ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15"

Transkrypt

1 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła z Klasą 2.0 skupiającym się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkoły. Akcje tematyczne: Dni zdrowego odżywiania, Śniadanie daje moc, Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka, Dzień Walki Z Otyłością, udział w zajęciach sportoworekreacyjnych oraz zawodach sportowych, uświadamianie rodziców o szkodliwości słodyczy i napojów gazowanych Organizacja procesu rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się Dyrektor, n-l informatyki, polonista SU, pedagog, wychowawcy, nauczyciel w-f, pielęgniarka szkolna, intendent Dyrektor szkoły, Edukacja medialna- korzystanie z pracowni komputerowej nauczyciele Dbanie o kulturę osobistą, piękną mowę, pozytywne zachowania Nauczyciele, pedagog Stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju każdego ucznia rozwijanie kultury i zainteresowań-teatr internetowy na żywo TVP, udział w kole teatralnym, kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych Organizacja imprez klasowych, wycieczek szkolnych, uroczystości szkolnych i klasowych tj. Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Walentynki, Andrzejki, Mikołajki, gry i zabawy integracyjne Organizacja procesu rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, Samorząd Uczniowski Dyrektor szkoły, 1

2 Pogadanki, dyskusje, zabawy integracyjne, inscenizacje, prelekcje Straży Gminnej Straż Gminna, pedagog Gazetki tematyczne Pedagog, wychowawcy Inicjatywy szkolne np. Dzień talentów, Dzień Języków Obcych, konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, apele, zajęcia dodatkowe- możliwość uczestniczenia SU Wybory do samorządu szkolnego, klasowego, organizowanie imprez szkolnych i klasowych Opiekun SU, wychowawcy Wrzesień Cały rok szkolny Kształtowanie samorządności, postaw obywatelskich, patriotycznych i europejskich Pasowanie na Ucznia,uroczystości szkolne charakterze narodowym, przedsięwzięcia lokalne w tym Święto Tulipana, pogadanki Spotkanie z pracownikiem IPN, udział w konkursach wiedzy historycznej Wycieczki krajoznawcze,, wycieczki w miejsca pamięci narodowej, historia najbliższego regionu Udział w wolontariacie oraz akcjach charytatywnych Jasełka, Pierwszy Dzień Wiosny, Mikołajki, Andrzejki, pogadanki i dyskusje, dekoracje świąteczne Wychowawcy Nauczyciel historii Wychowawcy SU, pedagog, nauczyciele nauczyciele Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w szkole Udział w akcji Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku pt. wychowawcy wrzesień Westerplatte-znajdź klucz do historii Dzień języków obcych, konkurs piosenki angielskiej Nauczyciel j. angielskiego, SU Pogadanki, warsztaty, rozmowy indywidualne z dziećmi i Wychowawcy, pedagog, rodzicami, zajęcia z pracownikami PPP, pracownik PPP Udział w programie rządowym Bezpieczna i przyjazna Wszyscy nauczyciele, szkoła pedagog 2

3 Otoczenie opieką psychologicznopedagogiczną i socjalną uczniów i ich rodzin. Kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych Budowanie poczucia tożsamości i poczucia bezpieczeństwa jako środka do eliminowania frustracji stanowiącej podłoże agresji poprzez zajęcia edukacyjne i integracyjne Stosowanie procedur obowiązujących w szkole, pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, pomoc uczniom ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. Powołanie zespołów wychowawczych w sytuacjach kryzysowych. Rozwijanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z otoczeniem- wzmacnianie poczucia pewności siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, swoich talentów. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców i uczniów. Działalność komisji socjalnej, pomoc i wsparcie dla rodzin poprzez współpracę z różnymi instytucjami. Współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę, udział w Zespole interdyscyplinarnym. Pomoc materialna poprzez sponsorowanie obiadów, wypoczynku letniego, paczki żywnościowe, świąteczne. Pogadanki, spotkania z Policjantami, Strażą Gminną na temat bezpieczeństwa w czasie wolnym, w sieci, w drodze do szkoły Miasteczko ruchu drogowego karta Rowerowaprzygotowanie dzieci do egzaminu na Kartę Rowerową Alarm, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, BHP, regulaminami obowiązującymi w szkole, prawami i obowiązkami dziecka pedagog pedagog, dyrektor pedagog, dyrektor Wychowawcy, pedagog Nauczyciel techniki i w-f Osoby odpowiedzialne, czerwiec Wg kalendarza 3

4 Wycieczki do Straży Pożarnej, Wychowawcy zdrowego trybu życia pozytywnych sposobów spędzania czasu wolnego poprzez zapoznanie z ofertą Centrum Kultury i Sportu w Cieplewie Prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce zdrowia w różnych aspektach. Udział w akcjach tematycznych np. Śniadanie daje moc, Dzień walki z otyłością, Szklanka mleka, Owoce i warzywa w szkole, Dzień zdrowego jedzenia, Pogadanki, imprezy szkolne i klasowe; wycieczki, teatrzyki profilaktyczne, zajęcia rekreacyjne. Propagowanie spożywania pełnowartościowych posiłków podczas pobytu w szkole. Nauczyciele, pedagog Wychowawcy, pedagog, intendent, pielęgniarka szkolna, instytucje współpracujące ze szkołą Cały rok Cały rok postaw ekologicznych Udział w programie rządowym Bezpieczna i przyjazna szkoła Dzień sportu, udział w zawodach, turniejach. n-l wf czerwiec Zajęcia korekcyjne. Dodatkowe zajęcia sportowe. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za swoje działania Wychowawcy, pedagog Pogadanka na temat higieny osobistej Wychowawcy, pielęgniarka szkolna Udział w akcjach tj. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Święto drzewa, Dzień wody. Zbiórka nakrętek i zużytych baterii, tonerów. Nauczyciel przyrody, pedagog, SU, Pogadanki, gazetki szkolne Nauczyciele, wychowawcy 4

5 Partnerska współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców -włączenie w organizację życia szkolnego szkoły na zewnątrz Organizowanie systematycznych spotkań n-li z rodzicami w godzinach popołudniowych. Spotkania ogólne, indywidualne, konsultacje. Przeprowadzanie indywidualnych spotkań; rodzic, dziecko, nauczyciel. Zapraszanie rodziców do udziału w organizowanych imprezach i konkursach. Opracowywanie z rodzicami i uczniami dokumentacji szkolnej. Organizacja Imprez, konkursów, wycieczek - działalność S.U. - udział w organizowanych imprezach, - wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum, - reprezentowanie szkoły w trakcie konkursów, zawodów, itp. - udział w wycieczkach i uroczystościach klasowych i szkolnych prowadzenie strony internetowej szkoły, przekazywanie informacji do prasy lokalnej, organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych, organizacja Dni otwartych, współpraca z innymi szkołami i instytucjami działającymi na terenie gminy i poza nią. Wychowawcy, nauczyciele SU, wychowawcy, nauczyciele Nauczyciele, pedagog, dyrektor 5

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII MONTESSORI W ZIELONEJ GÓRZE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo