UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ"

Transkrypt

1 UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny bezterminowo Podstawa reprezentacji: ADRES ZAMELDOWANIA, INFORMACJE KRS Pełnomocnictwo Adres: Miejscowość: Kraj: Kod pocztowy: Numer telefonu: INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY PRAWNEJ Nazwa: Forma prawna: Branża: NIP#: Nie dotyczy SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ Adres (ulica oraz numer mieszkania/domu): Miejscowoś Kraj: Kod pocztowy: Numer www: INFORMACJE FINANSOWE Zysk netto za ostatni rok: Kapitał własny: Obrót za ostatni rok: Suma bilansowa: Zobowiązania miesięcznie: Źródło środków inwestycyjnych: Źródło przychodu Kapitał własny Inwestycje Pożyczka Źródło: Inne 1/3

2 INFORMACJE O WŁAŚCICIELACH* (W przypadku, gdy osoba prawna jest własnością innej osoby prawnej należy zapoznać się z Załącznikiem 1.) Wypełnij, jeżeli właścicielem jest osoba fizyczna: Admiral Markets AS Dane właściciela(5): Dane właściciela(6): Czy któraś z osób powiązanych ze spółką zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?** Tak Nie DOŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE ORAZ CELE INWESTYCYJNE Akcje: Okres: Waluta: Okres: CFD: Okres : Opcje: Okres: Futures: Informacje dodatkowe: Okres: Czy posiadasz rachunek inwestycyjny u innego brokera? Szacunkowy czas utrzymywania pozycji: do 3 miesięcy 3 do 12 miesięcy ponad 12 miesięcy Szacunkowa liczba transakcji w miesiącu: do do 100 ponad 100 Szacunkowy depozyt wstępny: IB (niewymagane): INFORMACJE O RACHUNKU Wnioskuję o otwarcie następującego rachunku: Cel prowadzenia rachunku: Inwestycja Hedging Spekulacja Waluta rachunku: Hasło telefoniczne: *Należy zamieścić informację o osobach fizycznych i osobach prawnych posiadających ponad 25% udziałów lub głosów, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. **Za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uznaje się osobę fizyczną, która w momencie zawierania Umowy lub w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pełniła istotne funkcje publicznej (m.in. głowa państwa, szef rządu, minister, wiceminister, asystent ministra, parlamentarzysta, sędzia Sądu Najwyższego lub Trybunału Konstytucyjnego, członek rady nadzorczej państwowych organów kontrolnych lub banku centralnego, ambasador, chargé d affaires, starszy oficer Sił Zbrojnych, członek zarządzającego, nadzorczego lub administracyjnego organu spółki państwowej), jak również członków jej rodziny (współmałżonek lub partner w związku partnerskim, dzieci i ich współmałżonkowie, rodzice) oraz bliskich współpracowników. 2/3

3 Wraz z podpisaniem niniejszej Umowy, potwierdzam, iż przeczytałem oraz akceptuję warunki obrotu Admiral Markets AS opisane w poniższych dokumentach: Warunki Admiral Markets AS; Warunki świadczenia usług obrotu oraz korzystania z platformy transakcyjnej, w zależności od dokonanego wyboru rodzaju rachunku oraz instrumentów; Informacja o ryzyku dla CFD na papiery wartościowe, indeksy i kontrakty terminowe futures; Ryzyko Związane z Inwestowaniem; Polityka Przechowywania i Ochrony Aktywów Klienta; Procedura Składania i Rozpatrywania Reklamacji; Polityka Prywatności; Zasady Najlepszej Realizacji Zleceń; Zasady Zarządzania Konfliktem Interesów; Klasyfikacja Klientów; Tabela Opłat i Prowizji. Wyrażam zgodę, aby wyżej wymienione dokumenty dostępne były na stronie internetowej i wyrażam zgodę, aby wymiana informacji pomiędzy moją osobą i Admiral Markets AS była przeprowadzana poprzez wyżej wymienioną stronę internetową oraz inne środki komunikacji elektronicznej. Rozumiem, iż inwestowanie na rynku Forex, kontraktów CFD oraz innych instrumentach finansowych jest działalnością wysoce spekulacyjną i obarczoną istotnym poziomem ryzyka, a zastosowanie mechanizmów dźwigni finansowej może wiązać się z powstaniem strat przekraczających depozyt początkowy. Wyrażam zgodę, iż Admiral Markets AS może być stroną realizowanej przeze mnie transakcji i akceptuję, iż Admiral Markets AS nie musi mnie o tym fakcie informować. Rozumiem, że spoczywa na mnie pełna odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnego prawa i obowiązujących regulacji. Źródło środków przeznaczonych na inwestycje Wraz z podpisaniem poniższej Umowy potwierdzam co następuje: wszystkie podane przeze mnie informacje są pełne i poprawne; w przypadku podania informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, Admiral Markets AS zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bez wcześniejszego powiadomienia zaprzestania świadczenia usług, a klient ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku tego konsekwencje; jestem właścicielem kapitału, który przeznaczam na inwestycje i potwierdzam, iż został on pozyskany w sposób zgodny z prawem; kapitał, który przeznaczam na inwestycje nie jest związany z praniem brudnych pieniędzy i/lub finansowaniem terroryzmu. Przechowywanie aktywów klienta (środki pieniężne, jak również papiery wartościowe) Niżej podpisany wyrażam zgodę Admiral Markets AS na: przechowywanie moich aktywów na rachunku prowadzonym dla klientów lub na innych podobnych rachunkach; przechowywanie moich aktywów na rachunkach lub rachunkach prowadzonych dla klientów, należących do Admiral Markets AS, a prowadzonych przez osoby trzecie, wraz z aktywami innych klientów Admiral Markets AS i aktywami własnymi Admiral Markets AS; przechowywanie i ograniczając się wyłącznie do przechowywania moich aktywów zgodnie z opisanymi warunkami. Imię i Nazwisko: Data: 3/3

4 UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ Załącznik nr 1 Nazwa osoby prawnej(1): Nazwa osoby prawnej(2): 1/2

5 Nazwa osoby prawnej(3): Nazwa osoby prawnej(4): Imię i Nazwisko: Data: 2/2

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny)

Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) Umowa o zarządzanie Portfelem Osoba fizyczna Portfel Standardowy (Jawny) zawarta w w dniu (wypełnia Dom Maklerski) pomiędzy Domem Maklerskim IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mały Rynek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA KLIENCI INDYWIDUALNI SAXO BANK INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA KLIENCI INDYWIDUALNI SAXO BANK INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA SAXO BANK FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA KLIENCI INDYWIDUALNI INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA Przed rozpoczęciem wypełniania formularza należy upewnić się, że przeczytali Państwo i zrozumieli wszelkie

Bardziej szczegółowo

Informacje o domu maklerskim

Informacje o domu maklerskim Informacje o domu maklerskim 1. Informacje prawne dotyczące HighSky Brokers a.s. HighSky Brokers A.S. oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa zarejestrowany w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

FXNET LIMITED Warunki handlowe

FXNET LIMITED Warunki handlowe FXNET LIMITED Warunki handlowe 1. WPROWADZENIE FXNET LIMITED (zwana dalej FXNET" lub Spółką") to firma inwestycyjna świadcząca usługi brokerskie na rynku globalnym, zarejestrowana w Wydziale Rejestru Spółek

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH UMOWA RAMOWA O WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH zawarta w dniu [] pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ

WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ Deutsche Bank Kod Agenta do rozliczeń: Kod promocji: WNIOSEK O KREDYT GOTÓWKOWY I/LUB KARTĘ KREDYTOWĄ DANE WNIOSKODAWCY DANE WSPÓŁWNIOSKODAWCY Imiona: Obywatelstwo: Kraj rezydencji podatkowej: Nr identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy:

zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego zwana dalej Umową zawarta w dniu w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie przy, Al. Armii Ludowej 26, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

(obowiązuje od dnia 25 czerwca 2012 roku) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Umowa kliencka DEGIRO

Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka DEGIRO Umowa kliencka Wprowadzenie Dom maklerski DEGIRO oferuje swoim Klientom dostęp do różnorodnych usług maklerskich i związanych z nimi usług dodatkowych. Zasady i warunki, na których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) FID BROSZURA MIFID Informacje ogólne Broszura MiFID MiFID (Markets in Financial

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MiFID DLA KLIENTÓW BANKU MILLENNIUM S.A. Szanowni Państwo! Niniejsza Broszura jest adresowana do Klientów Banku Millennium S.A., którzy inwestują w instrumenty i produkty

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. 1. imię i nazwisko:..., PESEL:... Seria i nr paszportu albo dowodu osobistego:..., data urodzenia:... adres zamieszkania:...

Załącznik nr 6. 1. imię i nazwisko:..., PESEL:... Seria i nr paszportu albo dowodu osobistego:..., data urodzenia:... adres zamieszkania:... Załącznik nr 6. Do UMOWY o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie Nr... /. r. Zawartej w dniu.. r., między: 1. imię i nazwisko:..., PESEL:... Seria

Bardziej szczegółowo