Pole działalności: 1. Budowa lokalnych i ponadgminnych sieci komputerowych 2. Działania edukacyjne 3. Tworzenie i wdrażanie e usług

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pole działalności: 1. Budowa lokalnych i ponadgminnych sieci komputerowych 2. Działania edukacyjne 3. Tworzenie i wdrażanie e usług"

Transkrypt

1 KATALOG INSTYTUCJI, FIRM I PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH BUDOWĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINACH WIEJSKICH (Ktlog zostł oprcony dl progrmu e VITA n zlecen Fundcj Wspomgn Ws) Wyjśnn znczen kolumn KLASYFIKACJA Rol : 1. Prtner plkonu Zrządzjący projektem : 1. Budo lokch pondgmnnych sc komputerch 2. Dzłn edukcyjne 3. Trzen drżn Zkres : 1. Dordzt 2. Dost sprzętu Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Centrum Rozju Zsobó Ludzkch IBM Polsk Sp. z Wśn Busness Prk Wrsz Wrsz Tmk 3.mps.gov.pl 1 Srpn 8 Ideo Sp. z Rzeszó Nd Przyrą 14.pl.bm.com.deo.pl (+48 22) (+48 22) (+48 17) (+48 22) (+48 22) (+48 17) e. 16 jeództ jeództ jeództ Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Krj Trzen drżn Dordzt

2 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Instytut Rozju Społeczeńst Informcyjnego Klster TeleInformtycz ny ICT Coperncus Krjo Izb Gospodrcz Elektronk Telekomunkcj Mcrosoft Sp. z Mnsterst Edukcj Nrodoej Rzeszó Nd Przyrą Toruń Wrsz Wrsz Wrsz Włocłsk 167 Stępńsk 22/30 Al. Jerozolmsk 195 A pl pl om Al. Szuch 25.men.gov.pl men.gov.pl (0 17) (+48 52) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 52) (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ jeództ jeództ jeództ Krj Szkoł / Uczeln / Jednostk nuko Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Prtner plko nu Prtner plko nu Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Dzłn edukcyjn e Dordzt

3 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Mnsterst Gospodrk Mnsterst Nuk Szkolnct Wyższego Mnsterst Rozju lnego Mnsterst Spr Wenętrznych Admnstrcj Deprtment Informtyzcj Wrsz Wrsz Wrsz Wrsz Plc Trzech Krzyży 3/5 Wspóln 1/3 Ul. Wspóln 2/4 Wspóln 1/3.mg.gov.pl.nuk.gov.pl.mrr.gov.pl.ms.gov.pl pl (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ jeództ jeództ Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Polsk Agencj Rozju Przedsęborczoś c Polsk Izb Informtyk Telekomunkcj Wrsz Wrsz Pńsk 81/83 Koszyko 54.prp.gov.pl (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ Krj Zrządz jący progr Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu

4 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Polsk Izb Komunkcj Elektroncznej Polsk Torzyst Informtyczne Wrsz Wrsz Przemysło 30 Al. Soldrn 82A m.5 SI TEAM Ktoce Potrock 17 onformcyjne.pl cyjne.pl (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ jeództ Krj Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Prtner plko nu Krj Dzłn edukcyjn e Trzen drżn Dordzt Storzyszen Mst Internec" Storzyszen Internet Socty Polnd Storzyszen Polsk Rynek Oprogrmon PRO Trnó Krkosk 11A Wrsz Wrsz Psteur 7 ul.nogrodzk 31 (+48 14) (0 22) (+48 14) (0 22) jeództ jeództ jeództ Krj Krj Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Prtner plko nu Prtner plko nu Trzen drżn Dordzt

5 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Telekomunkcj Polsk S.A. Włdz Wdrżjąc Progrmy Europejsk ASTA NET Młdzńsk, Ryczek Spółk Jn Wrsz Wrsz Trd 18.telekomunkcj.pl cj.pl Ul. Wspóln 2/4.pe.gov.pl Pł Drygs 29 net.pl net.pl (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ Dolnośląsk Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr ATM GRUPA S.A Kobrzy ce Błęktn Dolnośląsk BRK NETWORK DEVICES Jcek Psek No Rud Łużyck 2 lok. 4 brk Dolnośląsk DCG DOMINAS CONSULTING GROUP sp. z Wrocł Legnck Dolnośląsk

6 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres DCG Domns Consultng Group Sp. z Wrocł Legnck Dolnośląsk Krj Dolnośląsk Centrum Znsonyc h Technolog Sć e Zdro ELEKTROBUD NOWAK Mrosł Nok Wrocł Smoluchosk go Wrocł Strodrs k (071) (071) Dolnośląsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Dolnośląsk Krj EMIT Sp. z Wrocł Koszro 48 lok brk Dolnośląsk ENTER NET PLUS' Sp. z Pł Okrze 18 pl Dolnośląsk INTERGATE' sp. z Wrocł Kzmrz Wlkgo 27A.ntergte.pl Dolnośląsk

7 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres INTERNET BROKERS Mrcn Przybylsk Wrocł Dąbroskg o 42 brk brk (071) (071) Dolnośląsk MASTER sp. z Głogó Skorskgo 43.mster.pl Dolnośląsk Krj MIS S.A Wrocł Tęczo 11.ms.eu (0 71) (0 71) Dolnośląsk Krj Trzen drżn Dordzt P.U. INTERNAUTA s.c. Ryszrd Leck, Dnut Leck PRZEDSIĘBIORST WO BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO 'HAWE' Sp. z SADALMELIK INTERNET SOLUTIONS ' COMMUNICATI ONS sp. z Legnc Krkonosk 1 lok Legnc Dzłko Wrocł Kołłątj 24 ontkt/ (61) brk (61) Dolnośląsk Dolnośląsk Dolnośląsk Krj

8 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres SOGEN ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZN YCH Grzegorz Pjko Gryfó Śląsk Akcjo 4 lok. 4 (75) Dolnośląsk Krj Spółdzln Socjln WPromoton TELEFONIA DIALOG S.A Wrocł Płuck 44/3.promoton.org.pl Wrocł Pl. Jn Pł II (0 71) (0 71) Dolnośląsk Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Dolnośląsk Krj Mrszłkosk Wojeództ Dolnośląskgo Wspólnot Wdzy Innocj Zkres Technk Informcyjnych Komunkcyjnyc h ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKA CYJNYCH Cezry Psrecz Wrocł Wybrzeże Słockgo 12/ Wrocł Wybrzeże Wyspńskg o Dzrżon ó.umd.pl cluster.roc.pl Szkoln 5 brk (+48 71) (+48 71) brk Dolnośląsk Dolnośląsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Dolnośląsk Zrządz jący progr Prtner plko nu

9 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres AIT Solutons sp. z Bydgoszc z Bydgoskch Olmpjczykó 6b/8 (+48 52) (+48 52) Kujskopomorsk Trzen drżn AWACOM sp. z Bydgoszc z Fordońsk 246 (052) (052) Kujskopomorsk BIM TELEKOM sp. z Toruń Mr Skłodoskj Cur Kujskopomorsk CONNECT IT Project Consultng Toruń Toruń Wpnn 10/211 Konuchy 13/14 (+48 56) (0 56) Kujskopomorsk Kujskopomorsk Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch Dordzt KOM NET Sp. z Toruń Włocłsk 167 kom net.com.pl (56) (56) Kujskopomorsk Krj

10 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Kujsko Pomorsk Sć Informcyjn Sp. z MAXLAN Grcjn Kutyb Toruń Szos Chełmńsk Toruń Błostock 5 k.pl/ (+48 56) (056) (+48 56) Kujskopomorsk Kujskopomorsk Krj Prtner plko nu Krj Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch OPUS.NET sp. z Chełm Krzy Kujskopomorsk Krj Mrszłkosk Wojeództ Kujsko Pomorskgo AMBIT SYSTEMY INFORMATYCZN E Bogdn Kozck Toruń Plc Tetr Lubrtó Psko 34A (+48 56) (+48 56) kujskopomorsk.pl Kujskopomorsk Zrządz jący progr Lubelsk Krj BIURO USŁUG TELETECHNICZN YCH 'TELPROJEKT' sp. z Lubln Al. Spółdzlczoś c Prcy 34.telprojekt.pl Lubelsk

11 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres DOTNET Mteusz Skoneck Lubln Pgnngo 9 lok. 8 brk brk Lubelsk EUROPEJSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z Lubln Ortoryjn 1 (081) (081) Lubelsk IKOMNET INTERNET KOMPUTERY SIECI Mrcn Koseck Stno Jrosłc 40.komnet.pl brk bre Lubelsk MARSOFT S.A Śdnk Głogo 2A.mrsofts.pl (81) (081) Lubelsk Krj MIKROTECH S.A Krosno Skłdo Lubelsk PRZEDSIEBIORST WO WDROŻENIOWO USŁUGOWE 'FIBREX' Sp. z Lubln Fntstyczn 6 (0 81) (0 81) Lubelsk

12 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres PRZEDSIĘBIORST WO USŁUG SPECJALISTYCZN YCH 'KABLOMEDIA' Sp. z Puły Centrln 2 uly.pl/ Lubelsk RESET NET Sp. z Lubln Spółdzlczoś c Prcy 34 (081) (081) Lubelsk System 3 Sp. z o. o Lubln Leśn 8.system 3.com.pl 3.com.pl Lubelsk Lok ŚdMAN s. c Śdnk Kosynró 12.sdmn.pl Lubelsk Mrszłkosk Wojeództ Lubelskgo ADB POLSKA sp. z Lubln Spokojn 4.lubelsk.pl Zlon Gór Trs Północn 16.dbglobl.com (+48 81) (068) (+48 81) (068) Lubelsk Zrządz jący progr Lubusk Krj

13 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII 'GIGATECH' Dnl Gordzjonok Mrszłkosk Wojeództ Lubuskgo WI MA NET Artur Wojtkcz Jelen Gór Zlon Gór Zlon Gór Wt Stsz 20 lok. 26 Podgórn 7 Wśno 44 lok. 1 brk.um.lubusk.pl brk (+48 68) brk (+48 68) Lubusk Lubusk Lubusk Zrządz jący progr ALFASOFT Sp. z Łódź Trugutt 25 IV p..lfsoft.pl (0 42) (0 42) Łódzk Krj Trzen drżn ASTERIX sp. z Łódź Krolesk 1 rx/ 0/ / Łódzk Centrum Komputeroe ZETO S.A Łódź Nrutocz 136.ckzeto.com.pl (0 42) (0 42) Łódzk Krj

14 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres ELSNET s.c. Robert Pchut, Mchł Krkok Łódź Józef Elsner 4 lok. 44.elsnet.pl Łódzk NT Group Systemy Informtyczne Sp. z Łódź Trugutt 21/23.ntg.pl (0 42) (0 42) Łódzk Krj Trzen drżn OŚRODEK INFORMATYCZN O SZKOLENIOWY 'AUDAX' sp. z Przedsęborst o Technczno Hndloe "BDF ELIN" Sp. z Tomszó Mzo ck Bełchtó Brlckgo 4 Wyspńskg o 4 /.bdfeln.com.pl (0 44) (0 44) Łódzk Łódzk Krj Trzen drżn Dordzt TOYA Sp. z Łódź Łąko Łódzk Krj Mrszłkosk Wojeództ Łódzkgo Łódź l. Płsudskgo 8.lodzk.pl (+48 42) (+48 42) Łódzk Zrządz jący progr

15 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres WEBRING NTERNET solutions Potrkó Trybunl sk Dbroskg o 5.stch.pl (44) (44) Łódzk ALFANET Mrcn Młolepszy Częstoch o Okóln 70 et24.pl/ (034) Młopolsk Krj BITECH s.c. Bogusł Kotrb Bogdn Nędz Krkó Frdlen 4 lok. 126.btechkrko.mxtrder.pl brk Młopolsk Krj CENTRUM ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W NAUCE, TECHNICE I GOSPODARCE 'FEMA ENGINEERING' sp. z CITYNET sp. z Krkó Czpńskgo Krkó Frycz Modrzesk go 3 lok. 18 Krkó.pl (012) (012) Młopolsk Młopolsk COMARCH S.A Krkó Al. Jn Pł II 39A 48 (12) (12) Młopolsk Krj

16 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres e Klster Młopolsk Klster Informtyczny Krkó Kustron 4 ELTE Sp. z Krkó Wdock 12 m.pl/ (+48 12) (12) (+48 12) (12) Młopolsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Młopolsk Prtner plko nu Grup Adeb Brtłomj Juszczyk Krkó Plc N Stch 1.deb.pl (0 12) (0 12) Młopolsk Krj Trzen drżn HOR.NET POLSKA sp. z Krkó Wlopole 12 (+48 12) (+48 12) Młopolsk INET USŁUGI INTERNETOWE Wojcch Wtszek Dębno Dębno 219 lok. 2 debno.pl debno.pl Młopolsk Krj INTERKOM sp. z Krkó Arm Krjoej (012) Młopolsk

17 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres INTERNET PLUS S.C. Rfł Pośpch, Rent Pośpch Częstoch o Alej Arm Krjoej 1 lok. 3.plus.com.pl brk Młopolsk Logc Polnd Sp. z Krkó Arm Krjoej 18.logc.com (0 12) (0 12) Młopolsk Krj Trzen drżn Logotec Engneerng S.A Mysłoc e Złuskgo 2.logotec.pl (0 32) (0 32) Młopolsk Krj Trzen drżn LUXNET SYSTEMY INFORMATYCZN E Krzysztof Łojosk Krkó Mł Gór 20 lok Młopolsk MCCNET sp. z Krkó Nohuck 92.mccnet.pl 48 (12) (12) Młopolsk NET 24h Mcj Kosteck N Tomyśl Kuszk 27B 24h.pl 24h.pl/ Młopolsk Krj NETMAR Mrusz Wątor Pcm Pcm / Młopolsk Krj

18 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres NETWORK FOR BUSINESS sp. z Krkó Arm Krjoej 79 lok Młopolsk OSIEKNET Mrek Chbosk Osk Kto 7 (0 58) Młopolsk Krj POLSKIE SYSTEMY ELEKTRONICZNE sp. z Krkó J.Mjóny 43.polsel.pl/ (12) Młopolsk PROCONNECT s.c. Mrcn Srn, Tomsz Tbszesk Jsło Pgon 38 / (013) (013) Młopolsk PRZEDSIĘBIORST WO 'OPTOKAN' S.A Gorlce Wróblesk go 16.optokn.pl (12) (12) Młopolsk Storzyszen Klster Multmedó Systemó Informcyjnych N Sącz Zlon 27 ster.pl Młopolsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu

19 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres STOWARZYSZEN IE MIŁOŚNIKÓW INTERNETU INDS TELBESKID sp. z Częstoch o N Sącz Kosmoskj 4 lok. 5 N Śt 2.nds.pl (0 ) brk Młopolsk Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Młopolsk Krj TELEFONIA REGIONALNA sp. z Mysłoc e Wojsk Polskgo 3.tr.pl (32) Młopolsk Krj TELEPOLAND' STOŻEK Sp. Jn Mszn Doln Płsudskgo 6.telepolnd.pl Młopolsk Mrszłkosk Wojeództ Młopolskgo "PETROTEL" Sp. z Krkó Bszto Płock Chemkó 7.mlopolsk.m.gov. pl.petrotel.pl l pl (+48 12) (0 24) (+48 12) (0 24) Młopolsk Zrządz jący progr Mzock Krj Trzen drżn

20 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres 3Com Polnd Sp. z ABG Spółk Akcyjn Wrsz Wrsz Mgdło 4 Al. Jrozolmsk 123 A.3com.pl.bg.com.pl (+48 22) (0 22) (+48 22) (0 22) Mzock Krj Mzock Krj Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch Trzen drżn Alctel Lucent Polsk Sp. z Wrsz Rzymosk ego 53.lctel lucent.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Asseco Busness Solutons SA Wrsz Jn Olbrcht 94.ssecobs.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn ATM S.A Wrsz Grochosk 21.tm.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Audytel SA Wrsz Wspóln 47/49.udytel.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj

21 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Avnts SA Wrsz Królesk 16.vnts.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn BAIT Sp. z Wrsz Płock 70.bt.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt Bllennum Sp. z Wrsz Mrszłkos k 81 lok. 15.bllennum.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt BzTech Konsultng S.A Wrsz Wolność 3.bztech.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj BONAIR SPÓŁKA AKCYJNA Wrsz W. Rzymoskg o 34.bonr.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn BONSON CONSULTING Sp. z Wrsz Mokotosk 61/15.bonson.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Csco Systems Polnd Sp. z Wrsz Domnsk 39B.csco.pl (+48 22) (+48 22) Mzock Krj

22 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres CLEARWIRE POLAND SPECTRUM Sp. z Wrsz Eml Plter 53 lok. Xp / brk 48 (22) (22) Mzock Conrd Insttute Polnd Sp. z Consort Sp. z Wrsz Wrsz Opczesk 43 Jgllońsk 74.conrdnsttute.org.consort.com.pl (0 22) (0 22) (0 22) (0 22) Mzock Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Mzock Krj Dzłn edukcyjn e Dost sprzętu Cyberbjt Sp. z Wrsz Górczesk 212/226.cyberbjt.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu DATACOM S.A Wrsz Plc Czer 1976 roku 4 (+4822) (+4822) Mzock Krj Decsoft S.A Wrsz Erzm Cołk 8.decsoft.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu

23 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres DELL Sp. z Wrsz Al. Jerozolmsk 123.dell.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dglb Sp. z Polsk Spółk Inżynrsk Wrsz Al. Jerozolmsk 200.dglb.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj ETEL POLSKA sp. z Wrsz Eml Plter 53 (0 22) brk Mzock Krj EXATEL S.A Wrsz Perkun Mzock Krj Fundcj Rozju Społeczeńst Informcyjnego TERAZ EDUKACJA Helett Pckrd Polsk Sp. z Wrsz Wrsz Al. Npodległoś c 186 Szturmo 2.edunes.pl Mzock Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe.hp.pl (0 22) (0 22) Prtner plko nu Mzock Krj

24 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres HOCHTIEF DEVELOPMENT POLAND Sp. z Wrsz Rondo ONZ Mzock Krj Industrl nd Fnncl Systems Spółk z ogrnczoną odpodzlno ą Infovde Mtrx SA Wrsz Wrsz Fls 4.fs.com.pl Prost 51.nfovdemtrx.pl (0 22) (0 22) (0 22) (0 22) Mzock Krj Mzock Krj Trzen drżn INTERMED Gbrl Ksążyk Serock Bolesł Chrobrego 4 brk brk Mzock INTERNET DATA SYSTEMS S.A Wrsz Ludk Psteur Mzock Internet Group S.A Wrsz Młynrsk 42.zgzg.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj

25 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres INTERNET.PL Sp. z INTEROUTE POLAND sp. z Wrsz Wrsz Acher 9.nternet.pl Chłubńskg o 8 (0 22) (0 22) Mzock Mzock Krj Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch Dordzt Jrosł Ogorzłek Wrsz Jnoskgo 9 m. 40.ogorzlek.com.pl (0 22) Mzock Krj Dordzt LEVEL 3 COMMUNICATI ONS GMBH Sp. z Oddzł Polsce Wrsz Królesk 27.level3.com Mzock Mxus Net Communcton s Sp. z Wrsz Włbrzysk 11 lok. 77.mxus.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt MEDIAL NETsp. z Srpc Suchrskgo 6 lok. 10 n.pl n.pl Mzock Krj

26 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres MIB.NET Potr Woźnk R Mzo ck Jn Kochnosk ego 13 (0 46) brk Mzock MILSTAR Sp. z Wrsz Koszyko 54.mlstr.pl pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt MNI S.A Wrsz Żur Mzock Krj MNI SA Wrsz Żur 8.mn.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dordzt MTI MOBILNA TELEFONIA INTERNETOWA S.A Wrsz Pruszkosk 17 vo.com/ vo.com (022) (022) Mzock NASZA TELEKOMUNIKA CJA S.A Głoskó Drsk 1 tel.pl ztel.pl> brk brk Mzock Krj Nuko Akdemck Sć Komputero Wrsz Wązo 18.nsk.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Prtner plko nu

27 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres NEO TELECOM sp. z Wrsz Jgllońsk 36 et/ Mzock Krj NETIA VENTURES Sp. z Wrsz czk 13 [48] (22) [48] (22) Mzock Nettete Józefó Spcero 10.dd.net.pl (0 22) (0 22) Mzock Lok neubloc sp. z Wrsz Ursynosk 62.neubloc.pl (0 22) Mzock Krj Dordzt Novell Polsk Sp. z Wrsz Wspóln 47/49.novell.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Optmus S.A Wrsz Boksersk 66.optmus.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu Pentcomp Systemy Informtyczne SA Wrsz Lektykrsk 29.pentcomp.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn

28 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres PKP Informtyk spółk z Wrsz Al. Jerozolmsk 140.pkpk.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj PLOCMAN Sp. z Płock Snkcz 37/4.plocmn.pl (0 24) (0 24) Mzock Krj Dordzt PolGzTelekom S.A Wrsz Al. Stnó Zjednoczonyc h 61.polgztelekom.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj POLSKIE SIECI NADAWCZE Sp. z Wrsz Mgdło 4.psn.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj PREMIUM INTERNET S.A Wrsz Al. Jerozolmsk 65 lok brk Mzock Krj PRZEDSIĘBIORST WO TELEKOMUNIKA CYJNE 'OPTOLAND' S.A Wrsz Żur 47/ Mzock RODAN SYSTEMS S.A Wrsz Pułsk 465.rodn.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn

29 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres SAGEM Netrks Polnd Sp z Wrsz Jordnosk 12.snp.net.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj SFERIA S.A Wrsz P Mzock Krj Sybse Polsk Sp. z Wrsz Głuszyck 5.sybse.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Sygnty SA Wrsz Al. Jerozolmsk 180.sygnty.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Tech Dt Polsk Sp. z Wrsz Inołodzk 3.techdt.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu Telekomunkcj Zązku Gmn Zm Wluńskj S.A Wluń Plc Legonó (43) (43) Mzock Krj TELESTRADA S.A Wrsz Pułsk Mzock

30 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres TELNAP sp. z Wrsz Tśmo Mzock TELSOFT Sp. z Wrsz Mlnoskg o 5 lok. 36.telsoft.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu Trusted Informton Consultng Sp. z Wrsz Domnsk 41 A.tcons.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dordzt ULTRA FAST IT Grzegorz Mck Jbłonn Buko Mzock Mrszłkosk Wojeództ Mzockgo WAVENET sp. z Wrsz Wrsz Bertolt Brecht 3 Al. Krkosk 30.mzov.pl.venet.pl (+48 22) (+48 22) Mzock Mzock Zrządz jący progr

31 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres WIFIKOMPUTER Jcek Pszczółkosk Mńsk Mzo ck Arm Ludoej 21A lok. 10.fkomputer.pl (025) Mzock Krj NETBAJT Robert Żbsk Opole Olesk 117.netbjt.pl Opolsk Nysk Sć Informtyczn Sp. z Nys Jgllońsk 10A Opolsk PRZEDSIĘBIORST WO HANDLOWO USŁUGOWE HENET Henryk Sdło Mrszłkosk Wojeództ Opolskgo Asseco Polnd Spółk Akcyjn Rudzn c Opole Górn 14 Pstosk Rzeszó Al. Arm Krjoej 30.um.opole.pl.sseco.pl (+48 77) (0 17) (+48 77) (0 17) Opolsk Opolsk Zrządz jący progr Podkrpck Krj

32 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres BIURO USŁUG KOMPUTEROWY CH LECH KOM Mr Lechocz Lubczó Konery 3.lechkom.pl (016) Podkrpck Krj CYFROWE SIECI MULTIMEDIALN E sp. z Stlo Wol Ktkosk go 1.csm.pl (015) (015) Podkrpck KROŚNIEŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZN E 'KROSOFT' Drusz Jstrząb Krosno Wrzbo 2.krosoft.pl (13) (13) Podkrpck Krj NET COMP Wojcch Fedk Rzeszó Wrszsk 16 (017) (017) Podkrpck PRZEDSIĘBIORST WO TELEKOMUNIKA CYJNE TELGAM sp. z Jsło Mckcz (13) brk Podkrpck Krj RES Rzeszó Kreczmer 4.res.pl Podkrpck

33 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres SIGMA USŁUGI TELEINFORMAT YCZNE Brtłomj Dąbrosk, Krystn Ślż s.c. SMAGA.NET spółk z Jsło Tkczo Dębc Pustyn 149 c /kontkt.php (13) (13) Podkrpck Podkrpck (0 14) (0 14) Storzyszen Informtyk Podkrpck SWNET TELECOM Lucjn Kolk Rzeszó Suchrskgo Trnos k Góry Rockgo 9 odkrpck.pl podkrpck.pl Podkrpck Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Podkrpck Krj Mrszłkosk Wojeództ Podkrpckgo WDM COMPUTERS Mr Jrosłsk Rzeszó Grunldzk 15.rot.podkrpck. pl Mlec Woln 1 (+48 17) (17) (+48 17) (17) Podkrpck Zrządz jący progr Podkrpck Krj

34 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres BEST NET Kłosek Mchł Błgorj Kuszk 73 brk brk (084) (084) Podlsk BIAPOL sp. z Bł Podlsk Słcnek Stry 146 G Podlsk Krj Centrum Informtyk "ZETO" S.A Błystok Skorupsk 9.zetob.com.pl (0 85) (0 85) Podlsk Krj E MOUSE Krol Urbnocz Sułk Chłodn Podlsk Krj IdeLAN Spółk jn Sokółk os. Centrum / / Podlsk NETIX Krzysztof Nog Nogró d Bobrzńs k 9 Mj 13 lok. 75 brk Podlsk Krj NETSTER Sp. z o. o Łomż Wojsk Polskgo 119 (86) (86) Podlsk

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Rejestr umów outsourcingu i podoutsourcingu zawartych przez PLUS BANK S.A. na dzień 11 sierpnia 2015 r.

Rejestr umów outsourcingu i podoutsourcingu zawartych przez PLUS BANK S.A. na dzień 11 sierpnia 2015 r. Dane dot. wyłącznie Pośredników Dane identyfikujące umowę outsourcingu / podoutsourcingu BRCD Partnera nsourcer / Podinsourcer (/P) Miejsce wykonywania umowy Okres obowiązywania umowy Data zawarcia aneksu

Bardziej szczegółowo

GAZETA FINANSOWA 2013-06-28

GAZETA FINANSOWA 2013-06-28 RANKING 1000 NAJWIĘKSZYCH FIRM W POLSCE Lp. Nazwa firmy Przychody Branża ze sprzedaży 2012 r. (w tys. zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 PKN ORLEN SA, PŁOCK 88348971

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWAKI Z MERIDOL. Postnowini ogóln. Akcj promocyjn, będąc sprzdżą prmiową, prowdzon jst pod nzwą Wtorki z lmx, czwrtki z mridol (zwnj dlj: Akcją Promocyjną)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI I STAŻE W IT

PRAKTYKI I STAŻE W IT COMPUTERWORLD MAGAZYN MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW WWW.COMPUTERWORLD.PL 5 MARCA 2014 NR 5/1020 ISSN 0867-2334 NR INDEKSU 354988 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) PRAKTYKI I STAŻE W IT Partnerzy Partnerzy medialni

Bardziej szczegółowo

maj 2012 www.wwsi.edu.pl

maj 2012 www.wwsi.edu.pl Raport: Studia Podyplomowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki 2008-2012 maj 2012 www.wwsi.edu.pl Raport zawiera najważniejsze informacje dotyczące studiów podyplomowych prowadzonych przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - III/2012

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - III/2012 Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Siedziba (miasto, województwo) Tytuł projektu 1. UDA-POIG.08.02.00-02-090/12-00 MGM Systems Spółka Akcyjna 2. UDA-POIG.08.02.00-02-098/12-00 CERTICO WEBSOLUTIONS SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie ocenionych w konkursie nr 1/POKL/8.1.1/2009 na I Posiedzeniu Komisji Oceny Projektów Liczba przyznanych punktów Wnioskowane Proponowane Lp. Nr wniosku w KSI Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Status wniosku ogółem dofinansowanie w PLN dofinansowanie w PLN 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Nazwa instalacji. Budynki Biurowe. SmartStruxure, TAC 2014 Qumak automatyka [Warszawa] Xenta/Vista Centrum Biurowe Kapelanka

LISTA REFERENCYJNA. Nazwa instalacji. Budynki Biurowe. SmartStruxure, TAC 2014 Qumak automatyka [Warszawa] Xenta/Vista Centrum Biurowe Kapelanka LISTA REFERENCYJNA OBIEKTY ZREALIZOWANE W OPARCIU O SYSTEMY AUTOMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKACH FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC Nazwa obiektu [miejscowość] Data zakończenia projektu Firma Nazwa instalacji

Bardziej szczegółowo

Stworzenie systemu CRM B2B dla podmiotów działających w branży finansowej

Stworzenie systemu CRM B2B dla podmiotów działających w branży finansowej Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1 UDA-POIG.08.02.00-02-050/09-00 CLARENA POLSKA Spółka z ograniczoną Spółka komandytowa 2 UDA-POIG.08.02.00-02-053/09-00 Jadmar spółka z ograniczoną 3

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 41143. TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OPOL- SKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. KRS 0000027734. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 140/2013 (4257) - A - INDEKS KRS. Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000000/13 z dnia * ID: ZAMO_12_000013_140_001

INDEKS. MSiG 140/2013 (4257) - A - INDEKS KRS. Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000000/13 z dnia * ID: ZAMO_12_000013_140_001 INDEKS 2 CONCEPTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ [KO.IX NS-REJ.KRS/5633/13/137] - s. 164, poz. 150140. 3 TOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA [WA.XIV NS- -REJ.KRS/19797/13/59]

Bardziej szczegółowo

EMITENCI. stan na dzień: 25-04-2014 r.

EMITENCI. stan na dzień: 25-04-2014 r. EMITENCI stan na dzień: 25-04-2014 r. Lp. nazwa emitenta kod 1 01CYBERATON S.A. 1250 2 11 BIT STUDIOS S.A. 1516 3 2C PARTNERS S.A. 1975 4 2INTELLECT.COM S.A. 2071 5 4FUN MEDIA S.A. 1262 6 5TH AVENUE HOLDING

Bardziej szczegółowo

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.1 PO IG (dla wniosków złożonych w I naborze w 2009 r.)

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.1 PO IG (dla wniosków złożonych w I naborze w 2009 r.) Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.1 PO IG (dla wniosków złożonych w I naborze w 2009 r.) Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Siedziba (miasto, województwo) Tytuł projektu Kwotadofinansowa

Bardziej szczegółowo

Vending operators: Internetowe Centrum Dystybucji Sp. z o.o. Ploh Sp. z o.o. Przedsi biorstwo Wielobran owe Pol-Vending Sp. z o.o.

Vending operators: Internetowe Centrum Dystybucji Sp. z o.o. Ploh Sp. z o.o. Przedsi biorstwo Wielobran owe Pol-Vending Sp. z o.o. Vending operators: Internetowe Centrum Dystybucji Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 19 81-814 Sopot Tel:+48 58 5505099 Dział handlowy Fax:+48 58 5519169 e-mail: info@icd.pl Dział handlowy: godz. 8.00-16.00 tel.:

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENCI DOTACJI Z FUNDUSZY UE 2003-2014

BENEFICJENCI DOTACJI Z FUNDUSZY UE 2003-2014 BENEFICJENCI DOTACJI Z FUNDUSZY UE 2003-2014 (pod nazwami firm informacje na co otrzymały dotacje) Phare 2000 INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW 1) Agencja Techniczno-Handlowa KORSA sp.

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 117/2014 (4496) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 117/2014 (4496) - A - INDEKS KRS INDEKS 24 GODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [WA.XIII NS-REJ.KRS/24864/14/649] - s. 278, poz. 119494. 3 PB 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA [WA.XII

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA OBIEKTY ZREALIZOWANE W OPARCIU O SYSTEMY AUTOMATYKI I BEZPIECZE STWA W BUDYNKACH FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC.

LISTA REFERENCYJNA OBIEKTY ZREALIZOWANE W OPARCIU O SYSTEMY AUTOMATYKI I BEZPIECZE STWA W BUDYNKACH FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC. Nazwa obiektu [miejscowo ] Data zako czenia projektu Libra 2012 Luxmat-Telecom Firma Nazwa instalacji Zastosowany system automatyka, kontrola dost pu, telewizja dozorowa, BMS, TAC I/Net, Andover Continuum,

Bardziej szczegółowo

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - III/2012

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - III/2012 Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - III/2012 Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Siedziba (miasto, województwo) Tytuł projektu Kwota dofinansowania w PLN 1. UDA-POIG.08.02.00-02-079/12-00

Bardziej szczegółowo

Korniaktów Północny 117 a 37-114 Białobrzegi. ul. Szajnochy 45/9 38-200 Jasło. Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów. Toruńska 148 87-800 Włocławek

Korniaktów Północny 117 a 37-114 Białobrzegi. ul. Szajnochy 45/9 38-200 Jasło. Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów. Toruńska 148 87-800 Włocławek Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów (ułożonych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów) w ramach konkursu zamkniętego nr 34/POKL/8.1.1/2012 ogłoszonego w dniu 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Portrety liderów polskiej teleinformatyki

Portrety liderów polskiej teleinformatyki COMPUTERWORLD Portrety liderów polskiej teleinformatyki Doradztwo dla sektora IT i Telekomunikacji Efektywność? Skuteczne wdrożenie? Zarządzanie ryzykiem? KPMG w Polsce to: Ponad 130-osobowy zespół specjalizujący

Bardziej szczegółowo

60 marketing w praktyce

60 marketing w praktyce 60 Adres: ul. Altowa 5 02-386 Warszawa telefon: (022) 824 06 40 fax: (022) 824 06 45 info@hypermedia.pl www.hypermedia.pl www.rewolucja.com.pl HYPERmedia Sp. z o.o. (członek ISOBAR, globalnej sieci interaktywnej

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM PUNKTOWE

LISTA WNIOSKÓW SPEŁNIAJĄCYCH MINIMUM PUNKTOWE Wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/8.1.1/IA/11 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Kwota przeznaczona na konkurs

Bardziej szczegółowo

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

133 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Poz. 20023. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ. KRS 0000312600. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO- WEGO, wpis do

Bardziej szczegółowo

INDEKS. MSiG 224/2014 (4603) - A - INDEKS KRS

INDEKS. MSiG 224/2014 (4603) - A - INDEKS KRS INDEKS 1APP SPÓŁKA AKCYJNA [WA.XIII NS-REJ. KRS/55129/14/755] - s. 285, poz. 296372. 2 PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ [LD.XX NS-REJ.KRS/21580/14/171] - s. 213, poz. 295688. 3M GROUP SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

163 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 165/2007 (2762) wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R. 1 4. 01.01.2006-31.12.2006 R. o) Fundacje Poz. 132140. FUNDACJA CENTRUM EKSPERTYZ

Bardziej szczegółowo

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - II/2012

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - II/2012 Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - II/2012 Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Siedziba (miasto, województwo) Tytuł projektu Kwota dofinansowania w PLN 1. UDA-POIG.08.02.00-02-035/12-00

Bardziej szczegółowo