Przepływy finansowe WPF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przepływy finansowe WPF"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) ,94% nie 6,44% 53,65% ,94% nie 7,8% 54,83% ,22% nie 7,8% 53,33% ,92% tak 7,87% 49,58% ,32% tak 9,57% 42,1% ,74% tak 8,23% 35,18% ,45% tak 8,8% 28,99% ,39% tak 8,3% 22,32% ,5% tak 7,62% 15,73% ,62% tak 7,1% 9,67% ,58% tak 6,43% 3,78% ,52% tak 2,44% 1,64%

2 Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: c) ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych ), w tym: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) związane z funkcjonowaniem organów JST c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 5. przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 6. Środki do dyspozycji (3+4+5) 7. Spłata i obsługa długu, z tego: a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b) wydatki bieżące na obsługę długu 8. rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) 1. Wydatki majątkowe, w tym: a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 12. Wynik finansowy budżetu (9-1+11) 13. Kwota długu, w tym: a) łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp b) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 17 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp 18. Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 6% z art. 17 sufp 19. Wydatki bieżące razem (2 + 7b) 2. Wydatki ogółem (1+19) 21. Wynik budżetu (1-2) 22. Przychody budżetu 23. Rozchody budżetu (7a + 8) ,11% tak 1,8%,7% ,98% tak,79%,% ,79% tak,4%,% ,86% tak,4%,% ,89% tak,4%,% ,91% tak,2%,% ,91% tak,1%,%

3 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe

4 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 2. Programy, projekty lub zadania Limit zobowiązań 1. Programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieżące wydatki majątkowe

5 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 3. Programy, projekty lub zadania a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i wydatki bieżące wydatki majątkowe

6 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 4. Programy, projekty lub zadania Limit zobowiązań a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i wydatki bieżące wydatki majątkowe

7 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 5. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku ,

8 Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap PTL "Tęcza" Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz PTL "Tęcza" schodów w PTL "Tęcza" - III etap Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, Handlu i Usług inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług

9 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Zarząd Dróg Miejskich

10 Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zarząd Dróg Zach. z Płn. Via/Rail Miejskich Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich 28,

11 Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr

12 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 6. Programy, projekty lub zadania - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Komputeryzacja Miejska Biblioteka Miejskiej Biblioteki Publiczna Publicznej w Słupsku ,

13 Limit zobowiązań Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL "Tęcza" - II etap Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL "Tęcza" - III etap PTL "Tęcza" PTL "Tęcza" Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu Wydział Inwestycji, inwestycyjnego Przy Handlu i Usług Obwodnicy w Słupsku Budowa mieszkań o charakterze socjalnym Wydział Inwestycji, Handlu i Usług

14 Limit zobowiązań Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk- szkoły i przedszkola Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Komunikacji Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Rozwoju Miasta Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 21 i SSSE w ciągu ulic Zarząd Dróg Poniatowskiego i Miejskich Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku

15 Limit zobowiązań Kompleksowe udrożnienie i spięcie Korytarza transportowego Zach. z Płn. Via/Rail Hanseatica-budowa i przebudowa odcinka łączącego SSSE z DK nr 6 - II etap Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku, etap I: budowa i przebudowa ul. Koszalińskiej Własna firma po 45 roku życia bis Zarząd Dróg Miejskich 28, Zarząd Dróg Miejskich Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Zarząd Dróg Miejskich

16 Limit zobowiązań Inwestuj w Słupsku Wydział Rozwoju Miasta Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr

17 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 7. Programy, projekty lub zadania pozostałe c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wydatki bieżące wydatki majątkowe

18 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 8. Programy, projekty lub zadania pozostałe Limit zobowiązań c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wydatki bieżące wydatki majątkowe

19 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 9. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp Modernizacja Zarząd Dróg sygnalizacji świetlnej Miejskich na ulicy Kołłątaja Wydział Gospodarki Komunalnej, Regulacja cieku przy Mieszkaniowej i ul. Strumykowej Ochrony Środowiska Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ,

20 Budowa parkingu u zbiegu ulic Ogrodowej i Sygietyńskiego w Słupsku Zarząd Dróg Miejskich 26, Modernizacja pływalni i hali Gryfii Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca Zieleni Miejskiej i z funkcją sportową Cmentarzy przy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Zieleni Miejskiej i Wypoczynku, Parku Cmentarzy im. PCK i Ogródku Komunalnych Jordanowskim

21 Budowa ujęć Zarząd Terenów wodnych na Zieleni Miejskiej i cmentarzach przy ul. Cmentarzy Maxa Josepha i ul. Komunalnych Zachodniej Uzbrojenie części północno-wschodniej wraz z rozbudową kolumbarium i wykonaniem rzeźby na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych

22 Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DPS "Leśna Oaza"

23 Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , ,

24

25 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 1. Programy, projekty lub zadania pozostałe - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Kołłątaja Zarząd Dróg Miejskich Regulacja cieku przy ul. Strumykowej Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ,

26 Limit zobowiązań Budowa parkingu u zbiegu ulic OgrodowejZarząd Dróg i Sygietyńskiego w Miejskich Słupsku Modernizacja pływalni Słupski Ośrodek i hali Gryfii Sportu i Rekreacji 26, Zarząd Terenów Wykonanie zieleńca z Zieleni Miejskiej i funkcją sportową przy Cmentarzy ul. 11 Listopada Komunalnych Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Zarząd Terenów Kultury i Wypoczynku, Zieleni Miejskiej i Parku im. PCK i Cmentarzy Ogródku Komunalnych Jordanowskim

27 Limit zobowiązań Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych Uzbrojenie części północno-wschodniej Zarząd Terenów wraz z rozbudową Zieleni Miejskiej i kolumbarium i Cmentarzy wykonaniem rzeźby Komunalnych na cmentarzu przy ul. Maxa Josepha Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej Zarząd Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych

28 Limit zobowiązań Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla "Owocowa" Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Termoizolacja budynków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monitoring wizyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu w DPS Leśna Oaza w Słupsku Wydział Inwestycji, Handlu i Usług Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DPS "Leśna Oaza"

29 Limit zobowiązań Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku Budowa ul. Wczasowej Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego Przebudowa ulicy Małcużyńskiego w Słupsku DPS "Leśna Oaza" Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich Zarząd Dróg Miejskich , ,

30 Limit zobowiązań

31 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 11. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące

32 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 12. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego Limit zobowiązań 3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące

33 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 13. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy

34 Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata Podsumowanie przedsięwzięć WPF Tabela 14. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie szczegółowe. Lp Limit zobowiązań 1. Poręczenie dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Słupsku Wydział Finansowy

INFRASTRUKTURA - SUMA

INFRASTRUKTURA - SUMA ` WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA -2014 L.p. Sfera Kategoria Podkategoria 2012 2013 2014 1 INFRASTRUKTURA 3138 2 3 4 5 6 7 SFERA KOMUNALNA Nr WPI 402 403 140 3160 Nazwa Nabycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej I. GMINA MIASTO SŁUPSK

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej I. GMINA MIASTO SŁUPSK 1.2.17. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej I. GMINA MIASTO SŁUPSK...Załącznik Nr 17...do Uchwały Nr VI/47/11...Rady Miejskiej...z dnia 23 lutego 2011 roku Lp Dział

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK MAŁKINIA

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA - SUMA

INFRASTRUKTURA - SUMA ` LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA SŁUPSKA W LATACH Załącznik nr 18 do Uchwały Nr XLVI/725/10 Rady Miejskiej w z dnia13 stycznia 2010 roku L.p. Sfera Kategoria Podkategoria Nr

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 277 SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ z wykonania budżetu za 2013 rok Budżet na 2013 rok został uchwalony przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Dochy ogółem 16 140 255,00 16 931 441,00 16 969 889,00 17 357 783,00 17 657 761,00 16 480 916,00 Dochy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr XXVI/414/ Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za

Bardziej szczegółowo

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3.

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 57 /2011 z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1695 SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ z wykonania budżetu za 2015 rok Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydział/jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji (w zł)

Wydział/jednostka odpowiedzialny/a za realizację zadania. Całkowita wartość inwestycji (w zł) ` WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2010-2014 L.p. Sfera Kategoria Podkategoria 2010 2012 2013 2014 KOMUNALNA 1 RATUSZ 3138 2 RATUSZ 3 4 3160 Nabycie nieruchomości przy ul. Słonecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

2010 rok rok. sprawozdania

2010 rok rok. sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 81 809

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Wielkości początkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 III kwartał 2012 wykonanie a Dochody bieżące 48 219 290,00 48 922 406,12 52

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 6/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 XII 2010r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp. Wyszczególnienia 2011 Prognoza 2012 2013 2014 1. Dochody ogółem 19993179 21095000 22000000

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2016-2022 Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK

III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 -K -6207/G - Zarząd Infrastruktury Miejskiej 9 538 815 Projekt pn. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej WOR.0006..2015.ORM Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Druk nr... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 430/10 Burmistrza Śmigla z dnia 12 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 430/10 Burmistrza Śmigla z dnia 12 listopada 2010 r. Zarządzenie Nr 430/10 Burmistrza Śmigla z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2011-2023 Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.11. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA SŁUPSKA W LATACH

2.11. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA SŁUPSKA W LATACH ` 2.11. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA SŁUPSKA W LATACH L.p. Sfera Kategoria Podkategoria Nr WPI Nazwa realizacji realizację Nakłady na wg źródeł finansowania (w zł) Miasto

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy. Uchwała Nr XXIX.204. Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO. Przepływy pieniężne i kwota długu

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO. Przepływy pieniężne i kwota długu Załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mogilno WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOGILNO Przepływy pieniężne i kwota długu Lp.

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2020. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SADOWNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK SADOWNE, SIERPIEŃ 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 07 SIERPNIA 2015

Bardziej szczegółowo

2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2011r

2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Witkowo za I półrocze 2011r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 24 sierpnia 2011 r. I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2019.

UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2019. UCHWAŁA NR VIII/61/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości

Załącznik nr 3. Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Załącznik nr 3 Objaśnienia dla przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy wartości Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. PROJEKT UCHWAŁA NR / RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 dla Gminy Krośniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2690 UCHWAŁA NR XVII/136/2016 RADY GMINY JAWORZE w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Działając na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo