Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Raport Kraków, sierpień 2015

2 SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW METODYKA BADANIA LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY...8 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) ABSOLWENCI ZATRUDNIENI Status zawodowy Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów, lata: 2010, 2011, 2012, 2013, Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów Zgodność pracy z wykształceniem Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów Część II. Dane szczegółowe (próba R2) ABSOLWENCI ZATRUDNIENI Status prawny zatrudnienia Stopień konkurencyjności absolwentów propozycji zatrudnienia Podjęcie pracy przed ukończeniem studiów Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska Lokalizacja zatrudnienia Mobilność zawodowa Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci 2014 WGiG Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2014 WGiG Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Wybór pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Absolwenci 2014 WGiG Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów. Absolwenci 2014 Losy zawodowe absolwentów WGiG

3 WGiG Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2014 WGiG Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci WGiG: 2011, 2012, 2013, Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci WGiG 2014 z podziałem na kierunki studiów Zarobki absolwentów Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2014 WGiG Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH Wysokość zarobków brutto. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Zamiar zmiany pracy ABSOLWENCI PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ABSOLWENCI POSZUKUJĄCY PRACY Przyczyny braku pracy według absolwentów Czas poszukiwania pracy POZOSTAŁE WSKAŹNIKI Aktywność w trakcie studiów Ocena decyzji wyboru uczelni i ukończonego kierunku studiów Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów Edukacja absolwentów po uzyskaniu dyplomu ZAŁĄCZNIKI SPIS TABEL SPIS DIAGRAMÓW KWESTIONARIUSZ ANKIETY Losy zawodowe absolwentów WGiG

4 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW Badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii przeprowadzono po raz siódmy. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie dokonane wśród absolwentów stacjonarnych studiów II stopnia WGiG, rocznik W badaniu wzięło udział 204 respondentów, co stanowiło 78,2% wszystkich absolwentów 2014 WGiG (261 osób). Metodyka badania przedstawiona jest w Rozdziale 2, struktura próby z podziałem na płeć i kierunki studiów w Rozdziale 3. 74,5% respondentów podjęło pracę (w tym 3,4% jednocześnie kontynuowało naukę), 2,0% miało zagwarantowane zatrudnienie, 1,5% podjęło działalność gospodarczą, 4,9% pracowało bez formalnego zatrudnienia. 5,4% absolwentów kontynuowało naukę i nie poszukiwało pracy. 11,3% absolwentów nadal poszukiwało pracy, w tym 3,9% było w trakcie jej zmiany. Wskaźniki zatrudnienia z podziałem na kierunek studiów i płeć przedstawiono w Rozdziałach i Wśród zatrudnionych absolwentów 21,8% nie poszukiwało pracy (inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy), a 27,6% poszukiwało pracy krócej niż 1 miesiąc (Tabela 4.7.). 31,1% pracujących absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. 78,2% respondentów podjęło pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wykształceniem. Dane dotyczące zgodności pracy z wykształceniem w zależności od płci i kierunku studiów przedstawione są w Rozdziałach i Absolwenci podjęli pracę głównie w górnictwie oraz budownictwie(wykaz branż - Tabela 4.14). Lista firm (63 firmy) wymienionych przez respondentów oraz zajmowanych przez nich stanowisk podana jest w Tabeli 5.2 (absolwenci deklarujący pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem) oraz w Tabeli 5.3 (absolwenci deklarujący pracę niezgodną z wykształceniem). 51,1% zatrudnionych absolwentów podjęło pracę w województwie małopolskim (w tym 34,4% w Krakowie), następne w kolejności jest województwo śląskie 22,2%. Pracę za granicą podjęło 4,4% absolwentów. Lokalizacja zatrudnienia i dane dotyczące mobilności respondentów przedstawione są w Rozdziałach 5.4 i 5.5. Według 67,8% respondentów czynnikiem decydującym w procesie rekrutacji był ukończony kierunek studiów. Następne w kolejności to: motywacja do pracy (53,3%) oraz doświadczenie zawodowe (36,7%). Dla 36,7% respondentów dodatkowym atutem było ukończenie Akademii Górniczo- Hutniczej. Czynniki wpływające na proces rekrutacji ilustruje Rozdział 5.6. Przy wyborze pracodawcy absolwenci kierowali się możliwością rozwoju zawodowego (53,3%), a następnie stabilnością zatrudnienia (51,1%) (Rozdział 5.7.). 27,8% respondentów zadeklarowało, że wiedza i kwalifikacje uzyskane podczas studiów są wykorzystywane w obecnej pracy w stopniu bardzo dużym i dużym, a 54,4%, że w stopniu dostatecznym (Rozdział 5.8). Oceniając studia w kontekście wykonywanej pracy 77,7% respondentów stwierdziło, że studia całkowicie lub częściowo ich do niej przygotowały. Szczegółowe opinie absolwentów przedstawiono w rozdziale 5.9. Losy zawodowe absolwentów WGiG

5 Największy odsetek pracujących (17,8%) osiągał zarobki brutto w przedziale zł, a 4,4% powyżej 6000 złotych brutto. Wysokość zarobków w zależności od kierunku przedstawiono w Rozdziale ,6% respondentów nie planowało zmiany pracy w najbliższym czasie, a 30,0% nie miało na ten temat zdania. Osoby niezdecydowane lub planujące zmianę zatrudnienia (62,2%) uzasadniały to chęcią uzyskania wyższych zarobków (46,4%) oraz/lub niemożnością realizacji zainteresowań zawodowych (32,1%). 75,2% respondentów decyzję o podjęciu studiów na AGH uważało za słuszną. 36,0% respondentów wybrałoby ponownie ten sam kierunek studiów, 33,6% nie miało zdania na ten temat, a 30,4% nie wybrałoby ponownie tego samego kierunku studiów. 25,6% respondentów planowało podjęcie w przyszłości studiów podyplomowych. W niniejszym raporcie przedstawiono porównanie wybranych wskaźników WGiG z ostatnich pięciu lat (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) oraz porównanie WGiG i AGH Losy zawodowe absolwentów WGiG

6 2. METODYKA BADANIA Badana grupa Absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia, rocznik 2014 WGiG. Czas przeprowadzenia badań Od lipca 2014 do czerwca Okres od obrony pracy dyplomowej (ukończenia studiów) do momentu przeprowadzenia badania nie przekroczył 6 miesięcy. Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierający pytania zasadnicze i szczegółowe. Wywiad telefoniczny zawierający zasadnicze pytania kwestionariusza przeprowadzony z absolwentami, którzy nie wypełnili ankiety. Pytania zasadnicze dotyczyły: statusu zawodowego absolwentów, branży zatrudnienia, zgodności pracy z wykształceniem, czasu poszukiwania pracy. Pytania szczegółowe dotyczyły: statusu prawnego zatrudnienia, nazw firm i stanowisk zajmowanych przez absolwentów, lokalizacji zatrudnienia, wymagań wobec kandydatów ubiegających się o pracę, priorytetów przy wyborze pracodawcy, czynników decydujących o przyjęciu do pracy, stopnia wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów w obecnej pracy, oceny studiów w AGH w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy zawodowej, opinii absolwentów w kontekście uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, gotowości do zmiany pracy, zarobków, aktywności w trakcie studiów, oceny decyzji wyboru AGH i ukończonego kierunku studiów, edukacji po uzyskaniu dyplomu. Sposób pozyskiwania danych do badań W celu zwiększenia responsywności badanej grupy zastosowano zróżnicowane metody pozyskiwania danych: Dane szczegółowe uzyskano poprzez: kwestionariusz ankiety wypełniany w Centrum Karier, kwestionariusz ankiety wypełniany przez Internet. Dane zasadnicze uzyskano dodatkowo poprzez: wywiad telefoniczny z absolwentem/absolwentką, wywiad z osobą trzecią (rodzina, koleżanka/kolega podbijający Kartę odejścia w imieniu absolwenta). Losy zawodowe absolwentów WGiG

7 PRÓBA R1 PRÓBA R2 Tabela 2.1. Sposób pozyskiwania danych do badań. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Sposób pozyskiwania danych do badań respondentów % liczby respondentów N=204 % liczby absolwentów WGiG 2014 N=261* Kwestionariusz ankiety (Centrum Karier) 64 31,4% 24,5% Kwestionariusz ankiety (CAWI**) 61 29,9% 23,4% Razem kwestionariusz ankiety. Próba R ,3% 47,9% Wywiad telefoniczny 52 25,5% 19,9% Informacje od osób trzecich 27 13,2% 10,3% Razem. Próba R ,0% 78,2% * wszystkich absolwentów WGiG 2014 wg danych Działu Nauczania AGH wynosiła 228 osób. Ponadto oświadczenia w związku z podbijaniem Karty odejścia złożyło dodatkowo 33 absolwentów WGiG, którzy deklarowali ukończenie studiów w 2014 roku. W związku z powyższym w niniejszym raporcie przyjęto, że liczba wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia WGiG 2014 wynosiła 261. **CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad prowadzony za pomocą udostępnionego respondentom kwestionariusza internetowego, jedna z metod zbierania danych w badaniach ilościowych. Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Pierwsza część raportu próba R1, N=204 analiza danych zasadniczych uzyskanych od 204 respondentów (125 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety, 52 respondentów, którzy na pytania zasadnicze odpowiedzieli telefonicznie oraz dane o 27 absolwentach uzyskane od osób trzecich). Druga część raportu próba R2, N=125 analiza danych szczegółowych uzyskanych od 125 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. W analizie danych wykorzystano oprogramowanie IBM SPSS Statistics. Pozyskiwanie danych osobowych Absolwenci AGH zgłaszają się do Centrum Karier z Kartą odejścia w celu złożenia oświadczenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art. 1.), według której: wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia badań, nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych i udział w badaniach. Losy zawodowe absolwentów WGiG

8 respondentów Responsywność 3. LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY Na podstawie danych Działu Nauczania AGH oraz liczby dodatkowo złożonych oświadczeń przyjęto, że studia stacjonarne II stopnia na WGiG w roku 2014 ukończyło 261 absolwentów. Dane zasadnicze (kwestionariusze ankiety oraz rozmowy telefoniczne próba R1) uzyskano od 204 absolwentów WGiG rocznik 2014, co stanowiło xx% wszystkich absolwentów. Dane szczegółowe (kwestionariusze ankiety próba R2) uzyskano od 125 respondentów, co stanowiło xx% badanej populacji absolwentów. Tabela 3.1. absolwentów i responsywność badania z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek absolwentów WGiG 2014 Absolwenci, którzy złożyli oświadczenia absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu absolwentów, którzy nie wyrazili zgody na udział w badaniu absolwentów, którzy nie zgłosili się do Centrum Karier z Kartą odejścia % liczby absolwentów WGiG 2014 według kierunków studiów Budownictwo ,0% 78,4% Górnictwo i Geologia ,7% 67,3% Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ,3% 83,3% ,0% 95,0% Razem ,2% 78,2% Tabela 3.2.Liczebność próby z podziałem na próby R1 i R2. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek absolwentów według kierunków studiów PRÓBA R1 (Dane zasadnicze) respondentów % liczby absolwentów według kierunków studiów PRÓBA R2 (Dane szczegółowe) respondentów % liczby absolwentów według kierunków studiów Budownictwo ,4% 25 49,0% Górnictwo i Geologia ,3% 38 38,8% Inżynieria Środowiska ,3% 40 55,6% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ,0% 22 55,0% Razem ,2% ,9% Losy zawodowe absolwentów WGiG

9 Tabela 3.3. Procent przebadanych absolwentów WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, N 2010 =100, N 2011 =184, N 2012 =236, N 2013 =255, N 2014 = Procent przebadanych absolwentów 38,6% 80,4% 78,7% 94,5% 78,2% Diagram 3.1. Procent przebadanych absolwentów WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, N 2010 =100, N 2011 =184, N 2012 =236, N 2013 =255, N 2014 = % 70% 80,4% 78,7% 94,5% 78,2% 50% 30% 38,6% Tabela 3.4. Struktura prób R1 i R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek absolwentów respondentów PRÓBA R1 %N=204 PRÓBA R2 respondentów %N=125 Budownictwo ,6% 25 20,0% Górnictwo i Geologia ,4% 38 30,4% Inżynieria Środowiska ,4% 40 32,0% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ,6% 22 17,6% Razem ,0% ,0% Diagram 3.2. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N Bud =51, N GiG =98, N IŚ =72, N ZiIP =40. 15,3% 19,5% Budownictwo Górnictwo i Geologia 27,6% Inżynieria Środowiska 37,5% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Losy zawodowe absolwentów WGiG

10 Diagram 3.3. Struktura próby R1 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N Bud =40, N GiG =66, N IŚ =60, N ZiIP =38. 18,6% 19,6% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska 29,4% 32,4% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Diagram 3.4. Struktura próby R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N Bud =25, N GiG =38, N IŚ =40, N ZiIP =22. 17,6% 20,0% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska 32,0% 30,4% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Tabela 3.5. Struktura próby R1 i R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy. Płeć absolwentów respondentów PRÓBA R1 %N=204 PRÓBA R2 respondentów %N=125 Kobiety ,8% 36 28,8% Mężczyźni ,2% 89 71,2% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

11 Diagram 3.5. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N K =73, N M = ,0% Kobiety Mężczyźni 72,0% Diagram 3.6. Struktura próby R1 z podziałem na płeć. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N K =73, N M = ,8% Kobiety Mężczyźni 64,2% Diagram 3.7. Struktura próby R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N K =36, N M =89. 28,8% Kobiety Mężczyźni 71,2% Losy zawodowe absolwentów WGiG

12 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) Dane zasadnicze analizowane w I części raportu uzyskano od 204 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety, wywiad telefoniczny z absolwentem/absolwentką oraz wywiad z osobą trzecią (próba R1). 4. ABSOLWENCI ZATRUDNIENI 4.1 Status zawodowy Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG. Tabela 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Jest zatrudniony/a ,6% %N=204 Jest zatrudniony/a i jednocześnie kontynuuje edukację 7 3,4% ,5% Jest zatrudniony/a i jednocześnie prowadzi dział. gosp. 1 0,5% Ma zagwarantowane zatrudnienie 4 2,0% Prowadzi działalność gospodarczą 3 1,5% Pracuje bez formalnego zatrudnienia * 10 4,9% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 11 5,4% Poszukuje pracy 15 7,4% Poszukuje pracy (w trakcie zmiany pracy) 8 3,9% 23 11,3% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 1 0,5% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

13 2,4% Diagram 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N= ,3% 0,5% Jest zatrudniony/a 4,9% 1,5% 2,0% 5,4% Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy 74,5% Nie pracuje, nie poszukuje pracy Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH. Diagram 4.2. Status zawodowy absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH, Rozkład procentowy N WGiG =204, N AGH =2559. AGH WGiG 75,5% 74,5% 1,5% 2,4% 2,9% 3,4% 5,4% 3,8% 10,7% 11,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy Losy zawodowe absolwentów WGiG

14 4.1.3 Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Tabela 4.2. Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Jest zatrudniony/a Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia* Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy %N=126 %N=184 %N=236 %N=241 %N= ,7% ,7% ,9% ,4% ,5% 3 2,4% 17 9,2% 3 1,3% 4 1,7% 4 2,0% 2 1,6% 2 1,1% 10 4,2% 3 1,2% 3 1,5% ,2% 10 4,9% 18 14,3% 7 3,8% 13 5,5% 10 4,1% 11 5,4% Poszukuje pracy 24 19,0% 25 13,6% 47 19,9% 34 14,2% 23 11,3% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 5 4,0% 3 1,6% 5 2,1% 10 4,1% 1 0,5% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów WGiG

15 2,4% 1,6% 9,2% 1,1% 3,8% 1,3% 4,2% 1,7% 1,2% 4,1% 2,0% 1,5% 4,9% Diagram 4.3. Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =126, N 2011 =184, N 2012 =236, N 2013 =241, N 2014 = ,5% 5,4% 11,3% 73,4% 14,2% 1,6% 2,1% 4,1% 4,0% 0,5% ,9% 5,5% 19,9% ,7% 13,6% ,7% 14,3% 19,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia w gosp. rodzinnym Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć. Tabela 4.3. Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Kobiety %N=73 Mężczyźni %N=131 Jest zatrudniony/a 54 74,0% 91 69,5% Jest zatrudniony/a i jednocześnie kontynuuje edukację Jest zatrudniony/a i jednocześnie prowadzi działalność gosp. 2 2,7% 4 3,1% 0 0,0% 1 0,8% Ma zagwarantowane zatrudnienie 0 0,0% 4 3,1% Prowadzi działalność gospodarczą 0 0,0% 3 2,3% Pracuje bez formalnego zatrudnienia 1 1,4% 9 6,9% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 6 8,2% 5 3,8% Poszukuje pracy 9 12,3% 14 10,7% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 1 1,4% 0 0,0% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

16 1,4% 8,2% 3,1% 2,3% 6,9% 3,8% Diagram 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =73, N M =131. Mężczyźni 73,3% 10,7% Kobiety 76,7% 12,3% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Budownictwo %N=40 Górnictwo i Geologia %N=66 Inżynieria Środowiska %N=60 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N=38 Jest zatrudniony/a 28 70,0% 48 72,7% 45 75,0% 24 63,2% Jest zatrudniony/a i jednocześnie kontynuuje edukację Jest zatrudniony/a i jednocześnie prowadzi działalność gosp. Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia* Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 1 2,5% 3 4,5% 0 0,0% 2 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 2,6% 2 5,0% 1 1,5% 1 1,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,7% 2 5,3% 3 7,5% 2 3,0% 4 6,7% 1 2,6% 2 5,0% 3 4,5% 3 5,0% 3 7,9% Poszukuje pracy 4 10,0% 8 12,1% 6 10,0% 5 13,2% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 0 0,0% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

17 5,0% 5,0% 1,5% 4,5% 1,7% 6,7% 5,0% 5,3% 2,6% 7,9% Diagram 4.5. Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N Bud =40, N GiG =66, N IŚ =60, N ZiIP =38. ZiIP 71,1% 13,2% IŚ 75,0% 10,0% GiG 77,3% 7,5% 3,0% 12,1% 1,5% Bud 72,5% 10,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy Status zawodowy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów, lata: 2010, 2011, 2012, 2013, Tabela 4.5. Respondenci pracujący (zatrudnieni, mający zagwarantowane zatrudnienie, pracujący bez formalnego zatrudnienia, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Praca+edukacja 2010 % Praca+edukacja 2011 % Praca+edukacja 2012 % Praca+edukacja 2013 % Praca+edukacja 2014 % Budownictwo 26 92,9% 32 82,1% 54 78,3% 40 76,9% 36 90,0% Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 20 95,2% 57 82,6% 43 82,7% 58 82,9% 57 86,4% 27 93,1% 35 83,3% 36 75,0% 42 76,4% 54 90,0% ,0% 32 94,1% 51 76,1% 53 82,8% 33 86,8% Losy zawodowe absolwentów WGiG

18 7,1% 17,9% 11,5% 13,5% 10,0% 4,8% 15,9% 11,4% 14,3% 12,1% 6,9% 11,9% 18,2% 20,0% 10,0% 5,9% 9,4% 9,4% 13,2% 92,9% 82,1% 78,3% 76,9% 90,0% 95,2% 82,6% 82,7% 82,9% 86,4% 93,1% 83,3% 75,0% 76,4% 90,0% 94,1% 76,1% 82,8% 86,8% Diagram 4.6. Respondenci pracujący (zatrudnieni, mający zagwarantowane zatrudnienie, pracujący bez formalnego zatrudnienia, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Tabela 4.6. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Poszukujący pracy 2010 % Poszukujący pracy 2011 % Poszukujący pracy 2012 % Poszukujący pracy 2013 % Poszukujący pracy 2014 % Budownictwo 2 7,1% 7 17,9% 6 11,5% 7 13,5% 4 10,0% Górnictwo i Geologia 1 4,8% 11 15,9% 8 11,4% 10 14,3% 8 12,1% Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2 6,9% 5 11,9% 10 18,2% 11 20,0% 6 10,0% 0 0,0% 2 5,9% 6 9,4% 6 9,4% 5 13,2% Diagram 4.7. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Losy zawodowe absolwentów WGiG

19 4.2 Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG. Analizowana w rozdziale 4.2. grupa respondentów liczyła 156 osób i obejmowała osoby zatrudnione oraz mające zagwarantowane zatrudnienie. Tabela 4.7. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy %N=156 Nie poszukiwał/a pracy* 34 21,8% Poniżej 1 miesiąca 43 27,6% 1-3 miesięcy 28 17,9% 4-6 miesięcy 18 11,5% Powyżej 6 miesięcy 13 8,3% Brak danych 20 12,8% Razem ,0% *Inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy. Diagram 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N= ,8% 21,8% 11,5% 8,3% 27,6% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych 17,9% Losy zawodowe absolwentów WGiG

20 4.2.2 Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH. Diagram 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH. Rozkład procentowy, N WGiG =156, N AGH =1979. AGH 21,3% 26,1% 21,0% 9,8% 7,4% 14,5% WGiG 21,8% 27,6% 17,9% 11,5% 8,3% 12,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Tabela 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy Nie poszukiwał/a pracy* Poniżej 1 miesiąca %N= %N= %N= %N= %N= ,3% 34 21,1% 52 28,7% 34 21,8% 30 40,5% 37 25,2% 47 29,2% 34 18,8% 43 27,6% 1-3 miesięcy 27 36,5% 38 25,9% 29 18,0% 36 19,9% 28 17,9% 4-6 miesięcy 9 12,2% 12 8,2% 25 15,5% 30 16,6% 18 11,5% Powyżej 6 miesięcy 7 9,5% 6 4,1% 20 12,4% 6 3,3% 13 8,3% Brak danych 1 1,4% 11 7,5% 6 3,7% 23 12,7% 20 12,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów WGiG

21 36,5% 25,9% 18,0% 19,9% 17,9% 12,2% 8,2% 15,5% 16,6% 11,5% 9,5% 4,1% 12,4% 3,3% 8,3% 29,3% 21,1% 28,7% 21,8% 25,2% 29,2% 18,8% 27,6% Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =74, N 2011 =147, N 2012 =161, N 2013 =181, N 2014 = ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% ,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy Nie poszukiwał/a pracy Budownictwo %N=31 Górnictwo i Geologia %N=52 Inżynieria Środowiska %N=46 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N= ,9% 18 34,6% 6 13,0% 6 22,2% Poniżej 1 miesiąca 10 32,3% 11 21,2% 15 32,6% 7 25,9% 1-3 miesięcy 6 19,4% 9 17,3% 7 15,2% 6 22,2% 4-6 miesięcy 4 12,9% 5 9,6% 5 10,9% 4 14,8% Powyżej 6 miesięcy 3 9,7% 6 11,5% 4 8,7% 0 0,0% Brak danych 4 12,9% 3 5,8% 9 19,6% 4 14,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

22 Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N Bud =31, N GiG =52, N IŚ =46, N ZiIP =27. ZiIP 22,2% 25,9% 22,2% 14,8% 14,8% IŚ 13,0% 32,6% 15,2% 10,9% 8,7% 19,6% GiG 34,6% 21,2% 17,3% 9,6% 11,5% 5,8% Bud 12,9% 32,3% 19,4% 12,9% 9,7% 12,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych 4.3 Zgodność pracy z wykształceniem. Analizowana w rozdziale 4.3. grupa respondentów liczyła 156 osób i obejmowała osoby zatrudnione i mające zagwarantowane zatrudnienie Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem %N=156 Praca zgodna z wykształceniem 88 56,4% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 34 21,8% Praca niezgodna z wykształceniem 24 15,4% praca niezgodna z wykształceniem, ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 4 2,6% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 20 12,8% Brak danych 10 6,4% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

23 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N=156. 6,4% 15,4% 21,8% 56,4% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH. Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG i absolwenci 2014 AGH. Rozkład procentowy, N WGiG =156, N AGH =1979. AGH 52,4% 28,5% 13,8% 5,3% WGiG 56,4% 21,8% 15,4% 6,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

24 6,1% 12,4% 8,3% 20,3% 28,4% 34,0% 30,4% 25,4% 21,8% 15,4% 51,4% 46,6% 58,5% 56,4% 56,4% Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem %N=74 %N=147 %N=161 %N=181 %N= ,4% 86 58,5% 75 46,6% ,4% 88 56,4% 21 28,4% 50 34,0% 49 30,4% 46 25,4% 34 21,8% 15 20,3% 9 6,1% 20 12,4% 15 8,3% 24 15,4% Brak danych 0 0,0% 2 1,4% 17 10,6% 18 9,9% 10 6,4% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =74, N 2011 =147, N 2012 =161, N 2013 =181, N 2014 = ,0% 90,0% 80,0% ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Losy zawodowe absolwentów WGiG

25 3,0% Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Kobiety %N=56 Mężczyźni %N=100 Praca zgodna z wykształceniem 25 44,6% 63 63,0% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 12 21,4% 22 22,0% Praca niezgodna z wykształceniem 12 21,4% 12 12,0% Brak danych 7 12,5% 3 3,0% Razem ,0% ,0% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =56, N M =100. Mężczyźni 63,0% 22,0% 12,0% Kobiety 44,6% 21,4% 21,4% 12,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

26 4.3.5 Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Budownictwo %N=31 Górnictwo i Geologia %N=52 Inżynieria Środowiska %N=46 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N= ,7% 35 67,3% 23 50,0% 9 33,3% 5 16,1% 5 9,6% 11 23,9% 13 48,1% 2 6,5% 10 19,2% 10 21,7% 2 7,4% Brak danych 3 9,7% 2 3,8% 2 4,3% 3 11,1% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2014 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N Bud =31, N GiG =52, N IŚ =46, N ZiIP =27. ZiIP 33,3% 48,1% 7,4% 11,1% IŚ 50,0% 23,9% 21,7% GiG 67,3% 9,6% 19,2% 3,8% 4,3% Bud 67,7% 16,1% 6,5% 9,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

27 4.4 Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów. Tabela Profil branżowy* firm zatrudniających absolwentów 2014 WGiG. Rozkład liczbowy. *Nazwy branż tak jak podane przez respondentów. Branża Branża górnictwo 36 przemysł 1 budownictwo 26 produkcyjna 1 ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (HVAC) 24 odnawialne źródła energii 1 produkcja 4 nieruchomości 1 IT 4 metalurgia 1 handel 4 materiały budowlane 1 gastronomia 4 marketing 2 BPO 4 konsulting 1 FMCG 3 klimatyzacja 1 telekomunikacja 2 gospodarka odpadami 1 rolnictwo 2 geotechnika 1 motoryzacja 2 finanse 1 instalacje sanitarne 2 energetyka 1 farmacja 2 branża spożywcza 1 bankowość 2 branża projektowa 1 zarządzanie projektami 1 branża naftowa 1 wiertnictwo 1 BHP 1 usługi 1 automatyka przemysłowa 1 szkolnictwo wyższe 1 administracja państwowa 1 przemysł lotniczy 1 nie podano 10 Losy zawodowe absolwentów WGiG

28 Część II. Dane szczegółowe (próba R2) Dane analizowane w II części raportu uzyskano od 90 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety (próba R2). 5. ABSOLWENCI ZATRUDNIENI Analizowana w rozdziale 5. grupa respondentów liczyła 90 osób i obejmowała respondentów zatrudnionych oraz mających zagwarantowane zatrudnienie, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. Ponadto w rozdziale 5.1 uwzględniona jest dodatkowo grupa 4 respondentów prowadzących działalność gospodarczą (w tym jeden zatrudniony i jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą). 5.1 Status prawny zatrudnienia. Tabela 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Status prawny %N=94* Umowa o pracę 77 81,9% Umowa cywilno-prawna 13 13,8% Samozatrudnienie 4 4,3% Razem ,0% *Respondenci zatrudnieni, mający zagwarantowane zatrudnienie oraz prowadzący działalność gospodarczą. Diagram 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N=94. 13,8% 4,3% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie 81,9% Losy zawodowe absolwentów WGiG

29 Losy zawodowe absolwentów WGiG

30 Diagram 5.2. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =72, N 2011 =129, N 2012 =129, N 2013 =116, N 2014 =94. Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie ,9% 13,8% 4,3% ,7% 19,8% 0,9% ,9% 18,6% 7,8% ,4% 6,2% 1,6% ,6% 9,7% 9,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5.2 Stopień konkurencyjności absolwentów propozycji zatrudnienia 31,1% zatrudnionych (28 osób) otrzymało więcej niż jedną (średnio 3) propozycję zatrudnienia. Diagram 5.3. Respondenci, którzy otrzymali więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 =115, N 2014 = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51,9% 55,7% 31,0% 42,9% 31,1% Więcej niż jedna propozycja zatrudnienia Losy zawodowe absolwentów WGiG

31 5.2.2 Podjęcie pracy przed ukończeniem studiów 48,9% zatrudnionych (44 osoby) podjęło zadeklarowaną w ankiecie pracę jeszcze przed ukończeniem studiów. Diagram 5.4. Respondenci, którzy podjęli pracę przed ukończeniem studiów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 =115, N 2014 = % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48,9% 39,2% 28,2% Podjęcie pracy przed ukończeniem studiów 5.3 Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska. Tabela 5.2. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2014 WGiG. BUDOWNICTWO Nazwa firmy Branża Stanowisko Roda Bud budownictwo inżynier budowy Skanska budownictwo inżynier budowy Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe PROFIL Władysław Budek budownictwo budownictwo inżynier budowy inżynier budowy/projektant konstrukcji aluminiowych Mostostal Warszawa budownictwo inżynier budowy PERI budownictwo stażysta technolog Skanska budownictwo inżynier budowy Budimex Investments budownictwo kosztorysant budowlany Probud budownictwo asystent projektanta konstrukcji Ankor budownictwo inżynier budowy Tensec Sp. z o.o. energetyka inżynier budowy - farmy wiatrowe (nadzór inwestorski) Anatomic Iron metalurgia edytor, kreślarz nie podano budownictwo edytor rysunków warsztatowych nie podano budownictwo asystent konstruktora/projektanta nie podano budownictwo nie podano Losy zawodowe absolwentów WGiG

32 GÓRNICTWO I GEOLOGIA Nazwa firmy Branża Stanowisko CEMEX Polska górnictwo stażysta ds. ruchu zakładu górniczego Haxam górnictwo nie podano Katowicki Holding Węglowy SA górnictwo stażysta (dozór) Katowicki Holding Węglowy SA, Kopalnia Wujek górnictwo nadgórnik pod ziemią Kompania Węglowa S.A. górnictwo stażysta Kompania Węglowa S.A. górnictwo sztygar Kompania Węglowa S.A. górnictwo stażysta Kompania Węglowa S.A. górnictwo stażysta Kompania Węglowa S.A. górnictwo stażysta Konsorcjum Przedsiębiorstw Górniczych górnictwo nadgórnik i Budowy Szybów KWK Pokój górnictwo nadsztygar na oddziale zbrojenia i likwidacji Lafarge górnictwo stażysta inżynier Lubelski Węgiel Bogdanka górnictwo stażysta przeróbkarz na powierzchni Lubelski Węgiel Bogdanka górnictwo dozór PRS Wschód górnictwo nadgórnik Siemag Teeberg automatyka przemysłowa inżynier ds. automatyzacji Tauron Wydobycie ZG Janina górnictwo nadgórnik Zakład Odmetanowania Kopalń Sp. z o. o. górnictwo dozór Zakład Wyrobów Metalowych CARBONEX górnictwo specjalista ds. kontaktu z klientem zagranicznym ZOK górnictwo nadzór ZOK górnictwo praca fizyczna nie podano górnictwo nie podano Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pebeka S.A wiertnictwo mechanik Młyn Zbożowy w Rzepienniku Biskupim branża spożywcza nie podano Siemag Teeberg automatyka przemysłowa inżynier ds. automatyzacji INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa firmy Branża Stanowisko COCH HVAC asystent Frapol HVAC doradca techniczno-handlowy Harmann Polska HVAC specjalista ds. sprzedaży Klimawentex HVAC automatyk / inżynier budowy MOFO Instalacje HVAC asystent projektanta Optimal sp. z o. o. HVAC stażysta PEWA Projekt HVAC asystent projektanta Losy zawodowe absolwentów WGiG

33 PPH Cool HVAC inżynier sprzedaży ds. klimatyzacji SMAY HVAC nie podano TDEC HVAC asystent projektanta nie podano HVAC handlowiec nie podano HVAC kosztorysant Mota Engil budownictwo specjalista ds. bhp i środowiska Profexim budownictwo kierownik robót (branża sanitarna) QInstal instalacje sanitarne asystent projektanta ZIOMAX instalacje sanitarne koordynator robót Wojewódzki Inspektorat administracja Ochrony Środowiska państwowa staż Liberty Ekologia odnawialne źródła energii inżynier techniczny AGH szkolnictwo wyższe starszy referent techniczny ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nazwa firmy Branża Stanowisko PKO BP bankowość doradca ITURI Poland BHP asystent ds. obsługi klienta Electrolux BPO junior clerk Polpharma farmacja nie podano Fasing górnictwo starszy specjalista ds. handlowych Comarch IT programista/grafik Sekwencja konsulting młodszy konsultant ERP centercar.pl motoryzacja pracownik administracji i sprzedaży nie podano produkcja specjalista ds. sprzedaży i marketingu ANG Wentylacja produkcja koordynator produkcji Lynka Sp. z.o produkcja młodszy specjalista ds. zakupów nie podano przemysł nie podano Pratt and Whitney przemysł lotniczy planista produkcji Tabela 5.3. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2014 WGiG. BUDOWNICTWO Nazwa firmy Branża Stanowisko Adservco Group budownictwo kreślarz Hulls Farms rolnictwo pracownik fizyczny GÓRNICTWO I GEOLOGIA Nazwa firmy Branża Stanowisko Capgemini BPO analityk finansowy MEILLERGHP marketing operator maszyn kopertujących nie podano motoryzacja nie podano ITI Neovision telekomunikacja specjalista pomocy technicznej Losy zawodowe absolwentów WGiG

34 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa firmy Branża Stanowisko Klub 13 gastronomia Barman Jeff's gastronomia Kelnerka Gelato 3D gastronomia Kelnerka Sphinx gastronomia Kelner nie podano handel nie podano nie podano FMCG nie podano Comarch SA IT młodszy inżynier kontroli jakości oprogramowania Orange telekomunikacja konsultant nie podano usługi nie podano ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nazwa firmy Branża Stanowisko Merkury Market handel logistyk 5.4 Lokalizacja zatrudnienia. Tabela 5.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Polska absolwentów %N=90 Kraj Zagranica absolwentów %N=90 małopolskie 46 51,1% Wielka Brytania 2 2,2% w tym Kraków 31 34,4% Dania 1 1,1% śląskie 20 22,2% Hiszpania 1 1,1% mazowieckie 6 6,7% podkarpackie 4 4,4% lubelskie 3 3,3% zachodniopomorskie 2 2,2% świętokrzyskie 2 2,2% dolnośląskie 2 2,2% brak danych 1 1,1% Razem 86 95,6% Razem 4 4,4% Losy zawodowe absolwentów WGiG

35 Diagram 5.5. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=90. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% małopolskie w tym Kraków śląskie mazowieckie podkarpackie lubelskie zachodniopomorskie świętokrzyskie dolnośląskie 6,7% 4,4% 3,3% 2,2% 2,2% 2,2% 22,2% 34,4% 51,1% 5.5 Mobilność zawodowa Tabela 5.5. Mobilność zawodowa. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Miejsce ukończenia szkoły średniej Kraków Miejsce zatrudnienia poza Krakowem Miejscowość absolwentów %N=90 absolwentów %N=90 absolwentów %N=90 Kraków 6 6,7% 3 3,3% 3 3,3% poza Krakowem 68 75,6% 28 31,1% 40 44,4% brak danych 16 17,8% Razem ,0% 31 34,4% 43 47,8% Losy zawodowe absolwentów WGiG

36 5.6 Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci 2014 WGiG. Tabela 5.6. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=90 Ukończony kierunek studiów 61 67,8% Motywacja do pracy 48 53,3% Doświadczenie zawodowe 33 36,7% Znajomość języków obcych 31 34,4% Wiedza uzyskana podczas studiów 30 33,3% Umiejętności komputerowe 29 32,2% Umiejętności interpersonalne 27 30,0% Praktyki/staże w danej firmie 23 25,6% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów 21 23,3% Znajomości, kontakty 18 20,0% Działalność w kole naukowym 7 7,8% Inne 3 3,3% Diagram 5.6. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2014 WGiG. Rozkład procentowy, N=90. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ukończony kierunek studiów Motywacja do pracy Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Wiedza uzyskana podczas studiów Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne Praktyki/staże w danej firmie Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza Znajomości, kontakty Działalność w kole naukowym Inne 3,3% 7,8% 36,7% 34,4% 33,3% 32,2% 30,0% 25,6% 23,3% 20,0% 53,3% 67,8% Losy zawodowe absolwentów WGiG

37 Tabela 5.7. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów wypowiedzi respondentów. Absolwenci 2014 WGiG Budownictwo. Uwaga: Numerami w nawiasie oznaczono liczbę respondentów. Wybór odpowiedzi Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów Znajomość obcych Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne języków Budownictwo %N= ,9% 7 38,9% angielski (7); 11 61,1% 6 33,3% Inne 0 0,0% Wypowiedzi respondentów certyfikat szkolenia z Autodesk Robot Structural Analysis (1); doświadczenie w poprzedniej firmie budowlanej i produkcyjnej (1); praca fizyczna na budowie (1); praca w rolnictwie (1); realizacja badań związanych z profilem działalności firmy w ramach pracy dyplomowej (1); szkolenia Autodesk (AutoCad, Robot) (1); AutoCAD (3); AutoCad, Excel, Latex, Robot (1); AutoCad, Robot, Norma, Office, Greitec Advance (1); CAD (1); obsługa specjalistycznego oprogramowania (1); programy inżynierskie, Office (1); znajomość MS Office, AutoCAD (1); znajomość programów do analizy konstrukcji i kosztorysowania (1); komunikatywność, praca pod presją (1); komunikatywność, zarządzanie czasem, rozwiązywanie problemów (1); łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu (1); Tabela 5.8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów wypowiedzi respondentów. Absolwenci 2014 WGiG Górnictwo i Geologia. Uwaga: Numerami w nawiasie oznaczono liczbę respondentów. Wybór odpowiedzi Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów Górnictwo i Geologia %N= ,3% Wypowiedzi respondentów kwalifikacje z technikum (1); praktyki studenckie (1); znajomość systemów przeróbki zbóż (1); Losy zawodowe absolwentów WGiG

38 Znajomość obcych Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne języków 7 24,1% 4 13,8% 4 13,8% Inne 1 3,4% angielski (4); angielski i niemiecki (1); hiszpański (1); AutoCAD, MS VisiOffice, Optima (1); Excel (1); programy wspomagające projektowanie górnicze (1); komunikatywność, zaradność (1); kontaktowość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów (1); łatwe nawiązywanie kontaktów, praca zespołowa, negocjacyjne (1); Tabela 5.9. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów wypowiedzi respondentów. Absolwenci 2014 WGiG Inżynieria Środowiska. Uwaga: Numerami w nawiasie oznaczono liczbę respondentów. Wybór odpowiedzi Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów Znajomość obcych Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne języków Inżynieria Środowiska %N= ,7% 10 34,5% angielski (6); 10 34,5% 14 48,3% Wypowiedzi respondentów indywidualne szkolenia branżowe (1); kurs AutoCAD, angielski (1); praktyka i 12 miesięczny staż w branży HVAC (1); znajomość urządzeń (1); AutoCAD (3); bazy danych, języki obiektowe (1); MS Office, AutoCAD (1); Norma Pro, MS Office (1); programy do projektowania i sporządzania audytów energetycznych (1); komunikatywność (1); otwartość pewność siebie (1); pracowitość, uczciwość (1); silny charakter, ambicja, asertywnośc (1); Inne 2 6,9% ukończona uczelnia (1); Losy zawodowe absolwentów WGiG

39 Tabela Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów wypowiedzi respondentów. Absolwenci 2014 WGiG Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Uwaga: Numerami w nawiasie oznaczono liczbę respondentów. Wybór odpowiedzi Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów Znajomość języków obcych Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N= ,7% 7 50,0% 4 28,6% 3 21,4% Wypowiedzi respondentów certyfikat Audytor wewnętrzny ISO 9001 (1); programowanie, programy graficzne (1); angielski (5); niemiecki (1); Excel (1); MS Office (1); programy graficzne, programowanie (1); umiejętność obsługi programu COMARCH ERP OPTIMA (1); dokładność, skrupulatność, otwartość (1); komunikatywność, otwartość (1); komunikatywność, przedsiębiorczość (1); Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Tabela Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =, N 2011 =, N 2012 =, N 2013 =, N 2014 =90. Wybór odpowiedzi Ukończony kierunek studiów 64,6% 84,3% 60,5% 69,7% 67,8% Motywacja do pracy 52,3% 40,2% 45,4% 47,0% 53,3% Doświadczenie zawodowe 29,2% 29,9% 32,8% 40,9% 36,7% Znajomość języków obcych 27,7% 30,7% 28,6% 29,6% 34,4% Wiedza uzyskana podczas studiów 32,3% 48,3% 38,7% 33,0% 33,3% Umiejętności komputerowe 40,0% 29,1% 31,1% 35,7% 32,2% Umiejętności interpersonalne 40,0% 27,6% 31,9% 33,0% 30,0% Praktyki/staże w danej firmie* - 15,7% 21,0% 27,8% 25,6% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów 27,7% 19,7% 20,2% 12,2% 23,3% Znajomości, kontakty - 27,6% 23,5% 21,7% 20,0% Działalność w kole naukowym** ,8% Inne 9,2% 8,7% 9,2% 7,0% 3,3% *Kategoria dodana do kwestionariusza w roku **Kategoria dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów WGiG

40 Diagram 5.7. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Absolwenci WGiG: 2010, 2011, 2012, 2013, Rozkład procentowy, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 =115, N 2014 = Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza Działalność w kole naukowym Znajomości, kontakty Ukończony kierunek studiów 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Motywacja do pracy Doświadczenie zawodowe Znajomość języków obcych Praktyki/staże w danej firmie Umiejętności interpersonalne Umiejętności komputerowe Wiedza uzyskana podczas studiów Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2014 WGiG. Tabela Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2014 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=90 Tak 33 36,7% Nie wiem 32 35,6% Nie 25 27,8% Brak danych 0 0,0% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Przeszłość na usługach przyszłości

Przeszłość na usługach przyszłości Przeszłość na usługach przyszłości Jak wykorzystać wyniki badań losów zawodowych w praktyce szanse i zagrożenia; doświadczenia krajowe. Grażyna Śliwińska Kraków, czerwiec 2015. Przeszłość na usługach przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 2 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Oczekiwania pracodawców Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl INŻYNIER BUDOWNICTWA PEWNIAK NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Projekt POKL.04.01.02-00-172/10 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk

Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk Badania wśród pracodawców są prowadzone przez Centrum Karier od 2002 roku w odstępach co trzy lata. Przedostanie badanie przeprowadzono w 2010 roku, ostanie rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2013 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI PROGRAMU STAŻOWEGO. Organizatorzy

REGULAMIN ORGANIZACJI PROGRAMU STAŻOWEGO. Organizatorzy REGULAMIN ORGANIZACJI PROGRAMU STAŻOWEGO Organizatorzy 1 Rozdział I. Postanowienia wstępne Cel Regulaminu 1 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad organizacji Programu Stażowego ENERGIA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Nr GZEASiP Dąbrowa, r.

Nr GZEASiP Dąbrowa, r. Nr GZEASiP. 210.2.2017 Dąbrowa, 04.10.2017 r. Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2013 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 09.11.2009r. Kelner 1 Wykszt średnie, dyspozycyjność, komunikatywna znajomość języka obcego Kucharz 2 Wykszt min zawodowe gastronomiczne, doświadczenie min 1 rok

Bardziej szczegółowo

Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota?

Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota? Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota? Zapotrzebowanie, zarobki, benefity Raport Pracuj.pl Pracownicy z branży budowlanej to w ostatnich miesiącach wielcy wygrani rynku pracy. W I półroczu 2017

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów absolwentów

Raport z badania losów absolwentów Raport z badania losów absolwentów Wydział Matematyki i Informatyki 8 grudnia 2015 r. Opracowanie powstało w oparciu o wyniki badania losów absolwentów opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 124 Rektora

Bardziej szczegółowo

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała Nr AR001-11 -IX/2013 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl OFERTA STAŻU / PRAKTYKI - Programista C# / Visual Studio 2010 / Visual Studio 2013 Osoba na tym stanowisku będzie tworzyć aplikacje w środowisku MS Visual Studio 2010/2013 (C#). 1. Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/(2015/16)

Protokół nr 2/(2015/16) Szczecin, 05.05.2016 r. Protokół nr 2/(2015/16) z posiedzenia Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2016 r. Data i miejsce posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa absolwentów socjologii

Sytuacja zawodowa absolwentów socjologii Sytuacja zawodowa absolwentów socjologii dr Rafał Boguszewski Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów Warszawa, 05.05.2015r. Stopa bezrobocia na podstawie BAEL* - wg wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 9.12.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 359 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Pracownicy kontraktowi (grupy funkcyjne III i

Bardziej szczegółowo