, , , , , , ,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", , , , , , ,00"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia Dochody ogółem, z tego: , , , , , , ,00 dochody bieżące, w tym: , , , , , , ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: , , , , , , ,00 ze sprzedaży majątku , ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: , , , , , , ,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , ,00 związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , ,00 z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) , , , , , , ,00 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) , , , , , , ,00 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , , ,00 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: , , , , , , ,00 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy , , , , , , ,00 wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: , , , , , , ,00 odsetki i dyskonto , , , , , , ,00 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , , ,00 Wersja szablonu wydruku: a 11 07a Strona 1 z 15 Wydruk z dn.: :07

2 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia Wydatki majątkowe, w tym: , , , , , , ,00 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp , , ,00 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych ,00 Rozliczenie budżetu ( ) Kwota długu, w tym: , , , , , , ,53 dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp , , , , , , ,00 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** , , , , , ,00 Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) 35,3% 28,7% 27,2% 25,6% 19,1% 15,5% 11,6% Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 30,4% 26,4% 26,7% 25,1% 18,8% 15,3% 11,4% 169 sufp (bez wyłączeń) 11,1% 3,6% 4,2% 5,1% 8,0% 5,6% 4,4% 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 6,3% 1,4% 3,7% 5,0% 8,0% 5,5% 4,3% Wersja szablonu wydruku: a Strona 2 z 15

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku 0,6% 12,4% 12,0% 4,4% 7,8% 6,1% 6,9% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 2,3% 1,4% 4,8% 8,3% 9,6% 8,1% 6,1% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) 3,2% 2,3% 5,7% 8,3% 9,6% 8,1% 6,1% Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) 11,1% 3,6% 4,2% 5,1% 8,0% 5,6% 4,4% ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) Nie spełnia Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Nie spełnia Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) 6,3% 1,4% 3,7% 5,0% 8,0% 5,5% 4,3% ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Nie spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Dochody bieżące , , , , , , ,00 Wydatki bieżące razem , , , , , , ,00 Dochody bieżące - wydatki bieżące , , , , , , ,00 Dochody ogółem , , , , , , ,00 Wydatki ogółem , , , , , , ,00 Wynik budżetu , , , , , , ,00 Przychody budżetu ,00 Rozchody budżetu , , , , , , ,00 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach. Wersja szablonu wydruku: a Strona 3 z 15

4 2r. Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wersja szablonu wydruku: a 11 07a Strona 4 z 15 Wydruk z dn.: :07

5 2r. Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu ( ) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) , , , , , , , , ,53 7,8% 4,0% 7,7% 4,0% 4,9% 4,9% 4,7% 4,8% 4,8% 4,7% Wersja szablonu wydruku: a Strona 5 z 15

6 2r. Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu ,4% 6,0% 7,0% 6,9% 6,1% 6,1% 6,1% 4,3% 2,3% 6,9% 6,1% 6,1% 6,1% 4,3% 2,3% 4,9% 4,9% 4,7% 4,8% 4,8% 4,7% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: a Strona 6 z 15

7 Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Wersja szablonu wydruku: a 11 07a Strona 7 z 15 Wydruk z dn.: :07

8 Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu ( ) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Wersja szablonu wydruku: a Strona 8 z 15

9 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: a Strona 9 z 15

10 Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Wersja szablonu wydruku: a 11 07a Strona 10 z 15 Wydruk z dn.: :07

11 Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu ( ) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Wersja szablonu wydruku: a Strona 11 z 15

12 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: a Strona 12 z 15

13 Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku o których mowa w art. 5 ust. 1 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Wersja szablonu wydruku: a 11 07a Strona 13 z 15 Wydruk z dn.: :07

14 Wydatki majątkowe, w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych Rozliczenie budżetu ( ) Kwota długu, w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** Wartość przejętych zobowiązań, w tym: od spzoz Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) 169 sufp (bez wyłączeń) 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Wersja szablonu wydruku: a Strona 14 z 15

15 Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń) ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) Dochody bieżące Wydatki bieżące razem Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody ogółem Wydatki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia * środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 20 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w ob Wersja szablonu wydruku: a Strona 15 z 15

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Zał. Nr 1A do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 września 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg przepływów finansowych Wyszczególnien ie Dochody ogółem dochody bieżące środki

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Zał Nr 1B do Uchwały Nr XXII/146/12 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 wrzesnia 2012 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa wg budżetu Wyszczególni Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/196/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Lubelskiego - prognoza kwoty długu Załącznik Nr 1 Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na Wskaźnik % 30.06.2013 r. 30.06.2013 r. 1. Dochody ogółem x 112 604 565,09

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX/193/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 2023. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY NA LATA

BUDŻET GMINY NA LATA BUDŻET GMINY NA LATA 2015-2028 Lata Dochody ogółem Wydatki ogółem W tym; wydatki na obsługę długu (obligacje) Rozchody W tym; spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr 15.148 2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 10 lutego 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr.../.../2015 z dnia... 22 grudnia 2015 r. 1) XII 88 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/245/2016 Rady Gminy Giżycko z dnia 31 sierpnia 2016 r. 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie Załącznik nr 1 do uchwały nr V /27/2015 Rady Gminy Chełm z dnia 30 stycznia 2015 r. z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/155 /2016 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr...2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 14 lipca 2016 roku 1) z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Prognoza kwoty długu na lata 2017-2028 - 16.05.2017 z tego: Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2016-2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2017 z dnia... 2017 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik Nr 1 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr.../2016 z dnia... 2016 r. 1) z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku

Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku PROJEKT Uchwała Nr./XLVIII/2011 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr VIII/158/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040. Na podstawie art.226,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Dochy ogółem 16 140 255,00 16 931 441,00 16 969 889,00 17 357 783,00 17 657 761,00 16 480 916,00 Dochy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK MAŁKINIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2-4, art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE. z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej UCHWAŁA NR XXXIII/201/2013 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 231 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna

Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna 1 Uchwała Nr III /18 /2014 Rady Miasta Chełmna z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Chełmno na lata 2014-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 277 SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ z wykonania budżetu za 2013 rok Budżet na 2013 rok został uchwalony przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

2010 rok rok. sprawozdania

2010 rok rok. sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 81 809

Bardziej szczegółowo

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3.

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 57 /2011 z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania

2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok 2010 rok sprawozdania kwota kontrolna Załącznik nr 1 do Uchwał WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2011 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2012 rok 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2016-2033 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r.

Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. OZ.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Wielkości początkowe za lata do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Wielkości początkowe za lata 2010-2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp Lp. Wyszczególnienie 2010 2011 2012 III kwartał 2012 wykonanie a Dochody bieżące 48 219 290,00 48 922 406,12 52

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 1695 SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ z wykonania budżetu za 2015 rok Budżet na 2015 rok został uchwalony przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA Nr VI/35/2016 RADY GMINY KRASNE z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2016-2022 Na podstawie art. 231, ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

PROJEKT. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic. PROJEKT UCHWAŁA NR / RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 dla Gminy Krośniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 6/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 XII 2010r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp. Wyszczególnienia 2011 Prognoza 2012 2013 2014 1. Dochody ogółem 19993179 21095000 22000000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/149/2013 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata 2013-2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia PROJEKT w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy. na lata Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 WSTĘP Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2014-2021., umożliwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/289/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej WOR.0006..2015.ORM Projekt z dnia 15 kwietnia 2015 r. Druk nr... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza:

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zarządza: Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 listopada 2014 roku. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr XXVI/414/ Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata

Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata RADA GMINY ŁĄCZNA Uchwała Nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy. Uchwała Nr XXIX.204. Rady Gminy Komprachcice z dnia 19 października roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata -2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku

Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028 Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 333 Prezydenta Olsztyna z dnia 3 sierpnia 2015 r. Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2015-2029 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na lata 2010-2039 Lp. 2007 r. 2008 r. III kw. 2009 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012r. 2013r. 2014r. 1 A. DOCHODY (A1+A2) 58 092 814 59 819 505

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/239/2016 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE. z dnia 14 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 101/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PROSZOWICE z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr LIII/376/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014-2020. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/85/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata

PROJEKT. UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata . PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia.r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy na lata 2014-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 roku

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 roku Uchwała Nr XXV/294/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016-2029. Na podstawie art. 226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe WPF

Przepływy finansowe WPF Załącznik nr 1 do Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Przepływy WPF Tabela. Przepływy budżetów JST (dane w PLN). Wyszczególnienie 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 1. Dochody ogółem,

Bardziej szczegółowo