Pomagamy pozyskać kapitał

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomagamy pozyskać kapitał"

Transkrypt

1 Pomagamy pozyskać kapitał

2 Partnerstwo Nasza misja: Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowymi i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju. Stwarzamy inwestorom możliwość bogacenia się na rozwoju najlepszych. Pomagamy pozyskać kapitał na rozwój. Z sukcesem wprowadzamy spółki na giełdę. Skutecznie przeprowadzamy fuzje, przejęcia i emisje wtórne. Profesjonalnie zarządzamy aktywami naszych Klientów. Umożliwiamy inwestycje na światowych giełdach i rynku forex. Oferujemy usługi maklerskie na najwyższym poziomie. Źródła finansowania i pozyskany kapitał są kluczowymi elementami w działalności każdego przedsiębiorstwa. Wiele firm potrzebuje indywidualnych rozwiązań, dostosowanych zarówno do specyfiki branży, jak i przyjętej strategii rozwoju. Tylko kompleksowe podejście i szeroka gama rozwiązań pozwala osiągnąć sukces. Taka jest filozofia naszego działania. Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA Kilkunastoletnia działalność Domu Maklerskiego IDMSA na polskim rynku pozwoliła nam stworzyć bardzo elastyczną i bogatą paletę usług dla firm poszukujących kapitału. Nasze doświadczenie i znajomość rynku umożliwiają dobór optymalnych sposobów finansowania planowanych przez nie przedsięwzięć. Sprawia to, że nasza współpraca z Klientami opierająca się na partnerskich relacjach - nie kończy się na jednym projekcie, ale często trwa wiele lat. Rynek kapitałowy jest naszą pasją i to właśnie jej zawdzięczamy wyjątkowe zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia. Największą nagrodą jest rozwój naszych Partnerów i naszej firmy - oraz obustronna satysfakcja z osiągniętego celu. Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA

3

4 Doświadczenie Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu DM ID Grzegorz Leszczyński jest Prezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobywał praktyczne doświadczenie w obszarze funkcjonowania rynku kapitałowego niemal od początku jego uruchomienia na początku lat 90-tych, m.in. na stanowiskach zarządczych w kilku domach maklerskich oraz w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych; prowadził także zajęcia dydaktyczne w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH w Warszawie. Posiada licencję maklera giełdowego nr 299. W 1998 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA, który w 2005 roku wprowadził - jako pierwszy dom maklerski - na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest jednym z finalistów konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę doradczą Ernst&Young. Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu DM IDMSA Rafał Abratański jest Wiceprezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Menedżerskie pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od połowy lat 90-tych, zdobywając doświadczenie i know-how w kilku instytucjach finansowych. Tworzy DM IDMSA od 1998 r., od 2002 r. będąc na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie inwestycji kapitałowych, zarówno w spółki publiczne, jak i niepubliczne, oraz pozyskiwania i organizowania różnorodnych form finansowania zewnętrznego dla firm. Jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes DM IDMSA nadzorował przebieg oraz osobiście zaangażowany był w realizację kilkudziesięciu ofert publicznych zarówno IPO, jak i SPO, a także realizację projektów typu private equity i pre-ipo.

5 Kompetencja Dom Maklerski IDMSA jest niezależną, dynamicznie rozwijającą się spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce. Akcje naszej firmy - jako pierwszego w Polsce brokera są od 2005 r. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zbudować grupę kapitałową funkcjonującą w szerokim obszarze usług finansowych. Dzięki temu konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję na rynku oraz sukcesywnie rozszerzamy zakres działania. DM IDMSA Rynek Forex Rynek pierwotny Rynek niepubliczny Doradztwo Kluczowymi czynnikami, które stanowią o wysokiej wartości działań naszej Firmy są pasja i zaangażowanie oraz wypracowane know-how w zakresie przeprowadzania operacji kapitałowych. Dzięki nim dostarczamy klientom rozwiązania o indywidualnym charakterze, spełniające wysokie wymagania, jakie stawia obecne otoczenie gospodarcze. Podstawą rozwoju Domu Maklerskiego IDMSA jest zespół doświadczonych, doskonale wykształconych specjalistów rynku kapitałowego. Do grona naszych pracowników pozyskaliśmy szereg cenionych ekspertów. Nasze relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu i dlatego większość członków naszego zespołu jest z nami od kilkunastu lat, niejednokrotnie pozostając Akcjonariuszami Firmy. Nasz zespół jest jednym z najbardziej doświadczonych na polskim rynku kapitałowym. Dbamy o jego wysoki poziom merytoryczny oraz różnorodność. Wśród nas są osoby z wykształceniem ekonomicznym, ale również specjaliści z dziedziny nauk ścisłych czy prawnych. Między innymi ta wszechstronność pozwala nam kreatywnie podchodzić do zadań, które zawsze traktujemy jak wyzwania. Uważam, że to ona, obok doświadczenia, jest naszym głównym atutem. Staramy się być nie tylko solidnymi rzemieślnikami, ale i trochę artystami finansów. Paweł Zaremba-Śmietański, Dyrektor Działu Operacji Kapitałowych DM IDMSA

6 Profesjonalizm Liczba zrealizowanych projektów plasuje DM IDMSA w ścisłej czołówce biur maklerskich w Polsce. W minionych latach osiągaliśmy ponad dwudziestoprocentowy udział w rynku ofert przeprowadzonych na GPW. Za naszą działalność otrzymaliśmy szereg nagród i wyróżnień, przyznawanych przez GPW oraz czołowe magazyny finansowe. Do najważniejszych z nich należą: Nagroda za największą liczbę krajowych IPO oraz powtarzalność osiągnięć i równą formę w latach 2010/2011 przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (luty 2012 r.) I miejsce wśród domów maklerskich w pierwszym półroczu 2011 r. pod względem wartości zrealizowanych emisji obligacji w zestawieniu przygotowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet (sierpień 2011 r.) I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategoriach: Rekomendacje i analizy oraz Poziom obsługi Klienta ; II pozycja w Rankingu Domów Maklerskich Home&Market w kategorii Największa liczba IPO w 2010 r; III miejsce w kategorii Domów Maklerskich, pod względem jakości oferowanych usług w badaniu przeprowadzonym dla Pulsu Biznesu przez firmę Dive-AdHoc metodą tajemniczy klient w 2010 r; II pozycja w rankingu portalu IPO.pl i magazynu Manager - Najskuteczniejszy Dom Maklerski wg liczby przeprowadzonych debiutów na GPW w 2009 r; II pozycja w rankingu Gazety Finansowej - Najbardziej Dynamiczne Domy Maklerskie w 2008 r. oraz III pozycja wśród Największych Domów Maklerskich w 2008 r; II pozycja w rankingu Gazety Finansowej - Najskuteczniejsze Domy Maklerskie w 2008 r; III miejsce w rankingu Gazety Prawnej - Najefektywniejsi brokerzy na rynku nowych emisji akcji w 2008 r; tytuł Perła Polskiej Gospodarki, przyznany przez Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; I nagroda GPW za wprowadzenie na giełdę największej liczby nowych spółek w 2007 r; I nagroda GPW za największą wartość nowych emisji spółek notowanych już na giełdzie w 2007 r; I pozycja wśród domów maklerskich pod względem liczby IPO w latach w rankingu Parkietu; Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO w 2007 r. wg ilości emisji pierwotnych i wtórnych w rankingu magazynu Forbes; Najlepsze Biuro Maklerskie w 2007 r. na rynku pierwotnym w rankingu Pulsu Biznesu; Najbardziej Dynamiczny Dom Maklerski w 2007 r. w rankingu Gazety Finansowej; III miejsce w rankingu Gazety Prawnej - Najefektywniejsi brokerzy na rynku nowych emisji w 2007 r; Największa liczba obsłużonych debiutów w 2007 r. w rankingu Magazynu Kadry Zarządzającej CEO.

7 Skuteczność DM IDMSA specjalizuje się w przeprowadzaniu i realizacji zadań w zakresie operacji kapitałowych, adresowanych do Klientów korporacyjnych. Nasze usługi mogą być skutecznym uzupełnieniem finansowania bankowego lub wkładu własnego właścicieli. Proponowana współpraca składa się z 3 etapów: ETAP 1 - dokładna analiza sytuacji oraz potrzeb naszego Partnera, dobór najkorzystniejszej drogi pozyskania kapitału; ETAP 2 - wdrożenie i realizacja wspólnie przygotowanego procesu; ETAP 3 - bieżące doradztwo oraz opieka merytoryczna po zrealizowanym projekcie. analiza i dobór działań 3 1 bieżące doradztwo wdrożenie i realizacja 2 W latach zorganizowaliśmy emisje akcji i obligacji, w wyniku których nasi Klienci pozyskali ponad 6 mld zł na rozwój.

8 Wszechstronność Działania realizowane w związku z publicznymi formami pozyskiwania kapitału: oferowanie papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej (IPO); realizowanie kolejnych emisji papierów wartościowych spółek publicznych (SPO); aktywne promowanie emisji i pozyskiwanie inwestorów; przygotowywanie pełnej dokumentacji (prospekt emisyjny, memorandum); reprezentowanie spółki przed instytucjami rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW); wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu publicznego; gwarantowanie emisji (subemisja usługowa lub inwestycyjna); pełnienie funkcji animatora. Działania realizowane w związku z prywatnymi formami pozyskiwania kapitału: organizowanie emisji akcji i obligacji; oferowanie papierów wartościowych wyselekcjonowanej grupie inwestorów; aktywne promowanie emisji; przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i jej dystrybucja wśród inwestorów; reprezentowanie spółki w negocjacjach z inwestorami; organizowanie i prowadzenie depozytu papierów wartościowych dla spółek niepublicznych. Inne operacje kapitałowe: przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć; świadczenie usług w zakresie doradztwa strategicznego (wyceny, analizy finansowe); przygotowywanie i realizowanie transakcji wykupu lewarowanego (MBO/LBO); przygotowywanie i realizowanie wezwań oraz skupów akcji; przygotowywanie i realizowanie programów opcji menedżerskich.

9 Synergia Aby zapewnić sukces przedsięwzięcia, wykorzystujemy potencjał całej grupy kapitałowej, w tym m.in.: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych IDEA. Konstrukcja Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych wprowadza do naszych rozwiązań kilka dodatkowych możliwości, które skutecznie wykorzystujemy we współpracy z Klientami. Na drodze do osiągania celów wykorzystujemy potencjał naszej Grupy Kapitałowej: Idea TFI S.A. Fundusze inwestycyjne IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Usługi doradztwa finansowego Electus S.A. Usługi finansowe dla sektora służby zdrowia efund Sp. z o.o. Fundusz venture capital Polski Fundusz Hipoteczny S.A. Obrót wierzytelnościami hipotecznymi IDM Capital S.A. Fundusz private equity

10 Elastyczność Rozwiązania szyte na miarę Wymogi otoczenia gospodarczego, w jakim działamy powodują, że dla powodzenia projektu wielokrotnie należy zastosować połączenie różnych metod pozyskania kapitału. Bieżąca sytuacja naszego Partnera może wymagać rozwiązań nieszablonowych. Wiedza i doświadczenie zespołu DM IDMSA pozwalają wyjść poza standardowe działania i przygotować dla każdego Klienta propozycję dopasowaną do jego aktualnych potrzeb i obranej strategii. Ze względu na złożoność przeprowadzanych projektów, regułą jest, że we wszystkich działaniach DM IDMSA pełni rolę koordynatora projektów, współpracując z wiodącymi na rynku ekspertami z dziedziny prawa, księgowości i marketingu. Wpływa to bardzo pozytywnie na przebieg i rezultat realizowanych projektów. Ograniczamy tym samym do niezbędnego minimum zaangażowanie Klientów w realizację procesu, pozwalając im skupić się na bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Doceniamy również pomysły naszych Partnerów. Interesujące inicjatywy gospodarcze mogą liczyć na nasze wsparcie biznesowe. W najlepsze projekty chętnie angażujemy własny kapitał. Współpracujemy zarówno z dojrzałymi spółkami stawiającymi na dalszy rozwój, jak i z firmami w początkowej fazie ich działalności (seed capital). W ciągu ostatnich 12 lat zrealizowaliśmy kilkaset projektów. Większość z nich dotyczyła pozyskania finansowania dla polskich przedsiębiorstw. Jesteśmy firmą otwartą na bardzo różne grupy Klientów współpracujemy zarówno z dużymi grupami kapitałowymi, jak i z niewielkimi, rodzinnymi firmami, które zamierzają zdynamizować swój rozwój pozyskując kapitał od inwestorów. Jesteśmy dumni, iż jako niezależny, polski podmiot mogliśmy przyczynić się do rozwoju biznesów naszych Klientów, a co za tym idzie, całej gospodarki naszego kraju. DM IDMSA jest przykładem firmy, która dzięki swoim kompetencjom, zaangażowaniu i konsekwentnie realizowanej strategii z niewielkiego, lokalnego brokera, przekształciła się w lidera bardzo prężnie rozwijającej się grupy kapitałowej. Mamy nadzieję, iż nasza wiedza i doświadczenie pomogą również w rozwoju Państwa firmy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Zespół Działu Operacji Kapitałowych DM IDMSA

11

12 Dział Operacji Kapitałowych Kraków , Mały Rynek 7 tel ; fax infolinia: Centrala Kraków , Mały Rynek 7 sekretariat: tel ; fax Biuro Warszawa Warszawa , ul. Złota 59 sekretariat: tel ; fax PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA Kraków Kraków , Mały Rynek 7 tel ; fax Warszawa Warszawa , ul. Nowogrodzka 62b tel ; fax Łódź Łódź , ul. Piotrkowska 249/251, lok. 20 tel , fax Wrocław Wrocław , ul. Świdnicka 18/20, Ip. Solpol 2 tel , fax Poznań Poznań , ul. Bukowska 12 tel , fax Szczecin Szczecin , ul. Bogusława 1/7 tel , fax Kielce Kielce , ul. św. Leonarda 15 tel , fax: Katowice Katowice , ul. Kopernika 9/1 tel , fax Gliwice Gliwice , ul. Zwycięstwa 14 tel , fax Tarnów Tarnów , ul. Wałowa 16 tel ; fax Nysa Nysa , Rynek 36B II piętro tel ; fax Gdańsk Gdańsk , ul. Partyzantów 8/113 tel , fax: Dom Maklerski IDMSA prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Aktywa inwestorów w DM IDMSA gwarantuje system rekompensat KDPW (dział V Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dn r.).

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru

Rozwiązania dla Biur maklerskich. temat numeru www.comarch.pl MAGAZYN COMARCH nr 1/2011 (14) ISSN 1734-4212 temat numeru Rozwiązania dla Biur maklerskich Centralny System Maklerski Comarch Exchange Trading Profesjonalne doradztwo inwestycyjne Comarch

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki funduszu Internet Ventures

Podstawowe warunki funduszu Internet Ventures Wielkośd funduszu 100 mln PLN Wartośd inwestycji w spółkę od 1 do 6 mln PLN (1,5 mln EUR) Forma prawna Podstawowe warunki funduszu Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w ramach MCI Capital

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości 1 S&T w Polsce Services Polska to polski oddział Grupy S&T. Oferuje klientom pełen zakres usług w takich S&T obszarach jak: konsulting, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Solutions for Demanding Business

Profil firmy. Solutions for Demanding Business 21 Profil firmy Solutions for Demanding Business 2 List Prezesa W 2011 roku Asseco Poland S.A. obchodziło dwudziestolecie swojej działalności. Ledwie dwie dekady temu stawialiśmy pierwsze kroki na polskim

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU PKN ORLEN» Laureat prestiżowego rankingu Najcenniejszych Polskich Marek MARQA (już po raz szósty z rzędu) organizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce

Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Projekt Europejski Kongres Finansowy dla zrównoważonego rozwoju rynku kapitałowego w Polsce Wstęp Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo