Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine Q23 203

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine Q23 203

2 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników SmartCraft zobacz podane niżej opisy, aby zidentyfikować system używany w łodzi. Proszę przeczytać informacje o systemie SmartCraft w celu uzyskania optymalnej wydajności. Oprogramowanie monitora wersje 2.00 i 3.00 UWAGA: Wersja oprogramowanie jest wyœwietlana na ekranie podczas rozruchu. Część 1 Obrotomierz i prędkościomierz systemowy Część 1 Część 2 MONITOR OBROTOMIERZ I UWAGA: Zobacz informacje o przycisku RESET oraz strzałkach Brightness (Jasności). Część 2 1

3 2

4 MONITOR Część 1 Monitor z oprogramowaniem w wersji 2.00 i 3.00 Legenda Podstawy obsługi Pierwszy rozruch Master Reset (Zerowanie główne) Standardowe ekrany informacyjne Alarm płytkiej wody System ostrzegawczy Ekrany ostrzegawcze Kalibracja CAL Kalibracja CAL UWAGA: W instrukcji pokazano wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Monitor z oprogramowaniem w wersji 2.00 i 3.00 jest zgodny z następującymi modelami: Modele silników zaburtowych firmy Mercury, rok modelowy 2002 oraz nowsze, przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft. Wszystkie modele MerCruiser firmy Mercury przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft.

5 MONITOR

6 MONITOR WERSJA Legenda MONITOR = silnik = paliwo = temperatura wody = ciśnienie wody = olej = alarm 1-1

7 MONITOR WERSJA MONITOR Podstawy obsługi Monitor stanowi wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Przycisk umożliwia aktywację różnorodnych ekranów. Naciskanie przycisku umożliwia przewijanie poniższych ekranów: zużycie paliwa, obrotomierz (obr./min.), przepływ paliwa, pozycja wspomagania trymowania, temperatura silnika, ciśnienie wody, napięcie akumulatora, zasięg (jeśli skalibrowano) oraz głębokość wody (jeśli zainstalowano przetwornik). Monitor włączy się wraz z włączeniem zapłonu. Wyświetlacz zawiera podświetlenie umożliwiające odczyt w nocy. Jasność podświetlenia można regulować za pomocą przycisku. W razie wystąpienia alarmu ostrzegawczego będą wyświetlane ikony ostrzegawcze. Pierwszy rozruch (lub rozruch po wyzerowaniu funkcją Master Reset Zerowanie główne) Zostanie wyświetlony numer wersji oprogramowania; następnie zostanie wyświetlona opcja SEt oraz ikona silnika. Nacisnąć przycisk. AUTOWYKRYWANIE Urządzenie rozpocznie procedurę Auto-detection (Autowykrywanie) typu silnika. Procedura polega na sprawdzaniu przez monitor modułu sterującego silnika (ECM) w celu odczytania rodzaju silnika na łodzi i odpowiednim ustawieniu ekranów monitorowania danych (np. jeśli monitor wykryje silnik pokładowy, jako nieużywane dla silnika pokładowego wyłączone zostaną funkcje trymowania silnika/napędu). Celem jest ułatwienie wstępnych czynności konfiguracyjnych. (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-2

8 MONITOR WERSJA Pierwszy rozruch (lub rozruch po wyzerowaniu funkcją Master Reset Zerowanie główne) Komunikaty o błędach pierwszego autowykrywania: Pulsujący komunikat Stbd więcej niż jeden komputer silnika (ECM) został skonfigurowany jako sterburtowy. Prawidłową konfigurację lokalizacji silników można przeprowadzić za pomocą narzędzia DDT lub narzędzia diagnostycznego Quicksilver. Pulsujący komunikat none nie jest widoczny komputer (ECM) żadnego silnika. Należy sprawdzić prawidłowość połączeń okablowania oraz liczbę terminatorów obciążenia. MONITOR Pulsujący komunikat nost żaden komputer silnika (ECM) nie został skonfigurowany jako sterburtowy. Silniki mogą być niekompatybilne lub należy zaprogramować ich prawidłową lokalizację za pomocą DDT lub narzędzia diagnostycznego Quicksilver. Pulsujący komunikat 2001 konieczne ręczne wprowadzenie typu silnika. Aby przewinąć dostępne opcje, należy użyć przycisku. Stnd = napęd rufowy, Inbd = pokładowy, JEtd = strugowodny, Out2 = zaburtowy 2-suwowy, Out4 = zaburtowy 4-suwowy. Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 1-3

9 MONITOR MONITOR WERSJA Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. 1. Przytrzymać przyciski i przez około 12 sekund. Zostanie wyświetlony komunikat dflt. Zwolnić przyciski. 2. Niezwłocznie ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski i, dopóki licznik nie zliczy w dół do zera Komunikat SEt pulsujący na ekranie oznacza, że ustawienia urządzenia zostały wyzerowane do wartości fabrycznych. 1-4

10 MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne UWAGA: W instrukcji pokazano wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Wersja oprogramowania Godziny pracy silnika Uruchomienie Przy rozruchu przez moment (około 1 sekundę) wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania, a następnie przez około 4 sekundy wyświetlana jest liczba godzin pracy silnika. Zużycie paliwa Wyświetla przybliżoną ilość paliwa zużytego od czasu ostatniego zerowania licznika. Reset (Zerowanie licznika) powoduje ustawienie go z powrotem na wartość 0. Licznik można wyzerować w dowolnej chwili, naciskając jednocześnie przyciski i. Obroty silnika Obrotomierz wyświetla prędkość obrotową silnika w RPM (w obrotach na minutę). MONITOR Zużycie paliwa Wyświetla bieżące szacunkowe zużycie paliwa w Gal/hr (galonach na godzinę) lub Ltr/hr (litrach na godzinę). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-5

11 MONITOR WERSJA MONITOR Standardowe ekrany informacyjne Położenie trymowania Wyświetla położenie trymu jednostki napędowej aż do pozycji maksymalnego wytrymowania, a następnie położenia do przewożenia na przyczepie. 0 = trym w dół, 10 = skrajne, trym, 25 = skrajne, na przyczepę. UWAGA: Ten ekran można skonfigurować tak, aby był wyświetlany za każdym razem, gdy używany jest przełącznik trymowania. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL 1. Temperatura silnika Wyświetla temperaturę silnika w stopniach Fahrenheita ( F) lub Celsjusza ( C). Ciśnienie wody Wyświetla ciśnienie wody w silniku w PSI lub barach. Temperatura oleju Wyświetla temperaturę oleju silnikowego w stopniach Fahrenheita ( F) lub Celsjusza ( C). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-6

12 MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne Ciśnienie oleju Wyświetla ciśnienie oleju silnikowego w psi (funtach na cal kw.) lub barach. MONITOR Napięcie akumulatora Wyświetla poziom napięcia akumulatora (stan). Zasięg Wyświetla szacunkowy zasięg na podstawie bieżącego zużycia paliwa oraz ilości paliwa pozostałego w zbiorniku podłączonym do systemu. Wyświetlana jest szacunkowa odległość, którą można przepłynąć na pozostałym paliwie przy bieżącej prędkości łodzi. UWAGA: Dwa warunki aktywacji ekranu: 1. Należy przeprowadzić kalibrację zbiornika paliwa w CAL 2. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL Konieczne jest podłączenie do systemu urządzenia z sygnałem wejściowym prędkości (koła łopatkowego lub przetwornika ciśnienia w rurce Pitota). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-7

13 MONITOR MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne Alarm płytkiej wody Można tak ustawić alarm, aby wyzwalał się za każdym razem po wpłynięciu łodzi na wodę płytszą, niż nastawa alarmu. Ustawianie alarmu płytkiej wody 1. Musi być wyświetlony ekran głębokości wody. Należy upewnić się, że włączona jest opcja Depth (Głębokość) w CAL 2. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i. Głębokość wody Wyświetla głębokość wody pod przetwornikiem (jeśli jest podłączony). UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do systemu przetwornika głębokości (zamawiany osobno). 3. Zostanie wyświetlone menu włączania/wyłączania alarmu. 4. Nacisnąć przycisk, aby włączyć opcję ON (WŁ). 5. Aby zachować, nacisnąć przycisk. 6. Liczba oznaczająca głębokość będzie pulsować. Nacisnąć przycisk, aby ustawić pulsującą liczbę na żądaną głębokość alarmową. Głębokość maksymalna to 100 stóp, minimalna to 2 stopy. 7. Aby zachować, nacisnąć przycisk. 1-8

14 MONITOR WERSJA System ostrzegawczy W przypadku wykrycia problemu dotyczącego silnika ekrany ostrzegawcze zaalarmują sternika o możliwym problemie. W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. MONITOR Jeśli problem grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika, system zabezpieczenia silnika odpowie ograniczeniem jego mocy. Niezwłocznie zredukować prędkość na przepustnicy do obrotów jałowych. W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Jeśli przycisk trybu zostanie naciśnięty dla innego ekranu, pulsujący sygnał alarmu będzie pulsował, wskazując na problem. Ekrany ostrzegawcze WAŻNE: W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Przegrzanie silnika Wyświetlane są ikony dzwonka i temperatury. Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. Praca na rezerwie oleju Wyświetlane są ikony dzwonka i oleju. Poziom oleju w zbiorniku zamocowanym na silniku jest krytycznie niski. Niskie ciśnienie wody Wyświetlane są ikony dzwonka i ciśnienia wody. Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. 1-9 (ciąg dalszy na następnej stronie)

15 MONITOR MONITOR WERSJA Ekrany ostrzegawcze WAŻNE: W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Woda w paliwie Wyświetlane są ikony dzwonka i paliwa. Zawartość w wody w filtrze wydzielającym wodę z paliwa osiągnęła poziom maksymalny. Nadmierne obroty silnika Wyświetlane jest ikona dzwonka. Obroty silnika przekraczają maksymalną dopuszczalną wartość. Usterka silnika Wyświetlane są ikony dzwonka i silnika informujące sterującego o wystąpieniu problemu z silnikiem. Usterka pompy oleju Wyświetlane są ikony dzwonka, silnika i oleju. Przerwane elektryczne działanie pompy oleju. Olej smarowy nie jest dostarczany do silnika. 1-10

16 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Ekrany kalibracji Cal 1: (Wł./Wył.) Wyskakujący ekran trymowania Kalibracja trymu Wybór jednostek miary (układ brytyjski/metryczny) Wybór jednostek zasięgu (Wł./Wył.) Ekrany: Depth (Głębokość), Trim (Trym), Engine Temperature (Temperatura silnika), Oil Pressure (Ciśnienie oleju), Oil Temperature (Temperatura oleju), Water Pressure (Ciśnienie wody), Volts (Napięcie), Engine Hours (Czas pracy silnika) i Data Simulator (Symulator danych). MONITOR Przekręcić kluczyk zapłonu w pozycję włączoną. 2. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 1. UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski, aby zamknąć ekran kalibracji CAL 1. i Ekran początkowy kalibracji Cal 1 Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego ekranu kalibracji. trymowania. 1. Spowodować pulsowanie liczby na ekranie. 2. Nacisnąć przycisk, aby dokonać wyboru. 1 = włącz 0 = wyłącz Wyskakujący ekran trymowania (włączanie/ wyłączanie) Pozwala wybrać, czy przy uruchomieniu będzie wyświetlany ekran trymowania przy każdym użyciu przełącznika 3. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-11

17 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Ustawienie 0.0 czujnika trymowania (pozycja trymu całkowicie do wewnątrz) 1. Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w dół. 2. Ustawić trym w pozycji całkowicie w dół/do wewnątrz. 3. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. 4. Nacisnąć przycisk, aby ustawić wartość Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w górę. 6. Ustawić trym w pozycji całkowicie na zewnątrz (ale nie w pozycji do przewozu na przyczepie). 7. Nacisnąć przycisk, aby zachować. Ustawienie 10.0 czujnika trymowania (pozycja trymu całkowicie na zewnątrz) 8. Nacisnąć przycisk, aby ustawić wartość Ustawienie 25.0 czujnika trymowania (pozycja trymu do przewozu na przyczepie) 9. Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w górę. 10. Za pomocą przełącznika trymowania ustawić trym w pozycji do przewozu na przyczepie. 11. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. 12. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-12

18 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Układ brytyjski wg. SAE Układ metryczny Układ brytyjski lub metryczny Należy wybrać układ jednostek: SAE English (brytyjski wg normy SAE) lub Metric (metryczny). MONITOR Nacisnąć przycisk, aby przełączyć układ jednostek. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. mile mile morskie kilometry Odczyt zasięgu Należy wybrać jednostki dla odczytów zasięgu: Miles (mile), Nautical Miles (mile morskie) lub Kilometers (kilometry). 1. Nacisnąć przycisk, aby przełączyć układ jednostek. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji Wyświetlanie głębokości (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu głębokości. Wyświetlanie trymu (włączanie/wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu trymowania.

19 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Wyświetlanie temperatury chłodziwa (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu z temperaturą cieczy chłodzącej. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie ciśnienia oleju (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu ciśnienia oleju. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie temperatury oleju (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu temperatury oleju. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-14

20 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Wyświetlanie ciśnienia wody (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu ciśnienia wody. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie napięcia akumulatora (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu napięcia akumulatora. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie godzin pracy silnika (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu godzin pracy silnika. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski i przez 3 sekundy, aby wyświetlić ekran kalibracji CAL 1, lub nacisnąć przycisk, aby przejść do ekranu kalibracji CAL

21 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja ekranów CAL2: Ustawienie częstotliwości czujnika obrotów koła łopatkowego Ustawienie sygnału wejściowego czujnika prędkości na podstawie ciśnienia wody Pitota Ustawienie współczynnika dla czujnika prędkości na podstawie ciśnienia wody Pitota Kalibracja zbiornika paliwa 1. Przekręcić kluczyk zapłonu w pozycję włączoną. 2. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 2. UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski, aby zamknąć ekran kalibracji CAL 2. Ekran początkowy kalibracji Cal 2 i Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego ekranu kalibracji. 1. Nacisnąć przycisk, aby dokonać wyboru. 0 = Brak czujnika ciśnienia (rurki Pitota) 1 = 100 psi (funtach na cal kw.) 2 = 200 psi (funtach na cal kw.) Sygnał wejściowy z czujnika ciśnienia wody (rurki Pitota) Umożliwia wybór sygnału wejściowego czujnika ciśnienia Pitota na silniku. UWAGA: Standardowo wartość prędkości wejściowej w silnikach zaburtowych Mercury wynosi 100 psi (funtach na cal kw.). Niektóre wysokowydajne zastosowania mogą wymagać wartości wejściowej 200 psi (funtach na cal kw.). 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-16

22 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Częstotliwość czujnika obrotów koła łopatkowego Częstotliwość można zmienić tak, by odpowiadała wymaganiom różnych czujników. 4.9 to wartość częstotliwości czujnika obrotów koła łopatkowego dostarczanego przez firmę Mercury Marine. MONITOR Nacisnąć przycisk funkcji. Nacisnąć przycisk funkcji. Nacisnąć przycisk funkcji., aby zachować i przejść do następnej Wyświetlacz temperatury wody morskiej (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu z temperaturą wody. UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do układu koła łopatkowego Mercury lub przetwornika głębokości/ciśnienia (zamawiane osobno)., aby zachować i przejść do następnej Ekran mnożnika prędkościomierza (rurki Pitota) Umożliwia regulację wartości prędkościomierza w celu dopasowania z innym prędkościomierzem, np. układu GPS. UWAGA: Zakres mnożnika wynosi od 0.5 do 1.5., aby zachować i przejść do następnej 1-17

23 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja zbiornika paliwa TRZY METODY USTAWIENIA FUNKCJI MONITOROWANIA POZIOMU ZBIORNIKA PALIWA: Pierwsza: Nie podejmować żadnych kroków. Liniowy odczyt oparty wprost na wartościach z czujników. Ten tryb nie sprawdza się w przypadku zbiorników o nieregularnych kształtach. Druga: Postępować zgodnie z domyślną procedurą kalibracji zbiornika, wykonywaną bez rzeczywistego napełniania zbiornika paliwem. Monitor poda szacunkowy zakres wartości w oparciu o domyślne wartości czujnika. Ten tryb nie sprawdza się w przypadku zbiorników o nieregularnych kształtach. Trzecia: Postępować dokładnie zgodnie z procedurą kalibracji zbiornika, co oznacza dolewanie paliwa do zbiornika w poszczególnych punktach kalibracji. Na ekranie monitora zostanie wyświetlony oszacowany stopień napełnienia zbiornika zależny od kształtu zbiornika. 1-18

24 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Ustawienie pojemności zbiornika 1 (paliwo) t1 = zbiornik 1 MONITOR Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t1. t1 = zbiornik Nacisnąć przycisk ponownie. Zostanie wyświetlony komunikat no (brak) oraz ikona paliwa. UWAGA: Słowo no (nie) nie zniknie, dopóki wskaźnik nie wykryje zbiornika podłączonego do systemu. W sytuacji braku zbiornika nie można wprowadzić jego wydajności. 3. Za pomocą klawisza wprowadzić pojemność zbiornika 1 w galonach. 4. Nacisnąć przycisk, aby zapisać i przejść do następnej funkcji. 1. Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t2. t2 = zbiornik Nacisnąć przycisk ponownie. Zostanie wyświetlony komunikat no (brak) oraz ikona paliwa. UWAGA: Słowo no (nie) nie zniknie, dopóki wskaźnik nie wykryje zbiornika podłączonego do systemu. W sytuacji braku zbiornika nie można wprowadzić jego wydajności. 3. Za pomocą klawisza wprowadzić pojemność zbiornika 2 w galonach. 4. Nacisnąć przycisk, aby zapisać i przejść do następnej funkcji Ustawienie pojemności zbiornika 2 UWAGA: Zbiornik 2 nie musi być zbiornikiem na paliwo. Może to być zbiornik np. na olej. t2 = zbiornik 2

25 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 1. Nacisnąć przycisk, aby wybrać: 1= włączony, 0 = wyłączony. Aby kontynuować kalibrację zbiornika paliwa, należy wybrać 1, a następnie nacisnąć przycisk. Kalibracja zbiornika 1 Po wprowadzeniu pojemności konieczne jest potwierdzenie, czy ma być kalibrowany zbiornik 1 t1. UWAGA: Wskaźnik nie pozwoli na kalibrację zbiornika paliwa, jeśli nie wprowadzono jego pojemności. 2. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 25%. 25 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 0% napełnienia Opróżnić zbiornik paliwa. Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 25% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 25%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 3. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 4. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 50%. 1-20

26 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 50 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 50% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 50%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 5. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 75%. 75 procent Paliwo do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 7. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 8. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia pełnego %. Pelne ustawienie % 9. Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 10. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk Paliwo do dolania, aby przejść do następnej funkcji Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 75% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 75%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie zupełnego napełnienia Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika.

27 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja zbiornika 2 Można wybrać kalibrację zbiornika 2. UWAGA: Zbiornik 2 nie musi być zbiornikiem na paliwo. Może to być zbiornik np. na olej. UWAGA: Wskaźnik nie pozwoli na kalibrację zbiornika, jeśli nie wprowadzono jego pojemności. 1. Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t2. t2 = zbiornik Nacisnąć przycisk, aby wybrać: 1= włączony, 0 = wyłączony. Aby kontynuować kalibrację zbiornika 2, należy wybrać Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 1. Nacisnąć przycisk ; zostanie wyświetlona pulsująca ikona. Za pomocą przycisku lub woda/zużyta). wybrać ikonę dla zbiornika 2 (olej, paliwo UWAGA: W przypadku wyboru ikony oleju lub wody/wody zużytej nie będzie konieczna dalsza kalibracja zbiornika 2. Jeśli zbiornik 2 będzie zbiornikiem na paliwo, należy kontynuować procedurę kalibracji. 2. Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 3. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 25% Kalibracja zbiornika 2, wybór ikony Należy wybrać jedną z trzech ikon wyświetlanych dla zbiornika 2 (olej, woda/zużyta, paliwo). Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 0% napełnienia Opróżnić zbiornik paliwa.

28 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 25 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 25% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 25%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 4. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 50%. 50 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 50% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 50%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 6. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 7. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 75%. 1-23

29 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 75 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 75% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 75%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 8. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 9. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia pełnego %. Pełne ustawienie % Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie zupełnego napełnienia Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 10. Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 11. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby zamknąć ekran kalibracji CAL

30 Część 2 Obrotomierz i prędkościomierz systemowy Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Wyświetlacz prędkościomierza Ekrany obrotomierza Kontrola trolingu System ostrzegawczy Ekrany ostrzegawcze Kalibracja obrotomierza Cal Kalibracja obrotomierza Cal Kalibracja prędkościomierza Cal Kalibracja prędkościomierza Cal OBROTOMIERZ I UWAGA: W tej części przedstawiono wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza obrotomierza i prędkościomierza systemowego. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Obrotomierz i prędkościomierz systemowy jest zgodny z następującymi modelami: Modele silników zaburtowych firmy Mercury, rok modelowy 2002 i nowsze, przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft. Wszystkie modele MerCruiser firmy Mercury przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft.

31 OBROTOMIERZ I

32 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Obrotomierz Prędkościomierz Podstawy obsługi i funkcje Uruchomienie: Wskaźniki włączane są wraz z włączeniem zapłonu. Pozostają aktywne do momentu wyłączenia zapłonu. Oświetlenie: Można regulować jasność i kontrast. Przyciski: Przycisk stosowany jest do wybierania ekranów informacyjnych. Przyciski + i stosowane są do ustawiania prędkości silnika podczas kontroli trolingu i do ustawiania kalibracji wskaźników. Kontrola trolingu: Umożliwia sterującemu ustawianie i kontrolę biegu jałowego silnika przy trolingu bez używania przepustnicy. System zabezpieczenia silnika: Monitoruje czujniki najważniejszych czynności silnika, co pozwala na wczesne wykrywanie problemów w pracy silnika. System reaguje na usterki przez zmniejszenie prędkości silnika w celu utrzymania bezpiecznego stanu pracy. System ostrzegawczy: System wydaje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i wyświetla komunikat ostrzegawczy na ekranie. OBROTOMIERZ I 2-1

33 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Podstawy obsługi i funkcje Wyświetlacz cyfrowy: Wyświetla aktualne informacje o silniku. OBROTOMIERZ I Wyświetlacz obrotomierza: W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA Engine Break-in (Procedura docierania silnika) Engine Temperature (Temperatura silnika) Oil Psi (Ciśnienie oleju) Trim (Trym) i RPM (obr/min) Trim (Trym) i Water Pressure (Ciśnienie wody) Water Pressure (Ciśnienie wody) Battery Voltage (Napięcie akumulatora) i Engine Hours (Godziny pracy silnika) Fuel Flow (Przepływ paliwa) i Fuel Used (Zużycie paliwa) RPM (obr/min) Depth (Głębokość) Speed/Sea temp (Prędkość/ temperatura wody morskiej) Wyświetlacz prędkościomierza: W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA Speed (Prędkość) Fuel Used (Zużycie paliwa) COG/SOG Jeżeli są danie GPS Odległość i ilość paliwa potrzebnego do dopłynięcia jeżeli w opcjonalnym GPS zaprogramowano punkt docelowy Clock (Zegar) Air/Sea Temp (Temp. powietrza/wody morskiej) Inst. and Avg. Fuel Economy (Chwilowa i średnia oszczędność paliwa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Fuel Tank Levels (Poziom paliwa w zbiorniku) Oil Tank Levels (Poziom oleju w zbiorniku) Fresh Water Levels (Poziomy świeżej wody) Waste Water Levels (Poziom zużytej wody) Dual Engine (Dwa silniki) Synchronizator: Trim (Trym) i RPM (obr/min) Fuel Range (Zasięg na pozostałym paliwie) Fuel Flow (Przepływ paliwa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Steering Angle (Kąt steru) 2-2

34 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Funkcja automatycznego wykrywania silnika Przy pierwszym uruchomieniu lub po zastosowaniu funkcji Master Reset (Zerowanie główne) zostanie wyświetlony komunikat Auto detect (Autowykrywanie). Po naciśnięciu przycisku trybu wskaźnik automatycznie określi typ silnika. Spowoduje to odpowiednie ustawienie danych wyświetlaczy. Celem jest ułatwienie wstępnych czynności konfiguracyjnych. Jeżeli na wskaźniku zostanie wyświetlony komunikat No Starboard Engine (Brak silnika sterburty) lub Multiple Starboard Engines (Wiele silników sterburty) należy wybrać położenie silnika (Port i Stbd) za pomocą przyrządu diagnostycznego firmy Mercury. Przeprowadzić czynności Master Reset i Auto detect ponownie. (Patrz Master Reset ). Systemowy obrotomierz i prędkościomierz standardowo dostarczane są z funkcją Engine Auto-detection Screen, która umożliwia wskaźnikowi automatyczne wykrycie stosowanego silnika przy pierwszym rozruchu oraz konfiguracje wskaźnika odpowiednią dla typu jednostki. Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. Przez równoczesne przytrzymanie przycisków i przez około 10 sekund (aż słupki na wyświetlaczu się zderzą ) można przywrócić fabryczne ustawienia domyślne jednostki. OBROTOMIERZ I 2-3

35 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Prędkościomierz OBROTOMIERZ I Wyświetlacz prędkościomierza EKRANY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA. Po włączeniu zapłonu wyświetlany jest ostatni ekran prędkościomierza przed wyłączeniem zapłonu. Nacisnąć Ciąg dalszy na następnej stronie, aby zmienić wyświetlane ekrany. Można przywrócić poprzedni ekran naciskając i przytrzymując przycisk 2 sekundy. Spowoduje to przywrócenie poprzedniego ekranu. przez UWAGA: Odczyty mogą być wyświetlane w układach brytyjskim (U.S.A.) lub metrycznym. Patrz Kalibracja. UWAGA: Opisy nie zawsze będą przedstawiane w tej samej kolejności na wskaźniku. Kolejność może się zmieniać w zależności od typu silnika. 1. Zegar Temp Zegar, temperatura powietrza i temperatura wody. Aby możliwe było wyświetlanie odczytów temperatury wody i powietrza, należy podłączyć odpowiednie czujniki. 2. Poziom paliwa Wyświetla ilość pozostałego paliwa. 3. Poziom oleju Wyświetla poziom pozostałego oleju silnikowego lub poziom w zbiorniku wody lub ściekowym (jeżeli jest zainstalowany). 4. Synchronizator obrotów Dotyczy tylko dwóch silników monitoruje obroty obu silników. 5. Synchronizator trymowania Dotyczy tylko dwóch silników monitoruje ustawienie trymu obydwóch silników. Ułatwia utrzymanie równych poziomów trymowania. 2-4

2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i

2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i pol i 2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411 ii pol Omówienie produktu Obrotomierz i prędkościomierz systemowy identyfikacja produktu... 1 Obrotomierz/prędkościomierz

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci

Radiobudzik z projektorem 10826147. Drodzy Klienci Radiobudzik z projektorem 10826147 Drodzy Klienci Dobry początek dnia dzięki małemu, kompaktowemu budzikowi w eleganckiej obudowie na wysoki połysk. Z podświetleniem wyświetlacza w niebieskim kolorze i

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik

Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Analizator otyłości i krokomierz Zegarek i budzik Instrukcja Jak działa analizator otyłości i krokomierz? Na początku musimy wprowadzić nasze dane personalne: waga, wzrost, wiek, pleć, długość kroku. Ustawiamy

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale

Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiatromierz ręczny Conrad MR330, 0-30 m/s, różne skale Nr produktu 646445 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Wiatromierz ręczny dostarcza istotnych informacji o sile wiatru, czynniku chłodzącym

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie Diagnostyka: Włączamy program, wybieramy przycisk Renault. Wybieramy: Model, rocznik, deska rozdzielcza. Klikamy przycisk połącz 1) Teraz mamy do wyboru kilka opcji, Zaczniemy od odczytu informacji o sterowniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi App Intercall Remote ViP

Instrukcja obsługi App Intercall Remote ViP PL INSTRUKCJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi App Intercall Remote ViP DLA URZĄDZEŃ: www.comelitgroup.com Instalacja App Intercall Remote ViP... Konfiguracja aplikacji... 4 Odpowiadanie na wywołanie... 6

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad

Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa Conrad Nr produktu 672701 Strona 1 z 9 Użytkowanie Produkt ten służy do wyświetlania wewnętrznej, zewnętrznej temperatury oraz czasu. Ponadto ma wbudowaną

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE

PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE PODRĘCZNIK SZYBKIE WPROWADZENIE pl 2 SPIS TREŚCI pl 1 Konfiguracja urządzenia... 4 1.1 Podstawowe ustawienia... 4 1.2 Tryby i widoki... 4 1.3 Nawigacja w menu... 5 2 Trening z monitorem tętna... 6 2.1

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

GNX 20/21 Podręcznik użytkownika

GNX 20/21 Podręcznik użytkownika GNX 20/21 Podręcznik użytkownika Luty 2014 190-01659-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Flamco-Fill NFE+MVE. Zalacznik. Instrukcja montazu i obslugi. Flamco www.flamcogroup.com

Flamco-Fill NFE+MVE. Zalacznik. Instrukcja montazu i obslugi. Flamco www.flamcogroup.com lamco-ill N+MV Zalacznik Instrukcja lamco www.flamcogroup.com dition 2009 / PL ZLZNIK O INSTRUKJI MONTZU I OSLUGI LMO-ILL N+MV Spis tresci Strona 1. Uruchomienie 3 1.1. Uruchomienie urządzenia uzupełniającego

Bardziej szczegółowo

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie

Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Pirometr bezdotykowy termometr na podczerwień. 1. Wprowadzenie Bezdotykowy termometr na podczerwień w kompaktowej obudowie w kształcie pistoletu. Pomiar odbywa się poprzez wycelowanie w obiekt i przyciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA

KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA 1.0 Funkcje 1. Time / Czas 2. Odometer / Licznik całościowy 3. Clock / Zegar 4. Maximum Speed / prędkość maksymalna 5. Average Speed / Średnia prędkość 6. Distance /

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Samodiagnoza climatronica B5

Samodiagnoza climatronica B5 Samodiagnoza climatronica B5 Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600

I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600 1. Zawartość opakowania I. Instrukcja obsługi pulsometrów PC 1300/1600 1 Pulsometr PC 1600/PC 1300 1 opaska elastyczna 1 czytnik pulsu z nadajnikiem 1 uchwyt na kierownicę z gumką zabezpieczającą 2. Noszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA SMI-20W wersja 1.01 od 1983 r. SSA PROJEKTOWANIE KOMPLETACJA SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS http://www.ssa.pl e-mail: ssa@ssa.pl SSA Systemy automatyki - projekty elektryczne, - sterowniki PLC, - HMI, - wizualizacja procesów. Przetworniki

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Polski WAŻNA INFORMACJA!

Polski WAŻNA INFORMACJA! Polski WŻN INFORMCJ! Nie należy używać przycisków, pierścienia zegarka ani ustawiać czasu, gdy zegarek znajduje się pod wodą lub jest mokry. Kopertę zegarka oraz metalową bransoletę należy dokładnie przemyć

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wygląd aparatu: POL 1

Wygląd aparatu: POL 1 Wygląd aparatu: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD Góra Dół Tryb ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Bardziej szczegółowo