(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa"

Transkrypt

1

2 (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012

3 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Prezentacja Polskiej Ramy Kwalifikacji 3. Badania realizowane w ramach projektu KRK 4. Badanie Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach

4 Perspektywa uczenia się przez całe życie Perspektywa uczenia się przez całe życie bazuje na założeniach: 1. równorzędności uczenia się w różnych formach, miejscach i okresach życia; 2. identyfikacji, ocenie i uznawaniu efektów uczenia się niezależnie od formy, miejsca i czasu; 3. proces uczenia się trwa od pierwszych do ostatnich lat życia

5 Dorośli Polacy po zakończeniu szkoły kształcą się dwukrotnie rzadziej niż mieszkańcy innych krajów europejskich.

6 Polska Rama Kwalifikacji a uczenie się przez całe życie

7 Polska Rama Kwalifikacji nasze podejście Badania naukowe, których wyniki mają dostarczyć niezbędnej wiedzy do zaprojektowania spójnego systemu kwalifikacji w Polsce Debata społeczna, która pozwala na uwzględnienie stanowiska uczestników systemu kwalifikacji i skorzystanie z ich doświadczeń Wiedza ekspertów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych

8 Badania w ramach projektu KRK Zaplanowane w projekcie badania służyć mają uzyskaniu wiedzy na temat aktualnej sytuacji w obszarach: Edukacji formalnej (w tym edukacji ogólnej, zawodowej, szkolnictwa wyższego) Edukacji pozaformalnej Nieformalnego uczenia się Walidacji efektów uczenia się Zapewniania jakości kwalifikacji Wiedza zdobyta na tej podstawie będzie służyć budowaniu krajowego systemu kwalifikacji

9 Ocena procesu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w oparciu o kompetencje w kontekście uczenia się przez całe życie Czy przedsiębiorstwa w Polsce posiadają potencjał i narzędzia pozwalające na trafną weryfikację, ocenę i rozwój kompetencji pracowników oraz czy wykorzystują je w praktyce? 941 przedsiębiorstw

10 Zintegrowane zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje

11 Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie Warszawa: IBE, 2013

12 Bilans kwalifikacji i kompetencji w wybranych sektorach Analiza wybranych sektorów polskiej gospodarki pod kątem kwalifikacji i kompetencji charakterystycznych dla tych sektorów, prowadząca do opracowania sektorowych ram kwalifikacji

13 Wybrane do badania sektory - Informatyka - Telekomunikacja - Bankowość - Przemysł farmaceutyczny - Opieka zdrowotna

14 Kryteria wyboru sektorów do analizy: 1. Wysoki udział w kreowaniu PKB i zatrudnienia oraz duży potencjał rozwojowy. 2. Duże zróżnicowanie sektorów dające możliwość obserwacji popytu i podaży pracy, w tym identyfikację specyficznych kwalifikacji i kompetencji. 3. Rozwojowa struktura zatrudnienia. 4. Postępująca specjalizacja na stanowiskach wymagająca wąsko określonych kwalifikacji i kompetencji. 5. Stanowiska pracy mające duży wpływ na oczekiwania kompetencyjne w innych sektorach.

15 I etap badania: Analiza desk research jakościowy przegląd badań dotyczących kwalifikacji i kompetencji w ujęciu sektorowym. Na tej podstawie opracowano zestaw kwalifikacji i kompetencji, niezbędnych do realizowania zadań zawodowych na stanowiskach w danym sektorze. Wymagania na poszczególnych stanowiskach uwzględniały zarówno kompetencje profesjonalne (specyficzne), jak i tzw. ogólne (transferowalne).

16 Analizowane stanowiska: Informatyka Analityk systemów komputerowych Administrator systemów IT Inżynier ds. sieci IT/administrator sieci informatycznej Menedżer IT Projektant stron internetowych (webmaster) Programista Administrator baz danych Specjalista help desku Technik Informatyk Specjalista ds. oprogramowania/inżynier oprogramowania

17 Analizowane stanowiska: Bankowość Dyrektor/kierownik oddziału Sprzedawca/Doradca/Specjalista ds. Klienta Detalicznego Sprzedawca/Doradca/Specjalista ds. Kredytów Sprzedawca/Doradca/Specjalista ds. Kredytów Hipotecznych Sprzedawca/Doradca/Specjalista ds. SME/Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kasjer Bankowy Doradca Bankowości Korporacyjnej Analityk Sprzedawca/Doradca/Specjalista

18 Analizowane stanowiska: Telekomunikacja Specjalista ds. wsparcia technicznego klientów Ekspert ds. rozwoju usług telekomunikacyjnych Specjalista ds. usług pakietowych Kierownik ds. rozwoju sieci (technologii) telekomunikacyjnych Ekspert ds. technologii światłowodowych Specjalista ds. transmisji głosu i danych Specjalista ds. utrzymania sieci Kierownik robót telekomunikacyjnych Ekspert ds. planowania rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Monter sieci telekomunikacyjnej

19 Analizowane stanowiska: Farmacja Specjalista działu badań i rozwoju Kierownik działu badań i rozwoju Specjalista ds. badań klinicznych Kierownik ds. badań klinicznych Specjalista/Laborant ds. jakości Kierownik ds. jakości Kierownik hurtowni medycznej Operator maszyn/urządzeń przemysłu chemicznego Kierownik produkcji Produkt menedżer (leki na receptę/leki bez recepty - OTC)

20 Analizowane stanowiska: Opieka zdrowotna Opiekunka Pielęgniarka Technik dentystyczny Fizjoterapeuta Farmaceuta Stomatolog Lekarz bez specjalizacji Lekarz specjalista Menedżer placówki medycznej Technik radiolog

21 Popyt na kwalifikacje i kompetencje W większości sektorów obserwuje się stałe tendencje wzrostu zatrudnienia osób o określonych kwalifikacjach i kompetencjach. Dominują oczekiwania w zakresie wyższego wykształcenia kierunkowego, w tym o bardzo specjalistycznych kompetencjach (uzyskanych nie tylko w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej). Obserwuje się zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych jako efekt zwiększającej się specjalizacji stanowisk pracy i powstawanie nowych zawodów. Istnieje bardzo zróżnicowany zakres zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje nawet na tych samych stanowiskach.

22 Popyt na kwalifikacje i kompetencje W przypadku niektórych stanowisk istnieje konieczność posiadania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji jako wynik powiązania funkcjonalnego branż, np. bankowość elektroniczna. Oprócz znaczenia kompetencji profesjonalnych (specyficznych) istnieje duże zapotrzebowanie na kompetencje ogólne (transferowalne), np. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rozwiązywanie problemów. Istnieje konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji.

23 Podaż na kwalifikacje i kompetencje Instytucje edukacji formalnej Uczelnie wyższe Szkoły policealne Technika uzupełniające Instytucje edukacji pozaformalnej Studia podyplomowe Instytucje szkoleniowe Zakłady doskonalenia zawodowego Stowarzyszenia branżowe Centra kształcenia Przedsiębiorstwa

24 Etap II- badania jakościowe Cel główny: zdobycie pogłębionej wiedzy dotyczącej struktury podaży i popytu na kompetencje i kwalifikacje oraz stopnia specyficzności i/lub transferowalności kwalifikacji i kompetencji w ujęciu sektorowym, pozwalającej na zdefiniowanie zakresu dalszych badań empirycznych (ilościowych).

25 Cele szczegółowe 1. Charakterystyka podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym. 2. Określenie kwalifikacji i kompetencji specyficznych oraz transferowalnych dla sektorów, poprzez analizę zawodów i stanowisk pracy charakterystycznych dla tych sektorów.

26 Grupy respondentów 1. Przedstawiciele instytucji edukacji formalnej w sektorze (możliwości i ograniczenia kreowania podaży kwalifikacji i kompetencji). 2. Przedstawiciele instytucji edukacji pozaformalnej w sektorze (możliwości i ograniczenia kreowania podaży kwalifikacji i kompetencji). 3. Przedstawiciele kluczowych przedsiębiorstw w sektorze (możliwości i ograniczenia kreowania popytu na kwalifikacje i kompetencje). 4. Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu w sektorze (możliwości i ograniczenia kreowania podaży i popytu na kwalifikacje i kompetencje). 5. Przedstawiciele zawodów/specjalności zajmujących analizowane stanowiska pracy (identyfikacja kwalifikacji i kompetencji wykorzystywanych w praktyce zawodowej).

27 Metody badań Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z grupami respondentów reprezentujących każdy badany sektor. Liczba wywiadów w każdym sektorze 70 Łączna liczba wywiadów - 350

28 Etap III badania ilościowe

29 Dziękujemy za uwagę! Projekt systemowy Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut Badań Edukacyjnych Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji ul. Górczewska 8, Warszawa tel.: (22) ,

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS. PROBLEMY Problems. INNOWACJE Innovations. PROJEKTY Projects ISSN 1734-087X

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS. PROBLEMY Problems. INNOWACJE Innovations. PROJEKTY Projects ISSN 1734-087X ISSN 1734-087X EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS nr 2 (32), kwiecień czerwiec 2014 PROBLEMY Problems INNOWACJE Innovations PROJEKTY Projects SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020

Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Krajowy System Kwalifikacji i Polska Rama Kwalifikacji w latach 2014-2020 Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie uczenia się przez całe życie Beata Balińska Instytut Badań Edukacyjnych System Kwalifikacji prace w Polsce Działania wielokierunkowe Powstaje nowoczesny

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej

Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej Stan i perspektywy kształcenia i rozwoju kompetencji dla potrzeb branży telekomunikacyjnej Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie W artykule dokonano diagnozy kształcenia

Bardziej szczegółowo

Broker edukacyjny (242401)

Broker edukacyjny (242401) Broker edukacyjny (242401) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy z przedsiębiorcami, urzędnikami samorządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych; jesteśmy członkiem Creative Communication

Współpracujemy z przedsiębiorcami, urzędnikami samorządowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych; jesteśmy członkiem Creative Communication Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI PIB jest ułatwienie szybkiego dostępu do

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski

Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski 2013 Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Kształcenie zawodowe pod potrzeby regionalnego rynku pracy przypadek Małopolski Niniejszy artykuł został opublikowany

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska

ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO. Podręcznik. Szczecin, kwiecień 2015. Beata Dobińska ZALECENIA DLA BROKERA EDUKACYJNEGO Podręcznik Szczecin, kwiecień 2015 Beata Dobińska Beata Dobińska Zalecenia dla Brokera Edukacyjnego Zawartość Wstęp... 3 1. Broker Edukacyjny i jego rola w Modelu K@W...

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Analityk ruchu na stronach internetowych (262202)

Analityk ruchu na stronach internetowych (262202) Analityk ruchu na stronach internetowych (262202) Specjaliści Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo