Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań."

Transkrypt

1 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach których mwa w punkcie 4 regulaminu. 2. Przedmit knkursu Przedmitem knkursu jest wyłnienie najlepszych knstrukcji raz prjektów szat graficznych pakwań i materiałów POSM przygtwanych z pniższych surwców: tektura falista tektura lita twrzywa sztuczne drewn metal inne Knstrukcja raz prjekt graficzny mże dtyczyć: Opakwania raz materiału POSM nie wdrżneg d prdukcji Opakwania raz materiału POSM funkcjnująceg w rynku nie naruszająceg patentu i/lub wzru ich właścicieli. 3. Warunki udziału i zgłaszanie uczestnictwa Knkurs skierwany jest d studentów statnich lat raz abslwentów uczelni z lat 2010 i później prfilach pwiązanych z prjektwaniem pakwań. Uczestnikami knkursu mgą być wyłącznie sby psiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpsplitej Plskiej raz psiadające pełną zdlnść d czynnści prawnych. W knkursie nie mgą uczestniczyć pracwnicy TFP Sp. z.. i TFP Grafika Sp. z.. Ilść prjektów zgłaszanych przez jedną sbę jest niegraniczna, jeden prjekt startuje tylk w jednej kategrii. Jury ma praw zmiany kategrii przypisanej d prjektu przez uczestnika.

2 Zgłszenie jest bezpłatne i musi mieć pstać: Wypełnineg i pdpisaneg przez autra frmularza zgłszeniweg d każdeg prjektu z sbna, zależnie d kategrii Minimum dwa zdjęcia pakwania lub wizualizacji w dbrej rzdzielczści (min 300dpi) dla każdeg prjektu indywidualnie (bwiązuje w kategrii design ) Prttypu i wizualizacji pakwania (bwiązuje d kategrii knstrukcja ) Regulamin raz frmularz zgłszeniwy są dstępne d pbrania na Zgłszenia kierwać należy na adres: TFP Sp. z.., Dziećmierw, ul. Katwicka 26, Kórnik, z dpiskiem: PACKAGING AND POSM TALENT CONTEST pprzez wysłanie frmularza zgłszeniweg, prttypu i wizualizacji na nśniku elektrnicznym (płyta CD/DVD, pendrive) - dtyczy kategrii knstrukcje lub w na adres pprzez wysłanie skanu zgłszenia, zdjęć, wizualizacji- dtyczy kategrii design. Obwiązuje zasada, że jeden dtyczy jedneg zgłszenia. Zgłszenia niekmpletne, tzn. nie zawierające pdpisaneg frmularza zgłszenia raz prac knkurswych będą drzucane bez infrmacji zwrtnej. Termin zgłaszania prac upływa 31 lipca Liczy się data trzymania zgłszenia przez rganizatra. Zgłaszane prace są wyknywane raz przesyłane przez uczestników na ich własny kszt. Organizatr knkursu pkrywa kszty zakwaterwania laureatów knkursu zaprsznych na wręczenie nagród. Miejsce nclegu zstanie wskazane przez rganizatra drga elektrniczną. W Knkursie nie mgą być zgłaszane prace, które były już wcześniej nagradzane i zgłaszane w innych knkursach. 4. Kategrie knkurswe Prjekty mżna zgłaszać w dwóch głównych kategriach knstrukcja i design, z pdziałem na pdkategrie: 4.1. Knstrukcja Opakwania d żywnści (np. zbircze pakwania na prdukty instant, słdycze, warzywa, wce) Opakwania d artykułów gspdarstwa dmweg (np. zbircze pakwania na chemię gspdarczą, ksmetyki) Opakwania d napjów (np. zbircze pakwania na butelki, puszki)

3 Opakwanie typu POSM display d ekspzycji w handlu nwczesnym lub tradycyjnym dla dwlneg prduktu z kategrii dóbr szybk rtujących (FMCG, z ang. fast-mving cnsumer gds) wymiarach nie przekraczających: 600 mm x400 mm x1200 mm (600 x 400- wymiar pdstawy; 1200 mm- wyskść) przenszące jak największe bciążenie przy jak najmniejszym zużyciu materiału zaprjektwane z materiału wymienineg w punkcie 2 regulaminu 4.2 Design (wizualizacja z grafiką) Opakwania d żywnści (np. zbircze pakwania na prdukty instant, słdycze, warzywa, wce) Opakwania d artykułów gspdarstwa dmweg (np. zbircze pakwania na chemię gspdarczą, ksmetyki) Opakwania typu POSM (np. standy, displaye, ekspzytry) Opakwania d napjów (np. zbircze pakwania na butelki, puszki) Opakwanie typu giftbx będące limitwaną serią wygdne d transprtu przez knsumenta zaprjektwane z materiału wymienineg w punkcie 2 regulaminu 5. Jury i kryteria ceny Jury stanwi zespół specjalistów z firmy TFP Sp. z.. raz TFP Grafika Sp. z.. współrganizatrów i spnsrów knkursu. Miejsce brad Jury pzstaje d decyzji rganizatra knkursu. Obrady Jury dbędą się nie później niż 28 dni p zamknięciu terminu zgłszeń. Prjekty będą ceniane pd kątem: innwacyjnści, twórczeg pdejścia d prjektwania pakwań, zrientwania na ptrzeby rynku i klienta, funkcjnalnści w miejscu ekspzycji, lgistyki, prdukcji, raz eklgii pprzez stswanie materiałów dnawialnych lub minimalizwanie dpadu materiału. Organizatr nie jest zbwiązany d udzielania infrmacji przyczynach nie udzielenia nagrdy za zgłszny/e prjekt. Organizatr Knkursu zastrzega sbie praw d niewyłnienia zwycięzców.

4 6. Nagrdy i nminacje Nagrdami w knkursie Packaging Talent Cntest będą: Dyplmy raz nagrdy finanswe w wyskści 2000 zł,3000 zł,5000 zł za dpwiedni trzecie, drugie raz pierwsze miejsce wyłnine na drdze brad Jury niezależnie dla dwóch głównych kategrii: knstrukcje raz design Trzy wyróżnienia w pstaci dyplmów raz nagrdy pieniężnej w wyskści 1000 zł za każde wyróżnienie jedna lub więcej prpzycji dbycia płatneg stażu w kresie d 6 d 12 miesięcy w firmie TFP Sp. z.. lub TFP Grafika Sp. z.. rganizatrów i spnsrów knkursu. Wybór kandydatów raz warunki dbycia stażu pzstają d decyzji Jury Laureaci i wyróżnieni są zbwiązani w przeciągu 5 dni rbczych d głszenia wyników d skntaktwania się z rganizatrami w celu przekazania kmpletnych danych niezbędnych d wręczenia nagrdy pd rygrem jej utraty. 7. Wyniki Wyniki knkursu p bradach Jury będą głszne na strnie rganizatra knkursu nie później niż 14 dni d dnia zakńczenia brad Jury. Wyłącznie laureaci zstaną pinfrmwani drgą elektrniczną wynikach knkursu. Pzstali uczestnicy będą mgli zapznać się z wynikami knkursu pprzez Dkładny termin raz miejsce wręczenia nagród zstanie przekazany laureatm drga elektrniczną przez rganizatra knkursu. 8. Prawa autrskie I chrna danych sbwych Organizatr Knkursu zastrzega sbie praw prezentacji nagrdznych raz wyróżninych w Knkursie prjektów, z zaznaczeniem autrstwa, zgdnie z zapisami ustawy prawie autrskim i prawach pkrewnych. Pprzez akceptację regulaminu w mmencie jeg przesłania d siedziby rganizatra wszyscy uczestnicy knkursu wyrażają zgdę na bezpłatne ekspnwanie zgłsznych prac na ptrzeby wystawy knkurswej raz w celach prmcji knkursu.

5 9. Pstanwienia gólne Organizatr infrmuje iż wszystkie prace zgłszne i przesłane na knkurs nie pdlegają zwrtwi. Organizatr nie pnsi żadnej dpwiedzialnści za ewentualne uszkdzenia ani utratę prac nadesłanych w ramach Knkursu. Organizatr zastrzega sbie praw d drzucenia zgłszeń nie spełniających wymgów regulaminu bez pdawania przyczyn raz nadesłanych p terminie ich przyjmwania którym mwa w punkcie 3 regulaminu. Wszelkie spry i rszczenia związane z Knkursem rzstrzygać będzie właściwy sąd pwszechny dla rganizatra knkursu. W sprawach nieuregulwanych niniejszym regulaminem stsuje się pwszechnie bwiązujące przepisy prawa. Knkurs nie stanwi gry lswej, a w szczególnści lterii prmcyjnej w rzumieniu ustawy z dnia 19 listpada 2009r. grach hazardwych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, pz. 1540) Regulamin wchdzi w życie z dniem rzpczęcia Knkursu. Jest dstępny w siedzibie rganizatra raz na strnie Organizatr zastrzega sbie praw d dwłania Knkursu raz zmiany terminów wymieninych w regulaminie. 10. Organizatr Organizatrem knkursu jest firma TFP Sp. z.., Dziećmierw, ul. Katwicka 26, Kórnik, wspólnie z firmą TFP Grafika Sp. z.., ul. 750-lecia 11, Śrem.

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółwy pis przedmitu zamówienia I. Opis przedmitu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest kmplekswa rganizacja i bsługa dwóch seminariów dla beneficjentów i ptencjalnych beneficjentów

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych ARABIA - POLSKA 2014 ARABIAN HORSE FESTIVAL III WARSZAWSKI POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI CZEMPIONAT WARSZAWY Międzynardwy Pkaz kat B. afiliacja ECAHO nr 055/2014 Góra Kalwaria, Buksza Pl & Riding Club,

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku.

Regulamin Konkursu na Kampanię Społeczną Roku 2014, trwającego od marca do maja 2015 roku. Regulamin Knkursu na Kampanię Spłeczną Rku 2014, trwająceg d marca d maja 2015 rku. 1. CELE KONKURSU KONKURS NA KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ ROKU, zwany dalej Knkursem, jest inicjatywą Fundacji Kmunikacji Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo