Warranty i certyfikaty dźwignia przy ograniczonym ryzyku. Jak uniezależnić się od koniunktury i zdywersyfikować portfel na GPW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warranty i certyfikaty dźwignia przy ograniczonym ryzyku. Jak uniezależnić się od koniunktury i zdywersyfikować portfel na GPW."

Transkrypt

1 Warranty i certyfikaty dźwignia przy ograniczonym ryzyku. Jak uniezależnić się od koniunktury i zdywersyfikować portfel na GPW. Kołobrzeg, 19 listopada 2011 KNOCK-IN CERTYFIKATY DYSKONTOWE PARTYCYPACJA TRACKER DŹWIGNIA FINANSOWA SHORT TRACKER SHORT TRACKER OCHRONA KAPITAŁU CERTYFIKATY BONUSOWE Bogdan Kornacki Dział Rozwoju Rynku OBLIGACJE STRUKTURYZOWANE Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA TURBO CERTYFIKATY BONUS PREMIUM PRODUKTY LEWAROWANE KNOCK-IN KNOCK-OUT

2 Zacznijmy jednak od ETF-ów ETF Exchange Traded Fund: Otwarty fundusz indeksowy charakteryzujący się możliwością stałej kreacji i umarzania jednostek, notowany na giełdzie, prosty, przejrzysty, o dużej płynności, zgodny z wymogami UCITS III (dyrektywa europejska dot. funkcjonowania funduszy otwartych) Easy to use, Transparent, Flexible prosty w użyciu, przejrzysty, elastyczny 2

3 Aktywa i liczba ETF-ów na świecie (sierpień 2011) AuM: 1575 mld $ Liczba ETF-ów: 4036 szt. 3

4 Ważne hasła AuM Asset under Management - zarządzane aktywa NAV Net Asset Value wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa inav indicative Net Asset Value bieżąca wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Tracking Error błąd odchylenia, replikacji, odwzorowania 4

5 Czy dywidenda ma znaczenie? WIG20P WIG20TR 5

6 3000 WIG20 vs ETFW20L WIG20 ETFW20L Wypłata dywidendy 4,59 zł na jednostkę ETF

7 i obligacje strukturyzowane: Instrumenty bazowe Dywersyfikacja geograficzna Supermarket GPW Klasyfikacja produktów Stopy zwrotu z inwestycji Wyszukiwarka

8 Czym są produkty strukturyzowane? Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (instrumentu bazowego).

9 Instrumenty bazowe: WIG20 +0,7% DAX + 2,2% ASE -,5% NASDAQ -0.12% IBEX ,7% BP -2,2% KGHM +2,2% TVN -0,1% BRE -0,2% GTC +0,4% PBG -0,7% TPSA 0% OMX +3,2% TSX -0,4% FTSE ,5% HANG SENG 0,0% BRE -0,2% TA 25 +0,5%

10 Instrumenty bazowe:

11 Instrumenty bazowe:

12 Dywersyfikacja geograficzna: Europa Rosja USA Polska Chiny Indie Brazylia

13 SUPERMARKET produktów strukturyzowanych (wolność wyboru) Najróżniejsze aktywa na wzrost i spadek Szeroki wachlarz produktów Pełna informacja o produkcie i kosztach, przejrzystość obrotu Możliwość natychmiastowej sprzedaży Gwarancja płynności Małe zaangażowanie kapitału Możliwość inwestowania na kontach IKE Wszystko w zasięgu ręki inwestora

14 Klasyfikacja produktów strukturyzowanych

15 Klasyfikacja produktów strukturyzowanych PRODUKTY INWESTYCYJNE PRODUKTY LEWAROWANE 100% OCHRONA kapitału CZĘŚCIOWA ochrona kapitału BEZ ochrony kapitału BEZ knock-out u Z Knock-out em

16 Klasyfikacja produktów strukturyzowanych PRODUKTY INWESTYCYJNE PRODUKTY ZLEWAROWANE 100% OCHRONA kapitału 36 CZĘŚCIOWA ochrona kapitału 2 BEZ ochrony kapitału 139 BEZ knock-out u 90 Z Knock-out em Obligacje z ochroną (26) Obligacje strukturyzowane (2) ekspresowe (12) Warranty (90) Turbo/Sprintersy z ochroną (10) dyskontowe (12) bonusowe (13) Trackery (96) Short trackery (4) 267 ( )

17 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe Obligacje i certyfikaty z gwarancją (płynność i niskie koszty zamknięcia pozycji) Obligacje i certyfikaty z gwarancją emitowane są na określony termin Produkty te zapewniają zwrot zainwestowanego kapitału w 100% na koniec życia produktu. W trakcie życia produktu jego cena może spaść poniżej ceny emisji i ulegać znacznym wahaniom Zysk z inwestycji zależy od: - efektywności instrumentu bazowego (doboru przez emitenta właściwego instrumentu bazowego i odpowiedniej strategii) - wypłacalności emitenta - okresu trwania instrumentu Zamiast korzyści w wysokości rynkowej stopy procentowej, produkty te oferują: A) kupon wyższy od rynkowej stopy procentowej lub B) udział (partycypację) we wzroście lub spadku instrumentu bazowego Im wyższy współczynnik partycypacji tym większe możliwości zysku (i ostrzejsze warunki brzegowe)

18 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: Obligacje i certyfikaty z gwarancją Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

19 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: Obligacje i certyfikaty z gwarancją Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

20 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe indeksowe - TRACKERY TRACKER (ang. tropiciel) naśladuje efektywność instrumentu bazowego w stosunku 1:1 Dzięki prostej strukturze można łatwo określić wartość certyfikatu. Należy pomnożyć cenę instrumentu bazowego przez współczynnik subskrypcji (ułamek instrumentu bazowego, który można otrzymać za jeden certyfikat) Odmianą certyfikatu indeksowego na spadek jest SHORT TRACKER Trackery są w pełni podatne na ryzyko rynkowe. Inwestor powinien mieć na uwadze współczynnik subskrypcji oraz potencjalne zabezpieczenia kursów walutowych. Dla instrumentów bazowych notowanych w innych walutach niż PLN istotne może być ryzyko walutowe. Na GPW jest notowanych 100 trackerów (long i short) w tym 17 na towary (m.in. złoto, ropa, cukier, kakao, kawa itp.)

21 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

22 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

23 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

24 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

25 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

26 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

27 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

28 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: indeksowe - TRACKERY Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

29 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: SHORT TRACKER Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

30 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: SHORT TRACKER Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

31 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe dyskontowe dyskontowe emitowane są na określony termin Umożliwiają inwestorowi osiągnięcie zysku przy rynku delikatnie rosnącym, spadającym, bądź znajdującym się w trendzie bocznym W momencie kupna udzielane jest dyskonto ceny. Oznacza to, że inwestycja w certyfikat dyskontowy jest tańsza niż inwestycja w odpowiadający mu instrument bazowy W zamian za dyskonto, cena certyfikatu może wzrosnąć tylko do określonego maksymalnego pułapu, tzw. CAP a Jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie powyżej CAP a, inwestor nie będzie czerpał zysku w dalszym wzroście ceny instrumentu bazowego ponad ten pułap Inwestorzy doświadczają strat, jeśli instrument bazowy spadnie poniżej ceny zakupu certyfikatu

32 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: dyskontowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

33 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Dyskontowe Przykład: dyskontowe Cena akcji KGHM S.A. 144,00 PLN Cena certyfikatu 124,00 PLN CAP certyfikatu: 135,00 PLN 4 scenariusze dla akcji KGHM S.A. w ostatnim dniu notowań ( ): Bonusowe Ekspresowe Zysk na akcji: zysk na certyfikacie: A) 155 PLN 11 PLN 11 PLN (CAP 124 PLN) B) 135 PLN - 9 PLN 11 PLN (CAP 124 PLN) C) 124 PLN - 20 PLN 0 PLN (124PLN-124PLN) D) 110 PLN - 34 PLN - 14 PLN (110 PLN 124 PLN)

34 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału dyskontowe Indeksowe Dyskontowe Przykład: + Zysk/Strata CAP Cena akcji KGHM Cena certyfikatu Bonusowe Cena akcji ostatniego dnia notowań Ekspresowe

35 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe bonusowe bonusowe emitowane są na określony termin Certyfikat umożliwia osiągnięcie dodatkowego zysku, jeśli w trakcie jego życia cena instrumentu bazowego pozostaje ponad ustaloną barierą Jeśli w trakcie życia certyfikatu cena instrumentu bazowego spadnie poniżej bariery, bonus się dezaktywuje, a certyfikat naśladuje instrument bazowy w stosunku 1:1 Odległość od bariery stanowi ochronę tylko w przypadkach niewielkich spadków cen Zysk certyfikatu może być ograniczony jeśli został ustalony maksymalny pułap CAP W trakcie emisji określa się: poziom bonusa poziom bariery ewentualny max. pułap (CAP), ograniczający wzrost certyfikatu Cena certyfikatu bonusowego w momencie emisji odpowiada mniej więcej cenie instrumentu bazowego

36 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: bonusowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

37 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału bonusowe Przykład 2 (zasada działania): Indeksowe Cena akcji PKOBP S.A. 35,00 PLN Poziom Bariery 25,00 PLN Poziom CAP 50,00 PLN Cena akcji PKO BP Dyskontowe + Zysk/Strata CAP Cena certyfikatu Bonusowe - BARIERA Cena akcji PKO BP Ekspresowe Cena certyfikatu

38 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe ekspresowe ekspresowe emitowane są na okres max. 3-6 lat Umożliwiają inwestorowi osiągnięcie zysku jeśli cena instrumentu bazowego jest w trendzie bocznym lub lekkiej tendencji wzrostowej Każdego roku ustalany jest dzień obserwacji, który determinuje wcześniejszy wykup certyfikatu Jeśli na dzień obserwacji cena instrumentu bazowego, jest równa lub wyższa od określonego poziomu (STRIKE) następuje wcześniejszy wykup produktu. W takim przypadku inwestor otrzymuje kupon wraz z nominałem Jeśli na dzień obserwacji cena instrumentu bazowego, jest poniżej STRIKE, certyfikat przechodzi na następny okres (zwykle roczny), na który przypada kolejny dzień obserwacji. Inwestor nie otrzymuje za ten rok ustalonego kuponu Jeśli STRIKE nie zostanie przekroczony w jakimkolwiek dniu obserwacji inwestor otrzymuje nominał inwestycji pod warunkiem, że kurs instrumentu bazowego nie spadnie w ostatnim okresie poniżej poziomu bezpieczeństwa. Jeśli poziom ten zostanie przekroczony inwestor może ponieść stratę

39 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: ekspresowe 3-letni certyfikat ekspresowy na ropę; nominał 100 PLN Cena bieżąca ropy = 85$; STRIKE = 100$; poziom bezpieczeństwa = 60$ Rok 1 Rok 2 Rok 3 Dyskontowe 110 PLN TAK 120 PLN TAK 130 PLN TAK Nominał =100 PLN NIE Bonusowe Ropa 100$ NIE Ropa 100$ NIE Ropa 100$ NIE Czy ropa spadła poniżej 60$? TAK Ekspresowe Wypłata stosownie do wykonania instrumentu bazowego

40 Produkty inwestycyjne: 100% ochrony kapitału Indeksowe Przykład: ekspresowe Dyskontowe Bonusowe Ekspresowe

41 Stopy zwrotu: Na dzień M 12M WIG20-14,57% -14,17%

42 Wyszukiwarka produktów:

43 Wyszukiwarka produktów:

44 Wyszukiwarka produktów:

45 Wyszukiwarka produktów:

46 Wyszukiwarka produktów: ok. 100 indeksów!

47 Wyszukiwarka produktów:

48 Wyszukiwarka produktów:

49 Wyszukiwarka produktów:

50 Wyszukiwarka produktów:

51 Wyszukiwarka produktów:

52 Wyszukiwarka produktów:

53 Jak znaleźć Warunki Końcowe Emisji Final Terms? SHORT TRACKER Przykład: Kopiujemy ISIN Uruchamiamy link do strony emitenta

54 Jak znaleźć Warunki Końcowe Emisji Final Terms? Wpisujemy ISIN: AT0000A07SD6

55 Wyszukiwarka produktów:

56 Warranty powrót na GPW Produkty lewarowane

57 Czym jest warrant? Warrant to PRAWO do kupna lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego w przyszłości po z góry ustalonej cenie. Prawo do kupna to warrant typu CALL Prawo do sprzedaży to warrant typu PUT Pamiętajmy: Warrantów nie można wystawiać!

58 Czym jest warrant? PKO BP S.A. Zakup warrantu CALL? Zakupiony warrant możemy odsprzedać przed datą wygaśnięcia Zakup warrantu PUT

59 Czym jest warrant? Instrument rynku kasowego: Papier wartościowy Posiadający emitenta Prospekt emisyjny Brak depozytów, LOP, NKK

60 Warranty Raiffeisen Centrobanku na GPW Ilość warrantów (90): CALL (74) PUT (16) Warranty typu amerykańskiego: można w trakcie życia warrantu zażądać od emitenta wykonania warrantu po wartości wewnętrznej. Instrumenty bazowe (11): WIG20 Pekao S.A. PKO BP S.A. KGHM S.A. PGE S.A. PGNiG S.A. PKN Orlen S.A. PZU S.A. TP S.A. Tauron S.A. Petrolinvest S.A. Terminy wykonania (3): 20 stycznia 2012 r warrantów 20 lipca 2012 r warranty 18 stycznia 2013 r. - 2 warranty

61 Mnożnik (subscription ratio) Warrant 1 = Akcji? Mnożnik (subscription ratio) - liczba instrumentów bazowych przypadająca na jeden warrant

62 Mnożnik (subscription ratio) Warrant 1 = PKO BP 0,2 Mnożnik (subscription ratio) - liczba instrumentów bazowych przypadająca na jeden warrant

63 Mnożnik (subscription ratio) Warrant 1 = PZU S.A. 0,1 Mnożnik (subscription ratio) - liczba instrumentów bazowych przypadająca na jeden warrant

64 Mnożnik (subscription ratio) Warrant 1 = TP S.A. 0,5 Mnożnik (subscription ratio) - liczba instrumentów bazowych przypadająca na jeden warrant

65 Mnożnik (subscription ratio) Warrant 1 = WIG20 0,01 Mnożnik (subscription ratio) - liczba instrumentów bazowych przypadająca na jeden warrant

66 Profil wypłaty warrantu CALL w dniu wygaśnięcia Przykład 1 Kupno warrantu CALL Kurs PKO BP: Warrant CALL: Nazwa: RCPKO2A040 36,00 PLN - Kurs rozliczenia: 40,00 PLN - Termin wygaśnięcia: 20 stycznia Mnożnik 0,2 x 5 warrantów = 1,8 PLN

67 Profil wypłaty warrantu CALL w dniu wygaśnięcia Przykład 1 Kupno warrantu CALL Kurs PKO BP: 36,00 PLN Kurs rozliczenia: 40,00 PLN Premia: 1,80 PLN Punkt opłacalności ZYSK Premia 1,80 PLN (5 * 0,36 PLN) 34,00 STRATA 40,00 41,80 46,00 Kurs akcji PKO BP

68 Profil wypłaty warrantu PUT w dniu wygaśnięcia Przykład 2 Kupno warrantu PUT Kurs PKO BP: Warrant PUT: Nazwa: RCPKO2M040 36,00 PLN - Kurs rozliczenia: 40,00 PLN - Termin wygaśnięcia: 20 stycznia Mnożnik 0,2 x 5 warrantów = 5,95 PLN

69 Profil wypłaty warrantu PUT w dniu wygaśnięcia Przykład 2 Kupno warrantu PUT Kurs PKO BP: 36,00 PLN Kurs rozliczenia: 40,00 PLN Premia: 5,95 PLN ZYSK Punkt opłacalności 27,00 34,05 40,00 50,00 Kurs akcji PKO BP STRATA Premia 5,95 PLN (5 * 1,19 PLN)

70 Składniki ceny warrantów CALL Wartość warrantu Wartość = + wewnętrzna Wartość czasowa Warrant kupna (CALL) Jeśli Cena bieżąca > kursu rozliczenia Przykład 1 Cena bieżąca PKO BP: 36 PLN Kurs rozliczenia: 40 PLN Zakup 5 CALL: 1,80 PLN 1,80 PLN (5 x 0,36 PLN) + = Max [36-40;0] = 0 PLN 1,80 PLN

71 Składniki ceny warrantów PUT Wartość Wartość wewnętrzna warrantu = + Wartość czasowa Warrant sprzedaży (PUT) Jeśli kurs rozliczenia > ceny bieżącej Przykład 2 Cena bieżąca PKO BP: 36 PLN Kurs rozliczenia: Zakup 5 CALL: 40 PLN 5,95 PLN 5,95 PLN (5 x 1,19 PLN) = Max [40-36;0] = 4 PLN + 1,95 PLN

72 Wcześniejsze wykonanie warrantu Wartość Wartość wewnętrzna warrantu = + Wartość czasowa Warranty RCB są typu amerykańskiego: można w trakcie życia warrantu zażądać od emitenta wykonania warrantu po wartości wewnętrznej. Czy opłaca się inwestorowi przedstawić emitowane przez RCB warranty do wcześniejszego wykupu?

73 Źródło: Wycena warrantów

74 WARTOŚĆ WEWNĘTRZNA I WARTOŚĆ CZASOWA wartość wewnętrzna cena opcji (80 dni do wygaśnięcia) cena opcji (20 dni do wygaśnięcia) cena opcji (140 dni do wygaśnięcia)

75 Determinanty ceny warrantów: Czynnik: Sposób zmiany Warrant CALL Warrant PUT Kurs rozliczenia Kurs akcji Zmienność Czas do wygaśnięcia Wolna od ryzyka stopa % Dywidenda Warranty wycenia się podobnie jak opcje. Poniżej link do arkusza wyceny opcji:

76 Przykład w przeliczeniu na warrant na 1 akcję EXPIRY kurs akcji strike premia BEP delta TPS PUT 16, ,6412 nowa cena % zysk/strata zysk/strata (1 zysk/starta (do % zmiana % zysk/strata (1(do dzień)* wygaśnięcia) ceny akcji dzień) wygaśnięcia) 10 4, % 137% 133% 12 2, % 94% 67% 14 1, % 51% 0% 16 0, % 9% -67% 17-0,38-3 4% -13% -100% 18-1, % -34% -100% 20-2, % -77% -100% * zmiana ceny instrumentu bazowego*delta (przy niezmienionych innych wskaźnikach greckich ) 12

77 Warranty i opcje - porównanie Instrument Opcje Warranty Typ instrumentu Instrument pochodny Papier wartościowy (ma emitenta i określoną wielkość emisji) IKE NIE TAK Rachunek w DM Instrumentów pochodnych (NKK) Papierów wartościowych Emitent Brak Jest Pozycja długa/krótka Tak (możliwe kupno i wystawianie opcji) Tylko długa (kupno warrantu) Zyski Teoretycznie nieograniczone Teoretycznie nieograniczone Straty Dla pozycji długiej ograniczone do wysokości zapłaconej premii, dla pozycji krótkiej (wystawca opcji) nieograniczone Ograniczone do wysokości zainwestowanej kwoty (cena nabycia warrantu)

78 Nazwa skrócona EMITENT INSTRUMENT BAZOWY RCKGH2A125 STRIKE K/S, MIESIĄC WYKONANIA ROK WYGASANIA W nazwie nie ma mnożnika. Trzeba go uwzględnić przy wyliczaniu wartości warrantu. SZOG: 63 Wprowadza się następujące oznaczenia miesięcy wykonania warrantów opcyjnych: Miesiąc wygasania: Kod warrantów CALL Kod warrantów PUT styczeń A M luty B N marzec C O kwiecień D P maj E Q czerwiec F R lipiec G S sierpień H T wrzesień I U październik J V listopad K W grudzień L X

79 CEDUŁA - WARRANTY Warranty/ Warrants Liczba Liczba Nazwa Cena Kurs Dzień instr. bazowych warrantów instrumentu Typ wykonania instrumentu wykonania na warrant w obrocie Kod ISIN Nazwa bazowego warrantu (PLN) bazow. (zł) Expiry No of underlying Number ISIN code Security Underlying Type Strike Underlying date instr. per of name instrument of price instr. price warrant warrants warrant (PLN) (PLN) , AT0000A0LTQ3 RCKGH2A125 KGHM K 125,00 187, , AT0000A0LTV3 RCKGH2A135 KGHM K 135,00 187, , AT0000A0LTR1 RCKGH2A145 KGHM K 145,00 187, , AT0000A0LTW1 RCKGH2A155 KGHM K 155,00 187, , AT0000A0LTT7 RCKGH2G130 KGHM K 130,00 187, , AT0000A0LTP5 RCKGH2G140 KGHM K 140,00 187, , AT0000A0LTS9 RCKGH2G150 KGHM K 150,00 187, , AT0000A0LTU5 RCKGH2G160 KGHM K 160,00 187, , AT0000A0LVD7 RCKGH2M110 KGHM S 110,00 187, , AT0000A0LVC9 RCKGH2S100 KGHM S 100,00 187, , AT0000A0LTZ4 RCOIL2G009 PETROLINV K 9,00 7, , AT0000A0LTY7 RCOIL2G011 PETROLINV K 11,00 7, , AT0000A0LTX9 RCOIL2G013 PETROLINV K 13,00 7, , AT0000A0LTL4 RCPEO2A170 PEKAO K 170,00 157,80 17

80 Zasady Obrotu Giełdowego dla warrantów Warranty są notowane jak akcje ALE: Brak ograniczeń wahań kursów zlecenia PKC PCR PCRO PO KAŻDEJ CENIE PO CENIE RYNKOWEJ NIE SĄ PRZYJMOWANE PO CENIE RYNKOWEJ NA OTWARCIE Pozostałe regulacje znajdują się w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego (SZOG)

81 Jak zarabiać na spadkach warranty PUT Na dzień r.

82 Wyszukiwarka warrantów

83 Wyszukiwarka warrantów

84 Kontakt: Bogdan Kornacki Zespół Finansowych Rynków Terminowych Tel (72 48) lub (73 89)

Warranty powrót na GPW. Certyfikaty bonusowe i dyskontowe kolejne produkty RCB AG

Warranty powrót na GPW. Certyfikaty bonusowe i dyskontowe kolejne produkty RCB AG Warranty powrót na GPW Certyfikaty bonusowe i dyskontowe kolejne produkty RCB AG Warranty instrumenty rynku kasowego Warranty, podobnie jak akcje, obligacje, certyfikaty strukturyzowane są papierami wartościowymi.

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akademia Tworzenia Kapitału, 2015 1 Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na GPW

Produkty Strukturyzowane na GPW Produkty Strukturyzowane na GPW CERTYFIKATY DYSKONTOWE PARTYCYPACJA TRACKER SHORT TRACKER KNOCK-IN DŹWIGNIA FINANSOWA OCHRONA KAPITAŁU SHORT TRACKER CERTYFIKATY BONUSOWE OBLIGACJE STRUKTURYZOWANE KNOCK-IN

Bardziej szczegółowo

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

ETF - czyli kup sobie indeks

ETF - czyli kup sobie indeks ETF - czyli kup sobie indeks Definicja ETF: Otwarty fundusz indeksowy charakteryzujący się możliwością stałej kreacji i umarzania jednostek, notowany na giełdzie, prosty, przejrzysty, o dużej płynności,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie

Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie Podsumowanie pierwszego roku notowań funduszy Lyxor ETF na warszawskim parkiecie dr Tomasz Miziołek Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ www.etf.com.pl Program 1. Czym jest ETF? 2. Ekspozycja

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności

Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności Profesjonalny Inwestor 2008 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Rozwoju Instrumentów Finansowych, GPW Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska OPCJE NA WIG20 Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska Informacje ogólne o opcjach Terminologia Opcja KUPNA (CALL) - prawo zakupu po określonej cenie Opcja SPRZEDAŻY (PUT) - prawo sprzedaży po określonej cenie

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje Zasady obrotu

Opcje na akcje Zasady obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 CO TO JEST OPCJA, RODZAJE OPCJI Opcja - prawo do kupna, lub sprzedaży instrumentu bazowego po

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 1% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY

IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY Regularnie zbieraj premię na opcjach na WIG20 Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 28 maja 2014 BULL SPREAD DŁUGI CALL SPREAD Właściwości: Bull Call Spread

Bardziej szczegółowo

ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie. Warszawa, 12 maja 2015

ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie. Warszawa, 12 maja 2015 ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie Warszawa, 12 maja 2015 Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 1 Plan szkolenia 1. Co to są fundusze ETF

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY

PODSTAWOWE PARAMETRY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Zyskuj z WIG20 Strategia 100 PODSTAWOWE PARAMETRY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej zawiera transakcję przeciwstawną. Ale jeśli nie może, to ją replikuje. Dealer wystawił opcję call, więc

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/wystawca zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja z Autopilotem 2 serii PLN-100-AUTO2-20120720 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: akcje 15 niemieckich spółek 100% gwarancji kapitału w terminie wykupu 110% udziału w średnim wzroście

Bardziej szczegółowo

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE GIEŁDOWE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Wiodące na świecie giełdy prowadzą obrót nie tylko akcjami,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Inwestycja z Autopilotem 2

Inwestycja z Autopilotem 2 Inwestycja z Autopilotem 2 Produkt Strukturyzowany Seria PLN-100-AUTO2-20120720 14 grudzień 2009 r. - 11 styczeń 2010 r. OPIS Dwuipółletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 16 maja 2016r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. Warszawa, 9 maja 2012 r. Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. INFORMACJA PRASOWA W kwietniu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 793 tys. sztuk. Liczba otwartych pozycji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Dr Piotr Adamczyk

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Dr Piotr Adamczyk STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Dr Piotr Adamczyk piotr_adamczyk@sggw.pl 2 Cel przedmiotu, zaliczenie Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E)

3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) 3-LETNIE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV POSTAW NA BANKI III OPARTE NA NOTOWANIACH INDEKSU EURO STOXX BANKS PRICE EUR (SX7E) WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW STRUKTURYZOWANYCH IBV POSTAW NA BANKI III 1. Okres

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Kurs na złoto II. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany

Kurs na złoto II. mbank.pl 801 300 800. Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany Kurs na złoto II Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany 100% udziału we wzroście ceny złota, maksymalnie do wysokości bariery na poziomie 135% w sytuacji gdy bariera zostanie choć

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

KUP SOBIE INDEKS. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

KUP SOBIE INDEKS. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE ETF CZYLI KUP SOBIE INDEKS W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE ETF czyli kup sobie INDEKS CZYM JEST ETF? ETF (ang. Exchange Traded Fund fundusz notowany na giełdzie)

Bardziej szczegółowo