Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine Q23 203

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine Q23 203

2 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników SmartCraft zobacz podane niżej opisy, aby zidentyfikować system używany w łodzi. Proszę przeczytać informacje o systemie SmartCraft w celu uzyskania optymalnej wydajności. Oprogramowanie monitora wersje 2.00 i 3.00 UWAGA: Wersja oprogramowanie jest wyœwietlana na ekranie podczas rozruchu. Część 1 Obrotomierz i prędkościomierz systemowy Część 1 Część 2 MONITOR OBROTOMIERZ I UWAGA: Zobacz informacje o przycisku RESET oraz strzałkach Brightness (Jasności). Część 2 1

3 2

4 MONITOR Część 1 Monitor z oprogramowaniem w wersji 2.00 i 3.00 Legenda Podstawy obsługi Pierwszy rozruch Master Reset (Zerowanie główne) Standardowe ekrany informacyjne Alarm płytkiej wody System ostrzegawczy Ekrany ostrzegawcze Kalibracja CAL Kalibracja CAL UWAGA: W instrukcji pokazano wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Monitor z oprogramowaniem w wersji 2.00 i 3.00 jest zgodny z następującymi modelami: Modele silników zaburtowych firmy Mercury, rok modelowy 2002 oraz nowsze, przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft. Wszystkie modele MerCruiser firmy Mercury przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft.

5 MONITOR

6 MONITOR WERSJA Legenda MONITOR = silnik = paliwo = temperatura wody = ciśnienie wody = olej = alarm 1-1

7 MONITOR WERSJA MONITOR Podstawy obsługi Monitor stanowi wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Przycisk umożliwia aktywację różnorodnych ekranów. Naciskanie przycisku umożliwia przewijanie poniższych ekranów: zużycie paliwa, obrotomierz (obr./min.), przepływ paliwa, pozycja wspomagania trymowania, temperatura silnika, ciśnienie wody, napięcie akumulatora, zasięg (jeśli skalibrowano) oraz głębokość wody (jeśli zainstalowano przetwornik). Monitor włączy się wraz z włączeniem zapłonu. Wyświetlacz zawiera podświetlenie umożliwiające odczyt w nocy. Jasność podświetlenia można regulować za pomocą przycisku. W razie wystąpienia alarmu ostrzegawczego będą wyświetlane ikony ostrzegawcze. Pierwszy rozruch (lub rozruch po wyzerowaniu funkcją Master Reset Zerowanie główne) Zostanie wyświetlony numer wersji oprogramowania; następnie zostanie wyświetlona opcja SEt oraz ikona silnika. Nacisnąć przycisk. AUTOWYKRYWANIE Urządzenie rozpocznie procedurę Auto-detection (Autowykrywanie) typu silnika. Procedura polega na sprawdzaniu przez monitor modułu sterującego silnika (ECM) w celu odczytania rodzaju silnika na łodzi i odpowiednim ustawieniu ekranów monitorowania danych (np. jeśli monitor wykryje silnik pokładowy, jako nieużywane dla silnika pokładowego wyłączone zostaną funkcje trymowania silnika/napędu). Celem jest ułatwienie wstępnych czynności konfiguracyjnych. (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-2

8 MONITOR WERSJA Pierwszy rozruch (lub rozruch po wyzerowaniu funkcją Master Reset Zerowanie główne) Komunikaty o błędach pierwszego autowykrywania: Pulsujący komunikat Stbd więcej niż jeden komputer silnika (ECM) został skonfigurowany jako sterburtowy. Prawidłową konfigurację lokalizacji silników można przeprowadzić za pomocą narzędzia DDT lub narzędzia diagnostycznego Quicksilver. Pulsujący komunikat none nie jest widoczny komputer (ECM) żadnego silnika. Należy sprawdzić prawidłowość połączeń okablowania oraz liczbę terminatorów obciążenia. MONITOR Pulsujący komunikat nost żaden komputer silnika (ECM) nie został skonfigurowany jako sterburtowy. Silniki mogą być niekompatybilne lub należy zaprogramować ich prawidłową lokalizację za pomocą DDT lub narzędzia diagnostycznego Quicksilver. Pulsujący komunikat 2001 konieczne ręczne wprowadzenie typu silnika. Aby przewinąć dostępne opcje, należy użyć przycisku. Stnd = napęd rufowy, Inbd = pokładowy, JEtd = strugowodny, Out2 = zaburtowy 2-suwowy, Out4 = zaburtowy 4-suwowy. Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 1-3

9 MONITOR MONITOR WERSJA Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. 1. Przytrzymać przyciski i przez około 12 sekund. Zostanie wyświetlony komunikat dflt. Zwolnić przyciski. 2. Niezwłocznie ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski i, dopóki licznik nie zliczy w dół do zera Komunikat SEt pulsujący na ekranie oznacza, że ustawienia urządzenia zostały wyzerowane do wartości fabrycznych. 1-4

10 MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne UWAGA: W instrukcji pokazano wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Wersja oprogramowania Godziny pracy silnika Uruchomienie Przy rozruchu przez moment (około 1 sekundę) wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania, a następnie przez około 4 sekundy wyświetlana jest liczba godzin pracy silnika. Zużycie paliwa Wyświetla przybliżoną ilość paliwa zużytego od czasu ostatniego zerowania licznika. Reset (Zerowanie licznika) powoduje ustawienie go z powrotem na wartość 0. Licznik można wyzerować w dowolnej chwili, naciskając jednocześnie przyciski i. Obroty silnika Obrotomierz wyświetla prędkość obrotową silnika w RPM (w obrotach na minutę). MONITOR Zużycie paliwa Wyświetla bieżące szacunkowe zużycie paliwa w Gal/hr (galonach na godzinę) lub Ltr/hr (litrach na godzinę). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-5

11 MONITOR WERSJA MONITOR Standardowe ekrany informacyjne Położenie trymowania Wyświetla położenie trymu jednostki napędowej aż do pozycji maksymalnego wytrymowania, a następnie położenia do przewożenia na przyczepie. 0 = trym w dół, 10 = skrajne, trym, 25 = skrajne, na przyczepę. UWAGA: Ten ekran można skonfigurować tak, aby był wyświetlany za każdym razem, gdy używany jest przełącznik trymowania. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL 1. Temperatura silnika Wyświetla temperaturę silnika w stopniach Fahrenheita ( F) lub Celsjusza ( C). Ciśnienie wody Wyświetla ciśnienie wody w silniku w PSI lub barach. Temperatura oleju Wyświetla temperaturę oleju silnikowego w stopniach Fahrenheita ( F) lub Celsjusza ( C). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-6

12 MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne Ciśnienie oleju Wyświetla ciśnienie oleju silnikowego w psi (funtach na cal kw.) lub barach. MONITOR Napięcie akumulatora Wyświetla poziom napięcia akumulatora (stan). Zasięg Wyświetla szacunkowy zasięg na podstawie bieżącego zużycia paliwa oraz ilości paliwa pozostałego w zbiorniku podłączonym do systemu. Wyświetlana jest szacunkowa odległość, którą można przepłynąć na pozostałym paliwie przy bieżącej prędkości łodzi. UWAGA: Dwa warunki aktywacji ekranu: 1. Należy przeprowadzić kalibrację zbiornika paliwa w CAL 2. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL Konieczne jest podłączenie do systemu urządzenia z sygnałem wejściowym prędkości (koła łopatkowego lub przetwornika ciśnienia w rurce Pitota). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-7

13 MONITOR MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne Alarm płytkiej wody Można tak ustawić alarm, aby wyzwalał się za każdym razem po wpłynięciu łodzi na wodę płytszą, niż nastawa alarmu. Ustawianie alarmu płytkiej wody 1. Musi być wyświetlony ekran głębokości wody. Należy upewnić się, że włączona jest opcja Depth (Głębokość) w CAL 2. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i. Głębokość wody Wyświetla głębokość wody pod przetwornikiem (jeśli jest podłączony). UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do systemu przetwornika głębokości (zamawiany osobno). 3. Zostanie wyświetlone menu włączania/wyłączania alarmu. 4. Nacisnąć przycisk, aby włączyć opcję ON (WŁ). 5. Aby zachować, nacisnąć przycisk. 6. Liczba oznaczająca głębokość będzie pulsować. Nacisnąć przycisk, aby ustawić pulsującą liczbę na żądaną głębokość alarmową. Głębokość maksymalna to 100 stóp, minimalna to 2 stopy. 7. Aby zachować, nacisnąć przycisk. 1-8

14 MONITOR WERSJA System ostrzegawczy W przypadku wykrycia problemu dotyczącego silnika ekrany ostrzegawcze zaalarmują sternika o możliwym problemie. W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. MONITOR Jeśli problem grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika, system zabezpieczenia silnika odpowie ograniczeniem jego mocy. Niezwłocznie zredukować prędkość na przepustnicy do obrotów jałowych. W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Jeśli przycisk trybu zostanie naciśnięty dla innego ekranu, pulsujący sygnał alarmu będzie pulsował, wskazując na problem. Ekrany ostrzegawcze WAŻNE: W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Przegrzanie silnika Wyświetlane są ikony dzwonka i temperatury. Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. Praca na rezerwie oleju Wyświetlane są ikony dzwonka i oleju. Poziom oleju w zbiorniku zamocowanym na silniku jest krytycznie niski. Niskie ciśnienie wody Wyświetlane są ikony dzwonka i ciśnienia wody. Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. 1-9 (ciąg dalszy na następnej stronie)

15 MONITOR MONITOR WERSJA Ekrany ostrzegawcze WAŻNE: W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Woda w paliwie Wyświetlane są ikony dzwonka i paliwa. Zawartość w wody w filtrze wydzielającym wodę z paliwa osiągnęła poziom maksymalny. Nadmierne obroty silnika Wyświetlane jest ikona dzwonka. Obroty silnika przekraczają maksymalną dopuszczalną wartość. Usterka silnika Wyświetlane są ikony dzwonka i silnika informujące sterującego o wystąpieniu problemu z silnikiem. Usterka pompy oleju Wyświetlane są ikony dzwonka, silnika i oleju. Przerwane elektryczne działanie pompy oleju. Olej smarowy nie jest dostarczany do silnika. 1-10

16 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Ekrany kalibracji Cal 1: (Wł./Wył.) Wyskakujący ekran trymowania Kalibracja trymu Wybór jednostek miary (układ brytyjski/metryczny) Wybór jednostek zasięgu (Wł./Wył.) Ekrany: Depth (Głębokość), Trim (Trym), Engine Temperature (Temperatura silnika), Oil Pressure (Ciśnienie oleju), Oil Temperature (Temperatura oleju), Water Pressure (Ciśnienie wody), Volts (Napięcie), Engine Hours (Czas pracy silnika) i Data Simulator (Symulator danych). MONITOR Przekręcić kluczyk zapłonu w pozycję włączoną. 2. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 1. UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski, aby zamknąć ekran kalibracji CAL 1. i Ekran początkowy kalibracji Cal 1 Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego ekranu kalibracji. trymowania. 1. Spowodować pulsowanie liczby na ekranie. 2. Nacisnąć przycisk, aby dokonać wyboru. 1 = włącz 0 = wyłącz Wyskakujący ekran trymowania (włączanie/ wyłączanie) Pozwala wybrać, czy przy uruchomieniu będzie wyświetlany ekran trymowania przy każdym użyciu przełącznika 3. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-11

17 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Ustawienie 0.0 czujnika trymowania (pozycja trymu całkowicie do wewnątrz) 1. Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w dół. 2. Ustawić trym w pozycji całkowicie w dół/do wewnątrz. 3. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. 4. Nacisnąć przycisk, aby ustawić wartość Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w górę. 6. Ustawić trym w pozycji całkowicie na zewnątrz (ale nie w pozycji do przewozu na przyczepie). 7. Nacisnąć przycisk, aby zachować. Ustawienie 10.0 czujnika trymowania (pozycja trymu całkowicie na zewnątrz) 8. Nacisnąć przycisk, aby ustawić wartość Ustawienie 25.0 czujnika trymowania (pozycja trymu do przewozu na przyczepie) 9. Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w górę. 10. Za pomocą przełącznika trymowania ustawić trym w pozycji do przewozu na przyczepie. 11. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. 12. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-12

18 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Układ brytyjski wg. SAE Układ metryczny Układ brytyjski lub metryczny Należy wybrać układ jednostek: SAE English (brytyjski wg normy SAE) lub Metric (metryczny). MONITOR Nacisnąć przycisk, aby przełączyć układ jednostek. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. mile mile morskie kilometry Odczyt zasięgu Należy wybrać jednostki dla odczytów zasięgu: Miles (mile), Nautical Miles (mile morskie) lub Kilometers (kilometry). 1. Nacisnąć przycisk, aby przełączyć układ jednostek. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji Wyświetlanie głębokości (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu głębokości. Wyświetlanie trymu (włączanie/wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu trymowania.

19 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Wyświetlanie temperatury chłodziwa (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu z temperaturą cieczy chłodzącej. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie ciśnienia oleju (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu ciśnienia oleju. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie temperatury oleju (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu temperatury oleju. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-14

20 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Wyświetlanie ciśnienia wody (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu ciśnienia wody. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie napięcia akumulatora (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu napięcia akumulatora. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie godzin pracy silnika (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu godzin pracy silnika. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski i przez 3 sekundy, aby wyświetlić ekran kalibracji CAL 1, lub nacisnąć przycisk, aby przejść do ekranu kalibracji CAL

21 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja ekranów CAL2: Ustawienie częstotliwości czujnika obrotów koła łopatkowego Ustawienie sygnału wejściowego czujnika prędkości na podstawie ciśnienia wody Pitota Ustawienie współczynnika dla czujnika prędkości na podstawie ciśnienia wody Pitota Kalibracja zbiornika paliwa 1. Przekręcić kluczyk zapłonu w pozycję włączoną. 2. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 2. UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski, aby zamknąć ekran kalibracji CAL 2. Ekran początkowy kalibracji Cal 2 i Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego ekranu kalibracji. 1. Nacisnąć przycisk, aby dokonać wyboru. 0 = Brak czujnika ciśnienia (rurki Pitota) 1 = 100 psi (funtach na cal kw.) 2 = 200 psi (funtach na cal kw.) Sygnał wejściowy z czujnika ciśnienia wody (rurki Pitota) Umożliwia wybór sygnału wejściowego czujnika ciśnienia Pitota na silniku. UWAGA: Standardowo wartość prędkości wejściowej w silnikach zaburtowych Mercury wynosi 100 psi (funtach na cal kw.). Niektóre wysokowydajne zastosowania mogą wymagać wartości wejściowej 200 psi (funtach na cal kw.). 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-16

22 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Częstotliwość czujnika obrotów koła łopatkowego Częstotliwość można zmienić tak, by odpowiadała wymaganiom różnych czujników. 4.9 to wartość częstotliwości czujnika obrotów koła łopatkowego dostarczanego przez firmę Mercury Marine. MONITOR Nacisnąć przycisk funkcji. Nacisnąć przycisk funkcji. Nacisnąć przycisk funkcji., aby zachować i przejść do następnej Wyświetlacz temperatury wody morskiej (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu z temperaturą wody. UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do układu koła łopatkowego Mercury lub przetwornika głębokości/ciśnienia (zamawiane osobno)., aby zachować i przejść do następnej Ekran mnożnika prędkościomierza (rurki Pitota) Umożliwia regulację wartości prędkościomierza w celu dopasowania z innym prędkościomierzem, np. układu GPS. UWAGA: Zakres mnożnika wynosi od 0.5 do 1.5., aby zachować i przejść do następnej 1-17

23 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja zbiornika paliwa TRZY METODY USTAWIENIA FUNKCJI MONITOROWANIA POZIOMU ZBIORNIKA PALIWA: Pierwsza: Nie podejmować żadnych kroków. Liniowy odczyt oparty wprost na wartościach z czujników. Ten tryb nie sprawdza się w przypadku zbiorników o nieregularnych kształtach. Druga: Postępować zgodnie z domyślną procedurą kalibracji zbiornika, wykonywaną bez rzeczywistego napełniania zbiornika paliwem. Monitor poda szacunkowy zakres wartości w oparciu o domyślne wartości czujnika. Ten tryb nie sprawdza się w przypadku zbiorników o nieregularnych kształtach. Trzecia: Postępować dokładnie zgodnie z procedurą kalibracji zbiornika, co oznacza dolewanie paliwa do zbiornika w poszczególnych punktach kalibracji. Na ekranie monitora zostanie wyświetlony oszacowany stopień napełnienia zbiornika zależny od kształtu zbiornika. 1-18

24 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Ustawienie pojemności zbiornika 1 (paliwo) t1 = zbiornik 1 MONITOR Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t1. t1 = zbiornik Nacisnąć przycisk ponownie. Zostanie wyświetlony komunikat no (brak) oraz ikona paliwa. UWAGA: Słowo no (nie) nie zniknie, dopóki wskaźnik nie wykryje zbiornika podłączonego do systemu. W sytuacji braku zbiornika nie można wprowadzić jego wydajności. 3. Za pomocą klawisza wprowadzić pojemność zbiornika 1 w galonach. 4. Nacisnąć przycisk, aby zapisać i przejść do następnej funkcji. 1. Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t2. t2 = zbiornik Nacisnąć przycisk ponownie. Zostanie wyświetlony komunikat no (brak) oraz ikona paliwa. UWAGA: Słowo no (nie) nie zniknie, dopóki wskaźnik nie wykryje zbiornika podłączonego do systemu. W sytuacji braku zbiornika nie można wprowadzić jego wydajności. 3. Za pomocą klawisza wprowadzić pojemność zbiornika 2 w galonach. 4. Nacisnąć przycisk, aby zapisać i przejść do następnej funkcji Ustawienie pojemności zbiornika 2 UWAGA: Zbiornik 2 nie musi być zbiornikiem na paliwo. Może to być zbiornik np. na olej. t2 = zbiornik 2

25 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 1. Nacisnąć przycisk, aby wybrać: 1= włączony, 0 = wyłączony. Aby kontynuować kalibrację zbiornika paliwa, należy wybrać 1, a następnie nacisnąć przycisk. Kalibracja zbiornika 1 Po wprowadzeniu pojemności konieczne jest potwierdzenie, czy ma być kalibrowany zbiornik 1 t1. UWAGA: Wskaźnik nie pozwoli na kalibrację zbiornika paliwa, jeśli nie wprowadzono jego pojemności. 2. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 25%. 25 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 0% napełnienia Opróżnić zbiornik paliwa. Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 25% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 25%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 3. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 4. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 50%. 1-20

26 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 50 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 50% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 50%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 5. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 75%. 75 procent Paliwo do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 7. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 8. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia pełnego %. Pelne ustawienie % 9. Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 10. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk Paliwo do dolania, aby przejść do następnej funkcji Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 75% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 75%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie zupełnego napełnienia Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika.

27 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja zbiornika 2 Można wybrać kalibrację zbiornika 2. UWAGA: Zbiornik 2 nie musi być zbiornikiem na paliwo. Może to być zbiornik np. na olej. UWAGA: Wskaźnik nie pozwoli na kalibrację zbiornika, jeśli nie wprowadzono jego pojemności. 1. Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t2. t2 = zbiornik Nacisnąć przycisk, aby wybrać: 1= włączony, 0 = wyłączony. Aby kontynuować kalibrację zbiornika 2, należy wybrać Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 1. Nacisnąć przycisk ; zostanie wyświetlona pulsująca ikona. Za pomocą przycisku lub woda/zużyta). wybrać ikonę dla zbiornika 2 (olej, paliwo UWAGA: W przypadku wyboru ikony oleju lub wody/wody zużytej nie będzie konieczna dalsza kalibracja zbiornika 2. Jeśli zbiornik 2 będzie zbiornikiem na paliwo, należy kontynuować procedurę kalibracji. 2. Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 3. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 25% Kalibracja zbiornika 2, wybór ikony Należy wybrać jedną z trzech ikon wyświetlanych dla zbiornika 2 (olej, woda/zużyta, paliwo). Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 0% napełnienia Opróżnić zbiornik paliwa.

28 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 25 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 25% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 25%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 4. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 50%. 50 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 50% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 50%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 6. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 7. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 75%. 1-23

29 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 75 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 75% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 75%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 8. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 9. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia pełnego %. Pełne ustawienie % Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie zupełnego napełnienia Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 10. Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 11. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby zamknąć ekran kalibracji CAL

30 Część 2 Obrotomierz i prędkościomierz systemowy Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Wyświetlacz prędkościomierza Ekrany obrotomierza Kontrola trolingu System ostrzegawczy Ekrany ostrzegawcze Kalibracja obrotomierza Cal Kalibracja obrotomierza Cal Kalibracja prędkościomierza Cal Kalibracja prędkościomierza Cal OBROTOMIERZ I UWAGA: W tej części przedstawiono wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza obrotomierza i prędkościomierza systemowego. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Obrotomierz i prędkościomierz systemowy jest zgodny z następującymi modelami: Modele silników zaburtowych firmy Mercury, rok modelowy 2002 i nowsze, przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft. Wszystkie modele MerCruiser firmy Mercury przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft.

31 OBROTOMIERZ I

32 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Obrotomierz Prędkościomierz Podstawy obsługi i funkcje Uruchomienie: Wskaźniki włączane są wraz z włączeniem zapłonu. Pozostają aktywne do momentu wyłączenia zapłonu. Oświetlenie: Można regulować jasność i kontrast. Przyciski: Przycisk stosowany jest do wybierania ekranów informacyjnych. Przyciski + i stosowane są do ustawiania prędkości silnika podczas kontroli trolingu i do ustawiania kalibracji wskaźników. Kontrola trolingu: Umożliwia sterującemu ustawianie i kontrolę biegu jałowego silnika przy trolingu bez używania przepustnicy. System zabezpieczenia silnika: Monitoruje czujniki najważniejszych czynności silnika, co pozwala na wczesne wykrywanie problemów w pracy silnika. System reaguje na usterki przez zmniejszenie prędkości silnika w celu utrzymania bezpiecznego stanu pracy. System ostrzegawczy: System wydaje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i wyświetla komunikat ostrzegawczy na ekranie. OBROTOMIERZ I 2-1

33 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Podstawy obsługi i funkcje Wyświetlacz cyfrowy: Wyświetla aktualne informacje o silniku. OBROTOMIERZ I Wyświetlacz obrotomierza: W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA Engine Break-in (Procedura docierania silnika) Engine Temperature (Temperatura silnika) Oil Psi (Ciśnienie oleju) Trim (Trym) i RPM (obr/min) Trim (Trym) i Water Pressure (Ciśnienie wody) Water Pressure (Ciśnienie wody) Battery Voltage (Napięcie akumulatora) i Engine Hours (Godziny pracy silnika) Fuel Flow (Przepływ paliwa) i Fuel Used (Zużycie paliwa) RPM (obr/min) Depth (Głębokość) Speed/Sea temp (Prędkość/ temperatura wody morskiej) Wyświetlacz prędkościomierza: W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA Speed (Prędkość) Fuel Used (Zużycie paliwa) COG/SOG Jeżeli są danie GPS Odległość i ilość paliwa potrzebnego do dopłynięcia jeżeli w opcjonalnym GPS zaprogramowano punkt docelowy Clock (Zegar) Air/Sea Temp (Temp. powietrza/wody morskiej) Inst. and Avg. Fuel Economy (Chwilowa i średnia oszczędność paliwa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Fuel Tank Levels (Poziom paliwa w zbiorniku) Oil Tank Levels (Poziom oleju w zbiorniku) Fresh Water Levels (Poziomy świeżej wody) Waste Water Levels (Poziom zużytej wody) Dual Engine (Dwa silniki) Synchronizator: Trim (Trym) i RPM (obr/min) Fuel Range (Zasięg na pozostałym paliwie) Fuel Flow (Przepływ paliwa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Steering Angle (Kąt steru) 2-2

34 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Funkcja automatycznego wykrywania silnika Przy pierwszym uruchomieniu lub po zastosowaniu funkcji Master Reset (Zerowanie główne) zostanie wyświetlony komunikat Auto detect (Autowykrywanie). Po naciśnięciu przycisku trybu wskaźnik automatycznie określi typ silnika. Spowoduje to odpowiednie ustawienie danych wyświetlaczy. Celem jest ułatwienie wstępnych czynności konfiguracyjnych. Jeżeli na wskaźniku zostanie wyświetlony komunikat No Starboard Engine (Brak silnika sterburty) lub Multiple Starboard Engines (Wiele silników sterburty) należy wybrać położenie silnika (Port i Stbd) za pomocą przyrządu diagnostycznego firmy Mercury. Przeprowadzić czynności Master Reset i Auto detect ponownie. (Patrz Master Reset ). Systemowy obrotomierz i prędkościomierz standardowo dostarczane są z funkcją Engine Auto-detection Screen, która umożliwia wskaźnikowi automatyczne wykrycie stosowanego silnika przy pierwszym rozruchu oraz konfiguracje wskaźnika odpowiednią dla typu jednostki. Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. Przez równoczesne przytrzymanie przycisków i przez około 10 sekund (aż słupki na wyświetlaczu się zderzą ) można przywrócić fabryczne ustawienia domyślne jednostki. OBROTOMIERZ I 2-3

35 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Prędkościomierz OBROTOMIERZ I Wyświetlacz prędkościomierza EKRANY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA. Po włączeniu zapłonu wyświetlany jest ostatni ekran prędkościomierza przed wyłączeniem zapłonu. Nacisnąć Ciąg dalszy na następnej stronie, aby zmienić wyświetlane ekrany. Można przywrócić poprzedni ekran naciskając i przytrzymując przycisk 2 sekundy. Spowoduje to przywrócenie poprzedniego ekranu. przez UWAGA: Odczyty mogą być wyświetlane w układach brytyjskim (U.S.A.) lub metrycznym. Patrz Kalibracja. UWAGA: Opisy nie zawsze będą przedstawiane w tej samej kolejności na wskaźniku. Kolejność może się zmieniać w zależności od typu silnika. 1. Zegar Temp Zegar, temperatura powietrza i temperatura wody. Aby możliwe było wyświetlanie odczytów temperatury wody i powietrza, należy podłączyć odpowiednie czujniki. 2. Poziom paliwa Wyświetla ilość pozostałego paliwa. 3. Poziom oleju Wyświetla poziom pozostałego oleju silnikowego lub poziom w zbiorniku wody lub ściekowym (jeżeli jest zainstalowany). 4. Synchronizator obrotów Dotyczy tylko dwóch silników monitoruje obroty obu silników. 5. Synchronizator trymowania Dotyczy tylko dwóch silników monitoruje ustawienie trymu obydwóch silników. Ułatwia utrzymanie równych poziomów trymowania. 2-4

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Instrukcja obsługi Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego

OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego OPEL Movano / Vivaro Instrukcja obsługi systemu audio-nawigacyjnego Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 44 Odtwarzacz CD... 56 Wejście AUX... 60 Gniazdo USB... 63 Odtwarzanie muzyki przez

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

SOLAR Instrukcja obsługi

SOLAR Instrukcja obsługi SOLAR Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. OPIS URZĄDZENIA I ZALECEŃ 3 3. URUCHOMIENIE, ODCZYT I OBSŁUGA 4 3.1. Uruchomienie 4 3.2. Wskazanie błędów i odczyt statusu błędu 5 3.3. Eliminacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo