Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2012"

Transkrypt

1 Dom Maklerski IDMSA Corporate Social Responsibility Raport 2012

2 Spis treści 1. Spis treści [GRI: 3.12] 2 2. Słowo wstępne [GRI: 1.1] 3 3. Profil DM IDMSA [GRI: , 2.10, 4.1] 4 4. Wyniki finansowe Strategia odpowiedzialności społecznej [GRI: 4.8] Realizacja celów założonych na 2012 r. [GRI: 4.14, 4.17] 16 a. Współodpowiedzialność za słabszych 16 b. Uczciwość wobec partnerów 18 c. Dbałość o pracowników 20 d. Wsparcie dla rozwoju kultury i pamięć historyczna 21 e. Dbałość o środowisko 22 f. Działalność proedukacyjna Cele na 2013 r Kontakt dotyczący polityki CSR [GRI: ] 26 2

3 Szanowni Państwo, DM IDMSA angażuje się w Corporate Social Responsibility już od wielu lat. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas wyzwaniem strategicznym i operacyjnym. Naszym celem jest stałe pogłębianie wiedzy i świadomości o CSR każdego naszego pracownika i naszych partnerów, ponieważ tylko z odpowiednim zrozumieniem i przekonaniem wobec działań CSR będziemy mogli zachować wiarygodność w tej dziedzinie i przyczynić się do rozwoju firmy. Niniejsze opracowanie pozwoli Państwu zorientować się w naszych działaniach, które podjęliśmy w 2012 roku. Chciałbym podkreślić, że zaangażowanie pracowników DM IDMSA w budowę społecznej odpowiedzialności jest ogromne. Liczę na to, że dzięki nowej strategii, która wytycza nam cele na następne lata będziemy nadal wspólnie rozwijać CSR w naszej Spółce. Z poważaniem, Grzegorz Leszczyński, prezes Zarządu DM IDMSA 3

4 Zarząd i prokurenci DM IDMSA Zarząd: Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Prokurenci: Piotr Derlatka Łukasz Jagiełło 4

5 Rada Nadzorcza DM IDMSA Henryk Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Władysław Bogucki Członek Rady Nadzorczej Antoni Abratański Członek Rady Nadzorczej Andrzej Szumański Członek Rady Nadzorczej Dariusz Maciejuk Członek Rady Nadzorczej 5

6 Profil DM IDMSA Niezależny dom maklerski, działający na rynku od 1993 r. Zatrudnienie na koniec 2012 r. 188 pracowników Czołowa pozycja na rynku pierwotnym i mocna pozycja na rynku usług korporacyjnych w Polsce Pierwszy dom maklerski notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2005 r.) Dom Maklerski konsekwentnie budujący Polską Grupę Kapitałową w sektorze usług finansowych 6

7 Pełna oferta usług maklerskich DM IDMSA Usługi brokerskie (obrót giełdowy) Operacje kapitałowe Rynek Forex Zarządzanie portfelem Rynek pierwotny Rynek niepubliczny Inne operacje kapitałowe Doradztwo Sieć 12 Punktów Obsługi Klienta 7

8 Zakres usług finansowych Usługi dla klientów indywidualnych (12 POK) Inwestowanie indywidualne (fundamentalne bądź spekulacyjne) Fundusze zbiorowego inwestowania (otwarte i zamknięte) Private Banking Platforma GPW (akcje, obligacje, pochodne ) Pre-IPO, IPO IDM TRADER (waluty, towary, akcje zagraniczne ) IDEA TFI (fundusze niebenchmarkowe, fundusze typu hedge, fundusze sekurytyzacyjne, fundusze pre-ipo, nieruchomościowe, umbrella fund) Produkty zewnętrzne (pod marką własną lub obcą) Asset Management (zarządzanie aktywami) powyższy zakres działań oraz: Usługi dla klientów korporacyjnych Corporate Finance (pozyskiwanie kapitału, pre-ipo, IPO, fuzje, przejęcia, nabywanie i sprzedawanie przedsiębiorstw, znacznych pakietów akcji ) Usługowe działania w ramach IDEA TFI (tworzenie prywatnych, dedykowanych funduszy) Hedging (waluty, towary) 8

9 Grupa finansowa DM IDMSA 9

10 Wyniki finansowe DM IDMSA (w tys. zł) Przychody z działalności podstawowej Koszty działalności podstawowej Wynik z działalności podstawowej Wynik z działalności operacyjnej Wynik netto Grupa DM IDMSA (w tys. zł) Przychody z działalności podstawowej Koszty działalności podstawowej Wynik z działalności podstawowej Wynik z działalności operacyjnej Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

11 Wyniki finansowe w podziale na segmenty działalności 2012 tys. zł Działalność maklerska i doradcza Zarządzanie funduszami Obrót wierzytelnościami Obrót wierzytelnościami hipotecznymi Inwestycje w przedsięwzięcia e-biznesowe Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Wynik segmentu Wynik na operacjach kapitałowych Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na operacjach finansowych Wynik netto segmentu* Aktywa segmentu *przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 11

12 Strategia odpowiedzialności społecznej DM IDMSA Audyt CSR Dostrzegając wymierne korzyści biznesowe płynące ze ścisłej korelacji społecznego zaangażowania z celami strategicznymi firmy, DM IDMSA od początku swojej działalności, tj. od 1993 r. nieprzerwanie prowadzi politykę opierającą się na odpowiedzialności za środowisko naturalne, interesy lokalnej społeczności i dbałości o pracowników firmy. Celem firmy jest utrzymanie wizerunku odpowiedzialnego partnera we wszystkich obszarach działalności i osiąganie przewagi konkurencyjnej. W 2012 r. wraz z firmą Deloitte przeprowadziliśmy audyt dotychczasowych działań CSR naszej firmy. Dojrzałość IDMSA w obszarze CSR została oceniona przez firmę doradczą z wykorzystaniem Modelu RSOP. Przeprowadziliśmy analizę sytuacji wyjściowej Spółki i mapowanie kluczowych interesariuszy. 12

13 Strategia odpowiedzialności społecznej DM IDMSA Wartości firmy W procesie doboru obszarów CSR uwzględniliśmy kompetencje i misję DM IDMSA, a także wartości firmy: Odpowiedzialność - wszystkie zobowiązania jakie na siebie przyjmujemy realizujemy z pełną starannością; Uczciwość wobec pracowników - dokładamy wszelkich starań, by zatrudniać w sposób uczciwy i równy jedynie osoby o nieposzlakowanej opinii będące specjalistami; Wiarygodność - kontrahenci mogą z naszej strony oczekiwać pełnej przejrzystości i transparentności, co buduje zaufanie i zapewnia lepszą komunikację; Zaufanie - dokładamy wszelkich starań, by inwestycje zwracały się szybko i z jak największą wartością dodaną; Uczciwa konkurencja o klientów zabiegamy w sposób uczciwy nie stosując nieetycznych metod; Świadomość obywatelska - jako obywatelom Rzeczpospolitej leży nam na sercu dobro lokalnej społeczności oraz środowiska, w którym działamy. 13

14 Strategia odpowiedzialności społecznej DM IDMSA Obszary zaangażowania Wskazanie przez kluczowych menedżerów DM IDMSA strategicznych tematów zintegrowanych z celami biznesowymi doprowadziło do identyfikacji zagadnień CSR, istotnych zarówno dla IDMSA, jak i otoczenia Spółki: Klienci Pracownicy Społeczność lokalna Ochrona środowiska Akcjonariusze 14

15 Strategia odpowiedzialności społecznej DM IDMSA Klienci Pracownicy Społeczność lokalna Ochrona środowiska Akcjonariusze Prowadzimy otwarty dialog z klientami Zapewniamy atrakcyjne warunki pracy Wspieramy potrzebujących i grupy zagrożone wykluczeniem Ograniczamy zużycie papieru Dbamy o szybką i rzetelną komunikację Dzielimy się wiedzą z nimi Inwestujemy w rozwój kadry Promujemy kulturę i sztukę Ograniczamy zużycie energii i paliwa Wprowadzamy nowoczesne formy dialogu Stosujemy odpowiedzialne zasady sprzedaży i marketingu Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie pracowników Dbamy o kultywowanie historii Segregujemy odpady Prowadzimy stronę www zgodnie z najwyższymi standardami Budujemy postrzeganie DM IDMSA jako firmy odpowiedzialnej Budujemy kulturę organizacyjną opartą na etyce i dialogu Wspieramy wolontariat pracowniczy 15

16 Realizacja celów założonych na 2012 r. Współodpowiedzialność za słabszych W poczuciu obowiązku pomagania podmiotom niosącym pomoc najsłabszym DM IDMSA wspierał działania wolontariatu pracowniczego, a także przekazywał datki organizacjom pożytku publicznego. Były to: Fundacja Anny Dymnej Mimo wszystko ; Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym; Fundacja im. Brata Alberta; Fundacja Droga Życia ; Fundacja Dziecięca Fantazja; Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego; Fundacja Instytut Tertio Millennio ; 16

17 Realizacja celów założonych na 2012 r. Współodpowiedzialność za słabszych Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Zielony Liść; Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Dzieło Pomocy Prowincja MB Anielskiej OFM; Rada Rodziców przy Zespole Szkół i Przedszkola w Złotej; Społeczna Fundacja Miasta Kutna; Stowarzyszenie Instytut Multimedialny; Stowarzyszenie Odra-Niemen; Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą; Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. 17

18 Realizacja celów założonych na 2012 r. Uczciwość wobec partnerów Z roku na rok - podobnie, jak rynek na którym funkcjonujemy - coraz więcej uwagi poświęcamy wartościom takim jak uczciwość i transparentność w biznesie. Wyznaczyliśmy sobie normy często bardziej rygorystyczne niż te wymagane przez prawo. Jako członek Izby Domów Maklerskich przestrzegamy norm wyznaczonych przez Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich. Mamy własny Kodeks Etyki stanowiący nasze biznesowe credo. Przestrzegamy zapisów Kodeksu Etyki Reklamy przy podejmowaniu działań promocyjnych i reklamowych. Nasze starania zweryfikowane w drodze niezależnego audytu, zostały docenione w 2011 roku poprzez włączenie naszej firmy do Respect Index. Z uwagi na pewne trudności, które nasza firma przeżywała w połowie roku 2012 roku i wysoki spadek kursu akcji IDMSA na giełdzie, Spółka nie weszła do nowego składu uczestników Respect Index ustalonego w lipcu Nieustannie dokładamy wszelkich starań aby zaufanie Inwestorów jak najszybciej odbudować i powrócić do grona spółek ocenianych jako zarządzane wedle najwyższych standardów. 18

19 Realizacja celów założonych na 2012 r. Uczciwość wobec partnerów Właściwa komunikacja z rynkiem jest niezwykle ważną częścią działalności spółki publicznej. Szczególną wagę przywiązujemy do komunikacji z inwestorami indywidualnymi. Dlatego od kilku lat aktywnie uczestniczymy we współorganizowanej przez Puls Biznesu Akcji Inwestor, której partnerem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki udzielaniu szybkich i rozbudowanych odpowiedzi na pytania zadawane przez inwestorów zostaliśmy wyróżnieni przez redakcję portalu Pulsu Biznesu logiem Odpowiada Inwestorom. 19

20 Realizacja celów założonych na 2012 r. Dbałość o pracowników Mając na uwadze zdrowie pracowników, DM IDMSA zapewnia im dostęp do rozszerzonej opieki medycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. W ramach propagowania zdrowego trybu życia wśród pracowników uruchomiliśmy wiele zachęt do podejmowania przez nich sportowych wyzwań. Nasi pracownicy brali udział w Festiwalu Biegowym w Krynicy oraz innych okazjonalnych biegach i maratonach m.in. Biegu Niepodległości 11 listopada w Warszawie. Nieustannie zapewniamy młodym matkom bardzo dobre warunki zatrudnienia, umożliwiając im łączenie macierzyństwa z pracą zawodową. Za szczególne podejście do matek mających małe dzieci po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Mama w pracy, organizowanym przez Fundację Świętego Mikołaja, dziennik Rzeczpospolita oraz instytut badawczy MillwardBrown SMG/KRC. 20

21 Realizacja celów założonych na 2012 r. Wsparcie dla rozwoju kultury i pamięć historyczna Wspieranie wydarzeń o charakterze kulturalnym, historycznym i patriotycznym jest na stałe wpisane w strategię DM IDMSA. Zwykle są to przedsięwzięcia wymagające dużych nakładów finansowych, na które w 2012 roku nasza firma nie mogła sobie pozwolić. Byliśmy jednakże sponsorem oświetlenia wystawy rzeźby i medalierstwa profesora Krzysztofa Nitscha z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Profesor Nitsch wykonuje rzeźby pomnikowe, małe formy rzeźbiarskie i medale. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na konkursach międzynarodowych. Prace Krzysztofa Nitscha znajdują się w zbiorach wielu muzeów w kraju i zagranicą. Kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją im. Brata Alberta, wspierającą młodych artystów, dzięki czemu wykonane przez nich projekty kartek świątecznych mogliśmy wysłać do naszych partnerów i osób związanych z DM IDMSA. 21

22 Realizacja celów założonych na 2012 r. Dbałość o środowisko DM IDMSA konsekwentnie od dłuższego czasu propaguje dbałość o środowisko naturalne, m.in. poprzez zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników i dostawców, recycling, oszczędność wody i papieru. W 2012 roku wprowadziliśmy istotną zmianę w naszym środowisku biurowym - korzystanie wyłącznie z kopert ekologicznych, które są produkowane z papieru recyclingowego. Nieustannie angażujemy naszych pracowników w działania proekologiczne a jednocześnie korzystamy z ich wiedzy i pomysłów. Między innymi zorganizowaliśmy konkurs podczas, którego pracownicy wskazywali obszary, w których można przyczynić się do dbałości o środowisko naturalne. Najlepsze pomysły są sukcesywnie wdrażane w firmie. 22

23 Realizacja celów założonych na 2012 r. Działalność proedukacyjna W 2012 roku włączyliśmy się w organizację przedsięwzięć edukacyjnych podejmowanych na rzecz promowania giełdy. DM IDMSA był partnerem międzynarodowej konferencji Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości, zorganizowanej w Krakowie przez Kancelarię Łatała i Wspólnicy. Wydarzenie to miało na celu popularyzację tematyki planowania sukcesji i kierowania przedsiębiorstwem rodzinnym w Polsce. DM IDMSA zaangażował się w ten projekt, aby przybliżyć uczestnikom konferencji zalety pozyskiwania kapitału poprzez giełdę, w szczególności poprzez rynek pierwotny, rynek niepubliczny oraz operacje kapitałowe. Jako partner IV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, DM IDMSA uczestnił w debacie poświęconej najbardziej istotnym kwestiom rynku kapitałowego Europy Centralnej. Ponadto nasi specjaliści, jak co roku, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań szkoleniowych z inwestorami. W 2012 r. przeprowadzili otwarte, bezpłatne warsztaty stacjonarne w Gdańsku i Poznaniu oraz 60 szkoleń internetowych z zakresu psychologii inwestowania, analizy technicznej, obsługi platformy walutowej i inwestowania na rynkach zagranicznych. 23

24 Cele na 2013 r. 1. Sukcesywne wdrażanie nowej strategii CSR w DM IDMSA w wytypowanych obszarach zaangażowania: opracowanie i przyjęcie odpowiednich procedur; wyznaczenie pracowników o odpowiednich kompetencjach do realizacji działań CSR; określenie nakładów finansowych; ustalenie mierników efektywności i monitorowanie osiągnięć. 2. Kontynuacja działalności charytatywnej: współpraca z organizacjami pożytku publicznego; zaangażowanie w wydarzenia o charakterze kulturalnym i historycznym. 24

25 Cele na 2013 r. 3. Kontynuacja działalności prośrodowiskowej: monitoring zużycia papieru, kopert, paliwa, energii; rezygnacja z prenumeraty prasy papierowej na rzecz elektronicznej; poszukiwanie nowych rozwiązań. 4. Kontynuacja działalności proedukacyjnej: szkolenia dla Klientów; działania na rzecz rozwoju rynku kapitałowego i otoczenia społeczno-gospodarczego biznesu. 25

26 Kontakt dotyczący polityki CSR DM IDMSA sporządza raporty CSR począwszy od 2010 r. (rok obrotowy) Są one przygotowywane w cyklu rocznym (plus dodatkowo skrócona wersja po zakończeniu półrocza). Ostatni raport został opublikowany w kwietniu 2012 r. (roczny). Niniejszy raport został sporządzony wg wytycznych GRI poziom aplikacji C1. Kontakt dotyczący polityki CSR: Katarzyna Żarska Dyrektor ds. marketingu i promocji tel.: Magdalena Wichrowska Dyrektor Biura Zarządu tel.:

Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2011

Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 2011 Dom Maklerski IDMSA Corporate Social Responsibility Raport 2011 Szanowni Państwo, Z przyjemnością pragnę zaprezentować Państwu opracowanie podsumowującą działalność DM IDMSA z zakresu społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 1H 2011

Dom Maklerski IDMSA. Corporate Social Responsibility. Raport 1H 2011 Dom Maklerski IDMSA Corporate Social Responsibility Raport 1H 2011 Szanowni Państwo, W 2011 roku Grupa DM IDMSA zdecydowała się dokonać sformalizowanego zapisu przyjętych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre

PZU 2.0 Zmieniamy się na dobre Będąc liderem rynku ubezpieczeń w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, kładziemy duży nacisk na prowadzenie biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny. Ramy

Bardziej szczegółowo

Company Profile. www.idmsa.pl

Company Profile. www.idmsa.pl Company Profile www.idmsa.pl Misja Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowym i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju. Stwarzamy inwestorom

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Joanna Iwko Dobre praktyki biznesowe na polskim rynku usług ubezpieczeniowych jako efekt realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Rynek ubezpieczeniowy w Polsce jest rynkiem dojrzałym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialnego biznesu

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009 Raport odpowiedzialnego biznesu / Odpowiedzialna marka Odpowiedzialna marka W trosce o środowisko naturalne Raport odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN został wydrukowany przy użyciu jedynie dwóch farb

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności WERSJA SKRÓCONA

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności WERSJA SKRÓCONA PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 WERSJA SKRÓCONA obsługiwanych CO TO ZNACZY DLA BANKU BYĆ PO PROSTU FAIR I JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII FAIR PLAY? Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) PROFES Sp. z o.o. Sp.k. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Biznes Społeczeństwo Środowisko

Biznes Społeczeństwo Środowisko Biznes Społeczeństwo Środowisko Branżowe studia przypadku CSR w farmaceutyce str. 03 CSR w branży pożyczkowej str. 13 CSR w handlu detalicznym str. 23 CSR w FMCG Program 5. Targów CSR Wystawcy 5. Targów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014

Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013. Lipiec 2014 Raport odpowiedzialności społecznej Hortimex za rok 2013 Lipiec 2014 w raporcie 1. WPROWADZENIE 1 1.1. List Prezesa 1 1.2. O raporcie 2 2. O FIRMIE 3 2.1. Charakterystyka działalności 3 2.2. Kalendarium

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 Bank lokalnych społeczności Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 List od Prezesa 3 Kilka słów o raporcie 4 Profil Banku BGŻ 6 Historia 6 Filozofia biznesu i nasze wartości 6 Oferta Banku produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo