Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ studia stacjonarne I stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Raport Kraków, styczeń 2014

2 Spis treści 1. Streszczenie wyników Metodyka badania i struktura próby Edukacja i zatrudnienie Plany edukacyjne i status zawodowy absolwentów Plany edukacyjne. Wybór uczelni Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki Zatrudnienie absolwentów Status prawny zatrudnienia Zgodność pracy z wykształceniem Nazwy firm zatrudniających absolwentów, profil branżowy, stanowiska, lokalizacja Aktywność w trakcie studiów Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów I stopnia Załączniki...24 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 2

3 1. Streszczenie wyników Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej przeprowadzono po raz trzeci. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie styczeń-październik W badaniu wzięło udział 217 respondentów, co stanowi 86.8% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia (250 osób). Metodyka badania i struktura próby z podziałem na płeć i kierunek studiów przedstawione są w Rozdziale 2. 96,3% ankietowanych absolwentów (209 osób) zamierzało kontynuować edukację na studiach II stopnia, w tym 93,5% (203 osoby) w AGH, a 81,1% (176 osób) na tym samym wydziale i kierunku. Pozostali to: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2 osoby), po jednej na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Wrocławskiej (Tabela 3.2). Szczegółowe dane dotyczące planów edukacyjnych przedstawiono w Tabeli 3.1 oraz w Rozdziałach 3.1 i 3.2. Głównym czynnikiem skłaniającym do dalszej nauki było przekonanie, że tytuł magistra zwiększa konkurencyjność na rynku pracy oraz chęć pogłębienia wiedzy kierunkowej uzyskanej podczas studiów I stopnia (po 63,2%) a następnie przekonanie, że tytuł magistra pozwala na uzyskanie wyższych zarobków (50,7%). 22,1% wszystkich respondentów (osób) podjęło pracę (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, praca bez formalnego zatrudnienia). 56,3 % spośród zatrudnionych (27 osób) pracowało zgodnie lub częściowo zgodnie z wykształceniem. 6,3% zatrudnionych respondentów (3 osoby) zadeklarowało wykorzystanie w obecnej pracy wiedzy i umiejętności uzyskanych na studiach w stopniu bardzo dużym, i 52,1% (25 osób) w stopniu dostatecznym. Szczegóły dotyczące zatrudnienia omówione są w rozdziale ,6% respondentów (201 osób) zadeklarowało zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki, 13,8% (30 osób) podejmowało pracę zgodną z kierunkiem studiów, 27,2% (59 osób) angażowało się w działalność społeczną, a 1,8% (4 osoby) studiowało zagranicą w ramach programu ERASMUS (Rozdział 4). 51,6% respondentów oceniło swoją decyzję co do wyboru kierunku studiów za słuszną, 34,6% nie miało na ten temat zdania, a 13,8% nie wybrałoby ponownie tego samego kierunku studiów (Rozdział 5). Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 3

4 2. Metodyka badania i struktura próby Badanie absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia z rocznika 2013 WIMiIP zostało przeprowadzone w okresie styczeń-październik 2013 za pomocą anonimowego kwestionariusza ankiety (wzór w załączeniu), którą absolwenci wypełniali w Centrum Karier. Liczba wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia na WIMiIP w roku 2013 wynosiła 250. Ankietę wypełniło 217 absolwentów, co stanowi 86,8% badanej populacji. Przebadana próba respondentów jest reprezentatywna w stosunku do struktury Wydziału uwzględniając podział na kierunki kształcenia oraz płeć absolwentów co ilustrują tabele 2.1 i 2.2 i diagramy 2.1, 2.2, 2.3, i 2.4. Tabela 2.1. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Płeć Liczba absolwentów %N=250 Liczba respondentów %N=351 Kobiety 95 38,0% 78 35,9% Mężczyźni ,0% ,1% Razem ,0% ,0% Diagram 2.1. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=250. Diagram 2.2. Struktura badanej próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N=217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 4

5 Tabela 2.2. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek Edukacja Techniczno- Informatyczna Liczba absolwentó w %N=250 Liczba respondentó w %N=217 % liczby absolwentó w WGiG ,6% 52 24,0% 75,4% Informatyka stosowana 51 20,4% 48 22,1% 94,1% Inżynieria materiałowa 87 34,8% 77 35,5% 88,5% Metalurgia 43 17,2% 40 18,4% 93,0% Razem ,0% ,0% 86,8% Diagram 2.3. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=250. Diagram 2.4. Struktura badanej próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N=217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 5

6 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 6

7 3. Edukacja i zatrudnienie 3.1 Plany edukacyjne i status zawodowy absolwentów Tabela 3.1.Plany edukacyjne i zawodowe oraz status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Liczba respondentów % N=217 Absolwenci kontynuujący edukację na studiach II stopnia ,3% % N=209 Plany edukacyjne N=209 N=209 Kontynuacja studiów na tym samym wydziale i kierunku 176 Kontynuacja studiów na innym wydziale lub kierunku lub uczelni 33 Kontynuacja studiów w trybie stacjonarnym 202 Kontynuacja studiów w trybie niestacjonarnym 7 81,1% 84,2% 15,2% 15,8% 93,1% 96,7% 3,2% 3,3% Pracujący* 45 20,7% 21,5% Status zawodowy N=209 Prowadzący działalność gospodarcza 0 Poszukujący pracy 55 Niepracujący, nieposzukujący pracy (dalsza edukacja) 96 0,0% 0,0% 25,3% 26,3% 44,2% 45,9% Brak danych 13 6,0% 6,2% Absolwenci niekontynuujący edukacji 8 3,7% % N=8 N=8 Absolwenci, którzy ukończyli studia II stopnia na innym kierunku, wydziale lub uczelni Absolwenci, którzy zakończyli edukację na etapie I stopnia studiów 8 0 0,0% 3,7% 0,0% 100,0% Status zawodowy N=8 Pracujący* 3 1,4% Działalność gospodarcza 0 0,0% Poszukujący pracy 4 1,8% Niepracujący, nieposzukujący pracy (powody rodzinne, inne) 1 0,5% *Zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy cywilno prawnej oraz pracujący bez formalnej umowy 37,5% 0,0% 50,0% 12,5% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 7

8 Diagram 3.1. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. Diagram 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N=217, N agh =2838. Tabela 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. Plany edukacyjne Kontynuacja nauki na studiach II stopnia Liczba Liczba Liczba absolwentótów %N=251 absolwen- %N=220 absolwentów %N= ,4% ,8% ,3% Zakończenie edukacji 9 3,6% 7 3,2% 8 3,7% Razem ,0% ,0% ,0% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 8

9 Diagram 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = 217. Diagram 3.4. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. *Zatrudnieni w ramach umowy o pracę ( os.), umowy cywilno prawnej ( os.) oraz pracujący bez formalnej umowy ( os.) Diagram 3.5. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH - porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP =217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 9

10 Diagram 3.6. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Plany edukacyjne. Wybór uczelni Tabela 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Wybór uczelni. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Nazwa uczelni, wydziału i kierunku oraz uzasadnienie decyzji respondentów w przypadku zmiany kierunku, wydziału lub uczelni (pytanie otwarte) Liczba respondentów %N=217 Kontynuacja nauki na studiach II st ,3% %N=209 Akademia Górniczo-Hutnicza ,5% 97,1% Kontynuacja nauki na tym samym wydziale i kierunku ,1% 84,2% WIMiIP zmiana kierunku: Z ETI na Informatyka Stosowana 8 os. Atrakcyjniejszy kierunek studiów, Większe szanse na rynku pracy (2), Kierunek I stopnia nie spełnił moich oczekiwań, Zmiana planów życiowych, Lepsze perspektywy, Słaby program studiów I stopnia Z ETI na Inżynieria Materiałowa 8 os. 16 7,4% 7,7% Zainteresowanie tematyką badań materiałów, Lepsze perspektywy po ukończeniu kierunku, Zmiana zainteresowań (2), Większe możliwości, ETI pokazało, że właśnie ta część kierunku jest najciekawsza, Średnio podobają mi się niektóre przedmioty, za mało o przeróbce plastycznej, Większe perspektywy na rynku pracy WGiG (Inżynieria Środowiska 2 os., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 os.) Uzyskanie uprawnień instalacyjnych i projektowych, Możliwość zdobycia uprawnień 3 1,4% 1,4% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 10

11 WMN (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2os, Inżynieria Materiałowa 1 os) Większe możliwości zdobycia interesującej pracy, Większe możliwości zdobycia prac ; Perspektywy pracy, korzyści własne WIMiR (Mechanika i Budowa Maszyn 3 os.) Nie otworzą interesującej mnie specjalizacji na moim kierunku WEAIiIB (Informatyka Stosowana) Inny profil rozwoju na tym samym kierunku Nie podano nazwy wydziału Oferta rynku pracy dla absolwentów ETI mało atrakcyjna 3 1,4% 1,4% 3 1,4% 1,4% 1 0,5% 0,5% 1 0,5% 0,5% Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2 0,9% 1,0% Wydział Finansów, Gospodarka przestrzenna 1 0,5% 0,5% Nie podano wydziału Konieczność przystąpienia do rekrutacji w lutym a ja nie chcę mieć pół roku przerwy 1 0,5% 0,5% Politechnika Krakowska 1 0,5% 0,5% Wydział Inżynierii Lądowej, Transport Atrakcyjne oferty pracy 1 0,5% 0,5% Politechnika Wrocławska 1 0,5% 0,5% Wydział Chemiczny, Inżynieria Materiałowa Znudził mi się Kraków 1 0,5% 0,5% Nie podano nazwy uczelni 2 0,9% 1,0% Szukam praktycznej wiedzy, Brak dojazdów 0,9% 1,0% Razem kontynuacja studiów poza AGH 6 2,8% 2,9% Zakończenie edukacji 8 3,7% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 11

12 Diagram 3.7. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP =217. Diagram 3.8. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki Uwaga: W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 3.4. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=209. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=209 Tytuł magistra zwiększa konkurencyjność na rynku pracy ,2% Pogłębienie wiedzy kierunkowej ,2% Tytuł magistra pozwala na uzyskanie większych zarobków ,7% Uzyskanie wiedzy z dodatkowej dziedziny 94 45,0% Brak poczucia gotowości do podjęcia pracy zawodowej 26 12,4% Trudności w znalezieniu pracy po studiach I stopnia 21 10,0% Wymóg pracodawcy 7 3,3% Inne 5 2,4% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 12

13 Diagram 3.9. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=209. Inne (cytaty z ankiet): Diagram Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N 2011 =242, N 2012 =213, N 2013 = 209. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 13

14 3.4 Zatrudnienie absolwentów Uwaga: Analizowana w rozdziale 3.4 grupa respondentów liczyła 48 osób: 45 osób pracujących i kontynuujących edukację 3 osoby pracujące niekontynuujące edukacji Status prawny zatrudnienia Tabela 3.5. Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I st WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N=48. Status prawny zatrudnienia Liczba wskazań %N=48 %N=217 Umowa o pracę 9 18,8% 4,1% Umowa cywilno-prawna 32 66,7% 14,7% Samozatrudnienie 0 0,0% 0,0% Praca bez umowy 7 14,6% 3,2% Brak danych 0 0,0% 0,0% Razem ,0% 22,1% Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=48. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 14

15 Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N p2011 =54, N p2012 = 39, Np =48. *Kategoria dodana w roku Zgodność pracy z wykształceniem Tabela 3.6. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=48. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=48 %N=217 Praca zgodna z wykształceniem 13 27,1% 6,0% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 14 29,2% 6,5% Praca niezgodna z wykształceniem 21 43,8% 9,7% Brak danych 0 0,0% 0,0% Razem ,0% 22,1% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=48. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 15

16 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N p2011 =50, N p2012 = 37, Np =48. 6,3% zatrudnionych respondentów (3 osoby) zadeklarowało wykorzystanie w obecnej pracy wiedzy i umiejętności uzyskanych na studiach w stopniu bardzo dużym, i 52,1% (25 osób) w stopniu dostatecznym. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 16

17 3.4.3 Nazwy firm zatrudniających absolwentów, profil branżowy, stanowiska, lokalizacja. Pytanie o branżę było pytaniem otwartym. Nazwy firm i stanowisk tak jak podane przez respondentów. Tabela 3.7. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem. Nazwa firmy Branża Stanowisko Miasto Comarch SA IT programista.net Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Ecircle Poland IT programista Kraków Evizone Polska Sp. z o.o. IT specjalista ds. marketingu Kraków Evizone Polska Sp. z o.o. IT specjalista ds. marketingu Kraków FIB Witek instalacyjno budowlana monter Kraków Glen IT programista Kraków imed24 IT programista Kraków ISCG IT młodszy programista Kraków Kapsch Traffic Cam AG IT junior developer Wiedeń OKPL handel sprzedawca Kraków Prokom IT serwisant Rabka Sygnity IT programista Kraków Sygnity IT tester Kraków TC Factory IT kierownik projektu Kraków Traveltech IT programista Kraków Uniwersytet, firma szkolnictwo starszy referent administracyjny, prywatna wyższe, IT programista Java Kraków Valeo motoryzacja inżynier jakości Skawina nie podano galwanika operator obrabiarki numerycznej Kraków nie podano budowlana robotnik budowlany Kraków Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 17

18 Tabela 3.8. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem. Nazwa firmy Branża Stanowisko Miasto AGIS inwentaryzacje audytor liczący Kraków ABM meblarstwo montażysta Kraków Alior Bank bankowość konsultant Kraków AMREST gastronomia kasjer/sprzedawca Kraków Amrest gastronomia kasjer Kraków Centrum Wspinaczkowe Forteca sport/rekreacja instruktor wspinaczki Kraków Cursor SA reklama promotor Kraków Demarr handel informatyk Nowy Targ Fundacja Academica usługi barman Kraków Petit Farister transport kierowca Będzin Słodki Wentzl usługi/gastronomia barista Kraków Universal Agent teleinformacja konsultant/szkoleniowie c Kraków nie podano usługi wysokościowe alpinista przemysłowy Kraków nie podano biuro rachunkowe fakturzystka Kraków 4. Aktywność w trakcie studiów Uwaga: W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=217 Praktyki obowiązkowe ,6% Działalność społeczna 59 27,2% Praca niezwiązana z kierunkiem studiów 53 24,4% Praca związana z kierunkiem studiów 30 13,8% Praktyki nadobowiązkowe 20 9,2% Studia za granicą w ramach programu ERASMUS 4 1,8% Deklarowany brak doświadczeń zawodowych 3 1,4% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 18

19 Diagram 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. Diagram 4.2. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH =2838. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 19

20 Diagram 4.3. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = 217. *Kategoria dodana w roku Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów I stopnia Tabela 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=217 Podjęliby ponownie ten sam kierunek studiów ,6% Nie wiedzą czy podjęliby ponownie ten sam kierunek studiów 75 34,6% Nie podjęliby ponownie tego samego kierunku studiów 30 13,8% Brak danych 0 0,0% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 20

21 Diagram 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. Diagram 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH =2838. Diagram 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = 217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 21

22 Tabela 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Edukacja Techniczno- Informatyczna Informatyka stosowana Inżynieria materiałowa Metalurgia Liczba wskazań %N=77 Liczba wskazań %N=108 Liczba wskazań %N=83 Liczba wskazań %N=83 Podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie podjęliby studiów na tym samym kierunku 8 15,4% 35 72,9% 51 66,2% 18 45,0% 27 51,9% 9 18,8% 24 31,2% 15 37,5% 17 32,7% 4 8,3% 2 2,6% 7 17,5% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram 5.4. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N e =, N tch =. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 22

23 Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów - przyczyny Pytanie o przyczyny skierowano do 105 osób, które nie podjęłyby lub nie wiedzą czy podjęłyby ten sam kierunek studiów. W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 23

24 Tabela 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów - przyczyny. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N=. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=130 Przypadkowy wybór kierunku studiów I stopnia 23 21,9% Niedostanie się na preferowany kierunek studiów 55 52,4% Niespełniający oczekiwań program kształcenia 28 26,7% Mało atrakcyjna oferta pracy 26 24,8% Inne 6 5,7% Inne (cytaty z ankiet): Finansowanie specjalizacji i przedmiotów obieralnych sprawiło że nie mam wiedzy ani z metalurgii ani z przeróbki plastycznej ani z informatyki Kierunek oferuje wiedze bardzo ogólną bez wiedzy szczegółowej Nazwa kierunku nie jest adekwatna do realizowanego materiału Nowe zainteresowania Otwarto nowe bardziej atrakcyjne kierunki Większość ofert pracy wymaga przynajmniej 2 letniego doświadczenia a praktyki staże trzeba załatwiać na własna rękę - brak pomocy organizacyjnej ze strony wydziału Koordynacja badań, opracowanie merytoryczne: Skład zespołu: Grażyna Śliwińska Monika Domańska, Piotr Janus, przy udziale pozostałych pracowników CK AGH 6. Załączniki Wykaz załączników: Spis tabel Spis diagramów Kwestionariusz ankiety Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 24

25 Spis tabel Tabela 2.1. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy...4 Tabela 2.2. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy...5 Tabela 3.1.Plany edukacyjne i zawodowe oraz status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie..8 Tabela 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Wybór uczelni. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.4. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.5. Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I st WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N= Tabela 3.6. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.7. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem...17 Tabela 3.8. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem...18 Tabela 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy...22 Tabela 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów - przyczyny. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N=...24 Spis diagramów Diagram 2.1. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 2.2. Struktura badanej próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N= Diagram 2.3. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 25

26 Diagram 2.4. Struktura badanej próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N= Diagram 3.1. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N=217, N agh = Diagram 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 3.4. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 3.5. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH - porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP = Diagram 3.6. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 3.7. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP = Diagram 3.8. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 3.9. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N 2011 =242, N 2012 =213, N 2013 = Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N p2011 =54, N p2012 = 39, Np = Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N p2011 =50, N p2012 = 37, Np = Diagram 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 4.2. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH = Diagram 4.3. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 26

27 Diagram 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH = Diagram 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 5.4. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N e =, N tch =...22 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 27

28 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 28

29 Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów studiów I stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza Centrum Karier AGH, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej. Szanowni Państwo, Akademia Górniczo Hutnicza podjęła działania mające na celu zebranie danych na temat losów zawodowych absolwentów. Uzyskane informacje mają istotne znaczenie dla dalszego rozwoju uczelni, dostosowania programów nauczania do stawianych przez pracodawców wymagań, a takŝe w prowadzonym doradztwie zawodowym i przygotowaniu studentów do efektywnych działań na rynku pracy. Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Płeć kobieta męŝczyzna CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE I.1 Wydział WGiG WGGiIŚ WZ WIMiIP WIMiC WEiP WIEiT WO WFiIS WIMiR WMN WMS WEAIiIB WGGiOŚ WWNiG WH I.2 Kierunek.. I.3 Termin obrony Miesiąc Rok Czy podczas studiów I stopnia zdobywał(a) Pan(i) doświadczenie zawodowe? poprzez praktyki obowiązkowe I.4 poprzez praktyki nadobowiązkowe poprzez pracę niezwiązaną z kierunkiem studiów poprzez pracę związaną z kierunkiem studiów nie zdobywałem doświadczenia zawodowego w trakcie studiów I.5 I.6 Czy podczas studiów I stopnia studiował(a) Pan(i) zagranicą (np. program ERASMUS)? Tak Nie Czy podczas studiów I stopnia angaŝował/a się Pan/Pani w działalność społeczną (np. organizacje studenckie, charytatywne, inne)? Tak Nie I.7 Czy z perspektywy czasu podjąłby/podjęłaby Pan(i) ponownie ten sam kierunek studiów I stopnia? Tak Nie Nie wiem

30 W przypadku odpowiedzi "nie" lub "nie wiem" proszę podać przyczyny(moŝna wybrać kilka odpowiedzi): Kierunek studiów I stopnia wybrałem/am przypadkowo (nieprzemyślany wybór) Nie dostałem/am się na poŝądany przeze mnie kierunek I stopnia Program kształcenia na studiach I stopnia nie spełnił moich oczekiwań Oferta rynku pracy dla absolwentów tego kierunku jest mało atrakcyjna Inne (jakie?). CZĘŚĆ II. PLANY EDUKACYJNE II.1 Czy zamierza Pan/Pani kontynuować naukę na studiach II stopnia od najbliŝszego semestru/roku akademickiego? Tak => proszę przejść do pyt. II.3 Nie => proszę przejść dalej Czy ukończył/a Pan/Pani studia II stopnia na innym kierunku, wydziale lub uczelni? II.2 Tak => proszę przejść do pyt. III.1 Nie => proszę przejść do pyt. III.1 Czy naukę na studiach II stopnia zamierza Pan/Pani kontynuować na tym samym Wydziale i Kierunku II.3 Tak => proszę przejść do pyt. II.8 Nie => proszę przejść dalej II.4 Nazwa uczelni... II.5 Wydział

31 II.6 Kierunek studiów II stopnia Proszę podać przyczyny decyzji o zmianie Kierunku/Uczelni? II II.8 Tryb studiów II stopnia stacjonarne niestacjonarne Dlaczego zamierza Pan/i kontynuować edukację na studiach II stopnia? (moŝna wybrać kilka odpowiedzi) pragnę pogłębić wiedzę kierunkową uzyskaną podczas studiów I stopnia pragnę uzyskać wiedzę z dodatkowej dziedziny, uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach I stopnia o nowe elementy nie mogę znaleźć pracy po studiach I stopnia tytuł magistra zwiększa moją konkurencyjność na rynku pracy II.9 tytuł magistra pozwala na uzyskanie większych zarobków wymaga tego ode mnie mój obecny pracodawca nie czuję się gotowy/gotowa do podjęcia pracy zawodowej inne (jakie?).... Czy zamierza Pan/Pani podjąć w najbliŝszym czasie studia podyplomowe? II.1 0 Nie Tak => proszę podać od kiedy (rok): Uczelnia: Kierunek: CZĘŚĆ III. STATUS ZAWODOWY Jaki jest Pani/Pana obecny status zawodowy? III.1 pracuję (etat, staŝ, umowa zlecenie/dzieło, prace dorywcze) =>proszę przejść do nast. pytania prowadzę własną działalność gospodarczą => proszę przejść do pyt. IV.1 poszukuję pracy => dziękujęmy za wypełnienie ankiety

32 nie pracuję, nie poszukuję pracy => dziękujęmy za wypełnienie ankiety III. 2 Status prawny zatrudnienia umowa o pracę umowa zlecenie/o dzieło praca bez umowy III. 3 Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy: BranŜa: Stanowisko: Miasto: Województwo/Kraj: III.4 III.5 Czy obecnie wykonywana praca jest zgodna z uzyskanym wykształceniem i kwalifikacjami? tak częściowo niezgodna W jakim stopniu wiedza i kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia są wykorzystywane w obecnej pracy? w bardzo duŝym w duŝym w dostatecznym nie są wykorzystywane CZĘŚĆ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA IV.1 Data podjęcia działalności gospodarcz ej Miesiąc Rok Informacja o działalności IV.2 Przedmiot działalności: Miasto: Województwo/Kraj: IV.3 Czy firma zatrudnia pracowników? tak nie Monitoring absolwentów WGiG 2013, studia I stopnia 32

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?...

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?... Nr ankiety: Nr edycji: 0 1 3 5 ANKIETA ANONIMOWA Ankieta ta służy do monitorowania karier zawodowych absolwentów WSAP w Szczeci, bada to ma na celu dostosowa planów i programów studiów oraz kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze?

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze? ul. Pstrowskiego 3a, 62-2 Gniezno tel. 61 42 7 7, fax: 61 42 3 4 Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Pedagogiki Ankieta skierowana do absolwentów Wydziału Pedagogiki została rozesłana

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

MGR MONIKA TOKARZ PEDAGOG SZKOLNY

MGR MONIKA TOKARZ PEDAGOG SZKOLNY Losy absolwentów TE w ZSE w Nowym Sączu rok szkolny 13/1 1 MGR MONIKA TOKARZ PEDAGOG SZKOLNY PRÓBA BADAWCZA Badaniu zostało poddanych 1 absolwentów Technikum Ekonomicznego rocznika 13/1. Status absolwenta

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 7.69% - 8- lat.8% - -9 lat 9.% - 0- lat 0 0.0 -> lat 7.69% końcowa 6 00.0 Aktualny 8% wiek absolwenta

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany e-mailem

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.8% - 8- lat 0.% - -9 lat 8 7.9% - 0- lat.% -> lat 0.% końcowa 9 00.00% Aktualny wiek absolwenta 0%

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl INŻYNIER BUDOWNICTWA PEWNIAK NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Projekt POKL.04.01.02-00-172/10 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek pielęgniarstwo OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek pielęgniarstwo Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-92/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-92/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31%

Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 2013 4% 15% 19% 31% 31% Administracja, magisterskie, niestacjonarne, rok ukończenia 0 Aktualny wiek absolwenta pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat - 8- lat 8 - -9 lat 8-0- lat -> lat końcowa 9% % % % % pyt_ Forma studiów -

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie MADE IN KRAKÓW Kraków 2014 Pracownicy liczba pracowników ogółem 1331 kadra naukowo - dydaktyczna 811 Pozostali 520 * dane na dzień 30.09.2013

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH

Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Marta CIESIELKA, Małgorzata NOWORYTA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska Motywy podjęcia studiów na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna w AGH Wstęp Wybór studiów

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej IV edycja, 2015 r.- podsumowanie badania Cel badania: poznanie opinii absolwentów na temat jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB

Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Zarządzenie Dziekana WNB nr 19/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania losów absolwentów WNB Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr 109/2011 z dnia 30.11.2011 r. oraz

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 553 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Pedagogika 39 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 28 osób 6 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014

RAPORT. SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 RAPORT SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM Olsztyn 2014 Ankieta została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2014 r. wśród 46 absolwentów technikum. Celem

Bardziej szczegółowo

Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 2013

Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 2013 Administracja licencjackie - stacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 8.% - 8- lat 0 0.0 - -9 lat 0 0.0-0- lat 6.67% -> lat 0 0.0 końcowa 6 00.0 Aktualny wiek absolwenta 7%

Bardziej szczegółowo

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012

RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 RANKING PROGRAMÓW MBA 2012 Pytania dotyczą roku akademickiego 2011/2012. Ankietę należy wypełnić dla każdego programu oddzielnie. Ankieta dotyczy programów, które są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zbieranie i wprowadzanie danych: mgr Paweł Dubis, kierownik Biura Karier mgr Ewa Halik mgr Karolina Klęba mgr Ewelina Niedziałek

Zbieranie i wprowadzanie danych: mgr Paweł Dubis, kierownik Biura Karier mgr Ewa Halik mgr Karolina Klęba mgr Ewelina Niedziałek Starszy Referent Administracyjny Raport Badanie losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Pomiar początkowy absolwentów z rocznika 2010/2011 Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego Budynek

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda

System Jakości Kształcenia dziś i jutro. Janina Milewska - Duda System dziś i jutro Janina Milewska - Duda Dzień Jakości Kraków, 15-10-2009 Uczelniany System Zapewnienia 1 października 2007 roku - wprowadzenie Uczelnianego System Zapewnienia do stosowania w Akademii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 studia stacjonarne I stopnia

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 studia stacjonarne I stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Podsumowanie PROJEKT BADAWCZY LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Niniejsze podsumowanie przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów/absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr do Regulaminu Rekrutacji WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godzina wpływu Pieczątka Realizatora projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualny wiek absolwenta

Aktualny wiek absolwenta Pyt. 2 - Aktualny wiek absolwenta. 1-22-28 lat 4 15% 2-29-33 lat 7 26% 3-34-39 lat 7 26% 4-40-45 lat 6 22% 5-> 45 lat 3 11% Aktualny wiek absolwenta 1-22-28 lat 2-29-33 lat 3-34-39 lat 4-40-45 lat 5->

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012

SPRAWOZDANIE. ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 SPRAWOZDANIE ANKIETA KANDYDATA NA STUDIA WYŻSZE ZUT w SZCZECINIE na rok akademicki 2011/2012 1) Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata na studia wyższe ZUT w Szczecinie jest uzyskanie opinii potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012

Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 2012 Administracja - magisterskie - niestacjonarne - rok ukończenia 0 pyt. Aktualny wiek absolwenta - -7 lat 6 7. - 8- lat 8.7% - -9 lat. - 0- lat 8.7% -> lat. końcowa 6 00.0 Aktualny wiek absolwenta % 7% 9%

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla osób kończących studia na Uniwersytecie Wrocławskim

ANKIETA dla osób kończących studia na Uniwersytecie Wrocławskim Szanowni Państwo, ocena procesu dydaktycznego oraz badanie losów absolwentów są zadaniami uczelni określonymi w art. 13a i art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Zestawienie danych na dzień 29.09.2008 Opracowanie dr Sławomir Krzychała Dane respondentów Płeć Procent kobiety 85,5 mężczyźni 14,5 Grupa absolwentów uczestniczących

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.2 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ABSOLWENTÓW 1. W jakim stopniu studia spełniły Pana(i) oczekiwania? Zdecydowanie spełniły Raczej spełniły Trudno powiedzieć

Bardziej szczegółowo

MGR MONIKA TOKARZ PEDAGOG SZKOLNY

MGR MONIKA TOKARZ PEDAGOG SZKOLNY Losy absolwentów LO w ZSE w Nowym Sączu rok szkolny 1/1 1 MGR MONIKA TOKARZ PEDAGOG SZKOLNY PRÓBA BADAWCZA Badaniu zostało poddanych 99 absolwentów III Liceum Ogólnokształcące rocznika 1/1. Status absolwenta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (formularz proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami) I. Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania: Adres e-mail:..

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (formularz proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami) I. Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania: Adres e-mail:.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (formularz proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami) Załącznik nr 2 do regulaminu I. Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania: Adres e-mail:.. Telefon kontaktowy:. II. Płeć: kobieta mężczyzna

Bardziej szczegółowo

liczba absolwentów szkoła ogółem 55 zasadnicza zawodowa 18 technikum 37

liczba absolwentów szkoła ogółem 55 zasadnicza zawodowa 18 technikum 37 Absolwenci objęci badaniem w podziale na typ szkoły - Absolwenci 203/4 Brzesku absolwentów szkoła ogółem 55 zasadnicza zawodowa 8 technikum 37 Absolwenci objęci badaniem w podziale na zawód - Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Profesjonalna kadra studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych" Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU

LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU LOSY ABSOLWENTÓW 2013/ 2014 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZSE W NOWYM SĄCZU Nasza szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania oraz absolwenci są przygotowani

Bardziej szczegółowo