Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ studia stacjonarne I stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Raport Kraków, styczeń 2014

2 Spis treści 1. Streszczenie wyników Metodyka badania i struktura próby Edukacja i zatrudnienie Plany edukacyjne i status zawodowy absolwentów Plany edukacyjne. Wybór uczelni Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki Zatrudnienie absolwentów Status prawny zatrudnienia Zgodność pracy z wykształceniem Nazwy firm zatrudniających absolwentów, profil branżowy, stanowiska, lokalizacja Aktywność w trakcie studiów Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów I stopnia Załączniki...24 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 2

3 1. Streszczenie wyników Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej przeprowadzono po raz trzeci. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w okresie styczeń-październik W badaniu wzięło udział 217 respondentów, co stanowi 86.8% wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia (250 osób). Metodyka badania i struktura próby z podziałem na płeć i kierunek studiów przedstawione są w Rozdziale 2. 96,3% ankietowanych absolwentów (209 osób) zamierzało kontynuować edukację na studiach II stopnia, w tym 93,5% (203 osoby) w AGH, a 81,1% (176 osób) na tym samym wydziale i kierunku. Pozostali to: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (2 osoby), po jednej na Politechnice Krakowskiej i Politechnice Wrocławskiej (Tabela 3.2). Szczegółowe dane dotyczące planów edukacyjnych przedstawiono w Tabeli 3.1 oraz w Rozdziałach 3.1 i 3.2. Głównym czynnikiem skłaniającym do dalszej nauki było przekonanie, że tytuł magistra zwiększa konkurencyjność na rynku pracy oraz chęć pogłębienia wiedzy kierunkowej uzyskanej podczas studiów I stopnia (po 63,2%) a następnie przekonanie, że tytuł magistra pozwala na uzyskanie wyższych zarobków (50,7%). 22,1% wszystkich respondentów (osób) podjęło pracę (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, praca bez formalnego zatrudnienia). 56,3 % spośród zatrudnionych (27 osób) pracowało zgodnie lub częściowo zgodnie z wykształceniem. 6,3% zatrudnionych respondentów (3 osoby) zadeklarowało wykorzystanie w obecnej pracy wiedzy i umiejętności uzyskanych na studiach w stopniu bardzo dużym, i 52,1% (25 osób) w stopniu dostatecznym. Szczegóły dotyczące zatrudnienia omówione są w rozdziale ,6% respondentów (201 osób) zadeklarowało zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki, 13,8% (30 osób) podejmowało pracę zgodną z kierunkiem studiów, 27,2% (59 osób) angażowało się w działalność społeczną, a 1,8% (4 osoby) studiowało zagranicą w ramach programu ERASMUS (Rozdział 4). 51,6% respondentów oceniło swoją decyzję co do wyboru kierunku studiów za słuszną, 34,6% nie miało na ten temat zdania, a 13,8% nie wybrałoby ponownie tego samego kierunku studiów (Rozdział 5). Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 3

4 2. Metodyka badania i struktura próby Badanie absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia z rocznika 2013 WIMiIP zostało przeprowadzone w okresie styczeń-październik 2013 za pomocą anonimowego kwestionariusza ankiety (wzór w załączeniu), którą absolwenci wypełniali w Centrum Karier. Liczba wszystkich absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia na WIMiIP w roku 2013 wynosiła 250. Ankietę wypełniło 217 absolwentów, co stanowi 86,8% badanej populacji. Przebadana próba respondentów jest reprezentatywna w stosunku do struktury Wydziału uwzględniając podział na kierunki kształcenia oraz płeć absolwentów co ilustrują tabele 2.1 i 2.2 i diagramy 2.1, 2.2, 2.3, i 2.4. Tabela 2.1. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Płeć Liczba absolwentów %N=250 Liczba respondentów %N=351 Kobiety 95 38,0% 78 35,9% Mężczyźni ,0% ,1% Razem ,0% ,0% Diagram 2.1. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=250. Diagram 2.2. Struktura badanej próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N=217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 4

5 Tabela 2.2. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek Edukacja Techniczno- Informatyczna Liczba absolwentó w %N=250 Liczba respondentó w %N=217 % liczby absolwentó w WGiG ,6% 52 24,0% 75,4% Informatyka stosowana 51 20,4% 48 22,1% 94,1% Inżynieria materiałowa 87 34,8% 77 35,5% 88,5% Metalurgia 43 17,2% 40 18,4% 93,0% Razem ,0% ,0% 86,8% Diagram 2.3. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=250. Diagram 2.4. Struktura badanej próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N=217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 5

6 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 6

7 3. Edukacja i zatrudnienie 3.1 Plany edukacyjne i status zawodowy absolwentów Tabela 3.1.Plany edukacyjne i zawodowe oraz status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Liczba respondentów % N=217 Absolwenci kontynuujący edukację na studiach II stopnia ,3% % N=209 Plany edukacyjne N=209 N=209 Kontynuacja studiów na tym samym wydziale i kierunku 176 Kontynuacja studiów na innym wydziale lub kierunku lub uczelni 33 Kontynuacja studiów w trybie stacjonarnym 202 Kontynuacja studiów w trybie niestacjonarnym 7 81,1% 84,2% 15,2% 15,8% 93,1% 96,7% 3,2% 3,3% Pracujący* 45 20,7% 21,5% Status zawodowy N=209 Prowadzący działalność gospodarcza 0 Poszukujący pracy 55 Niepracujący, nieposzukujący pracy (dalsza edukacja) 96 0,0% 0,0% 25,3% 26,3% 44,2% 45,9% Brak danych 13 6,0% 6,2% Absolwenci niekontynuujący edukacji 8 3,7% % N=8 N=8 Absolwenci, którzy ukończyli studia II stopnia na innym kierunku, wydziale lub uczelni Absolwenci, którzy zakończyli edukację na etapie I stopnia studiów 8 0 0,0% 3,7% 0,0% 100,0% Status zawodowy N=8 Pracujący* 3 1,4% Działalność gospodarcza 0 0,0% Poszukujący pracy 4 1,8% Niepracujący, nieposzukujący pracy (powody rodzinne, inne) 1 0,5% *Zatrudnieni w ramach umowy o pracę, umowy cywilno prawnej oraz pracujący bez formalnej umowy 37,5% 0,0% 50,0% 12,5% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 7

8 Diagram 3.1. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. Diagram 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N=217, N agh =2838. Tabela 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. Plany edukacyjne Kontynuacja nauki na studiach II stopnia Liczba Liczba Liczba absolwentótów %N=251 absolwen- %N=220 absolwentów %N= ,4% ,8% ,3% Zakończenie edukacji 9 3,6% 7 3,2% 8 3,7% Razem ,0% ,0% ,0% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 8

9 Diagram 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = 217. Diagram 3.4. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. *Zatrudnieni w ramach umowy o pracę ( os.), umowy cywilno prawnej ( os.) oraz pracujący bez formalnej umowy ( os.) Diagram 3.5. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH - porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP =217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 9

10 Diagram 3.6. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Plany edukacyjne. Wybór uczelni Tabela 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Wybór uczelni. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Nazwa uczelni, wydziału i kierunku oraz uzasadnienie decyzji respondentów w przypadku zmiany kierunku, wydziału lub uczelni (pytanie otwarte) Liczba respondentów %N=217 Kontynuacja nauki na studiach II st ,3% %N=209 Akademia Górniczo-Hutnicza ,5% 97,1% Kontynuacja nauki na tym samym wydziale i kierunku ,1% 84,2% WIMiIP zmiana kierunku: Z ETI na Informatyka Stosowana 8 os. Atrakcyjniejszy kierunek studiów, Większe szanse na rynku pracy (2), Kierunek I stopnia nie spełnił moich oczekiwań, Zmiana planów życiowych, Lepsze perspektywy, Słaby program studiów I stopnia Z ETI na Inżynieria Materiałowa 8 os. 16 7,4% 7,7% Zainteresowanie tematyką badań materiałów, Lepsze perspektywy po ukończeniu kierunku, Zmiana zainteresowań (2), Większe możliwości, ETI pokazało, że właśnie ta część kierunku jest najciekawsza, Średnio podobają mi się niektóre przedmioty, za mało o przeróbce plastycznej, Większe perspektywy na rynku pracy WGiG (Inżynieria Środowiska 2 os., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 os.) Uzyskanie uprawnień instalacyjnych i projektowych, Możliwość zdobycia uprawnień 3 1,4% 1,4% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 10

11 WMN (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 2os, Inżynieria Materiałowa 1 os) Większe możliwości zdobycia interesującej pracy, Większe możliwości zdobycia prac ; Perspektywy pracy, korzyści własne WIMiR (Mechanika i Budowa Maszyn 3 os.) Nie otworzą interesującej mnie specjalizacji na moim kierunku WEAIiIB (Informatyka Stosowana) Inny profil rozwoju na tym samym kierunku Nie podano nazwy wydziału Oferta rynku pracy dla absolwentów ETI mało atrakcyjna 3 1,4% 1,4% 3 1,4% 1,4% 1 0,5% 0,5% 1 0,5% 0,5% Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2 0,9% 1,0% Wydział Finansów, Gospodarka przestrzenna 1 0,5% 0,5% Nie podano wydziału Konieczność przystąpienia do rekrutacji w lutym a ja nie chcę mieć pół roku przerwy 1 0,5% 0,5% Politechnika Krakowska 1 0,5% 0,5% Wydział Inżynierii Lądowej, Transport Atrakcyjne oferty pracy 1 0,5% 0,5% Politechnika Wrocławska 1 0,5% 0,5% Wydział Chemiczny, Inżynieria Materiałowa Znudził mi się Kraków 1 0,5% 0,5% Nie podano nazwy uczelni 2 0,9% 1,0% Szukam praktycznej wiedzy, Brak dojazdów 0,9% 1,0% Razem kontynuacja studiów poza AGH 6 2,8% 2,9% Zakończenie edukacji 8 3,7% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 11

12 Diagram 3.7. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP =217. Diagram 3.8. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki Uwaga: W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 3.4. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=209. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=209 Tytuł magistra zwiększa konkurencyjność na rynku pracy ,2% Pogłębienie wiedzy kierunkowej ,2% Tytuł magistra pozwala na uzyskanie większych zarobków ,7% Uzyskanie wiedzy z dodatkowej dziedziny 94 45,0% Brak poczucia gotowości do podjęcia pracy zawodowej 26 12,4% Trudności w znalezieniu pracy po studiach I stopnia 21 10,0% Wymóg pracodawcy 7 3,3% Inne 5 2,4% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 12

13 Diagram 3.9. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=209. Inne (cytaty z ankiet): Diagram Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N 2011 =242, N 2012 =213, N 2013 = 209. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 13

14 3.4 Zatrudnienie absolwentów Uwaga: Analizowana w rozdziale 3.4 grupa respondentów liczyła 48 osób: 45 osób pracujących i kontynuujących edukację 3 osoby pracujące niekontynuujące edukacji Status prawny zatrudnienia Tabela 3.5. Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I st WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N=48. Status prawny zatrudnienia Liczba wskazań %N=48 %N=217 Umowa o pracę 9 18,8% 4,1% Umowa cywilno-prawna 32 66,7% 14,7% Samozatrudnienie 0 0,0% 0,0% Praca bez umowy 7 14,6% 3,2% Brak danych 0 0,0% 0,0% Razem ,0% 22,1% Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=48. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 14

15 Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N p2011 =54, N p2012 = 39, Np =48. *Kategoria dodana w roku Zgodność pracy z wykształceniem Tabela 3.6. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=48. Zgodność pracy z wykształceniem Liczba wskazań %N=48 %N=217 Praca zgodna z wykształceniem 13 27,1% 6,0% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 14 29,2% 6,5% Praca niezgodna z wykształceniem 21 43,8% 9,7% Brak danych 0 0,0% 0,0% Razem ,0% 22,1% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=48. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 15

16 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N p2011 =50, N p2012 = 37, Np =48. 6,3% zatrudnionych respondentów (3 osoby) zadeklarowało wykorzystanie w obecnej pracy wiedzy i umiejętności uzyskanych na studiach w stopniu bardzo dużym, i 52,1% (25 osób) w stopniu dostatecznym. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 16

17 3.4.3 Nazwy firm zatrudniających absolwentów, profil branżowy, stanowiska, lokalizacja. Pytanie o branżę było pytaniem otwartym. Nazwy firm i stanowisk tak jak podane przez respondentów. Tabela 3.7. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem. Nazwa firmy Branża Stanowisko Miasto Comarch SA IT programista.net Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Comarch SA IT programista Kraków Ecircle Poland IT programista Kraków Evizone Polska Sp. z o.o. IT specjalista ds. marketingu Kraków Evizone Polska Sp. z o.o. IT specjalista ds. marketingu Kraków FIB Witek instalacyjno budowlana monter Kraków Glen IT programista Kraków imed24 IT programista Kraków ISCG IT młodszy programista Kraków Kapsch Traffic Cam AG IT junior developer Wiedeń OKPL handel sprzedawca Kraków Prokom IT serwisant Rabka Sygnity IT programista Kraków Sygnity IT tester Kraków TC Factory IT kierownik projektu Kraków Traveltech IT programista Kraków Uniwersytet, firma szkolnictwo starszy referent administracyjny, prywatna wyższe, IT programista Java Kraków Valeo motoryzacja inżynier jakości Skawina nie podano galwanika operator obrabiarki numerycznej Kraków nie podano budowlana robotnik budowlany Kraków Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 17

18 Tabela 3.8. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem. Nazwa firmy Branża Stanowisko Miasto AGIS inwentaryzacje audytor liczący Kraków ABM meblarstwo montażysta Kraków Alior Bank bankowość konsultant Kraków AMREST gastronomia kasjer/sprzedawca Kraków Amrest gastronomia kasjer Kraków Centrum Wspinaczkowe Forteca sport/rekreacja instruktor wspinaczki Kraków Cursor SA reklama promotor Kraków Demarr handel informatyk Nowy Targ Fundacja Academica usługi barman Kraków Petit Farister transport kierowca Będzin Słodki Wentzl usługi/gastronomia barista Kraków Universal Agent teleinformacja konsultant/szkoleniowie c Kraków nie podano usługi wysokościowe alpinista przemysłowy Kraków nie podano biuro rachunkowe fakturzystka Kraków 4. Aktywność w trakcie studiów Uwaga: W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=217 Praktyki obowiązkowe ,6% Działalność społeczna 59 27,2% Praca niezwiązana z kierunkiem studiów 53 24,4% Praca związana z kierunkiem studiów 30 13,8% Praktyki nadobowiązkowe 20 9,2% Studia za granicą w ramach programu ERASMUS 4 1,8% Deklarowany brak doświadczeń zawodowych 3 1,4% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 18

19 Diagram 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. Diagram 4.2. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH =2838. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 19

20 Diagram 4.3. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = 217. *Kategoria dodana w roku Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów I stopnia Tabela 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=217. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=217 Podjęliby ponownie ten sam kierunek studiów ,6% Nie wiedzą czy podjęliby ponownie ten sam kierunek studiów 75 34,6% Nie podjęliby ponownie tego samego kierunku studiów 30 13,8% Brak danych 0 0,0% Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 20

21 Diagram 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=217. Diagram 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH =2838. Diagram 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = 217. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 21

22 Tabela 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi Edukacja Techniczno- Informatyczna Informatyka stosowana Inżynieria materiałowa Metalurgia Liczba wskazań %N=77 Liczba wskazań %N=108 Liczba wskazań %N=83 Liczba wskazań %N=83 Podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie wiedzą czy podjęliby ponownie studia na tym samym kierunku Nie podjęliby studiów na tym samym kierunku 8 15,4% 35 72,9% 51 66,2% 18 45,0% 27 51,9% 9 18,8% 24 31,2% 15 37,5% 17 32,7% 4 8,3% 2 2,6% 7 17,5% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram 5.4. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N e =, N tch =. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 22

23 Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów - przyczyny Pytanie o przyczyny skierowano do 105 osób, które nie podjęłyby lub nie wiedzą czy podjęłyby ten sam kierunek studiów. W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 23

24 Tabela 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów - przyczyny. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N=. Wybór odpowiedzi Liczba wskazań %N=130 Przypadkowy wybór kierunku studiów I stopnia 23 21,9% Niedostanie się na preferowany kierunek studiów 55 52,4% Niespełniający oczekiwań program kształcenia 28 26,7% Mało atrakcyjna oferta pracy 26 24,8% Inne 6 5,7% Inne (cytaty z ankiet): Finansowanie specjalizacji i przedmiotów obieralnych sprawiło że nie mam wiedzy ani z metalurgii ani z przeróbki plastycznej ani z informatyki Kierunek oferuje wiedze bardzo ogólną bez wiedzy szczegółowej Nazwa kierunku nie jest adekwatna do realizowanego materiału Nowe zainteresowania Otwarto nowe bardziej atrakcyjne kierunki Większość ofert pracy wymaga przynajmniej 2 letniego doświadczenia a praktyki staże trzeba załatwiać na własna rękę - brak pomocy organizacyjnej ze strony wydziału Koordynacja badań, opracowanie merytoryczne: Skład zespołu: Grażyna Śliwińska Monika Domańska, Piotr Janus, przy udziale pozostałych pracowników CK AGH 6. Załączniki Wykaz załączników: Spis tabel Spis diagramów Kwestionariusz ankiety Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 24

25 Spis tabel Tabela 2.1. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy...4 Tabela 2.2. Struktura badanej populacji i próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy...5 Tabela 3.1.Plany edukacyjne i zawodowe oraz status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie..8 Tabela 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Wybór uczelni. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.4. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.5. Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I st WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N= Tabela 3.6. Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 3.7. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem...17 Tabela 3.8. Firmy zatrudniające absolwentów studiów I stopnia 2013 WIMiIP deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem...18 Tabela 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N= Tabela 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy...22 Tabela 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów - przyczyny. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy N=...24 Spis diagramów Diagram 2.1. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 2.2. Struktura badanej próby z podziałem na płeć. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N= Diagram 2.3. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 25

26 Diagram 2.4. Struktura badanej próby z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy N= Diagram 3.1. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 3.2. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N=217, N agh = Diagram 3.3. Plany edukacyjne. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 3.4. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 3.5. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH - porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP = Diagram 3.6. Status zawodowy. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP- porównanie. N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 3.7. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N agh =2838, N WIMiIP = Diagram 3.8. Plany edukacyjne. Wybór uczelni. Absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 3.9. Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram Czynniki skłaniające do kontynuacji nauki. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N 2011 =242, N 2012 =213, N 2013 = Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram Status prawny zatrudnienia, absolwenci studiów I stopnia 2012, 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N p2011 =54, N p2012 = 39, Np = Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N p2011 =50, N p2012 = 37, Np = Diagram 4.1. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Diagram 4.2. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH = Diagram 4.3. Aktywność w trakcie studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2011, 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 5.1. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 26

27 Diagram 5.2. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP i AGH, porównanie. Rozkład procentowy, N WIMiIP =217, N AGH = Diagram 5.3. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2012 i 2013 WIMiIP, porównanie. Rozkład procentowy, N 2011 =251, N 2012 =220, N 2013 = Diagram 5.4. Ocena decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów. Absolwenci studiów I stopnia 2013 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N e =, N tch =...22 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 27

28 Monitoring absolwentów WIMiIP 2013, studia I stopnia 28

29 Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów studiów I stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza Centrum Karier AGH, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej. Szanowni Państwo, Akademia Górniczo Hutnicza podjęła działania mające na celu zebranie danych na temat losów zawodowych absolwentów. Uzyskane informacje mają istotne znaczenie dla dalszego rozwoju uczelni, dostosowania programów nauczania do stawianych przez pracodawców wymagań, a takŝe w prowadzonym doradztwie zawodowym i przygotowaniu studentów do efektywnych działań na rynku pracy. Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Płeć kobieta męŝczyzna CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE I.1 Wydział WGiG WGGiIŚ WZ WIMiIP WIMiC WEiP WIEiT WO WFiIS WIMiR WMN WMS WEAIiIB WGGiOŚ WWNiG WH I.2 Kierunek.. I.3 Termin obrony Miesiąc Rok Czy podczas studiów I stopnia zdobywał(a) Pan(i) doświadczenie zawodowe? poprzez praktyki obowiązkowe I.4 poprzez praktyki nadobowiązkowe poprzez pracę niezwiązaną z kierunkiem studiów poprzez pracę związaną z kierunkiem studiów nie zdobywałem doświadczenia zawodowego w trakcie studiów I.5 I.6 Czy podczas studiów I stopnia studiował(a) Pan(i) zagranicą (np. program ERASMUS)? Tak Nie Czy podczas studiów I stopnia angaŝował/a się Pan/Pani w działalność społeczną (np. organizacje studenckie, charytatywne, inne)? Tak Nie I.7 Czy z perspektywy czasu podjąłby/podjęłaby Pan(i) ponownie ten sam kierunek studiów I stopnia? Tak Nie Nie wiem

30 W przypadku odpowiedzi "nie" lub "nie wiem" proszę podać przyczyny(moŝna wybrać kilka odpowiedzi): Kierunek studiów I stopnia wybrałem/am przypadkowo (nieprzemyślany wybór) Nie dostałem/am się na poŝądany przeze mnie kierunek I stopnia Program kształcenia na studiach I stopnia nie spełnił moich oczekiwań Oferta rynku pracy dla absolwentów tego kierunku jest mało atrakcyjna Inne (jakie?). CZĘŚĆ II. PLANY EDUKACYJNE II.1 Czy zamierza Pan/Pani kontynuować naukę na studiach II stopnia od najbliŝszego semestru/roku akademickiego? Tak => proszę przejść do pyt. II.3 Nie => proszę przejść dalej Czy ukończył/a Pan/Pani studia II stopnia na innym kierunku, wydziale lub uczelni? II.2 Tak => proszę przejść do pyt. III.1 Nie => proszę przejść do pyt. III.1 Czy naukę na studiach II stopnia zamierza Pan/Pani kontynuować na tym samym Wydziale i Kierunku II.3 Tak => proszę przejść do pyt. II.8 Nie => proszę przejść dalej II.4 Nazwa uczelni... II.5 Wydział

31 II.6 Kierunek studiów II stopnia Proszę podać przyczyny decyzji o zmianie Kierunku/Uczelni? II II.8 Tryb studiów II stopnia stacjonarne niestacjonarne Dlaczego zamierza Pan/i kontynuować edukację na studiach II stopnia? (moŝna wybrać kilka odpowiedzi) pragnę pogłębić wiedzę kierunkową uzyskaną podczas studiów I stopnia pragnę uzyskać wiedzę z dodatkowej dziedziny, uzupełnić wiedzę zdobytą na studiach I stopnia o nowe elementy nie mogę znaleźć pracy po studiach I stopnia tytuł magistra zwiększa moją konkurencyjność na rynku pracy II.9 tytuł magistra pozwala na uzyskanie większych zarobków wymaga tego ode mnie mój obecny pracodawca nie czuję się gotowy/gotowa do podjęcia pracy zawodowej inne (jakie?).... Czy zamierza Pan/Pani podjąć w najbliŝszym czasie studia podyplomowe? II.1 0 Nie Tak => proszę podać od kiedy (rok): Uczelnia: Kierunek: CZĘŚĆ III. STATUS ZAWODOWY Jaki jest Pani/Pana obecny status zawodowy? III.1 pracuję (etat, staŝ, umowa zlecenie/dzieło, prace dorywcze) =>proszę przejść do nast. pytania prowadzę własną działalność gospodarczą => proszę przejść do pyt. IV.1 poszukuję pracy => dziękujęmy za wypełnienie ankiety

32 nie pracuję, nie poszukuję pracy => dziękujęmy za wypełnienie ankiety III. 2 Status prawny zatrudnienia umowa o pracę umowa zlecenie/o dzieło praca bez umowy III. 3 Miejsce zatrudnienia Nazwa firmy: BranŜa: Stanowisko: Miasto: Województwo/Kraj: III.4 III.5 Czy obecnie wykonywana praca jest zgodna z uzyskanym wykształceniem i kwalifikacjami? tak częściowo niezgodna W jakim stopniu wiedza i kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia są wykorzystywane w obecnej pracy? w bardzo duŝym w duŝym w dostatecznym nie są wykorzystywane CZĘŚĆ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA IV.1 Data podjęcia działalności gospodarcz ej Miesiąc Rok Informacja o działalności IV.2 Przedmiot działalności: Miasto: Województwo/Kraj: IV.3 Czy firma zatrudnia pracowników? tak nie Monitoring absolwentów WGiG 2013, studia I stopnia 32

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2013 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne

4 [Q0004]4. Forma studiów * Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: studia stacjonarne studia niestacjonarne Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2013r. Rektora PWSZ w Głogowie z dnia 17.06.2013r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie Ankieta badania

Bardziej szczegółowo

Przeszłość na usługach przyszłości

Przeszłość na usługach przyszłości Przeszłość na usługach przyszłości Jak wykorzystać wyniki badań losów zawodowych w praktyce szanse i zagrożenia; doświadczenia krajowe. Grażyna Śliwińska Kraków, czerwiec 2015. Przeszłość na usługach przyszłości

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2014 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2012/2013 Badanie ma charakter dobrowolny, podzielone zostało na dwa etapy: Ankieta wstępna (w wersji papierowej) wypełniana przez absolwentów w momencie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała Nr AR001-11 -IX/2013 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów. Działając w związku z art. 13a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U z 2012, poz. 572 ze zm.) uchwala

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 29/2009/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia ankietyzacji studentów kończących studia

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?...

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?... Nr ankiety: Nr edycji: 0 1 3 5 ANKIETA ANONIMOWA Ankieta ta służy do monitorowania karier zawodowych absolwentów WSAP w Szczeci, bada to ma na celu dostosowa planów i programów studiów oraz kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015

Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia studiów/ 2015 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH rocznik 2012 po trzech latach od ukończenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 46 niestacjonarne - 17 2014-06-09-2014-08-07 63

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 33 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: Administracja osób Filozofia 31 osób Historia osoby Politologia osób Socjologia 3 osób Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne - stacjonarne - 55 niestacjonarne - 4 2013-12-07-2014-02-05 59

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Zarządzania Monitorowanie losów zawodowych Wydział Zarządzania Badania w roku 2014 objęły 446 studentów Wydziału Zarządzania. W grupie tych osób znalazło się 265 kobiet oraz 181 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PO 3 LATACH STUDIÓW ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2015 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp... 3 II Metoda badawcza.. 4 III Populacja

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze?

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze? ul. Pstrowskiego 3a, 62-2 Gniezno tel. 61 42 7 7, fax: 61 42 3 4 Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Pedagogiki Ankieta skierowana do absolwentów Wydziału Pedagogiki została rozesłana

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Ekonomiczny ekonomia - 12 zarządzanie - 3 stacjonarne - 10 niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ RAPORT Z BADANIA 2015 Wrocław 2015 Opracowała: Anna Twarda Spis treści Wstęp.... 3 Rozdział 1. Metodologia badania.... 4 1.1 Cele badania...

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 3 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie

Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie BIURO KARIER Analiza losów zawodowych absolwentów PWSZ w Krośnie absolwenci 2014 r. Krosno, kwiecień 2015 r. Opracowanie wyników ankiet dotyczących losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 212/213 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Budownictwa i Architektury Monitorowanie losów zawodowych Wydział Budownictwa i Architektury Badania w roku 2015 objęły 357 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury. W grupie tych osób znalazło się 141 kobiet oraz 216 mężczyzn.

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 badanie rok od ukończenia studiów W W W. K U L. P L / B I U R O K A R I E R ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści?

Ankieta absolwenta. 4) Czy wg Pani/Pana w programie studiów brakowało jakichś przedmiotów/treści? ankieta jest anonimowa Szanowni Państwo! Chcemy poznać Państwa opinie na temat jakości kształcenia w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Państwa szczere i rzetelne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa architektura krajobrazu - 2 ogrodnictwo

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ABSOLWENCI 2012 Wrocław 2013 Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej SPIS TREŚCI I Wstęp.. 3 II Metoda badawcza. 4 III Populacja badawcza... 5 IV Charakterystyka

Bardziej szczegółowo