ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZATOR Towarzystwo Sportowe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sport KS Tri Tour TERMIN, DYSTANS, TRASA"

Transkrypt

1 Regulamin imprezy TRIATHLON POLSKA Regulamin Mistrzstw Plski na dystansie pełnym 226km (3,8/180/42,2) Regulamin Międzynardwych Zawdów na dystansie 113 km (1,9/90/21,1) CEL Prmcja Miasta Bydgszcz, Gminy Dbrcz i Osielsk Ppularyzacja triathlnu Prmcja sprtu wśród dzieci i młdzieży Wyłnienie MISTRZÓW POLSKI w triathlnie na dystansie pełnym. ORGANIZATOR Twarzystw Sprtwe TRI-SPORT WSPÓŁORGANIZATOR Endu Sprt KS Tri Tur TERMIN, DYSTANS, TRASA Zawdy dbędą się w dniu , Start zawdów: dystans pełen - gdz. 7:00; dystans 112,99km - gdz. 9:00; Start - Brówn kł Bydgszczy w byłym Wjskwym Ośrdku Wypczynkwym "ŻAGIEL" GPS ( N E). Meta Stadin CWZS,,Zawisza przy ulicy Gdańskiej 163 w Bydgszczy GPS ( E, N) Biur zawdów - Stadin CWZS,,Zawisza, ul. Gdańska 163 w Bydgszczy Limit czasu: dystans pełen - 15 gdzin: pływanie max 2,5 gdz. rwer wraz z pływaniem max d gdz bieg max d gdz dystans 113 km - 11 gdzin: pływanie max 1,5 gdz. rwer wraz z pływaniem max d gdz bieg max d gdz

2 OPŁATY STARTOWE Data wpłaty/ Dystans Dystans pełen (226km) Dystans 113km Sztafety - dystans pełen (226km) Sztafety - dystans 113 km D D D Od Opłatę startwą należy wpłacać na knt: Bank Peka S.A. Nr Uiszczna płata startwa nie pdlega zwrtwi. Nie ma mżliwści przepisania pakietu na inneg zawdnika, inny dystans, inną imprezę, ani klejny rk. KLASYFIKACJE Dystans pełen (226km): Generalna Kbiet Generalna Mężczyzn Kategrie wiekwe K/M: 18-29; 30-39, 40-49, 50-59, 60+ Mistrzstwa Plski Mężczyzn na dystansie pełnym Mistrzstwa Plski Kbiet na dystansie pełnym Mistrzstwa Plski Mężczyzn i Kbiet na dystansie pełnym w kategrii wiekwej: 18-29; 30-39, 40-49, 50-59, 60+ Dystans 113 km: Generalna Kbiet Generalna Mężczyzn Kategrie wiekwe K/M: 18-29; 30-39, 40-49, 50-59, 60+ Sztafety na dystansie 113 km lub 226 km: Generalna na dystansie 113 km Generalna na dystansie 226 km NAGRODY

3 Zawdnicy w klasyfikacji generalnej kbiet (za miejsca I-V) i generalnej mężczyzn (za miejsca I-X) na dystansie pełnym (226km) trzymają nagrdy pieniężne lub rzeczwe raz puchary za miejsca I-III. Zawdnicy w klasyfikacji generalnej kbiet (za miejsca I-V) i generalnej mężczyzn (za miejsca I-X) na dystansie 113 km trzymają nagrdy pieniężne lub rzeczwe raz puchary za miejsca I-III. Zawdnicy zajmujący miejsca I-III we wszystkich kategriach wiekwych na dystansie pełnym (226km) raz 113 km trzymają puchary. Zawdnicy zajmujący miejsca I-III we klasyfikacji Mistrzstw Plski na dystansie pełnym w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kbiet raz kategriach wiekwych trzymają medale Mistrzstw Plski Każdy finalista zawdów trzymuje na mecie pamiątkwy medal. Zawdnicy nagrdzeni nagrdami pieniężnymi w klasyfikacji generalnej nagrdy trzymają w frmie przelewu bankweg d kńca września na wskazane knt bankwe. W tym celu zawdnicy prszeni są zgłszenie się z trzymanym vucherem d biura zawdów w celu wypełnienia stswnej dkumentacji. Najlepsze 3 sztafety na dystansach pełnym (226km) raz 113 km trzymają puchary Nagrdy rzeczwe trzymane w ramach kategrii wiekwych nie pdlegają wymianie. Odbiór nagród mże nastąpić wyłącznie pdczas kńczącej zawdy ceremnii wręczenia nagród. WARUNKI UCZESTNICTWA Praw startu w zawdach psiadają sby, które w dniu r. będą miały ukńczne 18 lat i każą pdczas weryfikacji dkument stwierdzający tżsamść, płacą płatę startwą raz pdpiszą świadczenie starcie w zawdach z własnej wli. Zawdnicy dknujący zgłszenia d udziału w imprezie pprzez wypełnienie frmularza zgłszeniweg na strnie internetwej imprezy ptwierdzają znajmść regulaminu i akceptują g raz wyrażają zgdę na publikację ich wizerunku raz imienia i nazwiska na materiałach prmcyjnych i reklamwych rganizatra w ramach prmcji imprezy Triathln Plska. Wyrażają również zgdę na przetwarzanie swich danych sbwych w zakresie niezbędnym d realizacji zawdów Triathln Plska, w tym na wysyłanie pd wskazany adres infrmacji dnśnie imprezy, newslettera i materiałów prmcyjnych Organizatra. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA P wypełnieniu frmularza zgłszeniweg znajdująceg się na strnie internetwej każdy zawdnik trzymuje indywidualny link d płatnści. Nie ma mżliwści zapłacenia za inneg zawdnika z użyciem pdaneg pdczas rejestracji linku d płatnści.

4 P wypełnieniu frmularza zgłszeniweg i płaceniu płaty startwej zawdnik będzie umieszczny na liście startwej. O terminie zgłszenia decyduje data dknania wpłaty wpisweg, przez którą rzumie się datę wpływu na knt rganizatra. Obwiązuje limit liczby uczestników sób (na wszystkich dystansach łącznie) WYNIKI Oficjalne wyniki będą zamieszczne na ficjalnej strnie internetwej rganizatra UWAGI KOŃCOWE Zawdy zstaną rzegrane bez względu na warunki atmsferyczne. Organizatr ma praw d nie przyjęcia rejestracji danej sby bez pdania pwdu Uczestnik nie przestrzegający niniejszeg regulaminu mże zstać zdyskwalifikwany Użytkwanie wszelkich narzędzi kmunikacji jak telefny kmórkwe, krótkfalówki, radi itp. Oraz dtwarzaczy muzycznych jest zakazane Wszyscy uczestnicy zbwiązani są d zachwania dstępów w dległści minimum 10 metrów pmiędzy jadącymi rwerzystami Na całej trasie rwerwej bwiązuje zawdników psiadanie zapięteg kasku rwerweg. Na zawdach będą bwiązywały dwie strefy zmian jedna w Brównie, druga na terenie biektu CWZS,,Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgszczy. Pakiety startwe mżna dbierać TYLKO sbiście w dniu r. w gdzinach urzędwania biura zawdów. Organizatr zapewnia dwóz zawdników wynajętymi autkarami na start knkurencji pływackiej (sprzed śrdka CWZS,,Zawisza d Brówna) w gdzinach pdanych w harmngramie. Wyścig klarski zstanie przeprwadzny przy zamkniętym ruchu drgwym Rwer i kask d strefy zmian w Brównie należy dstarczyć OSOBIŚCIE w przeddzień zawdów tj r. w gdzinach pdanych w harmngramie Na trasie rwerwej będzie jeden punkt dżywczy, na którym rganizatr zapewnia wdę, płyn iztniczny, banany raz batny. Na trasie biegu będą dwa punkty dżywcze zapatrzne w wdę, płyn iztniczny, banany raz batny. Wyścig klarski dbywać się będzie z zachwaniem zasad Ustawy ruchu Drgwym

5 Odbiór nagród mże nastąpić tylk pdczas ceremnii zakńczenia zawdów gdz ( nagrdy należy debrać sbiście - nie będą wysyłane). Numer startwy wchdzący w skład pakietu startweg musi być widczny przez cały czas trwania zawdów za wyjątkiem etapu pływackieg i nie mże być mdyfikwany przez zawdnika W przypadku awarii rweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pbcze drgi w ten spsób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu Na mecie znajdwać się będzie strefa zawdnika, w której dstępne będą napje i jedzenie dla zawdników. Udział w Pasta Party dla zawdników jest bezpłatny. W czasie trwania zawdów rganizatr zapewnia piekę medyczną. Zawdy przeprwadzne będą wg przepisów Plskieg Związku Triathlnu i niniejszeg regulaminu. Wszystkie sprawy sprne pwstałe pdczas rzgrywania zawdów, rzpatrywać będzie kmisja sędziwska. Uczestnik ma praw d zgłszenia prtestu d 2 gdzin d dyskwalifikacji bądź ukńczenia zawdów przy jednczesnej płacie kaucji w wyskści 100zł. P uznaniu prtestu za zasadny przez sędzieg główneg zawdów kaucja zstanie zwrócna Interpretacja regulaminu należy d rganizatra.

REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: o Promowanie patriotyzmu, upamiętnienie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, REGULAMIN BIEGU 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 96. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania, jak element aktywnści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI REGULAMIN 5. LUBOŃSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 1. CELE IMPREZY: Prmwanie patrityzmu, upamiętnienie 97. rcznicy dzyskania przez Plskę niepdległści, Wspieranie rzwju Plskich biegów długich, Ppularyzacja biegania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r.

Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. Regulamin Samsung Knox TRIATHLON IT Powidz 12 czerwca 2015 r. CEL Promocja Triathlonu Popularyzacja aktywności ruchowej wśród branży informatycznej ORGANIZATOR ZAWODÓW Triathlon Pro Team Miłosz Sowiński

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo

EuCO Susz Triathlon 2015

EuCO Susz Triathlon 2015 EuCO Susz Triathlon 2015 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej i młodzieżowców (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim (grupy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni z lat 2010 i później o profilach powiązanych z projektowaniem opakowań. 1. Cel Knkursu Prmwanie i nagradzanie pmysłów w zakresie prjektwania pakwań raz materiałów POSM. Nagradzane będą innwacyjne i twórcze rzwiązania z zakresu prjektwania knstrukcji raz grafiki w kategriach

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych

3. Organizatorzy Buksza Polo & Riding Club Dyrektor Pokazu: Maciej Olbrych ARABIA - POLSKA 2014 ARABIAN HORSE FESTIVAL III WARSZAWSKI POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI CZEMPIONAT WARSZAWY Międzynardwy Pkaz kat B. afiliacja ECAHO nr 055/2014 Góra Kalwaria, Buksza Pl & Riding Club,

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński Regulamin!!! XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński VII Mistrzostwa Polski Energetyków VI Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 9 maja 2015r. Trasa biegu posiada atest PZLA I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin biegu. a) Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych.

Regulamin biegu. a) Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej wśród młodzieży i dorosłych. BIEG CHARYTATYWNY RAK. TO SIĘ LECZY! 2014 w Poznaniu Regulamin biegu Bieg Charytatywny RAK. TO SIĘ LECZY 2014 bieg na 5,3 km na terenie Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Malta ul. Wiankowa 3 w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE

REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE REGULAMIN OGÓLNY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I MISTRZOWSKIE I. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Nadawanie stpni uczniwskich kyu w IMAF Plska dbywa się na pdstawie egzaminów

Bardziej szczegółowo