Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002"

Transkrypt

1 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: Strona 1 z 19

2 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund) Wybór różnych trybów (Zegar, budzik, stoper, minutnik, tryb nurkowania) Różne funkcje, zależnie od aktualnie aktywnego rodzaju funkcji. Różne funkcje, zależnie od aktualnie aktywnego rodzaju funkcji. 2. Wybór funkcji Strona 2 z 19

3 Zegarek do nurkowania posiada 6 różnych głównych trybów funkcjonowania: Normal Time Mode (Tryb zegar) Alarm Mode (Tryb budzik) Chronograph Mode (Tryb stoper) Timer Mode (minutnik) Dive Record Recall Mode (Tryb wyświetlania zapisanych informacji dot. nurkowań) Dive Mode (Tryb nurkowanie) Przełączanie pomiędzy trybami: Aby wybrać pożądany tryb, należy wciskać krótko przycisk MODE, do momentu pojawienia się trybu na wyświetlaczu. Ważna informacja: Tryb nurkowanie ( Dive Mode ) jest niedostępny i nie może być ręcznie aktywowany. Tryb nurkowanie jest aktywowany automatycznie podczas zanurzenia poniżej głębokości 1.5m (4.92ft). Tryb nurkowanie zostanie automatycznie wyłączony przy głębokości nieprzekraczającej 1.5m (4.92ft) 3. Tryb zegar Normal Time Mode Aby wybrać pożądany tryb, należy wciskać krótko przycisk MODE, do momentu pojawienia się trybu na wyświetlaczu. Przycisk START/STOP służy do przełączania informacji na wyświetlaczu o roku (patrz powyższa ilustracja) oraz temperaturze. Strona 3 z 19

4 Ważna informacja: Aby informacja o aktualnej temperaturze otoczenia została poprawnie wyświetlona, należy zdjąć zegarek do nurkowania z nadgarstka na przynajmniej 20 do 30 minut Zegarek do nurkowania posiada dwa tryby wyświetlania temperatury C (stopnie Celsjusza) i F (stopnie Fahrenheita), patrz rozdział 7. Podczas ustawiania zegara, należy postępować według poniższych zaleceń. Ustawianie godziny/daty: W trybie zegar wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy, do momentu, gdy wyświetlana wartość zacznie migać. Przycisk LAP/RESET służy do zerowania sekund na 00. Naciśnięcie przycisku START/STOP sprawi, że wartość minut zacznie migać. Poprzez naciśnięcie przycisku LAP/RESET rozpoczynamy ustawianie (przytrzymując przycisk aktywujemy szybkie ustawianie). Strona 4 z 19

5 Przyciskając ponownie przycisk START/STOP dokonamy zmiany ustawień dla godziny, roku, miesiąca, daty, trybu 12/24h oraz kontrastu wyświetlacza jak również wyświetlanej informacji o stanie baterii. Kontrast wyświetlacza możemy ustawić wg. skali od 0 (słaby kontrast) do 15 (wysoki kontrast). Stan baterii jest wyświetlany w sposób następujący 25, 50, 75 lub 100, przy czym 100 odpowiada pełnemu naładowaniu baterii. Aby wyjść z trybu ustawień, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk MODE przez około 2 sekundy. (tryb ustawień wyłączy się automatycznie gdy przez około 1 minutę nie zostanie wciśnięty żaden przycisk). 4. Tryb budzik Alarm Mode Strona 5 z 19

6 Wybór trybu budzik / sygnał pełnej godziny: Aby wybrać pożądany tryb, należy wciskać krótko przycisk MODE, do momentu pojawienia się trybu szukanego na wyświetlaczu. Zegarek do nurkowania posiada trzy czasy budzika, które możemy ustawić niezależnie od siebie(ikona AL-1, AL-2 oraz AL-3 ), oraz dodatkowo sygnał pełnej godziny, który może być dodatkowo aktywowany (sygnał każdej pełnej godziny). Przycisk START/STOP pozwala na przełączanie pomiędzy 3 ustawieniami budzika AL-1, AL-2, AL-3 oraz na włączenie sygnału pełnej godziny (ikona CHI ) W momencie wybrania sygnału pełnej godziny (ikona CHI w górnej części wyświetlacza), przycisk LAP/RESET służy jako włącznik i wyłącznik tej funkcji. O włączonej funkcji sygnału pełnej godziny informuje ikona Gdy funkcja sygnału pełnej godziny jest włączona, wtedy zegarek wyda krótki sygnał dźwiękowy o każdej pełnej godzinie. Włączanie/ wyłączanie trybu budzik: Strona 6 z 19

7 W pierwszej kolejności należy wybrać jeden z budzików ( AL-1, AL-2 lub AL-3 ), który został opisany na poprzedniej stronie. Przycisk LAP/RESET służy do włączania i wyłączania wybranych ustawień budzika. O włączonej funkcji budzika informuje Ikona Wyłączanie sygnału budzika: Sygnał budzika możemy wyłączyć dowolnym przyciskiem. Nastawianie budzika: Aby przestawić godzinę budzika należy przytrzymać przycisk MODE przez około 2 sekundy, do momentu aż minuty budzika zaczną migać. Przycisk START/STOP służy do przełączania pomiędzy ustawianymi minutami i godzinami. Przycisk LAP/RESET służy do przestawiania migających wartości minut lub godzin. Szybkie przestawianie aktywujemy przytrzymując przycisk. Aby wyjść z trybu ustawień należy przytrzymać przycisk MODE dłużej niż 2 sekundy. (tryb ustawień wyłączy się automatycznie gdy przez około 1 minutę nie zostanie wciśnięty żaden przycisk). 5. Tryb stoper Chronograph Mode Strona 7 z 19

8 Aby wybrać pożądany tryb, należy wciskać krótko przycisk MODE, do momentu pojawienia się trybu stoper na wyświetlaczu ( Chron ). W przypadku gdy stoper jest uruchamiany po raz pierwszy (lub gdy został zresetowany), wszystkie wartości na wyświetlaczu będą wskazywać 00. Do włączania lub zatrzymywania stopera służy przycisk START/STOP Aby przywrócić licznik na do stanu 00:00:00 należy przytrzymać przycisk LAP/RESET przez około 2 sekundy, do momentu wyświetlenia się migającej ikony ERASE. Następnie należy krótko przytrzymać przycisk MODE aby wykasować wszystkie dane (także dane z międzyczasów/okrążeń). Stoper posiada funkcję zapisania w pamięci do 99 międzyczasów (czasów okrążeń). Podczas pomiaru, możliwe jest zapisywanie międzyczasów( czasów okrążeń) poprzez wciśnięcie przycisku LAP/RESET. Numer porządkowy przypisany kolejnemu międzyczasowi (czasowi okrążenia) zostanie wyświetlony w górnej części wyświetlacza (np. LAP01 ). Strona 8 z 19

9 Zapisany międzyczas zostanie wyświetlony na wyświetlaczu przez kolejne 5 sekund, a następnie zostanie automatycznie przełączony do widoku aktywnego pomiaru (podczas gdy na wyświetlaczu pojawi się zapisany międzyczas, nie oznacza to że stoper nie jest aktywny. Pomiar dokonuje się niezależnie od wyświetlanych międzyczasów). Do całkowitego zakończenia pomiaru służy przycisk START/STOP. Aby wyświetlić międzyczasy (czasy okrążeń), należy zatrzymać pomiar stopera. Przycisk LAP/RESET służy do podglądu zapisanych międzyczasów. 6. Tryb minutnik Timer Mode Strona 9 z 19

10 Aby wybrać pożądany tryb, należy wciskać krótko przycisk MODE, do momentu pojawienia się trybu minutnik na wyświetlaczu. Opcje minutnika: Zegarek do nurkowania posiada 3 różne opcje minutnika: Timer 1 ( TM-1 = UP ): Minutnik rozpoczyna wsteczne odliczanie od ustawionej wartości do 00:00:00 a następnie od 00:00:00 do ustawionej wartości. Timer 2 ( TM-2 = SP ): Minutnik rozpoczyna wsteczne odliczanie od ustawionej wartości do 00:00:00. Timer 3 ( TM-3 = RP ): Minutnik rozpoczyna wsteczne odliczanie od ustawionej wartości do 00:00:00 a następnie ponownie rozpoczyna odliczanie. Ustawienia minutnika: Minutnik może pracować w zakresie od 1 sekundy ( 00:00:01 ) do maksymalnie 99 godzin, 59 minut, 59 sekund ( 99:59:59 ). Wybór funkcji minutnika, ustawienia minutnika: Strona 10 z 19

11 Przytrzymaj przycisk MODE na około 2 sekundy, aż do momentu kiedy ikona Timer-ID (opcja minutnika 1, 2 lub 3) zacznie migać. Używając przycisku LAP/RESET wybierz odpowiednią opcję minutnika. Wciśnij przycisk START/STOP, wtedy sekundy zaczną migać. Krótko naciskając przycisk LAP/RESET możemy rozpocząć ustawianie (przytrzymując przycisk dłużej aktywujemy szybkie przestawianie) Ponowne wciśnięcie przycisku START/STOP rozpoczyna ustawianie minut i godzin lub powrót do funkcji wyboru opcji minutnika. Aby wyjść z trybu ustawień, należy przytrzymać przycisk MODE przez około 2 sekundy ( lub gdy przez około 1 minutę nie zostanie wciśnięty żaden przycisk). Strona 11 z 19

12 Włączanie/zatrzymywanie minutnika: Włączyć minutnik przyciskiem START/STOP. Minutnik odlicza wstecz od ustawionej wartości (np. 3 minuty) do 00:00:00 i następnie wydaje sygnał dźwiękowy. Minutnik może zostać zatrzymany (pauza), a następnie ponownie uruchomiony jednym przyciskiem START/STOP. Resetowanie minutnika: Aby zresetować minutnik, w pierwszej kolejności należy zatrzymać odliczanie, a następnie wcisnąć i trzymać przycisk LAP/RESET przez około 2 sekundy. Minutnik zostanie zresetowany do poprzednio ustawionej wartości ( jak w przykładzie powyżej na 3 minuty). Sygnały alarmów minutnika: W momencie gdy minutnik odmierzy ostatnie 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 minuty względnie 50, 40, 30, 20, 10 sekundy rozlegną się dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Jeden sygnał dźwiękowy rozlegnie się przy ostatnich 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sekundach. Trzy sygnały dźwiękowe rozlegną się w momencie gdy minutnik wskaże 00:00: Tryb nurkowania Dive Mode Strona 12 z 19

13 Uwaga: Zaleca się nie używanie przycisków zegarka podczas nurkowania, gdyż może to doprowadzić do rozszczelnienia i zalania wodą! Zaleca się sprawdzenie stanu naładowania baterii przed rozpoczęciem nurkowania. W przypadku gdy czujnik wody zostanie zamoczony, może to doprowadzić do nieumyślnej aktywacji trybu nurkowania. W takiej sytuacji czujnik należy osuszyć. Zabrudzenie sensora może powodować brak reakcji na wodę, tym samym tryb nurkowania nie zostanie aktywowany. W takiej sytuacji czujnik należy starannie oczyścić. Tryb nurkowania: Tryb nurkowanie jest automatycznie aktywowany, w momencie zanurzenia poniżej 1.5m (4.92ft) pod wodę. Przy wynurzaniu, tryb nurkowania zostanie automatycznie zmieniony na tryb zegara (data/godzina) przy głębokości powyżej 1.5m (4.92ft) W trybie nurkowania wyświetlana jest aktualna głębokość zanurzenia, temperatura wody, maksymalna osiągnięta głębokość nurkowania, ikona statusu nurka oraz czas spędzony pod wodą. Strona 13 z 19

14 Ikona statusu nurka: Symbol na minutę. pojawia się w momencie, gdy prędkość zanurzenia jest większa od 10 metrów Symbol pojawia się w momencie, gdy prędkość wynurzenia jest większa od 10 metrów na minutę. Symbol pojawia się w momencie, gdy głębokość zanurzenia jest stała. Ikona wody słodkiej i słonej: Ustawienia wody słodkiej i słonej opisane zostały w dalszej części instrukcji przy zmianie ustawień trybu nurkowania. LAKE = woda słodka SEA = woda słona Automatyczne podświetlenie tarczy: Aktywacja funkcji podświetlenia tarczy opisana została w dalszej części instrukcji, przy zmianie ustawień trybu nurkowania. Zabrania się używania przycisku LIGHT w trakcie nurkowania! Gdy funkcja została aktywowana, do włączenia podświetlania tarczy wystarczy przekręcić nadgarstek i trzymać go w tej pozycji przez około 2 sekundy. Po odwróceniu nadgarstka do wcześniejszej pozycji podświetlenie wyświetlacza LCD zostanie aktywowanie na 2 sekundy. Tworzenie nowych rejestrów danych Strona 14 z 19

15 Jeżeli tryb nurkowania (d1) zostanie zakończony, wtedy zegarek zapisze w rejestrze następujące dane: - czas spędzony pod wodą - maksymalna osiągnięta głębokość - najniższa temperatura wody - data i godzina nurkowania Jeżeli zegarek przełączy się do trybu zegara na dłużej niż 10 minut, między kolejnymi nurkowaniami to wszystkie dane zostaną zapisane w osobnym rejestrze. Zegarek pozwala na utworzenie maksymalnie 10 rejestrów, które można dowolnie wyświetlać w późniejszym czasie. W momencie utworzenia nowego rejestru, zapisywany jest on automatycznie na pierwszym miejscu. Ewentualnie istniejące wcześniejsze rejestry zostaną przesunięte na dalsze pozycje. Patrz ilustracja powyżej. Jeżeli zegarek przełączy się do trybu zegara na krócej niż 10 minut między kolejnymi nurkowaniami, wtedy wszystkie dane zostaną zapisane w tym samym rejestrze. Jeżeli zegarek przełączy się do trybu zegara na dłużej niż 10 minut między kolejnymi nurkowaniami, wtedy wszystkie dane zostaną zapisane w osobnym rejestrze. Strona 15 z 19

16 Jeżeli zegarek przełączy się do trybu zegara na dłużej niż 10 minut między kolejnymi nurkowaniami, wtedy wszystkie dane zostaną zapisane w osobnym rejestrze. Jeżeli rozpoczniemy nowe nurkowanie w przeciągu 24 godzin, wtedy na wyświetlaczu pojawi się ikona ostrzegawcza REP ( ang. repetitive = powtórny, ponowny). Zmiana ustawień trybu nurkowania: Strona 16 z 19

17 Aby wybrać pożądany tryb, należy wciskać krótko przycisk MODE, do momentu pojawienia się trybu nurkowania na wyświetlaczu ( Dive Record Recall Mode ). Przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy, do momenty pojawienia się na wyświetlaczu MO ( MO oznacza automatyczne podświetlanie tarczy) Przy pomocy przycisku LAP/RESET włącz ( ON ) albo wyłącz ( OFF ) automatyczne podświetlanie tarczy. Dzięki przyciskowi START/STOP przejdziesz do funkcji ustawień (zmiany dokonujemy każdorazowo przy pomocy przycisku LAP/RESET ): m /ft : ikona głębokości zanurzenia w metrach ( m ) lub stopach ( ft ) C / F : ikona temperatury wody w C lub F SEA = woda słona, LAKE = woda słodka MO = podświetlanie tarczy włącz/wyłącz Aby wyjść z funkcji ustawień, należy przytrzymać przycisk MODE dłużej niż 2 sekundy (lub przez 1 minutę nie wciskać żadnych przycisków). 8. Wyświetlanie danych z nurkowania Dive Record Recall Mode Strona 17 z 19

18 Aktywny tryb nurkowania: Aby wybrać pożądany tryb, należy wciskać krótko przycisk MODE, do momentu pojawienia się trybu nurkowania na wyświetlaczu. ( Dive Record Recall Mode ) Zegarek do nurkowania pozwala na zapisanie aż do 10 rejestrów. Do wybierania rejestrów służy przycisk LAP/RESET. Przycisk START/STOP służy do odczytu zapisanych kolejno wartości w poszczególnych rejestrach. Wyświetlacz 1: nr rejestru, maksymalna osiągnięta głębokość, czas spędzony pod wodą oraz najniższa temperatura wody. Wyświetlacz 2: data, rok, dzień tygodnia oraz czas rozpoczęcia nurkowania. Kasowanie pojedynczych rejestrów: W pierwszej kolejności wybierz rejestr, który chcesz usunąć (patrz poprzednia strona). Wciśnij i przytrzymaj przycisk LAP/RESET (ok. 2 sekundy), aż do momentu gdy w górnej części wyświetlacza pojawi się migająca ikona ERASE. Strona 18 z 19

19 W przypadku gdy rejestry nie zostaną usunięte, należy wcisnąć przycisk MODE aby ponownie przejść do widoku zapisanych rejestrów. Wciśnij krótko przycisk START/STOP aby wykasować rejestr. Miejsce wykasowanego rejestru jest automatycznie zastępowane kolejnym rejestrem z listy. Patrz ilustracja powyżej. Kasowanie wszystkich rejestrów: Wciśnij i przytrzymaj przycisk LAP/RESET (ok. 2 sekundy), aż do momentu gdy w górnej części wyświetlacza pojawi się migająca ikona ERASE. W przypadku gdy rejestry nie zostaną usunięte, należy wcisnąć przycisk MODE aby ponownie przejść do widoku zapisanych rejestrów. Wciśnij krótko przycisk START/STOP, aby wykasować wszystkie dostępne rejestry. Strona 19 z 19

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY PA-VR10E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY PA-VR0E PA-VR5E INSTRUKCJA OBSŁUGI Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG. Ostrzeżenia Zasady użytkowania Nie używaj słuchawek ani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI

KOMPUTER NA RĘKĘ. Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI KOMPUTER NA RĘKĘ Suunto Altimax/Vector/X-lander/ S-lander INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PL KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTÓW Suunto Oy tel. +358 9 875870 faks +358 9 87587301 Suunto USA

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203

Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALI DOMOFONOWEJ CDNPv45 PIS TREŚCI SCHEMAT POŁĄCZEŃ INSTALACJI Z JEDNĄ CENTRALĄ...2 PROGRAMOWANIE CENTRALI... 2 P00 OTWARCIE SERWISOWE ELEKTROZACZEPU... 3 P01 WPISANIE NOWEJ TABELI

Bardziej szczegółowo

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Polski Русский Magyar HEART RATE MONITOR HU RU PL PC 15.11 Polski Русский Magyar SPIS TREŚCI 1 Wstęp 4 2 Zawartość opakowania 4 3 Zasady bezpieczeństwa 5 4 Przegląd 5 4.1 Aktywacja pulsometru 5 4.2 Zakładanie pasa piersiowego

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Polar RS400 Sposób Uzicia

POLSKI. Polar RS400 Sposób Uzicia Polar RS400 Sposób Uzicia SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. CZĘŚCI SKŁADOWE KOMPUTERA BIEGOWEGO... 5 3. PIERWSZE KROKI... 6 Podstawowe ustawienia... 6 Struktura Menu... 7 4. PRZYGOTOWANIE DO ĆWICZEŃ... Zakładanie

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI

POLSKI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI CS600X INSTRUKCJA OBSLUGI SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. CZESCI SKLADOWE KOMPUTERA ROWEROWEGO... 6 Akcesoria (Opcjonalnie)... 6 3. ROZPOCZĘCIE... Pomiar rozmiaru koła.... Podstawowe ustawienia...

Bardziej szczegółowo

Hama Sprytne rozwiązania. Pulsuhr >>HRM-108<< Monitor pracy serca

Hama Sprytne rozwiązania. Pulsuhr >>HRM-108<< Monitor pracy serca Hama GmbH & Co KG 0-86651 Monheim/Niemcy www.hama.com Wszystkie wymienione nazwy to znaki handlowe należące do spółek będących ich właścicielami. W przypadku jakichkolwiek błędów i pominięć, podlegają

Bardziej szczegółowo

SHE17 BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK. Instrukcja obsługi

SHE17 BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK. Instrukcja obsługi BEZPRZEWODOWY CYFROWY MIERNIK TĘTNA + ZEGAREK Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Operations Manual. Standalone & EXT

Operations Manual. Standalone & EXT perations Manual Standalone & EXT NIEBEZPIECZEŃSTW Ten komputer ma za zadanie obliczać wymagane przystanki dekompresyjne. bliczenia te są jedynie próbą jak najlepszego przybliżenia realnych, fizjologicznych

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL Instrukcje obsługi i ich lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Edge. 510 Podręcznik użytkownika

Edge. 510 Podręcznik użytkownika Edge 510 Podręcznik użytkownika Styczeń 2013 190-01531-40_0A Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 2000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402

Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnej obsługi Nr produktu 001231402 Strona 1 z 29 5.3 Strona górna 1) S N O O Z E : Ustawianie czasu wyłączenia (drzemka) 5.4 Pilot zdalnej obsługi Strona 2 z 29 1) M U T E :

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika

FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika FORERUNNER 610 Podręcznik użytkownika 2011 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym dokumencie, żadnej części tego podręcznika nie można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski

Instrukcja obsługi. wersja 1.0, Język polski 0 0 40 50 Instrukcja obsługi wersja.0, DISTO TM pro 4 / pro 4 Ręczny dalmierz laserowy Oznaczenie produktu Używane symbole Gratulujemy Ci zakupu dalmierza laserowego DISTO Produkty firmy Leica Geosystems

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO DYKTAFONU VR 3000 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl Uwagi wstępne 1. Dyktafonu nie należy używać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT

Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT Podręcznik użytkownika F O R E R U N N E R 3 1 0 X T URZĄDZENIE TRENINGOWE GPS MULTISPORT 2009 2010 Garmin Ltd. lub jej oddziały Wszelkie prawa zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanej w niniejszym

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W

Instrukcja obsługi. DIGIT CD e Plus. DIGIT S2 CD e. DIGIT CK e. DIGIT CD e Black. Cyfrowe odbiorniki satelitarne. Standby: < 1 W PL Instrukcja obsługi DIGIT CD e Plus DIGIT S2 CD e DIGIT CK e DIGIT CD e Black Cyfrowe odbiorniki satelitarne z wbudowanym systemem dostępu warunkowego CONAX do odbioru kodowanych oraz ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo