1. PRACE INTERWENCYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PRACE INTERWENCYJNE"

Transkrypt

1 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W roku 2016 realizowane będą prace interwencyjne trwające do 6 miesięcy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil pomocy. 1a Fundusz Pracy Zamknięty r r. Zobowiązanie umowne : do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania ustawowego 1b Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zamknięty Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 1

2 Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II profilem pomocy (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach 6, Okres realizacji zgodnie z założeniami projektu; od r do r - zrealizowany 1c WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (II) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Otwarty od r do r od r do r Czas trwania refundacji: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązanie umowne : do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania ustawowego 1 d Program specjalny nr 1/2016 Droga do aktywności Zamknięty r r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy. Wnioski mogą składać Partnerzy po podpisaniu deklaracji udziału w programie 2

3 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil pomocy. 1e Fundusz Pracy Zamknięty r r. Zobowiązanie umowne : do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania ustawowego Czas trwania: do 5 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1 f Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy Zamknięty r r. Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. Zobowiązanie umowne : do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania ustawowego 3

4 Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1 g Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4--6 ustawy Otwarty r. Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. Zobowiązanie umowne : do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania ustawowego 2. ROBOTY PUBLICZNE 2a Fundusz Pracy Zamknięty r r. 2 b Program specjalny nr 2/2016 Budujemy przyszłość 3. SZKOLENIA INDYWIDUALNE Zamknięty r r. Czas trwania do 6 m-cy Stawka 1 800,00 zł + ZUS Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil pomocy. Zobowiązanie umowne : do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie trwania robót publicznych. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy. Wnioski mogą składać Partnerzy po podpisaniu deklaracji udziału w programie Organizowane na wniosek osoby bezrobotnej/poszukującej pracy. Stawka do 3 500,00 zł 4

5 3a Fundusz Pracy Otwarty r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II lub I * profil pomocy. Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji. * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 3b Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zamknięty Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 4. SZKOLENIA GRUPOWE Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II lub I * profil pomocy. * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 4a Fundusz Pracy Zamknięty STAŻ Czas trwania od 3 do 12 m-cy Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil pomocy. 1 5a Fundusz Pracy Zamknięty r r. do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w aktywizacji tj. po okresie odbywania stażu. 5

6 Uczestnikami projektu będą mogły być osoby młode w wieku lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój , w tym w szczególności: bezrobotni do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni 5, bezrobotni niepełnosprawni. Planowany czas trwania od 3 do 6 m-cy. 5b PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (II) projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Zamknięty r r. Zobowiązanie zatrudnienia 1 bezrobotnego za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej 2, która podlega ubezpieczeniom społecznym, a wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpośrednio po zakończonym stażu na okres nie krótszy niż 3 pełne miesiące. Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Z uwagi,iż został osiągnięty wskaźnik liczby uczestniczących mężczyzn w projekcie od dnia r. przyjmowane będą wnioski Pracodawców, którzy zorganizują staż wyłącznie dla kobiet 6

7 Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II profilem pomocy (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 5c WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (II) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nie jest prowadzony dodatkowy nabór ze względu na wystarczającą ilość złożonych wniosków osoby długotrwale bezrobotne 5, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach 6, osoby w wieku 50 lat i więcej. Czas trwania od 3 do 6 m-cy. Zobowiązanie zatrudnienia 1 bezrobotnego za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej 2, która podlega ubezpieczeniom społecznym, a wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpośrednio po zakończonym stażu na okres nie krótszy niż 3 pełne miesiące. Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 5d Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zamknięty r r. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 5 e Program specjalny nr 1/2016 Droga do aktywności Zamknięty r r. Wnioski mogą składać Partnerzy po podpisaniu deklaracji udziału w programie 5 f Program specjalny nr 3/2016 Motywacja i aktywizacja Zamknięty r r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono III profil pomocy. Wnioski mogą składać Partnerzy po podpisaniu deklaracji udziału w programie 7

8 Czas trwania do 6 miesięcy 5 g Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy Zamknięty r r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w aktywizacji tj. po okresie odbywania stażu. Czas trwania do 6 miesięcy 5 h Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4--6 ustawy Zamknięty r r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w aktywizacji tj. po okresie odbywania stażu. Czas trwania do 6 miesięcy 5 i Program z rezerwy ministra na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia Nie jest prowadzony dodatkowy nabór ze względu na wystarczającą ilość złożonych wniosków 6. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 roku życia dla których ustalono II profil pomocy. do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w aktywizacji tj. po okresie odbywania stażu. Czas trwania: - od 6 do 12 miesięcy - praktyczna nauka zawodu dorosłych - od 3 do 6 miesięcy - przyuczenie do pracy dorosłych 6a Fundusz Pracy Otwarty r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil pomocy. do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w aktywizacji tj. po zakończeniu przygotowania zawodowego. 8

9 7. ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7a Fundusz Pracy Zamknięty r r. Stawka ,00 zł Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II lub I * profil pomocy. do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach Stawka ,00 zł 7b PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (II) projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Zamknięty r Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub I* profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań oczekujemy, iż osoba, która otrzyma jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego Projektu będzie prowadziła działalność gospodarczą jeszcze okres nie krótszy niż 30 dni od dnia zakończenia zobowiązania umownego. * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 9

10 Stawka ,00 zł Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II (tzw. wymagający wsparcia) lub I* profilem pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: 7c WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (II) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zamknięty r r. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach 6, Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań oczekujemy, iż osoba, która otrzyma jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego Projektu będzie prowadziła działalność gospodarczą jeszcze okres nie krótszy niż 30 dni od dnia zakończenia zobowiązania umownego. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Z uwagi,iż został osiągnięty wskaźnik liczby uczestniczących mężczyzn w projekcie od dnia r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla kobiet * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 7 d Program z Rezerwy Ministra dla osób powyżej 50 r.ż. Otwarty r. Stawka ,00 zł Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, zarejestrowane w PUP, dla których ustalono II profil pomocy. 10

11 Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. 7 e Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy Zamknięty r r. Stawka ,00 zł Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. 7 f Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4--6 ustawy Otwarty r. Stawka ,00 zł Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II lub I * profil pomocy. 7g Fundusz Pracy Zamknięty r r. do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w Uzupełniający nabór wniosków w związku z wygenerowanymi oszczędnościami * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 11

12 Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne w wieku od 30 do 50 roku życia dla których ustalono II profil pomocy. 7 h Program z rezerwy ministra na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych od 30 do 50 roku życia Otwarty r. Stawka ,00 zł Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w 8. WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Stawka ,00 zł do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy przez okres 24 miesięcy. dla których ustalono II profil pomocy. 8a Fundusz Pracy Zamknięty r r. do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego. Stawka ,00 zł 8 b Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zamknięty r r. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. do zatrudnienia skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu na utworzonym stanowisku pracy przez okres 36 miesięcy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego. 12

13 dla których ustalono II profil pomocy. 8c Fundusz Pracy Zamknięty r r. do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego. Stawka ,00 zł Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. 8 d Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2-6 ustawy Zamknięty r r. do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy przez okres 24 miesięcy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego. Stawka ,00 zł 8 e Program z rezerwy ministra dla osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 pkt 2 i 4--6 ustawy Otwarty r. Uczestnikami programu mogą być osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy dla których ustalono II profil pomocy. do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy przez okres 24 miesięcy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego. 13

14 9. STUDIA PODYPLOMOWE Stawka do 3 500,00 zł 1 9a Fundusz Pracy Otwarty r. dla których ustalono II profil pomocy. Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji. 10. REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ Czas trwania 6 m-cy Stawka 150,00 zł / miesięcznie 110a Fundusz Pracy Otwarty r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil pomocy. 11. POKRYCIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW Pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników za okres pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. 11a Fundusz Pracy Otwarty r. 12. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU Świadczenie przysługujące rolnikom zwolnionym z pracy, zarejestrowanym w PUP, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i którzy nie są uprawnieni do zasiłku,. 12a Fundusz Pracy Otwarty r. Dotyczy form zwrotu kosztów przejazdu skierowanemu bezrobotnemu: - na szkolenie - na badania lekarskie - na zgłoszenie oferty pracy 14

15 12b Fundusz Pracy Zamknięty ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE dla: bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną Dotyczy form zwrotu kosztów przejazdu skierowanemu bezrobotnemu: - na staż - na poradnictwo zawodowe - na zatrudnienie - na prace społecznie użyteczne do zatrudnienia bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, kiedy świadczenie aktywizacyjne przysługiwałoby przez okres 12 miesięcy, oraz 9 miesięcy w przypadku kiedy świadczenie aktywizacyjne przysługiwałoby przez okres 18 miesięcy. dla których ustalono II lub I * profil pomocy. 13a Fundusz Pracy Zamknięty r r. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach Stawka 8 000,00 zł 14. GRANT na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy Pracodawca lub przedsiębiorca są obwiązani, stosownie do zawartej umowy do utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. dla których ustalono II profil pomocy. 14a Fundusz Pracy Zamknięty r r. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w 15

16 Stawka 925,00 zł / miesięcznie 15. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA do zatrudnienia bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku dofinansowania wynagrodzenia przysługującego przez okres 12 miesięcy, oraz 12 miesięcy w przypadku dofinansowania wynagrodzenia przysługującego przez okres 24 miesięcy. dla których ustalono II profil pomocy. 15a Fundusz Pracy Zamknięty r r. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w dla których ustalono II profil pomocy. 15b Fundusz Pracy Zamknięty r r. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w Uzupełniający nabór wniosków w związku z wygenerowanymi oszczędnościami 16. BON SZKOLENIOWY Stawka ,00 zł. dla których ustalono II lub I * profil pomocy. 16a Fundusz Pracy Otwarty Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji. * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 16

17 Czas trwania 6 miesięcy 17. BON STAŻOWY 17a Fundusz Pracy Zamknięty r r. do zatrudnienia 1 bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. dla których ustalono II lub I * profil pomocy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach Czas trwania 12 miesięcy, 18. BON ZATRUDNIENIOWY 18a Fundusz Pracy Zamknięty do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu okresu refundacji przez okres 6 miesięcy z wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. dla których ustalono II lub I * profil pomocy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach Stawka 6 000,00 zł 19. BON NA ZASIEDLENIE do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzanie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. 17

18 dla których ustalono II lub I * profil pomocy. 19a Fundusz Pracy Zamknięty do utrzymania w zatrudnienia 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach Stawka 6 000,00 zł 19b PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim (II) projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Zamknięty r Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku lat zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub I* profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzanie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy. do utrzymania w zatrudnienia 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach dla których ustalono II lub I * profil pomocy. 19c Fundusz Pracy Otwartyuzupełniający nabór wniosków w związku z wygenerowanymi oszczędnościami r. do utrzymania w zatrudnienia 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w * w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach 18

19 20. REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA 20 a Fundusz Pracy Zamknięty r r. 20b Fundusz Pracy Zamknięty r r. Czas trwania 12 miesięcy Stawka ,00 zł + ZUS/ przez 12 miesięcy Utrzymanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji. dla których ustalono II profil pomocy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w dla których ustalono II profil pomocy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w Uzupełniający nabór wniosków dla pracodawców niekorzystających z przedmiotowej formy (tj. nie może korzystać ze wsparcia wnioskodawca, który w roku 2016 realizuje umowę z ww. środków lub którego wniosek złożony w 2016 roku jest rozpatrzony pozytywnie) dla których ustalono II profil pomocy. 20c Fundusz Pracy Zamknięty r r. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w Uzupełniający nabór wniosków dla pracodawców niekorzystających z przedmiotowej formy (tj. nie może korzystać ze wsparcia wnioskodawca, który w roku 2016 realizuje umowę z ww. środków lub którego wniosek złożony w 2016 roku jest rozpatrzony pozytywnie) 19

20 20d Fundusz Pracy Otwarty Uzupełniający nabór wniosków dla pracodawców niekorzystających z przedmiotowej formy (tj. nie może korzystać ze wsparcia wnioskodawca, który w roku 2016 realizuje umowę z ww. środków lub którego wniosek złożony w 2016 roku jest rozpatrzony pozytywnie) r. dla których ustalono II profil pomocy. do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w 21. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. 21a Fundusz Pracy Zamknięty r r. 21b Fundusz Pracy Zamknięty r. wnioski złożone przed ww. terminem będą rozpatrywane negatywnie r. Pracodawca, może otrzymać środki na sfinansowanie : 1) do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, 2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR). W ramach naboru uzupełniającego wsparcie prowadzone będzie zgodnie z: - Zasadami gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Załącznik do zarządzenia nr 8/2016 Dyrektora PUP w Turku z dnia 20

21 21c Fundusz Pracy Otwarty r. wnioski złożone przed ww. terminem będą rozpatrywane negatywnie r.) - Dodatkowymi kryteriami uwzględnianymi przy wydatkowaniu środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców obowiązującymi w ramach naboru uzupełniającego w 2016 roku (Załącznik do zarządzenia nr 24./2016 Dyrektora PUP w Turku z dnia ) tj. 1) niekorzystanie przez pracodawcę ze wsparcia finansowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku w ramach KFS na dzień rozpatrywania wniosku (tj. nie może korzystać ze wsparcia wnioskodawca, który w 2016 roku realizuje umowę ze środków KFS lub którego wniosek złożony w 2016 roku jest rozpatrzony pozytywnie); 2) wnioskowana przez pracodawcę kwota wsparcia na jednego uczestnika kształcenia ustawicznego nie może przekroczyć 4.253,10zł. (tj. jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika wprowadzony przez MRPiPS przy ubieganiu się o środki rezerwy KFS w 2016r.); 3) wnioskowane przez pracodawcę wsparcie ze środków KFS w zakresie kursów językowych nie może przekroczyć kwoty 27,00 zł za jedną osobogodzinę. Trójstronna umowa szkoleniowa, zawierana jest pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową i dotyczy sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych zgodnie z wnioskiem pracodawcy. 22. SZKOLENIE W RAMACH TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ Zobowiązanie Pracodawcy do zatrudnienia wszystkich osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu jeżeli zostanie przeprowadzony na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań oczekujemy, iż osoby skierowane na szkolenie w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej utrzymają zatrudnienie po okresie zobowiązania umownego, na okres nie krótszy niż 30 dni w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia zobowiązania umownego. 21

22 22a Fundusz Pracy Zamknięty dla których ustalono II profil pomocy. 1 zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. 2 inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilno prawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. 3 pracodawca oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. 4 Osoba z kategorii NEET jest to osoba w wieku lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: - nie pracuje (tj. jest bezrobotna), - nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) - nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). 5 Za osobę długotrwale bezrobotną* uznaje się: - osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz - osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej. 6 Za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się, osobę która zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata osobami o niskich kwalifikacjach są osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie. Poziom 1 - Szkoła podstawowa, Poziom 2A - Gimnazjum, Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa Wnioski na powyższe formy aktywizacji są dostępne w zakładce do pobrania. 22

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w perspektywie finansowej 2014-2020 Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz usługi i instrumenty rynku pracy Wolsztyn październik 2015 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wolsztynie 1350 1300 1250 1317 1262 1200 1178

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ABC poszukiwania pracy. Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy - rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy

ABC poszukiwania pracy. Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy - rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy http:///main/kalendarium/2017-04-4.html Wybierz dzień: 2017-04-04 Przejdź Bieżące Wydarzenia w dniu 2017-04-04 ABC poszukiwania pracy. Pokonywanie trudności w poszukiwaniu pracy - rozwój kompetencji istotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Piotr Matusiak Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Trójstronna umowa szkoleniowa Krajowy Fundusz Szkoleniowy Prace interwencyjne Staże Szkolenia indywidualne pod potrzeby pracodawców Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

Śniadanie biznesowe. Toruń, styczeń 2016r.

Śniadanie biznesowe. Toruń, styczeń 2016r. Śniadanie biznesowe Toruń, styczeń 2016r. Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy Torunia za rok 2015r. stopa bezrobocia [%] osoby bezrobotne 9 8,1 7600 7430 8 6,9 7400 7 7200 6 7000 5 4 6800 6600

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014.

Tnij koszty i twórz etaty w Warszawie! Staże, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy.. Warszawa, 2014. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców

FORUM GOSPODARCZE. Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców POWIATOWY URZĄD PRACY W KROŚNIE FORUM GOSPODARCZE Zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorców FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OFEROWANE PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY Krosno,

Bardziej szczegółowo

Forma pomocy. Zasady ogólne PUP Beneficjenci Organizatorzy Podstawa prawna/dokumenty

Forma pomocy. Zasady ogólne PUP Beneficjenci Organizatorzy Podstawa prawna/dokumenty Wykaz aktywnych form wsparcia przewidzianych do realizacji w 2015 r. tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce podjętych Uchwałami Powiatowej Rady Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA (TUS) SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ

TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA (TUS) SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA (TUS) SZKOLENIA SZYTE NA MIARĘ STRONY TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ /Z UPOWAŻNIENIA STAROSTY/ JEDNOSTKA SZKOLENIOWA PRACODAWCA CEL TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ Sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dofinansowania przedsiębiorstw

Nowe możliwości dofinansowania przedsiębiorstw Nowe możliwości dofinansowania przedsiębiorstw Powiatowy Urząd Pracy w Bochni mgr Andrzej Zając Dyrektor PUP w Bochni Bochnia, 19.10.2016 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz składki

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą

Bardziej szczegółowo

BONY POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE

BONY POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 2016 2016 BONY POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 2016 BONY 1 BONY 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ZATRUDNIENIE... 1 ZASIEDLENIE... 1 PODSUMOWANIE... 1 2 2016 BONY Bony są okazją na zmianę sytuacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie

Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Szanowni Państwo, Poradnik skierowany do osób młodych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie i

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Załącznik 6 należy sporządzać w okresach rocznych. Sprawozdaniem objęte są osoby poszukujące pracy i bezrobotne

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI

FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim FORMY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORCAMI Grodzisk Mazowiecki, maj 2016 r. PLAN PREZENTACJI Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Powiatu mrągowskiego/powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y

Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Konferencja: Usługi rynku pracy skierowane do pracodawców z organizowana z okazji E u r o p e j s k i c h D n i P r a c o d a w c y Formy wsparcia realizowane przez PUP w Bielsku Podlaskim - skierowane

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców

Twój zysk, Twój rozwój urzędy pracy dla pracodawców POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH Art.150 f i art.150 g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Bon stażowy- art. 66 l; Bon zatrudnieniowy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w... Wojewódzki Urząd Pracy w... Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9 www.puplubliniec.samorzady.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW Formy wsparcia dla pracodawców: Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie. Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie Narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej stosowane przez Powiatowe Urzędy Pracy skierowanie ku osobom młodym. Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezrobotni do 25 roku życia w kraju

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Załącznik do zarządzenia Nr 6/17 Dyrektora PUP z dnia 26 stycznia 2017r. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Na podstawie art. 40, art. 43 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Grupowa Informacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Malbork

Grupowa Informacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP Malbork PUP Malbork http:///main/kalendarium/2017-09-5.html Wybierz dzień: 2017-09-05 Przejdź Bieżące Wydarzenia w dniu 2017-09-05 Grupowa Informacja Zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych. na rok 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku

Plan szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych. na rok 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU Plan szkoleń dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych na rok 2015 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku Zatwierdzam PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 I.SZKOLENIA WSKAZANE PRZEZ

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH =========================================================================== ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2015 rok PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Czarnków, styczeń 2015 rok

Czarnków, styczeń 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY ORAZ WYKONANIIE ZA 2014 ROK.. Czarnków, styczeń 2015 rok 1 I. Wykonanie planów finansowo-zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin

Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 2016 roku. - Miasto Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 2-8 Lublin, tel. (81) 466-52-, fax (81) 466-52-1, www.mup.lublin.pl, mup@mup.lublin.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy w I półroczu 216 roku - Miasto

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Polityka aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Giżyckim prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku w 2016 r.

Polityka aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Giżyckim prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku w 2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Giżycku z 17.02.2016 Polityka aktywizacji osób bezrobotnych w Powiecie Giżyckim prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku w 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla pracodawców

Pomoc dla pracodawców Pomoc dla pracodawców Kraków, 20 listopada 2015 ZATRUDNIENIE WYPŁATA/ REFUNDACJA UMOWA WNIOSEK Trójstronne umowy szkoleniowe Starosta Pracodawca tzn. że zatrudnia co najmniej jednego pracownika Instytucja

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2016 rok Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Oś priorytetowa : Działanie : Poddziałanie : Tytuł projektu : I. Osoby młode na rynku pracy 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW EGZAMINÓW, UZYSKANIA LICENCJI LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie art. 40 ust. 3a oraz art. 42a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY

FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEDSIĘBIORCOM I PRACODAWCOM PRZEZ URZĄD PRACY 1 Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który działają Powiatowe Urzędy Pracy jest ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa z wiersza 12 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 4 3 1 2 1 3 6 4 7 MPiPS 01 Sprawozdanie o

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie, rozwój i adaptacja kandydata do pracy - możliwości wsparcia ze strony urzędu pracy.

Przygotowanie, rozwój i adaptacja kandydata do pracy - możliwości wsparcia ze strony urzędu pracy. Przygotowanie, rozwój i adaptacja kandydata do pracy - możliwości wsparcia ze strony urzędu pracy. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy Staże i bony stażowe Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w Gryfinie SYTUACJA NA RYNKU PRACY W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie na dzień 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 3721 osób co stanowi 15,9% stopy bezrobocia. Sytuację na rynku pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zainteresowanych organizacją staży

Informacja dla zainteresowanych organizacją staży Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Źródło: http://www.urzadpracy.pl/pl/pracodawcy-i-przedsieb/nabory-wnioskow/19518,14042015-informacja-dla-zainteresowanych-or ganizacja-stazy.html Wygenerowano: Piątek,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2016 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 29.01.2016) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 2 czerwca 2014r. REGULAMIN FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

REGULAMIN. dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju REGULAMIN dofinansowania kosztów studiów podyplomowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Rozdział I Podstawa prawna dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia

WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia WARTO WIEDZIEĆ czyli Informator na temat wybranych form wsparcia Zielona Linia to: oferty pracy i szkoleń; informacje o formach wsparcia z urzędu pracy; baza kandydatów do pracy; informacje dla osób powracających

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014 Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce Toruń, 12 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA

Rozdział I 1 PODSTAWA PRAWNA ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH ORAZ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE/ INDYWIDUALNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU PO WER REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Branżowe Pracodawców. Mława, 17 marzec 2016

Spotkanie Branżowe Pracodawców. Mława, 17 marzec 2016 Spotkanie Branżowe Pracodawców Mława, 17 marzec 2016 Tematyka Spotkania 1. Środki dostępne w 2016 roku. 2. Formy wsparcia Pracodawców. 3. Poradnictwo zawodowe dla Pracodawców. 4. Pośrednictwo pracy dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE

REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin REGULAMIN WYBORU PRACODAWCÓW ORGANIZUJĄCYCH STAŻE współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 216 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r.

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 2015 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc listopad 215 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2017 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 217 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2016 roku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani

Wyszczególnienie. Bezrobotni zarejestrowani w tym z prawem do ogółem zasiłku. Bezrobotni, którzy podjęli pracę. Bezrobotni zarejestrowani Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc październik 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 2016 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Urząd Pracy m. st. Warszawy Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc lipiec 216 r. Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Radomsko, dnia...

Załącznik 1 Radomsko, dnia... Załącznik 1 Radomsko, dnia...... (pieczęć nagłówka - wnioskodawcy) WNIOSEK o zawarcie umowy w sprawie przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 28.01.2013 r. ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na staż, przygotowanie

Bardziej szczegółowo