Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 1H 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 1H 2011"

Transkrypt

1 Dom Maklerski IDMSA Corporate Social Responsibility Raport 1H 2011

2 Szanowni Państwo, W 2011 roku Grupa DM IDMSA zdecydowała się dokonać sformalizowanego zapisu przyjętych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu, raportując te działania w cyklu półrocznym. Nie mam wątpliwości, iż ten krok był ważnym elementem budowania właściwych relacji między naszą firmą a jej otoczeniem. Chodzi tu nie tylko o relacje DM IDMSA z podmiotami bezpośrednio związanymi jak akcjonariusze, pracownicy, czy Klienci. Równie ważne z perspektywy celu zrównoważonego rozwoju zdefiniowanego jako Zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb jest wzięcie współodpowiedzialności za obszary wykraczające poza biznesowy wymiar naszej działalności.

3 Okresowe raporty CSR to narzędzie służące zarówno do wewnętrznej oceny stopnia korelacji przyjętych założeń z osiągniętymi wynikami, jak również źródło informacji na temat pozabiznesowego aspektu działalności DM IDMSA. Z perspektywy czasu przekonuje się, iż przyjęte przez nas rozwiązania z obszaru CSR mają również pozytywny wpływ na DM IDMSA w ujęciu czysto biznesowym Prezes Zarządu DM IDMSA Grzegorz Leszczyński

4 Zarząd i prokurenci DM IDMSA Zarząd: Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Prokurenci: Piotr Derlatka Łukasz Jagiełło 4

5 Nadzór w DM IDMSA Rada Nadzorcza: Henryk Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Bogucki Członek Rady Nadzorczej Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej Adam Szyszka Członek Rady Nadzorczej Dariusz Maciejuk Członek Rady Nadzorczej Jerzy Karney Członek Rady Nadzorczej 5

6 Profil DM IDMSA Niezależny dom maklerski, działający na rynku od 1993; W DM IDMSA na dzień 30 czerwca 2011 roku zatrudnionych było 172 pracowników; Czołowa pozycja na rynku pierwotnym i mocna pozycja na rynku usług korporacyjnych w Polsce; Pierwszy dom maklerski notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2005 r.); Dom Maklerski konsekwentnie budujący Polską Grupę Kapitałową w sektorze usług finansowych. 6

7 Pełna oferta usług maklerskich DM IDMSA Usługi brokerskie (obrót giełdowy) Operacje kapitałowe Rynek Forex Zarządzanie portfelem Rynek pierwotny Rynek niepubliczny Inne operacje kapitałowe Doradztwo Sieć 14 Punktów Obsługi Klienta 7

8 Grupa finansowa DM IDMSA 8

9 Zakres usług finansowych Usługi dla klientów indywidualnych (14 POK) Inwestowanie indywidualne (fundamentalne bądź spekulacyjne) Fundusze zbiorowego inwestowania (otwarte i zamknięte) Private Banking Platforma GPW (akcje, obligacje, pochodne ) Pre-IPO, IPO Platforma IDM TRADER (waluty, towary, akcje zagraniczne ) IDEA TFI (fundusze niebenchmarkowe, fundusze typu hedge, fundusze sekurytyzacyjne, fundusze pre-ipo, nieruchomościowe, umbrella fund) Produkty zewnętrzne (pod marką własną lub obcą) Asset Management (zarządzanie aktywami) powyższy zakres działań oraz: Usługi dla klientów korporacyjnych Corporate Finance (pozyskiwanie kapitału, pre-ipo, IPO, fuzje, przejęcia, nabywanie i sprzedawanie przedsiębiorstw, znacznych pakietów akcji ) Usługowe działania w ramach IDEA TFI (tworzenie prywatnych, dedykowanych funduszy) Hedging (waluty, towary) 9

10 Wyniki finansowe Grupa DM IDMSA (w tys. zł) 1H H 2010* Zmiana (r/r) Przychody z działalności podstawowej % Koszty z działalności podstawowej % Wynik z działalności podstawowej % Zysk z działalności operacyjnej % Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej % *w celu doprowadzenia do porównywalności danych z 1H 2010 r. usunięto odpowiednio wartości związane z konsolidowanymi wówczas udziałami w spółce Gwarant Agencja Ochrony S.A. 10

11 Wyniki finansowe DM IDMSA (w tys. zł) 1H H 2010 Zmiana (r/r) Przychody z działalności podstawowej % Koszty z działalności podstawowej % Wynik z działalności podstawowej % Zysk z działalności operacyjnej % Zysk netto % 11

12 Wyniki finansowe w podziale na segmenty działalności 1H 2011 tys. zł Działalność maklerska i doradcza Zarządzanie funduszami Obrót wierzytelnościami Obrót wierzytelnościami hipotecznymi Inwestycje w przedsięwzięcia e-biznesowe Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Wynik segmentu Wynik na operacjach kapitałowych Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na operacjach finansowych Wynik netto segmentu* Aktywa segmentu *przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 12

13 Odpowiedzialność społeczna DM IDMSA Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 13

14 Współodpowiedzialność za słabszych Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 14

15 Współodpowiedzialność za słabszych Nieprzerwanie, od 2005 roku DM IDMSA wspiera Fundację im. Brata Alberta przeznaczając na jej cele statutowe 0,50 zł od każdego zlecenia giełdowego składanego przez naszych Klientów; W pierwszym półroczu 2011 roku na cele charytatywne przeznaczyliśmy zł, z czego zł na rzecz Fundacji im. Brata Alberta oraz zł dla Fundacji Droga Życia; W kolejnych okresach nadal zamierzamy aktywnie wspomagać różnego rodzaju przedsięwzięcia charytatywne. 15

16 Uczciwość wobec partnerów Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 16

17 Uczciwość wobec partnerów W pierwszym półroczu 2011 roku DM IDMSA podjął działania mające na celu spełnienie wymogów które pozwoliłyby nam znaleźć się wśród spółek zrzeszonych w RESPECT Index; Jako członek Izby Domów Maklerskich zobligowaliśmy się do przestrzegania norm wyznaczonych przez Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich; Opracowaliśmy własny Kodeks Etyki DM IDMSA stanowiący nasze biznesowe credo, cyklicznie weryfikując jego skuteczność. 17

18 Uczciwość wobec partnerów Właściwa komunikacja z rynkiem jest niezwykle ważną częścią działalności spółki publicznej. Szczególną wagę przywiązujemy do komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Dlatego też wzięliśmy udział oraz nadal uczestniczymy we współorganizowanej przez Puls Biznesu Akcji Inwestor, której partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Szybko i precyzyjnie odpowiadamy nawet na najtrudniejsze pytania inwestorów. Jest to narzędzie które doskonale pozwala wychwycić ewentualne błędy lub niedociągnięcia. 18

19 Wsparcie dla rozwoju kultury Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 19

20 Wsparcie dla rozwoju kultury DM IDMSA obejmuje swoim mecenatem wiele uroczystości kulturalnych oraz artystycznych. Wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r." oraz Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosiliśmy ogólnopolski otwarty konkurs na medal - małą formę rzeźbiarską Wdowom Katyńskim. Przewodniczący Jury - Profesor Adam Wsiołkowski, rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 20

21 Wsparcie dla rozwoju kultury W konkursie udział wzięło kilkadziesiąt prac, które w zgodnej opinii Jury, zrzeszającego najwybitniejsze postacie renomowanych polskich uczelni artystycznych stały na bardzo wysokim poziomie. Zwyciężyła Sara Hejke, dla której główną nagrodę pieniężną w wysokości zł ufundował DM IDMSA. 21

22 Wsparcie dla rozwoju kultury Sztuka to także forma terapii oraz realizacji ponadprzeciętnych talentów podopiecznych różnych fundacji. Rokrocznie w Święta Bożego Narodzenia oraz na Wielkanoc przygotowujemy projekty kartek, które wysyłamy do naszych partnerów oraz ludzi związanych z DM IDMSA. Również i na tegorocznej kartce świątecznej widniała praca młodego artysty z Fundacji im. Brata Alberta. Jej podopieczni za każdym razem zaskakują nas swoją wrażliwością oraz talentem sprawiając nie lada problem dotyczący wyboru jednej, konkretnej pracy. 22

23 Pamięć historyczna Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 23

24 Pamięć historyczna Pamięć historyczna to obszar który łączy się z działalnością DM IDMSA w ramach wsparcia dla rozwoju kultury. Na bazie najwyżej ocenionego projektu we współorganizowanym przez nas konkursie na medal - małą formę rzeźbiarską Wdowom Katyńskim zostaną przygotowane medale, które przekazane będą Wdowom po ofiarach zbrodni w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 1940 roku. Niestety ich grono jest coraz mniejsze dlatego wiemy jak ważne jest, by zdążyć wyrazić im naszą wdzięczność i uznanie. 24

25 Dbałość o środowisko Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 25

26 Dbałość o środowisko Monitorujemy działania naszych kontrahentów związane z przestrzeganiem wymogów w zakresie ochrony środowiska, jakie im stawiamy. Każdy obecny i przyszły kontrahent DM IDMSA zobowiązany jest do prowadzenia Polityki Środowiskowej wykazując się jednocześnie wdrożeniem Systemu Środowiskowego, uwzględniającego charakter prowadzonej przez siebie działalności, jej skalę, rodzaj i zakres dokonywanych emisji zanieczyszczeń. Są to narzędzia dzięki którym możemy egzekwować świadomość ekologiczną. 26

27 Wysoki standard pracy Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 27

28 Wysoki standard pracy Chcemy nadal być postrzegani jako grono fachowców, którzy poza sferą czysto finansową są świadomi zagadnień dotyczących etyki biznesu. Na bieżąco dokonujemy weryfikacji Kodeksu Etyki DM IDMSA aby był to dokument zawsze aktualny oraz znany naszej kadrze; Od naszych pracowników wykonujących bezpośrednio zadania związane z działalnością maklerską, czy zarządzaniem kapitałem wymagamy znajomości oraz przestrzegania skodyfikowanych norm etycznych danej grupy zawodowej lub środowiska. 28

29 Wysoki standard pracy W 2011 roku podjęte przez nas działania dotyczące poprawy warunków pracy młodych mam w zakresie strategii Dom Maklerski IDMSA przyjazny rodzinie przyniosły wymierne efekty. DM IDMSA otrzymał wyróżnienie w IV edycji plebiscytu Mama w pracy zorganizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja, Rzeczpospolitą oraz MillwardBrown SMG/KRC. 29

30 Wysoki standard pracy W IDMSA dbamy o to by stworzyć poczucie głębszej więzi między spółką a pracownikiem. Poza działaniami o charakterze ogólnym ważne jest również aby dostrzegać indywidualne problemy konkretnych osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Pamiętając o tym Dom Maklerski IDMSA od 5 lat wspomaga leczenie i rehabilitację byłego pracownika, który jest jednym z podopiecznych Fundacji Anny Dymnej. 30

31 Działalność proedukacyjna Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 31

32 Działalność proedukacyjna W pierwszym półroczu pomogliśmy finansowo Fundacji Wspierania Szachów w Warszawie śledząc aktywnie postępy najmłodszych adeptów tej fantastycznej gry. Z naszej pomocy skorzystało również Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno- Oświatowe Klub Jagielloński. 32

33 Poziom aplikacji GRI Raport CSR został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w GRI. DM IDMSA deklaruje poziom aplikacji GRI na poziomie C. Szczegółowe dane na temat wymogów formalnych dotyczących raportowania działań z zakresu CSR dostępne są na stronie internetowej

34 Kontakt dotyczący polityki CSR Beata Jarosz Dyrektor ds. Marketingu i Promocji Tel

35 Dom Maklerski IDMSA Mały Rynek 7, Kraków tel.: (+48) fax: (+48)

Company Profile. www.idmsa.pl

Company Profile. www.idmsa.pl Company Profile www.idmsa.pl Misja Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowym i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju. Stwarzamy inwestorom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Pomagamy pozyskać kapitał

Pomagamy pozyskać kapitał Pomagamy pozyskać kapitał Partnerstwo Nasza misja: Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowymi i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju.

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 Bank lokalnych społeczności Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 List od Prezesa 3 Kilka słów o raporcie 4 Profil Banku BGŻ 6 Historia 6 Filozofia biznesu i nasze wartości 6 Oferta Banku produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: Dom Maklerski IDM S.A.) (dalej: IDMSA) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 r ok SPIS TREŚCI LIST PREZESA 4 1. WPROWADZENIE 6 1.1 Podstawowe informacje o jednostce dominującej w Grupie KRUK 6 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011. Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2011 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011 1 Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz

Raport Roczny 2013. Sprawozdanie RN Spis treści. List Prezesa Zarządu. Sprawozdanie Zarządu. ekonomiczny. Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz Raport Roczny 2013 1 Bank International w Europie Adresy międzynarodowe English Bankowy usz Gwarancyjny w Polsce Akcjonariat Finanse Audytor Komentarz ekonomiczny Sprawozdanie List Prezesa Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo