Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine Q23 203

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY. WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI. 2003, Mercury Marine 90-10229Q23 203"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OPISANO DOSTĘPNE SYSTEMY WSKAźNIKÓW SMARTCRAFT DO ŁODZI 2003, Mercury Marine Q23 203

2 IDENTYFIKACJA PRODUKTU W przypadku łodzi wyposażonych w system wskaźników SmartCraft zobacz podane niżej opisy, aby zidentyfikować system używany w łodzi. Proszę przeczytać informacje o systemie SmartCraft w celu uzyskania optymalnej wydajności. Oprogramowanie monitora wersje 2.00 i 3.00 UWAGA: Wersja oprogramowanie jest wyœwietlana na ekranie podczas rozruchu. Część 1 Obrotomierz i prędkościomierz systemowy Część 1 Część 2 MONITOR OBROTOMIERZ I UWAGA: Zobacz informacje o przycisku RESET oraz strzałkach Brightness (Jasności). Część 2 1

3 2

4 MONITOR Część 1 Monitor z oprogramowaniem w wersji 2.00 i 3.00 Legenda Podstawy obsługi Pierwszy rozruch Master Reset (Zerowanie główne) Standardowe ekrany informacyjne Alarm płytkiej wody System ostrzegawczy Ekrany ostrzegawcze Kalibracja CAL Kalibracja CAL UWAGA: W instrukcji pokazano wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Monitor z oprogramowaniem w wersji 2.00 i 3.00 jest zgodny z następującymi modelami: Modele silników zaburtowych firmy Mercury, rok modelowy 2002 oraz nowsze, przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft. Wszystkie modele MerCruiser firmy Mercury przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft.

5 MONITOR

6 MONITOR WERSJA Legenda MONITOR = silnik = paliwo = temperatura wody = ciśnienie wody = olej = alarm 1-1

7 MONITOR WERSJA MONITOR Podstawy obsługi Monitor stanowi wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Przycisk umożliwia aktywację różnorodnych ekranów. Naciskanie przycisku umożliwia przewijanie poniższych ekranów: zużycie paliwa, obrotomierz (obr./min.), przepływ paliwa, pozycja wspomagania trymowania, temperatura silnika, ciśnienie wody, napięcie akumulatora, zasięg (jeśli skalibrowano) oraz głębokość wody (jeśli zainstalowano przetwornik). Monitor włączy się wraz z włączeniem zapłonu. Wyświetlacz zawiera podświetlenie umożliwiające odczyt w nocy. Jasność podświetlenia można regulować za pomocą przycisku. W razie wystąpienia alarmu ostrzegawczego będą wyświetlane ikony ostrzegawcze. Pierwszy rozruch (lub rozruch po wyzerowaniu funkcją Master Reset Zerowanie główne) Zostanie wyświetlony numer wersji oprogramowania; następnie zostanie wyświetlona opcja SEt oraz ikona silnika. Nacisnąć przycisk. AUTOWYKRYWANIE Urządzenie rozpocznie procedurę Auto-detection (Autowykrywanie) typu silnika. Procedura polega na sprawdzaniu przez monitor modułu sterującego silnika (ECM) w celu odczytania rodzaju silnika na łodzi i odpowiednim ustawieniu ekranów monitorowania danych (np. jeśli monitor wykryje silnik pokładowy, jako nieużywane dla silnika pokładowego wyłączone zostaną funkcje trymowania silnika/napędu). Celem jest ułatwienie wstępnych czynności konfiguracyjnych. (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-2

8 MONITOR WERSJA Pierwszy rozruch (lub rozruch po wyzerowaniu funkcją Master Reset Zerowanie główne) Komunikaty o błędach pierwszego autowykrywania: Pulsujący komunikat Stbd więcej niż jeden komputer silnika (ECM) został skonfigurowany jako sterburtowy. Prawidłową konfigurację lokalizacji silników można przeprowadzić za pomocą narzędzia DDT lub narzędzia diagnostycznego Quicksilver. Pulsujący komunikat none nie jest widoczny komputer (ECM) żadnego silnika. Należy sprawdzić prawidłowość połączeń okablowania oraz liczbę terminatorów obciążenia. MONITOR Pulsujący komunikat nost żaden komputer silnika (ECM) nie został skonfigurowany jako sterburtowy. Silniki mogą być niekompatybilne lub należy zaprogramować ich prawidłową lokalizację za pomocą DDT lub narzędzia diagnostycznego Quicksilver. Pulsujący komunikat 2001 konieczne ręczne wprowadzenie typu silnika. Aby przewinąć dostępne opcje, należy użyć przycisku. Stnd = napęd rufowy, Inbd = pokładowy, JEtd = strugowodny, Out2 = zaburtowy 2-suwowy, Out4 = zaburtowy 4-suwowy. Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 1-3

9 MONITOR MONITOR WERSJA Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. 1. Przytrzymać przyciski i przez około 12 sekund. Zostanie wyświetlony komunikat dflt. Zwolnić przyciski. 2. Niezwłocznie ponownie nacisnąć i przytrzymać przyciski i, dopóki licznik nie zliczy w dół do zera Komunikat SEt pulsujący na ekranie oznacza, że ustawienia urządzenia zostały wyzerowane do wartości fabrycznych. 1-4

10 MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne UWAGA: W instrukcji pokazano wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Wersja oprogramowania Godziny pracy silnika Uruchomienie Przy rozruchu przez moment (około 1 sekundę) wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania, a następnie przez około 4 sekundy wyświetlana jest liczba godzin pracy silnika. Zużycie paliwa Wyświetla przybliżoną ilość paliwa zużytego od czasu ostatniego zerowania licznika. Reset (Zerowanie licznika) powoduje ustawienie go z powrotem na wartość 0. Licznik można wyzerować w dowolnej chwili, naciskając jednocześnie przyciski i. Obroty silnika Obrotomierz wyświetla prędkość obrotową silnika w RPM (w obrotach na minutę). MONITOR Zużycie paliwa Wyświetla bieżące szacunkowe zużycie paliwa w Gal/hr (galonach na godzinę) lub Ltr/hr (litrach na godzinę). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-5

11 MONITOR WERSJA MONITOR Standardowe ekrany informacyjne Położenie trymowania Wyświetla położenie trymu jednostki napędowej aż do pozycji maksymalnego wytrymowania, a następnie położenia do przewożenia na przyczepie. 0 = trym w dół, 10 = skrajne, trym, 25 = skrajne, na przyczepę. UWAGA: Ten ekran można skonfigurować tak, aby był wyświetlany za każdym razem, gdy używany jest przełącznik trymowania. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL 1. Temperatura silnika Wyświetla temperaturę silnika w stopniach Fahrenheita ( F) lub Celsjusza ( C). Ciśnienie wody Wyświetla ciśnienie wody w silniku w PSI lub barach. Temperatura oleju Wyświetla temperaturę oleju silnikowego w stopniach Fahrenheita ( F) lub Celsjusza ( C). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-6

12 MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne Ciśnienie oleju Wyświetla ciśnienie oleju silnikowego w psi (funtach na cal kw.) lub barach. MONITOR Napięcie akumulatora Wyświetla poziom napięcia akumulatora (stan). Zasięg Wyświetla szacunkowy zasięg na podstawie bieżącego zużycia paliwa oraz ilości paliwa pozostałego w zbiorniku podłączonym do systemu. Wyświetlana jest szacunkowa odległość, którą można przepłynąć na pozostałym paliwie przy bieżącej prędkości łodzi. UWAGA: Dwa warunki aktywacji ekranu: 1. Należy przeprowadzić kalibrację zbiornika paliwa w CAL 2. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL Konieczne jest podłączenie do systemu urządzenia z sygnałem wejściowym prędkości (koła łopatkowego lub przetwornika ciśnienia w rurce Pitota). (ciąg dalszy na następnej stronie) 1-7

13 MONITOR MONITOR WERSJA Standardowe ekrany informacyjne Alarm płytkiej wody Można tak ustawić alarm, aby wyzwalał się za każdym razem po wpłynięciu łodzi na wodę płytszą, niż nastawa alarmu. Ustawianie alarmu płytkiej wody 1. Musi być wyświetlony ekran głębokości wody. Należy upewnić się, że włączona jest opcja Depth (Głębokość) w CAL 2. Informacje zawiera rozdział Kalibracja CAL Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i. Głębokość wody Wyświetla głębokość wody pod przetwornikiem (jeśli jest podłączony). UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do systemu przetwornika głębokości (zamawiany osobno). 3. Zostanie wyświetlone menu włączania/wyłączania alarmu. 4. Nacisnąć przycisk, aby włączyć opcję ON (WŁ). 5. Aby zachować, nacisnąć przycisk. 6. Liczba oznaczająca głębokość będzie pulsować. Nacisnąć przycisk, aby ustawić pulsującą liczbę na żądaną głębokość alarmową. Głębokość maksymalna to 100 stóp, minimalna to 2 stopy. 7. Aby zachować, nacisnąć przycisk. 1-8

14 MONITOR WERSJA System ostrzegawczy W przypadku wykrycia problemu dotyczącego silnika ekrany ostrzegawcze zaalarmują sternika o możliwym problemie. W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. MONITOR Jeśli problem grozi natychmiastowym uszkodzeniem silnika, system zabezpieczenia silnika odpowie ograniczeniem jego mocy. Niezwłocznie zredukować prędkość na przepustnicy do obrotów jałowych. W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Jeśli przycisk trybu zostanie naciśnięty dla innego ekranu, pulsujący sygnał alarmu będzie pulsował, wskazując na problem. Ekrany ostrzegawcze WAŻNE: W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Przegrzanie silnika Wyświetlane są ikony dzwonka i temperatury. Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. Praca na rezerwie oleju Wyświetlane są ikony dzwonka i oleju. Poziom oleju w zbiorniku zamocowanym na silniku jest krytycznie niski. Niskie ciśnienie wody Wyświetlane są ikony dzwonka i ciśnienia wody. Niewystarczające ciśnienie wody w układzie chłodzenia. 1-9 (ciąg dalszy na następnej stronie)

15 MONITOR MONITOR WERSJA Ekrany ostrzegawcze WAŻNE: W Instrukcji obsługi, konserwacji i gwarancji silnika wyjaśniono problem i przedstawiono środki zaradcze. Woda w paliwie Wyświetlane są ikony dzwonka i paliwa. Zawartość w wody w filtrze wydzielającym wodę z paliwa osiągnęła poziom maksymalny. Nadmierne obroty silnika Wyświetlane jest ikona dzwonka. Obroty silnika przekraczają maksymalną dopuszczalną wartość. Usterka silnika Wyświetlane są ikony dzwonka i silnika informujące sterującego o wystąpieniu problemu z silnikiem. Usterka pompy oleju Wyświetlane są ikony dzwonka, silnika i oleju. Przerwane elektryczne działanie pompy oleju. Olej smarowy nie jest dostarczany do silnika. 1-10

16 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Ekrany kalibracji Cal 1: (Wł./Wył.) Wyskakujący ekran trymowania Kalibracja trymu Wybór jednostek miary (układ brytyjski/metryczny) Wybór jednostek zasięgu (Wł./Wył.) Ekrany: Depth (Głębokość), Trim (Trym), Engine Temperature (Temperatura silnika), Oil Pressure (Ciśnienie oleju), Oil Temperature (Temperatura oleju), Water Pressure (Ciśnienie wody), Volts (Napięcie), Engine Hours (Czas pracy silnika) i Data Simulator (Symulator danych). MONITOR Przekręcić kluczyk zapłonu w pozycję włączoną. 2. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 1. UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski, aby zamknąć ekran kalibracji CAL 1. i Ekran początkowy kalibracji Cal 1 Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego ekranu kalibracji. trymowania. 1. Spowodować pulsowanie liczby na ekranie. 2. Nacisnąć przycisk, aby dokonać wyboru. 1 = włącz 0 = wyłącz Wyskakujący ekran trymowania (włączanie/ wyłączanie) Pozwala wybrać, czy przy uruchomieniu będzie wyświetlany ekran trymowania przy każdym użyciu przełącznika 3. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-11

17 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Ustawienie 0.0 czujnika trymowania (pozycja trymu całkowicie do wewnątrz) 1. Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w dół. 2. Ustawić trym w pozycji całkowicie w dół/do wewnątrz. 3. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. 4. Nacisnąć przycisk, aby ustawić wartość Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w górę. 6. Ustawić trym w pozycji całkowicie na zewnątrz (ale nie w pozycji do przewozu na przyczepie). 7. Nacisnąć przycisk, aby zachować. Ustawienie 10.0 czujnika trymowania (pozycja trymu całkowicie na zewnątrz) 8. Nacisnąć przycisk, aby ustawić wartość Ustawienie 25.0 czujnika trymowania (pozycja trymu do przewozu na przyczepie) 9. Powinny migać słowo Trim (Trym) oraz symbol strzałki w górę. 10. Za pomocą przełącznika trymowania ustawić trym w pozycji do przewozu na przyczepie. 11. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. 12. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-12

18 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Układ brytyjski wg. SAE Układ metryczny Układ brytyjski lub metryczny Należy wybrać układ jednostek: SAE English (brytyjski wg normy SAE) lub Metric (metryczny). MONITOR Nacisnąć przycisk, aby przełączyć układ jednostek. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. mile mile morskie kilometry Odczyt zasięgu Należy wybrać jednostki dla odczytów zasięgu: Miles (mile), Nautical Miles (mile morskie) lub Kilometers (kilometry). 1. Nacisnąć przycisk, aby przełączyć układ jednostek. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji Wyświetlanie głębokości (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu głębokości. Wyświetlanie trymu (włączanie/wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu trymowania.

19 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Wyświetlanie temperatury chłodziwa (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu z temperaturą cieczy chłodzącej. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie ciśnienia oleju (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu ciśnienia oleju. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie temperatury oleju (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu temperatury oleju. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-14

20 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 1 Wyświetlanie ciśnienia wody (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu ciśnienia wody. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie napięcia akumulatora (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu napięcia akumulatora. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. Wyświetlanie godzin pracy silnika (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania ekranu godzin pracy silnika. 1. Nacisnąć przycisk, aby włączyć/wyłączyć. 2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski i przez 3 sekundy, aby wyświetlić ekran kalibracji CAL 1, lub nacisnąć przycisk, aby przejść do ekranu kalibracji CAL

21 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja ekranów CAL2: Ustawienie częstotliwości czujnika obrotów koła łopatkowego Ustawienie sygnału wejściowego czujnika prędkości na podstawie ciśnienia wody Pitota Ustawienie współczynnika dla czujnika prędkości na podstawie ciśnienia wody Pitota Kalibracja zbiornika paliwa 1. Przekręcić kluczyk zapłonu w pozycję włączoną. 2. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 1. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby wywołać ekran kalibracji CAL 2. UWAGA: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski, aby zamknąć ekran kalibracji CAL 2. Ekran początkowy kalibracji Cal 2 i Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnego ekranu kalibracji. 1. Nacisnąć przycisk, aby dokonać wyboru. 0 = Brak czujnika ciśnienia (rurki Pitota) 1 = 100 psi (funtach na cal kw.) 2 = 200 psi (funtach na cal kw.) Sygnał wejściowy z czujnika ciśnienia wody (rurki Pitota) Umożliwia wybór sygnału wejściowego czujnika ciśnienia Pitota na silniku. UWAGA: Standardowo wartość prędkości wejściowej w silnikach zaburtowych Mercury wynosi 100 psi (funtach na cal kw.). Niektóre wysokowydajne zastosowania mogą wymagać wartości wejściowej 200 psi (funtach na cal kw.). 2. Nacisnąć przycisk, aby przejść do następnej funkcji. 1-16

22 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Częstotliwość czujnika obrotów koła łopatkowego Częstotliwość można zmienić tak, by odpowiadała wymaganiom różnych czujników. 4.9 to wartość częstotliwości czujnika obrotów koła łopatkowego dostarczanego przez firmę Mercury Marine. MONITOR Nacisnąć przycisk funkcji. Nacisnąć przycisk funkcji. Nacisnąć przycisk funkcji., aby zachować i przejść do następnej Wyświetlacz temperatury wody morskiej (włączanie/ wyłączanie) Umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu z temperaturą wody. UWAGA: Aby układ działał prawidłowo, konieczne jest podłączenie do układu koła łopatkowego Mercury lub przetwornika głębokości/ciśnienia (zamawiane osobno)., aby zachować i przejść do następnej Ekran mnożnika prędkościomierza (rurki Pitota) Umożliwia regulację wartości prędkościomierza w celu dopasowania z innym prędkościomierzem, np. układu GPS. UWAGA: Zakres mnożnika wynosi od 0.5 do 1.5., aby zachować i przejść do następnej 1-17

23 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja zbiornika paliwa TRZY METODY USTAWIENIA FUNKCJI MONITOROWANIA POZIOMU ZBIORNIKA PALIWA: Pierwsza: Nie podejmować żadnych kroków. Liniowy odczyt oparty wprost na wartościach z czujników. Ten tryb nie sprawdza się w przypadku zbiorników o nieregularnych kształtach. Druga: Postępować zgodnie z domyślną procedurą kalibracji zbiornika, wykonywaną bez rzeczywistego napełniania zbiornika paliwem. Monitor poda szacunkowy zakres wartości w oparciu o domyślne wartości czujnika. Ten tryb nie sprawdza się w przypadku zbiorników o nieregularnych kształtach. Trzecia: Postępować dokładnie zgodnie z procedurą kalibracji zbiornika, co oznacza dolewanie paliwa do zbiornika w poszczególnych punktach kalibracji. Na ekranie monitora zostanie wyświetlony oszacowany stopień napełnienia zbiornika zależny od kształtu zbiornika. 1-18

24 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Ustawienie pojemności zbiornika 1 (paliwo) t1 = zbiornik 1 MONITOR Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t1. t1 = zbiornik Nacisnąć przycisk ponownie. Zostanie wyświetlony komunikat no (brak) oraz ikona paliwa. UWAGA: Słowo no (nie) nie zniknie, dopóki wskaźnik nie wykryje zbiornika podłączonego do systemu. W sytuacji braku zbiornika nie można wprowadzić jego wydajności. 3. Za pomocą klawisza wprowadzić pojemność zbiornika 1 w galonach. 4. Nacisnąć przycisk, aby zapisać i przejść do następnej funkcji. 1. Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t2. t2 = zbiornik Nacisnąć przycisk ponownie. Zostanie wyświetlony komunikat no (brak) oraz ikona paliwa. UWAGA: Słowo no (nie) nie zniknie, dopóki wskaźnik nie wykryje zbiornika podłączonego do systemu. W sytuacji braku zbiornika nie można wprowadzić jego wydajności. 3. Za pomocą klawisza wprowadzić pojemność zbiornika 2 w galonach. 4. Nacisnąć przycisk, aby zapisać i przejść do następnej funkcji Ustawienie pojemności zbiornika 2 UWAGA: Zbiornik 2 nie musi być zbiornikiem na paliwo. Może to być zbiornik np. na olej. t2 = zbiornik 2

25 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 1. Nacisnąć przycisk, aby wybrać: 1= włączony, 0 = wyłączony. Aby kontynuować kalibrację zbiornika paliwa, należy wybrać 1, a następnie nacisnąć przycisk. Kalibracja zbiornika 1 Po wprowadzeniu pojemności konieczne jest potwierdzenie, czy ma być kalibrowany zbiornik 1 t1. UWAGA: Wskaźnik nie pozwoli na kalibrację zbiornika paliwa, jeśli nie wprowadzono jego pojemności. 2. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 25%. 25 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 0% napełnienia Opróżnić zbiornik paliwa. Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 25% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 25%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 3. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 4. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 50%. 1-20

26 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 50 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 50% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 50%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 5. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 75%. 75 procent Paliwo do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 7. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 8. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia pełnego %. Pelne ustawienie % 9. Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 10. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk Paliwo do dolania, aby przejść do następnej funkcji Kalibracja zbiornika 1, ustawienie 75% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 75%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania Kalibracja zbiornika 1, ustawienie zupełnego napełnienia Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika.

27 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 Kalibracja zbiornika 2 Można wybrać kalibrację zbiornika 2. UWAGA: Zbiornik 2 nie musi być zbiornikiem na paliwo. Może to być zbiornik np. na olej. UWAGA: Wskaźnik nie pozwoli na kalibrację zbiornika, jeśli nie wprowadzono jego pojemności. 1. Naciskać przycisk aż do wyświetlenia komunikatu t2. t2 = zbiornik Nacisnąć przycisk, aby wybrać: 1= włączony, 0 = wyłączony. Aby kontynuować kalibrację zbiornika 2, należy wybrać Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 1. Nacisnąć przycisk ; zostanie wyświetlona pulsująca ikona. Za pomocą przycisku lub woda/zużyta). wybrać ikonę dla zbiornika 2 (olej, paliwo UWAGA: W przypadku wyboru ikony oleju lub wody/wody zużytej nie będzie konieczna dalsza kalibracja zbiornika 2. Jeśli zbiornik 2 będzie zbiornikiem na paliwo, należy kontynuować procedurę kalibracji. 2. Nacisnąć przycisk, aby kontynuować. 3. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 25% Kalibracja zbiornika 2, wybór ikony Należy wybrać jedną z trzech ikon wyświetlanych dla zbiornika 2 (olej, woda/zużyta, paliwo). Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 0% napełnienia Opróżnić zbiornik paliwa.

28 MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 25 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 25% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 25%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 4. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. MONITOR Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 50%. 50 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 50% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 50%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 6. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 7. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia napełnienia 75%. 1-23

29 MONITOR MONITOR WERSJA Kalibracja CAL 2 75 procent Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie 75% napełnienia Dodać ilość paliwa niezbędną do napełnienia zbiornika w 75%. UWAGA: Ilość paliwa do dolania jest określana na podstawie wprowadzonej pojemności zbiornika. 8. Dodać wyświetloną ilość paliwa konieczną do napełnienia zbiornika. 9. Nacisnąć przycisk, aby dokonać zachować. Nacisnąć przycisk, aby przejść do ustawienia pełnego %. Pełne ustawienie % Paliwo do dolania Kalibracja zbiornika 2, ustawienie zupełnego napełnienia Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 10. Dodać ilość paliwa konieczną do całkowitego napełnienia zbiornika. 11. Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski i, aby zamknąć ekran kalibracji CAL

30 Część 2 Obrotomierz i prędkościomierz systemowy Podstawy obsługi i funkcje Funkcja automatycznego wykrywania silnika Master Reset (Zerowanie główne) Wyświetlacz prędkościomierza Ekrany obrotomierza Kontrola trolingu System ostrzegawczy Ekrany ostrzegawcze Kalibracja obrotomierza Cal Kalibracja obrotomierza Cal Kalibracja prędkościomierza Cal Kalibracja prędkościomierza Cal OBROTOMIERZ I UWAGA: W tej części przedstawiono wszystkie dostępne ekrany wyświetlacza obrotomierza i prędkościomierza systemowego. Niektóre z ekranów mogą być niedostępne zależy to od rodzaju silnika. Obrotomierz i prędkościomierz systemowy jest zgodny z następującymi modelami: Modele silników zaburtowych firmy Mercury, rok modelowy 2002 i nowsze, przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft. Wszystkie modele MerCruiser firmy Mercury przeznaczone do pracy z zestawem SmartCraft.

31 OBROTOMIERZ I

32 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Obrotomierz Prędkościomierz Podstawy obsługi i funkcje Uruchomienie: Wskaźniki włączane są wraz z włączeniem zapłonu. Pozostają aktywne do momentu wyłączenia zapłonu. Oświetlenie: Można regulować jasność i kontrast. Przyciski: Przycisk stosowany jest do wybierania ekranów informacyjnych. Przyciski + i stosowane są do ustawiania prędkości silnika podczas kontroli trolingu i do ustawiania kalibracji wskaźników. Kontrola trolingu: Umożliwia sterującemu ustawianie i kontrolę biegu jałowego silnika przy trolingu bez używania przepustnicy. System zabezpieczenia silnika: Monitoruje czujniki najważniejszych czynności silnika, co pozwala na wczesne wykrywanie problemów w pracy silnika. System reaguje na usterki przez zmniejszenie prędkości silnika w celu utrzymania bezpiecznego stanu pracy. System ostrzegawczy: System wydaje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy i wyświetla komunikat ostrzegawczy na ekranie. OBROTOMIERZ I 2-1

33 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Podstawy obsługi i funkcje Wyświetlacz cyfrowy: Wyświetla aktualne informacje o silniku. OBROTOMIERZ I Wyświetlacz obrotomierza: W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA Engine Break-in (Procedura docierania silnika) Engine Temperature (Temperatura silnika) Oil Psi (Ciśnienie oleju) Trim (Trym) i RPM (obr/min) Trim (Trym) i Water Pressure (Ciśnienie wody) Water Pressure (Ciśnienie wody) Battery Voltage (Napięcie akumulatora) i Engine Hours (Godziny pracy silnika) Fuel Flow (Przepływ paliwa) i Fuel Used (Zużycie paliwa) RPM (obr/min) Depth (Głębokość) Speed/Sea temp (Prędkość/ temperatura wody morskiej) Wyświetlacz prędkościomierza: W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA Speed (Prędkość) Fuel Used (Zużycie paliwa) COG/SOG Jeżeli są danie GPS Odległość i ilość paliwa potrzebnego do dopłynięcia jeżeli w opcjonalnym GPS zaprogramowano punkt docelowy Clock (Zegar) Air/Sea Temp (Temp. powietrza/wody morskiej) Inst. and Avg. Fuel Economy (Chwilowa i średnia oszczędność paliwa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Fuel Tank Levels (Poziom paliwa w zbiorniku) Oil Tank Levels (Poziom oleju w zbiorniku) Fresh Water Levels (Poziomy świeżej wody) Waste Water Levels (Poziom zużytej wody) Dual Engine (Dwa silniki) Synchronizator: Trim (Trym) i RPM (obr/min) Fuel Range (Zasięg na pozostałym paliwie) Fuel Flow (Przepływ paliwa) Trip Odometer (Licznik przebytej drogi) Steering Angle (Kąt steru) 2-2

34 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Funkcja automatycznego wykrywania silnika Przy pierwszym uruchomieniu lub po zastosowaniu funkcji Master Reset (Zerowanie główne) zostanie wyświetlony komunikat Auto detect (Autowykrywanie). Po naciśnięciu przycisku trybu wskaźnik automatycznie określi typ silnika. Spowoduje to odpowiednie ustawienie danych wyświetlaczy. Celem jest ułatwienie wstępnych czynności konfiguracyjnych. Jeżeli na wskaźniku zostanie wyświetlony komunikat No Starboard Engine (Brak silnika sterburty) lub Multiple Starboard Engines (Wiele silników sterburty) należy wybrać położenie silnika (Port i Stbd) za pomocą przyrządu diagnostycznego firmy Mercury. Przeprowadzić czynności Master Reset i Auto detect ponownie. (Patrz Master Reset ). Systemowy obrotomierz i prędkościomierz standardowo dostarczane są z funkcją Engine Auto-detection Screen, która umożliwia wskaźnikowi automatyczne wykrycie stosowanego silnika przy pierwszym rozruchu oraz konfiguracje wskaźnika odpowiednią dla typu jednostki. Master Reset (Zerowanie główne) Polecenie Master Reset (Zerowanie główne) umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych wskaźników. WAŻNE: Wykonanie głównego zerowania spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych urządzenia, a co za tym idzie, skasowanie wszelkich ustawień kalibracji wykonanych podczas instalacji produktu. Przez równoczesne przytrzymanie przycisków i przez około 10 sekund (aż słupki na wyświetlaczu się zderzą ) można przywrócić fabryczne ustawienia domyślne jednostki. OBROTOMIERZ I 2-3

35 OBROTOMIERZ I SYSTEMU Prędkościomierz OBROTOMIERZ I Wyświetlacz prędkościomierza EKRANY MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SILNIKA. Po włączeniu zapłonu wyświetlany jest ostatni ekran prędkościomierza przed wyłączeniem zapłonu. Nacisnąć Ciąg dalszy na następnej stronie, aby zmienić wyświetlane ekrany. Można przywrócić poprzedni ekran naciskając i przytrzymując przycisk 2 sekundy. Spowoduje to przywrócenie poprzedniego ekranu. przez UWAGA: Odczyty mogą być wyświetlane w układach brytyjskim (U.S.A.) lub metrycznym. Patrz Kalibracja. UWAGA: Opisy nie zawsze będą przedstawiane w tej samej kolejności na wskaźniku. Kolejność może się zmieniać w zależności od typu silnika. 1. Zegar Temp Zegar, temperatura powietrza i temperatura wody. Aby możliwe było wyświetlanie odczytów temperatury wody i powietrza, należy podłączyć odpowiednie czujniki. 2. Poziom paliwa Wyświetla ilość pozostałego paliwa. 3. Poziom oleju Wyświetla poziom pozostałego oleju silnikowego lub poziom w zbiorniku wody lub ściekowym (jeżeli jest zainstalowany). 4. Synchronizator obrotów Dotyczy tylko dwóch silników monitoruje obroty obu silników. 5. Synchronizator trymowania Dotyczy tylko dwóch silników monitoruje ustawienie trymu obydwóch silników. Ułatwia utrzymanie równych poziomów trymowania. 2-4

2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i

2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411. pol i pol i 2012 Mercury Marine Wskaźniki obrotomierza/prędkościomierza systemowego 90-8M0061643 411 ii pol Omówienie produktu Obrotomierz i prędkościomierz systemowy identyfikacja produktu... 1 Obrotomierz/prędkościomierz

Bardziej szczegółowo

2013 Mercury Marine Obrotomierz/prędkościomierz SC M pol i

2013 Mercury Marine Obrotomierz/prędkościomierz SC M pol i pol i 2013 Mercury Marine Obrotomierz/prędkościomierz SC 1000-8M0086730 813 ii pol Omówienie produktu Podstawy obsługi i funkcje... 1 Funkcja automatycznego wykrywania silnika... 1 Master Reset (Zerowanie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002

Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Zegarek do nurkowania Diver Master II Instrukcja obsługi Numer produktu: 860002 Strona 1 z 19 1. Obsługa Przycisk LIGHT MODE START/STOP LAP/RESET Znaczenie! Obsługa Włączanie podświetlania tarczy (5 sekund)

Bardziej szczegółowo

Krokomierz Ion Audio Health

Krokomierz Ion Audio Health INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz Ion Audio Health Nr produktu 396268 Strona 1 z 6 Zawartość opakowania: Krokomierz USB, kabel mini USB, pasek na rękę, Mini CD, Przewodnik szybkiego startu Uwaga: - Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem

Instrukcja Obsługi. Przeczytaj uważnie przed użyciem Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem OBUDOWA Z EKRANEM DOTYKOWYM Instrukcja Obsługi Przeczytaj uważnie przed użyciem A = CZAS (TIME) E = USTAW (SET) I = WENTYLATOR (FAN) B = DYSK TW. (HDD)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25

Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 Bezprzewodowy licznik rowerowy ATECH Navigator F25 FUNKCJE - Wybór km/mile - Zegar format 12/24- godzinny - Automatyczny wybór funkcji (DST, MXS, AVS, TM) - Bieżąca prędkość km/h lub mile/h - Porównywarka

Bardziej szczegółowo

2015 Mercury Marine. Wskaźnik MercMonitor ECO

2015 Mercury Marine. Wskaźnik MercMonitor ECO 2015 Mercury Marine Wskaźnik MercMonitor ECO 8M0107754 415 pol pol Informacje ogólne Podstawy obsługi i funkcje... 1 Funkcja automatycznego wykrywania silnika... 2 Alarmy ostrzegawcze z tekstem opisu...

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE OPIS 1 1. Wyświetlacz (LED) SYSTEMY E-BIKE Systemy e-bike

Bardziej szczegółowo

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz

Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz INSTRUKCJA OBSŁUGI Krokomierz z czujnikiem 3D, Oregon Scientific PE-200, zintegrowany zegar, kalendarz Nr produktu 674117 Strona 1 z 10 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór krokomierza Oregon Scientific Slimfit

Bardziej szczegółowo

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne.

Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza oraz inne. Zegarek, krokomierz Instrukcja obsługi Nr produktu:860399 1.0 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego zegarka. Zegarek posiada funkcje czasu aktualnego, drugiego czasu, alarmu dziennego, stopera, krokomierza

Bardziej szczegółowo

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi

Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Anemometr Extech AN100 Instrukcja obsługi Nr produktu: 122313 Strona 1 z 6 Wstęp Gratulujemy zakupu termoanemometru Extech AN100 CFM/CMM. Przyrząd mierzy prędkość powietrza, przepływ powietrza (objętość)

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Termo-anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -135 Anemometr HOT AIR

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start

Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Komputer rowerowy z GPS GB-580P Szybki start Co to jest GPS? GPS oznacza Globalny System Pozycjonowania. Dla określenia położenia w trzech wymiarach (3D fix) niezbędny jest odbiór sygnału z przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski -

Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego. - Polski - Podręcznik użytkownika analogowego komputera bezprzewodowego - Polski - Spis treści 1 Wstęp 6 Tryb ustawień 11 Wyzeruj dzienniki trasy/wyzeruj 2 Zawartość opakowania 7 Ustawienia obwodu koła 12 Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA ANALOGOWEGO Ustawienie czasu 1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2. 2. Obracaj koronkę w prawo lub w lewo tak aby odpowiadała wybranym przez Ciebie preferencjom. 3. Przywróć koronkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M Q 1109

2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M Q 1109 i 2010 Mercury Marine SmartCraft Monitor 5.0v 90-8M0053693Q 1109 ii SPIS TREŚCI Informacje ogólne Opis modeli bramy MercMonitor...1 Opis akceptacji protokołu bramy MercMonitor... 4 Połączenie z siecią

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

2024 Wiertnica do przewiertów sterowanych Model nr Numer seryjny i wyższe. Model nr 23800W Numer seryjny i wyższe

2024 Wiertnica do przewiertów sterowanych Model nr Numer seryjny i wyższe. Model nr 23800W Numer seryjny i wyższe Form No. 2024 Wiertnica do przewiertów sterowanych Model nr 23800 Numer seryjny 313000501 i wyższe Model nr 23800A Numer seryjny 315000001 i wyższe Model nr 23800C Numer seryjny 315000001 i wyższe Model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY. SERIA LOGIX i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNA STACJA UZDATNIANIA WODY SERIA LOGIX - 255 i PERFORMA STEROWANIE OBJĘTOŚCIOWE STEROWANIE CZASOWE FILTR Sterowniki serii Logix Sterownik 740 - elektroniczny sterownik zegarowy

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi. Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525.

Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525. Licznik rowerowy COCKPIT 2 FC 525 Instrukcja obsługi Nr produktu: 860724 1. ZAKRES DOSTAWY 1.1 FC 525 Strona 1 z 16 2. WKŁADANIE BATERII W momencie zakupu bateria jest już włożona do komputera rowerowego.

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C600E

Wyświetlacz funkcyjny C600E Wyświetlacz funkcyjny C600E Szanowny Użytkowniku, Aby zapewnić lepszą wydajność Państwa roweru elektrycznego, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją produktu C600E-USB. Wszystkie szczegóły,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI

AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI AUTOMATYCZNY KARMNIK DLA RYB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PANEL KONTROLNY 2. BATERIE 3. OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE 3.1 USTAWIENIE ZEGARA 3.2 PROGRAMOWANIE KARMIENIA 3.3 KARMIENIE RĘCZNE 3.4 PODGLĄD USTAWIEŃ 4. UWAGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700

INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 INSTRUKCJA OBSŁUGI U700 Nr referencyjny JW00* Promaster SST Nr kalibru U70* Cechy: Zasilany światłem Czas światowy Chronograf do 24h Tarcza analogowa i wyświetlacz cyfrowy Odliczanie czasu (timer) do 99

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY

SET ENTER/TEST HOUR MIN MONTH DEMO PROGRAM DAY PRZYGOTOWANIE DOZOWNIKA Aby otworzyć pokrywę, włóż kluczyk do zamka, przekręć i pociągnij do siebie. Włóż dwie baterie alkaliczne. Włóż puszkę z aerozolem. Dozownik jest gotowy do zaprogramowania. PANEL

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMO-HIGROMETR Z ZEGAREM DM-302 I. Główne cechy INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Trzyliniowy wyświetlacz LCD, na którym wyświetlana jest godzina (lub data), temperatura wewnętrzna i wilgotność względna. 2. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko)

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-351 (płaskie jabłuszko) Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor

1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI. 2. WYGLĄD I ROZMIAR Materiał oraz kolor Spis treści 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI 2 2. WYGLĄD I ROZMIAR 2 3. ZESTAWIENIE FUNKCJI I OPIS PRZYCISKÓW 3 Zestawienie funkcji urządzenia 3 Wyświetlacz zaawansowany 4 Wyświetlacz podstawowy 4 4. OPIS PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM

Zegarek Kwarcowy Braun BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672822 Zegarek Kwarcowy Braun 66516- BN0087WHSLMHG, sterowany radiowo, 42 x 11,5 mm, 5 ATM Strona 1 z 5 (I) Funkcje przycisków: Przycisk A wynik odbioru / ustawienia wskazówek

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższej tabeli średnic koła oraz wartości parametrów. Strona 1 z 5

Dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższej tabeli średnic koła oraz wartości parametrów. Strona 1 z 5 Komputer rowerowy Instrukcja obsługi Produkt nr 856014 Wprowadzanie rozmiaru koła Po wymianie baterii LUB przyciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny w trybie ODO, wyświetlony zostanie domyślny parametr

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693

Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik prądu EM 231 Nr produktu 000103693 Strona 1 z 6 4.2 Widok z przodu Ekran 4.3 Lokalizacja elementów sterowania, funkcje i ekrany 1 Zasobnik baterii Zasobnik baterii znajduje się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii:

Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Ten monitor jest przeznaczony do programowalnego magnetycznego roweru do ćwiczeń i zaprezentowany przy użyciu następujących kategorii: Kluczowe Funkcje O Wyświetlaniu Zakresy Działania Fakty o których

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Twin1 ISR

Instrukcja obsługi Twin1 ISR Instrukcja obsługi Twin1 ISR Strona 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia: Aby uruchomić urządzenie, należy je podłączyć do aparatu przy pomocy kabla dołączonego do zestawu. Następnie naciskamy dowolny klawisz.

Bardziej szczegółowo

Licznik rowerowy Security Plus DKS 148, 4 w 1, zasilanie solarne

Licznik rowerowy Security Plus DKS 148, 4 w 1, zasilanie solarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik rowerowy Security Plus DKS 148, 4 w 1, zasilanie solarne Numer produktu: 860113 Strona 1 z 7 Właściwości Zasilanie solarne Strona 2 z 7 Wprowadzanie danych dotyczących rozmiaru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo