System kontroli zużycia paliwa w lokomotywie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System kontroli zużycia paliwa w lokomotywie"

Transkrypt

1 paliwa w lokomotywie OFEROWANA PRZEZ NAS KONFIGURACJA SYSTEMU POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM GWARANTUJE PEŁNE POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I NIEZALEŻNOŚCI. STAJECIE SIĘ PAŃSTWO WŁAŚCICIELEM NIE TYLKO URZĄDZEŃ POJAZDOWYCH, ALE RÓWNIEŻ OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWEGO.

2 Urządzenia GPS zamontowane na lokomotywach umożliwiają pomiar i rejestrację niżej wymienionych parametrów pracy lokomotyw w odniesieniu do czasu pracy, rodzaju pracy i wielkości zużycia paliwa. Parametry te związane są z: wizualizacją położenia lokomotywy z dokładnością +/- 10m na mapie krajowych linii kolejowych wraz z animacją trasy przejazdu lokomotywy w czasie rzeczywistym identyfikacją maszynisty raportowaniem na bieżąco statusu wykonywanych czynności definiowaniem kryteriów nieprawidłowości i alarmów kontrolą zużycia paliwa raportowaniem trybów pracy lokomotyw tworzeniem zestawień rozliczeniowych zarówno dla maszynistów jak i dla lokomotyw, takich jak: 1.Postój lokomotywy z uruchomionym/wyłączonym silnikiem spalinowym 2.Jazda lokomotywy z wyłączonym silnikiem 3.Moc prądnicy głównej 4.Możliwość filtrowania i analizy trybów pracy w odniesieniu do numeru lokomotywy, jak również do osoby maszynisty lokomotywy 5.Raporty łączne oraz dla wskazanych grup lokomotyw, maszynistów i przekroczeń zadanych wartości zużytego paliwa w odniesieniu do osoby maszynisty (tzw. przepały paliw) 6.Powiadamianie przez system w czasie rzeczywistym o lokalizacji i zużyciu paliw, odbiegających od zadanej normy (system alarmów) 7.Przenoszenie wygenerowanych danych do Excella w celu ich dalszej obróbki. ZESTAW URZĄDZEŃ INSTALOWANYCH NA LOKOMOTYWIE POSIADA ŚWIADECTWO DO- PUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI WYDANE PRZEZ UTK. W skład sterownika wchodzą następujące funkcjonalne podzespoły: telefon przemysłowy GPS odbiornik GPS mikroprocesor pamięć nieulotna przetwornica 24/12V DC /3V3 DC wzmacniacz mikrofonowy dla telefonu GSM układy wejść do podłączenia sygnałów elektrycznej instalacji pojazdowej układy sterowania przekaźnikami wyjściowymi wysoko - prądowy przekaźnik do sterowania elektrycznymi urządzeniami pojazdu port komunikacyjny RS 485 do podłączenia np. dodatkowych urządzeń zewnętrznych elementy (diody LED) sygnalizujące stan sterownika układ kontroli napięcia zasilającego i zasilania awaryjnego elementy zabezpieczające wewnętrzne układy przed skutkami zakłóceń instalacji elektrycznej pojazdu Sterownik wraz z własnym podtrzymaniem bateryjnym instalowany jest w obudowie zapewniającej ochronę przed mechanicznym uszkodzeniem. Sterownik GPS składa się z następujących modułów: 1.Moduł mikroprocesora element ten steruje pracą wszystkich pozostałych elementów składowych sterownika GPS. Procesor odpowiada za bieżącą akwizycję danych oraz ich właściwe przetwarzanie i transmitowanie. Algorytm pracy tego modułu uwzględnia m.in. mechanizm diagnostyczny, który umożliwia sprawdzanie czy parametry podłączonych akcesoriów lub też czujników są zgodne z wartościami zadekretowanymi przy instalacji sterownika GPS. 2.Moduł GPS zastosowano tutaj 12- kanałowy odbiornik GPS. Moduł GPS nie istniejew postaci samodzielnej, funkcjonalnie wymiennej płytki elektronicznej OEM. WYPOSAŻENIE LOKOMOTYWY: Sterownik ET-GPS-GSM z modemem GSM/GPRS Urządzenie to składa się z modułu GPS wraz z procesorem oraz z modułu pamięci tzw. czarnej skrzynki, pozwalającej na zapis danych z 14 dni. Dane te zawierają informacjeo: lokalizacji, prędkości pojazdu a także o czasie oraz stanie podłączonych czujników, dzięki którym będzie możliwe określenie parametrów pracy lokomotywy tj. ilości zużytego paliwa, poziomu paliwa jak też obciążenia pracy silnika. Przedmiotowy sterownik GPS współpracuje z dostarczanym w komplecie telefonem przemysłowym GSM/G- PRS. Widok sterownika ET-GPS-GSM z antenami GPS i GSM

3 3.Moduł GSM/GPRS do transmisji danych zastosowano przemysłowy moduł GSM z funkcją GPRS. Moduł ten jest w postaci samodzielnej, funkcjonalnie wymiennej płytki elektronicznej OEM. 4.Moduł czarnej skrzynki to układy pamięci, umożliwiający rejestrację parametrów przejazdu i parametrów pracy lokomotywy. Częstotliwość zapisu danych jest zdalnie programowalna z krokiem zapisu np. co 5 sek. Moduł ten zapisuje rekord informacji, zawierający takie dane jak: data, czas, pozycja, prędkość, stany wejść. Pojemność pamięci umożliwia zapis rekordów. 5.Moduł wejść cyfrowych moduł ten umożliwia podłączenie sygnałów typu zał./wył. 6.Moduł wejść analogowych moduł ten umożliwia podłączenie czujników analogowych. Zakres pomiarowy jest w przedziale 2,5 35V np. sondy paliwa itp. 7.Moduł wejść licznikowych moduł ten umożliwia podłączenie czujników z wyjściem impulsowym np. układu przepływomierza. Moduł wejść licznikowych zlicza impulsy o parametrach: czułość wejść 4V lub 10 V, częstotliwość zliczania impulsów 2 khz. zewnętrznej rury osłonowej - o wewnętrznej średnicy większej niż średnica pływaka. Rura ta mocowana jest do korpusu. Jej zadaniem jest ochrona rury owalnej i pływaka. Terminal Terminale to urządzenia, które służą do komunikacji z obsługą pojazdu. Odbywa się ona na zasadzie dekretów tekstowych pomiędzy lokomotywą a bazą oraz bazą a lokomotywą. Terminal pozwala maszyniście na wpisanie dowolnych komunikatów tekstowych i przesłanie ich do bazy (dyspozytora) jak również na odczyt wiadomości tekstowych wysłanych z bazy. Urządzenie umożliwia także przesłanie wcześniej zaprogramowanych informacji dekretów, które określają wykonywane w danej chwili czynności: postój, ciągnie ładowny, ciągnie pusty, jazda luzem, manewry, tankowanie, awaria lokomotywy, wykolejenie, przegląd, naprawa bieżąca lub naprawa okresowa. Dekrety te są przesyłane do bazy i wyświetlane w oprogramowaniu monitorującym i rozliczającym. Urządzenie pozwala także na zestawienie połączeń głosowych z wybranymi numerami telefonów (zaprogramowanymi w terminalu). 8.Moduł podtrzymania bateryjnego urządzenie posiada podtrzymanie bateryjne na 24 godziny pracy (zależnie od użytego akumulatora). Sonda mikroprocesorowa Mikroprocesorowa, pływakowa sonda poziomu paliwa służy do pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku, w którym jest zamontowana. Pomiar poziomu paliwa polega na określeniu położenia pływaka, który może się przesuwać wzdłuż owalnej rury z umieszczoną wewnątrz listwą pomiarową. Budowa sondy Sonda składa się z następujących elementów: listwy pomiarowej - wzdłuż której znajdują się czujniki temperatury. Czujniki te mierzą temperaturę płynu, w którym zanurzona jest sonda. Znając współczynnik zależności gęstości (objętości) od temperatury, wynik pomiaru poziomu można przeliczyć do poziomu w temperaturze odniesienia danego płynu. owalnej rury - wewnątrz której umieszczona jest listwa pomiarowa. Rura ta jest równocześnie prowadnicą dla pływaka. Kształt rury osłonowej i kształt otworu w pływaku zapobiegają obracaniu się pływaka wokół jego osi. pływaka - wykonanego ze spienionego polipropylenu. korpusu sondy - do którego mocowana jest rura owalna z umieszczoną wewnątrz listwą pomiarową. Do korpusu mocowana jest również zewnętrzna rura osłonowa. Korpus sondy posiada osłonę, chroniącą sondę przed wpływem warunków atmosferycznych. Do osłony zamocowany jest przepust kablowy (dławnica), poprzez który wyprowadzany jest kabel zasilająco - sygnałowy. Widok terminala Mcb Do podstawowych funkcji realizowanych przez to urządzenie należą: wyświetlanie danych: - czas (godzina, minuta) - aktualny poziom paliwa - aktualna moc prądnicy głównej - po podłączeniu czujnika - aktualne zużycie paliwa - po podłączeniu przepływomierza - licznik zużycia paliwa po podłączeniu przepływomierza przesyłanie do bazy aktualnych zaprogramowanych dekretów i komunikatów przesyłanie do bazy alarmów w przypadku stwierdzenia zużycia paliwa ponad normę odbiór z bazy dowolnych komunikatów (z wysłaniem potwierdzenia odbioru) zestawienie połączeń głosowych z zaprogramowanymi numerami telefonicznymi

4 Czujnik prędkości obrotowej silnika głównego Element ten instaluje się w pobliżu wału napędowego silnika, wykrywając jego pracę. Parametry czujnika: Typ czujnika: czujnik indukcyjny, reagujący na zbliżenie elementów metalowych Maksymalny zakres działania: 4-8 mm Napięcie zasilające: 8-30 V Powtarzalność określania pozycji: < 1 mm Czas reakcji: <=1ms Prąd wyjściowy: 200 ma Wykres mocy prądnicy głównej i zużycia paliwa przepływającego przez przepływomierz ET-VZO-15 dla lokomotywy serii S-200 Przepływomierz Wykresy stanu paliwa i prędkości obrotowej silnika spalinowego lokomotywy serii S-200 Moduł miernika mocy prądnicy głównej lokomotywy Miernik mocy podłączany jest do układu woltomierza i amperomierza silnika trakcyjnego lokomotywy. Stosuje się tu wysoko impedancyjne wzmacniacze w torach pomiarowych (Z>1MΩ), separację galwaniczną układów zasilania wzmacniaczy (przetwornica transformatorowa) oraz przesył zmierzonych wartości prądu i napięcia poprzez sprzęgacze optoelektroniczne transoptory. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskuje się separację galwaniczną od instalacji elektrycznej lokomotywy i brak jest wpływu na wskazania jej przyrządów kontrolno-pomiarowych. Ze względu na małą dokładność i niską powtarzalność wykonania wskaźników prądu i napięcia lokomotywy po montażu modułu miernika mocy przeprowadzany jest proces jego kalibracji. Po przeprowadzonej kalibracji błąd pomiaru mocy podawanej na silniki trakcyjne jest mniejszy niż 2%. Przepływomierz ET-VZO-15/K/Z służy do pomiaru zużycia paliwa przez silnik spalinowy lokomotywy. Jest on wyposażony w precyzyjny miernik przepływu VZO-15 szwajcarskiej firmy Aquametro, układ zaworów przełączających i zwrotnych, oraz akumulator hydrauliczny. Miernik przepływu działa na zasadzie pompki z wirującym tłokiem, przepompowując określone porcje mierzonego medium i zliczając ich ilość. Tym samym mierzy on rzeczywistą objętość płynu przepływającego w danym czasie. Maksymalny chwilowy przepływ może osiągnąć wartość 600l/h. Zadaniem akumulatora jest tłumienie ewentualnych zmian ciśnienia w układzie zasilania paliwem silnika wysokoprężnego poprzez przyjmowanie paliwa powracającego z pomp wtryskowych. Poza objętością przepływającego przez przepływomierz paliwa jest mierzona jego temperatura. Znajomość temperatury paliwa umożliwia przeliczenie zliczonego przez przepływomierz paliwa do temperatury odniesionej (kompensacja temperaturowa). Przyjmując odpowiedni współczynnik gęstości paliwa możliwe jest przeliczenie zmierzonej objętości paliwa na jego masę. Sposób włączenia przepływomierza w układ zasilania paliwem silnika wysokoprężnego zależny jest od typu lokomotywy. Lokomotywy serii SM48, S-200, SU46 i ST44 posiadają regulator ciśnienia paliwa na listwie zasilającej pompy wtryskowe. Dla tych lokomotyw sposób zabudywomierza zachowuje obieg nadmiaru paliwa przez wodny podgrzewacz paliwa. Jest to szczególnie istotne z okresie zimowym, ponieważ ze schłodzonego paliwa mogą wydzielać się parafiny utrudniające pracę silnika. Przepływomierz zostaje włączony pomiędzy filtry dokładnego oczyszczania a listwę wtryskową. Mierzy ilość paliwa zużywanego przez silnik. Powracające z listwy wtryskowej paliwo kierowane jest powtórnie do zasilania wtrysków paliwo, które raz przepłynęło przez przepływomierz nie wraca do zbiornika głównego.

5 Przepływomierz wyposażony jest w zawór zwrotny zamontowany szeregowo z miernikiem przepływu. Zapobiega on odwrotnemu przepływowi paliwa przez miernik, a co za tym idzie przed wielokrotnym zliczaniem tego samego paliwa. Dla lokomotyw serii SM41, SM42 i ST43 przepływomierz włączany jest w układ zasilania pomiędzy filtrami precyzyjnego oczyszczania a listwy zasilające pompy wtryskowe. Dla lokomotyw SM41 i SM42, dzięki zastosowaniu specjalnej złączki rozdzielającej, zostaje zachowane odpowietrzenie instalacji paliwowej. Mierzone jest tylko paliwo trafiające do pomp wtryskowych. Identyfikacja maszynisty Identyfikacja maszynisty realizowana jest poprzez odczyt bezstykowej karty, którą umieszcza się w czytniku. Czas zalogowania danego użytkownika określany jest na podstawie pomiaru czasu, w którym jego karta znajduje się w czytniku. Oprogramowanie bazowe pozwala również na przypisanie części kart do puli identyfikatorów warsztatowych. Umożliwia to zastosowanie w terminalu odmiennych algorytmów. Układ zaworów przełączających i zawór odcinający umożliwia przełączenie przepływomierza w tryb awaryjny. W trybie tym przywracany jest pierwotny obieg paliwa. Przepływomierz poza przewodami i zaworami odłączony zostaje od instalacji paliwowej. Obudowa przepływomierza zabezpiecza przed dostępem osób niepowołanych. Przepływomierz odporny jest na próby zakłócania jego pracy zewnętrznym polem magnetycznym (np. magnesem neodymowym). Zdjęcie plombowanej pokrywy przepływomierza jest wykrywane przez specjalny czujnik, zapisywane w pamięci rejestratora i natychmiast sygnalizowane w bazowym oprogramowaniu monitorującym. Przepływomierz mierzy ilość zużywanego przez silnik paliwa z dokładnością nie gorszą niż 2% w całym zakresie temperatur pracy. Przykładowy wykres stanu paliwa w zbiorniku głównym i stanu przepływomierza ET-VZO-15 na lokomotywie serii S-200. Dodatkowo zawarta informacja o obrotach silnika, mocy prądnicy głównej i prędkości lokomotywy.

6 WYPOSAŻENIE BAZY: Komputer bazowy Stacja bazowa składa się głównie z oprogramowania i dostarczanego przez klienta komputera PC. Komputer ten odpowiedzialny jest: za nadzorowanie transmisji danych z i do lokomotyw za akwizycję i archiwizację danych za kontrolę dostępu dla administratora i użytkowników lokalnej sieci Sterownik bazowy Sterownik bazowy to urządzenie z wbudowanym modułem teletransmisyjnym GSM/GPRS, który jest główną częścią stacji monitorującej i odpowiada za komunikację z urządzeniami pojazdowymi. W trybie pracy on-line systemu z zastosowaniem transmisji danych w trybie GPRS pomiędzy pojazdami a bazą wykorzystywane jest połączenie internetowe. Sterownik bazowy podłączony jest do komputera bazowego. Urządzenie to umożliwia nawiązywanie połączenia z urządzeniem GPS od strony stanowiska bazowego w GPRS-ie, pracującym na publicznym APN-e jak również w trybie SMS. Oprogramowanie Struktura oferowanego oprogramowania użytkowego umożliwia pracę wielostanowiskową. Programy te działają z wykorzystaniem środowiska systemu Windows XP. Sieciowa struktura oprogramowania bazowego pozwala w elastyczny sposób rozbudowywać system o kolejne stanowiska dyspozytorskie. Oferowane oprogramowanie realizuje m.in. : funkcję transmisji danych w trybie GPRS tak na publicznym jak i prywatnym APN-e; funkcję służącą do sprawdzania lokalizacji i zarządzania lokomotywami w czasie rzeczywistym. W zależności od poleceń dyspozytora na monitorze wyświetlają się informacje o pojazdach (pozycja, prędkość, czas, stan czujników) na żądanie bądź w trybie ciągłym; funkcję służącą przekazowi zawartych danych w pamięci urządzeń pojazdowych (tzw. czarnych skrzynek ) poprzez łącze bezprzewodowe GPRS sieci GSM za pośrednictwem modułu przemysłowego GSM/GPRS; funkcję służącą archiwizacji zarejestrowanych przez system danych; zarchiwizowane dane zapisywane są w otwartych bazach danych tak, aby było możliwe ich wykorzystanie do celów rozliczeniowych pracy lokomotywy oraz maszynisty przez standardowe narzędzia programowe; funkcję odtwarzania zdarzeń przeszłych pochodzących z odczytu pamięci urządzeń pojazdowych (tzw. czarnych skrzynek ). Na ich podstawie można wykonywać analizy, statystyki oraz inne materiały służące do kontroli i rozliczeń. Na twardym dysku komputera bazowego instaluje się dwie aplikacje programowe: Program GPS Monitor umożliwiający śledzenie i zarządzanie pojazdami w czasie rzeczywistym. Daje on możliwość bieżącego kontrolowania tego, gdzie w danej chwili znajdują się lokomotywy, czy na czas docierają do miejsc przeznaczenia itp. Użytkownik może na bieżąco monitorować położenie wszystkich lokomotyw, jak również tylko jednego wybranego pojazdu. W zależności od wersji program ten np. może umożliwiać określanie obszarów, po których poruszanie się pojazdów jest lub nie jest dozwolone. Wówczas opuszczenie lub wjechanie pojazdu do takiego obszaru powoduje automatyczne włączenie alarmu i wyświetlenie się stosownego komunikatu na komputerze dyspozytora w bazie. Oprogramowanie Rejestr GPS na stanowisku Centrum Analiz i Rozliczeń służy odtwarzaniu i analizie informacji systemowych. Analizy i zestawienia tworzone są na bazie danych zarejestrowanych w czarnej skrzynce sterownika pojazdowego GPS. Powyższe aplikacje składają się z takich modułów jak: Moduł autoryzacji i kontroli dostępu danych system umożliwia wprowadzenie haseł ograniczających dostęp osobom niepowołanym. Funkcjonalność tego modułu pozwala na nadawanie poszczególnym operatorom konkretnych uprawnień. Logowanie się operatorów jest możliwe poprzez wpisanie indywidualnego hasła. Zmiana operatora jest możliwa bez konieczności wychodzenia z programu. Informacja o każdej zmianie jest zapisana w programowym rejestrze czynności. Rejestr ten zapisuje również każde odpytanie lokomotywy jak też zamknięcie bądź uruchomienie aplikacji. Moduł zdalnego odczytu danych odczyt danych z czarnej skrzynki odbywa się bezprzewodowo GPRS-em w dowolnym momencie na żądanie, jak również istnieje możliwość programowania automatycznego odczytu zgodnie z zadanym planem konfigurowalnym w funkcji czasu oraz lokalizacji lokomotywy.

7 Moduł zapisu danych Zarchiwizowane dane zapisywane są w otwartych bazach danych. Możliwe jest, więc wykorzystanie ich do celów rozliczeniowych również przez standardowe narzędzia programowe (export danych do innych aplikacji np. Microsoft Excel, pliki tekstowe). Moduł konfiguracji W programie jest możliwość konfiguracji lokomotyw w zakresie: wyboru ikony, która będzie symbolem danej lokomotywy na ekranie, wprowadzania opisu lokomotywy, który będzie widoczny na ekranie jak również w zakresie określenia przynależności do konkretnej grupy lokomotyw. Moduł lokalizacji Umożliwia: 1.Określenie położenia i prędkości poruszania się lokomotywy wraz z danymi o stanie czujników 2.Prezentację graficzną na planie dotychczas przebytej trasy w danym dniu 3.Rysowanie na planie tras wzorcowych 4.Zaznaczenie terenu w formie wielokąta o nieregularnym kształcie i kontroli wjazdu oraz wyjazdu z tego obszaru 5.Utworzenie i edycję bazy danych punktów terenowych Moduł edycji map system ma także możliwość wprowadzania (zaimportowania) map w formacie shp. Moduł ten pozwala użytkownikowi na modyfikowanie dostarczonych warstw mapy cyfrowej jak również umożliwia tworzenie nowych warstw. Moduł analityczny moduł ten pracuje na danych odczytanych z czarnych skrzynek. Dzięki zarejestrowanym informacjom możliwe jest stworzenie listy tras przejazdów określonych parametrem czasu, tj. dzień, godzina, minuta. W ramach tych list można wykonywać indywidualne analizy, rysowanie wykresów, obliczanie przebytej drogi, itp. Aplikacja ta umożliwia definiowanie kryteriów nieprawidłowości tj. odstępstw od zadanych parametrów. Użytkownik może wykonać szczegółowe zestawienie w formie karty drogowej, składającej się z następujących pozycji (po podłączeniu odpowiednich czujników): nazwiska maszynisty numeru lokomotywy czasookresu raportu ilości zmierzonych kilometrów ilości zużytego paliwa liczby tankowań wraz z podaniem ilości stanu początkowego paliwa stanu końcowego paliwa mocy prądnicy głównej prędkości obrotowej silnika głównego łącznego czasu jazdy łącznego czasu postojów prędkości poruszania się Rozliczenia czasu pracy mogą być dokonywane dla pojedynczej lokomotywy jak również dla grupy lokomotyw (w formie zestawienia zbiorczego). Parametry są dowolnie konfigurowane względem: czasookresu raportu ustawianego w zakresie roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty numeru lokomotywy nazwiska maszynisty Moduł obsługi map cyfrowy plan Polski dostarczany w skali 1: i zawierający następujące typy warstw: 1. Warstwy wielopunktowe: koleje drogi rzeki 2. Warstwy obszarowe, które mogą być skonfigurowane w zakresie: koloru obrysu obszaru stylu linii obrysu stopnia przeźroczystości linii obrysu wypełnienia kolorem lub wybranym wzorem koloru wypełnienia stopnia przeźroczystości wypełnienia Istnieje również możliwość ustawienia dla wszystkich warstw: zakresu skal (od-do), przy których mają się wyświetlać skali, od której mają się wyświetlać opisy, (jeżeli występują) Przykładowy wykres z lokomotywy serii S-200 zawierający informacje o prędkości jazdy i ciśnieniu w przewodzie hamulcowym. Dodatkowo zobrazowane na wykresie zostały stany urządzeń lokomotywy i stany urządzeń bezpieczeństwa (dwustanowo).

8 Działanie i możliwości systemu Oferowana przez nas konfiguracja systemu pod względem technicznym gwarantuje pełne poczucie bezpieczeństwa i niezależności, gdyż stajecie się Państwo właścicielem nie tylko urządzeń pojazdowych, ale również oprogramowania użytkowego. System zapewnia również sieciową pracę na stanowiskach komputerowych w jego wewnętrznej sieci, więc komputer, na którym chcemy monitorować lokomotywy nie musi mieć dostępu do Internetu. Musi go posiadać jedynie komputer bazowy. Taka konfiguracja daje dużą pewność poufności, gdyż nie wymaga dostępu do Internetu na każdym stanowisku monitorowania. Funkcja sieciowej pracy może być również wykorzystana w sieciach rozległych, dając wówczas możliwość takiego skonfigurowania systemu, aby w siedzibie firmy znajdowała się baza główna, a w oddziałach terenowych kilka baz lokalnych. Poza tym wszystkie informacje z systemu zapisywane są na dysku centralnego komputera tak, więc w dowolnym czasie bez potrzeby łączenia się z Internetem można dokonywać analiz i rozliczeń. ELTE GPS Sp. z o.o Kraków ul. Medyczna 13 tel , fax Sąd Rej. Kraków, Przy Rondzie, XI Wydz. Gosp. KRS NIP , KRS Kapitał zakładowy zł.

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne.

System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. System monitoringu ze zdalnym odczytem radiowym, oparty na technologii GSM. Dane techniczne. Charakterystyka. Monitoring poziomu gazu w zbiornikach LPG, zużycia gazu, wody lub energii cieplnej). Zdalny

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia.

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszego urządzenia. Spis treści PRODUCENT 4 WSTĘP 4 PRZEZNACZENIE LOKALIZATORA GPS SMOK L 4 BUDOWA I DZIAŁANIE LOKALIZATORA 4 SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW NA ZŁĄCZACH LOKALIZATORA 5 ZALECENIA MONTAŻOWE 6 DIODY SYGNALIZACYJNE INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA MD-K1

MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA MD-K1 MIERNIK ZUŻYCIA PALIWA MD-K1 Miernik zużycia paliwa MD K1 jest odmianą konstrukcyjną przeznaczoną do pomiaru zużycia paliwa przez wysokoprężny silnik typ a8vc22 lokomotywy SM 42 (6Da). W konstrukcji tej

Bardziej szczegółowo

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17

AUTO-EMAIL SYSTEM. Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 AUTO-EMAIL SYSTEM Ted-Electronics, Skoczów, 2008-03-17 Podstawowe informacje System kontroli pojazdów Technologia lokalizacyjna - GPS Technologia transmisji danych - GPRS Monitorowanie pracy pojazdu System

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU USŁUGI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno -Techniczny Jastrzębie Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS

Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Samochodowe systemy kontrolno dyspozytorskie GPS Podstawowa konfiguracja systemu Prezentowany system służy do nadzoru dyspozytorskiego w służbach wykorzystujących grupy pojazdów operujących w obszarze

Bardziej szczegółowo

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW

SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW F.U.GROM Grzegorz M. Chmielewski 82-300 Elbląg ul. 3 Maja 7b/5 NIP 578 164 04 34 www.flota.grom.info.pl grom@adres.pl SATELITARNY SYSTEM MONITOROWANIA POJAZDÓW Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą

Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Mobilny Rejestrator Zdarzeń ECS jako narzędzie w zarządzaniu nowoczesną flotą Rejestracja pracy maszyn i pojazdów ECS (EQUIPMENT CONTROL SYSTEM) jest elektronicznym systemem kontroli dostępu i zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m)

System kontrolno-pomiarowy poziomu paliw SONDY POMIAROWE. (sondy mogą pracować również w zbiornikach pionowych, max długość pomiaru do 12m) P e t r o C o n s u l t i n g s. c. 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e t r o c o n s u l t i n g. p l e - m a i l : b i u r o @ p e t r o c

Bardziej szczegółowo

System monitoringu jakości energii elektrycznej

System monitoringu jakości energii elektrycznej System monitoringu jakości energii elektrycznej Pomiary oraz analiza jakości energii elektrycznej System Certan jest narzędziem pozwalającym na ciągłą ocenę parametrów jakości napięć i prądów w wybranych

Bardziej szczegółowo

system lokalizacji pojazdów

system lokalizacji pojazdów AWIA AWIA Zadaniem systemu AWIA jest lokalizacja obiektów mobilnych, monitorowanie ich parametrów eksploatacyjnych i przesyłanie tych informacji do Centrum Nadzoru. Rozwiązanie to dedykowane jest dla firm

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS.

Identyfikatory osobiste są zbudowane w oparciu o pastylki identyfikacyjne firmy DALLAS. System Satelitarnej Rejestracji Trasy GPS6600 TXD GPS jest systemem umożliwiającym lokalizację pojazdów, korzystając z konstelacji satelitów GPS. Rejestrator GPS 6600 TXD zapisuje w pamięci, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

System pomiaru paliwa

System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa System pomiaru paliwa w autach ciężarowych jest oparty na zastosowaniu bardzo dokładnych szwajcarskich przepływomierzy cyfrowych. Przepływomierz paliwa mierzy realne zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia Agenda Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL Idea powstania ConSEL Filozofia wizualizacji konsoli ConSEL dla Mototrbo ConSEL lokalizacja Oblicza ConSEL ConSEL aplikacja

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

System Kontroli i Rejestracji Tankowań SKiRT

System Kontroli i Rejestracji Tankowań SKiRT System Kontroli i Rejestracji Tankowań Stacja Paliw nr 1 System Komputerowy Możliwość CENTRALNEGO zarządzania siecią punktów wydawania paliwa Różne rodzaje transmisji danych: - małe odległości do kilkuset

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI

ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 CYFROWY SYSTEM REJESTRACJI ARCHI 9000 to: SAZ 2000 jednolity program do obsługi, komunikacji, analizy, raportowania, edycji itp. COMTRADE funkcje importu i eksportu plików obsługa portami szeregowymi

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE. Gwarancja obejmuje: - okres 12 miesięcy od dnia montażu, - naprawę zgodną z technologią producenta

URZĄDZENIE. Gwarancja obejmuje: - okres 12 miesięcy od dnia montażu, - naprawę zgodną z technologią producenta URZĄDZENIE KT200 C DTG Wejścia, wyjścia oraz budowa urządzenia: 1 wejście cyfrowe 4 programowalne wejścia do obsługi sygnałów analogowych (0-30V) 3 otwarte kolektory wyjścia cyfrowe Wbudowane moduły GPS

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

System CL400. do kontroli zużycia paliwa w lokomotywach spalinowych z przekładnią elektryczną

System CL400. do kontroli zużycia paliwa w lokomotywach spalinowych z przekładnią elektryczną ZEPWN J. Czerwiński i wspólnicy spółka jawna 05-270 Marki, ul. Kołłątaja 8 tel.: 22 781 21 69, faks: 22 761 52 50 www.zepwn.com.pl, e-mail: zepwn@zepwn.com.pl System CL400 do kontroli zużycia paliwa w

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum. MacR6 Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.pl OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiu IP 68 Odczyt poprzez sieć GPRS

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Firma Sylex ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestaw Do monitorowania pojazdów systemem GPS.

Firma Sylex ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestaw Do monitorowania pojazdów systemem GPS. Firma SYLEX ul Chełmońskiego 18/28 83-000 Pruszcz Gdański NIP 593-117-28-46 REGON 192796056 e-mil:biuro@sylex.pl Firma Sylex ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na zestaw Do monitorowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET

ZDALNY MONITORING ZBIORNIKÓW PALIW przez INTERNET. PetroManager MP-NET P e t r o C o n s u l t i n g s. c. P. C h m i e l e c k i, S. K o b y l i ń s k i, A. S z y m a ń s k i 8 6-3 0 0 G r u d z i ą d z, u l. M a k o w a 1 6 t e l. / f a x : 5 6 4 6 2 2 6 2 2 w w w. p e

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Podstawowe informacje: CPA net to nowy system zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym z pozycji komputera oraz urządzenia mobilnego. Umożliwia inteligentne

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się poprzez samodzielny

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA

SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SYSYTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA FLOTĄ SAMOCHODOWĄ SUPERVISOR GPS OFERTA HANDLOWA SuperVisor GPS jest nowoczesnym mikroprocesorowym rejestratorem, który służy do monitorowania tras jazd pojazdów, oraz

Bardziej szczegółowo

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line

precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line precyzja pomiaru m e t ering solu t ion s Zintegrowany system odczytu i rozliczeń mediów MBUS Radio, MBUS Line ZINTEGROWANY SYSTEM OPOMIAROWANIA I ROZLICZEŃ MEDIÓW Zintegrowany system opomiarowania i rozliczeń

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM

SOLLICH 1203 CPM CATHODIC PROTECTION MICROSYSTEM 2015-05-14 ATLAS SOLLICH ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ATLAS - SOLLICH ul. Rębiechowo - Złota 9 80-297 Banino tel/fax: +48 58 349 66 77 www.atlas-sollich.pl e-mail: sollich@atlas-sollich.pl OPIS I DANE

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD

Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD Dynatel 2273M, 2273M-iD Lokalizatory tras kabli, rur, uszkodzeń, znaczników EMS/EMS-iD Dodatkowe funkcje lokalizatora Dynatel 2273M-iD. Lokalizacja i pomiar głębokości wszystkich istniejących znaczników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi.

PROJEKT POWYKONAWCZY. System zdalnego odczytu, transmisji i archiwizacji danych z wodomierzy i ciepłomierzy instrukcja obsługi. INWESTOR NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZĘŚCIĄ HANDLOWO - USŁUGOWĄ I GARAŻAMI JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA: PW PROJEKT POWYKONAWCZY System zdalnego odczytu, transmisji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Pomiary przemysłowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII Efekty kształcenia: Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod pomiarów wielkości fizycznych w przemyśle. Zna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie powyższe funkcje sprawiają, że urządzenie PIORUN doskonale nadaje się do ochrony i kontroli położenia pojazdów.

Wszystkie powyższe funkcje sprawiają, że urządzenie PIORUN doskonale nadaje się do ochrony i kontroli położenia pojazdów. GX 700 PIORUN Urządzenie GX 700 PIORUN jest produktem wyjątkowym na polskim rynku. Łączy w sobie zalety systemu bezprzewodowego i czynnego alarmu. Co je wyróżnia? Jest bezprzewodowe dzięki temu w zerowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

- jasność świecenia L > 7100 cd/m 2 przy jasności pojedynczej diody 1,5 cd,

- jasność świecenia L > 7100 cd/m 2 przy jasności pojedynczej diody 1,5 cd, 1. Wyświetlacz jednokolorowy D5X7X5LED00X300. - ekwiwalentna wysokość znaku he = 66 mm, - ekwiwalentna szerokość znaku we = 190 mm, - budowa wyświetlacza - matryca 5 x 7, - ilość diod LED w pikselu = 5,

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą.

Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą. Kostrzyn nad Odrą, 02.12.2015r. Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą. W związku z otrzymanymi pytaniami niniejszym

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR

Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Instrukcja obsługi aplikacji GEOLOCATOR Spis treści Wstęp... 3 Logowanie do systemu... 3 Opis menu... 4 Okno pojazdów... 5 Okno szczegóły pojazdu... 6 Okno dane kierowcy... 7 Zakładka monitoring... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć S O F T W A R E P O Z I O M Y T O N A S Z A INFORMACJE OGÓLNE NIVISION jest oprogramowaniem do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo