Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2011"

Transkrypt

1 Dom Maklerski IDMSA Corporate Social Responsibility Raport 2011

2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę zaprezentować Państwu opracowanie podsumowującą działalność DM IDMSA z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w 2011 r. Od wielu lat przykładamy bardzo dużą wagę do kwestii związanych z tzw. CSR - angażujemy się mocno w działalność charytatywną, wspieramy wiele projektów związanych z zachowaniem pamięci historycznej, a także przestrzegamy standardów etycznych. Wychodzimy z założenia, że zaangażowanie w projekty społeczne powinno być nieodłączną częścią strategii każdej firmy - nie tylko jako moralna powinność, ale także działalność stymulująca rozwój otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu. Z poważaniem, Grzegorz Leszczyński, prezes Zarządu DM IDMSA 2

3 Zarząd i prokurenci DM IDMSA Zarząd: Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Prokurenci: Piotr Derlatka Łukasz Jagiełło 3

4 Rada Nadzorcza DM IDMSA Henryk Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Bogucki Członek Rady Nadzorczej Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej Adam Szyszka Członek Rady Nadzorczej Dariusz Maciejuk Członek Rady Nadzorczej Jerzy Karney Członek Rady Nadzorczej 4

5 Profil DM IDMSA Niezależny dom maklerski, działający na rynku od 1993 r. Zatrudnienie na koniec 2011 r. 192 pracowników Czołowa pozycja na rynku pierwotnym i mocna pozycja na rynku usług korporacyjnych w Polsce Pierwszy dom maklerski notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2005 r.) Dom Maklerski konsekwentnie budujący Polską Grupę Kapitałową w sektorze usług finansowych 5

6 Pełna oferta usług maklerskich DM IDMSA Usługi brokerskie (obrót giełdowy) Operacje kapitałowe Rynek Forex Zarządzanie portfelem Rynek pierwotny Rynek niepubliczny Inne operacje kapitałowe Doradztwo Sieć 14 Punktów Obsługi Klienta 6

7 Zakres usług finansowych Usługi dla klientów indywidualnych (14 POK) Inwestowanie indywidualne (fundamentalne bądź spekulacyjne) Fundusze zbiorowego inwestowania (otwarte i zamknięte) Private Banking Platforma GPW (akcje, obligacje, pochodne ) Pre-IPO, IPO Platforma IDM TRADER (waluty, towary, akcje zagraniczne ) IDEA TFI (fundusze niebenchmarkowe, fundusze typu hedge, fundusze sekurytyzacyjne, fundusze pre-ipo, nieruchomościowe, umbrella fund) Produkty zewnętrzne (pod marką własną lub obcą) Asset Management (zarządzanie aktywami) powyższy zakres działań oraz: Usługi dla klientów korporacyjnych Corporate Finance (pozyskiwanie kapitału, pre-ipo, IPO, fuzje, przejęcia, nabywanie i sprzedawanie przedsiębiorstw, znacznych pakietów akcji ) Usługowe działania w ramach IDEA TFI (tworzenie prywatnych, dedykowanych funduszy) Hedging (waluty, towary) 7

8 Grupa finansowa DM IDMSA 8

9 Wyniki finansowe - Grupa DM IDMSA Grupa DM IDMSA (w tys. zł) 3Q Q 2010* Zmiana (r/r) Przychody z działalności podstawowej % Koszty z działalności podstawowej % Wynik z działalności podstawowej % Wynik z działalności operacyjnej Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Grupa DM IDMSA (w tys. zł) 1-3Q Q 2010* Zmiana (r/r) Przychody z działalności podstawowej % Koszty z działalności podstawowej % Wynik z działalności podstawowej % Wynik z działalności operacyjnej % Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej *w celu doprowadzenia do porównywalności danych z 1-3Q 2010 r. oraz 3Q 2010 r. usunięto odpowiednio wartości związane z konsolidowanymi wówczas udziałami w spółce Gwarant Agencja Ochrony S.A. 9

10 Wyniki finansowe w podziale na segmenty działalności 1-3Q 2011 tys. zł Działalność maklerska i doradcza Zarządzanie funduszami Obrót wierzytelnościami Obrót wierzytelnościami hipotecznymi Inwestycje w przedsięwzięcia e-biznesowe Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Wynik segmentu Wynik na operacjach kapitałowych Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na operacjach finansowych Wynik netto segmentu* Aktywa segmentu *przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 10

11 Odpowiedzialność społeczna DM IDMSA Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 11

12 Współodpowiedzialność za słabszych Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 12

13 Współodpowiedzialność za słabszych Nieprzerwanie, od 2005 r. DM IDMSA wspiera Fundację im. Brata Alberta przeznaczając na jej cele statutowe 0,50 zł od każdego zlecenia giełdowego składanego przez naszych Klientów. W 2011 r. na darowizny przeznaczyliśmy 397,9 tys. zł, w tym 92 tys. zł na rzecz Fundacji im. Brata Alberta. 13

14 Uczciwość wobec partnerów Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 14

15 Uczciwość wobec partnerów Podjęte w minionych latach działania pozwoliły nam znaleźć się w ekskluzywnym gronie spółek wchodzących w skład RESPECT Index. Jest to indeks skupiający spółki giełdowe prowadzące działalność zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Jako członek Izby Domów Maklerskich zobligowaliśmy się do przestrzegania norm wyznaczonych przez Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. Opracowaliśmy własny Kodeks Etyki DM IDMSA stanowiący nasze biznesowe credo, cyklicznie weryfikując jego skuteczność. 15

16 Uczciwość wobec partnerów Właściwa komunikacja z rynkiem jest niezwykle ważną częścią działalności spółki publicznej. Szczególną wagę przywiązujemy do komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Dlatego od kilku lat aktywnie uczestniczymy we współorganizowanej przez Puls Biznesu Akcji Inwestor, której partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki udzielaniu szybkich i rozbudowanych odpowiedzi na pytania zadawane przez inwestorów zostaliśmy wyróżnieni przez redakcję portalu Pulsu Biznesu logiem Odpowiada Inwestorom. 16

17 Wsparcie dla rozwoju kultury Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 17

18 Wsparcie dla rozwoju kultury Rokrocznie w Święta Bożego Narodzenia oraz na Wielkanoc przygotowujemy projekty kartek, które wysyłamy do naszych partnerów oraz ludzi związanych z DM IDMSA. Na tegorocznej kartce z okazji Świąt Bożego Narodzenia znalazła się, jak co roku, praca młodego artysty z Fundacji im. Brata Alberta. 18

19 Wsparcie dla rozwoju kultury Dom Maklerski IDMSA był Partnerem wystawy która odbyła się w październiku i listopadzie 2011 roku w Brukseli i Londynie w związku z Prezydencją Polski w Unii Europejskiej. Jej atrakcją były prace wybitnego polskiego artysty młodego pokolenia Maksymiliana Novak-Zemplińskiego. 19

20 Wsparcie dla rozwoju kultury DM IDMSA wspólnie z Fundacją Droga Życia zorganizowała w czerwcu 2011 r. wyjątkowy wernisaż poplenerowy wybitnych artystów malarzy. Został on uświetniony koncertem fortepianowym duetu Anastasia Chernysheva i Maciej Pajorek. 20

21 Pamięć historyczna Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 21

22 Pamięć historyczna DM IDMSA obejmuje swoim mecenatem wiele uroczystości kulturalnych oraz artystycznych. Wraz z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r." oraz Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zorganizowaliśmy ogólnopolski Konkurs na Medal - Małą Formę Rzeźbiarską Wdowom Katyńskim. Medale, odlane w oparciu o projekt wyłoniony w konkursie, zostały wręczone wdowom po zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oficerach Wojska Polskiego i policjantach, w czasie poświęconej im Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. 22

23 Pamięć historyczna Koncert Morowe Panny to kolejny projekt artystyczny zorganizowany pod mecentatem DM IDMSA, tym razem przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Impreza, która odbyła się 19 lipca 2011 r. była inauguracją oficjalnych obchodów 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na scenie pojawiły się artystki reprezentujące różne style muzyczne począwszy od reggae czy hip-hopu skończywszy na muzyce rockowej. Teksty wykonywanych utworów powstały na bazie bezpośrednich relacji uczestniczek Powstania Warszawskiego. Niezwykła relacja z wydarzeń 1944 roku, widziana oczyma kobiet walczących w obronie Ojczyzny była bardzo inspirującą lekcją historii. 23

24 Dbałość o środowisko Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 24

25 Dbałość o środowisko Monitorujemy działania naszych kontrahentów związane z przestrzeganiem wymogów w zakresie ochrony środowiska, jakie im stawiamy. Każdy obecny i przyszły kontrahent DM IDMSA zobowiązany jest do prowadzenia Polityki Środowiskowej wykazując się jednocześnie wdrożeniem Systemu Środowiskowego, uwzględniającego charakter prowadzonej przez siebie działalności, jej skalę, rodzaj i zakres dokonywanych emisji zanieczyszczeń. Są to narzędzia dzięki którym możemy egzekwować świadomość ekologiczną. 25

26 Wysoki standard pracy Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 26

27 Wysoki standard pracy Z myślą o naszych pracownikach stworzyliśmy Dział Personalny, do którego obowiązków należy realizacja polityki kadrowej, kwestie związane z opieką medyczną i ubezpieczeniami grupowymi, a także organizacja szkoleń mających na celu stałe podnoszenie kwalifikacji kadry DM IDMSA. W 2011 r. podjęte przez nas działania dotyczące poprawy warunków pracy młodych mam w zakresie strategii Dom Maklerski IDMSA przyjazny rodzinie przyniosły wymierne efekty. DM IDMSA otrzymał wyróżnienie w IV edycji plebiscytu Mama w pracy zorganizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja, Rzeczpospolitą oraz MillwardBrown SMG/KRC. 27

28 Wysoki standard pracy W IDMSA dbamy również o stworzenie poczucia głębszej więzi między spółką a pracownikiem. Poza działaniami o charakterze ogólnym ważne jest również aby dostrzegać indywidualne problemy konkretnych osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Pamiętając o tym Dom Maklerski IDMSA od 5 lat wspomaga leczenie i rehabilitację byłego pracownika, który jest jednym z podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. 28

29 Działalność proedukacyjna Współodpowiedzialność za słabszych Działalność proedukacyjna Uczciwość wobec partnerów Wysoki standard pracy Wsparcie dla rozwoju kultury Dbałość o środowisko Pamięć historyczna 29

30 Działalność proedukacyjna DM IDMSA był jednym z głównych sponsorów szachowego Turnieju Niepodległości W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej, który rozegrany został 11 listopada 2011 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W turnieju wzięło udział 192 zawodników, z czego większość stanowiły dzieci i młodzież do lat 18 najmłodsza uczestniczka miała 5 lat, zaś najstarszy uczestnik 81. Dla najlepszej juniorki i juniora w kategorii do lat 18 DM IDMSA ufundował Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza powstańca 1863 roku, malarza, założyciela i pierwszego prezesa Krakowskiego Klubu Szachistów. 30

31 Kontakt dotyczący polityki CSR Beata Jarosz Dyrektor ds. marketingu i promocji tel.: Magdalena Wichrowska Dyrektor Biura Zarządu tel.:

Company Profile. www.idmsa.pl

Company Profile. www.idmsa.pl Company Profile www.idmsa.pl Misja Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowym i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju. Stwarzamy inwestorom

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Pomagamy pozyskać kapitał

Pomagamy pozyskać kapitał Pomagamy pozyskać kapitał Partnerstwo Nasza misja: Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowymi i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest

O Konkursie. UCZESTNICY KONKURSU W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest 3 O Konkursie CELE KONKURSU Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania firm i prowadzenia działań społecznych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach

raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach raport o odpowiedzialności biznesu 208 Egzamin z kryzysu Zrównoważony rozwój w trudnych czasach 2008 I raport o odpowiedzialności biznesu Spis treści 2 4 6 8 12 16 18 20 24 28 28 30 34 35 36 37 38 39

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 Bank lokalnych społeczności Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 List od Prezesa 3 Kilka słów o raporcie 4 Profil Banku BGŻ 6 Historia 6 Filozofia biznesu i nasze wartości 6 Oferta Banku produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007

Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOÂCI BRE BANKU 2007 Raport o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Spis treści I. Krótko o BRE Banku...4 I.1. Kim jesteśmy...4 I.2. Władze spółki (od 15 marca 2008

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok

Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej. za 2013 r ok Spr awozdanie Zarządu K RUK S.a. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 r ok SPIS TREŚCI LIST PREZESA 4 1. WPROWADZENIE 6 1.1 Podstawowe informacje o jednostce dominującej w Grupie KRUK 6 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku ORGANIZATOR IX 2014 Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych 5-6 listopada 2014 roku, Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku PATRONAT HONOROWY Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego IX 2014 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Skuteczny partner na rynku kapitałowym

Skuteczny partner na rynku kapitałowym www.idmsa.pl infolinia: 801 900 201 Skuteczny partner na rynku kapitałowym Profil działalności Dom Maklerski IDMSA jest niezależną spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo