Skuteczny partner na rynku kapitałowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skuteczny partner na rynku kapitałowym"

Transkrypt

1 infolinia: Skuteczny partner na rynku kapitałowym

2 Profil działalności Dom Maklerski IDMSA jest niezależną, dynamicznie rozwijającą się spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce. Akcje naszej firmy - jako pierwszego na polskiej giełdzie brokera są od 2005 r. notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zbudować grupę kapitałową funkcjonującą w szerokim obszarze usług finansowych. Dzięki temu konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję na rynku oraz sukcesywnie rozszerzamy zakres działania. Kluczowymi czynnikami, które stanowią o wysokiej wartości działań naszej Firmy są pasja i zaangażowanie oraz wypracowane know-how w zakresie przeprowadzania operacji kapitałowych. Dzięki nim dostarczamy klientom rozwiązania o indywidualnym charakterze, spełniające wysokie wymagania jakie stawia obecne otoczenie gospodarcze. Podstawą rozwoju Domu Maklerskiego IDMSA jest zespół doświadczonych, doskonale wykształconych specjalistów rynku kapitałowego. Do grona naszych pracowników pozyskaliśmy szereg cenionych ekspertów. Nasze relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu i dlatego większość członków naszego zespołu jest z nami od wielu lat, będąc Akcjonariuszami Firmy. Struktura Grupy Kapitałowej DM IDMSA Udział DM IDMSA Spółka 80,27% Idea TFI S.A. fundusze inwestycyjne 49,97% Supernova IDM Fund S.A. fundusz private equity 100,00% IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. usługi doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw 72,48% efund Sp. z o.o. fundusz venture capital 100,00% Electus S.A. usługi finansowe dla sektora służby zdrowia 98,04% 12,17%* Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (dawniej Electus Hipoteczny S.A.) obrót wierzytelnościami hipotecznymi INVESTcon GROUP S.A. usługi doradztwa finansowego dla MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego 19,00% A-Z Finanse S.A. usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych 10,00% Money Expert S.A. usługi doradztwa finansowego dla klientów indywidualnych * udział w kapitale zakładowym, co daje 10,29% w głosach WZA, łącznie z IDEA TFI 2

3 Operacje kapitałowe Usługi oferowane przez DM IDMSA w ramach operacji kapitałowych są dla firm alternatywą dla finansowania bankowego. Obejmują szeroką gamę rozwiązań w zakresie pozyskiwania kapitału wspieramy naszych Klientów w długofalowej budowie biznesu i jego wartości, począwszy od operacji przekształceniowych i transakcji na rynku niepublicznym, poprzez działania poprzedzające wprowadzenie na giełdę (pre-ipo) i debiut na GPW, aż po kolejne emisje papierów wartościowych. Działania realizowane w związku z publicznymi formami pozyskiwania kapitału: oferowanie papierów wartościowych (IPO, emisje obligacji); realizowanie kolejnych emisji papierów wartościowych spółek publicznych (SPO); aktywne promowanie emisji i pozyskiwanie inwestorów; przygotowywanie pełnej dokumentacji (prospekt emisyjny, memorandum); reprezentowanie spółki przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW); wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu publicznego; gwarantowanie emisji (subemisja usługowa lub inwestycyjna); pełnienie funkcji animatora. Działania realizowane w związku z niepublicznymi formami pozyskiwania kapitału: organizowanie emisji akcji, w tym pre-ipo oraz obligacji; oferowanie papierów wartościowych wyselekcjonowanej grupie inwestorów; aktywne promowanie emisji; przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i jej dystrybucja wśród inwestorów; reprezentowanie spółki w negocjacjach z inwestorami; organizowanie i prowadzenie depozytu papierów wartościowych dla spółek niepublicznych. Inne operacje kapitałowe: przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć; świadczenie usług w zakresie doradztwa strategicznego (wyceny, analizy finansowe); przygotowywanie i realizowanie transakcji wykupu lewarowanego (MBO/LBO); przygotowywanie i realizowanie wezwań oraz skupów akcji; przygotowywanie i realizowanie programów opcji menedżerskich. Usługi brokerskie Oferta w ramach usług brokerskich obejmuje m.in.: otwieranie i prowadzenie rachunków inwestycyjnych umożliwiających kupno i sprzedaż akcji, obligacji, kontraktów terminowych oraz innych instrumentów; pośredniczenie w zawieraniu transakcji we wtórnym obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym transakcji pakietowych); dostęp do akcji oferowanych w ramach ofert publicznych i prywatnych; przyjmowanie i realizowanie zlceń DDM (Do Dyspozycji Maklera); pośredniczenie w zaciąganiu kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym we współpracujących bankach. DM IDMSA jest także jednym z liderów krajowego rynku podmiotów zajmujących się oferowaniem obligacji korporacyjnych. Dzięki temu Klienci DM IDMSA mają szeroki wybór starannie wyselekcjonowanych i atrakcyjnie oprocentowanych obligacji przedsiębiorstw, które przy zachowaniu stosunkowo niskiego poziomu ryzyka, pozwalają na osiąganie stóp zwrotu przewyższających te dostępne na lokatach bankowych. Broker zajął I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategorii Poziom obsługi Klienta (listopad 2010). 3

4 Analizy i rekomendacje Dział Analiz i Rekomendacji sporządza analizy fundamentalne przeznaczone dla klientów instytucjonalnych. Obejmują one: analizy spółek - raporty koncentrują się na zmianie w sytuacji spółek; raporty sektorowe - opracowania dotyczą grupy spółek z sektora/branży; raporty miesięczne - comiesięczny raport obejmujący propozycje pomysłów inwestycyjnych. Raporty sporządzane są w języku angielskim. W pierwszej kolejności udostępniane są klientom instytucjonalnym. Po upływie 7 dni kalendarzowych, skrócona wersja raportu (raport bieżący) dostępna jest dla klientów indywidualnych oraz prasy, natomiast pełna wersja dokumentu upubliczniana jest po upływie 1 miesiąca od daty publikacji. Dodatkowo analitycy DM IDMSA przygotowują szeroką gamę raportów, które są dostępne w tym samym momencie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Obejmują one: codzienne komentarze giełdowe opisujące sytuację rynkową; codzienna analizy rynku kontraktów terminowych z uwzględnieniem analizy międzyrynkowej; raporty fundamentalne dotyczące spółek wprowadzanych na GPW przez DM IDMSA; opisy ciekawych spółek, które mogą rozpocząć w niedługim okresie dynamiczny ruch cenowy. DM IDMSA zdobył I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategorii Rekomendacje i analizy (listopad 2010). Rynki zagraniczne i Forex W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie Klientów oraz rosnącą popularność inwestycji na rynkach zagranicznych DM IDMSA wprowadził do swojej oferty nowoczesną platformę obrotu umożliwiającą inwestowanie na parkietach zagranicznych oraz na rynku walutowym. IDM Trader pozwala na handel na: ponad 160 parach walutowych; 20 CFD na indeksy giełdowe (m.in. DAX, S&P500, NAS100, CAC40, FTSE100 i inne); 19 CFD towarowych (m.in. ropa naftowa, gaz, kukurydza, kakao i inne); ponad CFD na akcje; ponad 450 kontraktach futures; akcji zagranicznych; 42 opcjach walutowych w tym złoto i srebro; ponad 850 ETF-ów. IDM Trader oferuje również szeroki wachlarz najnowocześniejszych narzędzi do analizy technicznej oraz wiadomości rynkowych i analiz niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Zarządzanie aktywami Ekskluzywna usługa zarządzania powierzonymi przez Klientów środkami kierowana jest do zamożnych Klientów, którzy oczekują indywidualnej strategii, dopasowanej do celu inwestycyjnego i poziomu akceptacji ryzyka. Usługa zarządzania aktywami w DM IDMSA jest alternatywą dla inwestycji w lokaty i fundusze inwestycyjne. Od sierpnia 2006 r. DM IDMSA zarządza również aktywami funduszy IDEA TFI. W ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych Klienci - w zależności od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji - mogą wybrać spośród sześciu różnych portfeli standardowych: dwa portfele bezpieczne: pakiet dochodu bieżącego i pakiet dochodu bieżącego plus; trzy portfele o wysokim ryzyku: portfel akcyjny, portfel zmiennego zaangażowania oraz portfel zmiennego zaangażowania plus; portfel rynku pierwotnego. 4

5 Nagrody i wyróżnienia Nagroda za największą liczbę krajowych IPO oraz powtarzalność osiągnięć i równą formę w latach 2010/2011 przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (luty 2012) I miejsce wśród domów maklerskich w pierwszym półroczu 2011 r. pod względem wartości zrealizowanych emisji obligacji w zestawieniu przygotowanym przez dziennik Parkiet (sierpień 2011) I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategoriach: Rekomendacje i analizy oraz Poziom obsługi Klienta (listopad 2010) III miejsce w kategorii Domów Maklerskich, pod względem jakości oferowanych usług w badaniu przeprowadzonym dla Pulsu Biznesu przez firmę Dive-AdHoc metodą tajemniczy klient (kwiecień 2010) II miejsce w rankingu portalu IPO.pl oraz magazynu Manager w kategorii Najskuteczniejszy dom maklerski w liczbie przeprowadzonych debiutów na GPW (marzec 2010) II pozycja wśród Najbardziej Dynamicznych Domów Maklerskich w 2008 roku oraz III pozycja wśród Największych Domów Maklerskich w 2008 roku w rankingu Gazety Finansowej II pozycja w rankingu Najskuteczniejszych Domów Maklerskich w 2008 roku w rankingu Gazety Finansowej III pozycja w zestawieniu Najszybciej rozwijających się spółek ostatnich 3 lat magazynu Forbes III miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji akcji w 2008 roku Gazety Prawnej DM IDMSA został wyróżniony certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorstw i uzyskał tytuł Perła Polskiej Gospodarki, przyznany przez Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w 2008 r. I nagroda GPW za wprowadzenie na giełdę największej liczby nowych spółek w 2007 roku I nagroda GPW za największą wartość nowych emisji spółek notowanych już na giełdzie w 2007 roku Tytuł tego, który zmienia polski przemysł A.D przyznany przez Kapitułę Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł I pozycja wśród domów maklerskich pod względem liczby IPO w latach według rankingu Gazety Giełdy Parkiet Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO w 2007 roku według ilości emisji pierwotnych i wtórnych w rankingu magazynu Forbes Najlepsze Biuro Maklerskie w 2007 roku na rynku pierwotnym wg rankingu Pulsu Biznesu Najbardziej Dynamiczny Dom Maklerski w 2007 roku oraz III pozycja wśród Największych Domów Maklerskich w 2007 roku w rankingu Gazety Finansowej III miejsce w rankingu Najefektywniejszych brokerów na rynku nowych emisji w 2007 roku akcji Gazety Prawnej Największa liczba obsłużonych debiutów w 2007 roku w rankingu magazynu CEO Magazynu Kadry Zarządzającej 5

6 Centrala: tel.: ; fax: godziny otwarcia: 8:00-18:00 Mały Rynek 7, Kraków Biuro Zarządu - Warszawa: tel.: ; fax: ul. Złota 59, Warszawa XVII piętro (budynek SKYLIGHT ) Dział Rynków Zagranicznych tel.: ; fax: ul. Złota 59, Warszawa XVII piętro (budynek SKYLIGHT ) PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA: POK Kraków tel.: ; fax: godziny otwarcia: 8:00-18:00 Mały Rynek 7, Kraków POK Warszawa tel.: ; fax: godziny otwarcia: 8:00-18:00 ul. Nowogrodzka 62b, Warszawa POK Tarnów tel.: ; fax: ul. Wałowa 16, Tarnów POK Olkusz tel.: godziny otwarcia: 8:30-17:45 ul. K.K. Wielkiego 29, Olkusz POK Nysa tel.: , fax: Rynek 36B II piętro, Nysa POK Gliwice tel.: , fax: ul. Zwycięstwa 14, Gliwice POK Wrocław tel.: , 63, fax: Budynek SOLPOL 2, I piętro ul. Świdnicka 18/20, Wrocław POK Katowice tel.: , fax: ul. Kopernika 4/2, Katowice POK Lublin tel.: , fax: ul. 3 Maja 18/2, Lublin POK Poznań tel.: , fax: ul. Bukowska 12, Poznań POK Łódź tel.: , fax: ul. Sienkiewicza 82/84 Ip. CB Zenit, Łódź POK Szczecin tel.: , fax: ul. Bogusława 1/7, Szczecin POK Gdańsk tel.: , fax: ul. Okopowa 7, Gdańsk POK Kielce tel.: , fax: ul. Leonarda 15, Kielce Dom Maklerski IDMSA prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia r. (DDM-M /2003). 6

Skuteczny partner na rynku kapitałowym

Skuteczny partner na rynku kapitałowym www.idmsa.pl infolinia: 801 900 201 Skuteczny partner na rynku kapitałowym Profil działalności Dom Maklerski IDMSA jest niezależną spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego

Bardziej szczegółowo

Pomagamy pozyskać kapitał

Pomagamy pozyskać kapitał Pomagamy pozyskać kapitał Partnerstwo Nasza misja: Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowymi i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Company Profile. www.idmsa.pl

Company Profile. www.idmsa.pl Company Profile www.idmsa.pl Misja Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowym i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju. Stwarzamy inwestorom

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 R. NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA JEDEN Z PIERWSZYCH DOMÓW MAKLERSKICH, DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt wakacje. Urlop szyty na miarę

Projekt wakacje. Urlop szyty na miarę Projekt wakacje Dodatek specjalny MATERIAŁY PRASOWE Urlop szyty na miarę Decyzja o wakacjach to poważna sprawa. Na letni wypoczynek czekamy cały rok, niektórzy odliczają dni do momentu, kiedy na schodkach

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 24 VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ VI.1. Bankowość detaliczna Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A.

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A. Company profile Jest mi niezwykle miło przekazać Państwu folder zawierający informacje na temat działalności oraz dotychczasowych osiągnięć Global Cosmed S.A., a także plany dalszego rozwoju i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo