Szanowni Państwo, Słowo wstępne. Konflikt na wschodzie może zaszkodzić polskim przedsiębiorcom. System zarządzania ludźmi a LM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Słowo wstępne. Konflikt na wschodzie może zaszkodzić polskim przedsiębiorcom. System zarządzania ludźmi a LM"

Transkrypt

1 News

2 1 Słowo wstępne 3-4 Konflikt na wschodzie może zaszkodzić polskim przedsiębiorcom Szanowni Państwo, 5-6 System zarządzania ludźmi a LM mamy przyjemność oddać w Państwa ręce drugi już numer naszego kwartalnika, który dokumentuje aktywność HBC, także w wymiarze rynkowym poprzez przedstawienie uzyskanych referencji. Za nami I kwartał wytężonej pracy wdrożeniowej dla kilku bardzo interesujących przedsiębiorstw z różnych branż. Nasza obecność w firmach zarówno spożywczych, jak i przemysłu ciężkiego czy też związanych z obróbką drewna jest najlepszym świadectwem wzrostu zainteresowania Lean Manufacturing i nowoczesnymi metodami organizacji pracy i to niezależnie od branży. Życzę miłej lektury, a zainteresowanych zapraszam do dyskusji mailowej lub na moim blogu Jajko czy kura, czyli LM a systemy informatyczne informacje prasowe Infografika 1 2

3 Konflikt na wschodzie może zaszkodzić polskim przedsiębiorcom Jarosław Sobkowiak Według wszelkich doniesień Polska gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu. Globalny kryzys finansowy przechodzi powoli do historii, co w konsekwencji przekłada się na stopniową poprawę sytuacji polskich przedsiębiorców. Niestety ten stan rzeczy może zmienić zaostrzający się konflikt na wschodzie Europy, co w dalszej perspektywie może wpłynąć na dynamikę polskiego wzrostu gospodarczego. Ukraina i Rosja to niezwykle ważni partnerzy handlowi Polski. Sama tylko Ukraina według danych Głównego Urzędu Statystycznego zajmuje w rankingu naszych rynków eksportowych 8 miejsce, do Rosji eksportujemy niemal dwa razy więcej. Każdy konflikt, kryzys, a także pogarszające się relacje Polski i Unii Europejskiej ze wschodem oznaczają kłopoty dla polskich przedsiębiorców i nie pozostaną bez wpływu na kondycję polskiej gospodarki. Trzeba dodać także, że sytuacja gospodarcza zarówno Rosji, jak i przede wszystkim Ukrainy jest fatalna. Obok rozwiązania konfliktu politycznego z Kremlem, Kijów musi poradzić sobie z problemem wyciągnięcia kraju znad finansowej przepaści, a pożyczka w wysokości miliarda dolarów, którą zadeklarował amerykański sekretarz stanu John Kerry, to zdecydowanie za mało. W samym tylko styczniu polski eksport na Ukrainę spadł o około 10 procent. Szacuje się, że postępująca w tym kraju recesja może doprowadzić do prawdziwego załamania kontaktów handlowych z tym krajem i ograniczenie liczby eksportowanym towarów nawet o 50 procent - analizuje prezes spółki HBC, Jarosław Sobkowiak. Wielu naszych klientów, którzy są aktywnymi uczestnikami wymiany handlowej z Ukrainą, już odczuwa konsekwencje napiętej sytuacji w tym kraju. Co gorsze, mimo iż nie ma dziś realnego zagrożenia konfliktem zbrojnym, skutki pogarszających się relacji pomiędzy Ukrainą i Rosją, oraz pomiędzy Rosją a krajami Unii Europejskiej mogą być w przyszłości o wiele bardziej dotkliwe - dodaje Sobkowiak. Czy zatem istnieje sposób, który pozwoliłby ograniczyć negatywny wpływ kryzysu na Ukrainie na sytuację polskich przedsiębiorców, szczególnie przy tak dużej nieprzewidywalności podejmowanych przez Kreml i prezydenta Rosji, Władimira Putina decyzji? Według różnych szacunków konflikt na wschodzie może ograniczyć polski wzrost gospodarczy nawet o 0,5 procent. Zapobiec tym wydarzeniom nie sposób. Jednak polskie firmy mogą się na taki rozwój wypadków przygotować, osiągając możliwie wysoki poziom elastyczności. W tym przypadku niezwykle istotne jest zatem odpowiednie planowanie, prognozowanie i dostosowywanie organizacji do wydarzeń w przyszłości, nawet takich, które dziś wydają się mało prawdopodobne. Jedną ze skutecznych metod ciągłej optymalizacji przedsiębiorstw jest wyszczuplanie organizacji oparte na założeniach Lean Manufacturing, a w szczególności wdrożenie pracy w systemie Just in Time. Na czym w skrócie ów proces polega, wyjaśnia prezes HBC, Jarosław Sobkowiak: Dział planowania konkretnego przedsiębiorstwa planuje wyprodukowanie tylko potrzebnych produktów, a dział zakupów zamawia jedynie te materiały, które są niezbędne do ich wyprodukowania. W następnej kolejności dział produkcji produkuje wyłącznie to, co jest potrzebne w danym momencie. Produkcja jest w toku zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, przy zachowaniu stuprocentowej jakości, ograniczając do minimum występowanie braków, błędów i generujących dodatkowe koszty zapasów. Produkcja w toku przekazywana jest precyzyjnie do następnego procesu dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. Wszystkie materiały i półfabrykaty są wykorzystywane w krótkim okresie, co ogranicza zaangażowanie kapitału obrotowego. Dzięki tak zorganizowanym procesom, ryzyko rynkowe przekłada się na przedsiębiorstwo w minimalnym stopniu. Elastyczność procesów pozwala relatywnie szybko dostosowywać się do zmiennej sytuacji rynkowej, co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do wydarzeń, z którymi mamy dziś do czynienia. Aby całe przedsięwzięcie było efektywne i wpłynęło na rzeczywistą poprawę sytuacji całej organizacji, niezwykle istotne jest odpowiednie nastawienie pracowników wszystkich szczebli, skuteczna komunikacja i odpowiedzialność kadry menedżerskiej. Warto też podkreślić, że proces wyszczuplania, udoskonalania czy uelastycznienia organizacji musi być na stałe wpisany w strategię przedsiębiorstwa i być jednym z fundamentów jego kultury organizacyjnej. Tylko styczniu polski eksport na Ukrainę spadł o około 10 procent. Szacuje się, że postępująca w tym kraju recesja może doprowadzić do prawdziwego załamania kontaktów handlowych z tym krajem i ograniczenie liczby eksportowanym towarów nawet o 50 procent POLSKA Rumunia BIAŁORUŚ Mołdawia KIjów rosja Morze Azowskie morze czarne rosja 3 4

4 Istnieje wiele powodów, dla których firmy powinny się ciągle doskonalić, starając się obniżać koszty i zwiększać elastyczność działania. Oprócz oczywistych, takich jak np. zwiększanie pozycji konkurencyjnej na rynku, czy podnoszenie jakości oferowanych produktów, są również te, która wynikają ze specyficznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z takich przykładów jest planowane ozusowanie tzw. umów śmieciowych, które niezależnie od pobudek jakimi kierowali się pomysłodawcy tego rozwiązania, obiektywnie doprowadzi do wzrostu kosztów pracy w przedsiębiorstwach. Co w takiej sytuacji pozostaje przedsiębiorcom? Wyjścia są właściwie dwa: dążenie do zwiększania efektywności działania i optymalizacja zachodzących w organizacji procesów, albo ucieczka w szarą strefę. Drugiego rozwiązania nie bierzemy oczywiście pod uwagę. Przeanalizujmy w jaki sposób problem zarządzania zasobami ludzkimi uwzględniany jest podczas wdrożenia i rozwoju Lean Manuracturing w przedsiębiorstwie. W odchudzonym przedsiębiorstwie istnieją tylko dwa rodzaje zatrudnionych osób pracownicy, którzy dodają wartość, oraz pracownicy, którzy tych pierwszych wspierają. Wdrożenie LM musi opierać się na tej pierwszej grupie, gdyż obecne organizacje nie borykają się przecież z problemem nadmiaru pracowników. Dążenie do racjonalizacji kosztów wpływa na ograniczanie pracowników okołoprodukcyjnych, co samo w sobie jest zjawiskiem pozytywnym, ale ogranicza możliwości prowadzenia projektów wewnętrznych, powodując tym samym konieczność zatrudniania konsultantów zewnętrznych. Zanim rozpocznie się wdrożenie jakichkolwiek zmian, wszyscy zainteresowani, a w szczególności pracownicy w obszarze pilotażowym, muszą zrozumieć, jakie będą wynikały z tego wdrożenia dla nich korzyści i dlaczego w ogóle takie zmiany muszą nastąpić. Wizja W większości organizacji koncepcja Lean Manufacturing jest pojęciem nowym i nieznanym, w związku z tym wymaga jednoznacznego Jak skutecznie zarządzać ludźmi w firmie, czyli efektywne wdrażanie lean manufacturing Jarosław Sobkowiak określenia. W szczególności istotne jest, aby liderzy dokładnie scharakteryzowali przyszły stan przedsiębiorstwa jak będzie ono wyglądało, działało, jak po wdrożeniu będzie ono zorganizowane. Wizja powinna być opisana i jasno zakomunikowana przez liderów zmian oraz jednoznacznie poparta przez Zarząd. Problemy są dobre W bardzo wielu organizacjach wystąpienie problemu jest zagrożeniem dla kariery pracownika. Takie nastawienie częściowo lub całkowicie ogranicza możliwości ciągłego doskonalenia. Aby temu przeciwdziałać i wdrożyć właściwą kulturę organizacyjną, konieczne jest rozpowszechnianie wśród pracowników filozofii problemy są dobre. Oczywiście samo nastawienie i filozofowanie nie wystarczy. Konieczne jest również podniesienie kompetencji pracowników w zakresie metod rozwiązywania problemów i pracy grupowej oraz przygotowanie i wdrożenie właściwego systemu ciągłego doskonalenia obejmującego m.in. właściwe metody komunikacji i wizualizacji. Należy również podkreślić, że rozwiązywanie problemów i system ciągłego doskonalenia nie dotyczy wyłącznie jakości produktu - prawidłowo zbudowany system powinien uwzględniać kwestie związane z właściwym przebiegiem procesów i przeciwdziałać odchyleniom od standardu ich realizacji. Monitorowanie systemu Idealny system zarządzania ludźmi posiada wbudowane mechanizmy ciągłego monitorowania morale pracowników, które pomagają ocenić w jakim stopniu oczekiwania ludzi odbiegają od stanu aktualnego. Dane zwykle zbierane są poprzez badanie opinii pracowników, codzienną interakcję pomiędzy liderami oraz pracownikami, reprezentantami pracowników czy też związkami zawodowymi. Najważniejszym efektem tego działania jest ciągła dbałość o właściwe nastawienie załogi oraz budowanie i wspieranie zaufania do wdrażanych rozwiązań. Rola liderów Liderzy organizacji zarząd oraz managerowie niższych szczebli, muszą mieć pełną świadomość i przekonanie odnośnie do kierunku proponowanych zmian. Źródłem jest w tym przypadku oczywiście zrozumienie i zgoda co do wizji przyszłego stanu przedsiębiorstwa. Aby do tego doprowadzić, konieczne jest przeprowadzenie szkoleń, wizyt referencyjnych, warsztatów, przedstawienie przykładów rozwiązań oraz właściwe rozplanowanie projektu, który będzie stopniowo budował przekonanie i świadomość liderów. Odpowiednie nastawienie liderów jest kluczowym elementem sukcesu przedsięwzięcia, bowiem to oni są przykładem dla innych pracowników, a ich determinacja jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia nakreślonego celu. Pewność zatrudnienia Sukces wdrożenia LM uzależniony jest od pełnego zaangażowania pracowników. Jest ono możliwe wyłącznie wtedy, gdy pracownicy mają pewność i stabilność zatrudnienia. Często efektem wdrażania założeń LM jest likwidacja stanowisk pracy. W takim wypadku pracownik musi być pewien, że zatrudnienia nie straci, a powierzone zostaną mu jedynie inne zadania w firmie (na co najmniej porównywalnych warunkach). Może to być rola w zespole ciągłego doskonalenia, czy też zadania związane z pracą w obszarze rozwiązywania problemów. Oczywiście praca w firmie nie może być zagwarantowana do końca życia. Aby zwiększać poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia, wiele firm definiuje i jasno komunikuje działania, które będzie podejmować w przypadku problemów, określając ich priorytety, na przykład: 1. Zwiększenie nacisku na działania redukujące koszty 2. Eliminacja nadgodzin 3. Rezygnacja z outsourcingu 4. Eliminacja premii 5. Zmniejszenie wynagrodzeń 6. Redukcja personelu wspierającego 7. Redukcja personelu dodającego wartość. W ten sposób kreowana i komunikowana jest jasna polityka przedsiębiorstwa, zmierzająca do utrzymania miejsc pracy poprzez stopniowe stosowanie coraz dalej idących środków. Szkolenia Szkolenia są dla wielu przedsiębiorstw sprawą problematyczną. Każdy zdaje sobie sprawę z ich wagi i wartości, ale często nie ma wystarczających pieniędzy i czasu żeby je realizować. Dlatego warto ustanowić podstawową zasadę wzrost i poprawa są uzależnione od rozwoju zespołu. Dopóki ta zasada nie zostanie wprowadzona, dopóty szkolenia nigdy nie będą priorytetem. Komunikacja Każda metoda, proces czy procedura musi być właściwie zakomunikowana, aby została szybko zrozumiana, a następnie wdrożona. Skuteczny system komunikacji jest niezwykle istotnym elementem systemu zarządzania ludźmi w firmie, w której wdrażane są rozwiązania oparte na koncepcji Lean Manufacturing. Musi on gwarantować, że każda informacja i rozwiązanie będą szybko i w zrozumiały sposób dystrybuowane wśród wszystkich pracowników. Planowanie i balansowanie zasobów ludzkich Idealny system zarządzania zasobami ludzkimi musi łączyć myślenie długoterminowe z krótkoterminowym działaniem. Żeby móc podejmować właściwe decyzje dotyczące zatrudnienia, konieczne jest długoterminowe planowanie liczb i kompetencji oraz podejmowanie właściwych decyzji odnośnie do zatrudniania i szkolenia pracowników. Niezbędnymi narzędziami, które należy stosować w tym celu są matryce kompetencji i plany balansowania zasobów ludzkich, uzależnione od średnio i długoterminowych planów sprzedaży/produkcji. Jak w każdym innym przypadku, planowanie zasobów ludzkich musi mieć jasno zdefiniowany cel, którym powinna być przede wszystkim ochrona istniejących miejsc pracy (biorąc pod uwagę wszystkie uwagi opisane powyżej). W związku z tym, w decyzjach krótkoterminowych należy uwzględniać możliwości wynikające z transferu pracowników pomiędzy wydziałami, zatrudnienie na czas określony czy współpracę z firmami pracy tymczasowej. Ludzie, a w szczególności pracownicy dodający wartość z punktu widzenia klienta końcowego, są kluczowym elementem dla skutecznego wdrożenia Lean Manufacturing, a co za tym idzie, poprawy efektywności organizacji i ciągłego jej doskonalenia. Sprawny system współpracy i zarządzania ludźmi powinien być oparty na kliku fundamentach. Najważniejszym z nich jest pewność zatrudnienia, właściwe nastawienie i umiejętność rozwiązywania problemów, komunikacja, narzędzia balansowania zasobów, szkolenie oraz sprawny system ciągłego doskonalenia. 5 6

5 Sobkowiak: Jajko czy kura, czyli LM a systemy informatyczne Praktycy koncepcji Lean Manucatruring bardzo często stają wobec niezwykle istotnego problemu - czy Lean powinien być wdrażany zamiast czy obok, przed czy po pracach związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego? Odpowiedź na pierwszą część pytania jest oczywista - projekt wdrożenia Lean nie powinien być realizowany równocześnie z wdrożeniem systemu informatycznego, gdyż oba te zadania wymagają dużej koncentracji, determinacji i zaangażowania wszystkich zasobów firmy. Co powinno być wdrożone pierwsze? W tym przypadku odpowiedź jest już o wiele bardziej złożona, a zacząć trzeba od przybliżenia tego, co dzięki wdrożeniu Lean Manufactoring można osiągnąć i jak ów proces powinien przebiegać. Co właściwie można osiągnąć dzięki Lean? Zacznijmy od tego, o co gramy. Lean Manufacturing to metodologia, strategia funkcjonowania firmy, która inicjuje systematyczne i pozytywne zmiany. Ze względu na to, że LM to działanie bazujące na ciągłym doskonaleniu, to jego potencjał całkowity jest trudny do określenia. Pierwsze efekty możliwe są do uzyskania już po kilku miesiącach intensywnej pracy, ale pełne wdrożenie systemu to miesięcy, a ciągłe doskonalenie nie kończy się nigdy. Wdrożenie Lean Manufacturing pozwala uzyskać spektakularne efekty w stosunkowo krótkim czasie, a jednocześnie jest długofalowym, ciągłym procesem doskonalenia operacji. Jak to zrobić? Co oznaczają enigmatyczne nazwy podane w tabeli? Zacznijmy od tego, że cały proces wdrożenia LM powinien składać się z przygotowania, projektowania i implementacji systemu. Fazę przygotowawczą najlepiej zrealizować w formie audytu, który powinien: zdefiniować cele i ograniczenia planowanych zmian po ustaleniu celów należy w jednoznaczny sposób zakomunikować je w ramach całej organizacji, w czym kluczowa jest rola liderów, którzy z pełną determinacją muszą pokazać, że są to cele całej organizacji zapewnić pełne rozumienia potrzeby zmian przez wszystkich pracowników liderzy muszą być sami przekonani co do potrzeby zmian i zapewnić zrozumienie i pełne wsparcie ze strony całego zespołu. Rozpoczęcie wdrożenia LM jest często wymuszone przez konkurencję, warunki rynkowe lub partnerów. Silna potrzeba zmian i wdrożenia LM musi być jasno zakomunikowana wszystkim członkom organizacji, zdefiniować wspólną wizję stanu przyszłego i przekazać tą wizję w całej organizacji przygotować cele szczegółowe i plan Kolejne fazy projektowania i implementacji muszą przeplatać się w każdym etapie wdrożenia: stabilizacja celem tego etapu jest wdrożenie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing i przygotowanie organizacji do bardziej złożonych rozwiązań organizacyjnych. W etapie tym szczegółowo definiowane są źródła nieefektywności i wprowadzane są systemy zarządzania, które mają im przeciwdziałać. Najważniejsze z nich to 5S, TPM, TQM, zarządzanie wzrokowe, korekty systemu motywacyjnego, systemy szkolenia pracowników, systemy doskonalenia KAIZEN przepływ ciągły celem tego etapu jest rozpoznanie i eliminacja czynników, które powodują, że przepływ procesów w firmie jest przerywany i podlega zaburzeniom wynikającym z awarii, złej jakości, przezbrojeń lub innych przyczyn. W efekcie po tym etapie proces produkcyjny powinien być procesem ciągłym, bez zatrzymywania wynikającego z jakichkolwiek powodów standaryzacja pracy w tym etapie szczegółowo definiowany jest czas taktu w jakim rynek oczekuje dostarczania produktów, a dzięki zastosowanym zasadom standaryzacji pracy i właściwej organizacji gniazd produkcyjnych, poszczególne etapy produkcji realizowane są w tempie zbliżonym do czasu taktu system ssący - celem tego etapu jest doprowadzenie do sytuacji, w której operacje w dole strumienia wartości we właściwym czasie wyciągają z wcześniejszych operacji komponenty niezbędne do wykonania kolejnych działań. Celem jest także taka modyfikacja organizacji pracy, by materiały i półfabrykaty znajdowały się na stanowiskach roboczych w tym momencie, w którym są potrzebne do wykonania zadanych procesów. Podstawowym efektem końcowym tego etapu jest doprowadzenie do zmniejszenia zapasów międzyoperacyjnych, poprzez uniknięcie magazynowania dużej ilości elementów w procesie produkcji na rzecz przepływu małych partii produkcyjnych we właściwym momencie produkcja poziomowana - celem tego etapu jest właściwe ustalenie harmonogramów dziennych produkcji tak, by każdy produkt mógł być produkowany każdego dnia. Zmiana organizacji produkcji w sposób umożliwiający minimalizację zapasów produktów gotowych na rzecz produkcji dokładnie na czas produktów oczekiwanych przez klienta Co więc powinno być pierwsze Lean Manufacturing czy zintegrowany system informatyczny? Wydaje się że wdrożenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego zdecydowanie powinien poprzedzić proces uporządkowania, zmapowania i właściwego nazwania procesów. Najlepiej, jeśli bazuje on na metodologii Lean Manufacturing, ponieważ pozwala osiągnąć nie tylko rezultaty krótkoterminowe, ale także (oczywiście pod warunkiem pełnego wdrożenia systemu, a w szczególności pod warunkiem skutecznej zmiany kultury organizacyjnej), uruchomić proces ciągłego doskonalenia i rozwoju organizacji. Co jednak, gdy nie mamy czasu na pełne wdrożenie, a istniejące w firmie rozwiązanie informatyczne jest już niewystarczające i przestarzałe? Wtedy powinniśmy znaleźć kompromis. Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie pełnych prac przygotowawczych dogłębnego audytu systemowego - i na tej podstawie (oczywiście z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa) zaplanowanie całego procesu wdrożenia LM i przeprowadzenie Etapu I Stabilizacji, połączonego z gruntownym uporządkowaniem procesów. Po wdrożeniu docelowego systemu zbierania informacji, połączonego z wizualnym systemem zarządzania przedsiębiorstwem, łatwiejsze będzie nie tylko wdrożenie systemu zintegrowanego, ale i właściwe wykorzystanie jego możliwości. Dodatkową korzyścią, która idzie w parze ze świadomym projektowaniem docelowego środowiska informacyjnego, jest możliwość lepszego wyboru systemu IT przez pryzmat rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. 7 8

6 Firma HBC przeprowadziła audyt operacyjny w Fabryce Amunicji Myśliwskiej FAM-Pionki Pierwszy etap współpracy firmy HBC z Fabryką Amunicji Myśliwskiej FAM- -Pionki, którym był audyt operacyjny został zakończony pomyślnie. Tym samym podjęta została decyzja o kontynuowaniu współpracy. Przeprowadzony w 2013 roku audyt determinowany był potrzebą realizowanej w spółce transakcji kapitałowej. Obejmował on wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa FAM-Pionki począwszy od analizy procesowej, poprzez analizę wykorzystania czasu pracy i mocy produkcyjnych, aż po analizę systemów zarządzania. Przeprowadzenie audytu operacyjnego w spółce FAM-Pionki było właściwie początkiem długoterminowej i wielopłaszczyznowej współpracy. Niezwykle istotny jest fakt, że zaproponowane przez nas działania przyczyniły się do podjęcia strategicznych dla spółki decyzji, które już w niedługim czasie przyniosą realne korzyści dla wszystkich grup interesariuszy tej organizacji - analizuje prezes spółki HBC, Jarosław Sobkowiak. Pozytywna ocena naszych działań bezpośrednio wpłynęła także na podjęcie decyzji o kontynuowaniu współpracy w najbliższych miesiącach - dodaje. Jak podkreślają przedstawiciele spółki FAM-Pionki, wyniki przeprowadzonego przez firmę HBC audytu miały istotny wpływ na planowany proces reorganizacji przedsiębiorstwa po przeprowadzonych zmianach właścicielskich. Firma HBC, specjalizująca się w dziedzinie wdrażania rozwiązań organizacyjnych opartych na Lean Management, wzmocniła zespół odpowiedzialny za współpracę z głównymi klientami firmy oraz w dalszym ciągu doskonali proces realizacji projektów. Wprowadzone w spółce zmiany wynikały z prowadzonych działań optymalizujących ofertę usług HBC tak, aby były one w maksymalnym stopniu dostosowane do oczekiwań klientów. W ramach zmian organizacyjnych funkcję dyrektora projektu zaczął pełnić Konrad Szeląg, specjalista w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na koncepcji lean manufacturing. Ponadto zespół zasilił Michał Hnatiuk, ekspert w dziedzinie rachunkowości zarządczej. Nowi członkowie kadry HBC wesprą swoim doświadczeniem i wiedzą przede wszystkim nowe projekty, które realizowane będą w najbliższych miesiącach. W tym czasie firma HBC współpracować będzie z organizacjami reprezentującymi branżę energetyczną, meblarską oraz mięsną. HBC w pracy z klientami bazuje na wielu latach doświadczeń, podczas których wypracowana została autorska, niezwykle skuteczna metoda wdrożeniowa. Istotne jest przede wszystkim odpowiednie przygotowanie, wdrożenie i właściwe przetestowanie oczekiwanych rozwiązań organizacyjnych, najlepiej w obszarze pilotażowym, a dopiero później rozszerzanie tego na całą organizację i implementowanie narzędzi informatycznych. Koncepcja lean manufacturing, której założenia wdrażane są również w spółce HBC, pozwala na maksymalne wykorzystanie zasobów danej organizacji i zwiększenie wydajności np. zakładów produkcyjnych, bez dodatkowych na kładów finansowych. Kluczowe jednak przed rozpoczęciem wdrażania lean manufacturing, jest bardzo dokładne zde- Firma HBC wzmacnia zespół i doskonali proces realizacji projektów ich przyczyn, a już w trakcie realizowafiniowanie problemów oraz określenie nia procesu reorganizacji firmy, odpowiednie zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli przedsiębiorstwa Prowadzone w październiku i listopadzie 2013 roku prace były związane z reorganizacją procesów zachodzących w spółce, w szczególności w zakresie wzrostu elastyczności i efektywności maszyn produkcyjnych. Firma HBC, specjalizująca się w reorganizacji przedsiębiorstw oraz we wdrażaniu i podejmowaniu działań opartych na koncepcji lean manufacturing miała przyjemność współpracować w tym zakresie ze spółką OCEANIC. Przeprowadzone w IV kwartale 2013 roku prace dotyczyły przede wszystkim wsparcia procesów mających na celu wzrost elastyczności i efektywności maszyn produkcyjnych. Głównym narzędziem wykorzystywanym w trakcie realizacji projektu był tzw. SMED (Single Minutes Exchange of Die), czyli seria technik, która pozwala na znaczne skrócenie czasu przezbrojenia maszyn. W trakcie współpracy ze spółką OCE- ANIC kluczowa okazała się komunikacja. Szybkie określenie potrzeb, zdiagnozowanie problemów oraz odpowiednia kultura organizacyjna przełożyły się na terminowe, a co ważniejsze skuteczne wdrożenie rozwiązań i podjęcie zaplanowanych działań analizuje prezes spółki HBC, Jarosław Sobkowiak. Zakres, sposób oraz czas wdrażania rozwiązań i podejmowania poszczególnych działań został dostosowany do potrzeb spółki OCEANIC, a główny nacisk został położony na szczegółowe omawianie i przekazywanie kluczowych informacji na hali przy maszynach produkcyjnych. JiT Just in Time dokładnie na czas Dział planowania planuje wyprodukowanie tylko potrzebnych produktów a dział zakupów zamawia tylko niezbędne materiały do ich wyprodukowania. Dział produkcji produkuje tylko to co jest potrzebne w danym momencie. Produkcja w toku jest w 100% właściwej jakości, nie ma braków i błędów. Produkcja w toku jest przekazywana dokładnie do następnego procesu i dokładnie wtedy gdy jest to potrzebne. Wszystkie materiały i półfabrykaty są wykorzystywane w krótkim okresie czasu, co ogranicza zaangażowanie kapitału obrotowego. Harmonogram tygodniowy PROCES I PROCES II PROCES III Tradycyjny sposób sterowania produkcją MAGAZYN Pchanie każdy z procesów dostał swój plan produkcji i ma go wykonać bez względu na to co jest potrzebne w kolejnych procesach. Wydajność niska wydajność systemu jako całości, mimo że każdy proces osobno jest zoptymalizowany. Rezultat = długi czas przejścia i słaba wydajność 9 10

7 PROCES I PROCES II PROCES III FIFO BUFOR System ssący - definicja System ssący to kluczowy element organizacyjny niezbędny do wprowadzenia produkcji JiT W tradycyjnym systemie sterowania produkcją dział sterowania generuje przepływ informacji poprzez rozesłanie planu produkcyjnego do każdego wydziału by produkował i przemieszczał materiał. System ssący odwraca ten proces ruch materiału generuje sygnał informacyjny /Kanban/ czyli kiedy części są zasysane z Supermarketu, sygnał /Kanban/ by produkować więcej jest wysyłany do procesu dostarczającego. Harmonogramowany jest tylko jeden proces zwany Stymulatorem procesu. Każdy system ssący ma wbudowany automatyczny hamulec, gdy zatrzymuje się produkcja np. zapełniła się zsuwnia kolejki FIFO, zapełniły się wszystkie miejsca w supermarkecie dzięki temu nie występuje nadprodukcja a system jest łatwo monitorowany, gdyż mogą występować przestoje. Proces wysyłki jest Stymulatorem procesu /SSW/, który jako jedyny podlega harmonogramowaniu. 11

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN Maciej Kolanowski Kierownik ds. Lean Manufacturing 25.04.2017 1 Date SPIS TREŚCI Prezentacja firmy Mann + Hummel Filtration Omówienie strategii

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING centrum szkoleniowo konsultingowe szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING Co robimy? Pomagamy przedsiębiorstwom w uzyskaniu jak najlepszej pozycji rynkowej, skupiając się na działaniach w trzech kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM

Program 5S - - podstawowe narzędzie LM Program 5S - - podstawowe narzędzie LM C. Stieler 06-2016 5S TPM SMED VSM Kanban JIT 5S dlaczego? KAIZEN 5S dlaczego? stworzenie standardów bezpieczeństwa, porządku i czystości na stanowisku pracy. uformowanie

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy

Six Sigma Black Belt. Program szkoleniowy Six Sigma Black Belt Program szkoleniowy Program Six Sigma Black Belt Etap procesu: Czas trwania [godz.] Define 32 Measure 24 Analyse 32 Improve 24 Control 32 Sesje przeglądu projektów 16 Obrona projektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW ZARZĄDZANIE ZMIANĄ SPOSÓB NA PRZESZKODY W EFEKTYWNEJ PRACY DZIAŁU ZAKUPÓW I OBNIŻANIE KOSZTÓW Dlaczego proste rzeczy są takie trudne i rzadko udaje się je w pełni zrealizować 1 Plan wystąpienia Powody,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

www.omec.pl 1 Konferencja "Bezpieczny Projekt" Wrocław 22 czerwca 2010

www.omec.pl 1 Konferencja Bezpieczny Projekt Wrocław 22 czerwca 2010 Od kartki i ołówka do systemu informatycznego, czyli jak wdrażano zarządzanie projektami u klienta Rinf Sp. z o.o. www.omec.pl 1 Co my rozumiemy pod pojęciem: PROJEKT Projekt: Ciąg zadań nastawionych na

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Jakie korzyści przynosi optymalizacja 4 Jak podejść do optymalizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 3. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Mapy Drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji

Mapy Drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Mapy Drogowe Narodowego Programu Redukcji Emisji Maciej M. Sokołowski Dyrektor Wykonawczy Sekretariat Rady Konferencja NEUF 2010 Nowa Energia User Friendly

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Administracja jako organizacja zarządzana procesowo

Administracja jako organizacja zarządzana procesowo Administracja jako organizacja zarządzana procesowo Jak procesy mogą zaszkodzić administracji oraz obywatelom? Michał Bukowski główny specjalista CPI MSWiA CC BY-NC 2.0 VanTheMan8 Agenda 1. Znaczenie projektu

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl

Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem. dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl 04--7 Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 7 Zarządzanie ryzykiem dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/04-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad7.pdf Budowa autostrady Możliwe sytuacje Projekt

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo