Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania. Agnieszka Sosnowicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania. Agnieszka Sosnowicz"

Transkrypt

1

2 Flexicurity w wymiarze regionalnym prezentacja wyników badania Agnieszka Sosnowicz

3 Cele badania Analiza działao podejmowanych w kontekście wdrażania komponentów flexicurity Określenie stopnia znajomości idei flexicurity Zidentyfikowanie kluczowych kierunków rozwoju rynku pracy Analiza ewentualnego wpływu narzędzi flexicurity na sytuację ekonomiczną Analiza możliwości wdrażania komponentów w kontekście relacji między pracodawcą a pracownikiem

4 Wykorzystane techniki badawcze Desk Research (DR), Indywidualne wywiady pogłębione (IDI), Ilościowe badanie ankietowe Zogniskowane wywiady grupowe (FGI), Seminarium (S).

5 Indywidualne wywiady pogłębione Cel: określenie możliwości wykorzystywania oraz kierunków dostosowywania modelu flexicurity do potrzeb regionu Obszary badawcze : rola pracy w życiu człowieka, wizerunek idealnego pracodawcy-pracownika, specyfika podlaskiego rynku pracy, Próba badawcza: N=45 Reprezentanci strony rządowo-samorządowej (15,5%), Reprezentanci pracodawców (33,3%), Reprezentanci pracowników (51%).

6 Ilościowe badanie ankietowe Cel: pogłębienie wiedzy na temat informacji zebranych w pierwszym etapie oraz poznanie opinii respondentów na temat poszczególnych komponentów flexicurity Obszary badawcze: znajomośd narzędzi flexicurity rzeczywisty oraz pożądany stopieo stosowania narzędzi flexiurity możliwości oddziaływania narzędzi flexicurity na sytuację ekonomiczną firmy Próba badawcza: N=75 przedstawiciele pracodawców (49,3%) i pracowników (50,7%) przedstawiciele małych (50,7%), średnich (28%) i dużych (21,3%) przedsiębiorstw

7 Zogniskowane wywiady grupowe Cel: weryfikacja i obiektywizacja wyników indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz ilościowego badania ankietowego Obszary badawcze: elastyczne i przewidywalne warunki umów skuteczna, aktywna polityka rynku pracy kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego Próba badawcza: N=24, trzy ośmioosobowe grupy

8 Znajomośd, stopieo stosowania oraz możliwości oddziaływania narzędzi flexicurity na sytuację ekonomiczną firmy Elastyczne warunki umów Aktywna polityka rynku pracy Flexicurity Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie Systemy zabezpieczenia społecznego

9 Znajomośd narzędzi flexicurity (N=75) systemy zabezpieczenia społecznego 12,0% 69,2% 17,4% formy kształcenia ustawicznego 6,6% 65,2% 25,3% instrumenty aktywnej polityki rynku pracy 8,0% 60,0% 29,3% formy zatrudnienia 8,0% 25,3% 50,7% 16,0% formy organizacji czasu pracy 5,3% 34,7% 37,3% 18,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% brak odpowiedzi brak wiedzy przeciętna dobra bardzo dobra

10 Elastyczne i przewidywalne warunki umów

11 Wykorzystywanie form zatrudnienia (N=75) dzielenie pracy praca w domu telepraca praca na wezwanie praca na zastępstwo praca dorywcza praca tymczasowa samo zatrudnienie umowa zlecenie umowa o dzieło niepełny wymiar czasu pracy umowa o pracę na czas określony umowa o pracę na czas nieokreślony 11% 2% 41% 51% 33% 61% 79% 91% 92% 89% 88% 80% 83% 30% 33% 49% 2% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 4% 9% 2% 7% 4% 15% 5% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zupełne nie korzystanie przeciętne korzystanie korzystanie w największym stopniu rzadkie korzystanie częste korzystanie

12 Wykorzystywanie form organizacji czasu pracy (N=75) zmniejszenie wymiaru czasu pracy indywidualne konta czasu pracy indywidualny rozkład czasu pracy zmienne godziny rozpoczynania pracy system skróconego tygodnia pracy system pracy weekendowej ruchomy system czasu pracy zadaniowy system czasu pracy przerywany system czasu pracy równoważny system czasu pracy podstawowy system czasu pracy 1,40% 88,20% 88,20% 70,80% 54,30% 90,50% 86,30% 61,70% 58,40% 82,70% 57,00% 24,50% 70,10% 4,40% 8,80% 7,40% 4,90% 3,40% 3,80% 13,40% 3,80% 14,20% 3,90% 13,30% 8,20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zupełne nie korzystanie przeciętne korzystanie korzystanie w największym stopniu rzadkie korzystanie częste korzystanie

13 Najbardziej korzystne dla pracowników formy zatrudnienia (N=75) brak odpowiedzi praca w domu umowa zlecenie samo zatrudnienie umowa o pracę na czas określony 6,7% 1,3% 1,3% 1,3% 6,7% umowa o pracę na czas 82,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

14 Najbardziej korzystne dla pracodawców formy organizacji czasu pracy (N=75) podstawowy system czasu pracy zadaniowy system czasu pracy równoważny system czasu pracy przerywany sysem czasu pracy indywidulny rozkład czasu pracy ruchomy system czasu pracy system skróconego tygodnia pracy system pracy weekendowej 4,0% 13,3% 5,3% 6,7% 1,3% 6,7% 1,3% 2,7% 2,7% 1,3% 1,3% 1,3% 2,7% 57,3% 73,3% brak odpowiedzi 6,7% 8,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% dla pracowników dla pracodawców

15 Formy zatrudnienia preferowane przez pracodawców (N=75) telepraca praca na zastępstwo praca dorywcza praca tymczasowa samo zatrudnienie umowa zlecenie umowa o dzieło niepełny wymiar czasu pracy umowa o pracę na czas określony umowa o pracę na czas nieokreślony 2% 2% 11% 2% 11% 6% 22% 26% 28% 11% 11% 23% 2% 6% 33% 34% 39% 2% 11% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% strona rządowo-samorządowa strona pracowników strona pracodawców

16 Formy zatrudnienia preferowane przez pracowników (N=75) praca w domu 6% umowa zlecenie niepełny wymiar czasu pracy umowa o pracę na czas określony 7% 6% 10% 22% umowa o pracę na czas nieokreślony 78% 77% 93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% strona rządowo-samorządowa strona pracodawców strona pracowników

17 Skuteczna, aktywna polityka rynku pracy

18 Wykorzystywanie narzędzi aktywnej polityki rynku pracy doposażenie i wyposażenie stanowisk 48,1% 7,4% 3,7% roboty publiczne 82,6% prace interwencyjne 51,9% 7,4% przygotowanie zawodowe dorosłych 53,3% 13,3% 13,3% staże 17,1% 25,7% 17,1% usługi poradnictwa zawodowego 52,0% 4,0% usługi pośrednictwa pracy 40,7% 14,8% 7,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% zupełne nie korzystanie przeciętne korzystanie korzystanie w największym stopniu rzadkie korzystanie częste korzystanie

19 Efektywnośd zatrudnieniowa narzędzi aktywnej polityki rynku pracy (N=75) doposażenie i wyposażenie stanowisk 25,0% 28,6% 10,7% roboty publiczne 38,5% 7,7% 3,8% prace interwencyjne 31,0% 17,2% przygotowanie zawodowe dorosłych 31,3% 21,9% staże 8,8% 38,2% 14,7% usługi poradnictwa zawodowego 25,0% 21,4% usługi pośrednictwa pracy 17,6% 23,5% 2,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% najniższa niska przeciętna dobra najwyższa

20 Kompleksowe strategie uczenia się przez całe życie

21 Wykorzystywanie systemów uczenia się przez całe życie (N=75) 60% 50% 52,0% 40% 30% 20% 17,4% 18,7% 10% 0% 2,7% 2,7% 5,4% bardzo wysoka wysoka średnia niska bardzo niska nie wiem

22 Motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji (N=75) możliwośd awansu wyższe wynagrodzenie 2,7% 47,4% 55,3% współfinansowanie kształcenia urlopy szkoleniowe 18,9% 21,6% 39,5% 39,5% zwolnienia z części dnia pracy 13,2% 27,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% opinie pracowników opinie pracodawców

23 Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym w latach (N=75) kursy studia doktoranckie studia specjalizacyjne samodzielne kształcenie kursy zawodowe studia magisterskie studia podyplomowe seminaria praktyki zawodowe studia licencjackie inne 18,6% 18,6% 18,5% 14,7% 6,7% 5,3% 5,3% 4,0% 1,3% 11,9% 59,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

24 Najbardziej przydatne formy kształcenia ustawicznego (N=75) kursy zawodowe kursy praktyki zawodowe studia magisterskie studia licencjackie studia podyplomowe studia specjalizacyjne samodzielne kształcenie studia doktoranckie inne 5,3% 5,3% 13,2% 21,1% 28,9% 28,9% 39,5% 39,5% 52,6% 50,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

25 Zainteresowanie mieszkaoców województwa podlaskiego kształceniem ustawicznym (N=75) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,2% 2,7% 5,4% 0,0% bardzo duże 75,7% 55,3% 5,4% 7,9% 10,8% duże przeciętne małe bardzo małe 23,6% nie wiem pracodawcy pracownicy

26 Nowoczesne systemy zabezpieczenia społecznego

27 Wykorzystywanie systemów zabezpieczenia społecznego (N=75) nie 36,0% 70,7% tak 64,0% 29,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% dodatkowe ubezpieczenia grupowe dodatkowe programy emerytalne

28 Wpływ wypłacania świadczeo na aktywnośd osób na podlaskim rynku pracy (N=75) opieki społecznej zdrowotne z tyt. utraty pracy wypadkowe chorobowe rentowe emerytalne 6,7% 16,9% 6,7% 17,2% 8,0% 24,0% 4,0% 15,8% 4,0% 22,5% 1,3% 23,3% 2,7% 11,8% 42,2% 43,0% 32,2% 40,3% 37,6% 43,2% 55,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% neutralny wpływ ujemny wpływ dodatni

29 Relacje między pracownikiem i pracodawcą a możliwości wdrażania modelu flexicurity Źródła konfliktów między pracownikami i pracodawcami: wysokośd wynagrodzeo 75%, nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów prawa pracy 51%, niedostateczne dostosowanie prawa pracy do potrzeb pracowników/pracodawców 24%, czas pracy 13% Cechy idealnego pracodawcy: sprawiedliwy i uczciwy 31%, komunikatywny 24%, dbający o rozwój pracowników 15%, wyrozumiały 13% Cechy idealnego pracownika: sumienny 93%, uczciwy 31%, lojalny 27%, punktualny 22%, wykwalifikowany 20%

30 Możliwości wdrażania flexicurity na podlaskim rynku pracy

31 Problemy podlaskiego rynku pracy (N=75) wysokie bezrobocie niskie wynagrodzenia brak wykwalifikowanej kadry niskie zainteresowanie podnoszeniem małe zaangażowanie Urzędów Pracy brak możliwości podnoszenia kwalifikacji szara strefa trudno powiedzied małe zaangażowanie związków brak odpowiedzi 12,0% 8,0% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 1,2% 25,3% 40,0% 0% 5% 10%15%20%25%30%35%40%45%

32 Pożądane kierunki zmian polityki rynku pracy (N=45) Bezpieczeostwo łączenia pracy z Bezpieczeostwo dochodu Bezpieczeostwo zatrudnienia Bezpieczeostwo pracy Elastycznośd płacowa Elastycznośd funkcjonalna Elastycznośd czasu pracy Elastycznośd zatrudniania i 73% 71% 76% 71% 69% 76% 76% 73% 4% 7% 4% 11% 4% 4% 22% 22% 24% 24% 20% 20% 20% 13% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% zwiększenie ograniczenie bez zmian

33

34

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników

RAPORT KOŃCOWY ACTIV50. Projektu innowacyjnego testującego. Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu innowacyjnego testującego ACTIV50 ACTIV50 Instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników RAPORT KOŃCOWY Projektu

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY z badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb

Bardziej szczegółowo

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej

PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ. Cecylii Sadowskiej-Snarskiej RÓWNOWAGA PRACA-ŻYCIE STUDIUM PORÓWNAWCZE FINLANDIA POLSKA HISZPANIA POD REDAKCJĄ Cecylii Sadowskiej-Snarskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZENT Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 0 Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wykonana w ramach prac nad projektem PI innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO RAFAŁ MUSTER DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO PRZYGOTOWANO NA ZLECENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH Pl. Inwalidów Wojennych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy

Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy Raport końcowy: Badania Empiryczne Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy badanie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA

RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA RÓWNOWAGA PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN Copyright

Bardziej szczegółowo

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA

RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA RZEMIEŚLNIK -PRZYJAZNY PRACODAWCA Dobre praktyki w zakresie realizacji idei flexicurity Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2011 r. Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu siedleckiego na lata 2011-2020 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:

Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało: BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO WYBORU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH (ZE

Bardziej szczegółowo

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet Badanie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy

Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy EKSPERTYZA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY PROJEKTU POLITYKA II SZANSY REALIZOWANEGO PRZEZ POLSKĄ AGENCJĘ

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

7. Wnioski i rekomendacje... 71

7. Wnioski i rekomendacje... 71 Spis treści Wstęp... 3 1. Metodologia badania... 5 2. Ogólna charakterystyka powiatu miasto Radom... 9 2.1. Uwarunkowania społeczno-demograficzne... 10 2.2. Uwarunkowania gospodarcze... 11 2.3. Sytuacja

Bardziej szczegółowo