P L A N M A R K E T I N G O W Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P L A N M A R K E T I N G O W Y"

Transkrypt

1 P L A N M A R K E T I N G O W Y Firmy Dr. Nona International Ltd. Spis Treści: Witamy...2 System Marketingu Sieciowego...3 Podstawowe założenia...3 Rejestracja...4 Terminy i określenia...5 Podstawowe statusy...10 Naliczanie premii (bonusów)...22 Zasady wypłacania prowizji i bonusów...23 Reguły transferu punktów w sieci...24 Zasady ścieśnienia sieci...27 Dodatkowe formy wynagrodzenia...27 Zasady funkcjonowania firmy...28 Postępowanie w przypadku naruszenia PM oraz Kodeksu Etyki...30 Zasady sprzedaży, darowania i dziedziczenia sieci...31 Kodeks Etyczny...31 Programy Motywacyjne...34 Wsparcie dla początkujących statusów...34 Programy Motywacyjne dla Pracujących Dyrektorów...35 Programy Motywacyjne długoterminowe...37 Wsparcie dla rozwoju rodzinnego biznesu

2 Witamy w firmie Dr. Nona International Ltd.! Na początku jest zawsze ten, kto robi to, co jest niemożliwe do wykonania. Całe życie z ironią cytowaliśmy znane powiedzenie: Nie można być jednocześnie zdrowym i bogatym. Można! Teraz już można! To właśnie udowodniły setki tysięcy ludzi, pracujących w firmie Dr. Nona! Stosując preparaty firmy Dr. Nona, odzyskali zdrowie. Sprzedając je, stali się zamożnymi ludźmi. A Ty? Czy możesz dokonać rzeczy niemożliwych? Jeśli czytasz ten tekst, to oznacza, że wykonałeś pierwszy krok na drodze do tego celu! Przeczytaj tę książkę i bądź wśród tych, którzy są na czele - bogaci i zdrowi! Dr Nona - Autorka marki Dr. Nona TM M.Shneerson - Prezydent firmy Dr. Nona International Ltd. 2

3 SYSTEM MARKETINGU SIECIOWEGO PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Plan Marketingowy firmy Dr. Nona International Ltd. (dalej firma), to zbiór reguł, które mówią, w jaki sposób zwiększać swój upust na produkty oraz osiągać dochody poprzez rozbudowę sieci, w ustalonym przez siebie tempie, zgodnie z własnymi możliwościami. Plan Marketingowy przewiduje: trzy poziomy upustów od ceny rekomendowanej, wynagrodzenia komisowe za zakupy swojej organizacji, premię za pracę organizacji swoich Dyrektorów, dodatkowe formy wynagrodzenia oraz nagrody specjalne. Możliwości Planu Marketingowego: Trzy poziomy upustów Program nagromadzania punktów z pracy Twojej organizacji Dochód od sprzedaży detalicznej Wynagrodzenie komisowe od zakupów Twojej organizacji Premia za pracę organizacji Twoich Dyrektorów Miesięczne sprawozdania finansowe Dodatkowe formy wynagrodzenia Zalety Planu Marketingowego: Nie ma obowiązku niezwłocznego otwierania systemu nagromadzania punktów Nie ma ograniczeń w wysokości uzyskiwanych dochodów Nie ma ograniczeń w rozwoju organizacji - ani w poziomie, ani w pionie Nie ma ograniczeń w czasie dla awansu Nie ma zagrożenia utraty struktury 3

4 REJESTRACJA Jeżeli chcesz zarejestrować się, jako Uprzywilejowany Klient lub Dystrybutor musisz: wypełnić Formularz Rejestracyjny, dostarczyć go do Regionalnego Przedstawicielstwa (dalej Spółka) i dokonać opłaty rejestracyjnej. Formularz Rejestracyjny możesz dostarczyć do siedziby Spółki osobiście, pocztą, za pośrednictwem Sponsora lub on-line poprzez stronę Każda rejestracja zostanie potwierdzona przez Spółkę. Potwierdzeniem rejestracji będzie nadanie numeru komputerowego ID. Jako nowo zarejestrowana osoba otrzymasz również kartę ID i Pakiet startowy. Po wprowadzeniu danych do komputerowego systemu ewidencji, nabywasz prawo do zakupów z upustem oraz do zapraszania nowych osób, dla których od tego momentu będziesz osobą wprowadzającą (tzw. Sponsorem). Uwaga: Jeżeli chcesz, żeby punkty z Twoich zakupów oraz z zakupów Twojej organizacji gromadziły się na Twoim koncie musisz otworzyć System Nagromadzania Punktów. Komputerowy system ewidencji nie posiada polskich znaków, dlatego też na wydrukach nie będą one widoczne. ANULOWANIE REJESTRACJI Rejestracja może być anulowana zarówno przez Ciebie jak i firmę. Rejestrację możesz anulować: w każdej chwili, na podstawie Twojego pisemnego wniosku dostarczonego do siedziby Spółki. W takim przypadku ponowna rejestracja jest możliwa po upływie 6 miesięcy, automatycznie, w momencie gdy nie potwierdzisz swojej aktywności, zgodnie z warunkami utrzymania statusu Konsultanta. Firma może anulować rejestrację każdej osoby, która naruszyła zasady Planu Marketingowego, warunki Kodeksu Etycznego lub postanowienia Rady Dyrektorów. W tym przypadku nie ma możliwości ponownej rejestracji, a cała sieć wyrejestrowanej osoby przechodzi do Sponsora. 4

5 TERMINY I OKREŚLENIA PLAN MARKETINGOWY (PM) - system zachęt, motywacji i sposobów awansowania dla zarejestrowanych osób. Przedstawia zasady wypłacania wynagrodzeń i przyznawania premii oraz reguły nabycia i oferowania produktu. KLIENT - osoba niezarejestrowana, może kupować produkty wyłącznie w cenie 100%, według aktualnego cennika, tylko u osób zarejestrowanych, nigdy bezpośrednio u Regionalnego Przedstawiciela. UPRZYWILEJOWANY KLIENT - zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna, która może kupować produkty z odpowiednim upustem, a w celu zwiększania swojej zniżki wprowadzać do swojej struktury nowe osoby. DYSTRYBUTOR - zarejestrowana osoba fizyczna lub prawna zdolna do czynności prawnych, która dostarczyła do siedziby Spółki podpisane Oświadczenie Dystrybutora. Osoba będąca Dystrybutorem może kupować produkty z odpowiednim upustem a w celu zwiększania swojej zniżki wprowadzać do swojej struktury nowe osoby. Za zakupy wprowadzonych osób będzie otrzymywać wynagrodzenie zgodnie z warunkami Planu Marketingowego. Uwaga: Osoba prawna musi mieć wpisanego reprezentanta tj. konkretną osobę fizyczną, która bierze udział w ogłaszanych różnorodnych promocjach firmy. PAKIET STARTOWY - zestaw materiałów informacyjnych, które otrzymuje każda zarejestrowana osoba. OSOBA WPROWADZAJĄCA (dalej Sponsor) - osoba, która informuje o produktach i możliwościach Planu Marketingowego firmy Dr. Nona, w Formularzu Rejestracyjnym jest wpisana w rubryce SPONSOR. PARTNER - osoba fizyczna lub prawna, zarejestrowana za zgodą firmy, na wspólnym numerze Dystrybutora (ID). Partner nie bierze udziału w promocjach firmy. STATUS - pozycja w strukturze marketingowej, związana z określonymi prawami i przywilejami. Plan Marketingowy przewiduje trzy podstawowe stopnie awansowania: Konsultant, Menadżer, Dyrektor, aby osiągnąć odpowiednią pozycję należy spełnić określone warunki zawarte w Planie Marketingowym. 5

6 KONSULTANT - ma prawo do zakupu produktów z upustem 20%. MENADŻER - spełnia warunki Planu Marketingowego dotyczące statusu Menadżer, ma prawo do zakupu produktów z upustem 33%. DYREKTOR - spełnia warunki Planu Marketingowego dotyczące statusu Dyrektor, ma prawo do zakupu produktów z upustem 40%. WYŻSZE STOPNIE AWANSU DYREKTORÓW - kolejne stopnie awansu w karierze Dyrektora, osiągane po wypełnieniu określonych warunków Planu Marketingowego, przyznawane za dany miesiąc (np. Group Dyrektor, Srebrny Dyrektor itp.). PRACUJĄCY DYREKTOR - Dyrektor, który w ciągu miesiąca kalendarzowego zgromadzi min. 100 punktów osobistych (PVU) oraz min punktów grupowych (GVU). NIEPRACUJĄCY DYREKTOR - Dyrektor, który w ciągu miesiąca kalendarzowego zgromadzi min. 100 punktów osobistych (PVU), ale mniej niż 1500 punktów grupowych (GVU). NIEAKTYWNY DYREKTOR - Dyrektor, który w ciągu miesiąca kalendarzowego zgromadzi mniej niż 100 punktów osobistych (PVU). STRUKTURA MARKETINGOWA (sieć) - wszystkie osoby zrejestrowane w danej linii sponsorskiej, we wszystkich statusach i na wszystkich poziomach. Nie ma ograniczeń w ilości linii. POZIOM - pozycja zarejestrowanej osoby w strukturze marketingowej. Każda osoba zaproszona osobiście przez Ciebie stanowi Twój pierwszy poziom, z kolei osoby zaproszone przez Twój pierwszy poziom stanowią Twój drugi poziom itd. Liczba osób na każdym poziomie jest nieograniczona. GAŁĄŹ - część organizacji, wychodząca od jednego z Dyrektorów pierwszego poziomu. Nie ma ograniczeń w ilości gałęzi. PRACUJĄCA GAŁĄŹ DYREKTORSKA - gałąź, na czele której stoi Pracujący Dyrektor. 6

7 GRUPA ROZWOJU - część struktury marketingowej, za wyjątkiem niżej stojących organizacji dyrektorskich. PUNKT - Volume Price (VP) - jednostka punktowa pozwalająca określić cenę produktu, jest stała i taka sama na całym świecie, nie zawiera kosztów związanych z nabyciem produktu np.: kosztów transportu, VAT. WARTOŚĆ PUNKTOWA - Volume Units (VU) - wartość produktu podana w punktach. SYSTEM NAGROMADZANIA PUNKTÓW (SNP) - jedno z podstawowych założeń Planu Marketingowego, pozwala na gromadzenie przez osobę zarejestrowaną punktów z jej zakupów osobistych (PVU) i grupowych (GVU). OTWARCIE SYSTEMU NAGROMADZANIA PUNKTÓW - niezbędny warunek, aby punkty gromadziły się na koncie zarejestrowanej osoby. System można otworzyć poprzez jednorazowy, osobisty zakup na min. 100 punktów; lub zgromadzenie na swoim koncie 150 punktów w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Otwarcie systemu może także dokonać Sponsor poprzez transfer. PUNKTY OSOBISTE - Personal Volume Units (PVU) - osobisty zakup w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażony w punktach. PUNKTY GRUPOWE - Group Volume Units (GVU) - ogólna ilość punktów z zakupów osobistych i z zakupów organizacji bez Dyrektorów, obliczane są za bieżący miesiąc kalendarzowy. PUNKTY GLOBALNE - Global Value Results (GVR) - wszystkie zakupy organizacji wyrażone w punktach za wyjątkiem punktów osobistych i transferowanych, naliczane do 10 poziomu. TRANSFER - procedura przekazywania punktów między Sponsorem a osobami z jego organizacji. OKRES ROZLICZENIOWY - okres, za jaki firma podsumowuje wyniki pracy - tj. Miesiąc Kalendarzowy (Miesiąc Rozliczeniowy). NORMY KWALIFIKACYJNE - zestaw warunków, które należy spełnić samodzielnie lub ze swoją grupą, w celu otrzymania (potwierdzenia) określonego statusu i/lub w celu naliczenia odpowiedniego wynagrodzenia. 7

8 WYNAGRODZENIE - korzyści i przywileje w postaci Wynagrodzenia komisowego, Bonusu i dodatkowych premii, osiągane po wypełnieniu określonych warunków zawartych w Planie Marketingowym. WYNAGRODZENIE KOMISOWE - wynagrodzenie wynikające z różnic w cenach między poszczególnymi statusami, naliczane przez firmę w procentach, bez podatku Vat. BONUS - wynagrodzenie Dyrektora uzależnione od zakupów Jego dyrektorskich gałęzi, naliczane przez firmę w procentach, bez podatku Vat. DODATKOWE PREMIE - premie, jakie można uzyskać za spełnienie określonych warunków. PROGRAMY MOTYWACYJNE - zestaw narzędzi motywacyjnych do wspierania pracy Dystrybutorów, rozwoju sieci i osiągania dodatkowego wynagrodzenia, stanowią integralną część PM. GŁĘBOKOŚĆ WYPŁAT - określona liczba poziomów, z których można otrzymać Bonus. KOMPRESJA (ścieśnienie sieci) - proces obliczania wynagrodzenia Sponsora, dotyczy nieaktywnych osób z jego struktury, które w miesiącu kalendarzowym nie wypełniły kwalifikacyjnej normy (min. 100 PVU a w przypadku Dyrektorów 1500 GVU). Punkty z pracy ich sieci przechodzą do znajdującego się wyżej Sponsora, który w danym miesiącu spełnił normy kwalifikacyjne. Ścieśnienie dotyczy tylko danego miesiąca kalendarzowego. Nie dotyczy spełniania norm i kwalifikacji. CZEK - wewnętrzny dokument firmy, wykazujący przysługującą wielkość wynagrodzenia za miesiąc kalendarzowy. ZAKUP OSOBISTY - zakup dokonany przez zarejestrowaną osobę bezpośrednio na dany numer ID, nigdy przez transfer punktów Sponsora. UPRZYWILEJOWANE ZAKUPY - to zakupy obejmujące już specjalny upust i są to: zakup menadżerski za min. 700 punktów oraz zakup dyrektorski za min punktów. Zakupy te można zrealizować tylko i wyłącznie jako zakupy osobiste na swój numer. 8

9 SPRAWOZDANIE - komputerowe zestawienie przedstawiające informacje na temat zakupów zarejestrowanych osób. Dostępne są następujące zestawienia: Work Net - sieć pracujących osób i ich organizacji Current Net - cała sieć (wszystkie pracujące i niepracujące osoby) Branch Net - Dyrektorzy z pierwszego Twojego poziomu wraz z ich gałęziami Development Group - pracująca grupa rozwoju (Konsultanci i Menadżerowie) Wszystkie dostępne wydruki można uzyskać po zarejestrowaniu się na oficjalnej stronie firmy jak również w jej Regionalnym Przedstawicielstwie. SKŁADKA ROCZNA - opłata za przedłużenie rejestracji w komputerowym systemie ewidencji. Przedłużenie rejestracji, której warunki określa firma, odbywa się co roku od daty rejestracji i jest warunkiem dokonywania dalszych zakupów. RADA DYREKTORÓW - regionalny organ składający się z aktywnych Dystrybutorów, celem którego jest ustanowienie jednolitych dla wszystkich zarejestrowanych osób norm etycznych, zasad reklamy, sposobu przedstawiania produktu i Planu Marketingowego, zgodnie z aktualnym prawem danego kraju. Po opublikowaniu zasad na stronie internetowej stają się one obowiązujące dla wszystkich zarejestrowanych osób. Rada jest organem reprezentującym i pośredniczącym w relacjach pomiędzy Dystrybutorami i Zarządem firmy, jak również Zarządem Spółki, występuje z wszelkimi inicjatywami oraz zajmuje się udoskonaleniem sposobu pracy i działalności firmy. Rada Dyrektorów to także organ, który ma prawo wnioskować o kary wobec zarejestrowanych osób, które dopuszczają się naruszenia Zasad Kodeksu Etycznego firmy. KODEKS ETYCZNY - zbiór zasad etycznych firmy. Każda zarejestrowana w firmie osoba jest zobowiązana do ich bezwzględnego przestrzegania pod groźbą anulowania rejestracji. 9

10 PODSTAWOWE STATUSY Plan Marketingowy przewiduje trzy podstawowe statusy: KONSULTANT, MENADŻER, DYREKTOR. Warunki osiągnięcia i utrzymania tych statusów są jednakowe zarówno dla Uprzywilejowanego Klienta, jak i dla Dystrybutora. KONSULTANT - upust 20% Konsultant pierwszy status w Planie Marketingowym, osiągniesz go automatycznie w momencie dokonania rejestracji. Uwaga: Jeżeli równocześnie z rejestracją Twój pierwszy, osobisty, jednorazowy zakup będzie na min. 250 punktów, otrzymasz w prezencie Produkt Dr. Nona o wartości 28 pkt. ( Dynamiczny krem nawilżający lub produkt z promocji danego miesiąca)! Twój upust przy takim zamówieniu wyniesie - min. 28%! Przywileje Konsultanta 1. Nabywasz produkty Dr. Nona po cenie dla Konsultanta - ze zniżką 20%. 2. Masz możliwość osiągnięcia kolejnych etapów w karierze dzięki własnym zakupom i zakupom swojej sieci, pod warunkiem, że posiadasz już otwarty system nagromadzania punktów. System nagromadzania punktów możesz otworzyć: a) jednorazowym, osobistym zakupem na min. 100 pkt. Od tego momentu punkty z każdego, Twojego, osobistego zakupu lub z zakupów osób z Twojej organizacji będą gromadzić się na Twoim koncie. b) gromadząc 150 pkt. w ciągu miesiąca kalendarzowego system otwiera się w momencie gdy zgromadzisz 150 pkt. Od tego momentu punkty z każdego, Twojego, osobistego zakupu lub z zakupów osób z Twojej organizacji będą gromadzić się na Twoim koncie. c) transferem od Sponsora na min. 100 pkt. system otwiera się od następnego miesiąca. Od tego momentu punkty z każdego, Twojego, osobistego zakupu lub z zakupów osób z Twojej organizacji będą gromadzić się na Twoim koncie. 3. Przy każdym Twoim osobistym zakupie na min. 300 pkt., otrzymasz w prezencie Produkt o wartości 28 pkt. ( Krem Dynamiczny lub produkt z promocji danego miesiąca). Twój upust przy takim zamówieniu wyniesie - min. 27 %! 4. Możliwość udziału w Programach Motywacyjnych dla tego statusu (np. Bonus Konsultanta ). 10

11 Wynagrodzenie Konsultanta 1. Dochód od sprzedaży detalicznej-25% od sumy wydanej na zakup produktów. Objaśnienie: Dlaczego osiągasz dochód 25% od sprzedaży detalicznej? Np. cena produktu wynosi 100 VU jednostek umownych. Nabywasz produkt, jako Konsultant z 20% upustem za 80 VU, a sprzedajesz za 100 VU. Uzyskany dochód wynosi wówczas 20 VU, co stanowi 25% od 80 VU wydanych na zakup. 2. Dochód za pracę swojej sieci zgodnie z warunkami Programów Motywacyjnych. Objaśnienie: Konsultant wypełniając założenia Planu Marketingowego ma zagwarantowane określone wynagrodzenie, jednak to nie wszystko. Firma każdego roku ogłasza krótko i długoterminowe Programy Motywacyjne dla poszczególnych statusów, dotyczą one sposobów uzyskania dodatkowych, atrakcyjnych premii, z których warto skorzystać. Warunki utrzymania statusu Konsultant: Jedynym warunkiem dla utrzymania statusu Konsultant jest potwierdzenie swojej aktywności. Potwierdzenie aktywności oznacza dokonanie dowolnego zakupu, na swój numer w ciągu jednego roku rozliczeniowego. Rok rozliczeniowy to okres 12 miesięcy, zaczynający się od miesiąca, w którym Konsultant uzyskał/potwierdził swój status. Objaśnienie: Konsultant ostatni osobisty zakup zrealizował w marcu tego roku, jeżeli nie dokona zakupu do końca lutego następnego roku stanie się Konsultantem Nieaktywnym, spowoduje to, że od marca jego rejestracja będzie anulowana, a jego sieć przejdzie do Sponsora. Aby zostać Konsultantem należy ponownie dokonać rejestracji, zgodnie z założeniami Planu Marketingowego. 11

12 Schemat nr 1. Przykład gromadzenia punktów Menadżera 1 MENADŻER GVU 1000 Punktów grupowych Łącznie z PVU100 Osobistych PVU PVU (punkty od organizacji Nr 1) (punkty od organizacji Nr 2) = 1000 punktów grupowych MENADŻER upust 33 % Menadżer drugi status w Planie Marketingowym, posiadasz prawo do nabywania produktów z upustem 33%. Osiągnąć go możesz dwoma sposobami: 1) gdy suma Twoich osobistych zakupów oraz zakupów Twojej organizacji będzie wynosić 1000 punktów grupowych (patrz schemat Nr 1). Wszystkie następne zakupy będą realizowane według ceny dla Menadżera, czyli z upustem 33%. Potrzebne do uzyskania statusu Menadżera 1000 punktów, możesz gromadzić bez ograniczenia w czasie. 2) uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy, osobisty zakup na min. 700 pkt., już z upustem 33 %. Do tego zakupu w prezencie od firmy otrzymasz dodatkowe punkty tak, aby ostatecznie na Twoim koncie było ich 1000 oraz prezent - Produkt o wartości 23 pkt. ( Balsam do ciała SOLARIS lub inny produkt z promocji danego miesiąca). Uwaga: punkty, które dostałeś w prezencie nie wchodzą do puli punktów grupowych Sponsora (GVU) i nie nalicza się od nich wynagrodzenia. Uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy zakup na min. 700 punktów, już z upustem 33 %, musi być dokonany w Regionalnym Przedstawicielstwie, nie może być zrealizowany przez Sponsora transferem punktów

13 Przywileje Menadżera 1. Nabywasz produkty Dr. Nona w cenie dla Menadżera - ze zniżką 33 %. 2. Masz możliwość osiągnięcia kolejnych statusów w karierze. Zakupy osób w Twojej organizacji niezależnie od ich statusu pozwalają gromadzić Ci punkty i zbliżają Cię do następnego etapu w karierze, do statusu Dyrektora (patrz Schemat nr 2). 3. Przy każdym Twoim osobistym zakupie na min. 300 pkt. otrzymasz w prezencie Produkt o wartości 23 pkt. ( Balsam do ciała SOLARIS lub produkt z promocji danego miesiąca). Twój upust przy takim zamówieniu wyniesie - min. 38 %! 4. Możesz brać udział w Programach Motywacyjnych dla tego statusu (np. Bonus Konsultanta ). Wynagrodzenie Menadżera 1. Dochód od sprzedaży detalicznej - 50% od sumy wydanej na zakup produktów. Objaśnienie: Dlaczego osiągasz 50% dochód od sprzedaży detalicznej? Np. cena produktu wynosi 100 VU (jednostek umownych). Nabywasz produkt jako Menadżer z 33% upustem za 67 VU, a sprzedajesz za 100 VU. Uzyskany wówczas dochód wynosi 33 VU, co stanowi 50% od 67 VU wydanych na zakup. 2. Wynagrodzenie komisowe - 13% od zakupów Konsultantów. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia komisowego, jest Twój osobisty zakup na min. 100 punktów w miesiącu kalendarzowym. Brak takiego zakupu nie ma wpływu na status, wielkość zniżki oraz gromadzenie punktów w systemie nagromadzania. (patrz schemat nr 2). 3. Dochód za pracę swojej sieci zgodnie z warunkami Programów Motywacyjnych. Objaśnienie: Firma każdego roku ogłasza krótko i długoterminowe Programy Motywacyjne dla poszczególnych statusów, dotyczą one sposobów uzyskania dodatkowych, atrakcyjnych premii, z których warto skorzystać. Warunki utrzymania statusu Menadżer Warunkiem dla utrzymania statusu Menadżera jest potwierdzenie swojej aktywności. Potwierdzenie aktywności oznacza, że należy w ciągu jednego roku rozliczeniowego zgromadzić na swoim koncie min. 100 punktów osobistych (punkty osobiste należy zgromadzić w ciągu jednego z12 miesięcy). Rok rozliczeniowy to okres 12 miesięcy, zaczynający się od miesiąca, w którym Menadżer uzyskał/ potwierdził swój status. Objaśnienie: Dystrybutor uzyskał status Menadżera w lutym bieżącego roku, jeżeli do końca stycznia przyszłego roku nie zgromadzi na swoim koncie, w jednym z 12 miesięcy min. 100 punktów osobistych (PVU), zostanie Menadżerem Pasywnym. Od lutego utraci on 13

14 uzyskany status, upust oraz zgromadzone punkty grupowe (GVU) stanie się Konsultantem. Jako Konsultant będzie mieć na swoim koncie 100 pkt. osobistych, otwarty system nagromadzania punktów oraz zachowa swoją strukturę. Aby przywrócić status Menadżera należy w określonym czasie tj. 12 miesięcy zgromadzić 1000 punktów grupowych (GVU) lub dokonać jednorazowego, osobistego zakupu na min. 700 pkt. (PVU). Schemat nr 2. Gromadzenie punktów i naliczanie prowizji dla Menadżera M 0 GVU = 610 PVU > = 100 M 0 = 110 PVU M 1 = 80 PVU K 1 = 120 PVU M 2 = 150 PVU K2.1 = 50 PVU K2.2 = 100 PVU GVU M 2 = M2 + K2.1 + K = 300 GVU M 1 = M1 + K1 + ΣM = 500 GVU M 0 = M0 + ΣM = 610 K 1 13% M 1 GVU = 500 PVU < wynagrodzenie komisowe punkty K 2 GVU = 300 PVU > = % 13% K 2.1 K 2.2 DYREKTOR upust 40 % Dyrektor trzeci status w Planie Marketingowym, posiadasz prawo do nabywania produktów z upustem 40 %. Osiągnąć go możesz dwoma sposobami: 1. gdy suma Twoich osobistych zakupów oraz zakupów Twojej organizacji będzie wynosić 4500 punktów grupowych (GVU). Wszystkie następne zakupy będą realizowane według ceny dla Dyrektora, czyli z upustem 40%. 2. uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy, osobisty zakup na min punktów, już z upustem 40 %. Do tego 14

15 zakupu od firmy otrzymasz prezent w postaci produktów o łącznej wartości punktowej 51 pkt. ( Krem Dynamiczny i Balsam do ciała Solaris ). Ten jednorazowy zakup dyrektorski jest wliczany do punktów grupowych (GVU) Sponsora. Uprzywilejowany zakup tzn. jednorazowy zakup na min punktów, już z upustem 40 %, musi być dokonany w Regionalnym Przedstawicielstwie, nie może być zrealizowany przez Sponsora transferem punktów. Przywileje Dyrektora 1. Nabywasz produkty Dr. Nona w cenie dla Dyrektora - ze zniżką 40%. 2. Masz możliwość osiągnięcia kolejnych poziomów kariery dla Dyrektorów zgodnie z założeniami Planu Marketingowego. 3. Bierzesz udział w Programach Motywacyjnych dla tego statusu. Wynagrodzenie Dyrektora 1. Dochód od sprzedaży detalicznej - około 67% od sumy wydanej na zakup produktów. Objaśnienie: Dlaczego osiągasz 67% dochód od sprzedaży detalicznej? Np. cena produktu wynosi 100 VU (jednostek umownych). Nabywasz produkt jako Dyrektor z upustem 40% za 60 VU, a sprzedajesz za 100 VU. Uzyskany wówczas dochód wynosi 40 VU, co stanowi 67% od 60 VU wydanych na zakup. 2. Wynagrodzenie komisowe - 7% od grupowych zakupów organizacji Twoich Menadżerów oraz 20% od zakupów Twoich Konsultantów. Aby otrzymać wynagrodzenie komisowe, należy zgromadzić w danym miesiącu kalendarzowym min. 100 PVU (patrz schemat nr 3). Ten warunek odnosi się tylko do wynagrodzenia komisowego. Brak takiego zakupu nie zmienia wielkości zniżki ani statusu. 3. Miesięczny Bonus za pracę organizacji Twoich Dyrektorów. Premia ta naliczana jest w procentach od miesięcznych obrotów niżej stojących organizacji Dyrektorów (GVU) i wynosi: od 1-go poziomu - 8% od 2-go poziomu - 6% od 3-go poziomu - 4% od 4-go poziomu - 2% Aby otrzymać premię należy zgromadzić w miesiącu kalendarzowym co najmniej 1500 punktów grupowych (GVU) w tym min. 100 punktów osobistych (PVU). Wyjątek - w momencie kiedy w Twojej organizacji pojawi się pierwszy, nowy Dyrektor, aby otrzymać bonus z zakupów jego 15

16 struktury wystarczy zgromadzić w miesiącu kalendarzowym tylko 1000 GVU w tym min. 100 PVU. Wyjątek ten obowiązuje przez okres 3 kolejnych miesięcy, niezależnie od ilości pojawiających w tym czasie nowych Dyrektorów w Twojej organizacji. Objaśnienie: Pierwszy, nowy Dyrektor pojawił się w strukturze Dyrektora w styczniu, to okres trzech miesięcy obejmuje: luty, marzec, kwiecień. Warunki utrzymania statusu Dyrektora Warunkiem dla utrzymania statusu Dyrektora jest potwierdzenie swojej aktywności. Potwierdzenie aktywności oznacza, że należy w ciągu jednego roku rozliczeniowego zgromadzić min. 300 punktów grupowych w tym min. 100 punktów osobistych (punkty osobiste należy zgromadzić w ciągu jednego z 12 miesięcy). Rok rozliczeniowy to okres 12 miesięcy, zaczynający się od miesiąca, w którym Dyrektor uzyskał/potwierdził swój status. Objaśnienie: Dystrybutor uzyskał status Dyrektora w maju bieżącego roku. Jeżeli do końca kwietnia przyszłego roku nie zgromadzi 300 pkt. grupowych (GVU), z których min. to 100 pkt. osobistego zakupu (PVU) dokonanego w jednym z 12 miesięcy, (wymagane jest spełnienie obydwu warunków) zostanie Dyrektorem Pasywnym. Od maja utraci on uzyskany status, upust oraz zgromadzone punkty grupowe (GVU) stanie się Menadżerem. Jako Menadżer będzie mieć na swoim koncie 1000 pkt. osobistych (PVU), otwarty system nagromadzania punktów oraz zachowa swoją strukturę. Aby przywrócić status Dyrektora należy w ciągu określonego czasu tj. 12 miesięcy, zgromadzić punktów grupowych (GVU) lub dokonać jednorazowego, osobistego zakupu na min pkt. 16

17 Schemat nr 3. Schemat wynagrodzenia komisowego dla Dyrektora 20 % upust 20% 20% 40 % upust 20% 7% 20 % 20 % upust upust 13% 13% 33 % upust 20 % upust 20 % upust 20% Dyrektor Menadżer Konsultant 20 % upust 20 % upust 17

18 Schemat nr 4. Premie za pracę organizacji Dyrektorów POZIOM 0 DYREKTOR A GVU 1500 vp PVU 100 vp 8% POZIOM 1 DYREKTOR B GVU 1500 vp PVU 100 vp POZIOM 2 8% DYREKTOR C GVU 1500 vp PVU 100 vp 6% 8% 6% POZIOM 3 DYREKTOR D GVU 1500 vp PVU 100 vp 4% 4% POZIOM 4 8% DYREKTOR E GVU 1500 vp PVU 100 vp 6% 2% 18

19 Tabela nr 1. Tabela rozdziału premii (bonus) STATUS WYNAGRODZENIE KOMISOWE od obrotu BONUS od obrotu KONSULTANTA MENADŻERA KONSULTANTA MENADŻERA DYREKTORA KONSULTANT Zniżka 20 % od ceny detalicznej MENADŻER Zniżka 33 % od ceny detalicznej Osiągnięcie statusu: 1000 GVU lub jeden zakup na 700 PVU DYREKTOR Zniżka 40 % od ceny detalicznej Osiągnięcie statusu: 4500 GVU lub jeden zakup na 3000 PVU 10%* 10%* 13% 6,6 %* 6,6%* 20% 7% 8% itd. *Bonus Konsultanta. Dodatkowe wynagrodzenie dla Konsultantów i Menadżerów do statusu Dyrektor. Szczegóły programu są opisane w części Programy Motywacyjne. 19

20 Tabela nr 2. Wyższe Statusy Dyrektorów i obliczanie premii Statusy od Group Dyrektor do Prezydent-Dyrektor trzeba potwierdzać w każdym miesiącu. Liczba pracujących Poziom do Status Minimalne Dyrektorów w obliczenia Dyrektora pierwszym poziomie globalne punkty globalnych punktów Dyrektor 4 GROUP WIODĄCY MASTER BURSZTYNOWY SREBRNY RUBINOWY ZŁOTY SZAFIROWY 8 (min. 1 MASTER) PLATYNOWY 9 (min. 2 MASTER) DIAMENTOWY 10 (min. 4 MASTER) PREZYDENT 12 (min. 6 MASTER) ,5 % od rocznej puli punktów uzyskanych przez firmę 20

21 Tabela nr 3. Tabela rozdziału premii (bonus) Organizacja Dyrektorów Dyrektor Group Dyrektor Wiodący Dyrektor Master Dyrektor Bursztynowy Dyrektor Srebrny Dyrektor Rubinowy Dyrektor Złoty Dyrektor Szafirowy Dyrektor Platynowy Dyrektor Diamentowy Dyrektor * Prezydent Dyrektor Poziom 1 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % Poziom 2 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Poziom 3 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Poziom 4 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Poziom 5 2 % 2% 2 % 2% 2% 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Poziom 6 0.5% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Poziom 7 0,5% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Poziom 8 0,5% 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Poziom 9 0,5% 1 % 1 % 1 % Poziom 10 0,5% 0,5% * Prezydent-Dyrektor otrzymuje również 0,5 % od rocznego obrotu punktów firmy na całym świecie. Premia wypłacana jest raz w roku. 21

22 NALICZANIE PREMII (BONUSÓW) 1. Dyrektor.- Otrzymuje bonus do 4 poziomu włącznie. 2. Group-Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 2 pracujące Gałęzie Dyrektorskie w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 5-go poziomu włącznie. 3. Wiodący-Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 3 pracujące Gałęzie Dyrektorskie w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 6-go poziomu włącznie. 4. Master-Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 4 pracujące Gałęzie Dyrektorskie w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 6-go poziomu włącznie. 5. Bursztynowy - Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 5 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 7-go poziomu włącznie. 6. Srebrny Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 6 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 7-go poziomu włącznie. 7. Rubinowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 7 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 8-go poziomu włącznie. 8. Złoty Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 8 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, otrzymuje bonusy do 8-go poziomu włącznie. 9. Szafirowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 8 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej jeden Dyrektor ma status Master- -Dyrektor, otrzymuje bonusy do 9-go poziomu włącznie. 10. Platynowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 9 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej dwóch Dyrektorów ma status Master-Dyrektor, otrzymuje bonusy do 9-go poziomu włącznie. 11. Diamentowy Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 10 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej czterech Dyrektorów ma status Master-Dyrektor, zamiast jednego Master-Dyrektora może być jeden Złoty - Dyrektor w pierwszych ośmiu poziomach, otrzymuje bonusy do 10-go poziomu włącznie. 12. Prezydent Dyrektor.- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu osiągnął minimalną ilość globalnych punktów GVR i ma 12 pracujących Gałęzi Dyrektorskich w pierwszym poziomie, wśród których co najmniej sześciu Dyrektorów ma status Master-Dyrektor, zamiast jednego Master-Dyrektora może być jeden Złoty - Dyrektor w pierwszych ośmiu poziomach, otrzymuje bonusy do 10-go poziomu włącznie. 22

11 Produkty firmy Akuna

11 Produkty firmy Akuna Spis treści I. Wstęp II. Współpraca i relacje handlowe Najważniejsze zasady współpracy Relacje między dystrybutorami Relacje w linii sponsorskiej 2 3 VII. Awans na pozycję Lider Warunki awansu Cztery sposoby

Bardziej szczegółowo

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL SIEDZIBA KORPORACJI STARLIFE w Hostivicach, w Czechach Hostivice Palouky działka o powierzchni 10.000 m 2 centrum szkoleniowe dla 125 reprezentantów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA

ZASADY I PROCEDURY. styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI. AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA ZASADY I PROCEDURY styczeń 2009 r. STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI AGEL ENTERPRISES, LLC 3400 Ashton Boulevard, Suite 500 Lehi, Utah 84043 USA SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1: DEFINICJE... 3 ROZDZIAŁ 2: REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 13 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady działalności 3

Zasady działalności 3 Zasady Działalności SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 4 3 Gwarancje i zwrot produktów 7 4 Schemat premii i plan marketingowy 8 5 Status Managera i rekwalifikacje 12 6 Premia Lidera 14 7 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r.

Zasady i Procedury. Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Zasady i Procedury Aktualizacja i data wprowadzenia w życie 11 listopad 2011 r. Sekcja 1 - Wstęp 1.1 - Misja firmy Założenia WowWe Zobowiązujemy się do tworzenia narzędzi i urządzeń internetowych oraz

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie.

Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Regulamin Niniejszy Regulamin Zlecania Emisji Reklam w Goldbach Audience jest zgodny z wytycznymi IAB Polska [Internet Advertising Bureau] w tym zakresie. Więcej informacji http://www.iabpolska.pl/ Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ABC. CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU. www.finclub.pl

ABC. CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU. www.finclub.pl ABC CZŁONKA i KONSULTANTA FINCLUBU www.finclub.pl Spis treści WSTĘP s.3 Wstęp MLM w Finclubie s.4 Misja, wizja, wartości s.6 PREZENTACJA FINCLUBU s.7 Historia firmy s.7 Asortyment Finclubu s.8 Punkty Ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM

Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM Ogólne warunki partnerów handlowych FLEXKOM 1 Zakres obowiązywania (1) Poniższe warunki handlowe są częścią każdej umowy partnerstwa handlowego pomiędzy spółką FLEXKOM International Holding AG, Burgstraße

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl

PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA. www.betterware.pl PRZEWODNIK PRZEDSTAWICIELA www.betterware.pl Nasza historia Był rok 1928......we wschodnim Londynie Albert Edward Clark i Edward Ernest Willis założyli firmę Betterwear. Bezpośrednia sprzedaż sprzętu i

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin 360mlm.pl. I. Pojęcia

Regulamin 360mlm.pl. I. Pojęcia Regulamin 360mlm.pl Poniższy REGULAMIN dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych za pośrednictwem 360mlm.pl którego właścicielem jest Firma PROFESSIONAL IT. Aktualny regulamin znajduje się na stronie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie

Vademecum. Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Vademecum Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lublinie Lublin 2011 SPIS TREŚCI Nasze Biura:... 3 1. Idea Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości... 4 1.1 Wymagania formalne... 4 1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ

PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ PLAN KOMPENSACYJNY - SPRZEDAŻ Nu Skin to RÓŻNICA UDOWODNIONA. Dzięki współpracy z Państwem, wyróżniamy się jako liderzy na rynku sprzedaży bezpośredniej. Nasza wizja jest klarowna: Pragniemy zostać światowym

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m P a r t n e r s k i

P r o g r a m P a r t n e r s k i P r o g r a m P a r t n e r s k i P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl

Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl Warunki kontraktu Bezpieczne zakupy tylko na www.vision.sklep.pl Warunki umowy dystrybutora Vision International People Group W przypadku nieprzestrzegania przez Dystrybutora któregoś z wymienionych niżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo