Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin"

Transkrypt

1 Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) , fax (81) , Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto Lublin Lublin, sierpień 216

2

3 Spis treści 1. Wielkość i stopa bezrobocia Struktura i bilans bezrobotnych Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Osoby bezrobotne do 3 roku życia Osoby powyżej 5 roku życia Osoby długotrwale bezrobotne Oferty pracy Profile pomocy Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wiek - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Staż pracy ogółem - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Struktura osób bezrobotnych do 3 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby do 3 roku życia Wiek - osoby bezrobotne do 3 roku życia Wykształcenie - osoby bezrobotne do 3 roku życia Staż pracy ogółem osoby bezrobotne do 3 roku życia Struktura osób długotrwale bezrobotnych Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby długotrwale bezrobotne Wiek - osoby długotrwale bezrobotne Wykształcenie - osoby długotrwale bezrobotne Staż pracy - osoby długotrwale bezrobotne Struktura osób powyżej 5 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby powyżej 5 roku życia Wiek - osoby powyżej 5 roku życia Wykształcenie - osoby powyżej 5 roku życia Staż pracy - osoby powyżej 5 roku życia Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia Osoby niepełnosprawne Projekty i Programy Projekty własne Projekty partnerskie Programy własne Wykonanie planu Funduszu Pracy limit na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 216 roku limity stan na 3 VI 216 r

4

5 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w mieście, województwie i kraju w I półroczu 216 roku. Stan na dzień Lublin woj. lubelskie Kraj ,3 12,2 1, ,4 12,2 1, ,2 11,9 1, , 11,4 9, ,8 1,9 9, ,2 1, 9, Lublin woj. lubelskie Kraj ,2 12,2 11,9 11,4 1,9 1,3 1, ,5 9,1 9 8,3 8,4 8,2 8 7,8 7,2 Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w 216 r. Rok 216 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Liczba osób bezrobotnych , , ,5% 8,2% 141 8, , % 138 8, ,8% I II III IV V VI Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia 7,8 7,2 7,6% 7,2%

6 2. Struktura i bilans bezrobotnych Bezrobotni ogółem I II III IV V VI Ogółem Bezrobotni ogółem poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące po raz pierwszy po raz kolejny Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu 8 poprzednio pracujący dotychczas niepracujący Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Bezrobotni zarejestrowani w danym miesiącu zarejestrowani po raz kolejny zarejestrowani po raz pierwszy 2

7 Bezrobotne kobiety I II III IV V VI Ogółem Ogółem kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy dotychczas niepracujące po raz pierwszy po raz kolejny Bezrobotne kobiety zarejestrowane w danym miesiącu poprzednio pracujące dotychczas niepracujące Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Bezrobotne kobiety zarejestrowane w danym miesiącu kobiety zarejestrowane po raz pierwszy kobiety zarejestrowane po raz kolejny Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 3

8 Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) I II III IV V VI Ogółem Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukooczenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Wybrane kategorie bezrobotnych kobiet I II III IV V VI Ogółem Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 4 Osoby w okresie do 12 m-cy od dnia ukooczenia nauki Cudzoziemcy Bez kwalifikacji zawodowych Bez doświadczenia zawodowego Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

9 Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (napływ) I II III IV V VI Ogółem Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z tego) do 3 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 5 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. ż. 1 1 niepełnosprawni niepełnosprawni posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia powyżej 5 roku życia długotrwale bezrobotne do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 5

10 Kobiety będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (napływ) I II III IV V VI Ogółem Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z tego) do 3 roku życia w tym do 25 roku życia długotrwale bezrobotne powyżej 5 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż. 1 1 niepełnosprawni niepełnosprawne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia powyżej 5 roku życia długotrwale bezrobotne do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 6

11 Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach (napływ) I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych prace interwencyjne 46 2 staż szkolenie prace społecznie użyteczne Bezrobotne kobiety zarejestrowane po instrumentach (napływ) I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych 1 1 po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych prace 3 interwencyjne prace interwencyjne staż szkolenie prace społecznie użyteczne staż szkolenie prace społecznie użyteczne 7

12 Osoby bezrobotne ogółem wyłączone z ewidencji bezrobotnych Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej : podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 1 1 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

13 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 9

14 Kobiety bezrobotne wyłączone z ewidencji bezrobotnych Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej : podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 1 1 podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 3 3 bezrobotnego powyżej 5 r. ż. inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 9 9 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI odmowy ustalenia profilu pomocy 1

15 niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych Podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej w poszczególnych miesiącach I półrocza 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 11

16 3. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3.1.Osoby bezrobotne do 3 roku życia Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach - osoby bezrobotne do 3 roku życia I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych 3 3 Kobiety bezrobotne zarejestrowane po instrumentach - kobiety bezrobotne do 3 roku życia I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu 3 3 po pracach społecznie użytecznych 3 3 Osoby bezrobotne do 3 roku życia zarejestrowane po instrumentach rynku na koniec czerwca staż szkolenie prace społecznie użyteczne ogółem kobiety 12

17 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych - Osoby bezrobotne do 3 roku życia Ogółem I II III IV V VI Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 2 2 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 2 2 podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego X X X X X X X bezrobotnego powyżej 5 r. ż. inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 2 2 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

18 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego X X X X X X nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X X X X innych Osoby do 3 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych - osoby do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej osoby do 3 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 14

19 Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych - Kobiety bezrobotne do 3 roku życia Kobiety I II III IV V VI Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego 1 1 podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 1 1 podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego X X X X X X X bezrobotnego powyżej 5 r. ż. inne (w tym 15f) rozpoczęcia szkolenia 3 3 w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 2 2 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

20 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki 2 2 osiągnięcia wieku emerytalnego X X X X X X X nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego X X X X X X X innych Kobiety do 3 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy 16

21 3.2. Osoby powyżej 5 roku życia Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Kobiety zarejestrowani po instrumentach I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych 1 1 po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Osoby bezrobotne pow. 5 roku życia zarejestrowane po instrumentach rynku na koniec czerwca po pracach interwencyjnych po stażu po szkoleniu po pracach społecznie ogółem kobiety użytecznych 17

22 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych - Osoby bezrobotne powyżej 5 roku życia Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie X X X X X X X podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na X X X X X X X zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego X X X X X X X podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne X X X X X X X podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego X X X X X X X rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego X X X X X X X rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 5 5 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

23 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Osoby powyżej 5 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcia pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej osoby powyżej 5 roku życia Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowana subsydiowana 19

24 Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych Kobiety bezrobotne powyżej 5 roku życia Kobiety Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 2 I II III IV V VI podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej 1 1 w ramach bonu na zasiedlenie X X X X X X podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na X X X X X X zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego X X X X X X podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne X X X X X X podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż. 3 inne 4 rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego X X X X X X rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego X X X X X X rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 5 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

25 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Kobiety powyżej 5 roku życia wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy 21

26 3.3. Osoby długotrwale bezrobotne Bezrobotni zarejestrowani po instrumentach rynku pracy I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Kobiety bezrobotne zarejestrowane po instrumentach rynku pracy I II III IV V VI Ogółem po pracach interwencyjnych po robotach publicznych po stażu po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych po szkoleniu po pracach społecznie użytecznych Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane po instrumentach rynku pracy na koniec czerwca staż szkolenie prace społecznie użyteczne ogółem kobiety 22

27 Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych Osoby długotrwale bezrobotne Ogółem Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 8 8 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

28 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego innych Osoby długotrwale bezrobotne wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy Podjęcie pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej długotrwale bezrobotne Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec niesubsydiowane subsydiowane 24

29 Kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych Kobiety długotrwale bezrobotne Kobiety Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym I II III IV V VI Ogółem podjęcia pracy niesubsydiowanej podjęcie działalności gospodarczej pracy sezonowej subsydiowanej : prac interwencyjnych robót publicznych podjęcia działalności gospodarczej w ramach bonu na zasiedlenie podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na 2 2 zasiedlenie podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 5 r. ż. 2 2 inne rozpoczęcia szkolenia w tym w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęcia stażu w tym w ramach bonu stażowego rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych rozpoczęcia prac społecznie użytecznych w tym w ramach PAI 7 7 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI

30 odmowy ustalenia profilu pomocy niepotwierdzenia gotowości do pracy dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego podjęcia nauki osiągnięcia wieku emerytalnego nabycia praw emerytalnych lub rentowych nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 1 1 innych Kobiety długotrwale bezrobotne wyłączone z ewidencji bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 216 roku Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec kobiety wyłączone z ewidencji bezrobotnych podjęcie pracy 26

31 4. Oferty pracy Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w I półroczu 216 r. miesiąc oferty pracy zatrudnienie lub inna miejsca aktywizacji praca zarobkowa zawodowej I II III IV V VI Ogółem Miejsca pracy i aktywizacji zawodowej miejsca aktywizacji zawodowej zatrudnienie lub inna praca zarobkowa Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Miejsca aktywizacji zawodowej staże prace społecznie użyteczne Miejsca aktywizacji zawodowej miesiąc razem prace staże społecznie użyteczne I II III IV V VI Ogółem I II III IV V VI

32 5. Profile pomocy Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy bezrobotni ogółem I II III IV V VI Ogółem z tego Ogółem profil I profil II profil III Liczba wywiadów zakończonych ustaleniem profilu pomocy - Kobiety I II III IV V VI Ogółem z tego Ogółem profil I profil II profil III ogółem 4157 kobiety 111 profil I profil II profil III 28

33 6. Zgłoszenia zwolnień i zwolnienia grupowe Zgłoszenia zwolnień grupowych Zgłoszenia zwolnień grupowych - ilość osób z sektora publicznego z sektora prywatnego I II III IV V VI Ogółem I II III IV V VI ilośd osób zgłoszonych do zwolnienia Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe ilość zakładów Zwolnienia grupowe ilość osób z sektora publicznego z sektora prywatnego z sektora publicznego z sektora prywatnego I II III IV V VI Ogółem

34 7. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku 7.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Ogółem Kobiety do pow do pow. 24 ogółem kobiety 7.2. Wiek Wiek Ogółem Kobiety lata lata ogółem kobiety 3

35 7.3. Wykształcenie Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe ogółem kobiety 7.4. Staż pracy Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu 31

36 8. Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy I półrocze 216 roku 8.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow Ogółem Kobiety do pow Wiek - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej ogółem kobiety lat i więcej

37 8.3. Wykształcenie - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem kobiety Staż pracy ogółem - bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu 33

38 9. Struktura osób bezrobotnych do 3 roku życia 9.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby do 3 roku życia Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow ogółem kobiety do pow Wiek - osoby bezrobotne do 3 roku życia ogółem kobiety Wiek Ogółem Kobiety Wykształcenie - osoby bezrobotne do 3 roku życia Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej wyższe policealne i śr. zawodowe ogółem kobiety LO zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 34

39 9.4 Staż pracy ogółem osoby bezrobotne do 3 roku życia Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku X X 3 lat i więcej X X bez stażu ogółem kobiety do 1 roku bez stażu 1. Struktura osób długotrwale bezrobotnych 1.1. Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby długotrwale bezrobotne Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow ogółem kobiety do pow Wiek - osoby długotrwale bezrobotne Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej ogółem kobiety lat i więcej

40 1.3. Wykształcenie - osoby długotrwale bezrobotne Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem kobiety wyższe policealne i śr. zawodowe LO zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 1.4. Staż pracy - osoby długotrwale bezrobotne Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu 11. Struktura osób powyżej 5 roku życia Czas pozostawania bez pracy w miesiącach - osoby powyżej 5 roku życia Czas pozostawania bez pracy w Ogółem Kobiety miesiącach do pow Ogółem Kobiety do pow

41 11.2. Wiek - osoby powyżej 5 roku życia Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej Ogółem Kobiety lat i więcej 11.3 Wykształcenie - osoby powyżej 5 roku życia Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej wyższe policealne i śr. zawodowe ogółem LO kobiety 963 zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 11.4 Staż pracy - osoby powyżej 5 roku życia Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu do 1 roku ogółem 125 kobiety lat i więcej bez stażu 37

42 Staż pracy ogółem Wykształcenie Wiek Czas pozostawania bez pracy 12. Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia ogółem kobiety ogółem kobiety do pow lat i więcej 4 2 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku lat i więcej bez stażu

43 13. Osoby niepełnosprawne Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani miesiąc Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani ogółem kobiety I II III IV V VI 9 42 Ogółem ogółem kobiety Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 7 68 miesiąc oferty pracy dla osób niepełnosprawnych I 14 II 22 III 15 IV 42 V 68 VI 49 Ogółem Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec 39

44 Niepełnosprawni - struktura Czas pozostawania bez pracy - osoby niepełnosprawne Czas pozostawania 4 Ogółem Kobiety bez pracy w 3 miesiącach do pow ogółem kobiety do pow. 24 Wiek osoby niepełnosprawne Wiek Ogółem Kobiety lat i więcej Wykształcenie - osoby niepełnosprawne Wykształcenie Ogółem Kobiety wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ogółem kobiety lat i więcej 98 wyższe policealne i śr. zawodowe ogółem 88 LO kobiety zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Staż pracy ogółem - osoby niepełnosprawne Staż pracy ogółem Ogółem Kobiety do 1 roku lat i więcej 52 2 bez stażu ogółem kobiety do 1 roku lat i więcej bez stażu

45 14. Projekty i Programy Projekty własne Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (II) Nazwa programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) , Oś Priorytetowa I Osoby młode ma rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Cel projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 3 roku życia pozostających bez pracy w mieście Lublin Uczestnicy projektu Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku lat, należących do tzw. kategorii NEET zgodnie z definicją przyjętą w PO WER Liczba uczestników ogółem W I półroczu 216r. udział w projekcie rozpoczęło 617 osób, w tym osób długotrwale bezrobotnych, - 9 osób niepełnosprawnych, - 25 osób z niskimi kwalifikacjami. Formy wsparcia, działania 1. Indywidualny Plan Działania: 617 osób, 2. poradnictwo zawodowe: 617, 3. pośrednictwo pracy: 562, 4. szkolenia indywidualne: 7, 5. staże: 562, 6. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 48. Termin realizacji r r. projekt rozpoczęty Źródła finansowania Europejski Fundusz Społeczny Całkowity koszt realizacji ,75 zł projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r , zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 3 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (II) Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa projekty PUP. Cel projektu Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 3 lat i więcej zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 3 lat i więcej Uczestnicy projektu zarejestrowanych w MUP w Lublinie jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należących co najmniej do jednej z następujących grup: a) osoby w wieku 5 lat i więcej; b) osoby długotrwale bezrobotne; c) osoby z niepełnosprawnościami; d) osoby o niskich kwalifikacjach; e) osoby odchodzące z rolnictwa 41

46 Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji projektu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r. W I półroczu 216r. w projekcie udział rozpoczęło 265 osób, w tym - 96 osób w wieku 5 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, - 4 osób niepełnosprawnych, osób z niskimi kwalifikacjami, - 2 osoby odchodzące z rolnictwa. 1. Indywidualny Plan Działania: 265 osoby, 2. poradnictwo zawodowe: 265 osoby, 3. pośrednictwo pracy: 256 osoby, 4. szkolenia indywidualne: 9 osób 5. staże: 246 osoby 6. doposażenie lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 1 osób r r. projekt rozpoczęty Europejski Fundusz Społeczny ,52 zł , zł Projekty partnerskie Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł projektu Mikro innowacje - makro korzyści Nazwa programu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , Działanie 4.1 Innowacje społeczne, OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju Cel projektu innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Użytkownicy: publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, szkoły Uczestnicy projektu ponadgimnazjalne oraz szkoły wyższe, pracodawcy i organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe. Odbiorcy: osoby pozostające w systemie edukacji dla których tworzone są innowacyjne rozwiązania nastawione na zapobieganie występowania zdiagnozowanych w POWER problemów, tj. uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, studenci ostatnich lat studiów (I i II stopnia) osoby w wieku lat, które nie podjęły jeszcze pierwszej pracy z terenu woj. lubelskiego. Liczba uczestników ogółem 32 Formy wsparcia, działania 1. nabór grantobiorców (akcja informacyjna, spotkania z potencjalnymi innowatorami organizowanymi w miastach powiatowych, prace Komisji Konkursowej, zawieranie umów z innowatorami). 2. udzielenie grantów (wsparcie w postaci niefinansowej oraz Finansowej). 3. wsparcie grantobiorców (wsparcie niefinansowe obejmuje: miejsce do pracy, wsparcie techniczne, wsparcie eksperckie, mentoring, kompleksowa asysta i wsparcie, udział w seminariach). 4. upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki. Termin realizacji r r. Źródła finansowania Europejski Fundusz Społeczny Całkowity koszt realizacji projektu ,5 zł, udział finansowy MUP w Lublinie: ,5 zł 42

47 w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r Programy własne, zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Program specjalny Akademia Kwalifikacji Zawodowych Zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 Cel programu długotrwale bezrobotnych osób w wieku 3-5 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 8% efektywności zatrudnieniowej. Uczestnicy programu Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie spełniające jednocześnie cztery kryteria: - osoba w wieku 3 5 lat, - osoba długotrwale bezrobotna, - osoba posiadająca kwalifikacje nieadekwatne w stosunku do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców, - osoba dla której ustalono II lub III profil pomocy. Liczba uczestników ogółem 15 długotrwale bezrobotnych osób w wieku 3-5 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Wśród uczestników programu jest 12 osób dla których ustalono II profil oraz 3 osoby dla których ustalono III profil pomocy. Formy wsparcia, działania 1. Usługi rynku pracy (15 osób) a) poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, b) pośrednictwo pracy, c) szkolenie. 2. Instrumenty rynku pracy (15 osób): a) staż. 3. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (15 osób) a) świadczenie z tytułu udziału w poradnictwie zawodowym grupowym, b) warsztaty z kształtowania własnego wizerunku, c) świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na usługi i instrumenty rynku pracy (poradnictwo zawodowe grupowe, staż, szkolenie). Termin realizacji listopad 215r. grudzień 216r. program kontynuowany Źródła finansowania Fundusz Pracy Całkowity koszt realizacji programu , zł w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r , zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Program specjalny Aktywne plus Zastosowanie kompleksowych działań aktywizacyjnych wobec 15 Cel programu długotrwale bezrobotnych kobiet powyżej 5 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie przy jednoczesnym osiągnięciu min. 8% efektywności zatrudnieniowej. Uczestnicy programu Kobiety w wieku powyżej 5 roku życia zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie jako osoby bezrobotne spełniające 43

48 Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji programu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r. jednocześnie trzy kryteria: - wiek powyżej 5 lat, - osoba długotrwale bezrobotna, - posiadanie ustalonego II lub III profil pomocy. 15 kobiet w wieku powyżej 5 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Wśród uczestniczek programu jest 1 kobiet dla których ustalono II oraz 5 kobiet dla których ustalono III profil pomocy. 1. Usługi rynku pracy: a) poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, b) pośrednictwo pracy, c) szkolenie. 2. Instrumenty rynku pracy: a) staże (13 osoby), b) prace interwencyjne (2 osoby). 3. Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie (15 osób): a) świadczenie z tytułu udziału w poradnictwie grupowym, b) warsztaty z kształtowania własnego wizerunku, c) świadczenie z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na usługi i instrumenty rynku pracy (grupowe poradnictwo, staż, szkolenie). listopad 215r. grudzień 216r. program kontynuowany Fundusz Pracy , zł , zł Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Rezerwa ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy pkt Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia, Cel programu przedsiębiorczości oraz wsparcie procesu aktywizacji zawodowej mieszkańców Lublina poszukujących pracy. Uczestnicy programu Liczba uczestników ogółem Formy wsparcia, działania Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji programu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r. Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 ustawy pkt osób bezrobotnych - staże (1 osób), - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (16 osób), - doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (5osób) r r. Fundusz Pracy 89 8, zł, zł 44

49 Wyszczególnienie I półrocze 216 r. Tytuł programu Program Aktywizacja i Integracja Integracja społeczna osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Cel programu Urzędzie Pracy w Lublinie korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie (MOPR w Lublinie) służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy programu 3 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono III profil pomocy. Liczba uczestników ogółem W okresie sprawozdawczym udział w programie wzięło 1 osób, dla których ustalono III profil pomocy z obszaru Filii nr 2 MOPR w Lublinie Formy wsparcia, działania a) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych realizowana w formie prac społecznie użytecznych, b) integracja społeczna osób bezrobotnych realizowana poprzez udział w warsztatach mających na celu wzrost potencjału społeczno zawodowego zorganizowanych przez organizację pożytku publicznego wyłonioną przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie w otwartym konkursie ofert - Agencję Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o., ul. Rynek 7, Lublin. Termin realizacji Źródła finansowania Całkowity koszt realizacji programu w tym kwota dofinansowania Kwota wydatkowana w 216r r r. Fundusz Pracy , zł ,39 zł 45

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu Powiat zgierski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. MPiPS 01. Sprawozdanie o rynku pracy za m-c maj 2004r. Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Czarnkowie Numer identyfikacyjny REGON 5 7 0 8 6 7 6 4 8 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, 00-513 Warszawa z wiersza 9 osoby MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lubartowie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 1 9 9 7 4 6 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy Informacja o cieszyńskim rynku pracy Listopad 2015 rok 1. Dane statystyczne. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie październik listopad różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc lipiec

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE BEZROBOTNE ORAZ POSZUKUJĄCE PRACY NIEPOZOSTAJĄCE W ZATRUDNIENIU NIU Stan na koniec I półrocza 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 Jarosław, grudzień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urąd Pracy w Prasnysu Sprawodanie o rynku pracy Wysłać do 5. dnia robocego a popredni miesiąc Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. P.412/1/KP/15 Ryki, dnia 10.02.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.01.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w... Wojewódzki Urząd Pracy w... Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Załącznik 6 należy sporządzać w okresach rocznych. Sprawozdaniem objęte są osoby poszukujące pracy i bezrobotne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura bezrobotnych +----------------------------------------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+ Bezrobotni Bezrobotni, którzy Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. P.412/4/AM/14 Ryki, dnia 08.05.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 30.04.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA CZERWIEC 2015 R. PIŁA, LIPIEC 2015 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.pup.pila.pl/

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE BIULETYN INFORMACYJNY ZA MAJ 2016 R. PIŁA, CZERWIEC 2016 R. Dane statystyczne zawarte w niniejszej informacji zamieszczone są na stronie internetowej: http://pila.praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. ZAŁĄCZNIK nr 8 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. ZAŁĄCZNIK nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy w... Wojewódzki Urząd Pracy w. Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK nr 8 do sprawozdania MPiPS-01

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski

Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Zmiany na lokalnym rynku pracy w 2015 r. w rejonie działania PUP Opole - m.opole i powiat opolski Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Stopa

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne. 1 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie Luty Marzec Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 6798

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie

Informacja o strukturze wydatków oraz gospodarce środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona 1 na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2013 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin

Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin Stan na + wzrost / - spadek 28.02.2013 31.12.2013 28.02.2014 w miesiącu od początku roku Staszów 1537 1415 1539-5 124 Połaniec 768 639 718 13 79 Osiek

Bardziej szczegółowo