2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M pol i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i"

Transkrypt

1 pol i 2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M

2 ii pol

3 Omówienie produktu Obrotomierz i prędkościomierz systemowy identyfikacja produktu... 1 Obrotomierz/prędkościomierz systemowy Podstawy obsługi i funkcje... 3 Funkcja automatycznego wykrywania silnika... 3 Master Reset (Zerowanie główne)... 4 Alarmy ostrzegawcze... 4 Ekrany ostrzegawcze... 5 Ekrany... 8 Wyświetlacze prędkościomierza systemowego... 9 Szybka kalibracja prędkościomierza Kalibracja prędkościomierza CAL Kalibracja prędkościomierza CAL Ekrany obrotomierza systemowego Szybka kalibracja obrotomierza Kalibracja obrotomierza CAL Kalibracja obrotomierza CAL Kontrola trolingu Obrotomierz / prędkościomierz systemowy tekst opisu Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Alarmy ostrzegawcze z tekstem opisu Ekrany Wyświetlacze prędkościomierza systemowego Szybka kalibracja prędkościomierza Kalibracja prędkościomierza CAL Kalibracja prędkościomierza CAL Ekrany obrotomierza systemowego Szybka kalibracja obrotomierza Kalibracja obrotomierza CAL Kalibracja obrotomierza CAL Kontrola trolingu pol iii

4 Obrotomierz/prędkościomierz kontroli prędkości Smart Tow z GPS Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Alarmy ostrzegawcze z tekstem opisu Ekrany Ekrany prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Szybka kalibracja prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Kalibracja CAL 1 prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Kalibracja CAL 2 prędkościomierza kontroli prędkości Smart Tow z GPS Ekrany obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Szybka kalibracja obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Kalibracja CAL 1 obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Kalibracja CAL 2 obrotomierza z kontrolą prędkości Smart Tow Kontrola obrotów silnika Kalibracja precyzyjnej kontroli prędkości (opcjonalnie) Kontrola przyspieszenia Tworzenie niestandardowego ustawienia przyspieszenia Obrotomierz / prędkościomierz systemowy wer. 6.0 Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Alarmy ostrzegawcze z tekstem opisu Ekrany ostrzegawcze Ekrany Wyświetlacz prędkościomierza Szybka kalibracja prędkościomierza Kalibracja prędkościomierza CAL Kalibracja prędkościomierza CAL Ekrany obrotomierza systemowego Szybka kalibracja obrotomierza Kalibracja obrotomierza CAL Kalibracja obrotomierza CAL Kontrola trolingu iv pol

5 OMÓWIENIE PRODUKTU Obrotomierz i prędkościomierz systemowy identyfikacja produktu Obrotomierz i prędkościomierz SmartCraft podlegają stałym zmianom pod kątem wyglądu i oprogramowania. Różne wersje obrotomierza i prędkościomierza SmartCraft funkcjonują właściwie tak samo podczas wyboru ustawień oraz przechodzenia po oknach menu. Poniższe ilustracje przedstawiają różne obrotomierze i prędkościomierze SmartCraft należące do rodziny produktów SC 1000, rozpoczynając od najstarszej, aż do najnowszej wersji. Identyfikacja obrotomierza i prędkościomierza RPM x RESET Najstarszy obrotomierz SmartCraft. Oryginalnie określany jako brwi powyżej przycisków. Brwi te były wizualnym przedstawieniem niektórych funkcji menu nawigacji i komend wskaźnika. Ekrany alarmów ostrzegawczych z tekstem opisu są wyświetlane w przypadku silników Gen I (2007) i nowszych. Cyfrowa kontrola obrotów silnika jest dostępna dla funkcji Troll Control (Kontrola trolingu). TROLL TROLL - MODE SPEED RESET Najstarszy prędkościomierz SmartCraft. Oryginalnie określany jako brwi powyżej przycisków. Brwi te były wizualnym przedstawieniem niektórych funkcji menu nawigacji i komend wskaźnika. Ekrany alarmów ostrzegawczych z tekstem opisu są wyświetlane w przypadku silników Gen I (2007) i nowszych. Cyfrowa kontrola prędkości łodzi jest dostępna dla funkcji Troll Control (Kontrola trolingu). TROLḺ MODE + TROLL RPM x 1000 SMART TOW 6 7 Druga generacja obrotomierza SmartCraft znana jako Smart Tow. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez dodanie liny na płycie wskaźnika, a przyciski wskazują symbol kontroli szybkości żeglugi. Cyfrowa kontrola obrotów silnika jest dostępna powyżej obrotów silnika do trolingu. RESET SELECT pol 1

6 OMÓWIENIE PRODUKTU Identyfikacja obrotomierza i prędkościomierza SPEED GPS SMART TOW RESET SELECT Druga generacja prędkościomierza SmartCraft znana jako Smart Tow. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez dodanie liny na płycie wskaźnika, a przyciski wskazują symbol kontroli szybkości żeglugi. Cyfrowa kontrola obrotów silnika jest dostępna powyżej obrotów silnika do trolingu. Wprowadzona zostaje antena GPS SmartCraft, którą można podłączyć bezpośrednio do wiązki wskaźnika lub puszki połączeniowej. Trzecia generacja obrotomierza SmartCraft. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez umieszczenie logo Mercury w środku płyty wskaźnika, usunięcie tekstu na prawych i lewych przyciskach oraz usunięcie brwi. Wypuszczenie na rynek tego wskaźnika zbiegło się z udostępnieniem układu diagnostyki pokładowej, znanego również jako OBD. Funkcja OBD jest dostępna tylko dla wybranych modeli zespołów napędowych Trzecia generacja prędkościomierza SmartCraft. Wygląd zewnętrzny uległ zmianie przez umieszczenie logo Mercury w środku płyty wskaźnika, usunięcie tekstu na prawych i lewych przyciskach oraz usunięcie brwi. Wypuszczenie na rynek tego wskaźnika zbiegło się z udostępnieniem układu diagnostyki pokładowej, znanego również jako OBD. Funkcja OBD jest dostępna tylko dla wybranych modeli zespołów napędowych pol

7 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Podstawy obsługi i funkcje RPM x SPEED RESET RESET TROLḺ TROLL MODE + TROLḺ MODE + TROLL Obrotomierz systemowy Prędkościomierz systemowy Uruchomienie: Wskaźniki włączane są wraz z włączeniem zapłonu. Pozostają aktywne do momentu wyłączenia zapłonu. Oświetlenie: Reguluje jasność i kontrast wskaźnika. Przyciski: Przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) służy do wyboru ekranów informacyjnych. Przyciski +" i " stosowane są do ustawiania prędkości silnika podczas kontroli trolingu i do ustawiania kalibracji wskaźników. Kontrola trolingu: Umożliwia ustawianie i sterowanie biegiem jałowym silnika przy trolingu bez używania przepustnicy. System zabezpieczenia silnika: Monitoruje czujniki najważniejszych czynności silnika, co pozwala na wczesne wykrywanie problemów w pracy silnika. System reaguje na usterki przez zmniejszenie prędkości silnika i powiadomienie operatora o wystąpieniu sytuacji mogącej potencjalnie doprowadzić do uszkodzeń. System ostrzegawczy: System wydaje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i wyświetla komunikat ostrzegawczy na ekranie. WAŻNE: Czujniki opcjonalne, takie jak głębokość, paliwo, koła łopatkowego oraz kąta steru powinny zawsze być podłączone do silnika na sterburcie, jeśli stosowane są wskaźniki SmartCraft w wersji 4.0 lub późniejszej. Funkcja automatycznego wykrywania silnika Obrotomierz/prędkościomierz systemowy posiada funkcję automatycznego wykrywania silnika. Funkcja ta automatycznie wykrywa jaki typ silnika jest stosowany i konfiguruje wskaźnik, tak aby dopasować go do tego typu silnika. Przy pierwszym uruchomieniu lub po zastosowaniu funkcji Master Reset" (Zerowanie główne) zostanie wyświetlony komunikat AUTODETECT" (Autowykrywanie). Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/ wybierz), aby uruchomić funkcję automatycznego wykrywania silnika i określić typ silnika przy pomocy wskaźnika. Spowoduje to odpowiednie ustawienie danych wyświetlaczy i ułatwi wprowadzanie ustawień początkowych. AUTODETECT ENGINE SMARTSCREEN PRESS MODE/SELECT TO START Jeżeli na wskaźniku zostanie wyświetlony komunikat NO STARBOARD ENGINE" (Brak silnika sterburty) lub MULTIPLE STARBOARD ENGINES" (Wiele silników sterburty) konieczne jest wybranie położenia silnika (na bakburcie i sterburcie) przez autoryzowanego dealera za pomocą komputerowego narzędzia diagnostycznego (CDS). pol 3

8 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. Naciśnij jednocześnie przyciski -" i +" przez około 10 sekund (aż słupki na wyświetlaczu się zderzą") można przywrócić fabryczne ustawienia domyślne jednostki. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby potwierdzić. MASTERRESET Alarmy ostrzegawcze MASTERRESET ERASE CALIBRATION! PRESS MODE/SELECT TO CONFIRM UWAGA: Alarmy ostrzegawcze są wyświetlane w przedstawionej formie w przypadku silników sprzed Gen I (2007) RPM x a SPEED TROLL - RESET MODE TROLL + b TROLL - RESET MODE TROLL + c REDUCE THROTTLE 3200 RPM AL a - b - c - Ekran System zabezpieczenia silnika Sygnał alarmowy Po wykryciu usterki na ekranie zostaje wyświetlona nazwa alarmu. 4 pol

9 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Jeśli problem grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika, system zabezpieczenia silnika odpowie ograniczeniem jego mocy. Niezwłocznie należy zredukować prędkość na przepustnicy i sprawdzić komunikaty ostrzegawcze na dalszych stronach. Patrz punkt Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji, aby uzyskać dalsze informacje na temat problemu oraz odpowiednich działań korygujących. Komunikat ostrzegawczy będzie wyświetlany do momentu naciśnięcia przycisku MODE/SELECT" (Tryb/ wybierz). W przypadku kilku alarmów będą one kolejno wyświetlane na ekranie w pięciosekundowych odstępach. Jeśli przycisk MODE/SELECT" zostanie naciśnięty w celu wyświetlenia innego ekranu, migający sygnał alarmu AL" pojawi się w prawym górnym rogu ekranu, wskazując ciągłe występowanie problemu. Ekrany ostrzegawcze W przypadku wykrycia problemu dotyczącego silnika ekrany ostrzegawcze zaalarmują sternika o możliwym problemie. Patrz punkt Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji, aby uzyskać informacje na temat problemu oraz odpowiednich działań korygujących. PROBLEM EKRAN OBROTOMIERZA BATTERY (AKUMULATOR) ENGINE DATA BUS (SZYNA DANYCH SILNIKA) FAULT - HORN (USTERKA - SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY) FAULT - IGNITION (USTERKA - ZAPŁON) FAULT - INJECTOR (USTERKA - WTRYSKIWACZ) FAULT - OIL PUMP (POMPA OLEJOWA) FAULT - SENSOR (USTERKA - CZUJNIK) FAULT - WATER TEMP (USTERKA TEMP. WODY) EKRAN PRĘDKOŚCIOMIERZA LOW FUEL (NISKI POZIOM PALIWA) LOW OIL (NISKI POZIOM OLEJU) OIL TEMP (TEMP. OLEJU) OIL PSI (CIŚNIENIE OLEJU) OVERHEAT (PRZEGRZANIE) OVERSPEED (ZBYT DUŻE OBROTY) PRESSURE (CIŚNIENIE) RESERVE OIL (REZERWA OLEJU) WATER IN FUEL (WODA W PALIWIE) MAP MAT TPS pol 5

10 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika. 1 OVERHEAT FAULT HORN PRESSURE OVERSPEED 7500 RPM RPM x RESERVE 90% REMAINING FAULT OIL PUMP 6 7 RESET 4 WATER IN FUEL TROLL - MODE TROLL + FAULT INJECTOR WAŻNE: Patrz punkt Instrukcja obsługi, konserwacji i gwarancji silnika, aby uzyskać dalsze informacje na temat problemu oraz odpowiednich działań korygujących. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z dealerem. 1. OVERHEAT (PRZEGRZANIE): Silnik jest przegrzany. 2. PRESSURE (CIŚNIENIE): Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. 3. OVERSPEED (ZBYT DUŻE OBROTY): Obroty silnika przekroczyły maksymalną dopuszczalną ilość obr./min. 4. WATER IN FUEL (WODA W PALIWIE): Zawartość w wody w filtrze wydzielającym wodę z paliwa osiągnęła poziom maksymalny. 5. FAULT - HORN (USTERKA - SYGNALIZATOR DŹWIĘKOWY): Ostrzegawczy sygnalizator dźwiękowy nie działa prawidłowo. 6. RESERVE OIL LOW (NISKI POZIOM REZERWY OLEJU) - tylko modele dwusuwowe zaburtowe: Poziom oleju w zbiorniku zamocowanym na silniku jest krytycznie niski. 7. FAULT - OIL PUMP (POMPA OLEJOWA): Przerwane elektryczne działanie pompy oleju. Olej smarowy nie jest dostarczany do silnika. 8. FAULT - INJECTOR (USTERKA - WTRYSKIWACZ): Przerwanie funkcji elektrycznych jednego lub więcej wtryskiwaczy. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika. 9 FAULT IGNITION FAULT WATER TEMP V BATTERY ENGINE DATA BUS 18V RPM x FAULT NO STARBOARD ENGINE FAULT MULTIPLE STARBOARD ENGINE FAULT SENSOR TROLḺ RESET MODE TROLL + FAULT OIL TEMP FAULT - IGNITION (USTERKA - ZAPŁON): Wystąpiła usterka układu zapłonowego. 6 pol

11 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY 10. BATTERY (AKUMULATOR): System elektryczny nie zasila lub poziom naładowania akumulatora jest niski. 11. ENGINE DATA BUS (SZYNA DANYCH SILNIKA): Brak podłączonego połączenia pomiędzy obrotomierzem i silnikiem. 12. FAULT - SENSOR (USTERKA - CZUJNIK): Jeden z czujników jest niesprawny. 13. FAULT - WATER TEMP (USTERKA TEMP. WODY): Czujnik mierzący temperaturę wody morskiej/ jeziora nie działa poprawnie. 14. NO STARBOARD ENGINE (BRAK SILNIKA NA STERBURCIE): Urządzenie nie wykrywa komputera silnika na sterburcie. Zazwyczaj to oznacza, że żadne dane nie są przekazywane z komputera silnika do wskaźnika. Sprawdź okablowanie. Upewnij się, że w szynie zainstalowano oba rezystory końcowe. Upewnij się, że układy PCM/ECM nie zostały skonfigurowane dla tej samej lokalizacji przy pomocy komputerowego systemu diagnostycznego (CDS). 15. MULTIPLE STARBOARD ENGINE (WIELE SILNIKÓW STERBURTY): Wskaźniki SmartCraft rozpoznają wiele silników jako silnik sterburty. UWAGA: W przypadku stosowania wielu silników każdemu silnikowi należy najpierw przypisać lokalizację (starboard (sterburta), port (bakburta), starboard2 (sterburta 2) lub port2 (bakburta 2)) za pomocą CDS, aby system pracował prawidłowo. 16. OIL TEMPERATURE (TEMPERATURA OLEJU): Temperatura oleju silnikowego jest zbyt wysoka. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika E FAULT OIL PRESSURE LOW FUEL F RPM x FAULT MAP FAULT MAT E LOW OIL F TROLL - RESET MODE TROLL + FAULT TPS OIL PRESSURE (CIŚNIENIE OLEJU): Niewystarczające ciśnienie oleju. 18. LOW FUEL LEVEL (NISKI POZIOM PALIWA): Poziom paliwa w zbiorniku jest bardzo niski. Należy niezwłocznie udać się w celu uzupełnienia paliwa, aby uniknąć wyczerpania paliwa. 19. LOW OIL LEVEL (NISKI POZIOM OLEJU) - tylko modele dwusuwowe zaburtowe.: Poziom oleju w zbiorniku zdalnym jest niski. Należy niezwłocznie udać się w celu uzupełnienia oleju, aby uniknąć jego wyczerpania. 20. FAULT - MAP (USTERKA - MAP): Wystąpił błąd w pracy silnika. W takim wypadku należy zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia stanu silnika. 21. FAULT - MAT (USTERKA - MAT): Wystąpił błąd w pracy silnika. W takim wypadku należy zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia stanu silnika. 22. FAULT - TPS (USTERKA - TPS): Wystąpił błąd w pracy silnika. W takim wypadku należy zwrócić się do dealera w celu sprawdzenia stanu silnika. pol 7

12 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Ekrany Wyświetlacz obrotomierza Engine Break-in (Docieranie silnika) (tylko modele dwusuwowe zaburtowe) Temperatura silnika Temperatura oleju OIL PSI (CIŚNIENIE OLEJU) Trim (Trym) i RPM (obr./min.) Trim (Trym) i Water Pressure (Ciśnienie wody) Water Pressure (Ciśnienie wody) Battery Voltage (Napięcie akumulatora) i Engine Hours (Godziny pracy silnika) Fuel Flow (Przepływ paliwa) i Fuel Used (Zużycie paliwa) Speed (Prędkość) i Sea Temperature (Temperatura wody morskiej) Battery Voltage (Napięcie akumulatora) % Fuel Remaining (Fuel Tank 1) (% pozostałego paliwa (Zbiornik paliwa 1)) Depth (Głębokość) Trim Position (Położenie trymowania) Fuel PSI (Ciśnienie paliwa) Trailer (Tansport na przyczepie i obr./min.) RPM (Obr./min.) Ekran skróconych informacji Battery (Akumulator), Temperature (Temperatura), PSI (Ciśnienie) Speed (Prędkość) Zużycie paliwa Wyświetlacz prędkościomierza Cog/Sog - z wejściem GPS (Distance and Fuel to Waypoint) Odległość i ilość paliwa potrzebnego do dopłynięcia Clock (Zegar) - Air/Sea Temp (Temp. powietrza/ wody morskiej) Instant and Average Fuel Economy (Oszczędność paliwa: średnia i chwilowa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Fuel Tank Levels (Poziom paliwa w zbiorniku) Oil Tank Levels (Poziom oleju w zbiorniku) Fresh Water Levels (Poziomy świeżej wody) Waste Water Levels (Poziom zużytej wody) Steering Angle (Kąt steru) (tylko modele MerCruiser) Dual Engine (Dwa silniki) Trim (Trym) i RPM Synchronizer (Synchronizator obrotów silnika) 8 pol

13 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Wyświetlacze prędkościomierza systemowego UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika :30 PM F 70 AIR 60 E F SEA FUEL 60 GALLONS F SPEED 60 3 E OIL 0.6 GALLONS F PORT RPM SYNCH STBD RESET TROLL - MODE + TROLL 5 PORT TRIM SYNCH STBD Po włączeniu zapłonu wyświetlany jest ostatni ekran prędkościomierza przed wyłączeniem zapłonu. Nacisnąć MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz), aby zmienić wyświetlane ekrany. Wrócić do poprzedniego ekranu naciskając i przytrzymując przycisk MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz) przez 2 sekundy. UWAGA: Odczyty mogą być wyświetlane w systemie brytyjskim (amerykańskim) lub metrycznym. Zob. Kalibracja prędkościomierza Cal 1. UWAGA: Opisy mogą być przedstawiane w innej kolejności na wskaźniku. Kolejność może się zmieniać w zależności od typu silnika. 1. Clock - Temp (Zegar Temperatura): Zegar, temperatura powietrza i temperatura wody. Aby możliwe było wyświetlanie odczytów temperatury wody i powietrza, należy podłączyć odpowiednie czujniki. 2. Fuel Level (Poziom paliwa): Wyświetla ilość pozostałego paliwa. 3. Oil Level (Poziom oleju): Wyświetla poziom pozostałego oleju silnikowego (tylko modele dwusuwowe zaburtowe) lub poziom w zbiorniku wody lub ściekowym (jeżeli jest zainstalowany). 4. RPM Synchronizer (Synchronizator obrotów silnika): Tylko modele z dwoma silnikami monitoruje obroty obu silników. 5. Trim Synchronizer (Synchronizator trymowania): Tylko modele z dwoma silnikami wyświetla pozycję trymowania obu silników. Ułatwia utrzymanie równych poziomów trymowania. pol 9

14 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika ESTIMATED RANGE 300 MILES INST M/G AVG TRIP 25 MILES SPEED MPH RESET TROLL - MODE + TROLL 10 STEERING ANGLE 52 PORT Range (Zasięg): Szacowany zasięg obliczany jest w oparciu o prędkość łodzi, zużycie paliwa oraz ilość paliwa pozostałą w zbiorniku paliwa. Wyświetlane wartości określają szacunkową odległość, którą można przepłynąć na pozostałym paliwie. Wymagany jest sygnał wejściowy prędkości (koło łopatkowe, ciśnienie Pitota lub GPS). 7. Fuel Economy (Oszczędność paliwa): Wyświetla AVG" (średnie) zużycie paliwa oraz INST" (chwilową) oszczędność paliwa. Wyświetlane wartości wskazują liczbę mil przepłyniętych na galon paliwa M/G" lub kilometrów na litr KM/L". Fuel Reset (Zerowanie paliwa): Aby wyzerować odczyty, należy wybrać odpowiedni ekran i nacisnąć jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz) i ". 8. Trip Odometer (Licznik przebytej drogi): Wyświetla odległość przebytą od momentu ostatniego wyzerowania wskaźnika. Trip Reset (Zerowanie licznika przebytej drogi): Aby wyzerować odczyty, należy wybrać odpowiedni ekran i nacisnąć jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/Wybierz) i ". 9. Digital Speedometer (Cyfrowy prędkościomierz): Wyświetla prędkość łodzi w milach, kilometrach lub milach morskich na godzinę. Wskaźnik prędkościomierza korzysta ze wskazań z koła łopatkowego przy niskich prędkościach, ale w przypadku dużych prędkości przełącza się na czujnik Pitota lub GPS (jeżeli jest podłączony). Ustawianie punktu przejścia opisano w Cal Steering Angle (Kąt steru): Przedstawia względną pozycję układu steru. Dostępne tylko w modelach Mercury MerCruiser. Na silniku musi być zamontowany czujnik kąta steru. 10 pol

15 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Szybka kalibracja prędkościomierza SPEED RESET TROLL - MODE + TROLL SC1000 System Speedometer (Prędkościomierz systemowy SC1000) Ta funkcja kalibracji umożliwia ustawienie jasności i kontrastu. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) oaz +" i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby wyświetlić ekran Quick Cal" (Szybka kalibracja). 2. Naciśnij przycisk -" lub +", aby wybrać opcję wyświetlną w nawiasach [ ] na ekranie. 3. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zapisać ustawienie i przejść do następnej opcji kalibracji. Quick CAL (Szybka kalibracja) LIGHT CONTRAST Reguluje jasność wskaźnika. Reguluje kontrast ekranu. Kalibracja prędkościomierza CAL 1 Ta funkcja kalibracji włącza i wyłącza wyświetlacze systemowe. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) oraz +" i przytrzymaj przez około sześć sekund, aby wyświetlić ekran Cal 1". 2. Naciśnij przycisk -" lub +", aby wybrać opcję wyświetloną w nawiasach [ ] na ekranie. 3. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zapisać ustawienie i przejść do następnej opcji kalibracji. pol 11

16 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Remote Lighting and Contrast (Zdalne ustawianie jasności i kontrastu) REMOTE LCD LIGHT? [ NO ] [SAVE] [YES ] Reguluje stopień oświetlenia wszystkich wskaźników zgodnie z ustawieniami tego wskaźnika. REMOTE LCD CONTRAST? [ NO ] [SAVE] [YES ] Reguluje kontrast innego obrotomierza/prędkościomierza systemowego zgodnie z ustawieniami tego wskaźnika. Time (Godzina) CALIBRATION 1 TIME ( NO ) ( SKIP ) ( EDIT ) Ustawia godzinę. Wybierz EDIT" (Edytuj), aby zmienić format czasu lub SKIP" (Pomiń), aby przejść do następnego ekranu. CALIBRATION 1 TIME FORMAT 12H - M, D, Y (DOWN) (SAVE) ( UP ) Zmienia format czasu między dwunastogodzinnym miesiąc-dzieńrok lub dwudziestoczterogodzinnym dzień-miesiąc-rok. Wybierz DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić format. CALIBRATION HOUR PM Umożliwia ustawienie godzin zgodnie z czasem lokalnym. Wybierz 1:42 DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić ustawienie (DOWN) (SAVE) ( UP ) godziny CALIBRATION MINUTE 1:42 PM Umożliwia ustawienie minut zgodnie z czasem lokalnym. Wybierz (DOWN) (SAVE) ( UP ) DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić ustawienie minut. Display Units (Jednostki wyświetlania) DISPLAY UNITS ENGLISH Umożliwia zmianę jednostek miar między English" (angielskie) na Metric" (metryczne). Wybierz DOWN" (W dół) lub UP" (W górę), aby zmienić ustawienie jednostek między jednostkami angielskimi i metrycznymi. SPEED UNITS MPH Umożliwia zmianę jednostek, w których wyświetlana jest wartość prędkości. Wybierz z: MPH" (Mile na godzinę), KN" (Węzły) lub KMH" (Kilometry na godzinę). 12 pol

17 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Ekrany STEERING ANG. SCREEN? YES Kąt steru jest wyświetlany YES" (TAK) lub NO" (Nie). Czujnik kąta steru musi być ustawiony na YES" (Tak) w kalibracji czujników zewnętrznych CAL 2" obrotomierza. TEMP/CLOCK SCREEN? YES Podzielony ekran wyświetlający temperaturę powietrza oraz godzinę jest wyświetlany YES" (Tak) lub NO" (Nie). FUEL USED SCREEN? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Ekran zużycia paliwa jest wyświetlany YES" (TAK) lub NO" (Nie). CALIBRATION 1 FUEL USED (SKIP) (EDIT) Wybiera kalibrację zużycia paliwa. Naciśnij +", aby wybrać EDIT" (Edytuj) lub SELECT" (Wybierz), aby pominąć kalibrację zużycia paliwa. FUEL USED CAL : ENTER MULTIPLIER, OR REFUELED? [MULT] [FUEL] Umożliwia wybór kalibracji zużycia paliwa z uwzględnieniem współczynnika lub dotankowania. Naciśnij -", aby wybrać współczynnik MULT" lub +", aby wybrać dotankowanie FUEL.". FUEL USED CAL : MULTIPLIER = Umożliwia zmianę współczynnika między 0,50 i 1,50. Naciśnij -", aby wybrać DOWN" (W dół) lub +", aby wybrać UP" (W górę). FUEL USED CAL : AMOUNT REFUELED = 0.0 G Umożliwia kalibrację zużycia paliwa przy wykorzystaniu ilości dotankowanego paliwa. Naciśnij -", aby wybrać DOWN" (W dół) lub +", aby wybrać UP" (W górę). TRIP SCREEN YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Ekran licznika przebytej drogi jest wyświetlany YES" (TAK) lub NO" (Nie). pol 13

18 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY Ekrany FUEL MGMNT SCREEN YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Ekran zarządzania paliwem jest wyświetlany YES" (Tak) lub NO" (Nie). Simulator Mode (Tryb symulacji) SIMULATOR MODE NO Włącza tryb symulacji. (Służy wyłącznie do celów demonstracyjnych). Exit (Wyjście) SIMULATOR MODE EXIT? [ NO ] [ YES ] [CAL 2] Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby wyjść. Naciśnij -", aby rozpocząć CAL 1" (Kalibracja 1). Naciśnij +", aby przejść do CAL 2" (Kalibracja 2). Kalibracja prędkościomierza CAL 2 Ta funkcja kalibracji konfiguruje wejścia czujników systemu. UWAGA: Treść ekranów może różnić się w zależności od wersji wskaźnika i typu silnika. 1. Naciśnij jednocześnie przyciski MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) oraz +" i przytrzymaj przez około dziewięć sekund, aby wyświetlić ekran CAL 2" (Kalibracja 2). 2. Naciśnij przycisk -" lub +", aby wybrać opcję wyświetloną w nawiasach [ ] na ekranie. 3. Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zapisać ustawienie i przejść do następnej opcji kalibracji. External Sensors (Czujniki zewnętrzne) EXTERNAL SENSORS (SKIP) (EDIT) Umożliwia wybór i kalibrację zewnętrznych czujników instalowanych w systemie. Wybierz SKIP" (Pomiń), aby przejść do następnej opcji. Wybierz EDIT" (Edytuj), aby przejść do wyboru zewnętrznego czujnika. EXTERNAL SENSORS AIRTEMP? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Is an air temperature sensor installed? (Czy zainstalowano czujnik temperatury powietrza?) Naciśnij -", aby wybrać NO" (Nie) lub +", aby wybrać YES" (Tak). EXTERNAL SENSORS GPS? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Is a GPS sensor installed? (Czy zainstalowano czujnik GPS?) Naciśnij -", aby wybrać NO" (Nie) lub +", aby wybrać YES" (Tak). 14 pol

19 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY External Sensors (Czujniki zewnętrzne) EXTERNAL SENSORS USE GPS SPEED? YES ( NO ) (SAVE) ( YES ) Use the GPS input to drive the speed display? (Czy ekran prędkości korzysta z sygnału wejściowego systemu GPS?) Naciśnij -", aby wybrać NO" (Nie) lub +", aby wybrać YES" (Tak). SEA TEMP OFFSET = 0 F (DOWN) (SAVE) ( UP ) Umożliwia regulację czujnika temperatury wody morskiej w celu prawidłowego wyświetlania wartości odczytów zbyt dużych/zbyt małych. Naciśnij -" lub +", aby zmienić funkcje kalibracji ekranu temperatury DOWN" (W dół) lub UP" (W górę). TROLL CONTROL? ENABLED ( NO ) (SAVE) ( YES ) Aby włączyć sterowanie trolingiem, wybierz YES" (Tak), natomiast, aby je wyłączyć, wybierz NO" (Nie). ( NO ) EXIT? (SAVE) ( CAL1 ) Naciśnij przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby wyjść. Naciśnij -", aby rozpocząć CAL 2" (Kalibracja 1). Naciśnij +", aby przejść do CAL 1" (Kalibracja 2). Ekrany obrotomierza systemowego BREAK-IN TIME 65 MIN LEFT BAT TMP PSI OK OK OK 125 TRIM 1.5 F RPM x TRIM 1.5 WATER PSI 12.5 TROLL - RESET MODE TROLL H20 PSI Po włączeniu zapłonu wyświetlany jest ostatni ekran obrotomierza przed wyłączeniem zapłonu. Naciśnij MODE/SELECT" (Tryb/wybierz), aby zmienić wyświetlane ekrany. Wróć do poprzedniego ekranu naciskając i przytrzymując przycisk MODE/SELECT" (Tryb/wybierz) przez 2 sekundy. UWAGA: Odczyty mogą być wyświetlane w systemie brytyjskim (amerykańskim) lub metrycznym. Patrz Kalibracja obrotomierza. pol 15

20 OBROTOMIERZ/PRĘDKOŚCIOMIERZ SYSTEMOWY 1. Engine Break-in (Docieranie silnika): Wyświetla pozostały czas okresu docierania nowego silnika. Ekran przestanie być wyświetlany po upłynięciu okresu docierania. 2. Quick Reference Screen (Ekran skróconych informacji): Potwierdza poprawność działania akumulatora, temperatury i ciśnień w silniku. 3. Temperature (Temperatura): Wyświetla temperaturę cieczy chłodzącej silnika. 4. Power Trim Angle (Kąt wspomagania trymowania): Wyświetla kąt trymowania napędu zaburtowego lub rufowego aż do maksymalnego kąta trymowania, następnie wyświetla kąt do transportu przyczepowego. 0 = dół, 10 = skrajne, trym, 25 = skrajne, na przyczepę. 5. Power Trim Angle/Water Pressure (Kąt wspomagania trymowania/ciśnienie wody): Wyświetla kąt trymowania silnika i ciśnienie wody układu chłodzącego. 6. Water Pressure (Ciśnienie wody): Wyświetla ciśnienie wody układu chłodzącego w silniku. UWAGA: Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależnie od rodzaju silnika VOLTS OIL 12.5 PSI HOURS GPH 4.5 FUEL USED RPM RPM x FT SPEED SEA TEMP 45 MPH 45 F TROLL - RESET MODE TROLL Oil Pressure (Ciśnienie oleju): Wyświetla ciśnienie oleju silnikowego w jednostkach PSI" (funtach na cal kw.) lub BAR". 8. Battery Voltage (Napięcie akumulatora): Wyświetla poziom napięcia akumulatora (stan). Ponadto wskazuje czas pracy silnika. 9. Fuel Flow (Przepływ paliwa): Wyświetla zużycie paliwa przez silnik w galonach na godzinę lub litrach na godzinę. 10. Digital tachometer (Cyfrowy obrotomierz) Wyświetla prędkość obrotową silnika w RPM (obroty na minutę). 11. Water Depth (Głębokość wody): Wyświetla głębokość wody pod przetwornikiem, jeśli jest podłączony. Ekran głębokości wody można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach kalibracji CAL 1. Można tak ustawić alarm, aby wyzwalał się za każdym razem po wpłynięciu łodzi na wodę płytszą, niż ustawienie alarmu. Aby uzyskać informacje o alarmie głębokiej wody i ustawieniach przesunięcia, patrz ustawienia kalibracji CAL 2. UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do systemu przetwornika głębokości (zamawiany osobno). 12. Speed/Temp (Czujnik prędkości/temperatury): Wyświetla dzielony ekran ze wskazaniem temperatury wody i prędkości statku. UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do systemu czujnika prędkości. 16 pol

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H 990-4739A-025 Data publikacji: marzec 2014 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 135 ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Robert Rozenek WIDEOREJESTRATORY POLCAM I VIDEORAPID 2. OBSŁUGA URZĄDZEŃ CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015 1 Zakład Ruchu Drogowego 2 Korekta, skład

Bardziej szczegółowo

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Instrukcja obsługi Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Instrukcja obsługi Układ tej instrukcji obsługi (objaśnienia) Niniejsza instrukcja została ułożona według określonych reguł, aby ułatwić znajdowanie i uzyskiwanie potrzebnych informacji.

Bardziej szczegółowo

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD.

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD. 43913 - Elektroniczny czytnik kodów błędów z wtyczką EOBD 2 Wstęp Co to jest EOBD? EOBD jest to skrót od European On-board Diagnostics czyli europejskiego systemu diagnostyki pojazdowej. Czytnik ten jest

Bardziej szczegółowo

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI

vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 100 hvac PRZEMIENNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI vacon 0 SPIS TREŚCI ID dokumentu: DPD00556H Kod zamówienia: DOC-APP02456+DLUK Wersja H Data wydania wersji: 21.8.1 Odpowiada zestawowi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1

Podręcznik użytkownika LOADRITE L-2180. LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika 1-1 LOADRITE L-2180 Podręcznik użytkownika Numer oprogramowania: 60364, wersja: 1.90 Numer dokumentu: MAN-XXXXX-$00 Data wydania: Marzec 2012 r. E: info@loadritescales.com W: www.loadritescales.com Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką!

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! 1 Spis treści 1. Spis treści 2. Opis 3. Instalacja programu ADP 186 4. Wsparcie 5. Podstawowe wyposażenia 6. Kontrolki i przyciski

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

Harmony Touch Instrukcja obsługi

Harmony Touch Instrukcja obsługi Harmony Touch Instrukcja obsługi Harmony Touch: Spis treści Skrót informacji o pilocie Harmony Touch 1 Jak działa pilot Harmony Touch 1 Urządzenia 1 Działania 1 Wejścia 1 Ulubione 2 Myharmony.com 2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma

Przepływomierz elektromagnetyczny WaterMaster ABB. Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3. Firma Podręcznik programowania IM/WMP-PL Wydanie 3 Przepływomierz elektromagnetyczny Firma ABB ABB Automation jest uznanym, światowym przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem oraz produkcją urządzeń do

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Operations Manual. Standalone & EXT

Operations Manual. Standalone & EXT perations Manual Standalone & EXT NIEBEZPIECZEŃSTW Ten komputer ma za zadanie obliczać wymagane przystanki dekompresyjne. bliczenia te są jedynie próbą jak najlepszego przybliżenia realnych, fizjologicznych

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można

Bardziej szczegółowo

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA

GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA GPS III Pilot INSTRUKCJA OBSŁUGI EDYCJA POLSKA Oprogramowanie w wersji 2.5 lub powyżej. GARMIN International, Inc., 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel: 913-397-8200 Fax: 913-397-8282 GARMIN

Bardziej szczegółowo

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi

Nowy Monitor LCD DVR Combo 19 Instrukcja obsługi Nowy Monitor LCD DVR Combo 19" Instrukcja obsługi Wersja polska 1.0 Model: PCS-19/DVR-08 OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL ContiSys Check Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL Spis treści Wprowadzenie Informacje ogólne... 3 Zawartość zestawu... 6 Ekran wyświetlacza... 7 Klawiatury... 7 Połączenie... 8 Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone

Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH. Mobilny cyfrowy rejestrator video. Copyright 2014, INFOCAM Wszelkie prawa zastrzeżone Instrukcja obsługi Rejestratora DE-MDVR-X3-II 4CH Mobilny cyfrowy rejestrator video Copyright 2014, INFOCAM Spis treści 1.1 INFORMACJE OGÓLNE 4 1.2 PILOT ZDALNGO STEROWANIA 5 1.3 GUI- GRAFICZNY SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Projektor Dell 1420X/1430X. Podręcznik użytkownika

Projektor Dell 1420X/1430X. Podręcznik użytkownika Projektor Dell 1420X/1430X Podręcznik użytkownika Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA zawiera ważne informacje, które pomagają w lepszym użytkowaniu projektora. POUCZENIE: POUCZENIE informuje o

Bardziej szczegółowo