Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Raport Kraków, październik 2014

2 SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW METODYKA BADANIA LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY...8 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2013 WGiG Status zawodowy Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie Status zawodowy, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów Status zawodowy, absolwenci WGiG z podziałem na kierunki studiów, lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2013 WGiG Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, porównanie Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów Zgodność pracy z wykształceniem Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, porównanie Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów. Przedmiot działalności gospodarczej Część II. Dane szczegółowe (próba R2) ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2013 WGiG Status prawny zatrudnienia Stopień konkurencyjności absolwentów Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska Lokalizacja zatrudnienia i działalności gospodarczej Mobilność zawodowa Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów, absolwenci 2013 WGiG Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci WGiG 2009, 2010, 2011, 2012 i Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci 2013 WGiG Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG Wybór pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012 i Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG Losy zawodowe absolwentów WGiG

3 5.8.2 Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci WGiG: 2011, Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci WGiG 2013 z podziałem na kierunki studiów Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy w kategoriach: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne. Absolwenci 2013 WGiG Zarobki absolwentów Wysokość zarobków brutto oraz dochody z działalności gospodarczej, absolwenci 2013 WGiG Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 WGiG porównanie Zamiar zmiany pracy ABSOLWENCI POSZUKUJĄCY PRACY Przyczyny braku pracy według absolwentów Czas poszukiwania pracy POZOSTAŁE WSKAŹNIKI Aktywność w trakcie studiów Ocena decyzji wyboru uczelni i ukończonego kierunku studiów Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny Edukacja absolwentów po uzyskaniu dyplomu ZAŁĄCZNIKI SPIS TABEL SPIS DIAGRAMÓW KWESTIONARIUSZ ANKIETY Losy zawodowe absolwentów WGiG

4 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW Badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii przeprowadzono po raz szósty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie dokonane wśród absolwentów stacjonarnych studiów II stopnia WGiG, rocznik W badaniu wzięło udział 241 respondentów, co stanowi 94,5% absolwentów 2013 WGiG (255 osób). Metodyka badania przedstawiona jest w Rozdziale 2, struktura próby z podziałem na płeć i kierunki studiów w Rozdziale 3. 73,4% respondentów podjęło pracę (w tym 5,8% jednocześnie kontynuowało naukę), 1,2% podjęło działalność gospodarczą, a 2,9% pracowało bez formalnego zatrudnienia (w tym jednocześnie 1,7% poszukiwało pracy). 12,5% niepracujących absolwentów nadal poszukiwało pracy (Tabela 4.1.). Wskaźniki zatrudnienia z podziałem na kierunki studiów i płeć przedstawiono w Rozdziałach i Wśród zatrudnionych 28,7% nie poszukiwało pracy (inicjatywa zatrudnienia wyszła ze strony pracodawcy), a 18,8% poszukiwało pracy krócej niż 1 miesiąc (Tabela 4.7.). 55,7% absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. 81,8% respondentów podjęło pracę całkowicie lub częściowo zgodną z wykształceniem. Dane dotyczące zgodności pracy z wykształceniem w zależności od kierunków studiów przedstawione są w Rozdziale Absolwenci podjęli pracę głównie w branżach: górnictwo i budownictwo (wykaz branż - Tabela 4.14.). Lista firm zatrudniających absolwentów oraz zajmowanych przez nich stanowisk podana jest w Tabeli 5.2 (absolwenci deklarujący pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem) oraz w Tabeli 5.3 (absolwenci deklarujący pracę niezgodną z wykształceniem). 51,3% zatrudnionych absolwentów podjęło pracę w województwie małopolskim (w tym 36,5% w Krakowie), następne w kolejności są województwa: śląskie (25,2%) i podkarpackie (7,8%%). 2,6% absolwentów podjęło pracę za granicą. Lokalizacja zatrudnienia i dane dotyczące mobilności respondentów przedstawione są w Rozdziałach 5.4 i 5.5. Według 69,6% respondentów czynnikiem decydującym w procesie rekrutacji był ukończony kierunek studiów. Następne w kolejności to: motywacja do pracy (47,0%) oraz doświadczenie zawodowe (40,9%). Dla 38,3% respondentów dodatkowym atutem było ukończenie Akademii Górniczo- Hutniczej. Czynniki wpływające na proces rekrutacji ilustruje Rozdział 5.6. Przy wyborze pracodawcy absolwenci kierowali się możliwością rozwoju zawodowego (70,0%), a następnie wysokością zarobków(55,0%) (Rozdział ). 34,8% respondentów zadeklarowało, że wiedza i kwalifikacje uzyskane podczas studiów są wykorzystywane w obecnej pracy w stopniu bardzo dużym i dużym, a 49,6%, że w stopniu dostatecznym (Rozdział 5.8). Oceniając studia w kontekście wykonywanej pracy 83,5% respondentów stwierdziło, że studia całkowicie lub częściowo przygotowały ich do pracy zawodowej. Szczegółowe przedstawienie opinii Losy zawodowe absolwentów WGiG

5 absolwentów przedstawiono w rozdziale 5.9. Największy odsetek pracujących (19,1%) osiągał zarobki w przedziale powyżej 6000 złotych brutto. Wysokość zarobków przedstawiono w Rozdziale ,9% respondentów nie planowało zmiany pracy w najbliższym czasie, a 33,9% nie miało na ten temat zdania. Osoby niezdecydowane lub planujące zmianę zatrudnienia (56,5%) uzasadniały to chęcią uzyskania wyższych zarobków (56,9%) oraz/lub brakiem możliwości rozwoju w obecnej pracy (30,8%). 83,7% respondentów decyzję o podjęciu studiów w AGH uważało za słuszną. 51,0% respondentów wybrałoby ponownie ten sam kierunek studiów, 24,2% nie miało zdania na ten temat, a 24,2% nie wybrałoby ponownie tego samego kierunku studiów. 31,4% respondentów planowało podjęcie w przyszłości studiów podyplomowych. W niniejszym raporcie przedstawiono porównanie wybranych wskaźników WGiG w ostatnich pięciu latach oraz porównanie WGiG i AGH Losy zawodowe absolwentów WGiG

6 2. METODYKA BADANIA Badana grupa Absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia, rocznik 2013 WGiG. Czas przeprowadzenia badań Od września 2013 do czerwca Okres od obrony pracy dyplomowej (ukończenia studiów) do momentu przeprowadzenia badania nie przekroczył 6 miesięcy. Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierający pytania zasadnicze i uzupełniające. Wywiad telefoniczny zawierający zasadnicze pytania kwestionariusza przeprowadzony z absolwentami, którzy nie wypełnili ankiety. Pytania zasadnicze dotyczyły: statusu zawodowego absolwentów, branży zatrudnienia, zgodności pracy z wykształceniem, czasu poszukiwania pracy. Pytania uzupełniające dotyczyły: statusu prawnego zatrudnienia, nazw firm i stanowisk zajmowanych przez absolwentów, lokalizacji zatrudnienia, wymagań wobec kandydatów ubiegających się o pracę, priorytetów przy wyborze pracodawcy, stopnia wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów w obecnej pracy, oceny studiów w AGH w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy zawodowej, gotowości do zmiany pracy, zarobków, aktywności w trakcie studiów, oceny decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów, edukacji po uzyskaniu dyplomu. Sposób pozyskiwania danych do badań W celu zwiększenia responsywności badanej grupy zastosowano zróżnicowane metody pozyskiwania danych. Respondenci wypełniali kwestionariusze ankiety w Centrum Karier, drogą internetową, lub odpowiadali w wywiadzie telefonicznym na zasadnicze pytania zawarte w kwestionariuszu. Losy zawodowe absolwentów WGiG

7 PRÓBA R1 PRÓBA R2 Tabela 2.1. Sposób pozyskiwania danych do badań. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Sposób pozyskiwania danych do badań Kwestionariusz ankiety (Centrum Karier) respondentów % liczby respondentów N=241 % liczby absolwentów WGiG 2013 N=255* 63 26,1% 24,7% Kwestionariusz ankiety (CAWI) 90 37,3% 35,3% Razem kwestionariusz ankiety. Próba R ,5% 60,0% Wywiad telefoniczny 88 36,5% 34,5% Razem. Próba R ,0% 94,5% * wszystkich absolwentów WGIG 2013 wg danych Działu Nauczania AGH wynosiła 232 osoby. Ponadto oświadczenia w związku z podbijaniem Karty odejścia złożyło dodatkowo 23 absolwentów WGIG, którzy deklarowali ukończenie studiów w 2013 roku. W związku z powyższym w niniejszych raporcie przyjęto, że liczba wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia WGIG 2013 wyniosła 255. **CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad prowadzony za pomocą udostępnionego respondentom kwestionariusza internetowego, jedna z metod zbierania danych w badaniach ilościowych. Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Pierwsza część raportu próba R1, N=241 analiza danych zasadniczych uzyskanych od 241 respondentów (233 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety oraz 82 respondentów, którzy na pytania zasadnicze odpowiedzieli telefonicznie). Druga część raportu próba R2, N=153 analiza danych uzupełniających uzyskanych od 153 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. W analizie danych wykorzystano oprogramowanie IBM SPSS Statistics. Pozyskiwanie danych osobowych Absolwenci AGH zgłaszają się do Centrum Karier z Kartą odejścia w celu złożenia oświadczenia zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art. 1.), w którym: wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia badań lub nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych i udział w badaniach. Losy zawodowe absolwentów WGiG

8 respondentów Responsywność 3. LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY wszystkich absolwentów studiów II stopnia WGiG 2013 na podstawie danych Działu Nauczania AGH oraz liczby dodatkowo złożonych oświadczeń wyniosła 255. Dane zasadnicze (kwestionariusze ankiety oraz rozmowy telefoniczne próba R1) uzyskano od 241 absolwentów WGiG rocznik 2013, co stanowi 94,5% wszystkich absolwentów. Dane uzupełniające (kwestionariusze ankiety próba R2) uzyskano od 153 respondentów, co stanowi 60,0% badanej populacji absolwentów. Tabela 3.1. absolwentów i responsywność badania z podziałem na kierunki studiów Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek absolwentów WGiG 2013 Absolwenci, którzy złożyli oświadczenia absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach absolwentów, którzy nie wyrazili zgody na udział w badaniach absolwentów, którzy nie zgłosili się do Centrum Karier z Kartą odejścia % liczby absolwentów WGiG wg kierunków studiów Budownictwo ,0% 100,0% Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ,0% 100,0% ,0% 93,2% ,1% 86,5% Razem ,0% 94,5% Tabela 3.2. Liczebność próby z podziałem na próby R1 i R2. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. PRÓBA R1 (dane zasadnicze) PRÓBA R2 (dane uzupełniające) Kierunek absolwentów respondentów % liczby absolwentów wg kierunków studiów respondentów % liczby absolwentów wg kierunków studiów Budownictwo ,0% 31 59,6% Górnictwo i Geologia ,0% 43 61,4% Inżynieria Środowiska ,2% 36 61,0% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ,5% 43 58,1% Razem ,5% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

9 Tabela 3.3.Procent przebadanych absolwentów WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, N 2009 =136, N 2010 =100, N 2011 =184, N 2012 =236, N 2013 = Procent przebadanych absolwentów 42,8% 38,6% 80,4% 78,7% 94,5% Diagram 3.1. Procent przebadanych absolwentów WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, N 2009 =136, N 2010 =100, N 2011 =184, N 2012 =236, N 2013 = % 90% 80% 70% 60% 80,4% 78,7% 94,5% 50% 40% 42,8% 38,6% 30% Tabela 3.4. Struktura prób R1 i R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek absolwentów WGiG 2013 respondentów PRÓBA R1 %N=241 PRÓBA R2 respondentów %N=153 Budownictwo ,6% 31 20,3% Górnictwo i Geologia ,0% 43 28,1% Inżynieria Środowiska ,8% 36 23,5% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ,6% 43 28,1% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

10 Diagram 3.2. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N B =52, N GiG =70, N IS =59, N ZIIP =74. 29,0% 20,4% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska 23,1% 27,5% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Diagram 3.3. Struktura próby R1 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N B =52, N GiG =70, N IS =55, N ZIIP =64. 21,6% 26,6% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska 22,8% 29,0% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Diagram 3.4. Struktura próby R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N B =31, N GiG =43, N IS =36, N ZIIP =43. 20,3% 28,1% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska 23,5% 28,1% Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Losy zawodowe absolwentów WGiG

11 Tabela 3.5. Struktura próby R1 i R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy. Płeć absolwentów WGiG 2012 PRÓBA R1 respondentów %N=236 PRÓBA R2 respondentów %N=176 Kobiety ,0% 56 36,6% Mężczyźni ,0% 97 63,4% Razem ,0% ,0% Diagram 3.5. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N K =87, N M =168 65,9% 34,1% Kobiety Mężczyźni Diagram 3.6. Struktura próby R1 z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N K =77, N M = ,0% Kobiety Mężczyźni 68,0% Diagram 3.7. Struktura próby R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N K =56, N M =97. 63,4% 36,6% Kobiety Mężczyźni Losy zawodowe absolwentów WGiG

12 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) Dane zasadnicze analizowane w I części raportu uzyskano od 241 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz wywiad telefoniczny (próba R1). 4. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2013 WGiG 4.1 Status zawodowy Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG. Tabela 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy %N=241 Jest zatrudniony/a ,6% Jest zatrudniony/a i jednocześnie kontynuuje edukację 14 5,8% Jest zatrudniony/a i jednocześnie prowadzi dział. gosp. 0 0,0% ,4% Ma zagwarantowane zatrudnienie 4 1,7% Prowadzi działalność gospodarczą 3 1,2% Pracuje bez formalnego zatrudnienia w gospodarstwie rodzinnym* 3 1,2% Pracuje bez formalnego zatrudnienia i poszukuje pracy* 4 1,7% 7 2,9% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 10 4,1% Poszukuje pracy 18 7,5% Poszukuje pracy (w trakcie zmiany pracy) 12 5,0% 30 12,5% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 10 4,1% Razem ,0% *kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2013 Losy zawodowe absolwentów WGiG

13 Diagram 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=241. 4,1% 2,9% 1,2% 1,7% 12,5% 4,1% Jest zatrudniony/a 73,4% Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy *kategoria dodana do kwestionariusza w roku Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie. Diagram 4.2. Status zawodowy absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =241, N AGH =2671. AGH 75,2% 1,2% 2,7% 4,3% 11,1% 2,2% WGiG 73,4% 1,7% 1,2% 4,1% 12,5% 4,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy *kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2013 Losy zawodowe absolwentów WGiG

14 4.1.3 Status zawodowy, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Tabela 4.2. Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy %N=136 %N=126 %N=184 %N=236 %N=241 Jest zatrudniony/a 83 61,0% 74 58,7% ,7% ,9% ,4% Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia w gospodarstwie rodzinnym* Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 12 8,8% 3 2,4% 17 9,2% 3 1,3% 4 1,7% 1 0,7% 2 1,6% 2 1,1% 10 4,2% 3 1,2% ,2% 11 8,1% 18 14,3% 7 3,8% 13 5,5% 10 4,1% Poszukuje pracy** 24 17,6% 24 19,0% 25 13,6% 47 19,9% 34 14,2% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 5 3,7% 5 4,0% 3 1,6% 5 2,1% 10 4,1% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% *kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2013 **dla roku 2013 liczba obejmuje absolwentów poszukujących pracy (30) oraz absolwentów pracujących bez formalnego zatrudnienia i poszukujących pracy (4) Losy zawodowe absolwentów WGiG

15 Diagram 4.3. Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =138, N 2010 =126, N 2011 =184, N 2012 =236, N 2013 = ,4% 1,7% 4,1% 1,2% 14,2% 4,1% ,9% 4,2% 1,3% 5,5% 19,9% 2,1% ,7% 3,8% 9,2% 1,1% 13,6% 1,6% ,7% 1,6% 2,4% 14,3% 19,0% 4,0% ,0% 8,8% 8,1% 0,7% 17,6% 3,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Pracuje bez formalnego zatrudnienia w gosp. rodzinnym Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Tabela 4.3. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Kobiety Mężczyźni % N K =77 %N m =164 Jest zatrudniony/a 54 70,1% ,0% Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Pracuje bez formalnego zatrudnienia w gosp. rodzinnym* Pracuje bez formalnego zatrudnienia i poszukuje pracy* 2 2,6% 2 1,2% 0 0,0% 3 1,8% 4 5,2% 6 3,7% 1 1,3% 2 1,2% 1 1,3% 3 1,8% Poszukuje pracy 7 9,1% 23 14,0% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 8 10,4% 2 1,2% Razem ,0% ,0% *kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2013 Losy zawodowe absolwentów WGiG

16 Diagram 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =77, N M =164. Mężczyźni 75,0% 3,0% 1,2% 3,7% 1,8% 14,0% 1,2% Kobiety 70,1% 2,6% 5,2% 2,6% 9,1% 10,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy Status zawodowy, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N=52 %N=70 %N=55 %N=64 Jest zatrudniony/a 35 67,3% 57 81,4% 38 69,1% 47 73,4% Ma zagwarantowane zatrudnienie 4 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Prowadzi działalność gospodarczą 1 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 3,1% Pracuje bez formalnego zatrudnienia w gosp. 0 0,0% 1 1,4% 2 3,6% 0 0,0% rodzinnym* Pracuje bez formalnego zatrudnienia i poszukuje 1 1,9% 2 2,9% 1 1,8% 0 0,0% pracy* Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 4 7,7% 0 0,0% 2 3,6% 4 6,3% Poszukuje pracy 6 11,5% 8 11,4% 10 18,2% 6 9,4% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 1 1,9% 2 2,9% 2 3,6% 5 7,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% *kategoria dodana do kwestionariusza w roku 2013 Losy zawodowe absolwentów WGiG

17 Diagram 4.5. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N B =52, N GiG =70, N IS =55, N ZIIP =64. ZiIP 73,4% 3,1% 6,3% 9,4% 7,8% IŚ 69,1% 5,4% 3,6% 18,2% 3,6% GiG 81,4% 4,3% 11,4% 2,9% Bud 67,3% 7,7% 1,9% 1,9% 7,7% 11,5% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jest zatrudniony/a Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy Nie pracuje, nie poszukuje pracy Ma zagwarantowane zatrudnienie Pracuje bez formalnego zatrudnienia Poszukuje pracy Status zawodowy, absolwenci WGiG z podziałem na kierunki studiów, lata: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Tabela 4.5. Respondenci pracujący (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Praca+edukacja 2009 % Praca+edukacja 2010 % Praca+edukacja 2011 % Praca+edukacja 2012 % Praca+edukacja 2013 Budownictwo 23 74,1% 26 92,9% 32 82,1% 54 78,3% 40 76,9% % Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 42 80,8% 20 95,2% 57 82,6% 43 82,7% 58 82,9% 22 78,6% 27 93,1% 35 83,3% 36 75,0% 42 76,4% ,0% 32 94,1% 51 76,1% 53 82,8% Losy zawodowe absolwentów WGiG

18 74,1% 82,1% 78,3% 76,9% 80,8% 82,6% 82,7% 82,9% 78,6% 83,3% 75,0% 76,4% 76,1% 82,8% 92,9% 95,2% 93,1% 100,0% 94,1% Diagram 4.6. Respondenci pracujący (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy. 120,0% ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Tabela 4.6. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Poszukujący pracy 2009 % Poszukujący pracy 2010 % Poszukujący pracy 2011 % Poszukujący pracy 2012 % Poszukujący pracy 2013 % Budownictwo 7 22,6% 2 7,1% 7 17,9% 6 11,5% 7 13,5% Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 8 15,4% 1 4,8% 11 15,9% 8 11,4% 10 14,3% 4 14,3% 2 6,9% 5 11,9% 10 18,2% 11 20,0% ,0% 2 5,9% 6 9,4% 6 9,4% Losy zawodowe absolwentów WGiG

19 0,0% 4,8% 7,1% 6,9% 5,9% 9,4% 9,4% 11,5% 11,4% 13,5% 11,9% 15,4% 15,9% 14,3% 14,3% 17,9% 18,2% 20,0% 22,6% Diagram 4.7. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4.2 Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2013 WGiG. Analizowana w rozdziale 4.2. grupa respondentów liczyła 181 osób i obejmowała osoby zatrudnione oraz mające zagwarantowane zatrudnienie. Tabela 4.7. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy %N=181 Nie poszukiwał/a pracy 52 28,7% Poniżej 1 miesiąca 34 18,8% 1-3 miesięcy 36 19,9% 3-6 miesięcy 30 16,6% Powyżej 6 miesięcy 6 3,3% Brak danych 23 12,7% Razem ,0% *Inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy. Losy zawodowe absolwentów WGiG

20 Diagram 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= ,7% 16,6% 3,3% 19,9% 28,7% 18,8% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 3-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych W grupie zatrudnionych respondentów 28,2% (51 osób) podjęło zadeklarowaną w ankiecie pracę jeszcze przed ukończeniem studiów Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie. Diagram 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =181, N AGH =1928. AGH 26,1% 28,2% 22,2% 10,6% 7,6% 5,2% WGiG 28,7% 18,8% 19,9% 16,6% 3,3% 12,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

21 5,3% 4,1% 3,3% 8,2% 9,5% 15,8% 12,2% 12,4% 21,1% 18,8% 18,0% 19,9% 15,5% 16,6% 29,3% 25,2% 29,2% 25,9% 28,7% 29,5% 36,5% 40,5% 47,4% Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, porównanie Tabela 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca %N=95 %N=74 %N=147 %N=161 %N= ,3% 34 21,1% 52 28,7% 45 47,4% 30 40,5% 37 25,2% 47 29,2% 34 18,8% 1-3 miesięcy 28 29,5% 27 36,5% 38 25,9% 29 18,0% 36 19,9% 4-6 miesięcy 15 15,8% 9 12,2% 12 8,2% 25 15,5% 30 16,6% Powyżej 6 miesięcy 5 5,3% 7 9,5% 6 4,1% 20 12,4% 6 3,3% Brak danych 2 2,1% 1 1,4% 11 7,5% 6 3,7% 23 12,7% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-porównanie. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =74, N 2011 =147, N 2012 =161, N 2013 = ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Losy zawodowe absolwentów WGiG

22 4.2.4 Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy Nie poszukiwał/a pracy Budownictwo %N=39 Górnictwo i Geologia %N=57 Inżynieria Środowiska %N=38 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N= ,9% 29 50,9% 1 2,6% 10 21,3% Poniżej 1 miesiąca 6 15,4% 6 10,5% 14 36,8% 12 25,5% 1-3 miesięcy 6 15,4% 9 15,8% 8 21,1% 13 27,7% 4-6 miesięcy 12 30,8% 6 10,5% 3 7,9% 5 10,6% Powyżej 6 miesięcy 2 5,1% 0 0,0% 5 13,2% 1 2,1% Brak danych 6 15,4% 7 12,3% 7 18,4% 6 12,8% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N B =39, N GiG =57, N IS =38, N ZIIP =47. ZiIP 21,3% 25,5% 27,7% 10,6% 2,1% 12,8% IŚ 2,6% 36,8% 21,1% 7,9% 13,2% 18,4% GiG 50,9% 10,5% 15,8% 10,5% Bud 17,9% 15,4% 15,4% 30,8% 5,1% 15,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca 1-3 miesięcy 4-6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

23 4.3 Zgodność pracy z wykształceniem. Analizowana w rozdziale 4.3. grupa respondentów liczyła 181 osób i obejmowała osoby zatrudnione i mające zagwarantowane zatrudnienie Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem %N=181 Praca zgodna z wykształceniem ,4% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 46 25,4% Praca niezgodna z wykształceniem 15 8,3% praca niezgodna z wykształceniem ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 2 1,1% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 13 7,2% Brak danych 18 9,9% Razem ,0% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=181. 9,9% 25,4% 8,3% 56,4% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

24 4.3.2 Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie. Diagram Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =181, N AGH =1928. AGH 52,4% 27,8% 10,5% 9,4% WGiG 56,4% 25,4% 8,3% 9,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, porównanie. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem %N=95 %N=74 %N=147 %N=161 %N= ,6% 38 51,4% 86 58,5% 75 46,6% ,4% 24 25,3% 21 28,4% 50 34,0% 49 30,4% 46 25,4% 10 10,5% 15 20,3% 9 6,1% 20 12,4% 15 8,3% Brak danych 12 12,6% 0 0,0% 2 1,4% 17 10,6% 18 9,9% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

25 6,1% 10,5% 8,3% 12,4% 20,3% 25,3% 28,4% 25,4% 34,0% 30,4% 46,6% 51,6% 51,4% 58,5% 56,4% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG 2009, 2010, 2011, 2012, porównanie. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =74, N 2011 =147, N 2012 =161, N 2013 = ,0% ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Kobiety Mężczyźni %N=56 %N= ,1% 79 63,2% 21 37,5% 25 20,0% 8 14,3% 7 5,6% Brak danych 4 7,1% 14 11,2% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

26 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =56, N M =125. Mężczyźni 63,2% 20,0% 5,6% 11,2% Kobiety 41,1% 37,5% 14,3% 7,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Budownictwo %N=39 Górnictwo i Geologia %N=57 Inżynieria Środowiska %N=38 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N= ,1% 42 73,7% 20 52,6% 15 31,9% 7 17,9% 6 10,5% 10 26,3% 23 48,9% 2 5,1% 3 5,3% 4 10,5% 6 12,8% Brak danych 5 12,8% 6 10,5% 4 10,5% 3 6,4% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

27 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N B =39, N GiG =57, N IS =38, N ZIIP =47. ZiIP 31,9% 48,9% 12,8% 6,4% IŚ 52,6% 26,3% 10,5% 10,5% GiG 73,7% 10,5% 5,3% 10,5% Bud 64,1% 17,9% 5,1% 12,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praca zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Brak danych 4.4 Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów. Przedmiot działalności gospodarczej. Tabela Profil branżowy* firm zatrudniających absolwentów 2013 WGiG. Rozkład liczbowy. Branża Branża górnictwo 45 budownictwo, instalacje 1 budownictwo 26 call center 1 handel 8 chłodnictwo 1 wentylacja/klimatyzacja 8 docieplenia, wkłady kominkowe 1 wentylacja 6 e-commerce 1 finanse 4 energetyka 1 produkcja 4 farmacja 1 budownictwo/wentylacja i klimatyzacja 3 FMCG 1 inżynieria środowiska 3 geotechnika 1 motoryzacja 3 inżynieria sanitarna 1 bankowość 2 IT 1 budownictwo drogowe 2 księgarnia 1 kolejnictwo 2 księgowość 1 outsourcing 2 marketing 1 produkcja materiałów budowlanych 2 obróbka drewna 1 przemysł 2 odlewnictwo 1 szkolnictwo wyższe 2 produkcja narzędzi górniczych 1 telekomunikacja 2 produkcja okien 1 wentylacja i klimatyzacja 2 produkcja stolarki okiennej 1 administracja państwowa 1 produkcja zakłady magnezytowe 1 branża chemiczna 1 przemysł ciężki 1 branża lotnicza 1 rozrywka 1 Losy zawodowe absolwentów WGiG

28 branża metalowa 1 transport, spedycja i logistyka 1 budownictwo sanitarne 1 usługi ochroniarskie 1 branża spożywcza 1 wydawnictwo 1 nie podano 22 *Nazwy branż tak jak podane przez respondentów. Tabela Przedmiot działalności gospodarczej. Absolwenci 2013 WGiG. Przedmiot działalności gospodarczej konstrukcje stalowe 1 pośrednictwo kredytowe 1 ubezpieczenia 1 Losy zawodowe absolwentów WGiG

29 Część II. Dane szczegółowe (próba R2) Dane analizowane w II części raportu uzyskano od 153 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety (próba R2). 5. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2013 WGiG Analizowana w rozdziale 5. grupa respondentów liczyła 115 osób i obejmowała respondentów zatrudnionych oraz mających zagwarantowane zatrudnienie, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. Ponadto w wybranych podpunktach analizowane są także dane uzyskane od 1 respondenta prowadzących działalność gospodarczą. 5.1 Status prawny zatrudnienia. Tabela 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Status prawny %N=116 Umowa o pracę 89 76,7% Umowa cywilno-prawna 23 19,8% Samozatrudnienie 1 0,9% Praca bez umowy 1 0,9% Brak danych 2 1,7% Razem ,0% * Diagram 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=116 19,8% 0,9% 1,7% 0,9% 76,7% Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Praca bez umowy Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

30 Diagram 5.2. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, Rozkład procentowy N 2009 =96, N 2010 =72, N 2011 =129, N 2012 =129, N 2013 =116. Umowa o pracę Umowa cywilno-prawna Samozatrudnienie Praca bez umowy Brak danych ,7% 19,8% 0,9% 0,9% 1,7% ,9% 18,6% 7,8% 0,8% ,4% 6,2% 1,6% 3,9% ,6% 9,7% 9,7% ,6% 5,5% 1,0% 3,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5.2 Stopień konkurencyjności absolwentów 55,7% zatrudnionych (64 osoby) otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Diagram 5.3. Respondenci, którzy otrzymali więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Absolwenci WGIG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = % 60% 50% 52,6% 51,9% 55,7% 40% 30% 31,0% 42,9% Więcej niż jedna propozycja zatrudnienia 5.3 Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska. Tabela 5.2. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2013 WGiG. BUDOWNICTWO Nazwa firmy Branża Stanowisko Urząd Miasta Dębica administracja specjalista państwowa nie podano budownictwo nie podano Losy zawodowe absolwentów WGiG

31 nie podano budownictwo inżynier budowy nie podano budownictwo inżynier budowy nie podano budownictwo inżynier budowy FPUH MurBet budownictwo inżynier budowy Georem budownictwo asystent projektanta MPH Group budownictwo nie podano PBP Łęgprzem budownictwo inżynier budowy Tebodin Poland Sp. z o.o. budownictwo koordynator najemców nie podano budownictwo drogowe asystent projektanta Biuro Usług Budowlanych budownictwo drogowe asystent projektanta FRAPOL budownictwo/wentylacja inżynier budowy i klimatyzacja PPH S. i A. Pietrucha geotechnika inżynier projektant nie podano inżynieria środowiska inspektor nadzoru Lokalny zakład produkcja materiałów asystent kierownika zakładu prefabrykacji budowlanych ECS telekomunikacja specjalista ds. budów 3GNS telekomunikacja młodszy specjalista ds. budowy sieci nie podano wentylacja doradca techniczny INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa firmy Branża Stanowisko Tebodin Poland Sp. z o.o. budownictwo nie podano nie podano budownictwo nie podano Mofo Instalacje budownictwo asystent projektanta SolidProject budownictwo sanitarne asystent projektanta instalacji sanitarnych Exeles budownictwo, instalacje kosztorysant FRAPOL budownictwo/wentylacja i klimatyzacja specjalista ds. ofertowania FRAPOL budownictwo/wentylacja i klimatyzacja specjalista ds. ofertowania docieplenia, wkłady Steinberg kominkowe asystent szefa projektu nie podano górnictwo referent ds. projektowania i remontów nie podano inżynieria sanitarna asystent projektanta specjalista ds. utrzymania i rozwoju Onet.pl IT serwerowni AGH szkolnictwo wyższe pracownik naukowo dydaktyczny nie podano wentylacja/klimatyzacja inżynier projektu SMAY wentylacja/klimatyzacja koordynator inwestycji Stigo wentylacja/klimatyzacja specjalista ds. systemów CFD nie podano wentylacja/klimatyzacja nie podano Centro Clima wentylacja/klimatyzacja inżynier ds. obsługi klienta nie podano wentylacja/klimatyzacja nie podano Losy zawodowe absolwentów WGiG

32 Eko-klimat wentylacja/klimatyzacja asystent kierownika robót Manor wentylacja/klimatyzacja doradca techniczno-handlowy MAXWENT wentylacja/klimatyzacja inżynier budowy nie podano wentylacja/klimatyzacja kierownik robót instalacyjnych/projektant GÓRNICTWO I GEOLOGIA Nazwa firmy Branża Stanowisko Inside System budownictwo doradca techniczny KHW S.A. KWK "Wujek" górnictwo osoba dozoru - stażysta Ruch "Śląsk" Pawlogradugol DTEK górnictwo sztygar nie podano górnictwo nie podano nie podano górnictwo nadgórnik p/z nie podano górnictwo stażysta pod ziemią ECI Sp. z o.o. górnictwo kierownik ruchu zakładu górniczego, osoba niższego dozoru górniczego, operator koparki, operator ładowarki K.W. S.A. oddział KWK górnictwo stażysta pod ziemią "Ziemowit" KHW S.A. KWK "Murcki- Staszic" górnictwo inspektor pod ziemią KHW S.A. KWK "Wujek" górnictwo stażysta na powierzchni docelowo dozór Ruch "Śląsk" Kompania Węglowa górnictwo nie podano Kompania Węglowa górnictwo nie podano Kompania Węglowa górnictwo dozór Kompania Węglowa górnictwo dozór ruchu Kompania Węglowa górnictwo nadgórnik Kompania Węglowa górnictwo stażysta Kompania Węglowa górnictwo stażysta Kompania Węglowa górnictwo stażysta KWK Brzeszcze górnictwo stażysta KWK Pniówek górnictwo stażysta KWK Ziemowit górnictwo stażysta, osoba dozoru LW Bogdanka górnictwo nadgórnik LW Bogdanka górnictwo nadgórnik Nie podano nazwy górnictwo główny projektant, kierownik ruchu Szczecińskie Kopalnie górnictwo mistrz Surowców Mineralnych S.A. Zakład Górniczych Robót górnictwo nadgórnik Inwestycyjnych Zakład Górniczych Robót górnictwo stażysta Inwestycyjnych Losy zawodowe absolwentów WGiG

33 ZGRI odział KWK Piast górnictwo nadgórnik, stażysta Pankreator produkcja materiałów nie podano budowlanych Gonar-Bis Sp. z o.o. produkcja narzędzi specjalista ds. eksportu górniczych AGH szkolnictwo wyższe asystent w KGO ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nazwa firmy Branża Stanowisko PZL Mielec branża lotnicza inżynier mconnect call center starszy konsultant klienta biznesowego twojemeble.pl e-commerce specjalista ds. e-marketingu ZiKO Apteki Sp. z o.o. farmacja młodszy specjalista ds. zakupów nie podano finanse nie podano State Street finanse nie podano PMI Philip Morris FMCG asystent działu zakupów Lubelski Węgiel Bogdanka górnictwo dozór Domex Sp. z o.o. handel młodszy specjalista FHU Viko handel menadżer interaktywny Jeronimo Martins handel planista zapasu Leroy Merlin handel doradca handlowy Koleje Mazowieckie kolejnictwo specjalista analityk KZN Bieżanów kolejnictwo stażysta Ateneum księgarnia pracownik biurowy nie podano marketing nie podano BWI motoryzacja kupiec Valeo motoryzacja key user business application nie podano odlewnictwo zastępca kierownika kontroli Capgemini outsourcing księgowy GUMAL produkcja referent ds. handlowych Wamech produkcja specjalista ds. zaopatrzenia i logistyki DAKO produkcja okien specjalista ds. sprzedaży na rynek francuski nie podano przemysł logistyk zakupów nie podano przemysł ciężki specjalista ds. logistyki i zakupów Raben Polska transport, spedycja i specjalista ds. rozliczeń logistyka ANG Wentylacja wentylacja przygotowanie produkcji Tabela 5.3. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2013 WGiG. BUDOWNICTWO Nazwa firmy Branża Stanowisko Centrostal Kielce branża metalowa przedstawiciel handlowy ClimaCool wentylacja asystent Losy zawodowe absolwentów WGiG

34 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Nazwa firmy Branża Stanowisko Capgemini outsourcing nie podano FHU Maga obróbka drewna kierownik Lidl handel zastępca kierownika sklepu GÓRNICTWO i GEOLOGIA Nazwa firmy Branża Stanowisko Burton Biscuits Company branża spożywcza machine operator Red Rock Partnership przemysł processor ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nazwa firmy Branża Stanowisko Alior Bank bankowość weryfikator kredytowy Jamatel Sp.J. energetyka przedstawiciel handlowy nie podano handel nie podano Auchan Polska handel kasjer Cinema City rozrywka kinooperator Komandos usługi ochroniarskie ochroniarz 5.4 Lokalizacja zatrudnienia i działalności gospodarczej. Tabela 5.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Polska Zagranica Województwo absolwentów %N=115 Kraj absolwentów %N=115 małopolskie 59 51,3% Wielka Brytania 2 1,7% w tym Kraków 42 36,5% Ukraina 1 0,9% śląskie 29 25,2% podkarpackie 9 7,8% lubelskie 3 2,6% mazowieckie 2 1,7% świętokrzyskie 2 1,7% łódzkie 2 1,7% dolnośląskie 1 0,9% zachodniopomorskie 1 0,9% brak danych 4 3,5% Razem ,2% Razem 3 2,6% Losy zawodowe absolwentów WGiG

35 Diagram 5.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy, N=115. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% małopolskie w tym Kraków śląskie podkarpackie zagranica lubelskie mazowieckie świętokrzyskie łódzkie dolnośląskie zachodniopomorskie brak danych 7,8% 2,6% 2,6% 1,7% 1,7% 1,7% 0,9% 0,9% 3,5% 25,2% 36,5% 51,3% 5.5 Mobilność zawodowa Tabela 5.5. Mobilność zawodowa. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Miejsce ukończenia szkoły średniej Kraków Miejsce zatrudnienia poza Krakowem Miejscowość absolwentów %N=115 absolwentów %N=115 absolwentów %N=115 Kraków 12 10,4% 4 3,5% 8 7,0% poza Krakowem ,6% 38 33,0% 65 56,5% Razem ,0% 42 36,5% 73 63,5% Losy zawodowe absolwentów WGiG

36 5.6 Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów, absolwenci 2013 WGiG. Tabela 5.6. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=115 Ukończony kierunek studiów 80 69,6% Motywacja do pracy 54 47,0% Doświadczenie zawodowe 47 40,9% Umiejętności komputerowe 41 35,7% Umiejętności interpersonalne 38 33,0% Wiedza uzyskana podczas studiów 38 33,0% Znajomość języków obcych 34 29,6% Praktyki/staże w danej firmie 32 27,8% Znajomości, kontakty 25 21,7% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów 14 12,2% Inne 8 7,0% Diagram 5.5. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=115. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ukończony kierunek studiów 69,6% Motywacja do pracy Doświadczenie zawodowe Umiejętności komputerowe Umiejętności interpersonalne Wiedza uzyskana podczas studiów Znajomość języków obcych Praktyki/staże w danej firmie Znajomości, kontakty Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów Inne 47,0% 40,9% 35,7% 33,0% 33,0% 29,6% 27,8% 21,7% 12,2% 7,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

37 Tabela 5.7. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów wypowiedzi respondentów. Absolwenci 2013 WGiG. Uwaga: Numerami w nawiasie oznaczono liczbę respondentów. Brak numeru oznacza, że dane zagadnienie zostało wskazane jednokrotnie. Wybór odpowiedzi %N=1150 Umiejętności komputerowe 41 35,7% Znajomość języków obcych 34 29,6% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów 14 12,2% Wypowiedzi respondentów AutoCAD (10) MS Excel (10) MathCad Microsoft Office (7) Photoshop Surpac Ventpack grafika obsługa programów specjalistycznych programy branżowe programy inżynierskie SAP (2), Microsoft Project SQL, VBA (2), Statistica Word angielski (17) angielski i niemiecki (4) angielski, francuski i hiszpański angielski i hiszpański francuski doświadczenie z pracy w kopalni kosztorysowanie kursy Autodesk i inne kursy zawodowe praktyka zawodowa praktyki nieobowiązkowe umiejętności handlowe, doświadczenie uprawnienia OUG Losy zawodowe absolwentów WGiG

38 Umiejętności interpersonalne 38 33,0% Inne 8 7,0% asertywność, umiejętność pracy w grupie (8), dobra organizacja umiejętność prezentacji, dobra prezencja dobry kontakt, łatwość w przekazywaniu wiedzy otwartość asertywność, zdecydowanie w działaniu, umiejętność poniesienia konsekwencji własnych działań komunikatywność dobra organizacja pracy komunikatywność (11), zdolności planistyczne, szybkiego uczenia się łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość (2), spontaniczność ukończone kursy: "wywieranie wpływu i perswazja" "negocjacje biznesowe" "asertywność" "zarządzanie projektami - AMPM" Erasmus sport stypendium fundowane przez pracodawcę ukończony inny kierunek studiów umowa stypendialna zainteresowania Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów. Absolwenci WGiG 2009, 2010, 2011, 2012 i Tabela 5.8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 =115. Wybór odpowiedzi Ukończony kierunek studiów 84,2% 64,6% 84,3% 60,5% 69,7% Motywacja do pracy 47,4% 52,3% 40,2% 45,4% 47,0% Doświadczenie zawodowe 13,7% 29,2% 29,9% 32,8% 40,9% Umiejętności komputerowe 29,5% 40,0% 29,1% 31,1% 35,7% Wiedza uzyskana podczas studiów 37,9% 32,3% 48,3% 38,7% 33,0% Umiejętności interpersonalne 37,9% 40,0% 27,6% 31,9% 33,0% Znajomość języków obcych 14,7% 27,7% 30,7% 28,6% 29,6% Praktyki/staże w danej firmie 15,7% 21,0% 27,8% Znajomości, kontakty 27,6% 23,5% 21,7% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów 18,9% 27,7% 19,7% 20,2% 12,2% Inne 4,2% 9,2% 8,7% 9,2% 7,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

39 Diagram 5.6. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów Znajomości, kontakty Inne Ukończony kierunek studiów 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Motywacja do pracy Doświadczenie zawodowe Umiejętności komputerowe Praktyki/staże w danej firmie Wiedza uzyskana podczas studiów Znajomość języków obcych Umiejętności interpersonalne Losy zawodowe absolwentów WGiG

40 5.6.2 Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci 2013 WGiG. Tabela 5.9. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=115 Tak 44 38,3% Nie wiem 36 31,3% Nie 33 28,7% Brak danych 2 1,7% Razem ,0% Diagram 5.7. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy. N=115. 1,7% 28,7% 38,3% Tak Nie wiem Nie Brak danych 31,3% Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG Tabela Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 =115. Wybór odpowiedzi Tak 63,2% 52,3% 52,0% 40,3% 38,3% Nie wiem 24,2% 24,6% 35,4% 31,9% 31,3% Nie 11,6% 23,1% 11,8% 17,6% 28,7% Brak danych 1,1% 0,0% 0,8% 10,1% 1,7% Razem 100,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

41 Diagram 5.8. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = % 60% 50% 63,2% 52,3% 52,0% 40% 30% 20% 10% 0% 35,4% 40,3% 31,9% 38,3% 24,6% 31,3% 24,2% 28,7% 23,1% 17,6% 11,6% 11,8% Tak Nie wiem Nie 5.7 Wybór pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=115 Stabilność zatrudnienia 65 56,5% Możliwość rozwoju zawodowego 64 55,7% Wysokość zarobków 55 47,8% Lokalizacja firmy 49 42,6% Zgodność oferty z kwalifikacjami 49 42,6% Zainteresowania zawodowe 31 27,0% Kultura firmy/atmosfera pracy 30 26,1% Renoma zakładu pracy 25 21,7% Świadczenia socjalne 23 20,0% Opinia znajomych 15 13,0% Brak wyboru 14 12,2% Inne: brak pieniędzy, możliwość pogodzenia pracy ze studiami 2 1,7% Losy zawodowe absolwentów WGiG

42 Diagram 5.9. Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=115. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Stabilność zatrudnienia Możliwość rozwoju zawodowego Wysokość zarobków Lokalizacja firmy Zgodność oferty z kwalifikacjami Zainteresowania zawodowe Kultura firmy/atmosfera pracy Renoma zakładu pracy Świadczenia socjalne Opinia znajomych Brak wyboru Inne 1,7% 13,0% 12,2% 27,0% 26,1% 21,7% 20,0% 42,6% 42,6% 47,8% 56,5% 55,7% Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Możliwość rozwoju zawodowego 62,1% 58,5% 71,7% 50,4% 55,7% Stabilność zatrudnienia 49,5% 43,1% 56,7% 48,7% 56,5% Lokalizacja firmy 44,4% 46,2% 47,2% 42,9% 42,6% Wysokość zarobków 43,5% 35,4% 50,4% 42,9% 47,8% Zgodność oferty z kwalifikacjami 40,0% 38,5% 48,8% 32,8% 42,6% Zainteresowania zawodowe 26,3% 30,8% 35,4% 25,2% 27,0% Renoma zakładu pracy 29,5% 35,4% 33,9% 23,5% 21,7% Kultura firmy/atmosfera pracy 22,0% 22,7% 26,1% Brak wyboru 8,5% 10,8% 13,4% 17,6% 12,2% Świadczenia socjalne 20,0% 20,0% 26,0% 13,4% 20,0% Opinia znajomych 15,8% 18,5% 13,4% 9,2% 13,0% Inne 5,3% 1,5% 1,6% 2,5% 1,7% Losy zawodowe absolwentów WGiG

43 Diagram Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Opinia znajomych Świadczenia socjalne Inne Możliwość rozwoju zawodowego 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Stabilność zatrudnienia Lokalizacja firmy Wysokość zarobków Brak wyboru Zgodność oferty z kwalifikacjami Kultura firmy/atmosfera pracy Renoma zakładu pracy Zainteresowania zawodowe Losy zawodowe absolwentów WGiG

44 5.8 Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG. Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=115 Bardzo duży 13 11,3% Duży 27 23,5% Dostateczny 57 49,6% Nie są wykorzystywane 16 13,9% Brak danych 2 1,7% Razem ,0% Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= ,9% 1,7% 11,3% 23,5% Bardzo duży Duży Dostateczny Nie są wykorzystywane Brak danych 49,6% Losy zawodowe absolwentów WGiG

45 5,0% 15,8% 13,8% 14,2% 11,3% 10,5% 21,5% 9,4% 15,1% 13,9% 33,7% 35,4% 29,1% 25,2% 23,5% 27,4% 29,2% 35,4% 42,0% 49,6% Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 =115 Wybór odpowiedzi Bardzo duży 15,8% 13,8% 14,2% 5,0% 11,3% Duży 33,7% 35,4% 29,1% 25,2% 23,5% Dostateczny 27,4% 29,2% 35,4% 42,0% 49,6% Nie są wykorzystywane 10,5% 21,5% 9,4% 15,1% 13,9% Brak danych 12,6% 0,0% 11,8% 12,6% 1,7% Razem 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = ,0% ,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Bardzo duży Duży Dostateczny Nie są wykorzystywane Losy zawodowe absolwentów WGiG

46 5.8.3 Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Stopień wykorzystania wiedzy Budownictwo %N=23 Górnictwo i Geologia %N=33 Inżynieria Środowiska %N=26 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N=33 Bardzo duży 4 17,4% 6 18,2% 3 11,5% 0 0,0% Duży 2 8,7% 12 36,4% 5 19,2% 8 24,2% Dostateczny 14 60,9% 10 30,3% 15 57,7% 18 54,5% Nie są wykorzystywane 2 8,7% 5 15,2% 2 7,7% 7 21,2% Brak danych 1 4,3% 0 0,0% 1 3,8% 0 0,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N B =23, N GiG =33, N IS =26, N ZIIP =33. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZiIP 24,2% 54,5% 21,2% IŚ 11,5% 19,2% 57,7% 7,7% 3,8% GiG 18,2% 36,4% 30,3% 15,2% Bud 17,4% 8,7% 60,9% 8,7% 4,3% Bardzo duży Duży Dostateczny Nie są wykorzystywane Brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

47 5.9 Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=115 Studia przygotowały do pracy zawodowej 9 7,8% Studia częściowo przygotowały do pracy zawodowej 87 75,7% Studia nie przygotowały do pracy zawodowej 16 13,9% Brak danych 3 2,6% Razem ,0% Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= ,9% 2,6% 7,8% Studia przygotowały do pracy zawodowej Studia częściowo przygotowały do pracy zawodowej Studia nie przygotowały do pracy zawodowej Brak danych 75,7% Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci WGiG: 2011, Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 =115. Wybór odpowiedzi Przygotowały 27,5% 10,9% 7,8% Częściowo przygotowały 50,0% 63,0% 75,7% Nie przygotowały 7,5% 13,4% 13,9% Brak danych 15,0% 12,6% 2,6% Razem 100,0% 100,0% 100,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

48 10,9% 7,8% 7,5% 13,4% 13,9% 63,0% 75,7% Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Przygotowały Częściowo przygotowały Nie przygotowały Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci WGiG 2013 z podziałem na kierunki studiów. Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Budownictwo %N=23 Górnictwo i Geologia %N=33 Inżynieria Środowiska %N=26 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N=33 Studia przygotowały do pracy zawodowej 3 13,0% 5 15,2% 1 3,8% 0 0,0% Studia częściowo przygotowały do pracy zawodowej 17 73,9% 23 69,7% 19 73,1% 28 84,8% Studia nie przygotowały do pracy zawodowej 2 8,7% 5 15,2% 4 15,4% 5 15,2% Brak danych 1 4,3% 0 0,0% 2 7,7% 0 0,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

49 Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy N B =23, N GiG =33, N IS =26, N ZIIP =33. ZiIP 84,8% 15,2% IŚ 3,8% 73,1% 15,4% 7,7% GiG 15,2% 69,7% 15,2% Bud 13,0% 73,9% 8,7% 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Studia przygotowały do pracy zawodowej Studia częściowo przygotowały do pracy zawodowej Studia nie przygotowały do pracy zawodowej Brak danych Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy w kategoriach: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne. Absolwenci 2013 WGiG. Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: wystarczający. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wiedza i umiejętności - stopień przygotowania wystarczający %N=115 Wiedza 49 42,6% Umiejętności komputerowe 49 42,6% Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce 52 45,2% Języki obce 32 27,8% Zarządzanie projektami 47 40,9% Obsługa urządzeń specjalistycznych 12 10,4% Inne 9 7,8% Losy zawodowe absolwentów WGiG

50 Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: niewystarczający. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wiedza i umiejętności - stopień przygotowania niewystarczający %N=115 Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce 52 45,2% Zarządzanie projektami 47 40,9% Języki obce 33 28,7% Umiejętności komputerowe 33 28,7% Wiedza 28 24,3% Obsługa urządzeń specjalistycznych 26 22,6% Inne 11 9,6% Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności - porównanie. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=115. Wystarczające Niewystarczające 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce Wiedza Umiejętności komputerowe Zarządzanie projektami Języki obce Obsługa urządzeń specjalistycznych Inne 10,4% 7,8% 9,6% 24,3% 28,7% 27,8% 28,7% 22,6% 45,2% 45,2% 42,6% 42,6% 40,9% 40,9% Losy zawodowe absolwentów WGiG

51 Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Kompetencje społeczne stopień przygotowania. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Kompetencje społeczne - stopień przygotowania Wystarczający Niewystarczający Nie ma zadania %N=115 %N=115 %N=115 Komunikatywność 80 69,6% 6 5,2% 11 9,6% Praca w zespole 75 65,2% 11 9,6% 10 8,7% Organizacja pracy 64 55,7% 16 13,9% 14 12,2% Odporność na stres 53 46,1% 23 20,0% 19 16,5% Asertywność 51 44,3% 25 21,7% 19 16,5% Wystąpienia publiczne 50 43,5% 29 25,2% 18 15,7% Etyka jako podstawa działania 47 40,9% 16 13,9% 30 26,1% Zarządzanie grupą 40 34,8% 29 25,2% 25 21,7% Budowanie autorytetu 33 28,7% 24 20,9% 36 31,3% Negocjacje 33 28,7% 35 30,4% 27 23,5% Losy zawodowe absolwentów WGiG

52 Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Kompetencje społeczne stopień przygotowania. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=115. Wystarczające Niewystarczające Nie ma zdania 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Komunikatywność Praca w zespole Organizacja pracy Odporność na stres Asertywność Wystąpienia publiczne Etyka jako podstawa działania Zarządzanie grupą Budowanie autorytetu Negocjacje 5,2% 9,6% 9,6% 8,7% 13,9% 12,2% 46,1% 20,0% 16,5% 44,3% 21,7% 16,5% 43,5% 25,2% 15,7% 40,9% 13,9% 26,1% 34,8% 25,2% 21,7% 28,7% 20,9% 31,3% 28,7% 30,4% 23,5% 55,7% 65,2% 69,6% Losy zawodowe absolwentów WGiG

53 5.10 Zarobki absolwentów Wysokość zarobków brutto oraz dochody z działalności gospodarczej, absolwenci 2013 WGiG. Tabela Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto %N=115 poniżej 1500 zł 10 8,7% zł 22 19,1% zł 21 18,3% zł 17 14,8% zł 15 13,0% zł 9 7,8% zł 4 3,5% zł 3 2,6% zł 0 0,0% zł 1 0,9% powyżej 6000 zł 1 0,9% brak danych 12 10,4% Razem ,0% Diagram Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=115 3,5% 0,9% 2,6% 10,4% 8,7% 19,1% poniżej 1500 zł zł zł zł 7,8% zł zł zł 13,0% zł zł 18,3% zł 14,8% powyżej 6000 zł Losy zawodowe absolwentów WGiG

54 Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Tabela Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Przedział zarobków brutto Budownictwo %N=23 Górnictwo i Geologia %N=33 Inżynieria Środowiska %N=25 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N=33 poniżej 1500 zł 4 17,4% 1 3,0% 3 11,5% 2 6,1% zł 3 13,0% 2 6,1% 6 23,1% 11 33,3% zł 7 30,4% 1 3,0% 4 15,4% 9 27,3% zł 2 8,7% 6 18,2% 7 26,9% 2 6,1% zł 4 17,4% 5 15,2% 1 3,8% 5 15,2% zł 1 4,3% 6 18,2% 0 0,0% 2 6,1% zł 0 0,0% 3 9,1% 0 0,0% 1 3,0% zł 0 0,0% 3 9,1% 0 0,0% 0 0,0% zł 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% zł 0 0,0% 1 3,0% 0 0,0% 0 0,0% powyżej 6000 zł 0 0,0% 1 3,0% 0 0,0% 0 0,0% brak danych 2 8,7% 4 12,1% 5 19,2% 1 3,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N B =23, N GiG =33, N IS =26, N ZIIP =33. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bud 17,4% 43,5% 26,1% 4,3% 8,7% GiG 3,0% 9,1% 33,3% 27,3% 15,2% 12,1% IŚ 11,5% 38,5% 30,8% 19,2% ZiIP 6,1% 60,6% 21,2% 9,1% 3,0% poniżej 1500 zł zł zł zł powyżej 4500 brak danych Losy zawodowe absolwentów WGiG

55 7,4% 6,2% 5,3% 1,5% 3,1% 4,3% 10,2% 8,7% 9,2% 14,2% 12,6% 11,3% 16,8% 16,9% 17,6% 19,3% 26,8% 25,3% 24,6% 27,8% 34,7% 38,5% 32,8% 37,4% 32,3% Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie Diagram Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =115, N AGH =1463. AGH 9,0% 24,3% 23,5% 12,9% 16,1% 14,2% WGiG 17,6% 32,8% 19,3% 12,6% 9,2% 10,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% poniżej 1500 zł zł zł zł powyżej 4500 zł brak danych Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 WGiG porównanie Diagram Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 WGiG porównanie, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = ,0% ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% poniżej 1500 zł zł zł zł powyżej 4500 zł Losy zawodowe absolwentów WGiG

56 5.11 Zamiar zmiany pracy. Tabela Zamiar zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=115 Nie zamierza zmienić pracy 47 40,9% Nie wie czy zmieni pracę 39 33,9% Zamierza zmienić pracę 26 22,6% Brak danych 3 2,6% Razem ,0% Diagram Zamiar zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=115. 2,6% 22,6% 40,9% Nie zamierza zmienić pracy Nie wie czy zmieni pracę Zamierza zmienić pracę Brak danych 33,9% Powody zmiany pracy: Pytanie skierowano do 65 osób, które udzieliły odpowiedzi Zamierza zmienić pracę lub Nie wie czy zamierza zmienić pracę. W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Losy zawodowe absolwentów WGiG

57 Tabela Powody zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=65 Wysokość zarobków 37 56,9% Brak możliwości rozwoju w obecnej pracy 20 30,8% Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych 16 24,6% Praca niezgodna z kwalifikacjami 13 20,0% Brak stabilności zatrudnienia 11 16,9% Lokalizacja firmy 11 16,9% Niekorzystne warunki pracy 8 12,3% Powody rodzinne 6 9,2% Niekorzystne relacje między pracownikami 4 6,2% Inne 2 3,1% Diagram Powody zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N=65. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wysokość zarobków 56,9% Brak możliwości rozwoju Niemożność realizacji zainteresowań zawodowych Praca niezgodna z kwalifikacjami Brak stabilności zatrudnienia Lokalizacja firmy Niekorzystne warunki pracy Powody rodzinne Niekorzystne relacje między pracownikami Inne 30,8% 24,6% 20,0% 16,9% 16,9% 12,3% 9,2% 6,2% 3,1% W kategorii Inne wymienione zostały następujące powody (wypowiedzi respondentów): nie wiem czy sobie poradzę na tym stanowisku obecnie odbywam staż, nie wiem czy zostanę zatrudniona na stałe Losy zawodowe absolwentów WGiG

58 6. ABSOLWENCI POSZUKUJĄCY PRACY Analizowana w rozdziale 6. grupa respondentów liczyła 20 osób (7 kobiet i 13 mężczyzn) i obejmowała osoby poszukujące pracy, które wypełniły kwestionariusz. Wśród 20 respondentów poszukujących pracy: 3 osoby są w trakcie zmiany pracy; 17 osób nie podjęło pracy od momentu ukończenia studiów, 12 osób zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną. 6.1 Przyczyny braku pracy według absolwentów. W badaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 6.1. Przyczyny braku pracy według niepracujących respondentów. Absolwenci 2012 WGIG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=20 Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem 15 75,0% Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji 9 45,0% Niewystarczająca znajomość języków obcych 7 35,0% Niewystarczająca wiedza specjalistyczna 4 20,0% Nie znam powodów 3 15,0% Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych 3 15,0% Niewystarczające umiejętności interpersonalne 2 10,0% Diagram 6.1. Przyczyny braku pracy według niepracujących respondentów. Absolwenci 2012 WGIG. Rozkład procentowy, N=20. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Mała liczba ofert pracy zgodnych z posiadanym wykształceniem 75,0% Mała liczba ofert pracy w preferowanej lokalizacji 45,0% Niewystarczająca znajomość języków obcych 35,0% Niewystarczająca wiedza specjalistyczna Nie znam powodów Niewystarczająca wiedza w zakresie technologii komputerowych Niewystarczające umiejętności interpersonalne 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

59 6.2 Czas poszukiwania pracy. Tabela 6.2. Czas poszukiwania pracy respondenci poszukujący pracy. Absolwenci 2012 WGIG. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy %N=20 poniżej 1 miesiąca 0 0,0% 1-3 miesiące 5 25,0% 4-6 miesięcy 8 40,0% powyżej 6 miesięcy 6 30,0% brak danych 1 5,0% Razem ,0% Diagram 6.2. Czas poszukiwania pracy respondenci poszukujący pracy. Absolwenci 2012 WGIG. Rozkład procentowy, N=20. 5,0% 25,0% 30,0% poniżej 1 miesiąca 1-3 miesiące 4-6 miesięcy powyżej 6 miesięcy brak danych 40,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

60 7. POZOSTAŁE WSKAŹNIKI Analizowana w rozdziale 7. grupa respondentów liczyła 153 osoby i obejmowała wszystkich respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. 7.1 Aktywność w trakcie studiów W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 7.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=153 Praktyki obowiązkowe ,2% Praca niezwiązana z kierunkiem studiów 62 40,5% Praktyki nadobowiązkowe 57 37,3% Działalność społeczna (organizacje studenckie, charytatywne, inne) 54 35,3% Praca związana z kierunkiem studiów 38 24,8% Deklarowany brak doświadczeń zawodowych podczas studiów 5 3,3% Studia za granicą (np. Erasmus) 5 3,3% Diagram 7.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy, N=153. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praktyki obowiązkowe 88,2% Praca niezwiązana z kierunkiem studiów Praktyki nadobowiązkowe Działalność społeczna (organizacje studenckie, charytatywne, inne) Praca związana z kierunkiem studiów 40,5% 37,3% 35,3% 24,8% Deklarowany brak doświadczeń zawodowych podczas studiów Studia za granicą (np. Erasmus) 3,3% 3,3% Losy zawodowe absolwentów WGiG

61 6,6% 6,7% 1,3% 3,4% 3,3% 17,6% 28,0% 31,3% 24,8% 31,6% 28,1% 28,7% 28,4% 37,3% 48,3% 43,4% 48,3% 54,8% 48,9% 40,5% 38,2% 48,3% 40,8% 34,9% 35,7% Diagram 7.2. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie. Rozkład procentowy, N WGiG =153, N AGH =1928. WGiG AGH 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praktyki obowiązkowe 88,2% 76,2% Praca związana z kierunkiem studiów 24,8% 35,4% Działalność społeczna (organizacje studenckie, charytatywne, inne) 35,3% 36,6% Praca niezwiązana z kierunkiem studiów 40,5% 30,8% Praktyki nadobowiązkowe 37,3% 29,7% Studia za granicą (np. Erasmus) 3,3% 6,1% Diagram 7.3. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci WGiG 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =136, N 2010 =89, N 2011 =157, N 2012 =176, N 2013 = ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Praca związana z kierunkiem studiów Praca niezwiązana z kierunkiem studiów Praktyki nadobowiązkowe Studia za granicą (np. Erasmus) Działalność społeczna (organizacje studenckie, charytatywne, inne) Losy zawodowe absolwentów WGiG

62 7.2 Ocena decyzji wyboru uczelni i ukończonego kierunku studiów. Tabela 7.2. Ocena decyzji wyboru uczelni. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=153 Podjęliby ponownie studia w AGH ,7% Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia w AGH 16 10,5% Nie podjęliby ponownie studiów w AGH 8 5,3% Brak danych 1 0,7% Razem ,0% Diagram 7.4. Ocena decyzji wyboru uczelni. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= ,5% 5,3% 0,7% Podjęliby ponownie studia w AGH Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia w AGH Nie podjęliby ponownie studiów w AGH Brak danych Tabela 7.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi 83,7% %N=153 Podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku 78 51,0% Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku 37 24,2% Nie podjęliby studiów na tym samym kierunku 37 24,2% Brak danych 1 0,7% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów WGiG

63 Diagram 7.5. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy. N=153. 0,7% 24,2% Podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku 51,0% Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie podjęliby studiów na tym samym kierunku 24,2% Brak danych Diagram 7.6. Ocena decyzji wyboru uczelni i ukończonego kierunku studiów porównanie. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= % 80% 83,7% 70% 60% 50% 51,0% 40% 30% 20% 10% 10,5% 24,2% 24,2% 5,3% 0% Podjęliby ponownie studia Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia Nie podjęliby ponownie studiów w AGH na tym samym kierunku Losy zawodowe absolwentów WGiG

64 Tabela 7.4. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie podjęliby studiów na tym samym kierunku Budownictwo %N=31 Górnictwo i Geologia %N=43 Inżynieria Środowiska %N=36 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji %N= ,4% 34 79,1% 15 41,7% 14 32,6% 6 19,4% 8 18,6% 10 27,8% 13 30,2% 10 32,3% 1 2,3% 10 27,8% 16 37,2% Brak danych 0 0,0% 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram 7.7. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N B =31, N GiG =43, N IS =36, N ZIIP =43. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Bud 48,4% 19,4% 32,3% GiG 79,1% 18,6% 2,3% IŚ 41,7% 27,8% 27,8% ZiIP 32,6% 30,2% 37,2% Podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie podjęliby studiów na tym samym kierunku Losy zawodowe absolwentów WGiG

65 32,1% 22,2% 34,3% 30,8% 40,7% 34,9% 32,6% 41,7% 48,4% 62,5% 57,6% 55,0% 59,0% 57,6% 73,1% 79,0% 79,1% 90,3% 85,7% Diagram 7.8. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Procent absolwentów deklarujących ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Budownictwo Górnictwo i Geologia Inżynieria Środowiska Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny. Pytanie o przyczyny skierowano do 74 osób, które nie podjęłyby lub nie wiedzą czy podjęłyby ponownie ten sam kierunek studiów. W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 7.5. Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=74 Niezadowalająca oferta rynku pracy 38 51,4% Niespełniający oczekiwań program kształcenia 30 40,5% Zmiana zainteresowań 20 27,0% Przypadkowy wybór kierunku 13 17,6% Niedostanie się na pożądany kierunek 6 8,1% Inne 6 8,1% Losy zawodowe absolwentów WGiG

66 Diagram 7.9. Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny. Rozkład liczbowy i procentowy. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Niezadowalająca oferta rynku pracy 51,4% Niespełniający oczekiwań program kształcenia 40,5% Zmiana zainteresowań 27,0% Przypadkowy wybór kierunku 17,6% Niedostanie się na pożądany kierunek Inne 8,1% 8,1% W kategorii Inne wymienione zostały następujące powody (wypowiedzi respondentów): gdybym wiedziała że będę mieszkała tam gdzie mieszkam to bym wybrała inny kierunek studiów ponieważ po tym który ja ukończyłam nie ma ofert pracy ; kryzys budowlany ; nie znalazłem jeszcze pracy w zawodzie więc nie oceniam specjalizacji pozytywnie ; słaba ustawa o zamówieniach publicznych oraz kryterium wygrania przetargu najniższa cena, źle wpływają na kondycję wykonawców ; trudno znaleźć pracę w tym zawodzie ; wybrałabym elektrotechnikę. Losy zawodowe absolwentów WGiG

67 7.3 Edukacja absolwentów po uzyskaniu dyplomu. Kontynuację edukacji deklarowało 24 respondentów. Kilku podjęło jednocześnie różne formy edukacji, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 7.6. Absolwenci kontynuujący edukację. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=24 Studia doktoranckie 10 41,7% Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 9 37,5% Politechnika Krakowska 1 4,2% Studia podyplomowe 6 25,0% Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (BHP, Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji, Rachunkowośc zarządcza, Audyt energetyczny, Grafika komputerowa) 5 20,8% Politechnika Warszawwska (Nowoczesne metody projektowania) 1 4,2% Studia na innym kierunku 13 54,2% Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Górnictwo i Geologia (2x), Inżynieria Środowiska (2x), Budownictwo 9 37,5% (2x), Inżynieria Naftowa i Gazownicza, Informatyka Stosowana) Politechnika Krakowska (Budownictwo) 1 4,2% Edinburgh Napier University (ESOL) 1 4,2% Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Gospodarka przestrzenna) 1 4,2% nie podano nazwy (Geodezja) 1 4,2% Tabela 7.7. Zamiar podjęcia studiów podyplomowych. Absolwenci WGiG Rozkład liczbowy i procentowy, N=153. Wybór odpowiedzi %N=153 Planuje podjąć studia podyplomowe 48 31,4% Nie wie czy podejmie studia podyplomowe 66 43,1% Nie zamierza podjąć studiów podyplomowych 24 15,7% Brak danych 15 9,8% Razem ,0% Koordynacja badań, opracowanie merytoryczne: Skład zespołu: Grażyna Śliwińska Monika Domańska, Piotr Janus (przy udziale pozostałych pracowników Centrum Karier) Losy zawodowe absolwentów WGiG

68 8. ZAŁĄCZNIKI 1. Spis tabel 2. Spis diagramów 3. Kwestionariusz ankiety Losy zawodowe absolwentów WGiG

69 9. SPIS TABEL Tabela 2.1. Sposób pozyskiwania danych do badań. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy....7 Tabela 3.1. absolwentów i responsywność badania z podziałem na kierunki studiów Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy....8 Tabela 3.2. Liczebność próby z podziałem na próby R1 i R2. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy....8 Tabela 3.3.Procent przebadanych absolwentów WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, N 2009 =136, N 2010 =100, N 2011 =184, N 2012 =236, N 2013 = Tabela 3.4. Struktura prób R1 i R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy....9 Tabela 3.5. Struktura próby R1 i R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy Tabela 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.2. Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.3. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.5. Respondenci pracujący (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.6. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.7. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Profil branżowy* firm zatrudniających absolwentów 2013 WGiG. Rozkład liczbowy Tabela Przedmiot działalności gospodarczej. Absolwenci 2013 WGiG Tabela 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 5.2. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2013 WGiG Losy zawodowe absolwentów WGiG

70 Tabela 5.3. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2013 WGiG Tabela 5.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 5.5. Mobilność zawodowa. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 5.6. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 5.7. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów wypowiedzi respondentów. Absolwenci 2013 WGiG Tabela 5.8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Tabela 5.9. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N 2011 =127, N 2012 =119, N 2013 = Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: wystarczający. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności stopień przygotowania: niewystarczający. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Kompetencje społeczne stopień przygotowania. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Zamiar zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela Powody zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Losy zawodowe absolwentów WGiG

71 Tabela 6.1. Przyczyny braku pracy według niepracujących respondentów. Absolwenci 2012 WGIG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 6.2. Czas poszukiwania pracy respondenci poszukujący pracy. Absolwenci 2012 WGIG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 7.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 7.2. Ocena decyzji wyboru uczelni. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy.. 62 Tabela 7.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 7.4. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 7.5. Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 7.6. Absolwenci kontynuujący edukację. Rozkład liczbowy i procentowy Tabela 7.7. Zamiar podjęcia studiów podyplomowych. Absolwenci WGiG Rozkład liczbowy i procentowy, N= Losy zawodowe absolwentów WGiG

72 10. SPIS DIAGRAMÓW Diagram 3.1. Procent przebadanych absolwentów WGiG: 2012, N 2012 =484, N 2013 = Diagram 3.2. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N AiR =130, N EL =137, N IS =110, N IB = Diagram 3.3. Struktura próby R1 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N AiR =75, N EL =100, N IS =70, N IB = Diagram 3.4. Struktura próby R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N AiR =56, N EL =70, N IS =55, N IB = Diagram 3.5. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N K =80, N M = Diagram 3.6. Struktura próby R1 z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N K =65, N M = Diagram 3.7. Struktura próby R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N K =47, N M = Diagram 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 4.2. Status zawodowy absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =315, N AGH = Diagram 4.3. Status zawodowy. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =78, N 2010 =151, N 2011 =281, N 2012 =334, N 2013 = Diagram 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =65, N M = Diagram 4.5. Status zawodowy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N AiR =75, N EL =100, N IS =70, N IB = Diagram 4.6. Respondenci pracujący (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy Diagram 4.7. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci WGiG: 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 porównanie Diagram 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =274, N AGH = Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WGiG: i Rozkład procentowy N 2012 =276 N 2013 = Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N AiR =68, N EL =89, N IS =65, N IB = Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =274, N AGH = Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2012 =276 N 2013 = Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =54, N M = Losy zawodowe absolwentów WGiG

73 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N AiR =68, N EL =89, N IS =65, N IB = Diagram 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 5.2. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci WGiG: 2012, Rozkład procentowy N 2012 =259, N 2013 = Diagram 5.3. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Diagram 5.4. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 5.5. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy N 2012 =239, N 2013 = Diagram 5.6. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy. N= Diagram 5.7. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy. N 2012 =239, N 2013 = % 50% 40% 30% 51,5% 33,9% 46,5% 43,5% 20% 10% 0% 11,7% ,0% Tak Nie wiem Nie Diagram 5.8. Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 5.9. Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N 2012 =239, N 2013 = Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów. Absolwenci WGiG: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =67, N 2010 =123, N 2011 =211, N 2012 =239, N 2013 = Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N AiR =50, N EL =62, N IS =51, N IB = Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2011, 2012 i 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N 2011 =211, N 2012 =239, N 2013 = Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2013 Losy zawodowe absolwentów WGiG

74 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Wiedza i umiejętności - porównanie. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Kompetencje społeczne stopień przygotowania. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N AiR =50, N EL =62, N IS =51, N IB = Diagram Wysokość zarobków brutto. Absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie, N WGiG =200, N AGH = Diagram Zamiar zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram Powody zmiany pracy. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 7.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Diagram 7.2. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci 2013 WGiG i absolwenci 2013 AGH porównanie. Rozkład procentowy, N WGiG =233, N AGH = Diagram 7.3. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci WGiG 2012 i 2013 AGH porównanie. Rozkład procentowy, N 2012 =233, N 2013 = Diagram 7.4. Ocena decyzji wyboru uczelni. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 7.5. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy. N= Diagram 7.6. Ocena decyzji wyboru uczelni i ukończonego kierunku studiów porównanie. Absolwenci 2013 WGiG. Rozkład procentowy, N= Diagram 7.7. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci 2013 WGiG z podziałem na kierunki studiów. Rozkład procentowy, N AiR =56, N EL =70, N IS =55, N IB = Diagram 7.8. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Procent absolwentów deklarujących ponowne podjęcie tego samego kierunku studiów. Absolwenci WGiG: 2012, 2013 porównanie. Rozkład procentowy Diagram 7.9. Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny. Rozkład liczbowy i procentowy Losy zawodowe absolwentów WGiG

75 11. KWESTIONARIUSZ ANKIETY Badanie losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Studia stacjonarne II stopnia/magisterskie. Rocznik 2013 Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej AGH Szanowni Państwo, Akademia Górniczo-Hutnicza podjęła działania mające na celu zebranie danych na temat losów zawodowych absolwentów. Uzyskane informacje mają istotne znaczenie dla dalszego rozwoju uczelni, dostosowania programów nauczania do stawianych przez pracodawców wymagań, a także w prowadzonym doradztwie zawodowym i przygotowaniu studentów do efektywnych działań na rynku pracy. CZĘŚĆ I. PYTANIA SKIEROWANE DO WSZYSTKICH RESPONDENTÓW Płeć Kobieta Mężczyzna M Miejsce ukończenia szkoły średniej I.1 Wydział Miejscowość:. Województwo: WGiG WIMiIP WEAIiE WIMiR WGGiOŚ WGGiIŚ WIMiC WO WMN WWNiG WZ WEiP WFiIS WMS WH MSIB I.2 Kierunek I.3 Specjalnoś ć I.4 Termin obrony miesiąc rok Czy podczas studiów podejmował/a Pan/Pani pracę? I.5 tak; praca związana z kierunkiem studiów nie tak; praca niezwiązana z kierunkiem studiów I.6 Czy podczas studiów podejmował/a Pan/Pani praktyki nadobowiązkowe? tak nie I.7 Czy studiował/a Pan/Pani zagranicą (np. w ramach programu ERASMUS)? tak nie I.8 Czy podczas studiów angażował/a się Pan/Pani w działalność społeczną (np. organizacje studenckie, charytatywne, inne)? tak nie I.9 Czy z perspektywy czasu podjąłby/podjęłaby Pan/Pani ponownie studia w AGH? tak nie nie wiem Czy z perspektywy czasu podjąłby/podjęłaby Pan/Pani ponownie ten sam kierunek studiów? tak nie nie wiem W przypadku odpowiedzi nie lub nie wiem proszę podać przyczyny (można wybrać kilka odpowiedzi): I.1 0 Kierunek studiów wybrałem/am przypadkowo (nieprzemyślany wybór) Nie dostałem/am się na pożądany przeze mnie kierunek Program kształcenia nie spełnił moich oczekiwań Oferta rynku pracy dla absolwentów tego kierunku jest mało atrakcyjna Zmiana zainteresowań Losy zawodowe absolwentów WGiG

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Oczekiwania pracodawców Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym.

Bardziej szczegółowo

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY

Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Mieczysław Sas 28-100 Busko-Zdrój Owczary, ul. Przemysłowa 3 OFERTY PRACY Firma Zakład Metalowo-Kotlarski SAS będąca jednym z wiodących producentów kotłów grzewczych na paliwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2013 roku

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2013 roku WYŻSZE SZKOŁY BANKOWE Lider programów MBA w Polsce Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2013 roku Human Resources Publikacje / Sylwia Rębisz, Sedlak&Sedlak W XI Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Przeszłość na usługach przyszłości

Przeszłość na usługach przyszłości Przeszłość na usługach przyszłości Jak wykorzystać wyniki badań losów zawodowych w praktyce szanse i zagrożenia; doświadczenia krajowe. Grażyna Śliwińska Kraków, czerwiec 2015. Przeszłość na usługach przyszłości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 68/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Opracowano na podstawie: Uchwały nr 152/2015 Senatu AGH z dnia 25 listopada 2015 r. Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo:

Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo: Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: PESEL: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 318 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 stanowiska administracyjne obejmuje 280 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KOD ZAWODU 242217 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista administracji publicznej to jeden z 2360 zawodów

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/(2015/16)

Protokół nr 2/(2015/16) Szczecin, 05.05.2016 r. Protokół nr 2/(2015/16) z posiedzenia Wydziałowego Kolegium ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2016 r. Data i miejsce posiedzenia

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów absolwentów Wydziału Neofilologii UAM

Raport z badania losów absolwentów Wydziału Neofilologii UAM Raport z badania losów absolwentów Wydziału Neofilologii UAM Wydział Neofilologii UAM Prof. UAM dr hab. Aldona Sopata 1. Wprowadzenie Celem badania i analizy losów absolwentów Wydziału Neofilologii UAM

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów absolwentów

Raport z badania losów absolwentów Raport z badania losów absolwentów Wydział Matematyki i Informatyki 8 grudnia 2015 r. Opracowanie powstało w oparciu o wyniki badania losów absolwentów opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 124 Rektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska administracyjne obejmuje 242 stanowiska z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK

SCHEMAT MAPY STANOWISK Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 283 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART. Numer req Firma: BH/CSC

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART. Numer req Firma: BH/CSC NAZWA STANOWISKA Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART Numer req. 16027763 Firma: BH/CSC Treść ogłoszenia Opis stanowiska BH Chcesz pracować w bankowości, ale nie masz doświadczenia?

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 2 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013

Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 Sprawozdanie z monitorowania kariery zawodowej absolwentów za rok akademickie 2012/2013 1. Informacje ogólne Proces ankietyzacji monitorowania kariery zawodowej absolwenta studiów wyższych ZUT ma na celu

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota?

Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota? Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota? Zapotrzebowanie, zarobki, benefity Raport Pracuj.pl Pracownicy z branży budowlanej to w ostatnich miesiącach wielcy wygrani rynku pracy. W I półroczu 2017

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl Warszawa, 14.03.2017 r. Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 3/2016

OGŁOSZENIE Nr 3/2016 DBFO-Ś/SKS/JC/1110/3/16 OGŁOSZENIE Nr 3/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. prawnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013. na studia I iii stopnia oraz jednolite magisterskie. Dane z systemów IRK i USOS

REKRUTACJA 2012/2013. na studia I iii stopnia oraz jednolite magisterskie. Dane z systemów IRK i USOS REKRUTACJA 2012/2013 na studia I iii stopnia oraz jednolite magisterskie Dane z systemów IRK i USOS 1 OFERTA STUDIÓW I iii stopnia oraz jednolitych magisterskich 2 Oferta studiów Katalog studiów w IRK

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych. program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych. program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU program rozwoju PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z IV fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, czerwiec 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE Nr 10/2016. Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko DBFO-Ś/SKS/JU/1110/10/16 OGŁOSZENIE Nr 10/2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko starszy referent/specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów

Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów WSNS po 6 miesiącach od ukończenia studiów Cel badań: Celem badań jest poznanie zawodowych losów absolwentów, w tym podejmowanie pracy zawodowej zgodniej

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl INŻYNIER BUDOWNICTWA PEWNIAK NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Projekt POKL.04.01.02-00-172/10 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczny UMCS Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 LUBLIN DZIAŁ/ STANOWISKO PRAKTYKI NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA/I NSTYTUCJI

Wydział Ekonomiczny UMCS Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 20-031 LUBLIN DZIAŁ/ STANOWISKO PRAKTYKI NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA/I NSTYTUCJI Baza praktyk oferowanych przez Wydział Ekonomiczny UMCS w r. W okresie maj r. grudzień r. - kolorem niebieskim zaznaczono a już zajęte lub nieaktualne wg stanu na 17.05. r. 1. Alior Bank S.A. 20-601 Lublin

Bardziej szczegółowo