Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie"

Transkrypt

1 Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

2 Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się dla przedsiębiorstwa istotnymi czynnikami konkurencyjności. Sukces w gospodarce ery nazywanej nową ekonomią lub nową erą informacji nie jest tylko mierzony udziałem firmy w rynku, wielkością posiadanych aktywów, klientów lub rozmiarami zdobytego rynku, ale również sukcesem w zarządzaniu wiedzą i umiejętnością wykorzystania kapitału intelektualnego firmy. Kapitał intelektualny tworzy wartość firmy.

3 Zarządzanie wiedzą Nie istnieje obecnie taka definicja zarządzania wiedzą, która byłaby ogólnie przyjętą i stosowana w praktyce. W literaturze napotykamy na szereg definicji, które w różny sposób charakteryzują proces zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą jest procesem, przy pomocy którego organizacja generuje bogactwo w oparciu o swoje intelektualne lub oparte o wiedzę aktywa organizacyjne Według Bukowitz i Williams

4 Zależy od kontekstu Dane, informacje, wiedza, mądrość Zarządzanie wiedzą WIEDZA MĄDROŚĆ LUDZIE Dane Dane definiuje się jako niepołączone ze sobą fakty, zapis stanu faktycznego, jakiegoś zjawiska, transakcji. Informacje Informacje są to te dane, które zostały poddane kategoryzacji i klasyfikacji lub w inny sposób zostały uporządkowane Zarządzanie informacjami Nie zależy od kontekstu DANE INFORMACJA Niski stopień zrozumienia całego zagadnienia SYSTEMY IT Wysoki stopień zrozumienia całego zagadnienia Wiedza Wiedza oznacza uporządkowane i oczyszczone informacje. Wiedza powstaje dopiero po wyciągnięciu wniosków z dostępnych danych i informacji, postawieniu ich w odpowiednim kontekście przy jednoczesnym zaangażowaniu ludzkiego umysłu Mądrość posiadanie obszernej wiedzy na dany temat, popartej bogatym doświadczeniem prowadzi do mądrości.

5 Procesy zarządzania wiedzą PRODUKCJA WIEDZY Okoliczności, w jakich jednostki, grupy i organizacje generują nową wiedzę. Ponieważ tworzenie nowej wiedzy od podstaw może być bardzo kosztowne i czasochłonne, często bardziej racjonalnym działaniem jest nabywanie wiedzy z zewnątrz np. poprzez zakup licencji, przejęcie innej firmy, zawarcie aliansu strategicznego lub zatrudnienie ekspertów.

6 Procesy zarządzania wiedzą (cd) WERYFIKACJA WIEDZY Wiedza po jej stworzeniu musi być zweryfikowana. Sposób tej weryfikacji zależy od sektora, w którym powstała. W przypadku przedsiębiorstw komercyjnych najlepszym kryterium weryfikacji jest rynek. Wiedza, pomysły i innowacje, które się sprawdzają, generują wartość dodaną dla firmy. Ponieważ proces ten jest często długotrwały, wiele przedsiębiorstw musi podejmować ryzyko i ją wykorzystywać bez weryfikacji.

7 Procesy zarządzania wiedzą (cd) ZEBRANIE WIEDZY WYJŚCIOWEJ Zanim przystąpi się do rozwiązywania skomplikowanych problemów (np. rozwój nowego produktu) należy zebrać znaną już wiedzę w formie skodyfikowanej. W różnych sektorach istnieją różne podejścia do kwestii zbierania wiedzy wyjściowej i różne techniki Przezwyciężania trudności w jej pozyskiwaniu.

8 Procesy zarządzania wiedzą (cd) PRZESYŁANIE WIEDZY Jest wiele sposobów przesyłania wiedzy (na przykład media, kursy i szkolenia, osobisty kontakt z posiadaczem wiedzy). Każda z powyższych form ma duży potencjał zakłócania przepływów wiedzy. Przyczyną tego zjawiska mogą być podmioty zaangażowane w przesyłanie lub proces komunikacji.

9 Procesy zarządzania wiedzą (cd) ADAPTACJA WIEDZY Aby jednostka lub organizacja przyswoiła nową wiedzę, musi istnieć ku temu określony powód lub bodziec. Jej przyswojenie często oznacza rezygnację z już posiadanej wiedzy. Nowa wiedza i nowe praktyki mogą być właściwie przesłane, lecz bez adaptacji przez odbiorcę nie zostaną wykorzystane w praktyce.

10 Procesy zarządzania wiedzą (cd IMPLEMENTACJA WIEDZY Adaptacja jest koniecznym, lecz nie wystarczającym warunkiem zastosowania wiedzy. Nie każda wiedza nadaje się do natychmiastowego zastosowania.

11 Procesy zarządzania wiedzą (cd) INSTYTUCJONALIZACJA WIEDZY Jest to proces prawdopodobnie najbardziej złożony. Dotyczy on przekształcenia innowacji w rutynową, normalną praktykę. Instytucjonalizacja następuje wówczas, gdy innowacja uniezależni się od obecności osoby, która ją wprowadziła.

12 PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Formułowanie celów zarządzania wiedzą Stosowanie wiedzy Dystrybucja wiedzy Procesy biznesowe Kreowanie wartości Identyfikowanie wiedzy Kreowanie wiedzy Gromadzenie wiedzy Czynniki wpływające na efektywność procesów zarządzania wiedzą: Controlling Procesy organizacyjne Technologia informatyczna Przywództwo Kultura organizacyjna Zarządzanie zasobami ludzkimi

13 Założenia stosowania systemu zarządzania wiedzą ponieważ wiedza powstaje wyłącznie w pracowników do aktywnego udziału w procesie zarządzania wiedzą i nagradzać zarządzanie wiedzą bez wsparcia ze strony umysłach ludzkich należy zachęcać ich za wniesiony wkład, naczelnego kierownictwa jest niewykonalne,

14 Założenia stosowania systemu zarządzania wiedzą cd prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania wiedzą opiera się na zaufaniu utożsamianie zarządzania wiedzą z nowoczesnymi technologiami jest błędem, a z drugiej stronyzarządzanie wiedzą bez zastosowania nowoczesnych technologiinie będzie efektywne,

15 Założenia stosowania systemu zarządzania wiedzą cd zarządzanie wiedzą jest procesem ciągłym, który nie ma końca, od właściwego funkcjonowania systemu zarządzania wiedząbędziezależeć przyszła pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa.

16 Systemy zarządzania wiedzą w strategiach CEL: przełożenie strategii zarządzania wiedzą na formalne rozwiązania organizacyjne. System wskazuje kadrze kierowniczej obszary, decydujące o powodzeniu lub porażce zarządzania wiedzą.

17 Systemy zarządzania wiedzą w strategiach (cd) gólne zasady dotyczące systemu zarządzania wiedzą: wdrożenie systemu zarządzania wiedzą jest kosztowne (ale jego brak może być jeszcze bardziej kosztowny), system zarządzania wiedzą musi być wypadkową strategii zarządzania wiedzą, strategia zarządzania wiedzą musi być podporządkowana strategii całej organizacji, zarządzanie wiedzą powinno się rozpocząć od programu pilotażowego, ważne jest zgromadzenie odpowiednich środków do jej wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania

18 System Zarządzania Wiedzą WYMIAR STRATEGICZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Strategia Organizacji Strategia Zarządzania wiedzą wiedzą Kultura organizacyjna Ludzie: Ludzie: pracownicy wiedzy wiedzy WYMIAR OPERACYJNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WIEDZĄ ASPEKT PROCESOWY: Procesy zarządzania wiedzą ASPEKT PODMIOTOWY: Osoby odpowiedzialne za zarządzania wiedzą ASPEKT STRUKTURALNY: Struktury, systemy i procedury zarządzania wiedzą ASPEKT PRZEDMIOTOWY: Zasoby wiedzy organizacyjnej Technologia Monitoring

19 Determinanty systemu zarządzania wiedzą Kompleksowy charakter, Zamiana aktywów intelektualnych organizacji w wynik ekonomiczny, Wsparcie czterech czynników, jak przywództwo, kultura organizacyjna, technologia i system pomiarowy, Łączenie ze sobą ludzi, a dokładniej tych, którzy posiadają wiedzę z tymi którzy jej potrzebują, Hybrydowe połączenie ludzi i technologii, Kreowanie sieci.

20 Dziękuję za uwagę

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ Praca zbiorowa pod redakcją: Marcina W. STANIEWSKIEGO i Piotra SZCZEPANKOWSKIEGO Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji

Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji Mgr Anna Mazurkiewicz Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Rzeszowskiego Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji Istota wiedzy Definicja pojęcia wiedza Dokonujące się w ostatnich latach przemiany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Marcin Kłak Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Praca naukowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo