System kontroli zużycia paliwa w lokomotywie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli zużycia paliwa w lokomotywie"

Transkrypt

1 paliwa w lokomotywie OFEROWANA PRZEZ NAS KONFIGURACJA SYSTEMU POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM GWARANTUJE PEŁNE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I NIEZALEŻNOŚCI. STAJECIE SIĘ PAŃSTWO WŁAŚCICIELEM NIE TYLKO URZĄDZEŃ POJAZDOWYCH, ALE RÓWNIEŻ OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO.

2 Urządzenia GPS zamontowane na lokomotywach umożliwiają pomiar i rejestrację niżej wymienionych parametrów pracy lokomotyw w odniesieniu do czasu pracy, rodzaju pracy i wielkości zużycia paliwa. Parametry te związane są z: wizualizacją położenia lokomotywy z dokładnością +/- 10m na mapie krajowych linii kolejowych wraz z animacją trasy przejazdu lokomotywy w czasie rzeczywistym identyfikacją maszynisty raportowaniem na bieżąco statusu wykonywanych czynności definiowaniem kryteriów nieprawidłowości i alarmów kontrolą zużycia paliwa raportowaniem trybów pracy lokomotyw tworzeniem zestawień rozliczeniowych zarówno dla maszynistów jak i dla lokomotyw, takich jak: 1.Postój lokomotywy z uruchomionym/wyłączonym silnikiem spalinowym 2.Jazda lokomotywy z wyłączonym silnikiem 3.Moc prądnicy głównej 4.Możliwość filtrowania i analizy trybów pracy w odniesieniu do numeru lokomotywy, jak również do osoby maszynisty lokomotywy 5.Raporty łączne oraz dla wskazanych grup lokomotyw, maszynistów i przekroczeń zadanych wartości zużytego paliwa w odniesieniu do osoby maszynisty (tzw. przepały paliw) 6.Powiadamianie przez system w czasie rzeczywistym o lokalizacji i zużyciu paliw, odbiegających od zadanej normy (system alarmów) 7.Przenoszenie wygenerowanych danych do Excella w celu ich dalszej obróbki. ZESTAW URZĄDZEŃ INSTALOWANYCH NA LOKOMOTYWIE POSIADA ŚWIADECTWO DO- PUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI WYDANE PRZEZ UTK. W skład sterownika wchodzą następujące funkcjonalne podzespoły: telefon przemysłowy GPS odbiornik GPS mikroprocesor pamięć nieulotna przetwornica 24/12V DC /3V3 DC wzmacniacz mikrofonowy dla telefonu GSM układy wejść do podłączenia sygnałów elektrycznej instalacji pojazdowej układy sterowania przekaźnikami wyjściowymi wysoko - prądowy przekaźnik do sterowania elektrycznymi urządzeniami pojazdu port komunikacyjny RS 485 do podłączenia np. dodatkowych urządzeń zewnętrznych elementy (diody LED) sygnalizujące stan sterownika układ kontroli napięcia zasilającego i zasilania awaryjnego elementy zabezpieczające wewnętrzne układy przed skutkami zakłóceń instalacji elektrycznej pojazdu Sterownik wraz z własnym podtrzymaniem bateryjnym instalowany jest w obudowie zapewniającej ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem. Sterownik GPS składa się z następujących modułów: 1.Moduł mikroprocesora element ten steruje pracą wszystkich pozostałych elementów składowych sterownika GPS. Procesor odpowiada za bieżącą akwizycję danych oraz ich właściwe przetwarzanie i transmitowanie. Algorytm pracy tego modułu uwzględnia m.in. mechanizm diagnostyczny, który umożliwia sprawdzanie czy parametry podłączonych akcesoriów lub też czujników są zgodne z wartościami zadekretowanymi przy instalacji sterownika GPS. 2.Moduł GPS zastosowano tutaj 12- kanałowy odbiornik GPS. Moduł GPS nie istniejew postaci samodzielnej, funkcjonalnie wymiennej płytki elektronicznej OEM. WYPOSAŻENIE LOKOMOTYWY: Sterownik ET-GPS-GSM z modemem GSM/GPRS Urządzenie to składa się z modułu GPS wraz z procesorem oraz z modułu pamięci tzw. czarnej skrzynki, pozwalającej na zapis danych z 14 dni. Dane te zawierają informacjeo: lokalizacji, prędkości pojazdu a także o czasie oraz stanie podłączonych czujników, dzięki którym będzie możliwe określenie parametrów pracy lokomotywy tj. ilości zużytego paliwa, poziomu paliwa jak też obciążenia pracy silnika. Przedmiotowy sterownik GPS współpracuje z dostarczanym w komplecie telefonem przemysłowym GSM/G- PRS. Widok sterownika ET-GPS-GSM z antenami GPS i GSM

3 3.Moduł GSM/GPRS do transmisji danych zastosowano przemysłowy moduł GSM z funkcją GPRS. Moduł ten jest w postaci samodzielnej, funkcjonalnie wymiennej płytki elektronicznej OEM. 4.Moduł czarnej skrzynki to układy pamięci, umożliwiający rejestrację parametrów przejazdu i parametrów pracy lokomotywy. Częstotliwość zapisu danych jest zdalnie programowalna z krokiem zapisu np. co 5 sek. Moduł ten zapisuje rekord informacji, zawierający takie dane jak: data, czas, pozycja, prędkość, stany wejść. Pojemność pamięci umożliwia zapis rekordów. 5.Moduł wejść cyfrowych moduł ten umożliwia podłączenie sygnałów typu zał./wył. 6.Moduł wejść analogowych moduł ten umożliwia podłączenie czujników analogowych. Zakres pomiarowy jest w przedziale 2,5 35V np. sondy paliwa itp. 7.Moduł wejść licznikowych moduł ten umożliwia podłączenie czujników z wyjściem impulsowym np. układu przepływomierza. Moduł wejść licznikowych zlicza impulsy o parametrach: czułość wejść 4V lub 10 V, częstotliwość zliczania impulsów 2 khz. zewnętrznej rury osłonowej - o wewnętrznej średnicy większej niż średnica pływaka. Rura ta mocowana jest do korpusu. Jej zadaniem jest ochrona rury owalnej i pływaka. Terminal Terminale to urządzenia, które służą do komunikacji z obsługą pojazdu. Odbywa się ona na zasadzie dekretów tekstowych pomiędzy lokomotywą a bazą oraz bazą a lokomotywą. Terminal pozwala maszyniście na wpisanie dowolnych komunikatów tekstowych i przesłanie ich do bazy (dyspozytora) jak również na odczyt wiadomości tekstowych wysłanych z bazy. Urządzenie umożliwia także przesłanie wcześniej zaprogramowanych informacji dekretów, które określają wykonywane w danej chwili czynności: postój, ciągnie ładowny, ciągnie pusty, jazda luzem, manewry, tankowanie, awaria lokomotywy, wykolejenie, przegląd, naprawa bieżąca lub naprawa okresowa. Dekrety te są przesyłane do bazy i wyświetlane w oprogramowaniu monitorującym i rozliczającym. Urządzenie pozwala także na zestawienie połączeń głosowych z wybranymi numerami telefonów (zaprogramowanymi w terminalu). 8.Moduł podtrzymania bateryjnego urządzenie posiada podtrzymanie bateryjne na 24 godziny pracy (zależnie od użytego akumulatora). Sonda mikroprocesorowa Mikroprocesorowa, pływakowa sonda poziomu paliwa służy do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku, w którym jest zamontowana. Pomiar poziomu paliwa polega na określeniu położenia pływaka, który może się przesuwać wzdłuż owalnej rury z umieszczoną wewnątrz listwą pomiarową. Budowa sondy Sonda składa się z następujących elementów: listwy pomiarowej - wzdłuż której znajdują się czujniki temperatury. Czujniki te mierzą temperaturę płynu, w którym zanurzona jest sonda. Znając współczynnik zależności gęstości (objętości) od temperatury, wynik pomiaru poziomu można przeliczyć do poziomu w temperaturze odniesienia danego płynu. owalnej rury - wewnątrz której umieszczona jest listwa pomiarowa. Rura ta jest równocześnie prowadnicą dla pływaka. Kształt rury osłonowej i kształt otworu w pływaku zapobiegają obracaniu się pływaka wokół jego osi. pływaka - wykonanego ze spienionego polipropylenu. korpusu sondy - do którego mocowana jest rura owalna z umieszczoną wewnątrz listwą pomiarową. Do korpusu mocowana jest również zewnętrzna rura osłonowa. Korpus sondy posiada osłonę, chroniącą sondę przed wpływem warunków atmosferycznych. Do osłony zamocowany jest przepust kablowy (dławnica), poprzez który wyprowadzany jest kabel zasilająco - sygnałowy. Widok terminala Mcb Do podstawowych funkcji realizowanych przez to urządzenie należą: wyświetlanie danych: - czas (godzina, minuta) - aktualny poziom paliwa - aktualna moc prądnicy głównej - po podłączeniu czujnika - aktualne zużycie paliwa - po podłączeniu przepływomierza - licznik zużycia paliwa po podłączeniu przepływomierza przesyłanie do bazy aktualnych zaprogramowanych dekretów i komunikatów przesyłanie do bazy alarmów w przypadku stwierdzenia zużycia paliwa ponad normę odbiór z bazy dowolnych komunikatów (z wysłaniem potwierdzenia odbioru) zestawienie połączeń głosowych z zaprogramowanymi numerami telefonicznymi

4 Czujnik prędkości obrotowej silnika głównego Element ten instaluje się w pobliżu wału napędowego silnika, wykrywając jego pracę. Parametry czujnika: Typ czujnika: czujnik indukcyjny, reagujący na zbliżenie elementów metalowych Maksymalny zakres działania: 4-8 mm Napięcie zasilające: 8-30 V Powtarzalność określania pozycji: < 1 mm Czas reakcji: <=1ms Prąd wyjściowy: 200 ma Wykres mocy prądnicy głównej i zużycia paliwa przepływającego przez przepływomierz ET-VZO-15 dla lokomotywy serii S-200 Przepływomierz Wykresy stanu paliwa i prędkości obrotowej silnika spalinowego lokomotywy serii S-200 Moduł miernika mocy prądnicy głównej lokomotywy Miernik mocy podłączany jest do układu woltomierza i amperomierza silnika trakcyjnego lokomotywy. Stosuje się tu wysoko impedancyjne wzmacniacze w torach pomiarowych (Z>1MΩ), separację galwaniczną układów zasilania wzmacniaczy (przetwornica transformatorowa) oraz przesył zmierzonych wartości prądu i napięcia poprzez sprzęgacze optoelektroniczne transoptory. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się separację galwaniczną od instalacji elektrycznej lokomotywy i brak jest wpływu na wskazania jej przyrządów kontrolno-pomiarowych. Ze względu na małą dokładność i niską powtarzalność wykonania wskaźników prądu i napięcia lokomotywy po montażu modułu miernika mocy przeprowadzany jest proces jego kalibracji. Po przeprowadzonej kalibracji błąd pomiaru mocy podawanej na silniki trakcyjne jest mniejszy niż 2%. Przepływomierz ET-VZO-15/K/Z służy do pomiaru zużycia paliwa przez silnik spalinowy lokomotywy. Jest on wyposażony w precyzyjny miernik przepływu VZO-15 szwajcarskiej firmy Aquametro, układ zaworów przełączających i zwrotnych, oraz akumulator hydrauliczny. Miernik przepływu działa na zasadzie pompki z wirującym tłokiem, przepompowując określone porcje mierzonego medium i zliczając ich ilość. Tym samym mierzy on rzeczywistą objętość płynu przepływającego w danym czasie. Maksymalny chwilowy przepływ może osiągnąć wartość 600l/h. Zadaniem akumulatora jest tłumienie ewentualnych zmian ciśnienia w układzie zasilania paliwem silnika wysokoprężnego poprzez przyjmowanie paliwa powracającego z pomp wtryskowych. Poza objętością przepływającego przez przepływomierz paliwa jest mierzona jego temperatura. Znajomość temperatury paliwa umożliwia przeliczenie zliczonego przez przepływomierz paliwa do temperatury odniesionej (kompensacja temperaturowa). Przyjmując odpowiedni współczynnik gęstości paliwa możliwe jest przeliczenie zmierzonej objętości paliwa na jego masę. Sposób włączenia przepływomierza w układ zasilania paliwem silnika wysokoprężnego zależny jest od typu lokomotywy. Lokomotywy serii SM48, S-200, SU46 i ST44 posiadają regulator ciśnienia paliwa na listwie zasilającej pompy wtryskowe. Dla tych lokomotyw sposób zabudywomierza zachowuje obieg nadmiaru paliwa przez wodny podgrzewacz paliwa. Jest to szczególnie istotne z okresie zimowym, ponieważ ze schłodzonego paliwa mogą wydzielać się parafiny utrudniające pracę silnika. Przepływomierz zostaje włączony pomiędzy filtry dokładnego oczyszczania a listwę wtryskową. Mierzy ilość paliwa zużywanego przez silnik. Powracające z listwy wtryskowej paliwo kierowane jest powtórnie do zasilania wtrysków paliwo, które raz przepłynęło przez przepływomierz nie wraca do zbiornika głównego.

5 Przepływomierz wyposażony jest w zawór zwrotny zamontowany szeregowo z miernikiem przepływu. Zapobiega on odwrotnemu przepływowi paliwa przez miernik, a co za tym idzie przed wielokrotnym zliczaniem tego samego paliwa. Dla lokomotyw serii SM41, SM42 i ST43 przepływomierz włączany jest w układ zasilania pomiędzy filtrami precyzyjnego oczyszczania a listwy zasilające pompy wtryskowe. Dla lokomotyw SM41 i SM42, dzięki zastosowaniu specjalnej złączki rozdzielającej, zostaje zachowane odpowietrzenie instalacji paliwowej. Mierzone jest tylko paliwo trafiające do pomp wtryskowych. Identyfikacja maszynisty Identyfikacja maszynisty realizowana jest poprzez odczyt bezstykowej karty, którą umieszcza się w czytniku. Czas zalogowania danego użytkownika określany jest na podstawie pomiaru czasu, w którym jego karta znajduje się w czytniku. Oprogramowanie bazowe pozwala również na przypisanie części kart do puli identyfikatorów warsztatowych. Umożliwia to zastosowanie w terminalu odmiennych algorytmów. Układ zaworów przełączających i zawór odcinający umożliwia przełączenie przepływomierza w tryb awaryjny. W trybie tym przywracany jest pierwotny obieg paliwa. Przepływomierz poza przewodami i zaworami odłączony zostaje od instalacji paliwowej. Obudowa przepływomierza zabezpiecza przed dostępem osób niepowołanych. Przepływomierz odporny jest na próby zakłócania jego pracy zewnętrznym polem magnetycznym (np. magnesem neodymowym). Zdjęcie plombowanej pokrywy przepływomierza jest wykrywane przez specjalny czujnik, zapisywane w pamięci rejestratora i natychmiast sygnalizowane w bazowym oprogramowaniu monitorującym. Przepływomierz mierzy ilość zużywanego przez silnik paliwa z dokładnością nie gorszą niż 2% w całym zakresie temperatur pracy. Przykładowy wykres stanu paliwa w zbiorniku głównym i stanu przepływomierza ET-VZO-15 na lokomotywie serii S-200. Dodatkowo zawarta informacja o obrotach silnika, mocy prądnicy głównej i prędkości lokomotywy.

6 WYPOSAŻENIE BAZY: Komputer bazowy Stacja bazowa składa się głównie z oprogramowania i dostarczanego przez klienta komputera PC. Komputer ten odpowiedzialny jest: za nadzorowanie transmisji danych z i do lokomotyw za akwizycję i archiwizację danych za kontrolę dostępu dla administratora i użytkowników lokalnej sieci Sterownik bazowy Sterownik bazowy to urządzenie z wbudowanym modułem teletransmisyjnym GSM/GPRS, który jest główną częścią stacji monitorującej i odpowiada za komunikację z urządzeniami pojazdowymi. W trybie pracy on-line systemu z zastosowaniem transmisji danych w trybie GPRS pomiędzy pojazdami a bazą wykorzystywane jest połączenie internetowe. Sterownik bazowy podłączony jest do komputera bazowego. Urządzenie to umożliwia nawiązywanie połączenia z urządzeniem GPS od strony stanowiska bazowego w GPRS-ie, pracującym na publicznym APN-e jak również w trybie SMS. Oprogramowanie Struktura oferowanego oprogramowania użytkowego umożliwia pracę wielostanowiskową. Programy te działają z wykorzystaniem środowiska systemu Windows XP. Sieciowa struktura oprogramowania bazowego pozwala w elastyczny sposób rozbudowywać system o kolejne stanowiska dyspozytorskie. Oferowane oprogramowanie realizuje m.in. : funkcję transmisji danych w trybie GPRS tak na publicznym jak i prywatnym APN-e; funkcję służącą do sprawdzania lokalizacji i zarządzania lokomotywami w czasie rzeczywistym. W zależności od poleceń dyspozytora na monitorze wyświetlają się informacje o pojazdach (pozycja, prędkość, czas, stan czujników) na żądanie bądź w trybie ciągłym; funkcję służącą przekazowi zawartych danych w pamięci urządzeń pojazdowych (tzw. czarnych skrzynek ) poprzez łącze bezprzewodowe GPRS sieci GSM za pośrednictwem modułu przemysłowego GSM/GPRS; funkcję służącą archiwizacji zarejestrowanych przez system danych; zarchiwizowane dane zapisywane są w otwartych bazach danych tak, aby było możliwe ich wykorzystanie do celów rozliczeniowych pracy lokomotywy oraz maszynisty przez standardowe narzędzia programowe; funkcję odtwarzania zdarzeń przeszłych pochodzących z odczytu pamięci urządzeń pojazdowych (tzw. czarnych skrzynek ). Na ich podstawie można wykonywać analizy, statystyki oraz inne materiały służące do kontroli i rozliczeń. Na twardym dysku komputera bazowego instaluje się dwie aplikacje programowe: Program GPS Monitor umożliwiający śledzenie i zarządzanie pojazdami w czasie rzeczywistym. Daje on możliwość bieżącego kontrolowania tego, gdzie w danej chwili znajdują się lokomotywy, czy na czas docierają do miejsc przeznaczenia itp. Użytkownik może na bieżąco monitorować położenie wszystkich lokomotyw, jak również tylko jednego wybranego pojazdu. W zależności od wersji program ten np. może umożliwiać określanie obszarów, po których poruszanie się pojazdów jest lub nie jest dozwolone. Wówczas opuszczenie lub wjechanie pojazdu do takiego obszaru powoduje automatyczne włączenie alarmu i wyświetlenie się stosownego komunikatu na komputerze dyspozytora w bazie. Oprogramowanie Rejestr GPS na stanowisku Centrum Analiz i Rozliczeń służy odtwarzaniu i analizie informacji systemowych. Analizy i zestawienia tworzone są na bazie danych zarejestrowanych w czarnej skrzynce sterownika pojazdowego GPS. Powyższe aplikacje składają się z takich modułów jak: Moduł autoryzacji i kontroli dostępu danych system umożliwia wprowadzenie haseł ograniczających dostęp osobom niepowołanym. Funkcjonalność tego modułu pozwala na nadawanie poszczególnym operatorom konkretnych uprawnień. Logowanie się operatorów jest możliwe poprzez wpisanie indywidualnego hasła. Zmiana operatora jest możliwa bez konieczności wychodzenia z programu. Informacja o każdej zmianie jest zapisana w programowym rejestrze czynności. Rejestr ten zapisuje również każde odpytanie lokomotywy jak też zamknięcie bądź uruchomienie aplikacji. Moduł zdalnego odczytu danych odczyt danych z czarnej skrzynki odbywa się bezprzewodowo GPRS-em w dowolnym momencie na żądanie, jak również istnieje możliwość programowania automatycznego odczytu zgodnie z zadanym planem konfigurowalnym w funkcji czasu oraz lokalizacji lokomotywy.

7 Moduł zapisu danych Zarchiwizowane dane zapisywane są w otwartych bazach danych. Możliwe jest, więc wykorzystanie ich do celów rozliczeniowych również przez standardowe narzędzia programowe (export danych do innych aplikacji np. Microsoft Excel, pliki tekstowe). Moduł konfiguracji W programie jest możliwość konfiguracji lokomotyw w zakresie: wyboru ikony, która będzie symbolem danej lokomotywy na ekranie, wprowadzania opisu lokomotywy, który będzie widoczny na ekranie jak również w zakresie określenia przynależności do konkretnej grupy lokomotyw. Moduł lokalizacji Umożliwia: 1.Określenie położenia i prędkości poruszania się lokomotywy wraz z danymi o stanie czujników 2.Prezentację graficzną na planie dotychczas przebytej trasy w danym dniu 3.Rysowanie na planie tras wzorcowych 4.Zaznaczenie terenu w formie wielokąta o nieregularnym kształcie i kontroli wjazdu oraz wyjazdu z tego obszaru 5.Utworzenie i edycję bazy danych punktów terenowych Moduł edycji map system ma także możliwość wprowadzania (zaimportowania) map w formacie shp. Moduł ten pozwala użytkownikowi na modyfikowanie dostarczonych warstw mapy cyfrowej jak również umożliwia tworzenie nowych warstw. Moduł analityczny moduł ten pracuje na danych odczytanych z czarnych skrzynek. Dzięki zarejestrowanym informacjom możliwe jest stworzenie listy tras przejazdów określonych parametrem czasu, tj. dzień, godzina, minuta. W ramach tych list można wykonywać indywidualne analizy, rysowanie wykresów, obliczanie przebytej drogi, itp. Aplikacja ta umożliwia definiowanie kryteriów nieprawidłowości tj. odstępstw od zadanych parametrów. Użytkownik może wykonać szczegółowe zestawienie w formie karty drogowej, składającej się z następujących pozycji (po podłączeniu odpowiednich czujników): nazwiska maszynisty numeru lokomotywy czasookresu raportu ilości zmierzonych kilometrów ilości zużytego paliwa liczby tankowań wraz z podaniem ilości stanu początkowego paliwa stanu końcowego paliwa mocy prądnicy głównej prędkości obrotowej silnika głównego łącznego czasu jazdy łącznego czasu postojów prędkości poruszania się Rozliczenia czasu pracy mogą być dokonywane dla pojedynczej lokomotywy jak również dla grupy lokomotyw (w formie zestawienia zbiorczego). Parametry są dowolnie konfigurowane względem: czasookresu raportu ustawianego w zakresie roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty numeru lokomotywy nazwiska maszynisty Moduł obsługi map cyfrowy plan Polski dostarczany w skali 1: i zawierający następujące typy warstw: 1. Warstwy wielopunktowe: koleje drogi rzeki 2. Warstwy obszarowe, które mogą być skonfigurowane w zakresie: koloru obrysu obszaru stylu linii obrysu stopnia przeźroczystości linii obrysu wypełnienia kolorem lub wybranym wzorem koloru wypełnienia stopnia przeźroczystości wypełnienia Istnieje również możliwość ustawienia dla wszystkich warstw: zakresu skal (od-do), przy których mają się wyświetlać skali, od której mają się wyświetlać opisy, (jeżeli występują) Przykładowy wykres z lokomotywy serii S-200 zawierający informacje o prędkości jazdy i ciśnieniu w przewodzie hamulcowym. Dodatkowo zobrazowane na wykresie zostały stany urządzeń lokomotywy i stany urządzeń bezpieczeństwa (dwustanowo).

8 Działanie i możliwości systemu Oferowana przez nas konfiguracja systemu pod względem technicznym gwarantuje pełne poczucie bezpieczeństwa i niezależności, gdyż stajecie się Państwo właścicielem nie tylko urządzeń pojazdowych, ale również oprogramowania użytkowego. System zapewnia również sieciową pracę na stanowiskach komputerowych w jego wewnętrznej sieci, więc komputer, na którym chcemy monitorować lokomotywy nie musi mieć dostępu do Internetu. Musi go posiadać jedynie komputer bazowy. Taka konfiguracja daje dużą pewność poufności, gdyż nie wymaga dostępu do Internetu na każdym stanowisku monitorowania. Funkcja sieciowej pracy może być również wykorzystana w sieciach rozległych, dając wówczas możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby w siedzibie firmy znajdowała się baza główna, a w oddziałach terenowych kilka baz lokalnych. Poza tym wszystkie informacje z systemu zapisywane są na dysku centralnego komputera tak, więc w dowolnym czasie bez potrzeby łączenia się z Internetem można dokonywać analiz i rozliczeń. ELTE GPS Sp. z o.o Kraków ul. Medyczna 13 tel , fax Sąd Rej. Kraków, Przy Rondzie, XI Wydz. Gosp. KRS NIP , KRS Kapitał zakładowy zł.

Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów.

Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów. Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS dedykowanego dla zarządzania oraz kontroli nad flotą pojazdów. 1/20 Spis Treści Opis rozwiązania 3 Opis techniczno

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Pojazdami Komunikacji Miejskiej pracujący w oparciu o technologię GPS i GSM/GPRS

System Zarządzania Pojazdami Komunikacji Miejskiej pracujący w oparciu o technologię GPS i GSM/GPRS pracujący w oparciu o technologię GPS i GSM/GPRS ZASTOSOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ UMOŻLIWIA UZYSKANIE BEZZAKŁÓCENIOWEGO PRZEJAZDU POJAZDÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok Spis Treści 1 Wstęp... 1 1.1 Co to jest SASFleetPro?... 1 1.2 Instalowanie SASFleetPro... 1 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Biatel S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Opracowanie: Aktualizacja: Andrzej Pochodowicz Henryk Sosnowski marzec 2004 +48 85 7459760 Producent

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS

OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY MINI TERMINALA GSM/SMS/GPRS PRZEDSIĘBIORSTWO Spółka z o.o. 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22 DYSKAM Centrala Wewnętrzny: Tel.: (012) 637 80-20 Sekretariat 20 (012) 638-27-66 Prezes 21 (012) 637-51-82 Serwis 22 OPIS FUNKCJONALNO TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator

Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator Kredytowo - przedpłatowy system sprzedaży energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody LEWsystem Apator LEWsystem Apator to system kredytowo -przedpłatowy dający możliwość sprzedaży i zakupu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego W postępowaniu nr ZO/02/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A.

Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Instrukcja Eksploatacyjna Systemu Monitorowania Pociągów https://rail.wasko.pl WASKO S.A. Copyright c WASKO S.A. 13 stycznia 2006 roku Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG

CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG CENTRALA TELEMETRYCZ NA DIALOG Wersja 2.11.0.2 Data: 11.03.2010 Historia ważniejszych zmian Wersja Data Komentarz 1.2 04.02.2004 Pierwsze wydanie, projekt, układ LG 1.5 29.04.2004 Uzupełnienie o raport

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI

CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI CYFROWY REJESTRATOR TABLICOWY TYP N30B INSTRUKCJA OBS UGI 1 N30B-07A/1 Instrukcja obsługi 2 Spis treści 1 PRZEZNACZENIE I BUDOWA REJESTRATORA...3 2 ZESTAW REJESTRATORA...4 3 WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SKADEN INSTRUKCJA OPERATORSKA SYSTEMU KOMPLEKSOWEJ ANALIZY DANYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych

GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych OFERUJE PAŃSTWU GW-Max Zintegrowany System dla Przedsiębiorstw Wodociągowych i Komunalnych System rozliczeń Wody, Ścieków, Odpadów, Zarządzania, Księgowości GW Max - w pigułce System służy do rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

NESSI. Podręcznik użytkownika

NESSI. Podręcznik użytkownika NESSI Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Opis systemu... 5 1.1. Topologia systemu... 6 1.1.1 Jednostki Sterujące - Control Unit... 6 1.1.2 Oprawy oświetlenia awaryjnego... 6 1.1.3 Komputery operatorskie...

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo