Regulamin programu lojalnościowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu lojalnościowego"

Transkrypt

1 Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów sieci restauracji BON apetito, prowadzonych przez spółkę Apetito Biskup i Spółka Sp. J. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym Restauracji Bon apetito zwanym dalej Programem. 3. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia. 4. Program skierowany jest do wszystkich osób, które przynajmniej raz były klientem w jednej z restauracji należącej do sieci restauracji Bon apetito (aktualna lista restauracji znajduje się na stronie 5. Organizatorem Programu jest Apetito Biskup i Spółka Sp. J. z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 171, tel APETITO, zwana dalej Organizatorem. II. Warunki przystąpienia do Programu 1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która będąc klientem jednej z restauracji BON APETITO złożyła chęć przystąpienia do programu lojalnościowego. Potwierdzeniem przystąpienia klienta do Programu jest Karta CLUB BON APETITO, wydana bezpośrednio w kasie restauracji po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 2. Aktywowanie karty jest automatyczne po odebraniu karty.

2 3. Organizator może nie zaakceptować formularza zgłoszeniowego w szczególności w przypadku nieprawidłowego lub powtórnego ubiegania się o status Uczestnika po uprzednim wykluczeniu z Programu. 4. Karta CLUB BON APETITO jest indywidualnie numerowana - numer karty odpowiada danym osoby przystępującej do programu i może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty, zwanego - Uczestnikiem Programu. 5. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie. 6. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę. 8. Karta CLUB BON APETITO jest ważna bezterminowo. 9. Karta CLUB BON APETITO nie jest kartą kredytową ani płatniczą. 10. Karta wydawana jest bezpłatnie. 11. Karta pozostaje własnością Apetito Biskup i Spółka Sp. J., z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki Karta CLUB BON APETITO ważna jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sieci restauracji należących do Organizatora. 13. W przypadku utraty Karty, Uczestnik uprawniony jest do złożenia wniosku w jednej z restauracji BON apetito o wydanie nowej karty. Wnioski są dostępne w restauracjach oraz na stronie internetowej Aby wniosek został przyjęty, Uczestnik programu musi pobrać ze strony internetowej Swój Kod Klienta i wpisać w formularzu. Punkty zgromadzone na utraconej karcie zostaną w ciągu 7 dni od złożenia wniosku przeniesione na nową Kartę. a. Kod klienta pobiera się na stronie po zalogowaniu na swoim koncie. W przypadku braku możliwości zalogowania się kod klienta można pobrać na podstronie zaloguj - przypomnij kod klienta w tym przypadku wymagane jest podanie adresu (dotyczy tylko już wcześniej zalogowanych osób).

3 III Zasady działania Programu 1. Uczestnik Programu gromadzi punkty za zakup posiłków w restauracji. 2. Za każdy zakupiony posiłek w restauracji Uczestnikowi Programu naliczane są punkty, według następującej zasady: za każdy 1 g posiłku Uczestnik Programu otrzymuje 1 punkt. 3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zarejestrowanie się na stronie i zaakceptowanie regulaminu programu. Należy również podać swój nickname. 4. Punkty mogą być naliczone na konto Uczestnika wyłącznie po okazaniu Karty CLUB BON APETITO personelowi restauracji należącej do Organizatora oraz jej zeskanowaniu przed rozpoczęciem transakcji. 5. Jeżeli Uczestnik Programu nie posiada karty w trakcie dokonywania zakupu lub z innych względów nie przekazał jej kasjerowi przed zakończeniem transakcji płatniczej nie otrzymuje punktów. Punkty za dokonanie zakupu nie mogą być wpisane na konto Uczestnika Programu na podstawie później okazanego paragonu fiskalnego i karty. 6. Uczestnik Programu może wymienić zgromadzone punkty na nagrody zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV Regulaminu. 7. Posiadacz karty CLUB BON APETITO jest uprawniony do brania udziału w akcjach promocyjnych skierowanych do uczestników programu. 8. Sprawdzanie ilości zebranych punktów oraz dostępnych nagród i promocji możliwe jest poprzez zalogowanie się na stronie przy użyciu loginu (numeru karty) i hasła, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej 9. Karta CLUB BON APETITO przestaje być aktywna po wykreśleniu danych Uczestnika z bazy danych Organizatora. 10. Wykreślenie danych Uczestnika następuje w przypadku gdy: a) Uczestnik wystąpił z Programu dobrowolnie. b) Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłosił sprzeciw w zakresie ich przetwarzania.

4 11. Warunkiem wystąpienia z Programu Uczestnika, a także skutecznego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania jest pisemne powiadomienie Organizatora na Oświadczeniu dostępnym w restauracji lub na stronie internetowej. Oświadczenie musi zostać złożone w jednej z restauracji Sieci. Aby oświadczenie zostało przyjęte przez pracownika restauracji uczestnik musi pobrać Kod klienta, który jest dostępny na stronie internetowej sieci. 12. W przypadku, gdy posiadacz karty nie dokonywał zakupu dłużej niż 2 lata od dnia ostatniego zakupu w sieci restauracji należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Organizator ma prawo do wykreślenia danych Uczestnika z bazy danych Organizatora. 13. Wykreślenie danych Uczestnika z bazy danych Organizatora powoduje skasowanie i utratę zebranych na Koncie i niewykorzystanych punktów. IV. Nagrody i Promocje 1. Lista nagród i promocji jest dostępna na stronie 2. Wymienianie punktów na nagrody odbywa się tylko w restauracjach sieci. Nagrody mogą być wydane tylko uczestnikom programu, którzy wcześniej zarejestrowali się na stronie internetowej www. apetito.pl. Opis rejestracji dostępny jest w punkcie III regulaminu oraz na stronie internetowej. 3. Po wybraniu nagrody przez Uczestnika Programu i zgłoszeniu jej kasjerowi, ilość punktów na jego koncie zostaje automatycznie pomniejszona o wartość punktową nagrody. 4. Karta programu lojalnościowego CLUB BON apetito uprawnia do 10% rabatu na posiłki w godzinach od otwarcia restauracji do oraz 30% rabatu na posiłki w godzinach od do zamknięcia restauracji. 5. Posiadacz aktywnej Karty może otrzymać dodatkowe rabaty uprawniające go do jednorazowych zakupów z upustem cenowym. 6. Rabaty mogą być realizowane wyłącznie w Restauracjach należących do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie określonym przez organizatora. 7. Wysokość upustu jest ustalana indywidualnie w zależności od promocji.

5 8. Realizacja nagrody: a. wymiany punktów na nagrodę Uczestnik Programu dokonuje bezpośrednio w kasie restauracji, wybierając nagrodę o wartości maksymalnej zgodnej z ilością zebranych punktów albo niższej wedle swego uznania. 9. ZŁOTA KARTA - poczynając od dnia 1 stycznia 2012 roku pięciuset Uczestników Programu, którzy jako pierwsi wedle stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego, godz dokonają zakupów na łączną kwotę 500 zł i uzyskają punktów, ich karty zyskują status Złotej Karty, która uprawniać będzie do 15% rabatu na posiłki w godzinach od otwarcia restauracji do począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku. Regulamin Złotej Karty dostępny jest w restauracjach. V. Dane Osobowe Przystępując do programu lojalnościowego BON APETITO CLUB Uczestnik wyraża również zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazach danych Apetito Biskup i Spółka Sp. J. oraz użycie wizerunku na stronie Dostęp do bazy danych ma dział marketingu firmy. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji promocji, ułatwienia dokonywania kolejnych działań promocyjno-marketingowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych). Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do jego danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia. VI. Postanowienia końcowe 1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stroną rozstrzygającą jest Organizator (Apetito Biskup i Spółka Sp. J.). 2. Rażące naruszenie przez Uczestnika Programu warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień. 3. Firma Apetito Biskup i Spółka Sp. J. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu programu lojalnościowego CLUB BON APETITO. W każdym przypadku zmian Organizator umieści informację o zmianach wraz z aktualnie obowiązującym Regulaminem na stronie

6 4. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w restauracjach należących do Organizatora lub na stronie internetowej 5. Wszelkie uwagi dotyczące działania programu lojalnościowego BON APETITO CLUB prosimy kierować do Działu Marketingu firmy Apetito Biskup i Spółka Sp. J. na adres mailowy: Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Apetito Biskup i Spółka Sp. J. Katowice, r.

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska Sp. z o.o. Definicje 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia należy rozumieć: a) Program program oszczędnościowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o.

Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. Regulamin programu oszczędnościowego Skarbonka, realizowanego przez Auchan Polska sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu oszczędnościowego Skarbonka, zwanego dalej Programem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL

Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL Regulamin serwisu/aplikacji internetowej WWW.DLACIEBIE.SODEXO.PL I. Definicje Sodexo - Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. (zwane dalej Sodexo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej regulaminem 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A.

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. v.2013/13 Obowiązuje od dn. 10.06.2013r. do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN-

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM KAGERO.PL -REGULAMIN- 1. Sklep internetowy KAGERO działający pod adresem http://www.sklep.kagero.pl (dalej: Sklep Internetowy KAGERO.PL ) jest platformą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r.

REGULAMIN. SIGG8 Gra podstawowa: 16.10.2009 r. 15.01.2010 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 1 31.03.2010 r. REGULAMIN projektu Rekiny przedsiębiorczości, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa (SIGG) oraz Kurs e-learningowy (Kurs) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo