Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW"

Transkrypt

1 Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akademia Tworzenia Kapitału,

2 Plan Prezentacji 1. Czym są produkty strukturyzowane? Definicja produktów strukturyzowanych Dlaczego warto inwestować w produkty strukturyzowane? Rozwój produktów strukturyzowanych w Polsce Zasady obrotu na rynku ETP 2. Rodzaje produktów strukturyzowanych Klasyfikacja ze względu na poziom ryzyka Produkty inwestycyjne a produkty lewarowane Charakterystyka wybranych produktów (ETF, FAKTOR) 3. O czym powinien wiedzieć inwestor? Ryzyko wynikające z inwestowania na rynku ETP Gdzie szukać informacji? Sposób wyboru właściwego certyfikatu 2

3 Czym są produkty strukturyzowane? "Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe, których cena jest uzależniona od wartości instrumentu bazowego (np. cena akcji, surowca, wartość indeksu)" "Produkt finansowy o charakterze inwestycyjnym lub spekulacyjnym stworzony dla Państwa przez emitenta, który pozwala zarobić w określonych warunkach rynkowych. Poziom straty możliwy do poniesienia przez inwestora różni się w zależności od typu instrumentu" Produkt strukturyzowany = strategia inwestycyjna przygotowana przez emitenta Produkty strukturyzowane często nazywane są także ETP (Exchange Traded Products), do tej kategorii produktowej zaliczane są : Exchange-traded funds (ETFs), Exchangetraded notes (ETNs) oraz Exchange-traded certificates (ETCs). 3

4 Produkty strukturyzowane od kuchni można tak lub tak Składnikami często są: Opcje (10 gram) Kontrakty Futures (0,5l) Akcje (3 łyżki) Depozyt (2 godziny) Waluty (szczypta) Tutaj gotuje dla nas emitent, którym zazwyczaj jest bank 4

5 Dlaczego warto inwestować w ETP na GPW? Bezpieczeństwo i przejrzystość obrotu, pełna informacja o produkcie i emitencie Różnorodność możliwych strategii, zarabianie zarówno na wzrostach jak i na spadkach, dostęp do nowych rynków, szeroka paleta instrumentów Elastyczność, możliwość sprzedaży instrumentu na rynku wtórnym i wycofanie się z inwestycji przed terminem wykupu przez emitenta Dostępność, wszystkie produkty giełdowe dostępne są za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim Niskie koszty, niska prowizja GPW za zakup i sprzedaż giełdowych produktów strukturyzowanych 5

6 Przykładowe instrumenty bazowe Surowce, złoto, srebro, ropa naftowa, gaz ziemny, itp. Produkty rolne, pszenica, kukurydza, kakao, kawa, itp.. Kursy walut Stopy procentowe Kursy akcji i indeksy giełdowe 6

7 Dywersyfikacja geograficzna W ofercie GPW obecnie notowane są produkty oparte o instrumenty bazowe z różnych rynków globalnych. W tym produkty indeksowe lub oparte o akcje konkretnej spółki zagranicznej. Polska Kazachstan 7

8 Różnorodność strategii- profile wypłat (produkty) Różnorodność strategii produktów ETP jest nieograniczona Szeroka gama profili wypłaty pozwala zarabiać w czasach: hossy, bessy oraz trendu bocznego 8

9 Rynek ETP na GPW wzrost obrotów Źródło: GPW 9

10 Rynek ETP- dynamiczny wzrost liczby produktów Liczba produktów ETP na koniec okresu Źródło: GPW 10

11 Rynek ETP- najbardziej popularne instrumenty bazowe 11

12 Zasady handlu na rynku ETP Wszystkie produkty strukturyzowane notowane są w tzw. systemie animatora rynku na platformie UTP-W. Najważniejsze cechy systemu to: każdy produkt ma jednego animatora, którym zazwyczaj jest emitent; Animator- zapewnia płynność notowań instrumentów; wolumen ani wartość obrotu, w przypadku produktów ETP, nie jest dobrym miernikiem płynności; brak animatora powoduje zawieszenie instrumentu; inwestorzy mogą zawierać transakcje między sobą ale pod warunkiem, że jest aktywny animator w arkuszu. Handel produktami ETP odbywa się w sposób analogiczny do handlu akcjami. Inwestor poza standardowym rachunkiem maklerskim nie potrzebuje żadnych dodatkowych kont czy uprawnień. Handel odbywa się w minimalnie zmienionym okresie czasu niż handel akcjami. Faza notowań ciągłych trwa od 9:05 do 16:50 12

13 Emitenci ETP 13

14 Rodzaje produktów strukturyzowanych Klasyfikacja ze względu na poziom ryzyka Produkty inwestycyjne a produkty lewarowane Charakterystyka poszczególnych produktów strukturyzowanych 14

15 Klasyfikacja ze względu na poziom ryzyka Niskie Umiarkowane Wysokie Certyfikaty z ochroną kapitału Obligacje strukturyzowane Certyfikaty TRACKER Certyfikaty dyskontowe Certyfikaty bonusowe Certyfikaty ekspresowe Certyfikaty TURBO Certyfikaty FAKTOR Warranty 15

16 Produkty inwestycyjne a produkty lewarowane Produkty lewarowane, działają na zasadzie wykorzystania tzw. efektu dźwigni finansowej, która umożliwia osiąganie dodatkowych zysków przy użyciu kapitałów obcych. PRODUKTY INWESTYCYJNE PRODUKTY LEWAROWANE 100% OCHRONA kapitału CZĘŚCIOWA ochrona kapitału BEZ ochrony kapitału BEZ knock-out u Z Knock-out em 16

17 ETF czyli jak kupić cały indeks Exchange Traded Fund - otwarty fundusz indeksowy, którego celem jest wierne odzwierciedlenie zachowania określonego instrumentu bazowego. Pokonanie indeksu jest wyzwaniem Cel: wierna replikacja określonego instrumentu bazowego Zarządzany pasywnie (fundusz nie stara się pobić indeksu) Posiada emitenta (ciągła kreacja i umarzanie jednostek) Notowany na giełdzie (podobnie jak akcje) Strategia polegająca na zróżnicowaniu inwestycji w ramach jednego portfela. Celem dywersyfikacji jest zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. 17

18 ETF - synergia kosztowa Zakup tradycyjnego funduszu akcji Pośrednik finansowy TFI Biuro maklerskie Pan Zygmunt Zakup ETF Biuro maklerskie Sprytna Zosia 18

19 ETF - moc pasywnego zarządzania ETF-y dostępne na GPW Emitent LYXOR Asset Management ETF na WIG20 ETF na DAX ETF na S&P500 Wartość jednostki: 1/10 indeksu 1/100 indeksu 1/100 indeksu Notowanie walucie: w PLN w PLN w PLN Opłaty za zarządzanie: 0,50% p.a. 0,15% p.a. 0,20% p.a. Zalety funduszy ETF: Dywersyfikacja portfela Niskie koszty zarządzania Replika stopy zwrotu indeksu Gwarancja płynności Możliwość inwestowania on-line Znajomość bieżącego kursu Niski kapitał początkowy 19

20 Produkty lewarowane Turbo Faktor 20

21 21

22 Jak działa Turbo Long Bariera 133 zł Wkład inwestora Poziom finansowania 130 zł Pożyczka od emitenta Wkład inwestora zabezpiecza kredyt Bariera codziennie nieznacznie się podnosi musimy płacić odsetki!

23 Jak działa Turbo Long bariera Poziom finans

24 Jak zmieniają się poziomy strike i bariera RCTLKGH Strike (poziom finansowania) 97,36 97,38 97,44 97,45 97,47 97,49 97,51 97,58 97,60 97,61 97,63 97,68 bariera 102,36 102,38 102,44 102,45 102,47 102,49 102,51 102,58 102,60 102,61 102,63 102,68 strike% (w skali roku) - finansowanie 7,10% 7,09% 6,61% 7,10% 6,59% 6,79% 6,46% 6,28% 6,08% 6,34% 6,08% 98,80 102,90 98,60 102,70 102,50 102,30 102,10 101,90 101,70 102,36 102,38 97,36 97,38 102,44 102,45 102,47 102,49 102,51 97,44 97,45 97,47 97,49 97,51 102,58 102,60 102,61 102,63 97,58 97,60 97,61 97,63 102,68 97,68 98,40 98,20 98,00 97,80 97,60 97,40 bariera strike 101, ,20 24

25 Jak działa Turbo Short Depozyt inwestora Poziom finansowania 140 zł Bariera 137 zł Krótka sprzedaż Pożyczka papierów wartościowych Depozyt inwestora zabezpiecza emitentowi odkup papierów Bariera w przypadku turbo short podnosi się w górę to my otrzymujemy oprocentowanie! 25

26 Jak działa Turbo Short Poziom finans. bariera

27 Poziom finansowania i bariera Turbo Long Turbo Short 27

28 Mnożnik certyfikaty turbo Instrument bazowy Mnożnik Liczba certyfikatów dająca ekspozycję na jednostkę instrumentu bazowego* WIG20 0, PEKAO 0,1 10 KGHM 0,1 10 PGE 0,1 lub 1** 10 lub 1** PKN Orlen 0,1 lub 1** 10 lub 1** PKO BP 0,1 lub 1** 10 lub 1** PZU 0,1 10 TPSA 0,1 lub 1** 10 lub 1** PGNIG 1 1 Tauron PE 1 1 Złoto spot (gold) 0,1 10 Srebro spot (silver) 1 1 Brent Crude Oil Future 0,1 10 Pszenica furure (wheat) 1 1 Cukier future (sugar) 10 0,1 Kukurydza future (corn) 1 1 ** wartości różnią się dla poszczególnych certyfikatów na te instrumenty bazowe 28

29 Turbo short alternatywa krótkiej sprzedaży Rynek pożyczek papierów wartościowych dla klienta indywidualnego jest w Polsce ciągle słabo rozwinięty Certyfikaty turbo to świetna alternatywa krótkiej sprzedaży Pośrednia pożyczka papierów emitentowi znaczniej łatwiej pożyczyć papiery po atrakcyjnych cenach Koszt pożyczki jest często minimalny 29

30 TURBO- gdzie szukać poziomów bariery i finansowania 30

31 Dźwignia finansowa Certyfikaty FAKTOR (stała dźwignia) Certyfikaty FAKTOR dają możliwość zarabiania na zmianach cen z wybraną przez inwestora stałą dźwignią finansową (lewarem). Faktory to certyfikaty typu open-end, czyli bez terminu zapadalności. Dzięki konstrukcji dają szanse na ponadprzeciętne zyski lub mogą służyć jako zabezpieczenie portfela. Wbudowana dźwignia powoduje, że zmiana ceny instrumentu bazowego o 1% powoduje automatycznie zmianę ceny certyfikatu FAKTOR o 2% (dla dźwigni równej 2), 3% (dla dźwigni równej 3), 4% (dla dźwigni równej 4) oraz -4% (dla dźwigni -4). Dla certyfikatów typu FAKTOR nie ma znaczenia wyjściowy poziom ceny samego certyfikatu, obserwować powinniśmy zmiany ceny instrumentu bazowego, które maja bezpośrednie przełożenie na zmianę ceny certyfikatów. Obecnie na GPW notowanych jest 97 certyfikatów faktor m.in. powiązanych z kursami akcji dużych spółek, indeksów i surowców. Zarówno krajowych jak i zagranicznych. 31

32 Certyfikaty FAKTOR (Faktor Long/Short) Możliwość zarabiania na wzrostach cen instrumentów bazowych (certyfikaty FAKTOR LONG) Cena certyfikatu FAKTOR LONG wzrasta gdy cena instrumentu bazowego rośnie.cena tego certyfikatu spada, gdy spada cena instrumentu bazowego. Dźwignia finansowa daje możliwość wyższych zysków przy trendzie rosnącym, ale przy trendach spadkowych straty mogą być większe niż przy bezpośredniej inwestycji w instrument bazowy. Możliwość zarabiania na spadkach cen instrumentów bazowych (certyfikaty FAKTOR SHORT) Każdy certyfikat dający możliwość zarabiania z dźwignią na wzrostach (certyfikat FAKTOR LONG) ma swoje lustrzane odbicie certyfikat FAKTOR SHORT, którego cena wzrasta wtedy gdy cena instrumentu bazowego spada. Dźwignia finansowa daje możliwość wyższych zysków przy trendzie spadkowym, ale inwestor traci gdy cena instrumentu bazowego rośnie. 32

33 Wartość poziomu ochrony Na wypadek ekstremalnych zmian kursowych certyfikaty faktorowe mają wbudowany specjalny mechanizm ochronny. Wartość poziomu ochrony np. 40% oznacza, że w przypadku zmiany ceny instrumentu bazowego o 40% w ciągu jednej sesji (w kierunku powodującym straty inwestora) nastąpi automatycznie uruchomienie mechanizmu zabezpieczającego, który w praktyce skutkuje zmniejszeniem wartości dźwigni tak, aby amortyzować dalszy spadek ceny certyfikatu. 33

34 Certyfikat FAKTOR LONG 34

35 Certyfikat FAKTOR SHORT 35

36 Certyfikaty FAKTOR Przykład teoretyczny WIG20 Inwestor poprawnie przewidział zachowanie indeksu Rynek nie dojrzał do decyzji inwestora 36

37 Certyfikaty FAKTOR Przykład z życia wzięty KGHM Inwestor kupił na GPW 2 czerwca certyfikat long faktor AT0000A12BJ9 powiązany z kursem akcji KGHM z dźwignią 3 za 62 PLN i zamknął pozycję 29 sierpnia sprzedając certyfikat za 107 PLN. 37

38 O czym powinien wiedzieć inwestor? Ryzyka wynikające z inwestowania na rynku ETP Gdzie szukać informacji? Sposób wyboru właściwego produktu 38

39 Ryzyka wynikające z inwestowania na rynku ETP Ryzyko płynności na rynku ETP Ryzyko dźwigni finansowej Ryzyko walutowe Ryzyko produktu, ryzyko rynkowe Ryzyko emitenta 39

40 Gdzie szukać informacji? strona GPW: https://www. gpw.pl/ lub strony emitentów: https://www.rcb.at/pl/ 40

41 Wyszukiwarka ETP 41

42 Sposób wyboru właściwego produktu 1. Wybór instrumentu bazowego (spółki/indeksu /towaru) 6. Kupno wybranego certyfikatu 2. Instrument bazowy - wzrost/spadek? 5. Wybór właściwego rodzaju certyfikatu 3. Poziom ryzyka gwarancja kapitału? dźwignia? 4. Czas inwestycji (termin wygasania/open end) 42

43 Podsumowanie SUPERMARKET PRODUKTÓW Najróżniejsze aktywa na wzrost i spadek, a także trend boczny Szeroki wachlarz produktów i strategii Możliwość natychmiastowej sprzedaży Gwarantowana płynność Rynek głównie dla inwestorów indywidualnych Małe zaangażowanie kapitału Możliwość inwestowania w ramach IKE i IKZE Wszystko dostępne poprzez rachunek maklerski 43

44 Bartosz Świdziński ETP Product Manager Dział Rozwoju Sieci Biznesowej Pion Rozwoju Rynku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa 44

ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie. Warszawa, 12 maja 2015

ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie. Warszawa, 12 maja 2015 ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie Warszawa, 12 maja 2015 Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 1 Plan szkolenia 1. Co to są fundusze ETF

Bardziej szczegółowo

ETF-y. SGGW, Kwiecień 2014. Jarosław Przybył, Pion Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

ETF-y. SGGW, Kwiecień 2014. Jarosław Przybył, Pion Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ETF-y SGGW, Kwiecień 2014 Jarosław Przybył, Pion Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 1 Plan szkolenia ETF-y 1. Co to są fundusze ETF 2. Zasada działania i konstrukcja funduszy ETF

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak

Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak Agenda Fundusze portfelowe Definicja ETF ETF na świecie ETF w Polsce Kontrakty futures i ostatnie zmiany Opcje na indeksy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks

ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks ETF na WIG20 - czyli kup sobie indeks Program Wprowadzenie Teoria i statystyki Porównanie ETF vs. Futures vs. FIO Zalety i ryzyko Inwestorzy Tracking Error i wypłata dywidendy Kupno/sprzedaż Zasady obrotu

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

CFD na akcje PROFESJONALNE inwestowanie z SAxO BANk

CFD na akcje PROFESJONALNE inwestowanie z SAxO BANk CFD na akcje PROFESJONALNE inwestowanie z Saxo Bank Przewaga CFD nad akcjami: Transakcje CFD dają możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach, oraz efektywnego zabezpieczania aktualnych pozycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW III - Kontrakty terminowe i opcje w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INWESTOWANIA

WSTĘP DO INWESTOWANIA WSTĘP DO INWESTOWANIA -RYNEK KAPITAŁOWY I ISTOTA INWESTYCJI -INWESTYCJE GIEŁDOWE A INNE FORMY LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI -JAK ZAŁOŻYĆ RACHUNEK MAKLERSKI I JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO BROKERA -GPW - SESJA GIEŁDOWA

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks

Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks Fundusze ETF prosty sposób na inwestowanie w indeks W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 Zeszyty Programu Top 15 nr 2 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2008 2008 Akademia Leona Koźmińskiego Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz Akademia Leona Koźmińskiego posiada akredytację EQUIS (Europejski

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo