2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M pol i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i"

Transkrypt

1 pol i 2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M

2 ii pol

3 Omówienie produktu Obrotomierz i prędkościomierz systemowy identyfikacja produktu... 1 Obrotomierz/prędkościomierz systemowy Podstawy obsługi i funkcje... 3 Funkcja automatycznego wykrywania silnika... 3 Master Reset (Zerowanie główne)... 4 Alarmy ostrzegawcze... 4 Ekrany ostrzegawcze... 5 Ekrany... 8 Wyświetlacze prędkościomierza systemowego... 9 Szybka kalibracja prędkościomierza Kalibracja prędkościomierza CAL Kalibracja prędkościomierza CAL Ekrany obrotomierza systemowego Szybka kalibracja obrotomierza Kalibracja obrotomierza CAL Kalibracja obrotomierza CAL Kontrola trolingu Obrotomierz / prędkościomierz systemowy tekst opisu Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Alarmy ostrzegawcze z tekstem opisu Ekrany Wyświetlacze prędkościomierza systemowego Szybka kalibracja prędkościomierza Kalibracja prędkościomierza CAL Kalibracja prędkościomierza CAL Ekrany obrotomierza systemowego Szybka kalibracja obrotomierza Kalibracja obrotomierza CAL Kalibracja obrotomierza CAL Kontrola trolingu pol iii

4 Obrotomierz/prędkościomierz kontroli prędkości Smart Tow z GPS Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Alarmy ostrzegawcze z tekstem opisu Ekrany Ekrany prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Szybka kalibracja prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Kalibracja CAL 1 prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Kalibracja CAL 2 prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Ekrany obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Szybka kalibracja obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Kalibracja CAL 1 obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Kalibracja CAL 2 obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Kontrola obrotów silnika Kalibracja precyzyjnej kontroli prędkości (opcjonalnie) Kontrola przyspieszenia Tworzenie niestandardowego ustawienia przyspieszenia Obrotomierz / prędkościomierz systemowy wer. 6.0 Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Alarmy ostrzegawcze z tekstem opisu Ekrany ostrzegawcze Ekrany Wyświetlacz prędkościomierza Szybka kalibracja prędkościomierza Kalibracja prędkościomierza CAL Kalibracja prędkościomierza CAL Ekrany obrotomierza systemowego Szybka kalibracja obrotomierza Kalibracja obrotomierza CAL Kalibracja obrotomierza CAL Kontrola trolingu iv pol

5 OMÓWIENIE PRODUKTU Obrotomierz i prędkościomierz systemowy identyfikacja produktu Obrotomierz i prędkościomierz SmartCraft podlegają stałym zmianom pod kątem wyglądu i oprogramowania. Różne wersje obrotomierza i prędkościomierza SmartCraft funkcjonują właściwie tak samo podczas wyboru ustawień oraz przechodzenia po oknach menu. Poniższe ilustracje przedstawiają różne obrotomierze i prędkościomierze SmartCraft należące do rodziny produktów SC 1000, rozpoczynając od najstarszej, aż do najnowszej wersji. Identyfikacja obrotomierza i prędkościomierza RPM x RESET Najstarszy obrotomierz SmartCraft. Oryginalnie określany jako brwi powyżej przycisków. Brwi te były wizualnym przedstawieniem niektórych funkcji menu nawigacji i komend wskaźnika. Ekrany alarmów ostrzegawczych z tekstem opisu są wyświetlane w przypadku silników Gen I (2007) i nowszych. Cyfrowa kontrola obrotów silnika jest dostępna dla funkcji Troll Control (Kontrola trolingu). TROLL TROLL - MODE SPEED RESET Najstarszy prędkościomierz SmartCraft. Oryginalnie określany jako brwi powyżej przycisków. Brwi te były wizualnym przedstawieniem niektórych funkcji menu nawigacji i komend wskaźnika. Ekrany alarmów ostrzegawczych z tekstem opisu są wyświetlane w przypadku silników Gen I (2007) i nowszych. Cyfrowa kontrola prędkości łodzi jest dostępna dla funkcji Troll Control (Kontrola trolingu). TROLḺ MODE + TROLL RPM x 1000 SMART TOW 6 7 Druga generacja obrotomierza SmartCraft znana jako Smart Tow. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez dodanie liny na płycie wskaźnika, a przyciski wskazują symbol kontroli szybkości żeglugi. Cyfrowa kontrola obrotów silnika jest dostępna powyżej obrotów silnika do trolingu. RESET SELECT pol 1

6 OMÓWIENIE PRODUKTU Identyfikacja obrotomierza i prędkościomierza SPEED GPS SMART TOW RESET SELECT Druga generacja prędkościomierza SmartCraft znana jako Smart Tow. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez dodanie liny na płycie wskaźnika, a przyciski wskazują symbol kontroli szybkości żeglugi. Cyfrowa kontrola obrotów silnika jest dostępna powyżej obrotów silnika do trolingu. Wprowadzona zostaje antena GPS SmartCraft, którą można podłączyć bezpośrednio do wiązki wskaźnika lub puszki połączeniowej. Trzecia generacja obrotomierza SmartCraft. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez umieszczenie logo Mercury w środku płyty wskaźnika, usunięcie tekstu na prawych i lewych przyciskach oraz usunięcie brwi. Wypuszczenie na rynek tego wskaźnika zbiegło się z udostępnieniem układu diagnostyki pokładowej, znanego również jako OBD. Funkcja OBD jest dostępna tylko dla wybranych modeli zespołów napędowych Trzecia generacja prędkościomierza SmartCraft. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez umieszczenie logo Mercury w środku płyty wskaźnika, usunięcie tekstu na prawych i lewych przyciskach oraz usunięcie brwi. Wypuszczenie na rynek tego wskaźnika zbiegło się z udostępnieniem układu diagnostyki pokładowej, znanego również jako OBD. Funkcja OBD jest dostępna tylko dla wybranych modeli zespołów napędowych pol

7 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Podstawy obsługi i funkcje RPM x SPEED RESET RESET TROLḺ TROLL MODE + TROLḺ MODE + TROLL Obrotomierz systemowy Prędkościomierz systemowy Uruchomienie: Wskaźniki włączane są wraz z włączeniem zapłonu. Pozostają aktywne do momentu wyłączenia zapłonu. Oświetlenie: Reguluje jasność i kontrast wskaźnika. Przyciski: Przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) służy do wyboru ekranów informacyjnych. Przyciski +" i " stosowane są do ustawiania prędkości silnika podczas kontroli trolingu i do ustawiania kalibracji wskaźników. Kontrola trolingu: Umożliwia ustawianie i sterowanie biegiem jałowym silnika przy trolingu bez używania przepustnicy. System zabezpieczenia silnika: Monitoruje czujniki najważniejszych czynności silnika, co pozwala na wczesne wykrywanie problemów w pracy silnika. System reaguje na usterki przez zmniejszenie prędkości silnika i powiadomienie operatora o wystąpieniu sytuacji mogącej potencjalnie doprowadzić do uszkodzeń. System ostrzegawczy: System wydaje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i wyświetla komunikat ostrzegawczy na ekranie. WAŻNE: Czujniki opcjonalne, takie jak głębokość, paliwo, koła łopatkowego oraz kąta steru powinny zawsze być podłączone do silnika na sterburcie, jeśli stosowane są wskaźniki SmartCraft w wersji 4.0 lub późniejszej. Funkcja automatycznego wykrywania silnika Obrotomierz/prędkościomierz systemowy posiada funkcję automatycznego wykrywania silnika. Funkcja ta automatycznie wykrywa jaki typ silnika jest stosowany i konfiguruje wskaźnik, tak aby dopasować go do tego typu silnika. Przy pierwszym uruchomieniu lub po zastosowaniu funkcji Master Reset" (Zerowanie główne) zostanie wyświetlony komunikat AUTODETECT" (Autowykrywanie). Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/ wybierz), aby uruchomić funkcję automatycznego wykrywania silnika i określić typ silnika przy pomocy wskaźnika. Spowoduje to odpowiednie ustawienie danych wyświetlaczy i ułatwi wprowadzanie ustawień początkowych. AUTODETECT ENGINE SMARTSCREEN PRESS MODE/SELECT TO START Jeżeli na wskaźniku zostanie wyświetlony komunikat NO STARBOARD ENGINE" (Brak silnika sterburty) lub MULTIPLE STARBOARD ENGINES" (Wiele silników sterburty) konieczne jest wybranie położenia silnika (na bakburcie i sterburcie) przez autoryzowanego dealera za pomocą komputerowego narzędzia diagnostycznego (CDS). pol 3

8 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. Naciśnij jednocześnie przyciski -" i +" przez około 10 sekund (aż słupki na wyświetlaczu się zderzą") można przywrócić fabryczne ustawienia domyślne jednostki. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby potwierdzić. MASTERRESET Alarmy ostrzegawcze MASTERRESET ERASE CALIBRATION! PRESS MODE/SELECT TO CONFIRM UWAGA: Alarmy ostrzegawcze są wyświetlane w przedstawionej formie w przypadku silników sprzed Gen I (2007) RPM x a SPEED TROLL - RESET MODE TROLL + b TROLL - RESET MODE TROLL + c REDUCE THROTTLE 3200 RPM AL a - b - c - Ekran System zabezpieczenia silnika Sygnał alarmowy Po wykryciu usterki na ekranie zostaje wyświetlona nazwa alarmu. 4 pol

9 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Jeśli problem grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika, system zabezpieczenia silnika odpowie ograniczeniem jego mocy. Niezwłocznie należy zredukować prędkość na przepustnicy i sprawdzić komunikaty ostrzegawcze na dalszych stronach. Patrz punkt Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji, aby uzyskać dalsze informacje na temat problemu oraz odpowiednich działań korygujących. Komunikat ostrzegawczy będzie wyświetlany do momentu naciśnięcia przycisku MODE/SELECT" (Tryb/ wybierz). W przypadku kilku alarmów będą one kolejno wyświetlane na ekranie w pięciosekundowych odstępach. Jeśli przycisk MODE/SELECT" zostanie naciśnięty w celu wyświetlenia innego ekranu, migający sygnał alarmu AL" pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, wskazując ciągłe występowanie problemu. Ekrany ostrzegawcze W przypadku wykrycia problemu dotyczącego silnika ekrany ostrzegawcze zaalarmują sternika o możliwym problemie. Patrz punkt Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji, aby uzyskać informacje na temat problemu oraz odpowiednich działań korygujących. PROBLEM EKRAN OBROTOMIERZA BATTERY (AKUMULATOR) ENGINE DATA BUS (SZYNA DANYCH SILNIKA) FAULT - HORN (USTERKA - SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY) FAULT - IGNITION (USTERKA - ZAPŁON) FAULT - INJECTOR (USTERKA - WTRYSKIWACZ) FAULT - OIL PUMP (POMPA OLEJOWA) FAULT - SENSOR (USTERKA - CZUJNIK) FAULT - WATER TEMP (USTERKA TEMP. WODY) EKRAN PRĘDKOŚCIOMIERZA LOW FUEL (NISKI POZIOM PALIWA) LOW OIL (NISKI POZIOM OLEJU) OIL TEMP (TEMP. OLEJU) OIL PSI (CIŚNIENIE OLEJU) OVERHEAT (PRZEGRZANIE) OVERSPEED (ZBYT DUŻE OBROTY) PRESSURE (CIŚNIENIE) RESERVE OIL (REZERWA OLEJU) WATER IN FUEL (WODA W PALIWIE) MAP MAT TPS pol 5

10 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika. 1 OVERHEAT FAULT HORN PRESSURE OVERSPEED 7500 RPM RPM x RESERVE 90% REMAINING FAULT OIL PUMP 6 7 RESET 4 WATER IN FUEL TROLL - MODE TROLL + FAULT INJECTOR WAŻNE: Patrz punkt Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji silnika, aby uzyskać dalsze informacje na temat problemu oraz odpowiednich działań korygujących. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z dealerem. 1. OVERHEAT (PRZEGRZANIE): Silnik jest przegrzany. 2. PRESSURE (CIŚNIENIE): Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. 3. OVERSPEED (ZBYT DUŻE OBROTY): Obroty silnika przekroczyły maksymalną dopuszczalną ilość obr./min. 4. WATER IN FUEL (WODA W PALIWIE): Zawartość w wody w filtrze wydzielającym wodę z paliwa osiągnęła poziom maksymalny. 5. FAULT - HORN (USTERKA - SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY): Ostrzegawczy sygnalizator dźwiękowy nie działa prawidłowo. 6. RESERVE OIL LOW (NISKI POZIOM REZERWY OLEJU) - tylko modele dwusuwowe zaburtowe: Poziom oleju w zbiorniku zamocowanym na silniku jest krytycznie niski. 7. FAULT - OIL PUMP (POMPA OLEJOWA): Przerwane elektryczne działanie pompy oleju. Olej smarowy nie jest dostarczany do silnika. 8. FAULT - INJECTOR (USTERKA - WTRYSKIWACZ): Przerwanie funkcji elektrycznych jednego lub więcej wtryskiwaczy. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika. 9 FAULT IGNITION FAULT WATER TEMP V BATTERY ENGINE DATA BUS 18V RPM x FAULT NO STARBOARD ENGINE FAULT MULTIPLE STARBOARD ENGINE FAULT SENSOR TROLḺ RESET MODE TROLL + FAULT OIL TEMP FAULT - IGNITION (USTERKA - ZAPŁON): Wystąpiła usterka układu zapłonowego. 6 pol

11 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY 10. BATTERY (AKUMULATOR): System elektryczny nie zasila lub poziom naładowania akumulatora jest niski. 11. ENGINE DATA BUS (SZYNA DANYCH SILNIKA): Brak podłączonego połączenia pomiędzy obrotomierzem i silnikiem. 12. FAULT - SENSOR (USTERKA - CZUJNIK): Jeden z czujników jest niesprawny. 13. FAULT - WATER TEMP (USTERKA TEMP. WODY): Czujnik mierzący temperaturę wody morskiej/ jeziora nie działa poprawnie. 14. NO STARBOARD ENGINE (BRAK SILNIKA NA STERBURCIE): Urządzenie nie wykrywa komputera silnika na sterburcie. Zazwyczaj to oznacza, że żadne dane nie są przekazywane z komputera silnika do wskaźnika. Sprawdź okablowanie. Upewnij się, że w szynie zainstalowano oba rezystory końcowe. Upewnij się, że układy PCM/ECM nie zostały skonfigurowane dla tej samej lokalizacji przy pomocy komputerowego systemu diagnostycznego (CDS). 15. MULTIPLE STARBOARD ENGINE (WIELE SILNIKÓW STERBURTY): Wskaźniki SmartCraft rozpoznają wiele silników jako silnik sterburty. UWAGA: W przypadku stosowania wielu silników każdemu silnikowi należy najpierw przypisać lokalizację (starboard (sterburta), port (bakburta), starboard2 (sterburta 2) lub port2 (bakburta 2)) za pomocą CDS, aby system pracował prawidłowo. 16. OIL TEMPERATURE (TEMPERATURA OLEJU): Temperatura oleju silnikowego jest zbyt wysoka. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika E FAULT OIL PRESSURE LOW FUEL F RPM x FAULT MAP FAULT MAT E LOW OIL F TROLL - RESET MODE TROLL + FAULT TPS OIL PRESSURE (CIŚNIENIE OLEJU): Niewystarczające ciśnienie oleju. 18. LOW FUEL LEVEL (NISKI POZIOM PALIWA): Poziom paliwa w zbiorniku jest bardzo niski. Należy niezwłocznie udać się w celu uzupełnienia paliwa, aby uniknąć wyczerpania paliwa. 19. LOW OIL LEVEL (NISKI POZIOM OLEJU) - tylko modele dwusuwowe zaburtowe.: Poziom oleju w zbiorniku zdalnym jest niski. Należy niezwłocznie udać się w celu uzupełnienia oleju, aby uniknąć jego wyczerpania. 20. FAULT - MAP (USTERKA - MAP): Wystąpił błąd w pracy silnika. W takim wypadku należy zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia stanu silnika. 21. FAULT - MAT (USTERKA - MAT): Wystąpił błąd w pracy silnika. W takim wypadku należy zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia stanu silnika. 22. FAULT - TPS (USTERKA - TPS): Wystąpił błąd w pracy silnika. W takim wypadku należy zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia stanu silnika. pol 7

12 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Ekrany Wyświetlacz obrotomierza Engine Break-in (Docieranie silnika) (tylko modele dwusuwowe zaburtowe) Temperatura silnika Temperatura oleju OIL PSI (CIŚNIENIE OLEJU) Trim (Trym) i RPM (obr./min.) Trim (Trym) i Water Pressure (Ciśnienie wody) Water Pressure (Ciśnienie wody) Battery Voltage (Napięcie akumulatora) i Engine Hours (Godziny pracy silnika) Fuel Flow (Przepływ paliwa) i Fuel Used (Zużycie paliwa) Speed (Prędkość) i Sea Temperature (Temperatura wody morskiej) Battery Voltage (Napięcie akumulatora) % Fuel Remaining (Fuel Tank 1) (% pozostałego paliwa (Zbiornik paliwa 1)) Depth (Głębokość) Trim Position (Położenie trymowania) Fuel PSI (Ciśnienie paliwa) Trailer (Tansport na przyczepie i obr./min.) RPM (Obr./min.) Ekran skróconych informacji Battery (Akumulator), Temperature (Temperatura), PSI (Ciśnienie) Speed (Prędkość) Zużycie paliwa Wyświetlacz prędkościomierza Cog/Sog - z wejściem GPS (Distance and Fuel to Waypoint) Odległość i ilość paliwa potrzebnego do dopłynięcia Clock (Zegar) - Air/Sea Temp (Temp. powietrza/ wody morskiej) Instant and Average Fuel Economy (Oszczędność paliwa: średnia i chwilowa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Fuel Tank Levels (Poziom paliwa w zbiorniku) Oil Tank Levels (Poziom oleju w zbiorniku) Fresh Water Levels (Poziomy świeżej wody) Waste Water Levels (Poziom zużytej wody) Steering Angle (Kąt steru) (tylko modele MerCruiser) Dual Engine (Dwa silniki) Trim (Trym) i RPM Synchronizer (Synchronizator obrotów silnika) 8 pol

13 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Wyświetlacze prędkościomierza systemowego UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika :30 PM F 70 AIR 60 E F SEA FUEL 60 GALLONS F SPEED 60 3 E OIL 0.6 GALLONS F PORT RPM SYNCH STBD RESET TROLL - MODE + TROLL 5 PORT TRIM SYNCH STBD Po włączeniu zapłonu wyświetlany jest ostatni ekran prędkościomierza przed wyłączeniem zapłonu. Nacisnąć MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz), aby zmienić wyświetlane ekrany. Wrócić do poprzedniego ekranu naciskając i przytrzymując przycisk MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz) przez 2 sekundy. UWAGA: Odczyty mogą być wyświetlane w systemie brytyjskim (amerykańskim) lub metrycznym. Zob. Kalibracja prędkościomierza Cal 1. UWAGA: Opisy mogą być przedstawiane w innej kolejności na wskaźniku. Kolejność może się zmieniać w zależności od typu silnika. 1. Clock - Temp (Zegar Temperatura): Zegar, temperatura powietrza i temperatura wody. Aby możliwe było wyświetlanie odczytów temperatury wody i powietrza, należy podłączyć odpowiednie czujniki. 2. Fuel Level (Poziom paliwa): Wyświetla ilość pozostałego paliwa. 3. Oil Level (Poziom oleju): Wyświetla poziom pozostałego oleju silnikowego (tylko modele dwusuwowe zaburtowe) lub poziom w zbiorniku wody lub ściekowym (jeżeli jest zainstalowany). 4. RPM Synchronizer (Synchronizator obrotów silnika): Tylko modele z dwoma silnikami monitoruje obroty obu silników. 5. Trim Synchronizer (Synchronizator trymowania): Tylko modele z dwoma silnikami wyświetla pozycję trymowania obu silników. Ułatwia utrzymanie równych poziomów trymowania. pol 9

14 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika ESTIMATED RANGE 300 MILES INST M/G AVG TRIP 25 MILES SPEED MPH RESET TROLL - MODE + TROLL 10 STEERING ANGLE 52 PORT Range (Zasięg): Szacowany zasięg obliczany jest w oparciu o prędkość łodzi, zużycie paliwa oraz ilość paliwa pozostałą w zbiorniku paliwa. Wyświetlane wartości określają szacunkową odległość, którą można przepłynąć na pozostałym paliwie. Wymagany jest sygnał wejściowy prędkości (koło łopatkowe, ciśnienie Pitota lub GPS). 7. Fuel Economy (Oszczędność paliwa): Wyświetla AVG" (średnie) zużycie paliwa oraz INST" (chwilową) oszczędność paliwa. Wyświetlane wartości wskazują liczbę mil przepłyniętych na galon paliwa M/G" lub kilometrów na litr KM/L". Fuel Reset (Zerowanie paliwa): Aby wyzerować odczyty, należy wybrać odpowiedni ekran i nacisnąć jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz) i ". 8. Trip Odometer (Licznik przebytej drogi): Wyświetla odległość przebytą od momentu ostatniego wyzerowania wskaźnika. Trip Reset (Zerowanie licznika przebytej drogi): Aby wyzerować odczyty, należy wybrać odpowiedni ekran i nacisnąć jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz) i ". 9. Digital Speedometer (Cyfrowy prędkościomierz): Wyświetla prędkość łodzi w milach, kilometrach lub milach morskich na godzinę. Wskaźnik prędkościomierza korzysta ze wskazań z koła łopatkowego przy niskich prędkościach, ale w przypadku dużych prędkości przełącza się na czujnik Pitota lub GPS (jeżeli jest podłączony). Ustawianie punktu przejścia opisano w Cal Steering Angle (Kąt steru): Przedstawia względną pozycję układu steru. Dostępne tylko w modelach Mercury MerCruiser. Na silniku musi być zamontowany czujnik kąta steru. 10 pol

15 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Szybka kalibracja prędkościomierza SPEED RESET TROLL - MODE + TROLL SC1000 System Speedometer (Prędkościomierz systemowy SC1000) Ta funkcja kalibracji umożliwia ustawienie jasności i kontrastu. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) oaz +" i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby wyświetlić ekran Quick Cal" (Szybka kalibracja). 2. Naciśnij przycisk -" lub +", aby wybrać opcję wyświetlną w nawiasach [ ] na ekranie. 3. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zapisać ustawienie i przejść do następnej opcji kalibracji. Quick CAL (Szybka kalibracja) LIGHT CONTRAST Reguluje jasność wskaźnika. Reguluje kontrast ekranu. Kalibracja prędkościomierza CAL 1 Ta funkcja kalibracji włącza i wyłącza wyświetlacze systemowe. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) oraz +" i przytrzymaj przez około sześć sekund, aby wyświetlić ekran Cal 1". 2. Naciśnij przycisk -" lub +", aby wybrać opcję wyświetloną w nawiasach [ ] na ekranie. 3. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zapisać ustawienie i przejść do następnej opcji kalibracji. pol 11

16 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Remote Lighting and Contrast (Zdalne ustawianie jasności i kontrastu) REMOTE LCD LIGHT? [ NO ] [SAVE] [YES ] Reguluje stopień oświetlenia wszystkich wskaźników zgodnie z ustawieniami tego wskaźnika. REMOTE LCD CONTRAST? [ NO ] [SAVE] [YES ] Reguluje kontrast innego obrotomierza/prędkościomierza systemowego zgodnie z ustawieniami tego wskaźnika. Time (Godzina) CALIBRATION 1 TIME ( NO ) ( SKIP ) ( EDIT ) Ustawia godzinę. Wybierz EDIT" (Edytuj), aby zmienić format czasu lub SKIP" (Pomiń), aby przejść do następnego ekranu. CALIBRATION 1 TIME FORMAT 12H - M, D, Y (DOWN) (SAVE) ( UP ) Zmienia format czasu między dwunastogodzinnym miesiąc-dzieńrok lub dwudziestoczterogodzinnym dzień-miesiąc-rok. Wybierz DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić format. CALIBRATION HOUR PM Umożliwia ustawienie godzin zgodnie z czasem lokalnym. Wybierz 1:42 DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić ustawienie (DOWN) (SAVE) ( UP ) godziny CALIBRATION MINUTE 1:42 PM Umożliwia ustawienie minut zgodnie z czasem lokalnym. Wybierz (DOWN) (SAVE) ( UP ) DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić ustawienie minut. Display Units (Jednostki wyświetlania) DISPLAY UNITS ENGLISH Umożliwia zmianę jednostek miar między English" (angielskie) na Metric" (metryczne). Wybierz DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić ustawienie jednostek między jednostkami angielskimi i metrycznymi. SPEED UNITS MPH Umożliwia zmianę jednostek, w których wyświetlana jest wartość prędkości. Wybierz z: MPH" (Mile na godzinę), KN" (Węzły) lub KMH" (Kilometry na godzinę). 12 pol

17 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Ekrany STEERING ANG. SCREEN? YES Kąt steru jest wyświetlany YES" (TAK) lub NO" (Nie). Czujnik kąta steru musi być ustawiony na YES" (Tak) w kalibracji czujników zewnętrznych CAL 2" obrotomierza. TEMP/CLOCK SCREEN? YES Podzielony ekran wyświetlający temperaturę powietrza oraz godzinę jest wyświetlany YES" (Tak) lub NO" (Nie). FUEL USED SCREEN? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Ekran zużycia paliwa jest wyświetlany YES" (TAK) lub NO" (Nie). CALIBRATION 1 FUEL USED (SKIP) (EDIT) Wybiera kalibrację zużycia paliwa. Naciśnij +", aby wybrać EDIT" (Edytuj) lub SELECT" (Wybierz), aby pominąć kalibrację zużycia paliwa. FUEL USED CAL : ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED? [MULT] [FUEL] Umożliwia wybór kalibracji zużycia paliwa z uwzględnieniem współczynnika lub dotankowania. Naciśnij -", aby wybrać współczynnik MULT" lub +", aby wybrać dotankowanie FUEL.". FUEL USED CAL : MULTIPLIER = Umożliwia zmianę współczynnika między 0,50 i 1,50. Naciśnij -", aby wybrać DOWN" (W dół) lub +", aby wybrać UP" (W górę). FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G Umożliwia kalibrację zużycia paliwa przy wykorzystaniu ilości dotankowanego paliwa. Naciśnij -", aby wybrać DOWN" (W dół) lub +", aby wybrać UP" (W górę). TRIP SCREEN YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Ekran licznika przebytej drogi jest wyświetlany YES" (TAK) lub NO" (Nie). pol 13

18 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Ekrany FUEL MGMNT SCREEN YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Ekran zarządzania paliwem jest wyświetlany YES" (Tak) lub NO" (Nie). Simulator Mode (Tryb symulacji) SIMULATOR MODE NO Włącza tryb symulacji. (Służy wyłącznie do celów demonstracyjnych). Exit (Wyjście) SIMULATOR MODE EXIT? [ NO ] [ YES ] [CAL 2] Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby wyjść. Naciśnij -", aby rozpocząć CAL 1" (Kalibracja 1). Naciśnij +", aby przejść do CAL 2" (Kalibracja 2). Kalibracja prędkościomierza CAL 2 Ta funkcja kalibracji konfiguruje wejścia czujników systemu. UWAGA: Treść ekranów może różnić się w zależności od wersji wskaźnika i typu silnika. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) oraz +" i przytrzymaj przez około dziewięć sekund, aby wyświetlić ekran CAL 2" (Kalibracja 2). 2. Naciśnij przycisk -" lub +", aby wybrać opcję wyświetloną w nawiasach [ ] na ekranie. 3. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zapisać ustawienie i przejść do następnej opcji kalibracji. External Sensors (Czujniki zewnętrzne) EXTERNAL SENSORS (SKIP) (EDIT) Umożliwia wybór i kalibrację zewnętrznych czujników instalowanych w systemie. Wybierz SKIP" (Pomiń), aby przejść do następnej opcji. Wybierz EDIT" (Edytuj), aby przejść do wyboru zewnętrznego czujnika. EXTERNAL SENSORS AIRTEMP? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Is an air temperature sensor installed? (Czy zainstalowano czujnik temperatury powietrza?) Naciśnij -", aby wybrać NO" (Nie) lub +", aby wybrać YES" (Tak). EXTERNAL SENSORS GPS? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Is a GPS sensor installed? (Czy zainstalowano czujnik GPS?) Naciśnij -", aby wybrać NO" (Nie) lub +", aby wybrać YES" (Tak). 14 pol

19 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY External Sensors (Czujniki zewnętrzne) EXTERNAL SENSORS USE GPS SPEED? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Use the GPS input to drive the speed display? (Czy ekran prędkości korzysta z sygnału wejściowego systemu GPS?) Naciśnij -", aby wybrać NO" (Nie) lub +", aby wybrać YES" (Tak). SEA TEMP OFFSET = 0 F (DOWN) (SAVE) ( UP ) Umożliwia regulację czujnika temperatury wody morskiej w celu prawidłowego wyświetlania wartości odczytów zbyt dużych/zbyt małych. Naciśnij -" lub +", aby zmienić funkcje kalibracji ekranu temperatury DOWN" (W dół) lub UP" (W górę). TROLL CONTROL? ENABLED ( NO ) (SAVE) ( YES ) Aby włączyć sterowanie trolingiem, wybierz YES" (Tak), natomiast, aby je wyłączyć, wybierz NO" (Nie). ( NO ) EXIT? (SAVE) ( CAL1 ) Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby wyjść. Naciśnij -", aby rozpocząć CAL 2" (Kalibracja 1). Naciśnij +", aby przejść do CAL 1" (Kalibracja 2). Ekrany obrotomierza systemowego BREAK-IN TIME 65 MIN LEFT BAT TMP PSI OK OK OK 125 TRIM 1.5 F RPM x TRIM 1.5 WATER PSI 12.5 TROLL - RESET MODE TROLL H20 PSI Po włączeniu zapłonu wyświetlany jest ostatni ekran obrotomierza przed wyłączeniem zapłonu. Naciśnij MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zmienić wyświetlane ekrany. Wróć do poprzedniego ekranu naciskając i przytrzymując przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) przez 2 sekundy. UWAGA: Odczyty mogą być wyświetlane w systemie brytyjskim (amerykańskim) lub metrycznym. Patrz Kalibracja obrotomierza. pol 15

20 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY 1. Engine Break-in (Docieranie silnika): Wyświetla pozostały czas okresu docierania nowego silnika. Ekran przestanie być wyświetlany po upłynięciu okresu docierania. 2. Quick Reference Screen (Ekran skróconych informacji): Potwierdza poprawność działania akumulatora, temperatury i ciśnień w silniku. 3. Temperature (Temperatura): Wyświetla temperaturę cieczy chłodzącej silnika. 4. Power Trim Angle (Kąt wspomagania trymowania): Wyświetla kąt trymowania napędu zaburtowego lub rufowego aż do maksymalnego kąta trymowania, następnie wyświetla kąt do transportu przyczepowego. 0 = dół, 10 = skrajne, trym, 25 = skrajne, na przyczepę. 5. Power Trim Angle/Water Pressure (Kąt wspomagania trymowania/ciśnienie wody): Wyświetla kąt trymowania silnika i ciśnienie wody układu chłodzącego. 6. Water Pressure (Ciśnienie wody): Wyświetla ciśnienie wody układu chłodzącego w silniku. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika VOLTS OIL 12.5 PSI HOURS GPH 4.5 FUEL USED RPM RPM x FT SPEED SEA TEMP 45 MPH 45 F TROLL - RESET MODE TROLL Oil Pressure (Ciśnienie oleju): Wyświetla ciśnienie oleju silnikowego w jednostkach PSI" (funtach na cal kw.) lub BAR". 8. Battery Voltage (Napięcie akumulatora): Wyświetla poziom napięcia akumulatora (stan). Ponadto wskazuje czas pracy silnika. 9. Fuel Flow (Przepływ paliwa): Wyświetla zużycie paliwa przez silnik w galonach na godzinę lub litrach na godzinę. 10. Digital tachometer (Cyfrowy obrotomierz) Wyświetla prędkość obrotową silnika w RPM (obroty na minutę). 11. Water Depth (Głębokość wody): Wyświetla głębokość wody pod przetwornikiem, jeśli jest podłączony. Ekran głębokości wody można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach kalibracji CAL 1. Można tak ustawić alarm, aby wyzwalał się za każdym razem po wpłynięciu łodzi na wodę płytszą, niż ustawienie alarmu. Aby uzyskać informacje o alarmie głębokiej wody i ustawieniach przesunięcia, patrz ustawienia kalibracji CAL 2. UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do systemu przetwornika głębokości (zamawiany osobno). 12. Speed/Temp (Czujnik prędkości/temperatury): Wyświetla dzielony ekran ze wskazaniem temperatury wody i prędkości statku. UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do systemu czujnika prędkości. 16 pol

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA 1.0 Funkcje 1. Time / Czas 2. Odometer / Licznik całościowy 3. Clock / Zegar 4. Maximum Speed / prędkość maksymalna 5. Average Speed / Średnia prędkość 6. Distance /

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Samodiagnoza climatronica B5

Samodiagnoza climatronica B5 Samodiagnoza climatronica B5 Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 4. Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień. EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE

Vico-Marcus 4. Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień. EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE Vico-Marcus 4 EXTREME HD 2304 x 1296 ULTRA HIGH DYNAMIC RANGE Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2014 Grudzień Vico-Marcus 4 v4.7g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1.Poprawa wydajności LDWS oraz FCWS

Bardziej szczegółowo

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL

Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual Instrukcja aktualizacji oprogramowania 2015 luty DUAL Vico-Marcus 5 Dual v5.6g Instrukcja aktualizacji Zmiany: 1. Dodano nową funkcję: tryb parkingowy. Uwaga specjalna Należy pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160*

Digital Dimming System. Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i. Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* ART2000i Digital Dimming System Instrukcja Obsługi Wersja OS4R2i Numer magazynowy 8200-0160 *8200-0160* Wstęp 1. Regulator ART2000i 1.1 Opis systemu ART2000i jest wysokiej klasy regulatorem do zastosowań

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie Diagnostyka: Włączamy program, wybieramy przycisk Renault. Wybieramy: Model, rocznik, deska rozdzielcza. Klikamy przycisk połącz 1) Teraz mamy do wyboru kilka opcji, Zaczniemy od odczytu informacji o sterowniku

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Instrukcja Jak działa analizator otyłości i krokomierz? Na początku musimy wprowadzić nasze dane personalne: waga, wzrost, wiek, pleć, długość kroku. Ustawiamy

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 INSTRUKCJA INSTALACJI WEB SERWER STW DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 Białystok 2014 Spis treści: Instrukcja instalacji WEB Serwera STW... 3 Warunki licencjonowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów

Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów S t r o n a 1 Kontroler LED programowalny czasowo 12V 20A 5 kanałów Programowalny kontroler LED pozwala zaplanować pracę system świetlnego opartego o LED. Użytkownik może zaprogramować godziny włączenia,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością

FUNKCJE KOMPUTERA. SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę. TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością 01 02 FUNKCJE KOMPUTERA SPM Zlicza ilość pociągnięć wiosłami na minutę TIME / 500M Szacunkowy czas na pokonanie dystansu 500m zgodnie z bieżącą prędkością METERS Zlicza dystans danego treningu DISTANCE

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Breloczek cyfrowy. Instrukcja obsługi. Nr produktu 955517. Przeznaczenie. W opakowaniu. Instrukcje bezpieczeństwa. www.conrad.pl

Breloczek cyfrowy. Instrukcja obsługi. Nr produktu 955517. Przeznaczenie. W opakowaniu. Instrukcje bezpieczeństwa. www.conrad.pl Breloczek cyfrowy Instrukcja obsługi Nr produktu 955517 Przeznaczenie Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi i baterii, produkt służy jako przenośna mini- ramka na zdjęcia. Kiedy urządzenie jest podłączone

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNY PIROMETR SCAN TEMP 440 Wydanie LS 13/07 OPIS Pirometr przenośny typu ScanTemp 440 służy do bezdotykowego pomiaru temperatury, obsługa urządzenia jest bardzo prosta, wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Euroscan instrukcja obsługi

Euroscan instrukcja obsługi Euroscan instrukcja obsługi 1 EUROSCAN System EUROSCAN polega na możliwości odczytu informacji z układów głównych samochodu.. System ten używa się dla nawiązania połączenia pomiędzy komputerem samochodowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja

Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja Rexroth Fv Falowniki Wektorowe Rexroth Fv Parametryzacja 1 Rexroth Fv 2 3 Częstotl. wyjściowa Prędkość wyjściowa Częstotl. odniesienia Ustalanie przez użytk. Częstotl. wyj. Naciśnij Func b Naciśnij Set

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Wysokościomierz z barometrem i kompasem

Wysokościomierz z barometrem i kompasem Art. Nr 860097 Wysokościomierz z barometrem i kompasem www.conrad.pl Przyciski do obsługi 1. ALT /+: wywoływanie trybu ustawiania dla wysokości; podwyŝszanie wartości. 2. COMPASS: wskazywanie kierunku

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA

SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SHADDAI BEZPIECZEŃSTWA SATELLITE ŚLEDZENIA SERVICE INSTRUKCJA POJAZD TRACKER GSM / GPRS / GPS LOKALIZACJA INDYWIDUALNE: Możesz zadzwonić z dowolnego telefonu komórkowego tracker, odpowie za pomocą wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE. Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego Zakład Urządzeń Nawigacyjnych Ćwiczenie nr 2 Prezentacja informacji w odbiornikach systemów nawigacyjnych Opracował: Zatwierdził: Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV

Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Roger Access Control System Integracja systemu RACS 4 z generatorem obrazu CCTV Rev. A Terminy i pojęcia System CCTV (ang. Closed Circuit Tele Vision) System telewizji przemysłowej, służący do przekazywania

Bardziej szczegółowo