WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."

Transkrypt

1 Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji Akredytcyjnej prof. Mrek Rocki, n pytnie jk w gąszczu (uczelni) wybrć studi, które ddzą stysfkcję i poprwią pozycję przetrgową n rynku prcy, odpowiedził: Trzeb zwrócić uwgę n ocenę kierunku studiów (przez PKA), nie n ocenę cłej uczelni. Są świetne uczelnie, n których funkcjonują kiepskie kierunki i uczelnie słbsze (w rnkingch), le wyspecjlizowne, mjące jeden dobry kierunek Polsk Komisj Akredytcyjn jest instytucją, któr od 2003 roku dokonuje oceny progrmowej kierunków prowdzonych przez poszczególne uczelnie/wydziły w Polsce, wśród tych kierunków jest również Informtyk. Z punktu widzeni kndydtów n studi n kierunku Informtyk, studentów i bsolwentów informtyki orz potencjlnych prcodwców, oceny PKA są njpełniejszym i njbrdziej wirygodnym źródłem prezentującym jkość i bdń w uczelnich/wydziłch prowdzących studi n kierunku Informtyk w Polsce. Zgodnie z informcjmi opublikownymi n portlu PKA - kierunek informtyk zostł oceniony przez Komisję ogółem 293 rzy (17 rzy odstąpiono od oceny w jednym przypdku, ocen nie zostł wystwion). Ogółem wystwiono ocen końcowych: wyróżnijących - 9, pozytywnych - 203, wrunkowych - 42, negtywnych - 21, (odstąpieni - 17, brk oceny - 1 uczelni). Od 2009 roku PKA obok oceny końcowej wprowdził dodtkowo oceny cząstkowe dl celów ewlucji kierunków. Od 2011 roku zgodnie ze sttutem PKA ocen końcow obejmuje 8 kryteriów cząstkowych: (1) ocen koncepcji rozwoju kierunku, (2) ocen celów i efektów orz u ich weryfikcji, (3) ocen progrmu studiów, (4) ocen zsobów kdrowych, (5) ocen infrstruktury dydktycznej, (6) ocen poziomu prowdzonych bdń nukowych, (7) ocen u wsprci studentów w procesie uczelni się orz (8) ocen wewnętrznego u. Polsk Komisj Akredytcyjn w ltch wystwił jedynie 7 uczelniom/wydziłom prowdzącym studi n kierunku informtyk końcowe oceny wyróżnijące (w tym Akdemi Górniczo Hutnicz orz Poznńsk otrzymły końcowe oceny wyróżnijące dwukrotnie), 7 uczelni - Wrszwsk (3 wydziły), Śląsk, Wrszwsk, i Zrządzni w Rzeszowie orz Polsko-Jpońsk Akdemi Technik Komputerowych otrzymło od PKA oceny wyróżnijące cząstkowe. Tk więc jedynie 16 polskich uczelni/wydziłów prowdzących studi n kierunku informtyk otrzymło od PKA oceny cząstkowe lub/i końcowe wyróżnijące. Możn, ztem uznć, że studi informtyczne prowdzone w tych uczelnich/wydziłch orz poziom informtycznych ich bsolwentów są njwyższej wśród oceninych przez PKA uczelni/wydziłów. Wrto podkreślić, że w gronie tych 16 njwyżej ocenionych przez Polską Komisję Akredytcyjną polskich uczelni/wydziłów prowdzących studi n kierunku informtyk znjduje się WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Jko jedn z dwóch uczelni w Polsce WWSI otrzymł cząstkowe oceny wyróżnijące z prowdzenie bdń nukowych orz z zsoby kdrowe. W tbeli poniżej w kolejności chronologicznej zmieszczone są uczelnie/wydziły, które uzyskły oceny końcowe lub cząstkowe wyróżnijące. Pod nimi również w kolejności chronologicznej pozostłe uczelnie/wydziły prowdzące studi wyższe n kierunku informtyk w ocenie PKA. W kolumnie ocen końcow podlinkowne są udostępnione przez PKA rporty końcowe oceny dl poszczególnych wydziłów

2 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 1 Wrszwsk, Elektroniki i Technik Informcyjnych wyróżnijąco w pełni w pełni wyróżnijąco wyróżnijąco wyróżnijąco w pełni w pełni Pozytywn Wrszwsk w pełni w pełni w pełni wyróżnijąco w pełni wyróżnijąco w pełni w pełni Pozytywn Polsko-Jpońsk Akdemi Technik Komputerowych, w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni wyróżnijąco w pełni w pełni Pozytywn i Zrządzni z siedzibą w Rzeszowie, Stosownej w pełni w pełni w pełni w pełni wyróżnijąco w pełni w pełni w pełni Pozytywn Nzw Uczelni/ u Plny studiów i progrmy Ocen końcow Dt oceny 5 Wrszwsk, Mtemtyki i Nuk Informcyjnych w pełni wyróżnijąco w pełni wyróżnijąco w pełni w pełni zncząco zncząco zncząco w pełni wyróżnijąco Pozytywn

3 6 Śląsk w Gliwicch, Automtyki, Elektroniki i orz Zmiejscowy Ośrodek Dydktyczny w Rybniku w pełni wyróżnijąco w pełni w pełni wyróżnijąc o w pełni w pełni zncząco w pełni w pełni w pełni Pozytywn Wrszwsk, Elektryczny w pełni w pełni w pełni zncząco wyróżnijąc o w pełni zncząco zncząco zncząco w pełni zncząco Pozytywn Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 8 Zielonogórski, Elektrotechniki, i Telekomunikcji Wyróżnijąc Wrocłwsk, Elektroniki Wyróżnijąc Akdemi Górniczo Hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie, Elektrotechniki, Automtyki, i Elektroniki Wyróżnijąc

4 Poznńsk, i Zrządzni Jgielloński w Krkowie, mtemtyki i Wrocłwski, mtemtyki i Poznńsk, i Zrządzni Akdemi Górniczo Hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie, Elektrotechniki, Automtyki, i Elektroniki Wrszwski, Mtemtyki, i Mechniki Wyróżnijąc Wyróżnijąc Wyróżnijąc Wyróżnijąc Wyróżnijąc Wyróżnijąc

5 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 1 Szkoł Wyższ im. Pwł Włodkowic w Płocku, w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni Nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Europejsk Uczelni Informtyczno - Ekonomiczn w Wrszwie, w pełni zncząco zncząco W pełni częściowo Nie dotyczy w pełni zncząco Pozytywn Ktolicki Lubelski Jn Pwł II w Lublinie, Mtemtyki, i Architektury Krjobrzu Pozytywn Stosownej i Zrządzni w Wrszwie, w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco w pełni w pełni w pełni Pozytywn

6 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 5 Techniczno- Ekonomiczn w Świdnicy, zncząco częściowo W pełni zncząco częściowo Nie dotyczy zncząco zncząco Wrunkow Pństwow Techniczno- Ekonomiczn im. ks. Bronisłw Mrkiewicz w Jrosłwiu, Inżynierii Technicznej w pełni zncząco w pełni w pełni w pełni Nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Technologii Informtycznych w Ktowicch, w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni Nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Górnośląsk Hndlow im. Wojciech Korfntego w Ktowicch, Zrządzni w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni Nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn

7 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 9 Gospodrki w Bydgoszczy, Studiów Stosownych BRAK INFORMACJI O OCENACH Pozytywn Ekonomii, Prw i Nuk Medycznych im. prof. Edwrd Lipińskiego Zwieszenie oceny Wrmińsko- Mzurski w Olsztynie, Mtemtyki i w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco w pełni w pełni w pełni Pozytywn Polsko-Jpońsk Technik Komputerowych w Wrszwie, Zmiejscowy w Bytomiu Odstąpienie

8 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny Strgrdzk Szkoł Wyższ Strgrdinum w Strgrdzie Szczecińskim i Zrządzni w Bielsku-Biłej Pństwow Zwodow w Nowym Sączu Ktolicki Lubelski Jn Pwł II w Lublinie, Mtemtyczno - Przyrodniczy Europejsk Informtyczno- Ekonomiczn w Wrszwie, Strgrdzk Szkoł Wyższ Strgrdinum w Strgrdzie Szczecińskim, Nuk Zespolonych Mendżersk w Wrszwie, Mendżerski i Odstąpienie w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy zncząco w pełni Pozytywn w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Wrunkow Zwieszenie oceny Pozytywn Pozytywn

9 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny Nuk Technicznych Pństwow Zwodow we Włocłwku, Instytut Nuk Społecznych i Akdemi Mrynrki Wojennej im. Bohterów Westerpltte w Gdyni, Nwigcji i Uzbrojeni Okrętowego Gospodrki w Bydgoszczy, Technologiczny Humnistyczno- Przyrodniczy Jn Kochnowskiego w Kielcch, Mtemtyczno- Przyrodniczy w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn w pełni w pełni w pełni zncząco w pełni nie dotyczy w pełni zncząco Wrunkow Wrunkow

10 24 Nzw Uczelni/ u Kzimierz Wielkiego w Bydgoszczy, Mtemtyki, Fizyki i Techniki Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny Humnistyczno Przyrodniczy Jn Kochnowskiego w Kielcch Kzimierz Wielkiego w Bydgoszczy, Mtemtyki, Fizyki i Techniki Wrunkow w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Pństwow Szkoł Wyższ im. Ppież Jn Pwł II w Biłej Podlskiej w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco nie dotyczy zncząco zncząco Pozytywn

11 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 28 Pństwow Zwodow w Nysie w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Pństwow Zwodow im. Witelon w Legnicy, Nuk Technicznych i Ekonomicznych Pństwow Zwodow w Elblągu, Instytut Stosownej Pozytywn Pozytywn Akdemi Finnsów i Biznesu Vistul w Wrszwie, zncząco zncząco zncząco zncząco zncząco nie dotyczy w pełni zncząco Pozytywn Społeczn Akdemi Nuk w Łodzi, Stosunków Międzynrodow ych i w pełni w pełni w pełni zncząco w pełni w pełni w pełni w pełni Pozytywn

12 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 33 Olsztyńsk i Zrządzni im. prof. T. Kotrbińskiego w Olsztynie w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy zncząco w pełni Pozytywn Śląsk Wyższ Szkoł Informtyczno Medyczn w Chorzowie w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco w pełni w pełni Pozytywn Agrobiznesu w Łomży w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Techniczno Ekonomiczn w Wrszwie zncząco niedosttecznie częściowo niedosttecznie częściowo nie dotyczy zncząco częściowo Negtywn

13 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 37 Nuk Humnistycznyc h i Dziennikrstw w Poznniu w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco nie ocenino w pełni w pełni Pozytywn Biznesu im. Biskup Jn Chrpk w Rdomiu, Nuk Informtycznych Brk Umiejętności w Kielcch, Nuk Technicznych Odstąpienie Przedsiębiorczoś ci i Nuk Społecznych w Otwocku Odstąpienie

14 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny Śląsk Wyższ Szkoł Zrządzni im. Gen. Jerzego Ziętk w Ktowicch, Nuk Społecznych i Technicznych Strgrdzk Szkoł Wyższ Strgrdinum w Strgrdzie Szczecińskim, Nuk Zespolonych Odstąpienie zncząco zncząco zncząco zncząco częściowo nie dotyczy zncząco zncząco Wrunkow w Biłymstoku w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie ocenino w pełni w pełni Pozytywn Ekonomii i Innowcji w Lublinie, Trnsportu i w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy zncząco w pełni Pozytywn

15 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny 45 Kultury Społecznej i Medilnej w Toruniu w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco zncząco w pełni w pełni Pozytywn Przedsiębiorczoś ci i Administrcji w Lublinie Nuk Ekonomicznych i Technicznych w Lublinie w pełni w pełni zncząco w pełni zncząco nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywn Ktolicki Lubelski Jn Pwł II, Mtemtyczno - Przyrodniczy Wrunkow Administrcji i Zrządzni w Zwierciu, Zrządzni Odstąpienie

16 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny Dolnośląsk Przedsiębiorczoś ci i Techniki w Polkowicch, Humnistyczno Przyrodniczy Jn Kochnowskiego w Kielcch, Mtemtyczno - Przyrodniczy Jgielloński w Krkowie, Fizyki, Astronomii i Stosownej Pozytywn Wrunkow Pozytywn Mendżersk SIG w Wrszwie, Stosownej Wrunkow

17 Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele i efekty orz weryfikcji Progrm studiów Zsoby kdrowe Infrstruktur Prowdzenie bdń nukowych System wsprci studentów w procesie uczeni się Ocen końcow Dt Oceny w Łodzi,, Zmiejscowy w Bydgoszczy, w Optówku, we Włocłwku i Ekonomii TWP w Olsztynie, i Ekonomii Pozytywn Odstąpienie Wrocłwsk Stosownej, Pozytywn Śląsk Wyższ Szkoł Zrządzni im. Gen. Jerzego Ziętk w Ktowicch, Nuk Społecznych i Technicznych Pozytywn

18 Nzw uczelni/ Pństwow i Przedsiębiorczośc i w Łomży Gospodrki Krjowej w Kutnie, Nuk Technicznych i Zrządzni w Bielsku Biłej, Krdynł Stefn Wyszyńskiego w Wrszwie, Mtemtyczno Przyrodniczy Szkoły Nuk Ścisłych i Zrządzni Copernicus we Wrocłwiu Koszlińsk Elektroniki i Ocen Dt oceny zncząco zncząco W pełni zncząco częściowo zncząco zncząco zncząco zncząco w pełni częściowo Pozytywn częściowo zncząco zncząco częściowo częściowo zncząco zncząco zncząco zncząco częściowo niedosttecznie Pozytywn Pozytywn Pozytywn zncząco zncząco W pełni zncząco częściowo zncząco zncząco w pełni zncząco zncząco częściowo Pozytywn w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni zncząco w pełni zncząco w pełni W pełni zncząco Pozytywn

19 Nzw uczelni/ Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zrządzni, i Nuk Społecznych Pństwow Zwodow w Gnieźnie Zrządzni i Bnkowości w Krkowie Pństwow Zwodow w Gorzowie Wielkopolskim Finnsów i Zrządzni w Siedlcch, Nuk Technicznych Pństwow Zwodow w Krośnie Łódźki, Fizyki i Stosownej Ocen Dt oceny Pozytywn w pełni w pełni zncząco w pełni nie dotyczy częściowo w pełni częściowo zncząco w pełni częściowo Pozytywn zncząco zncząco w pełni zncząco częściowo zncząco W pełni W pełni zncząco zncząco częściowo Pozytywn zncząco zncząco zncząco zncząco nie dotyczy zncząco w pełni zncząco zncząco zncząco częściowo Pozytywn Pozytywn w pełni zncząco w pełni zncząco nie dotyczy częściowo w pełni zncząco częściowo zncząco częściowo Pozytywn Pozytywn

20 Nzw uczelni/ Hndlow w Rdomiu, Przyrodniczo Humnistyczny w Siedlcch, Nuk Ścisłych Pedgogiczny im. Komisji Edukcji Nrodowej w Krkowie Poznńsk, Elektryczny Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn W pełni zncząco W pełni zncząco zncząco zncząco W pełni zncząco zncząco częściowo częściowo Pozytywn Pozytywn Prw i Dyplomcji w Gdyni, Odstąpienie Bielsk Wyższ Szkoł im. J. Tyszkiewicz w Bielsku-Biłej, Ekonomiczno - Techniczny Pozytywn

21 Nzw uczelni/ Technologii Teleinformtyczn ych w Świdnicy, jgielloński w Krkowie, Fizyki, Astronomii i Stosownej Prywtn Wyższ Szkoł Businessu, Administrcji i Technik Komputerowych w Wrszwie, Instytut Ekonomii i Technik Komputerowych Humnistyczno Ekonomiczn we Włocłwku, Nuk Społecznych i Technicznych Humnistyczno Przyrodniczy Jn Kochnowskiego w Kielcch, Mtemtyczno - Przyrodniczy Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Odstąpienie Wrunkow

22 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 25 Mendżersk SIG w Wrszwie, Stosownej częściowo niedostteczn ie niedostteczn ie częściowo niedostteczn ie częściowo częściowo w pełni w pełni zncząco niedosttecznie Wrunkow Przedsiębiorczośc i i Nuk Społecznych w Otwocku Nuk Humnistycznych i Dziennikrstw w Poznniu Akdemi Podlsk w Siedlcch, Nuk Ścisłych Administrcji i Zrządzni w Zwierciu, Zrządzni zncząco częściowo częściowo częściowo Nie dotyczy częściowo zncząco częściowo niedostte cznie częściowo częściowo Negtywn zncząco w pełni zncząco zncząco Nie dotyczy zncząco w pełni częściowo częściowo zncząco częściowo Pozytywn W pełni W pełni zncząco częściowo zncząco zncząco W pełni zncząco W pełni zncząco częściowo Pozytywn Pozytywn

23 Nzw uczelni/ Śląski w Ktowicch, Mtemtyki, Fizyki i Chemii Mrii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Mtemtyki, Fizyki i Łódzki, Fizyki i Stosownej Łódzki, Fizyki i Stosownej Biłostock Wojskow Akdemi Techniczn im. Jrosłw Dąbrowskiego w Wrszwie, Cybernetyki Pństwow Wyższ szkoł Zwodow w Nowym Sączu Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Wrunkow zncząco częściowo zncząco częściowo częściowo częściowo częściowo częściowo zncząco częściowo niedosttecznie Pozytywn zncząco zncząco w pełni zncząco w pełni zncząco zncząco w pełni w pełni zncząco zncząco Pozytywn Pozytywn Pozytywn

24 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 37 Zrządzni w Częstochowie Odstąpienie Łódzki, Mtemtyki i Pozytywn Akdemi im. j. Długosz w Częstochowie, Mtemtyczno - Przyrodniczy Akdemi Górniczo Hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie, Elektrotechniki, Automtyki, i Elektroniki Opolsk, Elektrotechniki, Automtyki i Rzeszowsk im. Igncego Łuksiewicz, Elektrotechniki i Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn

25 Nzw uczelni/ Kzimierz Wielkiego w Bydgoszczy, Mtemtyki, Fizyki i Techniki Wyższ szkoł Mtemtyki i Użytkowej w Biłymstoku, Mtemtyki i Jgielloński w Krkowie, Fizyki, Astronomii i Stosownej Ocen Dt oceny Pozytywn Negtywn Wrunkow Poznńsk, Elektryczny Pozytywn Pństwow Zwodow w Trnowie Pozytywn Poznńsk, i Zrządzni Pozytywn Poznńsk, Elektryczny Wrunkow

26 50 51 Nzw uczelni/ Rdomsk im. Kzimierz Pułskiego, Nuczycielski Lubelsk, Elektrotechniki i Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn w Biłymstoku, Mtemtyki i Wrocłwski, Mtemtyki i Bielsk Wyższ Szkoł im. J Tyszkiewicz w Bielsku Biłej, Zrządzni i Jgielloński w Krkowie, Mtemtyki i Mrii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Mtemtyki, Fizyki i Pozytywn Pozytywn Wrunkow Pozytywn Pozytywn

27 Nzw uczelni/ Szkoł Wyższ im. Pwł Włodkowic w Płocku, Gdńsk, Elektroniki, Telekomunikcji i Prywtn Wyższ Szkoł Businessu, Administrcji i Technik Komputerowych w Wrszwie Opolski, Mtemtyki, Fizyki i Chemii Wyższ szkoł i Ekonomii TWP w Olsztynie, i Ekonomii Gdński, Mtemtyki i Fizyki i zrządzni w Rzeszowie, Administrcyjno - Informtyczny Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Wrunkow Pozytywn Wrunkow Pozytywn Pozytywn

28 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 64 Wyższ szkoł Zrządzni Edukcj we Wrocłwiu Pozytywn w Łodzi, orz Zmiejscowy w Bydgoszczy Łódzk, Elektrotechniki, Elektroniki, i Automtyki Łódzk, Fizyki Technicznej, i Mtemtyki Stosownej Technologii Informtycznych w Wrszwie Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Łódzk, Zmiejscowy Ośrodek Dydktyczny WEEIiA w Ostrowie Wielkopolskim Pozytywn

29 Nzw uczelni/ Wyższ szkoł Biznesu _ Ntionl Louis University w Nowym Sączu Mikołj Kopernik w Toruniu, Mtemtyki i Łódzki, Mtemtyki i Częstochowsk, Inżynierii Mechnicznej i Umiejętności w Kielcch, Nuk Technicznych Wyższ szkoł Humnistyczno Ekonomiczn w Łodzi, Zmiejscowy Ośrodek Dydktyczny w Wodzisłwiu Śląskim u, Zrządzni i Trnsportu Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Negtywn Negtywn

30 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 76 Częstochowsk, Elektryczny Pozytywn Łódzki, Fizyki i Stosownej Negtywn Wrocłwsk, Elektroniki Pozytywn Wrocłwsk, i Zrządzni Wrocłwsk, Zmiejscowy Ośrodek Dydktycznyw Legnicy u i Zrządzni Wrocłwsk, Zmiejscowy Ośrodek Dydktyczny w Jeleniej Górze u i Zrządzni Pozytywn Pozytywn Pozytywn

31 82 83 Nzw uczelni/ Wrocłwsk, Podstwowych Problemów Techniki Zielonogórski, Elektrotechniki, i Telekomunikcji Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pństwow Techniczno- Ekonomiczn im. Ks Bronisłw Mrkiewicz w Jrosłwiu, Inżynierii Technicznej Pozytywn Humnistyczno - Ekonomiczn w Łodzi,, Zrządzni i Trnsportu Negtywn

32 Nzw uczelni/ Polsko Jpońsk Wyższ Szkoł Technik Komputerowych w Wrszwie, Zmiejscowy w Bytomiu Polsko Jpońsk Wyższ Szkoł Technik Komputerowych w Wrszwie, Zchodniopomor ski Technologiczny w Szczecinie, Śląski w Ktowicch, i Nuki o Mteriłch Śląski w Ktowicch, Mtemtyki, Fizyki i Chemii im. Adm Mickiewicz w Poznniu, Mtemtyki i Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Wrunkow Pozytywn

33 92 Nzw uczelni/ Stosownej i zrządzni w Wrszwie, Ocen Dt oceny Pozytywn Pństwow Zwodow w Nowym Sączu, Wrunkow Wyższ szkoł komunikcji i Zrządzni w Poznniu Pozytywn Humnistyczno Ekonomiczn we Włocłwku, Nuk Społecznych i Technicznych Wrmińsko- Mzurski w Olsztynie, Mtemtyki i Bnkowości i Finnsów w Bielsku-Biłej, Bnkowości i Finnsów Pozytywn Pozytywn Negtywn

34 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 98 Ktolicki Lubelski Jn Pwł II, Mtemtyczno- Przyrodniczy Pozytywn Biznesu im. Biskup Jn Chrpk w Rdomiu, Nuk Informtycznych Negtywn Prywtn Wyższ Szkoł Zwodow w Giżycku Odstąpienie Finnsów i zrządzni w Siedlcch, Nuk Technicznych Pozytywn Pństwow Zwodow w Krośnie Pozytywn

35 Nzw uczelni/ Szkoł Wyższ im. Pwł Włodkowic w Płocku, Stosownej Filii w Płocku Gospodrki Krjowej w Kutnie, Zrządzni Edukcj we Wrocłwiu, Zrządzni Administrcji i Zrządzni w Zwierciu, Zrządzni Technologii Informtycznych w Ktowicch, Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Ocen Dt oceny Odstąpienie Pozytywn Wrunkow Pozytywn Pozytywn Pozytywn w Łodzi, Pozytywn

36 Nzw uczelni/ w Łodzi, Zmiejscowy w Optówku, we Włocłwku, w Łodzi, Zmiejscowy w Bydgoszczy Hndlow w Rdomiu, Lubelsk, Elektrotechniki i Ocen Dt oceny Pozytywn Wrunkow Pozytywn Pozytywn Rdomsk im. Kzimierz Pułskiego, Nuczycielski Pozytywn w Biłymstoku, Mtemtyczno - Fizyczny Pozytywn

37 Nzw uczelni/ Mtemtyki i Użytkowej w Biłymstoku, Mtemtyki i Ekonomiczno Informtyczn w Wrszwie, Olsztyńsk i Zrządzni im. prof. T. Kotrbińskiego w Olsztynie, i Zrządzni Komunikcji i Zrządzni w Poznniu, Technologii Informcyjnych i Zrządzni w Przemyślu Ocen Dt oceny Wrunkow Pozytywn Pozytywn Wrunkow Negtywn

38 Nzw uczelni/ Humnistyczno Ekonomiczn we Włocłwku, Ekonomii i Kzimierz Wielkiego w Bydgoszczy, Mtemtyki, Fizyki i Techniki Śląsk Wyższ Szkoł Informtyczno Medyczn w Chorzowie, Finnsów i zrządzni w Biłymstoku, Nuk Technicznych w Ełku Mendżersk w Legnicy, Ocen Dt oceny Wrunkow Negtywn Negtywn Pozytywn Pozytywn Zrządzni w Gdńsku, Pozytywn

39 Nzw uczelni/ Mendżersk SIG w Wrszwie, Stosownej Ekonomii i Administrcji w Kielcch, Hndlu i Prw im. Ryszrd Łzrskiego w Wrszwie, Ekonomii i Zrządzni Ocen Dt oceny Negtywn Pozytywn Odstąpienie Wrszwsk Pozytywn Pństwow Zwodow im. Wietlon w Legnicy, Instytut i Inżynierii Produkcji Pozytywn Pństwow Zwodow w Krośnie Wrunkow Wyższ szkoł Biznesu Ntionl Louis University w Nowym Sączu Pozytywn

40 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 134 Hndlow w Rdomiu, Wrunkow Pństwow Zwodow w Elblągu, Instytut Stosownej Przedsiębiorczośc i i Nuk Społecznych w Otwocku Gospodrki Krjowej w Kutnie, Społeczn Akdemi Nuk w Łodzi, Studiów Międzynrodowy ch i Koszlińsk, Zmiejscowy Ośrodek Dydktyczny w Chojnicch u Elektroniki i Pozytywn Negtywn Wrunkow Pozytywn Pozytywn

41 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 140 Przedsiębiorczośc i i Administrcji w Lublinie Pozytywn Rdomsk Szkoł Wyższ w Rdomiu, Finnsów i Zrządzni w Biłymstoku, Nuk Technicznych w Ełku Świętokrzysk w Kielcch, Elektrotechniki, Automtyki i Akdemi Techniczno Humnistyczn w Bielsku Biłej, Budowy Mszyn i Rdomsk im. Kzimierz Pułskiego, Nuczycielski Negtywn Wrunkow Pozytywn Pozytywn Wrunkow

42 Nzw uczelni/ Pedgogiczny im. komisji Edukcji Nrodowej w Krkowie, Mtemtyczno- Fizyczno- Techniczny Pństwow Techniczno- Ekonomiczn im. Ks Bronisłw Mrkiewicz w Jrosłwiu, Instytut Łodzki, Fili w Tomszowie Mzowieckim Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Wrunkow Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zrządzni, i Nuk Społecznych Pozytywn Mendżersk w Legnicy, Wrunkow

43 1z Nzw uczelni/ Wyższ Informtyczn Szkoł Zwodow w Gorzowie Wlkp., Ktolicki Lubelski Jn Pwł II, Mtemtyczno- Przyrodniczy i Zrządzni COPERNICUS we Wrocłwiu, i Zrządzni w Łodzi, Zmiejscowy we Włocłwku w Łodzi, w Łodzi, Zmiejscowy w Optówku, Zmiejscowy w Bydgoszczy Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Wrunkow Pozytywn Wrunkow

44 Nzw uczelni/ Ekonomiczno- Techniczn w Legionowie, Finnsów i im. prof. Jnusz Chechlińskiego w Łodzi, Finnsów i Zrządzni i Bnkowości w Krkowie, Lubelsk, Elektrotechniki i Ocen Dt oceny Negtywn Negtywn Pozytywn Wrunkow i Zrządzni w Bielsku-Biłej Pozytywn Koszlińsk, Elektroniki i Pozytywn

45 Nzw uczelni/ Koszlińsk, Zmiejscowy Ośrodek Dydktyczny w Chojnicch u Elektroniki i Finnsów i Zrządzni w Siedlcch, Ekonomii i Zrządzni Śląsk Wyższ Szkoł Informtyczno Medyczn w Chorzowie, Szkoł Wyższ im. Pwł Włodkowic w Płocku, Stosownej Filii w Iłwie im. Adm Mickiewicz w Poznniu, Fizyki Administrcji i Zrządzni w Zwierciu, Zrządzni Ocen Dt oceny Odstąpienie Pozytywn Wrunkow Pozytywn Odstąpienie Pozytywn

46 Nzw uczelni/ Dolnośląsk Przedsiębiorczośc i i Techniki w Polkowicch, Technologii Teleinformtyczn ych w Świdnicy, Zrządzni w Częstochowie, Inżynierii Informtycznej i Zrządzni Nuk Humnistycznych i Dziennikrstw w Poznniu, Umiejętności w Kielcch, nuk Technicznych Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Negtywn Negtywn Negtywn

47 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 174 Zrządzni i Bnkowości w Krkowie, informtyki Wrunkow Akdemi Techniczno- Humnistyczn w Bielsku-Biłej, Budowy Mszyn i Opolsk, Elektrotechniki, Automtyki i Humnistyczno- Ekonomiczn w Łodzi Wrunkow Pozytywn Pozytywn Łodzki, Fili w Tomszowie Mzowieckim Wrunkow

48 Nzw uczelni/ Ktolicki Lubelski Jn Pwł II, Mtemtyczno- Przyrodniczy Wojskow Akdemi Techniczn im. Jrosłw Dąbrowskiego w Wrszwie, Cybernetyki Akdemi im. J. Długosz w Częstochowie, Mtemtyczno- Przyrodniczy Śląsk w Gliwicch, Automtyki, Elektroniki i Akdemi Świętokrzysk im. Jn Kochnowskiego w Kielcch, Mtemtyczno- Przyrodniczy Agrobiznesu w Łomży, informtyki Ocen Dt oceny Wrunkow Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn

49 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 185 Biłostock, Pozytywn Akdemi Podlsk w Siedlcch, Nuk Ścisłych Rzeszowsk im. Igncego Łuksiewicz, Elektrotechniki i Akdemi Górniczo- Hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie, Elektrotechniki, Automtyki, i Elektroniki Wrszwsk, Elektryczny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Wrszwsk, Mtemtyki i Nuk Informtycznych Pozytywn

50 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 191 Szkoł Wyższ im. Pwł Włodkowic w Płocku, Pozytywn Szkoł Wyższ im. Pwł Włodkowic w Płocku, Stosownej Filii w Iłwie im. Adm Mickiewicz w Poznniu, Fizyki Szkoł Wyższ im. Pwł Włodkowic w Płocku, i Zrządzni w Filii w Wyszkowie Wrunkow Wrunkow Negtywn i Zrządzni w Bielsku-Biłej Wrunkow

51 Nzw uczelni/ Polsko-Jpońsk Technik komputerowych w Wrszwie, Zrządzni Informcją Stosownej i Zrządzni w Wrszwie, Gdńsk, Elektroniki, Telekomunikcji i Zchodniopomor ski Technologiczny w Szczecinie, Łódzk, Elektrotechniki, Elektroniki, i Automtyki Łódzk, Fizyki Technicznej, i Mtemtyki Stosownej Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn

52 Nzw uczelni/ Ocen Dt oceny 202 Poznńsk, Elektryczny Pozytywn Łódzki, Mtemtyki Pozytywn Zielonogórski, Elektrotechniki, i Telekomunikcji Pozytywn Bielsk Wyższ Szkoł im. J. Tyszkiewicz w Bielsku-Biłej Pozytywn Częstochowsk, Inżynierii Mechnicznej i Wrocłwsk, Elektroniki, i Zrządzni, Podstwowych Problemów Techniki Pozytywn Pozytywn

53 Nzw uczelni/ Wrmińsko- Mzurski w Olsztynie, Mtemtyki i Wrocłwski, Mtemtyki i Opolski, Mtemtyki, Fizyki i Chemii im. Adm Mickiewicz w Poznniu, Mtemtyki i Mikołj Kopernik w Toruniu, k.w.p Mtemtyki i orz Fizyki, Astronomii i Stosownej Wrszwski, Mtemtyki, Mechniki Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn Pozytywn

54 Nzw uczelni/ Humnistyczno- Ekonomiczn w Łodzi, i Zrządzni Jgielloński w Krkowie, Mtemtyki i Śląski w Ktowicch, Techniki Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Pozytywn Gdński, Mtemtyki i Fizyki Pozytywn Mrii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Mtemtyki, Fizyki i w Biłymstoku, Mtemtyczno- Fizyczny Pozytywn Pozytywn

55 Nzw uczelni/ Pństwow Techniczno- Ekonomiczn im. Ks Bronisłw Mrkiewicz w Jrosłwiu, Instytut Łódzki, Mtemtyki i Ocen Dt oceny Pozytywn Pozytywn Oceny cząstkowe: Kolor czerwony- wyróżnijąc Kolor żółty- zncząco Kolor zielony- w pełni Kolor niebieski- częściowo Kolor czrny- niedosttecznie Kolor biły- nie dotyczy

56 Oceny końcowe: Kolor czerwony- wyróżnijąc Kolor różowy- Pozytywn Kolor szry- wrunkow Kolor czrny- negtywn Kolor biły- odstąpienie

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU

Prowadzenie badań naukowych. Infrastruktura dydaktyczna. Wewnętrzny system zapewniania jakości. Baza dydaktyczna BRAK RAPORTU BRAK RAPORTU Tb. Polsk Komisj Akredytcyjn oceny progrmowe uczelni/wydziłów, dl kierunku informtyk w ltch 2003-2013 (cząstkowe lub/i końcowe) w ukłdzie chronologicznym. Nzw Uczelni/ u Koncepcj rozwoju kierunku Cele

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI. Andrzej Żyłwski, Prezydent Wrszwskiej Wyższej Szkoły Njlepsze polskie Uczelnie/y według oceny Polskiej Komisji Akredytcyjnej W jednym z wywidów (Wprost nr 22/30mj/2011) przewodniczący Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Best Polish Universities / Departments of Computer Science according to the assessment of Polish Accreditation Commission

Best Polish Universities / Departments of Computer Science according to the assessment of Polish Accreditation Commission Andrzej Żyławski, President of Warsaw School of Computer Science Best Polish Universities / Departments of Computer Science according to the assessment of Polish Accreditation Commission In one of interviews

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski:

IV. Region katowicki: Region krakowski: VI. Region lubelski: Wykaz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, przy których utworzono punkty informacyjne albo stanowiska dostępowe Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2.

III. W obszarze właściwości Prokuratury Regionalnej w Katowicach: 1. Punkt Informacyjny KRK przy Prokuraturze Okręgowej w Bielsku Białej, 2. Wykaz prokuratur okręgowych i ich ośrodków zamiejscowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej,

4. Punkt Informacyjny KRK przy Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Okręgowej. w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej, Wykaz prokuratur apelacyjnych i prokuratur okręgowych, przy których utworzono punkty informacyjne Krajowego Rejestru Karnego oraz prokuratur rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe punktów

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz

Losy absolwentów V LO. Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Losy absolwentów V LO Matura - Maj 2008 opracowała Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 89 Liczba studiujących absolwentów: 64 Studiuje w kraju: 62 Trójmiasto: 43 Inne miasta: 9 Studiuje

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 6-7.04.04 GRY ELIMINACYJNE KOBIET Godz klucz s LP nazwa uczelni 4 P G M -4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0.5 : : : 0:6 :9 IV - w Toruniu 4-.45

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Pozycja 18 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60

Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 Elektronicznie podpisany przez Marta Wieczorek Data: 2012.10.10 13:38:17 +02'00' Warszawa, dnia 10 października 2012 r. Pozycja 60 KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego1) z dnia 4 września 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 maja 2012 r. Poz. 257 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia

Liczba uczniów niekontynuujących nauki W innych szkołach 36 0 Zestawienie informacji o uczelniach i systemie kształcenia Losy absolwentów liceum i gimnazjum 2013/2014 II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Komisji Edukacji Narodowej Klasa 3A 36 uczniów kontynuujących naukę na studiach wyższych

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZP.2010.0201KT Rdom, dni 28.02012r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowni o udzielenie zmówieni publicznego. Numer sprwy: ZP.2010.0201 Nzw zdni: Przeprowdzenie grupowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 136 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 754 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 918 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna

Załącznik nr 1 Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji Numer programu (CCI): 2007 PL 161 PO 001 Program Operacyjny Innowacyjna Złącznik nr 1 Formulrz sprwozdwczy dotyczący promocji i informcji Numer progrmu (CCI): 27 PL 161 PO 1 Nzw progrmu: Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Złącznik do sprwozdni nr: R/29/POIG/ Okres sprwozdwczy:

Bardziej szczegółowo

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz Matura Maj 2009 Opracowała dr Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 172 Liczba studiujących absolwentów: 170 Studiuje w kraju: 164 Trójmiasto: 152 Inne miasta: 12 Studiuje za granicą:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 365 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. Pozycja 21 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazów jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 365 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 479 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 Elektronicznie podpisany przez Marta Boryca Data: 2014.03.06 15:20:35 +01'00' Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Pozycja 16 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2017 r. Poz. 582 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek

Bardziej szczegółowo

Matura maj Opracowała Agnieszka Kabala

Matura maj Opracowała Agnieszka Kabala Matura maj 2012 Opracowała Agnieszka Kabala Informacje ogólne Liczba absolwentów: 176 Liczba studiujących absolwentów: 158 Studiuje w kraju: 152 Trójmiasto: 137 Inne miasta: 15 Studiuje za granicą: 6 Studia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej

ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej ZARZĄDZENIE NR 5^/13 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia gru d n ia 2 0 1 3 r. w sprawie nadania kodów jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej Na podstawie art. 11 pkt 6 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

Stanowiska dostępowe Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym. 1) stanowiska dostępowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wykaz sądów rejonowych, w których utworzono stanowiska dostępowe Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przeznaczone do uzyskiwania informacji z Rejestru przez sędziego, referendarza sądowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r.

Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 8 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2014 r. Poz. 1484 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo