mobilność pracowników zwiększają koszty utrzymania aplikacji i wsparcia użytkowników. Tradycyjne architektury klient-serwer można jednak przekształcić w łatwe i tanie w zarządzaniu środowiska scentralizowane, nie wymuszając na pracownikach kompromisów użytkowych. IBM pomaga firmom projektować i budować takie środowiska. Budowa uniwersalnych środowisk terminalowych Budowa środowisk portalowych W ramach tego zastawu usług IBM pomaga klientom scentralizować heterogeniczne środowiska desktop i udostępnić je poprzez rozwiązania oparte na terminalach graficznych. Rozwiązania projektowane przez IBM umożliwiają zdalne korzystanie z dowolnych aplikacji (Windows, Unix, Linux, Mainframe) za pośrednictwem jednego środowiska dostępowego. Środowisko to obejmuje dodatkowo mechanizmy jednokrotnego logowania, które zwiększają bezpieczeństwo i wygodę korzystania z aplikacji. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom zaprojektować i wdrożyć środowiska portalowe, które udostępniają wybrane funkcje aplikacji biznesowych za pośrednictwem uniwersalnego klienta współpracującego z dowolną przeglądarką WWW. Portal umożliwia wygodne i bezpieczne korzystanie z aplikacji biznesowych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, zarówno w trybie online, jak i offline. 11

12 Z i n t e g r o w a n e s i e c i o w e u s ł u g i k o m u n i k a c y j n e Telefon, , faks, wideokonferencja, komunikator tekstowy każdy z tych sposobów komunikacji ma swoje miejsce i zastosowanie. Dotychczas każda z usług komunikacyjnych wymagała oddzielnego systemu dostarczania i zarządzania, jednak upowszechnienie się standardowych technologii, jak Ethernet, TCP/IP, czy SIP (Session Initialization Protocol) umożliwia scalenie dotychczas odrębnych platform w spójne rozwiązania wielousługowe. Zaletą jest uwspólnienie transportu i lepsze wykorzystanie pasma, większa kontrola nad użytkownikami i uprawnieniami, obniżenie kosztów utrzymania, a także wzrost produktywności pracowników. IBM Global Technology Services oferuje jasno zdefiniowane pakiety usług, dzięki którym klienci mogą zasadniczo zwiększyć funkcjonalność swoich systemów komunikacyjnych, ograniczając jednocześnie koszty ich funkcjonowania i przygotowując grunt pod przyszłe usługi. SIECI WIELOUSŁUGOWE Sieci wielousługowe to termin odnoszący się do platform technologicznych, dzięki którym możliwe jest połączenie wielu usług komunikacyjnych w ramach jednej infrastruktury sieciowej i wspólne zarządzanie nimi. W sieciach wielousługowych udostępniane są m.in. poczta elektroniczna, telefonia, poczta głosowa, usługi faksowe, usługi wideo i telekonferencyjne oraz szereg innych usług opcjonalnych. Wdrożenie jednej, spójnej platformy komunikacyjnej działającej w jednej, spójnie zarządzanej sieci w miejsce kilku niezależnych rozwiązań z własnymi sieciami, zmniejsza łączne zapotrzebowanie na pasmo sieciowe, obniża koszty administracji usługami oraz eliminuje szereg kosztów związanych z integrowaniem usług. Sieci wielousługowe telefonia IP Sieci wielousługowe zintegrowane usługi komunikacyjne Sieci wielousługowe współpraca online w czasie rzeczywistym Sieci wielousługowe uniwersalne skrzynki usługowe Strategiczne usługi doradcze w dziedzinie sieci wielousługowych Usługi doradcze związane z migracją z tradycyjnych centralek PBX do platform IP PBX Usługi doradcze w dziedzinie wydajności i zarządzania sieciami wielousługowymi Kompleksowe usługi doradcze, integracyjne i wdrożeniowe w dziedzinie sieci wielousługowych Usługi IBM związane z telefonią IP obejmują pomoc w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu infrastruktury dla usług telefonii IP. Usługi te nakierowane są na wygenerowanie oszczędności w wyniku rezygnacji z oddzielnej sieci i procedur zarządzania dla telefonii i transmisji danych. Przez wiele lat IBM zgromadził praktyczne doświadczenia w dziedzinie budowania sieci wielousługowych, obejmujących transmisję danych, głosu i obrazu wideo w dowolnych sieciach. Wiedza i doświadczenie konsultantów IBM Global Technology Services daje klientom pewność, że ich środowiska będzie można w przyszłości bezproblemowo rozszerzać o nowe usługi, formy komunikacji i rodzaje sieci. Usługi IBM w dziedzinie komunikacji w czasie rzeczywistym służą temu, aby firmy maksymalnie wykorzystały istniejący potencjał do poprawy produktywności pracowników mających bezpośredni wpływ na wyniki firmy. Uniwersalne skrzynki usługowe służą do konsolidowania w ramach jednej usługi różnych form komunikacji: poczty elektronicznej, poczty głosowej i faksów. Celem usług IBM w tej dziedzinie jest zwiększenie produktywności pracowników, jak również optymalizacja kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem systemów komunikacyjnych. Sieci wielousługowe to dziedzina łącząca aspekty technologiczne i biznesowe. Dział IBM Global Technology Services pomaga firmom ocenić ich długofalowe potrzeby biznesowe w dziedzinie sieci wielousługowych, a następnie rekomenduje rozwiązania techniczne i architektury, dzięki którym będą w stanie zrealizować założone cele. IBM przeprowadził dotychczas bardzo wiele migracji tradycyjnych systemów telefonicznych do nowoczesnych, wielousługowych platform komunikacyjnych. Projekty migracyjne to jedna ze sztandarowych usług IBM Global Technology Services, gwarantująca klientom brak przestojów biznesu i optymalne koszty całego przedsięwzięcia. IBM posiada kompetencje w dziedzinie wszystkich liczących się platform komunikacyjnych, zarówno tradycyjnych, jak i IP PBX (m.in. Avaya, Cisco i Nortel Networks). W ramach tego zestawu usług IBM wspiera klientów w osiąganiu określonych celów lub przygotowaniu studiów zmian koniecznych do osiągnięcia tych celów. Celem może być wdrożenie nowych usług dla klientów, nowych usług komunikacyjnych, poprawa wydajności lub rozbudowa infrastruktury sieciowej, wsparcie przez infrastrukturę sieciową określonych procesów biznesowych lub aplikacji, obniżenie kosztów operacyjnych związanych z bieżącym zarządzaniem sieciami itp. IBM pomaga klientom we wszystkich fazach przygotowania, wdrażania i zarządzania sieciami wielousługowymi. W ramach kompleksowych usług IBM wspomaga klientów w ocenie stanu obecnego środowiska komunikacyjnego i ustalaniu strategicznych kierunków inwestowania w komunikację. Konsultanci IBM Global Technology Services mają kompetencje procesowe i techniczne, dzięki którym są w stanie zaprojektować i wdrożyć optymalne rozwiązania długofalowo zaspokajające potrzeby firm. 12

13 USŁUGI MOBILNE I BEZPRZEWODOWE Rosnąca mobilność pracowników jest faktem powszechnie obserwowanym, lecz przebywanie coraz większej liczby pracowników poza firmą stwarza nowe wyzwania dla efektywności pracy i współpracy z otoczeniem. Usługi IBM są skierowane do klientów biznesowych, którzy potrzebują niezawodnych, skalowalnych, wydajnych i bezpiecznych rozwiązań wspomagających pracowników w podróży. IBM oferuje także usługi skierowane do samorządów, innowacyjnie myślących wspólnot mieszkaniowych i firm świadczących usługi dla szerokiej publiczności, jak stadiony czy restauracje. Sieci bezprzewodowe są dla nich sposobem na dodatkowe przychody, a jednocześnie integrują społeczności lokalne. Usługi mobilne i bezprzewodowe sieci publiczne Usługi doradcze w dziedzinie projektowania, wdrażania i integracji usług w sieciach mobilnych Usługi doradcze w dziedzinie projektowania, wdrażania i integracji usług w firmowych sieciach WLAN (Wi-Fi) Usługi doradcze w dziedzinie wdrażania i integracji usług mobilnych dla urządzeń kieszonkowych (PDA) W ramach tych usług IBM doradza klientom z sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie strategii oferowania usług bezprzewodowych, wspomaga klientów w formułowaniu wymagań, projektowaniu infrastruktury, planowaniu i realizacji wdrożeń, integrowaniu nowej infrastruktury z tą już istniejącą, a także w zarządzaniu dostępem i usługami udostępnianymi w sieciach bezprzewodowych i mobilnych. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom zebrać wymagania, zaprojektować i wdrożyć niezawodne i skalowalne usługi dostępne w publicznych sieciach mobilnych. Współpraca z IBM daje klientom gwarancję, że wdrożone usługi będą dobrze zintegrowane z firmowymi sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi. Ten zestaw usług IBM ułatwia klientom projektowanie, wdrażanie i integrację sieci WLAN (wykorzystujących technologie Wi-Fi). Dzięki współpracy z IBM klienci są w stanie zbudować niezawodne i skalowalne sieci WLAN o wysokim poziomie bezpieczeństwa, pokrywające zasięgiem całą planowaną powierzchnię użytkową i zintegrowane z istniejącą infrastrukturą przewodową. Celem tej oferty usługowej jest wsparcie klientów w wyborze właściwego rozwiązania mobilnego i właściwych urządzeń mobilnych dla przewidywanego zakresu zastosowań. Doświadczenie w budowaniu rozwiązań biznesowych wykorzystujących platformy PDA pozwala IBM doradzać klientom w dziedzinie strategii, zakresu usług, sposobów integracji i doboru odpowiednich do ich potrzeb urządzeń i oprogramowania. Outsourcing/hosting rozwiązań mobilnych IBM pomaga firmom i instytucjom zaoferować dotychczasowe usługi za pośrednictwem sieci mobilnych. Oferta ma charakter hostingowy mobilne wersje aplikacji klientów działają na platformach administrowanych i zarządzanych przez IBM. USŁUGI INTEGRACJI SIECI Dobrze zaprojektowane sieci lokalne (LAN) i rozległe (WAN) stanowią fundament wszelkich poważniejszych zastosowań informatyki w biznesie. Od wyboru topologii sieci, jej parametrów fizycznych, architektury i zakresu funkcjonalności platform usługowych zależy to, jakie aplikacje będzie można w niej uruchamiać, jakie będą koszty jej utrzymania, zarządzania nią oraz jej modernizacji w przyszłości. Oferta usługowa IBM nakierowana na uproszczenie zarządzania i zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury sieciowej klientów. Usługi integracji sieci projektowanie i wdrożenia W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom w projektowaniu architektury i wdrażaniu sieciowych platform usługowych, a także ich integracji. Usługi IBM obejmują także m.in. pomoc przy instalacji i testowaniu sprzętu sieciowego, budowę środowisk do spójnego zarządzania wieloma sieciami, w tym wykorzystujących różne technologie, a także optymalizację ich wydajności i niezawodności. optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury it ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu 1

14 Z i n t e g r o w a n e s i e c i o w e u s ł u g i k o m u n i k a c y j n e STRATEGIE WYKORZYSTANIA I OPTYMALIZACJI SIECI Sieci są bardzo istotnymi składnikami systemów informatycznych firm. Od ich niezawodności, skalowalności, wydajności i funkcjonalności zależy działanie aplikacji, a więc ciągłość i szybkość realizacji procesów biznesowych. Sieci to zasób strategiczny, dlatego IBM pomaga klientom w wyborze strategii budowy i rozbudowy sieci, modelu wykorzystania sieci, doborze zestawu usług i rozwiązań spełniających ustalone oczekiwania. Usługi IBM są także nakierowane na rzetelne wyspecyfikowanie wymagań dla obecnych i przyszłych usług i aplikacji. Analizy strategiczne i projektowanie architektur sieciowych W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują kompleksowej analizy dzisiejszych i przyszłych potrzeb biznesowych klienta i przewidują rozwój potrzeb w dziedzinie sieci. Na podstawie zebranych informacji konsultanci proponują klientom studia techniczno-finansowe koniecznych zmian w infrastrukturze sieciowej oraz analizy rezultatów zmian, w tym analizy wydajności, kosztów utrzymania i całkowitych kosztów posiadania, uwzględniające różnorodne czynniki m.in. zmianę pozycji konkurencyjnej i wzrost produktywności pracowników. USŁUGI DLA ROZWIĄZAŃ RFID Wykorzystanie tagów radiowych (RFID) umożliwia doskonalenie tego, co doskonalone było już niejednokrotnie. Zarządzanie majątkiem, ruchem towarów w magazynach, przepływem pracy i materiałów w procesie produkcji to jednak obszary, w których nawet drobne optymalizacje przynoszą wymierne rezultaty. W ramach tego zestawu usług IBM pomaga klientom w definiowaniu potrzeb w dziedzinie zbierania danych w czasie rzeczywistym, projektowaniu infrastruktury sieciowej i aplikacyjnej na potrzeby rozwiązań wykorzystujących tagi radiowe (RFID), a także pomoc w optymalizowaniu procesów biznesowych za pomocą systemów RFID. Analiza i projektowanie rozwiązań wykorzystujących tagi radiowe W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services opracowują koncepcje oraz architektury systemów i sieci do pozyskiwania i przetwarzania danych z tagów radiowych w czasie rzeczywistym. Tworzą także studia wykonalności rozwiązań i analizują zarówno koszty, jak i korzyści wynikające z wprowadzenia tagów radiowych do procesów biznesowych. Projekty i analizy uwzględniają zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa rozwiązaniom, danym i procesom biznesowym. ENABLE stymulowanie GROWTH wzrostu Optymalizacja OPTIMIZE IT infrastruktury IT 14

15 15

16 U s ł u g i z a p e w n i e n i a c i ą g ł o ś c i i b e z p i e c z e ń s t w a d z i a ł a n i a Sprawność biznesowa składa się z wielu elementów. Oprócz zdolności do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i zdolności efektywnego zarządzania procesami wewnętrznymi, współczesne firmy muszą być w stanie trwać i działać nieprzerwanie w każdych warunkach. Ciągłość procesów i odporność firm na przeciwności rynkowe i losowe zależy w dużej mierze od skutecznego przygotowania się do stawienia im czoła. Na przygotowanie to składają się plany i procedury awaryjne, sprawne mechanizmy audytowe i zarządzania zmianami, a także odpowiednio przygotowane środki techniczne. IBM Global Technology Services świadczy usługi, w ramach których pomaga firmom i instytucjom na całym świecie rzetelnie ocenić ryzyko, przygotować plany działania w sytuacjach kryzysowych oraz wdrożyć rozwiązania, dzięki którym ciągłość podstawowych procesów może zostać utrzymana bez względu na okoliczności. UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH IBM Global Technology Services pomaga klientom w ocenie ich obecnych strategii zapewnienia ciągłości procesom biznesowym i wskazuje kierunki działań i inwestycji, które zwiększają odporność procesów na czynniki mogące je zakłócać. IBM korzysta przy tym zarówno z własnych, bogatych doświadczeń w dziedzinie zarządzania procesami, jak i z najlepszych światowych praktyk. Ocena zdolności do utrzymania ciągłości procesów biznesowych Projektowanie i wdrażanie planów i procedur awaryjnych W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services analizują ryzyko i skalę potencjalnych zagrożeń dla ciągłości procesów biznesowych. Dokonują też przeglądu planów awaryjnych, zwracając szczególną uwagę na ich wykonalność, a także na zakresy odpowiedzialności przyznane poszczególnym rolom organizacyjnym. Usługi obejmują ponadto wykonanie szczegółowej mapy zależności między procesami biznesowymi i systemami informatycznymi, a także warsztaty, podczas których analizowane są skutki określonych decyzji i działań w określonych (symulowanych) okolicznościach. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services przygotowują plany awaryjne i szczegółowe procedury postępowania w określonych okolicznościach oraz szczegółowe harmonogramy wprowadzenia ich w życie. Usługi obejmują weryfikację i praktyczne testowanie skuteczności planów awaryjnych, a także warsztaty, podczas których analizowane są skutki określonych decyzji i działań w określonych (symulowanych) okolicznościach. Konsultanci IBM Global Technology Services mogą również w imieniu klienta zarządzać procesem wdrażania zmian w planach i procedurach awaryjnych oraz prowadzić stały lub cykliczny monitoring (w tym raportowanie) gotowości firmy na wypadek zagrożenia dla ciągłości procesów. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI Firmy podlegają rosnącej liczbie szczegółowych przepisów i regulacji branżowych, wymuszających na nich określone postępowanie lub zapewnienie możliwości sprawdzenia określonych informacji. IBM pomaga firmom upewnić się, że podejmowane przez nie działania czynią zadość wymogom formalnym, jak również stwierdzić, czy w razie audytu będą w stanie to bezsprzecznie wykazać. Analiza zgodności działania systemów informatycznych z przepisami, zasadami ładu korporacyjnego lub wymogami branżowymi Projektowanie zmian w systemach informatycznych w celu uzyskania ich zgodności z wymogami prawa, zasadami ładu korporacyjnego lub wymogami branżowymi W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują szczegółowej analizy procesów i procedur pod kątem ich zgodności z przepisami, zasadami ładu korporacyjnego lub innymi regulacjami, np. wymogami branżowymi. Usługa obejmuje ustalenie faktu zgodności oraz zdolność firmy do wiarygodnego wykazania tej zgodności. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services dokonują przeglądu istniejących rozwiązań IT pod kątem zgodności z przepisami/ wymogami, wskazują konieczne zmiany oraz wspomagają klientów w zaplanowaniu skutecznego wprowadzenia tych zmian w życie. 16

17 Projektowanie rozwiązań ułatwiających audyt i raportowanie W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services projektują narzędzia ułatwiające przeprowadzanie audytów i raportowanie stanu zgodności z przepisami/wymogami. UTRZYMANIE WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI ŚRODOWISK IT Wysoka dostępność aplikacji stale zyskuje na znaczeniu, dlatego IBM oferuje zestaw usług, dzięki którym firmy mogą zminimalizować koszty związane z planowanymi i nieplanowanymi przestojami aplikacjami. Usługi IBM Global Technology Services obejmują kompleksową ocenę obecnych i przyszłych potrzeb w dziedzinie wysokiej dostępności, planowanie i realizację programów zmian zwiększających dostępność oraz skracających czas przywracania środowisk aplikacyjnych i sieciowych do pełnej sprawności po awariach. Ocena istniejących rozwiązań podwyższających dostępność Analiza istniejących procesów i procedur Analiza ryzyka i kosztów określonych scenariuszy zdarzeń Projektowanie procesów i procedur zapewnienia wysokiej dostępności Projektowanie architektury rozwiązań wspierających wysoką dostępność Budowa środowisk IT o wysokiej dostępności Skalowanie środowisk na potrzeby wysokiej dostępności Wynajem przestrzeni w centrum danych IBM oraz przestrzeni pomocniczej Ten zestaw usług ma na celu szczegółowe opisanie obecnego stanu rozwiązań, mających na celu zapewnienie wysokiej dostępności, w tym mechanizmów monitorujących i raportujących. Dzięki nim możliwe jest rzetelne zdefiniowanie długofalowych wymagań. Ten zestaw usług ma na celu szczegółową weryfikację istniejących planów, procesów i procedur związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności sieci i aplikacji, w tym także ról organizacyjnych i przypisanych do nich zakresów kompetencji w kontekście ustalonego poziomu usług. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services oceniają prawdopodobieństwo określonych zdarzeń (awarii sprzętu i oprogramowania) i ich wpływ na dostępność usług sieci i aplikacji. Ten zestaw usług ma na celu przygotowanie firmy do podniesienia sprawności organizacyjnoproceduralnej i procesowej w dziedzinie dostępności sieci i aplikacji. Konsultanci IBM Global Technology Services przygotowują dla klientów optymalne przebiegi procesów, opierając się na standardach wewnętrznych IBM i najlepszych praktykach światowych. Pomagają także klientom zaplanować i wdrożyć inicjatywy wprowadzające zaprojektowane procesy i procedury w życie. Usługi obejmują również stworzenie systemu monitorowania i raportowania dostępności systemów, sieci i aplikacji. Ten zestaw usług ma na celu zaprojektowanie architektury środowiska serwerowego (IBM System z, IBM System i, IBM System p oraz IBM System x, serwery innych producentów), a także środowiska sieciowego i systemów pamięci masowych, zapewniających wysoką dostępność systemów i aplikacji. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services projektują i wdrażają rozproszone rozwiązania klastrowe typu GDOC (Geographically Dispersed Open Cluster) oraz GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex ) dla systemów operacyjnych IBM AIX i Microsoft Windows. Ten zestaw usług pomaga klientom ocenić i cyklicznie weryfikować potrzeby w dziedzinie mocy obliczeniowej, pamięci i innych parametrów środowisk serwerowych (IBM System z, IBM System i, IBM System p, a także dla serwerów innych dostawców), a także sieci i systemów pamięci masowych, na potrzeby zapewnienia wysokiej dostępności systemów i aplikacji. Usługa skierowana jest do firm, które nie posiadają własnego centrum zapasowego, lecz chciałyby zapewnić ciągłość procesów biznesowych w razie awarii lub zdarzenia losowego. MITIGATE zarządzanie RISK ryzykiem 17

18 U s ł u g i z a p e w n i e n i a c i ą g ł o ś c i i b e z p i e c z e ń s t w a d z i a ł a n i a ZABEZPIECZANIE I UTRZYMANIE WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI DANYCH Usługi IBM Global Technology Services w dziedzinie zabezpieczania i zapewnienia danym wysokiej dostępności mają na celu wyeliminowanie ryzyka utraty danych ze względów biznesowych, a także ze względu na obowiązki wynikające z przepisów o przechowywaniu danych. Konsultanci IBM Global Technology Services pomagają klientom ustalić priorytety w dziedzinie zabezpieczania danych, zaplanować ich wprowadzanie w życie oraz zaprojektować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania techniczne. Kompleksowa ocena procesów zabezpieczania i zapewnienia wysokiej dostępności danych Projektowanie środowisk zabezpieczających dane i zapewniających im wysoką dostępność Długookresowa archiwizacja baz pocztowych i innych danych Wysoka dostępność poczty i innych danych W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services przeprowadzają kompleksowy audyt procesowy w obszarze zabezpieczania i wysokiej dostępności danych. Analizowane są procesy, procedury, zakresy obowiązków, wymagania w dziedzinie poziomu usług, a także praktyka w dziedzinie monitorowania i raportowania stanu zabezpieczenia i dostępności danych: baz pocztowych, baz danych i systemów plików. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services projektują procesy zabezpieczania danych i zapewnienia im wysokiej dostępności, przygotowują szczegółowe procedury postępowania oraz projektują architekturę odpowiednich rozwiązań technicznych. Usługi dotyczą baz pocztowych, baz danych i systemów plików. W ramach tego zestawu usług IBM oferuje klientom bezpieczne, długookresowe przechowywanie poczty i innych danych przez określony czas, z gwarancją udostępnienia w dowolnym momencie. Ten zestaw usług ma na celu zapewnienie stałej dostępności baz pocztowych i możliwość natychmiastowego odtwarzania danych z dowolną dokładnością (na poziomie pojedynczego bloku, pojedynczej wiadomości, skrzynki pocztowej itp.), zarówno z kopii lokalnej, jak i z kopii przechowywanej w zdalnej lokalizacji. Analogiczne usługi obejmują także dowolne inne bazy danych i systemy plików. Oprócz tego, IBM pomaga klientom zaprojektować (i wdrożyć): rozwiązania techniczne służące do wykonywania kopii zapasowych w trybie online, rozwiązania do lokalnej i zdalnej replikacji danych, systemy wysokiej dostępności dla serwerów pocztowych, rozwiązania do bezpiecznego przechowywania kopii danych w środowiskach rozproszonych. ODTWARZANIE SYSTEMÓW PO AWARII LUB KATASTROFIE Usługi IBM w dziedzinie planowania i wdrażania procesów i procedur odtwarzania systemów po awariach lub katastrofach są solidnie ugruntowane wieloletnią praktyką IBM Global Technology Services, zdobytą w projektach zarówno na potrzeby własne, jak i realizowanych dla klientów. Celem tego zestawu usług jest wyeliminowanie nieprawidłowych założeń i uzupełnienie zakresu istniejących planów awaryjnych. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie IBM w tej dziedzinie, firmy redukują ryzyko popełnienia bardzo kosztownych błędów w wypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych, jak poważna awaria lub katastrofa. Zyskują także większą zdolność do szybkiego odzyskiwania pełnej sprawności, minimalizując przy tym bezpośrednie i pośrednie koszty awarii. Kompleksowy przegląd planów awaryjnych Projektowanie procesów odtwarzania systemów po awarii lub katastrofie W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services przeprowadzają kompleksową analizę zdolności firmy do szybkiego przywrócenia normalnego funkcjonowania po poważnej awarii lub katastrofie. Analizowane są procesy, procedury oraz zakresy obowiązków dla poszczególnych ról na poszczególnych etapach przywracania prawidłowego działania systemów po awarii lub katastrofie. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services projektują procesy i procedury reagowania w razie awarii lub katastrofy, a także szczegółowe plany i harmonogramy wprowadzania ich w życie, włącznie z zasadami zarządzania projektami i raportowania ich postępu. 18

19 Projektowanie architektury systemów pod kątem szybkiego odtwarzania Odtwarzanie środowisk IT klientów w centrach danych IBM Odtwarzanie kluczowych stanowisk pracy w biurach należących do IBM Ten zestaw usług ma na celu analizę i jeśli to konieczne zmianę architektury systemów, w celu ułatwienia i przyspieszenia ich odtwarzania po awarii. Usługi obejmują platformy serwerowe IBM System z, IBM System i, IBM System p, IBM System x, serwery innych dostawców, a także szeroką gamę rozwiązań sieciowych i systemów pamięci masowych. Ten zestaw usług umożliwia klientom wykorzystanie centrów danych IBM zlokalizowanych na całym świecie jako zapasowych centrów danych do czasu usunięcia awarii lub skutków katastrofy. Klienci mogą zapewnić swoim kluczowym systemom wysoką dostępność, nie inwestując we własne centra zapasowe, jak również przyspieszyć odtwarzanie i wymianę określonego sprzętu (m.in. serwerów IBM System i oraz IBM System p). Usługa ta polega na utrzymywaniu przez IBM rezerwowej powierzchni biurowej, z której skorzystać mogą pracownicy klienta w razie katastrofy lub poważnej awarii w siedzibie klienta. IBM oferuje ponadto: Usługi odtwarzania sieci klientów przy użyciu sieci należących do IBM, Usługi odtwarzania środowisk call center w określonej lokalizacji, Usługi testowania wdrożonych procedur awaryjnych, Usługi polegające na asyście przy samodzielnym testowaniu procedur bezpieczeństwa, Warsztaty, w ramach których analizowane są różne wersje wydarzeń i scenariusze odtwarzania systemów po awarii lub katastrofie. ZARZĄDZANIE SYTUACJAMI KRYZYSOWYMI IBM zapewnia klientom pomoc w postaci przygotowania proceduralnego i technicznego na wypadek kryzysu, pomoc w trakcie trwania kryzysu, jak i podczas niwelowania jego skutków i przywracania normalnego biegu procesom biznesowym. Usługi IBM w tym zakresie polegają m.in. na wsparciu i doradztwie za pośrednictwem dedykowanych łącz telekomunikacyjnych, zapewnieniu klientom mobilnych centrów danych w celu szybkiego odtworzenia kluczowych aplikacji i systemów, a także kompleksowe wsparcie serwisowe, z wykorzystaniem możliwości i środków technicznych własnych oraz partnerów. Zarządzanie kryzysowe Planowanie na wypadek kryzysu Weryfikacja i testowanie procedur zarządzania kryzysowego Reagowanie na wydarzenia kryzysowe W ramach tego zestawu usług IBM pomaga firmom przygotować realistyczne plany awaryjne na wypadek kryzysu: poważnej awarii lub katastrofy. Jeśli kryzys wystąpi, IBM wspomaga klientów w podejmowaniu trudnych decyzji, dotyczących np. wątpliwości, czy uszkodzony budynek należy naprawiać, czy też zburzyć, albo na ratowaniu jakich zasobów należy skupić wysiłki. Ten zestaw usług ma na celu przewidzenie różnych scenariuszy awarii, katastrof itp. i przygotowanie działań mających na celu sprawne usunięcie ich skutków, np. zapewnienie pomieszczeń zapasowych, jeśli dotychczasowa siedziba została poważnie uszkodzona lub z innych powodów uniemożliwia prowadzenie normalnej działalności. Usługi obejmują szczegółowe planowanie rozwiązywania problemów komunikacji wewnątrz organizacji, jak i z partnerami biznesowymi i klientami. W ramach tego zestawu usług konsultanci IBM Global Technology Services prowadzą warsztaty mające na celu przećwiczenie procedur działania w różnych scenariuszach wydarzeń. Dzięki temu firmy stają się lepiej przygotowane do stawienia czoła sytuacji kryzysowej. Ten zestaw usług pozwala klientom zorganizować centrum koordynacji działań mających na celu usunięcie skutków kryzysu oraz uruchomić podstawowe systemy i sieci, dzięki którym możliwe będzie utrzymanie podstawowej łączności z partnerami i klientami. IBM może udzielić klientom szybkiego wsparcia, wysyłając w miejsce awarii lub katastrofy specjalistów z Zespołu Zarządzania Kryzysowego IBM. Usługa ta jest dodatkowo płatna cena zależy od długości okresu udzielania wsparcia. MITIGATE zarządzanie RISK ryzykiem 1

20 U s ł u g i b e z p i e c z e ń s t w a i o c h r o n y p r y w a t n o ś c i Bezpieczeństwo środowisk przetwarzania informacji stało się dla firm jednym z najważniejszych wyzwań biznesowych, mających bezpośrednie przełożenie na przychody i zyski. Z punktu widzenia biznesu bezpieczeństwo to bowiem nie tylko zapory ogniowe i systemy antywirusowe, lecz procesy obejmujące wszystkie aplikacje, sieci i użytkowników. Bezpieczeństwo to także dobrze przemyślana architektura rozwiązań, jasno określony przebieg procedur, a także stałe doskonalenie procesów i rozwiązań technicznych, by były zdolne do ochrony kluczowych zasobów i procesów przed nowymi zagrożeniami. Takie właśnie cele, dodatkowo także z uwzględnieniem kosztów zarządzania i całkowitych kosztów posiadania, realizują konsultanci IBM Global Technology Services w ramach świadczonych usług. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI Lista zadań działów IT związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systematycznie się wydłuża, ponieważ nowym zagrożeniom trzeba przeciwdziałać natychmiast. Ceną jest jednak brak spójności systemów zabezpieczeń, zwłaszcza w warstwie zarządzania. W rezultacie firmy nie potrafią ocenić, jak dużemu ryzyku rzeczywiście podlegają. Nie są także w stanie ustalić, czy koszty ponoszone przez nie na bezpieczeństwo teleinformatyczne są optymalne, czy też mogłyby być istotnie niższe. IBM przychodzi firmom z pomocą, oferując usługi kompleksowej oceny istniejących procedur bezpieczeństwa oraz architektury i konfiguracji systemów zabezpieczeń. Ocena realizowana jest w kontekście obecnych i przyszłych potrzeb biznesu i uwzględnia czynniki techniczne, organizacyjne oraz finansowe. Rezultatem oceny wykonanej przez konsultantów IBM Global Technology Services jest wiedza, na podstawie której firmy mogą podejmować właściwe decyzje o kierunkach i priorytetach inwestowania w bezpieczeństwo. Ocena procesów i procedur bezpieczeństwa Całościowa ocena systemu bezpieczeństwa Ocena zgodności z przepisami prawa Celem tego zestawu usług jest weryfikacja istniejących procesów i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Konsultanci IBM Global Technology Services ustalają, czy istniejące procesy i procedury obejmują wszystkie istotne obszary bezpieczeństwa, czy są zgodne z dobrymi praktykami, czy są kompletne, czy zostały wdrożone zgodnie z przyjętymi założeniami oraz jak wyglądają na tle światowych standardów i dobrych praktyk wypracowanych przez IBM. Ten zestaw usług ma na celu sprawdzenie kompletności podejścia do bezpieczeństwa, zarówno w warstwie procesowo-proceduralnej, jak i technicznej. Konsultanci sprawdzają procesy, procedury, architekturę oraz konfigurację urządzeń i aplikacji w 11 obszarach (łącznie 133 punktów kontrolnych). Jednocześnie, na bazie standardu ISO wykonywany jest benchmarking wdrożonych środków bezpieczeństwa na tle rozwiązań funkcjonujących w firmach działających w tej samej branży, reprezentujących podobną skalę i stopień skomplikowania biznesu. Celem tego zestawu usług jest ocena zgodności istniejących procesów, procedur i środków technicznych z przepisami prawa i standardami branżowymi. Ocena obejmuje ustalenie zakresu zgodności, stopnia zgodności w poszczególnych obszarach, a także zdolność firmy do wykazania zgodności z przepisami w razie kontroli. Planowanie i zarządzanie inicjatywami związanymi z bezpieczeństwem Ten zestaw usług polega na ocenie polityki bezpieczeństwa, procedur dotyczących personelu, procedur bezpieczeństwa fizycznego, zasad klasyfikacji informacji i reguł przydzielania dostępu do zasobów sieciowych. Ocena jest podstawą do sformułowania zaleceń dla poszczególnych obszarów i zdefiniowania szczegółowego planu wdrożenia usprawnień. MITIGATE Zarządzanie RISK ryzykiem 20

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie

SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie SANSEC Poland S.A. dla III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Bezpieczna administracja w mobilnym świecie Agnieszka Skorupka Key Account Manager Piotr Szewczuk Starszy Konsultant Misja Ludzie Oferta Poprzez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Hosting aplikacji on-line

Hosting aplikacji on-line Klient Sp. z o.o. Branża gospodarka i biznes, IT Okres realizacji Od września 2010 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, hosting danych osobowych, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl

INTERNET i INTRANET. SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl INTERNET i INTRANET SUPPORT ONLINE SP. z o.o. Poleczki 23, Warszawa tel. +48 22 335 28 00 e-mail: support@so.com.pl KOMUNIKACJA W FIRMIE Niezawodna komunikacja biznesowa to podstawa działania współczesnych

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 13 maja 2014 www.hyperone.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska

dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska dr inŝ. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Definicje Rola administratora w firmie Zadania administratora Szkolenia Rady, wskazówki Programiści ABAP

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

usługi informatyczne dla firm

usługi informatyczne dla firm usługi informatyczne dla firm 1 opieka informatyczna wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych, sprzęt komputerowy, integracja systemów kompetencje diagnozowania i napraw dokonują wyłącznie wykwalifikowani

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo