Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson"

Transkrypt

1 Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson RAPORT Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA REALIZOWANYCH W TERMINIE LUTY 2012 / MARZEC 2013 W RAMACH PROJEKTU,, ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Zespół Szkół Sportowych Al. Niepodległości Tychy tel / fax szkolny koordynator Bożena Kuś tel

2 INFORMACJE O SZKOLE Nazwa szkoły Zespół Szkół Sportowych Adres Tychy, Al. Niepodlegości190 Telefon Adres Imię i nazwisko dyrektora szkoły mgr Jacek Baran Imię i nazwisko szkolnego koordynatora projektu Szkoła Promująca Zdrowie mgr Bożena Kuś nauczyciel matematyki Skład szkolnego zespołu koordynującego projekt Szkoła Promująca Zdrowie: mgr Justyna Andrzejewska nauczyciel w-f mgr Alina Bielska nauczyciel historii i wdż mgr Agnieszka Czarnecka - Majkut nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Magdalena Czyrska - pedagog mgr Przemysław Dziedzic nauczyciel w-f mgr Alina Folkert - bibliotekarz 2

3 mgr Lidia Franczak - bibliotekarz mgr Ewa Gawronowska Brania - pedagog mgr Joanna Jakubowska - Mróz nauczyciel biologii Elżbieta Kaczyńska - pielęgniarka mgr Grażyna Kowalczyk Pałuska nauczyciel muzyki i gimnastyki korekcyjnej mgr Iwona Kusińska nauczyciel przyrody, opiekun samorządu mgr Monika Kuta nauczyciel j. polskiego mgr Rafał Majcherczyk nauczyciel w-f mgr Wioleta Matula nauczyciel techniki i informatyki mgr Sabina Mirowska nauczyciel nauczania zintegrowanego mgr Aleksandra Palka - pedagog mgr Elżbieta Pasternak pracownik świetlicy mgr Bernadeta Śliwińska nauczyciel j. polskiego, religii, opiekun samorządu uczniowskiego mgr Jerzy Sojka nauczyciel plastyki mgr Marcin Strzępek nauczyciel fizyki i matematyki mgr Małgorzata Urbanowicz nauczyciel chemii mgr Anna Wajdner-Mazgaj nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa i obronności, opiekun samorządu 3

4 Ilość uczniów w szkole podstawowej 438 Ilość uczniów w gimnazjum ilość wszystkich uczniów ilość oddziałów w szkole podstawowej 20 ilość oddziałów w gimnazjum - 11 ilość wszystkich oddziałów 31 ilość nauczycieli 73 ilość osób wykonujących działania administracyjno - obsługowe 27 profile klas sportowych: pływanie koszykówka siatkówka Na etacie pracuje dwóch pedagogów, pielęgniarka, ochroniarz. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Tychy, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Baza szkolna (budynek, otoczenie, wyposażenie) jest dostosowana do realizowanych zadań. W 1999 roku powstał Zespół Szkół Sportowych, podzielony na Sportowe Gimnazjum Nr 9 i Sportową Szkołę Podstawową nr 19. W latach 2007/2008 szkoła przeszła generalny remont budynku i basenu, wyposażono ją w nowoczesny sprzęt i meble. Dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych w Tychach jest od 2008 roku, mgr Jacek Baran. 4

5 Posiadamy: nowoczesną salę gimnastyczną 25 m basen kompleks boisk salkę korekcyjną bibliotekę multimedialną dwie pracownie komputerowe pracownie przedmiotowe, wyposażone w środki dydaktyczne, tablice interaktywne, rzutniki dziennik elektroniczny Librus świetlicę stołówkę gabinet pielęgniarki gabinet pedagoga monitoring Zespół Szkół Sportowych w Tychach jest szkołą publiczną. Jest to duża szkoła miejska, mająca klasy o profilach sportowych, nie posiadająca rejonu. Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: prawda, uczciwość, mądrość, poczucie własnej wartości, tolerancja i partnerstwo. Celem ogólnym wychowania w naszej szkole jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, przygotowanie go do pełnienia określonej roli w społeczeństwie, do bycia człowiekiem uczciwym, 5

6 przekonanym, że człowiek istnieje dla świata, a świat dla człowieka, zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia i szacunku, wyrównania szans edukacyjnych, promowania zdrowego stylu życia oraz przygotowania uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia. Szkoła jest usytuowana w środku osiedla F zbudowanego w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, w terenie zielonym, zadrzewionym, w bezpiecznym oddaleniu od ruchliwych ulic. Nieopodal szkoły znajduje się Stadion Zimowy. Uczniowie szkoły mają możliwość trenowania pływania na Basenie Miejskim, oraz koszykówki na Hali Sportowej. REALIZACJA ZADAŃ I. Przedstawienie założeń projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Przekazanie informacji o projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu (maj 2011r.) II. Powołanie szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia Zamieszczenie prezentacji Tworzymy szkołę promująca zdrowie - na stronie internetowej szkoły. III. Spotkania w grupach Konsultacje na temat założeń projektu Diagnoza wstępna przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli, rodziców i uczniów, omówienie wyników IV. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do projektu oraz podpisanie deklaracji dotyczącej realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie r V. Szkolenie nauczycieli w ramach projektu Organizacja szkoleń w ramach WDN Aktywny udział koordynatorów projektu w szkoleniach prowadzonych przez ośrodek Metis w Katowicach( wg harmonogramu) Spotkania koordynatorów projektu z zespołem VI. Okres realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie 6

7 Realizacja zadań priorytetowych wyznaczonych na podstawie diagnozy wstępnej Promowanie zdrowego stylu życia wśród całej społeczności szkolnej Ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców VII. Zbieranie danych dotyczących realizacji projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie Spotkania z zespołem ds. promocji zdrowia Konsultacje z nauczycielami, uczniami i rodzicami VIII. Ewaluacja podjętych działań Rozmowy, wywiady w środowisku lokalnym Udział dzieci w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Udział w zawodach, osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach Udział społeczności szkolnej w uroczystościach, imprezach szkolnych i lokalnych Udział w programach i kampaniach ogólnopolskich IX. Przygotowanie raportu z działań podjętych w ramach projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie w oparciu o: Plan Pracy Szkoły Program Wychowawczy Szkoły Program Profilaktyczny Dokumentacje pedagoga szkolnego Dokumentacje pielęgniarki szkolnej Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli Protokoły, sprawozdania, dzienniki lekcyjne Wyniki ankiety Zdjęcia, kronika szkoły Informacje na stronie internetowej szkoły 7

8 DIAGNOZA Szkoła promująca zdrowie jest to miejsce nauki i pracy społeczności szkolnej, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice we współpracy z lokalną społecznością podejmują starania w kierunku poprawy swego samopoczucia i zdrowia. Chcąc utrzymać ten stan w jak najlepszej formie istotne znaczenie ma edukacja prozdrowotna. Mając na uwadze powyższy fakt dnia roku nasza szkoła rozpoczęła staż kandydacki, którego głównym celem jest realizowanie podstawowych założeń programu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Tworzymy szkołę promującą zdrowie: Wg definicji,,szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia, kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły jak i rodziców. Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem i doskonalenie swego zdrowia. Celem nadrzędnym w promocji zdrowia, jest kształtowanie u ludzi zachowań (stylu życia) i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie. Realizacja programu była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, rodziców, sponsorów i instytucji współpracujących ze szkołą. Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, samorządu uczniowskiego, uczniów i wszystkich pracowników szkoły z koncepcją, strategią i modelem tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie oraz uzyskaniu akceptacji powyższych środowisk rozpoczęto w szkole działania w zakresie promocji zdrowia. Pierwszym zadaniem na początku stażu było określenie problemów priorytetowych. Diagnozy i wyboru dokonano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli oraz losowo wybranych uczniów i rodziców. Skorzystaliśmy z ankiety proponowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno Edukacyjny Metis w Katowicach zawierający 30 wskaźników wśród, których ankietowani wybierali 10 odpowiadając na pytanie: Zdrowa szkoła to?. Ankieta skierowana do: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu zdiagnozowania problemu i ustalenia głównych kierunków działań. 8

9 ZDROWA SZKOŁA TO? [wskaźnik] 1. Przyjazna atmosfera w szkole i klasie. 2. Promocja zdrowia włączona do programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 3.Stosowanie ćwiczeń śródlekcyjnych. 4. Ograniczająca stres. 5. Zmniejszenie wypadków i urazów. 6. Promocja zdrowia przez aktywność fizyczną. 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 8.Partnerskierelacje nauczyciel uczeń. 9. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (ruchowych) dla uczniów, rodziców, nauczycieli. 10. Realizacja własnego programu ścieżki prozdrowotnej. 11. Nauczyciele inwestujący we własny rozwój z korzyścią dla ucznia. 12. Wprowadzająca aktywizujące metody nauczania i uczenie się przez doświadczenia. 13.Wydłużanie przerw międzylekcyjnych. 14.Realizacja programów zwiększających działania na rzecz zdrowia. 15. Zapewniająca stałą opiekę medyczną oraz pomoc psychologiczną. 16. Dbająca o wszechstronny rozwój dziecka. 9

10 17. Aktywnie działający Samorząd Uczniowski. 18. Dobre programy profilaktyczne (nikotynizm, narkomania AIDS i inne). 19. Wspieranie roli rodziców jako pierwszych i stałych edukatorów dziecka. 20. Czyste i przestrzenne sale lekcyjne oraz sala gimnastyczna. 21.Prowadząca gimnastykę kompensacyjno korekcyjną. 22. Środowisko, w którym wszyscy troszczą się o wszystkich. 23. Dobre planowanie pracy szkoły oraz ewaluacja jej wyników. 24. Rodzice pozytywnie nastawieni do szkoły współpracujący i współtworzący szkołę. 25. Zintegrowany zespół nauczycieli. 26. Promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania. 27. Promocja zdrowia psychicznego (komunikacja interpersonalna, poczucie własnej wartości, asertywność). 28. Dbanie o własną higienę i bezpieczeństwo. 29. Wyposażenie ucznia w umiejętności życiowe (dokonywanie zdrowych wyborów życiowych). 30. Dobre relacje międzyludzkie. 10

11 Wyniki ankiet przedstawiają się następująco: Lp. Liczba wskazań rodziców 240 Ujęcie procentowe Liczba wskazań uczniów 250 Ujęcie procentowe Liczba wskazań nauczycieli 56 Ujęcie procentowe , , , , , ,8 6 10, , , , , , , , , , , ,6 4 7, , , , , , , ,4 9 16, , ,6 8 14, , ,2 4 7, , , , , , , , ,2 9 16, , , , ,21 11

12 liczba odpowiedzi Zespół Szkół Sportowych w Tychach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 wyniki ankiety - rodzice nr pytania 12

13 liczba głosów liczba głosów Zespół Szkół Sportowych w Tychach wyniki ankiety- uczniowie nr pytania wyniki ankiety - nauczyciele nr pytania 13

14 Społeczność naszej szkoły uważa, że szkoła jest zdrowa gdy: zapewnia wszechstronny rozwój całej społeczności szkolnej i promuje zdrowy styl życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu, podejmowaniu działań na rzecz zdrowia, oraz stwarzanie odpowiednich ku temu warunków. Hasłem przewodnim naszego programu jest,, W zdrowym ciele - zdrowy duch. Stałe, długofalowe oddziaływania, możliwe do realizacji w codziennym kontakcie z uczniami przyniosły pożądane efekty. Były dostosowane do potrzeb i problemów uczniów. Dotyczyły zagadnień występujących w szkole oraz zagrożeń, które mogą zakłócić prawidłowy rozwój osobowości naszych uczniów, a wynikających z przeprowadzonych ankiet, rozmów i opinii uczniów, nauczycieli i rodziców. Realizowany był na wszystkich poziomach edukacyjnych, w całym procesie dydaktyczno-wychowawczym, przez całą społeczność szkolną. Na podstawie diagnozy potrzeb i oczekiwań, wynikających z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, a także obserwacji otoczenia, wybrane zostały niżej podane kierunki działań (cele priorytetowe), które będziemy realizowali w latach 2012/2015: promowanie zdrowego trybu życia i odżywiania się promocja zdrowia przez aktywność fizyczną przyjazna atmosfera w szkole i w klasie i ograniczenie stresu dbanie o higienę i bezpieczeństwo zapobieganie nałogom Cele ze względu na rotację uczniów w szkole będą się przeplatały, poprzez cały trzyletni okres realizowania programu. OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ Pierwszy rok (okres przygotowawczy) naszych działań w ramach projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, upłynął pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy duch. W tym okresie skierowaliśmy edukację tak, by uczniowie, wykorzystując nabytą wiedzę i umiejętności umieli, w sposób dla siebie skuteczny, działać na rzecz swego zdrowia, znaleźć taki styl życia, który im sprzyja. Chcieliśmy uniknąć sloganów, pozwolić dzieciom odkryć jak żyć w zgodzie z samym sobą, w myśl słów Kena Robinsona Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. 14

15 Podjęte przez nas działania dotyczyły: Wzrostu świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych. Zdobycie wiadomości ułatwiających prozdrowotne zachowania. Zrozumienie znaczenia wszechstronnej aktywności fizycznej w życiu człowieka. Rzetelnej diagnozy potrzeb uczniów i całej społeczności szkolnej. Niedopuszczanie do zachowań, które mają wpływ na obniżenie bariery immunologicznej. Kształtowania umiejętności postępowania w sposób wzmacniający siły obronne organizmu Kształtowania umiejętność ograniczania skutków stresu Umiejętności i chęci planowania zdrowego stylu życia i podejmowania skutecznych działań w tym zakresie Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Promocji szkoły i tworzenie jej tradycji Rozbudzania zainteresowań dzieci własnym zdrowiem ze szczególnym zwróceniem uwagi na promowanie zdrowego stylu życia, Zapewnienia sprzyjającego zdrowiu środowiska pracy i nauki 15

16 ZDROWY TRYB ŻYCIA I ODŻYWIANIA Zespół Szkół Sportowych w Tychach MODUŁ TREŚCI SPOSOBY REALIZACJI -pogadanki dla uczniów i rodziców -dwie prelekcje Zdrowe i racjonalne żywienie -zajęcia tematyczne (nauczanie zintegrowanie, świetlica, technika, przyroda, biologia, chemia) przykładowe tematy zajęć: Kultura spożywania posiłków. Zasady prawidłowego żywienia się. Grupy produktówpiramida zdrowia. Właściwe przechowywanie produktów żywnościowych. Sporządzanie potraw. Recykling-segregacja odpadów. Surówki, sałatki, czyli samo zdrowie. Smacznie i kolorowo- PRZEWIDYWANE EFEKTY -wie co je -zna wartość odżywczą produktów -rozumie wpływ właściwego odżywiania na zdrowie -potrafi zaplanować i przygotować zdrowy posiłek -rozumie konieczność spożywania posiłku przed wyjściem do szkoły -rozumie konieczność noszenia drugiego śniadania -wie jakie produkty powinno ono zawierać REALIZATOR DOKUMENTACJA wychowawcy klas pracownicy świetlicy wpis do dziennika, zdjęcia nauczyciel techniki, przyrody wychowawcy klas wpis do dziennika prace uczniów TERMIN zaplanowane zebrania rodziców: , , , , konsultacje (pierwszy czwartek każdego miesiąca) uczniowie marzec/kwiecień 2012 październik 2012 cały rok wg rozkładu materiału 16

17 naleśniki z owocami i serem. Pasty do kanapek. Kolorowe kanapki. Smaczne desery. Czym się odżywiamy? Poszczególne składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu. Co to znaczy prawidłowo się odżywiać? -akcja głośnego czytania dzieciom przez sportowców, lekarzy, studentów medycyny, ratowników, pielęgniarkę 5spotkań -kąciki tematyczne - aktualizowane raz w miesiącu -informacje na gazetce 17 nauczyciel biologii wpis do dziennika bibliotekarz opiekun samorządu zaproszeni goście Michał Sowa i Martin Przygodzki Mateusz Kupczak Tomasz Bzdyra, Daniel Sobas i Mateusz Wawoczny, Marcin Mróz, Bożena Łącka, Marcin Marcak, Jacek Krakus, Janina Wojtala, Gabriela Kurzyca, Piotr Iwanek zdjęcia, gazetka szkolna, strona internetowa uczniowie nauczyciele na bieżąco, wg potrzeb

18 szkolnej aktualizowane raz w miesiącu -konkursy: plastyczny, literacki, recytatorskiakcje : Owoce w szkole - uczniowie klas 1-3 Szklanka mleka - uczniowie klas 4-6 Sklepik szkolny poszerzenie asortymentu o zdrowe produkty Jemy zdrowo i kolorowojadłospisy naszej kuchni. Konkurs na najbardziej zbilansowany jadłospis Profesor Zdrówko gazetki szkolne wyniki konkursów dyrektor szkoły pracownik sklepiku strona internetowa pracownicy kuchni, świetlicy dokumentacja kuchni opiekun samorządu koordynator, dietetyk, rodzice wyniki konkursu kwiecień/maj 2012 cały rok styczeń 2013 cały rok maj 2012 Skutki złego żywienia Czynniki wpływające na niewłaściwe -zdrowe minutki lekcje wychowawcze -zajęcia tematyczne ( nauczanie zintegrowane, świetlica, przyroda, biologia, chemia) -informacje na gazetce szkolnej -dwa projekty uczniów -zajęcia tematyczne chemia, technika -potrafi wymienić produkty zdrowe i szkodliwe dla organizmu -zna skutki złego żywienia -rozumie ich wpływ na rozwój organizmu -umie im przeciwdziałać -potrafi zamienić produkty szkodliwe na zdrowe -potrafi krytycznie odbierać reklamy wychowawcy nauczyciele nauczania zintegrowanego, przyrody, biologii, chemii wpis do dziennika uczniowie, nauczyciele biologii i chemii gazetka szkolna, projekty nauczyciel techniki, chemii marzec/kwiecień2012 wg rozkładu materiału na bieżąco kwiecień/maj 2012 wg rozkładu materiału 18

19 odżywianie Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Zasady zdrowego odżywiania się. Czy wiesz co jesz? środki chemiczne w żywności. Szkodliwość substancji zjadanych w chipsach projekt gimnazjalistów. -czyta i rozumie zapis na etykietach -wie jak przechowywać produkty, by nie straciły swej wartości odżywczej -wie jak przetwarzać produkty by zachowały swoją wartość wpis do dziennika Zmiana chipsów w zdrowe przekąski. Znakowanie produktów spożywczych. Odczytywanie poszczególnych elementów umieszczonych na etykietach. Kultura i higiena przygotowywania i spożywania posiłków -zdrowe minutki -konkurs plastyczny piramida zdrowia -zajęcia na świetlicy i jadalni jak właściwie zachować się przy stole? -zdrowe minutki lekcje wychowawcze -koło technika -przestrzega zasad higieny podczas przygotowania posiłków -potrafi kulturalnie zachowywać się przy stole wychowawcy klas wpis do dziennika, prace uczniów nauczyciel plastyki pracownicy świetlicy, kuchni obserwacja uczniów wychowawcy wpis do dziennika nauczyciel techniki kwiecień 2012 luty 2013 cały rok kwiecień 2012 wg rozkładu materiału 19

20 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Zespół Szkół Sportowych w Tychach Kultura spożywania posiłków. -zajęcia tematyczne nauczanie zintegrowane -rozumie wpływ spokojnego jedzenia na zdrowie -rozumie szkodliwy wpływ hałasu podczas spożywania posiłków wpis do dziennika nauczyciele nauczania zintegrowanego wpis do dziennika kwiecień 2012 Co to jest aktywność fizyczna? -zdrowe minutki - akcja głośnego czytania dzieciom przez sportowców, studentów medycyny, ratowników -konkurs plastyczny, literacki -lekcje w-f, treningi -wie i rozumie co to jest aktywność fizyczna -rozróżnia bierną i czynną aktywność fizyczną -dba o wszechstronny rozwój aktywności fizycznej wychowawcy klas wpis do dziennika bibliotekarz, zaproszeni goście: Michał Sowa i Martin Przygodzki Mateusz Kupczak Tomasz Bzdyra zdjęcia, artykuły w prasie nauczyciele w f, trenerzy wpis do dziennika maj 2012 maj 2012 cały rok, wg potrzeb Wpływ aktywności na zdrowie -zdrowe minutki -treningi -program - Zdrowo rosnę - gimnastyka korekcyjna dla klas3-4 -gazetka szkolna -systematyczne ćwiczenia śródlekcyjne w klasach 1-3 -wie jakie znaczenie dla zdrowia ma sport -wie że aktywność fizyczna jest alternatywą na stres -rozumie że aktywność fizyczna zapobiega wadom postawy -zna ćwiczenia kształtujące jego sprawność, redukujące stres, zapobiegające wadom postawy wychowawcy klas trenerzy wpis do dziennika nauczyciel muzyki i gimnastyki korekcyjnej scenariusze, zestwy ćwiczeń, zdjęcia uczniowie nauczyciele nauczania zintegrowanego zdjęcia maj 2012 wg potrzeb cały rok 20

21 Sport wyczynowy i jego zagrożenia -trzy spotkania ze znanymi tyskimi sportowcami - dwie rozmowy trenerami, ratownikami -dwa pokazy ratowników -ćwiczenia praktyczne pierwsza pomoc -pogadanka z pielęgniarką -zna zagrożenia wybranej dyscypliny sportu wyczynowego -rozumie jak zapobiegać kontuzjom i zmniejszać ich skutki -przestrzega ustalonych zasad -zna procedury i potrafi zachować się w sytuacji zagrożenia zaproszeni goście zdjęcia, strona internetowa trenerzy, ratownicy wpis do dziennika ratownicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa zdjęcia pielęgniarka cykliczne spotkania wg potrzeb czerwiec 2012, styczeń 2013 na bieżąco Zachęcanie do czynnego spędzania czasu wolnego -organizowanie licznych zawodów, turniejów, imprez szkolnych: - Tańcz i ćwicz, by zdrowym być - cykliczne spotkania z Rafałem Krylą - Tito. -treningi pływania, koszykówki, siatkówki. -udział uczniów w licznych zawodach: -sztafetowe biegi przełajowe -tenis stołowy -szachy -dwubój nowoczesny -liga lekkoatletyczna -jazda szybka na lodzie -gry i zabawy ruchowe -chętnie bierze udział w dowolnej formie aktywności fizycznej -rozumie potrzebę ruchu i zachęca innych do aktywnego spędzania czasu nauczyciele w-f, trenerzy harmonogramy, zdjęcia, informacje w prasie nauczyciel w-f prezentacja wg harmonogramu

22 -czwórbój ligi lekkoatletycznej -zawody pływackie -rozgrywki ligowe siatkówki, koszykówki -piłka nożna -piłka ręczna -zajęcia aerobicu Udział w projekcie Jasna szkoła prosta sprawa Dzień Sportu tradycja szkoły - współzawodnictwo uczniów i nauczycieli Bicie rekordu w pływaniu przez uczniów, nauczycieli,rodziców. Obozy zimowe (narty, snowboard, sanki) Obozy letnie (kajaki, windsurfing, żaglówki) Wycieczki klasowe Wycieczki rowerowe Karty pływackie 100% działalności Karty rowerowe 100% zdawalności Organizowanie cyklicznych zajęć dla trener, członek zespołu koordynującego protokół, materiały konkursowe nauczyciele w-f, trenerzy, wychowawcy klas nauczyciele w- f, trenerzy harmonogram imprezy, strona internetowa, zdjęcia wychowawcy klas harmonogram trenerzy,dokumentacja trenera nauczyciel techniki dokumentacja szkolna trenerzy II semestr 2011/2012 czerwiec 2012 wg harmonogramu czerwiec 2012 II semestr 2011 /2012 II semestr 2011 /

23 HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO Zespół Szkół Sportowych w Tychach uczniów spoza szkoły nabór do klas sportowych Udział rodziców w zajęciach dzieci. na bieżąco Bezpieczna szkoła i jej otoczenie Bezpieczne ferie i wakacje -zdrowe minutki- dwie lekcje wychowawcze -zajęcia tematyczne (nauczanie zintegrowane, świetlica) -pogadanki pedagoga i doraźna pomoc w każdej trudnej sytuacji -pogadanka-policjabezpieczna droga z domu do szkoły wszystkie klasy pierwsze -dwa pokazy ratowników w terenie i w szkole -pogadanki -cykl lekcji- edukacja dla bezpieczeństwa: Układ oddechowy i układ krążenia ocena A, B, C osoby poszkodowanej Łańcuch przeżycia Bezpieczeństwo osoby ratującej i ratowanego Nagłe zatrzymanie krążenia Resuscytacja -wie że szkoła posiada monitoring -wie że każdej sytuacji pomocą służą: dyrekcja, pedagog, nauczyciele, pielęgniarka, ochroniarz, inni pracownicy szkoły -rozumie potrzebę noszenia identyfikatora -stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze -wie jak bezpiecznie zachowywać się w czasie wolnym -rozumie jakie skutki może przynieść lekkomyślne zachowanie -zna sposoby udzielania pierwszej pomocy wychowawcy klas pracownicy świetlicy, nauczyciele nauczania zintegrowanego wpis do dziennika pedagog dokumentacja pedagoga nauczyciele nauczania zintegrowanego, zaproszeni goście policjanci dokumentacja pedagoga ratownicy zdjęcia, wpis w dziennikach nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa wychowawcy klas wpis w dzienniku wrzesień 2012 na bieżąco na bieżąco wrzesień 2012 II semestr 2011/2012 wg rozkładu materiału 23

24 Właściwe reakcje w sytuacjach zagrożenia Profilaktyka uzależnień Nałogom - stop! zajęcia teoretyczne i praktyczne Zadławienie zajęcia teoretyczne i praktyczne Krwotoki pierwsza pomoc zajęcia teoretyczne i praktyczne Urazy kończyn pierwsza pomoc zajęcia teoretyczne i praktyczne Zasłabnięcie. Ból w klatce piersiowej Pomoc tonącym -zdrowe minutki dwie lekcje wychowawcze, -zajęcia tematyczne - nauczanie zintegrowane, przyroda -historyjki obrazkowe -ewakuacje próbne szkoły -pokazy ratowników -udział uczniów w kursach WOPR -pogadanki -prelekcje, cykl filmów edukacyjnych i profilaktycznych dla -wie jak zachować się w sytuacji zagrożenia -zna sposób ewakuowania się ze szkoły -potrafi udzielić pierwszej pomocy -wie co to jest uzależnienie -zna skutki nadużywania nauczyciele nauczania zintegrowanego, przyrody wpis w dzienniku, prace uczniów dyrektor szkoły dokumentacja szkolna ratownicy trenerzy, uczniowie harmonogram pielęgniarka dokumentacja pielęgniarki wychowawcy klas pedagog filmy, wpis do dziennika, czerwiec 2012, styczeń 2013 termin podany przez straż pożarną wg potrzeb wg ustalonego harmonogramu na bieżąco I semestr 2012/

25 Higiena osobista uczniów klas 6 i gimnazjum Cykl lekcji biologii: Uzależnienia. Ryzyko w różnych sytuacjach aktywność -pogadanki pedagog, zdrowe minutki -zajęcia tematyczne (nauczanie zintegrowane, świetlica, przyroda, biologia) Cykl lekcji przyrody: Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw. Używki zagrożenie dla organizmu. Zatrucia pokarmowe. Lepiej zapobiegać niż leczyć. alkoholu, papierosów, dopalaczy -rozumie pojęcie bierny palacz -potrafi powiedzieć nie - w kontaktach z używkami -rozumie że w razie problemów zawsze może zwrócić się do osoby dorosłej -zna znaczenie higieny osobistej dla zdrowia -potrafi przestrzegać higieny osobistej -stosuje zasady profilaktyki jamy ustnej -wie jak zadbać o higienę w wieku dojrzewania -dba o swój wzrok i słuch -rozumie wpływ hałasu na układ słuchu i nerwowy -rozumie potrzebę i poddaje się badaniom profilaktycznym dokumentacja pedagoga, ulotki nauczyciel biologii wpis do dziennika pedagog wychowawcy klas wpis do dziennika, prace uczniów, dokumentacja pedagoga nauczyciele, pracownicy świetlicy wpis do dziennika nauczyciel przyrody wpis do dziennika wg rozkładu materiału wg potrzeb wg rozkładu materiału 25

26 Cykl lekcji biologii: Higiena i choroby skóry. nauczyciel biologii wpis do dziennika Choroby aparatu ruchu. Higiena konkretnych układów człowieka -pogadanki, prelekcje pielęgniarka, sanepid Między nami kobietkami - dla uczennic klas 6 pielęgniarka, zaproszeni goście ulotki, materiały pakietowe, dokumentacja pielęgniarki II semestr 2011/2012 Stop- tylko dla dziewczynek - dla uczennic gimnazjum Badania przesiewowe(waga, wzrost, ciśnienie) Badania lekarskie monitorujące zdrowie młodych sportowców. Program fluoryzacji zębów - higiena jamy ustnej higiena wieku dojrzewania pielęgniarka lekarz pielęgniarka dokumentacja pielęgniarki dwa razy w roku sześć razy w roku Higiena otoczenia higiena wzroku i słuchu -dbanie o czystość klasy, szkoły-uczniowie, pracownicy szkoły, -dba o estetykę otoczenia -rozumie jak ważna jest ona dla zdrowia pracownicy szkoły, uczniowie, nauczyciele obserwcja cały rok 26

27 PRZYJAZNA ATMOSFERA W SZKOLE I W KLASIE Zespół Szkół Sportowych w Tychach Zapobieganie chorobom Organizacja życia kulturalnego uczniów sanepid -akcja: Sprzątanie świata -pogadanki: świetlica, nauczanie zintegrowane, zdrowe minutki lekcje wychowawcze, pielęgniarka, sanepid -akcje profilaktyczne -pasowanie klas pierwszych integracja uczniów ze szkołą -Dzień Edukacji Narodowej- akademia -Święto Niepodległościakademia -mikołajki -kiermasz świąteczny, -wigilie klasowe, -jasełka, -walentynki, -I dzień wiosny, -Święto Ziemi, - Dzień Sportu, -Góra grosza, -wyjścia do kina, -teatru, -liczne wycieczki -zawody -dba o swoje zdrowie -właściwie do pory roku się ubiera -dba o czystość swojego stroju -wie jak hartować organizm -nie nadużywa leków -rozumie jak ważne jest kultywowanie tradycji -integruje się z całą społecznością szkolną -rozwija swoje pasje i zainteresowania -sam jest twórcą miłego i przyjaznego klimatu klasy i szkoły -rozumie znaczenie słów higiena pracy i wypoczynku nauczyciel przyrody, biologii, geografii zdjęcia, scenariusz pracownicy świetlicy wychowawcy klas wpis do dziennika pielęgniarka ulotki, gazetka wychowawcy klas zdjęcia akademie wg harmonogramu samorząd uczniowski wychowawcy klas, uczniowie, rodzice katechetki samorząd uczniowski wychowawcy klas nauczyciel przyrody, biologii, geografii nauczyciele w-f, trenerzy samorząd uczniowski wychowawcy klas zdjęcia, scenariusze, strona internetowa kwiecień 2012 zmiany pór roku luty 2012/luty2013 październik/listopad 2012 wrzesień 2012 październik listopad 2012 grudzień 2012 luty 2012 marzec 2012 kwiecień 2012 maj/czerwiec 2012 luty 2013 cały rok wg harmonogramu 27

28 Rozwijanie zainteresowań -obozy -zielone szkoły -pożegnanie klas rocznikowo najwyższych Organizowanie dodatkowych zajęć i konkursów: -Olimpiada Zdrowia dla klas 1-3, -konkurs -Profesor Zdrówko dla klas 4-6 i I-III gimnazjum, -konkurs Klasa promująca zdrowie -Kolorowe dni, -konkursy plastyczne, literackie, recytatorskie -olimpiady przedmiotowe -konkursy ogólnopolskie: Multitest, Olimpus, Alfik, -konkursy międzynarodowe Kangur -zajęcia unijne Pierwsze koty za płoty, Obrastam w piórka -zawody Zorganizowanie w szkole stałego miejsca na -rozwija swoje pasje i zainteresowania -potrafi zagospodarować swój wolny czas -świadomie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych -wzbogaca swoją wiedzę -rozwija swoją wyobraźnię -potrafi cieszyć się z sukcesów i radzić sobie z porażkami -potrafi wyrażać swoje uczucia w różnych formach np. plastycznych trenerzy zdjęcia, dokumentacja zorganizowania obozu wychowawcy klas nauczyciele harmonogram nauczyciele nauczania zintegrowanego, samorząd uczniowski nauczyciel przyrody, biologii, szkolny koordynator zespół koordynujący wychowawcy klas nauczyciele, bibliotekarz nauczyciele wyniki konkursów, protokoły, regulaminy, zestawy zadań koordynator, nauczyciel biologii, chemii, plastyki, cały rok wg harmonogramu 28

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson ROCZNY HARMONOGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2013/2014 W RAMACH PROJEKTU,, ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach!

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele, które

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia

Program Promocji Zdrowia Zespół Szkolno Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni Program Promocji Zdrowia przeznaczony dla uczniów klas IV-VI śyjmy Zdrowo Opracowanie : mgr Marzena Otocka -Bednarek I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sosnowcu Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia Magdalena Seweryn koordynator Paweł

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM OBSZAR DZIAŁŃ FORMY REALIZACJI ADRESAT ODPOWIEDZIALNI Promowanie zdrowego stylu życia 1. Konsultacje z rodzicami, pielęgniarką szkolną w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W JASTRZĘBIU ZDROJU NA 2013 ROK ZADANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW PRZEWIDYWANE EFEKTY Zwiększenie - Konkurs na kampanię reklamową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku Hucisko 2012r. 1. PROBLEM PRIORYTETOWY 1. Problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym, lokalnym oraz w Internecie. 2. Kształtowanie umiejętności zdrowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ Rok szkolny 2015/2016 1 I. WSTĘP Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu zgłosiła swój akces do udziału w projekcie Szkoły

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W KOWALACH OLECKICH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program sporządza się na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NA LATA 2013-2016 1.Ruch to zdrowie! hasło do realizacji na rok szkolny 2013/2014 Zadania Forma realizacji Termin Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie zasad zdrowego trybu życia:

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach

Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach na lata 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Opracował zespół w składzie: koordynator: Wioletta Wojciechowska Danuta Mamrot Grażyna

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DALESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRIORYTETY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DALESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRIORYTETY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DALESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Priorytety Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2015/2016 opracowano, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson

Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson Jeśli nie jesteś przygotowany na błędy, nigdy nie wymyślisz nic oryginalnego. Ken Robinson ROCZNY HARMONOGRAM PROMOCJI ZDROWIA II SEMESTR 2015/2016 I SEMESTR 2016/2017 W RAMACH PROJEKTU,, ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Mam prawa, ale i obowiązki

Mam prawa, ale i obowiązki PROGRAM WRZESIEŃ Mam prawa, ale i obowiązki Zapoznanie uczniów i ich Rodziców z założeniami Statutu, WSO oraz procedurami usprawiedliwiania godzin nieobecnych i z założeniami szkolnych programówwychowawczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 im. ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE KOSZALIN 2012/13 2 Szkolny Program Profilaktyczny jest skorelowany z Programem Wychowawczym Szkoły, zawiera również elementy

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

,,Moje zdrowie w moich rękach

,,Moje zdrowie w moich rękach ,,Moje zdrowie w moich rękach Program realizowany w ramach projektu Krajowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie 2015-2020 Zespół Szkół nr 1 w Czerwionce- Leszczynach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

KADRA POLSKI JUNIORÓW - PŁYWANIE KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW - PŁYWANIE

KADRA POLSKI JUNIORÓW - PŁYWANIE KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW - PŁYWANIE KADRA POLSKI JUNIORÓW - PŁYWANIE LP IMIĘ I NAZWISKO KLASA ROCZNIK Dawid Dziedzic IID 99 Dawid Dziedzic IID 99 KADRA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW - PŁYWANIE LP IMIĘ I NAZWISKO KLASA ROCZNIK Klaudia Żak IC 00 Agnieszka

Bardziej szczegółowo

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację;

potrafi wybrać produkty spożywcze odpowiednie na śniadanie, obiad, podwieczorek, czy kolację; ZADANIE I Aktywny przedszkolak to zdrowy przedszkolak. Zdrowie to ruch i zdrowe nawyki żywieniowe. Oczekiwane efekty i umiejętności dzieci. 1. Orientuje się w zasadach zdrowego żywienia. dziecko wie jakie

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania. Termin realizacji. początek września 2014 roku. Sylwia Szeszuła. Joanna Bystroń. Małgorzata Szymczak

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania. Termin realizacji. początek września 2014 roku. Sylwia Szeszuła. Joanna Bystroń. Małgorzata Szymczak PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY OBSZAR: OCHRONA I POMNAŻANIE ZASOBÓW ZDROWIA - ZDROWE ODŻYWIANIE Pozyskanie zaangażowania i do działań na rzecz promocji zdrowia Diagnoza potrzeb Dzieci Prezentacja Raportu

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2014/2015 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W GOZDZIE Autorki programu: mgr Bożena Lipiec Teodozja Grzyb mgr Jadwiga Szponder Cele ogólne Wytwarzanie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno

PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno PROGRAM PROFILAKTYKI Zanim będzie za późno Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 2016/2017 Podstawa prawna: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zdrochcu im. 16. P. P. Ziemi Tarnowskiej w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie na rok 2015/2016 Hasło: RUCH TO ZDROWIE WSTĘP 1. Problem priorytetowy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć ten cel i wspólnie tworzyć zdrowe oraz bezpieczne środowiska fizyczne i społeczne, należy:

Aby osiągnąć ten cel i wspólnie tworzyć zdrowe oraz bezpieczne środowiska fizyczne i społeczne, należy: WSTĘP Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego

Bardziej szczegółowo

1.Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego

1.Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego Program zdrowia Szlachetne zdrowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu na rok szkolny 2015/2016. I. Cele programu: 1.Stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program wychowania zdrowotnego

Program wychowania zdrowotnego Program wychowania zdrowotnego Zdrowie stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej; w węższym znaczeniu to nieobecność choroby lub kalectwa. 1. Cele programu: - kształtowanie i utrwalanie

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2016/2017 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W OSIEKU JASIELSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W OSIEKU JASIELSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W OSIEKU JASIELSKIM OSIEK JASIELSKI 2016/2017 1 Program został sporządzony na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE na rok szkolny 2012/2013 Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK 2012/2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOLUSZKACH ŚRODOWISKO FIZYCZNE PRACY I NAUKI SPRZYJAJĄCE ZDROWIU 1. Czystość otoczenia, w którym przebywamy podstawą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY na rok szkolny 2012/2013 pt. Żyj zdrowo i ekologicznie zatwierdzony 19 września 2012r. przez: Radę Rodziców Radę Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

TEMAT SPOSÓB REALIZACJI 1.Akcja W każdy czwartek witaminki dla Michała i Paulinki. 2. Biblioteka i wideoteka zdrowego gimnazjalisty

TEMAT SPOSÓB REALIZACJI 1.Akcja W każdy czwartek witaminki dla Michała i Paulinki. 2. Biblioteka i wideoteka zdrowego gimnazjalisty PROMOCJA ZDROWIA W GIMNAZJUM NR 2 W KOLUSZKACH. SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE- OKRES PRZYGOTOWAWCZY. ROK SZKOLNY 2008/2009. TERMIN REALIZACJI październik - luty TEMAT SPOSÓB REALIZACJI 1.Akcja W każdy czwartek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom Lp Działanie Termin 1 Popularyzacja ekologii udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2 Spotkanie edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Harmonogram działań profilaktycznych w r. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016:

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: Lp. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 1. Zapoznanie i zaopiniowanie RP, społeczności uczniowskiej, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Cele: kształtowanie czynnej postawy uczestnictwa młodzieży w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną zdrowia;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 151 W KRAKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 151 W KRAKOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 151 W KRAKOWIE CEL GŁÓWNY: ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPIECZNEGO I PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA W SZKOLE, OGRANICZENIE ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH WŚRÓD UCZNIÓW W SZKOLE. ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata)

Metody realizacji (terminy) Zakup książek, Udostępnienie prywatnych zbiorów (na bieżąco) Warsztaty dla nauczycieli (co 3 lata) Cele programu profilaktyki: PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Ograniczenie agresji fizycznej i werbalnej wśród uczniów. a) Tworzenie i wzbogacanie biblioteczki poświęconej profilaktyce oraz spisu prywatnych zbiorów

Bardziej szczegółowo