Pole działalności: 1. Budowa lokalnych i ponadgminnych sieci komputerowych 2. Działania edukacyjne 3. Tworzenie i wdrażanie e usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pole działalności: 1. Budowa lokalnych i ponadgminnych sieci komputerowych 2. Działania edukacyjne 3. Tworzenie i wdrażanie e usług"

Transkrypt

1 KATALOG INSTYTUCJI, FIRM I PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH BUDOWĘ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINACH WIEJSKICH (Ktlog zostł oprcony dl progrmu e VITA n zlecen Fundcj Wspomgn Ws) Wyjśnn znczen kolumn KLASYFIKACJA Rol : 1. Prtner plkonu Zrządzjący projektem : 1. Budo lokch pondgmnnych sc komputerch 2. Dzłn edukcyjne 3. Trzen drżn Zkres : 1. Dordzt 2. Dost sprzętu Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Centrum Rozju Zsobó Ludzkch IBM Polsk Sp. z Wśn Busness Prk Wrsz Wrsz Tmk 3.mps.gov.pl 1 Srpn 8 Ideo Sp. z Rzeszó Nd Przyrą 14.pl.bm.com.deo.pl (+48 22) (+48 22) (+48 17) (+48 22) (+48 22) (+48 17) e. 16 jeództ jeództ jeództ Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Krj Trzen drżn Dordzt

2 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Instytut Rozju Społeczeńst Informcyjnego Klster TeleInformtycz ny ICT Coperncus Krjo Izb Gospodrcz Elektronk Telekomunkcj Mcrosoft Sp. z Mnsterst Edukcj Nrodoej Rzeszó Nd Przyrą Toruń Wrsz Wrsz Wrsz Włocłsk 167 Stępńsk 22/30 Al. Jerozolmsk 195 A pl pl om Al. Szuch 25.men.gov.pl men.gov.pl (0 17) (+48 52) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 52) (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ jeództ jeództ jeództ Krj Szkoł / Uczeln / Jednostk nuko Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Prtner plko nu Prtner plko nu Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Dzłn edukcyjn e Dordzt

3 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Mnsterst Gospodrk Mnsterst Nuk Szkolnct Wyższego Mnsterst Rozju lnego Mnsterst Spr Wenętrznych Admnstrcj Deprtment Informtyzcj Wrsz Wrsz Wrsz Wrsz Plc Trzech Krzyży 3/5 Wspóln 1/3 Ul. Wspóln 2/4 Wspóln 1/3.mg.gov.pl.nuk.gov.pl.mrr.gov.pl.ms.gov.pl pl (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ jeództ jeództ Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr Polsk Agencj Rozju Przedsęborczoś c Polsk Izb Informtyk Telekomunkcj Wrsz Wrsz Pńsk 81/83 Koszyko 54.prp.gov.pl (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ Krj Zrządz jący progr Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu

4 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Polsk Izb Komunkcj Elektroncznej Polsk Torzyst Informtyczne Wrsz Wrsz Przemysło 30 Al. Soldrn 82A m.5 SI TEAM Ktoce Potrock 17 onformcyjne.pl cyjne.pl (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ jeództ Krj Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Prtner plko nu Krj Dzłn edukcyjn e Trzen drżn Dordzt Storzyszen Mst Internec" Storzyszen Internet Socty Polnd Storzyszen Polsk Rynek Oprogrmon PRO Trnó Krkosk 11A Wrsz Wrsz Psteur 7 ul.nogrodzk 31 (+48 14) (0 22) (+48 14) (0 22) jeództ jeództ jeództ Krj Krj Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Prtner plko nu Prtner plko nu Trzen drżn Dordzt

5 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Telekomunkcj Polsk S.A. Włdz Wdrżjąc Progrmy Europejsk ASTA NET Młdzńsk, Ryczek Spółk Jn Wrsz Wrsz Trd 18.telekomunkcj.pl cj.pl Ul. Wspóln 2/4.pe.gov.pl Pł Drygs 29 net.pl net.pl (+48 22) (+48 22) (+48 22) (+48 22) jeództ jeództ Dolnośląsk Krj Zrządz jący progr Krj Zrządz jący progr ATM GRUPA S.A Kobrzy ce Błęktn Dolnośląsk BRK NETWORK DEVICES Jcek Psek No Rud Łużyck 2 lok. 4 brk Dolnośląsk DCG DOMINAS CONSULTING GROUP sp. z Wrocł Legnck Dolnośląsk

6 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres DCG Domns Consultng Group Sp. z Wrocł Legnck Dolnośląsk Krj Dolnośląsk Centrum Znsonyc h Technolog Sć e Zdro ELEKTROBUD NOWAK Mrosł Nok Wrocł Smoluchosk go Wrocł Strodrs k (071) (071) Dolnośląsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Dolnośląsk Krj EMIT Sp. z Wrocł Koszro 48 lok brk Dolnośląsk ENTER NET PLUS' Sp. z Pł Okrze 18 pl Dolnośląsk INTERGATE' sp. z Wrocł Kzmrz Wlkgo 27A.ntergte.pl Dolnośląsk

7 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres INTERNET BROKERS Mrcn Przybylsk Wrocł Dąbroskg o 42 brk brk (071) (071) Dolnośląsk MASTER sp. z Głogó Skorskgo 43.mster.pl Dolnośląsk Krj MIS S.A Wrocł Tęczo 11.ms.eu (0 71) (0 71) Dolnośląsk Krj Trzen drżn Dordzt P.U. INTERNAUTA s.c. Ryszrd Leck, Dnut Leck PRZEDSIĘBIORST WO BUDOWNICTWA TECHNICZNEGO 'HAWE' Sp. z SADALMELIK INTERNET SOLUTIONS ' COMMUNICATI ONS sp. z Legnc Krkonosk 1 lok Legnc Dzłko Wrocł Kołłątj 24 ontkt/ (61) brk (61) Dolnośląsk Dolnośląsk Dolnośląsk Krj

8 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres SOGEN ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZN YCH Grzegorz Pjko Gryfó Śląsk Akcjo 4 lok. 4 (75) Dolnośląsk Krj Spółdzln Socjln WPromoton TELEFONIA DIALOG S.A Wrocł Płuck 44/3.promoton.org.pl Wrocł Pl. Jn Pł II (0 71) (0 71) Dolnośląsk Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Dolnośląsk Krj Mrszłkosk Wojeództ Dolnośląskgo Wspólnot Wdzy Innocj Zkres Technk Informcyjnych Komunkcyjnyc h ZAKŁAD USŁUG TELEKOMUNIKA CYJNYCH Cezry Psrecz Wrocł Wybrzeże Słockgo 12/ Wrocł Wybrzeże Wyspńskg o Dzrżon ó.umd.pl cluster.roc.pl Szkoln 5 brk (+48 71) (+48 71) brk Dolnośląsk Dolnośląsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Dolnośląsk Zrządz jący progr Prtner plko nu

9 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres AIT Solutons sp. z Bydgoszc z Bydgoskch Olmpjczykó 6b/8 (+48 52) (+48 52) Kujskopomorsk Trzen drżn AWACOM sp. z Bydgoszc z Fordońsk 246 (052) (052) Kujskopomorsk BIM TELEKOM sp. z Toruń Mr Skłodoskj Cur Kujskopomorsk CONNECT IT Project Consultng Toruń Toruń Wpnn 10/211 Konuchy 13/14 (+48 56) (0 56) Kujskopomorsk Kujskopomorsk Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch Dordzt KOM NET Sp. z Toruń Włocłsk 167 kom net.com.pl (56) (56) Kujskopomorsk Krj

10 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Kujsko Pomorsk Sć Informcyjn Sp. z MAXLAN Grcjn Kutyb Toruń Szos Chełmńsk Toruń Błostock 5 k.pl/ (+48 56) (056) (+48 56) Kujskopomorsk Kujskopomorsk Krj Prtner plko nu Krj Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch OPUS.NET sp. z Chełm Krzy Kujskopomorsk Krj Mrszłkosk Wojeództ Kujsko Pomorskgo AMBIT SYSTEMY INFORMATYCZN E Bogdn Kozck Toruń Plc Tetr Lubrtó Psko 34A (+48 56) (+48 56) kujskopomorsk.pl Kujskopomorsk Zrządz jący progr Lubelsk Krj BIURO USŁUG TELETECHNICZN YCH 'TELPROJEKT' sp. z Lubln Al. Spółdzlczoś c Prcy 34.telprojekt.pl Lubelsk

11 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres DOTNET Mteusz Skoneck Lubln Pgnngo 9 lok. 8 brk brk Lubelsk EUROPEJSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z Lubln Ortoryjn 1 (081) (081) Lubelsk IKOMNET INTERNET KOMPUTERY SIECI Mrcn Koseck Stno Jrosłc 40.komnet.pl brk bre Lubelsk MARSOFT S.A Śdnk Głogo 2A.mrsofts.pl (81) (081) Lubelsk Krj MIKROTECH S.A Krosno Skłdo Lubelsk PRZEDSIEBIORST WO WDROŻENIOWO USŁUGOWE 'FIBREX' Sp. z Lubln Fntstyczn 6 (0 81) (0 81) Lubelsk

12 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres PRZEDSIĘBIORST WO USŁUG SPECJALISTYCZN YCH 'KABLOMEDIA' Sp. z Puły Centrln 2 uly.pl/ Lubelsk RESET NET Sp. z Lubln Spółdzlczoś c Prcy 34 (081) (081) Lubelsk System 3 Sp. z o. o Lubln Leśn 8.system 3.com.pl 3.com.pl Lubelsk Lok ŚdMAN s. c Śdnk Kosynró 12.sdmn.pl Lubelsk Mrszłkosk Wojeództ Lubelskgo ADB POLSKA sp. z Lubln Spokojn 4.lubelsk.pl Zlon Gór Trs Północn 16.dbglobl.com (+48 81) (068) (+48 81) (068) Lubelsk Zrządz jący progr Lubusk Krj

13 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII 'GIGATECH' Dnl Gordzjonok Mrszłkosk Wojeództ Lubuskgo WI MA NET Artur Wojtkcz Jelen Gór Zlon Gór Zlon Gór Wt Stsz 20 lok. 26 Podgórn 7 Wśno 44 lok. 1 brk.um.lubusk.pl brk (+48 68) brk (+48 68) Lubusk Lubusk Lubusk Zrządz jący progr ALFASOFT Sp. z Łódź Trugutt 25 IV p..lfsoft.pl (0 42) (0 42) Łódzk Krj Trzen drżn ASTERIX sp. z Łódź Krolesk 1 rx/ 0/ / Łódzk Centrum Komputeroe ZETO S.A Łódź Nrutocz 136.ckzeto.com.pl (0 42) (0 42) Łódzk Krj

14 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres ELSNET s.c. Robert Pchut, Mchł Krkok Łódź Józef Elsner 4 lok. 44.elsnet.pl Łódzk NT Group Systemy Informtyczne Sp. z Łódź Trugutt 21/23.ntg.pl (0 42) (0 42) Łódzk Krj Trzen drżn OŚRODEK INFORMATYCZN O SZKOLENIOWY 'AUDAX' sp. z Przedsęborst o Technczno Hndloe "BDF ELIN" Sp. z Tomszó Mzo ck Bełchtó Brlckgo 4 Wyspńskg o 4 /.bdfeln.com.pl (0 44) (0 44) Łódzk Łódzk Krj Trzen drżn Dordzt TOYA Sp. z Łódź Łąko Łódzk Krj Mrszłkosk Wojeództ Łódzkgo Łódź l. Płsudskgo 8.lodzk.pl (+48 42) (+48 42) Łódzk Zrządz jący progr

15 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres WEBRING NTERNET solutions Potrkó Trybunl sk Dbroskg o 5.stch.pl (44) (44) Łódzk ALFANET Mrcn Młolepszy Częstoch o Okóln 70 et24.pl/ (034) Młopolsk Krj BITECH s.c. Bogusł Kotrb Bogdn Nędz Krkó Frdlen 4 lok. 126.btechkrko.mxtrder.pl brk Młopolsk Krj CENTRUM ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W NAUCE, TECHNICE I GOSPODARCE 'FEMA ENGINEERING' sp. z CITYNET sp. z Krkó Czpńskgo Krkó Frycz Modrzesk go 3 lok. 18 Krkó.pl (012) (012) Młopolsk Młopolsk COMARCH S.A Krkó Al. Jn Pł II 39A 48 (12) (12) Młopolsk Krj

16 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres e Klster Młopolsk Klster Informtyczny Krkó Kustron 4 ELTE Sp. z Krkó Wdock 12 m.pl/ (+48 12) (12) (+48 12) (12) Młopolsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Młopolsk Prtner plko nu Grup Adeb Brtłomj Juszczyk Krkó Plc N Stch 1.deb.pl (0 12) (0 12) Młopolsk Krj Trzen drżn HOR.NET POLSKA sp. z Krkó Wlopole 12 (+48 12) (+48 12) Młopolsk INET USŁUGI INTERNETOWE Wojcch Wtszek Dębno Dębno 219 lok. 2 debno.pl debno.pl Młopolsk Krj INTERKOM sp. z Krkó Arm Krjoej (012) Młopolsk

17 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres INTERNET PLUS S.C. Rfł Pośpch, Rent Pośpch Częstoch o Alej Arm Krjoej 1 lok. 3.plus.com.pl brk Młopolsk Logc Polnd Sp. z Krkó Arm Krjoej 18.logc.com (0 12) (0 12) Młopolsk Krj Trzen drżn Logotec Engneerng S.A Mysłoc e Złuskgo 2.logotec.pl (0 32) (0 32) Młopolsk Krj Trzen drżn LUXNET SYSTEMY INFORMATYCZN E Krzysztof Łojosk Krkó Mł Gór 20 lok Młopolsk MCCNET sp. z Krkó Nohuck 92.mccnet.pl 48 (12) (12) Młopolsk NET 24h Mcj Kosteck N Tomyśl Kuszk 27B 24h.pl 24h.pl/ Młopolsk Krj NETMAR Mrusz Wątor Pcm Pcm / Młopolsk Krj

18 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres NETWORK FOR BUSINESS sp. z Krkó Arm Krjoej 79 lok Młopolsk OSIEKNET Mrek Chbosk Osk Kto 7 (0 58) Młopolsk Krj POLSKIE SYSTEMY ELEKTRONICZNE sp. z Krkó J.Mjóny 43.polsel.pl/ (12) Młopolsk PROCONNECT s.c. Mrcn Srn, Tomsz Tbszesk Jsło Pgon 38 / (013) (013) Młopolsk PRZEDSIĘBIORST WO 'OPTOKAN' S.A Gorlce Wróblesk go 16.optokn.pl (12) (12) Młopolsk Storzyszen Klster Multmedó Systemó Informcyjnych N Sącz Zlon 27 ster.pl Młopolsk Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu

19 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres STOWARZYSZEN IE MIŁOŚNIKÓW INTERNETU INDS TELBESKID sp. z Częstoch o N Sącz Kosmoskj 4 lok. 5 N Śt 2.nds.pl (0 ) brk Młopolsk Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Młopolsk Krj TELEFONIA REGIONALNA sp. z Mysłoc e Wojsk Polskgo 3.tr.pl (32) Młopolsk Krj TELEPOLAND' STOŻEK Sp. Jn Mszn Doln Płsudskgo 6.telepolnd.pl Młopolsk Mrszłkosk Wojeództ Młopolskgo "PETROTEL" Sp. z Krkó Bszto Płock Chemkó 7.mlopolsk.m.gov. pl.petrotel.pl l pl (+48 12) (0 24) (+48 12) (0 24) Młopolsk Zrządz jący progr Mzock Krj Trzen drżn

20 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres 3Com Polnd Sp. z ABG Spółk Akcyjn Wrsz Wrsz Mgdło 4 Al. Jrozolmsk 123 A.3com.pl.bg.com.pl (+48 22) (0 22) (+48 22) (0 22) Mzock Krj Mzock Krj Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch Trzen drżn Alctel Lucent Polsk Sp. z Wrsz Rzymosk ego 53.lctel lucent.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Asseco Busness Solutons SA Wrsz Jn Olbrcht 94.ssecobs.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn ATM S.A Wrsz Grochosk 21.tm.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Audytel SA Wrsz Wspóln 47/49.udytel.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj

21 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres Avnts SA Wrsz Królesk 16.vnts.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn BAIT Sp. z Wrsz Płock 70.bt.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt Bllennum Sp. z Wrsz Mrszłkos k 81 lok. 15.bllennum.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt BzTech Konsultng S.A Wrsz Wolność 3.bztech.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj BONAIR SPÓŁKA AKCYJNA Wrsz W. Rzymoskg o 34.bonr.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn BONSON CONSULTING Sp. z Wrsz Mokotosk 61/15.bonson.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Csco Systems Polnd Sp. z Wrsz Domnsk 39B.csco.pl (+48 22) (+48 22) Mzock Krj

22 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres CLEARWIRE POLAND SPECTRUM Sp. z Wrsz Eml Plter 53 lok. Xp / brk 48 (22) (22) Mzock Conrd Insttute Polnd Sp. z Consort Sp. z Wrsz Wrsz Opczesk 43 Jgllońsk 74.conrdnsttute.org.consort.com.pl (0 22) (0 22) (0 22) (0 22) Mzock Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Mzock Krj Dzłn edukcyjn e Dost sprzętu Cyberbjt Sp. z Wrsz Górczesk 212/226.cyberbjt.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu DATACOM S.A Wrsz Plc Czer 1976 roku 4 (+4822) (+4822) Mzock Krj Decsoft S.A Wrsz Erzm Cołk 8.decsoft.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu

23 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres DELL Sp. z Wrsz Al. Jerozolmsk 123.dell.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dglb Sp. z Polsk Spółk Inżynrsk Wrsz Al. Jerozolmsk 200.dglb.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj ETEL POLSKA sp. z Wrsz Eml Plter 53 (0 22) brk Mzock Krj EXATEL S.A Wrsz Perkun Mzock Krj Fundcj Rozju Społeczeńst Informcyjnego TERAZ EDUKACJA Helett Pckrd Polsk Sp. z Wrsz Wrsz Al. Npodległoś c 186 Szturmo 2.edunes.pl Mzock Krj Orgnz cje społeczn e pozrzą doe.hp.pl (0 22) (0 22) Prtner plko nu Mzock Krj

24 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres HOCHTIEF DEVELOPMENT POLAND Sp. z Wrsz Rondo ONZ Mzock Krj Industrl nd Fnncl Systems Spółk z ogrnczoną odpodzlno ą Infovde Mtrx SA Wrsz Wrsz Fls 4.fs.com.pl Prost 51.nfovdemtrx.pl (0 22) (0 22) (0 22) (0 22) Mzock Krj Mzock Krj Trzen drżn INTERMED Gbrl Ksążyk Serock Bolesł Chrobrego 4 brk brk Mzock INTERNET DATA SYSTEMS S.A Wrsz Ludk Psteur Mzock Internet Group S.A Wrsz Młynrsk 42.zgzg.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj

25 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres INTERNET.PL Sp. z INTEROUTE POLAND sp. z Wrsz Wrsz Acher 9.nternet.pl Chłubńskg o 8 (0 22) (0 22) Mzock Mzock Krj Budo lokch pondgm nnych sc komputer ch Dordzt Jrosł Ogorzłek Wrsz Jnoskgo 9 m. 40.ogorzlek.com.pl (0 22) Mzock Krj Dordzt LEVEL 3 COMMUNICATI ONS GMBH Sp. z Oddzł Polsce Wrsz Królesk 27.level3.com Mzock Mxus Net Communcton s Sp. z Wrsz Włbrzysk 11 lok. 77.mxus.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt MEDIAL NETsp. z Srpc Suchrskgo 6 lok. 10 n.pl n.pl Mzock Krj

26 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres MIB.NET Potr Woźnk R Mzo ck Jn Kochnosk ego 13 (0 46) brk Mzock MILSTAR Sp. z Wrsz Koszyko 54.mlstr.pl pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Dordzt MNI S.A Wrsz Żur Mzock Krj MNI SA Wrsz Żur 8.mn.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dordzt MTI MOBILNA TELEFONIA INTERNETOWA S.A Wrsz Pruszkosk 17 vo.com/ vo.com (022) (022) Mzock NASZA TELEKOMUNIKA CJA S.A Głoskó Drsk 1 tel.pl ztel.pl> brk brk Mzock Krj Nuko Akdemck Sć Komputero Wrsz Wązo 18.nsk.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Prtner plko nu

27 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres NEO TELECOM sp. z Wrsz Jgllońsk 36 et/ Mzock Krj NETIA VENTURES Sp. z Wrsz czk 13 [48] (22) [48] (22) Mzock Nettete Józefó Spcero 10.dd.net.pl (0 22) (0 22) Mzock Lok neubloc sp. z Wrsz Ursynosk 62.neubloc.pl (0 22) Mzock Krj Dordzt Novell Polsk Sp. z Wrsz Wspóln 47/49.novell.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Optmus S.A Wrsz Boksersk 66.optmus.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu Pentcomp Systemy Informtyczne SA Wrsz Lektykrsk 29.pentcomp.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn

28 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres PKP Informtyk spółk z Wrsz Al. Jerozolmsk 140.pkpk.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj PLOCMAN Sp. z Płock Snkcz 37/4.plocmn.pl (0 24) (0 24) Mzock Krj Dordzt PolGzTelekom S.A Wrsz Al. Stnó Zjednoczonyc h 61.polgztelekom.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj POLSKIE SIECI NADAWCZE Sp. z Wrsz Mgdło 4.psn.com.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj PREMIUM INTERNET S.A Wrsz Al. Jerozolmsk 65 lok brk Mzock Krj PRZEDSIĘBIORST WO TELEKOMUNIKA CYJNE 'OPTOLAND' S.A Wrsz Żur 47/ Mzock RODAN SYSTEMS S.A Wrsz Pułsk 465.rodn.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn

29 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres SAGEM Netrks Polnd Sp z Wrsz Jordnosk 12.snp.net.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj SFERIA S.A Wrsz P Mzock Krj Sybse Polsk Sp. z Wrsz Głuszyck 5.sybse.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Trzen drżn Sygnty SA Wrsz Al. Jerozolmsk 180.sygnty.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Tech Dt Polsk Sp. z Wrsz Inołodzk 3.techdt.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu Telekomunkcj Zązku Gmn Zm Wluńskj S.A Wluń Plc Legonó (43) (43) Mzock Krj TELESTRADA S.A Wrsz Pułsk Mzock

30 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres TELNAP sp. z Wrsz Tśmo Mzock TELSOFT Sp. z Wrsz Mlnoskg o 5 lok. 36.telsoft.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dost sprzętu Trusted Informton Consultng Sp. z Wrsz Domnsk 41 A.tcons.pl (0 22) (0 22) Mzock Krj Dordzt ULTRA FAST IT Grzegorz Mck Jbłonn Buko Mzock Mrszłkosk Wojeództ Mzockgo WAVENET sp. z Wrsz Wrsz Bertolt Brecht 3 Al. Krkosk 30.mzov.pl.venet.pl (+48 22) (+48 22) Mzock Mzock Zrządz jący progr

31 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres WIFIKOMPUTER Jcek Pszczółkosk Mńsk Mzo ck Arm Ludoej 21A lok. 10.fkomputer.pl (025) Mzock Krj NETBAJT Robert Żbsk Opole Olesk 117.netbjt.pl Opolsk Nysk Sć Informtyczn Sp. z Nys Jgllońsk 10A Opolsk PRZEDSIĘBIORST WO HANDLOWO USŁUGOWE HENET Henryk Sdło Mrszłkosk Wojeództ Opolskgo Asseco Polnd Spółk Akcyjn Rudzn c Opole Górn 14 Pstosk Rzeszó Al. Arm Krjoej 30.um.opole.pl.sseco.pl (+48 77) (0 17) (+48 77) (0 17) Opolsk Opolsk Zrządz jący progr Podkrpck Krj

32 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres BIURO USŁUG KOMPUTEROWY CH LECH KOM Mr Lechocz Lubczó Konery 3.lechkom.pl (016) Podkrpck Krj CYFROWE SIECI MULTIMEDIALN E sp. z Stlo Wol Ktkosk go 1.csm.pl (015) (015) Podkrpck KROŚNIEŃSKIE CENTRUM INFORMATYCZN E 'KROSOFT' Drusz Jstrząb Krosno Wrzbo 2.krosoft.pl (13) (13) Podkrpck Krj NET COMP Wojcch Fedk Rzeszó Wrszsk 16 (017) (017) Podkrpck PRZEDSIĘBIORST WO TELEKOMUNIKA CYJNE TELGAM sp. z Jsło Mckcz (13) brk Podkrpck Krj RES Rzeszó Kreczmer 4.res.pl Podkrpck

33 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres SIGMA USŁUGI TELEINFORMAT YCZNE Brtłomj Dąbrosk, Krystn Ślż s.c. SMAGA.NET spółk z Jsło Tkczo Dębc Pustyn 149 c /kontkt.php (13) (13) Podkrpck Podkrpck (0 14) (0 14) Storzyszen Informtyk Podkrpck SWNET TELECOM Lucjn Kolk Rzeszó Suchrskgo Trnos k Góry Rockgo 9 odkrpck.pl podkrpck.pl Podkrpck Orgnz cje społeczn e pozrzą doe Prtner plko nu Podkrpck Krj Mrszłkosk Wojeództ Podkrpckgo WDM COMPUTERS Mr Jrosłsk Rzeszó Grunldzk 15.rot.podkrpck. pl Mlec Woln 1 (+48 17) (17) (+48 17) (17) Podkrpck Zrządz jący progr Podkrpck Krj

34 Nz Mjsco ść Ulc, nr Stron E ml Telefon Fx Wojeództ (sdzb) Zsęg orgnz cj Rol o Zkres BEST NET Kłosek Mchł Błgorj Kuszk 73 brk brk (084) (084) Podlsk BIAPOL sp. z Bł Podlsk Słcnek Stry 146 G Podlsk Krj Centrum Informtyk "ZETO" S.A Błystok Skorupsk 9.zetob.com.pl (0 85) (0 85) Podlsk Krj E MOUSE Krol Urbnocz Sułk Chłodn Podlsk Krj IdeLAN Spółk jn Sokółk os. Centrum / / Podlsk NETIX Krzysztof Nog Nogró d Bobrzńs k 9 Mj 13 lok. 75 brk Podlsk Krj NETSTER Sp. z o. o Łomż Wojsk Polskgo 119 (86) (86) Podlsk

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń obowiązujący od dnia 09.05.2011. Koszt podany w Nowych Polskich Złotych brutto. Kraj/Operator Opis Zł/min brutto

Szczegółowy cennik połączeń obowiązujący od dnia 09.05.2011. Koszt podany w Nowych Polskich Złotych brutto. Kraj/Operator Opis Zł/min brutto Lubraniec, dnia 9 maja 2011 r. Szczegółowy cennik połączeń obowiązujący od dnia 09.05.2011. Koszt podany w Nowych Polskich Złotych brutto. Kraj/Operator Opis Zł/min brutto Częstochowa @ALFANET M. Małolepszy

Bardziej szczegółowo

Cennik rozszerzony - stawki w abonamencie Komfort 180

Cennik rozszerzony - stawki w abonamencie Komfort 180 Kraj Opis Operator Typ Opłata za minutę połączenia (netto) w PLN Opłata za rozpoczęcie połączenia (netto) w PLN Polska Szczecin GLOBAL CONNECT Pietrzak i Wspólnicy Sp.J. Polska Chełm P4 Sp. z o.o. Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik_VoIP. Strona 1

Cennik_VoIP. Strona 1 KRAJ OPIS OPERATOR TYP netto brutto Polska Szczecin GLOBAL CONNECT Pietrzak i Wspólnicy Sp.J. stacjonarny 0,10 zł 0,12 zł Polska Chełm P4 Sp. z o.o. stacjonarny 0,10 zł 0,12 zł Polska Białystok SULIKANET

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/form/3,dok.html?pge=100&drukuj=html Wygenerono: Niedziel, 19 czerc 2016, 06:10 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30 rześni 2015 roku. Typ /plcóki

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP.2010.0201KT Rdom, dni 28.02012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowni o udzielenie zmówieni publicznego. Numer sprwy: ZP.2010.0201 Nzw zdni: Przeprowdzenie grupowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Taryfy ISDN w Polsce i w Europie Środkowej

Taryfy ISDN w Polsce i w Europie Środkowej 1 Taryfy ISDN w Polsce i w Europie Środkowej Jerzy Kubasik V Warsztaty ISDN Wrocław 2002, 11-12 kwietnia 2002 roku ISDN: Klucze do sukcesu 2 Internet druga linia telefoniczna usługi dodatkowe leaders:

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/form/3,dok.html?pge=47&drukuj=html Wygenerono: Środ, 29 czerc 2016, 04:40 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30 rześni 2015 roku. Typ szkoły/plcóki

Bardziej szczegółowo

Lista numerów SMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi. Dane na 01.10.2012

Lista numerów SMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi. Dane na 01.10.2012 Lista numerów SMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi. Dane na 01.10.2012 Aby wyszukad numer przypisany do danej firmy wciśnij CTRL F i wpisz szukany numer Nr premium Firma Adres Telefon Mail

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/form/3,dok.html?pge=57&drukuj=html Wygenerono: Wtorek, 5 lipc 2016, 20:57 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30 rześni 2015 roku. Typ szkoły/plcóki

Bardziej szczegółowo

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%]

Siedziba wnioskodawc y. Miejsce realizacji projektu. Wydatki kwalifikowalne [PLN] Wnioskowane dofinansowan ie [PLN] Poziom dofinansow ania [%] List wniosków znjdujących się n liście projektów wrunkowo wybrnych do dofinnsowni dl których istnieje moŝliwość podpisni umowy o dofinnsownie: Lp. Wnioskodwc Tytuł projektu Numer wniosku Koszt cłkowity

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA Brynica to nie granica to ne grnc Pyrzowce ul. Centrln 5, 42-625 Ożrowce Tel/fx. 032 380 23 28, lgd@lgd-brync.pl www.lgd-brync.pl KRS 0000263450,, NIP 625-23-18-756 REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W LOKALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/form/3,dok.html?pge=101&drukuj=html Wygenerono: Środ, 22 czerc 2016, 04:43 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30 rześni 2015 roku. Typ /plcóki ybierz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji Prezesa UKE z dnia 24 października 2014 r. nr DHRT- WWM-6080-26/12(67): Specyfikacja Numeru Routingowego

Załącznik nr 1 do decyzji Prezesa UKE z dnia 24 października 2014 r. nr DHRT- WWM-6080-26/12(67): Specyfikacja Numeru Routingowego Załącznik nr 1 do decyzji Prezesa UKE z dnia 24 października 2014 r. nr DHRT- WWM-6080-26/12(67): 1. Numer Routingowy dla realizacji Przeniesienia Numeru Specyfikacja Numeru Routingowego 1. Numer Routingowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przedsiębiorców

Zestawienie przedsiębiorców URZĄD MIST I GMINY PISECZNO Kościuszki 5 05-500 Piaseczno Piaseczno, dn. 2012-03-26 Strona : 1 L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nazwa przedsiębiorcy MIEJSKI ZKŁD OCZYSZCZNI W PRUSZKOWIE SP. REGON-016137494

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r.

Informacja na temat realizacji zadań Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Informcj n temt relizcji zdń Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w 2010 r. Komisj nt. możliwości inwestycyjnych i eksportowych Myślibórz, 6 kwietni 2011 r. Zdni i cele Centrum Obsługi Inwestorów i

Bardziej szczegółowo

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów

1 Piotr Ambroszczyk II II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Końskie. 2 Radomił Baran 3 LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek Rzeszów List finlistów LXVI Olimpidy Mtmtycznj 1 Piotr Amroszczyk II II LO im. Mrii Skłodowskij-Curi Koński 2 Rdomił Brn 3 LO im. Jn Pwł II Sióstr Przntk Rzszów 3 Michł Bączyk II 4 Jku Bogut I Prywtn Gimnzjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Operatorska platforma komunikacyjna VoIP. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o.

Operatorska platforma komunikacyjna VoIP. Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. Operatorska platforma komunikacyjna VoIP Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. wiele lat wiele lat doświadczeń doświadczeń Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. 1996 r. rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonii cyfrowej LUKSus

Cennik telefonii cyfrowej LUKSus Cennik telefonii cyfrowej LUKSus Koszt 1 Koszt 1 inicjacja inicjacja minuty minuty połączenia połączenia KRAJ KIERUNEK OPERATOR TYP netto brutto netto brutto UK-Mobile-Orange mobile 0,09 zł 0,10 zł 0,00

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Miejsce i adres zatrudnienia. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9 83-200 Starogard Gdański SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień.

Miejsce i adres zatrudnienia. Przychodnia Leczenia Uzależnień ul. Chopina 9 83-200 Starogard Gdański SPZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień. OBWIESZCZENIE 1 WOJEWODY POMORSKIEGO z dni 31 styczni 2012 r. w sprwie podni do publicznej widomości listy biegłych sądowych w przedmiocie uzleżnieni od lkoholu ustnowionej przez Prezes Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Lista numerów SMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi. Dane na

Lista numerów SMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi. Dane na Lista numerów SMS Premium firm zewnętrznych z danymi kontaktowymi. Dane na 01.04.2011 Aby wyszukać numer przypisany do danej firmy wciśnij CTRL F i wpisz szukany numer Nr premium Firma Adres Telefon Mail

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/rodzice-i-ucznioie/ykz-szkol-i-plcoek/3,dok.html?pge=1&drukuj =html Wygenerono: Sobot, 2 lipc 2016, 00:40 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30

Bardziej szczegółowo

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA

BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA BIUROWIEC GDAŃSK ZASPA www.tupproperty.pl Gdńsk to misto portowe, położone nd Morzem Błtyckim, u ujści Motłwy do Wisły nd Ztoką Gdńską, n Pobrzeżu Gdńskim. Centrum kulturlne, nukowe i gospodrcze orz wżny

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy Załącznik Nr 1 Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29.07.2005 roku o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 1. art. 1 pkt 13 - obowiązek rejestracji Proponowany ust. 4 w art..

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/form/3,dok.html?pge=30&drukuj=html Wygenerono: Środ, 15 czerc 2016, 22:45 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30 rześni 2015 roku. Typ /plcóki ybierz

Bardziej szczegółowo

Najnosze trendy na rynku datacenter w Polsce. Emil Konarzewski, Audytel

Najnosze trendy na rynku datacenter w Polsce. Emil Konarzewski, Audytel Najnosze trendy na rynku datacenter w Polsce Emil Konarzewski, Audytel Agenda Audytel o firmie Trendy na rynku datacenter w świetle badań Audytela Wnioski z badań rynku i projektów doradczych Kupować usługi

Bardziej szczegółowo

WOKANDA na dzień: Wtorek,

WOKANDA na dzień: Wtorek, sala: 507 ul. Postępu 17A Ogłoszenie orzeczenia godz. 09:45 Sygn. akt: KIO/1038/14 "S&T Services" Polska Sp. z o.o. Warszawa PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów Rzeszów Marek Szafraniec Sygn. akt: KIO/1074/14

Bardziej szczegółowo

Office Space Market in Lublin

Office Space Market in Lublin Office Space Market in Lublin July 2015 Table of contents Office space for rent: 1. CENTRUM PARK... 4 2. WITOSA I... 5 3. GALA... 6 4. 13 GRENADIERÓW ST.... 7 17 16 29 28 18 5. 13 JANA PAWŁA II ST....

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika.

WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ferie zimowe 2015. Nazwa warsztatu Prowadzący Data Wiek Koszt od 1 Miejsce uczestnika. WARSZTATY RCK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY fere zmowe L p Nzw wrszttu Prowdzący Dt Wek Koszt od 1 Mejsce uczestnk 2 7 lutego 1 Półkolone z rozrywką w progrme mn zjęc plstyczne, muzyczne, sportowe, gry zbwy ntegrcyjne,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Język polski P Ponad słowami. 3 3. Język angielski. Język angielski Grupa I. Hueber Polska. Silke Hilpert, Daniela Niebisch. Język niemiecki.

Język polski P Ponad słowami. 3 3. Język angielski. Język angielski Grupa I. Hueber Polska. Silke Hilpert, Daniela Niebisch. Język niemiecki. Wykz podręczników n rok szkolny 2015/2016 dl klsy III mtemtyk,geogrfi, Grup I - j., Grup II - informtyk Zjęci edukcyjne oziom Tytuł podręcznik Autor Wydwnictwo polski ond słowmi..ruszczyński A. ówny, M.ówny

Bardziej szczegółowo

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r.

Cloud TV. transmisja kontentu TV w. KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV transmisja kontentu TV w w sieci IP MPLS EXATEL KONFERENCJA KIKE, 21-22 MAJ 2014r. Cloud TV - ANALIZA RYNKU Sytuacja rynkowa. TVK ISP ISP & TVK Abonent końcowy Cloud TV - ANALIZA RYNKU Wynik analizy

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rynek ICT w I kwartale 2011

Rynek ICT w I kwartale 2011 Monitor it Publikacja DiS, ISSN 1429-2785 Numer 12 (357), 13 czerwca 2011, Rok XV Analiza numeru Rynek ICT w I kwartale 2011 Spis treœci Metoda badania... 6 Sprzêt i dystrybucja... 7 Rusza integracja...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

zewnętrzna tereny utwardzone sprzatania jeden raz w tygodniu Łódź obiekt al. Kościuszki 5/7 Pion Infrastruktury Obszar 99

zewnętrzna tereny utwardzone sprzatania jeden raz w tygodniu Łódź obiekt al. Kościuszki 5/7 Pion Infrastruktury Obszar 99 cz. IV Wykz dresów orz powierzchni budynków i posesji objętych sprzątniem i utrzymniem w czystości Złącznik nr d do umowy nr... Lp. Jednostk eksplotcyjne i zplecz plcówek (sprztne Powierzchni do sprzątni

Bardziej szczegółowo

Dane adresowe klubów żużlowych: B

Dane adresowe klubów żużlowych: B klubów żużlowych: B Bydgoszcz C Częstochowa D Daugavpils G Gdańsk Gniezno 296 BTŻ POLONIA Bydgoszcz 85-091 Bydgoszcz, ul. Sportowa 2 tel. / fax 52 5830030 e-mail: speedway@btzpolonia.pl ŻKS Polonia Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2010 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2010 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 22 kwietnia 2010 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Nr sprawy: ZP-23/MOPS/2010 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych polegających na zapewnieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 04.02.2015 roku. Część I. Część II. Część III. Ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji.

Załącznik nr 2 do pisma z dnia 04.02.2015 roku. Część I. Część II. Część III. Ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji. Załącznik nr 2 do pisma z dnia 04.02.2015 roku Część I 3 10 20 MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo- Budowlana Spółka z o. o. 51-144 Wrocław, ul. J. Wybickiego 10/5 Pracownia Projektowa Architektury

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/form/3,dok.html?pge=72&drukuj=html Wygenerono: Poniedziłek, 4 lipc 2016, 13:55 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30 rześni 2015 roku. Typ szkoły/plcóki

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw.

12:30 10:00 PRZEWORSK Dw. PKS. 12:10 10:30 ŁAŃCUT Parking przy Dw. PKS. 11:45 11:00 RZESZÓW Dw. PKP przystanek Wagabunda 12:00 DĘBICA Dw. 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

NOWA SPÓŁKA W STRUKTURACH GRUPY TP

NOWA SPÓŁKA W STRUKTURACH GRUPY TP NOWA SPÓŁKA W STRUKTURACH GRUPY TP Maciej Witucki, Prezes Grupy TP 7 czerwca 2011 r. 1 2 Z CZEGO CZERPIE NOWA MARKA? a także z siły jej partnerów Alcatel-Lucent Check Point Software Cisco Dell Fortinet

Bardziej szczegółowo

Lista Autoryzowanych Partnerów Delta Controls

Lista Autoryzowanych Partnerów Delta Controls Lista Autoryzowanych Partnerów Delta Controls TELECOMM Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 23 20-830 Lublin Tel.: +48 81 536 11 11 Fax: +48 81 536 11 10 poczta@telecomm.pl Alkam System Sp. z o.o. ul. Bydgoska

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu OBRAZ RYNKU AD 2009

Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu OBRAZ RYNKU AD 2009 Usługi telekomunikacyjne dla Biznesu OBRAZ RYNKU AD 2009 Grzegorz Bernatek Kierownik Działu Analiz Audytel S.A. Warszawa, 18-05-2009 r. Audytel AUDYTEL S.A. (Network S.A., ul. Wspólna Gigacon) 47/49, 00-684

Bardziej szczegółowo

Firmy Partnerskie Pionu Ochrony Zdrowia Asseco Poland S.A.

Firmy Partnerskie Pionu Ochrony Zdrowia Asseco Poland S.A. Firmy Partnerskie Pionu Ochrony Zdrowia Asseco Poland S.A. Partner Adres Adres strony internetowej Województwo Mazowiecke BIN SERWIS Kameralna 9/58 20-864 Lublin BIN SERWIS Kameralna 9/58 20-864 Lublin

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Dla Inżyniera

Pracodawca Dla Inżyniera Pracodawca Dla Inżyniera 17. Inżynierskie Targi Pracy Pracodawca Dla Inżyniera Pracodawca Dla Inżyniera to plebiscyt prowadzony przez Stowarzyszenie Studentów BEST, mający na celu wyłonienie firmy, która

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ)

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ) POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA do HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SŁOWENIA WŁOCHY POLSKA

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SŁOWENIA WŁOCHY POLSKA POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS LUBACZÓW Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Kategoria: POLMARATON M Mck Nr Imię Nazwisko Kat Miejscowość Team Netto Wynik

Kategoria: POLMARATON M Mck Nr Imię Nazwisko Kat Miejscowość Team Netto Wynik Strona 1 Zawody: X Półmaraton Węgorza Data: 2014-05-02 1 1 168 WOJCECH KOPEĆ OLSZTYNEK TEM KOPEĆ 01:07:19 01:07:19 2 2 159 SMON KSNG KPCHEROP SKKS DORCUS SPORT 01:07:39 01:07:39 3 3 252 PVEL MSHE BELRUS

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z VII Letniej Spartakiady LZS oraz Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego

KOMUNIKAT z VII Letniej Spartakiady LZS oraz Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego OUNIAT z VII Letniej Sprtkidy LZS orz ieszkńców Wsi Powitu Ostrowskiego PIŁA NOŻNA iejsce Gin/isto punkty I Odolnów 7 II Sośnie III Ostrów Wielkopolski 8 IV Przygodzice 5 V` Rszków PIŁA SIATOWA ĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ)

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ) POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA do HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne sem 2 PO-W08-INF-ST-Ii-WRO 2016/2017 INZ001517L Algorytmy i struktury danych 30 3,00 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

strefa 2 Katowice Zawodzie Paderewskiego Katowice Graniczna Katowice Damrota Katowice Św. Jana Katowice Plac Miarki Katowice Plac Miarki

strefa 2 Katowice Zawodzie Paderewskiego Katowice Graniczna Katowice Damrota Katowice Św. Jana Katowice Plac Miarki Katowice Plac Miarki stref 2 Strzeleck Kozielsk Śródmieście Złęże Sądow TAXI Ktowice Młyńsk Ktowice Św. Jn US Jgiellońsk Mrick Ktowice mrot Świętego Jck Wrszwsk Zwodzie Pderewskiego Ktowice Osiedle Pderewskiego-Muchowiec Zwodzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009

Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009 Członkowie Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia październik 2009 1. A&J Partners Sc. ul. Wrocławska 94 lok.122 41-902 Bytom tel./fax +48.32.395 88 83 www.ajpartners.pl 2. Alter Ego Sc. Radonice 27 05-870

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Wymagania sprzętowe Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Spis Treści Amadeus Selling Platform... 3 Automatic Update... 3 Amadeus Proprinter... 3 Systemy Operacyjne... 3 Przeglądarka Internetowa... 3 Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg)

Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) Lista partnerów dystrybucyjnych Funduszu HSBC Global Investment Funds (Luxembourg) 1. Pl. Pi sudskiego 2 (Metropolitan) 00-073 Warszawa tel. (022) 354 0500 2. A-Z Finanse SA ul. Ruska 51B/317 50-079 Wroc

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy DO-2610-4/WZ/2015 Zbiorcze zestawienie i streszczenie ofert

oznaczenie sprawy DO-2610-4/WZ/2015 Zbiorcze zestawienie i streszczenie ofert oznaczenie sprawy DO-2610-4/WZ/2015 Zbiorcze zestawienie i streszczenie ofert Nr wraz z ilością punktów za poszczególne części: 1. Orbe Sp. z o. o. os. Bohaterów Września 1A/C 31-620 Kraków 12.05.2015

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO INNOWACYJNOŚĆ W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Andrzej M. Wilk 2010-11-21 1 PLAN PREZENTACJI TECHNIKA CYFROWA INNOWACJE - JEDYNIE PEWNE SĄ ZMIANY PRAKTYCZNE PRZYKŁADY BARIERA INNOWACYJNOŚCI 2010-11-21

Bardziej szczegółowo

SCKM WŁÓKNIARZ Częstochowa 42-200 Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127 tel. / fax 34 3619014 fax wew 22 e-mail: klub@wlokniarz.com www.wlokniarz.

SCKM WŁÓKNIARZ Częstochowa 42-200 Częstochowa, ul. Olsztyńska 123/127 tel. / fax 34 3619014 fax wew 22 e-mail: klub@wlokniarz.com www.wlokniarz. Dane adresowe klubów żużlowych: B Bydgoszcz C Częstochowa D Daugavpils G Gdańsk Gniezno BTŻ POLONIA Bydgoszcz 85-127 Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 17-19 e-mail: speedway@btzpolonia.pl ŻKS Polonia Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku.

Dane pochodzą z Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku. Źródło: http://.kurtorium..pl/pl/form/3,dok.html?pge=50&drukuj=html Wygenerono: Poniedziłek, 27 czerc 2016, 16:33 Dne pochodzą z Systemu Informcji Ośitoej edług stnu n dzie 30 rześni 2015 roku. Typ /plcóki

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 10.09.2015r.

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 10.09.2015r. POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 7/2015/I

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 7/2015/I Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 7/2015/I Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: L.p. Tytuł utor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NLIZ I OCEN KONKURENCJI

Bardziej szczegółowo

W lipcu na NewConnect zadebiutowało aż 19 spółek.

W lipcu na NewConnect zadebiutowało aż 19 spółek. W lipcu na NewConnect zadebiutowało aż 19 spółek. Admiral Boats SA: wejście na rynek NewConnect 1 lipca br. Była to 262. spółka notowana na tym rynku oraz 81. debiut w tym roku na alternatywnym rynku akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014 I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Cena z Orange 10_2014 2 Organizator promocji 1. Organizatorami promocji

Bardziej szczegółowo

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0

Wnioskowa na kwota z Kontraktu w tys. PLN. Ogólna wartość projektu w tys. PLN. Wysokość wkładu własnego w tys. PLN 2 639,2 1 639,2 1 000,0 Kontrkt Wojewódzki dl Województw Opolskiego n lt 2005 2006 - LISTA PROJEKTÓW Priorytet I Dziłnie 1.1 Unowocześnienie i rozbudow systemu ochrony zdrowi Nzw beneficjent Ogóln wrt wkłdu włsnego w Wnioskow

Bardziej szczegółowo

WOKANDA na dzień: Poniedziałek,

WOKANDA na dzień: Poniedziałek, sala: 501 ul. Postępu 17A Sygn. akt: KIO/2239/13 "BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa Warszawa Sygn. akt: KIO/2240/13 Konsorcjum: REMONDIS Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających minimum punktowe

Lista wniosków spełniających minimum punktowe Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2553/187/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.09.2012 r. Lista wniosków spełniających minimum punktowe LP Numer kancelaryjny Nr w ksi Tytuł wniosku Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B:

Zaproszenie. Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów. do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: Najważniejsze co nas łączy: nie chcemy tracić kluczowych klientów Zaproszenie do udziału w dorocznym spotkaniu liderów B2B: budowanie strategii utrzymania kluczowego klienta biznesowego 10-11 grudnia 2013,

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.)

Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.) Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 31.08.2012r.) Lista Referencyjna Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. (Klienci wybrani dane aktualne na dzień 22.08.2012r.)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA

AKADEMIA EKONOMICZNA w ramach Europejski Funduszu Społeczn oraz w ramach Zintegrowan Programu Operacyjn Rozwoju Regionaln AKADEMIA EKONOMICZNA im. Oskara Lang we Wrocławiu Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach drugiej rundy konkursu 1/POKL/7.3/2009

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach drugiej rundy konkursu 1/POKL/7.3/2009 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach drugiej rundy konkursu 1/POKL/7.3/2009 lp Numer kancelaryjny Tytuł projektu Wnioskodawca 1 1158/09 Wiedza motorem przyszłych działao Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały nr 92/1601/09 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. Lista projektów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo