Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013"

Transkrypt

1 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów. W ramach wydarzenia, tradycyjnie przeprowadziliśmy badanie zapotrzebowania pracodawców oraz ich oczekiwań wobec potencjalnych kandydatów. Jego wyniki przedstawiamy w tym krótkim opracowaniu. Wszystkie firmy, które wzięły udział w badaniu planują zwiększyć zatrudnienie w przyszłym roku. Poszukują przede wszystkim specjalistów, ale także pracowników średniego i niższego szczebla: techników oraz operatorów maszyn i urządzeń. Na wykresie 1. przedstawiono odpowiedzi 18 firm 1. Ze względu na wielokrotne odpowiedzi, wartości te nie sumują się. Wykres 1 Kategorie zawodowe poszukiwane przez pracodawców Podobnie jak w poprzednich latach badani pracodawcy najczęściej poszukują kandydatów za pomocą internetowych źródeł. Pracodawcy zostali poproszeni o wskazanie trzech najczęściej stosowanych metod rekrutacji pracowników - odpowiedzi przedstawia wykres 2. Spośród 18 firm większość (15) umieszcza oferty na portalach pracy - najbardziej popularny to Pracuj.pl, inne wskazywane: Gazeta Praca, Infopraca, Strefa Inżyniera, Technicaljobs. Równie często pracodawcy wykorzystują firmowe strony internetowe. Rzadziej stosują metodę direct search, korzystając m.in. z portali specjalistycznych jak GoldenLine czy LinkedIn. 1 Z uwagi na małą próbę, dane na wykresach i w tabelach zostały przedstawione w postaci liczebności.

2 Wykres 2 Najczęściej stosowane metody rekrutacji (liczebności) Co drugi badany wskazał, że firma organizuje staże i praktyki, po których zatrudnia najlepszych specjalistów. Dość często pracodawcy wykorzystują również kontakty biznesowe (tzw. zatrudnianie z polecenia). Ponadto wyszukują kandydatów w wewnętrznej bazie podań, za pośrednictwem akademickich biur karier lub na targach pracy. Rzadziej korzystają z pośrednictwa pracy oferowanego przez prywatne agencje czy urzędy pracy. Spośród badanych firm 2/3 przyznało, że ma trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów na stanowiska specjalistyczne. Ponadto, każda kiedyś natknęła się na problemy rekrutacyjne, wynikające z niedopasowania profilu kandydata do oczekiwań pracodawcy, jak i z przyczyn niezależnych. Jak zobaczymy na wykresie 3. część badanych przyznała, że na rynku panuje silna konkurencja o dobrych specjalistów i czasami firma otrzymuje mało zgłoszeń. Niemniej, większość pracodawców zwróciło uwagę na niedociągnięcia po stronie kandydatów. Są to przede wszystkim: słaba znajomość języków obcych (2/3 odpowiedzi), niewystarczające umiejętności praktyczne, niskie kompetencje interpersonalne (1/3 wskazań) oraz małe doświadczenie zawodowe. Dane przedstawia wykres 3. - podobnie jak poprzednio wartości nie należy sumować, gdyż było to pytanie wielokrotnego wyboru. Generalnie pracodawcy określają przygotowanie absolwentów uczelni technicznych do zawodu na poziomie średnim. Według badanych absolwenci najlepiej wypadają pod kątem wiedzy teoretycznej oraz obsługi komputera, natomiast co drugi źle ocenia ich praktyczne umiejętności zawodowe. Większość uważa również, że przydałoby się podnieść ich kompetencje interpersonalne.

3 Wykres 3 Najczęstsze problemy podczas rekrutacji Wykres 4. przedstawia opinie pracodawców na temat tego, jakich kompetencji najczęściej brakuje absolwentom uczelni technicznych. Widzimy, że przeważają wśród nich właśnie umiejętności związane z komunikacją międzyludzką, a także zdolności zarządzania czasem. Wykres 4 Braki kompetencyjne absolwentów uczelni technicznych Najbardziej poszukiwane przez pracodawców cechy/umiejętności dotyczyły: pracy w grupie (2/3 firm), analitycznego myślenia (3/5 firm), komunikatywności, samodzielności i motywacji do pracy (2/5 pracodawców). Dla 1/3 badanych znaczenie ma również innowacyjność oraz umiejętność pracy w środowisku międzykulturowym. W procesie rekrutacji specjalistów kluczową rolę odgrywa: obsługa komputera i znajomość języków obcych (wskazało tak 3/4 firm), praktyczne umiejętności (2/3 firm),

4 kompetencje specjalistyczne oraz zaawansowane umiejętności komputerowe (wskazywane głównie przez firmy z branży IT). Jeśli chodzi o znajomość oprogramowania czy języków programowania, pracodawcy wymieniali przede wszystkim: AutoCAD, C/C++, Java, a także znajomość: SAP, Catia, Unigraphics oraz.net. Wśród języków obcych najczęściej wymagano znajomości niemieckiego, francuskiego i oczywiście angielskiego. Tabela 1 Czynniki wskazane jako bardzo ważne i kluczowe w rekrutacji specjalistów Czynniki bardzo ważne/kluczowe Liczba wskazań doświadczenie zawodowe 6 doświadczenie na podobnym stanowisku 6 umiejętności praktyczne 11 kierunkowe wykształcenie 4 dyplom magisterski 1 renoma uczelni 1 specjalistyczne umiejętności zawodowe 10 wiek 0 płeć 0 znajomość branży 2 umiejętności interpersonalne 8 obsługa komputera 14 zaawansowane umiejętności komputerowe 10 znajomość języków obcych 14 dodatkowe uprawnienia i certyfikaty 2 Czynnikami ważnymi dla większości pracodawców są ponadto: kompetencje interpersonalne, specjalistyczne umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe (niekoniecznie na stanowisku) oraz kierunkowe wykształcenie. Warto podkreślić, że dyplom magisterski ma znaczenie tylko dla połowy badanych. Wyniki z innych badań pokazują, że pracodawcy coraz częściej akceptują u kandydatów ukończenie tylko studiów I stopnia, rośnie natomiast rola doświadczenia zawodowego (dotyczy to zwłaszcza specjalistów IT, często również innych branż inżynierskich). Z drugiej strony tendencja ma swoje odbicie w decyzjach studentów, którzy coraz częściej kończą edukację na poziomie studiów inżynierskich. 2 2 Z badań w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego wynika, że ponad 20% absolwentów szkół wyższych nie kontynuuje edukacji po uzyskaniu dyplomu studiów I stopnia. Źródło: Górniak J. (red.): Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport z badań Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa 2012, dostępny na: Wśród absolwentów PK również rośnie odsetek osób, które kończą edukację na poziomie studiów inżynierskich (wg badań przeprowadzonych w Biurze Karier w 2010 r. było to 4%, w 2013 r. już 7%).

5 Z punktu widzenia pracodawców kształcenie na uczelniach technicznych nie jest dostosowane do potrzeb rynku pracy. Większość spośród badanych stwierdziło, że absolwenci nie są przygotowani praktycznie, a wiedza przekazywana na studiach jest zbyt ogólna. Jednocześnie dostrzegają różnice w przygotowaniu absolwentów w zależności od ukończonej uczelni. Większość przebadanych firm zatrudnia absolwentów Politechniki Krakowskiej, a przynajmniej połowa z nich na wysokim szczeblu zarządzania (absolwenci PK są Prezesami Zarządu, Menedżerami, Kierownikami). Wszystkie spośród przebadanych firm organizują pracownikom różne formy podnoszenia kwalifikacji (np. szkolenia, kursy, seminaria, studia podyplomowe). Większość z nich regularnie oferuje szkolenia również nowoprzyjętym pracownikom. Najczęściej są to szkolenia z zakresu wiedzy branżowej, informatyczne oraz kursy językowe. Całościowe dane dotyczące rodzajów szkoleń organizowanych przez firmy przedstawia wykres 5. W kategorii inne pracodawcy wskazali: stanowiskowe, wdrożenie dot. realizowanych projektów lub uprawnienia do wykonywania zawodu. Połowa spośród przebadanych firm zatrudnia osoby z niepełnosprawnością. Wykres 5 Zakres szkoleń oferowanych nowym pracownikom Firmy uczestniczące w badaniu to przede wszystkim duże przedsiębiorstwa (5 na 6 zatrudnia więcej niż 250 pracowników). Zdecydowana większość z nich działa w więcej niż jednym

6 regionie, natomiast 5 z nich to firmy z województwa małopolskiego. Są to najczęściej firmy z takich branż, jak: IT, mechaniczna, energetyczna, przemysł, lotnictwo czy transport i w związku z tym poszukujące absolwentów: - automatyki i robotyki, - informatyki, - mechaniki i budowy maszyn, - inżynierii materiałowej oraz elektrotechniki. Wystawcy dobrze ocenili tegoroczną edycję targów i większość z nich planuje uczestniczyć w kolejnej, planowanej na październik 2014 r. Najbardziej zadowoleni byli ze współpracy z Biurem Karier przy ich organizacji oraz z przebiegu imprezy i postawy organizatorów. Większość chwaliła również promocję wydarzenia 3 na 4 oceniła ją dobrze lub bardzo dobrze. Z opinii ankietowanych pracodawców wynika, że należałoby popracować nad frekwencją studentów. Pojawiła się również uwaga o braku dostępu do Internetu. Większość wystawców uczestniczyło w poprzednich edycjach Inżynierskich Targów Pracy na PK. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że dla firm jest to przede wszystkim okazja do informowania studentów i absolwentów o procesach rekrutacyjnych oraz przedstawienia im oferty firmy i oczekiwań wobec kandydatów. Jednocześnie jest elementem budowania wizerunku i promocji firmy. Warto przyjść na targi z dokumentami aplikacyjnymi, gdyż większość pracodawców gromadzi CV. Można wykorzystać ten moment do zaprezentowania się przed potencjalnym pracodawcą, gdyż firmy prowadzą często wstępną rekrutację zarówno pracowników, jak i praktykantów i stażystów. Firmy uczestniczące w targach chętnie współpracują z Biurem Karier PK przy poszukiwaniu pracowników. Przede wszystkim oferują zamieszczanie na stronie Biura Karier ogłoszeń o pracy, praktykach i stażach dla studentów i absolwentów Politechniki Krakowskiej. Są również zainteresowani organizacją bezpłatnych prezentacji firmy na uczelni oraz realizacją dni otwartych w firmie dla studentów PK. Ponadto, pracodawcy w procesie rekrutacji chętnie korzystają z bazy w serwisie Biura Karier, gdzie studenci i absolwenci umieszczają swoje CV. Coraz większym zainteresowaniem firm cieszą się również wyniki z badań prowadzonych w Biurze Karier. Opracowała: mgr Karolina Turbasa Biuro Karier Politechniki Krakowskiej

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Raport końcowy: Badania Empiryczne Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy badanie

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Sektor usług biznesowych w Małopolsce

Sektor usług biznesowych w Małopolsce 2013 Sektor usług biznesowych w Małopolsce Stan i perspektywy rozwoju Sektor usług biznesowych w Małopolsce Stan i perspektywy rozwoju Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach

Bardziej szczegółowo

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy

Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy 2014 Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Co może młodzież? Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na małopolskim rynku pracy Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw

Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw PROJEKT SYSTEMOWY KAPTAŁ NTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Aktywność uczelni wyższych w kształceniu kadr na potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw Ekspertyza naukowa Dr Agnieszka Ziętek Uniwersytet Marii

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku GDAŃSKU

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport z VII fali badania jakościowego Sopot, styczeń 2015 r. Spis treści 1. Opis badania...

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009 Pracodawca Rynek Pracownik Raport z badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2009 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy

Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Badanie osób młodych na mazowieckim rynku pracy Raport BADANIE OSÓB MŁODYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY - raport końcowy z badania Publikacja przygotowana w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE W MAŁOPOLSCE

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE W MAŁOPOLSCE RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE W MAŁOPOLSCE raport przygotowany przez przy współpracy 1 Szanowni Paostwo, Z wielką przyjemnością prezentujemy Paostwu Raport dotyczący rynku pracy oraz zasobów ludzkich w

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Ekonomia sukcesu program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Raport z badań jakościowych IDI z pracodawcami przygotowany przez PBS Spółka z o. o. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Człowiek

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA

ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY RAPORT Z ANALIZY DANYCH ZASTANYCH ORAZ BADAŃ TERENOWYCH WŚRÓD PRACODAWCÓW INFORMACJA SKRÓCONA Autor: dr Łukasz Łotocki Badanie przeprowadzono na zlecenie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju

Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju RZECZNIK PRAW ABSOLWENTA Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju Warszawa, kwiecień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Biura karier w dokumentach strategicznych...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu!

Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Kuźnia Kadr 3 od pomysłu do sukcesu! Raport z realizacji projektu Publikacja jest częścią projektu Kuźnia Kadr 3, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia (inŝynierskich) Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki ( lata 2007, 2008, 2009, 2010)

Losy zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia (inŝynierskich) Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki ( lata 2007, 2008, 2009, 2010) Losy zawodowe absolwentów studiów pierwszego stopnia (inŝynierskich) Warszawskiej WyŜszej Szkoły Informatyki ( lata 2007, 2008, 2009, 2010) Raport z badania Halina Wojciechowska Andrzej śyławski Spis treści

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce

Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Biznes dla edukacji Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce Warszawa 2014 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego PARP Biznes dla edukacji realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH

CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH CENTRUM ANALIZ STRATEGICZNYCH Publikacja finansowana z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w programie ZPORR 2.1. Prof. Adam Sagan Dr Jadwiga Stobiecka Dr Mariusz Łapczyński Małopolski rynek pracy diagnoza

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo