Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Raport Kraków, październik 2013

2 SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW METODYKA BADANIA LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY...8 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2012 WIMiIP Status zawodowy Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie Status zawodowy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów, lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2012 WIMiIP Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie Czas poszukiwania pracy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów Zgodność pracy z wykształceniem Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów. Przedmiot działalności gospodarczej Część II. Dane szczegółowe (próba R2) ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2012 WIMiIP Status prawny zatrudnienia Stopień konkurencyjności absolwentów Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska Lokalizacja zatrudnienia i działalności gospodarczej Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów, absolwenci 2012 WIMiIP Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci 2012 WIMiIP Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Wybór pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2012 WIMiIP Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

3 5.7.2 Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów Ocena studiów w kontekście wykonywanej pracy Zarobki absolwentów Wysokość zarobków brutto oraz dochody z działalności gospodarczej, absolwenci 2012 WIMiIP Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów Wysokość zarobków brutto, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie Wysokość zarobków brutto, absolwenci WIMiIP: 2009, 2010, 2011, 2012* porównanie Zamiar zmiany pracy ABSOLWENCI POSZUKUJĄCY PRACY Przyczyny braku pracy według absolwentów Czas poszukiwania pracy POZOSTAŁE WSKAŹNIKI Aktywność w trakcie studiów Ocena decyzji wyboru uczelni i ukończonego kierunku studiów Ocena decyzji wyboru kierunku studiów przyczyny Edukacja absolwentów po uzyskaniu dyplomu ZAŁĄCZNIKI SPIS TABEL SPIS DIAGRAMÓW KWESTIONARIUSZ ANKIETY...78 Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

4 1. STRESZCZENIE WYNIKÓW Badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej przeprowadzono po raz piąty. Przedstawione w niniejszym raporcie wyniki uzyskano w oparciu o badanie dokonane wśród absolwentów stacjonarnych studiów magisterskich WIMiIP, rocznik W badaniu wzięło udział 191 respondentów co stanowi 74,6% absolwentów 2012 WIMiIP (256 osób). Metodyka badania przedstawiona jest w Rozdziale 2, struktura próby z podziałem na płeć i kierunki studiów w Rozdziale 3. 67,5% respondentów jest zatrudnionych (w tym 4,7% jednocześnie kontynuuje naukę), 1,6% ma zagwarantowane zatrudnienie, 3,7% prowadzi własną firmę, a 8,4% niezatrudnionych absolwentów kontynuuje naukę i nie poszukuje pracy. W sumie pracujących lub/i kontynuujących edukację jest 81,1% respondentów. 16,8% absolwentów nadal poszukuje pracy (Tabela 4.1.). Wskaźniki zatrudnienia z podziałem na kierunek studiów i płeć przedstawiono w Rozdziałach i Wśród pracujących absolwentów 22,7% nie poszukiwało pracy (inicjatywa zatrudnienia wyszła ze strony pracodawcy), a 29,5% poszukiwało pracy krócej niż 1 miesiąc (Tabela 4.7.). 60,6% absolwentów otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Podjęte zatrudnienie jest dla 68,9% respondentów całkowicie lub częściowo zgodne z wykształceniem. Dane dotyczące zgodności pracy z wykształceniem w zależności od kierunku studiów przedstawione są w Rozdziale Absolwenci pracują głównie w branży IT (wykaz branż Tabela 4.14.). Lista firm zatrudniających absolwentów oraz zajmowanych przez nich stanowisk podana jest w Tabeli 5.2 (absolwenci deklarujący pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem) oraz w Tabeli 5.3 (absolwenci deklarujący pracę niezgodną z wykształceniem). 72,5% zatrudnionych absolwentów podjęło pracę w województwie małopolskim (w tym 63,3% w Krakowie), następne w kolejności jest województwo śląskie 8,3% respondentów. Pracę za granicą podjęło 2,8% absolwentów. Lokalizacja zatrudnienia i dane dotyczące mobilności respondentów przedstawione są w Rozdziale 5.4. Według 59,6% respondentów czynnikiem decydującym w procesie rekrutacji były umiejętności komputerowe. Następne w kolejności to: ukończony kierunek studiów (55,0%) oraz wiedza uzyskana podczas studiów (52,3%). Według 38,5% respondentów dodatkowym atutem było ukończenie Akademii Górniczo Hutniczej. Czynniki wpływające na proces rekrutacji ilustruje Rozdział 5.5. Przy wyborze pracodawcy absolwenci kierowali się możliwością rozwoju zawodowego (73,4%), a następnie: stabilnością zatrudnienia (51,4%) i lokalizacją firmy (50,5%) (Rozdział 5.5). 76,3% respondentów twierdzi, że wiedza i kwalifikacje uzyskane podczas studiów są w różnym stopniu wykorzystywane w obecnej pracy. 39,5% uważa, że w stopniu bardzo dużym i dużym, a 34,9% w stopniu dostatecznym (Rozdział 5.7). Oceniając studia w kontekście wykonywanej pracy 72,5% respondentów uważa, że studia całkowicie lub częściowo przygotowały ich do pracy zawodowej. Szczegółowe przedstawienie deklarowanych przez absolwentów atutów i braków przedstawiono w Rozdziale 5.8. Największy odsetek pracujących (17,4%) osiąga zarobki w przedziale złotych brutto, a 3,7% powyżej 6000 złotych brutto. Wysokość zarobków w zależności od kierunku przedstawiono w Rozdziale ,9% respondentów nie planuje zmiany pracy w najbliższym czasie, a 26,6% nie ma na ten temat zdania. Osoby niezdecydowane lub planujące zmianę zatrudnienia (51,4%) uzasadniają to chęcią Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

5 uzyskania wyższych zarobków (55,4%) oraz/lub niezgodnością wykonywanej pracy z kwalifikacjami (19,6%). 82,7% respondentów decyzję o podjęciu studiów w AGH uważa za słuszną. 48,0% respondentów wybrałoby ponownie ten sam kierunek studiów, 26,7% nie ma zdania na ten temat, a 24,0% nie wybrałoby ponownie tego samego kierunku studiów. 18,0% respondentów planuje podjęcie w przyszłości studiów podyplomowych. W niniejszym raporcie przedstawiono porównanie wybranych wskaźników WIMiIP w latach 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 oraz porównanie WIMiIP i AGH Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

6 2. METODYKA BADANIA Badana grupa Absolwenci stacjonarnych studiów II stopnia, rocznik 2012 WIMiIP. Czas przeprowadzenia badań Od września 2012 do czerwca Okres od obrony pracy dyplomowej (ukończenia studiów) do momentu przeprowadzenia badania nie przekroczył 6 miesięcy. Narzędzie badawcze Anonimowy kwestionariusz ankiety zawierający pytania zasadnicze i uzupełniające. Wywiad telefoniczny zawierający zasadnicze pytania kwestionariusza przeprowadzony z absolwentami, którzy nie wypełnili ankiety. Pytania zasadnicze dotyczyły: statusu zawodowego absolwentów, branży zatrudnienia, zgodności pracy z wykształceniem, czasu poszukiwania pracy. Pytania uzupełniające dotyczyły: statusu prawnego zatrudnienia, nazw firm i stanowisk zajmowanych przez absolwentów, lokalizacji zatrudnienia, wymagań wobec kandydatów ubiegających się o pracę, priorytetów przy wyborze pracodawcy, stopnia wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów w obecnej pracy, oceny studiów w AGH w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy zawodowej, gotowości do zmiany pracy, zarobków, aktywności w trakcie studiów, oceny decyzji wyboru ukończonego kierunku studiów, edukacji po uzyskaniu dyplomu. Sposób pozyskiwania danych do badań W celu zwiększenia responsywności badanej grupy zastosowano zróżnicowane metody pozyskiwania danych. Respondenci wypełniali kwestionariusze ankiety w Centrum Karier, drogą internetową, lub odpowiadali w wywiadzie telefonicznym na zasadnicze pytania zawarte w kwestionariuszu. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

7 Tabela 2.1. Sposób pozyskiwania danych do badań. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. PRÓBA R1 Sposób pozyskiwania danych do badań PRÓBA R2 Kwestionariusz ankiety (Centrum Karier) respondentów % liczby respondentów N=191 % liczby absolwentów WIMiIP 2012 N= ,4% 31,6% Kwestionariusz ankiety (CAWI)* 69 36,1% 27,0% Razem kwestionariusz ankiety. Próba R ,5% 58,6% Wywiad telefoniczny 41 21,5% 16,0% Razem. Próba R ,0% 74,6% *CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) wspomagany komputerowo wywiad prowadzony za pomocą udostępnionego respondentom kwestionariusza internetowego, jedna z metod zbierania danych w badaniach ilościowych. Analiza danych Analiza statystyczna (liczbowa i procentowa). Pierwsza część raportu próba R1, N=191 analiza danych zasadniczych uzyskanych od 191 respondentów (150 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety oraz 41 respondentów, którzy na pytania zasadnicze odpowiedzieli telefonicznie). Druga część raportu próba R2, N=150 analiza danych uzupełniających uzyskanych od 150 respondentów, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. W analizie danych wykorzystano oprogramowanie IBM SPSS Statistics. Zbieranie danych osobowych Respondenci wypełniali w Centrum Karier deklarację zgody na udział w badaniach losów zawodowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. wraz ze zmianą z dnia r Dz. U , art. 1. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

8 3. LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY wszystkich absolwentów studiów II stopnia WIMiIP 2012 na podstawie danych Działu Nauczania AGH wyniosła 256. Dane zasadnicze (kwestionariusze ankiety oraz rozmowy telefoniczne próba R1) uzyskano od 191 absolwentów WIMiIP rocznik 2012, co stanowi 74,6% wszystkich absolwentów. Dane uzupełniające (kwestionariusze ankiety próba R2) uzyskano od 150 respondentów, co stanowi 58,6% badanej populacji absolwentów. Tabela 3.1. absolwentów i responsywność badania z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek Edukacja Techniczno Informatyczna absolwentów WIMiIP 2012 absolwentów, którzy zadeklarowali udział w badaniu % liczby respondentów Responsywność absolwentów WIMiIP ,3% 84,8% Inżynieria Materiałowa ,0% 67,0% Informatyka Stosowana ,4% 75,3% Metalurgia ,0% 82,2% Razem ,9% 74,6% Tabela 3.2. Liczebność próby z podziałem na próby R1 i R2. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek Edukacja Techniczno Informatyczna absolwentów WIMiIP 2012 respondentów PRÓBA R1 % liczby absolwentów WIMiIP 2012 respondentów PRÓBA R2 % liczby absolwentów WIMiIP ,8% 20 60,6% Inżynieria Materiałowa ,0% 44 45,4% Informatyka Stosowana ,3% 56 69,1% Metalurgia ,2% 30 66,7% Razem ,6% ,6% Tabela 3.3. Procent przebadanych absolwentów WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie, N 2008 =270, N 2009 =214, N 2010 =138, N 2011 =159, N 2012 = Procent przebadanych absolwentów 27,1% 25,9% 72,5% 86,2% 74,6% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

9 Diagram 3.1. Procent przebadanych absolwentów WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. N 2008 =270, N 2009 =214, N 2010 =138, N 2011 =159, N 2012 =256. Tabela 3.4. Struktura prób R1 i R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Kierunek Edukacja Techniczno Informatyczna absolwentów WIMiIP 2012 PRÓBA R1 respondentów %N=191 PRÓBA R2 respondentów %N= ,7% 20 13,3% Inżynieria Materiałowa ,0% 44 29,3% Informatyka Stosowana ,9% 56 37,3% Metalurgia ,4% 30 20,0% Razem ,0% ,0% Diagram 3.2. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N ETI =33, N IM =97, N IS =81, N MET =45. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

10 Diagram 3.3. Struktura próby R1 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N ETI =28, N IM =65, N IS =61, N MET =37. Diagram 3.4. Struktura próby R2 z podziałem na kierunki studiów. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N ETI =20, N IM =44, N IS =56, N MET =30. Tabela 3.5. Struktura próby R1 i R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy. Płeć absolwentów WIMiIP 2012 PRÓBA R1 respondentów %N=191 PRÓBA R2 respondentów %N=150 Kobiety ,9% 31 20,7% Mężczyźni ,1% ,3% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

11 Diagram 3.5. Struktura badanej populacji absolwentów z podziałem na płeć. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N K =46, N M =210 Diagram 3.6. Struktura próby R1 z podziałem na płeć. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N K =38, N M =153. Diagram 3.7. Struktura próby R2 z podziałem na płeć. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N K =31, N M =119. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

12 Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

13 Część I. Dane zasadnicze (próba R1) Dane zasadnicze analizowane w I części raportu uzyskano od 191 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety oraz wywiad telefoniczny (próba R1). 4. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2012 WIMiIP 4.1 Status zawodowy Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP. Tabela 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy %N=191 Jest zatrudniony/a ,8% Jest zatrudniony/a i jednocześnie kontynuuje edukację 9 4,7% ,5% Ma zagwarantowane zatrudnienie 3 1,6% Prowadzi działalność gospodarczą 7 3,7% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 16 8,4% Poszukuje pracy 29 15,2% Poszukuje pracy (w trakcie zmiany pracy) 3 1,6% 32 16,8% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 4 2,1% Razem ,0% Diagram 4.1. Status zawodowy. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=191. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

14 4.1.2 Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie. Diagram 4.2. Status zawodowy absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie, N WIMiIP =191, N AGH = Status zawodowy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela 4.2. Status zawodowy. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy %N=42 %N=58 %N=100 %N=137 %N=191 Jest zatrudniony/a 28 66,7% 39 67,2% 72 72,0% ,2% ,5% Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 1 2,4% 1 1,7% 0 0,0% 3 2,2% 3 1,6% 2 4,8% 4 6,9% 3 3,0% 10 7,3% 7 3,7% 3 7,1% 8 13,8% 7 7,0% 7 5,1% 16 8,4% Poszukuje pracy 8 19,0% 6 10,3% 18 18,0% 13 9,5% 32 16,8% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,7% 4 2,1% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

15 Diagram 4.3. Status zawodowy. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =42, N 2009 =58, N 2010 =100, N 2011 =137, N 2012 = Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć. Tabela 4.3. Status zawodowy. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Kobiety Mężczyźni %N=38 %N=153 Jest zatrudniony/a 21 55,3% ,6% Ma zagwarantowane zatrudnienie 1 2,6% 2 1,3% Prowadzi działalność gospodarczą 0 0,0% 7 4,6% Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 4 10,5% 12 7,8% Poszukuje pracy 11 28,9% 21 13,7% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 1 2,6% 3 2,0% Razem ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

16 Diagram 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =38, N M = Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Tabela 4.4. Status zawodowy. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Edukacja Techniczno Informatyczna %N=28 Inżynieria Materiałowa %N=65 Informatyka Stosowana %N=61 Metalurgia %N=37 Jest zatrudniony/a 10 35,7% 47 72,3% 55 90,2% 17 45,9% Ma zagwarantowane zatrudnienie Prowadzi działalność gospodarczą Kontynuuje edukację, nie poszukuje pracy 0 0,0% 1 1,5% 1 1,6% 1 2,7% 1 3,6% 3 4,6% 2 3,3% 1 2,7% 3 10,7% 6 9,2% 1 1,6% 6 16,2% Poszukuje pracy 13 46,4% 8 12,3% 0 0,0% 11 29,7% Nie pracuje, nie poszukuje pracy 1 3,6% 0 0,0% 2 3,3% 1 2,7% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

17 Diagram 4.5. Status zawodowy. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N ETI =28, N IM =65, N IS =61, N MET = Status zawodowy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów, lata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela 4.5. Respondenci pracujący (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Edukacja Techniczno Informatyczna Inżynieria Materiałowa Informatyka Stosowana Praca+edukacja 2008 % Praca+edukacja 2009 % Praca+edukacja 2010 % Praca+edukacja 2011 % Praca+edukacja ,0% 24 83,0% 21 84,0% 24 70,6% 41 89,1% 57 87,7% 4 100,0% 6 100,0% 27 96,4% 57 96,6% 59 96,7% Metalurgia 6 67,0% 25 92,6% 31 81,6% 25 78,1% 25 67,6% % Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

18 Diagram 4.6. Respondenci pracujący (zatrudnieni, prowadzący działalność gospodarczą) i/lub uczący się z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Tabela 4.6. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Status zawodowy Edukacja Techniczno Informatyczna Inżynieria Materiałowa Informatyka Stosowana Poszukujący pracy 2008 % Poszukujący pracy 2009 % Poszukujący pracy 2010 % Poszukujący pracy 2011 % Poszukujący pracy ,4% 5 17,0% 4 16,0% 10 29,4% 5 10,9% 8 12,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6% 1 1,7% 0 0,0% Metalurgia 3 33,0% 2 7,4% 7 18,4% 7 21,9% 11 29,7% % Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

19 Diagram 4.7. Respondenci poszukujący pracy z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. 4.2 Czas poszukiwania pracy Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2012 WIMiIP. Analizowana w rozdziale 4.2. grupa respondentów liczyła 132 i obejmowała osoby zatrudnione oraz mające zagwarantowane zatrudnienie. Tabela 4.7. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy %N=132 Nie poszukiwał/a pracy* 30 22,7% Poniżej 1 miesiąca 39 29,5% 1 3 miesięcy 29 22,0% 3 6 miesięcy 16 12,1% Powyżej 6 miesięcy 6 4,5% Brak danych 12 9,1% Razem ,0% *Inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

20 Diagram 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=132. W grupie zatrudnionych respondentów 45,5% (60 osób) podjęło zadeklarowaną w ankiecie pracę jeszcze przed ukończeniem studiów Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie. Diagram 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie, N WIMiIP =132, N AGH =1884. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

21 4.2.3 Czas poszukiwania pracy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela 4.8. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy Nie poszukiwał/a pracy* Poniżej 1 miesiąca %N=28 %N=40 %N=72 %N=106 %N= ,0% 30 22,7% 15 53,6% 12 30,0% 38 52,8% 26 24,5% 39 29,5% 1 3 miesięcy 8 28,6% 13 32,5% 19 26,4% 28 26,4% 29 22,0% 4 6 miesięcy 2 7,1% 11 27,5% 10 13,9% 25 23,6% 16 12,1% Powyżej 6 miesięcy 3 10,7% 4 10,0% 3 4,2% 6 5,7% 6 4,5% Brak danych 0 0,0% 0 0,0% 2 2,8% 3 2,8% 12 9,1% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% *Kategoria została dodana do kwestionariusza w roku Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =72, N 2011 =106, N 2012 =132. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

22 4.2.4 Czas poszukiwania pracy, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Tabela 4.9. Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Czas poszukiwania pracy Nie poszukiwał/a pracy Poniżej 1 miesiąca Edukacja Techniczno Informatyczna %N=10 Inżynieria Materiałowa %N=48 Informatyka Stosowana %N=56 Metalurgia %N=18 0 0,0% 8 16,7% 19 33,9% 3 16,7% 4 40,0% 17 35,4% 14 25,0% 4 22,2% 1 3 miesięcy 4 40,0% 9 18,8% 12 21,4% 4 22,2% 4 6 miesięcy 1 10,0% 5 10,4% 4 7,1% 6 33,3% Powyżej 6 miesięcy 1 10,0% 2 4,2% 2 3,6% 1 5,6% Brak danych 0 0,0% 7 14,6% 5 8,9% 0 0,0% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Czas poszukiwania pracy. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N ETI =10, N IM =48, N IS =56, N MET =18. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

23 4.3 Zgodność pracy z wykształceniem. Analizowana w rozdziale 4.3. grupa respondentów liczyła 132 osoby i obejmowała osoby zatrudnione i mające zagwarantowane zatrudnienie Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem %N=132 Praca zgodna z wykształceniem 45 34,1% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 46 34,8% Praca niezgodna z wykształceniem 14 10,6% praca niezgodna z wykształceniem, ale zgodna z zainteresowaniami respondenta 4 3,0% praca niezgodna z wykształceniem z braku innych możliwości 10 7,6% Brak danych 27 20,5% Razem ,0% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=132. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

24 4.3.2 Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie. Diagram Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP i absolwenci 2012 AGH porównanie, N WIMiIP =132, N AGH = Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem %N=28 %N=40 %N=72 %N=106 %N= ,3% 15 37,5% 27 37,5% 59 55,7% 45 34,1% 8 28,6% 17 42,5% 35 48,6% 32 30,2% 46 34,8% 2 7,1% 7 17,5% 9 12,5% 12 11,3% 14 10,6% Brak danych 0 0,0% 1 2,5% 1 1,4% 3 2,8% 27 20,5% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

25 Diagram Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =72, N 2011 =106, N 2012 = Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Kobiety Mężczyźni %N=22 %N=110 Praca zgodna z wykształceniem 6 27,3% 39 35,5% Praca częściowo zgodna z wykształceniem 6 27,3% 40 36,4% Praca niezgodna z wykształceniem 6 27,3% 8 7,3% Brak danych 4 18,2% 23 20,9% Razem ,0% ,0% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na płeć. Rozkład procentowy, N K =22, N M =110. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

26 4.3.5 Zgodność pracy z wykształceniem, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Tabela Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Zgodność pracy z wykształceniem Praca zgodna z wykształceniem Praca częściowo zgodna z wykształceniem Praca niezgodna z wykształceniem Edukacja Techniczno Informatyczna %N=10 Inżynieria Materiałowa %N=48 Informatyka Stosowana %N=56 Metalurgia %N=18 0 0,0% 11 22,9% 31 55,4% 3 16,7% 4 40,0% 18 37,5% 18 32,1% 6 33,3% 3 30,0% 6 12,5% 2 3,6% 3 16,7% Brak danych 3 30,0% 13 27,1% 5 8,9% 6 33,3% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Diagram Zgodność pracy z wykształceniem. Absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N ETI =10, N IM =48, N IS =56, N MET =18. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

27 Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

28 4.4 Profil branżowy firm zatrudniających absolwentów. Przedmiot działalności gospodarczej. Tabela Profil branżowy* firm zatrudniających absolwentów 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy. Branża Branża IT 39 finanse 1 motoryzacja 10 gazownictwo 1 IT/telekomunikacja 6 handel 1 automatyka inżynieria spajania, napawanie, 4 obróbka powierzchniowa 1 bankowość 4 konstrukcje energetyczne 1 branża lotnicza 4 kuźnictwo 1 metalurgia 4 media 1 badania i rozwój 3 obróbka metali 1 produkcja 3 ocieplenia 1 telekomunikacja 3 ogrzewnictwo 1 usługi producent aluminium oraz 3 produktów aluminiowych 1 branża metalowa 2 produkcja oprzyrządowania 1 energetyka 2 produkcja tworzyw sztucznych 1 hutnictwo 2 projektowanie CAD 1 konstrukcje stalowe 2 spawalnictwo 1 odlewnictwo 2 systemy lokalizacji GPS 1 produkcja pojazdów szynowych 2 szkolnictwo wyższe 1 projektowanie 2 transport 1 automatyka budynków 1 transport szynowy 1 branża elektryczna 1 turystyka 1 branża odzieżowa 1 brak danych 11 elektronika 1 *Pytanie o branżę było pytaniem otwartym. Tabela Przedmiot działalności gospodarczej. Absolwenci 2012 WIMiIP. Przedmiot działalności gospodarczej agencja interaktywna 1 dżwigi, transport 1 branża elektryczna 1 handel 1 consulting 1 sprzedaż i mała produkcja 1 usługi programistyczne 1 Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

29 Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

30 Część II. Dane szczegółowe (próba R2) Dane analizowane w II części raportu uzyskano od 150 respondentów w oparciu o kwestionariusz ankiety (próba R2). 5. ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW 2012 WIMiIP Analizowana w rozdziale 5. grupa respondentów liczyła 109 osób i obejmowała respondentów zatrudnionych oraz mających zagwarantowane zatrudnienie, którzy wypełnili kwestionariusz ankiety. Ponadto w wybranych podpunktach analizowane są także dane uzyskane od 7 respondentów prowadzących działalność gospodarczą. 5.1 Status prawny zatrudnienia. Tabela 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Status prawny %N=116* Umowa o pracę 84 72,4% Umowa cywilno prawna 25 21,6% Samozatrudnienie 7 6,0% Brak danych 0 0,0% Razem ,0% *Respondenci zatrudnieni, mający zagwarantowane zatrudnienie oraz prowadzący działalność gospodarczą. Diagram 5.1. Status prawny zatrudnienia. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=116. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

31 5.2 Stopień konkurencyjności absolwentów 60,6% zatrudnionych (66 osób) otrzymało więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Diagram 5.2. Respondenci, którzy otrzymali więcej niż jedną propozycję zatrudnienia. Absolwenci WIMiIP: 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2009 =95, N 2010 =65, N 2011 =91, N 2012 = Nazwy firm zatrudniających absolwentów i zajmowane przez nich stanowiska. Tabela 5.2. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2012 WIMiIP. EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA Nazwa firmy Branża Stanowisko Alior Bank bankowość specjalista ds. testów BWI motoryzacja laborant materiałoznawca Prodart projektowanie CAD inżynier aplikacyjny, konstruktor CAD INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nazwa firmy Branża Stanowisko Aichelin produkcja z ca kierownika budowy Air Liquide gazownictwo stażysta w dziale business development Auto Bart motoryzacja kierownik spawalni CAR technology motoryzacja spawacz konstruktor Caterpillar Poland Sp. z o.o. branża metalowa inspektor kontroli jakości CKiS spawalnictwo inżynier spawalnik Delphi motoryzacja inżynier materiałowy EC Engineering projektowanie asystent konstruktora Elektrokontel branża metalowa kierownik Działu Regeneracji Części Maszyn F.H.U. Ponicz branża elektryczna nie podano stanowiska Goodrich Aerospace Poland branża lotnicza technolog procesów specjalnych IMiM badania i rozwój metalurg Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

32 ISS Wawrzaszek motoryzacja asystent inżyniera spawalnika Kuźnia Jawor metalurgia laborant analiz i badań metalurgicznych Leiber Poland motoryzacja referent do spraw produkcji Mitsubishi Electric automatyka junior buyer nie podano nazwy inżynieria spajania, napawanie, obróbka powierzchniowa technolog procesu nie podano nazwy produkcja oprzyrządowania technolog Pratt & Whitney AeroPower młodszy inżynier rozwoju branża lotnicza Rzeszów napraw Silum odlewnictwo technolog Valeo motoryzacja inżynier nie podano nazwy inżynieria spajania, napawanie, obróbka powierzchniowa technolog procesu nie podano nazwy produkcja oprzyrządowania technolog INFORMATYKA STOSOWANA Nazwa firmy Branża Stanowisko ABB badania i rozwój web developer ACK Cyfronet IT informatyk AGH szkolnictwo wyższe nie podano stanowiska Arcelor Mittal hutnictwo programista bazodanowiec B&S IT programista Baltoro Games IT programista Baltoro Games IT programista Bank BPH bankowość pracownik działu compliance BDI IT Java developer Comarch IT programista Comarch IT programista Comarch IT projektant systemów IT Comarch IT administrator systemów Comarch IT inżynier kontroli jakości oprogramowania Comarch IT programista Compdata IT programista Completis IT programista Ericpol IT/telekomunikacja młodszy informatyk Ericpol IT/telekomunikacja informatyk Ericpol IT/telekomunikacja software developer Ericpol IT/telekomunikacja junior software developer Ericpol IT/telekomunikacja programista Erlang Solutions IT programista Evizone Polska IT programista Evolution IT programista Flotman systemy lokalizacji GPS programista.net Formaprom Polska IT tester oprogramowania Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

33 Initius IT programista Initius IT wdrożeniowiec Insoft IT programista Interia.pl media administrator systemów Krakfin IT junior Java web developer Logo IT informatyk Medius IT programista Motorola IT/telekomunikacja software engineer Państwowy Instytut Badawczy Wydział Zootechniki badania i rozwój programista.net Pride and Glory IT programista Ramsat telekomunikacja programista Silvermedia IT software developer Software Mind IT software engiineer Thomas Corporation IT prezes Traveltech IT programista Uvod IT programista nie podano nazwy IT nie podano stanowiska nie podano nazwy IT programista nie podano nazwy IT nie podano stanowiska nie podano nazwy IT programista nie podano nazwy IT młodszy informatyk METALURGIA Nazwa firmy Branża Stanowisko Arcelor Mittal hutnictwo inżynier stażysta Borgwarner motoryzacja inżynier konstruktor Federal Mogul Gorzyce odlewnictwo kontroler jakości NSG IT konsultant PKM Sosnowiec motoryzacja elektromonter napraw pojazdów samochodowych Vistula Group S.A branża odzieżowa specjalista ds. zatowarowania nie podano nazwy metalurgia mistrz oczyszczalni i obróbki cieplnej nie podano nazwy kuźnictwo nie podano stanowiska Tabela 5.3. Nazwy firm zatrudniających absolwentów deklarujących pracę niezgodną z wykształceniem i zajmowane przez nich stanowiska. Absolwenci 2012 WIMiIP. EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA Nazwa firmy Branża Stanowisko TSI Insulation ocieplenia izolator nie podano nazwy bankowość nie podano stanowiska nie podano nazwy bankowość nie podano stanowiska INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Nazwa firmy Branża Stanowisko SQN usługi telemarketer Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

34 INOWA ogrzewnictwo doradca techniczny Camping Clepardia turystyka tłumacz CC HBC handel przedstawiciel handlowy nie podano nazwy transport nie podano stanowiska INFORMATYKA STOSOWANA Nazwa firmy Branża Stanowisko Dream Lab Onet. IT nie podano stanowiska Orange telekomunikacja specjalista ds. zrządzania zasobami sieci METALURGIA Nazwa firmy Branża Stanowisko State Street finanse fund accountant nie podano nazwy usługi kosmetyczka nie podano nazwy usługi nie podano stanowiska 5.4 Lokalizacja zatrudnienia i działalności gospodarczej. Tabela 5.4. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Województwo Polska absolwentów %N=109 Kraj Zagranica absolwentów %N=109 małopolskie 79 72,5% Kanada 1 0,9% w tym Kraków 69 63,3% Austria 1 0,9% śląskie 9 8,3% Szwajcaria 1 0,9% podkarpackie 7 6,4% świętokrzyskie 2 1,8% łódzkie 2 1,8% lubelskie 1 0,9% kujawskopomorskie 1 0,9% dolnośląskie 1 0,9% wielkopolskie 1 0,9% brak danych 3 2,8% Razem ,2% Razem 3 2,8% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

35 Diagram 5.3. Lokalizacja zatrudnienia. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy, N=109. Tabela 5.5. Lokalizacja działalności gospodarczej. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Region działalności absolwentów %N=7 małopolskie 4 57,1% w tym Kraków 1 14,3% śląskie 1 14,3% brak danych 2 28,6% Razem 7 100,0% Tabela 5.6. Mobilność zawodowa. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Miejsce ukończenia szkoły średniej Kraków Miejsce zatrudnienia poza Krakowem Miejscowość absolwentów %N=109 absolwentów %N=109 absolwentów %N=109 Kraków 19 17,4% 14 12,8% 5 4,6% poza Krakowem 90 82,6% 54 49,5% 36 33,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

36 Razem ,0% 68 62,4% 41 37,6% 5.5 Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów, absolwenci 2012 WIMiIP. Tabela 5.7. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=109 Umiejętności komputerowe 65 59,6% Ukończony kierunek studiów 60 55,0% Wiedza uzyskana podczas studiów 57 52,3% Motywacja do pracy 56 51,4% Znajomość języków obcych 45 41,3% Umiejętności interpersonalne 44 40,4% Doświadczenie zawodowe 40 36,7% Wypowiedzi respondentów administracja systemami i sieciami komputerowymi; Altiris, Dameware itd; AutoCAD (9); bazy danych (3), Linux (3); C#, SQL, ogólna wiedza; CAD (2), CAM; Corel; Java (2); MS Excel (3); NX ABAQS; ogólne; OpenCL; pakiet MS Office (4); pisanie skryptów; programowanie (19); programowanie aplikacji internetowych; programowanie C++ (2); Solidworks (4); Windows, środowiska developerskie; Word; znajomość wzorców projektowych; angielski (27); angielski dobra znajomość; angielski i francuski; angielski i niemiecki (6); angielski, niemiecki i hiszpański; angielski i rosyjski; ambicja; zdolności analityczne; jestem fajny i tyle; komunikatywność (11), otwartość, operatywność; łatwość przemawiania, koloryzowania; myślenie pozaszablonowe, odporność na stres, sprawne zarządzanie w kryzysie; odporność na stres; organizacja pracy; pewność siebie; rozwiązywanie problemów,; szybka nauka; umiejętności sprzedażowe; umiejętność pracy w zespole (11); umiejętność pracy w zespole wielonarodowościowym; zdolność logicznego myślenia; Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

37 Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów 37 33,9% Znajomości, kontakty 31 28,4% Praktyki/staże w danej firmie 20 18,3% Inne 4 3,7% certyfikaty; CISCO; douczałem się programowania (2); inżynieria oprogramowania, bazy danych SQL, Linux; kurs AutoCAD; kurs spawacza (4), praktyki; kurs spawania TIG; kursy IT; mechanika, obróbka metali; metodyka testowania oprogramowania; PHP, Zend, MySQL, HTML, CSS, Java script, jquery, Linux; praca w zawodzie; programowanie Java; samodoskonalenie informatyki (2); SEP 30kV; szkolenia CAD CAM dodatkowe szkolenia z angielskiego; technologie Microsoft; umiejętności miękkie (autoprezentacja, negocjacje, zdolności handlowe); wykształcenie zdobyte w technikum oraz inne kursy i uprawnienia; zarządzanie zespołem; tematyka pracy magisterskiej staż w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie (udział w projektach na stażu); hobby Diagram 5.4. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=109. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

38 5.5.1 Wykształcenie, kompetencje i inne umiejętności istotne w procesie rekrutacyjnym kandydatów, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela 5.8. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 =109. Wybór odpowiedzi Umiejętności komputerowe 46,0% 40,0% 60,9% 56,0% 59,6% Ukończony kierunek studiów 75,0% 62,5% 46,9% 65,9% 55,0% Wiedza uzyskana podczas studiów 54,0% 45,0% 40,6% 47,3% 52,3% Motywacja do pracy 50,0% 52,5% 50,0% 42,9% 51,4% Znajomość języków obcych 18,0% 20,0% 39,1% 41,8% 41,3% Umiejętności interpersonalne 54,0% 42,5% 48,4% 39,6% 40,4% Doświadczenie zawodowe 46,0% 17,5% 29,5% 34,1% 36,7% Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza programem studiów* 7,0% 22,5% 34,4% 24,2% 33,9% Znajomości, kontakty* 13,2% 28,4% Praktyki/staże w danej firmie 12,1% 18,3% Inne 7,0% 5,0% 7,8% 3,3% 3,7% *Kategoria została dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

39 Diagram 5.5. Czynniki decydujące o przyjęciu do pracy w opinii absolwentów. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 = Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci 2012 WIMiIP. Tabela 5.9. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=109 Tak 42 38,5% Nie wiem 33 30,3% Nie 17 15,6% Brak danych 17 15,6% Razem ,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

40 Diagram 5.6. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 =109. Wybór odpowiedzi Tak 82,0% 57,5% 54,7% 56,0% 38,5% Nie wiem 14,0% 17,5% 20,3% 30,8% 30,3% Nie 0,0% 22,5% 21,9% 9,9% 15,6% Brak danych 4,0% 2,5% 3,1% 3,3% 15,6% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Diagram 5.7. Ukończenie AGH jako atut w procesie rekrutacji. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 =109. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

41 5.6 Wybór pracodawcy Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2012 WIMiIP W pytaniu istniała możliwość zaznaczenia dowolnej liczby odpowiedzi, stąd też suma odpowiedzi nie równa się liczbie respondentów. Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=109 Możliwość rozwoju zawodowego 80 73,4% Stabilność zatrudnienia 56 51,4% Lokalizacja firmy 55 50,5% Wysokość zarobków 48 44,0% Zgodność oferty z kwalifikacjami 44 40,4% Zainteresowania zawodowe 43 39,4% Kultura firmy/atmosfera pracy 35 32,1% Renoma zakładu pracy 29 26,6% Opinia znajomych 16 14,7% Świadczenia socjalne 15 13,8% Brak wyboru 9 8,3% Inne 3 2,8% Diagram 5.8. Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=109. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

42 5.6.2 Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 =109. Wybór odpowiedzi Możliwość rozwoju zawodowego 64,0% 62,5% 60,9% 64,8% 73,4% Stabilność zatrudnienia 61,0% 52,5% 54,7% 46,2% 51,4% Lokalizacja firmy 39,0% 45,0% 45,3% 45,1% 50,5% Wysokość zarobków 39,0% 45,0% 42,2% 47,3% 44,0% Zgodność oferty z kwalifikacjami 39,0% 22,5% 29,7% 28,6% 40,4% Zainteresowania zawodowe 29,0% 32,5% 45,3% 37,4% 39,4% Kultura firmy/atmosfera pracy* 36,3% 32,1% Renoma zakładu pracy 57,0% 30,0% 37,5% 30,8% 26,6% Opinia znajomych 29,0% 5,0% 21,9% 20,9% 14,7% Świadczenia socjalne 11,0% 10,0% 20,3% 20,9% 13,8% Brak wyboru 0,0% 2,5% 9,4% 7,7% 8,3% Inne 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 2,8% *Kategoria została dodana do kwestionariusza w roku Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

43 Diagram 5.9. Priorytety absolwentów przy wyborze pracodawcy, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 =109. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

44 5.7 Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP. Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=109 Bardzo duży 10 9,2% Duży 33 30,3% Dostateczny 38 34,9% Nie są wykorzystywane 9 8,3% Brak danych 19 17,4% Razem ,0% Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N= Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 porównanie. Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 =109. Wybór odpowiedzi Bardzo duży 11,0% 2,5% 7,8% 8,8% 9,2% Duży 68,0% 35,0% 29,7% 30,8% 30,3% Dostateczny 21,0% 42,5% 45,3% 41,8% 34,9% Nie są wykorzystywane 0,0% 15,0% 17,2% 15,4% 8,3% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

45 Brak danych 0,0% 5,0% 0,0% 3,3% 17,4% Razem 100,0% 100,0% 100,0% 100,1% 100,0% Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów. Absolwenci WIMiIP: 2008, 2009, 2010, 2011, Rozkład procentowy, N 2008 =28, N 2009 =40, N 2010 =64, N 2011 =91, N 2012 = Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Tabela Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład liczbowy i procentowy. Stopień wykorzystania wiedzy Edukacja Techniczno Informatyczna %N=10 Inżynieria Materiałowa Informatyka Stosowana %N=48 %N=56 Metalurgia %N=18 Bardzo duży 0 0,0% 4 8,3% 6 10,7% 0 0,0% Duży 1 10,0% 9 18,8% 21 37,5% 2 11,1% Dostateczny 3 30,0% 9 18,8% 21 37,5% 5 27,8% Nie są wykorzystywane 2 20,0% 3 6,3% 1 1,8% 3 16,7% Brak danych 4 40,0% 23 47,9% 7 12,5% 8 44,4% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

46 Diagram Stopień wykorzystania wiedzy i kwalifikacji uzyskanych podczas studiów, absolwenci 2012 WIMiIP z podziałem na kierunek studiów. Rozkład procentowy, N ETI =10, N IM =48, N IS56 =, N MET = Ocena studiów w kontekście wykonywanej pracy. Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Wybór odpowiedzi %N=109 Studia przygotowały do pracy zawodowej 9 8,3% Studia częściowo przygotowały do pracy zawodowej 70 64,2% Studia nie przygotowały do pracy zawodowej 10 9,2% Brak danych 20 18,3% Razem ,0% Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=109. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

47 Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Obszar atutów wiedza i umiejętności. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Wiedza i umiejętności atuty %N=109 Wiedza 17 15,6% Umiejętności komputerowe 10 9,2% Języki obce 5 4,6% Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce 3 2,8% Obsługa urządzeń specjalistycznych 3 2,8% Zarządzanie projektami 2 1,8% Inne 1 0,9% Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Obszar braków wiedza i umiejętności. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Wiedza i umiejętności braki %N=109 Języki obce 31 28,4% Zarządzanie projektami 24 22,0% Wiedza 23 21,1% Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce 22 20,2% Umiejętności komputerowe 16 14,7% Obsługa urządzeń specjalistycznych 11 10,1% Inne 1 0,9% Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Obszary atutów i braków wiedza i umiejętności. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=109. Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

48 Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Obszar atutów kompetencje społeczne. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Kompetencje społeczne atuty %N=109 Praca w zespole 60 55,0% Komunikatywność 56 51,4% Odporność na stres 47 43,1% Organizacja pracy 35 32,1% Wystąpienia publiczne 26 23,9% Zarządzanie grupą 14 12,8% Negocjacje 13 11,9% Budowanie autorytetu 11 10,1% Inne 4 3,7% Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Obszar braków kompetencje społeczne. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład liczbowy i procentowy. Kompetencje społeczne braki %N=109 Zarządzanie grupą 18 16,5% Budowanie autorytetu 16 14,7% Negocjacje 13 11,9% Odporność na stres 12 11,0% Wystąpienia publiczne 10 9,2% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

49 Organizacja pracy 8 7,3% Praca w zespole 8 7,3% Komunikatywność 6 5,5% Inne 4 3,7% Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

50 Diagram Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Obszary atutów i braków kompetencje społeczne. Absolwenci 2012 WIMiIP. Rozkład procentowy, N=109. Tabela Ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy. Obszary atutów i braków opinie respondentów z podziałem na kierunek studiów. Absolwenci 2012 WIMiIP. Atuty informatyka, matematyka; materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, inżynieria spajania; sieci komputerowe, systemy operacyjne, bazy danych; AutoCAD; CAD; Putty; angielski, EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI INNE Braki LINUX, brak praktycznej wiedzy na temat tworzenia oprogramowania Programy do zarządzania bazami danych np: MS SQL Server, Toad; Java; ęzyk angielski na AGH jest zbyt niski poziom, brak znajomości terminologii branżowej, krótki okres nauki 2 lata; Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

51 Atuty INFORMATYKA STOSOWANA WIEDZA Braki algorytmy (2), projektowanie systemów; bazy LINUX; bazy danych (2), techniki programowania; danych (3), ERP, CAM; część stricte C# nie było, SQL tylko liźnięte, hurtownie danych informatyczna kierunku; informatyka (4); liźnięte; duża ilość nieaktualnej wiedzy w inżynieria materiałowa, metalurgia; inżynieria programach przedmiotów; ekonomia, oprogramowania (6), podstawy technologii zarządzanie, komunikaca z klientem, platforma. webowych; matematyka, programowanie (14); NET, administracja; praktyczne zastosowanie metalurgia; myślenie informatyczne, analityczne poznanych narzędzi komputerowycyh np Forge, podejście do problemu; programowanie LS Dyna, Abacus; programowanie C#, bazy podstawy, proceduralne, obiektowe, równoległe, danych, technologie sieciowe; programowaniem metody eksploracji danych; programowanie C++ rozproszone; sieci komputerowe; specjalistyczna (2); programowanie Java(3); sieci komputerowe wiedza typowa pod firmę, w której pracuję; za (3); systemy operacyjne; zarządzanie; obsługa mało programowania na moim kierunku; systemów Windows, Unix; znajomość zaawansowanych wzorców projektowych; UMIEJĘTNOŚCI bazy danych; C++ (3), C#, PHP, Java Script; Eclipse, Xcode, Visual Studio; Microsoft; Office; programowanie (8), systemy operacyjne, sieci komputerowe; VS 2008/2010/2012, kompilatory, UML, MS SQL; angielski ale niewystarczająco; angielski (15); niewielka ilość kompetentnych prowadzących; platforma.net, systemy operacyjne administracja; programowanie (2), obecny poziom wiedzy zawdzięczam tylko i wyłącznie swojemu dążeniu do poszerzania wiedzy w wolnym czasie; ; angielski (6); nie pozwolono mi zdawać wcześniej egzaminu i podjąć drugiego języka; niemiecki (3); chociaż o wzorcach projektowych coś było; talent tworzenia i referowania prezentacji; Juwenalia, miasteczko studenckie; studia informatyczne na tym kierunku nadają się tylko do tego, by nauczyć się myślenia "dziel i rządź" rozbijaj duży problem na mniejsze; umiejętność analitycznego myślenia rozwinięta podczas studiów; wytrwałość; INNE brak programów umożliwiających zdobycie certyfikatów zawodowych (Novell, Microsoft, Oracle); brak zajęć praktycznych i praktyk z uczelni trzeba załatwiać na własną rękę; zalecałbym większą integrację programu nauczania z wymaganiami poszczególnych branż IT; zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami IT; Losy zawodowe absolwentów WIMiIP

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2015 WYDZIAŁ ODLEWNICTWA Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia

Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie studia stacjonarne II stopnia Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów 2012 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2013 WYDZIAŁ INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunków informatycznych

Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych w szkołach wyższych w Polsce w latach 2004-2010 Od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów Informatyki. W 2010

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Współpracy i Rozwoju Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów AGH 2014 WYDZIAŁ GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG

Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG Programista do działu testów PDT/1401/T/TBG podstawowa znajomość języka Bash lub JAVA podstawowa znajomość środowiska Linux (rzeczywista) umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia Następujące cechy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów absolwentów

Raport z badania losów absolwentów Raport z badania losów absolwentów Wydział Matematyki i Informatyki 8 grudnia 2015 r. Opracowanie powstało w oparciu o wyniki badania losów absolwentów opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 124 Rektora

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl

elplc Sp. z o.o. ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów tel./fax: +48 14 623 04 19 sekretariat@elplc.pl www.elplc.pl OFERTA STAŻU / PRAKTYKI - Programista C# / Visual Studio 2010 / Visual Studio 2013 Osoba na tym stanowisku będzie tworzyć aplikacje w środowisku MS Visual Studio 2010/2013 (C#). 1. Wykształcenie wyższe

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski nr ref. DOK/2017 MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI KLIENTA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM nr ref. DOK/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna za: realizację projektów marketingowych w ustalonym zakresie oraz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności

Prezentacja specjalności Prezentacja specjalności Program studiów Umiejętności Sylwetka absolwenta Możliwość dalszego rozwoju zainteresowań 2 Synergia wiedzy i praktycznych umiejętności informatycznych duża liczba zajęć laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

% % % % % % Suma % %

% % % % % % Suma % % wieś miasto do 50 tys. mieszkańcw miasto między 50 a 200 tys. mieszkańcw miasto między 200 a 500 tys. mieszkańcw 8,1% 8,5% 8,6% 8,2% 3,7% 17,4% 25,1% 22,5% miasto powyżej 500 tys. mieszkańcw 26,8% 71,2%

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY Informacje przedstawione w formularzu aplikacyjnym są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Oczekiwania pracodawców Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com

Technik Elektronik. goskkaa86@tlen.pl. Miejsce pracy: Kwidzyn. rekrutacja_kwidzyn@jabil.com goskkaa86@tlen.pl Jabil jest jednym z największych światowych producentów elektroniki na zlecenie. Działamy w branżach: Technik Elektronik Jaki będzie zakres Twoich obowiązków: Obsługa i naprawa urządzeń

Bardziej szczegółowo

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp.

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp. Projektant Aplikacji / Dokumentów Personalizowanych nr ref. 1/IT/2016 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz projektowanie

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Johnson Controls, Inc. STAŻ w Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Johnson Controls, Inc. STAŻ w Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. STAŻ w Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. STANOWISKO JUNIOR PROCESS ENGINEER Profil kandydata: Student ostatniego roku Politechniki Śląskiej lub absolwent; Kierunek: Automatyka i Robotyka, Mechanika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 1. Opis przebiegu procesu ankietyzacji Proces ankietyzacji pracodawców zatrudniających absolwentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Analityk ds. Zarządzania Cenami

Analityk ds. Zarządzania Cenami Analityk ds. Zarządzania Cenami Zapraszamy do udziału w 7-miesięcznym programie stażowym w Departamencie Marketingu Bankowości Detalicznej. W ramach programu zdobędziesz doświadczenie w zakresie analizy

Bardziej szczegółowo

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014

Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Wyniki monitorowania karier absolwentów Wydziału Podstaw Techniki w 2014 Badania w roku 2014 objęły 218 studentów Wydziału Podstaw Techniki. W tej grupie znalazło się 87 kobiet oraz 131 mężczyzn. Struktura

Bardziej szczegółowo

Software Engineer/Software Configuration Management

Software Engineer/Software Configuration Management Software Engineer/Software Configuration Management Profil idealnego Kandydata: wiedza ekspercka z zakresu Linux; dogłębne zrozumienie systemów kontroli wersji (Subversion); wiedza z zakresu Continuous

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 4 zarządzanie i inżynieria produkcji - 3 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Prezentacja kierunku Informatyka w I Liceum

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki inżynieria materiałowa - 1 zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta

Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wyniki ankiety monitorowania kariery zawodowej absolwenta Wydział Kierunek Forma studiów Termin badania Liczba respondentów Wydział Informatyki informatyka - 13 zarządzanie i inżynieria produkcji - 4 stacjonarne

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Absolwent Finansów i Rachunkowości Łódź

Absolwent Finansów i Rachunkowości Łódź Cyclad Sp. z o.o. Absolwent Finansów i Rachunkowości Łódź Diagnoza, ocena oraz doskonalenie procesów występujących u Klienta pod kątem świadczonych usług Kompleksowa obsługa wybranego procesu z obszaru

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Absolwenci Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Badania losów absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Absolwenci 2012 Cele badania poznanie motywów podjęcia studiów oraz wyboru kierunku ocena jakości kształcenia oraz poznanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Administrator Systemów SCADA

Administrator Systemów SCADA Administrator Systemów SCADA stały nadzór kluczowych wdrożeń systemów SCADA udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom serwis instalacji oferowanego oprogramowania diagnostyka sytuacji awaryjnych występujących

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia

Rys.1 Zatrudnienie absolwentów studiów I stopnia Analiza monitoringu karier absolwentów Wydziału Mechanicznego AM w Szczecinie rocznik 2014 Cel badań Głównym celem badań było poznanie losów zawodowych absolwentów WM AM w okresie do 12 miesięcy od ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk

Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk Badania wśród pracodawców 2010 i 2013/ sk Badania wśród pracodawców są prowadzone przez Centrum Karier od 2002 roku w odstępach co trzy lata. Przedostanie badanie przeprowadzono w 2010 roku, ostanie rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WWSI narzędziem ewaluacji rynku pracy. Infoskop 2012, 29 marzec 2012 Andrzej Żyławski

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WWSI narzędziem ewaluacji rynku pracy. Infoskop 2012, 29 marzec 2012 Andrzej Żyławski Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WWSI narzędziem ewaluacji rynku pracy. Infoskop 2012, 29 marzec 2012 Andrzej Żyławski Branża ICT Unia Europejska/Polska EU 797 000 firm EU 5,8 mln zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Przemysł 4.0 i edukacja

Przemysł 4.0 i edukacja Opinie przedstawicieli branży motoryzacyjnej, wyzwania, rozwiązania Paweł Gos, Prezes Zarządu Exact Systems S.A. Warszawa, 28 czerwca 2017 O badaniu Zatrudnienie w motoryzacji problemy i wyzwania Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów

Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów 1 z 6 2011-01-15 22:00 Gdzie pracują kosmetolodzy wyniki badań losów absolwentów PONIEDZIAŁEK, 10 STYCZNIA 2011 01:30 Wielu studentów zastanawia się czy decyzja o rozpoczęciu nauki na kierunku kosmetologia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2013 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:..

Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie. Nazwa przedmiotu:.. Załącznik nr 1 Studencka ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Proszę o wypełnienie: Nazwa przedmiotu:.. Rok akademicki 20 /20

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pion Spraw Studenckich Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów AGH 2011 po trzech latach od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2013 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo