1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Profil IDEA TFI. 2. Historia Spółki. 3. Rozwój IDEA TFI. 4. Model biznesu. 5. Strategia rozwoju"

Transkrypt

1

2 Agenda 1. Profil IDEA TFI 2. Historia Spółki 3. Rozwój IDEA TFI 4. Model biznesu 5. Strategia rozwoju 6. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich 7. Finanse Spółki 8. Fundusze IDEA TFI 9. Nagrody i wyróżnienia 10. Władze Spółki i struktura akcjonariatu 11. Konstrukcja pierwszej oferty publicznej 12. Transakcje na polskim rynku funduszy inwestycyjnych 13. Analiza porównawcza 14. Dlaczego warto zainwestować 2

3 Profil IDEA TFI najlepsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych 2009 r. w Polsce w rankingu Gazety Giełdy Parkiet należy do wąskiej grupy niebankowych TFI jedyne TFI w Polsce z silną pozycją w dwóch obszarach rynku - funduszach otwartych i zamkniętych ponad 3 mld zł aktywów pod zarządzaniem wchodzi w skład Grupy DM IDMSA 3

4 Historia VII 1999 r. powstanie Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (GTFI S.A.) pierwsze TFI z całkowicie polskim kapitałem VII 2006 r. zakup przez DM IDMSA 75 proc. akcji GTFI S.A. I 2007 r. zmiana nazwy na IDEA TFI S.A. VI 2008 r. nabycie pozostałych 25 proc. akcji IDEA TFI przez DM IDMSA IX 2010 r. sprzedaż Quercus Absolute Return FIZ 5,41 proc. akcji spółki I 2011 r. pierwsza oferta publiczna akcji 4

5 Rozwój IDEA TFI Od czasu przejęcia 100 proc. akcji przez DM IDMSA (VI 2008 r.) do końca 2010 r. wartość aktywów zarządzanych przez IDEA TFI wzrosła z 246,9 mln zł do 3 000,7 mln zł, czyli ponad 12-krotnie. W tym samym czasie wartość aktywów zarządzanych przez TFI w Polsce zwiększyła się jedynie o 19 proc. Udział rynkowy IDEA TFI wzrósł w tym okresie ponad 10-krotnie - z 0,25 proc. do 2,58 proc. Na koniec 2010 r. IDEA TFI zajęła 14. miejsce w zestawieniu TFI pod względem wartości zarządzanych aktywów (13. w przypadku funduszy otwartych). Oznacza to awans o 9 pozycji w rankingu ogólnym oraz o 7 miejsc jeśli chodzi o fundusze otwarte w stosunku do VI 2008 r. Od początku 2009 r. do końca 2010 r. dodatnie saldo wpłat i umorzeń do funduszy IDEA TFI wyniosło mln zł (drugi wynik na rynku). 5

6 Rozwój IDEA TFI Czynniki sukcesu: skuteczny zespół zarządzający aktywami; bardzo dobre wyniki inwestycyjne na tle konkurencji; rozbudowa sieci sprzedaży m.in. pozyskanie nowych dystrybutorów oraz nawiązanie współpracy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi (wzrost liczby placówek z ok. 300 do 1000 w ciągu 18 miesięcy). Dystrybutorzy m.in. Allianz Bank, BOŚ Bank, Grupa BRE, BZ WBK, ING Securities oraz DM IDMSA. Jednostki uczestnictwa funduszy IDEA TFI są również dostępne w ramach produktów oferowanych przez AEGON TUnŻ, AXA Życie TU, Nordea Polska TUnŻ, PZU, Uniqa TUnŻ. 6

7 Rozwój IDEA TFI Wartość aktywów netto zarządzanych przez IDEA TFI na tle całego rynku funduszy inwestycyjnych (w mln zł) % % IDEA TFI (prawa skala) rynek funduszy inwestycyjnych (lewa skala) źródło: IZFiA 7

8 Rozwój IDEA TFI Saldo wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych (w mln zł) IQ 09 IIQ 09 IIIQ 09 IVQ 09 IQ 10 IIQ 10 IIIQ 10 IVQ 10 IDEA TFI Rynek TFI źródło: IZFiA 8

9 Model biznesu Wartość aktywów netto zgromadzonych w poszczególnych rodzajach funduszy IDEA TFI (w mln zł) FIO 170,4 84,4 236,6 749,8 SFIO 134,4 106,2 315, ,2 FIZ 0,9 93,1 475, ,6 Struktura aktywów netto zgromadzonych w poszczególnych rodzajach funduszy IDEA TFI 100% 80% 60% 40% 20% 0,3% 44,0% 55,7% 32,8% 46,3% 36,4% 37,4% 30,7% 38,6% 29,7% 23,0% 25,0% FIZ SFIO FIO 0%

10 Model biznesu Wartość i struktura przychodów IDEA TFI 1H tys. zł % tys. zł % tys. zł % tys. zł % Opłata za Opłata stała ,6% ,0% ,6% % zarządzanie Opłata zmienna 795 8,4% ,5% 49 1,0% ,4% Opłata dystrybucyjna 468 5% 227 2,5% 33 0,7% 476 4,7% Inne ,7% 96 0,9% RAZEM % % % % 10

11 Strategia rozwoju Cel strategiczny zwiększenie wartości zarządzanych aktywów poprzez: poszerzanie oferty produktowej; osiąganie dobrych i stabilnych wyników inwestycyjnych zarządzanych funduszy; przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innych podmiotów; prowadzenie dynamicznej polityki pozyskiwania nowych pośredników oraz ciągłej aktywizacji i rozbudowy sieci dystrybucji. 11

12 Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich Średnioroczna stopa wzrostu aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych w latach w EURO 25,00% 20% 19% 20,00% 18% 16% 14% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% -25,00% 12% 9% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 2% -1% -2% -2% -4% -9% -21% źródło: EFAMA, Eurostat, obliczenia własne 12

13 Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich Stosunek aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne do PKB w 2009 r. 80% 73% 70% 60% 50% 49% 47% 46% 40% 41% 38% 35% 30% 29% 27% 20% 10% 18% 17% 16% 16% 13% 11% 6% 5% 4% 3% 3% 0% źródło: EFAMA, Eurostat, obliczenia własne 13

14 Wyniki finansowe w tys. zł 1H H Przychody netto Zysk brutto na sprzedaży Wynik operacyjny Wynik netto Zysk netto 1H H 2010 Przychody netto 14

15 Wskaźniki finansowe Wskaźniki rentowności 1H H Rentowność działalności operacyjnej 14,84% 7,17% 6,58% -44,09% -5,18% Rentowność netto 15,25% 18,49% 12,52% -37,26% -1,26% ROA 20,39% 14,21% 19,60% -45,60% -2,06% ROE 25,91% 16,31% 27,34% -61,01% -2,52% Rentowność kapitału 34,97% 19,49% 37,62% -37,89% -2,46% 15

16 Struktura bilansu w tys. zł Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy Pasywa razem

17 Fundusze IDEA TFI Idea Premium SFIO Wartość aktywów (stan na r.): 1 158,2 mln zł Rating Analizy Online: Modelowy portfel inwestycyjny: 15% 10% 75% Papiery komercyjne Obligacje skarbowe Gotówka i lokaty Wyniki Funduszu na dzień r. 3 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. Od początku działalności 1,20% 6,98% 26,49% 37,86% 117,24% 17

18 Fundusze IDEA TFI Idea Obligacji Subfundusz (Idea Parasol FIO) Wartość aktywów (stan na r.): 227,5 mln zł Rating Analizy Online: Modelowy portfel inwestycyjny: 25% 5% Obligacje skarbowe 70% Obligacje przedsiebiorstw Bony skarbowe, gotówka i lokaty Wyniki Subfunduszu na dzień r. 3 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. Od początku działalności -0,72% 5,86% 39,39% 45,67% 148,71% 18

19 Fundusze IDEA TFI Idea Stabilnego Wzrostu Subfundusz (Idea Parasol FIO) Wartość aktywów (stan na r.): 195,0 mln zł Rating Analizy Online: Modelowy portfel inwestycyjny: 10% 30% 60% Obligacje Akcje Gotówka Wyniki Subfunduszu na dzień r. 3 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. Od początku działalności -0,58% 9,40% 39,66% 74,63% 108,61% 19

20 Fundusze IDEA TFI Idea Akcji Subfundusz (Idea Parasol FIO) Wartość aktywów (stan na r.): 187,6 mln zł Rating Analizy Online: Modelowy portfel inwestycyjny: 10% 90% Akcje Gotówka Wyniki Subfunduszu na dzień r. 3 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. Od początku działalności 3,32% 25,03% 3,57% 56,12% 119,69% 20

21 Fundusze IDEA TFI Idea Ochrony Kapitału Subfundusz (Idea Parasol FIO) Wartość aktywów (stan na r.): 88,3 mln zł Rating Analizy Online: brak Modelowy portfel inwestycyjny: 20% 80% Papiery dłużne Akcje Wyniki Subfunduszu na dzień r. 3 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. Od początku działalności -0,86% 11,41% 33,53% 39,39% 113,36% 21

22 Fundusze IDEA TFI Idea Surowce Plus Subfundusz (Idea Parasol FIO) Wartość aktywów (stan na r.): 50,8 mln zł Rating Analizy Online: brak Modelowy portfel inwestycyjny: 10% 90% Akcje spółek skorelowanych z konkretnymi surowcami i towarami Gotówka i lokaty bankowe Wyniki Subfunduszu na dzień r. 3 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. Od początku działalności 8,33% 14,00% 44,81% - 44,67% 22

23 Fundusze IDEA TFI Idea Globalny Subfundusz (Idea Parasol FIO) Wartość aktywów (stan na r.): 0,7 mln zł Rating Analizy Online: brak Polityka inwestycyjna Subfunduszu zakłada lokaty w najbardziej perspektywicznych regionach świata oraz branżach o dużym potencjale wzrostu. Do portfela Subfunduszu dobierane są głównie jednostki uczestnictwa najlepszych zagranicznych funduszy ETF (Exchange-Traded Funds), a także akcje wybranych spółek. W okresie złej koniunktury na rynkach akcji Subfundusz może lokować przeważającą część portfela w instrumenty dłużne. Wyniki Subfunduszu na dzień r. 3 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. Od początku działalności 0,96% -0,90% -6,87% - -6,28% 23

24 Fundusze IDEA TFI IDEA TFI zarządza także 16 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (istnieje od 26 lipca 2007 r.); KFC FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 7 lipca 2008 r.); ELECTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (istnieje od 12 maja 2008 r.); Idea Y FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 26 września 2008 r.); Idea 1 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 16 grudnia 2008 r.); Idea 2 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 2 czerwca 2009 r.); Idea 3 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.); Idea 4 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.); Idea 5 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.); Idea 6 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r.); Budizol FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r., do dnia 14 lipca 2010 r. pod nazwą Idea 7 FIZ Aktywów Niepublicznych); Atlas FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r., do dnia 23 listopada 2010 r. pod nazwą Idea 8 FIZ Aktywów Niepublicznych); Idea 9 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r.); Idea 10 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.); Idea 11 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 29 maja 2009 r.); Idea 12 FIZ Aktywów Niepublicznych (istnieje od 5 czerwca 2009 r.). Na koniec 2010 r. wartość aktywów netto w ww. FIZach wynosi 1 092,6 mln zł. 24

25 Nagrody i wyróżnienia IDEA TFI została wybrana przez Gazetę Giełdy Parkiet najlepszym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce w 2009 r. Kapituła przyznająca Nagrody Gazety Giełdy Parkiet za 2009 rok doceniła nie tylko wyróżniające się na rynku wyniki inwestycyjne funduszy IDEA TFI lecz także rozwój oferty oraz stale poszerzającą się sieć dystrybucji. IDEA TFI została również pierwszym w historii TFI, którego zarządzający otrzymali w jednym roku trzy Złote Portfele przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet. IDEA TFI została również najlepszym TFI w III kwartale 2010 r. w rankingu przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Expander. 25

26 Władze IDEA TFI Zarząd Piotr Kukowski Prezes Zarządu Łukasz Jagiełło Członek Zarządu Prokurenci Paweł Lewandowicz Szymon Szatkowski Rada Nadzorcza Grzegorz Leszczyński Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Derlatka Sekretarz Rady Nadzorczej Rafał Abratański Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bogutyn Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Rachwalska-Marko Członek Rady Nadzorczej 26

27 Struktura akcjonariatu przed ofertą publiczną po ofercie publicznej* 5,41% 5,11% 10% 5,69% 94,59% 79,21% DM IDMSA Quercus TFI DM IDMSA Quercus TFI Pozostali - oferowane do sprzedaży akcje serii C Nowi akcjonariusze - oferowane do objęcia akcje serii D * przy założeniu objęcia i sprzedaży wszystkich oferowanych akcji 27

28 Konstrukcja Oferty W ramach IPO oferowanych jest akcji, w tym: w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia akcji serii D oraz do sprzedaży akcji serii C; w Transzy Otwartej do objęcia akcji serii D oraz do sprzedaży akcji serii C. W pierwszej kolejności przydzielonych zostanie akcji nowej emisji (seria D), a dopiero następnie akcji serii C należących obecnie do DM IDMSA. Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w book-building wynosi od 9,5 zł do 11,5 zł za akcję. Zakładane wpływy brutto z oferty: 10,35 mln zł (netto 9,05 mln zł) Zakładana wartość oferty: 28,56 mln zł Harmonogram oferty Book-building: od 21 do 25 stycznia 2011 r., do g Zapisy na akcje: od 27 do 31 stycznia 2011 r. Oferujący: DM IDMSA 28

29 Transakcje na polskim rynku funduszy inwestycyjnych Data Sprzedający Nabywca Fundusz przejmowany Cena/ Zarządzane aktywa Credit Suisse Asset Management (Luksemburg) S.A. PKO Bank Polski S.A BRE Bank S.A. Enteprise Investors PKO TFI SA (nabycie 25 % akcji dało PKO Bank Polski S.A. 75 % udziału w akcjonariacie) Skarbiec Asset Management Holding: Skarbiec TFI, BRE Agent Transferowy Aktywa funduszu (mln zł) Wartość transakcji (mln zł) 4,4% ,7% Skandinaviska Enskilda Banken Credit Suisse Asset Management (Luksemburg) S.A. transakcja niesfinalizowana AIB Capital Markets p.l.c. Opera TFI S.A. PKO Bank Polski S.A. Banco Santander S.A. SEB TFI S.A. 2,5% PKO TFI S.A. (nabycie 25 % akcji, co dało PKO Bank Polski S.A. 100% udziału) BZ WBK AIB Asset Management S.A. (nabycie 50% akcji) 5,6% ,9% ,2 transakcja niesfinalizowana DWS Holding & Service GmbH Investors Holding S.A. DWS Polska TFI S.A. (100% akcji) 6,8%-8,3% źródło: artykuły prasowe, IZFiA, Analizy Online 29

30 Analiza porównawcza IDEA TFI QUERCUS TFI Kapitalizacja (mln zł) 182,1 1) 227,4 2) Zanualizowany zysk netto (mln zł) 3) 4,9 4) 3,9 P/E 37,1 57,9 Kapitalizacja przy P/E = 57,9 (mln zł) 284,0 227,4 Wartość zarządzanych aktywów na r. (mln zł) Kapitalizacja / aktywa w zarządzaniu 6,1% 14,3% Kapitalizacja przy P/AuM= 14,3% (mln zł) 429,1 227,4 źródło: IZFiA, raporty spółek, artykuły prasowe 1) przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie 11,5 zł za akcję 2) wg kursu zamknięcia z r. 3) wg wzoru zysk netto za I-III Q 2010 r. * 4/3 = zanualizowany zysk netto 4) na podstawie raportu skonsolidowanego Grupy DM IDMSA za I-III Q 2010 r. 30

31 Dlaczego warto zainwestować jedyne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce z silną pozycją w dwóch obszarach rynku funduszach otwartych i zamkniętych; ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne zarządzanych funduszy; stale poszerzająca się sieć dystrybutorów; dynamiczny wzrost aktywów i udziałów rynkowych; wsparcie Grupy DM IDMSA; pierwsze TFI na głównym rynku GPW; korzystne perspektywy branży; atrakcyjna wycena akcji. 31

32 Kontakt IDEA TFI S.A. ul. Złota 59, Warszawa tel.: , fax: Dom Maklerski IDMSA Mały Rynek 7, Kraków tel.: , fax: Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych i ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o IDEA TFI S.A. i Ofercie publicznej jest Prospekt emisyjny, który został udostępniony do publicznej wiadomości dnia 29 grudnia 2010 r. Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronie oraz 32

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV

QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV QUERCUS Absolute Return FIZ NOWOŚĆ Zapisy na certyfikaty pierwszej serii od 19 do 30 IV Sebastian Buczek Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, kwiecień 2010 r. 2 Agenda Kim jesteśmy? Co do tej pory

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA. Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. oraz Dom Maklerski IDMSA prezentują Pierwszą Publiczną Ofertę Akcji Kredyt Inkaso S.A. maj 2007 1 Agenda Profil Spółki Otoczenie rynkowe Model biznesu Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 SUKCESY I WYZWANIA TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dynamiczny rozwój rynku funduszy inwestycyjnych to zarówno skutek jak i przyczyna między innymi działań podmiotów prowadzących na nim działalność.

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR

ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR ABSOLUTNIE DOBRY WYBÓR Grudzień 2014 - Dynamiczny Rozwój i Wiarygodny Partner Źródło: opracowanie własne 2 Kalendarium 2 grudnia 2008 zgoda KNF na prowadzenie działalności, w tym tworzenie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat

Zachowanie się kursu akcji MCI na tle indeksu WIG. 7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok 2 lata 5 lat 7 lat \ Data sporządzenia 28.07.2010 r. KUPUJ 9,77 PLN Dane podstawowe: Cena bieŝąca (23 lipca): 6,91 PLN Kapitalizacja (w mln PLN): 359,114 mln PLN Liczba akcji: Free Float: 51.970.239 58,43% Średnia cena 6

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2013 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo