P L A N M A R K E T I N G O W Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P L A N M A R K E T I N G O W Y"

Transkrypt

1 P L A N M A R K E T I N G O W Y Firmy Dr. Nona International Ltd. Spis Treści: Witamy...2 System Marketingu Sieciowego...3 Podstawowe założenia...3 Rejestracja...4 Terminy i określenia...5 Podstawowe statusy...10 Naliczanie premii (bonusów)...22 Zasady wypłacania prowizji i bonusów...23 Reguły transferu punktów w sieci...24 Zasady ścieśnienia sieci...27 Dodatkowe formy wynagrodzenia...27 Zasady funkcjonowania firmy...28 Postępowanie w przypadku naruszenia PM oraz Kodeksu Etyki...30 Zasady sprzedaży, darowania i dziedziczenia sieci...31 Kodeks Etyczny...31 Programy Motywacyjne...34 Wsparcie dla początkujących statusów...34 Programy Motywacyjne dla Pracujących Dyrektorów...35 Programy Motywacyjne długoterminowe...37 Wsparcie dla rozwoju rodzinnego biznesu

2 Witamy w firmie Dr. Nona International Ltd.! Na początku jest zawsze ten, kto robi to, co jest niemożliwe do wykonania. Całe życie z ironią cytowaliśmy znane powiedzenie: Nie można być jednocześnie zdrowym i bogatym. Można! Teraz już można! To właśnie udowodniły setki tysięcy ludzi, pracujących w firmie Dr. Nona! Stosując preparaty firmy Dr. Nona, odzyskali zdrowie. Sprzedając je, stali się zamożnymi ludźmi. A Ty? Czy możesz dokonać rzeczy niemożliwych? Jeśli czytasz ten tekst, to oznacza, że wykonałeś pierwszy krok na drodze do tego celu! Przeczytaj tę książkę i bądź wśród tych, którzy są na czele - bogaci i zdrowi! Dr Nona - Autorka marki Dr. Nona TM M.Shneerson - Prezydent firmy Dr. Nona International Ltd. 2

3 SYSTEM MARKETINGU SIECIOWEGO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Plan Marketingowy firmy Dr. Nona International Ltd. (dalej firma), to zbiór reguł, które mówią, w jaki sposób zwiększać swój upust na produkty oraz osiągać dochody poprzez rozbudowę sieci, w ustalonym przez siebie tempie, zgodnie z własnymi możliwościami. Plan Marketingowy przewiduje: trzy poziomy upustów od ceny rekomendowanej, wynagrodzenia komisowe za zakupy swojej organizacji, premię za pracę organizacji swoich Dyrektorów, dodatkowe formy wynagrodzenia oraz nagrody specjalne. Możliwości Planu Marketingowego: Trzy poziomy upustów Program nagromadzania punktów z pracy Twojej organizacji Dochód od sprzedaży detalicznej Wynagrodzenie komisowe od zakupów Twojej organizacji Premia za pracę organizacji Twoich Dyrektorów Miesięczne sprawozdania finansowe Dodatkowe formy wynagrodzenia Zalety Planu Marketingowego: Nie ma obowiązku niezwłocznego otwierania systemu nagromadzania punktów Nie ma ograniczeń w wysokości uzyskiwanych dochodów Nie ma ograniczeń w rozwoju organizacji - ani w poziomie, ani w pionie Nie ma ograniczeń w czasie dla awansu Nie ma zagrożenia utraty struktury 3

4 REJESTRACJA Jeżeli chcesz zarejestrować się, jako Uprzywilejowany Klient lub Dystrybutor musisz: wypełnić Formularz Rejestracyjny, dostarczyć go do Regionalnego Przedstawicielstwa (dalej Spółka) i dokonać opłaty rejestracyjnej. Formularz Rejestracyjny możesz dostarczyć do siedziby Spółki osobiście, pocztą, za pośrednictwem Sponsora lub on-line poprzez stronę Każda rejestracja zostanie potwierdzona przez Spółkę. Potwierdzeniem rejestracji będzie nadanie numeru komputerowego ID. Jako nowo zarejestrowana osoba otrzymasz również kartę ID i Pakiet startowy. Po wprowadzeniu danych do komputerowego systemu ewidencji, nabywasz prawo do zakupów z upustem oraz do zapraszania nowych osób, dla których od tego momentu będziesz osobą wprowadzającą (tzw. Sponsorem). Uwaga: Jeżeli chcesz, żeby punkty z Twoich zakupów oraz z zakupów Twojej organizacji gromadziły się na Twoim koncie musisz otworzyć System Nagromadzania Punktów. Komputerowy system ewidencji nie posiada polskich znaków, dlatego też na wydrukach nie będą one widoczne. ANULOWANIE REJESTRACJI Rejestracja może być anulowana zarówno przez Ciebie jak i firmę. Rejestrację możesz anulować: w każdej chwili, na podstawie Twojego pisemnego wniosku dostarczonego do siedziby Spółki. W takim przypadku ponowna rejestracja jest możliwa po upływie 6 miesięcy, automatycznie, w momencie gdy nie potwierdzisz swojej aktywności, zgodnie z warunkami utrzymania statusu Konsultanta. Firma może anulować rejestrację każdej osoby, która naruszyła zasady Planu Marketingowego, warunki Kodeksu Etycznego lub postanowienia Rady Dyrektorów. W tym przypadku nie ma możliwości ponownej rejestracji, a cała sieć wyrejestrowanej osoby przechodzi do Sponsora. 4

5 TERMINY I OKREŚLENIA PLAN MARKETINGOWY (PM) - system zachęt, motywacji i sposobów awansowania dla zarejestrowanych osób. Przedstawia zasady wypłacania wynagrodzeń i przyznawania premii oraz reguły nabycia i oferowania produktu. KLIENT - osoba niezarejestrowana, może kupować produkty wyłącznie w cenie 100%, według aktualnego cennika, tylko u osób zarejestrowanych, nigdy bezpośrednio u Regionalnego Przedstawiciela. UPRZYWILEJOWANY KLIENT - zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna, która może kupować produkty z odpowiednim upustem, a w celu zwiększania swojej zniżki wprowadzać do swojej struktury nowe osoby. DYSTRYBUTOR - zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna zdolna do czynności prawnych, która dostarczyła do siedziby Spółki podpisane Oświadczenie Dystrybutora. Osoba będąca Dystrybutorem może kupować produkty z odpowiednim upustem a w celu zwiększania swojej zniżki wprowadzać do swojej struktury nowe osoby. Za zakupy wprowadzonych osób będzie otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z warunkami Planu Marketingowego. Uwaga: Osoba prawna musi mieć wpisanego reprezentanta tj. konkretną osobę fizyczną, która bierze udział w ogłaszanych różnorodnych promocjach firmy. PAKIET STARTOWY - zestaw materiałów informacyjnych, które otrzymuje każda zarejestrowana osoba. OSOBA WPROWADZAJĄCA (dalej Sponsor) - osoba, która informuje o produktach i możliwościach Planu Marketingowego firmy Dr. Nona, w Formularzu Rejestracyjnym jest wpisana w rubryce SPONSOR. PARTNER - osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana za zgodą firmy, na wspólnym numerze Dystrybutora (ID). Partner nie bierze udziału w promocjach firmy. STATUS - pozycja w strukturze marketingowej, związana z określonymi prawami i przywilejami. Plan Marketingowy przewiduje trzy podstawowe stopnie awansowania: Konsultant, Menadżer, Dyrektor, aby osiągnąć odpowiednią pozycję należy spełnić określone warunki zawarte w Planie Marketingowym. 5

6 KONSULTANT - ma prawo do zakupu produktów z upustem 20%. MENADŻER - spełnia warunki Planu Marketingowego dotyczące statusu Menadżer, ma prawo do zakupu produktów z upustem 33%. DYREKTOR - spełnia warunki Planu Marketingowego dotyczące statusu Dyrektor, ma prawo do zakupu produktów z upustem 40%. WYŻSZE STOPNIE AWANSU DYREKTORÓW - kolejne stopnie awansu w karierze Dyrektora, osiągane po wypełnieniu określonych warunków Planu Marketingowego, przyznawane za dany miesiąc (np. Group Dyrektor, Srebrny Dyrektor itp.). PRACUJĄCY DYREKTOR - Dyrektor, który w ciągu miesiąca kalendarzowego zgromadzi min. 100 punktów osobistych (PVU) oraz min punktów grupowych (GVU). NIEPRACUJĄCY DYREKTOR - Dyrektor, który w ciągu miesiąca kalendarzowego zgromadzi min. 100 punktów osobistych (PVU), ale mniej niż 1500 punktów grupowych (GVU). NIEAKTYWNY DYREKTOR - Dyrektor, który w ciągu miesiąca kalendarzowego zgromadzi mniej niż 100 punktów osobistych (PVU). STRUKTURA MARKETINGOWA (sieć) - wszystkie osoby zrejestrowane w danej linii sponsorskiej, we wszystkich statusach i na wszystkich poziomach. Nie ma ograniczeń w ilości linii. POZIOM - pozycja zarejestrowanej osoby w strukturze marketingowej. Każda osoba zaproszona osobiście przez Ciebie stanowi Twój pierwszy poziom, z kolei osoby zaproszone przez Twój pierwszy poziom stanowią Twój drugi poziom itd. Liczba osób na każdym poziomie jest nieograniczona. GAŁĄŹ - część organizacji, wychodząca od jednego z Dyrektorów pierwszego poziomu. Nie ma ograniczeń w ilości gałęzi. PRACUJĄCA GAŁĄŹ DYREKTORSKA - gałąź, na czele której stoi Pracujący Dyrektor. 6

7 GRUPA ROZWOJU - część struktury marketingowej, za wyjątkiem niżej stojących organizacji dyrektorskich. PUNKT - Volume Price (VP) - jednostka punktowa pozwalająca określić cenę produktu, jest stała i taka sama na całym świecie, nie zawiera kosztów związanych z nabyciem produktu np.: kosztów transportu, VAT. WARTOŚĆ PUNKTOWA - Volume Units (VU) - wartość produktu podana w punktach. SYSTEM NAGROMADZANIA PUNKTÓW (SNP) - jedno z podstawowych założeń Planu Marketingowego, pozwala na gromadzenie przez osobę zarejestrowaną punktów z jej zakupów osobistych (PVU) i grupowych (GVU). OTWARCIE SYSTEMU NAGROMADZANIA PUNKTÓW - niezbędny warunek, aby punkty gromadziły się na koncie zarejestrowanej osoby. System można otworzyć poprzez jednorazowy, osobisty zakup na min. 100 punktów; lub zgromadzenie na swoim koncie 150 punktów w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Otwarcie systemu może także dokonać Sponsor poprzez transfer. PUNKTY OSOBISTE - Personal Volume Units (PVU) - osobisty zakup w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażony w punktach. PUNKTY GRUPOWE - Group Volume Units (GVU) - ogólna ilość punktów z zakupów osobistych i z zakupów organizacji bez Dyrektorów, obliczane są za bieżący miesiąc kalendarzowy. PUNKTY GLOBALNE - Global Value Results (GVR) - wszystkie zakupy organizacji wyrażone w punktach za wyjątkiem punktów osobistych i transferowanych, naliczane do 10 poziomu. TRANSFER - procedura przekazywania punktów między Sponsorem a osobami z jego organizacji. OKRES ROZLICZENIOWY - okres, za jaki firma podsumowuje wyniki pracy - tj. Miesiąc Kalendarzowy (Miesiąc Rozliczeniowy). NORMY KWALIFIKACYJNE - zestaw warunków, które należy spełnić samodzielnie lub ze swoją grupą, w celu otrzymania (potwierdzenia) określonego statusu i/lub w celu naliczenia odpowiedniego wynagrodzenia. 7

8 WYNAGRODZENIE - korzyści i przywileje w postaci Wynagrodzenia komisowego, Bonusu i dodatkowych premii, osiągane po wypełnieniu określonych warunków zawartych w Planie Marketingowym. WYNAGRODZENIE KOMISOWE - wynagrodzenie wynikające z różnic w cenach między poszczególnymi statusami, naliczane przez firmę w procentach, bez podatku Vat. BONUS - wynagrodzenie Dyrektora uzależnione od zakupów Jego dyrektorskich gałęzi, naliczane przez firmę w procentach, bez podatku Vat. DODATKOWE PREMIE - premie, jakie można uzyskać za spełnienie określonych warunków. PROGRAMY MOTYWACYJNE - zestaw narzędzi motywacyjnych do wspierania pracy Dystrybutorów, rozwoju sieci i osiągania dodatkowego wynagrodzenia, stanowią integralną część PM. GŁĘBOKOŚĆ WYPŁAT - określona liczba poziomów, z których można otrzymać Bonus. KOMPRESJA (ścieśnienie sieci) - proces obliczania wynagrodzenia Sponsora, dotyczy nieaktywnych osób z jego struktury, które w miesiącu kalendarzowym nie wypełniły kwalifikacyjnej normy (min. 100 PVU a w przypadku Dyrektorów 1500 GVU). Punkty z pracy ich sieci przechodzą do znajdującego się wyżej Sponsora, który w danym miesiącu spełnił normy kwalifikacyjne. Ścieśnienie dotyczy tylko danego miesiąca kalendarzowego. Nie dotyczy spełniania norm i kwalifikacji. CZEK - wewnętrzny dokument firmy, wykazujący przysługującą wielkość wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy. ZAKUP OSOBISTY - zakup dokonany przez zarejestrowaną osobę bezpośrednio na dany numer ID, nigdy przez transfer punktów Sponsora. UPRZYWILEJOWANE ZAKUPY - to zakupy obejmujące już specjalny upust i są to: zakup menadżerski za min. 700 punktów oraz zakup dyrektorski za min punktów. Zakupy te można zrealizować tylko i wyłącznie jako zakupy osobiste na swój numer. 8

9 SPRAWOZDANIE - komputerowe zestawienie przedstawiające informacje na temat zakupów zarejestrowanych osób. Dostępne są następujące zestawienia: Work Net - sieć pracujących osób i ich organizacji Current Net - cała sieć (wszystkie pracujące i niepracujące osoby) Branch Net - Dyrektorzy z pierwszego Twojego poziomu wraz z ich gałęziami Development Group - pracująca grupa rozwoju (Konsultanci i Menadżerowie) Wszystkie dostępne wydruki można uzyskać po zarejestrowaniu się na oficjalnej stronie firmy jak również w jej Regionalnym Przedstawicielstwie. SKŁADKA ROCZNA - opłata za przedłużenie rejestracji w komputerowym systemie ewidencji. Przedłużenie rejestracji, której warunki określa firma, odbywa się co roku od daty rejestracji i jest warunkiem dokonywania dalszych zakupów. RADA DYREKTORÓW - regionalny organ składający się z aktywnych Dystrybutorów, celem którego jest ustanowienie jednolitych dla wszystkich zarejestrowanych osób norm etycznych, zasad reklamy, sposobu przedstawiania produktu i Planu Marketingowego, zgodnie z aktualnym prawem danego kraju. Po opublikowaniu zasad na stronie internetowej stają się one obowiązujące dla wszystkich zarejestrowanych osób. Rada jest organem reprezentującym i pośredniczącym w relacjach pomiędzy Dystrybutorami i Zarządem firmy, jak również Zarządem Spółki, występuje z wszelkimi inicjatywami oraz zajmuje się udoskonaleniem sposobu pracy i działalności firmy. Rada Dyrektorów to także organ, który ma prawo wnioskować o kary wobec zarejestrowanych osób, które dopuszczają się naruszenia Zasad Kodeksu Etycznego firmy. KODEKS ETYCZNY - zbiór zasad etycznych firmy. Każda zarejestrowana w firmie osoba jest zobowiązana do ich bezwzględnego przestrzegania pod groźbą anulowania rejestracji. 9

10 PODSTAWOWE STATUSY Plan Marketingowy przewiduje trzy podstawowe statusy: KONSULTANT, MENADŻER, DYREKTOR. Warunki osiągnięcia i utrzymania tych statusów są jednakowe zarówno dla Uprzywilejowanego Klienta, jak i dla Dystrybutora. KONSULTANT - upust 20% Konsultant pierwszy status w Planie Marketingowym, osiągniesz go automatycznie w momencie dokonania rejestracji. Uwaga: Jeżeli równocześnie z rejestracją Twój pierwszy, osobisty, jednorazowy zakup będzie na min. 250 punktów, otrzymasz w prezencie Produkt Dr. Nona o wartości 28 pkt. ( Dynamiczny krem nawilżający lub produkt z promocji danego miesiąca)! Twój upust przy takim zamówieniu wyniesie - min. 28%! Przywileje Konsultanta 1. Nabywasz produkty Dr. Nona po cenie dla Konsultanta - ze zniżką 20%. 2. Masz możliwość osiągnięcia kolejnych etapów w karierze dzięki własnym zakupom i zakupom swojej sieci, pod warunkiem, że posiadasz już otwarty system nagromadzania punktów. System nagromadzania punktów możesz otworzyć: a) jednorazowym, osobistym zakupem na min. 100 pkt. Od tego momentu punkty z każdego, Twojego, osobistego zakupu lub z zakupów osób z Twojej organizacji będą gromadzić się na Twoim koncie. b) gromadząc 150 pkt. w ciągu miesiąca kalendarzowego system otwiera się w momencie gdy zgromadzisz 150 pkt. Od tego momentu punkty z każdego, Twojego, osobistego zakupu lub z zakupów osób z Twojej organizacji będą gromadzić się na Twoim koncie. c) transferem od Sponsora na min. 100 pkt. system otwiera się od następnego miesiąca. Od tego momentu punkty z każdego, Twojego, osobistego zakupu lub z zakupów osób z Twojej organizacji będą gromadzić się na Twoim koncie. 3. Przy każdym Twoim osobistym zakupie na min. 300 pkt., otrzymasz w prezencie Produkt o wartości 28 pkt. ( Krem Dynamiczny lub produkt z promocji danego miesiąca). Twój upust przy takim zamówieniu wyniesie - min. 27 %! 4. Możliwość udziału w Programach Motywacyjnych dla tego statusu (np. Bonus Konsultanta ). 10

11 Wynagrodzenie Konsultanta 1. Dochód od sprzedaży detalicznej-25% od sumy wydanej na zakup produktów. Objaśnienie: Dlaczego osiągasz dochód 25% od sprzedaży detalicznej? Np. cena produktu wynosi 100 VU jednostek umownych. Nabywasz produkt, jako Konsultant z 20% upustem za 80 VU, a sprzedajesz za 100 VU. Uzyskany dochód wynosi wówczas 20 VU, co stanowi 25% od 80 VU wydanych na zakup. 2. Dochód za pracę swojej sieci zgodnie z warunkami Programów Motywacyjnych. Objaśnienie: Konsultant wypełniając założenia Planu Marketingowego ma zagwarantowane określone wynagrodzenie, jednak to nie wszystko. Firma każdego roku ogłasza krótko i długoterminowe Programy Motywacyjne dla poszczególnych statusów, dotyczą one sposobów uzyskania dodatkowych, atrakcyjnych premii, z których warto skorzystać. Warunki utrzymania statusu Konsultant: Jedynym warunkiem dla utrzymania statusu Konsultant jest potwierdzenie swojej aktywności. Potwierdzenie aktywności oznacza dokonanie dowolnego zakupu, na swój numer w ciągu jednego roku rozliczeniowego. Rok rozliczeniowy to okres 12 miesięcy, zaczynający się od miesiąca, w którym Konsultant uzyskał/potwierdził swój status. Objaśnienie: Konsultant ostatni osobisty zakup zrealizował w marcu tego roku, jeżeli nie dokona zakupu do końca lutego następnego roku stanie się Konsultantem Nieaktywnym, spowoduje to, że od marca jego rejestracja będzie anulowana, a jego sieć przejdzie do Sponsora. Aby zostać Konsultantem należy ponownie dokonać rejestracji, zgodnie z założeniami Planu Marketingowego. 11

12 Schemat nr 1. Przykład gromadzenia punktów Menadżera 1 MENADŻER GVU 1000 Punktów grupowych Łącznie z PVU100 Osobistych PVU PVU (punkty od organizacji Nr 1) (punkty od organizacji Nr 2) = 1000 punktów grupowych MENADŻER upust 33 % Menadżer drugi status w Planie Marketingowym, posiadasz prawo do nabywania produktów z upustem 33%. Osiągnąć go możesz dwoma sposobami: 1) gdy suma Twoich osobistych zakupów oraz zakupów Twojej organizacji będzie wynosić 1000 punktów grupowych (patrz schemat Nr 1). Wszystkie następne zakupy będą realizowane według ceny dla Menadżera, czyli z upustem 33%. Potrzebne do uzyskania statusu Menadżera 1000 punktów, możesz gromadzić bez ograniczenia w czasie. 2) uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy, osobisty zakup na min. 700 pkt., już z upustem 33 %. Do tego zakupu w prezencie od firmy otrzymasz dodatkowe punkty tak, aby ostatecznie na Twoim koncie było ich 1000 oraz prezent - Produkt o wartości 23 pkt. ( Balsam do ciała SOLARIS lub inny produkt z promocji danego miesiąca). Uwaga: punkty, które dostałeś w prezencie nie wchodzą do puli punktów grupowych Sponsora (GVU) i nie nalicza się od nich wynagrodzenia. Uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy zakup na min. 700 punktów, już z upustem 33 %, musi być dokonany w Regionalnym Przedstawicielstwie, nie może być zrealizowany przez Sponsora transferem punktów

13 Przywileje Menadżera 1. Nabywasz produkty Dr. Nona w cenie dla Menadżera - ze zniżką 33 %. 2. Masz możliwość osiągnięcia kolejnych statusów w karierze. Zakupy osób w Twojej organizacji niezależnie od ich statusu pozwalają gromadzić Ci punkty i zbliżają Cię do następnego etapu w karierze, do statusu Dyrektora (patrz Schemat nr 2). 3. Przy każdym Twoim osobistym zakupie na min. 300 pkt. otrzymasz w prezencie Produkt o wartości 23 pkt. ( Balsam do ciała SOLARIS lub produkt z promocji danego miesiąca). Twój upust przy takim zamówieniu wyniesie - min. 38 %! 4. Możesz brać udział w Programach Motywacyjnych dla tego statusu (np. Bonus Konsultanta ). Wynagrodzenie Menadżera 1. Dochód od sprzedaży detalicznej - 50% od sumy wydanej na zakup produktów. Objaśnienie: Dlaczego osiągasz 50% dochód od sprzedaży detalicznej? Np. cena produktu wynosi 100 VU (jednostek umownych). Nabywasz produkt jako Menadżer z 33% upustem za 67 VU, a sprzedajesz za 100 VU. Uzyskany wówczas dochód wynosi 33 VU, co stanowi 50% od 67 VU wydanych na zakup. 2. Wynagrodzenie komisowe - 13% od zakupów Konsultantów. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia komisowego, jest Twój osobisty zakup na min. 100 punktów w miesiącu kalendarzowym. Brak takiego zakupu nie ma wpływu na status, wielkość zniżki oraz gromadzenie punktów w systemie nagromadzania. (patrz schemat nr 2). 3. Dochód za pracę swojej sieci zgodnie z warunkami Programów Motywacyjnych. Objaśnienie: Firma każdego roku ogłasza krótko i długoterminowe Programy Motywacyjne dla poszczególnych statusów, dotyczą one sposobów uzyskania dodatkowych, atrakcyjnych premii, z których warto skorzystać. Warunki utrzymania statusu Menadżer Warunkiem dla utrzymania statusu Menadżera jest potwierdzenie swojej aktywności. Potwierdzenie aktywności oznacza, że należy w ciągu jednego roku rozliczeniowego zgromadzić na swoim koncie min. 100 punktów osobistych (punkty osobiste należy zgromadzić w ciągu jednego z12 miesięcy). Rok rozliczeniowy to okres 12 miesięcy, zaczynający się od miesiąca, w którym Menadżer uzyskał/ potwierdził swój status. Objaśnienie: Dystrybutor uzyskał status Menadżera w lutym bieżącego roku, jeżeli do końca stycznia przyszłego roku nie zgromadzi na swoim koncie, w jednym z 12 miesięcy min. 100 punktów osobistych (PVU), zostanie Menadżerem Pasywnym. Od lutego utraci on 13

14 uzyskany status, upust oraz zgromadzone punkty grupowe (GVU) stanie się Konsultantem. Jako Konsultant będzie mieć na swoim koncie 100 pkt. osobistych, otwarty system nagromadzania punktów oraz zachowa swoją strukturę. Aby przywrócić status Menadżera należy w określonym czasie tj. 12 miesięcy zgromadzić 1000 punktów grupowych (GVU) lub dokonać jednorazowego, osobistego zakupu na min. 700 pkt. (PVU). Schemat nr 2. Gromadzenie punktów i naliczanie prowizji dla Menadżera M 0 GVU = 610 PVU > = 100 M 0 = 110 PVU M 1 = 80 PVU K 1 = 120 PVU M 2 = 150 PVU K2.1 = 50 PVU K2.2 = 100 PVU GVU M 2 = M2 + K2.1 + K = 300 GVU M 1 = M1 + K1 + ΣM = 500 GVU M 0 = M0 + ΣM = 610 K 1 13% M 1 GVU = 500 PVU < wynagrodzenie komisowe punkty K 2 GVU = 300 PVU > = % 13% K 2.1 K 2.2 DYREKTOR upust 40 % Dyrektor trzeci status w Planie Marketingowym, posiadasz prawo do nabywania produktów z upustem 40 %. Osiągnąć go możesz dwoma sposobami: 1. gdy suma Twoich osobistych zakupów oraz zakupów Twojej organizacji będzie wynosić 4500 punktów grupowych (GVU). Wszystkie następne zakupy będą realizowane według ceny dla Dyrektora, czyli z upustem 40%. 2. uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy, osobisty zakup na min punktów, już z upustem 40 %. Do tego 14

15 zakupu od firmy otrzymasz prezent w postaci produktów o łącznej wartości punktowej 51 pkt. ( Krem Dynamiczny i Balsam do ciała Solaris ). Ten jednorazowy zakup dyrektorski jest wliczany do punktów grupowych (GVU) Sponsora. Uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy zakup na min punktów, już z upustem 40 %, musi być dokonany w Regionalnym Przedstawicielstwie, nie może być zrealizowany przez Sponsora transferem punktów. Przywileje Dyrektora 1. Nabywasz produkty Dr. Nona w cenie dla Dyrektora - ze zniżką 40%. 2. Masz możliwość osiągnięcia kolejnych poziomów kariery dla Dyrektorów zgodnie z założeniami Planu Marketingowego. 3. Bierzesz udział w Programach Motywacyjnych dla tego statusu. Wynagrodzenie Dyrektora 1. Dochód od sprzedaży detalicznej - około 67% od sumy wydanej na zakup produktów. Objaśnienie: Dlaczego osiągasz 67% dochód od sprzedaży detalicznej? Np. cena produktu wynosi 100 VU (jednostek umownych). Nabywasz produkt jako Dyrektor z upustem 40% za 60 VU, a sprzedajesz za 100 VU. Uzyskany wówczas dochód wynosi 40 VU, co stanowi 67% od 60 VU wydanych na zakup. 2. Wynagrodzenie komisowe - 7% od grupowych zakupów organizacji Twoich Menadżerów oraz 20% od zakupów Twoich Konsultantów. Aby otrzymać wynagrodzenie komisowe, należy zgromadzić w danym miesiącu kalendarzowym min. 100 PVU (patrz schemat nr 3). Ten warunek odnosi się tylko do wynagrodzenia komisowego. Brak takiego zakupu nie zmienia wielkości zniżki ani statusu. 3. Miesięczny Bonus za pracę organizacji Twoich Dyrektorów. Premia ta naliczana jest w procentach od miesięcznych obrotów niżej stojących organizacji Dyrektorów (GVU) i wynosi: od 1-go poziomu - 8% od 2-go poziomu - 6% od 3-go poziomu - 4% od 4-go poziomu - 2% Aby otrzymać premię należy zgromadzić w miesiącu kalendarzowym co najmniej 1500 punktów grupowych (GVU) w tym min. 100 punktów osobistych (PVU). Wyjątek - w momencie kiedy w Twojej organizacji pojawi się pierwszy, nowy Dyrektor, aby otrzymać bonus z zakupów jego 15

16 struktury wystarczy zgromadzić w miesiącu kalendarzowym tylko 1000 GVU w tym min. 100 PVU. Wyjątek ten obowiązuje przez okres 3 kolejnych miesięcy, niezależnie od ilości pojawiających w tym czasie nowych Dyrektorów w Twojej organizacji. Objaśnienie: Pierwszy, nowy Dyrektor pojawił się w strukturze Dyrektora w styczniu, to okres trzech miesięcy obejmuje: luty, marzec, kwiecień. Warunki utrzymania statusu Dyrektora Warunkiem dla utrzymania statusu Dyrektora jest potwierdzenie swojej aktywności. Potwierdzenie aktywności oznacza, że należy w ciągu jednego roku rozliczeniowego zgromadzić min. 300 punktów grupowych w tym min. 100 punktów osobistych (punkty osobiste należy zgromadzić w ciągu jednego z 12 miesięcy). Rok rozliczeniowy to okres 12 miesięcy, zaczynający się od miesiąca, w którym Dyrektor uzyskał/potwierdził swój status. Objaśnienie: Dystrybutor uzyskał status Dyrektora w maju bieżącego roku. Jeżeli do końca kwietnia przyszłego roku nie zgromadzi 300 pkt. grupowych (GVU), z których min. to 100 pkt. osobistego zakupu (PVU) dokonanego w jednym z 12 miesięcy, (wymagane jest spełnienie obydwu warunków) zostanie Dyrektorem Pasywnym. Od maja utraci on uzyskany status, upust oraz zgromadzone punkty grupowe (GVU) stanie się Menadżerem. Jako Menadżer będzie mieć na swoim koncie 1000 pkt. osobistych (PVU), otwarty system nagromadzania punktów oraz zachowa swoją strukturę. Aby przywrócić status Dyrektora należy w ciągu określonego czasu tj. 12 miesięcy, zgromadzić punktów grupowych (GVU) lub dokonać jednorazowego, osobistego zakupu na min pkt. 16

17 Schemat nr 3. Schemat wynagrodzenia komisowego dla Dyrektora 20 % upust 20% 20% 40 % upust 20% 7% 20 % 20 % upust upust 13% 13% 33 % upust 20 % upust 20 % upust 20% Dyrektor Menadżer Konsultant 20 % upust 20 % upust 17

18 Schemat nr 4. Premie za pracę organizacji Dyrektorów POZIOM 0 DYREKTOR A GVU 1500 vp PVU 100 vp 8% POZIOM 1 DYREKTOR B GVU 1500 vp PVU 100 vp POZIOM 2 8% DYREKTOR C GVU 1500 vp PVU 100 vp 6% 8% 6% POZIOM 3 DYREKTOR D GVU 1500 vp PVU 100 vp 4% 4% POZIOM 4 8% DYREKTOR E GVU 1500 vp PVU 100 vp 6% 2% 18

19 Tabela nr 1. Tabela rozdziału premii (bonus) STATUS WYNAGRODZENIE KOMISOWE od obrotu BONUS od obrotu KONSULTANTA MENADŻERA KONSULTANTA MENADŻERA DYREKTORA KONSULTANT Zniżka 20 % od ceny detalicznej MENADŻER Zniżka 33 % od ceny detalicznej Osiągnięcie statusu: 1000 GVU lub jeden zakup na 700 PVU DYREKTOR Zniżka 40 % od ceny detalicznej Osiągnięcie statusu: 4500 GVU lub jeden zakup na 3000 PVU 10%* 10%* 13% 6,6 %* 6,6%* 20% 7% 8% itd. *Bonus Konsultanta. Dodatkowe wynagrodzenie dla Konsultantów i Menadżerów do statusu Dyrektor. Szczegóły programu są opisane w części Programy Motywacyjne. 19

20 Tabela nr 2. Wyższe Statusy Dyrektorów i obliczanie premii Statusy od Group Dyrektor do Prezydent-Dyrektor trzeba potwierdzać w każdym miesiącu. Liczba pracujących Poziom do Status Minimalne Dyrektorów w obliczenia Dyrektora pierwszym poziomie globalne punkty globalnych punktów Dyrektor 4 GROUP WIODĄCY MASTER BURSZTYNOWY SREBRNY RUBINOWY ZŁOTY SZAFIROWY 8 (min. 1 MASTER) PLATYNOWY 9 (min. 2 MASTER) DIAMENTOWY 10 (min. 4 MASTER) PREZYDENT 12 (min. 6 MASTER) ,5 % od rocznej puli punktów uzyskanych przez firmę 20

21 Tabela nr 3. Tabela rozdziału premii (bonus) Organizacja Dyrektorów Dyrektor Group Dyrektor Wiodący Dyrektor Master Dyrektor Bursztynowy Dyrektor Srebrny Dyrektor Rubinowy Dyrektor Złoty Dyrektor Szafirowy Dyrektor Platynowy Dyrektor Diamentowy Dyrektor * Prezydent Dyrektor Poziom 1 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Poziom 2 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Poziom 3 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Poziom 4 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Poziom 5 2 % 2% 2 % 2% 2% 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Poziom 6 0.5% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Poziom 7 0,5% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Poziom 8 0,5% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Poziom 9 0,5% 1 % 1 % 1 % Poziom 10 0,5% 0,5% * Prezydent-Dyrektor otrzymuje również 0,5 % od rocznego obrotu punktów firmy na całym świecie. Premia wypłacana jest raz w roku. 21

22 NALICZANIE PREMII (BONUSÓW) 1. Dyrektor.- Otrzymuje bonus do 4 poziomu włącznie. 2. Group-Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 2 pracujące Gałęzie Dyrektorskie w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 5-go poziomu włącznie. 3. Wiodący-Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 3 pracujące Gałęzie Dyrektorskie w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 6-go poziomu włącznie. 4. Master-Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 4 pracujące Gałęzie Dyrektorskie w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 6-go poziomu włącznie. 5. Bursztynowy - Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 5 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 7-go poziomu włącznie. 6. Srebrny Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 6 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 7-go poziomu włącznie. 7. Rubinowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 7 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 8-go poziomu włącznie. 8. Złoty Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 8 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 8-go poziomu włącznie. 9. Szafirowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 8 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej jeden Dyrektor ma status Master- -Dyrektor, otrzymuje bonusy do 9-go poziomu włącznie. 10. Platynowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 9 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej dwóch Dyrektorów ma status Master-Dyrektor, otrzymuje bonusy do 9-go poziomu włącznie. 11. Diamentowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 10 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej czterech Dyrektorów ma status Master-Dyrektor, zamiast jednego Master-Dyrektora może być jeden Złoty - Dyrektor w pierwszych ośmiu poziomach, otrzymuje bonusy do 10-go poziomu włącznie. 12. Prezydent Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 12 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej sześciu Dyrektorów ma status Master-Dyrektor, zamiast jednego Master-Dyrektora może być jeden Złoty - Dyrektor w pierwszych ośmiu poziomach, otrzymuje bonusy do 10-go poziomu włącznie. 22

SPIS TREŚCI. 1. Witamy!... 3

SPIS TREŚCI. 1. Witamy!... 3 SPIS TREŚCI 1. Witamy!... 3 2. System marketingu sieciowego Kompanii Dr. Nona International Ltd... 4 Podstawowe założenia... 4 Rejestracja... 4 Terminy i określenia... 5 Szczeble awansowania... 9 Określenie

Bardziej szczegółowo

Witam serdecznie wśród tych, którzy chcą aktywnie wpływać na swoje życie BYĆ ZDROWYM I BOGATYM!

Witam serdecznie wśród tych, którzy chcą aktywnie wpływać na swoje życie BYĆ ZDROWYM I BOGATYM! Spis treści: Wstęp...2 I. Programy motywacyjne-długoterminowe...3 1. Program Mieszkanie...3 2. Program Samochód...5 II. Wsparcie dla nowych Konsultantów...6 1. Program Senior, Pedagog, Młody Konsultant...7

Bardziej szczegółowo

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd 3 Podstawowe założenia Plan marketingowy mówi TAK! Rejestracja Aby zostać Klubowiczem Kompanii należy: Aby zostać Konsultantem Kompanii należy: Plan marketingowy

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY

REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY REGULAMIN: ZESTAWY STARTOWE, KARIERA, BONUSY, PROGRAM SAMOCHODOWY WWW.CASADABEAUTY.COM.PL ZESTAWY MINI I i MINI II ZESTAWY STARTOWE Każdy kto zakupi zestaw MINI (I lub II) zyskuje status KLIENTA VIP i

Bardziej szczegółowo

KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY

KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY 2014 KLIENT ŚWIADOMY KLIENT PARTNER BIZNESOWY Wyjątkowa strategia biznesowa Biznes Społeczny Asortyment Postawa Korporacja tiande Ja Relacje Premia za rekrutację Charyzma System promocji System franczyzowy

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu Twoja droga do sukcesu Kategorie produktowe Naturalne produkty kategorii wellness / zdrowie / uroda Włoskie kosmeceutyki pielęgnacyjne oraz kosmetyki kolorowe Artykuły do domu oraz środki czystości 3 niezależne

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY KLUBU NORICUM

PLAN MARKETINGOWY KLUBU NORICUM PLAN MARKETINGOWY KLUBU NORICUM I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1. FIRMA - Klub Noricum LTD 590 Kingston Road London SW20 8DN United Kingdom 2. KONSTULTANT Osoba która zarejestrowała się w Klubie i opłaciła Opłatę

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej

Plan Marketingowy. Twoja droga do sukcesu. Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej Plan Marketingowy Twoja droga do sukcesu Wolę zarabiać 1% dzięki pracy 100 osób, niż 100% dzięki pracy własnej 3 sposoby zarabiania z Kupujesz dla siebie, używasz produktów Betterware: oszczędzasz na Marży

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A.

PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A. PLAN MARKETINGOWY A.T.W. BEAUTYLAB S.A. (1) Zasady przystąpienia do klubu ATW oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie A.T.W. Zapisując się do klubu ATW zyskujesz od razu, ponieważ otrzymasz stały

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy Holiday Trade

Plan Marketingowy Holiday Trade Plan Marketingowy Holiday Trade Słownik pojęć 1. Organizator - Organizatorem Programu Rekomendacyjnego jest TRIPELLO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-369 przy ulicy al. Rzeczypospolitej 4 C/166, za numerem

Bardziej szczegółowo

Plan Plan Marketingowy. Marketingowy WS-GLAMOUR GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Plan Plan Marketingowy. Marketingowy WS-GLAMOUR GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Plan Plan Marketingowy Marketingowy PODSTAWOWE INFORMACJE WS-GLAMOUR GmbH płaci miesięcznie do końca życia prowizje obliczone wg poziomu sprzedaży. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń związanych z poziomami

Bardziej szczegółowo

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ WYŻSZY POZIOM PREMIOWY I ZAROBIĆ WIĘCEJ?

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ WYŻSZY POZIOM PREMIOWY I ZAROBIĆ WIĘCEJ? JAK ZAKWALIFIKOWAĆ WYŻSZY POZIOM PREMIOWY I ZAROBIĆ WIĘCEJ? Aby zakwalifikować wyższy Poziom Premiowy i zyskać wyższą Premię Klienta VIP zgromadź jak najwięcej Punktów za zakupy osobiste i zakupy grupowe.

Bardziej szczegółowo

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles

Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Plan Kariery i System Wynagradzania Dystrybutora Lifestyles Zmień Swój Styl Życia 5 Sposobów Zarabiania Lifestyles oferuje kilka sposobów na zarabianie pieniędzy czy traktujesz swój biznes jako zajęcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%.

Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%. Ogólne wyjaśnienie funkcjonowania Planu kompensacyjnego. TY Rejestrując się jako Dystrybutor korporacji tiande masz stały rabat na całą produkcję - 35%. TY Twój rabat Dystrybutora 35% = 54% Marży Handlowej

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC.

Sklep internetowy Tescoma (www.tescomapolska.pl) jest głównym miejscem realizacji zasad programu TC. REGULAMIN PROGRAMU TESCOMA CLUB Tescoma Club Tescoma Club (zwany dalej TC) to program, który firma Tescoma Polska Sp. z o.o. (zwana dalej Tescoma) oferuje wszystkim swoim klientom na terenie całej Polski.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Plan Marketingowy TWOJA DROGA DO SUKCESU

Plan Marketingowy TWOJA DROGA DO SUKCESU TWOJA DROGA DO SUKCESU Specjalistyczne kategorie produktowe NATURALNE PRODUKTY KATEGORII WELLNESS / ZDROWIE / URODA ARTYKUŁY DO DOMU ORAZ ŚRODKI CZYSTOŚCI 2 niezależne katalogi Twoja droga do sukcesu Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i 17/2016

Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i 17/2016 Regulamin Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i 17/2016 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu dla Sponsorów w kampanii rekrutacyjnej w Katalogu 16/2016 i Katalogu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto

Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto Regulamin programu sprzedaży premiowej Ykonto 1 Postanowienia wstępne 1. Program sprzedaży premiowej Ykonto jest prowadzony przez Yfin Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Granicznej 17a, 05-500 Jastrzębie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA DYSTRYBUTORÓW

REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA DYSTRYBUTORÓW REGULAMIN WSPÓŁPRACY DLA DYSTRYBUTORÓW Zarząd D.N.I.-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin 360mlm.pl. I. Pojęcia

Regulamin 360mlm.pl. I. Pojęcia Regulamin 360mlm.pl Poniższy REGULAMIN dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych za pośrednictwem 360mlm.pl którego właścicielem jest Firma PROFESSIONAL IT. Aktualny regulamin znajduje się na stronie

Bardziej szczegółowo

NOTATKI 1. WPROWADZENIE

NOTATKI 1. WPROWADZENIE NOTATKI 1. WPROWADZENIE Waterless Concepts Poland Sp. z o.o. ( WCP ) jest firmą, która zajmuje się sprzedażą bezpośrednią. Główna ideą Firmy jest ochrona środowiska. WCP poprzez wsparcie niezależnych Dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z Holiday Trade

Rozliczenia z Holiday Trade Rozliczenia z Holiday Trade Słownik pojęć 1. Organizator - Organizatorem Programu Rekomendacyjnego jest TRIPELLO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-369 przy ulicy al. Rzeczypospolitej 4 C/166, za numerem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Dr Nona oraz sposób składania zamówień w sklepie internetowym.

Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Dr Nona oraz sposób składania zamówień w sklepie internetowym. Szczegółowa informacja o samodzielnej rejestracji w firmie Dr Nona oraz sposób składania zamówień w sklepie internetowym. UWAGA! Podpisanie licencji umożliwiającej zakup produktów po cenach hurtowych jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY WINALITE

PLAN MARKETINGOWY WINALITE PLAN MARKETINGOWY WINALITE Wersja obowiązująca od 14 czerwca 2010 r. I. Sposób wejścia do Firmy Osoby wchodzące do Firmy w trakcie rejestracji dokonują wyboru jednego z czterech statusów: CZTERY STATUSY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne

REGULAMIN EPANEL.PL. 1. Zasady ogólne REGULAMIN EPANEL.PL 1. Zasady ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady działania Epanel.pl, w szczególności zasady uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestnika. Regulamin stosuje

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA KONSULTANTÓW LAMBRE :

REGULAMIN KOŁA KONSULTANTÓW LAMBRE : REGULAMIN KOŁA KONSULTANTÓW LAMBRE : 1. Definicje: 1.1. MONGIRD Sp. z o.o. (wcześniej LAMBRE Groupe International Sp. z o.o.) dystrybutor marki LAMBRE, z siedzibą w Gdańsku (80-259), przy ul. Obywatelska

Bardziej szczegółowo

P O S U K C E S. MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010. Start: 1 stycznia 2010 r.

P O S U K C E S. MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010. Start: 1 stycznia 2010 r. MERCEDESEM P O S U K C E S Program Motywacyjny dla Liderów (Złota Magnolia - Diamentowa Orchidea) MERCEDESEM PO SUKCES edycja 2010 Start: 1 stycznia 2010 r. Witaj w świecie Liderów FM GROUP! Od ogromnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU Członkostwo w Klubie

REGULAMIN KLUBU Członkostwo w Klubie REGULAMIN KLUBU 1. Przyjęcie do Klubu jest bezpłatne, następuje na okres 12 miesięcy i może zostać przedłużone. 2. Członkowie Klubu dzielą się na: Stałych Klientów oraz Niezależnych Przedstawicieli. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGAM LOJALNOŚCIOWY FAMILO

PROGAM LOJALNOŚCIOWY FAMILO PROGAM LOJALNOŚCIOWY FAMILO Społeczność Konsumencka Familo umożliwia uczestnikom programu oszczędzanie na zakupach dokonywanych w sklepie na stronie www.familo.com. Wysokość rabatu wynika z dwóch działań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems

Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems Zostań partnerem biznesowy firmy LR Health & Beauty Systems JA już jestem partnerem. Umów spotkanie Biznesowe a opowiem co z potkało mnie w tej Firmie. Tel. 737 830 040 Jeżeli szukasz dodatkowej możliwości

Bardziej szczegółowo

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU

NASZA FIRMA JEST NA POLSKIM RYNKU OD 2002 ROKU PLAN KARIERY I WYNAGRODZEŃ FIRMY TRISANA POLSKA OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LUTY 2015 Szanowni Partnerzy, Klienci i Sympatycy firmy Trisana! Współczesna dynamika zmian na świecie, postęp w rozwoju technologii oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP

REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP REGULAMIN SIECI SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ AROMA GROUP 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania sieci sprzedaży bezpośredniej produktów Aroma Group, zwanej dalej Siecią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta Dział Karta Stałego Klienta Jean Louis David" 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Jean Louis David", zwanego dalej "Programem". 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki Członkowskie

Warunki Członkowskie Warunki Członkowskie 1. Postanowienia wstępne Warunkiem uzyskania statusu Klubowicza w Programie Agasklub jest zawarcie umowy członkowskiej z AgasKlub s.c. pl. Świętego Sebastiana 3, 45-030 Opole. Do zawarcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

(1) Zasady przystąpienia do klubu ATW oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie A.T.W.

(1) Zasady przystąpienia do klubu ATW oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie A.T.W. Szanowni Państwo, A.T.W. BeautyLab S.A. informuje o wprowadzeniu nowego Planu Marketingowego. Nowy Plan Marketingowy A.T.W. BeautyLab : kontynuuje fundamentalne zasady ATW z pierwszej wersji Planu Marketingowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu krok po kroku

Uruchomienie systemu krok po kroku Uruchomienie systemu krok po kroku Efekty systemu 10.000 zł miesięcznie po 90 dniach funkcjonowania zgonie z systemem Współpracując z firmą MonaVie tworzysz swój PLAN B. Dodatkowe źródło dochodu, które

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy

TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy TIENS Europa Nowy Plan Marketingowy Wersja polska jest tłumaczeniem wersji angielskiej. W przypadku nieporozumień i różnic wynikających z interpretacji językowej, wersja angielska będzie wiążąca. TIENS

Bardziej szczegółowo

Procedura zakupów, z której mogą Państwo skorzystać w naszym serwisie Internetowym, jest regulowana poniżej przytoczonym regulaminem.

Procedura zakupów, z której mogą Państwo skorzystać w naszym serwisie Internetowym, jest regulowana poniżej przytoczonym regulaminem. REGULAMIN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU oraz systemu sprzedaży www.jagodziec.pl UMOŻLIWIAJĄCEGO ZAKUP NATURALNIE PRZYGOTOWANEGO PREPARATU LECZNICZEGO JAGODZIEC Procedura zakupów, z której mogą Państwo

Bardziej szczegółowo

BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY

BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY BIZNES COLWAY I PLAN FINANSOWY Barbara Buławska MENEDŻER tel. 606 960 670 e-mail: bbulawska@vp.pl www.czasnakolagen.pl NA POCZĄTKU ZADAJ SOBIE PYTANIE CZEGO OCZEKUJESZ ZACZYNAJĄC SWOJĄ PRZYGODĘ Z COLWAY?

Bardziej szczegółowo

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy

One-Line-Online The Green Line. Plan Marketingowy One-Line-Online The Green Line Plan Marketingowy Worldwide Business One-Line-Online Marketing Plan One-Line-Online Serdecznie Witamy W tej prezentacji dowiesz się wielu szczegółów na temat pionierskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy

Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Załącznik nr 1 do OWU Gratyfikacje i prowizje I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Z.1.1. Wypłata/ okres rozliczeniowy Okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia danego miesiąca i trwa do ostatniego dnia tego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy

Regulamin Sprzedaży premiowej. Akuna Start. Rozdział I. Przepisy Ogólne. Zakres przedmiotowy Regulamin Sprzedaży premiowej Akuna Start Rozdział I Przepisy Ogólne Zakres przedmiotowy 1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków Sprzedaży premiowej Akuna Start organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Pieniądze dla Gwiazd! Program Lojalnościowy Q1 2014

Pieniądze dla Gwiazd! Program Lojalnościowy Q1 2014 Pieniądze dla Gwiazd! Program Lojalnościowy Q1 2014 Gotówka za Gwiazdy! Zarekomenduj Nowego Konsultanta który osiągnie status 3* w ciągu 1 miesiąca 1 x 3* 25 PV 2 x 3* 100 PV 3 x 3* 200 PV Opis Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

MULTI LEVEL MARKETING (MLM)

MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PLAN MARKETINGOWY O tym jak ważny w życiu jest wizerunek, wiemy wszyscy. I niemal wszyscy staramy się wyglądać jak najpiękniej. Często od tego jak wyglądamy zależą nasze sukcesy życiowe, a przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Kieruj się na oszczędzanie jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RO-PARTNERS KLUB ROZWOJU OSOBISTEGO 1 DEFINICJE

REGULAMIN RO-PARTNERS KLUB ROZWOJU OSOBISTEGO 1 DEFINICJE REGULAMIN RO-PARTNERS KLUB ROZWOJU OSOBISTEGO 1 DEFINICJE 1. Prowadzący Klub Akademia Osiągnięć RO-GROUP Marek Waberski, ul. Podhalańska 18/15, 34-400 Nowy Targ prowadzący RO-Partners Klub Rozwoju Osobistego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DMK. 1 DEFINICJE POJĘĆ W niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie:

REGULAMIN DMK. 1 DEFINICJE POJĘĆ W niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie: REGULAMIN DMK 1 DEFINICJE POJĘĆ W niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie: 1.1 3ZP organizator DMK - spółka pod firmą 3ZP Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Tak, CHCĘ! 70 pkt. KONSUMUJ POLECAJ. PREMIA START Minimum formalności ZARABIAJ. Produkty na własne potrzeby. Nie musisz sprzedawać

Tak, CHCĘ! 70 pkt. KONSUMUJ POLECAJ. PREMIA START Minimum formalności ZARABIAJ. Produkty na własne potrzeby. Nie musisz sprzedawać Tak, CHCĘ! KONSUMUJ 70 pkt. Produkty na własne potrzeby POLECAJ Nie musisz sprzedawać ZARABIAJ PREMIA START Minimum formalności To fantastycznie! Pierwszym krokiem jest rejestracja w systemie Akuna, czyli

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny

Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny Najbardziej Lukratywny i etyczny Plan Kompensacyjny 1 poziom 15% 2 poziom 45% 3 poziom do 3%-10% gwarantowany 4 poziom i w dół 3%-10% dzielony 3% bonus liderski przez 4 generacje diamentów ForMor oferuje

Bardziej szczegółowo

Ułatw sobie zadanie i zapisz osobiście nowe osoby Online! Dzięki temu będziesz pewien, że nowy Konsultant trafił do Twojej struktury.

Ułatw sobie zadanie i zapisz osobiście nowe osoby Online! Dzięki temu będziesz pewien, że nowy Konsultant trafił do Twojej struktury. Instrukcja Rejestracja Online 1. Wstęp Dzięki Rejestracji Online można zarejestrować nowego Konsultanta do swojej grupy osobistej wypełniając internetowy formularz. Po poprawnej rejestracji nowy Konsultant

Bardziej szczegółowo

MILLENNIUM BANK NIP

MILLENNIUM BANK NIP Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz 1. Regulamin Programu Promotor Senior w Promujesz-Zyskujesz (zwany dalej Programem ) organizowany jest przez Biuro Podróży Funclub Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN

Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN Program partnerski MIO 2014 REGULAMIN WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Programu Partnerskiego zwanego dalej Programem, oraz prawa i obowiązki uczestników Programu. 2. Pomysłodawcą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AROMA PARTNER Regulamin programu premiowego dla Klientów Aroma Trend

PROGRAM AROMA PARTNER Regulamin programu premiowego dla Klientów Aroma Trend PROGRAM AROMA PARTNER Regulamin programu premiowego dla Klientów Aroma Trend Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przystąpienia oraz udziału w programie partnerskim pod nazwą Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - DSP)

Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - DSP) Program Dynamicznego Startu (Dynamiczny Start Program - ) Przegląd / Szybkie Zrozumienie (definicje są podane w części głównej dokumentu Zarysie ) Wprowadza sie do sprzedaży nowe pakiety z produktami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl

Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl Warunki kontraktu Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl Warunki umowy dystrybutora Vision International People Group W przypadku nieprzestrzegania przez Dystrybutora któregoś z wymienionych niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ

REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ REGULAMIN PROGRAMU BANKUJESZ-ZYSKUJESZ 1. Definicje 1.1. Regulamin - niniejszy regulamin Programu bankujesz-zyskujesz, który określa warunki uczestnictwa i zasady funkcjonowania Programu. 1.2. Bank - ING

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Holandia, Belgia - Zasady rejestracji dystrybutorów FM Group

Holandia, Belgia - Zasady rejestracji dystrybutorów FM Group Holandia, Belgia - Zasady rejestracji dystrybutorów FM Group 1. Kto może zostać dystrybutorem FM Group? Dystrybutorem FM Group może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat. Po wypełnieniu formularza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje 30 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay, LongPlay

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niniejszego programu, zwanego dalej Programem. jest MGD - GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU KLUBÓW ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I UZNANIE ZASŁUG NAJLEPSZYCH ORGANIZATORÓW KLUBÓW ZASADY I PRZEPISY STYCZEŃ 2017 S P B

PROGRAM ROZWOJU KLUBÓW ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I UZNANIE ZASŁUG NAJLEPSZYCH ORGANIZATORÓW KLUBÓW ZASADY I PRZEPISY STYCZEŃ 2017 S P B PROGRAM ROZWOJU KLUBÓW ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I UZNANIE ZASŁUG NAJLEPSZYCH ORGANIZATORÓW KLUBÓW ZASADY I PRZEPISY STYCZEŃ 2017 S P B PRZEDSTAWIAMY NOWY POZIOM PROGRAMU ROZWOJU KLUBÓW POZIOM STARTOWY Kwalifikacja:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem)

REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem) REGULAMIN PROGRAMU DLA KONSULTANTEK Okręgi National K9/2013 (zwany dalej Programem) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu jest Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem

Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem Regulamin programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą Społem znaczy razem. 2. Organizatorem programu jest Społem Powszechna Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo