Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin RPSA Sp. z o.o. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin RPSA Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Poniższy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Firmy RPSA Sp. z o.o. 2. RPSA jest prowadzony przez RPSA Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53a/33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON , NIP RPSA Sp. z o.o. jest właścicielem sklepu internetowego rabatowypotwor.pl 4. Osoba przystępująca do RPSA oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. 2 Definicje 1. Koperta rabatowa Rabatowy Potwór w kopercie znajduje się: karta umożliwiająca 5% rabatu na cały asortyment w sklepie: rabatowypotwor.pl oraz kupon rabatowy: rabatowy potwor.pl. W kopercie mogą znaleźć się również kupony rabatowe do firm współpracujących z RPSA. Cena koperty wynosi 10zł brutto. Data ważności karty rabatowej jest oznaczona na kopercie rabatowej. 2. Pakiet zestaw kopert rabatowych. 3. Wirtualne biuro - elektroniczny system obsługi Uczestników, dostępny on-line z poziomu serwisu internetowego, poprzez który Uczestnik ma dostęp, między innymi, do danych Uczestników, pozyskanych w ramach własnej Struktury należnej mu prowizji oraz możliwość edycji swoich danych osobowych: 4. Numer ID niepowtarzalny numer Uczestnika, składający się z sześciu cyfr służących uporządkowaniu liście Uczestników. 5. Uczestnik każda, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dane zostały wprowadzone do Wirtualnego biura oraz przystąpiła do RPSA. 6. Streamline system umieszczonych chronologicznie Pozycji SL, maksymalnie (dziesięć tysięcy). 7. Pozycja SL chronologicznie zajmowane miejsce przez Uczestnika w Streamline. Jedna Pozycja SL jest warta 500zł wydanych na zakup kart rabatowych (rabatowypotwor.pl). Maksymalna ilość pozycji SL wynosi (dziesięć tysięcy) pozycji SL. 8. Bonus SL Bonus w kwocie 750zł jest wypłacany Uczestnikowi w zależności od obrotu Spółki RPSA. Termin wypłaty Bonusu jest uzależniony od obrotu Spółki RPSA. Przykładowo: aby Pozycja SL numer 1 stała się Bonusem SL nr 1 w całym Streamline musi się wygenerować 3 Pozycja SL, kolejny przykład: aby Pozycja SL nr 15 stała się Bonusem SL nr 15 musi się wygenerować 45 Pozycja SL w całym Streamline, kolejny przykład: aby Pozycja SL nr 123 stała się Bonusem SL nr 123 musi się wygenerować 369 Pozycja SL w całym Streamline i analogicznie wszystkie inne Pozycje SL. 9. Punkty punkty przyznawane Uczestnikom w ramach wynagrodzenia. 1

2 10. Subkonto konto znajdujące się w Wirtualnym biurze, na którym gromadzą się Punkty Uczestnika. 11. Wynagrodzenie bonus wypłacany Uczestnikowi. 12. Struktura społeczność stworzona przez Uczestnika z osób, które przystąpiły do RPSA w wyniku bezpośredniego zaproszenia lub zaproszenia skierowanego przez innych Uczestników już należących do danej Struktury. 13. Magazyn zakładka w Wirtualnym biurze, w której znajdują się zakupione Koperty Rabatowego Potwora.pl. Uczestnik ma możliwość zamawiania z własnego magazynu dowolnej ilości kopert z zasobu, który posiada. Zamówienie należy kierować na adres: 3 Przystąpienie do RPSA 1. Warunkiem przystąpienia do RPSA jest zatwierdzenie w sposób elektroniczny niniejszego Regulaminu poprzez zarejestrowanie się w Wirtualnym Biurze oraz zamówienie wybranego przez siebie Pakietu. 4 Prawa i obowiązki Uczestników 1. W wyniku przystąpienia do RPSA, Uczestnicy mają prawo do: 1) Zapraszania kolejnych osób do uczestnictwa w RPSA, 2) Sprzedawania we własnym imieniu Kopert Rabatowych, 3) Budowania własnej Struktury, 4) Uzyskiwania Bonusów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, 5) Uczestnik może posiadać więcej niż jedną Kartę rabatową, 6) Uczestnik ma prawo posiadania kilku Pakietów przyporządkowanych do jednego numeru ID, 7) Uczestnik ma prawo do przekazywania własnych Punktów innym Uczestnikom, 8) Uczestnik ma prawo do ponownej rejestracji w Wirtualnym biurze z chwilą, gdy minie miesiąc od daty pierwszej rejestracji, przy czym Uczestnik ten, przez okres miesiąca nie przejawiał żadnej aktywności. 9) Uczestnik może za zgodą RPSA wprowadzić na swoje miejsce w Wirtualnym biurze (pod ten sam numer ID) nowego Uczestnika, na podstawie pisemnej umowy o przekazaniu praw i obowiązków przez ustępującego Uczestnika, przy czym osobą wprowadzoną na miejsce ustępującego Uczestnika nie może być osoba uprzednio pozbawiona praw Uczestnika za naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. 10) W przypadku zawarcia umowy o przekazaniu praw i obowiązków, Uczestnik przyjmujący może kontynuować współpracę pod numerem ID przejętym od ustępującego Uczestnika. 11) Uczestnik może rejestrować kolejnych Uczestników w dowolnym miejscu swojej własnej Struktury za zgodą Uczestnika, w którego Strukturze ma zamiar bezpośrednio się zarejestrować. 2. Uczestnicy zobowiązują się do promowania RPSA oraz dbania o jego dobre imię. 2

3 3. Uczestnicy są zobligowani do zachowania poufności w zakresie danych, do których otrzymali dostęp w wyniku współpracy z RPSA, w szczególności danych osobowych innych Uczestników, technologii biznesowych stosowanych przez RPSA, informacji dotyczących sytuacji wewnętrznej RPSA. 4. Uczestnikowi nie wolno wykorzystywać danych, o których mowa w ust. 3 par.4, dla własnego pożytku w szczególności do prowadzenia działalności konkurencyjnej z działalnością prowadzoną przez RPSA, w tym nakłaniać Uczestników do przejścia do innej firmy świadczącej podobne usługi. 5. W przypadku śmierci Uczestnika, którego działalność nie jest samodzielnie kontynuowana przez współmałżonka, wspólnika spółki osobowej lub wspólnika spółki cywilnej, prawo do uczestnictwa w RPSA pod tym samym numerem ID oraz kierownictwo nad Strukturą utworzoną przez Uczestnika podlega dziedziczeniu na podstawie odrębnych przepisów prawa. 5 Pakiety 1. RPSA wyróżnia 3 rodzaje Pakietów: 1) Brązowy: zawiera 60 Kart rabatowych rabatowy potwor.pl, generuje 1 Pozycję SL, koszt Pakietu Brązowego 500zł brutto. 2) Srebrny: zawiera 325 Kart rabatowych - rabatowy potwor.pl, generuje 5 Pozycji SL, koszt Pakietu Srebrnego 2500zł brutto. 3) Złoty: zawiera 1000 Kart rabatowych - rabatowy potwor.pl, generuje 14 Pozycji SL, koszt Pakietu Złotego 7000zł brutto. 2. Dane do przelewu: RPSA Sp. z o.o. ul. Rejtana 53a/ Rzeszów NIP: Nr konta Tytułem przelewu: zakup kart rabatowych, imię, nazwisko, numer ID. 3. Uczestnik jest zobowiązany do zamówienia odpowiedniej ilości kart zgodnej z zawartością magazynu. Zamówień należy dokonywać drogą ową na adres: W momencie otrzymania przesyłki zgodnej z zamówioną ilością kart, Uczestnik otrzyma fakturę. 4. Faktura za zakupione karty rabatowe zostanie wystawiona z chwilą wysłania towaru do uczestnika. 5. RPSA zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia towaru złożonego przez uczestnika w terminie do r. 3

4 6. Uczestnik nie może sprzedawać przeterminowanej partii Kopert rabatowych Rabatowy Potwór. 7. Uczestnik ma prawo zwrotu zakupionego pakietu w terminie do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie RPSA Sp. z o.o. 8. RPSA Sp. z o.o. ma prawo zwrotu uiszczonej wpłaty za karty rabatowe, które nie zostały zamówione przez Uczestnika z Magazynu. 6 Wynagrodzenie 1. Za każdy Bonus SL jest wypłacane 750zł. 2. Wynagrodzenie jest wypłacane za każdy Bonus SL. 3. Wynagrodzenie jest wypłacane w momencie wygenerowania Bonusu SL. 4. Wynagrodzenie wygenerowane w Wirtualnym biurze zostanie wypłacone 1 zł brutto za 1 pkt, na podstawie zlecenia wypłaty w Wirtualnym biurze oraz przesłania faktury VAT drogą e- mailową na adres: 5. Wypłata wynagrodzenia odbywać się będzie w terminie do 14 dni roboczych od dnia spełnienia warunków zawartych par.6. pkt.4. i 6. Minimalna kwota wypłaty wynosi 500 zł brutto. 7. Każdemu uczestnikowi przysługuje 10% prowizji od zakupu dowolnego pakietu przez osoby bezpośrednio zaproszone przez niego. 7 Plan marketingowy po zamknięciu Streamline 1. Poniżej przedstawiony plan marketingowy obowiązujący po zamknięciu Streamline zwany II etapem. 2. W II etapie pakiet podstawowy będzie wynosił 500zł i będzie zawierał 75 kopert Rabatowy Potwór pl. 3. W II etapie będzie obowiązywał różnicowy plan marketingowy składający się z 9 poziomów. W zależności od osiągniętego poziomu przez uczestnika przysługuje mu odpowiednie wynagrodzenie w wysokości zgodnej z tabelą nr 1. Nr poziomu Procent prowizji Warunki uzyskania I 5% W zależności od uzyskanego obrotu II 5% W zależności od uzyskanego obrotu III 5% W zależności od uzyskanego obrotu IV 4% W zależności od uzyskanego obrotu V 4% W zależności od uzyskanego obrotu 4

5 VI 4% W zależności od uzyskanego obrotu VII 3% W zależności od uzyskanego obrotu VIII 3% W zależności od uzyskanego obrotu IX 3% W zależności od uzyskanego obrotu Tabela nr 1 4. Wysokość prowizji obliczana jest od kwoty pakietu podstawowego (500zł) zakupionego przez uczestnika. Przykład: uczestnik znajdujący się na poziomie nr V od bezpośrednio zaproszonej osoby (nie zajmującej żadnego poziomu) otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 23% (500zł x 0,23 = 115zł ). 8 Dane osobowe 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszym zmianami, w celu wykorzystania przez RPSA w bazie danych RPSA. 2. RPSA jest administratorem bazy danych, w której znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych Uczestników. 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych oraz handlowych pochodzących od RPSA według wskazanych przez siebie danych. 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do złożenia wniosku o aktualizację. 5. Uczestnik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w Wirtualnym biurze za każdym razem, gdy wystąpią w nich zmiany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od chwili zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację. RPSA nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku aktualizacji danych oraz za skutki podania danych nieprawdziwych. 9 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje i oświadczenia RPSA uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika lub umieszczenie w Wirtualnym biurze. 2. Wszelkie informacje i oświadczenia Uczestników, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazanej przez RPSA. 3. RPSA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o której każdy Uczestnik zostanie powiadomiony przy pomocy Wirtualnego biura. 4. RPSA zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z Uczestnikiem, jeżeli ten działa na szkodę firmy lub narusza niniejszy Regulamin. 5

6 5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę Regulaminu w formie określonej w pkt.2 par.9 w terminie 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia w tym przedmiocie. Brak oświadczenia w powyższym terminie będzie traktowany, jako akceptacja proponowanej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody w oznaczonym terminie, będzie równoznaczna z rozwiązaniem współpracy Uczestnika z RPSA. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 6