Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie"

Transkrypt

1 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w rejonie transgranicznym w obszarze Małopolski z uwzględnieniem procesu wyznaczania granic oraz konsultacji społecznych Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

2 Po co? Konsultacje pozwalają budować platformę porozumienia. Brak jest rzetelnej wiedzy merytorycznej na temat programu Natura Konsultacje pozwalają rozwiać wiele obaw, mitów i strachów. Istnieje głęboka niechęć do Natury 2000 wynikająca z dotychczasowych praktyk i doświadczeń. Konsultacje tworzą szansę przełamania wrogości i agresji, uniemoŝliwiających wykorzystanie tego programu dla społeczeństwa i przyrody. Spotkania są objawem szacunku dla społeczeństw lokalnych, dają im szansę bycia wysłuchanym.

3 Dobra organizacja wymaga spełnienia kilku warunków, w tym dostępności finansów. Wybór obszaru (jeden czy kilka) i miejsca spotkania. WaŜny gospodarz - jego podejście i zaangaŝowanie. Kto zaprasza uczestników? Kto kontroluje listę? Dofinansowanie spotkania przerwa kawowa, lunch. Wpływ warunków lokalowych na jakość spotkania i aktywność uczestników. Wsparcie organizacyjne w biurze Konserwatora. Wsparcie eksperckie spotkania, moderator.

4 Moderator daje moŝliwość zmniejszenia obciąŝenia WKP i uniknięcia eskalacji emocji. Kontroluje dynamikę spotkania i emocje na sali, nie dopuszczając do eskalacji agresji. WKP i eksperci merytoryczni nie są odpytywani, gdyŝ takŝe im udzielany jest głos - daje to więcej czasu na przemyślenie i opanowanie emocji. Moderator odrzuca niedorzeczne pytania, czy emocjonalne komentarze nie związane z tematem. Odpowiada za przebieg spotkania i zarządza przerwy, mając moŝliwość zakończenia dyskusji czy przeniesienia jej w kuluary.

5 Dobry moderator moŝe być niezbędnym wsparciem dla WKP. Kompetencje i osobowość: Zrozumienie merytoryczne tematu; Doświadczenie z duŝymi grupami (trenerskie, menadŝerskie); Osobowość przywódcza, autorytet; Elastyczność w sprawach rozliczeń finansowych; Samochód. Zadania Przygotowanie planu spotkania i jego bieŝąca modyfikacja; Prowadzenie spotkania i kontrolowanie grupy; Prowadzenie notatek (korzystna druga osoba); Opracowanie protokołu.

6 Doświadczenia w Małopolsce pozwoliły wypracować skuteczną praktykę konsultacji społecznych - ZAŁOśENIA WaŜne, aby konsultacje rozpoczynać jak najszybciej przy PLANOWANIU nowych obszarów. Spotkanie otwierające dla Burmistrzów, Starostów i Wójtów Spotkanie naleŝy do uczestników, naleŝy ich wysłuchać, ich potrzeby są najwaŝniejsze. Spotkanie ma przede wszystkim charakter informacyjnoedukacyjny. Język musi być dopasowany do uczestników, bez Ŝargonu naukowego Konieczne zdjęcia przedmiotów ochrony. Konieczna mapa proponowanych granic jak najbardziej szczegółowa.

7 Doświadczenia w Małopolsce pozwoliły wypracować skuteczną praktykę konsultacji społecznych - PRZEBIEG 1. Przedstawienie celu i oczekiwanych wyników. 2. Oddanie głosu uczestnikom zebranie ich oczekiwań. 3. Zebranie wszystkich pytań, obaw, wątpliwości waŝna rola moderatora, aby parafrazować pytania, zapewnić, aby ludzie czuli się wysłuchani i kontrolować emocje. 4. Zapisanie pytań w sposób widoczny dla uczestników mają wtedy wraŝenie, Ŝe to ich spotkanie i kontrolują jego przebieg. 5. PRZERWA wielu ludzi juŝ jest usatysfakcjonowanych, bo przyszli przede wszystkim wypowiedzieć swoje zdanie. 6. Część merytoryczna wartości przyrodnicze, zagroŝenia i zadania ochronne, połączona z odpowiedzią na większość pytań. 7. Dyskusja, pozostałe pytania. 8. Ustalenie kolejnych kroków, podsumowanie.

8 W zaleŝności od stopnia zaawansowania konsultacji mogą być róŝne formy dalszych działań. Ustalenie Koordynatora Obszaru, lokalnego przedstawiciela do dalszych kontaktów. Przesłanie Protokołu, mapy, informacji, etc. Zebranie dodatkowych informacji z terenu (przez koordynatora), które pozwalają lepiej wyznaczyć granice nowych obszarów. Ustalenie spotkań roboczych w gminach z przedstawicielami WZS. Ustalenie spotkań roboczych w gminach w celu pracy nad zadaniami ochronnymi. Ustalenie projektów, programów, czy współpracy w ramach zdobywania funduszy.

9 Kwestie techniczne wpływają na sprawny przebieg spotkania i nastrój uczestników. Rzutnik multimedialny, laptop, przedłuŝacz. Memory stick (pendrive) do komunikacji na miejscu (np. druku zgłoszonych pytań). Przygotowane wydrukowane informacje o obszarach mapki Ulotki, plakaty, gadŝety? Smaczna przerwa kawowa, dobry lunch. Skąd zdobyć i na co przeznaczyć wsparcie finansowe?

10 Podsumowując - zawsze warto z ludźmi rozmawiać! Spotkania są trudne i emocjonalne trzeba być na to przygotowanym. Wymagają one przekonania o ich znaczeniu i wiary, Ŝe warto rozmawiać, nawet jeŝeli jest rozbieŝność w poglądach. Dobre przeprowadzenie (merytorycznie i z szacunkiem dla uczestników i ich opini) budująświadomość i wiedzę, wyjaśniają mity i wiele obaw. Stanowią niezbędny fundament do podjęcia pracy nad zadaniami ochronnymi i wykorzystaniem programu Natura 2000 dla rozwoju gminy.

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r.

Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. Komunikat Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 31 lipca 2006 r. W dniach 25-27 lipca br. odbyło się kilka spotkań poświęconych prezentacji i przedyskutowaniu załoŝeń projektu Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne

Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Jak prowadzić miejskie konsultacje społeczne Rekomendacje powstałe na podstawie warsztatów prowadzonych w ramach programu NOVUS z udziałem przedstawicieli urzędów miejskich Ełku, Lublina, Łodzi, Poznania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Zespół Badawczy pod kierownictwem Prof. dr hab. Jarosława Górniaka Dr Jolanta Perek-Białas Dr Barbara Worek

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL

SZTUKA PREZENTACJI JARPOL ENTERPRISE. Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk WWW.JARPOL.NET.PL JARPOL ENTERPRISE WWW.JARPOL.NET.PL SZTUKA PREZENTACJI Szkolenie i warsztaty dla pracowników COI Mieczysław Bąk 2010 0 2-7 3 8 W A R S Z A W A, U L. D O M I N I K A Ń S K A 4 2 Szkolenie dla przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik

Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce. Poradnik Standardy obsługi inwestorów w Małopolsce Poradnik Poradnik powstał na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynek pracy analiza wyników ankiety audytoryjnej Warszawa, 2008 Opracowali Maciej Pańków, Jędrzej Stasiowski Spis treści Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. RAPORT NT. BARIER KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH W DZIEDZINIE LIFE SCIENCE W MAŁOPOLSCE KWIECIEŃ 2007 2 WPROWADZENIE Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o. (JCI) jest podmiotem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Oceny Oddziaływania na Środowisko

Oceny Oddziaływania na Środowisko Oceny Oddziaływania na Środowisko przepisy prawne i wymagania IGSMiE PAN Pracownia Badań Strategicznych dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska Ocena wpływu na środowisko (OOŚ) w krajach UE jest kluczowym

Bardziej szczegółowo

Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC

Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC Propozycja realizacji szkolenia otwartego Efektywne Zarządzanie Projektami Assessment/Development Center szkolenie dla certyfikowanych ekspertów AC/DC przygotowana przez Zespół Strategii Personalnych Strategie

Bardziej szczegółowo

Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych

Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych Katalog narzędzi badawczych umoŝliwiający przeprowadzenie badań panelowych Kraków, lipiec 2007 r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 I. BADANIA UCZNIÓW PONADGIMNAZJALNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH... 6 1.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO

SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO RAPORT SPOTKANIE SZKOLENIOWE W RAMACH PRAC ZESPOŁU MIĘDZYSEKTOROWEGO organizowanego w ramach projektu Radom siła współpracy w dn. 5-6 czerwca 2014 r. w Turnie - Brzeźcach k/białobrzegów Radomskich WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdraŝania działania 1.

Ekspertyza. Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdraŝania działania 1. Ekspertyza Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdraŝania działania 1.5 SPO WKP Autorzy: Paweł Henig kierownik zespołu rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12

E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych. str. 4 E-learning wzorami opisany. str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12 E-learning szansą dla osób niepełnosprawnych str. 4 E-learning wzorami opisany str.6 E-learning w nauczaniu literatury? str.12 Technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole...czyli czas na e-learning!

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji

I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji I. Kodeks konsultacji, czyli 7 zasad prawidłowego prowadzenia konsultacji (źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Siedem Zasad Konsultacji ) Celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo